Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eger és Környéke Takarékszövetkezet"

Átírás

1 Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: június 15. Jelen hirdetményben szereplı szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet vállalkozói ügyfeleire érvényesek. A Takarékszövetkezet meghatározása szerint vállalkozói ügyfélnek minısül minden devizabelföldi és devizakülföldi, jogi személyiséggel rendelkezı vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve szervezet) továbbá vállalkozás vagy gazdasági tevékenységet folytató magánszemély. Amennyiben a Számlatulajdonossal kötött egyedi szerzıdés a jelen Hirdetményben foglalt feltételektıl eltérı feltételeket tartalmaz, akkor mindenkor a vonatkozó szerzıdés rendelkezései alkalmazandók. Az alapelveket és szabályokat, amelyek szerint a Takarékszövetkezet üzleti tevékenységet folytat az Üzletszabályzat és jelen Hirdetmény együttesen tartalmazzák.. Az Üzletszabályzat és a Hirdetmény a Kirendeltségeken kifüggesztve megtalálhatóak, ezek a Takarékszövetkezet ügyfelei számára díjmentesen hozzáférhetıek. A Takarékszövetkezet fenntartja magának a Hirdetményben szereplı kondíciók megváltoztatásának jogát, amelyrıl a Kirendeltségekben kifüggesztett Hirdetmény útján értesíti az ügyfeleket.

2 Eger és Környéke Takarékszövetkezet 2. oldal, összesen: 9 Általános feltételek TARTALOMJEGYZÉK 1. Éven belüli és kölcsön ügyletek Folyószámlahitel Éven belüli eseti hitel Éven belüli rulírozó hitel Likviditási hitel Kedvezményes mezıgazdasági hitel Egyéb mezıgazdasági hitel Lombard I. hitel Lombard II. hitel Mezıgazdasági vállalkozások terület alapú támogatásának elıfinanszírozása Agrár-környezetgazdálkodási támogatás elıfinanszírozása 2. Éven túli és kölcsön ügyletek Középlejáratú forgóeszköz hitel Éven túli lejáratú beruházási hitel Kis- és középvállakozások részére nyújtott kamattámogatásos beruházási hitel Mezıgazdasági éven túli tıkepótló hitel elıtt szerzıdött mezıgazdasági éven túli tıkepótló hitel után szerzıdött mezıgazdasági éven túli tıkepótló hitel elıtt kötött kedvezményes mezıgazdasági hitelek Mezıgazdasági tevékenység éven túli beruházási hitele után szerzıdött mezıgazdasági tevékenység éven túli beruházási hitele után szerzıdött mezıgazdasági tevékenység éven túli beruházási hitele Egyéb mezıgazdasági éven túli hitel Viziközmő társulati hitel Lombard hitel Refinanszírozott konstrukciós hitelek Egyéb kihelyezési, kötelezettségvállalási konstrukciók 3. Széchenyi kártyához kapcsolódó folyószámlahitel 4. Gazdakártyához kapcsolódó folyószámlahitel 5. Egyéb költségek 6. Késedelmi kamat 7. Számítási alapok THM számítás (hitel folyósítása egy részletben) THM számítás (hitel folyósítása több részletben) Diszkontálás 8. Jegybanki alapkamat

3 Eger és Környéke Takarékszövetkezet 3. oldal, összesen: 9 Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet mindenkor fenntartja a jogot a Kondíciós listában közölt feltételek megváltoztatására, az ügyfelek tájékoztatása mellett. A Kondíciós listát a Takarékszövetkezet a Kirendeltségeken közzéteszi 2. A Kondíciós listában foglalt költség-, jutalék- és díjtételek a standard ügyletek esetében érvényesek. Amennyiben a megkötött szerzıdés és a jelen Kondíciós lista szerint költség-, jutalék- és díjtétel eltér; a szerzıdésben rögzített mérték az irányadó. Az eltérésrıl és annak indokairól a Takarékszövetkezet ügyéntézıi az ügyfelet szerzıdéskötés elıtt kötelesek tájékoztatni. A tájékoztatás megtörténtét az ügyfél a szerezıdés aláírásával ismeri el. 3. Az Ügyfél a Bank szolgáltatásaiért jutalékot, díjat, illetve költségeket fizet. A jutalék, díj, illetve költség megfizetése eltérı megállapodás hiányában utólag, minden hónap végén esedékes, ha azonban a szerzıdés bármely ok miatt hónap közben jár le vagy szőnik meg az esedékesség napja a lejárat, illetve a megszőnés napja. A Takarékszövetkezetet illetı díj, jutalék és költség késedelmes megfizetése esetén az Ügyfél a jelen Kondíciós listában meghatározott mértékő késedelmi kamat megfizetésére kötelezett. 4. A Takarékszövetkezet az Ügyfél bármely általa vezetett számlája terhére jogosult az Ügyfél és a Takarékszövetkezet között létrejött bármely jogviszonyból keletkezett, esedékes követelését érvényesíteni az Ügyfél külön eseti rendelkezése nélkül, még akkor is, ha követelései más-más jogviszonyból származnak. 5. Az ügylet meghiúsulása nem mentesíti az ügyfelet a szerzıdés létrejöttétıl függetlenül felmerülı díjak megfizetésétıl. 6. Jelen Kondíciós listában meg nem határozott díjak egyedi megállapodás részét képezik. 7. A Kondíciós lista a Takarékszövetkezet mindenkori érvényes üzletszabályzataival együttesen alkalmazandó. 8. A megadott hitelkamatok 365 napos bázison kerülnek megállapításra. A kamatozás a folyósítás napjától a törlesztés napjáig tart. 9. A hitel elıkészítési díj kölcsönszerzıdésenként kerül felszámításra.

4 Eger és Környéke Takarékszövetkezet 4. oldal, összesen: 9 1. Éven belüli hitel és kölcsön ügyletek Folyószámlahitel Kamat (évi) 10,00 % - 17,00 % Folyósítási jutalék (egyszeri) Díjmentes 0,75 2,75 % Éven belüli eseti hitel Kamat (évi) 11,00 % - 18,00 % 1,00 % / év Éven belüli rulírozó hitel Kamat (évi) 10,00 17,00 % 0,75 2,75 % Likviditási hitel Kamat (évi) 10,00 18,0 % Folyósítási jutalék (egyszeri) 0,50 % 15 munkanap Kedvezményes mezıgazdasági Kamat (évi) Jegybanki kamat + 3,00 % 2,00 % Egyéb mezıgazdasági hitel Kamat (évi) 12,00 % - 20,00 % Folyósítási jutalék (egyszeri) 3,00 % Lombard I. Hitel Kamat (évi) Jegybanki kamat + 2,00 %

5 Eger és Környéke Takarékszövetkezet 5. oldal, összesen: Lombard II. hitel Kamat (évi) Jegbanki kamat + 2,00 % - 4,00 % Mezıgazdasági vállalkozások terület alapú támogatásának elıfinanszírozása Finanszírozási arány % Kamat (évi) 3 havi BUBOR + 2,25-2,50 % Kezelési költség Egyszeri ,- Ft Agrár-környezetgazdálkodási támogatás elıfinanszírozása Finanszírozási arány % Kamat (évi) 3 havi BUBOR + 2,25 2,50 % Kezelési költség Egyszeri ,- Ft 2. Éven túli hitel és kölcsön ügyletek Középlejáratú forgóeszköz hitel Kamat (évi) 11,00 18,00 % 1,00 % 36 hónap Éven túli lejáratú beruházási hitel Kamat (évi) 11,00 18,00 % Folyósítási jutalék (egyszeri) 2,00 % 1,00 2,00 % / év 5 év Kis- és középvállalkozások részére nyújtott kamattámogatásos beruházási hitel Kamat (évi) Jegybanki kamat + 2,00 % - 4,00 % 5 év

6 Eger és Környéke Takarékszövetkezet 6. oldal, összesen: Mezıgazdasági éven túli tıkepótló hitel Mezıgazdasági éven túli tıkepótló hitel ( elıtt megkötött hitelszerzıdés estén) Kamat (évi) Jegybanki kamat + 0,50 2,50 % Mezıgazdasági éven túli tıkepótló hitel ( után megkötött hitelszerzıdés estén) Kamat (évi) Mindenkori jegybanki kamat + 2,00 % - 4,00 % 6 év 2,00 % / év elıtt kötött kedvezményes mezıgazdasági hitelek Kamat (évi) 21,50 24,50 % 2.6. Mezıgazdasági tevékenység éven túli beruházási hitele Mezıgazdasági tevékenység éven túli beruházási hitele ( után megkötött hitelszerzıdés estén) Kamat (évi) Jegybanki kamat + 4,00 % 2,00 % / év Mezıgazdasági tevékenység éven túli beruházási hitele ( után megkötött hitelszerzıdés estén) Kamat (évi) Mindenkori jegybanki kamat + 2,00 % - 4,00 % 10 év 2,00 % / év Egyéb mezıgazgasági éven túli hitel Kamat (évi) 12,00 % - 18,00 % Folyósítási jutalék (egyszeri) 3,00 % 5 év Viziközmő társulati hitel Kamat (évi) Mindenkori jegybanki alapkamat x 1,30 + 0,0 5,0 % Folyósítási jutalék (egyszeri) 0,00 0,50 % 0,00 1,00 % 10 év után kötött szerzıdéseknél az egyéves futamidejő állampapír referenciahozama január 01-et megelızı féléves átlagának 1,3 szorosa.

7 Eger és Környéke Takarékszövetkezet 7. oldal, összesen: Lombard hitel Kamat (évi) Jegybanki kamat + 2,00 4,00 % 36 hónap Refinanszírozott konstrukciós hitelek Egzisztencia hitel 7,00 % Start hitel Mindenkori jegybanki alapkamat * 0,75 + 2,00 % Reorganizációs hitel 13,00 % Felszámolási hitel 13,00 % Egyéb kihelyezési, kötelezettségvállalási konstrukciók Váltóleszámítolás 10,00 15,00 % Faktorálás díja 10,00 15,00 % Faktorálás kezelési költsége 0,50 % Bankgarancia díja Óvadéki fedezet mellett 2,00 % Óvadéki fedezet nélkül 3,00 % Beváltott bankgarancia 18,00 % 3. Széchenyi kártyához kapcsolódó folyószámlahitel Bruttó kamat (évi) 1 havi BUBOR + 4,00 % Kamattámogatás (2009-ben egységesen) 2,00 % (10 millió Ft értékig) Folyósítási jutalék (egyszeri) Díjmentes Kezelési költség (kamattal megegyezı módon számítandó) 0,80 % Késedelmi kamat Évi bruttó ügyleti kamat + 6,00 % Garantiqa Hitelgarancia Zrt készfizetı kezesség vállalás díja A hitelkeret 1,50 % A kezességvállalásból a vállalkozás által fizetendı rész A díj 50,00 %-a Hitelösszeg ,- forinttól ,- forintig 24 hónap

8 Eger és Környéke Takarékszövetkezet 8. oldal, összesen: 9 4. Gazdakártyához kapcsolódó folyószámlahitel Bruttó ügyleti kamat (évi) elıtt befogadott kérelmek esetén 1 havi BUBOR + 3,00 % után befogadott kérelmek esetén 1 havi BUBOR + 4,50 % Folyósítási jutalék (egyszeri) Kezelési költség (kamattal megegyezı módon számítandó) Díjmentes 0,80 %/év Késedelmi kamat Évi bruttó ügyleti kamat + 6,00 % Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizetı kezesség vállalás díja éven belüli hitel esetén Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizetı kezesség vállalás díja éven túli hitel esetén Hitelösszeg Futamidı A hitelkeret 0,40 % A hitelkeret 0,70 % ,- forinttól ,- forintig 91 naptól 24 hónapig 5. Egyéb költségek Felszólítólevél 2.000,- Ft Felmondólevél 2.000,- Ft Szezıdés módosítási díj (pénzügyi teljesítéssel összefüggı) Szezıdés módosítási díj (pénzügyi teljesítéssel nem összefüggı) ,- Ft Prolongálciós díj 2,0 % Rendkívüli ügyintézési díj 500,- Ft/alkalom Rendkívüli levelezési költség 500,- Ft/alkalom Ügyfél kérésére igazolás kiadása 500,- Ft/db Telefonhívás, SMS küldés díja 1.000,- Ft 6. Késedelmi kamat Bankot illetı díj, kamat, jutalék vagy költség késedelmes fizetése Forintban vezetett számlák esetén 6,00 % Devizában vezetett számlák esetén Hitelek késedelmes tıketörlesztése Forintban nyújtott hitelek esetén 6,00 % Devizában nyújtott hitelek esetén A Takarékszövetkezet a késedelmi kamatokat a késedelem idıtartamára számítja fel

9 Eger és Környéke Takarékszövetkezet 9. oldal, összesen: 9 7. Számítási alapok THM számítás (hitel folyósítása egy részletben) H: a hitel összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggı - a pénzügyi intézménynek fizetendı - költségekkel, Ak: a k-adik törlesztırészlet összege, m: a törlesztırészletek száma, tk: a k-adik törlesztırészlet években vagy töredékévekben kifejezett idıpontja, i: a THM századrésze THM számítás (hitel folyósítása több részletben) Ak: a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggı - a pénzügyi intézménynek fizetendı - költségekkel, A'k': a k' sorszámú törlesztırészlet összege, m: a hitelfolyósítások száma, m': a törlesztırészletek száma, tk: a k-adik hitelfolyósítás években vagy töredékévekben kifejezett idıpontja, tk': a k'-adik törlesztırészlet években vagy töredékévekben kifejezett idıpontja, i: a THM századrésze. PV= (1-dt)x C Diszkontálás ahol PV: a jelenérték, C: a címletérték, d: a diszkontláb, t: kamatnapok száma, K: kamat % d= 1+ ( K 100 K 100 )x t Jegybanki alapkamat = 9,50% 8. Jegybanki alapkamat Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. július 01. www.egertksz.hu Jelen hirdetmény az Eger és Környéke Takarékszövetkezet természetes személy ügyfeleire érvényesek.

Részletesebben

Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Sajóvölgye Takarékszövetkezet 1 Sajóvölgye Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Önkormányzatok részére Érvényes: 2011. 03. 01. Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei a Sajóvölgye Takarékszövetkezet önkormányzati

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2015.02.03-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2015.02.03-tól 1. Folyószámla hitel 1.1 Általános tudnivalók összege minimum 40.000,- Ft, maximum 700.000,- Ft. Kamat: évi 2013.02.01-től kamat: min.25.000,- Ft értékű részjeggyel rendelkező Takarékszövetkezeti tagok

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2012.02.01-től

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2012.02.01-től 1. Folyószámla hitel 1.1 összege minimum 40.000,- Ft, maximum 700.000,- Ft. Kamat: évi 25,00% Kamat: legalább 25.000,- Ft értékű részjeggyel rendelkező Takarékszövetkezeti tagok részére évi mindenkori

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes: 2010. június 01. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.04.16-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.04.16-tól 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg (kivéve nyugdíjas

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.06.20-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.06.20-tól 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg (kivéve nyugdíjas

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek)

KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek) Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet Kiszombor KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek) Kiadva: 2015. május 20. I. Betétbiztosítási feltételek A fentiekben felsorolt, 1993. június 30-át megelızıen

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE A Standard és Joker kölcsöntermékek forgalmazása 2012. március 27.-tıl megszőnt! A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes 2010. március 25. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2015. június 15-tıl. I. Passzív üzletág kondíciói /betétek/ Lakossági üzletág

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2015. június 15-tıl. I. Passzív üzletág kondíciói /betétek/ Lakossági üzletág H I R D E T M É N Y Érvényes: 2015. június 15-tıl I. Passzív üzletág kondíciói /betétek/ Lakossági üzletág Betét elhelyezés csak névre szólóan történhet Könyves betétek: Éves Kamatláb (%) EBKM (%) ( Változó

Részletesebben

2013.09.16. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL HIRDETMÉNYE

2013.09.16. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL HIRDETMÉNYE 2013.09.16. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL HIRDETMÉNYE S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A FŐBB KONDÍCIÓI I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Havi számlavezetési díj Hatályos: 2013. szeptember

Részletesebben

Vállalati hiteltermékek kondíciói 1

Vállalati hiteltermékek kondíciói 1 Hirdetmény Vállalati hiteltermékek kondíciói 1 18/2015 számú Eszköz Ügyvezető Testületi határozattal elfogadva, érvényes 2015.04.03-tól A módosítások, melyeket dőlt betűvel jelöltünk: Az Egységes területalapú

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdéshez Hatálybalépés napja: 2012.04.01. A jelen Általános Szerzıdési

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Kihirdetve: 2011. január 10. Érvényes: 2011. január 10. Lakosság AL/1.

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. január 1-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI VÁLLALKOZÓI HITELKONSTRUKCIÓK FORGÓESZKÖZ HITEL A kölcsön összege: min. 1.000.000.-Ft- tól A kölcsön futamideje: maximum 5 év Kamat¹:

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Kihirdetve: 2015. március 31. Hatálybalépés napja: 2015. április 1. Általános

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS. Általános Szerzıdési Feltételek

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS. Általános Szerzıdési Feltételek : RAIFFEISEN BANK Zrt. Tevékenységi engedély száma: 22/1992 Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. Cégjegyzékszáma: 01-10-041042 Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Kapcsolattartás címe: 1054

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított önkormányzati, non-profit szervezetek hiteleinek kondícióiról Érvényes: 2015.

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított önkormányzati, non-profit szervezetek hiteleinek kondícióiról Érvényes: 2015. HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított önkormányzati, non-profit szervezetek hiteleinek kondícióiról Érvényes: 2015. január 1-től I.1. Fejlesztési hitelek, Egyéb éven túli hitelek I.1.1. Forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig HIRDETMÉNY Az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt. hivatalos tájékoztatója az ügyfelekkel megkötött egyedi kölcsönszerzıdések esetén alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról és

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. június 16-tól 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEK. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. április 1-től érvényes

VÁLLALKOZÓI HITELEK. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. április 1-től érvényes Referencia kamatok: VÁLLALKOZÓI HITELEK Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. április 1-től érvényes Jegybanki alapkamat (jbk) (évi) ( 2015.03.25.-től) 1,95 % 3 hónapos BUBOR

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI AKTÍV HIRDETMÉNY

VÁLLALKOZÓI AKTÍV HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI AKTÍV HIRDETMÉNY I. VÁLLALKOZÁSOK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK HITELEI Megnevezés Futamidő Kamat mértéke (%/év)* Esedékesség Forgóeszköz hitel éven belüli Igénylés alapján lejárat 13%

Részletesebben

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Érvényes 2012.november 01.

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Érvényes 2012.november 01. Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY Érvényes 2012.november 01. SZÁMLAVEZETÉS... 5 Lakossági számlavezetéssel kapcsolatos díjak, költségek... 5 START számla...

Részletesebben