3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK március 24., március 31. 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1"

Átírás

1 3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK március 24., március 31. 1

2 Miért van szükség államra? A tıkeáramlási mátrix elméleti keretében az állami szektor nem termel És mi van azokkal a javakkal, amelyek túl drágák ahhoz, hogy a piac elıállítsa ıket, de mégis van rájuk kereslet? KÖZJAVAK problematikája. Ez az állami szektor termelése / szolgáltatása Közjavak: ~ közösségi feladatok, ahol közösen kell azonos döntést hozni állami beavatkozás szerepe Tehát: az állam is leírható az alapvetı mikroökonómiai eszköztárral: Termelés, technológia (költség-hatékonyság), racionális döntések 2

3 Államháztartás és magángazdaság Célok Eszközök Kockázat Szankciók Költséghaszonelemzés Államháztartás A közösség érdekében állnak, politikailag meghatározottak Kényszerbevételek, hitelfelvétel Az adófizetık és polgárok összességénél Elsısorban politikai: szavazatvesztés, esetleg a mandátum megvonása Néha adott politikai célokra készülnek Magángazdaság Az egyén érdekében állnak, szubjektíven meghatározottak Saját és idegen tıke (hitelek) Az egyedi gazdasági alanynál Nyereségkiesés, veszteség, egészen a csıdig Gazdaságossági célból folyamatosan készülnek Forrás: dr. Lóránt Zoltán (ÁSZ fıigazgató) elıadása (BCE) 3

4 Államháztartás alrendszerei (2010) Központi kormányzat Társadalombiztosítás Központi költségvetés Non-profit szféra ~ 450 költségvetési intézmény Elkülönített állami pénzalapok Helyi önkormányzat ~ költségvetési intézmény 3194 Polgármesteri Hivatal! GDP: ~ Mrd Ft Hiány: ~ 870 Mrd Ft Kiadási oldal: ~ 67%-a a GDP-nek Forrás: évi költségvetési törvény 4

5 I. TB, nyugdíj (mi mire való?) Összehasonlítási szempont Intézmény célja Biztosítási alapelv Biztosítás természete Biztosításban való részvétel Biztosítási technika Intézmény bevételei Szolgáltatások fedezete Magánnyugdíjpénztár Társadalombiztosítás Egyéni kockázatok társadalmi kezelése Társadalmi ekvivalencia Biztosítotti kényszer Kötelezı Felosztó-kiróvó rendszer Járulékok (hiány állami pótlása) Járulékfizetık befizetései Egyéni kockázat egyéni kezelése Egyéni ekvivalencia Tagsági jogviszony Kötelezı Tıkefedezeti (egyéni számlás) Pénztári tagdíjak és hozamaik Befizetett tıke és annak hozamai Kiegészítı önkéntes pénztár Egyéni kockázat egyéni kezelése Egyéni ekvivalencia Tagsági jogviszony Önkéntes Egyéni számlás Pénztári tagdíjak és hozamaik Befizetett tıke és annak hozamai Forrás: dr. Lukács Marianna, Patika Egészségpénztár 5

6 Helyi önkormányzatok Dél-európai modell? Kettıs feladat: 1.) Közösségi feladatok szervezése és finanszírozása 2.) Befolyásolják a települések gazdasági fejlıdését Fıváros / Megye Fıvárosi kerület Megyei jogú város Város Nagyközség, község Össz Bevételek: Durván Mrd Ft, 5 forrásból: Bevételek ~ 30%-a: saját bevételek (elsısorban helyi adók) Bevételek ~ 17%-a: átengedett központi adó Bevételek ~ 10%-a: TB-tıl támogatás (ellátott feladatok után) Bevételek ~ 40%-a: állami támogatás Bevételek ~ 3%-a: hitel (!) Külön törvény! (1990. évi LXV. Törvény) 6

7 Ország Lakosság; millió fı Települési önkormányzatok száma Egy települési önkormányzatra jutó lakos; ezer fı Cseh Köztársaság 10, Franciaország 58, Szlovákia 5, Svájc 6, Magyarország 10, Luxemburg 0, Ausztria 8, Spanyolország 39, Németország Olaszország 57, Románia 22, Horvátország 4, Szlovénia Lengyelország 38, Hollandia 15, Svédország 8, Portugália 9, Írország 3, Nagy-Britannia 58, Forrás: Tizenöt év a magyar demokrácia szolgálatában. Önkormányzati tükör

8 Nem pénzügyi egyenleg (G + TR) - T Általános közösségi szolgáltatások, Védelem, Rendvédelem és közbiztonság, Oktatási tevékenységek, Egészségügy, Társadalombiztosítás, Lakásügyek, Szórakoztató, kulturális és vallási ügyek, Energiaellátási feladatok, Mezı-, erdı-, vad és halgazdálkodás, Bányászat és ipar, Közlekedés, távközlés, Környezetvédelem, Államadósság-kezelés ( ) Adójellegő bevételek, Nem adójellegő bevételek, Állami vagyonhoz kapcsolódó bevételek, Adományok, segélyek, Egyéb 8

9 Bevételi oldal (fontosabb tételek) Adójellegő bevételek Adók Vámok, TB járulékok Nem adójellegő bevételek Illetékek, Díjak, Bírságok. Állami vagyonhoz kapcsolódó bevételek Szolgáltatás költsége és ára?! NINCS KAPCSOLAT Közvetlen adók Közvetett adók Közvetlen ellenszolgáltatás?? 9

10 Adózási alapfogalmak Adó alanya: Az a természetes, vagy jogi személy, aki adófizetési kötelezettséggel bír; Adó befizetése: Önadózással, vagy kivetéses adófizetéssel Közvetlen adó: Adó közgazdasági terheit az adóalany viseli; Közvetett adó: Az adóalany és az adó közgazdasági terheit viselı személy elválik; Az adó tárgya: Az a dolog, jog, jogosultság, tény, tevékenység, amely adófizetési kötelezettséget von maga után; Adóalap: Az adó tárgyához szorosan kapcsolódó, pénzben mérhetı mennyiség; Adókulcs: Függvény, amely az adóalaphoz adómértéket rendel 10

11 Adókulcsok Proporcionális (Direkt) progresszió (Direkt) degresszió T T T T átlag =T határ T határ T átlag T átlag T határ Adóalap Adóalap Adóalap 11

12 Köszönöm a figyelmet, jöjjenek a feladatok! 12