MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt április 25-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. április 25-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási"

Átírás

1 MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt április 25-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló évi LXII. törvény 10. alapján érvénytelen! január 1-től kezdődően a népegészségügyi termékadóról szóló évi CIII. törvény rendelkezései értelmében a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötésére kötelezett üzembentartóknak a biztosítási díjon felül baleseti adót kell fizetnie. Az adó mértéke az adóalap 30 %-a, de az adó a biztosító kockázatviselésével érintett időtartam naptári napjaira naponta nem lehet több, mint 83 forint/gépjármű. Mivel a fedezetlenségi időszakban a biztosító nem visel kockázatot, a 83 Ft napi maximum nem érvényesíthető, ezért a fedezetlenségi díjat minden esetben 30%- os adó terheli. Az adó beszedésére és befizetésére a törvény a biztosítót kötelezi. A befolyt összegből a biztosító először az időszakra eső baleseti adót köteles levonni, ezért ha az esedékes biztosítási díj, az esetleges fedezetlenségi díj és a baleseti adó együttes összegét nem fizeti meg, akkor biztosítása díjrendezetlen lesz, ami a szerződés megszűnését eredményezi! Jelen tarifa április 25-től a következő díjtarifa hirdetésben meghatározott hatályosság előtti napig alkalmazandó a április 25., vagy későbbi kockázatviselés kezdetű új szerződésekre, illetve az MKB Általános Biztosító Zrt.-nél korábban megkötött, meglévő szerződések esetében a ét követő első évfordulón lép hatályba, ha az évforduló a jelen tarifa hatálya alatt következik be. A díjtarifában alkalmazott fogalmak: Oldtimer személygépkocsi: a díjtarifa szerint oldtimer személygépkocsinak számít az OT forgalmi rendszámmal ellátott személygépkocsi, melyre a hirdetmény második oldalán található "Oldtimer személygépkocsikra kötött határozatlan idejű KGFB szerződések díjai új és meglévő szerződésekre" című fejezetben leírtak szerint kell a biztosítás díját kiszámítani. Nem oldtimer személygépkocsi: minden olyan személygépkocsi, ami a díjtarifa szerint nem számít oldtimer személygépkocsinak. Meglévő szerződés: az MKB Általános Biztosító Zrt.-nél korábban megkötött, április 25-ét megelőző kockázatviselés kezdetű határozatlan idejű, nem megszűnt szerződés. Új szerződés: az MKB Általános Biztosító Zrt.-nél kötött április 24-ét követő kockázatviselés kezdetű szerződés. Személygépkocsira kötött (határozatlan idejű, nem oldtimer) KGFB szerződések díjai új szerződésekre A személygépkocsira kötött határozatlan idejű szerződés díjának meghatározása az alábbiak szerint történik. 1. Határozza meg a területi besorolást az 5. oldalon található Területi besorolás irányítószámonként táblából a szerződő állandó lakcímének, nem természetes személy esetén székhelyének irányítószáma alapján. 2. A Díjszámítás paraméterei új szerződésekre táblázatból válassza ki a szerződő, illetve a gépjármű jellemzőinek, valamint a díjfizetés gyakoriságának megfelelő paramétereket. Az aktuális életkorokat, illetve a gépjármű használati időt úgy kell meghatározni, hogy 2015-ből ki kell vonni a szerződő születésének évszámát, vagy a gépjármű gyártásának évszámát, vagy a gépjármű tulajdonszerzésének évszámát, vagy a jogosítvány megszerzésének évszámát. A hengerűrtartalommal nem rendelkező személygépkocsik esetén a 851 köbcentiméter alatti kategóriát kell választani. Amennyiben a szerződő nem rendelkezik vezetői engedéllyel, úgy a vezetői engedély kora szorzóval nem kell számolni. A "Szállítható személyek száma szorzók" táblából válassza ki a megfelelő díjszorzót a jármű forgalmi engedélyében feltüntetett szállítható személyek száma alapján. 3. A Bonus-malus szorzók személygépkocsikra kötött új szerződésekre tábla alapján meg kell határozni az alkalmazható díjszorzót a szerződő évi bonus-malus besorolása alapján. 4. A Díjkedvezmények, pótdíjak szorzói új szerződésekre táblából ki kell választani a megfelelő díjszorzókat. A szerződő díjkedvezményre jogosult az alábbi esetekben: 4.a) A szerződő 2% banki díjfizetés díjkedvezményre jogosult személygépkocsira kötött határozatlan idejű KGFB díjából, ha a szerződés díját banki csoportos beszedési megbízással vagy banki átutalással fizeti. 4.b) A szerződő 5% MKB Lakásbiztosítás együttkötés díjkedvezményre jogosult személygépkocsira kötött határozatlan idejű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díjából, ha a szerződő KGFB szerződésének megkötését megelőző 30 napon belül, de legkésőbb a KGFB szerződés aláírásának napján MKB Családi otthonbiztosítási szerződés megkötését is kezdeményezi érvényes biztosítási ajánlattal. A KGFB szerződésen ily módon érvényesített kedvezmény abban az esetben is érvényben marad, ha a Biztosító a Családi otthonbiztosításra vonatkozó ajánlatot elutasítja, vagy a lakás biztosítási szerződés a későbbiekben megszűnik. 4.c) A szerződő 4% MKB casco díjkedvezményre jogosult személygépkocsira kötött határozatlan idejű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díjából, ha a szerződő casco biztosítással is rendelkezik az MKB Általános Biztosító Zrt.- nél. A kedvezmény abban az esetben is igénybe vehető, ha a szerződő KGFB szerződésének megkötésével egyidejűleg MKB casco szerződés megkötését is kezdeményezi érvényes biztosítási ajánlattal. A KGFB szerződésen ily módon érvényesített kedvezmény abban az esetben is érvényben marad, ha a Biztosító a casco szerződésre vonatkozó ajánlatot elutasítja, vagy a casco szerződés a későbbiekben megszűnik. 4.d) 1% díjkedvezmény vehető igénybe személygépkocsira kötött határozatlan idejű KGFB díjából, ha szerződő biztosítási ajánlatán címét megadja és aláírásával egyidejűleg beleegyezését adja ahhoz, hogy a Biztosító KGFB szerződésével kapcsolatos értesítő leveleit elektronikus formában továbbítsa a szerződő részére ezen cím felhasználásával. 4.e) A szerződő 2% díjkedvezményre jogosult határozatlan idejű KGFB díjából, ha a szerződő a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagja. A kedvezményre való jogosultság ezen jogviszonyt alátámasztó dokumentummal igazolható. 4.f) A szerződő 5% biztosítóváltás díjkedvezményre jogosult személygépkocsira kötött határozatlan idejű KGFB szerződés díjából, ha a biztosítási ajánlaton a szerződéskötés okaként biztosítóváltás van feltüntetve. A díjkedvezmény érvényesítéséhez - jogszabályi kötelezettség alapján - a szerződő köteles feltüntetni előzményszerződés számát és az előzmény biztosító nevét is. 4.g) A szerződő 5% közalkalmazott díjkedvezményre jogosult személygépkocsira kötött határozatlan idejű KGFB díjából, ha a szerződő a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény személyi hatálya alá tartozik. A kedvezményre való jogosultság közalkalmazotti jogviszonyt alátámasztó munkáltatói igazolással igazolható. 4.h) A szerződő 5% köztisztviselő díjkedvezményre jogosult személygépkocsira kötött határozatlan idejű KGFB díjából, ha a szerződő a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény személyi hatálya alá tartozik. A kedvezményre való jogosultság ezen jogviszonyt alátámasztó munkáltatói igazolással igazolható. 4.i) 2% kisvállalkozó díjkedvezmény vehető igénybe személygépkocsira kötött határozatlan idejű KGFB szerződés esetén, ha a szerződő társaságunknál egyidejűleg legalább 5 db személygépkocsira vagy tehergépkocsira határozatlan idejű KGFB szerződést köt. 4.j) 1% economy díjkedvezmény vehető igénybe a következő feltételek együttes teljesülése esetén: - a díjfizetés módja banki átutalás, vagy csoportos beszedési megbízás - a díjfizetés gyakorisága éves, vagy féléves - a szerződő jogosult kedvezményre - a szerződés személygépkocsira kötött, határozatlan idejű. 4.k) Kárelőzmény szorzó:10 % pótdíjat kell alkalmazni, ha a szerződő január 1. óta folyamatosan összesen legfeljebb 180 nap megszakítással személygépkocsira vonatkozó KGFB szerződéssel rendelkezett, és január 1. és az új szerződés megkötése közötti időszakban KGFB szerződőjeként nem volt kármentes vagy a évre megállapított bonus-malus besorolása malus osztályú. Ha a szerződő nem rendelkezett január 1. óta folyamatosan összesen legfeljebb 180 nap megszakítással személygépkocsira vonatkozó KGFB szerződéssel, akkor kárelőzmény szorzót nem lehet alkalmazni. 2 % díjkedvezmény vehető igénybe, ha a szerződő január 1. óta folyamatosan összesen legfeljebb 180 nap megszakítással személygépkocsira vonatkozó KGFB szerződéssel rendelkezett, és január 1. és az új szerződés megkötése közötti időszakban KGFB szerződőjeként kármentes volt és a évre megállapított bonusmalus besorolása nem malus osztályú. 5.a) A közalkalmazott, köztisztviselő, kisvállalkozó valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagság díjkedvezmények közül egyidejűleg csak egy vehető igénybe. 5.b) Az összevont kedvezmény mértékének megállapítása a kedvezmény szorzók szorzata alapján történik! 6.Üzemeltetési pótdíj szorzót - melynek értéke 5- kell alkalmazni a TAXI, a megkülönböztető jelzést használó, a reptéri kiszolgáló, nemzetközi közúti árufuvarozást végző járművekre, valamint a versenyautóra, továbbá a napi bérletbe adott járművekre kötött KGFB szerződések esetén. Üzemeltetési pótdíjat kell akkor is alkalmazni, ha a szerződő az ajánlaton úgy nyilatkozik, hogy egy biztosítási időszakon belül járművét tartósan (akár megszakításokkal) 30 napnál hosszabb ideig külföldön használja. A pótdíjszorzó 99,9 a veszélyes árut, tűz-, és robbanás veszélyes anyagot szállító járművekre kötött szerződések esetében. 7. A gépjármű forgalmi engedélyéből meghatározott gyártmány és teljesítmény alapján ki kell választani a megfelelő alapdíjat a Személygépkocsi alapdíjak teljesítmény kategóriák szerint új szerződésekre táblából. Amennyiben a gépjármű forgalmi engedélyében 0-20 KW közötti teljesítmény érték szerepel, de a gépjármű legalább 850 köbcentiméter lökettérfogatú, abban az esetben a KW teljesítménynek megfelelő alapdíjat kell kiválasztani. 8. A 7. pont alapján kiválasztott alapdíjat szorozza meg a 2., 3., 4., 5., 6. pontokban megállapított díjszorzókkal. 9. Amennyiben a 8. pont alapján kapott érték kevesebb, mint Ft, úgy a szerződés éves díja Ft, egyéb esetben a 8. pont alapján kapott érték a szerződés éves díja forintban. 10. A 9. pont szerinti éves díjat ossza el a választott díjfizetési gyakoriságnak megfelelően 4-gyel (negyedéves gyakoriság esetén), vagy 2-vel (féléves gyakoriság esetén), vagy 1-gyel (éves gyakoriság esetén). A kapott számot kerekítse egész számra a matematika általános szabályainak megfelelően és szorozza meg a díjfizetés gyakoriságának megfelelően 4-gyel (negyedéves gyakoriság esetén), vagy 2-vel (féléves gyakoriság esetén), vagy 1- gyel (éves gyakoriság esetén). Az így kapott érték a KGFB szerződés baleseti adó nélkül számított fizetendő éves díja forintban. Személygépkocsi alapdíjak teljesítmény kategóriák szerint új szerződésekre Gyártmány Teljesítmény kategóriák - 37 KW 38 KW - 50 KW 51 KW - 60 KW 61 KW -70 KW 71 KW -85 KW 86 KW-100 kw kw kw kw 181 KW - Audi BMW Chrysler Citroen Dacia Daewoo Chevrolet Daihatsu Ferrari Lamborghini R-R Aston Martin Bentley Maserati Fiat Alfa Romeo Lancia Ford Honda Hyundai Isuzu Jaguar Kia Land Rover Mazda Mercedes Benz Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Proton Renault Rover Saab Seat Skoda Ssangyong Subaru Suzuki Toyota Lexus Volvo VW Zastava Lada Wartburg Trabant Polski Fiat Maruti Egyéb

2 Díjkedvezmények, pótdíjak szorzói új szerződésekre Banki díjfizetés Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagja Szállítható személyek száma szorzók 1-7 személy 1 8 vagy több személy 9 Üzemeltetési pótdíj 5 / 99,9 Kárelőzmény szorzó / ccm alatt Területi besorolás éves korig éves Hengerűrtartalom szorzók Díjszámítás paraméterei új szerződésekre Területi besorolás és korcsoport szorzók Szerződő életkorcsoportja éves éves 3000 ccm felett 0,45 0,59 0,64 0,74 0,70 0,81 1,25 Féléves Havi Nem választható éves éves Diesel éves MKB casco 0,96 1 3,41 2,31 1,38 1,07 1,38 0,99 1,14 személy 1,38 MKB Lakásbiztosítás 2 3,55 2,28 1,29 0,82 0,92 1,04 0,79 0,94 1,29 0,95 együttkötés 3 3,24 2,28 1,37 0,87 0,94 1,21 0,86 1,00 1,37 Economy 0,99 4 2,50 2,01 1,17 0,75 0,79 1,02 0,73 0,84 1,17 5 2,27 1,46 0,86 0,55 0,61 0,76 0,57 0,62 0,86 Köztisztviselő, közalkalmazott 0,95 6 2,02 1,37 0,82 0,56 0,59 0,72 0,51 0,60 0,82 Kisvállalkozó Jármű életkora szorzók Vezetői engedély kora szorzók Gépjármű használati idő szorzók Biztosítóváltás kedvezmény 0,95 4 éves korig 4 éves kor felett 4 éves korig 4 éves kor felett 1 éves korig 1 éves kor felett 0,85 1,00 1,45 1,00 1,00 Üzemanyag szorzók 68 éves kor felett Egyéb üzemanyag 1,07 1,00 Nem természetes Bonus-malus szorzók személygépkocsikra kötött új szerződésekre Szorzó 0,93 0,72 0,71 0,63 0,57 0,53 0,49 0,46 0,45 0,44 0,40 3,30 4,10 5,00 6,60 Oldtimer személygépkocsikra kötött határozatlan idejű KGFB szerződések díjai új és meglévő szerződésekre Díjszámítás menete oldtimer személygépkocsira kötött szerződés esetén: 1. Válassza ki a díjfizetés gyakoriságának megfelelő paramétert. 2. A "Bonus-malus szorzók oldtimer személygépkocsikra" tábla alapján meg kell határozni az alkalmazható díjszorzót a szerződő évi bonus-malus besorolása alapján. 3. A Díjkedvezmények szorzói oldtimer személygépkocsikra táblából ki kell választani a megfelelő díjszorzókat. A szerződő díjkedvezményre jogosult az alábbi esetekben: 3. a) A szerződő 2% MKB casco díjkedvezményre jogosult oldtimer személygépkocsira kötött határozatlan idejű kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás díjából, ha a szerződő casco biztosítással is rendelkezik az MKB Általános Biztosító Zrt.-nél. A kedvezmény abban az esetben is igénybe vehető, ha a szerződő KGFB szerződésének megkötésével egyidejűleg másik, nem oldtimer gépkocsira MKB casco szerződés megkötését is kezdeményezi érvényes biztosítási ajánlattal. A KGFB szerződésen ily módon érvényesített kedvezmény abban az esetben is érvényben marad, ha a Biztosító a casco szerződésre vonatkozó ajánlatot elutasítja, vagy a casco szerződés a későbbiekben megszűnik. 3. b) A szerződő 5% MKB Lakásbiztosítás együttkötés díjkedvezményre jogosult oldtimer személygépkocsira kötött határozatlan idejű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díjából, ha a szerződő KGFB szerződésének megkötését megelőző 30 napon belül, de legkésőbb a KGFB szerződés aláírásának napján MKB Családi otthonbiztosítási szerződés megkötését is kezdeményezi érvényes biztosítási ajánlattal. A KGFB szerződésen ily módon érvényesített kedvezmény abban az esetben is érvényben marad, ha a Biztosító a Családi otthonbiztosításra vonatkozó ajánlatot elutasítja, vagy a lakás biztosítási szerződés a későbbiekben megszűnik. 3. c) A szerződő 2% közalkalmazott díjkedvezményre jogosult oldtimer személygépkocsira kötött határozatlan idejű KGFB díjából, ha a szerződő a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény személyi hatálya alá tartozik. A kedvezményre való jogosultság közalkalmazotti jogviszonyt alátámasztó munkáltatói igazolással igazolható. 3. d) A szerződő 2% köztisztviselő díjkedvezményre jogosult oldtimer személygépkocsira kötött határozatlan idejű KGFB díjából, ha a szerződő a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény személyi hatálya alá tartozik. A kedvezményre való jogosultság ezen jogviszonyt alátámasztó munkáltatói igazolással igazolható. 3. e) 2% kisvállalkozó díjkedvezmény vehető igénybe oldtimer személygépkocsira kötött határozatlan idejű KGFB szerződés esetén, ha a szerződő társaságunknál egyidejűleg legalább 5 db személygépkocsira vagy tehergépkocsira határozatlan idejű KGFB szerződést köt. 3. f) 1% díjkedvezmény vehető igénybe oldtimer személygépkocsira kötött határozatlan idejű KGFB díjából, ha szerződő biztosítási ajánlatán címét megadja és aláírásával egyidejűleg beleegyezését adja ahhoz, hogy a Biztosító KGFB szerződésével kapcsolatos értesítő leveleit elektronikus formában továbbítsa a szerződő részére ezen cím felhasználásával. 3. g) A szerződő 2% díjkedvezményre jogosult határozatlan idejű KGFB díjából, ha a szerződő a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagja. A kedvezményre való jogosultság ezen jogviszonyt alátámasztó dokumentummal igazolható. 3. h) Üzemeltetési pótdíj szorzót - melynek értéke 5- kell alkalmazni a TAXI, a megkülönböztető jelzést használó, a reptéri kiszolgáló, nemzetközi közúti árufuvarozást végző járművekre, valamint a versenyautóra, továbbá a napi bérletbe adatott járművekre kötött KGFB szerződések esetén. Üzemeltetési pótdíjat kell akkor is alkalmazni, ha a szerződő az ajánlaton úgy nyilatkozik, hogy egy biztosítási időszakon belül járművét tartósan (akár megszakításokkal) 30 napnál hosszabb ideig külföldön használja. A pótdíjszorzó 99,9 a veszélyes árut, tűz-, és robbanás veszélyes anyagot szállító járművekre kötött szerződések esetében. 4. Kedvezmények összevonásának szabályai az alábbiak: 4. a) A közalkalmazott, köztisztviselő, kisvállalkozó és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara díjkedvezmények közül egyidejűleg csak egy vehető igénybe. 4. b) Az összevont kedvezmény mértékének megállapítása a kedvezmény szorzók szorzata alapján történik! 5. A jármű kategóriájának megfelelő, "Oldtimer személygépkocsi alapdíj" táblában található alapdíjat szorozza meg az 1., 2., 3., 4. pontokban megállapított díjszorzókkal. Az így kapott érték a KGFB szerződés baleseti adó nélkül számított éves díja forintban. Díjkedvezmények szorzói oldtimer személygépkocsikra MKB casco MKB Lakásbiztosítás együttkötés 0,95 Köztisztviselő, közalkalmazott Kisvállalkozó, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bonus-malus szorzók oldtimer személygépkocsikra A00 1,00 B05 0,63 B10 0,50 B01 0,86 B06 0,59 M01 2,00 B02 0,77 B07 0,57 M02 2,50 B03 0,71 B08 0,54 M03 3,00 B04 0,66 B09 0,52 M04 4,00 Havi Oldtimer személygépkocsi alapdíj Jármű kategória Személygépkocsi 1 az összes teljesítmény kategóriában Éves alapdíj oldtimer személygépkocsikra Féléves Nem választható! 1 : Kizárólag az OT forgalmi rendszámmal rendelkező személygépkocsi! Amennyiben a jármű nem felel meg a kritériumnak, úgy a biztosítás díját a "Személygépkocsira kötött (határozatlan idejű, nem oldtimer) KGFB szerződések díjai új szerződésekre" fejezetben leírtak szerint kell kiszámítani! 2

3 Személygépkocsira kötött (határozatlan idejű, nem oldtimer) KGFB szerződések díjai meglévő szerződésekre a április 24-ét követő első évfordulótól,továbbá a árpilis 24-ét követő kockázatviselés kezdetű díj-nemfizetéses megszűnés után újra megkötött (határozatlan idejű, nem oldtimer) szerződésekre a április 24-ét követő első évfordulótól A társaságunknál április 25-ét megelőzően személygépkocsira megkötött, meglévő (határozatlan idejű, nem oldtimer) szerződés április 24-ét követő első évfordulótól kezdődő biztosítási időszakára szóló díjának meghatározása az alábbiak szerint történik. 1. Határozza meg a területi besorolást az 5. oldalon található Területi besorolás irányítószámonként táblából a szerződő állandó lakcímének, nem természetes személy esetén székhelyének irányítószáma alapján. 2. A Díjszámítás paraméterei meglévő szerződésekre táblázatból válassza ki a szerződő, illetve a gépjármű jellemzőinek, valamint a díjfizetés gyakoriságának megfelelő paramétereket. Az aktuális életkorokat, illetve a gépjármű használati időt úgy kell meghatározni, hogy 2015-ből ki kell vonni a szerződő születésének évszámát, vagy a gépjármű gyártásának évszámát, vagy a gépjármű tulajdonszerzésének évszámát, vagy a jogosítvány megszerzésének évszámát. A hengerűrtartalommal nem rendelkező személygépkocsik esetén a 851 köbcentiméter alatti kategóriát kell választani. Amennyiben a szerződő nem rendelkezik vezetői engedéllyel, úgy a vezetői engedély kora szorzóval nem kell számolni. 3. A Bonus-malus szorzók személygépkocsikra kötött meglévő szerződésekre tábla alapján meg kell határozni az alkalmazható díjszorzót a szerződő évi bonus-malus besorolása alapján. 4. A társaságunknál kötött szerződéseken érvényesített kedvezmények közül a április 24-ét követő első évfordulótól a "Díjkedvezmények, pótdíjak szorzói meglévő szerződésekre" táblában található kedvezmény típusok maradnak érvényben a táblázatban feltüntetett paraméter értékkel. A Díjkedvezmények, pótdíjak szorzói meglévő szerződésekre táblából ki kell választani a megfelelő díjszorzókat. A szerződő díjkedvezményre jogosult az alábbi esetekben: 4.a) A szerződő 2% banki díjfizetés díjkedvezményre jogosult személygépkocsira kötött határozatlan idejű KGFB díjából, ha a szerződés díját banki csoportos beszedési megbízással vagy banki átutalással fizeti. 4.b) A szerződő 2% MKB casco díjkedvezményre jogosult személygépkocsira kötött határozatlan idejű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díjából, ha a szerződő casco biztosítással is rendelkezik az MKB Általános Biztosító Zrt.-nél. A kedvezmény abban az esetben is igénybe vehető, ha a szerződő KGFB szerződésének megkötésével egyidejűleg MKB casco szerződés megkötését is kezdeményezi érvényes biztosítási ajánlattal. A KGFB szerződésen ily módon érvényesített kedvezmény abban az esetben is érvényben marad, ha a Biztosító a casco szerződésre vonatkozó ajánlatot elutasítja, vagy a casco szerződés a későbbiekben megszűnik. 4.c) A szerződő 5% MKB Lakásbiztosítás együttkötés díjkedvezményre jogosult személygépkocsira kötött határozatlan idejű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díjából, ha a szerződő KGFB szerződésének megkötését megelőző 30 napon belül, de legkésőbb a KGFB szerződés aláírásának napján MKB Családi otthonbiztosítási szerződés megkötését is kezdeményezi érvényes biztosítási ajánlattal. A KGFB szerződésen ily módon érvényesített kedvezmény abban az esetben is érvényben marad, ha a Biztosító a Családi otthonbiztosításra vonatkozó ajánlatot elutasítja, vagy a lakás biztosítási szerződés a későbbiekben megszűnik. 4.d) A szerződő 1% gyerekkedvezményre jogosult, ha meglévő szerződésén ez a kedvezmény az évforduló előtt rögzítésre került. 4.e) 1% díjkedvezmény vehető igénybe személygépkocsira kötött határozatlan idejű KGFB díjából, ha szerződő biztosítási ajánlatán címét megadja és aláírásával egyidejűleg beleegyezését adja ahhoz, hogy a Biztosító KGFB szerződésével kapcsolatos értesítő leveleit elektronikus formában továbbítsa a szerződő részére ezen cím felhasználásával. 4.f) A szerződő 8% biztosítóváltás díjkedvezményre jogosult társaságunknál személygépkocsira kötött határozatlan idejű KGFB szerződés esetén, ha a szerződés biztosítóváltás okkal jött létre. 4.g) A szerződő 2% hűség díjkedvezményre jogosult társaságunknál személygépkocsira kötött határozatlan idejű MKB Általános Biztosító Zrt.-hez kötött, folyamatos KGFB szerződése 2013-ban kezdődött. 4.h) A szerződő 3% hűség díjkedvezményre jogosult társaságunknál személygépkocsira kötött határozatlan idejű MKB Általános Biztosító Zrt.-hez kötött, folyamatos KGFB szerződése ben kezdődött. 4.i) A szerződő 8% hűség díjkedvezményre jogosult társaságunknál személygépkocsira kötött határozatlan idejű MKB Általános Biztosító Zrt.-hez kötött, folyamatos KGFB szerződése 2011-ben kezdődött. 4.j) A szerződő 7% hűség díjkedvezményre jogosult társaságunknál személygépkocsira kötött határozatlan idejű MKB Általános Biztosító Zrt.-hez kötött, folyamatos KGFB szerződése 2010-ben, vagy korábban kezdődött. 4.k) A szerződő 2% közalkalmazott díjkedvezményre jogosult személygépkocsira kötött határozatlan idejű KGFB díjából, ha a szerződő a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény személyi hatálya alá tartozik. A kedvezményre való jogosultság közalkalmazotti jogviszonyt alátámasztó munkáltatói igazolással igazolható. 4.l) A szerződő 2% köztisztviselő díjkedvezményre jogosult személygépkocsira kötött határozatlan idejű KGFB díjából, ha a szerződő a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény személyi hatálya alá tartozik. A kedvezményre való jogosultság ezen jogviszonyt alátámasztó munkáltatói igazolással igazolható. 4.m) 2% kisvállalkozó díjkedvezmény vehető igénybe személygépkocsira kötött határozatlan idejű KGFB szerződés esetén, ha a szerződő társaságunknál egyidejűleg legalább 5 db személygépkocsira vagy tehergépkocsira határozatlan idejű KGFB szerződést köt. 4.n) A szerződő 2% díjkedvezményre jogosult határozatlan idejű KGFB díjából, ha a szerződő a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagja. A kedvezményre való jogosultság ezen jogviszonyt alátámasztó dokumentummal igazolható. 4.o) 1% Economy díjkedvezmény vehető igénybe a következő feltételek együttes teljesülése esetén: - a díjfizetés módja banki átutalás, vagy csoportos beszedési megbízás - a díjfizetés gyakorisága éves, vagy féléves - a szerződő jogosult kedvezményre - a szerződés személygépkocsira kötött, határozatlan idejű. 4. p) Kárelőzmény szorzó: 30 % pótdíjat kell alkalmazni, ha a biztosítási évforduló előtt az MKB Általános Biztosító Zrt.-nél érvényben lévő KGFB szerződésen kettő vagy több káresemény történt, amelyekre kárfizetés is történt. Szintén pótdíjat kell alkalmazni, ha az évforduló előtt díj nemfizetés jogcímen megszűnt szerződés visszakötése a jelen tarifa hatálya alatt történik, és a visszakötött szerződés az évfordulókor kárelőzmény szorzó pótdíjjal rendelkezik. A közalkalmazott, köztisztviselő, kisvállalkozó kedvezmények közül egyidejűleg csak egy vehető igénybe. A hűségkedvezmények közül egyidejűleg csak egy vehető igénybe. Az összevont kedvezmény mértékének megállapítása a kedvezmény szorzók szorzata alapján történik! 6. Üzemeltetési pótdíj szorzót - melynek értéke 2- kell alkalmazni a TAXI, a megkülönböztető jelzést használó, a reptéri kiszolgáló, nemzetközi közúti árufuvarozást végző járművekre, valamint a versenyautóra, továbbá a napi bérletbe adott járművekre kötött szerződések esetén. Üzemeltetési pótdíjat kell akkor is alkalmazni, ha a szerződő az ajánlaton úgy nyilatkozott, hogy egy biztosítási időszakon belül járművét tartósan (akár megszakításokkal) 30 napnál hosszabb ideig külföldön használja. A pótdíjszorzó 99,9 a veszélyes árut, tűz-, és robbanás veszélyes anyagot szállító járművekre kötött szerződések esetében. 7. A gépjármű forgalmi engedélyéből meghatározott gyártmány és teljesítmény alapján ki kell választani a megfelelő alapdíjat a Személygépkocsi alapdíjak teljesítmény kategóriák szerint meglévő szerződésekre táblából. Amennyiben a gépjármű forgalmi engedélyében 0-20 KW közötti teljesítmény érték szerepel, de a gépjármű legalább 850 köbcentiméter lökettérfogatú, abban az esetben a KW teljesítménynek megfelelő alapdíjat kell kiválasztani. 8. A 7. pont alapján kiválasztott alapdíjat szorozza meg a 2., 3., 4., 5., 6. pontokban megállapított díjszorzókkal. 9. Amennyiben a 8. pont alapján kapott érték kevesebb, mint Ft, úgy a szerződés éves díja Ft, egyéb esetben a 8. pont alapján kapott érték a szerződés éves díja forintban. 10. A 9. pont szerinti éves díjat ossza el a választott díjfizetési gyakoriságnak megfelelően 12-vel (havi gyakoriság esetén), vagy 4-gyel (negyedéves gyakoriság esetén), vagy 2-vel (féléves gyakoriság esetén), vagy 1-gyel (éves gyakoriság esetén). A kapott számot kerekítse egész számra a matematika általános szabályainak megfelelően és szorozza meg a díjfizetés gyakoriságának megfelelően 12-vel (havi gyakoriság esetén), vagy 4-gyel (negyedéves gyakoriság esetén), vagy 2-vel (féléves gyakoriság esetén), vagy 1-gyel (éves gyakoriság esetén). Az így kapott érték a szerződés baleseti adó nélkül számított fizetendő éves díja forintban. Személygépkocsi alapdíjak teljesítmény kategóriák szerint meglévő szerződésekre Gyártmány Teljesítmény kategóriák - 37 KW 38 KW - 50 KW 51 KW - 60 KW 61 KW -70 KW 71 KW -85 KW 86 KW-100 kw kw kw kw 181 KW - Audi BMW Chrysler Citroen Dacia Daewoo Chevrolet Daihatsu Ferrari Lamborghini R-R Aston Martin Bentley Maserati Fiat Alfa Romeo Lancia Ford Honda Hyundai Isuzu Jaguar Kia Land Rover Mazda Mercedes Benz Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Proton Renault Rover Saab Seat Skoda Ssangyong Subaru Suzuki Toyota Lexus Volvo VW Zastava Lada Wartburg Trabant Polski Fiat Maruti Egyéb

4 Díjkedvezmények, pótdíjak szorzói meglévő szerződésekre Csoportos beszedéses vagy banki átutalásos díjfizetési mód MKB casco Területi besorolás 22 éves korig éves éves éves éves éves éves 68 éves kor Nem felett természetes Gyerekkedvezmény 0,99 személy Economy 0,99 1 3,41 2,31 1,38 1,07 1,38 0,99 1,14 1,38 2 3,55 2,28 1,29 0,82 0,92 1,04 0,79 0,94 1,29 Köztisztviselő, közalkalmazott 3 3,24 2,28 1,37 0,87 0,94 1,21 0,86 1,00 1,37 4 2,50 2,01 1,17 0,75 0,79 1,02 0,73 0,84 1,17 Kisvállalkozó 5 2,27 1,46 0,86 0,55 0,61 0,76 0,57 0,62 0,86 Biztosítóváltás kedvezmény 0,92 6 2,02 1,37 0,82 0,56 0,59 0,72 0,51 0,60 0,82 Jármű életkora szorzók Vezetői engedély kora szorzók Gépjármű használati idő szorzók Hűség kedvezmény 2013-as 3 éves korig 3 éves kor felett 4 éves korig 4 éves kor felett 1 éves korig 1 éves kor felett 0,90 1,00 1,30 1,00 1,00 Hengerűrtartalom szorzók Üzemanyag szorzók Hűség kedvezmény 2012-es 0, ccm ccm ccm Diesel Egyéb üzemanyag alatt között felett Hűség kedvezmény 2011-es Hűség kedvezmény 2010-es, vagy korábbi szerződés kezdet 0,93 esetén Üzemeltetési pótdíj 2 / 99.9 Kárelőzmény szorzó MKB Lakásbiztosítás együttkötés Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagja 0,92 1,3 0,95 0,45 0,59 0,64 0,74 0,70 0,81 1,25 Féléves Havi 1,02 Díjszámítás paraméterei meglévő szerződésekre Területi besorolás és korcsoport szorzók Szerződő életkorcsoportja 1,07 1,00 Bonus-malus szorzók személygépkocsikra kötött meglévő szerződésekre Szorzó 1,30 1,10 0,97 0,65 0,59 0,55 0,51 0,48 0,47 0,46 0,35 2,00 2,50 3,00 4,00 Határozott idejű szerződések és nem személygépkocsikra kötött határozatlan idejű KGFB szerződések díjai Nem személygépkocsikra kötött határozatlan idejű KGFB szerződések alapdíjai Tehergépkocsi éves díja 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegig Természetes személyű szerződő Nem természetes személy Féléves 31 éves kor alatt 30 éves kor felett Havi Nem választható Tehergépkocsi éves díja 3,5 t megengedett össztömeg felett 12 t megengedett legnagyobb össztömegig Tehergépkocsi éves díja 12 t megengedett legnagyobb össztömeg felett Díjkedvezmények, pótdíjak szorzói nem személygépkocsikra MKB casco Egyéb járművek MKB Lakásbiztosítás együttkötés 0,95 Járműkategória Éves díj Járműkategória Éves díj Köztisztviselő, közalkalmazott Motorkerékpár 12 kw teljesítményig Vontatók Kisvállalkozó Motorkerékpár 13 kw-tól 35 kw Pótkocsik, félpótkocsik 0,75 t megengedett legnagyobb Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagja teljesítményig össztömegig Üzemeltetési pótdíj 5/99.9 Motorkerékpár 36 kw-tól 70 kw teljesítményig Motorkerékpár 70 kw teljesítmény felett Autóbusz 10-től 19 férőhelyig Mezőgazdasági vontatók Autóbusz 20-tól 42 férőhelyig Lassú járművek Autóbusz 43-tól 79 férőhelyig Munkagépek Autóbusz 80 férőhelytől Segédmotoros kerékpárok Bonus-malus szorzók nem személygépkocsikra kötött szerződésekre Szorzó 1,00 0,86 0,77 0,71 0,66 0,63 0,59 0,57 0,54 0,52 0,50 2,00 2,50 3,00 4,00 Díjszámítás menete nem személygépkocsira kötött szerződés esetén: Pótkocsik, félpótkocsik 0,75 t megengedett össztömeg felett 10 t megengedett legnagyobb össztömegig Pótkocsik, félpótkocsik 10 t megengedett legnagyobb össztömeg felett Határozott időre szóló KGFB szerződések díjai 30 napra Járműkategória Havi díj (30 napra) Személygépkocsi Motorkerékpár Autóbusz Tehergépjármű Lassú jármű Vontató Pótkocsi, félpótkocsi Mezőgazdasági vontató Munkagép Négykerekű segédmotoros kerékpár (Quad) Segédmotoros kerékpár P rendszámra kötött biztosítás Trolibusz Válassza ki a díjfizetés gyakoriságának megfelelő paramétert. 2. A "Bonus-malus szorzók nem személygépkocsikra kötött szerződésekre" tábla alapján meg kell határozni az alkalmazható díjszorzót a szerződő évi bonus-malus besorolása alapján. Bonus-malus szorzó tehergépkocsi, motorkerékpár, autóbusz, vontató, mezőgazdasági vontató esetében alkalmazható. 3. A Díjkedvezmények szorzói nem személygépkocsikra táblából ki kell választani a megfelelő díjszorzókat. A szerződő díjkedvezményre jogosult az alábbi esetekben: 3. a) A szerződő 2% MKB casco díjkedvezményre jogosult nem személygépkocsira kötött határozatlan idejű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díjából, ha a szerződő casco biztosítással is rendelkezik az MKB Általános Biztosító Zrt.-nél. A kedvezmény abban az esetben is igénybe vehető, ha a szerződő KGFB szerződésének megkötésével egyidejűleg másik, nem oldtimer gépkocsira MKB casco szerződés megkötését is kezdeményezi érvényes biztosítási ajánlattal. A KGFB szerződésen ily módon érvényesített kedvezmény abban az esetben is érvényben marad, ha a Biztosító a casco szerződésre vonatkozó ajánlatot elutasítja, vagy a casco szerződés a későbbiekben megszűnik. 3. b) A szerződő 5% MKB Lakásbiztosítás együttkötés díjkedvezményre jogosult nem személygépkocsira kötött határozatlan idejű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díjából, ha a szerződő KGFB szerződésének megkötését megelőző 30 napon belül, de legkésőbb a KGFB szerződés aláírásának napján MKB Családi otthonbiztosítási szerződés megkötését is kezdeményezi érvényes biztosítási ajánlattal. A KGFB szerződésen ily módon érvényesített kedvezmény abban az esetben is érvényben marad, ha a Biztosító a Családi otthonbiztosításra vonatkozó ajánlatot elutasítja, vagy a lakás biztosítási szerződés a későbbiekben megszűnik. 3. c) A szerződő 2% közalkalmazott díjkedvezményre jogosult nem személygépkocsira kötött határozatlan idejű KGFB díjából, ha a szerződő a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény személyi hatálya alá tartozik. A kedvezményre való jogosultság közalkalmazotti jogviszonyt alátámasztó munkáltatói igazolással igazolható. 3. d) A szerződő 2% köztisztviselő díjkedvezményre jogosult nem személygépkocsira kötött határozatlan idejű KGFB díjából, ha a szerződő a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény személyi hatálya alá tartozik. A kedvezményre való jogosultság ezen jogviszonyt alátámasztó munkáltatói igazolással igazolható. 3. e) 2% kisvállalkozó díjkedvezmény vehető igénybe nem személygépkocsira kötött határozatlan idejű KGFB szerződés esetén, ha a szerződő társaságunknál egyidejűleg legalább 5 db személygépkocsira vagy tehergépkocsira határozatlan idejű KGFB szerződést köt. 3. f) A szerződő 2% díjkedvezményre jogosult határozatlan idejű KGFB díjából, ha a szerződő a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagja. A kedvezményre való jogosultság ezen jogviszonyt alátámasztó dokumentummal igazolható. 3. g) 1% díjkedvezmény vehető igénybe nem személygépkocsira kötött határozatlan idejű KGFB díjából, ha szerződő biztosítási ajánlatán címét megadja és aláírásával egyidejűleg beleegyezését adja ahhoz, hogy a Biztosító KGFB szerződésével kapcsolatos értesítő leveleit elektronikus formában továbbítsa a szerződő részére ezen cím felhasználásával. 4. Üzemeltetési pótdíj szorzót - melynek értéke 5 - kell alkalmazni a TAXI, a megkülönböztető jelzést használó, a reptéri kiszolgáló, nemzetközi közúti árufuvarozást végző járművekre, valamint a versenyautóra, továbbá a napi bérletbe adatott járművekre kötött szerződések esetén. Üzemeltetési pótdíjat kell akkor is alkalmazni, ha a szerződő az ajánlaton úgy nyilatkozott, hogy egy biztosítási időszakon belül járművét tartósan (akár megszakításokkal) 30 napnál hosszabb ideig külföldön használja. A pótdíjszorzó 99,9 a veszélyes árut, tűz-, és robbanás veszélyes anyagot szállító járművekre kötött szerződések esetében. 5. a) A közalkalmazott, köztisztviselő, kisvállalkozó díjkedvezmények közül egyidejűleg csak egy vehető igénybe. 5. b) Az összevont kedvezmény mértékének megállapítása a kedvezmény szorzók szorzata alapján történik! 6. A "Nem személygépkocsira kötött határozatlan idejű KGFB szerződések alapdíjai" táblából válassza ki a jármű fajtájának megfelelő alapdíjat. Az alapdíjat szorozza meg az 1., 2., 3., 4., 5. pontokban megállapított díjszorzókkal. Az így kapott érték a KGFB szerződés baleseti adó nélkül számított éves díja forintban

5 Területi besorolás irányítószámonként 1. terület terület terület terület terület Minden 1., 2., 3., 4., 6. területi csoportban nem szereplő irányítószám 6. terület

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

A Magyar Posta Biztosító Zrt. PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának 2015. január 1-jétől alkalmazandó tarifája

A Magyar Posta Biztosító Zrt. PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának 2015. január 1-jétől alkalmazandó tarifája A Magyar Posta Biztosító Zrt. PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának 2015. január 1-jétől alkalmazandó tarifája Ügyfélszolgálat: 06 40 200 480 (H 8:00-20:00, K-P 8:00-18:00) Fax: 06 1 423

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea omerciala de sigurare-reasigurare stra S.. iztosító Magyarországi Fióktelepe kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2012-es naptári évre vonatkozó díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy

Részletesebben

A K&H Biztosító Zrt.

A K&H Biztosító Zrt. A K&H Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája a 2015. augusztus 11-én vagy későbbi időpontban kezdődő biztosítási időszakú szerződésekre elhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben

Részletesebben

A K&H Biztosító Zrt.

A K&H Biztosító Zrt. A K&H Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája a 2015. április 15-én vagy későbbi időpontban kezdődő biztosítási időszakú szerződésekre elhívjuk szíves fi gyelmét, hogy amennyiben

Részletesebben

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Generali-Providencia Biztosító Zrt. enerali-providencia iztosító Zrt. 2012. évi kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás díjai elhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítással kapcsolatos jognyilatkozataikat

Részletesebben

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 I. A legfontosabb tudnivalók összefoglalása PostaAutóŐr

Részletesebben

KÖTELEZÔ GÉPJÁRMÛ-FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTEL ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

KÖTELEZÔ GÉPJÁRMÛ-FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTEL ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere KÖTELEZÔ GÉPJÁRMÛ-FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTEL ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2264/2 A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás felcím Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Terméktájékoztató és a törvénynek a gépjármű-felelősségbiztosításokra vonatkozó rendelkezései ALCÍM 1/22 Tisztelt Partnerünk! Köszönjük szíves érdeklődését.

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás tartalom biztosítási feltételek a Gfbt. alapján... 3 a biztosítási kötelezettség... 4 a

Részletesebben

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató A 2009. ÉVI LXII. TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI: 1. Ha nemzetközi szerzôdés eltérôen nem rendelkezik, e törvény hatálya kiterjed: a) minden

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. érvényes: 2011.

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. érvényes: 2011. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás érvényes: 2011. január 1-től tartalom biztosítási feltételek a Gfbt. alapján... 3 a biztosítási

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.)

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.) A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.) A GENERTEL BIZTOSÍTÓ ZRT. KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA

Részletesebben

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) rendszere 2010. január 1-től

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) rendszere 2010. január 1-től A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás () rendszere január 1-től Az alapvető szabályokat a évi LXII. törvény, egyes részletszabályokat pedig külön rendeletek tartalmazzák, így egyebek mellett a kártörténeti

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. érvényes: 2015.

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. érvényes: 2015. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás érvényes: 2015. augusztus 14-től tartalom biztosítási feltételek a Gfbt. alapján... 3 a

Részletesebben

Genertel Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételei 11.

Genertel Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételei 11. Genertel Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételei 11. A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon keresztül gyakorol

Részletesebben

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Jelen biztosítási feltétel a kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (továbbiakban KGFB törvény) azon

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

KÖBE LENDÜLET TOP CASCO BIZTOSÍTÁS

KÖBE LENDÜLET TOP CASCO BIZTOSÍTÁS KÖBE LENDÜLET TOP CASCO BIZTOSÍTÁS személygépkocsikra és kishaszongépjármûvekre Érvényes: 2014. március 15. utáni kockázatviselési kezdetû szerzôdésekre Lendület Top Casco Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Köszönjük, hogy biztosítási ajánlatával társaságunkat, az UNIQA Biztosító Zrt.-t tisztelte meg.

Részletesebben

KÖBE LENDÜLET TOP CASCO BIZTOSÍTÁS. KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET A NONPROFIT BIZTOSÍTÓ. Érvényes: 2009. szeptember 1-tôl

KÖBE LENDÜLET TOP CASCO BIZTOSÍTÁS. KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET A NONPROFIT BIZTOSÍTÓ. Érvényes: 2009. szeptember 1-tôl KÖBE LENDÜLET TOP CASCO BIZTOSÍTÁS KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET A l a p í t v a : 1 9 9 6 A NONPROFIT BIZTOSÍTÓ Érvényes: 2009. szeptember 1-tôl Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató a Lendület Top Casco

Részletesebben

Lendület Top casco Ügyféltájékoztató

Lendület Top casco Ügyféltájékoztató Lendület Top casco Ügyféltájékoztató Lendület Top casco Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! A forgalom folyamatos, dinamikus növekedése és a mai sebesség határok mellett olyan mértékû károk keletkezhetnek

Részletesebben

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet 24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet Budapest fõváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek

Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (érvényes: 2014. március 15-től visszavonásig) Tisztelt Ügyfelünk! Az ASTRA Biztosító S.A. Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

KÖBE ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁS. CASCO Szárazföldi jármû Önrész +100 000 Ft feletti károkra

KÖBE ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁS. CASCO Szárazföldi jármû Önrész +100 000 Ft feletti károkra KÖBE ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁS CASCO Szárazföldi jármû Önrész +100 000 Ft feletti károkra Tisztelt Tagtársunk! Jelen tájékoztatónkban szeretnénk Önnek röviden bemutatni a KÖBE ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁT. Célunk, hogy

Részletesebben

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés Költségszámítás A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 153. -a értelmében: 153. (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek

Részletesebben

AZ AUTÓBÓNUSZ GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS ÖNKÉNTES CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI...

AZ AUTÓBÓNUSZ GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS ÖNKÉNTES CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... Tartalomjegyzék AZ AUTÓBÓNUSZ GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS ÖNKÉNTES CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 3 1. A biztosítási szerzôdés alanyai... 3 2. A biztosítás szerzôdés létrejötte... 3 3. Biztosítási szerzôdés

Részletesebben

CASCO BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS

CASCO BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS CASCO BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Adószám: 15775883-2-41, MÁK Pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

KÖBE LENDÜLET START CASCO BIZTOSÍTÁS

KÖBE LENDÜLET START CASCO BIZTOSÍTÁS KÖBE LENDÜLET START CASCO BIZTOSÍTÁS Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató a kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítás mellé köthetô LENDÜLET START CASCO BIZTOSÍTÁS-ról Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkban

Részletesebben