Biztosítás (fogalma, csoportosítások)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztosítás (fogalma, csoportosítások)"

Átírás

1 Kockázatkezelés és biztosítás elıadások 2. rész (Biztosítás) 2008/2009. tanév 2. félév Dr. Farkas Szilveszter egyetemi docens SZE Gazdálkodástudományi Tanszék Biztosítás (fogalma, csoportosítások) Kockázatkezelés és biztosítás 6. elıadás 1

2 Az elıadás témái 1. A biztosítás fogalma 2. A biztosítás fı jellemzıi 3. A biztosítások csoportosítása 1. A biztosítás fogalma A biztosítás kialakulása (felosztó-kiróvó biztosításszerő tevékenységek) közösségi védekezés kereskedelem Modern biztosítás valószínőségszámítás üzleti vállalkozás 2

3 1.1. A biztosítás A biztosítás egy lehetséges kockázatkezelési eszköz: kockázat áthárítása A biztosítás = kockázatközösségek (veszélyközösség) szervezése és kármegosztás a biztosítottak között, amely kollektív pénzmegtakarítás (díjfizetés) révén valósul meg 1.2. A biztosítás gazdaságelméleti és jogi megközelítései a) Fogyasztói hasznosság b) Pénzügyi megközelítés c) Termékjellemzık d) Jogszabály 3

4 a) Fogyasztói hasznosság Bizonytalanság esetén a fogyasztó a várható hasznosság alapján mérlegel, célja annak maximalizálása A biztosítás alapvetıen egy kis összegő veszteség elfogadása a kis valószínőséggel bekövetkezı, de nagy veszteséget jelentı lehetıséggel szemben b) Pénzügyi megközelítés Megtakarítás váratlan kiadások fedezete Megtakarítás helyett biztosítási kötvény A biztosító bankra hasonlító intézmény önmagukra szóló követelések árusítása, díjak egy részének befektetése 4

5 c) Termékjellemzık 1. A biztosítás pénzügyi szolgáltatás A szolgáltatás elemei: Biztosítási fedezet Alapszolgáltatás Kiegészítı szolgáltatások c) Termékjellemzık 2. A biztosítás (szolgáltatás) jellemzıi: Változékonyság emberi tényezı szerepe Nem-fizikai alapjellemzık nincs áruminta Nem tárolható elérhetıség Termelés és fogyasztás elválaszthatatlan nincs lehetıség az ismétlésre 5

6 d) Jogszabály A biztosítási tevékenység biztosítási szerzıdésen, jogszabályon vagy tagsági jogviszonyon alapuló kötelezettségvállalás, mely során a biztosító megszervezi az azonos vagy hasonló kockázatoknak kitett személyek közösségét (veszélyközösség), matematikai és statisztikai eszközökkel felméri a biztosítható kockázatokat, megállapítja a kockázatvállalás ellenértékét (díját), meghatározott tartalékokat képez, a létrejött jogviszony alapján a kockázatot átvállalja, és teljesíti a szolgáltatásokat 2. A biztosítás fı jellemzıi 1. Tiszta kockázat biztosítható 2. Véletlenszerőség 3. Kockázat pontos meghatározása 4. Bekövetkezı kár nagyságának becslése 5. Függetlenség 6. Kárnagyság nem lehet katasztrófális 6

7 3. A biztosítások csoportosítási szempontjai (1) 1. A biztosított személye direkt indirekt 2. Szerzıdéskötés jellege, formája önkéntes kötelezı 3. A biztosítás tárgya tartalma személybiztosítás vagyonbiztosítás 3. A biztosítások csoportosítási szempontjai (2) 4. Biztosítástechnikai jellemzık életbiztosítás nem-életbiztosítás 5. Szolgáltatás jellege összegbiztosítás kárbiztosítás 7

8 Életbiztosítás Kockázatkezelés és biztosítás 7. elıadás Az elıadás témái 1. Az életbiztosítások általános jellemzıi 2. Az életbiztosítások csoportosítása 3. Kockázat-elbírálás 4. Az életbiztosítások díja 5. Az infláció kezelése 8

9 1. Az életbiztosítások általános jellemzıi Biztosítási esemény a halállal kapcsolatos Elemi életbiztosítások Kockázati (haláleseti) Elérési (megélési) Életbiztosítás = összegbiztosítás Az életbiztosítási szerzıdésben szereplı személyek 2. Az életbiztosítások csoportosítása (1.) Hagyományos életbiztosítások Kockázati, elérési, term fix, (élet)járadékbiztosítások, vegyes, whole life, nyugdíjbiztosítás Modern életbiztosítások UL, VL, LTC 9

10 2. Az életbiztosítások csoportosítása (2.) Egy- vagy több életre szóló Egyszeri és folyamatos díjas Egyéni és csoportos 3. Kockázatelbírálás Egyéni és kalkulált egyéni kockázat közötti különbség Autószelekció és antiszelekció 10

11 4. Az életbiztosítások díja Kockázati díjrész + vállalkozói díjrész (nettó és bruttó díj) Díjszámítás Ekvivalencia elv: kiadások = bevételek Várható befizetések jelenértéke = Várható kifizetések jelenértéke Halandósági tábla és technikai kamatláb A halandósági tábla (részlet) Kor l x d x q x (%) e x (év) ,71 65, ,89 65, ,06 64, ,13 47, ,25 37, ,58 29, ,42 21, ,00 0,5 11

12 Díjtartalék és a maradékjogok Díjtartalék maradékjogok kapcsolata Maradékjogok: 1. Kölcsönfelvétel (kötvénykölcsön) 2. Díjmentes leszállítás (díjmentesítés) 3. Kötvény visszavásárlás 5. Az infláció kezelése Az infláció okozta veszteségek ügyfélnek és biztosítónak egyaránt Az infláció kezelés módszerei: 1. Díjemelés 2. Többletnyereség-visszatérítés 12

13 Balesetbiztosítás Kockázatkezelés és biztosítás 8. elıadás Az elıadás témái 1. Bevezetés 2. A baleset fogalma 3. A balesetbiztosítások fı jellemzıi 13

14 1. Bevezetés (1.) Társadalmi szintő/mértékő veszély(ek) A magyar lakosság egészségi állapota Személybiztosítási védelem Egészség/betegség kockázata => anyagi következmények Emberi élet/egészség pénzben kifejezhetı értéke? [ ember(i)tıke ] anyagi kár Nem (közvetlenül kifejezhetı) anyagi kár (pl. életesélyek) 1. Bevezetés (2.) Epidemiológia a lakosság egészségi állapotával kapcsolatos jelenségek, történések, folyamatok feltárásának, mérésének, a mortalitási és morbiditási viszonyok leírásának a tudománya. Mortalitás: halandóság, halálozási arány Morbiditás: megbetegedések arányszáma 14

15 1. Bevezetés (3.) A baleseti és betegségi kockázatok biztosíthatósága Baleseti kockázat OK! Betegség kockázat???? Egészségügyön belüli információs aszimmetria Orvos és többi szereplı ügyfél és többi szereplı között Potyautas-jelenség antiszelekció, autoszelekció, morális kockázat 2. A baleset fogalma 1. A biztosítási esemény egyszeri hatás, hirtelen, külsı, testen kívülrıl ható, akaraton kívüliség 2. Baleseti biztosítási esemény kimenetelei nincs sérülés sérülés bekövetkezése 3. Baleseti sérülés baleseti halál maradandó károsodás végleges rokkantság múlékony baleseti sérülés 15

16 3. A balesetbiztosítások fı jellemzıi A balesetbiztosítás szolgáltatásai 1. Baleseti halál 2. Baleseti rokkantság 3. Múlékony sérülés 4. Baleseti sérülési támogatások Keresıképtelenség Kórházi ápolás Azonnali szolgáltatások (pl. égési sérülés) 3. A balesetbiztosítások fı jellemzıi Balesetbiztosítások fı típusai a) Összetett, többféle kockázatra b) Összetett, életbiztosítással c) Egyszerő, egyféle d) Összetett, nem-életbiztosítással e) Önálló 16

17 3. A balesetbiztosítások fı jellemzıi A balesetbiztosítások csoportosítása 1. Biztosítottak köre 2. Biztosítási védelem terjedelme (idı-tér) 3. Biztosítási védelem biztosítotti körre való kiterjedtsége (általános-speciális) 4. Ágazati besorolás Élet- és balesetbiztosítás Baleset- és betegségbiztosítás Nem-élet- és balesetbiztosítás Betegségbiztosítás Kockázatkezelés és biztosítás 9. elıadás 17

18 Az elıadás témái 1. A betegség fogalma 2. A betegségbiztosítások fı jellemzıi 3. Az egészségbiztosítások jelentısége 1. A betegség fogalma Empirikus szemlélet Az a szervezet egészséges, amely jól alkalmazkodik környezetéhez Normativista megközelítés Testi vagy lelki betegség a normától, a társadalomban normálisnak tartott mintától való eltérés Naturalista megközelítés Az egészségre jellemzı állapotjelzık értékeloszlásának szélsı értéktartományai a kórosak Funkcionalista szemlélet Beteg az a szerv, amely nem a feladatának, funkciójának megfelelıen mőködik 18

19 1. A betegség fogalma (2.) A betegség-kockázat sajátossága Betegség lassú kialakulása Felismerés/gyógyítás késlekedése teher a finanszírozáson Állami elıírások Szőrés Munkakörök betöltése feltételhez kötött 1. A betegség fogalma (3.) A betegségbiztosítási esemény A betegségbiztosítási esemény a biztosítottnak a betegsége miatt bekövetkezı, orvosilag indokolt gyógykezelése. idıpont orvos által meghatározott és biztosító által ismert módon szokásos költségszinten 19

20 2. A betegségbiztosítás fı jellemzıi (1.) Finanszírozók együttmőködése A várakozási idı orvosi vizsgálattal kiváltható 3 hónap általában tartam csökkentése: csoportos, családi Biztosító által finanszírozott terjedelem 70-85%, költségmegosztás általános Önrész 2. A betegségbiztosítás fı jellemzıi (2.) Szolgáltatás kettıssége Kár- illetve összegbiztosítás Csoportosítás Biztosítottak köre: egyéni, családi, csoportos Szolgáltatási kör: teljes, részleges ( lista szerinti ), alapszolgáltatás, alapvetı vagy kiemelt betegségekre Tartalma: baleset, rokkantsági, keresıképtelenségi Intézmény szerint: kórházi ápolás, ambuláns kezelés, kiegészítı (pl. szanatórium) 20

21 3. Az egészségbiztosítások jelentısége Egyén, család Munkahely Nemzetgazdaság - társadalom Vagyonbiztosítás I. Kockázatkezelés és biztosítás 10. elıadás 21

22 Az elıadás témái 1. A vagyonbiztosítások célja 2. A vagyonbiztosítások jellemzıi 3. Teljesérték-biztosítás elve 4. Vagyonbiztosítások fıbb csoportjai 5. Elemi károk biztosítása 6. Elemi károk kiegészítı/mellék kockázatai 7. Szállítmánybiztosítások 1. A vagyonbiztosítások célja 1. Dolgok, vagyontárgyak teljes vagy részleges megsemmisülése miatti anyagi veszteség fedezete 2. Kötelezettségek elvesztésébıl adódó károk kiegyenlítése 3. Elıre nem látható kiadások fedezete 4. Várt nyereség elvesztésének pótlása 5. Kiesı termék/termelés miatt veszteség fedezete 22

23 2. A vagyonbiztosítások jellemzıi (1.) Csoportosítás elemi kockázatok szerint összetett kockázat alapján lakásbiztosítás ipari biztosítás 2. A vagyonbiztosítások jellemzıi (2.) Biztosítási összeg: egyértelmő meghatározása a szerzıdéskötés feltétele teljesítési kötelezettség felsı határa Meghatározási módszerek: 1. Új érték 2. Pótlási érték 3. Aktuális (napi) érték 4. Piaci érték 23

24 2.1. Új érték Az adott tárgy megvásárlás kori értéke Értékkorrekciós tényezık 1. Fizikai elhasználódás (avulás) 2. Erkölcsi kopás 3. Átlagos infláció miatti értéknövekedés 4. Rész-piac értékváltozása 5. Divat 6. Objektív, ritkaság-érték 7. Szubjektív elıszereteti - érték 2.2. Pótlási érték = azt a pénzösszeget jelenti, amennyiért a biztosítási esemény bekövetkeztekor a tárgyat pótolni lehet ~ magyar új érték 24

25 2.3. Aktuális (napi) érték Fizikai avulást és erkölcsi kopást is figyelembe veszik ~ magyar valóságos érték 2.4. Piaci érték Valamennyi értékkorrekciós tényezıt figyelembe vevı, pillanatnyi, piaci ár ~ magyar taksált, avagy norma-érték 25

26 3. Teljesérték-biztosítás elve Elvárás: biztosított érték (KÉ) = biztosítási összeg (BÖ) ~ biztosítási díj - BÖ/KÉ= 1 Túlbiztosítás: BÖ/KÉ > 1 Alulbiztosítás: BÖ/KÉ < 1 4. Vagyonbiztosítások fıbb csoportjai 1. Elemi károk biztosítása 2. Elemi károk kiegészítı/mellék kockázatai 3. Állatbiztosítások 4. Szállítmány-biztosítások 5. Gépjármő-biztosítások 6. Technikai-biztosítások 7. Felelısség-biztosítások 8. Hitelbiztosítások 9. Jogvédelem-biztosítások 26

27 5. Elemi károk biztosítása 1. Tőzbiztosítás 2. Vihar (tornádó) károk 3. Jégkárbiztosítás 4. Fagykárbiztosítás 5. Vízkárbiztosítás 6. Földrengés-biztosítás 7. Földcsuszamlás, föld(kı)omlás 6. Elemi károk kiegészítı/mellék kockázatai A) Betöréses lopás- rablás ellen B) Üvegtörés-biztosítás C) Tőz(üzem)szünet-biztosítás D) Vezetékes károk elleni biztosítás 27

28 7. Szállítmány biztosítások (1.) I. SZŐKEBB ÉRTELEMBEN VETT SZÁLLÍTMÁNYBIZTOSÍTÁSOK 1. ún. tengeri 2. szárazföldi (belvízi) INCOTERMS 7. Szállítmány biztosítások (2.) 1. TENGERI SZÁLLÍTMÁNY- BIZTOSÍTÁS a) a szállítóeszköz (casco - hull) b) az áruszállítmány (cargo) c) a szállító felelısségbiztosítása alap teljes helytállási d) az elmaradt jövedelem 28

29 7. Szállítmány biztosítások (3.) A MŐKÖDÉS ALAPELVEI a) biztosított belsı nyilatkozatai tengerképesség meghatározott útvonaltól nem tér el legális cél b) kiterjesztés - egyezményes pótzáradékok háborús polgárháborús 7. Szállítmány biztosítások (4.) A MŐKÖDÉS ALAPELVEI (folyt.) c) gazdasági kockázatok egyik fél viseli a károkat közösen viselik a károkat 29

30 7. Szállítmány biztosítások (5.) 2. SZÁRAZFÖLDI SZÁLLÍTMÁNY- BIZTOSÍTÁSOK a) ua. mint tengeri b) bizományosi biztosítás (szállítás/raktározás) c) különleges szállítmányok d) szállítással/hírközléssel kapcsolatos infrastruktúra 7. Szállítmány biztosítások (6.) II. SZÉLESEBB ÉRTELMEZÉS = ami szállítással - mozgatással - mozgással kapcsolatos 1) utas - utazás - poggyász 2) vásárok 3) kiállítások - múzeumok 4) értékbiztosítás 5) szakmai eszközök szállítása 30

31 Vagyonbiztosítás II. Kockázatkezelés és biztosítás 11. elıadás Az elıadás témái 1. Gépjármő-biztosítások 2. Felelısségbiztosítások 3. Jogvédelem-biztosítás 4. Technikai biztosítások 5. Hitelbiztosítások 6. Segítségnyújtási (assistance) biztosítás 31

32 1. Gépjármő-biztosítások 1. Kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás másoknak okozott kár 2. Casco saját gépjármőben keletkezett károkra alap: lopás, törés, elemi károk kiegészítı: szélvédı, extra tartozékok 2. Felelısségbiztosítások A felelısségbiztosítás a biztosított által harmadik személynek okozott károkkal kapcsolatos, jogszabály által elıírt kártérítési kötelezettségre és a megalapozatlan, jogtalan igények elhárítására nyújt fedezetet. Sajátosság: biztosítás tartama alatt keletkezı, de a lejárat után bejelentett igények fedezete 32

33 2.1. Felelısségbiztosítások típusai 1. Magán-felelısségbiztosítás 2. Szakmai felelısségbiztosítás 3. Termék felelısségbiztosítás 3. Jogvédelem-biztosítás a biztosított jogi érdekeinek védelmét illetve érvényesítését szolgálja mind az ellene, mind az általa indított eljárásokban érdekütközés 33

34 4. Technikai biztosítások gépek, berendezések (pl. kivitelezés alatt is) építés-szerelés számítógép (hardware, adat, visszaélés) kiegészítı: üzemszünet 5. Hitelbiztosítások kötheti a hitel nyújtója (pl. áruhitel) kötheti a hitel felvevıje (pl. kezesi) nemzetközi kereskedelem politikai kockázat (export támogatás - MEHIB) 34

35 6. Segítségnyújtási (assistance) biztosítás külföldön tartózkodó biztosított gépjármő óvadék egyéb szolgáltatás teljesítése ART alternatív kockázat-áthelyezés Kockázatkezelés és biztosítás 12. elıadás 35

36 Az elıadás témái 1. Az ART megoldások okai 2. Miben alternatív? 3. ART megoldások 4. Kockázat-áthelyezés és vállalatfinanszírozás 1. Az ART okai Hagyományos (RT) megoldások elégtelensége Globalizáció Technikai-technológiai fejlıdés és az új kockázatok Pénzügyi piacok határai átjárhatóvá válnak 36

37 Egy gyógyszeripari vállalat kockázati térképe Felelısség 1. Gépjármő; 2. Termék; 3. Klinikai vizsgálatok; 4. Premises liability; 5. Kibocsátó; 6. Környezeti; 7. Betegek Munkahely 8. Munkavállalók; 9. Munkáltató; 10. D&O; 11. EPL 12. Kulcsember; 13. Munkahelyi lopás; Terrorizmus 14. Zsarolás; 15. Emberrablás, bomba, stb. Vagyon 16. Tőz; 17. Természeti katasztrófa; 18. Üzemszünet 19. Géptörés; 20. Szállítás; 21. Termék visszahívás; 22. Adatvesztés Pénzügyi 23. Hitel; 24. Árfolyam; 25. K+F befektetés 26. Kamat; 27. Hitelrontás; 28. Nyugdíjalap Szabályozás 29. Lejárat; 30. Regisztráció Politika 31. Politikai kockázat, háború 2. Miben alternatív? Alternatív lehet az értékesítési csatorna (nem biztosító, hanem captive) Alternatív a megoldás (finite risk, multi-year, multi-line) Alternatív kockázatot megtestesítı eszköz (biztosítási kötvény, derivatívok) 37

38 3. ART megoldások Captive biztosító(k) Finite Risk Multi-year/multi-line products (MMP) Multi trigger products (MTP) Feltételes tıke (Contingent capital) Értékpapírosítás Biztosítási derivatívok 3.1. Captive biztosító 38

39 3.2. Finite Risk 3.3. MMP 39

40 3.4. A vállalati kockázatfinanszírozási eszközök áttekintése Kockázat-finanszírozás A bonyolultság foka Hibrid Kockázat-átadás Biztosításhoz kapcsolt kötvények Feltételes tıke Finite Risk [(viszont)biztosítás] T öbb ágazatra kiterjedı/ kosár Kockázat összekapcsolás Hagyom ányos (viszont)biztosítás A kockázat-áthelyezés mértéke A pénzügyi piacok közeledése Tevékenység Tıke szerkezet Pénzügyi fedezeti ügyletek Értékpapírosítás Feltételes tıke Valós opciók Több éves, több ágazatra kiterjedı kötvények Biztosítási kötvénycsom ag Finite Risk szerzıdések Kár érzékeny kötvény Tıkepiacok Biztosításipiacok Biztosítási kötvény Hagyományos kockázat átadás ART Hagyományos finanszírozás 40

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység szakmai követelménymoduljának Pénzügyi ismeretek

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1 / 151 2014.05.07. 14:52 A jogszabály mai napon (2014.V.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( határozatlan ) 1995. évi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 10) A szerződés újra érvénybe helyezése (reaktiválás)...17

TARTALOMJEGYZÉK. 10) A szerződés újra érvénybe helyezése (reaktiválás)...17 TARTALOMJEGYZÉK A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések...3 2) Biztosítási esemény...3 3) Fogalmak...3 4) A szerződés létrejötte...4 5) Közlési

Részletesebben

2000. évi C. törvény. a számvitelrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya

2000. évi C. törvény. a számvitelrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya A piacgazdaság mőködéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplıi számára hozzáférhetıen, döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a nem nyereségorientált szervezetek, valamint az egyéb

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A QBE ATLASZ Biztosító Rt. (továbbiakban: Biztosító) a következı feltételek mellett nyújt biztosítási fedezetet a vállalkozók, gazdasági társaságok (közkereseti társaságok, betéti társaságok, egyesülések,

Részletesebben

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám:

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállakozások részére nyújtott felelısségbiztosítás

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállakozások részére nyújtott felelısségbiztosítás A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállakozások részére nyújtott felelısségbiztosítás Általános szerzıdési feltételek HE-10284/2 1/16 Allianz

Részletesebben

Feltétel. Life Planet

Feltétel. Life Planet Feltétel Life Planet Life Planet Termékkód: 365 Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kérjük, hogy biztosítási ajánlatának megtétele előtt figyelmesen olvassa el a Life Planet befektetési egységekhez

Részletesebben

Junior Care egyéni baleset- és betegségbiztosítás. Budapest, 2014. január 15.

Junior Care egyéni baleset- és betegségbiztosítás. Budapest, 2014. január 15. egyéni baleset- és betegségbiztosítás Budapest, 2014. január 15. TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Junior Care biztosítási termékről. 6..... A MetLife Biztosító Zrt. Junior Care egyéni baleset- és betegségbiztosításának

Részletesebben

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) Hatályos: 2014.

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) Hatályos: 2014. Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) Hatályos: 2014. március 15-étől TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPFOGALMAK... 3 II. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS FORMAI

Részletesebben

A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL

A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL A befektetési alap olyan eszköz, mely lehetıvé teszi az egyes befektetıknek megtakarításaik befektetését egyszerően, biztonságosan, költség-hatékonyan és a kockázatok megosztása

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szer zô dé si fel té te lek a Raiffeisen Bank Zrt. ál tal ki bo csá tott bank kár tyá val ren del ke zôk kül föl di uta zá sá ra szó ló biz to sí tá sá hoz 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen feltételek érvényesek

Részletesebben

FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1

FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1 FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1 1 Forrás: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Egészségügyi Rendszertudományi Iroda, 2007 Társadalombiztosítási rendszerek Az EU

Részletesebben

Általános Személybiztosítási Szabályzat

Általános Személybiztosítási Szabályzat Általános Személybiztosítási Szabályzat Érvényes: 2007. június 1-jei és azt követô technikai kezdetû szerzôdésekre 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSOK BERUHÁZÁSAI ÉS FINANSZÍROZÁSUK

A VÁLLALKOZÁSOK BERUHÁZÁSAI ÉS FINANSZÍROZÁSUK Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Biztosítási és Pénzügyi Matematika Mesterszak. Tantárgyi programok

Biztosítási és Pénzügyi Matematika Mesterszak. Tantárgyi programok Biztosítási és Pénzügyi Matematika Mesterszak Tantárgyi programok Az Eötvös Loránd Tudományegyetem által összeállított tantárgyi programok 2. oldal 3. oldal Tantárgy neve: Általános biztosítás Tantárgy

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1

DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS 2 Globalizáció és regionalizálódás - pénzügyi folyamatok és kockázatok Írta: Gyulaffy Béláné dr. Berényi Mária

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek (mindkét biztosító szolgáltatására egyaránt vonatkoznak)

Általános Biztosítási Feltételek (mindkét biztosító szolgáltatására egyaránt vonatkoznak) A CARDIF Életbiztosító Zrt. és a CARDIF Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános feltételei a Budapest Autófinanszírozási Zrt. gépjármőhitel,- és lízingszerzıdéseihez Általános Biztosítási

Részletesebben

A három magyar egészségfinanszírozási pillér (OEP, önkéntes egészségpénztár, üzleti betegségbiztosítás)

A három magyar egészségfinanszírozási pillér (OEP, önkéntes egészségpénztár, üzleti betegségbiztosítás) az előadás letölthető: www.patikapenztar.hu/magánszemélyeknek/corvinus A három magyar egészségfinanszírozási pillér (OEP, önkéntes egészségpénztár, üzleti betegségbiztosítás) 2013. november BCE, Biztosításmatematika

Részletesebben

Az AXA szolgáltatásai az Ön pénzügyi biztonságáért

Az AXA szolgáltatásai az Ön pénzügyi biztonságáért Az AXA szolgáltatásai az Ön pénzügyi biztonságáért Mindannyiunk igénye az, hogy életünk biztos alapokra épüljön és magabiztosan készülhessünk a jövõre. A mi feladatunk, hogy ehhez olyan biztosítási, nyugdíj-elõtakarékossági,

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 1.) Bruttósítás és az adójóváírás A 2012. évtıl az összevont adóalapba tartozó jövedelmek bruttósítására vonatkozó rendelkezés annyiban változott, hogy e jövedelmek esetében

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Svájcban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Svájcban Az Ön szociális biztonsági jogai Svájcban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára A kiadványt készítette a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

CASCO Általános gépjármő-biztosítási feltételek

CASCO Általános gépjármő-biztosítási feltételek 1097 Budapest, Lónyay u. 12. Tel./ fax: 312-3610, 302-2467 CASCO Általános gépjármő-biztosítási feltételek Ezen Általános feltételek alapján a Szerzıdı/Biztosított által megfizetett biztosítási díj ellenében

Részletesebben

BANYÁR JÓZSEF A KÖTELEZŐ ÖREGSÉGI ÉLETJÁRADÉKOK LEHETSÉGES MODELLJEI

BANYÁR JÓZSEF A KÖTELEZŐ ÖREGSÉGI ÉLETJÁRADÉKOK LEHETSÉGES MODELLJEI BANYÁR JÓZSEF A KÖTELEZŐ ÖREGSÉGI ÉLETJÁRADÉKOK LEHETSÉGES MODELLJEI Operációkutatás és Aktuáriustudományok tanszék dr. Banyár József, 2011 Budapesti Corvinus Egyetem Egyéni Ph.D. program A kötelező öregségi

Részletesebben

Bevezetés a vállalkozások világába

Bevezetés a vállalkozások világába Bevezetés a vállalkozások világába Írta és szerkesztette Fejes Miklós 2008 Minden jog fenntartva! Ezen kiadvány sem egyben, sem részleteiben nem sokszorosítható, nem másolható a szerzı engedélye nélkül!

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben