Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eger és Környéke Takarékszövetkezet"

Átírás

1 Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: július 01. Jelen hirdetmény az Eger és Környéke Takarékszövetkezet természetes személy ügyfeleire érvényesek. A Takarékszövetkezet meghatározása szerint természetes személynek minısülnek a devizabelföldi és devizakülföldi magán személyek. Az alapelveket és szabályokat, amelyek szerint a Takarékszövetkezet üzleti tevékenységet folytat az Üzletszabályzat és jelen Hirdetmény együttesen tartalmazzák. Az Üzletszabályzat és a Hirdetmény a Kirendeltségeken kifüggesztve megtalálhatóak, ezek a Takarékszövetkezet ügyfelei számára díjmentesen hozzáférhetıek. A Takarékszövetkezet fenntartja magának a Hirdetményben szereplı kondíciók megváltoztatásának jogát, amelyrıl a Kirendeltségekben kifüggesztett Hirdetmény útján értesíti az ügyfeleket.

2 Eger és Környéke Takarékszövetkezet 2. oldal, összesen: 12 TARTALOMJEGYZÉK 1. Hitel és kölcsön ügyletek 2. Folyószámlahitel 3. MasterCard Electronic Forint Hitelkártya 4. Fogyasztási hitel 5. Joker kölcsön 6. Standard személyi kölcsön 7. Presztizs hitel 8. Lombard hitel 9. Szabad felhasználású jelzálogkölcsönök 10. Lakáscélú kölcsönök Lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsön Fészekrakó kölcsön használt lakás vásárlásához Fészekrakó kölcsön új lakás építéséhez, vásárlásához Önállóan folyósított állami támogatású lakásépítési kedvezmények Kiegészítı kamattámogatásos lakáscélú kölcsön 11. Mezıgazdasági kölcsönök ıstermelık részére Mezıgazdasági éven belüli lejáratú kamattámogatásos kölcsön Mezıgazdasági éven túli lejáratú kamattámogatásos kölcsön Egyéb mezıgazdasági kölcsön 12. Egyéb költségek 13. Késedelmi kamat 14. Már nem köthetı hiteltermékek Áruvásárlási kölcsön Gépjármő vásárlási kölcsön HUF alapú jelzálogkölcsön (a október 01-e elıtt kötött szerzıdések esetén) Elırehozott szolgáltatású életbiztosítás fedezetével nyújtott kölcsön Ár- vagy belvíz okozta károk helyreállítására nyújtott kiegészítı kamatattámogatásos kölcsön Saját forrású lakáscélú kölcsön Saját forrású elıhitel Társasházak lakói részére nyújtott kölcsön 15. Számítási alapok THM számítás (hitel folyósítása egy részletben THM számítás (hitel folyósítása több részletben) Diszkontálás 16. Jegybanki alapkamat

3 Eger és Környéke Takarékszövetkezet 3. oldal, összesen: 12 Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet mindenkor fenntartja a jogot a Hirdetményben közölt feltételek megváltoztatására, az ügyfelek tájékoztatása mellett. A Hirdetményt a Takarékszövetkezet a Kirendeltségeken közzéteszi. 2. A Hirdetményben foglalt költség-, jutalék- és díjtételek a standard ügyletek esetében érvényesek. Ha a megkötött szerzıdés és a jelen Hirdetmény szerint költség-, jutalék- és díjtétel eltér; a szerzıdésben rögzített mérték az irányadó. Az eltérésrıl és annak indokairól a Takarékszövetkezet ügyéntézıi az ügyfelet szerzıdéskötés elıtt kötelesek tájékozatatni. A tájékoztatás megtörténtét az ügyfél a szerezıdés aláírásával ismeri el. 3. Az Ügyfél a Bank szolgáltatásaiért jutalékot, díjat, illetve költségeket fizet, melynek megfizetése eltérı megállapodás hiányában utólag, minden hónap végén esedékes, ha azonban a szerzıdés bármely ok miatt hónap közben jár le vagy szőnik meg az esedékesség napja a lejárat, illetve a megszőnés napja. Kivételt képeznek külön díjak, jutalékok és költségek, amelyek aznap esedékesek. A Takarékszövetkezetet illetı díj, jutalék és költség késedelmes megfizetése esetén az Ügyfél a jelen Kondíciós listában meghatározott mértékő késedelmi kamat megfizetésére kötelezett. 4. A Takarékszövetkezet az Ügyfél bármely általa vezetett számlája terhére jogosult az Ügyfél és a Takarékszüvetkezet között létrejött bármely jogviszonyból keletkezett, esedékes követelését érvényesíteni az Ügyfél külön eseti rendelkezése nélkül, még akkor is, ha követelései más-más jogviszonyból származnak. 5. Az ügylet meghiúsulása nem mentesíti az ügyfelet a szerzıdés létrejöttétıl függetlenül felmerülı díjak megfizetésétıl. 6. Jelen Hirdetményben meg nem határozott díjak egyedi megállapodás tárgyát képezik. 7. A Hirdetmény a Takarékszövetkezet mindenkori érvényes üzletszabályzataival együttesen alkalmazandó. 8. A megadott hitelkamatok 365 napos bázison kerülnek megállapításra. A kamatozás a folyósítás napjától a törlesztés napjáig tart. 9. A hitel elıkészítési díj kölcsönszerzıdésenként kerül felszámításra. 10. Kamatfelárat a Takarékszövetkezet a hitelfolyósítástól kezdıdıen kamatszerően számítja fel az adós Takarékszövetkezetnél vezetett - lakossági számlájára való rendszeres jövedelem érkezését követı felülvizsgálati idıpontig. Amennyiben valamelyik adós számlájára rendszeres jövedelem érkezik a vizsgálat idıpontját megelızı negyedévben, a Takarékszövetkezet a vizsgálati idıponttól elengedi a kamatfelárat. A számlák felülvizsgálata negyedévente történik (január 01; április 01; július 01; október 01).

4 Eger és Környéke Takarékszövetkezet 4. oldal, összesen: Hitel és kölcsön ügyletek a.) A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. b.) A THM értéke nem tükrözi a hitel árfolyamkockázatát. c.) A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát Folyószámlahitel Ügyleti kamat (évi) 23,00 % Ügyleti kamat Partner és Nyugdíjas termékcsomagok esetén 22,00 % Takarékszövetkezeti tagok részére Jegybanki alapkamat + 1,00 % Kezelési költség (egyszeri, a hitel megujítása esetén is fizetendı) 1,00 % Rendelkezésre tartási jutalék 2,00 % 1,00 % plusz 1.000,- Ft 1 év Kényszerhitel ügyleti kamata 30,0 % THM: 29,92 %, ill. a termékcsomagok esetén: 28,63 %, amely ,- Ft összegő, 1 éves futamidejő megújított kölcsönre vonatkozik MasterCard Electronic Forint Hitelkártya Ügyleti kamat (évi) 26,00 % Kezelési költség (évi) 3,00 % Havi zárlati költség 1,00 1,00 % plusz 1.000,- Ft Kényszerhitel ügyleti kamata 30,0 % Futamidı 1 év THM: 33,18 %, amely ,- Ft összegő, 1 éves futamidejő kölcsönre vonatkozik. 4. Fogyasztási hitel Ügyleti kamat (éven belül, éven túl) 20,50 % Kezelési költség (évi) 3,00 % Folyósítási jutalék 1,00 % plusz 1.000,- Ft Kamatfelár 2,00 % A hibás, azaz a nem szerzıdésszerő teljesítés miatti forrásköltség 0,00 7,00 % 5 év Ügyleti kamat óvadék fedezet mellett 16,00 % THM: 27,16 %, amely ,- Ft összegő, 5 éves futamidejő kölcsönre vonatkozik.

5 Eger és Környéke Takarékszövetkezet 5. oldal, összesen: Joker kölcsön Ügyleti kamat (a bankszámla múlttól és a rendszeres jóváírástól függıen) 20,00 % - 23,00 % Kezelési költség (évi) 3,50 % Folyósítási jutalék folyószámlára történı folyósítás esetén 1,00 % Folyósítási jutalék készpénzben történı kifizetés esetén 2,00 % Futamidı Kölcsön összege THM: minimun: 25,85 %, maximum 30,66 % hónap Ft 6. Standard személyi kölcsön Ügyleti kamat 21,00 % Ügyleti kamat minimum 3 hónapos takarékszövetkezeti bankszámla múlt és rendszeres jóváírás érkezése esetén 18,00 % Kezelési költség (havonta fizetendıen, évi) 2,40 % Folyósítási jutalék folyószámlára történı folyósítás esetén 1,00 % Folyósítási jutalék készpénzben történı kifizetés esetén 2,00 % Futamidı Kölcsön összege hónap ,- Ft THM: 1 millió forint alatti kölcsönösszeg esetén minimum 23,12 %, maximum 27,72 %, 1 millió forint feletti kölcsönösszeg esetén minimum 22,87 %, maximum 27,16 %. 7. Presztizs hitel Kamat (évi) Jegybanki alapkamat + 1,00 % Kezelési költség (évi) 0,00 % Folyósítási jutalék 0,00 % Hitelösszeg (maximum) ,- Ft 5 év THM: 12,25 %, amely ,- Ft összegő, 5 éves futamidejő kölcsönre vonatkozik. 8. Lombardhitel Kamat (évi) Jegybanki alapkamat + (2,00 % - 4,00 %) Kezelési költség (egyszeri) 1,00 % 1,00 %, plusz 1.000,- Ft 3 év THM: 17,51 %, amely ,- Ft összegő, 1 éves futamidejő kölcsönre vonatkozik.

6 Eger és Környéke Takarékszövetkezet 6. oldal, összesen: Szabad felhasználású jelzálogkölcsönök Kamat (a kölcsön nyilvántartására szolgáló deviznemtıl függıen) évi Magyar forintban - jövedelem alapon 13,00 % - eszközalapon 15,50 18,50 % Svájci frankban (CHF) 4,50 % évi tavaszi akció idıszakában befogadott kérelmek esetén 3,75 % Kezelési költség évi 3,00 % Kamatfelár (a jövedelem utalás hiánya miatt) 2,00 % Hitelfedezeti életbiztosítás az adósok igénylése esetén évi (legfeljebb 2 fı) Elıtörlesztés Folyósítási jutalék forint alapú kölcsön esetében Folyósítási jutalék svájci frank alapú kölcsön esetében Éves zárlati költség (csak a sváci frank alapú kölcsön esetében) 0,6 %/fı díjtalan Hitelszámla zárlati költség egyszeri (csak a magyar forint alapú kölcsön esetében) 1,00 Szerzıdészárási díj Futamidı annuitásos törlesztés mellett (maximum) Futamidı nem annuitásos törlesztés mellett (maximum) Türelmi idı, csak forint alapú, annuitásos törlesztéső kölcsön mellett (maximum) Minimum kölcsön 1,00 % plusz 1 000,- Ft 1,00 % plusz 10,- CHF 0,20 %, maximum 5 000,- Ft 0-2 % havi részlet 25 év A hibás, azaz a nem szerzıdésszerő teljesítés miatti forrásköltség 0,00 7,00% A felmondás miatt forintosított svájci frank alapú kölcsönök kamata 5 év ,- Ft, ill ,- CHF 2*(JBK+2%) A THM a magyar forint jövedelem alapú kölcsön esetében17,52%, ,- Ft kölcsön és 20 éves futamidı esetén. A THM a magyar forint eszköz alapú kölcsön esetében20,47%, ,- Ft kölcsön és 20 éves futamidı esetén. A THM a svájci frank alapú kölcsön esetében 8,98 %, ,- Ft kölcsön és 20 éves futamidı esetén. 10. Lakáscélú kölcsönök Lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsön Kamat (a kölcsön nyilvántartására szolgáló deviznemtıl függıen) évi Magyar forintban 13,00 % Svájci frankban 4,20 % - Svájci frankban a és a évi tavaszi akció idıszakában befogadott kérelmek esetén 3,50 % Kezelési költség évi 3,00 % Kamatfelár (a jövedelem utalás hiánya miatt) 2,00 % Hitelfedezeti életbiztosítás az adósok igénylése esetén évi (legfeljebb 2 fı) Elıtörlesztés (svájci frank alapú kölcsön esetében min CHF) Folyósítási jutalék forint alapú kölcsön esetében Folyósítási jutalék svájci frank alapú kölcsön esetében Éves zárlati költség (csak a sváci frank alapú kölcsön esetében) 0,6 %/fı díjtalan 1,00 %, plusz 1.000,- Ft 1,00 %, plusz 10,- CHF 0,20 %, maximum 5 000,- Ft

7 Eger és Környéke Takarékszövetkezet 7. oldal, összesen: 12 Hitelszámla zárlati költség egyszeri (csak a magyar forint alapú kölcsön esetében) 1,00 Szerzıdészárási díj Futamidı annuitásos törlesztés mellett (maximum) Futamidı nem annuitásos törlesztés mellett (maximum) Türelmi idı, csak forint alapú, annuitásos törlesztéső kölcsön mellett (maximum) Minimum kölcsön 0-2 % havi törl.részlet 25 év A hibás, azaz a nem szerzıdésszerő teljesítés miatti forrásköltség 0,00 7,00 % 5 év ,- Ft, ill ,- CHF A felmondás miatt forintosított svájci frank alapú kölcsönök kamata 2 x (JBK+2,00 %) A THM a magyar forint alapú kölcsön esetében17,52 %, ,- Ft kölcsön és 20 éves futamidı esetén. A THM a svájci frank alapú kölcsön esetében 8,64 %, ,- Ft kölcsön és 20 éves futamidı esetén Fészekrakó kölcsön használt lakás vásárláshoz Kamat (évi) 9,49% Kezelési költség (évi) 3,00% Hitelelıkészítési-díj Folyósítási jutalék A THM 13,76%, mely az ,- Ft összegő es futamidejő kölcsönre vonatkozik. 2,00 %, maximum ,- Ft 1,00% plusz 1.000,- Ft Fészekrakó kölcsön új lakás építéséhez, vásárlásához Bruttó ügyleti kamat 13,35 % Az ügyfél által fizetendı nettó kamat (évi) 7,00 % Állami kamattámogatás mértéke 6,35 % Kezelési költség (évi) 1,50 % Hitelelıkészítési-díj Helyszíni ellenırzés díja (minimum 2-szer) Hitelösszeg (maximum) A THM 9,01 %, mely az ,- Ft összegő 20 éves futamidejő kölcsönre vonatkozik. 2,00 %, maximum ,- Ft 4 000,- Ft + ÁFA / alkalom 15 millió Ft 20 év Állami támogatású lakásépítési kedvezmények lakásépítési/vásárlási kedvezmények, otthonteremtési támogatás Hitelelıkészítési-díj Helyszíni ellenırzés díja (minimum 2-szer) 1,5%, maximum ,- Ft 4.000,- Ft + ÁFA / alkalom Kiegészítı kamattámogatásos lakáscélú kölcsön A után kötött szerzıdések esetén: - Bruttó ügyleti kamat 13,85 % - Állami kamattámogatás mértéke 6,35 % - Ügyfél által fizetendı kamat (évi) 7,50 % Kezelési költség (évi) 1,50 % Hitelelıkészítési-díj 2,00 %, maximum ,- Ft Helyszíni ellenırzés díja 4.000,- FT + ÁFA / alkalom

8 Eger és Környéke Takarékszövetkezet 8. oldal, összesen: 12 Hitelösszeg (maximum) Türelmi idı (maximum) 15 millió Ft A THM a után kötött szerzıdések esetén 9,56%, mely az ,- Ft összegő 20 éves futamidejő kölcsönre vonatkozik. 20 év 5 év 11. Mezıgazdasági kölcsönök ıstermelık részére Mezıgazdasági éven belüli lejáratú kamattámogatásos kölcsön Kamata (évi) Jegybanki alapkamat + 3,00% Hitelelıkészítési-díj 2,00%, maximum ,- Ft Rendelkezésre tartási jutalék (évi) 2,00% 1 év A THM 12,81%, mely az ,- Ft összegő 1 éves futamidejő kölcsönre vonatkozik Mezıgazdasági éven túli lejáratú kamattámogatásos kölcsön Kamata (évi) Jegybanki alapkamat + 4,00% Hitelelıkészítési-díj 2,00%, maximum ,- Ft Rendelkezésre tartási jutalék (évi) 2,00% A THM 13,80%, mely az ,- Ft összegő es futamidejő kölcsönre vonatkozik Egyéb mezıgazdasági kölcsön Kamata (éven túli hitel esetén) 23,00% Kamata (éven belüli hitel esetén) 21,00% Kezelési költség (egyszeri) 2,00% Folyósítási jutalék Rendelkezésre tartási jutalék (évi) 2,00% Kamatfelár 2,00% A THM 24,14%, mely az ,- Ft összegő 1 éves futamidejő kölcsönre vonatkozik. A THM 25,59%, mely az ,- Ft összegő es futamidejő kölcsönre vonatkozik. 12. Egyéb költségek 1,00%, plusz 1.000,- Ft 10év Felszólítólevél Felmondólevél TAKARNET-bıl lekért tulajdoni lap Szezıdés módosítási díj (pénzügyi teljesítéssel összefüggı)(kivétel: 4.1. hitel) Szezıdés módosítási díj (pénzügyi teljesítéssel nem összefüggı) (kivétel 4.1. hitel) 1.000,- Ft ,- Ft + ÁFA 2,00 %, max ,- Ft 1,00, max ,- Ft

9 Eger és Környéke Takarékszövetkezet 9. oldal, összesen: 12 Prolongációs díj 2,00 % Rendkívüli ügyintézési díj Rendkívüli levelezési költség Ügyfél kérésére igazolás kiadása Telefonhívás, SMS küldés díja Ingatlan Takarékszövetkezet általi felülvizsgálatának díja /alkalom /alkalom /db 1.000,- Ft 3.000,- Ft + ÁFA 13. Késedelmi kamat Bankot illetı díj, kamat, jutalék vagy költség késedelmes fizetése Forintban vezetett számlák esetén Devizában vezetett számlák esetén Hitelek késedelmes tıketörlesztése Forintban nyújtott hitelek esetén Devizában nyújtott hitelek esetén A Takarékszövetkezet a késedelmi kamatokat a késedelem idıtartamára számítja fel 6,00 % 6,00 % 14. Már nem köthetı hiteltermékek Áruvásárlási kölcsön (együttmőködési megállapodás keretében) Kamat (évi) 24,00% Kezelési költség (évi) 3,00% 1,00%, minimum 1 000,- Ft Kamatfelár (a jövedelem utalás hiánya miatt) 2,00% 3 év A THM 29,87%, mely a ,- Ft összegő, 5 éves futamidejő kölcsönre vonatkozik Gépjármő vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidı esetén Kamat (saját erı mértékétıl függıen) 21,00-24,00 % Saját erı minimuma 30,00 % Kezelési költség (egyszeri) 3,00 % Kamatfelár 2,00 % 3 év THM: 30,81 %, amely ,- Ft összegő, 30 % sajáterıt figyelembe vevı 3 éves futamidejő kölcsönre vonatkozik. 3 éven túli futamidı esetén Kamat (saját erı mértékétıl függıen) 22,50-25,50 % Sajkát erı minimuma 30,00 % Kezelési költség (egyszeri) 3,00 %

10 Eger és Környéke Takarékszövetkezet 10. oldal, összesen: 12 Kamatfelár 2,00 % THM: 31,41 %, amely ,- Ft összegő, 30 % saját erıt figyelembe vevı 5 éves futamidejő kölcsönre vonatkozik. 5 év HUF alapú jelzálogkölcsön (a október 1-e elıtt kötött szerzıdések esetében) Kamat (évi) 13,00-19,00% Kezelési költség (évi) 3,00% THM: minimum 16,08 %, maximum 23,70 %, amely ,- Ft összegő es futamidejő kölcsönre vonatkozik Elırehozott szolgáltatású életbiztosítás fedezetével nyújtott kölcsön Kamata 13,00 19,00% Kezelési költség (évi) 3,00% 1,00%, minimum 1 000,- Ft Kamatfelár 2,00% THM: 16,39 %, amely ,- Ft összegő, es futamidejő kölcsönre vonatkozik Ár- vagy belvíz okozta károk helyreállítására nyújtott kiegészítı kamattámogatásos kölcsön Kamat (évi, ügyfél által fizetendı) 4,50 % Kezelési költség (évi) 1,50 % Hitelösszeg (maximum) 10 millió Ft 20 év Saját forrású lakáscélú kölcsön (a október 1-e elıtt kötött szerzıdések esetében) Kamat (évi) 12,00% - 19,00 % Akciós kamat november 30-áig 7,99 % Kezelési költség (évi) 3,00 % 1,00 %, min ,- Ft Kamatfelár 2,00 % THM: 14,08-23,53 %, amely ,- Ft összegő, es futamidejő kölcsönre vonatkozik.

11 Eger és Környéke Takarékszövetkezet 11. oldal, összesen: Saját forrású elıhitel (lakás elı takarékossági szerzıdések szerzıdéses összegének megelılegezésére szolgáló takarékszövetkezeti kölcsön) Kamat (évi) 14,00 % Kezelési költség (évi) 0,00 % Hitelösszeg (minimum) Hitelösszeg (maximum) ,- Ft Lakás elı takarékossági megtakarításának összege A szerzıdéses összeg várható kiutalásának idıpontja THM: 14,96%, amely ,- Ft összegő, 52 hónap futamidejő kölcsönre vonatkozik Társasházak lakói részére nyujtott kölcsön Kamata (évi) 17,00 % Kezelési költség (évi) 2,00 % 1,00 %, min ,- Ft Kamatfelár 2,00 % THM: 23,57 %, amely ,- Ft összegő, es futamidejő kölcsönre vonatkozik.

12 Eger és Környéke Takarékszövetkezet 12. oldal, összesen: Számítási alapok THM számítás (hitel folyósítása egy részletben) H: a hitel összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggı költségekkel, Ak: a k-adik törlesztırészlet összege, m: a törlesztırészletek száma, tk: a k-adik törlesztırészlet években vagy töredékévekben kifejezett idıpontja, i: a THM századrésze THM számítás (hitel folyósítása több részletben) Ak: a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggı költségekkel, A'k': a k' sorszámú törlesztırészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggı költségekkel, m: a hitelfolyósítások száma, m': a törlesztırészletek száma, tk: a k-adik hitelfolyósítás években vagy töredékévekben kifejezett idıpontja, tk': a k'-adik törlesztırészlet években vagy töredékévekben kifejezett idıpontja, i: a THM századrésze Diszkontálás PV= (1-dt)x C ahol PV: a jelenérték, C: a címletérték, d: a diszkontláb, t: kamatnapok száma/365, K: kamat % d= 1+ ( K 100 K 100 )x t 11. Jegybanki alapkamat Jegybanki alapkamat = 9,50 % Eger és Környéke Takarékszövetkezet

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes: 2010. június 01. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes 2010. március 25. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE A Standard és Joker kölcsöntermékek forgalmazása 2012. március 27.-tıl megszőnt! A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Kihirdetve: 2011. január 10. Érvényes: 2011. január 10. Lakosság AL/1.

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.04.16-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.04.16-tól 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg (kivéve nyugdíjas

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.06.20-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.06.20-tól 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg (kivéve nyugdíjas

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN FŐBB KONDÍCIÓI 2013. július 1-jétől Az Ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása: Dátum

Részletesebben

Hatályos: 2014.01.01. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

Hatályos: 2014.01.01. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI Hatályos: 2014.01.01. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN KÖZPONTILAG MEGHATÁROZOTT FŐBB KONDÍCIÓI 2014. január 1-től Az Ügyleti kamat mértékének

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2014. január 01.

Részletesebben

Helyben Mindent Önökért

Helyben Mindent Önökért AKTÍV LAKOSSÁGI HITEL ÜZLETÁG A lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciók. Kihirdetve: 2015.08.10. Hatálybalépés napja: 2015.08.10. AL/1. sz. melléklet: TAKARÉK Folyószámlahitel AL/2. sz. melléklet:

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: Díjak módosítása, Takarék Kiváltó Hitel közzététele, TakaréPontos hitelek kondícióinak módosítása

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: A Családok Otthonteremtési Támogatása kondícióinak közzététele, a THM értékek és reprezentatív példák

Részletesebben

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdéshez Hatálybalépés napja: 2012.04.01. A jelen Általános Szerzıdési

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A lakossági betétek, fizetési számlák, hitelszámlák kamat-, jutalék-, és költség kondícióiról. Érvényes: 2014.

HIRDETMÉNY. A lakossági betétek, fizetési számlák, hitelszámlák kamat-, jutalék-, és költség kondícióiról. Érvényes: 2014. HIRDETMÉNY A lakossági betétek, fizetési számlák, hitelszámlák kamat-, jutalék-, és költség kondícióiról Érvényes: 2014. augusztus 25-től Jelen Hirdetmény a Takarékszövetkezet által forgalmazott termékek

Részletesebben

Érvényes: 2014.május 1-től

Érvényes: 2014.május 1-től HIRDETMÉNY a BUDA Regionális Bank Zrt hivatalos tájékoztatója a természetes személyek részére nyújtot hitelek esetén alkalmazot kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 20,87 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) 2,5 % Takarékszövetkezetnél számlával rendelkező ügyfél

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 20,87 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) 2,5 % Takarékszövetkezetnél számlával rendelkező ügyfél Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. június 25. napjától

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.08.01.-tól

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei Érvényes: 05.07.0től Forgalmazható hitelek Kamat (%) Egyszeri kezelési költség (%) Hitel összege (Ft) Futamidő (max. hónap) THM (%) 5 Személyi kölcsön, 3 havi BUBOR + 7 00.000.000.000 (500.000 Ft 3 évre)

Részletesebben

A Deviza alapú JOLLY JOKER KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI SZABÁLYAI

A Deviza alapú JOLLY JOKER KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI SZABÁLYAI A Deviza alapú ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI SZABÁLYAI Hatályos: 2008. február 2-tıl Tartalomjegyzék I. Bevezetı rendelkezések... 2 II. Dologi fedezet nélkül nyújtott Deviza Alapú JOLLY JOKER Kölcsön... 3 II.1.

Részletesebben

DRÁVAMENTI Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

DRÁVAMENTI Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY DRÁVAMENTI Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Kifüggesztés időpontja: 2012. augusztus 31. Hatályba helyezés időpontja: 2012. november 01. Jelen Hirdetmény a 2012. november 01-től befogadott igénylésekre érvényes

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2014.01.01.-2014.02.28. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.03.01.

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2014.01.01.-2014.02.28. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.03.01. HIRDETMÉNY Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2014.01.01.-2014.02.28. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.03.01. LAKOSSÁGI ÜGYFÉLKÖR Hitel típusa Referencia kamat + Kamatfelár

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I. Biztosíték nélküli hitelek I.1. UniCredit Folyószámlahitel Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

Lakossági hitel HIRDETMÉNY

Lakossági hitel HIRDETMÉNY Lakossági hitel HIRDETMÉNY Lakossági hitel hirdetmény 1 TARTALOMJEGYZÉK Érvényben: 2015.02.16-tól 1. AKCIÓINK... 3 2. FORGALMAZOTT HITEL TERMÉKEK... 7 3. INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK... 8 3.1. Bankszámlahitel

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A Hitelezés Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) a Takarékszövetkezet és az ügyfél (adós, fogyasztó; Ptk. 685 d.) pontja, a (továbbiakban:

Részletesebben

HIRDETMÉNY 12/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata

HIRDETMÉNY 12/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata HIRDETMÉNY 12/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN Érvényes 2015.április 15-től Forgalmi jutalék - Külső köri papíros alapú megbízás 0,43%, min. 299 Ft,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2014.09.30-2014.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2015.01.01.

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2014.09.30-2014.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2015.01.01. HIRDETMÉNY Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2014.09.30-2014.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2015.01.01. LAKOSSÁGI ÜGYFÉLKÖR Hitel típusa Referencia kamat + Kamatfelár

Részletesebben