TÁJÉKOZTATÓ Ózd Város Önkormányzatának egységes vagyonbiztosításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ Ózd Város Önkormányzatának egységes vagyonbiztosításáról"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ Ózd Város Önkormányzatának egységes vagyonbiztosításáról Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Készítette: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ó z d, május 28.

2 Ózd Város Önkormányzata a 403/SzÜ 339/KH/1996. (XI.12.) számú határozat alapján vagyonát teljes körűen biztosítja. A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. tv. (Kbt.) értelmében az Önkormányzat teljes vagyonára vonatkozó biztosítási szerződés megkötésére csak a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően kerülhet sor. Ózd Város Önkormányzata november 2-től az Optimális Biztosítási Portfólió Kft-t bízta meg azzal, hogy tanácsadó szakértőként működjön közre abban, hogy Ózd Város Önkormányzata lehetőségeit figyelembe véve a legelőnyösebb és az Önkormányzat számára legmegfelelőbb biztosítási szerződést kössön. Az Optimális Kft Ózd Város Önkormányzatának április március 31. időszakra vonatkozó közbeszerzési eljárás keretén belül, igényei szerint megvalósított biztosítási fedezetének kialakítása érdekében az alábbi tevékenységeket végezte el: képviselték az Önkormányzat és a biztosításba bevont szervezeti egységeinek érdekeit a Biztosítókkal, károsultakkal, OEP-pel stb. szemben a biztosítási területet érintő ügyekben, javaslatot tettek az időközben bekövetkezett változások biztosítási feladására vonatkoztatva, az egyeztetés után elvégezték ezen változásokat, elemezték és alternatív megoldásokat dolgoztak ki a fenti időszakban beérkezett casco, vagyon- és felelősségbiztosítási területet érintő károk tekintetében, egyedi, a város kockázataira szabott eljárást, majd erre épülő egyedi műszaki kiírást készítettek, kivonatolták a beérkezett pályamunkákat, egységes átlátható táblázatba foglalták azok szakmai összetételét, feltárták azon eltéréseket a műszaki tartalom területén, amelyek a kiírás és a benyújtott pályamunkák között voltak, valamint javaslatot tettek a korrekcióra, aktívan részt vettek és képviselték a város érdekeit a biztosítókkal történő tárgyalásos szakaszban. Az Optimális Kft. Ózd Város Önkormányzatának április március 31. időszakra kialakított biztosítási fedezetein 1 12 hónap időszakára vetítve az alábbi feladatokat végezte el számadatokban: összesen 173 db ügyben jártak el és képviselték az Önkormányzat érdekeit, a 173 db ügyben összesen 4125 oldal iratanyagot készítettek elektronikusan és kezelték azt, a 173 db ügyben összesen 8926 db t küldtek el a biztosítók és egyéb társaságok felé, a 173 db indított ügyön belül 139 db kárügyben jártak el a mögöttes biztosítókkal szemben, ebből 134 db a vagyon- és felelősség biztosítás, 5 db a casco biztosítás terhére került bejelentésre, a 139 db káreseményen belül 124 db olyan eseményt regisztráltak ahol a kárt Ózd Városának kellett elszenvednie, valamint 15 db olyan kárt jelentettek feléjük, ahol a felelősségi alapon kárigénnyel léptek fel a Várossal szemben, a 139 db saját káreseményből kifizetéssel 130 db lezárásra került, a még függő 9 db ügyben külsős iratanyag szükséges /pl.: rendőrségi határozat /, 2

3 2 db ügyben pedig nem biztosítási esemény történt, a Biztosító a kárt elutasította (jogosan), a 15 db idegen, az Önkormányzattal szemben támasztott kárigények vonatkozásában /kátyúkár, kavicsfelverődés okozta kár, eleséses káresemény stb./ 3 db lezárással kifizetésre került, 5 db esetében további iratanyag szükséges az ügy rendezéséhez, 7 db esetében a jogalap /felelősség kérdése/ nem állt meg, vagyis nem bizonyítható a Város károkozói magatartása, a jogellenes magatartás, az Optimális Kft. közreműködésével kifizetett vagyon- és felelősségbiztosítási kártérítés összesen: Ft. Még a le nem zárt ügyek vonatkozásában kártartalékon álló összeg: Ft A biztosítási díjakat az 1. melléklet, a április március 31. időszak alatti kárkifizetéseket biztosítási módozatonként a 2. melléklet tartalmazza. A biztosítási fedezet alá vont épületek legtöbb esetben továbbra is alulbiztosítottak (sok esetben a nyilvántartási érték alapján lett biztosítva). Alulbiztosításról akkor beszélünk, amikor a biztosítási szerződésben meghatározott összeg alacsonyabb, mint a biztosított vagyontárgy újra beszerzési értéke. Ingatlanok esetében az újra beszerzési értéket újjáépítési értéknek nevezik. Kár esetében csak a biztosított vagyontárgyakban bekövetkezett kár, vagy nagyobb károk esetén csak az újra beszerzés/építési költség és a biztosítottság mértékével arányos összeg kerül kifizetésre, maximum a biztosítási összeg erejéig. Az elmúlt évben, illetve a 2014 évre vonatkozóan is a költségvetésben rendelkezésre álló szűkös anyagi források miatt a vagyonbiztosítás alapja a leggyakoribb esetben a könyvszerinti bruttó érték. A vagyoni érték alulbiztosítottságának kivédése érdekében ún. tartalékbiztosítási keretösszeg nyújt fedezetet a szerződő/biztosított tulajdonában lévő, be nem jelentett, illetve alulbiztosított épületekre, gépekre, berendezésekre. Káresemény esetén az alulbiztosítottság 10 M Ft/kár/éves limit erejéig ebből kompenzálható. Az elmúlt év tapasztalatai röviden összefoglalva a következőek: - a díjak csak a vagyonérték növekedésének mértékében emelkedtek, tehát a vagyonbiztosítás díjtételei a szerződés időtartama alatt nem változtak, - a kárrendezés gyorsan és szakszerűen történt, - a biztosítási ügyintézés és kapcsolattartás folyamatos volt, - a vagyon, illetve a gépjárművek állományváltozása és a kapcsolódó díjak visszaigazolása, elszámolása rövid időn belül, rendben megtörtént. Ózd Város Önkormányzata I. negyedévében lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a április 1. és március 31. közötti időtartamra a Generali Providencia Biztosító ZRt-vel kötött vagyon- és felelősségbiztosítási, illetve flotta CASCO biztosítási szerződést. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló évi LXII. törvény 4. (1) bekezdésének való megfelelés érdekében az intézmények/cégek tulajdonában lévő gépjárművek kötelező gépjármű felelősség biztosításának megkötése és díjfizetése az üzembentartó szervezeti egység feladata. Az Önkormányzat a fenti biztosítási időszakban összesen 9,494 M Ft biztosítási díjat fizetett (a biztosítási időszak alatt bekövetkezett vagyon változások miatt a biztosítási

4 3 díjak év közben módosultak), melyből a vagyon és felelősségbiztosítás díja 7,891 M Ft, szakmai felelősségbiztosítás díja (államigazgatási jogkör, egészségügyi) 0,46 M Ft, a CASCO biztosítás díja: 1,143 M Ft. A biztosítási díjakat Ózd Város Önkormányzata mint szerződő fél utalta a biztosító társaságok részére, azonban a biztosításba bevont szervezetek az általuk kezelt vagyonérték alapján a rájuk eső biztosítási díjakat negyedévente az Önkormányzat részére átutalták. A biztosítóval megkötött határozott idejű szerződés március 31-én lejárt, ezért az Önkormányzat Ózd Város Önkormányzata és intézményei részére biztosítási szolgáltatások megrendelése elnevezéssel, évre szóló biztosítási szerződéseinek megkötése érdekében ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított az alábbi biztosítási módozatokra: 1. rész Vagyon- és felelősségbiztosítás EFt vagyonértékre, 2. rész Casco biztosítás 27 db gépjárműre, 4. rész Államigazgatási jogkör felelősségbiztosítási fedezete 25 főre. Az Optimális Kft. szakmai segítségével összeállított ajánlati dokumentáció 6 biztosító társaságnak került kiküldésre, az ajánlati határidő lejártáig három a Groupama Garancia Biztosító Zrt., a Generali-Providencia Biztosító Zrt., valamint az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt- tett ajánlatot. A Közbeszerzési Bírálóbizottság mindhárom ajánlattevőt felkérte tárgyalásra, melyen a Groupama Garancia Biztosító Zrt. és a Generali Providencia Biztosító Zrt. képviselői jelentek meg. Az ajánlattevőkkel lefolytatott tárgyalás során sem műszaki tartalomban, sem a szerződéses feltételekben nem történt módosítás, Ózd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) az előzetesen kiadottak szerint végső ajánlattételre kérte fel az Ajánlattevőket, melynek benyújtási határideje március 10. napja volt. A tárgyaláson megjelent két biztosítótársaság az írásban benyújtott ajánlatához képest jelentős díjengedményt tett, az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt tekintettel arra, hogy a tárgyaláson nem jelent meg a korábban benyújtott ajánlatát fenntartotta. Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő/Döntéshozó részajánlatonként fogadta el az ajánlatokat az alábbiak szerinti megbontásban: Megajánlott Rész / Nyertes ajánlattevő díjak (Ft/év) 1. Vagyon- és felelősségbiztosítás / Groupama-Garancia Biztosító Zrt. 2. Casco biztosítás / AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 3. Államigazgatási jogkör felelősségbiztosítása / AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Összesen: Szerződés időpontja Kérjük a T. Képviselő-testületet a tájékoztatás szíves elfogadására.

5 4 1. melléklet Biztosítási díjak alakulása (szerződés kötés szerinti díjak) Megjegyzés: Megnevezés Vagyon és felelősségbiztosítás Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás (Ft/időszak) (Ft/év) CASCO biztosítás Államigazgatási jogkör felelősségbiztosítása Összesen: A megváltozott jogszabály értelmében a kötelező gépjármű felelősségbiztosítások megkötése és díjfizetése az üzembentartó szervezeti egység feladatát képezi.

6 5 2. melléklet Kimutatás a Generali Providencia Biztosító Zrt. által megtérített vagyon és felelősségi kárkifizetésekről Megnevezés Kifizetett kárösszeg Ft Vezetékes vízkár Csőtörés, csőrepedés 0 Vihar kár, felhőszakadás Tűzkár 0 Betöréses lopás 0 Villámcsapás másodlagos hatása Közútkezelés során okozott személysérüléses károk 0 Sorfák, úthibák, parkok karbantartása, közútkezelői minőségben okozott dologi károk Vandalizmus Munkáltatói felelősségbiztosítás 0 Üvegkár Összesen: Kimutatás a Generali-Providencia Biztosító által megtérített CASCO kártérítésekről Megnevezés Kifizetett kárösszeg Ft CASCO Összesen:

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1.

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. SAJÓKAZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. E szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata S/69/2012 1/2012 Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata Dr. Ferenczi Mária jegyző Kelt: Kiskunhalas, 2012-01-19 1 Bevezető Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 0/13 KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. október 30. Oldal: 1/13 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Közbeszerzési Szabályzata A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 18 MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2 / 18 Tartalomjegyzék Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának. Közbeszerzési eljárásaira vonatkozó S Z A B Á L Y Z A T A

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának. Közbeszerzési eljárásaira vonatkozó S Z A B Á L Y Z A T A Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Közbeszerzési eljárásaira vonatkozó S Z A B Á L Y Z A T A Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Közbeszerzési Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A Szabályzat

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Dorog Város Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Dorog Város Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Dorog Város Önkormányzata a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján az alábbi közbeszerzési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére Tárgy: 2012. évi Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat-tervezete

Részletesebben

234/2008 Melléklet 2 db ELŐTERJESZTÉS

234/2008 Melléklet 2 db ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 234/2008 Melléklet 2 db ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági

Részletesebben

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. 2012. február 1.

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. 2012. február 1. A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2012. február 1. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT I. rész PREAMBULUM A

Részletesebben

Aegon Magyarország Biztosító Zrt. Aegon Praktika Társasház és Lakásszövetkezet Biztosítás Tartalomjegyzék

Aegon Magyarország Biztosító Zrt. Aegon Praktika Társasház és Lakásszövetkezet Biztosítás Tartalomjegyzék Aegon Magyarország Biztosító Zrt. Aegon Praktika Társasház és Lakásszövetkezet Biztosítás Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK I. Biztosító, Szerzôdô, Biztosított 3 II. A biztosítási szerzôdés létrejötte

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk.hu S Ü R G Ő S S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S 8. N A P I R E N D I P

Részletesebben

GYENESDIÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szabályozás száma: S Z 37. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. május 1. napjától CZIBOR ZOLTÁNNÉ Jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...6 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA

DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2005. március 24. A DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA I. rész PREAMBULUM A Debreceni Egyetem a közbeszerzésekről szóló 2003. évi

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készült a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján Készítette: Csabaszabadi Község Önkormányzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2011. évi 2. különszám 2011. május KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásáról A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA A Komárom-Esztergom

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 25.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz közbeszerzési tanácsadó

Részletesebben

BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS

BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS GYORSAN ELÉRHETŐ BIZTOSÍTÁSI VÉDELEM OTTHONÁRA Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. TeleCenter: +36 1 467 3500 www.groupamagarancia.hu

Részletesebben

LAKÁSBIZTOSÍTÁS SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE

LAKÁSBIZTOSÍTÁS SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE LAKÁSBIZTOSÍTÁS SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. TeleCenter: +36 1 467 3500 www.groupamagarancia.hu Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014.

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014. TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014. Jóváhagyta a 2014.(07.28.) sz. határozat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT PREAMBULUM A közpénzek ésszerű felhasználása, átláthatóságának és széles

Részletesebben