E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 28-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 28-i ülésére Tárgy: Biztosító választás Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Város Önkormányzatának vagyon- és egyéb biztosításainak felülvizsgálatával a T. Képviselő-testület november 24-i ülésén a Nelson Biztosítási Alkusz Rt-t bízta meg. Zirc Városi Önkormányzat január 1-jei kockázatviselési kezdettel, 3 éves tartam megállapodással kötött szerződést a Groupama Garancia Biztosítóval. Az elmúlt 3 év alatt jelentős biztosítási ügyletünk volt, többek között a májusában az özönvízszerű esőzést követően. A biztosítótársaság korrekt jeletős segítséget nyújtott a károk elhárításában. A megbízott alkusz felülvizsgálatot végzett és megpályáztatta a biztosítókat a évre várható biztosítási díjak vonatkozásában. A biztosítási díj vonatkozik az ingatlanokra, gépek-berendezésekre, készletekre, kézpénzre, továbbá a Polgármesteri Hivatalban dolgozó ügyintézőkre (felelősség biztosítás). A korábbi évekhez hasonlóan most is kockázatviselési helyenként, illetőleg vagyoncsoportonként kérték be az adatokat. A biztosítási alkusz levelében felhívta a figyelmünket egy újfajta biztosítási lehetőségre, az all-risk-re. Ez a biztosítási forma fedezetet nyújt minden váratlanul, balesetszerűen bekövetkező károsító eseményre, amely nem szerepel a feltételekben kizárásként. A megpályáztatott biztosítótársaságok ajánlatait, valamint a Nelson Biztosítási Alkusz Zrt. összegzését, illetőleg javaslatát mellékelem. Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. Zirc, november 10. Ottó Péter polgármester Határozati javaslat: A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.( ) Kt. határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Nelson Biztosítási Alkusz Zrt. által készített kimutatást az önkormányzati vagyon biztosításáról. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a évre vonatkozó önkormányzati vagyon- és felelősségbiztosításhoz a/z ajánlatát fogadja el. 3./ Felhatalmazza a polgármestert a 2./ pontban leírt biztosítóval történő szerződéskötésre. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal 3./ pont esetében: december 31.

3 NELSON BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ Zrt Veszprém, Szeglethy u. 4. Tel/fax: 88/ , , web: Zirc Város Önkormányzata Ottó Péter polgármester úr Zirc Március 15. tér Tisztelt Polgármester Úr! 2008 decemberében, a testület döntésének megfelelően megversenyeztettük a biztosítótársaságokat azért, hogy mind díjában, mind szolgáltatásában kedvező ajánlatot szerezzünk be az önkormányzat vagyon és felelősségbiztosítási fedezetének megteremtése érdekében. A Groupama Garancia Biztosító Zrt. jogelődje az OTP-Garancia Biztosító Zrt. adta a legkedvezőbb ajánlatot azzal, hogy további 10% kedvezményt ad a díjból, amennyiben az önkormányzat vállalja, hogy 3 évig nem mondja fel a szerződést. A január 1-i kockázatviselési kezdettel, 3 éves tartamra kötött szerződés december 31-én jár le, amely természetesen változatlan feltételekkel hatályban marad, amennyiben a felek bármelyike azt az évforduló előtt 30 nappal írásban fel nem mondja. A több évre visszatekintő együttműködésünk során, a kezdetben 1 milliárd forintot alig meghaladó értéken biztosított ingatlanvagyon mára eléri a 4,5 milliárd forintot, amely egyrészt nyilván a város lendületes fejlődésének, a több nagy értékű beruházásnak köszönhető, amelyeknél a biztosítási összeg már helyesen az aktivált érték, de ezen túl annak is, hogy az önkormányzati vagyon biztonságos kezeléséért felelős városatyák megértették és elfogadták az alulbiztosítottság veszélyére szóló figyelmeztetéseinket, melynek következtében az amortizációval csökkentett értékről fokozatosan áttértünk az újraépítési költség elvű biztosítási összeg számításra. Ugyan a berendezés vagyoncsoport biztosítási összegét is sikerült megháromszorozni az évek során, megítélésünk szerint az intézményekben fellelhető, mintegy 395 millió forint értéken biztosítási fedezet alá vont bútorzat, irodatechnika, számítástechnika, egyéb ingóság biztosítási összege, még ma sem éri el a kívánt értéket. Ez azt jelenti, hogy egy komolyabb káresemény esetén, pl. egy tűz miatti megsemmisülést követően a biztosítótól kapott kártérítés minden bizonnyal nem lenne elegendő az ingóságok pótlásra. Ezzel kapcsolatosan nem rendelkezünk támpontot jelentő adatokkal, a pótlási értéket csak az intézményenkénti leltár alapján lehet meghatározni. Az évfordulós aktualizálás során kérjük ennek figyelembe vételével meghatározni a vagyonértékeket, amelyeknek minimálisan a beszerzési értékeket kellene tükrözniük. A közel 5 milliárd forint értékű vagyon és felelősségbiztosítási szerződés jelenlegi éves díja Ft. Megítélésünk szerint a Groupama Garancia Biztosító Zrt. a szerződés fennállása alatt jó szolgáltatást nyújtott, és azoknál a káreseményeknél, ahol a jogalap tisztázott volt, és a

4 feltételekben rögzített biztosítási esemény okozta a kárt, gyorsan és korrekt összegben utalta a kártérítési összeget. A biztosító a 3 év alatt 67 bejelentett kárra teljesített szolgáltatást mintegy 5 millió forint értékben, ezért ha az egyéb kondíciók tekintetében újra a Groupama Garanciára esne a választás, jó szívvel ajánljuk a biztosítót. Az évek során a vagyonbiztosítási díjak csökkenése volt megfigyelhető, ezért javasoljuk, hogy a fennálló megbízási jogviszony keretében bízzák meg társaságunkat az önkormányzat vagyon- és felelősségbiztosítási csomagjának megversenyeztetésére. Az utóbbi időben az önkormányzatoknál is felmerült az igény a vállalkozások körében már jól ismert all-risks (minden kockázatra kiterjedő) biztosításra. Ez a biztosítási forma fedezetet nyújt minden váratlanul, balesetszerűen bekövetkező károsító eseményre, amely nem szerepel a feltételekben kizárásként. Igaz, hogy ez a fedezeti forma némileg drágább, de íly módon szélesebb körű fedezet teremthető meg az önkormányzat számára, mint a megnevezett kockázatokra kötött módozat esetén. Természetes módon azonnal felmerülhet a kérdés, hogy de vajon ez milyen további terhet ró az önkormányzat költségvetésére. Sajnos erre nem lehet egyszerűen választ adni. Ezek a termékek nem tarifális módozatok, minden esetben egyedi elbírálás alapján, a kockázati körülmények és a kárelőzmények vizsgálatát követően alakítják ki a biztosítótársaságok a díjaikat, így a várható költségnövekedés nagyságrendjére vonatkozó esetleges kérdésre a választ csak a bekért ajánlatok elemzését követően tudjuk prezentálni. Az önkormányzat üzemeltetésében lévő gépjárművek kötelező gépjárműfelelősségbiztosításának díjait minden évforduló alkalmával megvizsgáltuk. Évekig flottában kezeltük a gépjárműveket, de a tavalyi tarifák alapján az egyedi szerződéskötés volt a célszerűbb, mert ugyan az adminisztráció némileg több, de díjban kedvezőbb feltételekkel tudtuk megteremteni a biztosítási fedezetet. A november elején megjelenő tarifák alapján természetesen újra felülvizsgáljuk a díjakat, amennyiben a megtisztelő bizalmukkal élve továbbra is lehetőséget kapunk a gépjárműpark biztosításának kezelésére. Amennyiben a Tisztelt Polgármester Úr támogatásával a soron következő testületi ülésen a képviselők a vagyon és felelősségbiztosítási szerkezet társaságunk szakértő közreműködése általi megversenyeztetése mellett dönt, úgy kérem szíves intézkedését annak érdekében, hogy legkésőbb október 31-ig Nikovics Rudolfné a biztosítási ügyekkel illetve, a társaságunkkal való kapcsolattartásra megbízott munkatársuk - útján bocsássák rendelkezésünkre a szükséges alapadatokat, melyekkel kapcsolatos táblázatot rövidesen megküldjük. Veszprém, október 11. Tisztelettel: Ihász Magdolna a Nelson Biztosítási Alkusz megbízott biztosítási szakértője

5

6

7

8 NELSON BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ Zrt Veszprém, Szeglethy u. 4. Tel/fax: 88/ , , web: Zirc Város Önkormányzata Ottó Péter polgármester úr Zirc Március 15. tér Tisztelt Polgármester Úr! Tekintettel arra a körülményre, hogy Zirc Város Önkormányzatának a 2009 január 1-ével induló, 3 éves tartam megállapodással létrejött vagyon és felelősségbiztosítási szerződése december 31-én évfordulójához érkezik, arra kaptunk felkérést, hogy nyújtsunk piaci kitekintést arról, hogy az önkormányzat biztosítási fedezetét az ezen szegmenst preferáló biztosítók milyen díjon vállalnák. Nyolc biztosítótársaságot kerestünk meg ajánlat kéréssel, hogy kellő számú ajánlattal szélesebb körű kitekintést tudjunk nyújtani Önöknek a jelenlegi piaci kínálatról. A magas kárhányad, illetve egyes igényelt fedezeti elem hiánya miatt három biztosítótársaság (Union, MKB, Uniqa) nem kívánt ajánlatot adni, a Generali biztosító pedig a jelenleginél is lényegesen drágább díjjal kínálta a fedezetet, ( Ft) illetve még az Aegon adott ajánlatot, amely díj szintén kedvezőtlenebb a Groupama által 2012-től kezdődően ajánlott díjnál. ( Ft) A többi megkeresett biztosító jelen levél készültéig nem küldött ajánlatot. (Allianz, QBE, Chartis) Az elmúlt három év során a Groupama Garancia Biztosító Zrt nyújtott biztosítási szolgáltatást az önkormányzat vagyonára. Mind nekünk, mint az önkormányzat megbízott tanácsadójának, mind az önkormányzati intézmények vezetőinek, és a Polgármesteri Hivatal biztosítási terület koordinálásával megbízott munkatársának pozitív tapasztalatai voltak a biztosító szolgáltatásával kapcsolatban. Minden a vonatkozó szabályzatokban biztosítási eseménynek minősülő káresemény rendezésre került. Az elmúlt három évben 67 káresemény következtében, az önrész levonása után, 5 milliónyi kárkifizetés történt. Ebből a 3 milliót kitevő viharkár a legjelentősebb tétel. Az önkormányzat vagyon és felelősségbiztosításának díja jelenleg Ft. A szerződés keretében az - ingatlanvagyon eft, - a telephelyeken található berendezések eft, - a készletek eft, - és a néhány kockázatviselési helyen fellelhető készpénz eft értéken van biztosítva.

9 2012. január 1-ét követően változás áll be az önkormányzat vagyonában. A III. Béla gimnázium megyei kezelésbe kerülésével az - ingatlanok biztosítási összege eft-ra, - a berendezések összértéke pedig eft-ra csökken. Más említésre méltó változás nem történt a biztosított vagyonértékben. Erre a 4,4 milliárdnyi vagyonra jövő évtől a Groupama Garancia Biztosító Zrt Ft-ért vállal fedezetet, mely díj, mint ahogy az elmúlt időszakban, most is tartalmaz 10% tartam kedvezményt, amelyért cserébe a szerződő vállalja, hogy 3 évig nem mondja fel a szerződést. Amennyiben ezt a kötelezettségét az önkormányzat megszegné, úgy a meg nem szolgált időszakra járó kedvezmény összegét vissza kell fizetnie a biztosító részére. Polgármester úr kérésének eleget téve all risks fedezetre is kértünk ajánlatot. A Groupama Ft díjú ajánlatot adott, ezzel szemben a Generali Providencia Biztosító Zrt ajánlata Ft-ról szól, illetve az Aegon 2,4 millióról tájékoztatott minket. Az all-risks biztosítási forma szélesebb körű fedezetet nyújt a jelenleg is érvényben lévő megnevezett kockázatokra szóló biztosításnál. Az all-risks, mint a hogy a neve is elárulja, minden kockázatra kiterjedő fedezeti forma, azon kivételeket, amelyre a biztosító nem nyújt szolgáltatást, a kizárások között sorolja a vonatkozó szabályzat. A megnevezett kockázatú fedezeti forma jellemzője pedig az, hogy az, csak a szabályzatban tételesen felsorolt, és részletesen definiált kockázatok bekövetkezése során elszenvedett károkat téríti. A Tisztelt Képviselő testület anyagi megfontolásból határozhat úgy, hogy nem támogatja az all-risks biztosítást. Ez a döntés is megfelelő, hiszen a sok éves tapasztalat szerint a jelenlegi fedezeti forma is megfelelő védelmet nyújtott az önkormányzat számára. Amennyiben a szélesebb körű piaci kitekintés érdekében szükségesnek tartják, hogy megismerjék a máig még nem jelentkező biztosítók ajánlatát is, akkor a végleges döntésig még két hét áll rendelkezésükre. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a jelenleg hatályos, rövidesen évfordulójához érkező biztosítási szerződés határozatlan tartamra köttetett, tehát az a tény, hogy a 3 éves tartam megállapodás évvégével lejár, nem jelenti a szerződés automatikus megszűnését. Ha azt november 30-ig nem mondják fel, akkor a vagyonérték változás miatti módosítások átvezetésével tovább él, akár újabb 3 éves tartam megállapodás mellett, ha élni kívánnak a 10% díjkedvezménnyel. A biztosítási szerkezet felépítése: - tűz és elemikár (pl villámcsapás és másodlagos hatása, földrengés, vihar, felhőszakadás stb )és kiegészítő kockázatok (pl.vezetéktörés) - betöréses lopás, és rablás - üvegtörés (250 eft éves limittel) - Felelősségbiztosítások o általános felelősségbiztosítás 1MFt/káresemény és 5 MFt/év o munkáltatói felelősségbiztosítás 1MFt/káresemény és 5 MFt/év o köztisztviselői felelősségbiztosítás 1MFt/káresemény és 3 MFt/év o úthibák, sorfák záradék 500 eft éves limittel

10 Gépjármű biztosítások: A kimutatást a mellékelt táblázat tartalmazza. A 2011-es évben a kedvezőbb egyedi díjak miatt az addig flottában lévő gépjárműveket egyedi szerződésenként a KH Biztosító kezelte. A 2012 évi indexdíjak kisebb, nagyobb mértékben, de minden gépjárműnél növekedést mutattak. Díjcsökkenést csak úgy érhetünk el ha több biztosítóhoz visszük a gépjárműveket. A döntésnél mérlegelés tárgyát képezheti az a körülmény, hogy az egyedi szerződések esetén több biztosítótól, több különböző számla, valamint a díj rendezettségét bizonyító igazolások érkezését kell figyelni. Veszprém, november 16. Tisztelettel: Ihász Magdolna a Nelson Biztosítási Alkusz megbízott biztosítási szakértője

11 Biztosító Mettől Kötvényszám Rendszám Éves Éves díj/2011 díj/2012 I. II. III. Megtakarítás Javaslat KH KH KÖBE AEGON POSTA KÖBE Zirc Önkormányzata K&H GFB INM Ft Ft Ft Ft Ft 5538 Ft Ft KH KÖBE WABARD KH Zirc Önkormányzata K&H GFB JOS Ft Ft Ft Ft Ft 2772 Ft Ft KH ALLIANZ KÖBE KH Zirc Önkormányzata K&H GFB HJH Ft Ft Ft Ft Ft 2772 Ft Ft KÖBE ASTRA AEGON KÖBE Zirc Önkormányzata K&H GFB HES Ft Ft Ft Ft Ft 4530 Ft Ft KH KÖBE ALLIANZ KH Zirc Önkormányzata K&H GFB ELN Ft Ft Ft Ft Ft 2772 Ft Ft ALLIANZ WABARD KÖBE ALLIANZ Zirc Önkormányzata K&H GFB LSM Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Díj összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Zirc Város Önkormányzata ALLIANZ CASCO HES Zirc Város Önkormányzata ALLIANZ CASCO INM Veszprém,

TÁJÉKOZTATÓ Ózd Város Önkormányzatának egységes vagyonbiztosításáról

TÁJÉKOZTATÓ Ózd Város Önkormányzatának egységes vagyonbiztosításáról TÁJÉKOZTATÓ Ózd Város Önkormányzatának egységes vagyonbiztosításáról Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Készítette: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ó z d, 2014. május

Részletesebben

LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ

LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ A MABISZ Lakásbiztosítási útmutató nem mintaszabályzat, csak segítséget ad biztosítási fogalmak értelmezéséhez. Jelen útmutató a jogszabályi rendelkezések alapján készült, melytől

Részletesebben

LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ

LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ A MABISZ Lakásbiztosítási útmutató nem mintaszabályzat csak segítséget ad biztosítási fogalmak értelmezéséhez. Bármely konkrét kérdésben teljes eligazítást csak az adott biztosítónál

Részletesebben

Lakásbiztosítási Bizottság LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Lakásbiztosítási Bizottság LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1 Tartalomjegyzék 1. Milyen szempontok alapján, hogyan válasszunk lakásbiztosítást?... 4 2. A lakásbiztosítási szerződések főbb típusai: az all risk / per risk lényege és főbb

Részletesebben

EASY I. ÁLTALÁNOS HÁZTARTÁS-BIZTOSÍTÁS

EASY I. ÁLTALÁNOS HÁZTARTÁS-BIZTOSÍTÁS EASY I. ÁLTALÁNOS HÁZTARTÁS-BIZTOSÍTÁS Hatályos: 2014. március 15-tôl Tartalomjegyzék 1. EASY I. biztosítás Ügyféltájékoztató... 3 Preambulum... 8 Általános feltételek... 9 Különös feltételek... 19 Függelék

Részletesebben

LAKÁSBIZTOSÍTÁS SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE

LAKÁSBIZTOSÍTÁS SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE LAKÁSBIZTOSÍTÁS SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. TeleCenter: +36 1 467 3500 www.groupamagarancia.hu Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató

Részletesebben

K&H perfect casco. pótlási értékre szóló teljeskörű casco biztosítás különös feltételei CTU-09

K&H perfect casco. pótlási értékre szóló teljeskörű casco biztosítás különös feltételei CTU-09 K&H perfect casco pótlási értékre szóló teljeskörű casco biztosítás különös feltételei CTU-09 K&H casco biztosítás ügyfél-tájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H perfect

Részletesebben

Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás

Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás Vállalati biztosítások Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás Szerződési feltételek 1/48 Tartalom Vagyonbiztosítások Általános biztosítási feltételek...3 Fogalmak...3 1...Általános rendelkezések... 4

Részletesebben

K&H teljeskörű casco biztosítás. K&H casco biztosítás ügyfél-tájékoztató. Tisztelt Ügyfelünk!

K&H teljeskörű casco biztosítás. K&H casco biztosítás ügyfél-tájékoztató. Tisztelt Ügyfelünk! K&H casco biztosítás ügyfél-tájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H perfect casco pótlási értékre szóló teljeskörű casco biztosítást (CTU-09), amely (gép)járművére nyújt

Részletesebben

MIKROMAX VÁLLALKOZÓI VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ÉS BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MIKROMAX VÁLLALKOZÓI VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ÉS BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MIKROMAX VÁLLALKOZÓI VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ÉS BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalomjegyzék MikroMax vállalkozói vagyon- és felelősségbiztosítás ügyféltájékoztatója és biztosítási

Részletesebben

Ügyféltájékoztató (Feltételek) A Generali-Providencia Zrt. kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltételeirõl és a biztosítási szerzõdésrõl

Ügyféltájékoztató (Feltételek) A Generali-Providencia Zrt. kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltételeirõl és a biztosítási szerzõdésrõl Ügyféltájékoztató (Feltételek) A Generali-Providencia Zrt. kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltételeirõl és a biztosítási szerzõdésrõl Generali-Providencia Biztosító Zrt. 1066 Budapest, Teréz krt.

Részletesebben

BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS

BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS GYORSAN ELÉRHETŐ BIZTOSÍTÁSI VÉDELEM OTTHONÁRA Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. TeleCenter: +36 1 467 3500 www.groupamagarancia.hu

Részletesebben

Genertel Kereskedői Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel Kereskedői Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel Kereskedői Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ZRT. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 3. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 6. oldal GENERTEL KERESKEDŐI

Részletesebben

A zálogkötelezetti, illetve lízing nyilatkozat adatainak egyezése a hitelszerződésben szereplő adatokkal.

A zálogkötelezetti, illetve lízing nyilatkozat adatainak egyezése a hitelszerződésben szereplő adatokkal. Vállalati Vagyon Üzletág Tisztelt Partnerünk! Örömünkre szolgál, hogy megtiszteltek bizalmukkal és az Aegon Általános Biztosító Zrt.-t keresték meg biztosítási igényükkel. Adatközlésük alapján elkészítettük,

Részletesebben

Aegon Magyarország Biztosító Zrt. Aegon Praktika Társasház és Lakásszövetkezet Biztosítás Tartalomjegyzék

Aegon Magyarország Biztosító Zrt. Aegon Praktika Társasház és Lakásszövetkezet Biztosítás Tartalomjegyzék Aegon Magyarország Biztosító Zrt. Aegon Praktika Társasház és Lakásszövetkezet Biztosítás Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK I. Biztosító, Szerzôdô, Biztosított 3 II. A biztosítási szerzôdés létrejötte

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. határozatot. 1. A Versenytanács megállapítja, hogy a verseny korlátozására alkalmas magatartást tanúsított

VERSENYTANÁCS. határozatot. 1. A Versenytanács megállapítja, hogy a verseny korlátozására alkalmas magatartást tanúsított VERSENYTANÁCS Ügyszám: Vj-51/2005/184. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Allianz Hungária Biztosító Rt. (Budapest), a Generali-Providencia Biztosító Zrt. (Budapest), a Gépjármű Márkakereskedők

Részletesebben

Gépjármû-biztosítás Feltételek

Gépjármû-biztosítás Feltételek Hatályos: 2006. március 1-jétõl Gépjármû-biztosítás Feltételek Nysz.: 14126 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 Általános

Részletesebben

Hatályos: 2008. május 1-jétõl. Generali 1 1 casco feltétel

Hatályos: 2008. május 1-jétõl. Generali 1 1 casco feltétel Hatályos: 2008. május 1-jétõl Generali 1 1 casco feltétel 1 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság ügyféltájékoztatója............ 3 Általános vagyonbiztosítási

Részletesebben

K&H fészek otthonbiztosítás ügyfél-tájékoztató

K&H fészek otthonbiztosítás ügyfél-tájékoztató K&H fészek otthonbiztosítás ügyfél-tájékoztató Kedves Ügyfelünk! Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H fészek otthonbiztosítást (FOB-07), amely otthonát és ingóságait védi az alábbiakban felsorolt,

Részletesebben

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 6. Biztosítási szolgáltatások és a fogyasztóvédelem 2010.

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 6. Biztosítási szolgáltatások és a fogyasztóvédelem 2010. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 6. Biztosítási szolgáltatások és a fogyasztóvédelem 2010. Biztosítási szolgáltatások és a fogyasztóvédelem Összeállította: dr. Pintér György és Harczi Jánosné Szakmai lektor:

Részletesebben

K&H lakásbiztosítás ügyfél-tájékoztató

K&H lakásbiztosítás ügyfél-tájékoztató tartalom ügyféltájékoztató 3 szerződési feltételek 7 1. általános feltételek 7 1.1. szerződő, biztosított 7 1.2. a szerződés létrejötte 7 1.3. a biztosítási szerződés hatálybalépése, a kockázatviselés

Részletesebben

Házőrző. otthon- és életmód-biztosítási feltételek. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.: 16499

Házőrző. otthon- és életmód-biztosítási feltételek. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.: 16499 Házőrző otthon- és életmód-biztosítási feltételek Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 16499 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések...6 I. A

Részletesebben

Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS ÉS KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK 22. oldal KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A GB395 JELŰ GROUPAMA GARANCIA CASCO BIZTOSÍTÁSHOZ

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A GB395 JELŰ GROUPAMA GARANCIA CASCO BIZTOSÍTÁSHOZ Az OTP Csoport partnere ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A GB395 JELŰ GROUPAMA GARANCIA CASCO BIZTOSÍTÁSHOZ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 3151/1 Hatályos 2014. március

Részletesebben

Lendület Top casco Ügyféltájékoztató

Lendület Top casco Ügyféltájékoztató Lendület Top casco Ügyféltájékoztató Lendület Top casco Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! A forgalom folyamatos, dinamikus növekedése és a mai sebesség határok mellett olyan mértékû károk keletkezhetnek

Részletesebben

I. A biztosítások főbb típusai II. Életbiztosítás III. Utazási biztosítás IV. Lakásbiztosítás V. Gépjármű-biztosítás VI. Jogvédelmi biztosítás VII.

I. A biztosítások főbb típusai II. Életbiztosítás III. Utazási biztosítás IV. Lakásbiztosítás V. Gépjármű-biztosítás VI. Jogvédelmi biztosítás VII. I. A biztosítások főbb típusai II. Életbiztosítás III. Utazási biztosítás IV. Lakásbiztosítás V. Gépjármű-biztosítás VI. Jogvédelmi biztosítás VII. Kérdések A biztosítások főbb típusai I. Haláleseti (kockázati)

Részletesebben

Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék

Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 2 I. Szerzôdô, Biztosított... 2 II. A szerzôdés létrejötte... 2 III. A kockázatviselés kezdete... 3 IV. A biztosítási szerzôdés

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősség- biztosítás

Kötelező gépjármű-felelősség- biztosítás Érvényes 2011. január 1-től Kötelező gépjármű-felelősség- biztosítás Feltételek Nysz.: 14450 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató (Feltételek) a Generali-Providencia Zrt. kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA. A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról

Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA. A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról 1. Példány tulajdonosa: Pacsa Város Önkormányzat polgármestere 2. Példány tulajdonosa: Gazdasági- Pénzügyi

Részletesebben

Járművek casco biztosításának különös feltételei (JCKF10)

Járművek casco biztosításának különös feltételei (JCKF10) Járművek casco biztosításának különös feltételei (JCKF10) Hatályos: 2010. november 1-jétől Nysz.: 14375 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 4 Általános vagyonbiztosítási

Részletesebben