TANMENETJAVASLAT. a Bauer Melinda Kristóf Enikõ KÖRNYEZETISMERET. az általános iskolák 1. osztályosai számára c. munkatankönyvhöz. Írta: Bauer Melinda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENETJAVASLAT. a Bauer Melinda Kristóf Enikõ KÖRNYEZETISMERET. az általános iskolák 1. osztályosai számára c. munkatankönyvhöz. Írta: Bauer Melinda"

Átírás

1 TANMENETJAVASLAT a Bauer Melinda Kristóf Enikõ KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1. osztályosai számára c. munkatankönyvhöz Írta: Bauer Melinda Felelõs szerkesztõ: Ballér Judit Bauer Melinda, 2001 ISBN A kiadó a kiadói jogot fenntartja Felelõs vezetõ: Ballér Judit ügyvezetõ igazgató 1155 Budapest, Tóth István utca 97.

2 Kedves Kollégák! Környezetismeret munkatankönyvünk a kerettanterv által elõírt követelményszint szerint íródott. A tanmenetjavaslattal segítséget kívánunk nyújtani a tankönyv használatához. A kerettanterv elsõ osztályban az évi óraszámot 37 órában állapítja meg. A tananyag elrendezése ezt az óraszámot követi, egy-egy anyagrész egy-egy órának felel meg. Ez jól követhetõ, látható a tartalomjegyzékben is. A környezetismeret tantárgy célja, hogy megismertesse és megszerettesse a gyermekekkel a természeti és társadalmi környezetet. Ennek érdekében olyan megismerési módszereket kell megtanítani számukra, melyek segítségével önállóan is felfedezhetik azt. A módszerek megismerése közben a tanulók nemcsak ismeretek birtokába jutnak, hanem képességeik is fejlõdnek. A gyermeket minden érdekli, ami a környezetében van. Meg akarja ismerni azt, felfedezni, birtokba venni az ismeretlent. Mire iskolába lép, már nagyon sok tapasztalatot szerez otthon és az óvodában. Ezek segítségével értelmezi a világot, eligazodik, talál magyarázatot. Az elsõ osztály tananyagát szorosan ezekre a gondolatkörökre építettük. A tankönyv megírásakor fontosnak tartottuk, hogy a gyermekek érdeklõdésébõl, meglévõ ismereteibõl induljunk ki, tapasztalataikra építsünk. A tananyag elrendezésénél, új ismeretanyag bemutatásánál figyelembe vettük a gyermekek életkori sajátosságait. A feladatok kiválasztásánál a változatosságra törekedtünk. Fontosnak tartottuk a szemléletességét, valamint azt, hogy a gyermekek ismeretszerzése manipulatív, tapasztalati úton történjen. A feladatok sokszínûsége érdekesebbé, játékosabbá teheti a tanórákat. A könyv újdonsága a borítékos feladat. Az egyes borítékokban egy-egy feladattípus található. Ezek segítséget nyújtanak az ismeretek elmélyítésében, begyakorlásában, valamint lehetõséget adnak a differenciálásra, az önálló gondolkodás fejlesztésére. E melléklet közreadásával a pedagógus kollégák munkáját, a munkatankönyv használatát, sõt, a tankönyvpiac gazdag kínálatából történõ választást szeretnénk segíteni. A munkatankönyv változatos feladataival kiegészítõ könyvként is használható.

3 1. Ismerkedés a tankönyvvel Kedves Elsõ Osztályos! Ismerkedjenek meg a tankönyvvel, a jelrendszerrel, tanszerekkel, eszközökkel. Használják azokat rendeltetésszerûen. Érzelmi ráhangolás a tantárgyra. 2. Óvodából az iskolába. Az óvodai élmények felidézése. Az óvoda és iskola összehasonlítása. Beszéd- és kifejezõkészség fejlesztése. Az iskola helyiségeinek, berendezési tárgyainak megismerése, funkciói. Az iskola helyes napirendjének kialakítása. 3. Az iskola. Az én iskolám. Az iskola helyiségeinek, berendezési tárgyainak felidézése. Az épület és a berendezés óvása. Kik dolgoznak az iskolában? Az iskola nevének, pontos címének megtanulása. 4. Az iskola környéke, lakóhelyünk. A lakóhely pontos címének (település neve, utca, házszám) megtanulása. Az iskola környékének, a lakóhely jellegzetességeinek megismerése. Nevezetesebb épületek, utcák, parkok megismerése, közvetlen megfigyelése. A kulturált viselkedés gyakorlása, tudatosítása a séta alkalmával. 5. A család. Az én családom, családtagok, rokonok. Mit jelent számodra a család, a családi összetartozás? Kik tartoznak a családhoz? A családtagok nevei: szülõk, nagyszülõk, testvérek, nagybácsi, nagynéni, unokatestvérek. A családtagok szeretete, tisztelete. A családtagok feladatai, segítés a házimunkában, rendszeresség. Háztartási gépek üzemeltetése. Balesetvédelem. A szülõk foglalkozása. 6. Vendégvárás. Illik, nem illik. Mikor várunk vendégeket? Hogyan köszöntjük õket? A helyes illemtudó viselkedés szabályainak elsajátítása, gyakorlása. Köszönési módok. A téri tájékozódási alapismeretek gyakorlása, fejlesztése, beszédfejlesztés. A bevezetõ szöveg meghallgatása, kötetlen beszélgetés. A tankönyv képeinek nézegetése. Mesélés, beszélgetés az óvodáról. olás. Az iskola épületének bejárása. A helyiségek berendezési tárgyainak megfigyelése, funkciói, rendeltetésszerû használata. Beszélgetés az óvoda és iskola napirendjérõl. Beszélgetés az iskoláról, berendezési tárgyakról, funkciójukról, az iskola dolgozóiról. Hogyan tudjuk ezeket óvni? Tapasztalatok, megfigyelések rögzítése rajzban, összekötéssel. Az iskola nevének, címének közös gyakorlása, elmondása egyenként. A lakóhely nevének, címének gyakorlása. Séta az iskola környékén. A közös élmények rögzítése rajzban. Az illemtudó viselkedés gyakorlása. Vers meghallgatása. Beszélgetés a családról, a családtagokról, a családi összetartozásról. Hogyan kell használni a különbözõ háztartási gépeket, berendezéseket szülõi felügyelet mellett? olás. Szituációs játékok családi eseményekrõl. (Vendégvárás, köszöntés, köszönés formái, bemutatkozás). Illemszabályok. Játékos gyakorlatok, névutók használatával. Színezés, rajzolás. Érdeklõdj szüleidtõl! Mi lakóhelyed pontos címe? (település neve, utca, házszám). Családi fénykép behozatala. Mtk. 3. o. Mtk o. Képek Az iskola berendezési tárgyai, helyiségei. Játékóra. Mtk o. Képek. Vershallgatás: Weöres Sándor: Sehallselát Dömötör Gyurkovits Tibor: Iskolanyitogató Agnyija Borto: Elsõ nap az iskolában. Mtk. 8. o. Az iskola környéke, épületek, utcák, parkok. Mtk o. vers: Zelk Zoltán: Este jó, este jó (kazetta), képek, fotók. Mtk. 11. o. (pl. asztalterítés) : zenehallgatás. pl. Halász Judit: Boldog születésnapot!

4 7. Évszakok, hónapok A négy évszak jellemzõi: szépségei, körforgása. Összehasonlításuk. Az évszakok sorrendje. Az évszakokhoz tartozó hónapok neve, sorrendje. Beszédfejlesztés, szókincsbõvítés. 8. Hetek, napok Évszakok, hónapok ismétlése. A hét napjainak neve és sorrendje. Beszédfejlesztés, szókincsbõvítés. 9. Õszi tanulmányi séta. Az õszi természet (növények, állatok, idõjárás) megfigyelése. Az õszi idõjárás hatása a növények, állatok, az ember életére. Környezetvédelem. Környezetvédõ magatartás kialakítása, tanúsítása 10. Õszi hónapok, jeles napok, népszokások. Az õszi évszakokhoz kapcsolódó ünnepek, jeles népszokások megismertetése. Hagyományõrzés. Szüreti népszokás megismerése. Szókincsbõvítés. 11. Az õszi idõjárás és öltözködés. Az õszi idõjárás jellegzetességeinek, jegyeinek megfigyelése, elmondása. os jelek használata. Az õszi évszak idõjárásának megfelelõ öltözködés megfigyelése, ruhadarabok felsorolása. Szókincsbõvítés. 12. Az erdõ élõvilága õsszel. Az õz. Az õsz színeinek, az õszi erdõ növény- és állatvilágának megfigyelése. Néhányuk felsorolása. A növények, növényi részek (levelek, termések) megfigyelése. Az õz alakja, mozgása, hangja, szaporodása, táplálkozása, színe, jellemzõ tevékenysége. Ismerjük meg az állatok és a növények alkalmazkodási módját a megváltozott idõjáráshoz. Beszédfejlesztés, szókincsbõvítés. Mesehallgatás. Megfigyelés. Szóbeli beszámolók az évszakok jellemzõirõl. Az évszakok és hónapok neveinek megtanulása. Képek különválogatása, csoportosítása. Mondatalkotás. Verstanulás. Szerepjáték. Vers bemutatása mimetikus játékkal. Színezés, rajzolás. Közvetlen megfigyelés végzése a természetben. Gyûjtõmunka. olás. Ismerkedés az õszi évszakok jeles népszokásaival, ünnepeivel. (Esetleg részvétel helyi hagyományos ünneplésben, népszokásban.) Szóbeli beszámolók élmények alapján. Szüreti hangulat idézése, must készítése. olás, színezés, éneklés. Találós kérdés megfejtése. Élménybeszámolók. Idõjárás jellegzetességeinek megfigyelése, jellemzõ jegyei jelek használata. Szituációs játék. Öltöztetõbaba. Zenehallgatás idõjárási jelenségekrõl. Megfigyelések, tapasztalatok élõ szóban való kifejezése. Egyszerû vizsgálódás rögzítése rajzban. Csoportosítás. Válogatás lés (állatokról, növényekrõl). Gyûjtõmunka, tablókészítés. 1. sz. boríték kivágása a mellékletbõl. A kiránduláshoz szükséges eszközök: nagyító, doboz, zacskó. Egy fürt szõlõ behozatala. 2. sz. boríték képeinek kivágása. Õszi falevél behozatala. 3. sz. boríték képeinek kivágása. Mtk o. Évszakokhoz kapcsolódó képek, fotók, tablók. Képek, festményekrõl: pl.: Pál László, Szinyei Merse Pál, Ferenczy Károly, Csók István. Mtk o. Vers: Hónapsoroló A hét napjai. Mtk. 16. o. A tanulmányi sétán, kiránduláson látottak. Mtk o. Képek, fotók, krumplinyomó, poharak, nagy tál. Mtk o. Találós kérdés. Képek, piktogramok. Kazetta. Mtk o. Képek, állatképek, növényképek, applikációs képek, videó. (szürettel kapcsolatos énekek)

5 13. A kertek élõvilága õsszel. Az óvodában tanultak felelevenítése. Ismerkedés az õszi munkálatokkal. Néhány õszi zöldség, gyümölcs ismerete, felsorolása. Tárolásuk. A zöldség- és gyümölcsfogyasztás fontossága, szerepe táplálkozásunkban. Ok-okozati összefüggések megfigyelése. Csoportosítás. Gyümölcs érzékszervi vizsgálata. Puzzle, képkirakó. olás. lés, mondókázás gyümölcsökrõl, zöldségekrõl. Õszi gyümölcs (körte, alma, dió, mogyoró) 4. sz. boríték képeinek kivágása. Mtk o. 14. Összefoglalás. Néhány erdõben élõ növény és állat ismerete, felsorolása. Az õszi évszak idõjárásának jellegzetességei. Hatása az élõlényekre. Feladatmegoldás. Csoportosítás. olás. Mtk. 27. o. 15. Téli hónapok, jeles napok, hagyományok. Az állatmesék és a valóság. A mese és valóság összevetése dramatikus helyzetjátékokban. A téli évszakhoz kapcsolódó ünnepek, jeles népszokások, hagyományok. Hagyományápolás. Figyelemfejlesztés. A víz megjelenési formái a természetben. Szókincsbõvítés. A tél örömei. Mesehallgatás. Dramatikus játék. Ismerkedés a téli jeles napokkal, hagyományokkal. olás, színezés, éneklés. Egyszerû kísérletek a hóval. Mtk o. Mese, éneklés Mikulásról, karácsonyról, képek, tablók, kazetta, videó. 16. A téli idõjárás és öltözködés. Az évszakra jellemzõ idõjárás. (A téli idõjárás veszélyei, szélsõséges idõjárási jelenségek.) A társak és saját épségünk óvása a téli sportok alkalmazásával. Védekezés a hideg ellen a réteges öltözködés. A téli idõjárás megfigyelése jelek használata, lejegyzése. Folyamatos megfigyelések végzése. Idõjárás okozta veszélyhelyzetek megismerése. A víz megjelenési formáinak vizsgálata érzékszervi úton. Kísérlet végzése jéggel, hógolyóval. Mtk o. Piktogramok, képek, üvegedény, hó, jég, hõmérõ. Kazetta. 17. A téli erdõ. A növények és állatok alkalmazkodása a téli idõjáráshoz. Az állatok tulajdonságai: alakja, színe, hangja, mozgása, táplálkozása. Növények termése, levele, formája, alakja. Szituációs játékok. Gyûjtõmunka, tablókészítés. Megfigyelés. Mtk o. Állat- és növényképek, tablók, dia, videó. (hajtogatás) 18. Az állatok gondozása télen. Hogyan segítsünk az állatoknak? Gondoskodás a nálunk telelõ madarakról, az erdei állatokról. Az etetés, gondoskodás hasznossága, szükségessége. Rendszeresség. Természetvédelem. Beszélgetés, egyéni vélemények alkotása, rajzolás, színezés. Párosítás, színezés. (Madáretetés, madáretetõ elhelyezése.) (Madáretetõ készítése, doboz, háló, magok behozatala.) 5. sz. boríték kivágása a mellékletbõl. Mtk o. Vers, képek, tablók. Madáretetõ készítéséhez doboz, krumplisháló, magok.

6 19. Téli tanulmányi séta. A gyalogos közlekedés szabályai, veszélyhelyzetek. A téli közlekedés veszélyei. A közlekedés illemszabályai, kulturált viselkedés. 20. Közlekedés. A közlekedés szabályai, betartásuk. Az iskola megközelítése során adódó veszélyhelyzetek megbeszélése. Szabálytudat kialakítása. 21. Gyalogos közlekedés, balesetek megelõzése, segítségkérés. A gyalogos közlekedés szabályainak tudatosítása. A közlekedési lámpa és a rendõr jelzései. Átkelés úttesten, vasúti átjárón. Segítségkérés balesetkor. Telefonszámok ismerete. 22. Farsang, farsangi népszokások. A téli évszakhoz kapcsolódó jeles népszokás felelevenítése. Beszédfejlesztés, szókincsbõvítés. 23. Összefoglalás. A téli évszak idõjárásának jellemzõ jegyei, hatása az élõlényekre. A téli évszakhoz kapcsolódó népszokások, hagyományok felismerése. A gyalogos közlekedés szabályai. 24. Testünk és életmûködésünk. Tájékozódás a testen. Iránygyakorlatok. Testünk fõbb részei. Szervezetünk megfigyelhetõ ritmusai (szívdobogás, lélegzés, alvás, mozgás, ébrenlét). Élõ és élettelen dolgok megkülönböztetése. 25. Érzékszerveink. Érzékszerveink szerepe a környezetünkben. Érzékszervek ismerete. Érzékszerveink védelme, tisztán tartása. Közvetlen megfigyelések. Közös gyalogos közlekedési élmény megélése, megbeszélése. olás. A gyalogos közlekedés szabályainak gyakorlása. Szóbeli beszámolók. Veszélyhelyzetek megbeszélése. Szituációs játékok. Személyes élménybeszámolók. Feladatok megoldása. Balesetek. Telefonhívás eljátszása, gyakorlása játéktelefon segítségével. Kötetlen beszélgetés, éneklés, álarcok, jelmezek tervezése, rajzolás, színezés. (Esetleg helyi hagyományos ünneplésben való részvétel.) Feladatmegoldások. olás. Játékos gyakorlatok az irányok, helyzetek megkülönböztetésére. Az emberi test fõ részeinek megnevezése: fej, nyak, törzs, végtagok. Testünk mûködésének, változásainak megfigyelése különbözõ hatásokra. Összehasonlítás (élõ, élettelen). Válogatás, csoportosítás. Csoportosítás. Tárgyak, hangok, ízek, szagok érzékelése. Játékok. Fõ érzékszerveink: szem, fül, orr, nyelv, bõr megtanulása. Szituációs játékhoz eszközök készítése (pl. fejpántok, tablók, applikációs képek). 6. sz. boríték kivágása a mellékletbõl. Mtk. 38. o. A tanulmányi sétán, kiránduláson látottak. Mtk. 39 o. Képek, tablók, szituációs játékokhoz eszközök (pl. fejpántok, lámpa ), videó. Mtk o. Játéktelefon, képek, tablók, fotók, videó. Mtk. 43. o. Képek, fotók, farsangi jelmezekrõl, álarcokról, maskarákról. Tablókészítés, plakátkészítés. Mtk o. Téli képek, tablók, állat- és növényképek. Jeles népszokásokat idézõ képek, képeslapok. Mtk o. Képek, applikációs képek. Mtk o. A tantervben található tárgyak. Az érzékelõ játékokhoz szükséges eszközök.

7 26. Tisztálkodás, testünk ápolása, egészségünk megõrzése. A helyes tisztálkodás. A helyes kézmosás és fogmosás. Tisztálkodási eszközök. Az egészség és betegség. Egészségünk megõrzése. (Az elsõsegélynyújtó doboz tartalma.) Óvodai szokások folytatása, gyakorlása (kézmosás, fogmosás). Szituációs játékok (pl. betegápolás, orvos munkája). (Elsõsegélynyújtó doboz tartalmának számbavétele.) 7. sz. boríték kivágása. Mtk o. Tisztálkodási csomag. Fogmosó készlet. (Elsõsegélynyújtó doboz.) 27. Tavaszi hónapok, jeles napok, népszokások. A tavaszi évszakhoz kapcsolódó jeles népszokások, néphagyományok megismertetése. Hagyományok ápolása. A tavaszi hónapok. Válogatás. Színezés, rajzolás. Locsolóvers tanulása. lés. 8. sz. boríték kivágása. Mtk o. Képek, tablók, képeslapok. Vers A tavaszi idõjárás és öltözködés. A tavaszi idõjárás megfigyelése és lejegyzése. os jelek használata. A tavaszi idõjárásnak megfelelõ öltözködés. Szélsõséges idõjárási jelenségek (jégesõ, áradás). Megfigyelés, lejegyzés. Találós kérdés megfejtése. olás, színezés. Csoportosítás. 9. sz. boríték kivágása. Mtk o. Képek, piktogramok, találós kérdés, videó. 29. Visszajöttek a költözõ madarak. A tavasz megjelenése a természetben. Az idõjárás-változás hatása az állatok életére. Visszatérnek a költözõ madarak, fészket raknak, rendbe hoznak, tojást raknak. A madarak jellemzõi. A madarak védelme. Beszélgetés, megfigyelés. Színezés, gyûjtõmunka, éneklés, verselés madarakról. Mtk o. Képek, könyvek, versek, dalok, fotók, applikációs képek, videó, dia. 30. Tanulmányi séta a piacon. Látogatás piacra, zöldséges- vagy gyümölcsöskertbe. Tavaszi zöldségek és gyümölcsök felsorolása. Zöldségek, gyümölcsök megfigyelése. Élménybeszámolók. olás. Mtk. 57. o. A piacon vagy a zöldséges- és gyümölcsöskertben látottak. 31. Tavasz a kertben. Tavaszi munkák megfigyelése a kertekben. Mi történik tavasszal a növényekkel? Tavaszi zöldségek, gyümölcsök felsorolása. Kerti szerszámok. Beszélgetés, élménybeszámolók. Színezés, rajzolás. Válogatás (faág rügyezése). Mtk o. Képek, kertészkedéssel kapcsolatos versek, énekek. 32. A növények fejlõdése. Virágos növények megfigyelése (mérete, alakja, színe, jellemzõ részei, élõhelye). Elemi ismeretek a növénygondozásról (magvetés, ültetés, öntözés). Megfigyelések végzése érzékszervi úton. Tapasztalatok elmondása, rögzítése. Tapasztalatszerzés a növények ültetésérõl, gondozásáról. olás. Virág- vagy zöldségmag és virágzó palánta behozatala. Mtk. 60. o. Virág- vagy zöldségmag, virágos növény. Képek, applikációs képek, tablók, fotók.

8 33. Összefoglalás A tavaszi évszak idõjárásának jellemzõ jegyei, hatása az élõlényekre. A tavaszi évszakokhoz kapcsolódó jeles napok, népszokások. Testünk fõ részei és érzékszerveink. A helyes tisztálkodás. olás. Feladatmegoldások. Mtk o. Képek, applikációs képek. 34. Nyári hónapok, jeles napok, hagyományok A nyári évszakhoz kapcsolódó népszokások megismertetése. Hagyományok ápolása. A nyári hónapok. olás, feladatmegoldás. lés, verselés. Mtk o. Vers. 35. A nyári idõjárás és öltözködés. A nyári idõjárás jellemzõ jegyeinek megfigyelése. os jelek használata. Az idõjárásnak megfelelõ öltözködés. Nyári élmények. Beszélgetés, élménybeszámolók. Feladatmegoldások. Mtk o. Találós kérdés. Képek, piktogramok. 36. Összefoglalás I. A tanult ismeretek rendszerezése, ismétlése. Feladatmegoldások. Mtk o. Képek, applikációs képek, tablók. 37. Összefoglalás II. A tanult ismeretek rendszerezése, ismétlése. Jó tanácsok nyárra! Feladatmegoldás. Mtk o. Képek, applikációs képek, tablók.

Tanmenetjavaslat a második osztályos környezetismeret munkatankönyvhöz

Tanmenetjavaslat a második osztályos környezetismeret munkatankönyvhöz 1. Ismerkedés a Ismerkedjenek meg a tankönyvvel, A bevezetô szöveg meghallgatása, Mtk. 3. old. tankönyvvel a jelrendszerrel, az eszközökkel! kötetlen beszélgetés. Környezetismeret Kedves második osztályos!

Részletesebben

Tanmenet 1. osztály. Téma, tananyag Szemléltetés Tanulói tevékenység Koncentráció Megjegyzés

Tanmenet 1. osztály. Téma, tananyag Szemléltetés Tanulói tevékenység Koncentráció Megjegyzés Hó 1. 1. Tanmenet 1. osztály Óvodából iskolába Ismerkedés a tankönyv jelrendszerével. Gyûjtõfüzet bevezetése. Az óvoda és az iskola összehasonlítása (berendezés, életmódváltás). Mkt. 4. Iskolai taneszközök

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Környezetismeret. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Környezetismeret. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Környezetismeret 2. osztály 2 1. Elmúlt a nyár T, a nyári élmények felidézése nyár, nyaralás, idôtöltés Tk. 4. oldal 2. Évszakok ôsz Évszakok öltözködés kapcsolata Öltözködés öltözködés

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

TANMENET KIS FELFEDEZŐ Integrált környezetismeret, rajz, technika munkatankönyv 1. osztály

TANMENET KIS FELFEDEZŐ Integrált környezetismeret, rajz, technika munkatankönyv 1. osztály TANMENET KIS FELFEDEZŐ Integrált környezetismeret, rajz, technika munkatankönyv 1. osztály 2004 Környezetismeret: Rajz: Technika: Heti óraszám: 1 óra Heti óraszám: 1 óra Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám:

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA (37 ÓRA)

TANMENETJAVASLAT AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA (37 ÓRA) TANMENETJAVASLAT AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA (37 ÓRA) Kötelezô és ajánlott témák. (A további ajánlott ill. választható témákat a tanmenet végén közöljük.) Óra 1. A tanítás anyaga Célok, feladatok Tanulói tevékenység

Részletesebben

6. fejezet Óravázlatok

6. fejezet Óravázlatok 6. fejezet Óravázlatok 1. Osztály:1. Téma: Ősz Tananyag: Ősszel a gyümölcsösben Hely: az iskolakert Cél: Az évszakok jellemzőinek megismerése, közvetlen környezetünk felfedezése. A fa részeinek megfigyelése

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-2. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 1-2. ÉVFOLYAM ADAPTÁLT KERETTANTERV KÖRNYEZETISMERET 1-2. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS A környezetismeret tantárgy tanterve a környezetismeret kerettanterv alapján készült. Megfelel az ott megfogalmazott céloknak, feladatoknak,

Részletesebben

Környezetismeret tanmenet. 2. évfolyam

Környezetismeret tanmenet. 2. évfolyam 1 Környezetismeret tanmenet 2. évfolyam A tantárgy célkitűzése 1-4. évfolyam Az élőlények sajátosságainak, a közvetlen természeti környezet változásainak, jelenségeinek elemi szintű megismerése. A korszerű,

Részletesebben

Tanmenet 1. osztály TANMENET. Szeptember 2. 2. 1. 1. 3. 3. 4. 4. Õszi tanulmányi séta. Óvodából iskolába. A gyalogos közlekedés elemi

Tanmenet 1. osztály TANMENET. Szeptember 2. 2. 1. 1. 3. 3. 4. 4. Õszi tanulmányi séta. Óvodából iskolába. A gyalogos közlekedés elemi 55 4. 4. 3. 3. Szeptember 2. 2. 1. 1. Tanmenet 1. osztály Óvodából iskolába Ismerkedés a tankönyv jelrendszerével. Gyûjtõfüzet bevezetése. Az óvoda és az iskola összehasonlítása (berendezés, életmódváltás).

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az egészséges életmód és környezetünk védelmének kialakításában,

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária Tél témahét Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon 1. osztály Osztályfőnök: Farkas Annamária A téli témahét programja: Tevékenység helye: Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. változat. Készítette: Sallai Margit

KÖRNYEZETISMERET MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. változat. Készítette: Sallai Margit MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam B változat Készítette: Sallai Margit A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Hagyományőrzés a óvodánkban

Hagyományőrzés a óvodánkban Önálló intézményi innováció Hagyományőrzés a óvodánkban A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. 2. Ismerkedés az óvoda más csoportjaival, az ott dolgozókkal 3. Őszi termések gyűjtögetése

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet 1. osztály Alkalmazott informatika Tanmenet TANÉV: ÉVI ÓRASZÁM: 37 ÓRA HETI ÓRASZÁM: 1 ÓRA......... igazgató munkaköz. vez. tanító SZEPTEMBER 1. Baleset- és munkavédelmi oktatás, lateralitás, (4.) * 2.

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája KÖRNYEZETISMERET. 1.osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája KÖRNYEZETISMERET. 1.osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája KÖRNYEZETISMERET 1.osztály T A N M E N E T Környezetismeret NAT 2012 2016/2017 36 óra /Heti 1 óra/ Taneszközök: Lénártné Póta Erzsébet-Tóth

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Környezetismeret tanmenet. 1. évfolyam

Környezetismeret tanmenet. 1. évfolyam 1 Környezetismeret tanmenet 1. évfolyam A tantárgy célkitűzése 1-4. évfolyam Az élőlények sajátosságainak, a közvetlen természeti környezet változásainak, jelenségeinek elemi szintű megismerése. A korszerű,

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM Tompáné Balogh Mária ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM A fák birodalma Környezetismeret TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0. kiadás Évfolyam 0... A tanuló neve pauz westermann kiadó ÔSZ A PARKBAN A.

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01.

2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01. 2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01. Március a tavasz ébredésének hónapja. A tavaszvárás,

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés 1. Iránytanmenet Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára 1. osztály Tartalom Hogyan Készültem az iskolába? Az óvodában Otthon a családban Peti az iskolában Peti órarendje

Részletesebben

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam A kerettanterv az anyanyelven megismert témakörökre, beszédszándékokra, fogalomkörökre és tévékénységekre épül. A legfontosabb feladatok a következők: Az idegen nyelv

Részletesebben

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet)

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) 1. NARRATÍV BEVEZETÉS A témahét címe Közlekedj biztonságosan! Intézmény Felsbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola Bük 2. NARRATÍV BEMUTATÁS

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. ok évfolyamonként Tantárgy 1. 2. 3. 4. Környezetismeret 1 1 1 2 Éves óraszám 36 36 36 72 Célok és feladatok Érdeklődés felkeltése, a gyermek természetes

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

Együtt az élő környezetért munkaközösség

Együtt az élő környezetért munkaközösség Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu Együtt az élő környezetért munkaközösség Éves terv 2013/2014 Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni haladás.

Részletesebben

Itt a kikelet! (projekt tervezet)

Itt a kikelet! (projekt tervezet) Itt a kikelet! (projekt tervezet) Készítette: Baánné Gruber Irén, Varsányiné Horváth Erika A project célja: - A tavaszi népszokások, ünnepek széles kör megismerése. - Tavaszi jeles napok összegyjtése,

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek Közlekedési ismeretek szakkör éves munkaterve a 2013/14-es tanévre A szakkör helyszíne: Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 4274, Hosszúpályi, Szabadság tér 30. A szakkör elnevezése: Közlekedési

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Név Tantárgyak Óraszám Stankovicsné Soós Mária biológia-technika 4 Csiszár Attila földrajz-testnevelés 26 Györéné Timár Éva kémia-matematika

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Szántó Zsuzsanna. Tanmenetjavaslat. a Kis felfedező 2. osztályos integrált környezetismeret, technika, rajz tankönyvhöz

Szántó Zsuzsanna. Tanmenetjavaslat. a Kis felfedező 2. osztályos integrált környezetismeret, technika, rajz tankönyvhöz Szántó Zsuzsanna Tanmenetjavaslat a Kis felfedező 2. osztályos integrált környezetismeret, technika, rajz tankönyvhöz Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2005 Tanmenet a második osztályos Kis felfedező integrált

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Óvodánk ökológiai jelszava

Óvodánk ökológiai jelszava Óvodánk ökológiai jelszava Egyesült erővel meg akarjuk menteni a FÖLDET! FELNŐTTEK FIGYELEM! A FÖLDNEK, AKÁRCSAK A GYEREKEKNEK, VÉDELEMRE ÉS TÖRŐDÉSRE VAN SZÜKSÉGE! Az Öko-Iskola nevelési program fő céljai:

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Életvitel és gyakorlati ismeretek. 1 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Életvitel és gyakorlati ismeretek. 1 2. osztály TANMENETJAVASLAT Életvitel és gyakorlati ismeretek 1 2. osztály 2 ÉLETVITEL 1. Öltözködés Saját ruházat felismerése; gombolás, cipôkötés Öltözködés egyre önállóbban, cipôkötés, gombolás gyakorlása saját

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét A

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. KÖRNYEZETISMERET 1. osztályosoknak. Heti: 1 óra Évi: 37 óra

Tanmenetjavaslat. KÖRNYEZETISMERET 1. osztályosoknak. Heti: 1 óra Évi: 37 óra Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 1. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Témakörök: Én és az otthonom Élő és élettelen környezet Növények Állatok Évszakok Tanulmányi Környezetünk Környezetvédelem

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

Kerettanterv, Technika és életvitel tantárgy

Kerettanterv, Technika és életvitel tantárgy Kerettanterv, Technika és életvitel tantárgy Célok és feladatok Az életviteli ismeretek körébe tartoznak például a háztartástan, a szűkebb lakóhelyi környezet, a lakás és környéke, a kertgazdálkodás. Az

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Életpálya-építési kompetenciaterület 1. ÉVFOLYAM

Életpálya-építési kompetenciaterület 1. ÉVFOLYAM PROGRAMTANTERV Életpálya-építési kompetenciaterület. ÉVFOLYAM. Témakör ÖN- ÉS TÁRSISMERET Modulok Kapcsolódó műveltségterület. Ismerkedünk egymással. Ember és társadalom Ismeretszerzés, tanulás Emberi

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK A gyalogos, kerékpáros, segédmotoros kerékpárvezető és kerekes székes közúti közlekedés szabályainak és viselkedési normáinak oktatásához önállóan feldolgozható digitális tartalom és módszertan az 5 12.

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

Szervezési feladatok, munkaforma. irányított beszélgetés, egyéni munka. ceruzák. színes. ceruzák, ragasztó

Szervezési feladatok, munkaforma. irányított beszélgetés, egyéni munka. ceruzák. színes. ceruzák, ragasztó 1. hirtelen kinőtt égig érő fa a Nap elrablása Beszélgetés a fáról, mint szimbólumról mindenki lerajzolja a saját fáját (35 perc) papír, színes ceruzák fa rajz Miért van szükségünk a napra? Miért kell

Részletesebben

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév Szentlőrinc, 2014. 09. 24. Készítette: Tóth Beáta Iskolánk, a Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye pályázati úton, a 2012/2013-as

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016-2017. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 05-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László, Frák Erika 09.01 Felhívás

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT 2010. MÁJUS 21 28. A környezetvédelmi témahét lezárása, összegzése A tanmenetbe tervezett programokat, tananyagokat, különböző osztályfokon, tantárgyakhoz, az alábbi témakörökben

Részletesebben

BAUER MELINDA KERETTANTERV SZERINT!

BAUER MELINDA KERETTANTERV SZERINT! BAUER MELINDA Tanmenetjavaslat a 3. osztályos környezetismert munkatankönyvhöz KERETTANTERV SZERINT! Dinasztia Tankönyvkiadó, 2003 ÍRTA: BAUER MELINDA TIPOGRÁFIA: KNAUSZ VALÉRIA FELELÕS SZERKESZTÕ: TÖRÖK

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0039 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉK! Témagazda: Dr. Szücs Gáborné. moduláris oktatási program TÁMOP 3.1.4

AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉK! Témagazda: Dr. Szücs Gáborné. moduláris oktatási program TÁMOP 3.1.4 AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉK! moduláris oktatási program Témagazda: Dr. Szücs Gáborné TÁMOP 3.1.4 I. A modul célja Biztosítani a tanulók egészséges testi és mentális fejlődését. Felismertetni a rendszeres testmozgás

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán

Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán Itt mindennap történik valami érdekes, izgalmas, kreatív, játékos...dolog. Itt érdemes napközisnek lenni! Általunk az idei tanévben a napköziben próba jelleggel

Részletesebben

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g Lakóhelyünk felfedezése modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZK_103_16 212 Szociális, életviteli és környezeti KOMPETENCIÁK

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben