AEGON TREND előzetes vagyon- és felelősségbiztosítási díjtájékoztató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AEGON TREND előzetes vagyon- és felelősségbiztosítási díjtájékoztató"

Átírás

1 3701. számú ajánlat Szerződő neve: Adony Város Önkormányzata címe: 2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Biztosított neve: Adony Város Önkormányzata címe: 2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Kockázatviselési telephelyi adatközlő szerint hely: Biztosított Általános közigazgatás TEAOR: 8411 tevékenység: Biztosítási időszak: Határozatlan Értékelés módja: Új érték Biztosító neve: AEGON Zrt. címe: 1091 Budapest Üllői út 1. Kockázatvállaló: Ország László Tel.: 30/ Közvetítő: OPTIMÁLIS BIZTOSÍTÁSI Törzsszám: PORTFÓLIÓ KFT. Vagyonbiztosítási fedezetek Alapvagyon biztosítás - mint alapbiztosítás az AEGON TREND Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások, Vagyonbiztosítási feltételei szerint AEGON TREND előzetes vagyon- és felelősségbiztosítási díjtájékoztató Biztosított kockázatok: tűz, robbanás és összeroppanás, villámcsapás és villámcsapás másodlagos hatása, vihar, árvíz és felhőszakadás, földmozgás,ismeretlen üreg beomlása, jégverés és hónyomás, idegen légi és földi járművek által okozott károk, elektromos áram által okozott tűzkárok, vezetékek törése és beázás károk Biztosított vagyontárgyak: a Szerződő/Biztosított adatszolgáltatása alapján Saját tulajdonú vagyontárgyak biztosítási összegei bitosítási összegei: Épüélet, építmény: eft Gép, berendezés: eft Készlet, áru, anyag zárt térben: eft Előgondoskodás: eft (4. sz. záradék) Készpénz, értékkészlet: eft Egyéb vagyontárgyak * eft * Elfogadáskor az egyéb vagyontárgyakról tételes, biztosítási összeggel ellátott lista megadása szükséges! Hivatkozás: AEGON TREND Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások, Vagyonbiztosítási feltételek, Általános Szerződési feltételek I./IV./2 pontja Alapvagyon teljes biztosítási összege: eft - mint díjalap Díjtétel: 0, Ft Ft/káresemény, levonásos Betöréses lopás- és rablásbiztosítás, az AEGON TREND Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások, Vagyonbiztosítási feltételek, Kiegészítő betöréses lopás- és rablásbiztosítás szabályzata szerint Biztosított kockázatok: betöréses lopás, rablás, küldött rablás, vandalizmus

2 Biztosított vagyontárgyak: a Szerződő/Biztosított adatszolgáltatása alapján Saját tulajdonú vagyontárgyak biztosítási összegei bitosítási összegei: Gép, berendezés: eft Készlet, áru, anyag zárt térben: eft Előgondoskodás: eft (4. sz. záradék) Készpénz, értékkészlet: eft Egyéb vagyontárgyak * eft * Elfogadáskor az egyéb vagyontárgyakról tételes, biztosítási összeggel ellátott lista megadása szükséges! Hivatkozás: AEGON TREND Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások, Vagyonbiztosítási feltételek, Általános Szerződési feltételek I./IV./2 pontja Kártérítés felső határa: eft/káresemény A betöréses lopás- és rablás teljes bizt-i eft - mint díjalap összege: Díjtétel: 0, Ft Ft/káresemény, levonásos Üvegtörés biztosítás az AEGON TREND Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítása, Vagyonbiztosítási feltételek, Kiegészítő üvegtörés-biztostás szabályzata szerint Alapfedezet limitje: 200 eft/év Ft Ft/káresemény, levonásos Felelősségbiztosítási fedezetek Éves forgalom v. költségvetési előirányzat Éves bruttó bérköltség Alkalmazotti létszám Kérjük a hiányzó adatokat megadni!... eft... eft 44 fő Kombinált felelősségbiztosítási fedezet az AEGON TREND Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások, Felelősségbiztosítási feltételek és a feltüntetett kiegészítő módozati szabályzatok szerint A kombinált biztosítási fedezet az Általános, Munkáltatói, Szolgáltatói, Termék felelősségbiztosítási feltételek szerinti kockázatokra terjed ki. Kártérítés felső határa: eft/káresemény eft/év Ft Bérlői felelősségbiztosítás - a szolgáltatás felelősség kiterjesztése az AEGON TREND Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások, Felelősségbiztosítási feltételek, Kiegészítő feltételek I. pontja szerint Kártérítés felső határa: eft/káresemény eft/év Bérbeadói felelősségbiztosítás - a szolgáltatás felelősség kiterjesztése az AEGON TREND Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások, Felelősségbiztosítási feltételek, Kiegészítő feltételek II. pontja szerint Kártérítés felső határa: eft/káresemény eft/év

3 Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás - a szolgáltatás felelősség kiterjesztése az AEGON TREND Vállalati Vagyonés Felelősségbiztosítások, Felelősségbiztosítási feltételek, Kiegészítő feltételek VII. pontja szerint Kártérítés felső határa: eft/káresemény eft/év Önkormányzati általános felelősség kiterjesztése ("kátyu és sorfa károkra") - az alapbiztosítás kiterjesztése az AEGON TREND Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások, Felelősségbiztosítási feltételek, Kiegészítő feltételek XII. pontja szerint Kártérítés felső határa: eft/káresemény eft/év Felelősségbiztosítási fedezetkiterjesztések Alvállalkozók által okozott károk fedezete - a Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások, Felelősségbiztosítási feltételek, Kiegészítő feltételek V. pontja szerint: A jelen kiterjesztés alkalmazásával a biztosító fedezetet nyújt a biztosított által jogszerűen igénybe vett alvállalkozó által okozott károkból származó megtérítési igényekre, ha a magyar jog szerint kártérítési felelősség terheli. Tanulói baleseti és felelősségbiztosítás - a Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások, Felelősségbiztosítási feltételek, Kiegészítő feltételek VI. pontja szerint: A jelen kiterjesztés alkalmazásával, a feltüntetett biztosítási szabályzatok feltételei szerint a Biztosító megtéríti a Biztosított helyett - az olyan, a szakképzésben résztvevő tanuló által - a gyakorlati kézés során, annak a helyszínén, a számára a tanulmányi szerződésben rögzített munkavégzése kapcsán, az oktatási idő alatt - üzemi baleset folytán elszenvedett károkat, amelyekért, mint a szakképzés szervezője, illetve nyújtója a Munka törvénykönyve szerint felelősséggel tartozik; - azokat a károkat, amelyeket a szakképzésben résztvevő tanuló a gyakorlati képzés során, annak helyszínén, oktatási idő alatt, a számára a tanulmányi szerződésben rögzített munkavégzés idegen harmadik személynek vagy az ott dolgozóknak vagy az oktatóknak okoz és amelyek miatt, mint a tanuló foglalkoztatója, a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik. Önkormányzati felelősség kiterjesztése a közmunkában résztvevőkre - a Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások, Felelősségbiztosítási feltételek, Kiegészítő feltételek XIV. pontja szerint: A jelen kiterjesztés alkalmazásával, a feltüntetett biztosítási szabályzatok feltételei szerint és a Polgári Törvénykönyvben meghatározott kárfelelősség keretei között a Biztosító megtéríti a Biztosított helyett az általános felelősségbiztosítással (alapbiztosítás) és a kiegészítő üzemi baleseti és egyéb munkaadói felelősségbiztosítás a biztosított önkormányzat által szervezett és a felügyeletében, valamint közvetlen irányításával végzett közmunka során - az olyan, a közmunkában résztvevő magánszemély által - a munkavégzés során, annak a helyszínén, a számára az írásbeli utasításban vagy munkanaplóban rögzített munkavégzése kapcsán, a közmunka időtartama alatt - üzemi baleset folytán elszenvedett károkat, amelyekért, mint a közmunka szervezője a Munka törvénykönyve szerint felelősséggel tartozik; - azokat a károkat, amelyeket a közmunkában résztvevő magánszemélyek a munkavégzés során, annak helyszínén és időtartama alatt, az írásbeli utasításban vagy munkanaplóban, szerződésben rögzített munkavégzés során idegen harmadik személynek okoznak és amelyekért a biztosított a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik Egyedi megállapodások Előgondoskodás biztosítási összegei eszközcsoportonként:

4 Épület/építmény: eft Berendezések, bútorzat, ingóságok: eft Egyéb vagyontárgyak: Berendezések, bútorzat, ingóságok Vagyonbiztosítási kockázatokhoz rendelt kártérítési limitek: Szabadban tárolt vagyontárgyak kárai - a fedezet kiterjesztésével vihar és felőszakadás károkra: eft/kár/év Jégverés dinamikus hatásának tetőszerkezeten kívül okozott kárai: 500 eft/kár/év Kisebb átépítések, karbantartások, felújítások fedezete (*építés-szerelési záradék): eft/kár/év *Építés-szerelési záradék: A biztosítás fedezet külön bejelentés nélkül kiterjed a Biztosított szerződéses partnerei által a biztosított telephelyeken a Biztosított megrendelése alapján végzett kisebb építés-szerelési, karbantartási, javítási és felújítási munkákkal okozati összefüggésben a biztosított vagyontárgyakban keletkezett közvetlen dologi károk fedezetére, beleértve azon vagyontárgyakat is, amelyeken a fenti tevékenységet végzik. A Biztosító fenntartja a jogot a kivitekezővel szemben való visszkeresetre. Vezetéktörés során elfolyt anyag értéke: 200 eft/kár/év Vandalizmus (öncélú, illetve betöréses lopás kísérlete során okozott tárgyrongálás): eft/kár/év Küldöttrablás: 500 eft/kár/év Önrészesedés a fenti kártérítési limitek kapcsán megadott kockázatokra: 10%, de minimum ,- Ft/káresemény (levonásos), kivéve a küldöttrablást, melynek esetében: nincs A szerződés éves biztosítási díja összesen: Ft negyedéves díjfizetéssel Engedmények: Kérjük jelöléssel nyilatkozzanak az engedmények igénybevételéről! Tartam: 10 % Ft IGEN NEM Üzleti: 5 % Ft Amennyiben nincs rendelkezés az engedményekről, a szerződés az engedmények nélküli díjjal kerül kötvényesítésre! A szerződés kedvezményes éves biztosítási díja: Ft A biztosítási díj a Biztosító által kiadott számla alapján, csak átutalással teljesíthető. A díjajánlat készpénz átvételére nem jogosít! Tartam záradék: A Szerződő a szerződés kezdetétől számított három évig lemond felmondási jogáról, aminek fejében a szerződés díjából a fent megjelölt kedvezményre jogosult. Amennyiben a szerződés a kedvezménnyel érintett időszak alatt Szerződő általi felmondásra vagy díjnemfizetés miatt törlésre kerül, a Biztosító követelheti a jelen megállapodásban foglalt díjkedvezmény megfizetését. Amennyiben a szerződés felmondását a Biztosító kezdeményezi akkor a tartamengedmény megfizetésére nem tart igényt. Kockázatviselés kezdete:..., vagy a jelen biztosítási ajánlat Biztosítóhoz történő beérkezését követő nap órája közül, a későbbi dátum A biztosítás külön megállapodás hiányában határozatlan tartamú. A jelen ajánlat, legkésőbb a kiadástól számított 30 napon belül nyújtható be a biztosítóhoz. Lejárt érvényességű ajánlatot a Biztosító nem fogad be.

5 Mint Szerződő tudomásul veszem, hogy - a biztosítónak az ajánlattétel napjától számítva 15 nap áll rendelkezésére, a kockázat-elbírálásra. Elutasítás esetén, a biztosító nem visel kockázatot. - amennyiben a Szerződő adataiban változás áll be, azt öt napon belül írásban bejelentem a Biztosító felé. - a szabályzatokban és a szerződésben nem rögzített kérdésekben a Polgári Törvénykönyv előírásai az irányadók. - jelen ajánlattal együtt a mellékelt A-28 és A-29-es jelű, szerződő által aláírt nyilatkozatokat, (illetve alkuszi kötés esetén az alkuszi meghatalmazást) is eljuttatom a Biztosítóhoz! Ezek hiányában a biztosító az ajánlatot nem fogadja el, az elutasításra kerül és a biztosító kockázatot nem visel. - a évi LX. törvény (Bit.), valamint a 45/1996. (XII. 29.) PM rendeletben foglaltaknak megfelelően a biztosítótársaságoknak bejelentési kötelezettségük van a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete felé az ún. nagykockázatokról. Fenti bejelentés teljesítéséhez a szerződés biztosítottjának adatairól az alábbiakban nyilatkozom: Mérleg főösszege meghaladja az 1,5 milliárd forintot Igen Nem Nettó üzleti forgalom meghaladja a 3 milliárd forintot Igen Nem Átlagos alkalmazotti létszám meghaladja az 1000 főt Igen Nem A szabályzatokban és a szerződésben nem rögzített kérdésekben a Polgári Törvénykönyv előírásai az irányadók. Kérjük fentieket biztosítási ajánlatként kezelni és az abban foglaltak szerint a biztosítási kötvényt kiállítani Budapest, közvetítő szerződő

Biztosítási díjkalkuláció (érvényessége 30 nap)

Biztosítási díjkalkuláció (érvényessége 30 nap) Biztosítási díjkalkuláció (érvényessége 30 nap) Elızmény kötvény száma: Díjkalkulációnk száma: 117033-004 (2012.11.10) I. A díjkalkuláció általános adatai Szerzıdı / Biztosított: Alsónémedi Nagyközség

Részletesebben

BIZTOSITÁSI SZERZÖDÉS

BIZTOSITÁSI SZERZÖDÉS BIZTOSITÁSI SZERZÖDÉS Allianz@)!L/~ A j l- 4 /l o 11 l XI t Uk--ltL 1/ }J) ja Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő épületek, berendezések, készletek, informatikai

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEIRŐL

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEIRŐL ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEIRŐL 1. A Volán Kölcsönös Biztosító Egyesület A Volán Kölcsönös Biztosító Egyesület (továbbiakban: biztosító) 1993. november

Részletesebben

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Biztosító Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások AEGON TREND II. Felelősségbiztosítás VVT-FSZ-140217 TARTALOMJEGYZÉK Általános

Részletesebben

Nyilatkozatok. az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. által elektronikusan rögzített és aláírt biztosításokhoz.

Nyilatkozatok. az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. által elektronikusan rögzített és aláírt biztosításokhoz. 2738 5935 Nyilatkozatok az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. által elektronikusan rögzített és aláírt biztosításokhoz. Alulírott szerződő és biztosított igazolom, és aláírásommal hitelesítem,

Részletesebben

LAKÁSBIZTOSÍTÁS SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE

LAKÁSBIZTOSÍTÁS SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE LAKÁSBIZTOSÍTÁS SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. TeleCenter: +36 1 467 3500 www.groupamagarancia.hu Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató

Részletesebben

Allianz Vállalkozás Védelem

Allianz Vállalkozás Védelem Allianz Vállalkozás Védelem Ügyfél-tájékoztató 1/9 Tartalom A biztosítás tárgya és a biztosítási esemény... 4 A biztosítási időszak és annak tartama... 4 A biztosító kockázatviselésének kezdete... 4 Biztosítási

Részletesebben

Allianz Vállalkozás Védelem/ Allianz Gazdálkodás Védelem

Allianz Vállalkozás Védelem/ Allianz Gazdálkodás Védelem Vállalati biztosítások 2011. október www.allianz.hu Allianz Vállalkozás Védelem/ Allianz Gazdálkodás Védelem Általános szerződési feltételek 1 / 85 Tartalomjegyzék Általános biztosítási feltételek...........................

Részletesebben

Biztosító. Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok

Biztosító. Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok Biztosító Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok TREND BASIC II-Z-140217 AEGON TREND Basic II. Vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok V-1. sz. Záradék

Részletesebben

Ház-tartás 2012 feltételek

Ház-tartás 2012 feltételek Ház-tartás 2012 feltételek A MÓDOZAT AZ ALÁBBI KOCKÁZATOKRA NYÚJT BIZTOSÍTÁSI FEDEZETET BIZTOSÍTÁSI FEDEZETEK FEDEZETI KÖRÖK KÁRTÉRÍTÉSI LIMITEI ALAPFEDEZET BŐVÍTETT FEDEZET TŰZKÁR BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG BIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től A K&H felelősségbiztosítás különös és kiegészítő feltételei, valamint záradékai vonatkoznak a jelen feltételek alapján

Részletesebben

LAKÁS- SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE

LAKÁS- SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE LAKÁS- BIZTOSÍTÁS SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató a Groupama Garancia Biztosító Zrt. lakásbiztosítási módozataihoz Épület- és Ingóság Alapbiztosítási Feltétel

Részletesebben

Szabályzat. Perfekt Felelősségbiztosítás. Érvényes: 2007. szeptember 10-től

Szabályzat. Perfekt Felelősségbiztosítás. Érvényes: 2007. szeptember 10-től Szabályzat Perfekt Felelősségbiztosítás Érvényes: 2007. szeptember 10-től Tartalomjegyzék Szabályzat... 1 Perfekt Felelősségbiztosítás... 1 Érvényes: 2007. szeptember 10-től... 1 1. PFSZ PERFEKT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

B. KIEGÉSZÍTÔ LAKÁSDOKTOR SZOLGÁLTATÁS...11 8. A lakásdoktor szolgáltatás... 11

B. KIEGÉSZÍTÔ LAKÁSDOKTOR SZOLGÁLTATÁS...11 8. A lakásdoktor szolgáltatás... 11 TARTALOMJEGYZÉK A. AZ ALAPBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI... 3 1. Biztosítási események fogalmai...3 2. Kizárások...3 3. Biztosított vagyontárgyak...5 4. Nem biztosítható vagyontárgyak...6 5. Biztosítottak...6

Részletesebben

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től A K&H felelősségbiztosítás különös és kiegészítő feltételei, valamint záradékai vonatkoznak a jelen feltételek alapján

Részletesebben

Ajánlat. Vállalkozás & fejlôdés. Kisvállalkozói vagyonbiztosítás

Ajánlat. Vállalkozás & fejlôdés. Kisvállalkozói vagyonbiztosítás Ajánlat Vállalkozás & fejlôdés Kisvállalkozói vagyonbiztosítás UNIQA Biztosító Rt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 76 78. Tel.: 2386-000, Fax: 2386-060 Vállalkozás & fejlôdés Kisvállalkozói vagyonbiztosítás

Részletesebben

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) Generali-Providencia Biztosító Zrt. 1066 Budapest, Teréz krt. 42 44. TeleCenter: (06-40) 200-250 Ezen általános feltételek alapján a Generali-Providencia Biztosító

Részletesebben

K&H fészek otthonbiztosítás ügyfél-tájékoztató

K&H fészek otthonbiztosítás ügyfél-tájékoztató K&H fészek otthonbiztosítás ügyfél-tájékoztató Kedves Ügyfelünk! Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H fészek otthonbiztosítást (FOB-07), amely otthonát és ingóságait védi az alábbiakban felsorolt,

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 2. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő adatai

Részletesebben

TERMÉKLEÍRÁS GROUPAMA GARANCIA LAKÁSBIZTOSÍTÁS GB524

TERMÉKLEÍRÁS GROUPAMA GARANCIA LAKÁSBIZTOSÍTÁS GB524 OTP Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. TERMÉKLEÍRÁS GROUPAMA GARANCIA LAKÁSBIZTOSÍTÁS GB524 1. Általános tudnivalók A Groupama Garancia Lakásbiztosítás (GB524) (továbbiakban: Lakásbiztosítás)

Részletesebben

Hatályos: 2008. május 1-jétõl. Generali 1 1 casco feltétel

Hatályos: 2008. május 1-jétõl. Generali 1 1 casco feltétel Hatályos: 2008. május 1-jétõl Generali 1 1 casco feltétel 1 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság ügyféltájékoztatója............ 3 Általános vagyonbiztosítási

Részletesebben

Gépjármû-biztosítás Feltételek

Gépjármû-biztosítás Feltételek Hatályos: 2006. március 1-jétõl Gépjármû-biztosítás Feltételek Nysz.: 14126 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 Általános

Részletesebben

Genertel Kereskedői Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel Kereskedői Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel Kereskedői Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ZRT. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 3. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 6. oldal GENERTEL KERESKEDŐI

Részletesebben

TÁRSASHÁZ- KÖZÖSSÉGEK, LAKÁS- SZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSA KORSZERŰ BIZTOSÍTÁS KIEMELKEDŐ ELŐNYÖKKEL

TÁRSASHÁZ- KÖZÖSSÉGEK, LAKÁS- SZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSA KORSZERŰ BIZTOSÍTÁS KIEMELKEDŐ ELŐNYÖKKEL TÁRSASHÁZ- KÖZÖSSÉGEK, LAKÁS- SZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSA KORSZERŰ BIZTOSÍTÁS KIEMELKEDŐ ELŐNYÖKKEL Tartalomjegyzék GB526 jelű Groupama Társasházközösségek és Lakásszövetkezetek biztosítási feltételei és

Részletesebben

Aegon Magyarország Biztosító Zrt. Aegon Praktika Társasház és Lakásszövetkezet Biztosítás Tartalomjegyzék

Aegon Magyarország Biztosító Zrt. Aegon Praktika Társasház és Lakásszövetkezet Biztosítás Tartalomjegyzék Aegon Magyarország Biztosító Zrt. Aegon Praktika Társasház és Lakásszövetkezet Biztosítás Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK I. Biztosító, Szerzôdô, Biztosított 3 II. A biztosítási szerzôdés létrejötte

Részletesebben

VAGYONBIZTOSÍTÁSOK. Groupama Garancia Lakásbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek. Az OTP Csoport partnere

VAGYONBIZTOSÍTÁSOK. Groupama Garancia Lakásbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek. Az OTP Csoport partnere VAGYONBIZTOSÍTÁSOK Groupama Garancia Lakásbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek Az OTP Csoport partnere Groupama Garancia Biztosító Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Cím: 1051 Budapest,

Részletesebben

K&H teljeskörű casco biztosítás. K&H casco biztosítás ügyfél-tájékoztató. Tisztelt Ügyfelünk!

K&H teljeskörű casco biztosítás. K&H casco biztosítás ügyfél-tájékoztató. Tisztelt Ügyfelünk! K&H casco biztosítás ügyfél-tájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H perfect casco pótlási értékre szóló teljeskörű casco biztosítást (CTU-09), amely (gép)járművére nyújt

Részletesebben

Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Felelősségbiztosítás Szabályzata /CMR/

Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Felelősségbiztosítás Szabályzata /CMR/ Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Felelősségbiztosítás Szabályzata /CMR/ I. A Biztosító szolgáltatása A Biztosító jelen szabályzatban foglalt feltételek alapján vállalja, hogy a biztosítási díj megfizetése

Részletesebben

Szabályzat. Perfekt Felelôsségbiztosítás. Érvényes: 2014. március 15-tôl

Szabályzat. Perfekt Felelôsségbiztosítás. Érvényes: 2014. március 15-tôl Szabályzat Perfekt Felelôsségbiztosítás Érvényes: 2014. március 15-tôl TARTALOMJEGYZÉK 1. PFSZ PERFEKT FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 3 1.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 1.2 A BIZTOSÍTÁS 3 1.3 BIZTOSÍTOTT,

Részletesebben

AEGON POOL FLOTTA CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT

AEGON POOL FLOTTA CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON POOL FLOTTA CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT Érvényes: 2014 január 1-től Aegon Pool Flotta Casco biztosítás szabályzat Tartalomjegyzék POOL FLOTTA CASCO BIZTOSÍTÁS

Részletesebben