Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/a.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/a.)"

Átírás

1 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/a.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. Vagyon- és felelősségbiztosítások rész Vagyon és felelősségbiztosítás I. Vagyonbiztosítás: A./ All risks vagyonbiztosítás összesen Ft értékű 5 db ingatlanra B./ All risks vagyonbiztosítás Ft értékű 1 db ingatlanra Felelősségbiztosítás: Általános-, tevékenységi-, szolgáltatói- és szakmai felelősségbiztosítások Ft/év kombinált limittel - általános felelősségbiztosítás - munkáltatói felelősségbiztosítás - bérbeadói felelősségbiztosítás - tevékenységi felelősségbiztosítás vagyongazdálkodáshoz, az épületek üzemeltetési és gondnoki feladatainak ellátására vonatkozóan (alvállalkozók bevonásával) - szolgáltatói felelősségbiztosítás épületgépészeti szerelésekre, ingatlanok műszaki üzemeltetésére (alvállalkozók bevonásával) - magasépítési tevékenységek, főképpen szakipari munkák, korszerűsítések, felújítások esetén okozott felelősségi károk biztosítása (alvállalkozók bevonásával) - beruházói, lebonyolító mérnöki felelősségbiztosítás (alvállalkozók bevonásával) - egészségügyi szolgáltatói felelősségbiztosítás nyugdíjasházakban végzett ápolói, nővér tevékenységhez - személy- és vagyonvédelmi tevékenység felelősségbiztosítása (alvállalkozók bevonásával) - tevékenységi és szolgáltatói felelősség biztosítás takarítói tevékenységre vonatkozóan (alvállalkozók bevonásával) 2. rész Vagyonbiztosítás: Többlakásos lakóingatlanok vagyonbiztosítása összesen Ft értékű 20 db ingatlanra Meghatározott kockázatokra: - Tűz - Robbanás - Villámcsapás közvetett és közvetlen hatása - Vihar - Jégverés - Hónyomás - Ismeretlen jármű ütközése - Légi jármű ütközése - Idegen tárgyak rádőlése - Felhőszakadás - Árvíz - Földrengés - Teljes körű üvegtörés - Vezetékes vízkár - Beázás és kívülről érkező víz okozta károk ( panelhézagok is) - Betöréses lopáskár estén az ingatlanban okozott károk - Épülethez tartozó építészeti, műszaki elemek lopáskárai - Rongálási/Vandalizmus károk - Felvonó rongálása és géptörés biztosítása Ft/felvonó/kár - Tárolt gépjárművek biztosítása Ft/gépjármű állás 1

2 Biztosítási fedezetek kiterjesztése az ingatlanokon esetlegesen végzett felújítási munkák időszakára Felelősségbiztosítás: Épületfelelősség biztosítás, amely tartalmazza a lakóközösség által harmadik személynek, valamint a lakóközösségen belül egymásnak okozott károkat Ft/káresemény és Ft/év limitösszegekre Fő tárgy További tárgy(ak) ; ; ; 3. A választott eljárás fajtája: Kbt. Harmadik Része (nemzeti eljárásrend) 121. (1) bekezdés b) pontja szerint lebonyolított eljárás. 4.* Az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: 5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: 6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének / megküldésének napja: KÉ /2013 ( ) 7. a) Eredményes volt-e az eljárás: 1. rész Nem. 2. rész Igen. b) * Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: Az eljárás a Kbt. 76. (1) bekezdés b) pontja alapján az 1. rész vonatkozásában eredménytelen, mert kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be. c) * Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: Igen. 8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 1. rész 1 (egy) darab. 2. rész 3 (három) darab. 2

3 9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): Az 1. rész esetében nem volt érvényes ajánlat. A 2. rész esetében: 1. ajánlattevő Ajánlattevő neve: Groupama Garancia Biztosító Zrt. Ajánlattevő székhelye: 1051 Budapest, Október 6. u. 20. Ajánlattevő levelezési címe: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C B épület Ajánlattevő törvényes képviselőjének neve: Gonda Sándor kiemelt ügyfélmenedzser Ajánlattevő kapcsolattartójának neve: dr. Fábián Eszter közbeszerzési referens Ajánlattevő telefonszáma: Ajánlattevő faxszáma: Ajánlattevő elektronikus levélcíme: Lakóingatlanok vagyon- és felelősségbiztosítása ,- 2. ajánlattevő Ajánlattevő neve: Allianz Hungária Zrt. Ajánlattevő székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt Ajánlattevő levelezési címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt Ajánlattevő törvényes képviselőjének neve: Kisbenedek Péter elnök-vezérigazgató Ajánlattevő kapcsolattartójának neve: dr. Czímer Veronika Ajánlattevő telefonszáma: Ajánlattevő faxszáma: Ajánlattevő elektronikus levélcíme: Lakóingatlanok vagyon- és felelősségbiztosítása ,- 3. ajánlattevő Ajánlattevő neve: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Ajánlattevő székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1. Ajánlattevő levelezési címe: 1091 Budapest, Üllői út 1. Ajánlattevő törvényes képviselőjének neve: Zatykó Péter elnök-vezérigazgató; Szombat Tamás vezérigazgató-helyettes; Bodor Péter vezérigazgató-helyettes; Vereczki András István vezérigazgató-helyettes; Horváth Gyula vezérigazgatóhelyettes; Dr. Gáti György társasági vezető jogtanácsos Ajánlattevő kapcsolattartójának neve: Ábrahám László Ajánlattevő telefonszáma: Ajánlattevő faxszáma: Ajánlattevő elektronikus levélcíme: Lakóingatlanok vagyon- és felelősségbiztosítása ,- (bruttó éves díj, negyedéves ütemezéssel ,- Ft/n.év) b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 3

4 Részszempont Vagyon- és felelősségbiztosítás díja AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Ajánlat Pontszám Súlyozott pontszám Éves biztosítási díj: ,62 144,80 Ajánlat Allianz Hungária Zrt ,88 155,20 A biztosítási feltételek, kockázati fedezetek terjedelme a védettség szempontjából Groupama Garancia Biztosító Zrt Ajánlat Ajánlattevő Súlyszámok Pontszám Súlyozott pontszám Pontszám Súlyozott pontszám 10,00 400,00 Vagyonbiztosítás: Elemi kár biztosítás meghatározott 6 30,0 10,00 60,00 30,0 10,00 60,00 30,0 10,00 60,00 kockázatok szerint Vízkárok 6 30,0 10,00 60,00 30,0 10,00 60,00 30,0 10,00 60,00 Lopás-, rongálás és vandalizmus károk 6 30,0 10,00 60,00 25,0 8,33 49,98 21,0 7,00 42,00 Üvegbiztosítás 6 30,0 10,00 60,00 30,0 10,00 60,00 21,0 7,00 42,00 Felvonó biztosítás 6 12,0 4,80 28,80 12,0 4,80 28,80 25,0 10,00 60,00 Tárolt gépjárművek biztosítása 6 30,0 10,00 60,00 30,0 10,00 60,00 30,0 10,00 60,00 Fedezet kiterjesztés felújítás időszakra 6 21,0 7,00 42,00 30,0 10,00 60,00 25,0 8,33 49,98 Felelősségbiztosítások: A lakóközösség által harmadik személynek 4 30,0 10,00 40,00 30,0 10,00 40,00 25,0 8,33 33,32 okozott károk A lakóközösségen belül egymásnak 4 30,0 10,00 40,00 30,0 10,00 40,00 25,0 8,33 33,32 okozott károk Kárrendezési kártérítési feltételek szempontjából Avultatás módja és mértéke 3 5,0 5,00 15,00 10,0 10,00 30,00 1,0 1,00 3,00 Kárelőleg százalékos mértéke 2 60,0 7,50 15,00 5,0 0,63 1,26 80,0 10,0 20,00 Helyszíni szemlére való kiérkezés vállalt 2 10,0 10,00 20,00 10,0 10,00 20,00 10,0 10,00 20,00 ideje Vállalt kárrendezési idő 2 10,0 10,00 20,00 10,0 10,00 20,00 10,0 10,00 20,00 Kárstatisztikai adatok szolgáltatása 1 10,0 10,00 10,00 1,0 1,00 1,00 5,0 5,00 5,00 Összesen: ,60 686,24 908,62 Sorrend pontérték alapján: c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: Az ajánlatok tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 1-10, amely minden részszempont esetében azonos. d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: Az értékelés módszere: az éves biztosítási díjak és a kárelőleg százalékos mértéke esetében az értékarányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. Ajánlatkérő az éves biztosítási díjak pontszámát az alábbi képlettel számolja: 4

5 P A A legjobb vizsgált Pmax P min Pmin Ajánlatkérő a kárelőleg százalékos mértéke pontszámát az alábbi képlettel számolja: Avizsgált P Pmax P min Pmin A legjobb Ajánlatkérő az összes többi értékelési rész- és alszempont esetében az ajánlati elem pontszámát az alábbi módszerrel számolja: A részletes ajánlatban kidolgozott biztosítási feltételeket, kockázati fedezeteket ajánlatkérő egyenként elemzi (értékeli és összehasonlítja a többi ajánlatban szereplő azonos feltételekkel). Amennyiben egy adott biztosítási feltétel, illetve kockázati fedezet szerepel az ajánlatban, az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlati elem 10 (tíz) elemzési pontot kap; minden további ajánlati elem 5 (öt) elemzési pontot; amennyiben egy biztosítási feltétel, illetve kockázati fedezet nem szerepel vagy a legkedvezőtlenebb az ajánlatban, akkor 1 (egy) elemzési pontot. Amennyiben az ajánlatkérő számára az a legkedvezőbb, ha egy adott biztosítási feltétel, illetve kockázati fedezet nem szerepel az ajánlatban, akkor az ajánlatkérő számára legkedvezőtlenebb ajánlati elem 1 (egy) elemzési pontot kap; minden további ajánlati elem 5 (öt) elemzési pontot; amennyiben egy biztosítási feltétel, illetve kockázati fedezet nem szerepel az ajánlatban, akkor 10 (tíz) elemzési pontot kap. A részletes ajánlat elemzéséből kapott elemzési pontokat ajánlatkérő bírálati alszempontonként összegezi, és az így kapott elemzési pontösszegeket az arányosítás módszerével értékeli, azaz a legmagasabb elemzési pontösszeg kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. Az így kapott pontok és az alszempontokhoz rendelt súlyszámok szorzatainak összege adja ki az ajánlat összpontszámát. A legmagasabb összpontszámot elért ajánlattevő lesz az eljárás nyertese. Ajánlatkérő az egyes pontszámokat két tizedesjegyre kerekítve számítja. 10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 1. Rész: 1. ajánlattevő: Ajánlattevő neve: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Ajánlattevő székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1. Ajánlattevő levelezési címe: 1091 Budapest, Üllői út 1. Ajánlattevő törvényes képviselőjének neve: Zatykó Péter elnök-vezérigazgató; Szombat Tamás vezérigazgató-helyettes; Bodor Péter vezérigazgató-helyettes; Vereczki András István vezérigazgató-helyettes; Horváth Gyula vezérigazgatóhelyettes; Dr. Gáti György társasági vezető jogtanácsos Ajánlattevő kapcsolattartójának neve: Ábrahám László Ajánlattevő telefonszáma: Ajánlattevő faxszáma: Ajánlattevő elektronikus levélcíme: Érvénytelenség indoka: a Kbt. 74. (1) bekezdés d) pontja alapján az 1. rész vonatkozásában érvénytelen, mert az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági feltételeknek. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás III.2.3 pontjában előírta, hogy az ajánlattevő rendelkezzen legalább 1 (egy) db jelen kiírással megegyező tárgyú biztosítási szerződéssel az előző három év ( ) mindegyikében, amely szerződésekben (...) a részek esetében meghatározott valamennyi felelősségi kör vonatkozásában egyenként, káreseményenként a 20 millió Ft. felelősségbiztosítási összeget (limitet). A kiegészítő tájékoztatás 7. pontjában a követelmény pontosításra került, miszerint megfelelő az a megoldás is, ha (az ajánlattevő) több szerződéssel rendelkezik és több szerződés útján tud megfelelni a felelősségbiztosítási követelményeknek. Alkalmas lesz az az ajánlattevő is a 5

6 közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés teljesítésére, aki több felelősségbiztosítási (referencia) szerződés alapján teljesíti az alkalmassági követelmények körében előírt feltételeket. Az ajánlattevő a referenciákra vonatkozóan ajánlatában olyan nyilatkozatot nyújtott be, amely alapján nem volt megállapítható, hogy a referenciaként felhívott szerződésekben valamennyi olyan felelősségbiztosítási módozat szerepelt-e, amelyet az ajánlatkérő előírt. Erre vonatkozóan pontosító nyilatkozatot kellett volna tennie az ajánlattevőnek a hiánypótlás során, azonban a hiánypótlásnak nem tett eleget. Ajánlata ezért érvénytelen. A bírálóbizottság rögzíti továbbá, hogy az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. ajánlattevőtől írásbeli magyarázat került bekérésre a Kbt. 69. (2) bekezdés miatt (az ajánlattevő által az 1. rész vonatkozásában megajánlott ajánlati ár több mint 20 %-kal eltér az adott részre vonatkozóan a bontási eljárás során ismertetett becsült értéktől). Az ajánlattevő a kérdésre nem válaszolt, ugyanakkor a bírálóbizottságnak nem áll rendelkezésére megfelelő adat ahhoz, hogy az ajánlattevő árajánlatát kirívóan alacsonynak minősítse. 11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2. rész vonatkozásában: Ajánlattevő neve: Groupama Garancia Biztosító Zrt. Ajánlattevő székhelye: 1051 Budapest, Október 6. u. 20. Ajánlattevő levelezési címe: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C B épület Ajánlattevő törvényes képviselőjének neve: Gonda Sándor kiemelt ügyfélmenedzser Ajánlattevő kapcsolattartójának neve: dr. Fábián Eszter közbeszerzési referens Ajánlattevő telefonszáma: Ajánlattevő faxszáma: Ajánlattevő elektronikus levélcíme: 2. rész ajánlati ár: Lakóingatlanok vagyon- és ,- felelősségbiztosítása A nyertes ajánlattevő ajánlata kiválasztásának indoka, hogy maradéktalanul megfelelt az alkalmassági feltételek körében támasztott követelményeknek és az adott rész vonatkozásában a legmagasabb pontszámot érte el (908,62). b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 1. rész vonatkozásában: 2. rész vonatkozásában: Nincs. b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 6

7 13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 1. rész vonatkozásában 2. rész vonatkozásában Nincs. b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 14.* Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik: a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt (6) bekezdés] kezdőnapja: b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt (6) bekezdés] utolsó napja: Az összegezés elkészítésének időpontja: Az összegezés megküldésének időpontja: * Az összegezés módosításának indoka: 19.* Az összegezés módosításának időpontja: 20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja: 7

8 21.* Az összegezés javításának indoka: 22.* Az összegezés javításának időpontja: 23.* A javított összegezés megküldésének időpontja: 24.* Egyéb információk: A jelen összegzés az ajánlatkérő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. képviseletében az eljárást lezáró döntés meghozatalára jogosult Nagyunyomi-Sényi Gábor Antal vezérigazgató i határozatán alapul. A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta. Budapest, Fülöp Zoltán ügyvéd Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. képviseletében 8

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/a.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/a.) 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/a.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Vagyonbiztosítás:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Diákhitel Központ Zrt. 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: --

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -- 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló utca 33-35.) 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 122/A szerinti hirdetmény nélküli tárgyalás nélküli eljárás

3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 122/A szerinti hirdetmény nélküli tárgyalás nélküli eljárás 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. II. em. 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KEUNY 03/12 Mobil távközlési szolgáltatások nyújtása

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KEUNY 03/12 Mobil távközlési szolgáltatások nyújtása 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Ikt./Ref.: 43221-70/2012 ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KEUNY 03/12 Mobil távközlési szolgáltatások

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3.

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1373 Budapest, Pf. 561. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Halászi Község Önkormányzat (9228 Halászi, Kossuth Lajos u. 38) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Egy összegű, rögzített áras

Részletesebben

ILS Kft. 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/a. súlyszám

ILS Kft. 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/a. súlyszám 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Állami Számvevıszék 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság 1116 Budapest,

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Közbeszerzési Szabályzat 2013. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek (a továbbiakban: Kbt.), továbbá a központosított

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegez az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve címe: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 3525 Miskolc, Városház tér 8. 2. A közbeszerz

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szeghalom Város Önkormányzata 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2011. (05.26.)Öh. sz.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 14/349-17/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal címe: 1054 Budapest, Széchenyi utca 2. telefonszáma: 373-1661 fax száma: 373-1798 e-mail címe: kh.kf@nav.gov.hu;

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Kapcsolattartó: Molnár Zita Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Részletesebben

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2011 / 19 száma: Ajánlatkérő: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Zrt. Jegykiadó automaták (TVM: Ticket Vending Machine) gyártása, szállítása, telepítése és teljes körű üzemeltetése. tárgyú közbeszerzési eljárásban

Zrt. Jegykiadó automaták (TVM: Ticket Vending Machine) gyártása, szállítása, telepítése és teljes körű üzemeltetése. tárgyú közbeszerzési eljárásban Zrt. Jegykiadó automaták (TVM: Ticket Vending Machine) gyártása, szállítása, telepítése és teljes körű üzemeltetése tárgyú közbeszerzési eljárásban a tárgyalások lezárásaként az Ajánlatkérő rendelkezésre

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegez az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve címe: Bajót Község Önkormányzat (2533 Bajót, Kossuth L. u. 69.) Ajánlatkérő az Öregkőaljai

Részletesebben

2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Balatonboglár Város Önkormányzata, 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. 2. A

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Cívis Ház Zrt. 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. Telefon: 52/503-111, 52/503-143, Telefax: 52/503-114 E-mail: kiralyne.aniko@civishaz.hu

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.)

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 14+3 db notebook

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben