IZOMMŰKÖDÉS, VÁGÁS HÚSMINŐSÍTÉS. NOVOTNINÉ DR. DANKÓ GABRIELLA Debreceni Egyetem MÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IZOMMŰKÖDÉS, VÁGÁS HÚSMINŐSÍTÉS. NOVOTNINÉ DR. DANKÓ GABRIELLA Debreceni Egyetem MÉK"

Átírás

1 IZOMMŰKÖDÉS, VÁGÁS HÚSMINŐSÍTÉS NOVOTNINÉ DR. DANKÓ GABRIELLA Debreceni Egyetem MÉK

2 AZ IZOMZAT, IZOMMŰKÖDÉS, A HÚS FELÉPÍTÉSE

3 Az izomrendszer (systema musculorum) felosztása Simaizomszövet: hosszú, megnyúlt, orsó alakú sejtekből áll; lassan, de tartósan hosszának felére tud összehúzódni. Ott találjuk, ahol a szervek működése akarattól független: zsigeri izmok (musculi viscerales) és az erek falában lévő izmok (musculi vasorum). Harántcsíkolt izomszövet: hosszú, több magvú sejtekből áll, az animális idegrendszer által közvetlenül irányított vázizmok felépítésében vesz részt. Az izomrostok gyorsan húzódnak össze, némelykor hosszúságuk egynegyedére is. Szívizomszövet: a szív falának felépítésében vesz részt, olyan harántcsíkolt izom, amely akaratunktól függetlenül működik.

4 A vázizmok (musculi sceleti) A vázizmok alkotják a test állományának fő tömegét Összehúzódva a mozgás passzív szerveit, a csontokat mozgatják Viselik a test súlyának egy részét A nagy testüregek falát képezik Meghatározzák a test idomainak alakját A test tömegének %-át adják Önálló szervekből, az izmokból áll

5 Az izom aktív része az izomhas, amely izomrostok halmazából tevődik össze. Az izomrost (myofibra) több cm hosszúra nyúlt, finom, hengeres képződmény.

6 Az izomrostot hüvely, a sarcolemma izolátorként veszi körül. A sarcolemma alatt az izomrost magvai vannak beágyazva (sokmagvú óriássejt). A sarcolemmán belüli alapállományban az izomsejt összehúzódó elemei az izomrostocskák (myofibrillumok) rendeződnek el egymás mellett, amelyek még finomabb izomszálakból (myofilamanetumokból) állnak

7 Izom= hús kötőszövet, erek, idegek izomköteg izomnyaláb kötőszövet izomrost+ hüvely (myofibra) (sarcoplazma) izomrostocska (myofibrillum)+ sarcoplazma izomszál (myofilamentum)

8 A myofilamanetumok különféle külső és belső ingerekre, hossztengelyük irányában való összehúzódásra képesek. Mikroszkóppal vizsgálva a myofibrillumokban kétféle fénytörésű közeg váltakozik egymással. A közeg egyike a fényt csak egyszer töri meg (izotrop), ezért világos, a másik kétszer (anizotrop), ezért sötét. Az izotrop részeket egy vékony kettős fénytörésű lemez osztja ketté (Krauseféle vonal, vagy Z csík (Zwischenscheibe))

9 Az izom alapvető működési (kontraktilis) egysége a sarcomer, amelyet oldalról a Z-csíkok határolnak

10 A VÁZIZMOK FELÉPÍTÉSE FORRÁS: Jávor és mtsai 2006: Állati termékek feldolgozása

11 AZ IZOMMŰKÖDÉS Az izomműködés alapja az egyes fehérjék kölcsönhatása. Ezek a következők: Motoros fehérjék Miozin Aktin Szabályzó fehérjék: Troponin Tropomiozin α-aktinin Egyéb fehérjék (vinkulin, titin, stb)

12 Miozin: 480 kda molekulatömegű fehérje, amely 6 polipeptidláncból (4 könnyű és 2 nehéz) épül fel. Aktin: Két spirális részből egymásba fonódó fehérjeszál (F és G aktin). Minden G-alegység felületén található egy aktív kötőhely, amely a miozin kereszthidak fejecskéit képes megkötni. Tropomiozin: Nyugalomban 6-9 kötőhelyet takar el az aktinszálon Troponin: 3 alegysége: TnI-inhibitorikus rész; TnCkalciumkötőrész; TnT- tropomizozinkötő rész Alfa-aktinin: A Z-csíkot alkotja, rajta specifikus aktinkötőhelyek vannak.

13 A MOTOROS TEVÉKENYSÉG 4 FÁZISA 1. Aktiváció (megindítás) 2. Reguláció (szabályozás) 3. Kontrakció (megrövidülés) 4. Relaxáció (ellazulás)

14 1. AKTIVÁCIÓ Az idegi ingerület eléri az izmot, akciós potenciál keletkezik (motoros egység: a neuron és a hozzá kapcsolódó izomrostok) A motoros véglemezben (ahol a neurilemma a sarcolemmával találkozik) acetilkolin szabadul fel, a sarcolemma aktiválódik A sarcoplazmatikus reticulumban (SR) Ca ++ felszabadulás és áramlás az IC térbe, a motoros folyamat megindítása.

15 2. REGULÁCIÓ A Ca ++ a troponin-c-hez kötődik (pihenő állatnál nincs kötődés), A troponin-i által kifejtett gátló hatás megszűnik Aktiválódik a miozin ATP-áz enzime Az F-aktin felületén szabad kötőhelyek keletkeznek Kötődés jön létre a miozin fejek és az aktin között (kereszthidak) A kereszthidak elfordulnak és ezzel a vékony aktin myofilamentumot a vastag myozin myofilamentum mentén elhúzzák. A kémiai energia mechanikai energiává alakul.

16 3. KONTRAKCIÓ Ca ++ jelenlétében a kereszthíd-ciklus folyamatos működése. Az aktív állapotban lévő kereszthidak folyamatos működését kereszthíd ciklusnak, vagy csúszófilamentum mechanizmusnak nevezzük. Eredményeként a Z-csíkok a sarcomer középpontja felé elmozdulnak, ezzel az izomrostok megrövidülnek.

17 4. RELAXÁCIÓ A Ca ++ visszajut ATP pumpa segítségével a SR-ba (Ca ++ akkumulációja) A troponin-c kötésből felszabadul a Ca ++, a troponin-i visszakötődik az aktinhoz és behúzza a tropomiozint is. A további kereszthíd kötés kialakulása gátolt. A sarcomer ellazul és visszanyeri nyugalmi hosszát.

18

19 Izom-összehúzódás akkor jön létre, ha a gerincvelõ szürkeállományának elülsõ részében elhelyezkedõ mozgatóidegsejt nyúlványán (amely valamelyik izomhoz kapcsolódik - lásd az ábrát) idegingerület fut végig, s az izmot elérve azon is létrehozza azokat az elektromos jelenségeket, amelyeknek következtében a harántcsíkolt izom megfelelõ elemei összehúzódnak. Ezek az elemek az aktin és miozin nevû fehérjék. Ha az izomroston belül megnõ a kalciumionok töménysége (az adenozin- trifoszfátnak adenozin- difoszfáttá alakulása közben), az aktin és a miozin között úgynevezett kereszthidak alakulnak ki, a két fehérje összecsúszik, s ezáltal izom-összehúzódás jön létre.

20 A VÁZIZMOK OSZTÁLYOZÁSA A harántcsíkolt izmok eltérő kontraktilis tulajdonságokkal rendelkező izomrostokból épülnek fel. Osztályozásuk főbb élettani, biokémiai és hisztokémiai tulajdonságaik, valamint színük alapján történik. Egy izom (izomcsoport) bizonyos típusú munkára teszi képessé az egyedet. Egyes feladatok gyors, rövid idejű munkát kívánnak (ugrás), mások tartósabb, intenzív (futás, repülés), vagy viszonylag alacsonyabb szintű, de hosszan tartó munkát (a test fenntartása). Morfológiailag és funkcionális szemponttól is speciális rostok alakultak ki ezen munkatípusok ellátására.

21 A VÁZIZMOK OSZTÁLYOZÁSA I-típusú: lassú, vagy sötét izmok, összehúzódó képességük kicsi, nem fáradékonyak, alacsony az ATP-áz enzim aktivitása, sok a mitokondrium II A-típusú: gyorsan összehúzódó vagy fehér izmok, fáradságtűrésük viszonylag jó, közepes ATP-áz aktivitás és mitokondrium szám. II B-(ugró)típusú: fehér színűek, gyorsan húzódnak össze, de hamar fáradnak, nagy ATP-áz enzim aktivitás, kevés mitokondrium

22 A legtöbb vázizomrost az I (vörös) és a II (fehér) típusú izomrostokat egyaránt tartalmazza. A két rosttípus százalékos megoszlása izmonként, sőt egy izmon belül is jelentősen változhat. A két izomféleség aránya határozza meg az adott izom működési sajátosságait és színét. A háromféle izomrost típus aránya és területi megoszlása az állati szervezeten belül fajonként, fajtánként, illetve genotípusonként is változhat.

23 A hús tágabb értelemben a különféle állatok valamennyi emberi fogyasztásra alkalmas konyhatechnológiai és húsipari feldolgozásra kerülő része (izomszövet, kötőszövet, zsír, csont, zsigerek, agyvelő, vér, idegszövet). Szűkebb értelemben a hús kifejezés csak az izomszövetet takarja. A hús fogyasztása az emberi szervezet fehérjeszükségletének fedezésében játszik fontos szerepet, ezen kívül vitaminokat és ásványi anyagokat is tartalmaz. A marha-, a sertés és a baromfi izomszövetét 20-féle aminosav építi fel, melyek közül táplálkozás-élettani szempontból tíz olyan van, melyet az emberi szervezet nem tud szintetizálni, vagyis esszenciálisak.

24 Húsforma (konformáció): az értékes húsrészeket tartalmazó testtájak (hát, ágyék, far, comb) izmoltsága, teltsége, illetve ezeknek az egész szervezethez viszonyított aránya. A húsformák jól öröklődnek (h 2 : 0,5-0,6)

25 A miosztatin gén A szűkebb és tágabb értelemben vett húsmennyiség és annak minősége a testtömeggel függ össze, amelyet örökletesen az állat faja és fajtája szerinti génállomány határoz meg. Az izomzat kialakulásában és fejlődésében számos tényező játszik szerepet. Egyikük a miosztatin fehérje. A miosztatin az izomszövet kialakulása során negatív regulátorként funkcionál, tehát az adott fajban meghatározza a kialakuló vázizom mennyiségét és mutációja esetén alakul ki a túlizmolt fenotípus.

26 A MSTN (egyik) feladata az egyedfejlődés során, illetve felnőtt egyedekben is az izomőssejtek osztódásának szabályozása. Ahol a fehérje nem működőképes, ott az őssejtek nagyobb előszeretettel osztódnak, így az állat izomban (vagyis húsban) gazdagabb lesz, mint nem mutáns társai (a teljes testsúly százalékkal lehet több); gyakran ez együtt jár a zsírszövet csökkenésével is. Számos fajta esetében írták le a muszkuláris hipertrófia jelenségét, az ún. cullard jelleget (duplafarúság: a vázizomzat mennyisége jóval meghaladja a fajtára jellemzőt). A cullard jelleg kialakulásáért a miosztatin génben bekövetkezett mutáció a felelős.

27 Az izomzat növekedése a vizsgálatok alapján az egyes rostok átmérőjének változására (hipertrofia) csak kevésbé, inkább az izmokat alkotó izomrostok számának növekedésére (hiperplázia) vezethetők vissza. Az izomzat mennyisségének növekedése mellett számos kedvező tulajdonság is megjelenik: csökken a lerakódott zsír és a testüregi faggyú, valamint az izmok kötőszöveti állománynak mennyisége. Így a hús soványabb és porhanyósabb lesz.

28 Blue Belgian Pietrain Beltex

29 Muszkuláris hipertrófiát mutató szarvasmarha fajták: belga: fehér-kék belga, olasz: piemonti francia: blonde d aquitane, charolais, gasconne, limusine, main-anjou parthenaise spanyol: asturiana, rubia gallega. A limusine és a blonde d aquitaine kivételével mindegyikben azonosították a miosztatin génben bekövetkező mutációkat.

30 AZ IZOMMŰKÖDÉS ENERGIAFOLYAMATAI Pihenő fázisban a vázizmok hasznosítják a szervezet által felvett O 2 kb.50%-át, aktív izommunka esetén ez 90%-ra is nőhet. A vázizom metabolikus folyamatai elsősorban az ATP gyors energiaszolgáltatására specializálódtak. A szabad zsírsavak és a ketontestek a citrátkör aerob folyamatain keresztül oxidatív foszforilációval biztosítják az izommunkához szükséges ATP utánpótlást.

31 Az izomban a kreatin-foszfát (foszfokereatin) az igazi energiatároló molekula. Ez az ADPnek képes reverzibilis módon átadni a forszfátcsoportot a kreatin kináz enzim segítségével. Kreatin-foszfát + ADP kreatin + ATP A kontrakció után, az izom nyugalmi helyzetében a mitokondriumban termelődő ATP a kreatint újra foszfokreatinná foszforilálja.

32 A vérglükóz és az izomglikogén gyors musculáris energiaforrásként történő felhasználását jelentős mértékben fokozza az adrenalin. A működő izmok oxigénellátásának tökéletesebb biztosításához a harántcsíkolt izomzatban egy hemoglobinhoz hasonló vegyület, a mioglobin is hozzájárul.

33 A vágás utáni biokémiai folyamatok Az állatok levágása után az izomszövetben megváltoznak a biokémiai folyamatok lezajlásának feltételei, megszűnik az izomszövet kapcsolata májjal, a vérellátás és így az oxigénellátás is. Gyakorlati szempontból a vágás utáni átalakulások három szakaszát különböztetik meg: Hullamerevség (rigor) előtti szakasz, amelyben a hús még puha, a frissen vágott húsra jellemző. Ez a szakaszt a biokémiailag csökkenő ATP-és kereatin-foszfát szint, az anaerob folyamtok előtérbe kerülése jellemzi. A rigor mortis állapota,a melyet a ph eltolódása, az izomrostok megmerevedése,a fehérje-denaturáció jellemez A post rigor állapot, amelyben a fokozatosan puhul a hús, a másodlagos folyamatokban az ízt, érzékszervi tulajdonságokat javító változások játszódnak le.

34 Az izomszövetben a vágás után lejátszódó fontosabb folyamatok

35 Az állat levágása után a tökéletes kivéreztetésre törekednek, így az izomszövet oxigénellátása megszűnik, és a rendszer redoxpotenciálja gyors ütemben tolódik el a redukció irányába. Az oxigénhiány következtében lehetetlenné válik a terminális oxidáció, ATP így csak anaerob glikolízisben képződik, ami az aerob úton keletkezett ATP-nek csak a töredéke. Ezt az ATP-szintet csökkenti a szarkoplazma ATP-ázának folyamatos működése. A vágás utáni első szakaszban még meglévő kreatinfoszfát-tartalom lehetővé teszi az ADP regenerálását ATP-vé. Ekkor még működik az adrenilát-kináz is, mely szintén ATP-t pótol.

36 Mindezek következtében, mivel az ATP-fogyasztó folyamatok hatása nagyobb, elkezdődik az ATPszint csökkenése. Amikor a csökkenés olyan határt ér el, amely nem elegendő az aktin-miozin kapcsolat gátlására, bekövetkezik a hullamerevség, mivel ATP hiányában már nem jöhetnek létre újra az izomelernyedés feltételei. A hús érésének további folyamatában az ATP, az ADP és az AMP lebontódása észlelhető. Ezek egyik jele ammónia megjelenése, amely az adenozin-származékok dezaminálásával függ össze. Végső soron az adenin inozinná alakul át:

37 A glikolízis következtében (mivel a post mortem szövetben nem biztosított a laktát elszállítása a májba és újbóli felhasználása) tejsav szaporodik fel a húsban. Ezzel együtt a semleges ph is a savas felé tolódik el és ph értékre csökken. Ezek a biokémiai változások befolyásolják a húsok néhány, a feldolgozás szempontjából igen lényeges sajátságát is (konzisztencia, vízmegkötő-képesség). A ph változás részben a növekvő szervetlen foszforsav mennyiségéhez is kötődhet. A hullamerevség egy idő után feloldódik. A konzisztencia-változásnak több oka van. Ezek egyike a fehérjebontó enzimek működése. Kísérletileg jól kimutatható a peptidek és szabad aminosavak mennyiségének növekedése az érés közben.

38 A SERTÉS VÁGÁSA, MINŐSTÉSE, KERESKEDELMI TIPUSOK

39 HÚSIPARI ALAPANYAGOK Fajtái eredet szerint: Sertéshús Marhahús Juhhús Lóhús Baromfihús 1. Húsok Fajtái állaton belül: Csontozatlan darabos árukra Csontozott (inaktól, izompályáktól és részben zsírszövetből megtisztítva) darabos árukra és húkészítményekre Nyesedékek húskészítményekre Fajtái minőség szerint: Normál PSE (Pale = halvány, Soft = lágy, Exudative = vizenyős) Dfd (Dry = száraz, Fibrous = rostos, kemény, Dark = sötét)

40 2. Fehéráruk Szalonnafélék (hát, has, pofa, toka) darabos áruk, húskészítmények és zsír 3. Csontok Csöves, és lapos 4. Véres hús Vérrel szennyezett részek döntően hurkafélék 5. Belsőségek Máj, tüdő, nyelv, lép, gyomor, pacal, szív, velő, vese, teljes tőgy darabos áruk kivételével főleg húskészítményekbe és töltelékárukba 6. Vér Teljes vér Pl. Véres hurkába. Vérplazma húskészítményekbe 7. Bőr, fejrészek Darabos árukba, sajtokba 8.Bél Töltelékárukhoz

41 A VÁGÓSERTÉSEK MINŐSÍTÉSE Magyarországon január 1-jétől valamennyi vágóhídon kötelező a vágás utáni minősítés és osztályba sorolás. A levágott sertések minősítése a vágóasztalon történik, legáltalánosabb a szúrószondás eszközzel végzett minősítés.

42 A minősítés alapja a vágott testből kitermelhető harántcsíkolt izomzat, a színhús aránya a vágósúly %-ában. Az SEUROP vágottsertés osztályozás rendszere erre a hústermelési jellemzőre épül. Minőségi osztályok a színhúsarány alapján: S: 60% felett E: 55-60% U: 50-55% R: 45-50% O: 40-45% P: 35-40%

43 A hús minőségének megítélésben az izmok közül a hosszú hátizom (musculus longissimus dorsi) a legjelentősebb, mivel nagy tömegű és viszonylag egységes izom. Nemzetközileg elfogadott módon a 13. és 14. borda közötti szakaszon vizsgáljuk.

44 A SERTÉSHÚS MINŐSÉGE ÉS AZ AZT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A hús minősége függ: 1. Táplálóértékétől (fehérje, zsír, ásványianyag tartalom) 2. Érzékszervi tulajdonságaitól (színe, szaga, víztartó képessége, ízletessége, formája, felületi megjelenése, porhanyóssága, rostossága) 3. Higiéniai értékétől(mikroorganizmusokkal való fertőzöttség, eltarthatóság, adalékanyagok, szennyező-anyagok jelenléte, stb.) 4. Feldolgozási minőségétől (vízmegkötő képesség, fehérjetartalom, zsírtartalom, rágósság, szerkezet, ph érték, hússzín)

45 A HÚS MINŐSÉGÉT MEGHATÁROZÓ TULAJDONSÁGOK MÉRÉSE 1. A hús színének mérése: Göttingeni fotométerrel = GÖ-FO érték: a vörös tartományban visszavert fénysugarak fotoelektromos mérése 2. Vízmegkötő képesség: szűrőpapír eljárás 3. Hús ph értéke szúrás után 45 perccel és 24 órás hűtés után mérjük 4. Merevedési érték (rigor)- az izom keménységét fejezi ki

46 A HÚS SZÍNE A hús színét az izomsejtek fényvisszaverő képessége határozza meg (örökletes+környezeti tényezők) A normál, minőségi hibáktól mentes hús színe rózsaszín, kellően tömör, jó víztartó képességű. Az aktin és a miozin a vágás után hosszú ideig megőrzik struktúrájukat, az izomsejt energiatartalékát jelentő glikogén lebomlási sebessége átlagos értékű. Gö-fo érék a hosszú hátizom vágásfelületén mérve közötti érékű.

47 A HÚS VÍZMEGKÖTŐ KÉPESSÉGE A csepegési veszteség, vizenyősség a hús legfontosabb tulajdonsága. Mérésére legáltalánosabb a szűrőpapír eljárás, amikor a húsdarabokat szűrőpapírba csomagolják és 24 órán át hűtőszekrényben tárolják, majd a hús által elveszített víz mennyeiségét mérik.

48 A HÚS ph ÉRTÉKE Az izomban zajló biokémiai folyamtok legfontosabb állapotjelzője. A pihent élő sertésben ph=7, a vágást követően eltérő sebességgel csökken, mely az izomban található glikogén (energiaforrás) mennyiségétől függ. Minél több a glikogén annál több tejsav keletkezik a húsban, amely savanyítja, csökkenti a ph-t. Amennyiben a sertés a glikogéntartalékai nagy részét már a vágás előtt felhasználta (kimerülés), és a keletkezett tejsav a vérrel távozik, húsa magas ph értékű marad. A vágás előtti energiatartalékok függvényében különféle ph-értékű és minőségű húsok alakulnak ki.

49 MEREVEDÉSI ÉRTÉK (RIGOR) Az izom keménységét fejezi ki. Stressz érzékeny sertésekben az ATP szintje gyorsabban csökken, ezért a merevedés gyorsabban áll be. Kutatási szinten használt jellemző a hús minőségének jelzésére

50 FONOSABB HÚSHIBÁK PSE: pale, soft, exudative- sápadt, puha, vizenyős A glikogén gyors lebomlása következtében az aktin és a miozin között korábban bekövetkezik a kapcsolat, megváltozik a fehérje fénytörése DFD: dark, firm, dry sötét, kemény, száraz Hajlamosabb a bakteriális romlásra, kisebb sófelvevő képessége miatt kevésbé eltartható Hússzín öröklődése: h 2 : 0,2-0,25 A PSE és DFD minőségű húsok táplálkozási szempontból nem csökkent értékűek, de élvezeti értékük kisebb. Húsminőségi problémát okozó nagyhatású gének: halothane gén (Hal) és RN gén.

51 A húshibák kialakulásának genetikai előfeltétele a sertés stressz-érzékenysége, környezeti feltétel pedig a vágást megelőző erős terhelés. Ha ezek közül egyik hiányzik kiküszöbölhető a hibás hús. Kíméletes kezeléssel a stresszre genetikailag érzékeny setésnek is lehet normál húsa.

52 A HÚS MINŐSÉGI OSZTÁLYOZÁSA Normál PSE DFD ph 1 6,0-7,0 <5,8 >6,8 ph 24 5,4-5,8 <5,4 >6,2 Göfo-érték (hússzín) Csepegési veszteség (%) 60,0-85,0 <60,0 >85,0 2,5-7,0 >7,0 <2,5

53 A HÚSMINŐSÉGET BEFOLYÁSOLÓ LEGFONTOSABB TÉNYEZŐK Vágást közvetlenül megelőző stresszorok: - szállítás, járműre rakás - szállítási távolság, útviszonyok, - sertések lerakása, elhelyezése, - a pihentetés hatása a minőségre - a kábítás hatása. Klimatikus hatások Ivar szerepe Az elvérzés mértékének hatása

54 VÁGÓHÍDI MŰVELETEK

55 Vágóhíd fogalma: Olyan élelmiszeripari létesítmény, ahol a vágási vég- és melléktermékek szakszerű kezelése folyik. Létesítésének általános szempontjai: úgy kell telepíteni, hogy megfeleljen a környezetvédelmi előírásoknak és a lakott területektől legalább m-es védőtávolság válassza el, pormentes úton könnyen meg lehessen közelíteni, 1,8 m magas kerítés, kapuknál kerékfertőtlenítő, ivóvíz: marhánál 2,3 m3/db, sertésénél 1,5 m3/db mennyiségű vizet kell számolni.

56 Tiszta és szennyes övezet: szennyes övezet: állat átvevő, felhajtó utak, pihentetők, elkülönítő- és betegszállások, vágócsarnok, kényszervágó, boncoló, melléktermék gyűjtő, kocsimosó, trágyatároló, melléktermék-feldolgozó tiszta övezet: hűtők, feldolgozók, tárolók, irodák, szociális épületek, laboratóriumok, tisztaövezeti kocsimosó el kell különíteni a személy- és anyagforgalmat, a ki- és bejövő forgalmat, a munkautaknak keresztezésmentesnek és egyirányúnak kell lennie

57 A húsfeldolgozás 3 fő célja 1. a nyersanyag fogyasztásra alkalmas állapotba kerülése anélkül, hogy minőségében kedvezőtlen változás következne be, 2. a romlásra hajlamos nyersanyag tartósított lesz, ezzel forgalmazási, fogyasztási körülményei javulnak, 3. lehetővé válik a sokféle nyersanyag (színhús, nyesedék, zsiradék, vér, bőrke) teljes körű, gazdaságos és a fogyasztói igényeknek megfelelő terméket eredményező hasznosítása.

58 A vágóhíd alapvető műveletei: 1. Előkészítő műveletek 2. Alapműveletek 1. Előkészítő műveletek Vágóállatok pihentetése, koplaltatása Vágóállatok mosása Vágóüzemi anyagmozgatás

59 2. Alapműveletek: Elsődleges feldolgozás: kábítás, elvéreztetés, a szőr és járulékos szerveinek eltávolítása, vágóállatok testének bontása, a belszervek és a zsírszövet eltávolítása, vágóállatok hasítása, a bőr eltávolítása a testről minősítés hűtés

60 KÁBÍTÁS

61

62 ELVÉREZTETÉS

63

64

65

66 HASÍTÁS

67

68

69

70

71

72

73

74 HÚSIPARI SZAKKIFEJEZÉSEK SERTÉSBEN

75 A sertés bontása Sertéshúsok konyhatechnikai felhasználása Használhatóságuk szerint a sertéshúst három csoportra szokás osztani: szelethúsok (pl. karaj, tarja, slussz, felsál) pecsenyehúsok (comb dió, fartő, oldalas, dagadó) kocsonyahúsok (fej, láb, csülök, farok)

76 A húsipari alapanyagok fehérjetartalma és biológiai értéke Élelmi anyag Fehérjetartalom (g/100 g) Biológiai érték Anyatej 1,2 100 Tojás 13,5 100 Tehéntej 3, Marhahús Sertéshús Baromfihús Halhús Keménysajt Burgonya 2,5 73 Bab, borsó, lencse Rizs Búzaliszt Ajánlott mennyiség Forrás:www.ohki.hu 55 (g fő/nap)

77 A különböző zsiradékok és halak zsírsavösszetétele Forrás:www.ohki.hu Telített zsírsav % Telítetlen zsírsav % Egyszeresen Többszörösen Sertészsír Olajok napraforgó repce olíva kukoricacsíra Halak ponty heck Tehéntej

78 A VÁGOTT SERTÉS KERESKEDELMI TIPUSAI

79 PECSENYEMALAC 5-10 kg-os malac Erőteljesen izmolt nyak, váll, mar, hát, ágyék, lapocka, comb, a test tömegéhez képest kicsi fej, rövid láb. Korán érő, zsenge korukban is kész formákat mutató fajták egyedei Belga lapály, pietrain (régebben large white) fajták

80 KÖNNYŰ PORK Borjúhúst helyettesítő, a pecsenyemalacnál nagyobb tömegű húsrészeket biztosító vágósertés ( brojlersertés ) kg élősúlyban vágják Korán, illetve közép korán érő fajták

81 NEHÉZ PORK Korán és középkorán érő típusok kg-os korban vágják Friss húskén értékesítik a minőségi húsrészeket

82 BACONSERTÉS 4-5 hónapos korban kg élősúlyban vágott, hasított félsertés Kicsontozás után levágják a lábvégeket és a fejet, pácolják, sózzák és enyhén füstölik a testet Darabolva árulják, bőrös árukén Csak fehér színű sertésből készül Későn érő típusú sertések, nagy növekedési erély, nagy hústermelő képesség, mérsékelt zsírosodási hajlam: dán lapály, nagy fehér hússertés fajták Színhús arány 50-58%

83 SONKASERTÉS Bacon súlynál nehezebb, kg-os (vagy azt meghaladó) élősúlyban vágják Fajták: pietrain, belga lapály, holland nagyfehér hússertés sonkatípusú változata, későn érő lapály és nagyfehér fajták keresztezéséből származó vágósertések Színhúsarány 50% legyen legalább Húsminőséget rontó örökítő hajlam kiküszöbölésére figyelni kell (PSE hús, halotán próba, DNS-kontroll)

84 TŐKESERTÉS kg élősúlyban vágott, kedvező húsarányt felmutató sonkasertések A hazai frisshús fogyasztásnak megfelelően a legnagyobb számban tőkesertést vágnak A mai, nagy növekedési erélyű és kapacitású, csekély elzsírosodási hajlamú fajták és hibridek nagyobb vágási súlyban is megőrzik kedvező vágási tulajdonságaikat.

85 IPARI SERTÉSHÚST SZOLGÁLÓ SERTÉS kg-os vágósúlyú sertések Nagy szárazanyag tartalmú, jelentős tömegű, ízanyagokban gazdag hús száraz töltelékáruhoz

86 SZALÁMISERTÉS Tenyésztésből kiselejtezett idősebb sertések kg-os vágási súly

87 TERCHNOLÓGIAI SELEJTNEK MINŐSÜLŐ SERTÉSEK Kényszervágásra kijelölt sertés (csökött, kutya sertés, stb.) Hatósági vágásra kijelölt helyre szállítják, állat-egészségügyi ellenőrzés mellett vágják és hatósági hússzékekben mérik ki.

88 Köszönöm a figyelmet

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás MTA

Részletesebben

A SEJT A SEJTMEMBRÁN SZERKEZETE

A SEJT A SEJTMEMBRÁN SZERKEZETE A SEJT A sejtet jellemzi: mikrométer nagyságrendű, alakja függ: funkciójától, környezetétől, sűrűségétől, felületi feszültségétől, a sejthártya merevségétől, minden sejtben azonos részecskék (sejtalkotók)találhatók:

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Szarvasmarha- és Juhtenyésztési Intézet Juhtenyésztési és Állatnemesítési Tanszék

KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Szarvasmarha- és Juhtenyésztési Intézet Juhtenyésztési és Állatnemesítési Tanszék KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Szarvasmarha- és Juhtenyésztési Intézet Juhtenyésztési és Állatnemesítési Tanszék A doktori iskola vezetője: Dr. HORN Péter MTA rendes tagja Témavezető: Dr. LENGYEL

Részletesebben

Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.

Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. Állattartás II. 1 www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. 2 ÁLLATTARTÁS II. DR. GYÖRKÖS ISTVÁN DR. FORGÓ ISTVÁN DR. VÁGVÖLGYI

Részletesebben

Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam. 4. anyag 2006. január

Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam. 4. anyag 2006. január Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam 4. anyag 2006. január 4/8 anyag, 2. oldal Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam Kedves levelező hallgatóink! Negyedik anyagunk

Részletesebben

Képzési és Tanácsadási Kézikönyv A táplálkozástudomány alapjai

Képzési és Tanácsadási Kézikönyv A táplálkozástudomány alapjai Képzési és Tanácsadási Kézikönyv A táplálkozástudomány alapjai A kézikönyv a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010 TÁMOP 4.1.1/C - NyME - BGF - PTE - ZFOK - PFA - Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és

Részletesebben

SERTÉSTENYÉSZTÉSTAN. Írta/szerkesztette: Vidács Lajos. Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kar Állattenyésztéstani Tanszék

SERTÉSTENYÉSZTÉSTAN. Írta/szerkesztette: Vidács Lajos. Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kar Állattenyésztéstani Tanszék SERTÉSTENYÉSZTÉSTAN Írta/szerkesztette: Vidács Lajos Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kar Állattenyésztéstani Tanszék Hódmezővásárhely 2004 1 Tartalomjegyék Oldal 1. A sertéstenyészsertés

Részletesebben

AZ AGROFEED KF T. SERTÉS HÍRLE VELE. 10. szám / 2014. / 2. negyedév

AZ AGROFEED KF T. SERTÉS HÍRLE VELE. 10. szám / 2014. / 2. negyedév 10. szám / 2014. / 2. negyedév AZ AGROFEED KF T. SERTÉS HÍRLE VELE Az AGROFEED sertés szakmai műhely a magyar sertéságazat jövőjéért (2-3.) A lezsarolt koca szindróma (Shattered Sow Syndrome) és hatásai

Részletesebben

Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA BIOENERGETIKA II. 1. kulcsszó cím:energia

Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA BIOENERGETIKA II. 1. kulcsszó cím:energia Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA BIOENERGETIKA II. 1. kulcsszó cím:energia Szervezetünk tápanyagok felvételével, illetve azok lebontásával biztosítja a számára szükséges energiát. G001 Mint

Részletesebben

12 hét Online Tréning

12 hét Online Tréning 12 hét Online Tréning 12. rész Edzéselmélet III. írta: Kozaróczy Tibor www.sportika.eu 2 Ahogy az előző részben már tárgyaltuk, vázizmaink működését az idegrendszer motoros részei irányítják. A közvetlen

Részletesebben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA AZ IZOMMŰKÖDÉS 1. kulcsszó cím: A SZERVEZETBEN ELŐFORDULÓ IZOM- SZÖVETEK TÍPUSAI 1. képernyő cím: Sima izomszövet

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA AZ IZOMMŰKÖDÉS 1. kulcsszó cím: A SZERVEZETBEN ELŐFORDULÓ IZOM- SZÖVETEK TÍPUSAI 1. képernyő cím: Sima izomszövet Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA AZ IZOMMŰKÖDÉS 1. kulcsszó cím: A SZERVEZETBEN ELŐFORDULÓ IZOM- SZÖVETEK TÍPUSAI 1. képernyő cím: Sima izomszövet G001 akaratunktól függetlenül működik; lassú,

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Kozák János ÁLLATTENYÉSZTÉS

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Kozák János ÁLLATTENYÉSZTÉS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Kozák János ÁLLATTENYÉSZTÉS DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált

Részletesebben

A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS

A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS Apor Vilmos Katolikus Főiskola Természettudományi és Matematikai Intézet 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS Konzulens:

Részletesebben

1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát!

1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát! 1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát! A különböző növényfajok eredményes termesztését az éghajlat elemei mind egyenként,

Részletesebben

1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát!

1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát! 1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát! A különböző növényfajok eredményes termesztését az éghajlat elemei mind egyenként,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Koncz Zsuzsanna. Az élelmiszerek fő csoportjai. A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli tevékenységek végzése

MUNKAANYAG. Szabóné Koncz Zsuzsanna. Az élelmiszerek fő csoportjai. A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli tevékenységek végzése Szabóné Koncz Zsuzsanna Az élelmiszerek fő csoportjai A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli tevékenységek végzése A követelménymodul száma: 1429-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-30

Részletesebben

Dr. Gothárd Csaba. Geoterápia. Nyomelemek és ásványi anyagok élettani szerepe. Vitaminok és egyéb kiegészítő tápanyagok élettani értéke

Dr. Gothárd Csaba. Geoterápia. Nyomelemek és ásványi anyagok élettani szerepe. Vitaminok és egyéb kiegészítő tápanyagok élettani értéke Dr. Gothárd Csaba Geoterápia Nyomelemek és ásványi anyagok élettani szerepe Vitaminok és egyéb kiegészítő tápanyagok élettani értéke Tartalomjegyzék 1. Bevezető 1.1. Ásványi anyagok és nyomelemek 1.2.

Részletesebben

egyem vagy ne egyem_layout 1 2012.02.29. 13:29 Page 1 Egyem vagy ne egyem? Az energia-egyensúlyról

egyem vagy ne egyem_layout 1 2012.02.29. 13:29 Page 1 Egyem vagy ne egyem? Az energia-egyensúlyról egyem vagy ne egyem_layout 1 2012.02.29. 13:29 Page 1 Egyem vagy ne egyem? Az energia-egyensúlyról egyem vagy ne egyem_layout 1 2012.02.29. 13:29 Page 2 egyem vagy ne egyem_layout 1 2012.02.29. 13:29 Page

Részletesebben

Testi egészség fenntartása II. rész

Testi egészség fenntartása II. rész Egészségügyi szakmacsoport Általános asszisztens Modulszám: 1.0/2328-06 Matlákné Csizmadia Györgyi Testi egészség fenntartása II. rész A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a Humán szakmák moduláris

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. (részletezés) E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái. E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése

TARTALOMJEGYZÉK. (részletezés) E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái. E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése TARTALOMJEGYZÉK (részletezés) I. Égéselmélet és oltóanyag ismeret E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése E-3 Az égés megszüntetésének

Részletesebben

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 3. Táplálkozás, élelmiszer-választás, ajánlások és fogyasztóvédelem 2010.

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 3. Táplálkozás, élelmiszer-választás, ajánlások és fogyasztóvédelem 2010. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 3. Táplálkozás, élelmiszer-választás, ajánlások és fogyasztóvédelem 2010. Táplálkozás, élelmiszer-választás, ajánlások és fogyasztóvédelem Írta: dr. Dömölki Ferencné Roszáné,

Részletesebben

KÁRMENTESÍTÉSI KÉZIKÖNYV 5. KÁRMENTESÍTÉSI KÉZIKÖNYV 5. BIOREMEDIÁCIÓ: MIKROBIOLÓGIAI KÁRMENTESÍTÉSI ELJÁRÁSOK Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010 A kiadvány a Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal

Részletesebben

Irányelvek és táplálkozási útmutató májbetegek részére

Irányelvek és táplálkozási útmutató májbetegek részére Betegtájékoztató Irányelvek és táplálkozási útmutató májbetegek részére Táplálkozás és étrend májcirrhosisban és egyéb idült májbetegségekben Tudományos tanácsadó Prof. Dr. Mathias Plauth Klinik für Innere

Részletesebben

TÉGY. Egészséges táplálkozás. AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI I RODA

TÉGY. Egészséges táplálkozás. AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI I RODA Európai Szociális Alap TÉGY TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0058 Egészségügyi Alapellátási Intézmény 5700 Gyula, Béke sgt. 39. %()(.7(7e6 $ -g9ė%( AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben

Részletesebben

KÍNAI KÉZDIAGNOSZTIKA

KÍNAI KÉZDIAGNOSZTIKA KÍNAI KÉZDIAGNOSZTIKA KÍNAI KÉZDIAGNOSZTIKA ÍRTA ROSTA ERZSÉBET TEREBESS KIADÓ BUDAPEST 1998 Rosta Erzsébet, 1998 A K É Z R Õ L Á L T A L Á B A N A kéz a kapcsolatteremtés egyik legfontosabb eszköze, az

Részletesebben

Polgár Tibor (szerkesztő) Szatmári Zoltán A MOTOROS KÉPESSÉGEK TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ BEVEZETÉS 1. KOORDINÁCIÓS KÉPESSÉGEK

Polgár Tibor (szerkesztő) Szatmári Zoltán A MOTOROS KÉPESSÉGEK TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ BEVEZETÉS 1. KOORDINÁCIÓS KÉPESSÉGEK Polgár Tibor (szerkesztő) Szatmári Zoltán A MOTOROS KÉPESSÉGEK TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ BEVEZETÉS 1. KOORDINÁCIÓS KÉPESSÉGEK 1.1. A KOORDINÁCIÓS KÉPESSÉGEK CSOPORTOSÍTÁSÁNAK SZEMPONTRENDSZEREI 1.1.1. Idegrendszeri

Részletesebben

Labdarúgó szakmai fogalomtár I. (edzéselmélet)

Labdarúgó szakmai fogalomtár I. (edzéselmélet) MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG SZAKMAI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET Labdarúgó szakmai fogalomtár I. (edzéselmélet) Készítette: BARANYA ISTVÁN intézetigazgató 2006. Aerob folyamat: Anyagcsere /energiaátalakulási/

Részletesebben

Dializáltbetegekétrendje

Dializáltbetegekétrendje Dializáltbetegekétrendje Dializált betegek étrendje Szerkesztette: Papp Rita Szerzõk: Dr. Zakar Gábor, Bana Ágnes, Papp Rita Fresenius Kabi Hungary Kft., 2001. Minden jog fenntartva. A könyvben szereplõ

Részletesebben

20. FEJEZET A TEJ ÖSSZETEVŐINEK TÁPLÁLKOZÁSI ÉRTÉKE. 20.1. Víz, ásványi anyagok és nyomelemek a tejben. 20.1.1. A víz

20. FEJEZET A TEJ ÖSSZETEVŐINEK TÁPLÁLKOZÁSI ÉRTÉKE. 20.1. Víz, ásványi anyagok és nyomelemek a tejben. 20.1.1. A víz 20. FEJEZET A TEJ ÖSSZETEVŐINEK TÁPLÁLKOZÁSI ÉRTÉKE 20.1. Víz, ásványi anyagok és nyomelemek a tejben 20.1.1. A víz A víz a földi élet egyik legalapvetőbb feltétele, mert oldószerként reakcióközeg és szállítóanyag

Részletesebben

Ionokról, elektrolitokról egy belgyógyász-kardiológus szemével

Ionokról, elektrolitokról egy belgyógyász-kardiológus szemével Cardiologia Hungarica Supplementum 2007; 37 : B3 X 2007 Locksley Hall Media Ionokról, elektrolitokról egy belgyógyász-kardiológus szemével Sikter András Szt. Rókus Kórház és Intézményei, Budagyöngye Kórháza,

Részletesebben