Tanmenetjavaslat a második osztályos környezetismeret munkatankönyvhöz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanmenetjavaslat a második osztályos környezetismeret munkatankönyvhöz"

Átírás

1 1. Ismerkedés a Ismerkedjenek meg a tankönyvvel, A bevezetô szöveg meghallgatása, Mtk. 3. old. tankönyvvel a jelrendszerrel, az eszközökkel! kötetlen beszélgetés. Környezetismeret Kedves második osztályos! Érzelmi ráhangolás a tantárgyra. Tankönyv átlapozása. munkatankönyv 2. Vége a nyárnak, Élménybeszámoló, nyári élmények Beszélgetés, mesélés a nyári Mtk old. kezdôdik az iskola. meghallgatása. élményekrôl. versek az iskolakezdésrôl Beszédkészség fejlesztése. Rajzolás. Gyûjtômunka: (Gyurkovits Tibor: Közösségtudat formálása, egymás segítése, képeslapok, fényképek Iskola-nyitogató) szeretete. a nyári élményekrôl. 3. Az iskola és környéke. Az iskola környékének jellegzetességeinek, Séta az iskola könyékén. Mtk. 6. old. fekvésének megismerése, A közös élmények képek, fotók az iskola közvetlen megfigyelése. rögzítése rajzban. környékérôl Utcák, parkok, terek, nevezetesebb épületek. A település természeti üzletek, jármûvek közvetlen megfigyelése. értékeinek, szépségének A kulturált viselkedés gyakorlása, tudatosítása a séta alkalmával. felfedezése. Faliújság, tabló, képgyûjtemény készítése. 4. A változatos táj. Ismerkedés a felszíni formákkal. A település jellemzô természeti homokasztal Mtk. 7. old. Természeti értékeinek, szépségeinek formáinak (hegy, völgy, síkság, (terepasztal) képek, fotók felfedezése. domb, patak, folyó, tó) megfigyelése, felismerése. Felszíni formák kialakítása terepasztalon. 5. Tanulmányi séta: A helyes, szabályos közlekedés gyakorlása Közös élményszerzés Mtk. 8. old. közlekedj okosan! tömegközlekedési eszközökön. tömegközlekedési eszközökön. A tömegközlekedés szabályai és illemtana. A helyes viselkedési szabályok betartása. Rajzkészítés az élményekrôl.

2 6. Közlekedés. Ismerjék a jármûveket közlekedési Csoportosítások. képek, Mtk old. helyeik szerint. Beszélgetés, szóbeli beszámolók, újságcikkek applikációs képek A közlekedés szabályainak betartása. gyûjtômunka, szituációs játék. Balesetek okai, megelôzésük. Képes Gyermekenciklopédia Balesetmentes közlekedés az otthontól (Park Kiadó) az iskoláig. Veszélyhelyzetek felismerése. társasjáték, KRESZ-táblák 7. Évszakok, hónapok, Az évszakok jellemzôi, szépségei. Elsô osztályban tanultak naptár gyûjtése Mtk old. hetek, napok. A természet változásai. felelevenítése. vers: hónapsoroló Az év hónapjai. Beszélgetés. mese: Zelk Zoltán: Az idô egységei: (év, hónap, hét). Feladatmegoldások. A négy vándor Beszédkészség fejlesztése. Naptárak megtekintése. naptárak, képek, fotók Jeles napok. Szituációs játék. 8. Séta, kirándulás ôsszel. Növények, állatok megfigyelése ôsszel. gyûjtômunka, Mtk. 14. old. A természet megváltozása. rajzolás Az ôsz színei. A környezet, természet védelmére, szeretetére nevelés. 9. Vizsgálódás érzékszerveinkkel. Az érzékszervek: Rendszerezés, csoportosítás. gyûjtômunka Mtk old. melyik érzékszervvel mit érzékelünk. Vizsgálódás, érzékelés nagyító Érzékszerveink szerepe környezetünk valamennyi érzékszervvel. termések, madártoll, megismerésében. Tárgyak, élelmiszerek csigaház, fakéreg, falevelek, A környezetünkben elôforduló anyagok érzékelhetô tulajdonságainak érzékelhetô anyagok, érzékelhetô tulajdonságainak megfigyelése. megtapasztalása. tárgyak Játékos feladatok. Feladatmegoldások, rajzolás.

3 10. Anyagok tulajdonságai. Anyagok csoportosítása, Vizsgálódások, csoportosítások. élelmiszerek Mtk old. tulajdonságok megismerése tapasztalati Élelmiszerek kóstolása. behozása tanteremben lévô tárgyak, úton. Feladatmegoldások. (édes, sós, savanyú) eszközök, játékok Környezet védelmére nevelés. Beszélgetés: mely anyagok élelmiszerek. A környezet szervezetünkre gyakorolt szennyezik a környezetünket? káros hatásai környezetszennyezô Mit tudunk tenni Oxford enciklopédia anyagok. a környezetszennyezés ellen? 11. Az ôsz. Ôszi idôjárás. Az ôszi idôjárás jellemzôi: hûvösebbre Vershallgatás. Mtk old. fordul az idô, esik az esô, fúj a szél. Beszélgetés. kazetta: Beszédfejlesztés, szókincsbôvítés. Feladatmegoldás. Vivaldi: Négy évszak ôsz applikációs képek Idôjárási megfigyelések festmény: végzése egy héten keresztül. Paál László: Ôszi táj 12. Ôsz az erdôn. Az élôhely jellemzôi, élôvilága. Beszélgetés. Mtk old. Az élôlények alkalmazkodása Feladatmegoldás. képek, fotók az ôszi idôjáráshoz. Vershallgatás, versek, dalok vers: Öreg néne ôzikéje Az emlôs állat jellemzôi. állatokról. Schmidt Egon Veres László: A lombkorona élôvilága A természet ösvényein (Magyar Könyvklub) video: Életközösségek II. Erdô mélyén 13. * 1. sz. Az erdô növényei: A fa és a cserje fogalma. Beszélgetés, egyéni élmények Mtk old. fák, bokrok. Azonosságok és különbségek megfigyelése. elmondása. borítékos feladat applikációs képek, fotók, Örökzöld és lombhullató növények Feladatmegoldások. szókártyák felsorolása, tulajdonságaik. Megfigyelések, össze- A növény fejlôdése. hasonlítások. Felfedezôúton: Az élôvilág titkai (Passage Kiadó) Usborne: Az erdôk könyve (Bp., Egyetemi Nyomda, 1990)

4 14. Ôsz a kertekben, gyümölcsösökben. A kert, a gyümölcsös mint élôhely. Beszélgetés elôzetes Mtk old. Zöldségek, gyümölcsök szerepe megfigyelések, Képek gyümölcsök, az egészséges táplálkozásban. élmények alapján. termések, befôttek, Raktározásuk. Válogatás. konzervek Búvár Zsebkönyvek Rajzolás, éneklés, verselés sorozat: Gyümölcsök gyümölcsökrôl. dalok, versek. 15. Összefoglalás Ôsz. Tudják az ismereteket alkalmazni. Feladatok megoldása. Mtk old. 16. Felmérés 17. A tél. Téli idôjárás. A téli idôjárás jellemzôi. Vershallgatás. Mtk old. Beszédfejlesztés, szókincsbôvítés. Beszélgetés. Feladatmegoldás. képek, fotók Védekezés a hideg ellen. Rajzolás. kazetta: Micimackó Idôjárási megfigyelések végzése egy héten keresztül. vers: Zelk Zoltán: Ôzek, nyulak, szarvasok Szemtanú sorozat: Az idôjárás Berkes Péter Réber László: Várható idôjárás (Bölcs Bagoly sorozat) 18. Tél a mezôn. Az élôlények alkalmazkodása az évszakhoz, Beszélgetés. madáretetô behozása Mtk old. idôjáráshoz. Feladatmegoldás. képek, fotók állatokról, Az élôhely megismerése, élôvilága jellemzôi. Gyûjtômunka: élôhelyekrôl Az állatok védelme, gondoskodás róluk. Beszámoló, tabló készítése. kazetta: madárhangok Madáretetô készítése. Búvár Zsebkönyvek sorozat: Madarak Mike Everett: Madarak a kertben video: Életközösségek II. Vadvirágos rétek

5 19. Vadon élô állatok. * 2. sz. A vadon élô állatok élete. Mesehallgatás. Mtk old. Ismerjék a madarak jellemzô tulajdonságait, Mesében állatok keresése. borítékos feladat mese: Zelk Zoltán: tudják megnevezni fô testrészeiket. Emlôsállatok aláhúzása. Állatok iskolája Az állatok viselkedése. Feladatmegoldások. versek, dalok állatokról fotók, képek madárcsontváz, kitömött állatok Szemtanú sorozat: A madár 20. Élet a falun. * 3. sz. A ház körül élô állatok megfigyelése, Beszélgetés, egyéni Mtk old. tulajdonságaik. élménybeszámolók. borítékos feladat képek Milyen hasznot hoznak az ember számára? Az állatok jellemzôinek könyvek A tenyésztett és a vadon élô állatok megfigyelése. életmódja közötti különbség. Találós kérdés. Búvár Zsebkönyvek Az állatok viselkedése. Feladatmegoldások. sorozat: Háziállatok Felfedezôúton: Barátaink az állatok (Passage Kiadó) 21. Mondd, szereted az állatokat? A kedvtelésbôl tartott állatok életmódja, Beszámolók, egyéni élmények, Mtk old. tulajdonságai, gondozása. saját tapasztalatok alapján. képek, fotók Kedvenceink tartása felelôsséggel jár, Vershallgatás. vers: Rónay György: gondoskodnunk kell róluk. Rajzolás. Mondd, szereted az A vadon élô és a kedvtelésbôl vagy társként tartott állatok élete közötti különbség. állatokat? Képes Gyermekenciklopédia (Park Kiadó)

6 Tanmenetjavaslat a második osztályos környezetismeret-tankönyvhöz 22. Összefoglalás tél Ismeretek rendszerezése. * 4. sz. Feladatmegoldások. Beszélgetés. borítékos feladat Mtk old. Csoportosítás. Rajzolás. 23. Felmérô 24. A helyes napirend. A helyes napirend kialakítása. Beszélgetés, mondatalkotás. Mtk old. Pontos idôbeosztás. Egy hétvégi nap megtervezése: applikációs képek, Rendszeresség kialakítása. írás, rajzolás. játékóra A hétköznapok és hétvégék idôbeosztása. Napszakok helyes használata. 25. A tavasz. Tavaszi idôjárás. A tavaszi idôjárás jellemzôi: Vershallgatás. Mtk old. változékony az idô. Beszédfejlesztés, Beszélgetés. Feladatmegoldások. applikációs képek szókincsbôvítés. Rajzolás. idôjóslások A tavaszi idôjárás megfigyelése találós kérdések 5 napon keresztül, megfigyelések vers: Zelk Zoltán: Ibolya lejegyzése. video: Évszakok 26. Tavasz a vízparton. A tavasz megjelenése a természetben. Beszélgetés. Mondatalkotás. Virágos növény Mtk old. A tópart mint élôhely. Feladatmegoldások. behozása applikációs Lágyszárú és fás szárú növények közötti Csoportosítások. képek, fotók különbség megfigyelése. Rajzolás. * 5. sz. Lágyszárú növény tanulmányozása, részei. Virágos növény tanulmányozása, A természet ösvényén Beszédfejlesztés. részei. borítékos feladat (Magyar Könyvklub) video: Életközösségek IV. Vizek mentén

7 27. Tavasz a kertben. Tavaszi munkálatok megfigyelése Beszélgetés. Mtk old. a kertekben, szántóföldeken. Feladatmegoldások. képek, fotók Termesztett növények. Csoportosítás. applikációs képek Palánta nevelése, ültetés, gondozás. zöldség- és virágmagok, A rendszeres gondozás szükségessége. Zöldségmag ültetése, gondozása, palánták folyamatos megfigyelése. A természet ösvényén (Magyar Könyvklub) Szemtanú sorozat: A növény 28. Élô és élettelen környezetünk. Az élô és az élettelen dolgok közötti Beszélgetés. régebbi és Mtk old. A fejlôdés. különbségek megfigyelése, észrevétele. Ok-okozati összefüggések újabb családi képek, tárgyak, élôsarok A növények, az állatok, az ember élôlények. észrevétele. fényképek behozása Az élôlények fejlôdése. Tabló készítése családi Ismétlôdô jelenségek észrevétele. fényképekbôl. 29. Testünk és életmûködésünk. Irányok gyakorlása térérzékelés fejlesztése. Játékos feladatok. Mtk old. Testrészek pontos ismerete. Testrészek megmutatása képek, fotók Életmûködéseink fôbb jellemzôi (mozgás, saját testen. találós kérdések táplálkozás, légzés). Fogalomalkotás belsô testrészekrôl Legfontosabb szerveink szerepe életünkben. szerveinkrôl, szerepükrôl. Steve Parker: Az emberi test enciklopédiája 30. Egészségünk megôrzése. Egészséges életmódra szoktatás. Beszélgetés. Mtk old. Az egészséges táplálkozás fontossága. Válogatás. Feladatmegoldások. applikációs képek A rendszeres tisztálkodás. Rajzolás. A helyes fogápolás. Szituációs játékok: A fogorvos munkája. segítségnyújtás, beteg-sérült, fogyatékos embertársainknak.

8 31. Mérjünk! Ismerjék a mérôeszközöket, ezekkel Becslések, mérések különbözô csomagolóanyagok Mtk old. tudjanak méréseket végezni. mérôeszközökkel. gyûjtése mérôeszközök: Beszélgetés. mérôszalag, mérleg, Szituációs játék. edények, óra 32. Múzeumlátogatás. Látogatás helytörténeti múzeumban. Helytörténeti kiállítás Mtk. 62. old. A településhez fûzôdô történetek, megtekintése. képek, fotók mondák, helyi hagyományok, Helyi hagyományok ápolása. emlékek megismerése. Gyûjtômunka. 33. Összefoglalás tavasz. Tudják az ismereteket alkalmazni. Beszélgetés. Mtk old. Ismeretek rendszerezése. Feladatmegoldások. 34. Felmérô. 35. A nyár. A nyári idôjárás jellemzôi. Vershallgatás. Mtk old. Nyári tervek, élmények. Beszélgetés. képek, fotók A nyaralás veszélyei: Rajzolás, színezés. versek, dalok a nyárról környezeti ártalmak (napsugárzás), élôsködôk (szúnyog, kullancs). vers: Gazdag Erzsi: Nyár kazetta: Halász Judit: Balaton-parton Usborne: A természet titkai és csodái 36. Év végi ismétlés I. Tanult ismeretek Feladatmegoldások Mtk old. 37. Év végi ismétlés II. Ismétlése, rendszerezése Beszélgetés

A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája

A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája 2.sz. melléklet KÖRNYEZETISMERET 1. osztály Az időjárás elemeinek (napsugárzás, hőmérséklet, szél, felhőzet, csapadék) megfigyelése. A víz megjelenési

Részletesebben

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz CELLDÖMÖLK, 2011 AP 040933 ISBN 978-963-464-699-0 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó

Részletesebben

TANMENET BÁNHEGYI FERENC OLAJOSNÉ KÁDÁR ILONA: ERKÖLCSTAN 5 tankönyv az 5. Évfolyam számára. Erkölcstan tanmenet. I. fejezet: Test és lélek

TANMENET BÁNHEGYI FERENC OLAJOSNÉ KÁDÁR ILONA: ERKÖLCSTAN 5 tankönyv az 5. Évfolyam számára. Erkölcstan tanmenet. I. fejezet: Test és lélek TANMENET BÁNHEGYI FERENC OLAJOSNÉ KÁDÁR ILONA: ERKÖLCSTAN 5 tankönyv az 5. Évfolyam számára Erkölcstan tanmenet I. fejezet: Test és lélek Óra Téma, tananyag 1. I. téma Test és lélek Helyünk a világban

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0255. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- innovatív intézményekben PROJEKT GYŰJTEMÉNY

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0255. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- innovatív intézményekben PROJEKT GYŰJTEMÉNY PROJEKT GYŰJTEMÉNY A KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE ÉS MEGSZERETTETÉSE TÉMAKÖRBEN. - Innováció - Készítette: Horváth Jánosné Madarászné Bognár Tímea Aranykapu Óvoda Jánossomorja 2010. 1 A projekt gyűjtemény

Részletesebben

KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE

KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE 1 Célok, feladatok: Az általános iskolai képzés céljai, feladatai Az iskolai képzés során az egyéni bánásmód elvét alkalmazva

Részletesebben

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV A mi világunk 1. tanításához DR. MESTER MIKLÓSNÉ a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte az Érdemes tankönyvíró kitüntető címet Szerkesztette

Részletesebben

HELYI TANTERV. Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2013.

HELYI TANTERV. Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2013. HELYI TANTERV Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2013. TARTALOM Bevezető Szakiskolai előkészítés Szakiskolai képzés Melléklet Munkahelyi Gyakorlat Program Értelmileg akadályozott tanulók készségfejlesztő

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció. Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció. Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010 1 TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010 Készítette: Schultzné Páncsics Mária Rapcsák Józsefné 2 TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0162

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.2 Helyi tanterv tantárgyanként-felső tagozat 2. rész Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3. 2 A felső tagozat

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉS. A jövőnek minden virága benne van a napi magvakban. Hunyadi János Általános Művelődési Központ

KÖRNYEZETI NEVELÉS. A jövőnek minden virága benne van a napi magvakban. Hunyadi János Általános Művelődési Központ 1 KÖRNYEZETI NEVELÉS A jövőnek minden virága benne van a napi magvakban. 1. Törvényi háttér A pedagógiai program mellékletei tartalmazzák azokat a törvényi kereteket, illetve iskolai dokumentumokat, amelyeket

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

Helyi tanterv TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok

Helyi tanterv TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok Helyi tanterv TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VI. A 2013/2014-es tanév 1. és 5. évfolyamától a SÁIK Székhelyintézményben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv Emelt óraszámú

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162

TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162 TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162 AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE: A föld és az élő környezet Projekt ( A környezettudatos életmód kialakítása)

Részletesebben

Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS!

Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS! Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS! Útmutató óvodáskorú gyermekek környezetvédelmi neveléséhez A rohanó 21. század elején segítsünk megmenteni az élő természetet, annak varázsát.

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PROGRAM Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító: 034658 Hatályos: határozatlan időre Hatálybalépés időpontja: 2010. 09.01. Készítette: Perge Zsoltné óvodavezető

Részletesebben

Megfigyelés és csoportosítás. Ismerjék az emb e r l e g f o n t o s a b b szükségleteit, a termékeket. Termelési centrumok

Megfigyelés és csoportosítás. Ismerjék az emb e r l e g f o n t o s a b b szükségleteit, a termékeket. Termelési centrumok Anyagi javak elôállítása Fogyasztás és termelés Milyen termékeket fogyasztunk? Ki szervezi a temelést? Fogyasztás, termék, termelés alapjai Megfigyelés és csoportosítás megadott szempontok szerint Tapasztalatok

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

NATURA 2000 Tananyagfejlesztés

NATURA 2000 Tananyagfejlesztés NATURA 2000 Tananyagfejlesztés MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG Óvodapedagógusok részére Írta és szerkesztette: Sebők Éva Lektorálta: Kanczler Gyuláné dr. 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 3

Részletesebben

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek: - Kötelező tantárgyak 8. oldal - Szabadon választható tantárgyak 201. oldal Kerettanterv Alapfokú

Részletesebben

A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti

A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti érdeklődést, hogy az iskolát befejező tanulók tudjanak

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Rákosmenti Robogó Óvoda 1172. Budapest, Robogó u. 3. OM 034640

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Rákosmenti Robogó Óvoda 1172. Budapest, Robogó u. 3. OM 034640 PEDAGÓGIAI PROGRAM Rákosmenti Robogó Óvoda 1172. Budapest, Robogó u. 3. OM 034640 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 2 2. Gyermekkép,

Részletesebben

Tanári kézikönyv a Technika és életvitel 7. évfolyamhoz

Tanári kézikönyv a Technika és életvitel 7. évfolyamhoz Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page 1 Pitrik József Tanári kézikönyv a Technika és életvitel 7. évfolyamhoz Celldömölk Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page

Részletesebben

A FRANCIA NYELV. 4 és 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A FRANCIA NYELV. 4 és 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek nyelvtanulási tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben megérthetik az első idegen

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam)

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban,

Részletesebben

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Visszhang Óvoda Tihany 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK:...2 A A pedagógiai program jogszabályi háttere: 3 Bevezető gondolatok,az óvoda bemutatása...3

Részletesebben

Egyéni fejlesztő program. 3. évfolyamos tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán

Egyéni fejlesztő program. 3. évfolyamos tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán Egyéni fejlesztő program 3. évfolyamos tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán Fejlesztendő területek: Testtudat, téri tájékozódás EGYÉNI FEJLESZTŐ

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program KÉK BOLYGÓ, BESZÁMOLÓJA SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Készítették: Judtné Berényi Tímea Priskin Ágota Bükkösd, 2010. május 5. A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő

Részletesebben

7. számú melléklet: A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének adaptációja autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók számára

7. számú melléklet: A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének adaptációja autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók számára 7. számú melléklet: A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének adaptációja autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, általános iskola, 1 8. évfolyam

Részletesebben