apró betűk helyett amit a K&H vállalkozói biztosításról tudni érdemes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "apró betűk helyett amit a K&H vállalkozói biztosításról tudni érdemes"

Átírás

1 apró betűk helyett amit a K&H vállalkozói biztosításról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás előnyeit, legjobb tulajdonságait emelik ki. A termék megvásárlásának, vagy a szolgáltatás igénybevételének lehetnek olyan feltételei is, amelyek ugyan olvashatóak a termékleírásban, de nem szembetűnőek, esetleg csak a nehezen érthető jogi szövegben, a leírás végén van rájuk utalás. Azért készítettük ezt a tájékoztató anyagot, hogy segítsünk Önnek kérdések és válaszok formájában érthetőbbé tenni a fontosabb tudnivalókat a K&H vállalkozói biztosítással (KVB) kapcsolatban. miért hasznos Önnek a K&H vállalkozói biztosítás? A K&H vállalkozói biztosítást úgy alakítottuk ki, hogy az a gazdaság különféle területein tevékenykedő vállalkozások biztosítási kockázatainak széleskörű szolgáljon. Azokat a biztosítási fedezeteket foglaltuk egy csomagba, melyeket ügyfeleink a leggyakrabban keresnek. Így egyetlen biztosítási szerződés megkötésével sokszínű biztosítási terméket vásárolhat. milyen vállalkozásoknak érdemes K&H vállalkozói biztosítást kötni? A terméket a maximálisan 2 milliárd forint éves árbevétellel, illetve 300 millió forint teljes vagyonértékkel rendelkező vállalkozások saját és idegen tulajdonú vagyontárgyainak biztosítására, valamint üzemszüneti, felelősségi, szállítmány kockázatainak biztosítására ajánljuk. milyen vállalkozások nem vehetik igénybe a K&H vállalkozói biztosítást? Az alábbi tevékenységek bármelyikét folytató vállalkozások nem vehetik igénybe a K&H vállalkozói biztosítást (KVB): időszakosan (szezonálisan) működő kereskedés, vegyszerraktározás piaci árus, vásározó vállalkozás diszkó, játékterem-üzemeltetés használtcikk kiskereskedés zálogház, ékszerbolt-üzemeltetés nem működő panzió, szálloda és egyéb vendéglátó ipari egység melyek a K&H vállalkozói biztosítás előnyei? gyorsan és egyszerűen megkötheti A K&H vállalkozói biztosítás megkötése a K&H Bank fiókjaiban csupán perceket vesz igénybe. A standardizált kockázatokból álló feltételrendszer gyorsan áttekinthető, és a szükséges biztosítási védelmet egyszerűen összeállíthatja. megfelelő a vállalkozói hitel igényléséhez Vállalkozói hitel igénylése esetén a hitelező pénzintézet feltételként vagyonbiztosítási szerződés megkötését írja elő. A K&H vállalkozói biztosítás megfelel a hitelintézetek előírásainak, elfogadják vagyonbiztosításként. megfelelő bérelt ingatlanhoz Bérelt épületben vagy telephelyen működő vállalkozást a bérbeadó az épület, telephely vagyonbiztosításának, vagy bérlői felelősségbiztosításának megkötésére kötelezi. A termékben lévő vagyon- illetve bérlői felelősségbiztosítás megfelelő fedezetet biztosít erre a célra. milyen alap- és kiegészítő biztosítások köthetők? A termék alapbiztosítása mellé szabadon választható kiegészítő biztosítások is köthetők.

2 alapbiztosítás tűz- és elemi károkra szolgáló vagyonbiztosítás o tűzkárok, (tűz, elektromos tűz, robbanás, összeroppanás, villámcsapás, ismeretlen közlekedési eszköz ütközés, légijármű-ütközés, füst, hő és korom) o földmozgás-károk, (földrengés, földcsuszamlás, föld- és kőomlás, ismeretlen üreg beomlása) o viharkárok (vihar, a szélviharral együtt járó csapadék (eső, hó, jég) által okozott károk, o jégeső, hónyomás okozta károk, o vízkárok (árvíz, felhőszakadás, vezetéktörés, technológiai vezetéktörés, automata tűzoltóberendezés (sprinkler) törése) o üvegtörés (a biztosított épület beépített üvegezésében, nyílászárók üvegezésében, az üvegfelületen lévő dekoráció, védőfólia kárai) kiegészítő biztosítások betöréses lopás- és rablásbiztosítás o tárgyi eszközök, készletek, készpénz, és rongálási károk irodai és kereskedelmi elektronikus berendezés biztosítás o az alapbiztosításban biztosított eseményeken túl rövidzárlat és a kezelési hibák okozta károk vandalizmus okozta károk biztosítása o céltalan rongálás miatt keletkezett károkra, melyeket az elkövető a biztosított vagyontárgyak megrongálásával idézett elő vakolatkárok biztosítása o viharkárok és a természetes vizek által okozott károk, amelyek az épületek, építmények külső vakolatában, vakolati rendszerében, burkolatában és festésében keletkeztek tetőbeázási-károk biztosítása o a tetőn és a panelhézagokon keresztüli az egyszerű csapadék okozta beázási károk különleges üvegek üvegtörés-biztosítása o a törés vagy repedés következtében keletkezett károkra, amelyek az épület, épületszerkezeti üvegekben (bérelt épület esetén is), berendezések üvegezésében keletkeztek üzemszünet biztosítás o adózás előtti nyereség és az állandó költség biztosítására szállítmánybiztosítás o saját vagy idegen tulajdonú árukészletben, o saját gyártású kész- és félkész termékekben, o idegen tulajdonú, javításra átvett vagyontárgyakban a saját tulajdonú (bérelt vagy lízingelt) gépjárművel végzett belföldi szállítás során a Magyarország területén bekövetkezett károk általános és épülethasználói felelősségbiztosítás o vállalkozási és épülethasználói minőségben szerződésen kívüli harmadik személynek okozott felelősségi károk szolgáló biztosítás munkáltatói felelősségbiztosítás o alkalmazottait ért munkabaleset miatt bekövetkezett kártérítési kötelezettség termékfelelősség-biztosítás o termék importálói, forgalmazói, gyártói minőségben okozott személysérüléssel járó vagy dologi károk bérlői felelősségbiztosítás o bérelt épületben, építményben okozott és bekövetkezett tűz-, robbanás-, vezetékes vízkárok bérbeadói felelősségbiztosítás o érvényes bérleti szerződés alapján bérbe adott épületben, bérbeadói minőségében, az épület helyiségeit használó bérlő vagyontárgyaiban tűz, robbanás, csőtörés káresemény által okozott felelősségi károk tanuló baleset- és felelősségbiztosítás o a szakképzésben részt vevő tanuló munkavégzés során, idegen harmadik személynek, az ott dolgozóknak vagy az oktatóknak okozott káraira nyújt fedezetet, illetve azon káreseményekre, amelyeket üzemi baleset folytán a tanuló elszenved

3 környezetszennyezési felelősségbiztosítás o előreláthatatlan, hirtelen, véletlen, váratlan, balesetszerű, normális üzemi folyamattól eltérő eseménnyel történő környezetszennyezéses (pl. talaj, levegő, víz, élővilág) károk vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása o vezető tisztségviselő által e jogviszonyával összefüggésben a vele szerződéses jogviszonyban nem álló harmadik személynek okozott felelősségi károk gyógyszertári felelősségbiztosítás o a foglalkozási szabályok megsértésével, megszegésével szerződésen belül okozott személyi sérüléses károk szolgáltatói felelősségbiztosítás o szolgáltatás nyújtása során a megbízónak okozott, de a szolgáltatás tárgyán kívül keletkezett kár gyógyszertári felelősségbiztosítás o a foglalkozási szabályok megsértésével, megszegésével szerződésen belül okozott személyi sérüléses károk szállodaüzemeltetői, szállásadói felelősségbiztosítás o a szálloda üzemeltetése, szállásadói tevékenység során, az üzemeltetéssel, szállásadással összefüggésben a vendégnek okozott dologi károkra terjed ki gépjárműjavítók felelősségbiztosítása o a javításra átvett gépjárművekben keletkezett, a Biztosított tevékenységi körébe eső cselekedetekre, mulasztásra visszavezethető olyan károkra, amelyek a javítás során, telephelyen belüli mozgatás alkalmával keletkeztek, valamint telephelyen kívül, kipróbálásból eredően a kipróbált gépjárműben keletkeztek gépjármű-eredetiségvizsgálatot végzők felelősségbiztosítása o a gépjármű eredetiségére vonatkozó vizsgálat eredményét tanúsító téves szakvélemény kiállításával keletkező dologi károkra szolgáltatás tárgyában okozott károk biztosítása o azon vagyontárgyakban bekövetkezett közvetlen dologi károkra, amelyek a szolgáltatás tárgyát képezik, illetve amelyekre a biztosított által nyújtott szolgáltatás irányul mely kockázatokra nem terjed ki a biztosító kockázatvállalása? általában kizárt kockázatok: a nukleáris eseményekkel és radioaktív szennyezéssel, környezetszennyezéssel, a közvetve vagy közvetlenül mágneses vagy elektromágneses mezők által előidézett vagy okozott, vagy ezek sugárzásával, a polgárháborúval, katonai gyakorlattal, terrorcselekménnyel, felkeléssel, lázadással, zavargással, tüntetéssel, sztrájkkal, tömegmegmozdulással, háborúval és harci cselekményekkel, hatósági rendelkezésekkel összefüggésben keletkezett károk. specifikus kizárások: A kötvényfeltételek részletesen tartalmazzák a veszélynemekhez tartozó kizárásokat és korlátozásokat. További részletekért kérjük, olvassa el a szerződési feltételeket. milyen időtartamra köthet K&H vállalkozói biztosítást? A biztosítás határozatlan tartammal és egyéves biztosítási időszakokkal kötheti. Az évforduló a megkötés hónapjának első napja lesz. mikor lép életbe a biztosítás? A biztosítás az ajánlaton/kötvényen megjelölt nap nulladik órájában, de legkorábban az ajánlat/kötvény aláírását követő nap nulladik órájában lép életbe.

4 mit kell tennie káresemény bekövetkeztekor? Mielőbb tegyen kárbejelentést, hogy a kárrendezést elkezdhessük. A bejelentést írásban, vagy telefonon is megteheti. Ha esetleg később szerez tudomást a kárról, akkor az észleléskor, de legfeljebb két munkanapon belül jelentse be a kárt a K&H Biztosítóhoz. A károsodott vagyontárgy állapotán a kárrendezés megkezdéséig, öt napon belül, csak a kárenyhítés érdekében változtathat. telefonon: K&H TeleBiztosító (06 1/20/30/70) ben: személyesen: K&H Biztosító ügyfélszolgálati iroda, 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. nyitva tartás: hétfő, szerda: 8:00 17:00 óráig kedd, csütörtök: 8:00 16:30 óráig péntek: 8:00 15:00 óráig levélben: K&H Biztosító, Budapest 1851 faxon: (06 1) interneten: / online ügyintézés menüpontban, vagy az alábbi linken: https://www.kh.hu/publish/kh/hu/mikrovallalkozas/online_ugyintezes.html mikor mentesül a biztosító a kárösszeg kifizetése alól? A K&H Biztosító azokban az esetekben mentesül a kárösszeg kifizetése alól, ha a kárt a Biztosított, vagy az ő családtagja, alkalmazottja, vezető munkatársa szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta. Ugyancsak mentesül a Biztosító, ha a Biztosított megsérti a közlési, illetve változás bejelentési kötelezettségét. mennyi idő után térít a biztosító? A K&H Biztosító a kárbejelentés beérkezésétől öt napon belül megkezdi a kárrendezést, és vállalja, hogy a kártérítési összeget a kárbejelentéstől számított 15 napon belül kifizeti. Abban az esetben, ha a Biztosított (felelősségi károk esetén a károsult) bármilyen igazoló iratot tartozik bemutatni, e határidőt attól a naptól kell számítani, amikor az utolsó irat a Biztosítóhoz beérkezett. mikor szűnik meg a szerződés? a biztosítás több ok miatt megszűnhet: évfordulóra történő felmondással, ez esetben a felmondási idő 30 nap érdekmúlással, ha a biztosított vagyontárgy megóvásához fűződő érdek megszűnik lehetetlenné válással, ha a Biztosított vagyontárgyat fenyegető biztosítási esemény bekövetkezése lehetetlenné válik közös megegyezéssel, ha a Szerződő és a Biztosított egybehangzóan megállapodik a biztosítási szerződés megszüntetéséről díjnemfizetéssel milyen gyakorisággal fizetheti a biztosítási díjat? Havi, negyedéves, féléves és éves gyakorisággal lehet a biztosítás díját fizetni. milyen módon fizethető a biztosítási díj? A biztosítási díjat postai csekken, banki átutalással, illetve csoportos beszedési megbízással lehet fizetni. milyen kedvezményeket vehet igénybe? A K&H vállalkozói biztosítási csomag engedményrendszerével összesen maximum 50% díjengedményt is elérhet. a biztosítási összeg nagyságától függően legfeljebb 30% engedményt kaphat csomag engedmény: négy vagy több kiegészítő biztosítás megvásárlásával maximum 10% engedményre jogosult díjfizetés ütemezése szerinti engedmény: éves díjfizetés esetén maximum 15% kedvezményt adunk díjfizetés módja szerinti engedmény: o 5% engedményt adunk, ha K&H csoportos beszedési megbízással fizeti biztosítása díját

5 o 3% engedményt adunk, ha átutalással vagy egyéb pénzintézetnél vezetett bankszámláról csoportos beszedéssel fizeti biztosítása díját üzletpolitikai engedményünk maximum 20% lehet lojalitás engedmény: o ha K&H Banknál vezetett vállalkozói bankszámlával rendelkezik, 2% kedvezményt adunk o ha K&H Banknál felvett vállalkozói hitellel rendelkezik, 5% kedvezményt kap mi történik, ha nem fizeti a biztosítási díjat? A K&H Biztosító folyamatosan figyelemmel kíséri a biztosítási szerződés állapotát. Ha azt észleljük, hogy nem fizette be az esedékes díjat, értesítést küldünk Önnek a díjelmaradásról, valamint egyúttal póthatáridőt határoz meg. Ha ennek ellenére továbbra sem történik meg a díjfizetés, a póthatáridő napjával a biztosítási szerződés megszűnik. Ha további kérdése merülne fel a K&H vállalkozói biztosításokkal kapcsolatban, kérjük, keresse fel a legközelebbi K&H bankfiókot vagy K&H Biztosító helyi képviselő irodát, keresse fel a honlapot, vagy hívja a K&H TeleBiztosítót a (06 1/20/30/70) ös telefonszámon. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek, célja pusztán a figyelem felkeltése. A termék részletes leírását és kondícióit a vonatkozó biztosítási szerződési feltételek tartalmazzák, melyek megismerhetők a K&H Bank fiókjaiban, a K&H Biztosító irodáiban és a honlapon. Figyelmébe ajánljuk az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ honlapját (https://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak), ahol hasznos tájékoztatókat, termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat érhet el.

K&H lakásbiztosítás ügyfél-tájékoztató

K&H lakásbiztosítás ügyfél-tájékoztató tartalom ügyféltájékoztató 3 szerződési feltételek 7 1. általános feltételek 7 1.1. szerződő, biztosított 7 1.2. a szerződés létrejötte 7 1.3. a biztosítási szerződés hatálybalépése, a kockázatviselés

Részletesebben

K&H vállalkozói biztosítás szerződési feltételei (KVB-05)

K&H vállalkozói biztosítás szerződési feltételei (KVB-05) K&H vállalkozói biztosítás szerződési feltételei (KVB-05) A K&H Általános Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) kötelezettséget vállal arra, hogy díjfizetés ellenében a jelen feltételekben részletezettek

Részletesebben

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től A K&H felelősségbiztosítás különös és kiegészítő feltételei, valamint záradékai vonatkoznak a jelen feltételek alapján

Részletesebben

Allianz Otthonbiztosítás Plusz

Allianz Otthonbiztosítás Plusz Allianz Otthonbiztosítás Plusz Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek Együtt A-tól Z-ig Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató...5 Ismertető...5 Vagyonbiztosítási szerződések és. kiegészítő biztosítások...6

Részletesebben

PostaFészekÔr (termékkód: 12014)

PostaFészekÔr (termékkód: 12014) PostaFészekÔr (termékkód: 12014) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek 06 40 200 480 www.postabiztosito.hu 1 A PostaFészekÔr (termékkód: 12014) ingatlan- és ingóságbiztosítás feltételei Tartalom

Részletesebben

BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS

BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS GYORSAN ELÉRHETŐ BIZTOSÍTÁSI VÉDELEM OTTHONÁRA Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. TeleCenter: +36 1 467 3500 www.groupamagarancia.hu

Részletesebben

Ház-tartás 2012 feltételek

Ház-tartás 2012 feltételek Ház-tartás 2012 feltételek A MÓDOZAT AZ ALÁBBI KOCKÁZATOKRA NYÚJT BIZTOSÍTÁSI FEDEZETET BIZTOSÍTÁSI FEDEZETEK FEDEZETI KÖRÖK KÁRTÉRÍTÉSI LIMITEI ALAPFEDEZET BŐVÍTETT FEDEZET TŰZKÁR BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG BIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

TÁRSASHÁZ- KÖZÖSSÉGEK, LAKÁS- SZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSA KORSZERŰ BIZTOSÍTÁS KIEMELKEDŐ ELŐNYÖKKEL

TÁRSASHÁZ- KÖZÖSSÉGEK, LAKÁS- SZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSA KORSZERŰ BIZTOSÍTÁS KIEMELKEDŐ ELŐNYÖKKEL TÁRSASHÁZ- KÖZÖSSÉGEK, LAKÁS- SZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSA KORSZERŰ BIZTOSÍTÁS KIEMELKEDŐ ELŐNYÖKKEL Tartalomjegyzék GB526 jelű Groupama Társasházközösségek és Lakásszövetkezetek biztosítási feltételei és

Részletesebben

LAKÁS- SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE

LAKÁS- SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE LAKÁS- BIZTOSÍTÁS SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató a Groupama Garancia Biztosító Zrt. lakásbiztosítási módozataihoz Épület- és Ingóság Alapbiztosítási Feltétel

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEIRŐL

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEIRŐL ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEIRŐL 1. A Volán Kölcsönös Biztosító Egyesület A Volán Kölcsönös Biztosító Egyesület (továbbiakban: biztosító) 1993. november

Részletesebben

KÖBE LENDÜLET TOP CASCO BIZTOSÍTÁS

KÖBE LENDÜLET TOP CASCO BIZTOSÍTÁS KÖBE LENDÜLET TOP CASCO BIZTOSÍTÁS személygépkocsikra és kishaszongépjármûvekre Érvényes: 2014. március 15. utáni kockázatviselési kezdetû szerzôdésekre Lendület Top Casco Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató

Részletesebben

VAGYONBIZTOSÍTÁSOK. Groupama Garancia Lakásbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek. Az OTP Csoport partnere

VAGYONBIZTOSÍTÁSOK. Groupama Garancia Lakásbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek. Az OTP Csoport partnere VAGYONBIZTOSÍTÁSOK Groupama Garancia Lakásbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek Az OTP Csoport partnere Groupama Garancia Biztosító Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Cím: 1051 Budapest,

Részletesebben

Lendület Top casco Ügyféltájékoztató

Lendület Top casco Ügyféltájékoztató Lendület Top casco Ügyféltájékoztató Lendület Top casco Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! A forgalom folyamatos, dinamikus növekedése és a mai sebesség határok mellett olyan mértékû károk keletkezhetnek

Részletesebben

Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS ÉS KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK 22. oldal KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK

Részletesebben

Lakásbiztosítási Bizottság LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Lakásbiztosítási Bizottság LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1 Tartalomjegyzék 1. Milyen szempontok alapján, hogyan válasszunk lakásbiztosítást?... 4 2. A lakásbiztosítási szerződések főbb típusai: az all risk / per risk lényege és főbb

Részletesebben

KÖBE LENDÜLET TOP CASCO BIZTOSÍTÁS. KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET A NONPROFIT BIZTOSÍTÓ. Érvényes: 2009. szeptember 1-tôl

KÖBE LENDÜLET TOP CASCO BIZTOSÍTÁS. KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET A NONPROFIT BIZTOSÍTÓ. Érvényes: 2009. szeptember 1-tôl KÖBE LENDÜLET TOP CASCO BIZTOSÍTÁS KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET A l a p í t v a : 1 9 9 6 A NONPROFIT BIZTOSÍTÓ Érvényes: 2009. szeptember 1-tôl Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató a Lendület Top Casco

Részletesebben

TERMÉKLEÍRÁS GROUPAMA GARANCIA LAKÁSBIZTOSÍTÁS GB524

TERMÉKLEÍRÁS GROUPAMA GARANCIA LAKÁSBIZTOSÍTÁS GB524 OTP Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. TERMÉKLEÍRÁS GROUPAMA GARANCIA LAKÁSBIZTOSÍTÁS GB524 1. Általános tudnivalók A Groupama Garancia Lakásbiztosítás (GB524) (továbbiakban: Lakásbiztosítás)

Részletesebben

Családi Biztosítás. Általános feltételek

Családi Biztosítás. Általános feltételek Családi Biztosítás A Családi Biztosítás a jelen Általános és Különös feltételek szerint jön létre az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító), valamint bármely magánszemély,

Részletesebben

Feltétel. Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás. Érvényes: 2006. október 1-jétôl

Feltétel. Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás. Érvényes: 2006. október 1-jétôl Feltétel Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás Érvényes: 2006. október 1-jétôl Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás általános feltételei Az alábbi általános feltételek alapján az UNIQA Biztosító

Részletesebben

Allianz otthonbiztosítás

Allianz otthonbiztosítás Allianz otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek Együtt A-tól Z-ig Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató Ismertető...3 Biztosítási események, kiegészítő biztosítások és azok választható

Részletesebben

genertel e-l@kás feltételek

genertel e-l@kás feltételek genertel e-l@kás feltételek ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2 (ÁVF2) 4. oldal GENERTEL e-l@kásbiztosítás KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GEKF) 9. oldal KIEGÉSZÍTÔ BIZTOSÍTÁSOK FELTÉTELEI 21. oldal A társaság

Részletesebben

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon IV. Biztosítás

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon IV. Biztosítás Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon IV. Biztosítás Az Otthon IV. Biztosítás a jelen Általános és Különös feltételek szerint jön létre az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban:

Részletesebben

Allianz otthonbiztosítás

Allianz otthonbiztosítás Allianz otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek Együtt A-tól Z-ig Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató Ismertető...3 Biztosítási események, kiegészítő biztosítások és azok választható

Részletesebben

LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ

LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ A MABISZ Lakásbiztosítási útmutató nem mintaszabályzat csak segítséget ad biztosítási fogalmak értelmezéséhez. Bármely konkrét kérdésben teljes eligazítást csak az adott biztosítónál

Részletesebben

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 4. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 7. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS

Részletesebben

PostaCasco gépjármű-biztosítás (termékkód: 13503) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 135031 01 1403

PostaCasco gépjármű-biztosítás (termékkód: 13503) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 135031 01 1403 PostaCasco gépjármű-biztosítás (termékkód: 13503) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 135031 01 1403 I. A legfontosabb tudnivalók összefoglalása Miről szól ez az összefoglaló?

Részletesebben

KÖBE LENDÜLET START CASCO BIZTOSÍTÁS

KÖBE LENDÜLET START CASCO BIZTOSÍTÁS KÖBE LENDÜLET START CASCO BIZTOSÍTÁS Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató a kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítás mellé köthetô LENDÜLET START CASCO BIZTOSÍTÁS-ról Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ATLASZ VAGYONTÁRGYAK ÖSSZES KOCKÁZATÁRA KITERJEDŐ BIZTOSÍTÁSÁRÓL (MJK: T-VÖB 001-2015) TISZTELT PARTNERÜNK!

TÁJÉKOZTATÓ AZ ATLASZ VAGYONTÁRGYAK ÖSSZES KOCKÁZATÁRA KITERJEDŐ BIZTOSÍTÁSÁRÓL (MJK: T-VÖB 001-2015) TISZTELT PARTNERÜNK! TÁJÉKOZTATÓ AZ ATLASZ VAGYONTÁRGYAK ÖSSZES KOCKÁZATÁRA KITERJEDŐ BIZTOSÍTÁSÁRÓL (MJK: T-VÖB 001-2015) TISZTELT PARTNERÜNK! Társaságunk, a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe a gazdálkodó

Részletesebben

Általános felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény

Általános felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény Általános felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény Hatályos: 2010. június 1-jétől Nysz.: 14195 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató... 3 Általános felelősségbiztosítási feltételek (ÁFF)... 5 Kiegészítő felelősségbiztosítási

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Biztosítási Feltételek

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Biztosítási Feltételek BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Biztosítási Feltételek MKB CSALÁDI OTTHONBIZTOSÍTÁS Hatályos: 2015.07.04-tôl MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CSALÁDI OTTHONBIZTOSÍTÁSI CSOMAG () TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben