Biztosítás és társadalombiztosítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztosítás és társadalombiztosítás"

Átírás

1 Biztosítás és társadalombiztosítás Dr. FARKAS Szilveszter PhD, egyetemi docens BGF, PSZK, Pénzügy Intézeti Tanszék Biztosítás és társadalombiztosítás Kockázatok következményeinek egyéni és/vagy közösségi kezelése üzleti/magán biztosítás társadalombiztosítás 2 1

2 Tananyag Farkas Szilveszter: Biztosítás. E-book Előadások/konzultációk anyaga 3 Üzleti biztosítás témakörök 1. Biztosítás fogalma 2. A biztosítási rendszer alapintézményei és a biztosítási piac 3. A biztosítási szerződés 4. A biztosító működése (díjak, tartalékok, szolgáltatások) 5. Életbiztosítások, baleset- és betegségbiztosítások 6. Vagyon- és felelősségbiztosítások 4 2

3 1. A biztosítás fogalma A biztosítás kialakulása (felosztó-kiróvó biztosításszerű tevékenység) közösségi védekezés kereskedelem Modern biztosítás valószínűség-számítás üzleti vállalkozás A biztosítás A biztosítás egy lehetséges kockázat-kezelési eszköz: kockázat áthárítása A biztosítás = kockázatközösségek (veszélyközösség) szervezése és kármegosztás a biztosítottak között, amely kollektív pénzmegtakarítás (díjfizetés) révén valósul meg 6 3

4 1.2. A biztosítás gazdaságelméleti és jogi megközelítései a) Fogyasztói hasznosság b) Pénzügyi megközelítés c) Termékjellemzők d) Jogszabály 7 a) Fogyasztói hasznosság Bizonytalanság esetén a fogyasztó a várható hasznosság alapján mérlegel, célja annak maximalizálása A biztosítás alapvetően egy kis összegű veszteség elfogadása a kis valószínűséggel bekövetkező, de nagy veszteséget jelentő lehetőséggel szemben 8 4

5 b) Pénzügyi megközelítés Megtakarítás váratlan kiadások fedezete Megtakarítás helyett biztosítási kötvény A biztosító bankra hasonlító intézmény önmagukra szóló követelések árusítása, díjak egy részének befektetése 9 c) Termékjellemzők 1. A biztosítás pénzügyi szolgáltatás A szolgáltatás elemei: Biztosítási fedezet Alapszolgáltatás Kiegészítő szolgáltatások 10 5

6 c) Termékjellemzők 2. A biztosítás (szolgáltatás-áru) jellemzői: Változékonyság emberi tényező szerepe Nem-fizikai alapjellemzők nincs áruminta Nem tárolható elérhetőség Termelés és fogyasztás elválaszthatatlan nincs lehetőség az ismétlésre 11 d) Jogszabály A biztosítási tevékenység biztosítási szerződésen, jogszabályon vagy tagsági jogviszonyon alapuló kötelezettségvállalás, mely során a biztosító megszervezi az azonos vagy hasonló kockázatoknak kitett személyek közösségét (veszélyközösség), matematikai és statisztikai eszközökkel felméri a biztosítható kockázatokat, megállapítja a kockázatvállalás ellenértékét (díját), meghatározott tartalékokat képez, a létrejött jogviszony alapján a kockázatot átvállalja, és teljesíti a szolgáltatásokat 12 6

7 2. A biztosíthatóság Biztosítható kockázat 1. Jövőbeli esemény 2. Véletlenszerű 3. Független 4. Tömegszerű 5. Egyértelmű 6. Kárnagyság becsülhető 7. Elfogadható 8. Homogén Nem biztosítható kockázat 1. Bekövetkezett 2. Befolyásolható 3. Halmozódó 4. Egyedülálló 5. Kétséges 6. Kárnagyság nem becsülhető 7. Aránytalan 8. Katasztrofális A biztosítási piac és a biztosítási rendszer alapintézményei A keresleti oldal az ügyfelek Magánszemélyek, vállalkozások, (ön)kormányzat(ok) A kínálati oldal a biztosítók Rt., egyesület, szövetkezet Biztosításközvetítők Függő független 14 7

8 4. Biztosítási ág, ágazat, termék és módozat A biztosítási ág Ún. német (klasszikus) besorolás Angolszász A biztosítási ágazat biztosítási ágon belüli azonos, illetve egymáshoz hasonló kockázatok elhatárolt csoportja alágazat Az életbiztosítási ág Hagyományos ~ Unit-linked ~ Házassági, születési ~ Nyugdíjbiztosítás TB nyugdíjat kiegészítő ~ 16 8

9 4.2. A nem-életbiztosítási ág Balesetbiztosítás Betegségbiztosítás Casco biztosítás Felelősségbiztosítás Szállítmánybiztosítás Tűz- és elemi károk elleni biztosítás Egyéb vagyoni károk elleni biztosítás Hitelbiztosítás A biztosítási termék (1) ~ = meghatározott kockázatokra vagy kockázatcsoportokra kidolgozott feltétel- és teljesítési rendszer Az ügyfelek diverzifikálása Lakosság, társasház, kis- és középvállalatok, nagyvállalatok 18 9

10 5. A biztosítási termék (2) Biztosítási fedezet össz-kockázatú (all risks) nevesített fedezetű eseménybiztosítás Összevont (kombinált) biztosítások modul-jellegű ~ csomag-~ A biztosítási termék (3) A biztosító szolgáltatása kárbiztosítás összegbiztosítás 20 10

11 5. A biztosítási termék (4) A kockázatviselés módja teljes-érték első kockázatra szóló hányadrészre szóló másodlagos fedezeti értékrögzítés nélküli kártérítési norma Biztosítási módozat Meghatározott kockázatokra kidolgozott biztosítási szerződés 22 11

12 7. A biztosítási szerződés (1) A biztosítási szerződés létrejötte A biztosítási szerződés alapelvei egyenjogúság elve írásbeliség elve díjoszthatatlanság elve (díj a biztosítási évre jár) Ajánlat szerződés kötvény A biztosítási szerződés alanyai biztosító, szerződő, biztosított, kedvezményezett, károsult (felelősségbiztosítás) A biztosítási szerződés tartalma Alapvető szerződési feltételek általános és különös szerződési feltételek A szerződésbe foglalt opciók elállási idő, módosítás, átdolgozás, értékkövetés, visszavásárlás, díjmentes leszállítás, díjhalasztás, kölcsön, portfolióváltás, Kockázatviselés kezdete technikai kezdet, hatálybalépés, szerződés létrejötte, kockázatviselés kezdete 24 12

13 9. A biztosítási szerződés okmányai Biztosítási kötvény Biztosítási bélyeg, igazolójegy Díjnyugta, díjfizetési szelvény Záradék Függelék Változásjelentés A szerződés megszűnése Hatálytalanság Érdekmúlás Lejárat Díj-nemfizetés Bejelentési kötelezettség elmúlasztása Felmondás Biztosítási összeg kimerülése 26 13

14 11. A biztosítási díj Biztosítási díj = a biztosítási termék, a biztosítási védelem ára Díjpolitika Az ekvivalencia követelménye Díjképzési modellek Díj-költség modell Tőkefedezeti modell Díjbefizetési modell Visszatérítésen alapuló modell 28 14

15 10.2. A biztosítási díj alapelemei A bruttó díj (~ amit a szerződő fizet) Nettó kockázati díj Vállalkozói díjrész (működési költség és méltányos nyereség) Biztonsági tartalék Díjfizetési módok és díjkategóriák Díjfizetés Készpénz Postai befizetés Csoportos beszedés Banki átutalás Díjkategóriák egyszeri díj, első díj, folytatólagos díj, eseti díjak alapdíj, pótdíj, arányos díj, díjengedmény díjelőírás, kiszámlázott díj, befolyt díj 30 15

16 10.4. Díj-visszatérítés Jövőbeli díjengedmény Tényleges visszatérítés Hozam beszámítása a díjba Hozam-többlet visszajuttatása Nyereség felosztása Bonus-malus rendszerek Egyszerű bonus Halmozódó bonus Kétlépcsős bonus Határidő bonus Káralakulás bonus Malus rendszerek (díjszorzók nagysága) 32 16

17 Az életbiztosítások fő jellemzői. A baleset- és betegségbiztosítások. 33 Fő témakörök 1. Az életbiztosítások 2. A klasszikus életbiztosítások 3. A unit-linked életbiztosítások 4. A balesetbiztosítás 5. A betegségbiztosítás (egészségbiztosítás) 34 17

18 1. Az életbiztosítások 1.1. Az életbiztosítások jelentősége 1.2. Az emberi életciklus 1.3. Az életbiztosítási termékek generációi 1.4. Az életbiztosítások rendszerezése 1.5. Az alap és a kiegészítő biztosítás 1.6. A biztosítási összeg és a díj 1.7. Hozam és szolgáltatások A klasszikus életbiztosítások Kockázati életbiztosítás Elérési (megélési) életbiztosítás Vegyes életbiztosítás 36 18

19 3. A unit-linked életbiztosítások Fő jellemzői A befektetési alap és a biztosítási eszközalap Költségek (TKM) Az eszközalapok típusai Eszközalapok teljesítményének mérése Befektetési egységek ás árfolyamok A biztosító szolgáltatása A balesetbiztosítás A baleset a biztosított akaratán kívül, hirtelen fellépő külső ok, amely vagyoni károsodást, személyi sérülést, betegséget, munkaképtelenséget, rokkantságot vagy halált okoz. A biztosító szolgáltatása Biztosítási esemény Kizárások 38 19

20 5. A betegségbiztosítás (egészségbiztosítás) A betegség a mindenkori orvostudomány által rendellenesnek tartott biológiai, testi állapot. Az egészség a testi-lelki betegség hiánya. Biztosítási események: váratlan betegség baleset miatti korházi ápolás végleges munkaképesség-csökkenés kiemelt kockázatú betegségek 39 A vagyon- és felelősségbiztosítások. Jogvédelmi biztosítás 40 20

21 Fő témakörök 1. A vagyonbiztosítások fő jellemzői 2. A felelősségbiztosítások 3. A jogvédelmi biztosítás A vagyonbiztosítások (1) Vagyontárgyakat, vagyoni érdekeket fenyegető kockázatokra Bekövetkezett kár megtérítése, gazdagodáshoz nem vezethet ( káron szerzés tilalma ) Biztosítható vagyontárgyak: Ingatlanok, beruházások, készletek, értékpapírok, járművek, ingóság, készpénz, egyéb Biztosítási termékek Alap- és kiegészítő biztosítás 42 21

22 1. A vagyonbiztosítások (2) A biztosítás alanyai Szerződő, biztosított, kedvezményezett Biztosítási események, kockázatok Tűz, robbanás, vihar, árvíz, földrengés, ütközés, üvegkár, beázás, villámcsapás, rablás, lopás, vandalizmus, üzemszünet Kizárások és mentesülések (súlyos gondatlanság) A vagyonbiztosítások (3) A biztosítási összeg vagyontárgyak értéke Új érték időérték Valós érték túlbiztosítás alulbiztosítás Többszörös biztosítás Kárrendezés folyamata Bejelentés van-e biztosítás? szemle szolgáltatás megállapítása vagy mentesülés 44 22

23 1. A vagyonbiztosítások (4) Szolgáltatás Totálkár, gazdasági totálkár, részleges kár, limitálás Kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség Önrészesedés (összeg vagy %) A felelősségbiztosítások A felelősség A kárért felelős köteles az eredeti állapotot helyreállítani vagy a károsult vagyoni és nem vagyoni kárát megtéríteni Felelősségbiztosítás: a biztosító téríti meg a kárt Szerződésen belüli és kívüli felelősség 46 23

24 2.1. A felelősségbiztosítások fajtái Tevékenységi ~ Fuvarozói-árukár ~ Járműszállítók ~ Munkáltatói ~ (munkavállalókat ért baleset) Termékfelelősség-biztosítás Szolgáltatás~ Bérlői bérbe adói Szakmai ~ A biztosító szolgáltatása Pénzbeli kártérítés Vagyoni kár ténylegesen felmerülő kár Nem vagyoni jellegű hátrány Emberi élet, testi épség, becsület és emberi méltóság Limitek Regressz visszakövetelés joga 48 24

25 3. A jogvédelmi biztosítás A biztosított jogainak védelme: szakértelem és/vagy költségek fedezete Biztosítási esemény Jogsérelmet szenvedett vagy jogsérelmet okozó Jogvédelem Kártérítés, munkajogi, szociális-tb, fogyasztói, büntetőjogi, szabálysértési, ingatlan, vezetői engedély, öröklési 49 A gépjármű biztosítások 50 25

26 Fő témakörök 1. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2. A casco biztosítás 51 A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (1) Tv. (2009. évi LXII.) gépjármű üzembentartója köteles meghatározott feltételekkel biztosítást kötni, azt díjfizetéssel hatályban tartani Kgfb lényege: károk megfizetése a vétlen félnek Határbiztosítás Zöldkártya- és Rendszámegyezmény 52 26

27 A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (2) Szerződés alanyai Szerződő, biztosított, károsult, károkozó, kárért felelős, kárképviselő, kárrendezési megbízott Biztosítási esemény: vétkes károkozás Kizárások Kiegészítő biztosítások Mentesülés nincs 53 A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (3) Biztosítási díj elsődleges és másodlagos díj-differenciálás A00 motorteljesítmény + kockázati tényezők speciális kedvezmények, limittel Bonus-malus rendszer másodlagos díjdifferenciálás, kártapasztalat alapján Pay as you drive Visszkereseti jog Nincs önrész 54 27

28 A casco biztosítás (1) ~ a saját járműben okozott károk megtérítésére szolgáló biztosítás Egyedi flotta szerződés Határozott határozatlan idő Területi hatály (általában EU) Alap casco, teljes körű casco, részleges casco Töréskár, elemi kár, lopáskár, önálló üvegkár Kiegészítő biztosítások (extratartozék ) 55 A casco biztosítás (2) Szükséges védelmi rendszer Kizárások Mentesülések Biztosítási összeg (új autó, használt autó, öreg autó) Önrész Biztosítási díj díj-differenciálás 56 28

29 Kérdések? 57 29

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS

BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS GYORSAN ELÉRHETŐ BIZTOSÍTÁSI VÉDELEM OTTHONÁRA Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. TeleCenter: +36 1 467 3500 www.groupamagarancia.hu

Részletesebben

Ház-tartás 2012 feltételek

Ház-tartás 2012 feltételek Ház-tartás 2012 feltételek A MÓDOZAT AZ ALÁBBI KOCKÁZATOKRA NYÚJT BIZTOSÍTÁSI FEDEZETET BIZTOSÍTÁSI FEDEZETEK FEDEZETI KÖRÖK KÁRTÉRÍTÉSI LIMITEI ALAPFEDEZET BŐVÍTETT FEDEZET TŰZKÁR BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG BIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től A K&H felelősségbiztosítás különös és kiegészítő feltételei, valamint záradékai vonatkoznak a jelen feltételek alapján

Részletesebben

Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS ÉS KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK 22. oldal KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK

Részletesebben

Allianz Otthonbiztosítás Plusz

Allianz Otthonbiztosítás Plusz Allianz Otthonbiztosítás Plusz Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek Együtt A-tól Z-ig Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató...5 Ismertető...5 Vagyonbiztosítási szerződések és. kiegészítő biztosítások...6

Részletesebben

Házőrző. otthon- és életmód-biztosítási feltételek. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.: 16499

Házőrző. otthon- és életmód-biztosítási feltételek. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.: 16499 Házőrző otthon- és életmód-biztosítási feltételek Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 16499 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések...6 I. A

Részletesebben

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 4. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 7. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS

Részletesebben

K&H vállalkozói biztosítás szerződési feltételei (KVB-05)

K&H vállalkozói biztosítás szerződési feltételei (KVB-05) K&H vállalkozói biztosítás szerződési feltételei (KVB-05) A K&H Általános Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) kötelezettséget vállal arra, hogy díjfizetés ellenében a jelen feltételekben részletezettek

Részletesebben

Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás

Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás Feltételek 2014 Új Ptk. 2014.03.15. Tartalom I. Vállalkozói vagyonbiztosítások általános feltétele (2014)...2 II. Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás különös feltételei

Részletesebben

Járművek casco biztosításának különös feltételei (JCKF10)

Járművek casco biztosításának különös feltételei (JCKF10) Járművek casco biztosításának különös feltételei (JCKF10) Hatályos: 2010. november 1-jétől Nysz.: 14375 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 4 Általános vagyonbiztosítási

Részletesebben

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 I. A legfontosabb tudnivalók összefoglalása PostaAutóŐr

Részletesebben

Genertel Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételei 11.

Genertel Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételei 11. Genertel Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételei 11. A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon keresztül gyakorol

Részletesebben

Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag a Primus Casco biztosítási termékhez

Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag a Primus Casco biztosítási termékhez Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag a Primus Casco biztosítási termékhez Tartalomjegyzék: Ügyféltájékoztató 3 Általános Vagyonbiztosítási Feltételek 5 1. Biztosítási szerződés alanyai 5 2.

Részletesebben

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek Nyomtatványszám: NV3001 NV3001 Oldal: 1 / 26

Részletesebben

AZ AUTÓBÓNUSZ GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS ÖNKÉNTES CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI...

AZ AUTÓBÓNUSZ GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS ÖNKÉNTES CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... Tartalomjegyzék AZ AUTÓBÓNUSZ GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS ÖNKÉNTES CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 3 1. A biztosítási szerzôdés alanyai... 3 2. A biztosítás szerzôdés létrejötte... 3 3. Biztosítási szerzôdés

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. érvényes: 2011.

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. érvényes: 2011. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás érvényes: 2011. január 1-től tartalom biztosítási feltételek a Gfbt. alapján... 3 a biztosítási

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS Hatályos: 2014.03.15-tôl MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS

Részletesebben

TÁRSASHÁZ- KÖZÖSSÉGEK, LAKÁS- SZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSA KORSZERŰ BIZTOSÍTÁS KIEMELKEDŐ ELŐNYÖKKEL

TÁRSASHÁZ- KÖZÖSSÉGEK, LAKÁS- SZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSA KORSZERŰ BIZTOSÍTÁS KIEMELKEDŐ ELŐNYÖKKEL TÁRSASHÁZ- KÖZÖSSÉGEK, LAKÁS- SZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSA KORSZERŰ BIZTOSÍTÁS KIEMELKEDŐ ELŐNYÖKKEL Tartalomjegyzék GB526 jelű Groupama Társasházközösségek és Lakásszövetkezetek biztosítási feltételei és

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. érvényes: 2015.

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. érvényes: 2015. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás érvényes: 2015. augusztus 14-től tartalom biztosítási feltételek a Gfbt. alapján... 3 a

Részletesebben

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató A 2009. ÉVI LXII. TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI: 1. Ha nemzetközi szerzôdés eltérôen nem rendelkezik, e törvény hatálya kiterjed: a) minden

Részletesebben

Hatályos: 2008. május 1-jétõl. Generali 1 1 casco feltétel

Hatályos: 2008. május 1-jétõl. Generali 1 1 casco feltétel Hatályos: 2008. május 1-jétõl Generali 1 1 casco feltétel 1 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság ügyféltájékoztatója............ 3 Általános vagyonbiztosítási

Részletesebben

Allianz otthonbiztosítás

Allianz otthonbiztosítás Allianz otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek Együtt A-tól Z-ig Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató Ismertető...3 Biztosítási események, kiegészítő biztosítások és azok választható

Részletesebben

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások szabályzat Általános feltételek 1. A biztosítási szerzôdés alanyai...5 2. A szerzôdés létrejötte...5 3. A kockázatviselés kezdete,

Részletesebben

TERMÉKLEÍRÁS GROUPAMA GARANCIA LAKÁSBIZTOSÍTÁS GB524

TERMÉKLEÍRÁS GROUPAMA GARANCIA LAKÁSBIZTOSÍTÁS GB524 OTP Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. TERMÉKLEÍRÁS GROUPAMA GARANCIA LAKÁSBIZTOSÍTÁS GB524 1. Általános tudnivalók A Groupama Garancia Lakásbiztosítás (GB524) (továbbiakban: Lakásbiztosítás)

Részletesebben

Ház-tartás 2010 ajánlat és feltételek

Ház-tartás 2010 ajánlat és feltételek Ház-tartás 2010 ajánlat és feltételek TARTALOM VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELE (SÁVBI 2010)...4 TŰZ- ÉS ELEMI KÁROK BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELE (STEBI 2009)... 17 BETÖRÉSES LOPÁS, RABLÁSBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE

Részletesebben

Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék

Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 2 I. Szerzôdô, Biztosított... 2 II. A szerzôdés létrejötte... 2 III. A kockázatviselés kezdete... 3 IV. A biztosítási szerzôdés

Részletesebben

K&H lakásbiztosítás ügyfél-tájékoztató

K&H lakásbiztosítás ügyfél-tájékoztató tartalom ügyféltájékoztató 3 szerződési feltételek 7 1. általános feltételek 7 1.1. szerződő, biztosított 7 1.2. a szerződés létrejötte 7 1.3. a biztosítási szerződés hatálybalépése, a kockázatviselés

Részletesebben

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Biztosító Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások AEGON TREND II. Felelősségbiztosítás VVT-FSZ-140217 TARTALOMJEGYZÉK Általános

Részletesebben

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Jelen biztosítási feltétel a kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (továbbiakban KGFB törvény) azon

Részletesebben