GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK MOTORKERÉKPÁR BIZTOSÍTÁS TÉMÁBAN Az alábbi összefoglaló, tájékoztató jellegű, Biztosítótól függően egyéni eltérések lehetnek.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK MOTORKERÉKPÁR BIZTOSÍTÁS TÉMÁBAN Az alábbi összefoglaló, tájékoztató jellegű, Biztosítótól függően egyéni eltérések lehetnek."

Átírás

1 GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK MOTORKERÉKPÁR BIZTOSÍTÁS TÉMÁBAN Az alábbi összefoglaló, tájékoztató jellegű, Biztosítótól függően egyéni eltérések lehetnek. 1. Mi a különbség a szerződéses kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (GFB) és a Casco biztosítás között? 2. Mi a különbség a teljes körű és a részleges Casco biztosítás között? 3. Mit tartalmaz a teljes körű Casco? 4. Milyen károk ellen lehet részleges Cascót kötni? 5. Melyik hazai biztosítóknál lehet részleges Cascót kötni és milyen típusokat? 6. Milyen káresemények bekövetkezésekor nyújt védelmet a TÖRÉS CASCO? 7. Milyen káresemények bekövetkezésekor nyújt védelmet a TOTALKÁR CASCO? 8. Milyen káresemények bekövetkezésekor nyújt védelmet a LOPÁS CASCO? 9. Mire jók a csökkentett szolgáltatású CASCO biztosítások? 10. Milyen kiegészítő szolgáltatások köthetők a teljeskörű / részleges CASCO biztosításokhoz? 11. Mért kell önrészt fizetni CASCO kötésnél? Mire jó az önrész? 12. Mennyi időm van, hogy a kárt jelentsem a Biztosítónak? 13. Mi a teendő gépjármű kár esetén? 14. Mi a teendő, ha külföldön lettél baleset részese? 15. Hogyan történik a Bónusz-malusz besorolás? 16. Milyen dokumentumok szükségesek a szerződés megkötéséhez? 17. Mikor kezdődik a biztosító kockázatviselése gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéskötésnél? 18. Pontosan meddig tart a díjfizetési kockázata felmondásom esetén a Biztosítónak? 19. Mivel igazolhatjuk biztosításunk meglétét közúti ellenőrzésnél? 20. Hogyan épül fel a bonus-malus rendszer? 21. Mit kell tennem, ha kötelező biztosítót akarok váltani? 22. Mik a kötelező biztosítás felmondásának lépései? 23. Hogyan köthetem meg az új kötelező biztosítás szerződésemet? 24. Miért fontos a kártörténeti igazolás? kérdés: Mi a különbség a szerződéses kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (GFB) és a Casco biztosítás között? A szerződéses kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás a szerződést megkötő gépjármű tulajdonos által másnak okozott károkat téríti meg. Amennyiben valaki nem rendelkezik érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel, a másnak (vétlen károsultnak) okozott kárt a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) téríti meg. Ebben az esetben viszont a kifizetett kártérítési összeget - a felmerült költségekkel együtt - a károkozónak kell megfizetnie. A casco biztosítás a saját hibás károkra nyújt fedezetet. 2. kérdés: Mi a különbség a teljes körű és a részleges Casco biztosítás között? A részleges Casco biztosítás abban különbözik a teljeskörű casco biztosítástól, hogy a biztosítási esemény bekövetkezésekor keletkezett károk közül nem mindegyikre nyújt szolgáltatást. Ha nincs szükséged teljes körű Cascóra, a részleges Casco költségtakarékosabb megoldás lehet! 3. kérdés: Mit tartalmaz a teljes körű casco? Elemi kár: A gépjárművet, alkatrészét, tartozékát károsító tűz, villámcsapás, robbanás, földcsuszamlás, kő- és földomlás, természetes üreg vagy talajszint alatti építmény beomlása, legalább 15m/mp sebességű szélvihar, felhőszakadás, árvíz, belvíz, egyéb vízelöntés, jégverés, lezúduló hótömeg és hónyomás által okozott kár. Töréskár: A gépjármű alkatrészeiben, tartozékaiban baleseti erőhatás által keletkezett sérülésekre, továbbá idegen személy által okozott rongálásra nyújt fedezetet. Lopáskár: Megfelelően lezárt és az előírtak szerint működtetett biztonságtechnikai berendezések mellett a gépjármű, vagy alkatrészeinek ill. tartozékainak ellopása, elrablása; valamint e cselekményekkel vagy kísérletükkel összefüggésben keletkezett sérülése Üvegtörés: A gépjármű ablaküvegeiben baleseti jelleggel keletkezett sérülések, továbbá idegen személy által okozott rongálás során keletkezett károk megtérülését szolgálja. 1

2 4. kérdés: Milyen károk ellen lehet részleges cascót kötni? Töréskár, totálkár, lopáskár. 5. kérdés: Melyik hazai biztosítóknál lehet részleges Cascót kötni és milyen típusokat? ALLIANZ HUNGÁRIA Biztosító Zrt. új és használt motorra UNIQA Biztosító Zrt. új és használt motorra GENERALI-Providencia Biztosító Zrt. csak új motorra GROUPAMA Biztosító Zrt. csak új motorra - totálkár + lopáskár 6. kérdés: Milyen káresemények bekövetkezésekor nyújt védelmet a TÖRÉS CASCO? Baleseti jellegű töréskárok, üvegkárok és elemi károk (tűzkár, robbanás- és összeroppanáskárok, villámcsapás károk, viharkárok, árvízkárok, belvízkárok, felhőszakadás, egyéb vízelöntés, földmozgáskárok, jégverés, lezúduló hótömeg) esetén. 7. kérdés: Milyen káresemények bekövetkezésekor nyújt védelmet a TOTALKÁR CASCO? Baleseti jellegű töréskárok, elemi károk, lopás károk, rongálás és vandalizmus károk, rabláskárok. Totálkár biztosítás esetén a Biztosító kockázatviselése kizárólag a gépjármű teljes megsemmisülése, vagyis műszaki- illetve gazdasági totálkára, illetve teljes lopás esetén áll fenn! 8. kérdés: Milyen káresemények bekövetkezésekor nyújt védelmet a LOPÁS CASCO? Lopás károk, részlopás károk, rongálás és vandalizmus károk, rabláskárok. 9. kérdés: Mire jók a csökkentett szolgáltatású CASCO biztosítások? A csökkentett szolgáltatású termékekkel kifejezetten az idősebb gépjárművek tulajdonosainak szeretnének kedvezni a biztosítók. A termékek lényege, hogy a javíttatási költségekből egy előre meghatározott összeget fizetnek a munkadíjra, valamint az alkatrészek új árának egy bizonyos %-át térítik, viszont a lopás-, és totálkár térítése nem különbözik a teljeskörű cascok térítési számításaitól. A javítási költségek térítési %-ait úgy határozták meg, hogy az utángyártott, vagy használt alkatrészek árát teljes körűen fedezik. 10. kérdés:. Milyen kiegészítő szolgáltatások köthetők a teljes körű/részleges CASCO biztosításokhoz? Extratartozék-biztosítás Balesetbiztosítás Kölcsöngépjármű-biztosítás Jogvédelem-biztosítás Poggyászbiztosítás Autósegély, asszisztenciabiztosítás 2

3 11. kérdés: Mért kell önrészt fizetni CASCO kötésnél? Mire jó az önrész? A biztosító a biztosítási esemény miatt bekövetkezett kárt - a balesetbiztosítási szolgáltatások kivételével - a szerződő (biztosított) által választott önrészesedéssel csökkenti. Az önrészesedés mértékét el nem érő kár értelemszerűen nem kerül kifizetésre. A kárösszegből a választott 10 %, 20% vagy 30 %-os, de legalább a választott minimális (abszolút összegben meghatározott) önrészt a biztosított maga viseli. Előfordulhat, hogy a biztosító megnövelt, vagy csökkentett önrészt von le. Általában: a sérült üveg nem cserével történő javítása esetén nem vonnak le önrészt. 12. kérdés: Mennyi időm van, hogy a kárt jelentsem a Biztosítónak? A biztosítási eseményt, a bekövetkezést követő két munkanapon belül be kell jelenteni. 13. kérdés: Mi a teendő gépjármű kár esetén? Amennyiben saját hibás károd van és rendelkezel Casco biztosítással, akkor ennek terhére történik a kárkifizetés. A káreseményt 2 napon belül kell bejelenteni a lakóhelye (telephelye) szerinti illetékes Biztosító. kárrendező egységnél. Egyéb kár esetén töltsd ki a másik féllel közösen az Európai Baleseti Bejelentőt, amelynek kitöltése esetén mindkét fél rendelkezésére áll egy-egy eredeti példány. Ezen mindkét fél adatainak szerepelnie kell. Amennyiben nincs kéznél a baleseti bejelentő, e célra gépjármű- kárrendezési egységeknélegy Gépjárműkár-bejelentő lapot is kitölthetsz. Ha személyi sérülés is történik, feltétlenül kérj rendőri intézkedést. Ha Te vagy a károkozó, a kárt saját biztosítódnál a lakhely szerint illetékes egységnél jelentsd be. (Saját károd megtérítésére a Casco biztosítás alapján van lehetőség.) Ha Te vagy a károsult, a károkozó biztosítójánál kell kárigényed érvényesítened. Ha a károkozó külföldi volt, utána a kárt a MABISZ bármelyik tagbiztosítójánál bejelentheti. Saját érdekedben fontos feljegyezni a károkozó külföldi felelősségbiztosítójának a nevét, a birtokában lévő zöld kártyájának, számát, és érvényességi idejét. Ebben az esetben is feltétlenül kérj rendőri intézkedést. 14. kérdés: Mi a teendő, ha külföldön lettél baleset részese? Ne írj alá, és a felelősség bizonyítására ne fogadj el semmi olyan idegen nyelvű iratot, amelyet nem értesz vagy nem tudsz lefordítani. Lehetőleg kérj rendőri intézkedést. Lopáskár esetén kérj rendőri igazolást a történtekről. Töltsd ki a másik féllel közösen az Európai Baleseti Bejelentőt, és ennek egyik példánya nálad marad. Ha Te vagy a károkozó, jegyezd fel a károsult adatait, illetve add meg a saját személyi adatait a másik félnek. Ha Te vagy a károsult, feltétlenül jegyezd fel a másik fél személyi és biztosítási adatait. Hazaérkezésed után jelentsd a kárt 8 napon belül a Biztosítódnál, aki kárigényed az illetékes külföldi biztosítónál érvényesíti. 15. kérdés: Hogyan történik a Bónusz-malusz besorolás? A bonusz-malusz osztály meghatározása mindig megfigyelési időszakonként történik. A megfigyelési időszak mindig a tárgyév július 1-től a következő év június 30-ig tart. Ez a megfigyelési időszak határozza meg a következő év bónuszmalusz besorolását. Amennyiben ezen időszak alatt nem történt káresemény a bónusz besorolás 1 osztállyal javul. Amennyiben ezen időszak alatt káresemény történt a besorolás 2 osztállyal romlik. Ahhoz, hogy a szerződés bonusmalus besorolása tárgyévet követő év január 1-én 1 fokozatot emelkedjen, a szerződésnek a megfigyelési időszakban 9 hónapig élőnek és kármentesnek kell lennie 16. kérdés: Milyen dokumentumok szükségesek a szerződés megkötéséhez? A biztosítás megkötéséhez szükséges a gépjármű forgalmi engedélye, valamint, ha motorodat most vásároltad, az adásvételi szerződés másolata. Amennyiben a biztosítás megkötésekor rendelkezel egy másik gépjárművel (pl. még nem adtad el korábbi motord), biztosítói igazolás szükséges arról, hogy rendelkezel érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel egy másik gépjárműre. Amennyiben a szerződés megkötését megelőző 2 éven belül magyarországi biztosítónál érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezel, és az új szerződést nem korábbi biztosítódnál kötöd, szerezz be előző biztosítódtól kártörténeti (bonus-malus) igazolást, mert ennek bemutatása esetén viheti át korábban megszerzett bonus-malus fokozatod új szerződésedre! 17. kérdés: Mikor kezdődik a biztosító kockázatviselése gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéskötésnél? A szerződéskötésnek az ajánlaton megjelölt dátumától (óra:perc), internetes szerződéskötésnél az ajánlat elküldésének pillanatától viseli a biztosító a kockázatot. 18. kérdés: Pontosan meddig tart a díjfizetési kockázata felmondásom esetén a Biztosítónak? A díjjal fedezett időszak végét követő 30 nap leteltéig a biztosító kockázatban van. 3

4 19. kérdés: Mivel igazolhatjuk biztosításunk meglétét közúti ellenőrzésnél? A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét forgalmi engedély köteles gépjármű esetén a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított igazolólap tanúsítja. A biztosítási szerződés díjfizetéssel történő folyamatos hatályban tartását az adott díjfizetési időszakra vonatkozó, a befizetést igazoló készpénzátutalási megbízás (csekk) feladóvevénye vagy a biztosító által kiállított bizonylat tanúsítja. Ha a gépjármű üzemben tartásához forgalmi engedélyre nincs szükség (nem forgalmi engedély köteles gépjármű), a gépjármű a közúti forgalomban kizárólag akkor vehet részt, ha a gépjárművön a biztosítási szerződés fennállását tanúsító jelzés van. A biztosító a biztosítási szerződés fennállását tanúsító jelzést és a biztosítási kötvényt a biztosítási díj megfizetése ellenében szolgáltatja ki. 20. kérdés: Hogyan épül fel a bonus-malus rendszer? Az egyedi szerződéssel rendelkező motorkerékpárok esetében a rendszer 10 bonus és 5 malus osztályból áll. A rendszerbe újonnan belépő az alapdíjat (díjszorzó 1,00) fizeti és az A00 osztályba kerül. Ha a megfigyelési időszakban a szerződő kármentes volt, a besorolása egy osztállyal javul. A motorkerékpárok esetében egy figyelembe vett kár esetén két fokozatot, két figyelembe vett kár esetén négy fokozatot, három figyelembe vett kár esetén hat fokozatot romlik a szerződő bonus-malus besorolása a tárgyévihez képest. Ha a szerződő négy figyelembe vett kárt okozott, akkor az M04-es, ha négy kárnál többet M05 bonus-malus osztályba kerül. A káresemény mindig azon biztosítási év bonus-malus besorolását érinti, amelyet közvetlenül megelőző kárkifizetési időszakban került sor az adott káresemény kapcsán első ízben kárkifizetésre. Az osztályba sorolás mindig a következő biztosítási év díját határozza meg. A következő megfigyelési időszakban a szerződő előző osztályba sorolása lesz a kiindulási osztály. Bonus-malus osztályba sorolás személygépkocsi és motorkerékpár esetén Kiinduló osztály 0 kár 1 kár 2 kár 3 kár 4 vagy több kár B10 B10 B8 B6 B4 M4 B9 B10 B7 B5 B3 M4 B8 B9 B6 B4 B2 M4 B7 B8 B5 B3 B1 M4 B6 B7 B4 B2 A0 M4 B5 B6 B3 B1 M1 M4 B4 B5 B2 A0 M2 M4 B3 B4 B1 M1 M3 M4 B2 B3 A0 M2 M4 M4 B1 B2 M1 M3 M4 M4 A0 B1 M2 M4 M4 M4 M1 A0 M3 M4 M4 M4 M2 M1 M4 M4 M4 M4 M3 M2 M4 M4 M4 M4 M4 M3 M4 M4 M4 M4 A = alapdíj, B = bonus, M = malus 21. kérdés: Mit kell tennem, ha kötelező biztosítót akarok váltani? November hónap a körültekintő motoros számára az az időszak, amikor tájékozódik, hogy meglévő kötelező gépjárműfelelősségbiztosításánál létezik-e kedvezőbb konstrukció. Az adatok azt mutatják, hogy évről évre nagyságrendekkel többen adják a fejüket biztosító-váltásra. A 2004-ben hatályba lépett, a gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 190/2004. (VI. 8.) sz. kormányrendelet a váltást egyszerű folyamatként határozza meg, ugyanakkor a motorosoknak kellő körültekintéssel kell eljárnia. A váltás folyamata a következő: december 1-ig lehet felmondani ilyen szándék esetén írásban a jelenlegi gépjármű-biztosítónál a kötelezőt, a felmondáskor úgynevezett kártörténeti igazolást (korábban bonusz igazolás) kell kérni a jelenlegi biztosítótól. A felmondással egyidejűleg, de akár azt megelőzően is megköthető az új biztosítónál az új szerződés. Ha az előző biztosító megküldi a kártörténeti igazolást, akkor azt az új biztosítóhoz a szerződés megkötésétől számított 90 napon belül meg kell küldeni. 4

5 22. kérdés: Mit kell tennem pontosan ha fel akarom mondani a kötelező biztosításomat? A kormányrendelet értelmében a kötelezőt a biztosítási év végére (utolsó napjára), azt 30 nappal megelőzően lehet írásban felmondani. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a biztosítóhoz december 1-én éjfélig be kell érkeznie a felmondásnak, ellenkező esetben megtörténhet, hogy a szerződés úgynevezett díjnemfizetés miatt szűnik meg, aminek az a következménye, hogy a motoros elveszti bonusz fokozatát, és nem szerződhet új biztosítóval, csak azzal, akinél a szerződése megszűnt. Ennek elkerülése érdekében a következőket tegyük: írjuk meg jelenlegi biztosítónknak a rendszám és biztosítási kötvényszám megjelölésével, hogy szerződésünket adott év december 31-i hatállyal felmondjuk, valamint ugyanebben a levélben kérjük, hogy szerződésünkről a kártörténeti igazolást küldjék meg számunkra (ezt egyébként a társaságoknak kötelességük is megtenni). A felmondást levélben, faxon vagy személyesen juttassuk el a biztosítóhoz. Ha levélben küldjük, akkor mindenképpen tértivevényes küldeményként a fenti határidő figyelembevételével postázzuk, ha pedig személyesen adjuk le a biztosító ügyfélszolgálatán, akkor saját példányunkon vetessük át az ügyintézővel ugyancsak december 1-ig. 23. kérdés: Hogyan köthetem meg az új kötelező biztosítás szerződésemet? Akár a felmondást megelőzően, akár azt követően mehetünk az újonnan választott biztosítóhoz szerződést kötni. Az ajánlat kitöltésekor nyilatkoznunk kell arról, hogy két éven belül volt kötelező biztosításunk, és az, az előző biztosítónál megszűnt. Ezzel az új szerződést meg is kötöttük. 24. kérdés: Miért fontos a kártörténeti igazolás? Nagyon fontos, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy az új biztosítónak postán vagy személyesen juttassuk el a kártörténeti igazolás adott év december 31. utáni keltezésű, eredeti példányát a szerződés megkötésétől számított 90 napon belül! Ez azért szükséges, mert a kormányrendelet értelmében az új biztosító csak ebben az esetben veheti figyelembe a megszerzett bonusz fokozatunkat, ellenkező esetben a legkedvezőtlenebb, malusz 4-es kategóriába köteles visszasorolni az ügyfelét. Ennek elkerülése érdekében fontos, hogy a kormányrendelet szellemében a fent leírtak szerint járjunk el. Forrás: 5

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás felcím Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Terméktájékoztató és a törvénynek a gépjármű-felelősségbiztosításokra vonatkozó rendelkezései ALCÍM 1/22 Tisztelt Partnerünk! Köszönjük szíves érdeklődését.

Részletesebben

Genertel casco biztosítási különös feltételek 7.

Genertel casco biztosítási különös feltételek 7. Genertel casco biztosítási különös feltételek 7. A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon keresztül gyakorol felügyeletet)

Részletesebben

Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag a Primus Casco biztosítási termékhez

Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag a Primus Casco biztosítási termékhez Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag a Primus Casco biztosítási termékhez Tartalomjegyzék: Ügyféltájékoztató 3 Általános Vagyonbiztosítási Feltételek 5 1. Biztosítási szerződés alanyai 5 2.

Részletesebben

AZ AUTÓBÓNUSZ GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS ÖNKÉNTES CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI...

AZ AUTÓBÓNUSZ GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS ÖNKÉNTES CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... Tartalomjegyzék AZ AUTÓBÓNUSZ GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS ÖNKÉNTES CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 3 1. A biztosítási szerzôdés alanyai... 3 2. A biztosítás szerzôdés létrejötte... 3 3. Biztosítási szerzôdés

Részletesebben

Multi Casco Plus casco biztosítási szabályzat

Multi Casco Plus casco biztosítási szabályzat Multi Casco Plus casco biztosítási szabályzat Módozat: 275 ALAPBIZTOSÍTÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A felek jogviszonyára a biztosítási szerzôdés, a szabályzat és a Polgári Törvénykönyv az irányadó. 2. TERÜLETI

Részletesebben

Járművek casco biztosításának különös feltételei (JCKF10)

Járművek casco biztosításának különös feltételei (JCKF10) Járművek casco biztosításának különös feltételei (JCKF10) Hatályos: 2010. november 1-jétől Nysz.: 14375 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 4 Általános vagyonbiztosítási

Részletesebben

Hatályos: 2008. május 1-jétõl. Generali 1 1 casco feltétel

Hatályos: 2008. május 1-jétõl. Generali 1 1 casco feltétel Hatályos: 2008. május 1-jétõl Generali 1 1 casco feltétel 1 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság ügyféltájékoztatója............ 3 Általános vagyonbiztosítási

Részletesebben

KÖTELEZÔ GÉPJÁRMÛ-FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTEL ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

KÖTELEZÔ GÉPJÁRMÛ-FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTEL ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere KÖTELEZÔ GÉPJÁRMÛ-FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTEL ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2264/2 A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Komplett casco. biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei. Hatályos: 2014. november 1. Nysz.: 17414

Komplett casco. biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei. Hatályos: 2014. november 1. Nysz.: 17414 Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei Hatályos: 2014. november 1. Nysz.: 17414 Tartalomjegyzék Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosításokra vonatkozó

Részletesebben

teljes körű Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató Új Ptk. 2014.03.15.

teljes körű Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató Új Ptk. 2014.03.15. teljes körű SIGNAL casco Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató Új Ptk. 2014.03.15. Tartalom Teljes körű SIGNAL CASCO Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató...3 1. A biztosítás tárgya...3 2.

Részletesebben

Flotta Casco biztosítás. Különös Feltételei (FCKF2) Hatályos: 2014. november 1. Nysz.: 17409

Flotta Casco biztosítás. Különös Feltételei (FCKF2) Hatályos: 2014. november 1. Nysz.: 17409 Flotta Casco biztosítás Különös Feltételei (FCKF2) Hatályos: 2014. november 1. Nysz.: 17409 Tartalomjegyzék Flotta Casco biztosítás Különös Feltételei (FCKF2)...................................................

Részletesebben

Genertel e-c@sco biztosítás feltételek

Genertel e-c@sco biztosítás feltételek Genertel e-c@sco biztosítás feltételek GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 3. oldal GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 3 (GCKF3) 10. oldal GENERTEL CASCO ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Multi Casco Plus biztosítás általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztató

Multi Casco Plus biztosítás általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztató Multi Casco Plus biztosítás általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Köszönjük, hogy biztosítási ajánlatával társaságunkat, az UNIQA Biztosító Zrt.-t

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás tartalom biztosítási feltételek a Gfbt. alapján... 3 a biztosítási kötelezettség... 4 a

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. érvényes: 2011.

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. érvényes: 2011. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás érvényes: 2011. január 1-től tartalom biztosítási feltételek a Gfbt. alapján... 3 a biztosítási

Részletesebben

RAPID CASCO II. BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

RAPID CASCO II. BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK RAPID CASCO II. BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK A jelen biztosítási feltételek szerint létrejött szerzôdés alapján az OTP Garancia Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) hivatalos magyar pénznemben, önrészesedés

Részletesebben

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató A 2009. ÉVI LXII. TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI: 1. Ha nemzetközi szerzôdés eltérôen nem rendelkezik, e törvény hatálya kiterjed: a) minden

Részletesebben

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások szabályzat Általános feltételek 1. A biztosítási szerzôdés alanyai...5 2. A szerzôdés létrejötte...5 3. A kockázatviselés kezdete,

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.)

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.) A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.) A GENERTEL BIZTOSÍTÓ ZRT. KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA

Részletesebben

Allianz Casco biztosítás Terméktájékoztató és szerződési feltételek

Allianz Casco biztosítás Terméktájékoztató és szerződési feltételek Allianz Casco biztosítás Terméktájékoztató és szerződési feltételek Terméktájékoztató az Allianz Casco biztosításról Érvényes 2007. július 1-jétől Tisztelt Partnerünk! Köszönjük szíves érdeklődését. Engedje

Részletesebben

Genertel Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételei 11.

Genertel Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételei 11. Genertel Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételei 11. A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon keresztül gyakorol

Részletesebben

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 I. A legfontosabb tudnivalók összefoglalása PostaAutóŐr

Részletesebben

BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS

BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS GYORSAN ELÉRHETŐ BIZTOSÍTÁSI VÉDELEM OTTHONÁRA Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. TeleCenter: +36 1 467 3500 www.groupamagarancia.hu

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. érvényes: 2015.

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. érvényes: 2015. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás érvényes: 2015. augusztus 14-től tartalom biztosítási feltételek a Gfbt. alapján... 3 a

Részletesebben

Allianz Otthonbiztosítás Plusz

Allianz Otthonbiztosítás Plusz Allianz Otthonbiztosítás Plusz Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek Együtt A-tól Z-ig Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató...5 Ismertető...5 Vagyonbiztosítási szerződések és. kiegészítő biztosítások...6

Részletesebben

K&H lakásbiztosítás ügyfél-tájékoztató

K&H lakásbiztosítás ügyfél-tájékoztató tartalom ügyféltájékoztató 3 szerződési feltételek 7 1. általános feltételek 7 1.1. szerződő, biztosított 7 1.2. a szerződés létrejötte 7 1.3. a biztosítási szerződés hatálybalépése, a kockázatviselés

Részletesebben

RAPID CASCO II. BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

RAPID CASCO II. BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK Az OTP Csoport partnere RAPID CASCO II. BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2117/1 A jelen biztosítási feltételek szerint létrejött

Részletesebben

VAGYONBIZTOSÍTÁSOK. Groupama Garancia Lakásbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek. Az OTP Csoport partnere

VAGYONBIZTOSÍTÁSOK. Groupama Garancia Lakásbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek. Az OTP Csoport partnere VAGYONBIZTOSÍTÁSOK Groupama Garancia Lakásbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek Az OTP Csoport partnere Groupama Garancia Biztosító Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Cím: 1051 Budapest,

Részletesebben

LAKÁS- SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE

LAKÁS- SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE LAKÁS- BIZTOSÍTÁS SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató a Groupama Garancia Biztosító Zrt. lakásbiztosítási módozataihoz Épület- és Ingóság Alapbiztosítási Feltétel

Részletesebben