Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe"

Átírás

1 Societatea omerciala de sigurare-reasigurare stra S.. iztosító Magyarországi Fióktelepe kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2012-es naptári évre vonatkozó díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését érvényesen nem mondja fel, az ugyanarra az időszakra kötött további biztosítási szerződés a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításáról szóló 2009.évi LXII. törvény 10. -a alapján érvénytelen. Kérjük, olvassa el figyelmesen a melléklet első oldalán szereplő részletes tájékoztatót! Kiegészítő élet és közlekedési balesetbiztosítás Mivel úgy gondoljuk, hogy az emberi élet és testi épség mindig fontosabb, mint a gépjármű, az STR S.. iztosító Magyarországi Fióktelepe a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás mellé külön díj megfizetése nélkül kiegészítő élet és közlekedési balesetbiztosítást nyújt ügyfeleinek. kiegészítő élet és közlekedési balesetbiztosítás biztosítottja a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Szerződője, amennyiben a Szerződő természetes személy. bban az esetben, ha a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Szerződője nem természetes személy, a kiegészítő élet és közlekedési balesetbiztosítás biztosítottja az a természetes személy, aki a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással biztosított gépjárművet a káresemény bekövetkeztekor az üzembentartó a gépjárművet egyébként jogosan használó engedélyével vezette. kiegészítő élet és közlekedési balesetbiztosítás biztosítási összegei a következők: - közúti baleset következtében bekövetkezett halál: forint - bármely egyéb okból bekövetkezett halál: forint - közúti baleset következtében bekövetkezett csonttörés: forint - közúti baleset következtében bekövetkezett I. II. rokkantsági csoportba tartozó egészségkárosodás: forint z STR S.. iztosító Magyarországi Fióktelepe nem nyújt szolgáltatást abban az esetben (kizárás, mentesülés), ha a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításáról szóló évi LXII. törvény 34. -a szerinti visszkereseti okok valamelyike fennáll. kiegészítő élet és közlekedési balesetbiztosítás feltételei elérhetők az STR S.. iztosító Magyarországi Fióktelepe ügyfélszolgálatán, illetve a internetes oldalon. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések díjszámítása Szerződő: kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés megkötésére és díjfizetéssel történő hatályban tartására a gépjármű üzemben tartója köteles. Üzemben tartó: a gépjármű telephelye szerinti ország hatóságai által kibocsátott okiratba bejegyzett üzemben tartó (engedélyes, engedély jogosultja), ennek hiányában a tulajdonos. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás szerződője az előbbiekben meghatározott személy. díjszámítást a Szerződő adatai alapján kell elvégezni. iztosító: z STR S.. iztosító Magyarországi Fióktelepe díjszámítás folyamata határozatlan tartamú szerződések esetében: 1. - mennyiben a Szerződő állandó lakóhelye székhelye udapest, alkalmazza az területi kódot. - mennyiben a Szerződő állandó lakóhelyének székhelyének irányítószáma szerepel az gglomerációs kategóriába tartozó települések irányítószámait tartalmazó táblában, alkalmazza a területi kódot. - mennyiben a Szerződő állandó lakóhelyének székhelyének irányítószáma szerepel a területi kategóriába tartozó települések irányítószámait tartalmazó táblában, alkalmazza a területi kódot. - mennyiben a Szerződő állandó lakóhelyének székhelyének irányítószáma szerepel a területi kategóriába tartozó települések irányítószámait tartalmazó táblában, alkalmazza a területi kódot. - mennyiben a Szerződő állandó lakóhelye székhelye nem sorolható be az kategóriák közül egyikbe sem, alkalmazza az területi kódot. 2. Számítsa ki a természetes személy Szerződő életkorát oly módon, hogy 2012-ből kivonja a szerződő születési évszámát. 3. Válassza ki a gépjármű forgalmi engedélyében szereplő gépjármű-kategóriának megfelelő lapdíj táblát. 4. Válassza ki a forgalmi engedélyében szereplő Teljesítmény mezőben megadott értékek alapján a Személygépkocsi táblából, a Motorkerékpár táblából, a Megengedett legnagyobb össztömeg mezőben megadott értékek alapján a Tehergépkocsi, illetve a Pótkocsi, Félpótkocsi táblából, a Férőhely mezőben szereplő értékek alapján a usz táblából, illetve az gyéb gépjárműfajta táblából a gépjármű-kategóriának megfelelő alapdíjat. 5. z lapdíjat szorozza meg a Paraméterek cím alatt található kedvezmény- és pótdíjtáblákban található szorzókkal, majd az így kapott összeget kerekítse 4-gyel osztható számra. kapott összeget oly módon kell kerekíteni, hogy azt 4-gyel elosztja, és az így kapott hányados egész részéhez hozzáad 1-et, majd megszorozza néggyel. Kárelőzményi díjszorzók alkalmazása: - iztosítási évfordulóra más biztosítónál felmondott kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések esetében, a Szerződő nyilatkozata szerint a kárelőzményi időszakban okozott károk számát alapul véve kerül alkalmazásra a kármentes (amennyiben a kárelőzményi időszakon belül okozott károk száma = 0), 1 kár, 2 kár, 3 és több kár díjszorzó, - Gépjármű üzembentartó jogának megszerzése esetében a Szerződő nyilatkozata szerint a kárelőzményi időszakban okozott károk számát alapul véve kerül alkalmazásra a kármentes (amennyiben a kárelőzményi időszakon belül okozott károk száma = 0), 1 kár, 2 kár, 3 és több kár díjszorzó, - Gépjármű üzembentartói joga mellé, újabb azonos kategóriájú gépjármű üzembentartói jogának megszerzése esetében, a Szerződő nyilatkozata szerint az új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésre a már meglévő, azonos kategóriájú gépjármű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésén a kárelőzményi időszakban okozott károk számát alapul véve kerül alkalmazásra a kármentes (amennyiben a kárelőzményi időszakban okozott károk száma = 0), 1 kár, 2 kár, 3 és több kár díjszorzó, - iztosítónál már meglévő, biztosítási évfordulóra fel nem mondott kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésre a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés biztosítási évfordulójának napját megelőző három éves időszakban okozott károk számát alapul véve kerül alkalmazásra kármentes (amennyiben az előzőekben meghatározott időszakon belül okozott károk száma = 0), 1 kár, 2 kár, 3 és több kár díjszorzó.

2 kárelőzményi díjszorzók alkalmazásában okozott kárnak minősül a Szerződő bármely biztosítóval fennálló kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéses jogviszonya alatt bekövetkezett olyan káreset, melynek vonatkozásában az érintett biztosítónak elismert vele szemben jogerősen megítélt kártérítési kötelezettsége keletkezett. kárelőzményi díjszorzó alkalmazásának szempontjából az a tény, hogy a Szerződő a teljes kárösszeget az érintett biztosítónak megfizette, nem kerül figyelembe vételre, így ebben az esetben is az okozott károk számának figyelembe vételével meghatározott kárelőzményi díjszorzót kell alkalmazni. kárelőzményi díjszorzók alkalmazásában azon időszak minősül kárelőzményi időszaknak, melynek kezdő napja az új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés kockázatviselésének kezdő napját három évvel megelőző nap, utolsó napja pedig az új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés megkötésére vonatkozó ajánlat iztosító annak képviselője részére történő átadásának napja. Nyugdíjas kedvezmény: Személyi feltétel: Nyugdíjas kedvezmény azon Szerződő esetében alkalmazható, aki öregségi nyugdíjra jogosult, és január 1-ét megelőzően született. Tárgyi feltétel: Nyugdíjas kedvezmény a Személygépkocsi gépjármű-kategóriában kötött szerződések esetében alkalmazható, a többi gépjármű-kategória esetében a személyi feltételnek való megfelelés díjkedvezményre nem jogosít. Átkötési és hűségkedvezmény: Átkötési és hűségkedvezmény azon Szerződő esetében alkalmazható, aki meglévő kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését korábbi, másik biztosítójánál biztosítási évfordulóra érvényesen felmondta, és a iztosítónál új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást köt. a iztosítónál érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, szerződését a biztosítási évfordulóra nem mondta fel, és a biztosított gépjármű vonatkozásában a iztosítóval fennálló kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéses jogviszonya alatt nem következett be olyan káreset, melynek vonatkozásában a iztosítónak elismert vele szemben jogerősen megítélt kártérítési kötelezettsége keletkezett. z átkötési és hűségkedvezmény alkalmazásának szempontjából az a tény, hogy az üzemben tartó a teljes kárösszeget az érintett biztosítónak megfizette, nem kerül figyelembe vételre, így ebben az esetben az Átkötési és hűségkedvezmény nem alkalmazható. Képlet: Fizetendő díj= kerekítés (T*P1*P2*P3*P4*P5*P6) T - lapdíj (gépjármű-kategória szerint) P1 - Nyugdíjas díjszorzó P2 - Fizetési ütem / Fizetési mód szerinti díjszorzó P3 - Használat módja szerinti díjszorzó P4 - onus-malus szerinti díjfaktor P5 - Kárelőzmény szerinti díjszorzó P6 - Átkötési és hűség kedvezmény szerinti díjszorzó díjszámítás folyamata határozott tartamú szerződések esetében: Válassza ki a Határozott idejű szerződés táblából a gépjármű-kategóriának megfelelő 1 havi díjat, és szorozza meg a határozott tartam hónapjainak számával. Területi besorolás udapest gglomeráció Győr, Pécs, Miskloc, ebrecen, Szeged Megyeszékhelyek (kivétel a területi kategória városai) gyéb gglomeráció kategóriába tartozó települések irányítószámai: 2000, 2001, 2002, 2003, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2030, 2031, 2032, 2033, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2045, 2046, 2048, 2049, 2051, 2052, 2053, 2058, 2071, 2072, 2073, 2074, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2089, 2090, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2100, 2101, 2102, 2103, 2105, 2110, 2111, 2112, 2113, 2116, 2117, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2160, 2161, 2162, 2163, 2220, 2221, 2222, 2225, 2230, 2233, 2234, 2296, 2304, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2330, 2331, 2332, 2335, 2336, 2337, 2339, 2342, 2351, 2355, 2360, 2363, 2364, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2461, 2600, 2601, 2602, 2603, 3210, 8364 területi kategóriába tartozó települések irányítószámai: 2325, 2530, 2653, 3225, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3538, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3558, 3909, 3953, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4017, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4038, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4045, 4046, 4047, 4049, 4050, 4063, 4077, 4078, 4079, 4225, 4246, 4400, 4401, 4402, 4403, 4405, 4406, 4407, 4410, 4411, 4413, 4430, 4431, 4432, 4433, 4481, 4551, 6263, 6273, 6700, 6701, 6702, 6703, 6704, 6705, 6706, 6707, 6708, 6709, 6710, 6712, 6713, 6718, 6720, 6721, 6722, 6723, 6724, 6725, 6726, 6727, 6728, 6729, 6737, 6740, 6741, 6742, 6743, 6744, 6745, 6746, 6747, 6750, 6753, 6757, 6771, 6791, 6796, 6926, 7021, 7600, 7601, 7602, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609, 7610, 7611, 7612, 7613, 7614, 7615, 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7621, 7622, 7623, 7624, 7627, 7628, 7629, 7630, 7631, 7632, 7633, 7634, 7635, 7636, 7642, 7643, 7645, 7646, 7647, 7654, 7691, 7693, 9000, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9018, 9019, 9020, 9021, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9040, 9060, 9840 területi kategóriába tartozó települések irányítószámai: 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3107, 3109, 3110, 3121, 3141, 3285, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3323, 5000, 5001, 5002, 5006, 5007, 5008, 5009, 5600, 5601, 5602, 5603, 5604, 5605, 5623, 5671, 6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6010, 6031, 6044, 7400, 7401, 7402, 7403, 7404, 7405, 7406, 7407, 7408, 7409, 7451, 7461, 8000, 8001, 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8019, 8200, 8201, 8202, 8204, 8205, 8206, 8207, 8411, 8412, 8900, 8901, 8902, 8903, 8904, 8905, 8906, 8907, 8908, 8909, 8941, 9700, 9701, 9702, 9703, 9704, 9705, 9706, 9707, 9708, 9709, 9710, 9719, 9801

3 lapdíj lapdíj lapdíj táblák Személygépjármű lapdíj (T) Személygépkocsi Személygépjármű lapdíj (T) Életkor < 21 kw kw kw kw 71 Életkor < 23 < 21 kw kw kw kw kw kw 98 > kW < Nem természetes személy Nem természetes személy < < Nem természetes személy Nem természetes személy < < Nem természetes személy Nem természetes személy < < Nem természetes személy Nem természetes t személy <23 < Nem természetes személy Nem természetes személy Motorkerékpár lapdíj (T) lapdíj (T) Életkor Életkor <13kW kw <13kW > 70 kw kw kw > 70 kw <23 < Nem természetes személy Nem természetes személy <23 < Nem természetes személy Nem természetes személy Nem természetes személy Nem természetes személy Segédmotorkerékpár, Négykerekű segédmolapdíj (T) Segédmotorkerékpár, ék Négykerekű kű segédmotorkerékpár ék Segédmotorkerékpár lapdíj (T) kű segédmotorkerékpár Segédmotorkerékpár Négykerekű segédmotorkerékpár Tehergépkocsi (<3,5 t) lapdíj (T) 1136 Tehergépkocsi udapest, (<3,5 Pannónia t) u. 32. lapdíj (T) Telefon: +(36) Életkor < 3,5 t all-enter: STR-8 ( ) < 30 Életkor < 3,5 t Fax: +(36) >= 30 < mail: Nem természetes t személy >= < 30 Nem természetes személy >= 30 < Nem természetes személy >= < 30 Nem természetes személy >= 30 <

4 lapdíj lapdíj Tehergépkocsi (<3,5 t) lapdíj (T) Életkor < 3,5 t < >= Nem természetes személy < >= Nem természetes személy < >= Nem természetes személy < >= Nem természetes személy < >= Nem természetes személy Tehergépkocsi lapdíj (T) Nem természetes személy 3,5 12 t > 12 t 3,5 12 t > 12 t Pótkocsi, Félpótkocsi lapdíj (T) Nem természetes személy < 0,75 t 0,75 10 t > 10 t < 0,75 t 0,75 10 t > 10 t usz lapdíj (T) férőhely férőhely férőhely > 79 férőhely férőhely férőhely férőhely férőhely felett Trolibusz gyéb kategóriák Lakókocsi Munkagép Lassújármű Vontató 1136 udapest, Pannónia u. 32. Telefon: +(36) all-enter: STR-8 ( ) Fax: +(36) mail: lapdíj (T) Mezőgazdasági vontató Ideiglenes rendszám

5 Paraméterek Paraméterek Nyugdíjas íjszorzó (P1) Nyugdíjas (Személygépkocsi) 0,95 Nyugdíjas (Személygépkocsi kategória kivételével minden jármű kategória) 1,00 Nem nyugdíjas 1,00 Fizetési ütem / Fizetési mód íjszorzó (P2) Készpénz beszedési megbízás anki átutalás soportos beszedési megbízás Éves 0,96 0,93 0,93 Féléves 0,97 0,95 0,95 Negyedéves 1,00 0,97 0,97 Használat módja íjszorzó (P3) Normál 1,00 Taxi 3,00 Verseny 2,00 érlés 2,00 Tanuló 2,00 Hadsereg 3,00 Páncélozott jármű 3,00 Mentő 3,00 Rendőr 3,00 Tűzoltó 3,00 Építőipar 2,00 Reptér 2,00 Veszélyes anyag szállítás 3,00 Megkülönböztető jelzésű gépjármű 3,00 Nemzetközi árú fuvarozás 2,00 ONUS MLUS tábla ONUS MLUS Személygépkocsi, Motorkerékpár Személygépkocsi, Motorkerékpár Károk száma Fokozat íjfaktor /M (P4) 2011 /M , , , , , , M1 4 0, M2 3 0, M1 M3 2 0, M2 1 0, M1 M3 0 1, M2 M1 1,15 0 M1 0 M3 M2 1,35 M1 M2 M1 M3 1,60 M2 M3 M2 2,00 M3 M3 ONUS MLUS tábla Személygépkocsi, Motorkerékpár M1 M2 M3 ONUS MLUS Tehergépjármű, autóbusz, trolibusz, v Károk száma /M Fokozat íjfaktor /M (P4) , , , udapest, Pannónia u Telefon: 7 +(36) ,62 all-enter: STR-8 ( ) , Fax: 5 +(36) , mail: , M1 3 0, M1 M2 2 0, M1 M2 M3 1 0, M1 M2 M3 0 1,00 1 2

6 M2 M1 M1 0 M3 M3 M2 1,6 1,30 5 M3 M2 M2 M1 M3 2,0 1,60 M3 M3 M2 2,00 M3 Tehergépjármű, ONUS MLUS tábla autóbusz, trolibusz, vontató, mezőgazdasági vontató ONUS MLUS S-MLUS Személygépkocsi, Tehergépjármű, autóbusz, Motorkerékpár trolibusz, vontató, mezőgazdasági Károk száma vontató Tehergépjármű, ONU Személygépkocsi, S-MLUS autóbusz, Motorkerékpár trolibusz, vontató, mezőgazdasági vontató /M Károk száma Tehergépjármű, Fokozat autóbusz, trolibusz, vontató, íjfaktor mezőgazdasági (P4) vontató /M Fokozat íjfaktor 0,50 (P4) ,50 0, , ,5 0, , ,6 0, M , M2 1 M ,7 0, M1 1 M1 M3 0 M2 M , M1 M2 0 M2 M1 M3 M ,8 0, M1 0 M2 M1 M3 M3 M2 M ,9 1,00 03 M M2 M1 M3 M2 M3 M1 0 1,0 1,15 50 M2 M1 M1 0 M3 M2 M3 M2 M1 1,1 1,35 5 M3 M2 M2 M1 M3 M3 M2 1,3 1,60 05 M3 M3 M2 M3 1,6 2,00 0 M3 2,00 ONUS MLUS Károk száma Kárelőzmény /M íjszorzó 3 (P5) 4 Fokozat íjfaktor (P4) Kármentes 1, ,50 gy 9 kár ,50 9 0,54 Ke ő 8 kár ,00 8 0,58 Három 7 több kár , , , , , íjszorzó 0(P6) M1 3 0,81 Átkötési 2 és hűség kedvezmény M1 M2 0, ,87 Átkötési 1 és hűség kedvezményre 2 nem jogosult 0 M1 M2 M3 1, , M1 M2 M3 0 1,00 M1 0 M2 M3 M1 1,15 M2 M1 M3 M2 1,35 M3 M2 M3 1,60 M3 Határozott idejű szerződés 2,00 Határozott idejű szerződés tábla Havi díjak Gépjármű-kategória Jármű típusa Havi díjak Személygépkocsi Személygépjármű Motorkerékpár Segédmotorkerékpár Négykerekű segédmotorkerékpár Tehergépkocsi Pótkocsi Félpótkocsi Lakókocsi Munkagép Lassújármű Vontató Mezőgazdasági vontató Ideiglenes rendszám usz udapest, Pannónia u. 32. Telefon: +(36) all-enter: STR-8 ( ) Fax: +(36) mail:

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2013. március 12-étől érvényes díjtarifája Kérjük a tarifálás során

Részletesebben

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 I. A legfontosabb tudnivalók összefoglalása PostaAutóŐr

Részletesebben

A K&H Biztosító Zrt.

A K&H Biztosító Zrt. A K&H Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája a 2015. április 15-én vagy későbbi időpontban kezdődő biztosítási időszakú szerződésekre elhívjuk szíves fi gyelmét, hogy amennyiben

Részletesebben

A K&H Biztosító Zrt.

A K&H Biztosító Zrt. A K&H Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája a 2015. augusztus 11-én vagy későbbi időpontban kezdődő biztosítási időszakú szerződésekre elhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben

Részletesebben

Tájékoztató a gépjárműadóról

Tájékoztató a gépjárműadóról Tájékoztató a gépjárműadóról Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a Magyar Köztársaság területén közlekedő, külföldön nyilvántartott

Részletesebben

Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre. 2.1. Biztosítási ajánlat. 2.2. Biztosítási szerzôdés

Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre. 2.1. Biztosítási ajánlat. 2.2. Biztosítási szerzôdés AD 01 Baleset- és egészségbiztosítás feltételei AD 01 Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza,

Részletesebben

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet 24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet Budapest fõváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi gépjárművek adójának alapja, mértéke

Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi gépjárművek adójának alapja, mértéke Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi gépjárművek adójának alapja, mértéke Kinek kell megfizetnie a gépjárműadót? Az adófizetési kötelezettség kezdete és vége Mikor kell befizetni az adót?

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 ORSZÁGÚTI SEGITSÉGNYÚJTÁS BIZTOSÍTÁS (ASSZISZTENCIA)

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezet

A rendelet hatálya. Várakozási övezet A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től A K&H felelősségbiztosítás különös és kiegészítő feltételei, valamint záradékai vonatkoznak a jelen feltételek alapján

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban Egyesület) e szerződési

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 KERÉKPÁROS BALESET-, ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PORSCHE TELJES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT

PORSCHE TELJES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT PORSCHE TELJES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT 1 2 PORSCHE TELJES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT PORSCHE TELJES KÖRŰ CASCO SZERZŐDÉS ELEMEI: Töréskár-biztosítás Elemi- és tűzkár-biztosítás Üvegkár-biztosítás Lopáskár-biztosítás

Részletesebben

AZ EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

AZ EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI AZ EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tisztelt Partnerünk! Köszönjük bizalmát, hogy csatlakozni kíván a Magyar Telekom Nyrt., mint Szerződő és az

Részletesebben

Allianz otthonbiztosítás

Allianz otthonbiztosítás Allianz otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek Együtt A-tól Z-ig Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató Ismertető...3 Biztosítási események, kiegészítő biztosítások és azok választható

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 UTASBIZTOSÍTÁS MOTORKERÉKPÁROSOKNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások szabályzat Általános feltételek 1. A biztosítási szerzôdés alanyai...5 2. A szerzôdés létrejötte...5 3. A kockázatviselés kezdete,

Részletesebben

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2026/1

Részletesebben

Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás

Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás Feltételek 2014 Új Ptk. 2014.03.15. Tartalom I. Vállalkozói vagyonbiztosítások általános feltétele (2014)...2 II. Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás különös feltételei

Részletesebben

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 4. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 7. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS

Részletesebben

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe K&H biztostárs hosszú külföldi út utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata szolgáltatás alap emelt ideál sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 35 000 USD 75 000 USD 150

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 18., kedd Tartalomjegyzék 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.; adószám:10898824-2-44, cégjegyzékszám:01-10-042451, képviselő: Steffen Rohr Gazdasági

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 MOTOR PACK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. BEVEZETŐ

Részletesebben

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek Nyomtatványszám: NV3001 NV3001 Oldal: 1 / 26

Részletesebben

A bérleti idő lejárata után a Bérlő jogtalanul birtokolja a Gépjárművet.

A bérleti idő lejárata után a Bérlő jogtalanul birtokolja a Gépjárművet. Bérleti szerződés részletes feltételei A jelen Mellékletben vagy a Bérleti szerződésben foglaltak nem teljesítése, illetve megszegése esetén Bérbeadó jogosult a gépjármű bérbeadására létrejött bérleti

Részletesebben