4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/ , Fax: 52/ E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/ , Fax: 52/ E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének július 11. napján tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: A Belterületi gyűjtőút fejlesztése Hajdúhadházon ÉAOP-3.1.2/A kivitelező kiválasztására, irányuló hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást lezáró döntés Tisztelt Képviselő-testület! Az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott Belterületi gyűjtőút fejlesztése Hajdúhadházon című, ÉAOP-3.1.2/A jelű pályázatát az Regionális Operatív Program Irányító Hatóság vezetője Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés január 30.-án hatályba lépett. A kiviteli terv elkészült. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindítható. A kivitelező kiválasztására a Kbt. A Kbt (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásrendet szükséges alkalmazni. A végleges ajánlattételi felhívást a Képviselő-testület a 120/2013.(VI.06.) HÖ. számú határozatával fogadta el, melyet a számú határozatával az eljárásban résztvevő cégek vonatkozásában módosított. Ezen határozat értelmében az ajánlattételi felhívás az alábbi cégeknek került megküldésre: - D-Transz (4030 Debrecen, Ozmán utca 9.) - LISZTES TRANS E.C. (4100 Berettyóújfalu Nyárfa 10.) - Mélyép-H Építőipari Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Középkert u. 56.) július 03-án 15:00 órai kezdettel, az Ajánlatkérő Hajdúhadház Város Önkormányzata Ajánlatkérő székhelyén, a 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám alatti hivatalos helyiségében a Vállalkozási szerződés a Belterületi gyűjtőút fejlesztése Hajdúhadházon kivitelezési munkáira tárgyban indított hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság ülést tartott.

2 2 A Bíráló Bizottság a én de. 10:30 órakor felbontott ajánlatokat és a hiánypótlásokat vizsgálja meg. Bíráló Bizottság tagjai: - Nagyházi Barnabás - Dr. Tóth Judit - Suhaj Enikő Az ajánlattételi határidő lejártáig három ajánlat érkezett. 1. Ajánlattevő neve: D-TRANSZ Kft. Címe: 4030 Debrecen, Ozmán u. 9. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): Ajánlattevő neve: Lisztes Trans Fuvarozó Egyéni Cég Címe: 4100 Berettyóújfalu, Nyárfa u. 10. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): Ajánlattevő neve: Mélyép-H Építő, Tervező és Kereskedelmi Kft. Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Középkert u. 56. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): Ajánlatkérő a beadott ajánlatokkal kapcsolatban Hiánypótlási felhívást küldött Ajánlattevők részére án, az alábbi tartalommal: Mélyép-H Építő, Tervező és Kereskedelmi Kft. 1. Útmutató az ajánlattevőknek 7 sz. Minősítési formanyomtatvány Az ajánlat 20. oldalán benyújtott K.S. szakmai önéletrajzában nem adták meg év és hó pontossággal a munkahelyeket. Kérjük egészítsék ki és nyújtsák be az önéletrajzot úgy, hogy a munkahelyeket adják meg év és hó pontossággal ) További információk: )Felelősségbiztosítás: a nyertes ajánlattevőnek kivitelezői felelősségbiztosítást (CAR- Contractors ALL Risk, vagyon és felelősségbiztosítás) kell kötni (vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni) legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, amelyben a harmadik fél biztosításának értékhatára minimum: HUF/év és minimum HUF/káreseményenként Megkötésre, vagy meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztésre vonatkozóan az ajánlattevőknek - nyertességük esetére vonatkozó - szándéknyilatkozatot kell csatolni az ajánlatban. A nyilatkozatnak minden esetben tartalmaznia kell az értékhatárokat és azt is, hogy vagyon és felelősségbiztosításra szól...

3 3 Az ajánlat 47. oldalán benyújtott szándéknyilatkozat a felelősségbiztosítás tekintetében nem tartalmaz nyilatkozatot a vagyonbiztosítás vonatkozásában. Kérjük olyan szándéknyilatkozat benyújtását, melyben a vagyonbiztosításról is nyilatkoznak a felhívásnak megfelelően. Lisztes Trans Fuvarozó Egyéni Cég )Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1 Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátumát megelőző 5 évben nem rendelkezik legalább az alábbiakban felsorolt, a vonatkozó szerződés előírásai szerint sikeresen teljesített (befejezett és műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciamunkával: - legalább 1 db mélyépítési munkával, melynek értéke legalább nettó 70 millió forint. Az ajánlat 21. oldalán benyújtott nyilatkozatban a korábbi teljesítéseknél bemutatott szerződés, valamint 22. oldalán benyújtott referenciaigazolásban bemutatott szerződés tárgya nem mélyépítési tevékenység, a évi CLXXXV. hulladékgazdálkodási törvény alapján hulladékgazdálkodási tevékenység. Fentiekre tekintettel kérjük egy a felhívás M.1. pontjában megfogalmazott feltételeknek mindenben megfelelő, mélyépítési tevékenységre vonatkozó referencia bemutatását az M.1 igazolási módnál megadott valamelyik formában benyújtva. D-Transz Kft )Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.2. Azon személyek megnevezése, képzettségének, szakmai tapasztalatának ismertetése, akik az építési beruházás teljesítésébe bevonásra kerülnek (az M2. pontban megadott személy) szakmai önéletrajzuk, a rendelkezésre állási nyilatkozat benyújtásával, végzettségüket igazoló okiratok másolatának csatolásával. (Kr. 15. (2) bek. e) pont) Az ajánlat 10. oldalán felelős műszaki vezetőként megnevezett P.T.J. szakember szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata nem került benyújtásra. Kérjük a hivatkozott szakember önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát nyújtsák be a hiánypótlás keretében, olyan tartalommal, melyből a felhívás M.2. pontjában megfogalmazott alkalmassági feltételek egyértelműen kiderülnek Az ajánlat 10. oldalán felelős műszaki vezetőként megnevezett P.T.J. szakember végzettségét igazoló okirat nem került csatolásra. Kérjük hiánypótlás keretében nyújtsák be az ajánlatban megnevezett szakember felsőfokú műszaki végzettségét igazoló okirat másokatát. 2. Útmutató az ajánlattevőknek 9 sz. Minősítési formanyomtatvány Az ajánlat nem tartalmaz nyilatkozatot a kiegészítő tájékoztatások vonatkozásában. Kérjük 9 sz. Minősítési formanyomtatvány szerinti nyilatkozat benyújtását. 3. Útmutató az ajánlattevőknek 9. Kötelező tartalomjegyzék és az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke Nyilatkozat, hogy az elektronikus adathordozón beadott dokumentumok mindenben megegyeznek a papír alapon benyújtott eredeti ajánlattal.

4 4 Az ajánlat nem tartalmaz nyilatkozatot az elektronikus adathordozón beadott dokumentumok vonatkozásában. Kérjük a hivatkozott nyilatkozat benyújtását ) További információk: ) Felelősségbiztosítás: a nyertes ajánlattevőnek kivitelezői felelősségbiztosítást (CAR- Contractors ALL Risk, vagyon és felelősségbiztosítás) kell kötni (vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni) legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, amelyben a harmadik fél biztosításának értékhatára minimum: HUF/év és minimum HUF/káreseményenként Megkötésre, vagy meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztésre vonatkozóan az ajánlattevőknek - nyertességük esetére vonatkozó - szándéknyilatkozatot kell csatolni az ajánlatban. A nyilatkozatnak minden esetben tartalmaznia kell az értékhatárokat és azt is, hogy vagyon és felelősségbiztosításra szól... Az ajánlat nem tartalmaz nyilatkozatot a vagyon és felelősségbiztosítás vonatkozásában. Kérjük a felhívás ) pontjának megfelelő szándéknyilatkozat benyújtását. A hiánypótlás során csatolandó iratokat egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani. A hiánypótlás benyújtásának határideje és címe: július óra Matrix-Audit Kft Debrecen, Poroszlay út 27. A Mélyép-H Építő, Tervező és Kereskedelmi Kft. és a Lisztes Trans Fuvarozó Egyéni Cég az előírt határidőn belül hiánypótlását benyújtotta, a D-Transz Kft. nem nyújtott be hiánypótlást. A Bíráló Bizottság a beérkezett Hiánypótlásokat valamint az ajánlattételi határidőig benyújtott ajánlatokat vizsgálja meg együttesen, az ajánlattételi dokumentációban meghatározott érvényességi és alkalmassági feltételek alapján és a következő megállapítást teszi: A D-Transz Kft. a hiánypótlási felhívásra vonatkozó válaszát az előírt határidőig nem adta meg. A D-Transz Kft. ajánlata 10. oldalán felelős műszaki vezetőként megnevezett P.T.J. szakember szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata nem került benyújtásra. Valamint a felelős műszaki vezetőként megnevezett P.T.J. szakember végzettségét igazoló okirat sem került csatolásra. Továbbá nem nyilatkozott a vagyon és felelősségbiztosítás megkötésének vonatkozásában. Mivel hiánypótlást nem nyújtott be a felsorolt hiányok továbbra is fennállnak. A D-Transz Kft. az ajánlati felhívás M.2. alkalmassági feltételét nem teljesítette ezért a szerződés teljesítésére alkalmatlan valamint a Kbt. 74. (1) bekezdés d) és e) pontja alapján ajánlata ÉRVÉNYTELEN. A D-Transz Kft.-vel tárgyalás folytatása nem javasolt. A Lisztes Trans Fuvarozó Egyéni Cég a hiánypótlási felhívásra vonatkozó válaszát az előírt határidőig megadta.

5 5 A Lisztes Trans Fuvarozó Egyéni Cég ajánlata teljes körű, a kizáró okok fenn nem állása, az ajánlattételi felhívásban meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmassági feltételek alapján alkalmas a szerződés teljesítésére, tehát ajánlata ÉRVÉNYES. A Lisztes Trans Fuvarozó Egyéni Céggel tárgyalás folytatása javasolt. A Mélyép-H Építő, Tervező és Kereskedelmi Kft. a hiánypótlási felhívásra vonatkozó válaszát az előírt határidőig megadta. A Mélyép-H Építő, Tervező és Kereskedelmi Kft. ajánlata teljes körű, a kizáró okok fenn nem állása, az ajánlattételi felhívásban meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmassági feltételek alapján alkalmas a szerződés teljesítésére, tehát ajánlata ÉRVÉNYES. A Mélyép-H Építő, Tervező és Kereskedelmi Kft.-vel a tárgyalás folytatása javasolt. A tárgyalás lefolytatására július 4-én 10:30-tól került sor, melyre meghívásra került a Lisztes Trans Fuvarozó Egyéni Cég, illetve a Mélyép-H Építő, Tervező és Kereskedelmi Kft. A Lisztes Trans Fuvarozó Egyéni Cég (4100 Berettyóújfalu, Nyárfa u. 10.) a tárgyaláson nem jelent meg, előzőleg írásban jelezte, hogy ajánlatán nem kíván változtatni így végső ajánlata: Végső ajánlat: Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): Ajánlatkérő a Mélyép-H Építő, Tervező és Kereskedelmi Kft. Ajánlattevővel tárgyalást folytatott le. Mélyép-H Építő, Tervező és Kereskedelmi Kft. ajánlatán kívánt változtatni, így a végleges ajánlatára állt be az ajánlati kötöttség mely az alábbi: Ajánlattevő neve: Mélyép-H Építő, Tervező és Kereskedelmi Kft. Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Középkert u. 56. Végső ajánlat: Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): A Bíráló Bizottság július 9-én tartotta az eljárást lezáró döntési javaslat meghozataláról szóló ülését. A tárgyalás befejezését követően, a végleges ajánlatokat a Bíráló Bizottság tagjai megvizsgálták, hogy megfelelnek-e az Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalás befejezéskori tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az érvényes végleges ajánlatokat, a Bíráló Bizottság tagjai az Ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempont szerint értékelték, és az alábbi döntési javaslatot teszik: - Az Lisztes Trans Fuvarozó Egyéni Cég Ajánlattevő ajánlatát nyilvánítsa érvényesnek, - Az Mélyép-H Építő, Tervező és Kereskedelmi Kft. Ajánlattevő ajánlatát nyilvánítsa érvényesnek - Az eljárást nyilvánítsa eredményesnek,

6 6 - Az eljárás eredményeként az Mélyép-H Építő, Tervező és Kereskedelmi Kft. az eljárás nyerteseként hirdesse ki, és a szerződést a Mélyép-H Építő, Tervező és Kereskedelmi Kft.-vel kösse meg. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a KBT 22. (5) bekezdés értelmében névszerinti szavazással az alábbi határozati javaslatot fogadja el. Határozati javaslat Hajdúhadház Város Önkormányzat az ÉAOP-3.1.2/A Belterületi gyűjtőút fejlesztése Hajdúhadházon pályázat megvalósításához kivitelező kiválasztására irányuló hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást lezáró döntés tárgyú előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve: az eljárást eredményesnek nyilvánítja. a D-Transz Kft. Ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja a műszaki és szakmai alkalmassági feltételek való nem megfelelés alapján. a Lisztes Trans Fuvarozó Egyéni Cég Ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. a Mélyép-H Építő, Tervező és Kereskedelmi Kft Ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja az eljárás eredményeként, - mint a legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó Mélyép- H Építő, Tervező és Kereskedelmi Kft-t (4220 Hajdúböszörmény, Középkert u. 56.) az eljárás nyertesének hirdeti ki, melyre tekintettel felhatalmazza Csáfordi Dénes polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére, az Ajánlattevővel a megajánlott nettó Ft + ÁFA bruttó Ft vállalkozási díjért. Felelős: Csáfordi Dénes Határidő: folyamatos Hajdúhadház, július 9. Csáfordi Dénes polgármester Előterjesztést összeállította: Suhaj Enikő pályázati referens

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) 530-036 Fax:+36 (48) 530-054 Kapcsolattartó:

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 298-7/2014. 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez A termálvíz-sótartalom

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. január 18-i, valamint Költségvetési Bizottsága 2010. január 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. január 18-i, valamint Költségvetési Bizottsága 2010. január 18-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke 114-1/2010 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 21-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 21-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A TIOP-1.1.1-07/1 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban pályázattal kapcsolatos

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás 1) Az ajánlatkérő neve: címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Paks Város Önkormányzata Postai cím: Dózsa Gy. u. 55-61. Város/Község: Paks Kapcsolattartási pont(ok):

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. Postai irányítószám: 3780. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Molnár Oszkár

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. Postai irányítószám: 3780. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Molnár Oszkár HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ ELJÁRÁS ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK Hivatalos név: Edelény Város Önkormányzata Postai cím: István király útja 52.

Részletesebben

HU-Debrecen: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 109-165584 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Debrecen: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 109-165584 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Debrecen: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 109-165584 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 90 Ajánlatkérő: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. hrsz. 1057 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

A Kbt. 251.. (2) szerinti egyszerű eljárás AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

A Kbt. 251.. (2) szerinti egyszerű eljárás AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Kbt. 251.. (2) szerinti egyszerű eljárás AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA - ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS - I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Szeghalom Város Önkormányzata

Részletesebben

HU-Miskolc: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 2-001648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

HU-Miskolc: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 2-001648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): HU-Miskolc: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 2-001648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata,

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS, Kbt. 122/A.

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS, Kbt. 122/A. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS, Kbt. 122/A. 1.) Ajánlatkérő neve, címe és kapcsolattartási pontok Név: Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. Postai cím: 6500 Baja, Szent Imre tér 2. Kapcsolattartási pont: Sipos

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Cívis Ház Zrt. 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. Telefon: 52/503-111, 52/503-143, Telefax: 52/503-114 E-mail: kiralyne.aniko@civishaz.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: +36 29413219 Telefax: +36 29612310 Kapcsolattartó:

Részletesebben

HU-Pilisvörösvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 230-330503 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Pilisvörösvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 230-330503 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/6 HU-Pilisvörösvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 230-330503 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Pilisvörösvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:244150-2010:text:hu:html HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

KÉ-4804/2010 (HIÁNYPÓTOLT)

KÉ-4804/2010 (HIÁNYPÓTOLT) 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján-

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján- ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján- Tisztelt Gazdasági Szereplők! Dunavecse Város Önkormányzata (továbbiakban: ajánlatkérő)

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Kunszentmárton Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája:

Részletesebben

3. melléklet a 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. melléklet a 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Szigetvári Kórház Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0016

Szigetvári Kórház Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0016 Ajánlattételi felhívás Jelen / összes oldal száma: 1/7. SZIGETVÁRI KÓRHÁZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0016

Részletesebben