IZOMMŰKÖDÉS, VÁGÁS HÚSMINŐSÍTÉS. NOVOTNINÉ DR. DANKÓ GABRIELLA Debreceni Egyetem MÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IZOMMŰKÖDÉS, VÁGÁS HÚSMINŐSÍTÉS. NOVOTNINÉ DR. DANKÓ GABRIELLA Debreceni Egyetem MÉK"

Átírás

1 IZOMMŰKÖDÉS, VÁGÁS HÚSMINŐSÍTÉS NOVOTNINÉ DR. DANKÓ GABRIELLA Debreceni Egyetem MÉK

2 AZ IZOMZAT, IZOMMŰKÖDÉS, A HÚS FELÉPÍTÉSE

3 Az izomrendszer (systema musculorum) felosztása Simaizomszövet: hosszú, megnyúlt, orsó alakú sejtekből áll; lassan, de tartósan hosszának felére tud összehúzódni. Ott találjuk, ahol a szervek működése akarattól független: zsigeri izmok (musculi viscerales) és az erek falában lévő izmok (musculi vasorum). Harántcsíkolt izomszövet: hosszú, több magvú sejtekből áll, az animális idegrendszer által közvetlenül irányított vázizmok felépítésében vesz részt. Az izomrostok gyorsan húzódnak össze, némelykor hosszúságuk egynegyedére is. Szívizomszövet: a szív falának felépítésében vesz részt, olyan harántcsíkolt izom, amely akaratunktól függetlenül működik.

4 A vázizmok (musculi sceleti) A vázizmok alkotják a test állományának fő tömegét Összehúzódva a mozgás passzív szerveit, a csontokat mozgatják Viselik a test súlyának egy részét A nagy testüregek falát képezik Meghatározzák a test idomainak alakját A test tömegének %-át adják Önálló szervekből, az izmokból áll

5 Az izom aktív része az izomhas, amely izomrostok halmazából tevődik össze. Az izomrost (myofibra) több cm hosszúra nyúlt, finom, hengeres képződmény.

6 Az izomrostot hüvely, a sarcolemma izolátorként veszi körül. A sarcolemma alatt az izomrost magvai vannak beágyazva (sokmagvú óriássejt). A sarcolemmán belüli alapállományban az izomsejt összehúzódó elemei az izomrostocskák (myofibrillumok) rendeződnek el egymás mellett, amelyek még finomabb izomszálakból (myofilamanetumokból) állnak

7 Izom= hús kötőszövet, erek, idegek izomköteg izomnyaláb kötőszövet izomrost+ hüvely (myofibra) (sarcoplazma) izomrostocska (myofibrillum)+ sarcoplazma izomszál (myofilamentum)

8 A myofilamanetumok különféle külső és belső ingerekre, hossztengelyük irányában való összehúzódásra képesek. Mikroszkóppal vizsgálva a myofibrillumokban kétféle fénytörésű közeg váltakozik egymással. A közeg egyike a fényt csak egyszer töri meg (izotrop), ezért világos, a másik kétszer (anizotrop), ezért sötét. Az izotrop részeket egy vékony kettős fénytörésű lemez osztja ketté (Krauseféle vonal, vagy Z csík (Zwischenscheibe))

9 Az izom alapvető működési (kontraktilis) egysége a sarcomer, amelyet oldalról a Z-csíkok határolnak

10 A VÁZIZMOK FELÉPÍTÉSE FORRÁS: Jávor és mtsai 2006: Állati termékek feldolgozása

11 AZ IZOMMŰKÖDÉS Az izomműködés alapja az egyes fehérjék kölcsönhatása. Ezek a következők: Motoros fehérjék Miozin Aktin Szabályzó fehérjék: Troponin Tropomiozin α-aktinin Egyéb fehérjék (vinkulin, titin, stb)

12 Miozin: 480 kda molekulatömegű fehérje, amely 6 polipeptidláncból (4 könnyű és 2 nehéz) épül fel. Aktin: Két spirális részből egymásba fonódó fehérjeszál (F és G aktin). Minden G-alegység felületén található egy aktív kötőhely, amely a miozin kereszthidak fejecskéit képes megkötni. Tropomiozin: Nyugalomban 6-9 kötőhelyet takar el az aktinszálon Troponin: 3 alegysége: TnI-inhibitorikus rész; TnCkalciumkötőrész; TnT- tropomizozinkötő rész Alfa-aktinin: A Z-csíkot alkotja, rajta specifikus aktinkötőhelyek vannak.

13 A MOTOROS TEVÉKENYSÉG 4 FÁZISA 1. Aktiváció (megindítás) 2. Reguláció (szabályozás) 3. Kontrakció (megrövidülés) 4. Relaxáció (ellazulás)

14 1. AKTIVÁCIÓ Az idegi ingerület eléri az izmot, akciós potenciál keletkezik (motoros egység: a neuron és a hozzá kapcsolódó izomrostok) A motoros véglemezben (ahol a neurilemma a sarcolemmával találkozik) acetilkolin szabadul fel, a sarcolemma aktiválódik A sarcoplazmatikus reticulumban (SR) Ca ++ felszabadulás és áramlás az IC térbe, a motoros folyamat megindítása.

15 2. REGULÁCIÓ A Ca ++ a troponin-c-hez kötődik (pihenő állatnál nincs kötődés), A troponin-i által kifejtett gátló hatás megszűnik Aktiválódik a miozin ATP-áz enzime Az F-aktin felületén szabad kötőhelyek keletkeznek Kötődés jön létre a miozin fejek és az aktin között (kereszthidak) A kereszthidak elfordulnak és ezzel a vékony aktin myofilamentumot a vastag myozin myofilamentum mentén elhúzzák. A kémiai energia mechanikai energiává alakul.

16 3. KONTRAKCIÓ Ca ++ jelenlétében a kereszthíd-ciklus folyamatos működése. Az aktív állapotban lévő kereszthidak folyamatos működését kereszthíd ciklusnak, vagy csúszófilamentum mechanizmusnak nevezzük. Eredményeként a Z-csíkok a sarcomer középpontja felé elmozdulnak, ezzel az izomrostok megrövidülnek.

17 4. RELAXÁCIÓ A Ca ++ visszajut ATP pumpa segítségével a SR-ba (Ca ++ akkumulációja) A troponin-c kötésből felszabadul a Ca ++, a troponin-i visszakötődik az aktinhoz és behúzza a tropomiozint is. A további kereszthíd kötés kialakulása gátolt. A sarcomer ellazul és visszanyeri nyugalmi hosszát.

18

19 Izom-összehúzódás akkor jön létre, ha a gerincvelõ szürkeállományának elülsõ részében elhelyezkedõ mozgatóidegsejt nyúlványán (amely valamelyik izomhoz kapcsolódik - lásd az ábrát) idegingerület fut végig, s az izmot elérve azon is létrehozza azokat az elektromos jelenségeket, amelyeknek következtében a harántcsíkolt izom megfelelõ elemei összehúzódnak. Ezek az elemek az aktin és miozin nevû fehérjék. Ha az izomroston belül megnõ a kalciumionok töménysége (az adenozin- trifoszfátnak adenozin- difoszfáttá alakulása közben), az aktin és a miozin között úgynevezett kereszthidak alakulnak ki, a két fehérje összecsúszik, s ezáltal izom-összehúzódás jön létre.

20 A VÁZIZMOK OSZTÁLYOZÁSA A harántcsíkolt izmok eltérő kontraktilis tulajdonságokkal rendelkező izomrostokból épülnek fel. Osztályozásuk főbb élettani, biokémiai és hisztokémiai tulajdonságaik, valamint színük alapján történik. Egy izom (izomcsoport) bizonyos típusú munkára teszi képessé az egyedet. Egyes feladatok gyors, rövid idejű munkát kívánnak (ugrás), mások tartósabb, intenzív (futás, repülés), vagy viszonylag alacsonyabb szintű, de hosszan tartó munkát (a test fenntartása). Morfológiailag és funkcionális szemponttól is speciális rostok alakultak ki ezen munkatípusok ellátására.

21 A VÁZIZMOK OSZTÁLYOZÁSA I-típusú: lassú, vagy sötét izmok, összehúzódó képességük kicsi, nem fáradékonyak, alacsony az ATP-áz enzim aktivitása, sok a mitokondrium II A-típusú: gyorsan összehúzódó vagy fehér izmok, fáradságtűrésük viszonylag jó, közepes ATP-áz aktivitás és mitokondrium szám. II B-(ugró)típusú: fehér színűek, gyorsan húzódnak össze, de hamar fáradnak, nagy ATP-áz enzim aktivitás, kevés mitokondrium

22 A legtöbb vázizomrost az I (vörös) és a II (fehér) típusú izomrostokat egyaránt tartalmazza. A két rosttípus százalékos megoszlása izmonként, sőt egy izmon belül is jelentősen változhat. A két izomféleség aránya határozza meg az adott izom működési sajátosságait és színét. A háromféle izomrost típus aránya és területi megoszlása az állati szervezeten belül fajonként, fajtánként, illetve genotípusonként is változhat.

23 A hús tágabb értelemben a különféle állatok valamennyi emberi fogyasztásra alkalmas konyhatechnológiai és húsipari feldolgozásra kerülő része (izomszövet, kötőszövet, zsír, csont, zsigerek, agyvelő, vér, idegszövet). Szűkebb értelemben a hús kifejezés csak az izomszövetet takarja. A hús fogyasztása az emberi szervezet fehérjeszükségletének fedezésében játszik fontos szerepet, ezen kívül vitaminokat és ásványi anyagokat is tartalmaz. A marha-, a sertés és a baromfi izomszövetét 20-féle aminosav építi fel, melyek közül táplálkozás-élettani szempontból tíz olyan van, melyet az emberi szervezet nem tud szintetizálni, vagyis esszenciálisak.

24 Húsforma (konformáció): az értékes húsrészeket tartalmazó testtájak (hát, ágyék, far, comb) izmoltsága, teltsége, illetve ezeknek az egész szervezethez viszonyított aránya. A húsformák jól öröklődnek (h 2 : 0,5-0,6)

25 A miosztatin gén A szűkebb és tágabb értelemben vett húsmennyiség és annak minősége a testtömeggel függ össze, amelyet örökletesen az állat faja és fajtája szerinti génállomány határoz meg. Az izomzat kialakulásában és fejlődésében számos tényező játszik szerepet. Egyikük a miosztatin fehérje. A miosztatin az izomszövet kialakulása során negatív regulátorként funkcionál, tehát az adott fajban meghatározza a kialakuló vázizom mennyiségét és mutációja esetén alakul ki a túlizmolt fenotípus.

26 A MSTN (egyik) feladata az egyedfejlődés során, illetve felnőtt egyedekben is az izomőssejtek osztódásának szabályozása. Ahol a fehérje nem működőképes, ott az őssejtek nagyobb előszeretettel osztódnak, így az állat izomban (vagyis húsban) gazdagabb lesz, mint nem mutáns társai (a teljes testsúly százalékkal lehet több); gyakran ez együtt jár a zsírszövet csökkenésével is. Számos fajta esetében írták le a muszkuláris hipertrófia jelenségét, az ún. cullard jelleget (duplafarúság: a vázizomzat mennyisége jóval meghaladja a fajtára jellemzőt). A cullard jelleg kialakulásáért a miosztatin génben bekövetkezett mutáció a felelős.

27 Az izomzat növekedése a vizsgálatok alapján az egyes rostok átmérőjének változására (hipertrofia) csak kevésbé, inkább az izmokat alkotó izomrostok számának növekedésére (hiperplázia) vezethetők vissza. Az izomzat mennyisségének növekedése mellett számos kedvező tulajdonság is megjelenik: csökken a lerakódott zsír és a testüregi faggyú, valamint az izmok kötőszöveti állománynak mennyisége. Így a hús soványabb és porhanyósabb lesz.

28 Blue Belgian Pietrain Beltex

29 Muszkuláris hipertrófiát mutató szarvasmarha fajták: belga: fehér-kék belga, olasz: piemonti francia: blonde d aquitane, charolais, gasconne, limusine, main-anjou parthenaise spanyol: asturiana, rubia gallega. A limusine és a blonde d aquitaine kivételével mindegyikben azonosították a miosztatin génben bekövetkező mutációkat.

30 AZ IZOMMŰKÖDÉS ENERGIAFOLYAMATAI Pihenő fázisban a vázizmok hasznosítják a szervezet által felvett O 2 kb.50%-át, aktív izommunka esetén ez 90%-ra is nőhet. A vázizom metabolikus folyamatai elsősorban az ATP gyors energiaszolgáltatására specializálódtak. A szabad zsírsavak és a ketontestek a citrátkör aerob folyamatain keresztül oxidatív foszforilációval biztosítják az izommunkához szükséges ATP utánpótlást.

31 Az izomban a kreatin-foszfát (foszfokereatin) az igazi energiatároló molekula. Ez az ADPnek képes reverzibilis módon átadni a forszfátcsoportot a kreatin kináz enzim segítségével. Kreatin-foszfát + ADP kreatin + ATP A kontrakció után, az izom nyugalmi helyzetében a mitokondriumban termelődő ATP a kreatint újra foszfokreatinná foszforilálja.

32 A vérglükóz és az izomglikogén gyors musculáris energiaforrásként történő felhasználását jelentős mértékben fokozza az adrenalin. A működő izmok oxigénellátásának tökéletesebb biztosításához a harántcsíkolt izomzatban egy hemoglobinhoz hasonló vegyület, a mioglobin is hozzájárul.

33 A vágás utáni biokémiai folyamatok Az állatok levágása után az izomszövetben megváltoznak a biokémiai folyamatok lezajlásának feltételei, megszűnik az izomszövet kapcsolata májjal, a vérellátás és így az oxigénellátás is. Gyakorlati szempontból a vágás utáni átalakulások három szakaszát különböztetik meg: Hullamerevség (rigor) előtti szakasz, amelyben a hús még puha, a frissen vágott húsra jellemző. Ez a szakaszt a biokémiailag csökkenő ATP-és kereatin-foszfát szint, az anaerob folyamtok előtérbe kerülése jellemzi. A rigor mortis állapota,a melyet a ph eltolódása, az izomrostok megmerevedése,a fehérje-denaturáció jellemez A post rigor állapot, amelyben a fokozatosan puhul a hús, a másodlagos folyamatokban az ízt, érzékszervi tulajdonságokat javító változások játszódnak le.

34 Az izomszövetben a vágás után lejátszódó fontosabb folyamatok

35 Az állat levágása után a tökéletes kivéreztetésre törekednek, így az izomszövet oxigénellátása megszűnik, és a rendszer redoxpotenciálja gyors ütemben tolódik el a redukció irányába. Az oxigénhiány következtében lehetetlenné válik a terminális oxidáció, ATP így csak anaerob glikolízisben képződik, ami az aerob úton keletkezett ATP-nek csak a töredéke. Ezt az ATP-szintet csökkenti a szarkoplazma ATP-ázának folyamatos működése. A vágás utáni első szakaszban még meglévő kreatinfoszfát-tartalom lehetővé teszi az ADP regenerálását ATP-vé. Ekkor még működik az adrenilát-kináz is, mely szintén ATP-t pótol.

36 Mindezek következtében, mivel az ATP-fogyasztó folyamatok hatása nagyobb, elkezdődik az ATPszint csökkenése. Amikor a csökkenés olyan határt ér el, amely nem elegendő az aktin-miozin kapcsolat gátlására, bekövetkezik a hullamerevség, mivel ATP hiányában már nem jöhetnek létre újra az izomelernyedés feltételei. A hús érésének további folyamatában az ATP, az ADP és az AMP lebontódása észlelhető. Ezek egyik jele ammónia megjelenése, amely az adenozin-származékok dezaminálásával függ össze. Végső soron az adenin inozinná alakul át:

37 A glikolízis következtében (mivel a post mortem szövetben nem biztosított a laktát elszállítása a májba és újbóli felhasználása) tejsav szaporodik fel a húsban. Ezzel együtt a semleges ph is a savas felé tolódik el és ph értékre csökken. Ezek a biokémiai változások befolyásolják a húsok néhány, a feldolgozás szempontjából igen lényeges sajátságát is (konzisztencia, vízmegkötő-képesség). A ph változás részben a növekvő szervetlen foszforsav mennyiségéhez is kötődhet. A hullamerevség egy idő után feloldódik. A konzisztencia-változásnak több oka van. Ezek egyike a fehérjebontó enzimek működése. Kísérletileg jól kimutatható a peptidek és szabad aminosavak mennyiségének növekedése az érés közben.

38 A SERTÉS VÁGÁSA, MINŐSTÉSE, KERESKEDELMI TIPUSOK

39 HÚSIPARI ALAPANYAGOK Fajtái eredet szerint: Sertéshús Marhahús Juhhús Lóhús Baromfihús 1. Húsok Fajtái állaton belül: Csontozatlan darabos árukra Csontozott (inaktól, izompályáktól és részben zsírszövetből megtisztítva) darabos árukra és húkészítményekre Nyesedékek húskészítményekre Fajtái minőség szerint: Normál PSE (Pale = halvány, Soft = lágy, Exudative = vizenyős) Dfd (Dry = száraz, Fibrous = rostos, kemény, Dark = sötét)

40 2. Fehéráruk Szalonnafélék (hát, has, pofa, toka) darabos áruk, húskészítmények és zsír 3. Csontok Csöves, és lapos 4. Véres hús Vérrel szennyezett részek döntően hurkafélék 5. Belsőségek Máj, tüdő, nyelv, lép, gyomor, pacal, szív, velő, vese, teljes tőgy darabos áruk kivételével főleg húskészítményekbe és töltelékárukba 6. Vér Teljes vér Pl. Véres hurkába. Vérplazma húskészítményekbe 7. Bőr, fejrészek Darabos árukba, sajtokba 8.Bél Töltelékárukhoz

41 A VÁGÓSERTÉSEK MINŐSÍTÉSE Magyarországon január 1-jétől valamennyi vágóhídon kötelező a vágás utáni minősítés és osztályba sorolás. A levágott sertések minősítése a vágóasztalon történik, legáltalánosabb a szúrószondás eszközzel végzett minősítés.

42 A minősítés alapja a vágott testből kitermelhető harántcsíkolt izomzat, a színhús aránya a vágósúly %-ában. Az SEUROP vágottsertés osztályozás rendszere erre a hústermelési jellemzőre épül. Minőségi osztályok a színhúsarány alapján: S: 60% felett E: 55-60% U: 50-55% R: 45-50% O: 40-45% P: 35-40%

43 A hús minőségének megítélésben az izmok közül a hosszú hátizom (musculus longissimus dorsi) a legjelentősebb, mivel nagy tömegű és viszonylag egységes izom. Nemzetközileg elfogadott módon a 13. és 14. borda közötti szakaszon vizsgáljuk.

44 A SERTÉSHÚS MINŐSÉGE ÉS AZ AZT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A hús minősége függ: 1. Táplálóértékétől (fehérje, zsír, ásványianyag tartalom) 2. Érzékszervi tulajdonságaitól (színe, szaga, víztartó képessége, ízletessége, formája, felületi megjelenése, porhanyóssága, rostossága) 3. Higiéniai értékétől(mikroorganizmusokkal való fertőzöttség, eltarthatóság, adalékanyagok, szennyező-anyagok jelenléte, stb.) 4. Feldolgozási minőségétől (vízmegkötő képesség, fehérjetartalom, zsírtartalom, rágósság, szerkezet, ph érték, hússzín)

45 A HÚS MINŐSÉGÉT MEGHATÁROZÓ TULAJDONSÁGOK MÉRÉSE 1. A hús színének mérése: Göttingeni fotométerrel = GÖ-FO érték: a vörös tartományban visszavert fénysugarak fotoelektromos mérése 2. Vízmegkötő képesség: szűrőpapír eljárás 3. Hús ph értéke szúrás után 45 perccel és 24 órás hűtés után mérjük 4. Merevedési érték (rigor)- az izom keménységét fejezi ki

46 A HÚS SZÍNE A hús színét az izomsejtek fényvisszaverő képessége határozza meg (örökletes+környezeti tényezők) A normál, minőségi hibáktól mentes hús színe rózsaszín, kellően tömör, jó víztartó képességű. Az aktin és a miozin a vágás után hosszú ideig megőrzik struktúrájukat, az izomsejt energiatartalékát jelentő glikogén lebomlási sebessége átlagos értékű. Gö-fo érék a hosszú hátizom vágásfelületén mérve közötti érékű.

47 A HÚS VÍZMEGKÖTŐ KÉPESSÉGE A csepegési veszteség, vizenyősség a hús legfontosabb tulajdonsága. Mérésére legáltalánosabb a szűrőpapír eljárás, amikor a húsdarabokat szűrőpapírba csomagolják és 24 órán át hűtőszekrényben tárolják, majd a hús által elveszített víz mennyeiségét mérik.

48 A HÚS ph ÉRTÉKE Az izomban zajló biokémiai folyamtok legfontosabb állapotjelzője. A pihent élő sertésben ph=7, a vágást követően eltérő sebességgel csökken, mely az izomban található glikogén (energiaforrás) mennyiségétől függ. Minél több a glikogén annál több tejsav keletkezik a húsban, amely savanyítja, csökkenti a ph-t. Amennyiben a sertés a glikogéntartalékai nagy részét már a vágás előtt felhasználta (kimerülés), és a keletkezett tejsav a vérrel távozik, húsa magas ph értékű marad. A vágás előtti energiatartalékok függvényében különféle ph-értékű és minőségű húsok alakulnak ki.

49 MEREVEDÉSI ÉRTÉK (RIGOR) Az izom keménységét fejezi ki. Stressz érzékeny sertésekben az ATP szintje gyorsabban csökken, ezért a merevedés gyorsabban áll be. Kutatási szinten használt jellemző a hús minőségének jelzésére

50 FONOSABB HÚSHIBÁK PSE: pale, soft, exudative- sápadt, puha, vizenyős A glikogén gyors lebomlása következtében az aktin és a miozin között korábban bekövetkezik a kapcsolat, megváltozik a fehérje fénytörése DFD: dark, firm, dry sötét, kemény, száraz Hajlamosabb a bakteriális romlásra, kisebb sófelvevő képessége miatt kevésbé eltartható Hússzín öröklődése: h 2 : 0,2-0,25 A PSE és DFD minőségű húsok táplálkozási szempontból nem csökkent értékűek, de élvezeti értékük kisebb. Húsminőségi problémát okozó nagyhatású gének: halothane gén (Hal) és RN gén.

51 A húshibák kialakulásának genetikai előfeltétele a sertés stressz-érzékenysége, környezeti feltétel pedig a vágást megelőző erős terhelés. Ha ezek közül egyik hiányzik kiküszöbölhető a hibás hús. Kíméletes kezeléssel a stresszre genetikailag érzékeny setésnek is lehet normál húsa.

52 A HÚS MINŐSÉGI OSZTÁLYOZÁSA Normál PSE DFD ph 1 6,0-7,0 <5,8 >6,8 ph 24 5,4-5,8 <5,4 >6,2 Göfo-érték (hússzín) Csepegési veszteség (%) 60,0-85,0 <60,0 >85,0 2,5-7,0 >7,0 <2,5

53 A HÚSMINŐSÉGET BEFOLYÁSOLÓ LEGFONTOSABB TÉNYEZŐK Vágást közvetlenül megelőző stresszorok: - szállítás, járműre rakás - szállítási távolság, útviszonyok, - sertések lerakása, elhelyezése, - a pihentetés hatása a minőségre - a kábítás hatása. Klimatikus hatások Ivar szerepe Az elvérzés mértékének hatása

54 VÁGÓHÍDI MŰVELETEK

55 Vágóhíd fogalma: Olyan élelmiszeripari létesítmény, ahol a vágási vég- és melléktermékek szakszerű kezelése folyik. Létesítésének általános szempontjai: úgy kell telepíteni, hogy megfeleljen a környezetvédelmi előírásoknak és a lakott területektől legalább m-es védőtávolság válassza el, pormentes úton könnyen meg lehessen közelíteni, 1,8 m magas kerítés, kapuknál kerékfertőtlenítő, ivóvíz: marhánál 2,3 m3/db, sertésénél 1,5 m3/db mennyiségű vizet kell számolni.

56 Tiszta és szennyes övezet: szennyes övezet: állat átvevő, felhajtó utak, pihentetők, elkülönítő- és betegszállások, vágócsarnok, kényszervágó, boncoló, melléktermék gyűjtő, kocsimosó, trágyatároló, melléktermék-feldolgozó tiszta övezet: hűtők, feldolgozók, tárolók, irodák, szociális épületek, laboratóriumok, tisztaövezeti kocsimosó el kell különíteni a személy- és anyagforgalmat, a ki- és bejövő forgalmat, a munkautaknak keresztezésmentesnek és egyirányúnak kell lennie

57 A húsfeldolgozás 3 fő célja 1. a nyersanyag fogyasztásra alkalmas állapotba kerülése anélkül, hogy minőségében kedvezőtlen változás következne be, 2. a romlásra hajlamos nyersanyag tartósított lesz, ezzel forgalmazási, fogyasztási körülményei javulnak, 3. lehetővé válik a sokféle nyersanyag (színhús, nyesedék, zsiradék, vér, bőrke) teljes körű, gazdaságos és a fogyasztói igényeknek megfelelő terméket eredményező hasznosítása.

58 A vágóhíd alapvető műveletei: 1. Előkészítő műveletek 2. Alapműveletek 1. Előkészítő műveletek Vágóállatok pihentetése, koplaltatása Vágóállatok mosása Vágóüzemi anyagmozgatás

59 2. Alapműveletek: Elsődleges feldolgozás: kábítás, elvéreztetés, a szőr és járulékos szerveinek eltávolítása, vágóállatok testének bontása, a belszervek és a zsírszövet eltávolítása, vágóállatok hasítása, a bőr eltávolítása a testről minősítés hűtés

60 KÁBÍTÁS

61

62 ELVÉREZTETÉS

63

64

65

66 HASÍTÁS

67

68

69

70

71

72

73

74 HÚSIPARI SZAKKIFEJEZÉSEK SERTÉSBEN

75 A sertés bontása Sertéshúsok konyhatechnikai felhasználása Használhatóságuk szerint a sertéshúst három csoportra szokás osztani: szelethúsok (pl. karaj, tarja, slussz, felsál) pecsenyehúsok (comb dió, fartő, oldalas, dagadó) kocsonyahúsok (fej, láb, csülök, farok)

76 A húsipari alapanyagok fehérjetartalma és biológiai értéke Élelmi anyag Fehérjetartalom (g/100 g) Biológiai érték Anyatej 1,2 100 Tojás 13,5 100 Tehéntej 3, Marhahús Sertéshús Baromfihús Halhús Keménysajt Burgonya 2,5 73 Bab, borsó, lencse Rizs Búzaliszt Ajánlott mennyiség Forrás:www.ohki.hu 55 (g fő/nap)

77 A különböző zsiradékok és halak zsírsavösszetétele Forrás:www.ohki.hu Telített zsírsav % Telítetlen zsírsav % Egyszeresen Többszörösen Sertészsír Olajok napraforgó repce olíva kukoricacsíra Halak ponty heck Tehéntej

78 A VÁGOTT SERTÉS KERESKEDELMI TIPUSAI

79 PECSENYEMALAC 5-10 kg-os malac Erőteljesen izmolt nyak, váll, mar, hát, ágyék, lapocka, comb, a test tömegéhez képest kicsi fej, rövid láb. Korán érő, zsenge korukban is kész formákat mutató fajták egyedei Belga lapály, pietrain (régebben large white) fajták

80 KÖNNYŰ PORK Borjúhúst helyettesítő, a pecsenyemalacnál nagyobb tömegű húsrészeket biztosító vágósertés ( brojlersertés ) kg élősúlyban vágják Korán, illetve közép korán érő fajták

81 NEHÉZ PORK Korán és középkorán érő típusok kg-os korban vágják Friss húskén értékesítik a minőségi húsrészeket

82 BACONSERTÉS 4-5 hónapos korban kg élősúlyban vágott, hasított félsertés Kicsontozás után levágják a lábvégeket és a fejet, pácolják, sózzák és enyhén füstölik a testet Darabolva árulják, bőrös árukén Csak fehér színű sertésből készül Későn érő típusú sertések, nagy növekedési erély, nagy hústermelő képesség, mérsékelt zsírosodási hajlam: dán lapály, nagy fehér hússertés fajták Színhús arány 50-58%

83 SONKASERTÉS Bacon súlynál nehezebb, kg-os (vagy azt meghaladó) élősúlyban vágják Fajták: pietrain, belga lapály, holland nagyfehér hússertés sonkatípusú változata, későn érő lapály és nagyfehér fajták keresztezéséből származó vágósertések Színhúsarány 50% legyen legalább Húsminőséget rontó örökítő hajlam kiküszöbölésére figyelni kell (PSE hús, halotán próba, DNS-kontroll)

84 TŐKESERTÉS kg élősúlyban vágott, kedvező húsarányt felmutató sonkasertések A hazai frisshús fogyasztásnak megfelelően a legnagyobb számban tőkesertést vágnak A mai, nagy növekedési erélyű és kapacitású, csekély elzsírosodási hajlamú fajták és hibridek nagyobb vágási súlyban is megőrzik kedvező vágási tulajdonságaikat.

85 IPARI SERTÉSHÚST SZOLGÁLÓ SERTÉS kg-os vágósúlyú sertések Nagy szárazanyag tartalmú, jelentős tömegű, ízanyagokban gazdag hús száraz töltelékáruhoz

86 SZALÁMISERTÉS Tenyésztésből kiselejtezett idősebb sertések kg-os vágási súly

87 TERCHNOLÓGIAI SELEJTNEK MINŐSÜLŐ SERTÉSEK Kényszervágásra kijelölt sertés (csökött, kutya sertés, stb.) Hatósági vágásra kijelölt helyre szállítják, állat-egészségügyi ellenőrzés mellett vágják és hatósági hússzékekben mérik ki.

88 Köszönöm a figyelmet

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA AZ IZOMMŰKÖDÉS 1. kulcsszó cím: A SZERVEZETBEN ELŐFORDULÓ IZOM- SZÖVETEK TÍPUSAI 1. képernyő cím: Sima izomszövet

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA AZ IZOMMŰKÖDÉS 1. kulcsszó cím: A SZERVEZETBEN ELŐFORDULÓ IZOM- SZÖVETEK TÍPUSAI 1. képernyő cím: Sima izomszövet Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA AZ IZOMMŰKÖDÉS 1. kulcsszó cím: A SZERVEZETBEN ELŐFORDULÓ IZOM- SZÖVETEK TÍPUSAI 1. képernyő cím: Sima izomszövet G001 akaratunktól függetlenül működik; lassú,

Részletesebben

Biofizika I 2013-2014 2014.12.02.

Biofizika I 2013-2014 2014.12.02. ÁTTEKINTÉS AZ IZOM TÍPUSAI: SZERKEZET és FUNKCIÓ A HARÁNTCSÍKOLT IZOM SZERKEZETE MŰKÖDÉSÉNEK MOLEKULÁRIS MECHANIZMUSA IZOM MECHANIKA Biofizika I. -2014. 12. 02. 03. Dr. Bugyi Beáta PTE ÁOK Biofizikai Intézet

Részletesebben

Az izommőködéssel járó élettani jelenségek

Az izommőködéssel járó élettani jelenségek Az izommőködéssel járó élettani jelenségek Az izomszövet az egyetlen olyan szövet, amely hosszúságát változtatni tudja. Egy nem elhízott (non-obese) hölgyben az izomtömeg a testsúly 25-35 %-a, férfiben

Részletesebben

Jellemzői: általában akaratunktól függően működik, gyors, nagy erőkifejtésre képes, fáradékony.

Jellemzői: általában akaratunktól függően működik, gyors, nagy erőkifejtésre képes, fáradékony. Izomszövetek Szerkesztette: Vizkievicz András A citoplazmára általában jellemző összehúzékonyság (kontraktilitás) az izomszövetekben különösen nagymértékben fejlődött ki. Ennek oka, hogy a citoplazma összehúzódásáért

Részletesebben

Definíciók Az izomszövet átlagos összetétele

Definíciók Az izomszövet átlagos összetétele 11.2. A HÚS 1 Definíciók Élelmiszer-hatósági szempontból: melegvérű állatok emberi fogyasztásra alkalmas része friss vagy tartósított formában. Általánosságban: több-kevesebb zsírszövetet is tartalmazó

Részletesebben

TERMELÉSÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt

TERMELÉSÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt TERMELÉSÉLETTAN Debreceni Egyetem Nyugat-magyarországi Egyetem Pannon Egyetem A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

2015. 02. 20. Kometa 99 Zrt. KAPOSVÁR SAJTÓKÖZLEMÉNY

2015. 02. 20. Kometa 99 Zrt. KAPOSVÁR SAJTÓKÖZLEMÉNY 2015. 02. 20. Kometa 99 Zrt. KAPOSVÁR SAJTÓKÖZLEMÉNY ÚJ KORSZERŰ KÁBÍTÓBERENDEZÉS BESZERZÉSÉRE E KÉSZÜL A KOMÉTA 99 ZRT. KAPOSVÁRI HÚSÜZEME AZ ÁLLATJÓLÉT ÉS A HÚSMINŐSÉG JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A GOP-2011-1.1.1

Részletesebben

Emberi szövetek. A hámszövet

Emberi szövetek. A hámszövet Emberi szövetek Az állati szervezetekben öt fı szövettípust különböztetünk meg: hámszövet, kötıszövet, támasztószövet, izomszövet, idegszövet. Minden szövetféleség sejtekbıl és a közöttük lévı sejtközötti

Részletesebben

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Halat? Amit tartalmaz a halhús 1. Vitaminok:a halhús A, D, B 12, B 1, B 2 vitaminokat

Részletesebben

Kollokviumi vizsgakérdések biokémiából humánkineziológia levelező (BSc) 2015

Kollokviumi vizsgakérdések biokémiából humánkineziológia levelező (BSc) 2015 Kollokviumi vizsgakérdések biokémiából humánkineziológia levelező (BSc) 2015 A kérdés 1. A sejtről általában, a szervetlen alkotórészeiről, a vízről részletesen. 2. A sejtről általában, a szervetlen alkotórészeiről,

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 2-13 számú irányelv. Húskészítmények. Meat products

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 2-13 számú irányelv. Húskészítmények. Meat products MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-13 számú irányelv Húskészítmények Meat products Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság, 1996. (első kiadás) Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv

Részletesebben

ÉLELMISZERIPARI ISMERETEK. Szarvasmarha. Dr. Varga Csaba főiskolai adjunktus

ÉLELMISZERIPARI ISMERETEK. Szarvasmarha. Dr. Varga Csaba főiskolai adjunktus ÉLELMISZERIPARI ISMERETEK Szarvasmarha Dr. Varga Csaba főiskolai adjunktus Jelentősége Hús Tej A hústermelő képességet jellemző paraméterek Élő állapotban: Hízékonyság Hízlalási végtömeg Takarmányértékesítés

Részletesebben

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Étel/ital Táplálék Táplálék Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Szénhidrát Vagyis: keményítő, élelmi rostok megemésztve: szőlőcukor, rostok Melyik élelmiszerben? Gabona, és feldolgozási

Részletesebben

Vadmadarak és emlősök anatómiája és élettana. Mozgás szervrendszer Fogak

Vadmadarak és emlősök anatómiája és élettana. Mozgás szervrendszer Fogak Vadmadarak és emlősök anatómiája és élettana Mozgás szervrendszer Fogak Mozgás szervrendszer A helyváltoztatás az állatok jellemző képessége. A mozgásmód faji sajátosság eltérés rendellenesség Izmok aktív

Részletesebben

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé.

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé. Test-elemzés Bioelektromos impedancia mérés 5 különböző pályán kerül mérésre (lábtól-lábig, kéztől-kézig, bal kéztől a jobb lábig, jobb kéztől a bal lábig, bal kéztől a bal lábig). Ezzel 100%-os lefedettséget

Részletesebben

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

Biofizika I 2013-2014 2014.12.03.

Biofizika I 2013-2014 2014.12.03. Biofizika I. -2014. 12. 02. 03. Dr. Bugyi Beáta PTE ÁOK Biofizikai Intézet A KERESZTHÍD CIKLUSHOZ KAPCSOLÓDÓ ERŐKIEJTÉS egy kereszthíd ciklus során a miozin II fej elmozdulása: í ~10 nm 10 10 egy kereszthíd

Részletesebben

TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése Tartástechnológia és a húsminőség összefüggései húsminőség megközelítése

Részletesebben

Izom energetika. Szentesi Péter

Izom energetika. Szentesi Péter Izom energetika Szentesi Péter A harántcsíkolt izom struktúrája a kontraktilis fehérjék Izom LC-2 LC1/3 LMM = light meromiosin Izom fasciculus LMM S-2 S-1 HMM rod Miozin molekula S-1 HMM = heavy meromiosin

Részletesebben

Az állóképesség fejlesztés elméleti alapjai. Dr. Bartha Csaba Sportigazgató-helyettes MOB Egyetemi docens TF

Az állóképesség fejlesztés elméleti alapjai. Dr. Bartha Csaba Sportigazgató-helyettes MOB Egyetemi docens TF Az állóképesség fejlesztés elméleti alapjai Dr. Bartha Csaba Sportigazgató-helyettes MOB Egyetemi docens TF Saját gondolataim tapasztalataim a labdarúgó sportoló állóképességének fejlesztéséről: Kondicionális

Részletesebben

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor IceCenter Budapest Dr Géczi Gábor A jégkorongozó céljai Minél jobb játékos legyen Válogatottság NHL? Edzésen való teljesítés Mérkőzésen való teljesítés Mindez nem olyan hatékony, ha nem fordít kellő figyelmet

Részletesebben

Szegedi szalámi/téliszalámi 1 A TERMÉK BEMUTATÁSA. 1. A termék megnevezése: SZEGEDI SZALÁMI vagy SZEGEDI TÉLISZALÁMI

Szegedi szalámi/téliszalámi 1 A TERMÉK BEMUTATÁSA. 1. A termék megnevezése: SZEGEDI SZALÁMI vagy SZEGEDI TÉLISZALÁMI Szegedi szalámi/téliszalámi 1 A TERMÉK BEMUTATÁSA 1. A termék megnevezése: SZEGEDI SZALÁMI vagy SZEGEDI TÉLISZALÁMI 2. A termék leírása Nyersanyagok, fűszerek, segédanyagok A SZEGEDI SZALÁMI vagy SZEGEDI

Részletesebben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben Tartalék energiaforrás, membránstruktúra alkotása, mechanikai

Részletesebben

Sejtmozgás és adhézió Molekuláris biológia kurzus 8. hét. Kun Lídia Genetikai, Sejt és Immunbiológiai Intézet

Sejtmozgás és adhézió Molekuláris biológia kurzus 8. hét. Kun Lídia Genetikai, Sejt és Immunbiológiai Intézet Sejtmozgás és adhézió Molekuláris biológia kurzus 8. hét Kun Lídia Genetikai, Sejt és Immunbiológiai Intézet Sejtmozgás -amőboid - csillós - kontrakció Sejt adhézió -sejt-ecm -sejt-sejt MOZGÁS A sejtmozgás

Részletesebben

Az ember izomrendszere, az izomműködés szabályozása

Az ember izomrendszere, az izomműködés szabályozása Az ember izomrendszere, az izomműködés szabályozása Az ember csontváza és izomrendszere belső váz- izületek - varratok Energia szolgáltató folyamatok az izomban AEROB ANAEROB (O 2 elég) (O 2 kevés) szénhidrát

Részletesebben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA AZ AMINOSAVAK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: Az aminosavak szerepe a szervezetben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA AZ AMINOSAVAK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: Az aminosavak szerepe a szervezetben Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA AZ AMINOSAVAK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: Az aminosavak szerepe a szervezetben A szénhidrátokkal és a lipidekkel ellentétben szervezetünkben nincsenek aminosavakból

Részletesebben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA A SZÉNHIDRÁTOK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: A szénhidrátok anyagcseréje

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA A SZÉNHIDRÁTOK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: A szénhidrátok anyagcseréje Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA A SZÉNHIDRÁTOK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: A szénhidrátok anyagcseréje A szénhidrátok a szervezet számára fontos, alapvető tápanyagok. Az emberi szervezetben

Részletesebben

AZ EMBERI TEST FELÉPÍTÉSE

AZ EMBERI TEST FELÉPÍTÉSE AZ EMBERI TEST FELÉPÍTÉSE Szalai Annamária ESZSZK GYITO Általános megfontolások anatómia-élettan: az egészséges emberi szervezet felépítésével és működésével foglalkozik emberi test fő jellemzői: kétoldali

Részletesebben

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály 2013. április 26. 13.00 feladatok megoldására rendelkezésre álló idő: 60 perc Kódszám: Türr István Gimnázium és Kollégium 1. feladat: A vérkeringés

Részletesebben

15/1998. (IV. 3.) FM rendelet

15/1998. (IV. 3.) FM rendelet 15/1998. (IV. 3.) FM rendelet a vágósertések vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról 1 Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény 27. -ának (2)

Részletesebben

3. Szövettan (hystologia)

3. Szövettan (hystologia) 3. Szövettan (hystologia) Általános jellemzés Szövet: hasonló felépítésű és működésű sejtek csoportosulása. A szöveteket alkotja: Sejtek (cellulák) Sejtközötti (intercelluláris) állomány A szövetek tulajdonságait

Részletesebben

ANATÓMIA FITNESS AKADÉMIA

ANATÓMIA FITNESS AKADÉMIA ANATÓMIA FITNESS AKADÉMIA sejt szövet szerv szervrendszer sejtek általános jellemzése: az élet legkisebb alaki és működési egysége minden élőlény sejtes felépítésű minden sejtre jellemző: határoló rendszer

Részletesebben

Biológia verseny 9. osztály 2016. február 20.

Biológia verseny 9. osztály 2016. február 20. Biológia verseny 9. osztály 2016. február 20. Elérhető pontszám 100 Elért pontszám Kód I. Definíció (2 pont) A közös funkciót ellátó szervek szervrendszert alkotnak. II. Egyszerű választás (10 pont) 1.

Részletesebben

GYULAI KOLBÁSZ vagy GYULAI PÁROSKOLBÁSZ TERMÉKLEÍRÁS OFJ

GYULAI KOLBÁSZ vagy GYULAI PÁROSKOLBÁSZ TERMÉKLEÍRÁS OFJ 1. A termék megnevezése GYULAI KOLBÁSZ vagy GYULAI PÁROSKOLBÁSZ TERMÉKLEÍRÁS OFJ GYULAI KOLBÁSZ vagy GYULAI PÁROSKOLBÁSZ 2. A termék leírása A (a továbbiakban: Gyulai kolbász) alapanyagát és technológiáját

Részletesebben

1. SEJT-, ÉS SZÖVETTAN. I. A sejt

1. SEJT-, ÉS SZÖVETTAN. I. A sejt 1. SEJT-, ÉS SZÖVETTAN SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM I. A sejt A sejt cellula az élő szervezet alapvető szerkezeti és működési egysége, amely képes az önálló anyag cserefolyamatokra és a szaporodásra. Alapvetően

Részletesebben

Vázizom Simaizom. Szentesi Péter

Vázizom Simaizom. Szentesi Péter Vázizom Simaizom Szentesi Péter A harántcsíkolt izom struktúrája általános felépítés LC-2 Izom LC1/3 Izom fasciculus LMM S-2 S-1 HMM rod Miozin molekula S-1 LMM HMM S-2 S-1 Izomrost H Band Z Disc A csík

Részletesebben

A HÚSHASZNÚ MAGYARTARKA TENYÉSZTÉS AKTUALITÁSAI, JÖVŐKÉP

A HÚSHASZNÚ MAGYARTARKA TENYÉSZTÉS AKTUALITÁSAI, JÖVŐKÉP A HÚSHASZNÚ MAGYARTARKA TENYÉSZTÉS AKTUALITÁSAI, JÖVŐKÉP Dr. HÚTH Balázs tenyésztés- és marketingvezető Magyartarka Szakmai Nap Derecske 2012. június 12. 1. A magyartarka, mint hazánk legnépszerűbb húsmarha

Részletesebben

Hámszövetek (ízelítő ) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint)

Hámszövetek (ízelítő ) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Szövettan I. Hámszövetek (ízelítő ) Állati szövetek típusai Hám- és mirigyszövet Kötő- és támasztószövet Izomszövet Idegszövet Sejtközötti állomány nincs Sejtközötti állomány van Hámszövetek (felépítés

Részletesebben

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos A -tól Z -ig Koleszterin Kisokos A SZÍV EGÉSZSÉGÉÉRT Szívügyek Magyarországon Hazánkban minden második ember szív- és érrendszerrel kapcsolatos betegség következtében veszíti életét*, ez Magyarországon

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 157. szám 38633 A vidékfejlesztési miniszter 136/2011. (XII. 22.) VM rendelete a vágósertések vágás utáni minõsítésérõl és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról

Részletesebben

BERGAFAT F 100 HARMADIK GENERÁCIÓS HIDROGÉNEZETT PÁLMAOLAJ

BERGAFAT F 100 HARMADIK GENERÁCIÓS HIDROGÉNEZETT PÁLMAOLAJ BERGAFAT F 100 HARMADIK GENERÁCIÓS HIDROGÉNEZETT PÁLMAOLAJ A PROBLÉMA KÉRŐDZŐK A tejtermelés az ellést követően komoly energia ellátási, takarmányozási nehézségeket támaszt. Sajnálatos módon az ellést

Részletesebben

Biológia 3. zh. A gyenge sav típusú molekulák mozgása a szervezetben. Gyengesav transzport. A glükuronsavval konjugált molekulákat a vese kiválasztja.

Biológia 3. zh. A gyenge sav típusú molekulák mozgása a szervezetben. Gyengesav transzport. A glükuronsavval konjugált molekulákat a vese kiválasztja. Biológia 3. zh Az izomösszehúzódás szakaszai, molekuláris mechanizmusa, az izomösszehúzódás során milyen molekula deformálódik és hogyan? Minden izomrosthoz kapcsolódik kegy szinapszis, ez az úgynevezett

Részletesebben

RÉGI FAJTA ÚJ ERÉNYEKKEL A MAGYARTARKA TENYÉSZTÉS EREDMÉNYEI

RÉGI FAJTA ÚJ ERÉNYEKKEL A MAGYARTARKA TENYÉSZTÉS EREDMÉNYEI RÉGI FAJTA ÚJ ERÉNYEKKEL A MAGYARTARKA TENYÉSZTÉS EREDMÉNYEI Dr. HÚTH Balázs tenyésztés- és marketingvezető Tarka Marhafesztivál Bonyhád 2012. augusztus 10-11. A fajta szerepe a hazai mezőgazdaságban A

Részletesebben

A mangalicából készült élelmiszerek fogyasztásának egészségügyi vonatkozásai

A mangalicából készült élelmiszerek fogyasztásának egészségügyi vonatkozásai A mangalicából készült élelmiszerek fogyasztásának egészségügyi vonatkozásai Prof. Dr. Szilvássy Zoltán, Dr. Csiki Zoltán Dr. Sári Réka Debreceni Egyetem Táplálkozás : a környezetből a szervezet számára

Részletesebben

Sporttáplálkozás. Étrend-kiegészítők. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július

Sporttáplálkozás. Étrend-kiegészítők. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július Sporttáplálkozás Étrend-kiegészítők Készítette: Honti Péter dietetikus 2015. július Étrend-kiegészítők Élelmiszerek, amelyek a hagyományos étrend kiegészítését szolgálják, és koncentrált formában tartalmaznak

Részletesebben

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus Hogyan táplt plálkozzunk lkozzunk egészs szségesen? Parnicsán Kinga dietetikus A táplálkozás jelentősége Táplálkozás: Az anyagcseréhez szükséges anyagok bevitele a szervezetbe. A táplálkozás célja: - energia

Részletesebben

Szójamentes új növényi alapú élelmiszerek fejlesztése. GAK pályázat eredményei Nyilvántartási szám: GAK-ALAP1-00154/2004

Szójamentes új növényi alapú élelmiszerek fejlesztése. GAK pályázat eredményei Nyilvántartási szám: GAK-ALAP1-00154/2004 Szójamentes új növényi alapú élelmiszerek fejlesztése. GAK pályázat eredményei Nyilvántartási szám: GAK-ALAP1-00154/2004 Résztvevők: VIRECO Kft. Konzorciumvezető Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

A vázrendszer, az izomkontrakció alapjai, az izomsejtek típusai és működésük

A vázrendszer, az izomkontrakció alapjai, az izomsejtek típusai és működésük A vázrendszer, az izomkontrakció alapjai, az izomsejtek típusai és működésük Az ember csontváza és izomrendszere belső csontos váz vázizomrendszer a vázizmokat beidegző idegek eredete A csontok típusai

Részletesebben

Élettani és biokémiai háttér 200 és 1000 m-en avagy a szükséges kínszenvedés. Dr. Komka Zsolt Semmelweis Egyetem

Élettani és biokémiai háttér 200 és 1000 m-en avagy a szükséges kínszenvedés. Dr. Komka Zsolt Semmelweis Egyetem Élettani és biokémiai háttér 200 és 1000 m-en avagy a szükséges kínszenvedés Dr. Komka Zsolt Semmelweis Egyetem Tartalom Bevezetés Élettani alapok Izmok működése Izmok fajtái Energiaforgalom Edzésadaptáció

Részletesebben

Ásványi anyagok:ca,p,mg, Na,K, Cl,S, Fe,Mn,Ni Vitaminok:A,D,E,K, B1, B2,B3,B6, B12, C

Ásványi anyagok:ca,p,mg, Na,K, Cl,S, Fe,Mn,Ni Vitaminok:A,D,E,K, B1, B2,B3,B6, B12, C Táplálkozástan és gasztronómia 2012.04.23. 1 Tej Tehéntej, kecsketej, juhtej Tej:víz 87%,fehérje 3,3%, Zsír 3,8%, tejcukor 4,6%, egyéb 1,3% Teljes értékű fehérjék, kazein, savófehérje:albumin, globulin

Részletesebben

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS STRESSZ ÉS FELTÖLTŐDÉS - ÁTTEKINTÉS 1 (2) Mérési információk: Életkor (év) 41 Nyugalmi pulzusszám 66 Testmagasság (cm) 170 Maximális pulzusszám 183 Testsúly (kg) 82 Body Mass

Részletesebben

Állandó minőség. Das A MERA DOG cég Backwaren-Sortiment. keksz választéka ÖT CSILLAG A NÉGY TAPPANCSNAK.

Állandó minőség. Das A MERA DOG cég Backwaren-Sortiment. keksz választéka ÖT CSILLAG A NÉGY TAPPANCSNAK. MeraDog_kekszek_RZ_MD-Salesfolder_Backwar#118F9 2010.12.05. 18:21 Page 2 Állandó minőség Das A MERA DOG cég Backwaren-Sortiment keksz választéka ÖT CSILLAG A NÉGY TAPPANCSNAK. MeraDog_kekszek_RZ_MD-Salesfolder_Backwar#118F9

Részletesebben

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Miről kívánok szólni? Milyen anyagok tartoznak az állattenyésztési és vágási melléktermékekhez? Melyek a legfontosabb jogszabályok?

Részletesebben

A mozgás aktív szervrendszere, az izomrendszer

A mozgás aktív szervrendszere, az izomrendszer A mozgás aktív szervrendszere, az izomrendszer www.unicef.hu Az izomtan (myologia) az izmokkal foglalkozó tudományág. Az izmok sajátosságai, az összehúzódási képesség (contractilitas), a rugalmasság (elasticitas),

Részletesebben

Tájékoztató az 5%-os adómérték alá tartozó sertés tőkehúsokról

Tájékoztató az 5%-os adómérték alá tartozó sertés tőkehúsokról Tájékoztató az 5%-os adómérték alá tartozó sertés tőkehúsokról Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 82. (2) bekezdése és a 3. számú melléklet I. részének

Részletesebben

A KMS Védjegy Tanúsító Rendszer bemutatása,

A KMS Védjegy Tanúsító Rendszer bemutatása, A KMS Védjegy Tanúsító Rendszer bemutatása, Tóth Éva vezető auditor Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (VHT) EOQ MNB Konferencia Szeged 2015. november 25. A cél és elérésének biztosítása

Részletesebben

A MUNKAÉLETTAN AL A AP A J P AI A

A MUNKAÉLETTAN AL A AP A J P AI A A MUNKAÉLETTAN ALAPJAI A munka felosztása Fizikai munka Könnyő Közepes Nehéz Szellemi munka: Idegi szellemi tevékenység útján jön létre Megismerés folyamatai Érzelmi folyamtok Akarati folyamatok Fizikai

Részletesebben

Szövettípusok a növény és állatvilágban

Szövettípusok a növény és állatvilágban Szövettípusok a növény és állatvilágban Hogyan növekednek és fejlődnek a növények, állatok? Milyen állandósult szövetek alkotják? Többsejtűség Óriás gomba: Armillaria ostoyae, Oregon, 8.9 km 2 Óriás vízi

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Mi a biomechanika? Mechanika: a testek mozgásával, a testekre ható erőkkel foglalkozó tudományág

Mi a biomechanika? Mechanika: a testek mozgásával, a testekre ható erőkkel foglalkozó tudományág Biomechanika Mi a biomechanika? Mechanika: a testek mozgásával, a testekre ható erőkkel foglalkozó tudományág Biomechanika: a mechanika törvényszerűségeinek alkalmazása élő szervezetekre, elsősorban az

Részletesebben

A kromoszómák kialakulása előtt a DNS állomány megkettőződik. A két azonos információ tartalmú DNS egymás mellé rendeződik és egy kromoszómát alkot.

A kromoszómák kialakulása előtt a DNS állomány megkettőződik. A két azonos információ tartalmú DNS egymás mellé rendeződik és egy kromoszómát alkot. Kromoszómák, Gének A kromoszóma egy hosszú DNS szakasz, amely a sejt életének bizonyos szakaszában (a sejtosztódás előkészítéseként) tömörödik, így fénymikroszkóppal láthatóvá válik. A kromoszómák két

Részletesebben

ZSÍRSAVAK OXIDÁCIÓJA. FRANZ KNOOP német biokémikus írta le először a mechanizmusát. R C ~S KoA. a, R-COOH + ATP + KoA R C ~S KoA + AMP + PP i

ZSÍRSAVAK OXIDÁCIÓJA. FRANZ KNOOP német biokémikus írta le először a mechanizmusát. R C ~S KoA. a, R-COOH + ATP + KoA R C ~S KoA + AMP + PP i máj, vese, szív, vázizom ZSÍRSAVAK XIDÁCIÓJA FRANZ KNP német biokémikus írta le először a mechanizmusát 1 lépés: a zsírsavak aktivációja ( a sejt citoplazmájában, rövid zsírsavak < C12 nem aktiválódnak)

Részletesebben

Kollokviumi vizsgakérdések BIOKÉMIABÓL OSZTATLAN TESTNEVELŐ TANÁRI Szak, Levelező tagozat 2015. A kérdés

Kollokviumi vizsgakérdések BIOKÉMIABÓL OSZTATLAN TESTNEVELŐ TANÁRI Szak, Levelező tagozat 2015. A kérdés Kollokviumi vizsgakérdések BIOKÉMIABÓL OSZTATLAN TESTNEVELŐ TANÁRI Szak, Levelező tagozat 2015 A kérdés 1. A sejtről általában, a szervetlen alkotórészei közül a vízről részletesen. 2. A sejtről általában,

Részletesebben

Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA BIOENERGETIKA II. 1. kulcsszó cím:energia

Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA BIOENERGETIKA II. 1. kulcsszó cím:energia Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA BIOENERGETIKA II. 1. kulcsszó cím:energia Szervezetünk tápanyagok felvételével, illetve azok lebontásával biztosítja a számára szükséges energiát. G001 Mint

Részletesebben

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása (Forrás: Az Amerikai Alaszkai Malamut Klub bírói oktatóanyaga) Összeállította: W. Willhauck Fordította: Romoda Csilla Fajta eredete:

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN

TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN 16 A sejtek felépítése és mûködése TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN 1. Sejtmembrán elektronmikroszkópos felvétele mitokondrium (energiatermelõ és lebontó folyamatok) citoplazma (fehérjeszintézis, anyag

Részletesebben

A táplálkozás és energiaháztartás neuroendokrin szabályozása 1.

A táplálkozás és energiaháztartás neuroendokrin szabályozása 1. A táplálkozás és energiaháztartás neuroendokrin szabályozása 1. A mechanikai és kémiai tevékenység koordinációja a GI rendszerben A gatrointestinalis funkciók áttekintése. A mechanikai tevékenység formái

Részletesebben

14/1998. (IV. 3.) FM rendelet. a vágómarhák vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról

14/1998. (IV. 3.) FM rendelet. a vágómarhák vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról 14/1998. (IV. 3.) FM rendelet a vágómarhák vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény 27. -ának (2) bekezdésében

Részletesebben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek Baktériumok Az eukariota egysejtűek A gombák A zuzmók

Részletesebben

fogalmak: szerves és szervetlen tápanyagok, vitaminok, esszencialitás, oldódás, felszívódás egészséges táplálkozás:

fogalmak: szerves és szervetlen tápanyagok, vitaminok, esszencialitás, oldódás, felszívódás egészséges táplálkozás: Biológia 11., 12., 13. évfolyam 1. Sejtjeinkben élünk: - tápanyagok jellemzése, felépítése, szerepe - szénhidrátok: egyszerű, kettős és összetett cukrok - lipidek: zsírok, olajok, foszfatidok, karotinoidok,

Részletesebben

Egyéni edzés. Testedzési utasítások ERŐFEJLESZTŐ FEKPAD

Egyéni edzés. Testedzési utasítások ERŐFEJLESZTŐ FEKPAD Testedzési utasítások ERŐFEJLESZTŐ FEKPAD Tisztelt Vásárló, gratulálunk Önnek, hogy megvásárolta az új ENERGETICS fitnesz berendezést. A testgyakorlások elvégzésekor kellemes szórakozást és sok sikert

Részletesebben

Sportélettan zsírok. Futónaptár.hu

Sportélettan zsírok. Futónaptár.hu Sportélettan zsírok Futónaptár.hu A hétköznapi ember csak hallgatja azokat a sok okos étkezési tanácsokat, amiket az egészségének megóvása érdekében a kutatók kiderítettek az elmúlt 20 évben. Emlékezhetünk

Részletesebben

16/1998. (IV. 3.) FM rendelet. a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról

16/1998. (IV. 3.) FM rendelet. a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény 27. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

A biológiai mozgások. A biológiai mozgás molekuláris mechanizmusai. Motorfehérjék. Motorfehérjék közös tulajdonságai

A biológiai mozgások. A biológiai mozgás molekuláris mechanizmusai. Motorfehérjék. Motorfehérjék közös tulajdonságai A biológiai mozgások Molekuláris mozgás A biológiai mozgás molekuláris mechanizmusai Celluláris mozgás Mártonfalvi Zsolt Bakteriális flagellum Szervezet mozgása Keratocita mozgása felületen 1 Motorfehérjék

Részletesebben

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008 Mit is jelent az egészséges táplálkozás? Az egészséges táplálkozás a különféle ételek és italok megfelelő arányban és mennyiségben, kellő változatossággal történő, rendszeres fogyasztását jelenti. Nincsenek

Részletesebben

A szénhidrátok lebomlása

A szénhidrátok lebomlása A disszimiláció Szerk.: Vizkievicz András A disszimiláció, vagy lebontás az autotróf, ill. a heterotróf élőlényekben lényegében azonos módon zajlik. A disszimilációs - katabolikus - folyamatok mindig valamilyen

Részletesebben

ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK. -jelentős források: vitamin, ásványi elem, élelmi rost, szerves sav, pigment

ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK. -jelentős források: vitamin, ásványi elem, élelmi rost, szerves sav, pigment ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK -olcsók, könnyen beszerezhetők gyakoriak -100 kg évente -napi élelem egyötöde -arányuk általában nem kielégítő -nyersen, feldolgozva, tartósítva -gyökér, gumó, hagyma, szár, levél,

Részletesebben

1. Az élő szervezetek felépítése és az életfolyamatok 17

1. Az élő szervezetek felépítése és az életfolyamatok 17 Élődi Pál BIOKÉMIA vomo; Akadémiai Kiadó, Budapest 1980 Tartalom Bevezetés 1. Az élő szervezetek felépítése és az életfolyamatok 17 Mi jellemző az élőre? 17. Biogén elemek 20. Biomolekulák 23. A víz 26.

Részletesebben

A nyersbőr fogalma, szerkezete, topográfiája, kémiai felépítése, valamint minőségüket meghatározó tényezők jellemzése.

A nyersbőr fogalma, szerkezete, topográfiája, kémiai felépítése, valamint minőségüket meghatározó tényezők jellemzése. A tudomány, a technológia - ezt világosan és erősen akarom mondani - nem old meg minden problémát. De tudomány és technológia nélkül semmiféle problémát nem lehet megoldani. /Teller Ede/ A nyersbőr fogalma,

Részletesebben

MÉREGHATÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ELŐADÓ DR. LEHEL JÓZSEF

MÉREGHATÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ELŐADÓ DR. LEHEL JÓZSEF MÉREGHATÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ELŐADÓ DR. LEHEL JÓZSEF 2006.09.13. 1 BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK XENOBIOTIKUM FIZIKAI-KÉMIAI KÉMIAI TULAJDONSÁGAI SZERVEZET BIOLÓGIAI SAJÁTOSSÁGAI KÖRNYEZET EGYÉB TULAJDONSÁGAI

Részletesebben

KMS Védjegy általános szakmai követelményei

KMS Védjegy általános szakmai követelményei KMS Védjegy általános szakmai követelményei A Kiváló Minőségű Sertéshús (KMS) védjegy céljai: felhívja a hazai és külföldi fogyasztók figyelmét az ellenőrzötten kiváló minőségű sertéshúsból készült termékekre

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

12. évfolyam esti, levelező

12. évfolyam esti, levelező 12. évfolyam esti, levelező I. ÖKOLÓGIA EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK 1. A populációk jellemzése, növekedése 2. A populációk környezete, tűrőképesség 3. Az élettelen környezeti tényezők: fény hőmérséklet,

Részletesebben

A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása, a tejtermelő tehenek takarmányozásában

A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása, a tejtermelő tehenek takarmányozásában A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása, a tejtermelő tehenek takarmányozásában Dr. Gergácz Zoltán Ügyvezető igazgató Agárdi Farm Kft. Seregélyes-Elzamajor Agárdi Farm Kft. Tehenészete Seregélyes-Elzamajor

Részletesebben

alapítva 1995 SZIGETKÖZ A HÁZIAS ÍZEK VILÁGA VEVŐTÁJÉKOZTATÓ-KATALÓGUS 2015. OKTÓBER 5. - OKTÓBER 31.

alapítva 1995 SZIGETKÖZ A HÁZIAS ÍZEK VILÁGA VEVŐTÁJÉKOZTATÓ-KATALÓGUS 2015. OKTÓBER 5. - OKTÓBER 31. alapítva 1995 DARNÓ SZIGETKÖZ A HÁZIAS ÍZEK VILÁGA VEVŐTÁJÉKOZTATÓ-KATALÓGUS 2015. OKTÓBER 5. - OKTÓBER 31. Áraink Nettó -ban értendőek, kivéve egalizáltak, azok darabárasak! AKCIÓS TERMÉKEK Nyári turista

Részletesebben

A raktározási munkák és a kézi anyagmozgatás egészségügyi kockázatai

A raktározási munkák és a kézi anyagmozgatás egészségügyi kockázatai A raktározási munkák és a kézi anyagmozgatás egészségügyi kockázatai Előadó: Dr. Madarász Gyula főosztályvezető-helyettes Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály

Részletesebben

Elso elemzés Example Anorexia

Elso elemzés Example Anorexia 50 KHz R 739 Xc 62 [Víz és BCM zsír nélkül] A mérés 11.07.2005 Ido 15:11 dátuma: Név: Example Anorexia Születési dátum: 05.02.1981 Keresztnév: Kor:: 24 Év Neme: no Magasság: 1,65 m Mérés sz.: 1 Számított

Részletesebben

Az élő szervezetek felépítése I. Biogén elemek biomolekulák alkotóelemei a természetben előforduló elemek közül 22 fordul elő az élővilágban O; N; C; H; P; és S; - élő anyag 99%-a Biogén elemek sajátosságai:

Részletesebben

AZ EVEZÉS SPORTÁG ENERGETIKAI HÁTTERE

AZ EVEZÉS SPORTÁG ENERGETIKAI HÁTTERE AZ EVEZÉS SPORTÁG ENERGETIKAI HÁTTERE DR. SZŐTS GÁBOR TESTNEVELÉSI EGYETEM MOTTÓ: Az elmélet ismerete nélkül nem tudunk optimális döntést hozni a gyakorlat számára! A legfontosabb anyagcsere utak, azok

Részletesebben

HULLADÉKCSÖKKENTÉS. EEA Grants Norway Grants. Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása. Dr. Nagy Attila, Debreceni Egyetem 2014.10.28.

HULLADÉKCSÖKKENTÉS. EEA Grants Norway Grants. Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása. Dr. Nagy Attila, Debreceni Egyetem 2014.10.28. Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása EEA Grants Norway Grants HULLADÉKCSÖKKENTÉS Dr. Nagy Attila, Debreceni Egyetem HU09-0015-A1-2013 1 Beruházás oka A vágóhidakról kikerülő baromfi nyesedék

Részletesebben