TANMENETJAVASLAT AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA (37 ÓRA)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENETJAVASLAT AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA (37 ÓRA)"

Átírás

1 TANMENETJAVASLAT AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA (37 ÓRA) Kötelezô és ajánlott témák. (A további ajánlott ill. választható témákat a tanmenet végén közöljük.) Óra 1. A tanítás anyaga Célok, feladatok Tanulói tevékenység Ismerkedés az új tankönyvvel Szervusz kis barátom Az óvodából hozott ismeretek továbbfejlesztése. Érzelmi ráhangolás a tantárgyra. A környezet szeretete, óvása. Sünis versek, dalok A bevezetô szöveg meghallgatása olás A mi világunk környezetismeret munkatankönyv A tankönyvhöz készült Gyakorló munkafüzet feladatait is jelöljük. Mf. 3. o. 2. Óvodából iskolába Az iskola helyiségeinek funkciói. Kik dolgoznak az iskolában? Az épület és a berendezés óvása. Tegyük széppé, barátságosabbá tantermünket! Az iskola épületének bejárása. A helyiségek rendeltetésszerû használata. Kérdések a felnôtt dolgozókhoz. Az épület és berendezési tárgyai Virágok, akvárium, terrárium, gyûjtemények 3. Közlekedj helyesen! A helyes, szabályos közlekedés gyakorlása. Közlekedési szabályok betartása, udvariasság a közlekedésben. 4. Évszakok A négy évszak jellemzôi, szépségei Hogyan változik a természet? (növények, állatok, emberek) Elôzetes megfigyelés: közlekedési táblák az iskola és az otthon környékén. Mit jelentenek? Szóbeli beszámoló Megfigyelés Szóbeli beszámolók az évszakok jellemzôirôl Képek különválogatása, csoportosítása Versmondás, éneklés Képek, szituációk eljátszása Mf. 6. o., 8. o., 9. o., applikációs képek. Videofilm: Erdôk, mezôk, rétek (Reflektor) Mf o. Mesék, versek a sünirôl 60

2 Az év hónapjai Az év hónapjainak megtanulása, jellegzetességeik. Te melyik hónapban születtél? Mikor van a névnapod? Ünneplés a családban, az iskolában 6. Ôsz Séta a parkban az iskola környékén A tiszta levegô varázslói: fák, bokrok, sövények A fák, bokrok lakói 9. Mi terem a zöldségeskertben? Zöldségszobrászat Az idôjárás, a növények, állatok, emberek megfigyelése A fa és a bokor testrészeinek megnevezése. Hasonlóságok, különbségek. A megfelelô idôjárási jelek bekarikázása. Játék: Ti lesztek a fák, bokrok! Képgyûjtés, csoportosítás, rajzolás, színezés A park növényzete között élô néhány állat felismerése, megfigyelések elmondása. Az óvodában tanultak felelevenítése. A zöldségfélék szerepe táplálkozásunkban. Barátkozz meg az új ízekkel is! Az ôszi hónapok versszakainak meghallgatása a tankönyvbôl. olás Versek, mesék Egyéni élmények elmondása, megfigyelés alapján. Felismerés, jelölés. Versek, dalok a katicabogárról, a madarakról, csigáról. olás Megfigyelések a zöldségeskertben, vagy a piacon. A zöldségfélék érzékszervi vizsgálata (szín, felhasználásuk). Mese: A tizenkét hónap Gyerekrajzok, alkotások termésekbôl Mf o. A tanulmányi sétán látottak, a tankönyv képei, gyûjtemények Mf o. Rovargyûjtemény az iskolai szertárból, madárpreparátum Mf. 18. o. Zöldségfélék, konzervek, fagyasztott termékek 61

3 10. Mi terem a gyümölcsöskertben? A gyümölcsfogyasztás fontossága. A gyümölcsöket mindig folyóvízben mosd meg! Néhány hazai gyümölcs ismerete Gyümölcsök érzékszervi vizsgálata. Ízek összehasonlítása. Gyümölcsöstál összeállítása. Válogatás, rajzolás, színezés lés, verselés gyümölcsökrôl 11. Ôszi ünnepek, hagyományok Az ôsz ünnepei és az ezekhez kapcsolódó helyi szokások. Nemzeti ünnepünk jelképei. Az ünnepek tisztelete, a hagyományok ápolása. 12. A mi családunk Mit jelent számukra a család? A családtagok neve: testvérek, unokatestvérek, nagyszülôk, nagynéni, nagybácsi. A családtagok tisztelete, szeretete 13. Foglalkozások Többféle foglalkozás megismerése. A különféle foglalkozások tisztelete. Az emberi munka megbecsülése. A te munkád a tanulás Szóbeli beszámolók élmény alapján. Nemzetiszín zászló készítése papírból, hurkapálcából, rajzolás Képek csoportosítása olás Szituációs játékok a családi eseményekrôl, pl. vendégek jöttek, vendégségben vagyunk. Illemszabályok gyakorlása. Szülôk megkérdezése a munkájukról. Különleges foglalkozású emberek meghívása a tanórára. Kérdésfeltevések. Szerszámok, eszközök. Kik használják? olás, színezés. Gyümölcsök (befôtt, fagyasztott, dzsem) Képek a szüretrôl, búcsúról, esküvôrôl. Mf. 19. o. Családi fotók különbözô eseményekrôl Különféle szerszámok, eszközök Gyûjtött képek a foglalkozásokról 62

4 14. Akik segítenek a bajban A mentôk, a tûzoltók, a rendôrség munkája. A telefonszámok ismerete. Indokolatlanul nem szabad hívni ôket, mert más emberek életét veszélyeztetjük Személyes élménybeszámolók. Tûzesetek, balesetek. Telefonhívás eljátszása, gyakorlása játéktelefon segítségével. 15. Folyadékok A folyadékok érzékszervekkel megtapasztalható tulajdonságai. A víz jelentôsége életünkben, takarékoskodás a vízzel. A víz tisztaságának óvása. Színes folyadék öntözgetése különféle edényekbe. A víz sokféle felhasználása (élménybeszámolók). Jégkockát és vizet teszünk a szûrôbe. Megfigyelések, következtetések. Jó és rossz példák felsorolása tapasztalat alapján a természetes vizek tisztaságára vonatkozóan. 16. Élô vagy élettelen A növények, az állatok, az emberek élôlények. Lélegeznek, mozognak, táplálkoznak, fejlôdnek, szaporodnak. Környezetükben minden élôlényre szükség van. Növények, állatok, emberek folyamatos megfigyelése az élôsarokban, otthon. Élô és élettelen összehasonlítása (kutya, jétékautó) olás 17. Tanulmányi séta A növények, állatok, a téli idôjárás megfigyelése. Játéktelefonok Játékautók Víz, szörpök, üdítôk, különféle formájú átlátszó edények, szûrô, jégkocka Növények, állatok az élôsarokban Játékautó Mf. 33. o. 63

5 Tél A téli idôjárás A tél örömei Segíts a madarakon! A tél ünnepei, hagyományai Az évszakra jellemzô idôjárás A tél örömei A téli idôjárás veszélyei A társak és saját testi épségünk óvása a téli sportok alkalmával Gondoskodás a nálunk telelô madarakról. Rendszeresség az etetésben Készülôdés a téli ünnepekre Az ünneplés módja Hagyományok ápolása A téli idôjárás megfigyelése, lejegyzése. Réteges öltözködés gyakorlása. Hógolyózás, hószoborépítés, csúszkálás a jégen. A jég, a hó, a zúzmara érzékszervi vizsgálata Magok vásárlása közösen Madárkalács készítése Etetôk kihelyezése Madáretetés az iskola udvarán, a parkban Helyi szokások gyûjtése a téli ünnepekkel kapcsolatosan. Mikulás, karácsony, farsang Meglepetés készítése a családtagok számára Versek, dalok a Mikulás és karácsony fogadására 21. Élj egészségesen! Helyes idôbeosztás, napirend Pontos idôbeosztás, napirend. A hét napjai. A testmozgás, a megfelelô menynyiségû alvás fontossága. Játékszabályok betartása sport, játék közben. Az ünnepnap, pihenônap programja. Egy nap megtervezése. Hiányzó események pótlása képsorban, rajzokkal Jég, hógolyók Mf o. Különféle madáretetôk Schmidt Egon: Madarak a ház körül c. könyve Verseskötetek Rövid betlehemes játék eljátszása Mf o., játékóra 64

6 A testem Érzékszerveim Hogyan tartom tisztán testrészeimet? Mit eszünk, ha van eszünk? A testrészek pontos ismerete (fejtetô, tarkó, halánték, homlok, arc, áll, szem, orr, fül, száj, kar, váll, könyök, csukló, kéz, tenyér, ujjak, lábszár, lábfej, térd, boka, talp). Az elsôsegélynyújtó doboz tartalma. Tisztálkodj önállóan! Melyik érzékszervvel mit érzékelünk? Az érzékszervek tisztántartása, védelme Táplálékaink A rendszeres, változatos étkezés fontossága. A táplálék mennyisége Kézmosás az étkezések elôtt Kulturált étkezés Testrészek megmutatása a saját és a társ testén. Megnevezésük. Az elsôsegélynyújtó doboz tartalmának számbavétele. (Mi mire való.) Testrészek jelölése rajzon Érzékelés valamennyi érzékszervvel olás Tisztálkodási szokások egy részének gyakorlása (kézmosás, fogmosás, helyes orrfújás). Szituációs játékok: segítségkérés, tennivalók balesetek alkalmával Napi étrend kialakítása applikációs képekbôl a mágnestáblán. A helyes étrend megbeszélése. Terítés, kulturált étkezés gyakorlása Elsôsegélynyújtó dobozok Mf. 25. o. Érzékelhetô anyagok, hangok, képek Tisztasági felszerelés, fogkefe, fogkrém Tányérok, evôeszközök, szalvéta, pohár Mf. 28. o. 65

7 25. Tanulmányi séta. Változások a természetben. A tavaszi idôjárás megfigyelése. 26. Tavasz A tavaszi idôjárás Ébred a természet A tavaszi idôjárási megfigyelések lejegyzése A tavasz megjelenése a természetben (rügyezés, virágzás, elôbújnak az állatok). Az évszakok szépségei Beszélgetés Képek szétválogatása (a tavaszra vagy ôszre jellemzôk). 27. A virágos növény részei A teljes növény részeinek megfigyelése Testrészek megnevezése A virágok jelentôsége környeztünkben Gyökeres virágos növények megfigyelése. Különbségek, hasonlóságok megfigyelése A testrészek neveinek összekötése a rajzzal Termések rajzolása olás 28. Segítôtársaink a parkban, a kertben Ismerkedés a méhekkel, katicabogarakkal, a földigilisztával, sünnel, vakonddal, madarakkal. Vigyázzunk rájuk! 29. Madarak a ház körül A madarak jellemzôi. Testfelépítésük megfigyelése. A madarak védelme. Képelemzés Beszélgetés a madarakról, megfigyelés, tapasztalat alapján Versek, dalok a madarakról Testfelépítésük jellemzôi A tavaszi sétán látottak, tapasztaltak Mf o. Gyökeres virágos növények Mf. 34. o. Videofilm vagy dia Varázslatos világ környezetismereti olvasókönyv A gyerekek által hozott madarakról szóló könyvek 66

8 30. Kukkantsunk be nagymama virágoskertjébe Ismerkedés a kert virágaival érzékszervi úton (illat, szín). Néhány virág felismerése, neve. Elôzetes feladat: virágról szóló prospektusok, könyvek, képeslapok gyûjtése Felismerési gyakorlatok applikációs képekrôl A virágok nevének leírása A tankönyvben lévô kísérlet elvégzése A tavasz ünnepei Állatok a házban és a ház körül A tavaszi ünnepek tartalma Hagyományok ápolása, emlékezés a hôsökre A kedvtelésbôl tartott állatok tulajdonságai, gondozása. Nemkívánatos vendégek (házilégy, házi egér) Kedvenceink rendszeres gondozása Terv készítése rajzban a tavaszi ünnepekhez Az ünneplés módja, tevékenységek, kokárda, hímes tojás készítése, locsolóvers tanulása Beszámolók saját tapasztalat alapján. Az állatok gondozása, tápláléka, mozgása, hangja. Elôzetes feladat: búvárkodás a könyvtárban, fotók, képek gyûjtése. olás 33. A baromfiudvar lakói Hogyan lesz a tojásból kiscsibe? Ismerkedés a baromfiudvar lakóival Érzékszervekkel megtapasztalható tulajdonságaik Színük, mozgásuk, táplálkozásuk, szaporodásuk Látogatás egy baromfiudvarba, vagy állatkertbe Hangutánzó és az állatok mozgását utánzó játékok Képeskönyvek lapozgatása az állatokról Prospektusok, könyvek Váza, ételfesték, néhány szál szegfû Képek, fotók az elmúlt év tavaszi ünnepeirôl Mf o. Könyvtárból hozott könyvek Képek, fotók Személyes tapasztalatok Könyvek Személyes tapasztalatok Mf. 36. o. 67

9 34. Az istálló és az ól lakói Év végi ismétlés Az évszakokról Az emberekrôl A növényekrôl Az állatokról A házban, ház körül élô emlôs állatok megfigyelése, tulajdonságaik. Az állatokat rendszeresen ápolni, gondozni kell A tanult ismeretek rendszerezése, ismétlése 37. A nyár Nyári élmények lejegyzése, idôjárási megfigyelések a tankönyv alapján Egy tanya, vagy állatkert meglátogatása. Állatok megfigyelése, simogatása Az emlôsök jellemzôinek megfigyelése Személyes élmények elmondása A séták, kirándulások felelevenítése. Csoportosítások, válogatások, jellemzô jegyek, tulajdonságok Beszélgetés a nyárról Mf o. Szaru, szôr Mf. 36. o. A gyûjtött képek, munkatankönyv, képek, videofilmek AJÁNLOTT ILL. VÁLASZTHATÓ TÉMÁK Elmúlt a nyár Az én otthonom, az én iskolám Nyári élmények meghallgatása, beszéd- és kifejezôkészség fejlesztése, információk a hozott szemléletrôl, ismeretekrôl. A munkatankönyvben kitöltött adatok (lakcím, iskola neve, címe) pontos megtanulása. A lakóhely szeretete Mesélés, beszélgetés a nyári élményekrôl olás Az iskola nevének, címének közös gyakorlása, lakcím elmondása egyenként, a hozott fotók, rajzok Mf. 4. o., képek, fotók, video, rajzok a lakóhelyrôl 68

10 A mi házunk Milyen helyiségek vannak a lakásban? A családi ház, társasház, panelház sajátosságai egyéni megfigyelés alapján. A különféle helyiségek funkciói. A berendezési tárgyak óvása, tisztaság, rend a környezetben Beszámolók a saját otthonról olás: az én szobám Mivel szeretném szebbé tenni? Munkamegosztás a családban Milyen anyagból készülnek a tárgyak környezetünkben? Játékok a levegôvel A családtagok rendszeres és alkalomszerû feladatai. Óvatosság a háztartási gépek használatánál. Segítés a házimunkában. Rendszeresség Különféle szilárd anyagok felismerése, megnevezése. Az anyagok és funkciójuk közötti összefüggések. Környezetbarát anyagok Minden élôlénynek: a növényeknek, állatoknak, embereknek szüksége van levegôre. A levegô jelenlétének megtapasztalása. A tiszta levegô, a szellôztetés fontossága. Hogyan kell használni felnôtt felügyelete mellett a porszívót, a kenyérpirítót? Játék: Feltalálók vagyunk, háztartási gépeket találunk ki. Milyen munkákat végeznének? Különféle anyagok érzékszervi vizsgálata (színe, tapintása, hajlékonysága) Tapasztalatok elmondása olás Játékok a levegôvel Lufi, szappanbuborék fújása. Levegô kiengedése a lufiból Légzôgyakorlatok Fotók a saját otthonról, babaház és berendezése, lego, a Lakáskultúra és Otthon néhány száma Porszívó, kenyérpirító, hajszárító Anyagok: textil, bôr, üveg, fa, fém, mûanyagból készült tárgyak csoportosítása Gyermekenként egy-egy lufi Szappanos víz, szalmaszál vagy szívószál 69

TANMENET KIS FELFEDEZŐ Integrált környezetismeret, rajz, technika munkatankönyv 1. osztály

TANMENET KIS FELFEDEZŐ Integrált környezetismeret, rajz, technika munkatankönyv 1. osztály TANMENET KIS FELFEDEZŐ Integrált környezetismeret, rajz, technika munkatankönyv 1. osztály 2004 Környezetismeret: Rajz: Technika: Heti óraszám: 1 óra Heti óraszám: 1 óra Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám:

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a második osztályos környezetismeret munkatankönyvhöz

Tanmenetjavaslat a második osztályos környezetismeret munkatankönyvhöz 1. Ismerkedés a Ismerkedjenek meg a tankönyvvel, A bevezetô szöveg meghallgatása, Mtk. 3. old. tankönyvvel a jelrendszerrel, az eszközökkel! kötetlen beszélgetés. Környezetismeret Kedves második osztályos!

Részletesebben

KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE

KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE 1 Célok, feladatok: Az általános iskolai képzés céljai, feladatai Az iskolai képzés során az egyéni bánásmód elvét alkalmazva

Részletesebben

Környezetismeret 1-4. osztály

Környezetismeret 1-4. osztály Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Környezetismeret 1-4. osztály 2013 1 Célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést

Részletesebben

Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0046 EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD MODULÁRIS PROGRAM

Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0046 EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD MODULÁRIS PROGRAM Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0046 EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD MODULÁRIS PROGRAM VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT

Részletesebben

BEVEZETŐ. Kedves Kollégák!

BEVEZETŐ. Kedves Kollégák! 2 3 BEVEZETŐ Kedves Kollégák! E nem szokványos elektronikus könyv megjelenését sürgette az a hozzám küldött sok levél, telefon, amelyben azt kértétek, nem lehetne-e hozzájutni. Az óvodai nevelés és tanulás

Részletesebben

A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája

A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája 2.sz. melléklet KÖRNYEZETISMERET 1. osztály Az időjárás elemeinek (napsugárzás, hőmérséklet, szél, felhőzet, csapadék) megfigyelése. A víz megjelenési

Részletesebben

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV A mi világunk 1. tanításához DR. MESTER MIKLÓSNÉ a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte az Érdemes tankönyvíró kitüntető címet Szerkesztette

Részletesebben

MÓKUS KUCKÓ. Családi napközik SZAKMAI PROGRAMJA

MÓKUS KUCKÓ. Családi napközik SZAKMAI PROGRAMJA KIS-KÓPÉ KUCKÓ CIFRA PALOTA MÓKUS KUCKÓ Családi napközik SZAKMAI PROGRAMJA Családi napközi szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek: 259-2002 Xll. 18. Korm. Rendelet, a gyermekjóléti és

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam 1 KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162

TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162 TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162 AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE: A föld és az élő környezet Projekt ( A környezettudatos életmód kialakítása)

Részletesebben

Négy hetes projekt A Sombereki Óvoda Intézményében

Négy hetes projekt A Sombereki Óvoda Intézményében Sombereki Általános Iskola, Sombereki Tagóvodája 7728 Somberek Rákóczi utca 4. A kompetencia alapú oktatás implementációja, egyenlő hozzáférés biztosítása a Sombereki Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú

Részletesebben

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz CELLDÖMÖLK, 2011 AP 040933 ISBN 978-963-464-699-0 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó

Részletesebben

Készítette: A megvalósítás időszaka: Feladat-ellátási hely neve: Feladat-ellátási hely címe: Csobán Judit Borzáné Fodor Éva

Készítette: A megvalósítás időszaka: Feladat-ellátási hely neve: Feladat-ellátási hely címe: Csobán Judit Borzáné Fodor Éva ŐSZ PROJEKT Készítette: A megvalósítás időszaka: Csobán Judit Borzáné Fodor Éva Feladat-ellátási hely neve: 2009.október 12-november 13. Bimbó óvoda Feladat-ellátási hely címe: 4060 Balmazújváros, Bimbó

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0149

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0149 Intézmény neve: Négy Évszak Óvoda Kertvárosi Tagóvodája 4700 Mátészalka, Móricz Zs.út 17. Önálló innováció:

Részletesebben

Helyi tanterv TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok

Helyi tanterv TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok Helyi tanterv TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák

Részletesebben

HELYI TANTERV. Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2013.

HELYI TANTERV. Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2013. HELYI TANTERV Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2013. TARTALOM Bevezető Szakiskolai előkészítés Szakiskolai képzés Melléklet Munkahelyi Gyakorlat Program Értelmileg akadályozott tanulók készségfejlesztő

Részletesebben

Komplex környezeti nevelés - Innováció

Komplex környezeti nevelés - Innováció Komplex környezeti nevelés - Innováció SZIKSZAI GYÖRGY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA - MAKÓ 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015-ös tanévekre Készítették: Balogi Anikó tanító Némethné Vigh

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162. Intézményi innováció. A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162. Intézményi innováció. A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében Szerves hulladék hasznosítása az Érsekcsanádi óvodában. Környezettudatos életmód kialakítása.

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - német. 1. évfolyam

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - német. 1. évfolyam 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományostechnikai kompetencia

Részletesebben

Környezetvédelmi nevelés a 2. osztályban

Környezetvédelmi nevelés a 2. osztályban Zilahiné Szegő Viktória és Osztheimer Erika Szeptem ber Környezetvédelmi nevelés a 2. osztályban Éves tervezet Fedezzük fel a szeptemberi erdőt. Cél a gyerekek érdeklődésének felkeltése irányított program

Részletesebben

A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti

A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti érdeklődést, hogy az iskolát befejező tanulók tudjanak

Részletesebben

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila.

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút. József Attila. Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila Készítette: a Kolozsvári úti Óvoda nevelőtestülete 1 A múlt tisztelete

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM HELYI NEVELÉSI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: 034703 Intézményvezető:. P.H. Nevelőtestületi elfogadás határozat száma: Legitimációs eljárás Szülők Óvodai Szervezete nevében véleményezte:... név Fenntartói

Részletesebben

Önálló intézményi innováció

Önálló intézményi innováció Önálló intézményi innováció A TÁMOP- 3. 1. 4 /09/ 1. Kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben pályázati konstrukció egyik elemeként intézményünknek lehetősége nyílt saját innovációjának

Részletesebben

Mozgás Játék Öröm. Ugrifüles Óvoda Pedagógiai Programja

Mozgás Játék Öröm. Ugrifüles Óvoda Pedagógiai Programja Milyen okos, milyen ügyes, a legkisebb ugrifüles! Csukás István Mozgás Játék Öröm Ugrifüles Óvoda Pedagógiai Programja 1091 Budapest, Hurok u. 9. TARTALOM I. Bevezető 2. II. Gyermekkép, Óvodakép 1. Gyermekkép

Részletesebben

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához Burai Lászlóné Dr. Faragó Attiláné Nyiri Istvánné Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához BURAI LÁSZLÓNÉ DR. FARAGÓ ATTILÁNÉ NYIRI ISTVÁNNÉ Szerkesztette BENKŐNÉ NYIRŐ JUDIT Kapcsolódó

Részletesebben