Banki szolgáltatások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Banki szolgáltatások"

Átírás

1 Banki szolgáltatások Személyes pénzügyek 3. elıadás 2008/2009. II. félév február 26. Az elıadás témái 1. Számlavezetés utalások 2. Bankkártyák, hitelkártyák 3. Megtakarítások 4. Hitelek 5. Bankválasztás szempontjai 6. Ügyfélválasztás 1

2 1. Számlavezetés utalások Lakossági folyószámla Betéti kamat Szolgáltatások költségek Számlavezetési díj ATM készpénzfelvétel (saját-idegen ATM) Átutalási díj bankon belül-kívül fiókban - interneten Csoportos beszedési megbízás 2. Bankkártyák hitelkártyák Sima dombornyomott kártyák chip ATM kártyaelfogadó helyek Hitelkártyák hitelkeret és költsége 2

3 3. Megtakarítások md Ft lekötetlen folyószámlán Pénzpiaci befektetési jegyek (likviditás) Lekötött betét EBKM (egységesített betéti kamatláb mutató 41/1997. (III.5.) kormányrendelet) Megtakarítási számlák Befektetési alapok 4. Hitelek (1.) 1. Áruvásárlási hitelek 2. Személyi kölcsönök 3. Folyószámla hitelek 4. Lakáshitelek 5. Szabad felhasználású jelzáloghitelek 3

4 4. Hitelek (2.) THM teljes hiteldíj mutató Amit tartalmaz: kamat, kezelési költség, hitelbírálati díj, értékbecslési díj, helyszíni szemlék Amit nem tartalmaz: késedelmi kamat, futamidı meghosszabításának költsége, biztosítási és garancia díjak, átutalási díjak 4. Hitelek (2.) BAR-lista (KHR) Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer (BAR) Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) Bankközi Informatikai Szolgáltató Rt. 4

5 4. Hitelek (3.) Forint alapú deviza alapú? 5. Bankválasztás szempontjai Költségek mérlegelése Megbízhatóság Internet Egyéb 5

6 6. Ügyfélválasztás Private banking Tömegek Az életbiztosítások Személyes pénzügyek 4. elıadás Dr. Farkas Szilveszter március 12. 6

7 Az életbiztosítások elméleti alapjai fı témakörök 1. Pénzügyi szükségletek az életpályán 2. Az életbiztosítások fı jellemzıi 3. Az életbiztosítási szerzıdések szereplıi 4. Az életbiztosítások elméleti alapjai 1. Pénzügyi szükségletek az életpályán Lakhatás Általános tartalék Tartalék kiegészítése Gyermekek általános gondoskodás differenciált Autó (és cserék) Lakhatás (minıség) Elıtakarékosság betegség esetére Nyugdíj-kiegészítés saját és házastárs Vagyon hátrahagyása LTC Lakás járadék átváltás 7

8 2. Az életbiztosítások fı jellemzıi Biztosítási esemény halállal kapcsolatos két elemi életbiztosítás Szolgáltatás jellege biztosítási összeg elıre meghatározott = szolgáltatás nagysága Tartalékképzés sajátosságai és fontossága hosszú távú szerzıdések hosszú távú tartalékolás 3. Az életbiztosítási szerzıdések szereplıi Szerzıdı Biztosított Kedvezményezett(ek) Biztosító 8

9 4. Az életbiztosítások elméleti alapjai Ekvivalencia elv Demográfiai helyzet Technikai kamatláb választása Az életbiztosítások csoportosítása, típusai fı témák 1. Magyar csoportosítás 2. Angol-szász szakirodalom 3. Banyár-féle csoportosítás 4. Az életbiztosítások típusai 9

10 1. Magyar csoportosítás 1.1. Csabay Dezsı a rendszerezés szempontjai Biztosító teljesítési kötelezettsége feltétlen vagy feltételes Biztosított egészségi állapota normális vagy anormális kockázatú életbiztosítások Szolgáltatások tıke és járadékbiztosítások Biztosítási esemény haláleseti, elérési, vegyes és járadékbiztosítások Üzemgazdasági szempontok nagyélet, kisélet, CSÉB 1. Magyar csoportosítás (2.) 1.1. Csabay (folyt.) Díjfizetés módja: Egyszeri díjas Évi vagy havi díjas (visszatérı díjas) Állandó díjas Változó díjas Biztosított személyek száma: Egy személyre Két vagy több személyre 10

11 1. Magyar csoportosítás (3.) 1.1. Csabay (folyt.) négy fı típus Haláleseti Elérési (járadék is itt) Vegyes Meghatározott idıpontra szóló (à terme fixe) 1. Magyar csoportosítás (4.) 1.2. Asztalos László hat szempont a) Az életbiztosítás célja b) A szerzıdéssel kapcsolatos idıpontok, idıtartamok c) Szolgáltatásteljesítés módja d) Biztosított személyek száma e) Díjfizetés technikája f) Hozadék (sic!) visszatérítése 11

12 1. Magyar csoportosítás (5.) 1.2. Asztalos László (folyt.) ad a) Kockázati, haláleseti életbiztosítás (whole life policy) Elérési (versatile endowment policy) Vegyes Meghatározott idıpontra szóló (fix term) 2. Angol-szász szakirodalom (1.) 1. Chartered Insurance Institute (UK) Hosszú távú szerzıdések Életbiztosítások Betegségbiztosítások Befektetések Konkrét módozatok besorolása (hova tartozhat leginkább?) 12

13 2. Angol-szász szakirodalom (2.) B. Kenneth H. Skipper Kockázati (term life insurance) Vegyes (endowment insurance) Whole life insurance (Variable) Universal life Csoportosítás összegzése 1. Nincs egyértelmő hagyomány 2. Nincs általános szempont(rendszer) 3. Kivételek kezelése 4. Alapmódozat = leggyakoribb módozatok (?) 5. Elhatárolások bizonytalansága (pl. UL) 13

14 3. Banyár-féle csoportosítás 1. A kialakulás történeti sorrendje 2. Belsı felépítés logikája, szolgáltatás jellege 3. Adminisztratív és jogi megfontolások 4. Szerzıdı és biztosított kapcsolata (egyéni és csoportos) 5. Biztosítottak száma (egy és több életre) 6. Díjfizetés tartama és gyakorisága 3. Banyár-féle csoportosítás (2.) Ad 1. Hagyományos és modern életbiztosítások Hagyományos: haláleseti, elérési, vegyes, fix term, járadék rögzített technikai kamatláb, elıre látható paraméterek Modern: termék-dizájn és biztosítási esemény [a) UL, b) DD-CI, LTC] 14

15 Balesetbiztosítások Személyes pénzügyek 7. elıadás 2008/2009. II. félév március 26. Az elıadás témái 1. Általános áttekintés (baleset+betegség) 2. A balesetbiztosítás 15

16 1. Általános áttekintés Történeti Nemzetközi kitekintés Közösségi/magán finanszírozás aránya Elıgondoskodás/megtakarítás Magyarország források Kötelezı és általános társadalombiztosítás Állami/önkormányzati szociális ellátás Kiegészítı magánbiztosítási formák Önsegítés (alapítvány, egyesület ) Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 1.1. A baleset és betegség társadalmi kezelése Társadalmi szintő/mértékő veszély(ek) A magyar lakosság egészségi állapota Személybiztosítási védelem egészség/betegség kockázata => anyagi következmények Emberi élet/egészség pénzben kifejezhetı értéke? [ ember(i)tıke ] anyagi kár nem (közvetlenül kifejezhetı) anyagi kár (pl. életesélyek) 16

17 1.2. Epidemiológia a lakosság egészségi állapotával kapcsolatos jelenségek, történések, folyamatok feltárásának, mérésének, a mortalitási és morbiditási viszonyok leírásának a tudománya. Mortalitás: halandóság, halálozási arány Morbiditás: megbetegedések arányszáma 1.3. Morbiditási viszonyszámok 1. Incidencia (adott idıszakra) (új esetek száma/vizsgált populáció létszáma) x k k = Prevalencia (összes létezı eset száma/vizsgált populáció létszáma) x k k =

18 1.4. A baleseti és betegségi kockázatok biztosíthatósága Baleseti kockázat OK! Betegség kockázat??? Egészségügyön belüli információs aszimmetria Orvos és többi szereplı ügyfél és többi szereplı között Potyautas-jelenség Antiszelekció Autoszelekció Morális kockázat 1.5. A baleseti és betegségi kockázatok közösségi kezelésének módjai 1. Alaptípusok Kárfelosztó intézmények Kockázatfelosztó intézmények 2. Az egészségügyi rendszer Köz- és magánfinanszírozás 3. Biztosító és pénztár együttmőködése 4. A biztosítási módszerrel történı finanszírozás feltételei 18

19 2. A balesetbiztosítás 1. A biztosítási esemény egyszeri hatás, hirtelen, külsı, testen kívülrıl ható, akaraton kívüliség 2. Baleseti biztosítási esemény kimenetelei Nincs sérülés Sérülés bekövetkezése 3. Baleseti sérülés következmények Baleseti halál Maradandó károsodás végleges rokkantság Múlékony baleseti sérülés 2.1. A balesetbiztosítási díj számítása és differenciálása Gyakorlat: régi tapasztalatok + külföldi tapasztalatok és hazai adatok 1. A nettó biztosítási díj Kockázati díj morbiditási számítások mérlegelés (taksálás) Differenciálás foglalkozás Díjkorrekciók Biztonsági többletelemek, kockázatelbírálás, együttes alkalmazás kérdése : független - összefüggı 19

20 2.1. A balesetbiztosítási díj számítása és differenciálása 2. Vállalkozói díjrész 3. Bruttó díj differenciálása díjfizetés módja tartam egyéb engedmények (pl. kármentesség ) 2.3. A balesetbiztosítási szolgáltatások 1. Baleseti halál 2. Baleseti rokkantság 3. Múlékony sérülés 4. Baleseti sérülési támogatások Keresıképtelenség Kórházi ápolás Azonnali szolgáltatások (pl. égési sérülés) 20

21 2.4. Balesetbiztosítási termékek (1) 1. Fı típusok a) egyszerő (egyféle) b) összetett, többféle kockázatra c) összetett, életbiztosítással d) összetett, nem-életbiztosítással e) önálló 2.4. Balesetbiztosítási termékek (2) 2. Csoportosítási szempontok a) Biztosítottak köre b) Biztosítási védelem terjedelme (idı-tér) c) Biztosítási védelem biztosítotti körre való kiterjedtsége (általános-speciális) d) Ágazati besorolás Élet- és balesetbiztosítás Baleset- és betegségbiztosítás Nem-élet- és balesetbiztosítás 21

22 A betegségbiztosítás(ok) 1. Az egészség/betegség fogalma 2. A betegségbiztosítási esemény 3. Díjkalkuláció 4. Elıfeltételek 5. Biztosított kötelezettségei 6. Biztosítási szolgáltatások és termékek 1. Az egészség/betegség fogalma Empirikus szemlélet: az a szervezet egészséges, amely jól alkalmazkodik környezetéhez Normativista megközelítés: testi vagy lelki betegség a normától, a társadalomban normálisnak tartott mintától való eltérés Naturalista megközelítés: az egészségre jellemzı állapotjelzık értékeloszlásának szélsı értéktartományai a kórosak Funkcionalista szemlélet: beteg az a szerv, amely nem a feladatának, funkciójának megfelelıen mőködik 22

23 1. Az egészség/betegség fogalma A betegség-kockázat sajátossága Betegség lassú kialakulása Felismerés/gyógyítás késlekedése teher a finanszírozáson Állami elıírások Szőrés Munkakörök betöltése feltételhez kötött 2. A betegségbiztosítási esemény A betegségbiztosítási esemény a biztosítottnak a betegsége miatt bekövetkezı, orvosilag indokolt gyógykezelése. idıpont orvos által meghatározott és biztosító által ismert módon történı gyógykezelés szokásos (átlagos) költségszinten 23

24 2. Biztosítható betegségi kockázat BETEGSÉGI KOCKÁZATOK OBJEKTÍV SZUBJEKTÍV külsı belsı nem tudatos tudatos BIZTOSÍTHATÓ BETEGSÉGI KOCKÁZAT NEM BIZTOSÍTHATÓ BETEGSÉGI KOCKÁZAT 3. Díjkalkuláció Ekvivalencia elv A díj felépítése 24

25 4. Elıfeltételek (1) Finanszírozók együttmőködése A várakozási idı Orvosi vizsgálattal kiváltható 3 hónap általában Tartam csökkentése: csoportos, családi Biztosító által finanszírozott terjedelem 70-85%, költségmegosztás általános Önrész 4. Elıfeltételek (2) Kizárások Rutin, megelızı vizsgálatok/eljrárások Speciális szolgáltatások (pl. kozmetikai célú sebészet) Állapotmegırzı gondozás Gyógyászati segédeszközök 25

26 4. Elıfeltételek (3) Korlátozások Intézmény Terület Összeg Gyakoriság Összeg és gyakoriság kombinációja Bizonyos ellátások korlátozása Már meglévı betegségek 5. Biztosított kötelezettségei Többszörös biztosítás bejelentése Biztosítási esemény bejelentése 26

27 6. Biztosítási szolgáltatások és termékek Szolgáltatás kettıssége Kár- illetve összegbiztosítás Csoportosítás Biztosítottak köre: egyéni, családi, csoportos Szolgáltatási kör: teljes, részleges ( lista szerinti ), alapszolgáltatás, alapvetı vagy kiemelt betegségekre Tartalma: baleset, rokkantsági, keresıképtelenségi Intézmény szerint: kórházi ápolás, ambuláns kezelés, kiegészítı (pl. szanatórium) A magyar pénztári rendszer önkéntes és magán-nyugdíjpénztárak Személyes pénzügyek 10. elıadás 2008/2009. II. félév április

28 Fı témák 1. Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak 2. Magán-nyugdíjpénztárak 3. Lakás-takarékpénztárak (jövı héten) 1. Ö.K.B.Pénztárak (1.) Elıgondoskodási forma Kiegészítı pénztár elismert pénztár Alapszabály Várakozási idı Tagdíj Egyéni számla szolgáltatási számla 28

29 1. Ö.K.B. Pénztárak (2). Mőködési alapelvek 1. Önkormányzati mőködés 2. Zárt gazdálkodás elve 3. Kölcsönösség elve 4. Önkéntesség elve 5. Függetlenség elve 6. Szolidaritás elve 7. Társulási elv 8. Non-profit mőködés 1. Ö.K.B. Pénztárak (3). Pénztártípusok a) Nyugdíjpénztár várakozási idı 10 év b) Egészségpénztár egészség védı programok szervezése és finanszírozása c) Önsegélyezı pénztár támogatás munkanélkülivé vagy keresıképtelenné válás esetére 29

30 1. Ö.K.B. Pénztárak (4). Tagsági jogviszony - tagdíj 16 év, magyar állampolgár vagy külföldi, letelepedési vagy munkavállalási engedéllyel Tagdíj Tag Munkáltató (+támogatás) 1. Ö.K.B. Pénztárak (5). Pénztár szervezete Közgyőlés Igazgatótanács Ellenırzı Bizottság 30

31 1. Ö.K.B. Pénztárak (6). 1. Pénztár gazdálkodása bevételek: Fedezeti alap Mőködési alap Likviditási alap 2. Befektetési szabályok (állam) 3. Vagyon- és letétkezelés 2. Magán-nyugdíjpénztárak (1.) Társadalombiztosítási nyugdíj kiegészítése elı(ön)gondoskodás Kötelezı (és önkéntes volt) 31

32 2. Magán-nyugdíjpénztárak (2.) Mőködési alapelvek 1. Önkormányzati mőködés 2. Szabad pénztárválasztás 3. Kölcsönösség és öngondoskodás 4. Követelés = vagyon örökölhetı és kedvezményezett jelölhetı 2. Magán-nyugdíjpénztárak (3.) Mőködési alapelvek (folyt.) 5. Zárt gazdálkodás 6. Biztonságos gazdálkodás 7. Jó gazda gondossága 8. Nyilvánosság és adatvédelem 9. Összehasonlítható teljesítmény 32

33 2. Magán-nyugdíjpénztárak (4.) 1. Alapítás 2. Tagdíj tartalékok (fedezeti, mőködési és likviditási) 3. Szolgáltatás Egyösszegő Járadék (saját vagy biztosítótól) 4. Befektetési szabályok 33

34 A lakástakarékpénztárak Személyes pénzügyek 11. elıadás 2008/2009. II. félév április 23. A lakhatás igénye Alapvetı emberi igény és jog A mindenkori kormányok gazdaságpolitikájának kiemelt területe a lakáspolitika (lakásügy) A modern polgári államok jelentıs összegeket költenek rá: pl. EU: GDP 1,5-2% Lakhatás megoldása vs. tulajdonjog 34

35 Lakásfinanszírozás Az (állam)polgár hosszú távú feladata ( életfeladata ) Szereplık (arányuk a politikai rendszertıl függ): az érintett (állam)polgár a pénzügyi szektor az állam és egyéb szociális intézmények: önkormányzat, munkáltató A lakásfinanszírozás formái (1) Az (állam)polgár részérıl: önerı, családi segítség, kaláka A pénzügyi szektor részérıl: lakáskölcsönök és más formák Az állam részérıl: támogatások Önkormányzati, munkáltatói támogatások és hitelek 35

36 A lakásfinanszírozás formái (2) Lakáskölcsönök: Ptk. szerinti, célhoz kötött bankkölcsön A nyújtó intézmény: kereskedelmi bank jelzáloghitelintézet lakás-takarékpénztár biztosító Forint- vagy devizaalapú (EUR, CHF) A lakásfinanszírozás formái (3) A pénzügyi szektor által nyújtott egyéb lakásfinanszírozási formák: lízing vásárlói csoport egyéb (pl. idıben osztott használati jog) 36

37 A lakásfinanszírozás formái (4) Állami támogatások: direkt támogatás (pl. szoc.pol., fél- szoc.pol. ) kapcsolódó támogatások (pénzügyi rendszer) kamattámogatások (a hitelhez vagy a hitel refinanszírozásához) adókedvezmények A lakásfinanszírozás formái (5) Állami támogatások: nagyon eltérı hatékonyság közgazdasági hatékonyság = tıkeáttétel egyszerestıl (pl. direkt támogatás) akár a nyolcszorosig: jelenlegi hazai lakás-takarékpénztári támogatás 37

38 Lakáshelyzet Magyarországon (1) Nincsenek jelentıs mennyiségi problémák 1000 fıre kb. 400 lakás A minıség elmarad az európai színvonaltól nem megfelelı közmőellátottság ezer lakás nem megfelelı színvonalú, ezer fel sem újítható Kb. 700 ezer panel vagy más iparosított eljárással épült, felújítandó ingatlan Közmőellátottság % Víz 84,8 Csatorna 44,1 Gáz 60 Villany 99 Lakáshelyzet Magyarországon (2) A túlzsúfoltság nem számottevı háztartások kb. 20%-ában kényszeregyüttélés Új lakás építésében nincs drámai a lemaradás Jelentıs regionális különbségek Magántulajdon dominanciája kulturális és privatizációs okok korlátozza a lakás-rendszer rugalmasságát Lakásmobilitás alacsony szinten 38

39 A lakásfinanszírozás arányai Finanszírozás fıként magánerıbıl Az EU átlaggal fordított finanszírozási arányok Saját erı Hitel Mo. 80 % 20% EU átl % 85-90% A lakás-elıtakarékosság (1) A lakás-elıtakarékosság alapgondolata: kölcsönös segítség elve, piaci kamatkörnyezettıl független konstrukció Kezdetek: 1920-as évek, Németország és Ausztria (I. vh. pusztítása, hiperinfláció) Zárt (ún. Bauspar-) modell (csak betétes lehet hitelfelvevı, sorba állítás) Nyílt (francia) modell 39

40 A lakás-elıtakarékosság (2) Lakossági elterjedtség (penetráció) Lakosok száma (M) LTP szerzıdésállomány (M) 2001 Penetráció Ausztria 8,1 5,6 69% Németország 82 32,6 40% Szlovákia 5,4 1 19% Cseh Köztársaság 10,3 4,5 44% Magyarország 10 0,8 8% A lakás-elıtakarékosság (3) Miért népszerő Európában? az elıtakarékoskodás a kultúra része tudatában vannak a kamatlábak ciklikus változásának (a LTP kamata fix, kiszámítható, független a külsı környezettıl) munkáltatói ösztönzı rendszer része lehetıség rugalmas termék-innovációra 40

41 Magyarországi elızmények I. vh. után: állami szerepvállalás a lakásínség megszüntetésére évi IV. tc. az építıtakaréküzlet szabályozásáról (kis hatás) 1945 után: a polgári öngondoskodás szerepének háttérbe szorítása 43/1980. PM r. az ifjúsági takarékbetétrıl 90/1987 PM r. a lakáscélú megtakarításokról A jogszabályi környezet 1996:CXII. tv. A hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.) 1996:CXIII. tv. a lakástakarékpénztárakról (Ltp.tv.) hatályba lépés: /1996. Korm. r. a lakáselıtakarékosság állami támogatásáról 47/1997. Korm. r. a lakástakarékpénztár általános szerzıdési feltételeirıl április 1.: átfogó módosítás 41

42 Pénzügyi intézmények rendszere Pénzügyi intézmény (PSZÁF felügyeli) Hitelintézet Bank Szakosított hitelintézet Szövetkezeti hitelintézet (takarék- vagy hitelszövetkezet) Pénzügyi vállalkozás [A Hpt. szerinti csoportosítás, alapját az eltérı tevékenységi kör és az eltérı egyéb követelmények (tıke, jogszabály stb.) adják.] Szakosított hitelintézetek (1) Specialitásukat külön jogszabály, vagy jogszabály rész szabályozza, amely szabályokat mindig az alapjogszabállyal (Hpt.) együttesen kell alkalmazni. Minimális alaptıke: a külön jogszabályokban szabályozott Tevékenységi kör: speciális, és/vagy nem terjedhet ki a teljes pénzügyi szolgáltatási palettára (Hpt. 3. ) 42

43 Szakosított hitelintézetek (2) Magyar Fejlesztési Bank Rt. Magyar Export-Import Bank Rt. Jelzálog-hitelintézetek Lakás-takarékpénztárak Lakásfinanszírozási lehetıségek! A lakás-takarékpénztár fı jellemzıi (1) Az állam az öngondoskodást támogatja lakás-takarékpénztár: lakáscélú betétgyőjtés életbiztosítás: vészhelyzetre történı önálló felkészülés nyugdíjbiztosítás: idıskorra történı elıtakarékosság 43

44 A lakás-takarékpénztár fı jellemzıi (2) Speciális szabályozás: Ltp.tv. és két Korm. r. Kizárólagosság a lakástakarék-üzletre Feladata, célja: lakáscélok saját erıbıl történı megvalósítását elısegítı elıtakarékossági lehetıség biztosítása ezáltal hozzájárulás a hazai lakásállomány bıvüléséhez, értékének megırzéséhez Mőködési elve: zárt rendszer, állami támogatás Minimális alaptıke: 2 milliárd Ft (azonos a kereskedelmi bankokéval) Lakás-takarékpénztár: tevékenységi kör Kizárólag: lakáscélú betétgyőjtés lakáscélú hitelezés lakáscélú finanszírozáshoz közvetlenül kapcsolódóan más pénzügyi intézmény, illetve biztosítóintézet részére pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) részesedés a Hpt. szerinti járulékos vállalkozásban legfeljebb a szavatoló tıke 10%-a erejéig 44

45 Lakás-takarékpénztár: lakáscél (1) lakótelek, lakás, családi ház, tanyai lakóingatlan vásárlása, építése, cseréje, nyugdíjasházban bérleti jog vásárlása bıvítés, felújítás, korszerősítés, helyreállítás közmővek, kommunális létesítmények kialakítása, felújítása: szilárd út, kerítés, járda, telefon, áram-, víz-, gázvezeték szennyvízcsatorna, csapadékvíz-elvezetı csatorna, árok, központi főtés, informatikai hálózati kapcsolat Lakás-takarékpénztár: lakáscél (2) szövetkezeti vagy társasházi közös tulajdonú épületrészek felújítása, korszerősítése pénzügyi intézménytıl, vagy biztosítóintézettıl felvett kölcsön, valamint a hitelintézet által folyósított és igazolt célra felhasznált munkáltatói, illetve települési önkormányzat által nyújtott kölcsön kiváltása széles körben felhasználható 45

46 Lakás-takarékpénztár: a konstrukció (1) Megtakarítási szakasz Elıtakarékosság: min. 4 év Állami támogatás: 30%, max Ft Ft (1997-ben 40%, Ft, 1998-tól 2003-ig 30%, Ft) Betéti kamat: évi 3%, fix Áthidaló kölcsön: 2 év után, 25% megtakarítási szint elérése esetén Hitelszakasz fix 6%-os éves kamatozású, lakáscélú kölcsön (10% alatt kell legyen az állami támogatáshoz) futamideje: megtakarítási szakaszhoz igazodó A konstrukció (2) 50% Kamat 3% Ft Állami tám. t 30% Saját t befizetés Hitelszakasz Megtakarítási szakasz Lakásc scélú kölcsön fix 6%-os kamat Szerzıdéses összeg 50% idı 46

47 A szerzıdéses összeg Fogalma: a megtakarítások, az állami támogatások, a betéti kamatok és a lakáskölcsön együttes összege Számítási alapja a havi megtakarítási és hiteltörlesztési összegnek Összege: 4 év után: 2,4-7,5 millió Ft 8 év után: 5,2-15 millió Ft Lakás-takarékpénztár: befektetések Törvényi korlátozások a szabad eszközök (gyakorlatilag ügyfélpénzek) befektetésére min. 50% állampapír (H, EU, OECD, IMF) vagy készpénz, számlapénz max. 20% bankközi betét belföldi hitelintézetnél max. 20% áthidaló kölcsön max. 30% jelzáloglevél 47

48 A magyar lakás-takarékpénztári piac 1997-ben három pénztár indult 1998-tól 2002-ig négy pénztár mőködött : a Lakáskassza-Wüstenrot Rt. átvette az Otthon Rt. állományát : egyesülés útján létrejött a Fundamenta- Lakáskassza Rt. 2005: két hazai lakás-takarékpénztár A zárt rendszerő elıtakarékosság jellemzıi (1) Alanyai lakás-takarékpénztár szerzıdı: lakás-elıtakarékoskodó, betétes adós kedvezményezett: korlátozott kör (csak közeli hozzátartozó) 48

49 A zárt rendszerő elıtakarékosság jellemzıi (2) szerzıdés szakaszai az ügyfél ajánlata - elfogadás az ltp. által betéti szakasz kiutalás hitelszakasz A zárt rendszerő elıtakarékosság jellemzıi (3) a kiutalás a szerzıdések értékelése a fordulónapokon, sorbaállítás (értékszám), kiutalási feltételek a szabad eszköz meghatározása (célértékszám) kiutalási értesítı - ügyfélválasz kiutalási idıszak (3 hónap) kiutalás (nem azonos a kifizetéssel) 49

50 A zárt rendszerő elıtakarékosság jellemzıi (4) Hitelszakasz fix, alacsony kamatozású kölcsön, annuitásos törlesztés rendkívüli elıtörlesztés lehetısége nincs korlátozva Szja.tv. 38. szerinti adókedvezményre nem jogosít (alkotmányossági aggályok) A zárt rendszerő elıtakarékosság jellemzıi (5) A lakáscélú felhasználás ellenırzése teljes szerzıdéses összegre (benne az állami támogatásra) 8 év után: szabad felhasználás ha nem igazol: az ltp. a Magyar Állam képviseletében eljárva érvényesíti a követelést a végrehajtás az adóhatóság feladata 50

51 A szabályozás továbbfejlesztésének irányai (1) Új termékek munkáltatói befizetés (önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári minta) a lakáscélú felhasználási kör bıvítése: a kedvezményezettek (legalább a kiskorúak) tulajdonszerzési kényszerének megszüntetése Részvétel állami programokban a bérlakás-programban kötelezı elıtakarékoskodás becsatornázása a lakás-takarékpénztárakba A szabályozás továbbfejlesztésének irányai (2) A konstrukció kötöttségeinek oldása azonnali finanszírozás (az áthidaló kölcsön elırehúzása a szerzıdéskötés idıpontjáig) 50%-os betét / szerzıdéses összeg arány emelése, ezzel a finanszírozási képesség javítása Szja-kedvezmény a 6%-os kölcsönök után 51

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet KLINIKA MAGÁN KLINIKA KÓRHÁZ SZAKRENDELİ SZAKRENDELİ MAGÁN SZAKRENDELÉS

Részletesebben

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában 2009.03.17. 10:22 A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában Pénztárkonferencia 2006. november 8-9. PSZÁF Előadó: dr. Csányi Sándor Elnök-vezérigazgató OTP Bank Magyarország a lakossági megtakarítási

Részletesebben

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19.

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A nyugdíjrendszerek típusai A járadékok / kifizetések finanszírozásának módja

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. Üzletszabályzatának melléklete Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre,

Részletesebben

Biztosítás (fogalma, csoportosítások)

Biztosítás (fogalma, csoportosítások) Kockázatkezelés és biztosítás elıadások 2. rész (Biztosítás) 2008/2009. tanév 2. félév Dr. Farkas Szilveszter egyetemi docens SZE Gazdálkodástudományi Tanszék Biztosítás (fogalma, csoportosítások) Kockázatkezelés

Részletesebben

Lakástakarék. válságálló megtakarítás mindenkinek 2010. Lakossági Igazgatóság

Lakástakarék. válságálló megtakarítás mindenkinek 2010. Lakossági Igazgatóság Lakástakarék válságálló megtakarítás mindenkinek 2010. Lakossági Igazgatóság Röviden a termékről A konstrukció pénzáramlása Szerződéses összeg (kiutalás) Betételhelyezés (49-96 hónap) Kölcsöntörlesztés

Részletesebben

NYUGDÍJPROGRAM Nyugdíjtervezés X.Y. részére Egyéni szükséglet összesítés és nyugdíjcélú megoldási javaslat

NYUGDÍJPROGRAM Nyugdíjtervezés X.Y. részére Egyéni szükséglet összesítés és nyugdíjcélú megoldási javaslat NYUGDÍJPROGRAM Nyugdíjtervezés.Y. részére Egyéni szükséglet összesítés és nyugdíjcélú megoldási javaslat Az Ön eddigi életpályája, jelenlegi foglalkoztatottságának paraméterei és a szakemberek által a

Részletesebben

A MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

A MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET A MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE Érvényes: a 2011. december 31-ig értékesített Hitel-, és Kölcsöntermékekre Már nem értékesíthetı, 2011.

Részletesebben

Tájékoztató a lakás-takarékpénztárak (ltp.) által nyújtott lakáscélú megtakarítási és hitellehetőségekről

Tájékoztató a lakás-takarékpénztárak (ltp.) által nyújtott lakáscélú megtakarítási és hitellehetőségekről Tájékoztató a lakás-takarékpénztárak (ltp.) által nyújtott lakáscélú megtakarítási és hitellehetőségekről A lakás-takarékpénztárakban elhelyezett megtakarítások és a megtakarításokhoz kapcsolódó hitelfelvétel

Részletesebben

Finanszírozás, garanciák (biztosítások)

Finanszírozás, garanciák (biztosítások) Finanszírozás, garanciák (biztosítások) Biztosítások, garanciák 1. Garanciák, biztosítékok 2. Biztosítás Dr. Farkas Szilveszter egyetemi docens SZE Gazdálkodástudományi Tanszék farkassz@sze.hu http://dr.farkasszilveszter.hu/

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítı kamattámogatásos hitelek

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítı kamattámogatásos hitelek Érvényes: 2010. december 1-tıl visszavonásig Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítı támogatásos hitelek Megnevezés es Kamattámogatás Ügyfél által fizetendı mutató (THM) jutalék 3 Elı-, végtörlesztés

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre, korszerősítésre, felújításra ill. Idınyerı kölcsön

Részletesebben

Ügyféltájékoztató A PÁTRIA Takarékszövetkezet ingatlan fedezettel biztosított Hitel- és kölcsöntermékeinek összehasonlító táblázata

Ügyféltájékoztató A PÁTRIA Takarékszövetkezet ingatlan fedezettel biztosított Hitel- és kölcsöntermékeinek összehasonlító táblázata Ügyféltájékoztató A PÁTRIA ingatlan fedezettel biztosított Hitel- és kölcsöntermékeinek összehasonlító táblázata Ismerjük a megoldást, válasszon! Mire használható? Mennyi? Otthonteremtési állami kamattámogatott

Részletesebben

Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek)

Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek) Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek) Fizetési számla lekötött betét Összeg 1 hónapra lekötött évi % (1hó0407) EBKM 3 hónapra lekötött évi % (3hó0407) EBKM 10.000 2.000.000

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Kondorosi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

A magyar lakosság öngondoskodási attitűdje: kiadások

A magyar lakosság öngondoskodási attitűdje: kiadások A magyar lakosság öngondoskodási attitűdje: hálapénz és egyéb egészségügyi célú kiadások dr. Lukács Marianna, Patika-csoport 211. február 7. Egészséggazdasági Monitor Konferencia Budapest, Aranytíz Művelődési

Részletesebben

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Idıszakkal

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Idıszakkal Mi az a CIB Megoldás Hitel? A CIB Bank a CIB Megoldás Hitel termékével azoknak az ingatlanfedezetes hitellel rendelkezı ügyfeleinek kíván segítséget nyújtani, akiknek a gazdasági válság, árfolyamváltozás

Részletesebben

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) Sorszám Sorkód Megnevezés 1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) 001 1AB0 Eszközök összesen (2+10+75+102+114+275+302+316+333+357) 002 1AB1 Pénztár és elszámolási számlák (3+

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei Érvényes: 06..0től Forgalmazható hitelek Kamat (%) Egyszeri kezelési költség (%) Hitel összege (Ft) Személyi kölcsön havi BUBOR + 7 00.000.000.000 Személyi kölcsön csoportos hitelfedezeti életbiztosítás

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK Vállalkozói hitelek kondíciói II.a. Vállalkozói hitelek kondíciói Hítel típusa Vállalkozói hitelek (saját forrású) (forgóeszköz hitel, beruházási hitel, folyószámla hitel,

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai Előadók: Hanák Márta ügyvezető Jakab Ilona befektetési kontroller 2015. augusztus 31. TARTALOM

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás Különös Feltételei (alapbiztosítás) 1. sz. melléklet Kondíciós lista az ERGO Thébé és ERGO Io befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Általános

Részletesebben

Fundamenta-Lakáskassza Zrt energiahatékony felújítások. Dr. Nagy Ernő, Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 2012.01.31

Fundamenta-Lakáskassza Zrt energiahatékony felújítások. Dr. Nagy Ernő, Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 2012.01.31 Fundamenta-Lakáskassza Zrt energiahatékony felújítások Dr. Nagy Ernő, Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 2012.01.31 A válság tanulságai lakáshitelezés Mo.: 2008-2011 A pénzügyi válság a lakáshitelezésből indult

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA

MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA Meghirdetve: 2013. április 08. Hatályos: 2013. április 26. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

NYUGDÍJRENDSZER. A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata.

NYUGDÍJRENDSZER. A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata. NYUGDÍJRENDSZER A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata. Az állam által mőködtetett nyugdíjrendszer legfıbb jellemzıi 1. az ún. felosztó-kirovó finanszírozás,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: a december 31-tıl folyósított hitelekre

HIRDETMÉNY. Hatályos: a december 31-tıl folyósított hitelekre HIRDETMÉNY a Kondorosi Takarékszövetkezet hitelezési tevékenysége során alkalmazott kondíciókról (a Hirdetményben szereplı kamat százalékok éves kamatot jelentenek) Hatályos: a 2013. december 31-tıl folyósított

Részletesebben

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Futamidő (hónap) Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) Finanszírozás maximális aránya Hitel teljes megnevezése Devizanem Min. Max.

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

Az életbiztosítás Az élet-, baleset- és betegségbiztosítások jelentősége

Az életbiztosítás Az élet-, baleset- és betegségbiztosítások jelentősége Az életbiztosítás Az élet-, baleset- és betegségbiztosítások jelentősége Egyén, család Munkahely Nemzetgazdaság - társadalom 1 Az életbiztosítások rész fő témái 1. Az életbiztosítások általános jellemzői

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. június 11-tıl az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket. A fenti változás nem érinti az UCB Ingatlanhitel Zrt-vel kötött együttmőködési

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. július 01. www.egertksz.hu Jelen hirdetmény az Eger és Környéke Takarékszövetkezet természetes személy ügyfeleire érvényesek.

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet FAMÍLIA Önsegélyezı Pénztár 4026 Debrecen Péterfia u. 4. VI/613. Kiegészítı melléklet A Pénztár 2014. évi mőködésének általános jellemzıi A FAMÍLIA Önsegélyezı Pénztár 2000. április 07-én alakult, tevékenységi

Részletesebben

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy a hirdetményben

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: január 1-jétől

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: január 1-jétől Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? CIB UNO Lakáskölcsön Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB Végig FIX Lakáskölcsön CIB Otthonteremtési

Részletesebben

Takarék Otthonteremtı kamattámogatásos kölcsön Érvényes: tıl

Takarék Otthonteremtı kamattámogatásos kölcsön Érvényes: tıl Takarék 10+10 Otthonteremtı kamattámogatásos kölcsön Érvényes: 2016.07.01.-tıl Takarék 10+10 Otthonteremtı kamattámogatott hitel A kölcsön összege: 1 10 millió Ft Futamidı: 60 300 hónap Rendelkezésre tartási

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke A Winterthur Nyugdíjpénztár az Mpt. 70. (6) és (8) bekezdésében valamint a 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 21. -ában foglalt rendelkezések alapján a magánnyugdíjpénztári tevékenységéről a következő

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévı

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. június 11-tıl az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket. A fenti változás nem érinti az UCB Ingatlanhitel Zrt-vel kötött együttmőködési

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: november 1-től

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: november 1-től Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? CIB UNO Lakáskölcsön Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB Végig FIX Lakáskölcsön CIB Otthonteremtési

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

Ahány színre festheti otthonát, a Fundamenta lakásszámla annyi féle megoldást kínál lakáscéljaira!

Ahány színre festheti otthonát, a Fundamenta lakásszámla annyi féle megoldást kínál lakáscéljaira! Partnertájékoztató 1. Általános információk Megtakarítási- és hiteltermékek Ahány színre festheti otthonát, a Fundamenta lakásszámla annyi féle megoldást kínál lakáscéljaira! Életünk talán legnagyobb és

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el előtakarékossági piacon Előadó: dr. Hardy Ilona Előadó: az Aranykor

Részletesebben

73EME Mérleg - Eszköz Nagyságrend: ezer forint

73EME Mérleg - Eszköz Nagyságrend: ezer forint TEST-VÉR Egészségpénztár 2008.01.01.-12.31. c d e f g h z 001 73EME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 179,294 0 179,294 251,187 0 251,187 002 73EME11 Befektetett eszközök 81,546 0 81,546 170,313 0 170,313 003

Részletesebben

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 Miért van szükség államra? A tıkeáramlási mátrix elméleti keretében az állami szektor

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. június 01. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplı betéti szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig.

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei () Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség lásd még 23. pont + 24,00% 3 év 1. max.50.000,-ft zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő esetén 2.1 Díjak és költségek

Részletesebben

Érvényes: december 1-tıl

Érvényes: december 1-tıl Érvényes: 2009. december 1-tıl ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Minden hitelügyletben (kivéve diszkont hitelek és váltóleszámítolás) a Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. A kamatok és a kapcsolódó díjak, jutalékok

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

Az önsegélyező pénztárak szolgáltatásainak változásai

Az önsegélyező pénztárak szolgáltatásainak változásai Az önsegélyező pénztárak szolgáltatásainak változásai Az Öpt. és 263/2003. Kr. 2007. június 1-től hatályos szabályai alapján Szakmai konzultáció 2007. február 22. Az előadás főbb témakörei I. A szolgáltatások

Részletesebben

Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe

Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe Pénzügy I. Sportszervezı II. évfolyam Onyestyák Nikolett A központi bank mérlege 1 A központi bank mérlege általunk használt formája A jegybank

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: május 1-jétől

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: május 1-jétől Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? CIB UNO Lakáskölcsön Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB Végig FIX Lakáskölcsön CIB Új Otthon

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei Érvényes: 05.0.0től Forgalmazható hitelek Kamat (%) Egyszeri kezelési költség (%) Hitel összege (Ft) (max. hónap) Személyi kölcsön 3,65 9,50 00.000.000.000 (500.000 Ft 3 évre) 60 Személyi kölcsön csoportos

Részletesebben

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E Kihirdetve: 2012. december 01-én Hatályos: 2012. december 01-tıl Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitelek 2012. december

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön THM valamint a reprezentatív példa újraszámítása

Hirdetmény. Akciók kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön THM valamint a reprezentatív példa újraszámítása Hirdetmény Akciók kondíciói A hirdetmény módosításának oka: Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön THM valamint a reprezentatív példa újraszámítása 51/2013. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. április 25. Jelen Hirdetmény a 2016. március 10. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI. Érvényes: 2013. január 01-től

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI. Érvényes: 2013. január 01-től ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI Érvényes: 2013. január 01-től LAKOSSÁGI HITELKONSTRUKCIÓK 2011.december 31-ig befogadott hitelkérelmekre Hitelcél Éves ügyleti kamat

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek 1,00% + 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: alapja a tőke, évi 3 év 1. max.50.000,-ft 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre, korszerősítésre, felújításra ill. Idınyerı kölcsön

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK Érvényes: 2015. szeptember 15.-től az újonnan váltott betétekre 2015. október 01-től a minden meglévő betétre (visszavonásig vagy módosításig

Részletesebben

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (ezer Ft), illetve kötvény esetében árfolyam (%) Darab, illetve kötvény esetében név Könyv szerinti Piaci Darab, illetve kötvény esetében

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSRÓL A csoportos biztosítások azt a lehetıséget kínálják a vállalatok számára, hogy alkalmazottaiknak az anyagi megbecsülésen túl a váratlan események (balesetek,

Részletesebben

Az elıadás vázlata. A gazdasági válság hatása a lakáspolitikára. Tevékenységek. A lakásügy szervezeti elhelyezkedése

Az elıadás vázlata. A gazdasági válság hatása a lakáspolitikára. Tevékenységek. A lakásügy szervezeti elhelyezkedése Az elıadás vázlata A gazdasági válság hatása a lakáspolitikára Elıadás a Ingatlanszakmai Tudományos Mőhely konferenciáján Csider László ÖM Lakásügyi Fıosztály A lakásügy a kormányzati szervezetben A hazai

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatályos: 2017.04.01- A Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi

Részletesebben

Amit a THM-ről tudni kell

Amit a THM-ről tudni kell Krázi Miklós: Amit a THM-ről tudni kell Legtöbbünket könnyen megtéveszthetik a reklámok, hiszen a hitellehetőségek hirdetéseinél csak a kamatot vagy a gyors hitelbírálatot nézzük. Nem vagyunk tisztában

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete 1. Általános rendelkezések Top Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. március 1-jétől visszavonásig A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2010_v1.00) Érvényes: 2010. január 1-tıl visszavonásig.

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2010_v1.00) Érvényes: 2010. január 1-tıl visszavonásig. Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei () Érvényes: 2010. január 1-tıl visszavonásig. A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság területén

Részletesebben

Tartalomjegyzék. GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009

Tartalomjegyzék. GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009 GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 BEVEZETŐ...6 1. FEJEZET...7 A BANK FOGALMA, MIKRO- ÉS MAKROÖKONÓMIAI FUNKCIÓI...7 1.1. MI IS A BANK?...

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Érvényes: 2008. január 22-tıl visszavonásig. fı A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

PRESZTÍZS. Pintér Zsuzsanna

PRESZTÍZS. Pintér Zsuzsanna PRESZTÍZS Pintér Zsuzsanna Miért pont a PRESZTÍZS? Az ügyfelek igényei szerint BIZTONSÁG Aviva: nagy és tapasztalt világcég Független vagyonkezelés Garantált eszközalap: Profitır Rugalmasan alakítható

Részletesebben

Lamanda Gabriella március 31.

Lamanda Gabriella március 31. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. március 31. Intézményi befektetők: Befektetési alapok Biztosítások Pénztárak Semleges bankműveletek Pénzforgalom lebonyolítása Aktív bankműveletek Hitelnyújtás

Részletesebben

HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások

HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások az előadás letölthető: www.patikapenztar.hu/ magánszemélyeknek/konferencia HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások 2012. január 25. dr. Lukács Marianna A magyar szociális állam 60/1991. (X.29.) országgyűlési

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETİ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETİ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITELTERMÉKISMERTETİ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. LAKÁSCÉLÚ ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSOS

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet FAMÍLIA Önsegélyezı Pénztár 4026 Debrecen Péterfia u. 4. VI/613. Kiegészítı melléklet A Pénztár 2015. évi mőködésének általános jellemzıi A FAMÍLIA Önsegélyezı Pénztár 2000. április 07-én alakult, tevékenységi

Részletesebben

Hatálybalépés napja: április 01.

Hatálybalépés napja: április 01. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja A kiadvány célja Jelen kiadványunk célja bemutatni a hitel átütemezés során felmerülı kockázatokat annak érdekében, hogy Ügyfeleink felelıs döntést hozhassanak a szükséges ismeretek birtokában. Számos

Részletesebben

I. Természetes személyek részére elérhető módozatok

I. Természetes személyek részére elérhető módozatok I. Természetes személyek részére elérhető módozatok termékcsalád Hitel módozatok Min. szerződéses összeg: 400 000 Ft 500 000 Ft 600 000 Ft 800 000 Ft 1 000 000 Ft Max. szerződéses összeg: 3 000 000 Ft

Részletesebben

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt.

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. Érvényes: 2014. augusztus 01-jétől Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY Forintban kezelt megtakarítások 1. Fizetési számlákhoz kapcsolódó lekötések 1.1. Lakossági forint folyószámlán történő

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Öngondoskodás Fundamenta szerződéssel - tanulságok a jövőre

Öngondoskodás Fundamenta szerződéssel - tanulságok a jövőre Öngondoskodás Fundamenta szerződéssel - tanulságok a jövőre Dr. Nagy Ernő Fundamenta-Lakáskassza Zrt. stratégiai és fejlesztési igazgató Nagy.Erno@fundamenta.hu 2011.06.23. Öngondoskodás újratöltve Az

Részletesebben

A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság 2015. február 1-tôl hatályos Általános Szerzôdési Feltételeinek

A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság 2015. február 1-tôl hatályos Általános Szerzôdési Feltételeinek A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság 2015. február 1-tôl hatályos Általános Szerzôdési Feltételeinek (Üzletszabályzat) 9-13. sz. mellékletei 28 9. sz. melléklet

Részletesebben

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E. Kihirdetve: január 21. Hatályos: 2013.

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E. Kihirdetve: január 21. Hatályos: 2013. A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E Kihirdetve: 2013. január 21. Hatályos: 2013. február 01-tıl Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitelek 2013. február 01-tıl

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-063/2008/027. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa dr. H. P. jogtanácsos által képviselt Raiffeisen Bank Zrt. (Budapest) ellen gazdasági erıfölénnyel való visszaélés miatt

Részletesebben

1. LAKOSSÁGI SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK. A. Személyi jellegű hitelek

1. LAKOSSÁGI SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK. A. Személyi jellegű hitelek 1. LAKOSSÁGI SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK A. Személyi jellegű hitelek Hitelbírálati díj Takarék személyi kölcsön Folyósítási jutalék. Kölcsönfedezeti biztosítás Kedvezményes számlavezetési díj: Akciós

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben