TÉMAHÉT. TÁMOP 3.1.4/08/ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben TÉMAHÉT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÉMAHÉT. TÁMOP 3.1.4/08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben TÉMAHÉT"

Átírás

1 TÉMAHÉT TÁMOP 3.1.4/08/ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben TÉMAHÉT Hagyományápolás, hagyománytisztelet Húsvét Műfaja: tanulásszervezési eljárások oktatási- nevelési módszerek Készítette: Tóth Lászlóné Szedres, február 12

2 Tartalomjegyzék 1. A témahétterv címe A témahét indoklása Célcsoport A témahét célja Várt eredmények Megvalósítandó tevékenységek A témahét időtartama és ütemezése Erőforrások Költségvetés: Az értékelés módszerei, eszközei Tapasztalatok átadása, a témahét eredményeinek hasznosítása Kockázatok:... 7 A témahét folyamata... 7 I. Találkozás: Amit a Húsvétról tudni illik!... 7 II. Találkozás: Húsvéti díszítés... 9 III. Találkozás: Műalkotások a Húsvétról... 9 IV. Találkozás: Locsolás... 10

3 1. A témahét címe Hagyományápolás, hagyománytisztelet A Húsvét 2. A témahét indoklása A programunk a tavaszi ünnepkörhöz tartozó legnagyobb ünnephez, a Húsvéthoz kapcsolódik. Erre az ünnepre osztályszinten készülünk a tanórán kívüli időben. Mivel iskolaotthonos munkaformában dolgozunk minden gyerek részt tud venni a munkában, hiszen egész napjukat az iskolában töltik. A különböző tevékenységek során a tanulók megismerik az ünnep fogalmát, a hozzá tartozó néphagyományokat. Feladatként kutakodnak az ünnep versei, meséi, dalai között. A természet újjászületése ugyanakkor kiváló lehetőséget nyújt a környezetismerettel kapcsolatos téma feldolgozására is. Tanulóink számára sokszor nem világos, hogy az egyes tantárgyak tanulása révén megszerzett tudás, ismeret, mire is használható. Ebben a témahét lehetőségük lesz arra, hogy ezt megtanulják. A témahét módszer szerint a tanulásnak a személyes tapasztalatokra kell alapulnia. Tanulóink már eljutnak arra a szintre, hogy ők is szeretnék megajándékozni egymást, családtagjaikat apró, saját készítésű ajándékokkal. 3. Célcsoport Az I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj István Általános Iskolájának 1. osztályos tanulói (7-8 éves gyerekek) Az osztály rövid bemutatása: 23 gyermek, 7 lány, 16 fiú alkotja az osztályt. Jó képességű közösségnek mondható, néhány kiemelkedő és néhány lemaradó tanulóval együtt. Általában érdeklődőnek, nyitottnak mondható a csoport. Mivel ebben a tanévben kezdték az iskolát bár egy óvodából, de különböző csoportból jöttek össze kell szokniuk egymással, s velem is. 3

4 4. A témahét célja a ) Általános célok: A gyerekek saját környezetükben szerzett tapasztalataikat, gyűjtött anyagaikat felhasználva ismerjék meg az ünnepek, szokások jelentőségét, jellemző jegyeit, és kis segítséggel képessé váljanak azokat mások számára is bemutatni. A páros illetve csoport munka során gondolkodjanak el az ünnep fogalmán, gondolkodjanak el arról, hogy a legnagyobb ajándék a nyugodt családi együttlét. (A csoportban tanuló gyerekek közül néhányan nem a hagyományosnak mondható családi keretek között élnek.) Az ünnep nem csak arról szól, hogy mit kapunk. Mindig tartsuk tiszteletben mások érzéseit, gondolatait, hitét. Katolikus, református vallású tanulók mellett, Jehova tanúi gyermekek is járnak az osztályba. b ) Konkrét célok: Magyar írás és olvasás, szövegértés, önálló ismeretszerzés, kézügyesség, képi kifejezőképesség, kommunikáció és gondolkodás fejlesztése. A gyerekek képesek legyenek csoportban együttműködni, egymás tanácsait elfogadni, véleményüket megfelelően előadni. c ) Kompetencia területek fejlesztése: segítséggel könyvtárhasználat, Internet használat anyaggyűjtés céljából együttműködés párban/ csoportban problémamegoldás manuális készségek fejlesztése beszédkészség, kommunikáció fejlesztése kompromisszumkészség fantázia, képzelet, kreativitás közösségfejlesztés érzelmi intelligencia vizuális emlékezet koncentráció szem-kéz koordináció 4

5 d ) Tantárgyi kapcsolódások: környezetismeret magyar nyelv és irodalom rajz technika informatika/ könyvtárhasználat matematika ének-zene 5. Várt eredmények húsvéti figurák festett tojások tabló/ tablók rajzok az ünnep lényegének átérzése az ajándékozás örömének felfedezése a tavasszal, Húsvéttal kapcsolatos irodalom jobb megismerése 6. Megvalósítandó tevékenységek húsvéti figurák rajzolása húsvéti figurák nyírása húsvéti figurák színezése/festése húsvéti figurák hajtogatása tavaszi, húsvéti és locsoló versek gyűjtése mesék, dalok gyűjtése hagyományok gyűjtése képen 7. A témahét időtartama és ütemezése A témahét időtartama: 4 nap március 29. (hétfő) 2 tanóra március 30. (kedd) 2 tanóra március 31. (szerda) 2 tanóra 201. április 1. (csütörtök) 2 tanóra 5

6 8. Erőforrások Személyi erőforrások: 23 tanuló, 3 fő pedagógus (a témahét vezetője, az osztályban magyart tanító kolléga, szabadidő / gyermekvélelmi felelős) Tárgyi erőforrások: olló, vonalzó, ragasztó, színes ceruza, zsírkréta, festék, origami papír, rajzlap, csomagoló papír, boríték, A/4-es papír, írólap, színes papír, nyomtatópatron (fekete / színes) a nyomtatóban, színes fénymásolási lehetőség, Anyagi erőforrások: A pályázatban biztosított anyagi forrás 9. Költségvetés: Költségvetési tétel tervezett összeg 1 csomag csomagolópapír (4 ív) 195,- 4 db közepes méretű boríték 120,- 12 db kicsi boríték 120,- 40 db műszaki rajzlap 600,- 1 csomag origami papír 180,- 4 db ragasztó stift 800,- 4 doboz zsírkréta 1440,- 4 doboz színes ceruza 2120,- 500 db A/4-es másolópapír 1120,- 1 csomag tojásfesték 205,- 14 (kicsi) üveg kölni 1610,- 20 db húsvéti figura (ajándék) 1420,- Összesen: 9930,- 10. Az értékelés módszerei, eszközei Módszerek: Témahétfal a gyerekek számára, hogy lássák az elkészült munkákat, gyűjtött anyagokat. A párok, csoportok a részfeladatok végeztével elmondják, hogy nekik mi tetszett a munka során, mivel voltak elégedettek, mivel nem, mit tennének másképpen. A részfeladatokat naponta értékeli a témahét vezetője is. Fotók készülnek a munkáról, a munka folyamatáról, az elkészült produktumokról. 6

7 Eszközök: A témahétben résztvevő gyerekek jutalmazása az ünnep jellegéből adódóan húsvéti figura. 11. Tapasztalatok átadása, a témahét eredményeinek hasznosítása A témahét végrehajtása során tapasztalt hiányosságok, hibák feljegyzése, következtetések levonása, azok jövőbeni hasznosítása céljából. Egymás más vallásúak, nemzetiségűek - megismerése elfogadása. Iskolai évkönyv tartalmának bővítése az elkészült képekkel. Pályázati dokumentáció részeként képek a témahét megvalósulásáról, az elkészült produktumokról. 12. Kockázatok: az osztály tanulóinak tömeges megbetegedése a témahét vezetőjének betegsége vagy más hivatalos elfoglaltsága időbeli csúszás a 4 nap betervezett feladataiban anyagi források hiánya technikai eszközök (CD-s magnó, Cd lemez) meghibásodása A témahét folyamata I. Találkozás: Amit a Húsvétról tudni illik! 1. Ráhangolás, előkészítés a ) Csoportok szervezése: kártyahúzással (fehér, fekete, barna, tarka nyuszi) 4 csoport alakítása. b ) Rejtvényfejtés: megfejtés a Húsvét szó lesz. Jutalmul a borítékból előveszik a Húsvétot ábrázoló képet. 7

8 2. Amit a Húsvétról tudni kell! a) A gyerekek előzetes tanulmányai, ismeretei segítségével az évszakokról, hónapokról tanultak felelevenítése. A tanulók a négy évszak képe közül kiválasztják a megfelelőt, a tavaszt és felragasztják a csomagoló papírra. b) Mit tudtok a Húsvétról? A tanulók vannak közöttük hittanra járók - elmondják, ami a kérdés kapcsán eszükbe jut. A borítékban található rövid szöveget elolvassák csoportonként, majd valaki felolvassa, ezután felragasztják a csomagoló papírra. A Húsvétról a gyerekek értelmi szintjének megfelelő rövid meghatározás található a lapon. c) Rövid felolvasás a tanítótól a Bibliából. d) A húsvéti népszokások A környezetismeret órán tanult népszokások közül kell kiválasztani a tavaszhoz tartozókat és a papírra ragasztani a hozzájuk tartozó képekkel együtt A gyerekek elmesélik a népszokásokkal tojásfestéssel, locsolással kapcsolatos élményeiket. 3. Mese a Húsvétról Móra Ferenc: A Húsvét c. meséje a tanító előadásában 4. A nap értékelése: A tanulók körben állnak. Az a gyerek, akinek tetszett a mai nap előre lép egyet, röviden indokol. 5. Előzetes feladat kiadása: A III. találkozásra gyűjteni kell tavaszi, húsvéti meséket, verseket, dalokat (locsoló verseket is). 8

9 II. Találkozás: Húsvéti díszítés 1. Ráhangolás, előkészítés a) A csoportok az előző találkozáskor megalakultak, ezen a foglalkozáson is abban a felállásban dolgoznak. b) Bevezető beszélgetés: Egy boltba, óvodába, iskolába belépve honnan tudjuk meg, hogy közeleg egy ünnep? A tanulók elmondják tapasztalataikat. 2. Húsvéti figurák készítése csoport munkával. nagy alakú papírból készült tojás rajzolása alaklemez segítségével, nyírása, díszítése nagy alakú nyuszi rajzolása alaklemez után, nyírása, díszítése Függő tojástartó hajtogatása origami papírból függő csibék nyírása, ragasztása, díszítése, felfűzése A munka menetének megbeszélése után a csoportok a témahétbe bevont kollégák segítségével dolgoznak a munkadarabok elkészítésén. 3. Az elkészült produktumok elhelyezése a tanteremben A nagy tojások és nyuszik a faliújságra kerülnek. A függő díszek tojástartó, csibe a tojásfán kapnak helyet. 4. A munka értékelése: Az előző napi értékeléshez hasonlóan. III. Találkozás: Műalkotások a Húsvétról 1. Ráhangolás, előkészítés: a ) A tanító rövid tavaszi verset olvas fel. A tanulókkal megbeszéli, hogy miről szól, miért tetszett stb. b ) Csoportalakítás aszerint, hogy ki milyen dolgot gyűjtött. 2. A gyűjtött műalkotások feldolgozása. A csoportban felolvassák a gyűjtött verseket, meséket. Kiválasztanak egyet-egyet, s azokat felragasztják a csomagoló papírra. A felragasztott műalkotások felolvasása. 9

10 3. A Témahétfal befejezése Az előzőleg már felragasztott képek, és a mai foglalkozáson elhelyezett lapok köré húsvéti motívumok rajzolása, színezése. 4. A munka értékelése. Az előző napi értékelés szerint. IV. Találkozás: Locsolás 1. Ráhangolás, előkészítés. a ) Mit tudunk már a Húsvétról? Mely népszokások tartoznak ide? A csomagolópapírra ragasztottak áttekintése. b ) A népszokások alapján csoportalakítás (lányok, fiúk) 2. Tojásfestés, locsoló vers tanulása A) A lányok tojást festenek a segítő kollégával. b) A fiúk az általuk kiválasztott locsoló verset másolják le (vagy írnak egyet), megtanulják, rajzban ábrázolják a vers tartalmát. 3. A locsolás Az osztály fiúi meglocsolják a lányokat és a témahétben segítőket. A lányok megajándékozzák a fiúkat az általuk megfestett tojásokkal. 4. Közös játék. Nyulak, ki a bokorból! 5. A témahét zárása: A gyerekek a szokásos módon értékelnek, indokolnak. A témahét vezetője is értékeli a munkát. A tanulók az ünnep jellegéből adódóan húsvéti figurát kapnak ajándékba. A témahét tartama alatt készült fotókból az elkészültük után képet is kapnak. 10

11 Felhasznált irodalom Árvainé Libor Ildikó Horváth Andrásné Szabados Anikó: Környezetünk titkai 1. tankönyv oldal Dömötör Tekla: Magyar népszokások oldal Franke Michaliska: Húsvéti figurák, díszek 30. oldal Katz Margit: Honismereti könyv Tolna megyéről oldal L Békési Júlia: Törpetánc oldal Móra Ferenc: A húsvét Szivárvány március oldal Origami kéz csoda II. évfolyam 3.szám március 28. oldal Szebeni Ilona: Tapsika Zelk Zoltán: Mese a legokosabb nyúlról 11

12 Munkanapló (Időkimutatás) Tervezés: 10 óra Előkészítés: 4 óra Lebonyolítás: 6 óra (8x45 perc) Összesen: 20 óra 2010 március től ig 2010 március től ig 2010 április től ig 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT

SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT KARÁCSONYI- FARSANGI-HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR Készítette: Lukács Istvánné 2.a Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó 2.b Tartalomjegyzék I. A projekt fő célja, részcéljai...3 II.A karácsonyi

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT

TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT I. A projekt címe: Tavaszváró II. A projekt indoklása: - A tavaszi népszokások, ünnepek megismerése. - Tavaszi

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Jeles napok, ünnepek: Állatok világnapja Készült: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg

Részletesebben

Beküldendő 1. Projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 4. osztály Résztvevők száma: 17 fő (12 leány, 5 fiú ebből 1 fő SNI tanuló) A projekt időtartama: öt hét Időpont: A tevékenység

Részletesebben

A projekt címe: Víz és vízpart projekttervezet

A projekt címe: Víz és vízpart projekttervezet 1 A projekt címe: Víz és vízpart projekttervezet "Víz! Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, anélkül, hogy megismernének Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy"

Részletesebben

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2.

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Napjainkban a pedagógusokkal szemben hazánkban is elvárás, hogy képesek legyenek interkulturális programok alkalmazására, a sajátos nemzeti hagyományok, európai

Részletesebben

ANGLIÁRA H ANGOL ÓDVA

ANGLIÁRA H ANGOL ÓDVA ANGLIÁRA H ANGOL ÓDVA SPOTLIGHT ON BRITAIN (AND THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES) Egy új világ kezdődik minden nyelv küszöbén, a szépség új birodalma, új értelmi és érzelmi törvényekkel. (Kosztolányi Gyula)

Részletesebben

Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend)

Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend) TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0162 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Sükösd- Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézményeiben Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás,

Részletesebben

Téma: Budapest. Életkor: 10 év. Időkeret: 1 + 4 hét

Téma: Budapest. Életkor: 10 év. Időkeret: 1 + 4 hét Téma: Budapest Életkor: 10 év Időkeret: 1 + 4 hét Rövid leírás: a tevékenységek során a diákok tanulmányozzák, megismerik hazánk fővárosát, Budapestet, és hogy miként lehet fővárosunkat bemutatni másoknak.

Részletesebben

Megvalósító: Varga Domokos Általános Művelődési Központ 6090 Kunszentmiklós, Damjanich út 7. Tel.: 06/ 76/ 351 344

Megvalósító: Varga Domokos Általános Művelődési Központ 6090 Kunszentmiklós, Damjanich út 7. Tel.: 06/ 76/ 351 344 TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0064 Kompetencia alapú oktatás elterjesztése Kunszentmiklós városában KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12. INNOVÁCIÓ Készült: Kunszentmiklós Város

Részletesebben

EGYÜTT A JÖVŐNKÉRT! CÍMŰ KÖRNYEZETVÉDELMI PROJEKT 4.d 4.f osztály Készítette: Mezeiné Szegedi Erzsébet

EGYÜTT A JÖVŐNKÉRT! CÍMŰ KÖRNYEZETVÉDELMI PROJEKT 4.d 4.f osztály Készítette: Mezeiné Szegedi Erzsébet MEZŐBERÉNY-BÉLMEGYER KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ ZENE- ÉS MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, KOLLÉGIUM ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 5650 Mezőberény, Petőfi S. út 17-19. Tel.: 66/515-573 Fax: 66/515-570

Részletesebben

FELZÁRKÓZTATÁS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

FELZÁRKÓZTATÁS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye, Kardoskúti Tagintézménye 5945 Kardoskút, Kossuth utca 2. INNOVÁCIÓ FELZÁRKÓZTATÁS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Matematika tantárgyhoz kapcsolódó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Második kiegészítés Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási

Részletesebben

Közreműködés az oktatási folyamatban

Közreműködés az oktatási folyamatban Oktatási szakmacsoport Pedagógiai asszisztens Modulszám: 030/1.0/1291-06 Hagymási Klára Közreműködés az oktatási folyamatban Tanári segédlet A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a Humán szakmák

Részletesebben

Németh László Általános Iskola. Projekttervek. Készítette: Lukács Istvánné

Németh László Általános Iskola. Projekttervek. Készítette: Lukács Istvánné Németh László Általános Iskola Projekttervek Készítette: Lukács Istvánné PROJEKTLEÍRÁSOK MELLÉKLETEK I. Játék projekt I/1. Projektleírás Kiemelt téma: együttműködés Időtartam: 4 hét Előkészítés: egy hét,

Részletesebben

TÁMO P - 3.1.4 / 08 / 2-2 00 9-01 34

TÁMO P - 3.1.4 / 08 / 2-2 00 9-01 34 Ez a Föld, ez ád nekünk otthont, ide születtünk, itt pihenünk meg. Kell, hogy érezd, hogy óvjad, hogy féltsed, kapaszkodva bele az élet erejével, a szeretetünk ezernyi gyökerével. Hogy örömmel töltse el

Részletesebben

AZ ARANYSZŐRŰ BÁRÁNY C. MESE

AZ ARANYSZŐRŰ BÁRÁNY C. MESE A MESE GYÖNYÖRKÖDTETŐ, MEGKÖNNYEBÍTŐ, FELEMELŐ. /HONTI 1975/ MESE AZ ARANYSZŐRŰ BÁRÁNY C. MESE FELDOLGOZÁSA, ELŐADÁSA KELLÉKEKKEL SZEGED, TISZA-PARTI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÉSZÍTETTE: SZABADOS ANIKÓ DR. TÁTRAI

Részletesebben

Komplex környezeti nevelés - Innováció

Komplex környezeti nevelés - Innováció Komplex környezeti nevelés - Innováció SZIKSZAI GYÖRGY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA - MAKÓ 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015-ös tanévekre Készítették: Balogi Anikó tanító Némethné Vigh

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez.

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Tóth András, Turcsányiné Bacsák Katalin

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0070 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási Pályázó neve Intézményfenntartó

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0279 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat keretében

A TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0279 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat keretében A TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0279 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat keretében Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium (Szakiskolai

Részletesebben

Saját innováció a Vokányi Általános Iskolában

Saját innováció a Vokányi Általános Iskolában A kompetencia alapú oktatás megteremtése Vokányban TÁMOP 3.1.4./08/2-2008-0156 Saját innováció a Vokányi Általános Iskolában Jeles napok és szokások a német nemzetiség életében Általános Iskola Vokány,

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő ( 9 lány, 13 fiú, 3 SNI-s tanuló) Időpont: 2009. december 5 19. A projekt időtartama: 2 hét,

Részletesebben

25. TÉMANAP, TÉMAHÉT (4 írás)

25. TÉMANAP, TÉMAHÉT (4 írás) 25. TÉMANAP, TÉMAHÉT (4 írás) Bilku Rolandné: Témanap, témahét A témanap vagy témahét szó jelentése benne van magában az elnevezésben. Adott napon (vagy héten) az iskola (vagy legalábbis bizonyos korcsoportok)

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében:

A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: az Egészség - témahét megvalósításának dokumentációja. 2009/2010. tanév Bodajki Általános

Részletesebben

TÉMAHÉT ADVENT MARGARÉTA CSOPORT /középső nagycsoport/ 2009.

TÉMAHÉT ADVENT MARGARÉTA CSOPORT /középső nagycsoport/ 2009. Szegvár-Mártély Mártély, Petőfi u. 1. 6636. TÉMAHÉT ADVENT MARGARÉTA CSOPORT /középső nagycsoport/ 2009. Készítette: Csatlós Pálné Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Szegvár-Mártély ÁMK óvodáiban és

Részletesebben

Algyői Általános Iskola Algyő, Kastélykert u. 59. Tel./fax.: (36) 62/517-192 E-mail: algyoisk@freemail.hu Web: algyoiskola.hu

Algyői Általános Iskola Algyő, Kastélykert u. 59. Tel./fax.: (36) 62/517-192 E-mail: algyoisk@freemail.hu Web: algyoiskola.hu Az Algyői Általános Iskola napközis munkaközösségének bemutatása Iskolánk nevelő-oktató munkájának egyik kiemelt színtere a napközi otthon, mely fontos szerepet tölt be a gyermeki személyiségfejlesztés

Részletesebben

Orosháza az innováció háza

Orosháza az innováció háza Orosháza az innováció háza TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0078 Kedvezményezett: Orosháza Város Önkormányzata Fehér-tó projekt 2009/2010 Környezetvédelmi programsorozat Készítette: Menyhárt Krisztina és Verasztóné

Részletesebben

Szociális életviteli és környezeti kompetencia Felkészülés a NAGYBETŰS életre Modulrendszerű oktatás önálló innováció

Szociális életviteli és környezeti kompetencia Felkészülés a NAGYBETŰS életre Modulrendszerű oktatás önálló innováció Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium OM azonosító: 036056 : 5340 Kunhegyes Kossuth Lajos út 15-17. : 59/530-177; 59/530-150 /fax: 59/530-178; 59/530-149 E-mail:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben