ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET"

Átírás

1 ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1656/2009. (VIII.26.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) ában biztosított jogkörében a Juventus Rádió 100,2 Műsorszolgáltató Kft. (6723 Szeged, Római krt. 23.) műsorszolgáltatóval szemben meghozta az alábbi határozatot: A Testület megállapítja, hogy a Juventus Rádió 100,2 műsorszolgáltató az Rttv. 10. (5) bekezdésében foglalt rendelkezést április 1-jén, 2-án, 3-án, 4-én és 5-én összesen harmincnégy esetben megsértette. Ezért a Testület az Rttv (1) bekezdésének a) pontja alapján felhívja a műsorszolgáltatót a sérelmezett magatartás megszüntetésére. A Testület megállapítja, hogy a Juventus Rádió 100,2 műsorszolgáltató április 3-án egy alkalommal megsértette az Rttv. 13. (2) bekezdésében foglalt előírásokat. Ezért a Testület az Rttv (1) bekezdésének a) pontja alapján felhívja a műsorszolgáltatót a sérelmezett magatartás megszüntetésére. E határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye, a határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 napon belül bíróságtól lehet kérni a Testülethez benyújtandó keresetlevéllel. Indokolás A Testület az Rttv. 41. (1) bekezdésének b) pontja alapján hatósági ellenőrzés keretében hivatalból vizsgálta a műsorszolgáltató áprilisi műsorfolyamát, melynek során a következőket tapasztalta: 1. A körzeti kereskedelmi rádió műsorában, áprilisi műsorában számos alkalommal volt hallható a pontos időjelzést támogató szpot. Az első változatban a Most jön a Pontos idő rovat a Rádió Pluszon. A Rádió Pluszhoz nyugodtan órát igazíthat. Az éleslátás nem luxus, a pontos időjelzés támogatója a Lottica Szemvizsgáló Szalon. A pontos idő ( ). Ez volt a Pontos idő rovat itt, a Rádió Pluszon." szövegű szponzorüzenetet, a második verzióban pedig a Most jön a Pontos idő rovat a Rádió Pluszon. A Rádió Pluszhoz nyugodtan órát igazíthat!

2 A pontos időjelzés támogatója a Kolibri Édesség-nagykereskedés, a Rovelli praliné desszertek forgalmazója. A pontos idő ( ). Ez volt a Pontos idő rovat itt, a Rádió Pluszon." szövegű szponzorüzenet volt hallható. Az alább felsorolt (17-17) esetekben sérült az Rttv. 10. (5) bekezdése. A jelzett esetekben a támogató ismertetése indokolatlan volt, hiszen támogatni csak műsorszámot lehet, a pontos időjelzés pedig nem minősül műsorszámnak az Rttv. 2. (1) bekezdése alapján: műsorszámnak nem minősülő információ a mérőjel, a monoszkóp, a műsorszignál, a szünetjel, a pontos idő közlése, a bemondónak műsorszámhoz nem kapcsolódó közlése, továbbá a műszaki hibából eredő műsorszünet. Emellett a 853/2000 (X. 31.) sz. ORTT határozat is rendelkezik a jelenséggel kapcsolatban: A Testület kimondja, hogy a pontos idő közlésével egyidejűleg közzétett reklámértékű, ám reklámként nem jelzett információkat burkolt reklámnak minősíti. A pontos időjelzés támogatásának közzétételi adatait a határozathoz mellékelt táblázatok tartalmazzák. (1. melléklet) 2. Továbbá a körzeti kereskedelmi rádióban április 3-án 8:14:33 órakor a következő klasszikus reklámszpot volt hallható: Szuper kezdés a hétvégére. Spar Szuperszombat. Egész napon át fantasztikus kedvezmények a Spar, Kaiser s és Interspar áruházakban. Április 4-én az összes Knorr Rafinéria alap 50% kedvezménnyel, a félliteres Zwack Unicum és Unicum Next pedig 30% kedvezménnyel kapható minden üzletünkben. Részletek az üzletekben és a szórólapokban. Minden szombat Spar Szuperszombat. A szpot közreadásával a műsorszolgáltató megsértette a Rttv. 13. (2) e) pontját, mely szerint az alkoholtartalmú italok reklámja ( ) nem tehető közzé főműsoridőben, az alacsony alkoholtartalmú italok kivételével. A Testület a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Törvény (Ket.) 51. (1) bekezdésében biztosított ügyféli jogok gyakorlása érdekében június 9-én postázott levelében küldte meg a műsorszolgáltató részére a hatósági ellenőrzés megállapításait, melyre a műsorszolgáltató június 19-én érkezett nyilatkozatában az alábbiakat közölte: Az Rttv. 10. (5) bekezdésének sérelme A műsorszolgáltató nyilatkozatában a június 8-án az ORTT-hez intézett kérelmére hivatkozott, melyben előadták, hogy április 1-jétől felfüggesztették korábbi törvénysértő gyakorlatukat a pontos idő szpot támogatásával kapcsolatban. A Rádió Plusz Szeged előző kérelmében kifejezte együttműködési szándékát a Testülettel és megjegyezte, hogy műsorkészítési gyakorlatán több alkalommal is változtatott a Testület szankcionáló határozatai után. Egyúttal arra a körülményre is hivatkozott, hogy a Rádió Monitortól kapott adatok a jelenlegi helyzethez képest több hónapos csúszásban vannak, így a túlságosan régre visszanyúló monitor-anyagok és a határozatok, illetve annak következményeként történő, műsorbeli változtatások között több hónapos különbség van, emiatt még nagyobb hátrányban és veszélyben érzik magukat a jövőre nézve. Ezért arra kérték a Testületet, hogy a 1020/2009. (V.20.) és az 1023/2009. (V.20.) számú határozatokban kivetett kötbértől méltányossági alapon tekintsen el. A műsorszolgáltató a törvénysértéssel kapcsolatban érdemi nyilatkozatot nem tett. 2

3 A Testület álláspontja Figyelembe véve a műsorszolgáltatói nyilatkozatban foglaltakat és az eset összes körülményét, a Testület az alábbi álláspontra helyezkedett: Az Rttv. 2. -ának 44. pontja értelmében a jogalkotó kizárólag műsorszámok támogatását engedélyezte. Az Rttv. 2. -ának 44. pontjában foglalt meghatározás szerint: Támogatás: műsorszolgáltatással, illetve audiovizuális mű előállításával nem foglalkozó természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság által műsorszám finanszírozásához a műsorszolgáltatónak nyújtott pénzbeli vagy egyéb, gazdasági természetű hozzájárulás annak érdekében, hogy a műsorszolgáltató a támogató vagy a támogató által meghatározott más személy nevét, védjegyét vagy egyéb megkülönböztető jelzését, a róla alkotott képet, tevékenységét, illetőleg termékeit népszerűsítse. Az Rttv. 2. -ának 1. pontja tartalmazza azokat a kategóriákat, amelyek nem minősülnek műsorszámnak. Ezek: Adásidő: a műsoridő és a műsorszolgáltatás során közzétett egyéb, műsorszámnak nem minősülő információk időtartamának összege. Műsorszámnak nem minősülő információ a mérőjel, a monoszkóp, a műsorszignál, a szünetjel, a pontos idő közlése, a bemondónak műsorszámhoz nem kapcsolódó közlése, továbbá a műszaki hibából eredő műsorszünet. Az ilyen típusú ügyekben kialakult hatósági gyakorlatot a 853/2000. (X. 31.) számú ORTT elvi állásfoglalásban foglaltak határozzák meg. Ennek értelmében: A Testület kimondja, hogy a pontos idő közlésével egyidejűleg közzétett reklámértékű, ám reklámként nem jelzett információkat burkolt reklámnak minősíti. A támogatói szpotban közölt információk alapján abban az esetben sem kérdés, hogy a cél a támogató termékének beszerzésére, szolgáltatásának igénybevételére történő ösztönzés volt, hogy a műsorszolgáltató kísérletet tett a pontos idő jelzésének önálló rovatba szerkesztésére. Mivel a törvény szövege világosan kimondja, hogy a pontos idő közlése nem minősül önálló műsorszámnak, ezért egy olyan típusú rovat, mely csak a pontos idő közlését tartalmazza, és amelyet önálló kezdő és záró szignállal látták el, ám ezen felül további önálló részt nem tartalmaz, az Rttv pontja szerint szintén nem tekinthető önálló műsorszámnak, így továbbra is fennáll a jogsértő helyzet, ezért a közzétett információk reklámértékűnek minősülnek Műsorszám: hang vagy kép, illetve ezek összekapcsolódó zárt egységet alkotó, vagy önálló részekből zárt egységbe szerkesztett együttese, amelyet az együttes egészét egyedileg megjelölő főcím, szükség szerint további megkülönböztető jelzés, illetőleg a befejeződést jelző közlés határol. A fentiek alapján a Testület azt az álláspontot alakította ki, hogy a Műsorszolgáltató mind a harmincnégy (34) esetben megsértette az Rttv. 10. (5) bekezdésében foglalt rendelkezést, amelynek értelmében: 10. (5) Burkolt, illetve tudatosan nem észlelhető reklám nem közölhető. 3

4 A RadioMonitor adatain alapuló, illetve a helyi műsorszolgáltatókat érintő havi rendszerességgel végzett hatósági ellenőrzések tapasztalatai szerint a Műsorszolgáltató az elmúlt időszakban visszatérően nem tett eleget az Rttv. 10. (5) bekezdésében foglalt rendelkezésnek, amiért a Testület 2009-ben hét alkalommal szankcionálta: A 325/2009. (II. 11.), 437/2009. (II.25.), 606/2009. (III. 18.), 673/2009. (III.25.), 790/2009. (IV. 8.), 1020/2009. (V.20.) 1023/2009. (V.20.). Az első három és az ötödik alkalommal felhívta a műsorszolgáltatót a jogsértő magatartás felfüggesztésére, a negyedik és az utolsó két határozatában pedig az Rttv (1) d) pontja alapján a szerződésben meghatározott összegű kötbér összegének megfizetésére kötelezte. A Rádió Plusz Szeged által hivatkozott korábbi kérelmükkel kapcsolatban a Testület megjegyzi, hogy a műsorszolgáltató kérelmét 1305/2009. (VI.24.) határozatában elutasította és úgy döntött, hogy az a tény, hogy a műsorszolgáltató a törvénysértő állapotot megszűntette, semmiképp sem mentesítheti a műsorszolgáltatót a korábbi törvénysértések miatti szankcionálás alól, azonban a hivatkozott időeltolódás miatt az esetleges későbbi eljárásoknál figyelembe vehető. A korábban kialakított álláspontját figyelembe véve a Testület szúrópróba szerűen ellenőrizte a műsorszolgáltató áprilisi, májusi és júniusi adását és azt tapasztalta, hogy a Rádió Plusz Szeged nem a kérelmében foglaltaknak megfelelően április 1-jén, hanem csak április 6-án léptette életbe a változásokat, amelyek azonban így április 6-tól megfelelnek az Rttv. előírásainak. A Testület véleménye szerint megállapítható tehát, hogy a következetes szankcionáló gyakorlatának eredményeképpen a Juventus Rádió 100,2 Műsorszolgáltató Kft. megváltoztatta a pontos idő jelzésével kapcsolatban korábban kialakított törvénysértő gyakorlatát, hogy a pontos időt, eleinte önmagában, majd később önálló rovatként, főcímmel ellátva támogatói szpot keretében sugározta. Ezért a Testület véleménye szerint az Rttv. 10. (5) bekezdésében foglalt rendelkezéseinek április 1-je és 5-e között 34 alkalommal tapasztalt megsértése miatt elegendő az Rttv (1) a) pontja szerinti szankció alkalmazása, mivel kijelenthető, hogy a Testület korábbi szankciói elérték céljukat. Az Rttv. 13. (2) bekezdésének sérelme A műsorszolgáltató előadta, hogy álláspontja szerint a reklám tartalmáért felelősséget nem vállalunk, amit valamennyi reklámszerződés megkötésekor elmond az ügyfeleinek, ezért a kapott reklámszpotokat tartalmilag nem ellenőrzik. Ezen álláspontját a Rádió Plusz Szeged az Rttv. 10. (1) bekezdésében foglaltakra alapozta. Ezért a műsorszolgáltató azt az álláspontot alakította ki, hogy a reklámban elhangzottakért a megrendelő vállal bárminemű felelősséget a reklám tartalmáért, akinek vagy tisztában kell lennie azzal, hogy milyen tartalmú hirdetés mikor mehet adásba, vagy neki kell viselnie az ezzel adódó következményeket. A műsorszolgáltató nyilatkozata azt is tartalmazza, hogy a megrendelők felé nem élnek tartalmi kifogásokkal és nem mondanak nemet a jelenlegi gazdasági helyzetben megrendelésekre, hiszen álláspontjuk szerint a mindenkori tartalmakért a megrendelők felelősek, míg a Rádió Plusz Szeged, mint üzleti vállalkozás szeretne talpon maradni. 4

5 A műsorszolgáltató ismételten kérte, hogy a Testület tekintsen el a rádió szankcionálásától, mivel a kiskorúak veszélyeztetése fő műsoridőben véleményük szerint nem állja meg a helyét. A Testület álláspontja Az Rttv pontja szerint: főműsoridő: rádióban a 6 óra 30 perc és 9 óra 30 közötti időszak. Az Rttv. 13. (2) bekezdés e) pontja kimondja: Az alkoholtartalmú italok reklámja... nem tehető közzé főműsoridőben, az alacsony alkoholtartalmú ital kivételével. Az Unicum egy erőteljesen keserű, száraz jellegű likőr, főként aperitifként fogyasztják étvágygerjesztő hatása miatt. Az italt 1790-ben alkotta meg II. József udvari orvosa, a Zwack család egyik őse. A történet szerint dr. Zwack, a császár udvari orvosa különleges gyógynövénylikőrrel kínálta uralkodóját. II. József nem győzte magasztalni a csodálatos italt. Das ist ein Unicum! hangzott a híres mondat. ( Ez teljesen egyedülálló! ) Több mint két évszázados ital, receptje titkos. Több mint negyven gyógy- és fűszernövény keverékéből készül. Alkoholtartalma 40%. Az Unicum Next a Zwack Unicum legújabb változata, melyet a 90-es években fejlesztettek ki. Kevésbé keserű, mint az Unicum, ízvilágában a citrusok (citrom, lime, grapefruit, narancs, mandarin) dominálnak, alkoholtartalma 35%. (Egy korábban érvényben volt rendelet értelmében alacsony alkoholtartalmú italnak kellett tekinteni azokat, amelyek alkoholtartalma a 12 térfogatszázalékot (v/v) nem haladta meg.) Az Ítélőtábla 2.Kf / számú ítéletében a 13. (2) bekezdése e) pontja megsértése kapcsán a következő megállapítást tette: Az elsőfokú bíróság hivatkozása szerint a reklámozott italok köztudomásúan magas alkoholtartalommal bírnak, amelyek határozati megállapítását a Pp ának (3) bekezdésére tekintettel valónak fogadta el. A Rádió Plusz Szeged adásában április 3-án 8 óra 14 perckor reklámozott italok tehát köztudomásúan magas alkoholtartalmúnak minősülnek, így reklámjaik főműsoridőben történő közzétételével a műsorszolgáltató megsértette az Rttv. 13. (2) bekezdés e) pontjában foglalt rendelkezést. A Testület ezen felül a műsorszolgáltató azon véleményével sem ért egyet, miszerint őt nem terheli felelősség a reklámok sugárzásával kapcsolatban. A Testület álláspontja szerint a Rádió Plusz Szeged tévesen értelmezi a Médiatörvény vonatkozó szakaszait. Ugyanis a törvény hatálya a műsorszolgáltatókra terjed ki, nem pedig az egyes műsorszolgáltatókkal reklámszerződéseket kötő személyekre, vállalkozásokra. Az Rttv. 1/A. (1) bekezdése kimondja: A törvény hatálya kiterjed a műsorszolgáltatásra, ha a műsorszolgáltató a Magyar Köztársaság területén rendelkezik székhellyel (lakóhellyel), és a tevékenységéhez kapcsolódó döntéseket a Magyar Köztársaság területén hozza meg. 5

6 Így a törvény II. fejezete A) részének 4. címe: Reklámkorlátok és tilalmak szintén a műsorszolgáltatókra vonatkozó előírásokat tartalmaz. A 10. (1) helyes értelmezése pedig nem az, hogy a műsorszolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, hanem, hogy a műsorszolgáltató a reklámban közölt tények valóságtartalmával kapcsolatban nem visel felelősséget. Ebben az esetben is tartalmaz egy kivételt a törvény, a tudatos félrevezetést. Amennyiben tehát egy reklám tudatosan félrevezető tényállítást tartalmaz, úgy a műsorszolgáltató közvetlen felelőssége áll be. Egyéb szempontokból a műsorszolgáltatók feladata a reklámkorlátozások betartása. Hiszen amennyiben a műsorszolgáltató a 10. (1) bekezdésében foglaltak alapján átháríthatná a reklámok tartalmáért való felelősséget, úgy a reklámtilalmak összessége veszítené el az értelmét. A Testület határozott véleménye szerint tehát kijelenthető, hogy a műsorszolgáltató álláspontja nem állja meg a helyét, különös tekintettel a műsorszolgáltatók felelősségének az Rttv. 3. (1) bekezdésében foglaltak rendelkezésére: Rttv.3. (1): A Magyar Köztársaságban a műsorszolgáltatás e törvény keretei között szabadon gyakorolható, az információk és a vélemények műsorszolgáltatás útján szabadon továbbíthatók, a nyilvános vételre szánt magyarországi és külföldi műsorok szabadon vehetők. A műsorszolgáltató a törvény keretei között önállóan határozza meg a műsorszolgáltatás tartalmát, és ezért felelősséggel tartozik. A Testület a műsorszolgáltatóval szemben összesen egy alkalommal állapította meg az Rttv. 13. (2) bekezdésének sérelmét és a 1747/2007. (VII.18.) sz. határozatában az Rttv (1) a) pontja szerint felhívta a sérelmezett magatartás megszüntetésére. A Testület ezért az eset összes körülményét és a műsorszolgáltató nyilatkozatát figyelembe véve úgy döntött, hogy az Rttv (1) a) pontja alapján felhívja a műsorszolgáltatót a sérelmezett magatartás megszüntetésére (1) a) felhívja a műsorszolgáltatót a sérelmezett magatartás megszüntetésére, A Testület a fentebb kifejtettek alapján a rendelkező rész szerint határozott. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. Az Rttv (2) bekezdése alapján a határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát az Rttv (3) bekezdése biztosítja. Budapest, augusztus 26. az Országos Rádió és Televízió Testület nevében Dr. Majtényi László elnök 6

7 Melléklet az Országos Rádió és Televízió Testület /2009. (...) sz. határozatához. Az Rttv. 10. (5) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek a Rádió Juventus 100,2 Műsorszolgáltató Kft. által való megsértésének időpontjai. Dátum Kezdési időpont :29:26 A szpot tárgya Most jön a Pontos idő rovat a Rádió Pluszon. A Rádió Pluszhoz nyugodtan órát igazíthat. Az éles látás nem luxus. A pontos időjelzés támogatója a Lottica Szemvizsgáló Szalon. A pontos idő ( ). Ez volt a Pontos idő rovat itt, a Rádió Pluszon :29:31 Rádió Plusz - Pontos idő rovat :28:40 Rádió Plusz - Pontos idő rovat :30:11 Rádió Plusz - Pontos idő rovat :31:31 Rádió Plusz - Pontos idő rovat :29:18 Rádió Plusz - Pontos idő rovat :29:32 Rádió Plusz - Pontos idő rovat :29:36 Rádió Plusz - Pontos idő rovat :30:59 Rádió Plusz - Pontos idő rovat :31:05 Rádió Plusz - Pontos idő rovat :29:26 Rádió Plusz - Pontos idő rovat :29:32 Rádió Plusz - Pontos idő rovat :32:30 Rádió Plusz - Pontos idő rovat :30:57 Rádió Plusz - Pontos idő rovat :31:46 Rádió Plusz - Pontos idő rovat :30:19 Rádió Plusz - Pontos idő rovat :30:36 Rádió Plusz - Pontos idő rovat Dátum Kezdési időpont :27:56 A szpot tárgya Most jön a Pontos idő rovat a Rádió Pluszon. A Rádió pluszhoz nyugodtan órát igazíthat! A pontos időjelzés támogatója a Kolibri Édesség-nagykereskedés, a Rovelli praliné desszertek forgalmazója. A pontos idő (...). Ez volt a Pontos idő rovat itt, a Rádió Pluszon :29:23 Rádió Plusz - Pontos idő rovat :28:45 Rádió Plusz - Pontos idő rovat :29:44 Rádió Plusz - Pontos idő rovat :32:40 Rádió Plusz - Pontos idő rovat :31:34 Rádió Plusz - Pontos idő rovat :29:32 Rádió Plusz - Pontos idő rovat :31:26 Rádió Plusz - Pontos idő rovat :29:41 Rádió Plusz - Pontos idő rovat :32:03 Rádió Plusz - Pontos idő rovat :27:16 Rádió Plusz - Pontos idő rovat :29:49 Rádió Plusz - Pontos idő rovat :29:40 Rádió Plusz - Pontos idő rovat :32:18 Rádió Plusz - Pontos idő rovat :29:49 Rádió Plusz - Pontos idő rovat :31:35 Rádió Plusz - Pontos idő rovat :31:25 Rádió Plusz - Pontos idő rovat 7

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2065/2009. (X. 21.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2065/2009. (X. 21.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2065/2009. (X. 21.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1760/2013. (XII.11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1760/2013. (XII.11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32770-9/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a műsoridőre és a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőre vonatkozó kötelezettség megsértése; a reklám és a társadalmi célú reklám

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1018/2012. (V.30.) számú V É G Z É S E

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1018/2012. (V.30.) számú V É G Z É S E Ügyiratszám: MN/12207-6/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1018/2012.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28789-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

HATÁROZAT. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/2026-22/2011. Tárgy: a nyugalom megzavarására alkalmas képi vagy hanghatások bemutatását megelőző figyelemfelhívásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az első fokú bíróság ítéletét részben megváltoztatja, és

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az első fokú bíróság ítéletét részben megváltoztatja, és A Fővárosi Ítélőtábla a Réti, és Társai Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Réti László ügyvéd) által képviselt Magyar Nemzeti Bank (1054 Budapest Szabadság tér 8-9.) felperesnek, a Bihary, Balassa Ügyvédi Iroda

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA Tárgy: a Budapest 95,3 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 434/2015. (IV.15.) számú H A T Á R O Z A T A

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 434/2015. (IV.15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/7255-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t V E R S E N Y T A N Á C S Vj-182/2007/41. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. B. V. jogi főelőadó által képviselt Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (Budapest), valamint a dr.

Részletesebben

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól Az Országgyűlés a polgárok, így különösen a fiatalkorúak egészségének védelme, a társadalom rendjére

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/067/2013. Iktatószám: Vj/067-22/2013. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/111/2013. Iktatószám: Vj/111-59/2013. Betekinthető! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

határozatot. Ezt meghaladóan a Hírközlési Döntőbizottság az Interdotnet Magyarország Kft. kérelmét elutasítja.

határozatot. Ezt meghaladóan a Hírközlési Döntőbizottság az Interdotnet Magyarország Kft. kérelmét elutasítja. HÍRKÖZLÉSI FELÜGYELET HÍRKÖZLÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1123 Budapest Alkotás u. 53. Levélcím:1525 Budapest Pf.: 75 Telefon: (1) 457-7470 Telefax: (1) 457-7471 Internet www.hif.hu Ügyiratszám: DB-2589-21/2002.

Részletesebben

Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja. A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata. - összefoglaló vélemény -

Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja. A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata. - összefoglaló vélemény - Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata - összefoglaló vélemény - Budapest 2012 - 2 - I.A joggyakorlat elemzés előzményei

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/015/2012. Iktatószám: Vj/015-107 /2012. Betekinthető! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2286/2006. (X. 11.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2286/2006. (X. 11.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 2286/2006. (X. 11.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Az új magyar médiaszabályozás

Az új magyar médiaszabályozás Az új magyar médiaszabályozás Az új magyar médiaszabályozás Kiadó: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Nyomtatta: HTSART Kft. Budapest, 2011. november Tartalomjegyzék Előszó...7 2010. évi CIV. törvény

Részletesebben

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Az APEH szankcionálási tevékenysége során adóhatósági szankcióként többek között adóbírságot, illetőleg mulasztási bírságot szabhat ki. A jogszabálysértések

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. május 19. 2015. 11. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 11/2015. (V. 14.) AB határozat a Kúria 2/2014. Polgári jogegységi határozata rendelkező része

Részletesebben

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a dr. Szűcs Imre Zoltán ügyvéd (...) által képviselt...,... felperesnek a dr. Meller Éva Cecília ügyvéd (...) által képviselt

Részletesebben

Támogatott sor összehasonlító T/7022/35. sz.

Támogatott sor összehasonlító T/7022/35. sz. Támogatott sor összehasonlító T/7022/35. sz. MÓDOSÍTÓ ILL. KAPCSOLÓDÓ MÓDOSÍTÓ JAVASLATOK A MÓDOSÍTÓ JAVASLATTAL ÉRINTETT TÖRVÉNYSZÖVEG A T/7022/26. sz. ajánlásból 4. Karácsony Gergely képviselő a törvényjavaslat

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. június 24. 2013. 13. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 13/2013. (VI. 17.) AB határozat a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.

Részletesebben

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Az APEH szankcionálási tevékenysége során adóhatósági szankcióként többek között adóbírságot, illetőleg mulasztási bírságot szabhat ki. A jogszabálysértések

Részletesebben

2000. évi CXXXVIII. törvény. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról

2000. évi CXXXVIII. törvény. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról - 1-2000. évi CXXXVIII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról 1. 2. 3. 4. 5. 6. (1) (2) 7. 8. 9. (1) (2) (3) 10. 11. 12.

Részletesebben

HELYI, KÖZ, MÉDIA, SZOLGÁLTATÁS Helyi televíziózás az új médiatörvényben. KUNETZ SZABOLCS jogász

HELYI, KÖZ, MÉDIA, SZOLGÁLTATÁS Helyi televíziózás az új médiatörvényben. KUNETZ SZABOLCS jogász Iustum Aequum Salutare VII. 2011/1. 83 107. HELYI, KÖZ, MÉDIA, SZOLGÁLTATÁS Helyi televíziózás az új médiatörvényben KUNETZ SZABOLCS jogász I. Bevezetés Egy olyan országban, ahol a demokrácia fogalma a

Részletesebben

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző:

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

2. Írja le, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni a reklámkészítésnél!

2. Írja le, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni a reklámkészítésnél! TESZTELJE TUDÁSÁT! (Egyes kérdéseknél több jó megoldás is lehetséges!) 1. Melyik állítás igaz az alábbiak közül? a) A reklám irányulhat a vállalkozás nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerűsítésére

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A médiaszabályozás két éve (2011 2012)

A médiaszabályozás két éve (2011 2012) M é d i a t u d o m á n y i K ö n y v t á r A médiaszabályozás két éve (2011 2012) A médiaszabályozás két éve (2011 2012) Médiatudományi Könyvtár 5. Sorozatszerkesztő Koltay András Nyakas Levente A médiaszabályozás

Részletesebben