Banki szolgáltatások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Banki szolgáltatások"

Átírás

1 Banki szolgáltatások Személyes pénzügyek 3. elıadás 2008/2009. II. félév február 26. Az elıadás témái 1. Számlavezetés utalások 2. Bankkártyák, hitelkártyák 3. Megtakarítások 4. Hitelek 5. Bankválasztás szempontjai 6. Ügyfélválasztás 1

2 1. Számlavezetés utalások Lakossági folyószámla Betéti kamat Szolgáltatások költségek Számlavezetési díj ATM készpénzfelvétel (saját-idegen ATM) Átutalási díj bankon belül-kívül fiókban - interneten Csoportos beszedési megbízás 2. Bankkártyák hitelkártyák Sima dombornyomott kártyák chip ATM kártyaelfogadó helyek Hitelkártyák hitelkeret és költsége 2

3 3. Megtakarítások md Ft lekötetlen folyószámlán Pénzpiaci befektetési jegyek (likviditás) Lekötött betét EBKM (egységesített betéti kamatláb mutató 41/1997. (III.5.) kormányrendelet) Megtakarítási számlák Befektetési alapok 4. Hitelek (1.) 1. Áruvásárlási hitelek 2. Személyi kölcsönök 3. Folyószámla hitelek 4. Lakáshitelek 5. Szabad felhasználású jelzáloghitelek 3

4 4. Hitelek (2.) THM teljes hiteldíj mutató Amit tartalmaz: kamat, kezelési költség, hitelbírálati díj, értékbecslési díj, helyszíni szemlék Amit nem tartalmaz: késedelmi kamat, futamidı meghosszabításának költsége, biztosítási és garancia díjak, átutalási díjak 4. Hitelek (2.) BAR-lista (KHR) Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer (BAR) Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) Bankközi Informatikai Szolgáltató Rt. 4

5 4. Hitelek (3.) Forint alapú deviza alapú? 5. Bankválasztás szempontjai Költségek mérlegelése Megbízhatóság Internet Egyéb 5

6 6. Ügyfélválasztás Private banking Tömegek Az életbiztosítások Személyes pénzügyek 4. elıadás Dr. Farkas Szilveszter március 12. 6

7 Az életbiztosítások elméleti alapjai fı témakörök 1. Pénzügyi szükségletek az életpályán 2. Az életbiztosítások fı jellemzıi 3. Az életbiztosítási szerzıdések szereplıi 4. Az életbiztosítások elméleti alapjai 1. Pénzügyi szükségletek az életpályán Lakhatás Általános tartalék Tartalék kiegészítése Gyermekek általános gondoskodás differenciált Autó (és cserék) Lakhatás (minıség) Elıtakarékosság betegség esetére Nyugdíj-kiegészítés saját és házastárs Vagyon hátrahagyása LTC Lakás járadék átváltás 7

8 2. Az életbiztosítások fı jellemzıi Biztosítási esemény halállal kapcsolatos két elemi életbiztosítás Szolgáltatás jellege biztosítási összeg elıre meghatározott = szolgáltatás nagysága Tartalékképzés sajátosságai és fontossága hosszú távú szerzıdések hosszú távú tartalékolás 3. Az életbiztosítási szerzıdések szereplıi Szerzıdı Biztosított Kedvezményezett(ek) Biztosító 8

9 4. Az életbiztosítások elméleti alapjai Ekvivalencia elv Demográfiai helyzet Technikai kamatláb választása Az életbiztosítások csoportosítása, típusai fı témák 1. Magyar csoportosítás 2. Angol-szász szakirodalom 3. Banyár-féle csoportosítás 4. Az életbiztosítások típusai 9

10 1. Magyar csoportosítás 1.1. Csabay Dezsı a rendszerezés szempontjai Biztosító teljesítési kötelezettsége feltétlen vagy feltételes Biztosított egészségi állapota normális vagy anormális kockázatú életbiztosítások Szolgáltatások tıke és járadékbiztosítások Biztosítási esemény haláleseti, elérési, vegyes és járadékbiztosítások Üzemgazdasági szempontok nagyélet, kisélet, CSÉB 1. Magyar csoportosítás (2.) 1.1. Csabay (folyt.) Díjfizetés módja: Egyszeri díjas Évi vagy havi díjas (visszatérı díjas) Állandó díjas Változó díjas Biztosított személyek száma: Egy személyre Két vagy több személyre 10

11 1. Magyar csoportosítás (3.) 1.1. Csabay (folyt.) négy fı típus Haláleseti Elérési (járadék is itt) Vegyes Meghatározott idıpontra szóló (à terme fixe) 1. Magyar csoportosítás (4.) 1.2. Asztalos László hat szempont a) Az életbiztosítás célja b) A szerzıdéssel kapcsolatos idıpontok, idıtartamok c) Szolgáltatásteljesítés módja d) Biztosított személyek száma e) Díjfizetés technikája f) Hozadék (sic!) visszatérítése 11

12 1. Magyar csoportosítás (5.) 1.2. Asztalos László (folyt.) ad a) Kockázati, haláleseti életbiztosítás (whole life policy) Elérési (versatile endowment policy) Vegyes Meghatározott idıpontra szóló (fix term) 2. Angol-szász szakirodalom (1.) 1. Chartered Insurance Institute (UK) Hosszú távú szerzıdések Életbiztosítások Betegségbiztosítások Befektetések Konkrét módozatok besorolása (hova tartozhat leginkább?) 12

13 2. Angol-szász szakirodalom (2.) B. Kenneth H. Skipper Kockázati (term life insurance) Vegyes (endowment insurance) Whole life insurance (Variable) Universal life Csoportosítás összegzése 1. Nincs egyértelmő hagyomány 2. Nincs általános szempont(rendszer) 3. Kivételek kezelése 4. Alapmódozat = leggyakoribb módozatok (?) 5. Elhatárolások bizonytalansága (pl. UL) 13

14 3. Banyár-féle csoportosítás 1. A kialakulás történeti sorrendje 2. Belsı felépítés logikája, szolgáltatás jellege 3. Adminisztratív és jogi megfontolások 4. Szerzıdı és biztosított kapcsolata (egyéni és csoportos) 5. Biztosítottak száma (egy és több életre) 6. Díjfizetés tartama és gyakorisága 3. Banyár-féle csoportosítás (2.) Ad 1. Hagyományos és modern életbiztosítások Hagyományos: haláleseti, elérési, vegyes, fix term, járadék rögzített technikai kamatláb, elıre látható paraméterek Modern: termék-dizájn és biztosítási esemény [a) UL, b) DD-CI, LTC] 14

15 Balesetbiztosítások Személyes pénzügyek 7. elıadás 2008/2009. II. félév március 26. Az elıadás témái 1. Általános áttekintés (baleset+betegség) 2. A balesetbiztosítás 15

16 1. Általános áttekintés Történeti Nemzetközi kitekintés Közösségi/magán finanszírozás aránya Elıgondoskodás/megtakarítás Magyarország források Kötelezı és általános társadalombiztosítás Állami/önkormányzati szociális ellátás Kiegészítı magánbiztosítási formák Önsegítés (alapítvány, egyesület ) Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 1.1. A baleset és betegség társadalmi kezelése Társadalmi szintő/mértékő veszély(ek) A magyar lakosság egészségi állapota Személybiztosítási védelem egészség/betegség kockázata => anyagi következmények Emberi élet/egészség pénzben kifejezhetı értéke? [ ember(i)tıke ] anyagi kár nem (közvetlenül kifejezhetı) anyagi kár (pl. életesélyek) 16

17 1.2. Epidemiológia a lakosság egészségi állapotával kapcsolatos jelenségek, történések, folyamatok feltárásának, mérésének, a mortalitási és morbiditási viszonyok leírásának a tudománya. Mortalitás: halandóság, halálozási arány Morbiditás: megbetegedések arányszáma 1.3. Morbiditási viszonyszámok 1. Incidencia (adott idıszakra) (új esetek száma/vizsgált populáció létszáma) x k k = Prevalencia (összes létezı eset száma/vizsgált populáció létszáma) x k k =

18 1.4. A baleseti és betegségi kockázatok biztosíthatósága Baleseti kockázat OK! Betegség kockázat??? Egészségügyön belüli információs aszimmetria Orvos és többi szereplı ügyfél és többi szereplı között Potyautas-jelenség Antiszelekció Autoszelekció Morális kockázat 1.5. A baleseti és betegségi kockázatok közösségi kezelésének módjai 1. Alaptípusok Kárfelosztó intézmények Kockázatfelosztó intézmények 2. Az egészségügyi rendszer Köz- és magánfinanszírozás 3. Biztosító és pénztár együttmőködése 4. A biztosítási módszerrel történı finanszírozás feltételei 18

19 2. A balesetbiztosítás 1. A biztosítási esemény egyszeri hatás, hirtelen, külsı, testen kívülrıl ható, akaraton kívüliség 2. Baleseti biztosítási esemény kimenetelei Nincs sérülés Sérülés bekövetkezése 3. Baleseti sérülés következmények Baleseti halál Maradandó károsodás végleges rokkantság Múlékony baleseti sérülés 2.1. A balesetbiztosítási díj számítása és differenciálása Gyakorlat: régi tapasztalatok + külföldi tapasztalatok és hazai adatok 1. A nettó biztosítási díj Kockázati díj morbiditási számítások mérlegelés (taksálás) Differenciálás foglalkozás Díjkorrekciók Biztonsági többletelemek, kockázatelbírálás, együttes alkalmazás kérdése : független - összefüggı 19

20 2.1. A balesetbiztosítási díj számítása és differenciálása 2. Vállalkozói díjrész 3. Bruttó díj differenciálása díjfizetés módja tartam egyéb engedmények (pl. kármentesség ) 2.3. A balesetbiztosítási szolgáltatások 1. Baleseti halál 2. Baleseti rokkantság 3. Múlékony sérülés 4. Baleseti sérülési támogatások Keresıképtelenség Kórházi ápolás Azonnali szolgáltatások (pl. égési sérülés) 20

21 2.4. Balesetbiztosítási termékek (1) 1. Fı típusok a) egyszerő (egyféle) b) összetett, többféle kockázatra c) összetett, életbiztosítással d) összetett, nem-életbiztosítással e) önálló 2.4. Balesetbiztosítási termékek (2) 2. Csoportosítási szempontok a) Biztosítottak köre b) Biztosítási védelem terjedelme (idı-tér) c) Biztosítási védelem biztosítotti körre való kiterjedtsége (általános-speciális) d) Ágazati besorolás Élet- és balesetbiztosítás Baleset- és betegségbiztosítás Nem-élet- és balesetbiztosítás 21

22 A betegségbiztosítás(ok) 1. Az egészség/betegség fogalma 2. A betegségbiztosítási esemény 3. Díjkalkuláció 4. Elıfeltételek 5. Biztosított kötelezettségei 6. Biztosítási szolgáltatások és termékek 1. Az egészség/betegség fogalma Empirikus szemlélet: az a szervezet egészséges, amely jól alkalmazkodik környezetéhez Normativista megközelítés: testi vagy lelki betegség a normától, a társadalomban normálisnak tartott mintától való eltérés Naturalista megközelítés: az egészségre jellemzı állapotjelzık értékeloszlásának szélsı értéktartományai a kórosak Funkcionalista szemlélet: beteg az a szerv, amely nem a feladatának, funkciójának megfelelıen mőködik 22

23 1. Az egészség/betegség fogalma A betegség-kockázat sajátossága Betegség lassú kialakulása Felismerés/gyógyítás késlekedése teher a finanszírozáson Állami elıírások Szőrés Munkakörök betöltése feltételhez kötött 2. A betegségbiztosítási esemény A betegségbiztosítási esemény a biztosítottnak a betegsége miatt bekövetkezı, orvosilag indokolt gyógykezelése. idıpont orvos által meghatározott és biztosító által ismert módon történı gyógykezelés szokásos (átlagos) költségszinten 23

24 2. Biztosítható betegségi kockázat BETEGSÉGI KOCKÁZATOK OBJEKTÍV SZUBJEKTÍV külsı belsı nem tudatos tudatos BIZTOSÍTHATÓ BETEGSÉGI KOCKÁZAT NEM BIZTOSÍTHATÓ BETEGSÉGI KOCKÁZAT 3. Díjkalkuláció Ekvivalencia elv A díj felépítése 24

25 4. Elıfeltételek (1) Finanszírozók együttmőködése A várakozási idı Orvosi vizsgálattal kiváltható 3 hónap általában Tartam csökkentése: csoportos, családi Biztosító által finanszírozott terjedelem 70-85%, költségmegosztás általános Önrész 4. Elıfeltételek (2) Kizárások Rutin, megelızı vizsgálatok/eljrárások Speciális szolgáltatások (pl. kozmetikai célú sebészet) Állapotmegırzı gondozás Gyógyászati segédeszközök 25

26 4. Elıfeltételek (3) Korlátozások Intézmény Terület Összeg Gyakoriság Összeg és gyakoriság kombinációja Bizonyos ellátások korlátozása Már meglévı betegségek 5. Biztosított kötelezettségei Többszörös biztosítás bejelentése Biztosítási esemény bejelentése 26

27 6. Biztosítási szolgáltatások és termékek Szolgáltatás kettıssége Kár- illetve összegbiztosítás Csoportosítás Biztosítottak köre: egyéni, családi, csoportos Szolgáltatási kör: teljes, részleges ( lista szerinti ), alapszolgáltatás, alapvetı vagy kiemelt betegségekre Tartalma: baleset, rokkantsági, keresıképtelenségi Intézmény szerint: kórházi ápolás, ambuláns kezelés, kiegészítı (pl. szanatórium) A magyar pénztári rendszer önkéntes és magán-nyugdíjpénztárak Személyes pénzügyek 10. elıadás 2008/2009. II. félév április

28 Fı témák 1. Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak 2. Magán-nyugdíjpénztárak 3. Lakás-takarékpénztárak (jövı héten) 1. Ö.K.B.Pénztárak (1.) Elıgondoskodási forma Kiegészítı pénztár elismert pénztár Alapszabály Várakozási idı Tagdíj Egyéni számla szolgáltatási számla 28

29 1. Ö.K.B. Pénztárak (2). Mőködési alapelvek 1. Önkormányzati mőködés 2. Zárt gazdálkodás elve 3. Kölcsönösség elve 4. Önkéntesség elve 5. Függetlenség elve 6. Szolidaritás elve 7. Társulási elv 8. Non-profit mőködés 1. Ö.K.B. Pénztárak (3). Pénztártípusok a) Nyugdíjpénztár várakozási idı 10 év b) Egészségpénztár egészség védı programok szervezése és finanszírozása c) Önsegélyezı pénztár támogatás munkanélkülivé vagy keresıképtelenné válás esetére 29

30 1. Ö.K.B. Pénztárak (4). Tagsági jogviszony - tagdíj 16 év, magyar állampolgár vagy külföldi, letelepedési vagy munkavállalási engedéllyel Tagdíj Tag Munkáltató (+támogatás) 1. Ö.K.B. Pénztárak (5). Pénztár szervezete Közgyőlés Igazgatótanács Ellenırzı Bizottság 30

31 1. Ö.K.B. Pénztárak (6). 1. Pénztár gazdálkodása bevételek: Fedezeti alap Mőködési alap Likviditási alap 2. Befektetési szabályok (állam) 3. Vagyon- és letétkezelés 2. Magán-nyugdíjpénztárak (1.) Társadalombiztosítási nyugdíj kiegészítése elı(ön)gondoskodás Kötelezı (és önkéntes volt) 31

32 2. Magán-nyugdíjpénztárak (2.) Mőködési alapelvek 1. Önkormányzati mőködés 2. Szabad pénztárválasztás 3. Kölcsönösség és öngondoskodás 4. Követelés = vagyon örökölhetı és kedvezményezett jelölhetı 2. Magán-nyugdíjpénztárak (3.) Mőködési alapelvek (folyt.) 5. Zárt gazdálkodás 6. Biztonságos gazdálkodás 7. Jó gazda gondossága 8. Nyilvánosság és adatvédelem 9. Összehasonlítható teljesítmény 32

33 2. Magán-nyugdíjpénztárak (4.) 1. Alapítás 2. Tagdíj tartalékok (fedezeti, mőködési és likviditási) 3. Szolgáltatás Egyösszegő Járadék (saját vagy biztosítótól) 4. Befektetési szabályok 33

34 A lakástakarékpénztárak Személyes pénzügyek 11. elıadás 2008/2009. II. félév április 23. A lakhatás igénye Alapvetı emberi igény és jog A mindenkori kormányok gazdaságpolitikájának kiemelt területe a lakáspolitika (lakásügy) A modern polgári államok jelentıs összegeket költenek rá: pl. EU: GDP 1,5-2% Lakhatás megoldása vs. tulajdonjog 34

35 Lakásfinanszírozás Az (állam)polgár hosszú távú feladata ( életfeladata ) Szereplık (arányuk a politikai rendszertıl függ): az érintett (állam)polgár a pénzügyi szektor az állam és egyéb szociális intézmények: önkormányzat, munkáltató A lakásfinanszírozás formái (1) Az (állam)polgár részérıl: önerı, családi segítség, kaláka A pénzügyi szektor részérıl: lakáskölcsönök és más formák Az állam részérıl: támogatások Önkormányzati, munkáltatói támogatások és hitelek 35

36 A lakásfinanszírozás formái (2) Lakáskölcsönök: Ptk. szerinti, célhoz kötött bankkölcsön A nyújtó intézmény: kereskedelmi bank jelzáloghitelintézet lakás-takarékpénztár biztosító Forint- vagy devizaalapú (EUR, CHF) A lakásfinanszírozás formái (3) A pénzügyi szektor által nyújtott egyéb lakásfinanszírozási formák: lízing vásárlói csoport egyéb (pl. idıben osztott használati jog) 36

37 A lakásfinanszírozás formái (4) Állami támogatások: direkt támogatás (pl. szoc.pol., fél- szoc.pol. ) kapcsolódó támogatások (pénzügyi rendszer) kamattámogatások (a hitelhez vagy a hitel refinanszírozásához) adókedvezmények A lakásfinanszírozás formái (5) Állami támogatások: nagyon eltérı hatékonyság közgazdasági hatékonyság = tıkeáttétel egyszerestıl (pl. direkt támogatás) akár a nyolcszorosig: jelenlegi hazai lakás-takarékpénztári támogatás 37

38 Lakáshelyzet Magyarországon (1) Nincsenek jelentıs mennyiségi problémák 1000 fıre kb. 400 lakás A minıség elmarad az európai színvonaltól nem megfelelı közmőellátottság ezer lakás nem megfelelı színvonalú, ezer fel sem újítható Kb. 700 ezer panel vagy más iparosított eljárással épült, felújítandó ingatlan Közmőellátottság % Víz 84,8 Csatorna 44,1 Gáz 60 Villany 99 Lakáshelyzet Magyarországon (2) A túlzsúfoltság nem számottevı háztartások kb. 20%-ában kényszeregyüttélés Új lakás építésében nincs drámai a lemaradás Jelentıs regionális különbségek Magántulajdon dominanciája kulturális és privatizációs okok korlátozza a lakás-rendszer rugalmasságát Lakásmobilitás alacsony szinten 38

39 A lakásfinanszírozás arányai Finanszírozás fıként magánerıbıl Az EU átlaggal fordított finanszírozási arányok Saját erı Hitel Mo. 80 % 20% EU átl % 85-90% A lakás-elıtakarékosság (1) A lakás-elıtakarékosság alapgondolata: kölcsönös segítség elve, piaci kamatkörnyezettıl független konstrukció Kezdetek: 1920-as évek, Németország és Ausztria (I. vh. pusztítása, hiperinfláció) Zárt (ún. Bauspar-) modell (csak betétes lehet hitelfelvevı, sorba állítás) Nyílt (francia) modell 39

40 A lakás-elıtakarékosság (2) Lakossági elterjedtség (penetráció) Lakosok száma (M) LTP szerzıdésállomány (M) 2001 Penetráció Ausztria 8,1 5,6 69% Németország 82 32,6 40% Szlovákia 5,4 1 19% Cseh Köztársaság 10,3 4,5 44% Magyarország 10 0,8 8% A lakás-elıtakarékosság (3) Miért népszerő Európában? az elıtakarékoskodás a kultúra része tudatában vannak a kamatlábak ciklikus változásának (a LTP kamata fix, kiszámítható, független a külsı környezettıl) munkáltatói ösztönzı rendszer része lehetıség rugalmas termék-innovációra 40

41 Magyarországi elızmények I. vh. után: állami szerepvállalás a lakásínség megszüntetésére évi IV. tc. az építıtakaréküzlet szabályozásáról (kis hatás) 1945 után: a polgári öngondoskodás szerepének háttérbe szorítása 43/1980. PM r. az ifjúsági takarékbetétrıl 90/1987 PM r. a lakáscélú megtakarításokról A jogszabályi környezet 1996:CXII. tv. A hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.) 1996:CXIII. tv. a lakástakarékpénztárakról (Ltp.tv.) hatályba lépés: /1996. Korm. r. a lakáselıtakarékosság állami támogatásáról 47/1997. Korm. r. a lakástakarékpénztár általános szerzıdési feltételeirıl április 1.: átfogó módosítás 41

42 Pénzügyi intézmények rendszere Pénzügyi intézmény (PSZÁF felügyeli) Hitelintézet Bank Szakosított hitelintézet Szövetkezeti hitelintézet (takarék- vagy hitelszövetkezet) Pénzügyi vállalkozás [A Hpt. szerinti csoportosítás, alapját az eltérı tevékenységi kör és az eltérı egyéb követelmények (tıke, jogszabály stb.) adják.] Szakosított hitelintézetek (1) Specialitásukat külön jogszabály, vagy jogszabály rész szabályozza, amely szabályokat mindig az alapjogszabállyal (Hpt.) együttesen kell alkalmazni. Minimális alaptıke: a külön jogszabályokban szabályozott Tevékenységi kör: speciális, és/vagy nem terjedhet ki a teljes pénzügyi szolgáltatási palettára (Hpt. 3. ) 42

43 Szakosított hitelintézetek (2) Magyar Fejlesztési Bank Rt. Magyar Export-Import Bank Rt. Jelzálog-hitelintézetek Lakás-takarékpénztárak Lakásfinanszírozási lehetıségek! A lakás-takarékpénztár fı jellemzıi (1) Az állam az öngondoskodást támogatja lakás-takarékpénztár: lakáscélú betétgyőjtés életbiztosítás: vészhelyzetre történı önálló felkészülés nyugdíjbiztosítás: idıskorra történı elıtakarékosság 43

44 A lakás-takarékpénztár fı jellemzıi (2) Speciális szabályozás: Ltp.tv. és két Korm. r. Kizárólagosság a lakástakarék-üzletre Feladata, célja: lakáscélok saját erıbıl történı megvalósítását elısegítı elıtakarékossági lehetıség biztosítása ezáltal hozzájárulás a hazai lakásállomány bıvüléséhez, értékének megırzéséhez Mőködési elve: zárt rendszer, állami támogatás Minimális alaptıke: 2 milliárd Ft (azonos a kereskedelmi bankokéval) Lakás-takarékpénztár: tevékenységi kör Kizárólag: lakáscélú betétgyőjtés lakáscélú hitelezés lakáscélú finanszírozáshoz közvetlenül kapcsolódóan más pénzügyi intézmény, illetve biztosítóintézet részére pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) részesedés a Hpt. szerinti járulékos vállalkozásban legfeljebb a szavatoló tıke 10%-a erejéig 44

45 Lakás-takarékpénztár: lakáscél (1) lakótelek, lakás, családi ház, tanyai lakóingatlan vásárlása, építése, cseréje, nyugdíjasházban bérleti jog vásárlása bıvítés, felújítás, korszerősítés, helyreállítás közmővek, kommunális létesítmények kialakítása, felújítása: szilárd út, kerítés, járda, telefon, áram-, víz-, gázvezeték szennyvízcsatorna, csapadékvíz-elvezetı csatorna, árok, központi főtés, informatikai hálózati kapcsolat Lakás-takarékpénztár: lakáscél (2) szövetkezeti vagy társasházi közös tulajdonú épületrészek felújítása, korszerősítése pénzügyi intézménytıl, vagy biztosítóintézettıl felvett kölcsön, valamint a hitelintézet által folyósított és igazolt célra felhasznált munkáltatói, illetve települési önkormányzat által nyújtott kölcsön kiváltása széles körben felhasználható 45

46 Lakás-takarékpénztár: a konstrukció (1) Megtakarítási szakasz Elıtakarékosság: min. 4 év Állami támogatás: 30%, max Ft Ft (1997-ben 40%, Ft, 1998-tól 2003-ig 30%, Ft) Betéti kamat: évi 3%, fix Áthidaló kölcsön: 2 év után, 25% megtakarítási szint elérése esetén Hitelszakasz fix 6%-os éves kamatozású, lakáscélú kölcsön (10% alatt kell legyen az állami támogatáshoz) futamideje: megtakarítási szakaszhoz igazodó A konstrukció (2) 50% Kamat 3% Ft Állami tám. t 30% Saját t befizetés Hitelszakasz Megtakarítási szakasz Lakásc scélú kölcsön fix 6%-os kamat Szerzıdéses összeg 50% idı 46

47 A szerzıdéses összeg Fogalma: a megtakarítások, az állami támogatások, a betéti kamatok és a lakáskölcsön együttes összege Számítási alapja a havi megtakarítási és hiteltörlesztési összegnek Összege: 4 év után: 2,4-7,5 millió Ft 8 év után: 5,2-15 millió Ft Lakás-takarékpénztár: befektetések Törvényi korlátozások a szabad eszközök (gyakorlatilag ügyfélpénzek) befektetésére min. 50% állampapír (H, EU, OECD, IMF) vagy készpénz, számlapénz max. 20% bankközi betét belföldi hitelintézetnél max. 20% áthidaló kölcsön max. 30% jelzáloglevél 47

48 A magyar lakás-takarékpénztári piac 1997-ben három pénztár indult 1998-tól 2002-ig négy pénztár mőködött : a Lakáskassza-Wüstenrot Rt. átvette az Otthon Rt. állományát : egyesülés útján létrejött a Fundamenta- Lakáskassza Rt. 2005: két hazai lakás-takarékpénztár A zárt rendszerő elıtakarékosság jellemzıi (1) Alanyai lakás-takarékpénztár szerzıdı: lakás-elıtakarékoskodó, betétes adós kedvezményezett: korlátozott kör (csak közeli hozzátartozó) 48

49 A zárt rendszerő elıtakarékosság jellemzıi (2) szerzıdés szakaszai az ügyfél ajánlata - elfogadás az ltp. által betéti szakasz kiutalás hitelszakasz A zárt rendszerő elıtakarékosság jellemzıi (3) a kiutalás a szerzıdések értékelése a fordulónapokon, sorbaállítás (értékszám), kiutalási feltételek a szabad eszköz meghatározása (célértékszám) kiutalási értesítı - ügyfélválasz kiutalási idıszak (3 hónap) kiutalás (nem azonos a kifizetéssel) 49

50 A zárt rendszerő elıtakarékosság jellemzıi (4) Hitelszakasz fix, alacsony kamatozású kölcsön, annuitásos törlesztés rendkívüli elıtörlesztés lehetısége nincs korlátozva Szja.tv. 38. szerinti adókedvezményre nem jogosít (alkotmányossági aggályok) A zárt rendszerő elıtakarékosság jellemzıi (5) A lakáscélú felhasználás ellenırzése teljes szerzıdéses összegre (benne az állami támogatásra) 8 év után: szabad felhasználás ha nem igazol: az ltp. a Magyar Állam képviseletében eljárva érvényesíti a követelést a végrehajtás az adóhatóság feladata 50

51 A szabályozás továbbfejlesztésének irányai (1) Új termékek munkáltatói befizetés (önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári minta) a lakáscélú felhasználási kör bıvítése: a kedvezményezettek (legalább a kiskorúak) tulajdonszerzési kényszerének megszüntetése Részvétel állami programokban a bérlakás-programban kötelezı elıtakarékoskodás becsatornázása a lakás-takarékpénztárakba A szabályozás továbbfejlesztésének irányai (2) A konstrukció kötöttségeinek oldása azonnali finanszírozás (az áthidaló kölcsön elırehúzása a szerzıdéskötés idıpontjáig) 50%-os betét / szerzıdéses összeg arány emelése, ezzel a finanszírozási képesség javítása Szja-kedvezmény a 6%-os kölcsönök után 51

Biztosítás (fogalma, csoportosítások)

Biztosítás (fogalma, csoportosítások) Kockázatkezelés és biztosítás elıadások 2. rész (Biztosítás) 2008/2009. tanév 2. félév Dr. Farkas Szilveszter egyetemi docens SZE Gazdálkodástudományi Tanszék Biztosítás (fogalma, csoportosítások) Kockázatkezelés

Részletesebben

Finanszírozás, garanciák (biztosítások)

Finanszírozás, garanciák (biztosítások) Finanszírozás, garanciák (biztosítások) Biztosítások, garanciák 1. Garanciák, biztosítékok 2. Biztosítás Dr. Farkas Szilveszter egyetemi docens SZE Gazdálkodástudományi Tanszék farkassz@sze.hu http://dr.farkasszilveszter.hu/

Részletesebben

Biztosítás 2.0. Tartalomjegyzék. Farkas Szilveszter. Bevezetés

Biztosítás 2.0. Tartalomjegyzék. Farkas Szilveszter. Bevezetés Tartalomjegyzék Bevezetés Farkas Szilveszter Biztosítás 2.0 I. RÉSZ BIZTOSÍTÁSELMÉLETI ALAPOK 1. Az üzleti biztosítás... 8 1.1. A biztosítás alapformái: társadalombiztosítás és üzleti biztosítás...8 1.2.

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2010. június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: 2010. június 11-tıl

Részletesebben

Biztosítástan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd)

Biztosítástan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Biztosítástan (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Tartalomjegyzék Tematika... 5 I. Fejezet:... 6 Biztosításelméleti alapok... 6 1.1. A biztosítás története... 6 1.1.1.

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Általános tudnivalók... 4 4. A kölcsönszerzıdés létrejötte, a felek kötelezettségei... 5 5. A kölcsönszerzıdés

Részletesebben

Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezető hiteleinek igényléséhez

Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezető hiteleinek igényléséhez Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezető hiteleinek igényléséhez Segédlet a Hiteligénylési nyomtatvány kitöltéséhez Érvényes: 2009. december 11-tıl Tartalomjegyzék 1. Hitelkérelem - MKB ingatlanfedezető

Részletesebben

Államilag támogatott lakossági hitelek

Államilag támogatott lakossági hitelek DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Államilag támogatott lakossági hitelek DIPLOMAMUNKA Készítette: Szilágyi Gábor Konzulens: Lévai József Tulok Imre Debrecen, 2007 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31.

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31. SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. május 31. Tevékenységi körök és engedélyezési határozatai: Tevékenységi engedély száma és dátuma: Bankszámlavezetés és a készpénz nélküli fizetési

Részletesebben

Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés

Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés A biztosítás kialakulása, társadalmi jelentőssége, fogalma, jellemzői, gazdasági szerepe. Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés dr. Bozsik Sándor egyetemi docens pzbozsi@uni-miskolc.hu Tananyag

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról

1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL JELENTÉSE A JELZÁLOGHITELEZÉS TÁRGYÁBAN FOLYTATOTT ÁGAZATI VIZSGÁLATRÓL

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL JELENTÉSE A JELZÁLOGHITELEZÉS TÁRGYÁBAN FOLYTATOTT ÁGAZATI VIZSGÁLATRÓL 1 A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL JELENTÉSE A TISZTESSÉGTELEN PIACI MAGATARTÁS ÉS VERSENYKORLÁTOZÁS TILALMÁRÓL SZÓLÓ, TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1996. ÉVI LVII. TÖRVÉNY 36/A. -A ALAPJÁN A JELZÁLOGHITELEZÉS TÁRGYÁBAN

Részletesebben

Mezıgazdasági hitelezés gyakorlata a takarékszövetkezeteknél

Mezıgazdasági hitelezés gyakorlata a takarékszövetkezeteknél Debreceni Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar Mezıgazdasági hitelezés gyakorlata a takarékszövetkezeteknél DIPLOMAMUNKA Belsı konzulens: Lévai József Készítette: Kulcsár Tibor Debrecen, 2007 Tartalomjegyzék

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról 1

1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról 1 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról 1 Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális biztonságot szolgáló rendszerek újjáépítése, a szolidaritás, a

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY A LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJEINEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 2004-TŐL NAPJAINKIG

Részletesebben

BIZTOSÍTÁ SI ISMERETEK

BIZTOSÍTÁ SI ISMERETEK SZÉ CHENYI ISTVÁ N EGYETEM Á LTALÁ NOS KÖZGAZDASÁ GI TANSZÉ K BIZTOSÍTÁ SI ISMERETEK GAZDASÁ GI MENEDZSEREK SZÁ MÁ RA (OKTATÁ SI SEGÉDLET) GYŐR 2002 1 Í RTA: DR. FARKAS SZILVESZTER FŐ ISKOLAI DOCENS 2

Részletesebben

egészségügyi gazdasági szemle

egészségügyi gazdasági szemle egészségügyi gazdasági szemle A Nemzeti Erôforrás Minisztérium és az Egészségügyi Gazdasági Vezetõk Egyesülete közgazdasági folyóirata 49. évfolyam 5. szám, 2011. október Biztosítás az egészségügyben II.

Részletesebben

JELZÁLOGHITELEZÉSI RENDSZEREK ÉS A LAKÁSPOLITIKA KAPCSOLATÁNAK BEMUTATÁSA, NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS

JELZÁLOGHITELEZÉSI RENDSZEREK ÉS A LAKÁSPOLITIKA KAPCSOLATÁNAK BEMUTATÁSA, NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM JELZÁLOGHITELEZÉSI RENDSZEREK ÉS A LAKÁSPOLITIKA KAPCSOLATÁNAK BEMUTATÁSA,

Részletesebben

1.1. Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége

1.1. Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.09. havi tartalmakhoz Megtakarítások I. egyszerűbb termékek Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége Érdemes-e kisebb összegeket is félretenni? Tájékozódás

Részletesebben

3. Rokkantsági nyugdíjrendszer...21 Jogosultsági feltételek...21 Ellátások...22

3. Rokkantsági nyugdíjrendszer...21 Jogosultsági feltételek...21 Ellátások...22 Tartalomjegyzék 1. Általános jellemzık...1 nyugdíjbiztosítási rendszerének struktúrája...1 A nyugdíjbiztosítási járulékok mértéke, a nyugdíjrendszer finanszírozása...3 A nyugdíjbiztosítás irányítási és

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. Banküzemtan. dr. Bozsik Sándor egyetemi docens pzbozsi@uni-miskolc.hu

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. Banküzemtan. dr. Bozsik Sándor egyetemi docens pzbozsi@uni-miskolc.hu Banküzemtan dr. Bozsik Sándor egyetemi docens pzbozsi@uni-miskolc.hu Kötelezı irodalom: Tananyag Elıadások anyaga (PP prezentációk) melyek a tanszék honlapjáról letölthetık. Gál Erzsébet: Bankok, bankügyletek

Részletesebben

A fogyasztói magatartás tényezıi egyes hosszú távú, befektetés típusú szolgáltatásvásárlási döntésekben

A fogyasztói magatartás tényezıi egyes hosszú távú, befektetés típusú szolgáltatásvásárlási döntésekben Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Németh Ildikó Okleveles közgazdász A fogyasztói magatartás tényezıi egyes hosszú távú, befektetés típusú szolgáltatásvásárlási döntésekben

Részletesebben

Lakásszámla. Fundamenta Akadémia. Készítette: Dávid Szilvia, szakmai vezetô. 2013. július

Lakásszámla. Fundamenta Akadémia. Készítette: Dávid Szilvia, szakmai vezetô. 2013. július Fundamenta kadémia Készítette: Dávid Szilvia, szakmai vezetô 2013. július Tartalom Elôszó 3 Útmutató a tanuláshoz 4 1. lakás-elôtakarékosságról általában 5 1.1. Mi a lakás-takarékpénztár? 5 1.2. lakás-elôtakarékosság

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR BANKSZÖVETSÉG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR BANKSZÖVETSÉG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL MAGYAR BANKSZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ A MAGYAR BANKSZÖVETSÉG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL BUDAPEST, 2009. ÁPRILIS 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BANKRENDSZER 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK Fİ JELLEMZİI... 4 II. SZABÁLYOZÁSI, SZAKMAI

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2013

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2013 AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2013 A 234/2007. (IX. 4.) Korm. Rendelet szabályozza a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítését A jelentés

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben elıírt szabályoknak történı

Részletesebben

3 Az alábbi befektetési lehetőségek közül melyek tartoznak az ún. pénzügyi eszközök közé? A az értékpapírok B az ékszerek C az ingatlanok

3 Az alábbi befektetési lehetőségek közül melyek tartoznak az ún. pénzügyi eszközök közé? A az értékpapírok B az ékszerek C az ingatlanok 1. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPLŐI 1) PÉNZÜGYI PIACOK SZEREPLŐI, TEVÉKENYSÉGÜK ÉS SZOLGÁLTATÁSAIK Pénzügyi piac fogalma 1 Az alábbiak közül mely tényezők hatnak a kötvények árfolyamára?

Részletesebben

Biztosítási ismeretek 2011/2012 I. félév

Biztosítási ismeretek 2011/2012 I. félév Biztosítási ismeretek 2011/2012 I. félév I. A biztosítási piac szabályozó és ellenőrző szervei Az ágazat fő szabályozó testülete a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF), amely a Pénzügyminisztérium

Részletesebben