Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: január 1. Nysz.: 18050

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: 2016. január 1. Nysz.: 18050"

Átírás

1 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv atályos: január 1. Nysz.: 18050

2 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Tarifaszabályozás az egyedi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésekre I. ogalmak II. A tarifálás folyamata egyedi, határozatlan idejű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések esetén III. Kedvezmények és pótdíjak egyedi, határozatlan idejű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések esetén IV. izetendő éves díj kiszámítása V. Tarifálás folyamata egyedi, határozott idejű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések esetén Területmeghatározó tábla Egyedi TEÁOR táblázat január 1-jén hatályos alapdíjtábla onus-malus díjfaktor tábla január 2-án és azt követően hatályos alapdíjtábla onus-malus díjfaktor tábla A enerali iztosító Zrt. OT rendszámmal rendelkező gépjárművekre vonatkozó tarifája A enerali iztosító Zrt. flotta kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó tarifája lotta faktorok és kódok táblázat Eltérő flotta alapdíjtáblák Partner ügyfél tábla lotta TEÁOR táblázat lotta ügyfélszám-díjfaktor tábla (A) lotta ügyfélszám-díjfaktor tábla () VIP partneri szerződéssel rendelkező szervezetek

3 enerali iztosító Zrt január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája elhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a kötelező gépjármű-felelősség biztosítással kapcsolatos jognyilatkozataikat a 1/ központi faxszá munkon tehetik meg, valamint a enerali iztosító Zrt. okumentumkezelő Központ 7602 Pécs P. 888 címre postázhatják. Amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a kötelező gépjármű-felelősség biztosításról szóló évi LXII. törvény 10. alapján érvénytelen! január 1-től kezdődően a népegészségügyi termékadóról szóló évi CIII. törvény rendelkezései értelmében a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötésére kötelezett üzemben tartóknak a biztosítási díjon felül baleseti adót kell fizetnie. Az adó mértéke az adóalap 30 %-a, de az adó nem lehet több, mint a biztosító kockázatviselésével érintett időtartam naptári napjaira naponta legfeljebb 83 forint/gépjármű. Mivel a fedezetlenségi időszakban a biztosító nem visel kockázatot, a 83 t napi maximum nem érvényesíthető, ezért a fedezetlenségi díjat minden esetben 30%-os adó terheli. Az adó beszedésére és befizetésére a törvény a biztosítót kötelezi. A befolyt összegből a biztosító először az időszakra eső baleseti adót köteles levonni, ezért ha az esedékes biztosítási díj, az esetleges fedezetlenségi díj és a baleseti adó együttes összegét nem fizeti meg, akkor biztosítása díjrendezetlen lesz, ami a szerződés megszűnését eredményezi! Tájékoztatjuk, hogy az itt megjelentetett díjak a baleseti adót nem tartalmazzák! Jelen díjtarifa január 1. napjától (00.00 óra) kezdődően hatályos. 3

4 Tarifaszabályozás az egyedi kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási szerződésekre Tájékoztatjuk, hogy a biztosító és a szerződő között létrejövő biztosítási jogviszonyra a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást szabályozó mindenkor hatályos jogszabályok, így a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló évi LXII. törvény, a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól szóló 21/2011. (VI. 10.) NM rendelet, a gépjármű-kategóriákról szóló 20/2009. (X. 9.) PM rendelet, valamint a hivatkozott törvény felhatalmazása alapján kiadásra kerülő alacsonyabb szintű jogszabályok az irányadóak. I. OALMAK iztosító - enerali iztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító, vagy társaság) Szerződő - A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés szerződője a gépjármű üzemben tartója lehet. A évi LXII. törvény hatálybalépését (2010. január 1.) követően, amennyiben a törvény szerint szerződéskötésre kötelezett személye és a törvény hatálybalépését megelőzően megkötött határozatlan tartamú szerződésben szereplő szerződő személye eltér, az adott gépjármű vonatkozásában csak abban az esetben köteles a törvény szerinti szerződéskötésre kötelezett személy új szerződést kötni, ha akár a tulajdonos, akár az üzemben tartó személyében változás állt be. iztosítási kötelezettség - Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzemben tartója köteles - a külön jogszabály alapján mentesített gépjárművek kivételével - a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló évi LXII. törvény szerinti biztosítóval a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezetére, a törvényben meghatározott feltételek szerinti biztosítási szerződést kötni, és azt díjfizetéssel hatályban tartani (2009. évi LXII. törvény 4. (1) bek.). A biztosítási kötelezettség, ha a jogszabály másként nem rendelkezik, a mindenkori üzemben tartót a gépjármű hatósági engedéllyel és jelzéssel való ellátásának időpontjától a szünetelés kivételével a gépjármű forgalomból történő kivonásáig, illetve a külön jogszabályban meghatározott forgalomba helyezésre nem kötelezett gépjármű esetében a forgalomban történő részvétel kezdetétől a részvétel végleges megszüntetéséig terheli (2009. évi LXII. törvény 4. (2) bek.). Üzemben tartó - A gépjármű telephelye szerinti ország hatóságai által kibocsátott okiratba bejegyzett üzemben tartó, ennek hiányában a tulajdonos (2009. évi LXII. törvény pont). A szerződés megkötésére vonatkozó kötelezettség tekintetében üzemben tartónak minősül a gépjármű tulajdonosa által szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján üzemben tartóként megnevezett személy (2009. évi LXII. törvény 4. (3) bek.). A évi LXII. törvény, valamint a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól szóló 21/2011. (VI. 10.) NM rendelet alapján a bonus-malus előzmény adatokat és az ezek alapján kalkulált káros pótdíjat a biztosító mindig a szerződő adatai alapján (kártörténeti adatai) veszi figyelembe. Természetes személy - Az ember, mint jogalany, aki fogamzásának időpontjától kezdve jogképes (Ptk. 2:1., 2:2. ), azaz saját jogán, magánszemélyként jogok és kötelezettségek alanya lehet, így az a társadalmi-gazdasági szereplő is, aki a rá vonatkozó jogi szabályozás szerint természetes személynek minősül. Jelen díjtarifa vonatkozásában az egyéni vállalkozó tekintetében a természetes személyekre vonatkozó rendelkezések alkalmazandók, kivéve a flottaszerződésekre vonatkozó rendelkezéseket. Nem természetes személy - Mindazon gazdasági vagy társadalmi egység/szerveződés, amely az azt alkotó természetes személy(ek)től elkülönült jogalanyisággal rendelkezik, tehát a benne részt vevő ember(ek)től mint önálló jogalany(ok)tól függetlenül szerezhet jogokat és vállalhat kötelezettségeket. Éves átlagos futásteljesítmény - A biztosítani kívánt gépjármű futásteljesítményének éves átlagos értéke. Előzmény adat hiányában a szerződő által becsült érték. A meghirdetett díjak forintban értendőek. 4

5 II. A TARIÁLÁS OLYAMATA EYEI, ATÁROZATLAN IEJŰ KÖTELEZŐ ÉPJÁRMŰ-ELELŐSSÉIZTOSÍTÁSI SZERZŐÉSEK ESETÉN 1. A Terület meghatározó táblából keresse ki a szerződő állandó lakhelyét/telephelyét és olvassa le a mellette lévő területi kódot. Amennyiben a Terület meghatározó táblában nem található a szerződő állandó lakhelye/telephelye, úgy annak területi kódja I lesz. 2. Számítsa ki a szerződő életkorát (amennyiben természetes személy) úgy, hogy 2016-ból kivonja a szerződő születési évszámát. 3. Válassza ki a forgalmi engedélyben szereplő gépjármű kategória és a kockázatviselés kezdő napja alapján a megfelelő Alapdíjtáblát. 4. atározza meg a gépjármű forgalmi engedélyéből személygépkocsi és motorkerékpár esetén a biztosítandó gépjármű teljesítményét, autóbusz esetén a férőhelyek számát, tehergépkocsi, pótkocsi és félpótkocsi esetén a megengedett legnagyobb össztömeget. Amennyiben 20kW alatti teljesítmény szerepel személygépkocsijának forgalmi engedélyében vagy 10kW alatti teljesítmény szerepel motorkerékpárjának forgalmi engedélyében, abban az esetben a Korrekciós táblából válassza ki, hogy a gépjárművének lökettérfogata alapján melyik cm 3 kategóriába tartozik, majd a vele azonos sorban lévő kw érték szerint sorolja be személygépkocsiját vagy motorkerékpárját. 5. Minden gépjármű-kategória esetén az Alapdíjtáblából a megfelelő adatok (a terület (II.1.), életkor (II.2.) és a gépjármű adatok (II.3., II.4.)) alapján olvassa le a szerződéshez tartozó éves díjat. 6. Személygépkocsik esetén válassza ki az éves átlagos futásteljesítmény táblából az Ön által megadott éves átlagos futásteljesítmény alapján a megfelelő díjfaktort, amennyiben jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződést köt. Jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén társaságunk a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésben rögzített futásteljesítményt veszi figyelembe, annak hiányában km éves átlagos futásteljesítmény kategóriába sorolja a szerződést. 7. A forgalmi engedélyben szereplő gépjármű kategória alapján válassza ki a megfelelő bonus-malus díjfaktor táblát és határozza meg, melyik bonus-malus osztályba tartozik a szerződés: Jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén a következő biztosítási év első napján érvényes bonus-malus fokozata alapján; jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén a kockázatviselési kezdet első napján érvényes bonus-malus fokozata alapján. 8. A bonus-malus díjfaktor táblából a meghatározott bonus-malus fokozat alapján válassza ki a szerződéshez tartozó bonus-malus díjfaktort január 1. vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződések esetén, amennyiben a biztosítani kívánt/ biztosított gépjármű személygépkocsi, motorkerékpár, autóbusz, tehergépkocsi, vontató, 10 t össztömeg feletti pótkocsi, félpótkocsi vagy segédmotoros kerékpár és a szerződő nem természetes személy, akkor tevékenységi díjfaktort kell alkalmazni. A tevékenységi díjfaktor meghatározásához ki kell választani a szerződő főtevékenységének TEÁOR kódját az Egyedi TEÁOR-táblázat TEÁOR kód oszlopában. A TEÁOR kód alapján az azzal egy sorban, a díjfaktor oszlopban található díjfaktort kell alkalmazni. Ez a díjfaktor a lassú jármű pótkocsija esetén nem alkalmazható. 10. A kiválasztott éves díjat (II.5.), az éves átlagos futásteljesítmény díjfaktort (II.6.), a bonus-malus díjfaktort (II.8.) és a tevékenység díjfaktort (II.9.) szorozza össze, majd az így kapott eredményt szorozza össze a kiválasztott kedvezményekkel és pótdíjakkal (III.1-18.) a izetendő éves díj kiszámítása elnevezésű bekezdésben leírt módon, így megkapja a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésének éves díját. elhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a biztosító a szerződő által tett nyilatkozatok alapján alkalmazott kedvezmények igénybevételére jogosító körülmények fennállását ellenőrzi! III. KEVEZMÉNYEK ÉS PÓTÍJAK EYEI, ATÁROZATLAN IEJŰ KÖTELEZŐ ÉPJÁRMŰ-ELELŐSSÉIZTOSÍTÁSI SZERZŐÉSEK ESETÉN 1. Extra kedvezmény 1.1 Extra kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosítani kívánt gépjármű személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és a szerződés megkötésének oka évfordulós biztosítóváltás vagy a szerződő december 30. napja és az új szerződésre vonatkozó ajánlat aláírásának időpontja közötti időszakban rendelkezett társaságunknál egy másik jármű vonatkozásában kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási 5

6 szerződéssel (előzményszerződés). Ebben az esetben a kedvezmény igénybevételéhez az ajánlaton fel kell tüntetni az előzményszerződésben biztosított másik gépjármű forgalmi rendszámát. 1.2 Extra kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosított gépjármű személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és nem történt bonus-malust érintő károkozás a biztosítási évfordulót követő napot közvetlenül megelőző biztosítási időszakban és a biztosítási évfordulót követő napot közvetlenül megelőző biztosítási időszakban extra kedvezmény került alkalmazásra a szerződésen. mértéke: 0,9 Amennyiben a szerződő a bonus-malus rendszerbe új belépő vagy a szerinti párhuzamos üzemeltető, vagy Káros pótdíj alkalmazása esetében Extra kedvezmény nem vehető igénybe. 2. Kommunikációs kedvezmény 2.1 Kommunikációs kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a szerződő a iztosítóval való elektronikus kommunikációhoz hozzájárulását adja. 2.2 A kommunikációs kedvezményt a jelen díjtarifa hatálybalépése előtti kockázatviselési kezdetű szerződések esetén akkor alkalmazza társaságunk, ha a szerződő a biztosító által meghirdetett tarifa alapján ugyanazon biztosított gépjármű vonatkozásában Kommunikációs kedvezményt vett igénybe. mértéke: 0,82. Amennyiben a szerződő felhatalmazza/felhatalmazta a biztosítót arra, hogy a biztosítási díjakról a részére elektronikus úton, elektronikus formátumban állíthassa ki a számlát, a díjfaktor mértéke a fentiektől eltérően: 0,8. 3. íjfizetési ütem kedvezmény 3.1 íjfizetési ütem kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a kockázatviselés kezdő napján hatályos adatok szerint a szerződés éves díjfizetésű. 3.2 íjfizetési ütem kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a szerződés éves díjfizetésű. mértéke: 0,85 4. izetési mód kedvezmény 4.1 izetési mód kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a szerződő fizetési módként csoportos beszedési megbízást választott. 4.2 izetési mód kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a szerződés évfordulója december 31. és a szerződő fizetési módként csoportos beszedési megbízást választott vagy a szerződés évfordulója január 1. vagy azt követő időpont, és a szerződés fizetési módja az érintett pénzintézet által visszaigazolt csoportos beszedési megbízás. mértéke: 0,9 5. Casco kedvezmény 15% 5.1 Casco kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben 6

7 5.1.1 a biztosítani kívánt gépjármű személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és a biztosítani kívánt gépjármű vonatkozásában az ajánlat aláírásának időpontjában társaságunknál érvényes, határozatlan idejű bármilyen kockázati körre kiterjedő - ideértve az Eco casco-t is - Komplett casco biztosítási szerződés van érvényben vagy az ajánlat aláírásával egyidejűleg a szerződő a biztosítani kívánt gépjárműre vonatkozóan ajánlatot tesz társaságunknál egy határozatlan idejű bármilyen kockázati körre kiterjedő - ideértve az Eco casco-t is - Komplett casco vagy Önvédelem kiegészítő biztosítási szerződés megkötésére. 5.2 Casco kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosított gépjármű személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és a biztosított gépjármű vonatkozásában a szerződés i, vagy azt követő évfordulójának időpontjában társaságunknál érvényes, határozatlan idejű bármilyen kockázati körre kiterjedő - ideértve az Eco casco-t is - Komplett casco biztosítási szerződés vagy Önvédelem kiegészítő biztosítási szerződés van érvényben, vagy ha a szerződés biztosítási évfordulója és a szerződő a biztosító által meghirdetett tarifa alapján ugyanazon biztosított gépjármű vonatkozásában Casco kedvezményt vett igénybe. 6. Többszerződéses kedvezmény 15% 6.1 Többszerződéses kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosítani kívánt gépjármű személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és a szerződő az ajánlat aláírásának időpontjában rendelkezik társaságunknál érvényes, határozatlan idejű és minimum t éves díjú, folyamatos díjfizetésű, nem kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási és nem casco biztosítási szerződéssel vagy a szerződő az ajánlat aláírásával egyidejűleg ajánlatot tesz társaságunknál egy határozatlan idejű és minimum t éves díjú, folyamatos díjfizetésű, nem kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási és nem casco biztosítási szerződés megkötésére vonatkozóan A kedvezmény igénybevételére jogosító szerződés/ajánlat kötvényszámát/ajánlatszámát a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási ajánlaton fel kell tüntetni! 6.2 Többszerződéses kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosított gépjármű személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és a szerződő már rendelkezik a jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző napon vagy ezt követő évforduló esetén a szerződés következő évfordulójának időpontjában érvényes, határozatlan idejű és minimum t éves díjú, folyamatos díjfizetésű, nem kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási és nem casco biztosítási szerződéssel társaságunknál vagy ha a szerződő a biztosító által meghirdetett tarifa alapján ugyanazon biztosított gépjármű vonatkozásában Többszerződéses kedvezményt vett igénybe. A Többszerződéses és a Családi kedvezmény együttes választása esetén az együttes kedvezmény mértéke 15 %! 7. Családi kedvezmény 15% 7.1. Családi kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosítani kívánt gépjármű személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésben rögzített szerződő állandó lakcímével azonos címen bejelentett, a szerződő személyétől eltérő szerződő az ajánlat aláírásának időpontjában rendelkezik társaságunknál érvényes, határozatlan idejű és minimum t éves díjú, folyamatos díjfizetésű, nem kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási és nem casco biztosítási szerződéssel vagy 7

8 7.1.3 a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésben rögzített szerződő állandó lakcímével azonos címen bejelentett, a szerződő személyétől eltérő személy az ajánlat aláírásával egyidejűleg ajánlatot tesz társaságunknál érvényes, határozatlan idejű és minimum t éves díjú, folyamatos díjfizetésű, nem kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási és nem casco biztosítási szerződés megkötésére vonatkozóan. A kedvezmény igénybevételére jogosító szerződés/ajánlat kötvényszámát/ajánlatszámát a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási ajánlaton fel kell tüntetni! 7.2 Családi kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosított gépjármű személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésben rögzített szerződő állandó lakcímével azonos címen bejelentett, a szerződő személyétől eltérő szerződő már rendelkezik a szerződés i, vagy azt követő évfordulójának időpontjában érvényes határozatlan idejű és minimum t éves díjú, folyamatos díjfizetésű, nem kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási és nem casco biztosítási szerződéssel társaságunknál vagy ha a szerződő a biztosító által meghirdetett tarifa alapján ugyanazon biztosított gépjármű vonatkozásában Családi kedvezményt vett igénybe. A Családi és a Többszerződéses kedvezmény együttes választása esetén az együttes kedvezmény mértéke 15%! 8. Cégcsoport kedvezmény 5% Cégcsoport kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben 8.1 a biztosítani kívánt gépjármű személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és a szerződő az ajánlat aláírásának időpontjában rendelkezik a enertel iztosító Zrt-nél, vagy az Európai Utazási iztosító Zrt-nél érvényes, határozatlan idejű és minimum t éves díjú, folyamatos díjfizetésű, nem kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel. A kedvezmény igénybevételére jogosító szerződés kötvényszámát a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási ajánlaton fel kell tüntetni! 8.2 Cégcsoport kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén, ha a szerződő a biztosító által meghirdetett tarifa alapján ugyanazon biztosított gépjármű vonatkozásában Cégcsoport kedvezményt vett igénybe. 9. Porsche kedvezmény 5% Porsche kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben 9.1 a biztosított gépjármű személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és a szerződő az ajánlat aláírásával egyidejűleg ajánlatot tesz a Porsche Versicherung A. Magyarországi ióktelepe által értékesített teljes körű casco biztosítási szerződés megkötésére vonatkozóan. 9.2 Porsche kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén, ha a szerződő a biztosító által meghirdetett tarifa alapján ugyanazon biztosított gépjármű vonatkozásában Porsche kedvezményt vett igénybe. 10. Testületi kedvezmény 10.1 Testületi kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a szerződő a biztosítóval a biztosítási ajánlat aláírásának időpontjában munkaviszonyban álló munkavállaló és a munkaszerződésben meghatározott próbaidő letelt, és a biztosítás díját a szerződő banki átutalás vagy csoportos beszedési megbízás fizetési móddal egyenlíti ki. Ebben az esetben a Testületi kedvezmény nem alkalmazható együtt VIP kedvezménnyel! 10.2 Testületi kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén, ha a szerződő a testületi kedvezményt igénybe vette, és az annak igénybevételére jogosító körülmény a biztosítási évforduló időpontjában is fennállt. mértéke: 0,85 8

9 11. VIP kedvezmény A VIP kóddal rendelkező partnerek listája a VIP partneri szerződéssel rendelkező szervezetek listában található VIP kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a szerződő VIP partneri megállapodást kötött szervezetek valamelyike, vagy ezek valamelyikénél munkaviszonyban, hivatásos állományú szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti és/vagy közvetlen megbízási jogviszonyban álló személy, vagy ezen személlyel egy háztartásban élő közeli hozzátartozó és a szerződéskötés során feltünteti a VIP partneri kódot. iztosítja továbbá társaságunk ezen kedvezményt azon VIP partneri szerződést kötő egyesületek, köztestületek, önkéntes egészségpénztárak, nyugdíjpénztárak által képviselt természetes személyek számára is, akik a szerződést kötő egyesületnek, pénztárnak tagjai vagy köztestület tagjainak minősülnek jogszabály alapján. Ebben az esetben a VIP kedvezmény nem alkalmazható együtt Testületi kedvezménnyel! 11.2 VIP kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén, ha az ugyanazon gépjárműre vonatkozó szerződés a biztosító által meghirdetett VIP tarifa alapján vagy VIP kedvezménnyel jött létre. mértéke: 0,9 12. elekezeti kedvezmény 12.1 elekezeti kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosítani kívánt gépjármű személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és a szerződő az ajánlat aláírásának időpontjában a évi CCVI. törvény 13. (1) bekezdésében meghatározott egyházi személy elekezeti kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén, ha a szerződő a biztosító által meghirdetett tarifa alapján ugyanazon biztosított gépjármű vonatkozásában elekezeti kedvezményt vett igénybe. A kedvezmény igénybevételéhez az egyházi szolgálati viszonyt, munkaviszonyt vagy egyéb jogviszonyt igazoló dokumentumot a biztosítási ajánlat mellé csatolni szükséges. mértéke: 0, Új belépő pótdíj 13.1 Új belépő pótdíjat alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződések esetén, amennyiben a biztosítani kívánt gépjármű személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és a szerződő természetes személy és a szerződő a bonus-malus rendszerbe új belépő, akkor pótdíj az alábbiak szerint kerül alkalmazásra: amennyiben a szerződő rendelkezik kategóriára vonatkozó jogosítvánnyal és a jogosítvány megszerzésének éve vagy az utáni időpont, vagy a szerződő nem rendelkezik jogosítvánnyal, abban az esetben a díjfaktor mértéke: 1, amennyiben a szerződő rendelkezik kategóriára vonatkozó jogosítvánnyal és a jogosítvány megszerzésének éve vagy az előtti időpont, abban az esetben a díjfaktor mértéke: 1, amennyiben a szerződő rendelkezik kategóriára vonatkozó jogosítvánnyal és a jogosítvány megszerzésének éve vagy az előtti időpont, és a biztosítási ajánlaton Casco kedvezmény (lásd 5. Casco kedvezmény) igénybevételre került, abban az esetben a díjfaktor mértéke: Új belépő pótdíjat alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződések esetén azokban az esetekben is, ha a biztosítani kívánt gépjármű személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és a szerződő nem természetes személy és 9

10 a szerződő a bonus-malus rendszerbe új belépő, akkor pótdíj az alábbiak szerint kerül alkalmazásra: amennyiben a biztosítási ajánlaton Casco kedvezmény (lásd 5. Casco kedvezmény) nem került alkalmazásra, abban az esetben a díjfaktor mértéke: 1, amennyiben a biztosítási ajánlaton Casco kedvezmény (lásd 5. Casco kedvezmény) igénybevételre került, abban az esetben a díjfaktor mértéke: 1. Amennyiben a szerződő a bonus-malus rendszerbe új belépő vagy szerinti párhuzamos üzemeltető, vagy Káros pótdíj alkalmazása esetében Extra kedvezmény nem vehető igénybe. 14. Párhuzamos üzemeltető pótdíj Párhuzamos üzemeltető pótdíjat alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben 14.1 a biztosítani kívánt gépjármű személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és a szerződő az ajánlattétel időpontjában kizárólag másik biztosító társaságnál rendelkezik érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel, mely szerződéssel biztosított gépjárműtől eltérő, de azonos gépjármű kategóriába tartozó gépjármű vonatkozásában kezdeményezi társaságunkkal a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés megkötését (párhuzamos üzemeltető) és a biztosítani kívánt gépjármű tekintetében más szerződés vonatkozásában megszerzett bonus-malus besorolás nem vehető figyelembe, akkor pótdíj az alábbiak szerint kerül alkalmazásra: amennyiben a biztosítási ajánlaton Casco kedvezmény (lásd 5. Casco kedvezmény) nem került alkalmazásra, abban az esetben a díjfaktor mértéke: 1, amennyiben a biztosítási ajánlaton Casco kedvezmény (lásd 5. Casco kedvezmény) igénybevételre került, abban az esetben a díjfaktor mértéke: 1. Amennyiben a szerződő a bonus-malus rendszerbe új belépő vagy szerinti párhuzamos üzemeltető vagy Káros pótdíj alkalmazása esetében Extra kedvezmény nem vehető igénybe. 15. Üzemeltetési pótdíj 15.1 Üzemeltetési pótdíjat alkalmaz társaságunk a repülőtéri kiszolgáló-, valamint a tűz- és robbanásveszélyes anyagot, veszélyes árut szállító, kétéltű és személytaxiként üzemelő gépjárművek esetén, amennyiben jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő a kockázatviselés kezdete és amennyiben a szerződő nem természetes személy a szerződő főtevékenységének TEÁOR kódja 29.10, 29.20, 29.31, 29.32, 30.11, 30.12, 30.20, 30.30, 30.40, 30.91, 30.92, 30.99, 49.10, 49.20, 49.31, 49.32, 49.39, 49.41, 49.42, 49.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.10, 51.21, 51.22, 53.10, 53.20, től eltérő Üzemeltetési pótdíjat alkalmaz társaságunk a repülőtéri kiszolgáló-, valamint a tűz- és robbanásveszélyes anyagot, veszélyes árut szállító, kétéltű és személytaxiként üzemelő gépjárművek esetén, amennyiben jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző a kockázatviselés kezdete és amennyiben a szerződő nem természetes személy - a szerződő főtevékenységének TEÁOR kódja 29.10, 29.20, 29.31, 29.32, 30.11, 30.12, 30.20, 30.30, 30.40, 30.91, 30.92, 30.99, 49.10, 49.20, 49.31, 49.32, 49.39, 49.41, 49.42, 49.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.10, 51.21, 51.22, 53.10, 53.20, től eltérő, továbbá abban az esetben is, amennyiben a biztosítási évfordulójának időpontjában a szerződésen Üzemeltetési pótdíj alkalmazásra került. mértéke: ajtóanyag pótdíj 16.1 ajtóanyag pótdíjat alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosítani kívánt gépjármű személygépkocsi és a biztosítani kívánt gépjármű kizárólag diesel hajtóanyaggal működik. Az a személygépkocsi minősül a jelen díjtarifa szerint kizárólag diesel hajtóanyagú személygépkocsinak, amely csak gázolajjal üzemeltethető ajtóanyag pótdíjat alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosított gépjármű vonatkozásában létrejött szerződésen ajtóanyag pótdíj került alkalmazásra. mértéke: 1,15 10

11 17. Több gépjármű pótdíj 17.1 Több gépjármű pótdíjat alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a szerződő nem természetes személy és a szerződő főtevékenységének TEÁOR kódja től eltérő és a biztosítási ajánlatnak a biztosítóhoz történő beérkezése időpontjában a szerződő által a biztosítónál biztosítani kívánt és már biztosított gépjárművek összdarabszáma a négyet meghaladja, és az ezen gépjárművek tekintetében már érvényesen létrejött és az adott ajánlat alapján létrejövő kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés határozatlan idejű Több gépjármű pótdíjat alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosítási évforduló napján érvényes szerződés alapján már biztosított gépjármű vonatkozásában létrejött szerződésen Több gépjármű pótdíj került alkalmazásra. Amennyiben a biztosítani kívánt vagy biztosított jármű 10 t össztömeg feletti pótkocsi, félpótkocsi, akkor a díjfaktor mértéke: 9, egyéb járművek esetében a díjfaktor mértéke: Káros pótdíj 18.1 Káros pótdíjat alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosítani kívánt gépjármű a bonus-malus rendszer hatálya alá tartozó gépjármű és a szerződő korábbi, vagy párhuzamos üzemeltetés esetén másik érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződése vonatkozásában károkozás történt január 1. és az új ajánlat aláírásának időpontja közötti időszakban Káros pótdíjat alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosított gépjármű a bonus-malus rendszer hatálya alá tartozó gépjármű és a szerződés hatálya alatt, de amennyiben a szerződés január 1. napját megelőzően lépett hatályba, úgy kizárólag a január 1-jét követő időszakban kettő vagy több bonus-malus besorolást érintő károkozás történt. Amennyiben a 2016-ban kezdődő biztosítási időszakban egy szerződés díj-nemfizetés miatt megszűnik, majd ezt követően a szerződő a biztosítónál az adott biztosítási időszakon belül új szerződést köt, az új szerződésen alkalmazza társaságunk a Káros pótdíjat, amennyiben a megszűnt előzményszerződésen is alkalmazásra került a pótdíj. mértéke: 2 Amennyiben a szerződő a bonus-malus rendszerbe új belépő vagy szerinti párhuzamos üzemeltető, vagy Káros pótdíj alkalmazása esetében Extra kedvezmény nem vehető igénybe. 11

12 IV. IZETENŐ ÉVES ÍJ KISZÁMÍTÁSA Egyedi, határozatlan idejű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések esetén: Kedvezmény2: Amennyiben a III pontokban meghatározott kedvezmények közül egy kedvezmény kerül kiválasztásra, úgy a kedvezmény2 mértéke megegyezik a kiválasztott kedvezmény mértékével. Amennyiben a III pontokban meghatározott kedvezmények közül a szerződő több kedvezmény igénybevételére is jogosult, a kiválasztott kedvezményeket össze kell adni. A kedvezmény2 mértéke legfeljebb 20% lehet. izetendő éves díj = Ad Vf M Tv (100% kedvezmény2) Ex Ko i m Te Vi e Jé Pa Üz a Tg Ká ahol = izetendő éves díj Ad = Alapdíj (t/év) (II.5) Vf = Éves átlagos futásteljesítmény díjfaktor (II.6.) M = onus-malus díjfaktor (II.8.) Tv = Tevékenység díjfaktor (II.9.) Ex = Extra kedvezmény díjfaktor (III.1.) Ko = Kommunikációs kedvezmény díjfaktor (III.2.) i = íjfizetési ütem kedvezmény díjfaktor (III.3.) m = izetési mód kedvezmény díjfaktor (III.4.) Te = Testületi kedvezmény díjfaktor (III.10.) Vi = VIP kedvezmény díjfaktor (III.11.) e = elekezeti kedvezmény díjfaktor (III.12.) Jé = Új belépő pótdíj díjfaktor (III.13.) Pa = Párhuzamos üzemeltető pótdíj díjfaktor (III.14.) Üz = Üzemeltetési pótdíj díjfaktor (III.15.) a = ajtóanyag pótdíj díjfaktor (III.16.) Tg = Több gépjármű pótdíj díjfaktor (III.17.) Ká = Káros pótdíj díjfaktor (III. 18.) Amennyiben a szerződő valamely kedvezményre nem jogosult vagy pótdíj alkalmazására nem köteles, abban az esetben ezen kedvezmény vagy pótdíj vonatkozásában a fent meghatározott képletbe helyettesítendő díjfaktor mértéke 1. Jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy későbbi kockázatviselési kezdet esetén havi díjfizetési ütem nem választható. Jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén a díjfizetési ütem havi díjfizetésre nem módosítható. Segédmotoros kerékpárokra kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés csak éves díjfizetési ütemmel köthető! Abban az esetben, amennyiben az egyedi, határozatlan időre létrejött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés díj-nemfizetés miatt megszűnik, majd ezt követően a szerződő a biztosítónál az adott biztosítási időszakon belül új szerződést köt, az így újrakötött szerződés éves díja megegyezik a díj-nemfizetéssel megszűnt szerződésnek a megszűnés időpontjában érvényes éves díjával. V. TARIÁLÁS OLYAMATA EYEI, ATÁROZOTT IEJŰ KÖTELEZŐ ÉPJÁRMŰ- ELELŐSSÉIZTOSÍTÁSI SZERZŐÉSEK ESETÉN A határozott időre szóló szerződések díjai táblából válassza ki a gépjármű fajtáját és olvassa le a hozzátartozó 30 napos időszakra fizetendő díjat. Amennyiben a szerződő az ajánlattételkor már rendelkezik a biztosítónál határozatlan időre létrejött K flottaszerződéssel, vagy azzal egyidejűleg ilyen flottaszerződést köt és a szerződő a flottaszerződés mellett határozott idejű, egyedi szerződést kíván kötni a biztosítóval, úgy a szerződő az ezen egyedi, határozott időre létrejött szerződés tekintetében jogosult a határozott időre szóló flottaszerződések tekintetében közzétett vagy amennyiben az Eltérő flotta díjtáblákban a határozott idejű flottaszerződések tekintetében a biztosító a szerződő ügyfélszámát vagy egyéb azonosítóját (MNV I, MNV II, MNV III, M) közzétette, úgy ezen díjtarifának megfelelő díj alkalmazására. 12

13 13 TERÜLET MEATÁROZÓ TÁLA Település Területi kód Abda Acsa Algyő Alibánfa Alsógöd Alsónémedi Alsónemesapáti Alsóörs Andráshida Annavölgy Apátvarasd Áporka Aszód Áta abosdöbréte ag aglyasalja agod agola aj ajna ajót akonya alatonakarattya alatonaliga alatonalmádi alatonendréd alatonfőkajár alatonfűzfő alatonkenese alatonszabadi alatonvilágos ánd ánk (ebrecen) E eloiannisz erkesd ernecebaráti ezenye iatorbágy icske ocfölde ogád oncodfölde orbánya öde örcs örgönd C őszénfa ucsuszentlászló udajenő udakalász udakeszi udaörs udapest A Település Területi kód utykatelep ükkaranyos ükkszentlászló E Csabdi Csatár Cserénfa Cserkút Csévharaszt Csobánka Csolnok Csomád Csopak Csöde Csömör Csörög Csővár abas ág ány ebrecen E élegyháza iósd obogókő omony orog ömös ömsöd unaalmás unabogdány unaföldvár unaharaszti unakeszi unaszentmiklós unaújváros unavarsány unavecse Ebes Ecser Eger Egerág Egervár Eplény Epöl Érd Érdliget Erdőkertes Érd-parkváros Esztergom Etyek elnémet elsőgöd elsőlajos elsőpakony elsősima Település Területi kód ót űzfőgyártelep algagyörk algahévíz algamácsa esztenyés omba öd ödöllő örömböly E ősfa yál yálarét yermely yirmót E yód yón yömrő yöngyös yőr E yőrszentiván E yőrújfalu yulafirátót agyárosbörönd ajdúhadház ajdúsámson ajmáskér aláp E alásztelek egyeshalom ejőcsaba E erceghalom éreg ernád évízgyörk ird C orány osszúhetény ottó Iklad Ikrény Inárcs Ipolydamásd Ipolytölgyes Isaszeg Iszkaszentgyörgy Józsa E Juta Kádárta Kakucs Kaposfüred C Kaposhomok Kaposmérő Kaposújlak Település Területi kód Kaposvár C Kaposszerdahely Káptalanfüred Károlyháza Kartal Kékestető Kemence Kerepes Kesztölc Keszü Kimle Királyszentistván Kisapostag Kisbucsa Kisherend Kiskundorozsma Kiskunlacháza Kiskutas Kismaros Kisnémedi Kisoroszi Kispáli Kistarcsa Kóka Komló Kosd Kóspallag Kozármisleny Kökény Kőszárhegy Kővágószőlős Kővágótőttős Kunsziget Lábatlan Lakhegy Leányfalu Leányvár Lébénymiklós Letkés Levél Liget Lillafüred E Liszó Lothárd Lovászhetény Maglód Magyaregregy Magyarsarlós Magyarszék Majosháza Mályi Mánfa Mány Máriahalom

14 14 Település Területi kód Máriakálnok Márianosztra Márkó Martonfa Mátrafüred Mátraháza Mecsekjánosi Mecsekpölöske Mende Ménfőcsanak E Mikepércs Miklósfa Miskolc E Miskolc-Egyetemváros E Miskolc-Mád E Mogyoród Mogyorósbánya Moha Monor Monorierdő Mosonszentmiklós Mosonszolnok Mosonudvar Mosonújhely Nagybörzsöny Nagykanizsa Nagykanizsa-agola Nagykovácsi Nagykozár Nagykutas Nagylengyel Nagymacs E Nagymaros Nagypáli Nagysáp Nagytarcsa Nemeshetés Nemessándorháza Nemesszentandrás Neszmély Nyékládháza Nyergesújfalu Nyíregyháza Nyírpazony Nyírszőlős Óbarok Ócsa Orci C Orfű Ormándlak Oros Őrbottyán Örkény Öttevény Pákozd Pálhalma Település Területi kód Palin Paloznak Páty Pécel Pécs C Pécsudvard Pécsvárad Pellérd Penc Perbál Pereces E Pereked Perőcsény Péteri Pethőhenye Pilisborosjenő Piliscsaba Piliscsév Pilisjászfalu Pilismarót Pilisvörösvár Pilisszántó Pilisszentiván Pilisszentkereszt Pilisszentlászló Pilisszentlélek Pócsmegyer Pogány Pomáz Pusztazámor Püspökhatvan Püspökszilágy Rábapatona Rácalmás Ráckeresztúr Rád Rajka Rám Remeteszőlős Romonya Salgóbánya Salgótarján Sánc Sántos Sárhida Sári Sárisáp Sárkeresztes Sárkeszi Sárpentele Sárszentmihály Simonfa Solymár Somoskőújfalu Sóskút Sóstófürdő Település Területi kód Sóstóhegy Sukoró Surány Sülysáp Süttő Szada Szalkszentmárton Szandaszőlős E Szántód Szár Szárliget Szarvaskő Százhalombatta Szeged Székesfehérvár C Szekszárd C Szemely Szentbalázs Szentendre Szentlőrinckáta Szentmártonkáta Szentmihály Szigetcsép Szigethalom Szigetmonostor Szigetszentmiklós Szilágy Szilasliget Szirma E Szob Szokolya Szolnok E Szomód Szomor Sződ Sződliget Szőkéd Szőreg Táborfalva Tahi Tahitótfalu Taksony Tápé Tápiósáp Tápiósüly Tápiószecső Tapolcafürdő E Tardos Tarján Tárnok Tass Taszár Tát Tatabánya Telki Tésa Település Területi kód Teskánd Tinnye Tóalmás Tokod Tokodaltáró Toponár C Tök Tököl Törökbálint Tura Újbarok Újhartyán Újrónafő Úny Úri Üllő Üröm Üszögpuszta Vác Vácduka Vácegres Váchartyán Váckisújfalu Vácrátót Vácszentlászló Valkó Vámosmikola Vámosszabadi Vasad Vasas C Vecsés Veresegyház Verőce Verseg Vértestolna Vértesszőlős Veszprém Viscosa Visegrád Visegrád-izellatelep Vörösberény Zagyvapálfalva Zagyvaróna Zalaboldogfa Zalaegerszeg Zalaszentiván Zalaszentlőrinc Zamárdi Zebegény Zengővárkony Zsámbék Zsámbok Zselickislak C Zselicszentpál Minden olyan település, amely nem került felsorolásra: I

15 EYEI TEÁOR TÁLÁZAT TEÁOR kód 01.11, 01.12, 01.13, 01.14, 01.15, 01.16, 01.19, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 01.29, 01.30, 01.41, 01.42, 01.43, 01.44, 01.45, 01.46, 01.47, 01.49, 01.50, 01.61, 01.62, 01.63, 01.64, 01.70, 02.10, 02.20, 02.30, 02.40, 03.11, 03.12, 03.21, 03.22, 05.10, 05.20, 06.10, 06.20, 07.10, 07.21, 07.29, 08.11, 08.12, 08.91, 08.92, 08.93, 08.99, 09.10, 09.90, 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.29, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.20, 19.10, 19.20, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.20, 20.30, 20.41, 20.42, 20.51, 20.52, 20.53, 20.59, 20.60, 21.10, 21.20, 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70, 26.80, 27.11, 27.12, 27.20, 27.31, 27.32, 27.33, 27.40, 27.51, 27.52, 27.90, 28.11, 28.12, 28.13, 28.14, 28.15, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09, 32.11, 32.12, 32.13, 32.20, 32.30, 32.40, 32.50, 32.91, 32.99, 33.11, 33.12, 33.13, 33.14, 33.15, 33.16, 33.17, 33.19, 33.20, 35.11, 35.12, 35.13, 35.14, 35.21, 35.22, 35.23, 35.30, 36.00, 37.00, 38.11, 38.12, 38.21, 38.22, 38.31, 38.32, 39.00, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, , 58.12, 58.13, 58.14, 58.19, 58.21, 58.29, 59.11, 59.12, 59.13, 59.14, 59.20, 60.10, 60.20, 61.10, 61.20, 61.30, 61.90, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11, 63.12, 63.91, 63.99, 64.11, 64.19, 64.20, 64.30, 64.91, 64.92, 64.99, 65.11, 65.12, 65.20, 65.30, 66.11, 66.12, 66.19, 66.21, 66.22, 66.29, 66.30, 68.10, 68.20, 68.31, 68.32, 69.10, 69.20, 70.10, 70.21, 70.22, 71.11, 71.12, 71.20, 72.11, 72.19, 72.20, 73.11, 73.12, 73.20, 74.10, 74.20, 74.30, 74.90, 75.00, 77.12, 77.21, 77.22, 77.29, 77.31, 77.32, 77.33, 77.34, 77.35, 77.39, 77.40, 82.11, 82.19, 82.20, 82.30, 82.91, 82.92, 82.99, 84.11, 84.12, 84.13, 84.21, 84.22, 84.23, 84.25, 84.30, 85.10, 85.20, 85.31, 85.32, 85.41, 85.42, 85.51, 85.52, 85.53, 85.59, 85.60, , 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 10.91, 10.92, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 12.00, 24.10, 24.20, 24.31, 24.32, 24.33, 24.34, 24.41, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45, 24.46, 24.51, 24.52, 24.53, 24.54, 25.11, 25.12, 25.21, 25.29, 25.30, 25.40, 25.50, 25.61, 25.62, 25.71, 25.72, 25.73, 25.91, 25.92, 25.93, 25.94, 25.99, 41.10, 41.20, 43.11, 43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 45.11, 45.19, 45.20, 45.31, 45.32, 45.40, 46.11, 46.12, 46.13, 46.14, 46.15, 46.16, 46.17, 46.18, 46.19, 46.21, 46.22, 46.23, 46.24, 46.31, 46.32, 46.33, 46.34, 46.35, 46.36, 46.37, 46.38, 46.39, 46.41, 46.42, 46.43, 46.44, 46.45, 46.46, 46.47, 46.48, 46.49, 46.51, 46.52, 46.61, 46.62, 46.63, 46.64, 46.65, 46.66, 46.69, 46.71, 46.72, 46.73, 46.74, 46.75, 46.76, 46.77, 46.90, 47.11, 47.19, 47.21, 47.22, 47.23, 47.24, 47.25, 47.26, 47.29, 47.30, 47.41, 47.42, 47.43, 47.51, 47.52, 47.53, 47.54, 47.59, 47.61, 47.62, 47.63, 47.64, 47.65, 47.71, 47.72, 47.73, 47.74, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.81, 47.82, 47.89, 47.91, 47.99, 52.10, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.29, 55.10, 55.20, 55.30, 55.90, 56.10, 56.21, 56.29, 56.30, 78.10, 78.20, 78.30, 79.11, 79.12, 79.90, 80.10, 80.20, 80.30, 81.10, 81.21, 81.22, 81.29, 81.30, 84.24, 86.10, 86.21, 86.22, 86.23, 86.90, 87.10, 87.20, 87.30, 87.90, 88.10, 88.91, 88.99, 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 91.01, 91.02, 91.03, 91.04, 92.00, 93.11, 93.12, 93.13, 93.19, 93.21, 93.29, 94.11, 94.12, 94.20, 94.92, 94.99, 95.11, 95.12, 95.21, 95.22, 95.23, 95.24, 95.25, 95.29, 96.01, 96.02, 96.03, 96.04, 96.09, 97.00, 98.10, 98.20, , 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 13.10, 13.20, 13.30, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.11, 22.19, 22.21, 22.22, 22.23, 22.29, 23.11, 23.12, 23.13, 23.14, 23.19, 23.20, 23.31, 23.32, 23.41, 23.42, 23.43, 23.44, 23.49, 23.51, 23.52, 23.61, 23.62, 23.63, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70, 23.91, , 29.20, 29.31, 29.32, 30.11, 30.12, 30.20, 30.30, 30.40, 30.91, 30.92, 30.99, 49.10, 49.20, 49.31, 49.32, 49.39, 49.41, 49.42, 49.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.10, 51.21, 51.22, 53.10, 53.20, ,8 0,9 1 1,3 3 15

16 2016. JANUÁR 1-JÉN ATÁLYOS ALAPÍJTÁLA A személygépkocsi teljesítménye Területi kód Természetes személy életkora (év) Nem természetes személy 38 kw alatti kw kw kw kw kw kw 180 kw feletti A C,, E , , I A C,, E , , I A C,, E , , I A C,, E , , I A C,, E , , I A C,, E , , I A C,, E , , I A C,, E , , I Tehergépkocsi (<=3,5t) Tehergépkocsi Területi kód Természetes személy kora (év) Nem természetes személy A , C, E ,,, I >3,5t és <=12t >12t Területi kód Természetes személy Nem természetes személy A, C,, E,,,, I A, C,, E,,,, I

17 Motorkerékpár Korrekciós tábla Minden magyarországi terület Természetes személy kora (év) Nem természetes személy 0-12 kw-ig kw-ig kw-ig kw felett Segédmotoros kerékpár Autóbusz Minden magyarországi terület Éves alapdíj férőhely férőhely férőhely férőhely Egyéb Minden magyarországi terület Éves alapdíj Lassú jármű, munkagép, M rendszám Pótkocsi, félpótkocsi (<=0,75 t) Pótkocsi, félpótkocsi (>0,75 t és <=10 t) Pótkocsi, félpótkocsi (>10 t) Lassú jármű pótkocsija (<=0,75 t) Lassú jármű pótkocsija (>0,75 t és <=10 t) Lassú jármű pótkocsija (>10 t) Mezőgazdasági vontató Vontató Személygépkocsi Motorkerékpár cm 3 kw cm 3 kw 850 cm 3 37 kw 150 cm 3 12 kw cm 3 50 kw cm 3 35 kw cm 3 63 kw cm 3 70 kw cm 3 79 kw 550 cm 3 felett 71 kw 2000 cm 3 felett 101 kw atározott időre szóló szerződések díjai Kategória avi díj Személygépkocsi Motorkerékpár Autóbusz, trolibusz Tehergépkocsi Vontató Munkagép Pótkocsi, félpótkocsi, lassú jármű pótkocsija Mezőgazdasági vontató Lassú jármű Próba P rendszám Négykerekű segédmotoros kerékpár Éves átlagos futásteljesítmény 0 km km 0, km km 0, km km km km vagy a szerződő nem nyilatkozik 1, km km 1, km - 1,22 ONUS-MALUS ÍJAKTOR TÁLA Kockázatviselés kezdete onus-/malus fokozat vagy előtti és közötti (beleértve mindkét napot), ha az évforduló vagy azt követő december 31. nem december 31. december 31. nem december 31. december 31. nem december 31. M04 2,6 2,3 2,6 2 2,6 1,75 M03 2,3 2 2,3 1,75 2,3 1,5 M02 2 1,75 2 1,5 2 1,3 M01 1,75 1,5 1,75 1,3 1,75 1,15 A00 1,5 1,3 1,5 1,15 1, ,3 1,15 1,3 1 1,3 0, ,15 1 1,15 0,93 1,15 0, ,93 1 0,87 1 0, ,92 0,87 0,92 0,81 0,92 0, ,86 0,81 0,86 0,76 0,86 0, ,8 0,76 0,8 0,71 0,8 0, ,75 0,71 0,75 0,66 0,75 0, ,7 0,66 0,7 0,62 0,7 0, ,65 0,62 0,65 0,58 0,65 0, ,51 0,52 0,51 0,52 0,51 0,5 17

18 2016. JANUÁR 2-ÁN ÉS AZT KÖVETŐEN ATÁLYOS ALAPÍJTÁLA A személygépkocsi teljesítménye Területi kód Természetes személy életkora (év) Nem természetes személy 38 kw alatti kw kw kw kw kw kw 180 kw feletti A C,, E , , I A C,, E , , I A C,, E , , I A C,, E , , I A C,, E , , I A C,, E , , I A C,, E , , I A C,, E , , I Tehergépkocsi (<=3,5t) Tehergépkocsi Területi kód Természetes személy kora (év) Nem természetes személy A , C, E ,,, I >3,5t és <=12t >12t Területi kód Természetes személy Nem természetes személy A, C,, E,,,, I A, C,, E,,,, I

19 Motorkerékpár Korrekciós tábla Minden magyarországi terület Természetes személy kora (év) Nem természetes személy 0-12 kw-ig kw-ig kw-ig kw felett Segédmotoros kerékpár Autóbusz Minden magyarországi terület Éves alapdíj férőhely férőhely férőhely férőhely Egyéb Minden magyarországi terület Éves alapdíj Lassú jármű, munkagép, M rendszám Pótkocsi, félpótkocsi (<=0,75 t) Pótkocsi, félpótkocsi (>0,75 t és <=10 t) Pótkocsi, félpótkocsi (>10 t) Lassú jármű pótkocsija (<=0,75 t) Lassú jármű pótkocsija (>0,75 t és <=10 t) Lassú jármű pótkocsija (>10 t) Mezőgazdasági vontató Vontató Személygépkocsi Motorkerékpár cm 3 kw cm 3 kw 850 cm 3 37 kw 150 cm 3 12 kw cm 3 50 kw cm 3 35 kw cm 3 63 kw cm 3 70 kw cm 3 79 kw 550 cm 3 felett 71 kw 2000 cm 3 felett 101 kw atározott időre szóló szerződések díjai Kategória avi díj Személygépkocsi Motorkerékpár Autóbusz, trolibusz Tehergépkocsi Vontató Munkagép Pótkocsi, félpótkocsi, lassú jármű pótkocsija Mezőgazdasági vontató Lassú jármű Próba P rendszám Négykerekű segédmotoros kerékpár Éves átlagos futásteljesítmény 0 km km 0, km km 0, km km km km vagy a szerződő nem nyilatkozik 1, km km 1, km - 1,22 ONUS-MALUS ÍJAKTOR TÁLA Kockázatviselés kezdete onus-/malus fokozat vagy előtti és közötti (beleértve mindkét napot), ha az évforduló vagy azt követő december 31. nem december 31. december 31. nem december 31. december 31. nem december 31. M04 2,6 2,3 2,6 2 2,6 1,75 M03 2,3 2 2,3 1,75 2,3 1,5 M02 2 1,75 2 1,5 2 1,3 M01 1,75 1,5 1,75 1,3 1,75 1,15 A00 1,5 1,3 1,5 1,15 1, ,3 1,15 1,3 1 1,3 0, ,15 1 1,15 0,93 1,15 0, ,93 1 0,87 1 0, ,92 0,87 0,92 0,81 0,92 0, ,86 0,81 0,86 0,76 0,86 0, ,8 0,76 0,8 0,71 0,8 0, ,75 0,71 0,75 0,66 0,75 0, ,7 0,66 0,7 0,62 0,7 0, ,65 0,62 0,65 0,58 0,65 0, ,51 0,52 0,51 0,52 0,51 0,5 19

20 A enerali iztosító Zrt. OT rendszámmal rendelkező gépjárművekre vonatkozó tarifája 1. A jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződések esetén az alábbi feltételek teljesülése esetén alkalmazható az OT tarifa: 1.1 A gépjármű OT forgalmi rendszámmal rendelkezik. 1.2 A gépjármű kategóriája személygépkocsi, motorkerékpár vagy tehergépkocsi. 1.3 A biztosítási díjat a szerződő éves ütemezésben fizeti meg. 2. Jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdetű szerződések esetén az OT tarifát abban az esetben alkalmazza a biztosító, amennyiben az ugyanazon gépjárműre vonatkozó szerződés a biztosító által meghirdetett veterán tarifa vagy OT rendszámmal rendelkező gépjárművekre vonatkozó tarifa alapján jött létre. 3. A díj kiszámításának folyamata 3.1 Válassza ki a forgalmi engedélyben szereplő gépjármű-kategória alapján a megfelelő díjtáblát. 3.2 atározza meg a gépjármű forgalmi engedélyéből személygépkocsi és motorkerékpár esetén a biztosítandó gépjármű teljesítményét (kw), tehergépkocsi esetén a megengedett legnagyobb össztömegét. Amennyiben 20kW alatti teljesítmény szerepel a személygépkocsijának forgalmi engedélyében vagy 10kW alatti teljesítmény szerepel a motorkerékpárjának forgalmi engedélyében, abban az esetben a Korrekciós táblából válassza ki, hogy a gépjárművének lökettérfogata alapján melyik cm 3 kategóriába tartozik, majd a vele azonos sorban lévő kw érték szerint sorolja be személygépkocsiját vagy motorkerékpárját. 3.3 Az OT rendszámú személygépkocsik, motorkerékpárok vagy tehergépkocsik díjtáblából a gépjármű adatok alapján olvassa le az adott gépjárműre vonatkozóan a szerződéshez tartozó éves alapdíjat. 3.4 A ONUS-MALUS díjfaktor tábla OT rendszámmal rendelkező gépjárművek esetén táblából válassza ki a szerződéshez tartozó bonus-malus díjfaktort, melyet az éves alapdíjjal megszorozva megkapja a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási szerződése éves díját. 3.5 Az OT tarifa alkalmazása esetén a szerződő a Testületi és VIP kedvezményen kívül további kedvezmény igénybevételére nem jogosult. A Testületi és VIP kedvezmény a Tarifaszabályozás az egyedi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésekre III. 10. és III. 11. pontban foglalt szabályozásnak megfelelően vehető figyelembe. 20

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: 2015. február 1. Nysz.: 17423

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: 2015. február 1. Nysz.: 17423 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv atályos: 2015. február 1. Nysz.: 17423 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2015. február 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Generali-Providencia Biztosító Zrt. enerali-providencia iztosító Zrt. 2013. január 1-jétõl érvényes kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási díjai elhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítással kapcsolatos

Részletesebben

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Generali-Providencia Biztosító Zrt. enerali-providencia iztosító Zrt. 2011. évi kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás díjai elhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítással kapcsolatos jognyilatkozataikat

Részletesebben

A Magyar Posta Biztosító Zrt. PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának 2016. január 1-jétől alkalmazandó tarifája

A Magyar Posta Biztosító Zrt. PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának 2016. január 1-jétől alkalmazandó tarifája A Magyar Posta Biztosító Zrt. PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának 2016. január 1-jétől alkalmazandó tarifája Ügyfélszolgálat: 06 40 200 480 (H 8:00-20:00, K-P 8:00-18:00) Fax: 06 1 423

Részletesebben

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 2015.05.01-től érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 2015.05.01-től érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a gépjármű üzembentartójának

Részletesebben

Önvédelem. kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16440

Önvédelem. kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16440 Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16440 Tartalomjegyzék Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4)... 3 I. Általános

Részletesebben

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás www.allianz.hu Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás Terméktájékoztató és Általános szerzõdési feltételek Hatályos 2015. november 1-jétől 1 / 49 Tartalomjegyzék Köszöntő...............................................3

Részletesebben

Személyi azonosító okmány száma/cg

Személyi azonosító okmány száma/cg Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés kárbiztosítás nélkül 1 amely létrejött egyrészről Lízingbevevő neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet vállal a t terhelő

Részletesebben

Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF3)

Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF3) Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF3) Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 16051 Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF3) 1. fejezet A biztosítás

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés neve: Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet

Részletesebben

Szabályzat. E-Optimum casco

Szabályzat. E-Optimum casco Szabályzat E-Optimum casco E-Optimum casco biztosítás ügyféltájékoztató és általános szerződési feltételek Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Köszönjük, hogy biztosítási ajánlatával társaságunkat,

Részletesebben

Műszaki Segítségnyújtás. kiegészítő szolgáltatás különös feltételei (MSKSKF2) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16448

Műszaki Segítségnyújtás. kiegészítő szolgáltatás különös feltételei (MSKSKF2) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16448 Műszaki Segítségnyújtás kiegészítő szolgáltatás különös feltételei (MSKSKF2) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16448 Tartalomjegyzék Műszaki Segítségnyújtás kiegészítő szolgáltatás különös feltételei

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Áthidaló kölcsön igénylési feltételeiről

Az OTP Lakástakarék Áthidaló kölcsön igénylési feltételeiről 1. A termék megnevezése OTP Lakástakarék Áthidaló Kölcsön fix kamatozással (továbbiakban: Áthidaló kölcsön) és OTP Lakástakarék lakáskölcsön (továbbiakban: lakáskölcsön) (Áthidaló kölcsön és lakáskölcsön

Részletesebben

Porsche részleges körű casco szabályzat

Porsche részleges körű casco szabályzat Porsche részleges körű casco szabályzat 1 PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZERZŐDÉS ELEMEI: Töréskárból eredő totálkár-biztosítás Elemi- és tűzkár-biztosítás Teljes

Részletesebben

2009. évi LXII. törvény

2009. évi LXII. törvény 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal szemben támasztott megalapozott

Részletesebben

b)6 Magyarország területén rendezett gépjárműversenyen (edzésen) részt vevő gépjárművekre kötött felelősségbiztosítási szerződésekre;

b)6 Magyarország területén rendezett gépjárműversenyen (edzésen) részt vevő gépjárművekre kötött felelősségbiztosítási szerződésekre; 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról1 Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal szemben támasztott megalapozott

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek A biztosítótársaságra vonatkozó adatok H-1082 Budapest, Baross u. 1. H-1461 Bp., Pf. 131. Telefon: (+36-1) 486-4200 Cégjegyzékszám: 01-10-041566

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról 1 Hatályos: 2013.10.01-2013.12.31 Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 13050/2 Hatályos 2016. január 1-jétől

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ GARANCIA PLUSZ GARANCIA PLUSZ PLATINA

BIZTOSÍTÁSI TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ GARANCIA PLUSZ GARANCIA PLUSZ PLATINA GARANCIA PLUSZ GARANCIA PLUSZ GOLD GARANCIA PLUSZ PLATINA BIZTOSÍTÁSI TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A Media Markt üzleteiben vásárolt készülékekhez köthető Garancia Plusz biztosításhoz Kárbejelentés: Cardif Biztosító

Részletesebben

Multi Casco Reál biztosítás általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztató

Multi Casco Reál biztosítás általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztató Multi Casco Reál biztosítás általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Köszönjük, hogy biztosítási ajánlatával társaságunkat, az UNIQA Biztosító Zrt.-t

Részletesebben

A KÖLCSÖN CÉLJA, ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A KÖLCSÖN CÉLJA, ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Érvényes: 2013. október 2-től CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK KÉSZLETFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL MEGKÖTÖTT KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK TÉTELES KÉSZLETFINANSZÍROZÁS

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS ÉSSZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) MKB Frissítő és MKB Frissítő Extra Folyószámlahitelhez Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igényelt

Részletesebben

MOBIL CASCO II. keretszerződés alapbiztosítási feltételei

MOBIL CASCO II. keretszerződés alapbiztosítási feltételei keretszerződés alapbiztosítási feltételei A jelen alapbiztosítási feltételek szerint létrejött keretjellegű casco szerződés alapján az OTP Garancia Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) forint pénznemben,

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2014. február 2-ától érvényes díjtarifája Kérjük a tarifálás során

Részletesebben

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től A K&H felelősségbiztosítás különös és kiegészítő feltételei, valamint záradékai vonatkoznak a jelen feltételek alapján

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2012. augusztus 31. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Hitelkártya általános igénylési feltételek A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 18 év feletti életkor; bejelentett magyarországi állandó lakóhely; MasterCard Electronic hitelkártyák esetében legalább

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL A GRÁNIT Bank a 16/2016. Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) IV. fejezetében meghatározott 3 vagy több gyermekes családok részére nyújtható

Részletesebben

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Fővárosi Vízművek Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT AEGON Motor Casco biztosítás szabályzat Tartalomjegyzék 1. MOTOR CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 5 1.1. A biztosítási

Részletesebben

UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei

UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei Az UNION Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített esetekben és mértékben

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2015. április 7-étől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2015. április 7-étől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a kötelező

Részletesebben

Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei

Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei Hatályos: 2013. június 1-jétől Ny. sz.: 15799 Tartalomjegyzék Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei...............................................

Részletesebben

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:24424-2013:text:hu:html HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

CORIS MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek és. muaszf20150204

CORIS MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek és. muaszf20150204 CORIS MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Szerződési Feltételek és MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Hogyan tudom a jövedelmemet garantálni? Ki fogja fizetni a törlesztéseimet

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szentgál HU21-31467 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szentgál HU21-31467 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szentgál HU21-31467 pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek

Részletesebben

59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a nem lakossági közüzemi fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató által szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról A villamos energiáról szóló 2001. évi CX.

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ és BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

BIZTOSÍTÁSI TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ és BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK Garancia PlusZ Garancia PlusZ gold Garancia PlusZ platina akciós BIZTOSÍTÁSI TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ és BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK A Media Markt által közvetített olyan Garancia Plusz biztosításhoz, mely biztosítás

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója. Tisztelt Partnerünk!

A Genertel Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója. Tisztelt Partnerünk! A Genertel Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója Tisztelt Partnerünk! Örömünkre szolgál, hogy biztosítási szerződése megkötéséhez társaságunkat választotta. 1) Szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatának

Részletesebben

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Televízió és rádió műsorelosztás

Televízió és rádió műsorelosztás ÁSZF Változások kivonat 1 / 23 Kivonat az ÁSZF-en történt változásokról A következő módosításokat tettük a 2015. szeptember 1-jétől hatályos televízió és rádió műsorelosztási és internet hozzáférési (ellátási)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Mennyiség: Összesen 131,5 km és 19.260 nm, a dokumentációban megadott bontásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Mennyiség: Összesen 131,5 km és 19.260 nm, a dokumentációban megadott bontásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1) Az ajánlatkérő adatai: Neve: Biatorbágy Város Önkormányzata Címe: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Kapcsolattartási pont: Dobosy Gáborné osztályvezető Telefonszám: 23/310-174/125

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az OTP Lakástakarék Zrt. kamat, díj és költség tételeiről Érvényes: 2016. június 1-től

HIRDETMÉNY. az OTP Lakástakarék Zrt. kamat, díj és költség tételeiről Érvényes: 2016. június 1-től HIRDETMÉNY az OTP Lakástakarék Zrt. kamat, díj és költség tételeiről Érvényes: 2016. június 1-től A Hirdetményben történt módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre! I. LAKÁSTAKARÉK MEGTAKARÍTÁSI

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004. (X.01.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004. (X.01.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (X.01.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről, egységes szerkezetben a lakások és helyiségek

Részletesebben

P Parragi és Társa Ügyvédi Iroda

P Parragi és Társa Ügyvédi Iroda Hírlevél 2014/1 Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Olvasók! Irodánk Hírlevelének idei első száma többek között a hatályos Ptk. pénztartozás teljesítésére és a késedelmi kamatra vonatkozó szabályaival, a Munka

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 143-249204. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 143-249204. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249204-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 143-249204 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103342-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal:

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: 274/2009. (VII. 21.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: A Törökbálinti Városfejlesztő

Részletesebben

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja.

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. Tájékoztatás a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2011. január 1-jétől alkalmazandó a személyi jövedelemadó

Részletesebben

BIZOMÁNYOSI KIADVÁNY ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

BIZOMÁNYOSI KIADVÁNY ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BIZOMÁNYOSI KIADVÁNY ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Kereskedő adatai... 4 2. Az ÁSZF... 4 3. Fogalmak... 4 4. Kereskedelmi szerződés létrejötte, módosítása, megszűnése...

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő BESZÉDÁTVITELI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Autotelikus Kft. (székhely: 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 10. 1. em. 3, Cégjegyzékszám 01-09-971217,.a továbbiakban: Bérbeadó) bérbe adja a Bérleti Szerződésben (a továbbiakban: Bérleti Szerződés)

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. június 02. A Hirdetmény közzététele: 2014. június

Részletesebben

Ügyfél nyilatkozatok és tájékoztató OPEL CASCO biztosításhoz lízingbe adott gépjárművek esetén

Ügyfél nyilatkozatok és tájékoztató OPEL CASCO biztosításhoz lízingbe adott gépjárművek esetén Ügyfél nyilatkozatok és tájékoztató OPEL CASCO biztosításhoz lízingbe adott gépjárművek esetén I. Társbiztosítotti nyilatkozat biztosítási fedezetbe vonáshoz Alulírott lízingbe vevő név:. lakcím:.. születési

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

4. ELSZÁMOLÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK KÖRE KÖLTSÉGENKÉNT...16

4. ELSZÁMOLÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK KÖRE KÖLTSÉGENKÉNT...16 Útmutató a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetésre került Tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, diákolimpiákon való részvételének támogatása című pályázathoz

Részletesebben

K&H vállalkozói biztosítás. érvényes: 2016.január 01-től

K&H vállalkozói biztosítás. érvényes: 2016.január 01-től K&H vállalkozói biztosítás érvényes: 2016.január 01-től K&H vállalkozói biztosítás ügyfél-tájékoztató Kedves Ügyfelünk! Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H vállalkozói biztosítást, amely az érdekeltségébe

Részletesebben

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015.

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Ajánlati felhívás - Egyes Hirdetmény típusa:

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

-/(ML TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Egyedi szerződés száma: FO-151-O1-2013 11. amely létrejött

-/(ML TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Egyedi szerződés száma: FO-151-O1-2013 11. amely létrejött az amely létrejött -/(ML TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Egyedi szerződés száma: FO-151-O1-2013 11 egyrészről a(z) MVM Partner Energiakereskedelmi ZRL mint energiakereskedő (továbbiakban,

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013.

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

17/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

17/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 17/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről * A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2007.(II. 01.) RENDELETÉNEK a 14/2007.(IX. 27.) rendelettel, a 19/2007.(XI.

Részletesebben

FHB LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA

FHB LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA FHB LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA Az FHB Lízing Zrt. hivatalos tájékoztatója zálogkölcsön és pénzügyi ingatlanlízing termékek esetén alkalmazott, kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési

Részletesebben

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2015. szeptember 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Hitelkártya általános igénylési feltételek A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 18 év feletti életkor; bejelentett magyarországi állandó lakóhely; MasterCard Electronic hitelkártyák esetében legalább

Részletesebben

Hatályos 2013. január 1-jétől

Hatályos 2013. január 1-jétől ELŐFIZETÉSES LAPTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos 2013. január 1-jétől Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató adatai, neve, székhelye, postacíme... 4 2. Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

SIGNAL. csoportos éves díjfizetésű kölcsönfedezeti élet- és egészségkárosodás biztosítás feltételek

SIGNAL. csoportos éves díjfizetésű kölcsönfedezeti élet- és egészségkárosodás biztosítás feltételek SIGNAL csoportos éves díjfizetésű kölcsönfedezeti élet- és egészségkárosodás biztosítás feltételek TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztosítási szerződés alanyai...3 2. Biztosítási események...3 3. A maradandó egészségkárosodás

Részletesebben

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből K i v o n a t Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú)

Részletesebben

Biztosító felügyeleti szerve. Jogorvoslati lehetőségek. Érvényes: 2016.01.28-tól - 2 -

Biztosító felügyeleti szerve. Jogorvoslati lehetőségek. Érvényes: 2016.01.28-tól - 2 - Terméktájékoztató a CARDIF Biztosító Zrt. által nyújtott Jövedelempótló biztosításhoz. Jelen terméktájékoztató a Diákhitel Központ Zrt. által nyújtott diákhitelhez igényelhető Jövedelempótló biztosítás

Részletesebben

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II.

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II. A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) ÖKT rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Módosította: 15/2002. (III. 28.) ÖKT. rendelet, 33/2005. (XII.1.) a 11/2006. (II. 24.),

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Illés Béla szolgáltató

Illés Béla szolgáltató llés Béla szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatás hoz Érvényes: Mórágy körzetében Hatályba lépés kelte: 2014.08.01. Utolsó módosítás kelte: 2014.07.01. 2 ;

Részletesebben

AKCIÓK (ÉRVÉNYES: 2016.05.17-TŐL)

AKCIÓK (ÉRVÉNYES: 2016.05.17-TŐL) AKCIÓK (ÉRVÉNYES: 2016.05.17-TŐL) A nem akciós (standard feltételekkel igénybe vehető) hitelekre vonatkozó kamat, kezelési költség és egyéb díjak mértékét a Hirdetmény további mellékletei tartalmazzák.

Részletesebben

Biztosítási terméktájékoztató

Biztosítási terméktájékoztató Biztosítási terméktájékoztató Az Auchan Garancia biztosításhoz Jelen terméktájékoztató az ONEY Magyarország Zrt. és a CARDIF Biztosító Zrt. között létrejött 1/B/2012 Oney számú csoportos biztosítási szerződés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Hatályos: 2015. XII. 01.

Általános Szerződési Feltételek. Hatályos: 2015. XII. 01. Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2015. XII. 01. 1 Tartalomjegyzék: Hivatkozott jogszabályok 3 old. Általános adatok, elérhetőség 4. old. Előfizetői szerződés megkötése és feltételei 5 old. Előfizetői

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1146 Budapest, Thököly út 172. TELEFON: +36 1 / 796 19 44 W W W. G R E E N PA S S. P R O GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK GREEN PASS Utalvány Hatályos: 2015. december 14-től

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Hatályos: 2009. február 20. Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának 25/2005. (VI.19.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Lifelearning.hu - ÁSZF - 2016. Lifelearning.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Rt. TÖRZSRÉSZVÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN

A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Rt. TÖRZSRÉSZVÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN A FELÜGYELET RÉSZÉRE JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTOTT PÉLDÁNY. A JELEN AJÁNLATOT A FELÜGYELET MÉG NEM HAGYTA JÓVÁ A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8 A Szépművészeti Múzeum főépülete, a Magyar Nemzeti Galéria, a Könyvtárépület, a Vasarely Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, az Artpool Művészetkutató Központ és a Benczúr Irodaházban található

Részletesebben

AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI Érvényes: 2015. október 15-től A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tájékoztató. c. illetőleg a 06 1 501 9770 (központi) információs telefonvonalon hétköznap hétfőtől péntekig 8.00 16.00 óra között.

Tájékoztató. c. illetőleg a 06 1 501 9770 (központi) információs telefonvonalon hétköznap hétfőtől péntekig 8.00 16.00 óra között. Tájékoztató Köszönjük, hogy a Pcland Extra Garancia biztosítást választotta, üdvözöljük ügyfeleink között! Tudjuk, hogy a biztosítási szakszövegek nem tartoznak a könnyen értelmezhető kellemes olvasmányok

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel) Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítási jogszabályok 2015

Nyugdíjbiztosítási jogszabályok 2015 Nyugdíjbiztosítási jogszabályok 2015 1. Korhatár előtti ellátások Nem változott. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv. (Tny.) 6. -a szerint 2015.01.01-jétől csak az öregségi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben