GB526 JELÛ GROUPAMA GARANCIA TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK VAGYONBIZTOSÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GB526 JELÛ GROUPAMA GARANCIA TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK VAGYONBIZTOSÍTÁSA"

Átírás

1 Biztosító: Groupama Garancia Biztosító Zrt. Székhely: 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Cégjegyzékszám: Cg Cégbíróság: Fõvárosi Bíróság Számlaszám: Török Imre Budapest Miklós utca 3 8/ TeleCenter: Internet cím: Levélcím: 1380 Budapest, Pf Ügyfélszolgálati iroda: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/c. Telefon: Fax: Jelen biztosítási szerzõdés: Lakásszövetkezet biztosításának új szerzõdéséhez készült Szerzõdõ neve: Szerzõdõ képviselõjének neve: Levelezési címe: Biztosított neve: Óbuda 17.sz.Lakásfenntartó Szövetkezet Török Imre 1035 Budapest Miklós utca 3 8/46 Óbuda 17.sz.Lakásfenntartó Szövetkezet Kockázatviselés helye: 1035 Budapest Miklós utca Kockázatviselés kezdete: A biztosítási szerzõdés létrejötte: A biztosítási szerzõdés lejárata:... határozatlan Díjfizetés kezdete: Díjfizetés módja:... banki átutalás Díjfizetés esedékessége:... minden negyedév kockázatviselés kezdetével megegyezõ nap Biztosítási évforduló:... minden év június 01. 0:00 óra Biztosítási fedezet terjedelme:... a lakóépületben lévõ összes lakás és a közös tulajdonban, közös használatban lévõ összes helyiség biztosított 1/5 GB526_1 ggb0607pkot

2 Biztosított lakóépület adatai: lakások száma összesen: db lakások alapterülete összesen: m 2 vállalkozás céljára szolgáló helyiségek alapterülete összesen: m 2 Lakóépület biztosított alapterülete összesen: m 2 Lakóépület javasolt biztosítási összegének meghatározásához szükséges alapterület összesen: m 2 Lakóépület díjszámításánál figyelembe vett alapterület összesen: m 2 A biztosító külön díj nélkül vállalja a lakóépületben lévõ kizárólagos használatú tárolók és a közös tulajdonú, közös használatú helyiségek, közlekedõk biztosítását. Biztosított vagyontárgyak megnevezése és azok biztosítási összege: Lakóépület(ek) biztosítási összege: E Ft Irodatechnikai berendezések, számítógépek biztosítási összege: E Ft Különbözõ szerszámok, gépek, mûszaki berendezések anyagok biztosítási összege: E Ft Közös tulajdonban lévõ ingóságok biztosítási összege összesen: E Ft Javasolt biztosítási összeg: A biztosított lakóépületre és melléképületre vonatkozóan az a biztosítási összeg, amelynél nem alkalmaz aránylagos kártérítést a biztosító, ha a javasolt biztosítási összeghez szükséges alapterület a biztosított lakóés melléképület(ek) tényleges alapterületi méreteinek megfelelõen helyesen lettek meghatározva. Lakóépületre: m 2 x (Ft/m 2 ) = E Ft Biztosított kockázatok Biztosított vagyontárgyak Éves díj Alapbiztosítás Tûz és kiegészítõ kockázatok: teljes lakóépület, közös tulajdonú ingóságok Ft Kiegészítõ biztosítások Vezetéktörés miatti károk: teljes lakóépület, közös tulajdonú ingóságok Ft Üvegtörés miatti károk normál és teljes lakóépület normál és különleges üvegezésekre Ft különleges üvegezésekre: Betöréses lopás- és rabláskárok: teljes lakóépület, közös tulajdonú ingóságok Ft Épülettulajdonosi felelõsségi károk: a biztosított által a feltételben meghatározott minõségben okozott tárgyrongálási és személyi sérüléses károk Ft Épület és épülettartozékok rongálási kárai: teljes lakóépület, a telekhatáron belül lévõ sorompók, postaládák, szemétgyûjtõ edények Ft Kaputelefonok rongálási kárai: 8 db kaputelefon Ft Személyfelvonók rongálási kárai: 8 db személyfelvonó Ft Felújítási munkákkal kapcsolatos közös tulajdont képezõ épületrészek Ft károk: Lakásszövetkezet felelõsségi kárai: a lakásszövetkezet által okozott felelõsségi károk a feltételekben meghatározottak szerint Ft "Garancia-24" gyorsszervizszolgáltatás teljes lakóépület Ft összes lakásra: 2/5 GB526_2 ggb0607pkot

3 Éves biztosítási díj összesen: Ft Mennyiségi engedmény:... 40% Ft Mennyiségi engedménnyel csökkentett díj: Ft Megkötött kiegészítõk számától függõ engedmény:... 10% Ft Üzletpolitikai engedmény:... 15% Ft Engedmények összesen:... 25% Ft Engedményekkel csökkentett díj: Ft Fizetendõ éves díj: Ft Negyedévente fizetendõ díj: Ft Értékkövetés A biztosítási szerzõdés értékkövetõ. A biztosítási szerzõdésre vonatkozó limitek Betöréses lopásra: E Ft/káresemény Épülettulajdonosi felelõsségbiztosításra: E Ft/káresemény E Ft/12 hónap Jogvédelmi szolgáltatás kiegészítés: E Ft/káresemény Épület és épülettartozékok rongálási káraira: E Ft/káresemény E Ft/12 hónap Kaputelefonok rongálási káraira: E Ft/káresemény/12 hónap/kaputelefon Személyfelvonók rongálási káraira: E Ft/káresemény/12 hónap/személyfelvonó Felújítási munkákkal kapcsolatos károkra: E Ft/káresemény E Ft/12 hónap Lakásszövetkezet felelõsségi káraira: E Ft/káresemény E Ft/12 hónap "Garancia-24" gyorsszerviz-szolgáltatásra összes lakás biztosítása esetén: 30 E Ft/káresemény/lakás és 90 E Ft/káresemény/közös tulajdon 30 E Ft/12 hónap/lakás és 150 E Ft/12 hónap/közös tulajdon Önrészesedés A megkötött biztosításokra nincs önrészesedés. 3/5 GB526_2 ggb0607pkot

4 Biztosítási szerzõdés feltételei A jelen kötvénnyel létrejött biztosítási szerzõdés elválaszthatatlan részét képezik a biztosítási ajánlat, a kockázatfelmérõ adatlap, a nem-életbiztosítási módozatok ügyféltájékoztatója és a következõkben megnevezett biztosítási feltételek: Vagyonbiztosítás Általános Szerzõdési Feltételei (VÁSZF) Tûz és kiegészítõ kockázatok alapbiztosítás Vezetéktörés miatti károk fedezetére vonatkozó kiegészítõ biztosítás feltételei Üvegtörés miatti károk fedezetére vonatkozó kiegészítõ biztosítás feltételei Betöréses lopás- és rabláskárok fedezetére vonatkozó kiegészítõ biztosítás feltételei Épülettulajdonosi felelõsségi károk fedezetére vonatkozó kiegészítõ biztosítás feltételei jogvédelem fedezetre történõ kiterjesztéssel Épület és épülettartozékok rongálási kárainak fedezetére vonatkozó kiegészítõ biztosítás feltételei Kaputelefonok rongálási kárainak fedezetére vonatkozó kiegészítõ biztosítás feltételei Személyfelvonók rongálási kárainak fedezetére vonatkozó kiegészítõ biztosítás feltételei Felújítási munkálatokkal kapcsolatos biztosítási fedezetére vonatkozó kiegészítõ biztosítás feltételei Lakásszövetkezetek kiegészítõ felelõsségbiztosítására vonatkozó feltételek "Garancia-24" gyorsszerviz-szolgáltatásra vonatkozó kiegészítõ biztosítás feltételei Külön megállapodás A biztosításra ajánlott lakóépületben lévõ összes lakás biztosítása esetén, ha a szerzõdõ igényli, akkor a biztosított lakásokra megkötött, illetve megkötésre kerülõ és a jelen szerzõdés hatályával egyidejûleg hatályban lévõ GB524 jelû Groupama Garancia Lakásbiztosítás "Épület- és Ingóság Alapbiztosítási feltétel"-ének III. fejezete 33. pontjában rögzített munkanélküliség vagy hosszan tartó betegállomány idejére vonatkozó fedezetét a biztosító kiterjeszti a közös költség megfizetésének átvállalására egy biztosítási eseménybõl származóan maximum 6 hónapig, a lakásbiztosítási szerzõdés teljes tartama alatt mindösszesen legfeljebb 12 hónapig, a hivatkozott feltételek alkalmazása mellett. A szerzõdõ a biztosított lakásokra jelen szerzõdéssel egyidejûleg hatályos GB524 jelû Groupama Garancia Lakásbiztosítás munkanélküliség vagy hosszan tartó betegállomány idejére vonatkozó közös költség megfizetésérõl szóló fedezet kiterjesztését igényli:... nem Engedményességi jogosultság elõjegyzése A biztosított társasház vagy lakásszövetkezet engedményesi bejegyzésre nem kötelezett. Biztosítási szerzõdés létrejötte, a jelen szerzõdésben lévõ adatok kezelése A Groupama Garancia Biztosító Zrt., mint biztosító és a fent megnevezett szerzõdõ között a biztosító társasághoz benyújtott VJDKGB sorszámú ajánlat alapján biztosítási szerzõdés jött létre a jelen kötvényben rögzített vagyontárgyak és kockázatok (biztosítási események) fedezetének biztosítására, a jelen kötvényben meghatározott mértékig. A jelen biztosítási szerzõdés feltételeit a megkötött biztosítások és záradékok feltételei, valamint a szerzõdés elválaszthatatlan részét képezõ "Egyedi megállapodás(ok)"-ban rögzítettek tartalmazzák. A jelen biztosítási szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szerzõdõ képviselõje az ajánlattételkor átvette 1 példányban az ajánlat és a nyilatkozatok másolatát, valamint a szerzõdési feltételeket, az "Egyedi megállapodás(ok)at". 4/5 GB526_2 ggb0607pkot

5 Tájékoztatjuk Önt, hogy kizárólag a jelen kötvény elkészítéséhez szükséges adatait a technikai elõállítást végzõ Állami Nyomda Nyrt. (székhelye: 1102 Budapest, Halom utca 5. adatkezelési nyilvántartási azonosító: ) adatfeldolgozó részére átadtuk. Budapest, Yann Ménétrier vezérigazgató Dr. Csermely Tibor ügyvezetõ igazgató 5/5 GB526_2 ggb0607pkot

TÁRSASHÁZ- KÖZÖSSÉGEK, LAKÁS- SZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSA KORSZERŰ BIZTOSÍTÁS KIEMELKEDŐ ELŐNYÖKKEL

TÁRSASHÁZ- KÖZÖSSÉGEK, LAKÁS- SZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSA KORSZERŰ BIZTOSÍTÁS KIEMELKEDŐ ELŐNYÖKKEL TÁRSASHÁZ- KÖZÖSSÉGEK, LAKÁS- SZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSA KORSZERŰ BIZTOSÍTÁS KIEMELKEDŐ ELŐNYÖKKEL Tartalomjegyzék GB526 jelű Groupama Társasházközösségek és Lakásszövetkezetek biztosítási feltételei és

Részletesebben

VAGYONBIZTOSÍTÁSOK. Groupama Garancia Lakásbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek. Az OTP Csoport partnere

VAGYONBIZTOSÍTÁSOK. Groupama Garancia Lakásbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek. Az OTP Csoport partnere VAGYONBIZTOSÍTÁSOK Groupama Garancia Lakásbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek Az OTP Csoport partnere Groupama Garancia Biztosító Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Cím: 1051 Budapest,

Részletesebben

TERMÉKLEÍRÁS GROUPAMA GARANCIA LAKÁSBIZTOSÍTÁS GB524

TERMÉKLEÍRÁS GROUPAMA GARANCIA LAKÁSBIZTOSÍTÁS GB524 OTP Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. TERMÉKLEÍRÁS GROUPAMA GARANCIA LAKÁSBIZTOSÍTÁS GB524 1. Általános tudnivalók A Groupama Garancia Lakásbiztosítás (GB524) (továbbiakban: Lakásbiztosítás)

Részletesebben

LAKÁS- SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE

LAKÁS- SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE LAKÁS- BIZTOSÍTÁS SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató a Groupama Garancia Biztosító Zrt. lakásbiztosítási módozataihoz Épület- és Ingóság Alapbiztosítási Feltétel

Részletesebben

BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS

BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS GYORSAN ELÉRHETŐ BIZTOSÍTÁSI VÉDELEM OTTHONÁRA Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. TeleCenter: +36 1 467 3500 www.groupamagarancia.hu

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Biztosítási Feltételek

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Biztosítási Feltételek BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Biztosítási Feltételek MKB CSALÁDI OTTHONBIZTOSÍTÁS Hatályos: 2015.07.04-tôl MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CSALÁDI OTTHONBIZTOSÍTÁSI CSOMAG () TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PostaFészekÔr (termékkód: 12014)

PostaFészekÔr (termékkód: 12014) PostaFészekÔr (termékkód: 12014) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek 06 40 200 480 www.postabiztosito.hu 1 A PostaFészekÔr (termékkód: 12014) ingatlan- és ingóságbiztosítás feltételei Tartalom

Részletesebben

Allianz otthonbiztosítás

Allianz otthonbiztosítás Allianz otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek Együtt A-tól Z-ig Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató Ismertető...3 Biztosítási események, kiegészítő biztosítások és azok választható

Részletesebben

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 4. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 7. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS

Részletesebben

Allianz Otthonbiztosítás Plusz

Allianz Otthonbiztosítás Plusz Allianz Otthonbiztosítás Plusz Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek Együtt A-tól Z-ig Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató...5 Ismertető...5 Vagyonbiztosítási szerződések és. kiegészítő biztosítások...6

Részletesebben

K&H lakásbiztosítás ügyfél-tájékoztató

K&H lakásbiztosítás ügyfél-tájékoztató tartalom ügyféltájékoztató 3 szerződési feltételek 7 1. általános feltételek 7 1.1. szerződő, biztosított 7 1.2. a szerződés létrejötte 7 1.3. a biztosítási szerződés hatálybalépése, a kockázatviselés

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 2. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő adatai

Részletesebben

Genertel Önrész Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel Önrész Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel Önrész Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 3. oldal GENERTEL ÖNRÉSZ CASCO BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI 6. oldal A társaság az ISVAP által vezetett Biztosítói

Részletesebben

Aegon Magyarország Biztosító Zrt. Aegon Praktika Társasház és Lakásszövetkezet Biztosítás Tartalomjegyzék

Aegon Magyarország Biztosító Zrt. Aegon Praktika Társasház és Lakásszövetkezet Biztosítás Tartalomjegyzék Aegon Magyarország Biztosító Zrt. Aegon Praktika Társasház és Lakásszövetkezet Biztosítás Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK I. Biztosító, Szerzôdô, Biztosított 3 II. A biztosítási szerzôdés létrejötte

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB CSALÁDI OTTHONBIZTOSÍTÁS VL 10048/10 Hatályos: 2013. május 1-jétôl. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB CSALÁDI OTTHONBIZTOSÍTÁSHOZ Tisztelt

Részletesebben

AZ EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

AZ EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI AZ EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tisztelt Partnerünk! Köszönjük bizalmát, hogy csatlakozni kíván a Magyar Telekom Nyrt., mint Szerződő és az

Részletesebben

Házőrző otthon- és életmód-biztosítási feltételek. Hatályos: 2014. december 13-ától. Nysz.: 17471

Házőrző otthon- és életmód-biztosítási feltételek. Hatályos: 2014. december 13-ától. Nysz.: 17471 Házőrző otthon- és életmód-biztosítási feltételek Hatályos: 2014. december 13-ától Nysz.: 17471 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések....6 I.

Részletesebben

K&H fészek otthonbiztosítás ügyfél-tájékoztató

K&H fészek otthonbiztosítás ügyfél-tájékoztató K&H fészek otthonbiztosítás ügyfél-tájékoztató Kedves Ügyfelünk! Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H fészek otthonbiztosítást (FOB-07), amely otthonát és ingóságait védi az alábbiakban felsorolt,

Részletesebben

Ház-tartás 2012 feltételek

Ház-tartás 2012 feltételek Ház-tartás 2012 feltételek A MÓDOZAT AZ ALÁBBI KOCKÁZATOKRA NYÚJT BIZTOSÍTÁSI FEDEZETET BIZTOSÍTÁSI FEDEZETEK FEDEZETI KÖRÖK KÁRTÉRÍTÉSI LIMITEI ALAPFEDEZET BŐVÍTETT FEDEZET TŰZKÁR BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG BIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

Házőrző. otthon- és életmód-biztosítási feltételek. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.: 16499

Házőrző. otthon- és életmód-biztosítási feltételek. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.: 16499 Házőrző otthon- és életmód-biztosítási feltételek Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 16499 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések...6 I. A

Részletesebben

Genertel Kereskedői Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel Kereskedői Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel Kereskedői Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ZRT. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 3. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 6. oldal GENERTEL KERESKEDŐI

Részletesebben

Allianz otthonbiztosítás

Allianz otthonbiztosítás Allianz otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek Együtt A-tól Z-ig Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató Ismertető...3 Biztosítási események, kiegészítő biztosítások és azok választható

Részletesebben

Feltétel. Otthon és környezet Techno. Lakásbiztosítás. Érvényes: 2013. szeptember 1-jétől

Feltétel. Otthon és környezet Techno. Lakásbiztosítás. Érvényes: 2013. szeptember 1-jétől Feltétel MABISZ Termékvázlat alapján Lakásbiztosítási Standard Otthon és környezet Techno Lakásbiztosítás Érvényes: 2013. szeptember 1-jétől Otthon és környezet Techno lakásbiztosítás feltételek Tartalomjegyzék

Részletesebben

BIZTOSITÁSI SZERZÖDÉS

BIZTOSITÁSI SZERZÖDÉS BIZTOSITÁSI SZERZÖDÉS Allianz@)!L/~ A j l- 4 /l o 11 l XI t Uk--ltL 1/ }J) ja Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő épületek, berendezések, készletek, informatikai

Részletesebben

AEGON Lakás és Szabadidô Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék

AEGON Lakás és Szabadidô Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék AEGON Lakás és Szabadidô Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 2 I. Szerzôdô, Biztosított... 2 II. A szerzôdés létrejötte... 2 III. A kockázatviselés kezdete... 2 IV. A biztosítási szerzôdés

Részletesebben

CASCO BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS

CASCO BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS CASCO BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Adószám: 15775883-2-41, MÁK Pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

Feltételek Állat-egészségségügyi tevékenység felelõsségbiztosításának általános feltételei (ÁTSZF)

Feltételek Állat-egészségségügyi tevékenység felelõsségbiztosításának általános feltételei (ÁTSZF) Feltételek Állat-egészségségügyi tevékenység felelõsségbiztosításának általános feltételei (ÁTSZF) Érvényes: 2004. január 1-jétõl Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.........................................................................3

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3. I. Biztosítási esemény...5. II. A szerzõdés alanyai...5. III. Biztosított tevékenység...5. IV. A kockázatviselés tárgya...

Ügyféltájékoztató...3. I. Biztosítási esemény...5. II. A szerzõdés alanyai...5. III. Biztosított tevékenység...5. IV. A kockázatviselés tárgya... Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató...................................................................................3 I. Biztosítási esemény...............................................................................5

Részletesebben

Járművek casco biztosításának különös feltételei (JCKF10)

Járművek casco biztosításának különös feltételei (JCKF10) Járművek casco biztosításának különös feltételei (JCKF10) Hatályos: 2010. november 1-jétől Nysz.: 14375 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 4 Általános vagyonbiztosítási

Részletesebben

Hatályos: 2008. május 1-jétõl. Generali 1 1 casco feltétel

Hatályos: 2008. május 1-jétõl. Generali 1 1 casco feltétel Hatályos: 2008. május 1-jétõl Generali 1 1 casco feltétel 1 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság ügyféltájékoztatója............ 3 Általános vagyonbiztosítási

Részletesebben