Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe"

Átírás

1 Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás február 2-ától érvényes díjtarifája Kérjük a tarifálás során legyen fokozott figyelemmel szerződésének kockázatkezdetére, következő évfordulójára, illetve arra, hogy amennyiben Ön jelenleg nem rendelkezik, illetőleg nem is rendelkezett az I. pontban meghatározott kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szerződéssel az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepénél, semmilyen esetben se számítsa ki díját az I. pontban foglaltak szerint! Amennyiben Ön gépjármű-flottára kíván kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szerződést kötni, alkalmazza a III. pontban foglaltakat. Tartalomjegyzék: - Általános információk: 2. oldal - Kiegészítő élet és közlekedési balesetbiztosítás 3. oldal - A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések díjszámítása 5. oldal - Azon szerződők biztosítási díjának meghatározása, akik a Biztosítónál rendelkeznek érvényes Kötelző Gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel (I. TARIFA: meglévő ügyfelek díjtarifája) 8. oldal - Azon szerződők biztosítási díjának meghatározása, akik nem rendelkeznek a Biztosítónál érvényes Kötelző Gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel (II. TARIFA: új ügyfelek díjtarifája) 37. oldal - Gépjármű-flottákra vonatkozó díjtarifa (III. TARIFA) 56. oldal A tartalomjegyzék az Ön könnyebb eligazodását szolgálja, a megfelelő díjtarifa kiválasztásához, és a biztosítási díj meghatározásához minden esetben figyelmesen olvassa el a megfelelő fejezet rendelkezéseit! 1

2 Általános információk Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését érvényesen nem mondja fel, az ugyanarra az időszakra kötött további biztosítási szerződés a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításáról szóló 2009.évi LXII. törvény 10. -a alapján érvénytelen. Tájékoztatás a baleseti adóról Kérjünk annak érdekében, hogy minden szükséges információval rendelkezzen a január 1-ével bevezetett baleseti adóval összefüggésben, figyelmesen tanulmányozza át az alábbiakat: A baleseti adó megfizetésének kötelezettségét a népegészségügyi termékadóról szóló évi CIII. törvény írja elő. A jogszabály a tarifa megjelenésének napján hatályos a baleseti adóra vonatkozó szövege az alábbi: BALESETI ADÓ 1. Az adókötelezettség, az adó alanya 11/A. (1) A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény (Kgfb. tv.) szerinti biztosítási kötelezettség után baleseti adót (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában a baleseti adó: adó) kell fizetni. (2) Az (1) bekezdés szerinti adókötelezettség a Kgfb. tv. szerinti biztosítási időszak első napján keletkezik és utolsó napján szűnik meg. (3) Ha a biztosító értesítése alapján a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás díjának meg nem fizetése miatt a gépjármű forgalomból való kivonása iránti eljárás indul, az adókötelezettség - a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a gépjármű forgalomból való kivonása napján szűnik meg. 11/B. Az adó alanya az a személy vagy szervezet, akit vagy amelyet a Kgfb. tv. szerinti biztosítási kötelezettség terhel. 2. Az adó alapja, mértéke 11/C. (1) Az adó alapja az éves kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díj, ide értve a Kgfb. tv. szerint megállapított fedezetlenségi díjat is (a továbbiakban együtt: biztosítási díj). (2) Határozott tartamú Kgfb. tv. szerinti biztosítási szerződés esetén az adó alapja a határozott időtartamra megállapított egyszeri biztosítási díj. (3) Az adó alapja a) a Kgfb. tv. szerinti fedezetlenségi időtartam, továbbá b) a Kgfb. tv. szerinti türelmi idő és - biztosító kockázatviselésével nem érintett -, a gépjármű forgalomból való kivonásának napjáig terjedő időtartam (a továbbiakban: biztosítási díjjal le nem fedett időtartam) azon napjaira, melyekre a biztosító az (1) vagy (2) bekezdés szerinti adót nem szedte be, a Magyar Biztosítók Szövetsége által közétett - a Kgfb. tv. szerinti türelmi idő első napján érvényes - fedezetlenségi díj napi összege és a fedezetlenségi időtartam, valamint a biztosítási díjjal le nem fedett időtartam napjai számának szorzata. 11/D. Az adó mértéke az adóalap 30%-a, de a biztosító kockázatviselésével érintett időtartam naptári napjaira naponta legfeljebb 83 forint/gépjármű. 3. Az adó megállapítása 11/E. (1) Az adót - a 11/F. -ban foglalt kivétellel - a beszedésre kötelezett állapítja meg, vallja be és fizeti meg. (2) Az adó beszedésére kötelezett a Kgfb. tv. szerinti kötelező felelősségbiztosítási szolgáltatást nyújtó biztosító (a továbbiakban: biztosító). (3) A biztosítónak az általa megállapított adót az esedékes biztosítási díjjal, díjrészlettel együtt kell beszednie, annyi részletben és olyan arányban, ahány részletben és amilyen arányban az adó alanyának a biztosítási díjfizetési kötelezettségének eleget kell tennie. 2

3 (4) Ha az adó alanya a biztosítási díj és a megállapított adó együttes összegénél kevesebbet fizetett, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy részben vagy egészben a megállapított adót fizette meg. (5) A biztosító a fizetendő baleseti adót akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta. (6) Ha a Kgfb. tv. szerinti biztosítási jogviszony díjnemfizetés miatt szűnik meg és a Kgfb. tv. szerinti türelmi időben esedékes biztosítási díj után a biztosító az adót megfizette, a biztosítási jogviszony megszűnését magában foglaló hónapról szóló bevallásában a fizetendő adó összegét a biztosító az adónak az adóalany által meg nem fizetett összegével csökkentheti. 11/F. (1) A Kgfb. tv. szerinti határon átnyúló szolgáltatás esetén az adót az adó alanya önadózással, a biztosítási díj esedékességével egyidejűleg állapítja meg. (2) A biztosítási díjjal le nem fedett időtartam azon napjaira, amelyekre a biztosító a 11/C. (1) vagy (2) bekezdése alapján az adót nem szedte be, az adó alanya az adó összegét önadózással állapítja meg a gépjármű forgalomból való kivonását vagy az üzemben tartó személyében bekövetkezett változás esetén, a változást követő hónap 15. napjáig. A biztosító a kockázatviselése megszűnésétől számított 15 napon belül igazolást ad az adóalany számára arról, hogy az adó a 11/E. alapján mely napig van megfizetve. 11/G. Ha a biztosítási díj az adóalany számára visszajár a) a beszedéssel megfizetett adó esetén a visszajáró díj alapulvételével számított adót a biztosító köteles az adóalanynak a visszajáró díj visszafizetésével egyidejűleg visszafizetni. A díj visszafizetésének hónapját követő 15. napig benyújtott bevallásában a biztosító jogosult a visszafizetett adóval az általa beszedett, bevallott adót csökkenteni, b) önadózással megfizetett adó esetén az adó alanya a visszajáró díj alapulvételével számított adót az adózás rendjéről szóló törvény szabályai szerint a díj visszafizetését követő hónap első napjától kezdődően az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon visszaigényelheti. 4. Eljárási rendelkezések 11/H. (1) Az adóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság látja el. (2) A beszedésre kötelezett, illetve - a 11/F. szerinti esetben - az adó alanya az adót az adó megállapítására előírt határnapot követő hónap 15. napjáig vallja be és fizeti meg az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon. 5. Átmeneti rendelkezések 11/I. (1) Ha a biztosítási időszak január 1-jét megelőzően kezdődött, akkor az adókötelezettség a biztosítási időszaknak a december 31-ét követő részére áll fenn. (2) Ha az adóalany december 31-ét követő időszakra vonatkozó díjfizetési kötelezettségének esedékessége január 1-jét megelőzte akkor a december 31-ét követő időszakra - napi időarányosítással számított - biztosítási díj, egyszeri biztosítási díj, továbbá a biztosítással le nem fedett időtartamra megállapított adóalap utáni adót a beszedésre kötelezett vagy - önadózás esetén - az adó alanya február 15-ig állapítja meg, vallja be és fizeti meg az állami adóhatósághoz. Kiegészítő élet és közlekedési balesetbiztosítás Mivel úgy gondoljuk, hogy az emberi élet és testi épség mindig fontosabb, mint a gépjármű, az ASTRA S. A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás mellé külön díj megfizetése nélkül kiegészítő élet és közlekedési balesetbiztosítást nyújt ügyfeleinek. A kiegészítő élet és közlekedési balesetbiztosítás biztosítottja a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Szerződője, amennyiben a Szerződő természetes személy. Abban az esetben, ha a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Szerződője nem természetes személy, a kiegészítő élet és közlekedési balesetbiztosítás biztosítottja az a természetes személy, aki a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással biztosított gépjárművet a káresemény bekövetkeztekor az üzembentartó vagy a gépjárművet egyébként jogosan használó engedélyével vezette. 3

4 A kiegészítő élet és közlekedési balesetbiztosítás biztosítási összegei a következők: - közúti baleset következtében bekövetkezett halál: forint - bármely egyéb okból bekövetkezett halál: forint - közúti baleset következtében bekövetkezett csonttörés: forint - közúti baleset következtében bekövetkezett I. vagy II. rokkantsági csoportba tartozó egészségkárosodás: forint A kiegészítő élet és közlekedési balesetbiztosítás biztosítási összegei a következők szerint kerülnek megemelésre abban az esetben, ha az ASTRA S. A. Biztosító Magyarországi Fióktelepével korábban megkötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés a biztosítási szerződés első évfordulójára nem került felmondásra. Az alábbi megemelt biztosítási összegek a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés első évfordulóját követő naptól kerülnek alkalmazásra. Amennyiben az első évfordulót követően a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés bármely okból megszűnik az érintett biztosítási időszak vonatkozásában az emelt összegek kerülnek alkalmazásra. - közúti baleset következtében bekövetkezett halál: forint - bármely egyéb okból bekövetkezett halál: forint - közúti baleset következtében bekövetkezett csonttörés: forint - közúti baleset következtében bekövetkezett I. vagy II. rokkantsági csoportba tartozó egészségkárosodás: forint A kiegészítő élet és közlekedési balesetbiztosítás biztosítási összegei a következők szerint kerülnek megemelésre abban az esetben, ha az ASTRA S. A. Biztosító Magyarországi Fióktelepével korábban megkötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés a biztosítási szerződés második évfordulójára nem került felmondásra. Az alábbi megemelt biztosítási összegek a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés második évfordulóját követő naptól kerülnek alkalmazásra. Amennyiben a második évfordulót követően a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés bármely okból megszűnik az érintett biztosítási időszak vonatkozásában az emelt összegek kerülnek alkalmazásra. - közúti baleset következtében bekövetkezett halál: forint - bármely egyéb okból bekövetkezett halál: forint - közúti baleset következtében bekövetkezett csonttörés: forint - közúti baleset következtében bekövetkezett I. vagy II. rokkantsági csoportba tartozó egészségkárosodás: forint 4

5 Az ASTRA S. A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe nem nyújt szolgáltatást abban az esetben (kizárás, mentesülés), ha a kötelező gépjárműfelelősségbiztosításáról szóló 2009.évi LXII. törvény 34. -a szerinti visszkereseti okok valamelyike fennáll. A kiegészítő élet és közlekedési balesetbiztosítás feltételei elérhetők az ASTRA S. A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe ügyfélszolgálati irodáiban, illetve a internetes oldalon, valamint biztosításközvetítő partnereinknél. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések díjszámítása Szerződő: A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés megkötésére és díjfizetéssel történő hatályban tartására a gépjármű üzemben tartója köteles. Üzemben tartó: a gépjármű telephelye szerinti ország hatóságai által kibocsátott okiratba bejegyzett üzemben tartó (engedélyes, engedély jogosultja), ennek hiányában a tulajdonos. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás szerződője az előbbiekben meghatározott személy. A díjszámítást a Szerződő adatai alapján kell elvégezni. Biztosító: Az ASTRA S. A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe 5

6 Használati mód értelmező tábla: Normál Taxi Verseny Bérlés Tanuló Hadsereg Páncélozott jármű Mentő Rendőr a használat módja normál, amennyiben a gépjármű nem sorolható be egyik alábbi kategóriába sem a használat módja taxi, ha a gépjármű a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény értelmében személytaxinak minősül, illetőleg a gépjárművel nemzetközi személyszállítási tevékenységet is végeznek a használat módja verseny, ha a gépjármű a közúti forgalom mellett zárt versenypályán vagy a forgalom elől elzárt közúton (útszakaszon) tartott, gépjárművek számára rendezett sportrendezvényen is részt vesz a használat módja bérlés, ha a gépjárművet rendszeresen 1 évnél rövidebb időtartamra üzletszerűen bérbe adják a használat módja tanuló, ha a gépjárművel gépjármű oktatási tevékenységet is végeznek a használat módja hadsereg, amennyiben a gépjárműre H kezdő betűjelű különleges rendszámtábla került felszerelésre, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően a használat módja páncélozott jármű, ha a gépjárművel személy és vagyon védelmi tevékenységet is végeznek a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a használat módja mentő, amennyiben a gépjárműre M kezdő betűjelű különleges rendszámtábla került felszerelésre, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően a használat módja rendőr, amennyiben a gépjárműre R kezdő betűjelű különleges rendszámtábla került felszerelésre, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 6

7 Tűzoltó Építőipar Reptér Veszélyes anyag szállítás Megkülönböztető jelzésű gépjármű Nemzetközi árufuvarozás 28.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően a használat módja tűzoltó, ha a gépjármű üzemeltetője a tűzoltóság a használat módja építőipar, ha a gépjármű üzemeltetője a gépjármű felhasználásával építőipari tevékenységet végez a használat módja reptér, ha a gépjárművet a közúti forgalom mellett közforgalmú repülőtéren is üzemeltetik a használat módja veszélyes anyag szállítás, amennyiben a gépjárművel a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló évi CX. törvény hatálya alá eső tevékenységet végeznek a használat módja megkülönböztető jelzésű gépjármű, ha a jármű megkülönböztető jelzés használatára jogosult a használat módja nemzetközi árufuvarozás, amennyiben a gépjárművel olyan fuvarozási tevékenységet is végeznek, melynek során a gépjármű elhagyja Magyarország területét. 7

8 I. Díjtarifa I/A. A díjszámítás folyamata (a következő biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási díj meghatározása) azon határozatlan tartamú egyedi, nem gépjárműflotta szerződések esetében, melyeknek Szerződője olyan határozatlan tartamú kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel (a továbbiakban: szerződés) rendelkezik a Biztosítónál, melynek kockázatkezdete korábbi, mint január 1., és a szerződés következő évfordulója március 11- énél későbbi, de január 1-énél korábbi időpontra esik. Az I/A. pontban foglaltak kerülnek alkalmazásra azon előzményszerződések szerződői vonatkozásában is, melyek megfelelnek az előzőeknek, de az új biztosítási időszakot közvetlenül megelőző biztosítási időszak végére felmondással megszüntetésre kerültek: Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön nem rendelkezik, vagy nem rendelkezett a fentieknek megfelelő szerződéssel, biztosítási díját az I/B. pontban vagy a II. pontban foglaltaknak megfelelően számítsa ki! Amennyiben tehát Önnek nincs, illetőleg nem volt a Biztosítónál a fenti feltételeknek megfelelő szerződése, semmilyen esetben se számítsa díját az I/A pontban foglaltak szerint! Szintén nem az I/A-ban foglaltaknak megfelelően kell a biztosítási díjat meghatározni, ha Ön rendelkezik, illetőleg rendelkezett olyan szerződéssel, amely megfelel a fentieknek, de egy másik gépjármű vonatkozásában kíván szerződést kötni! - Amennyiben a Szerződő állandó lakóhelye vagy székhelye Budapest, alkalmazza az A területi kódot. - Amennyiben a Szerződő állandó lakóhelyének vagy székhelyének helységneve szerepel a B területi kategóriába tartozó települések neveit tartalmazó táblában, alkalmazza a B területi kódot. - Amennyiben a Szerződő állandó lakóhelyének vagy székhelyének helységneve szerepel a C területi kategóriába tartozó települések neveit tartalmazó táblában, alkalmazza a C területi kódot. - Amennyiben a Szerződő állandó lakóhelyének vagy székhelyének helységneve szerepel a D területi kategóriába tartozó települések neveit tartalmazó táblában, alkalmazza a D területi kódot. - Amennyiben a Szerződő állandó lakóhelye vagy székhelye nem sorolható be az A B C D kategóriák közül egyikbe sem, alkalmazza az E területi kódot. 1. Számítsa ki a természetes személy Szerződő életkorát oly módon, hogy 2014-ból kivonja a szerződő születési évszámát. 2. Válassza ki a gépjármű forgalmi engedélyében szereplő gépjármű-kategóriának megfelelő Alapdíj táblát. 8

9 3. Válassza ki a forgalmi engedélyében szereplő Teljesítmény mezőben megadott értékek alapján a Személygépkocsi táblából, vagy a Motorkerékpár táblából, vagy a Megengedett legnagyobb össztömeg mezőben megadott értékek alapján a Tehergépkocsi, illetve a Pótkocsi, Félpótkocsi táblából, vagy a Férőhely mezőben szereplő értékek alapján az Autóbusz táblából, illetve az Egyéb gépjármű-kategóriák táblából a gépjármű-kategóriának megfelelő alapdíjat. 4. Az Alapdíjat szorozza meg a Paraméterek cím alatt található kedvezmény- és pótdíjtáblákban található szorzókkal, majd az így kapott összeget kerekítse 4-gyel osztható számra. A kapott összeget oly módon kell kerekíteni, hogy azt 4-gyel elosztja, és az így kapott hányados egész részéhez hozzáad 1-et, majd megszorozza néggyel. Hűségkedvezmény Hűségkedvezmény azon Szerződő esetében alkalmazható, aki a Biztosítónál érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik és azt évfordulóra nem mondta fel, vagy ilyen szerződéssel rendelkezett és azt évfordulóra felmondta. Képlet Fizetendő díj= kerekítés (BT*P1*P2*P3*P4) BT - Alapdíj (gépjármű-kategória szerint) P1 - Fizetési ütem / Fizetési mód szerinti díjszorzó P2 - Használat módja szerinti díjszorzó P3 - Bonus-Malus szerinti díjfaktor P4 - Hűségkedvezmény szerinti díjszorzó 9

10 I/A. Díjtarifa (Táblák) Személygépkocsi Alapdíj (BT) Területkód Életkor < 21 kw kw kw kw kw kw > 180 kw -22 év év A év év Nem természetes személy év év B év év Nem természetes személy év év C év év Nem természetes személy év év D év év Nem természetes személy év év E év év Nem természetes személy

11 Motorkerékpár Alapdíj (BT) Területkód Életkor <13kW kw kw > 70 kw -22 év év A év év Nem természetes személy év év B év év Nem természetes személy év év C év év Nem természetes személy év év D év év Nem természetes személy év év E év év Nem természetes személy

12 Segédmotorkerékpár, Négykerekű segédmotorkerékpár Alapdíj (BT) Területkód Segédmotorkerékpár Négykerekű segédmotorkerékpár A B C D E Tehergépkocsi ( kg) Területkód Életkor Alapdíj (BT) A -29 év év Nem természetes személy B -29 év év Nem természetes személy C -29 év év Nem természetes személy D -29 év év Nem természetes személy E -29 év év Nem természetes személy

13 Tehergépkocsi Területkód Alapdíj (BT) Természetes személy Nem természetes személy kg kg kg kg - A B C D E Pótkocsi, Félpótkocsi Alapdíj (BT) Területkód Természetes személy Nem természetes személy kg kg kg kg kg kg - A B C D E Autóbusz Alapdíj (BT) Területkód férőhely férőhely férőhely > 79 férőhely felett Trolibusz A B C D E Egyéb kategóriák Alapdíj (BT) 13

14 Területkód Lakókocsi Munkagép Lassújármű Vontató Mezőgazdasági vontató Ideiglenes rendszám A B C D E I/A. Díjtarifa (Paraméterek) Fizetési ütem / Fizetési mód Díjszorzó (P1) Készpénz beszedési megbízás Banki átutalás Csoportos beszedési megbízás Éves 0,93 0,90 0,90 Féléves 0,97 0,95 0,95 Negyedéves 1,00 0,97 0,97 Használat módja Díjszorzó (P2) Normál 1,00 Taxi 3,00 Verseny 2,00 Bérlés 2,00 Tanuló 2,00 Hadsereg 3,00 Páncélozott jármű 3,00 Mentő 3,00 Rendőr 3,00 Tűzoltó 3,00 Építőipar 2,00 Reptér 2,00 Veszélyes anyag szállítás 3,00 Megkülönböztető jelzésű gépjármű 3,00 Nemzetközi árú fuvarozás 2,00 14

15 Bonus-Malus táblák A Bonus-Malus táblák alkalmazása és értelmezése során kérjük vegye figyelembe, hogy a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól szóló 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet egyebek mellett az alábbiak szerint rendelkezik: A biztosító az egyedi szerződéseket díjmegállapítás céljából az új biztosítási időszakot közvetlenül megelőző biztosítási időszak és az új biztosítási időszak kezdő napjai közötti időtartam kártörténeti adatai alapján az alábbi táblázatokban meghatározott módon a bonus-malus osztály valamelyikéhez hozzárendeli (besorolás). A kártörténeti adat fogalmát a jogszabály az alábbiak szerint határozza meg: kártörténeti adat: a gépjármű üzemben tartója által a biztosított gépjármű vonatkozásában az adott biztosítóval fennállt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéses jogviszonya alatt bekövetkezett a kártérítés alapjául szolgáló káreset vonatkozásában a biztosító által elismert vagy vele szemben jogerősen megítélt kártérítési kötelezettség ismertté válásának dátuma (az első kárkifizetés vagy a biztosítóval szemben hozott jogerős ítélet dátuma), a kifizetett kárösszeg meghatározott határidőn belüli visszafizetésének ténye és dátuma, a kármentesség igazolt ténye; Lényeges rendelkezést tartalmaz még a fent említett rendelet 7. -a is, amely a kár visszafizetés esetén alkalmazandó szabályokat állapítja meg: (1) Az üzemben tartó jogosult arra, hogy a biztosítónak a teljes kárkifizetés összegéről szóló írásbeli értesítését követő 45 napon belül a teljes kárösszeget a biztosítónak megfizesse. (2) Ha az üzemben tartó a kárösszeget a biztosítónak megfizette, azt a besorolást illetően úgy kell figyelembe venni, mintha a biztosító részéről kártérítési kötelezettség nem keletkezett volna. (3) Amennyiben a besorolásnál a későbbiekben megfizetett kárösszeg alapját képező kártérítési kötelezettség már figyelembe vételre került, az üzemben tartó jogosult a (2) bekezdésnek megfelelő besorolás érvényesítésére. (4) Kármegosztás esetén az adott biztosítási szerződés alapján történt kárkifizetést kell figyelembe venni. 15

16 Személygépkocsi, Motorkerékpár B/M 2013 Személygépkocsi, Motorkerékpár Károk száma Fokozat Díjfaktor (P3) B10 0,50 B10 B10 B8 B6 B4 M4 B9 0,54 B9 B10 B7 B5 B3 M4 B8 0,58 B8 B9 B6 B4 B2 M4 B7 0,62 B7 B8 B5 B3 B1 M4 B6 0,66 B6 B7 B4 B2 A0 M4 B5 0,71 B5 B6 B3 B1 M1 M4 B4 0,76 B4 B5 B2 A0 M2 M4 B3 0,81 B3 B4 B1 M1 M3 M4 B2 0,87 B2 B3 A0 M2 M4 M4 B1 0,93 B1 B2 M1 M3 M4 M4 A0 1,00 A0 B1 M2 M4 M4 M4 M1 1,15 M1 A0 M3 M4 M4 M4 M2 1,35 M2 M1 M4 M4 M4 M4 M3 1,60 M3 M2 M4 M4 M4 M4 M4 2,00 M4 M3 M4 M4 M4 M4 Tehergépkocsi, autóbusz, vontató, mezőgazdasági vontató B/M 2013 Tehergépkocsi, autóbusz, vontató, mezőgazdasági vontató Károk száma Fokozat Díjfaktor (P3) B10 0,50 B10 B10 B9 B8 B7 B6 B9 0,54 B9 B10 B8 B7 B6 B5 B8 0,58 B8 B9 B7 B6 B5 B4 B7 0,62 B7 B8 B6 B5 B4 B3 B6 0,66 B6 B7 B5 B4 B3 B2 B5 0,71 B5 B6 B4 B3 B2 B1 B4 0,76 B4 B5 B3 B2 B1 A0 B3 0,81 B3 B4 B2 B1 A0 M1 B2 0,87 B2 B3 B1 A0 M1 M2 B1 0,93 B1 B2 A0 M1 M2 M3 A0 1,00 A0 B1 M1 M2 M3 M4 M1 1,15 M1 A0 M2 M3 M4 M4 M2 1,35 M2 M1 M3 M4 M4 M4 M3 1,60 M3 M2 M4 M4 M4 M4 M4 2,00 M4 M3 M4 M4 M4 M4 16

17 Hűségkedvezmény Díjszorzó (P4) Hűségkedvezményre jogosult 0,90 Hűségkedvezményre nem jogosult 1,00 Területi besorolás A B C D BUDAPEST ALSÓGÖD, ALSÓNÉMEDI, BIATORBÁGY, BUDAJENŐ, BUDAKALÁSZ, BUDAKESZI, BUDAÖRS, CSOBÁNKA, CSOMÁD, CSÖMÖR, CSÖRÖG, DÉLEGYHÁZA, DIÓSD, DUNABOGDÁNY, DUNAHARASZTI, DUNAKESZI, DUNAVARSÁNY, ECSER, ÉRD, ÉRD (ÉRDLIGET), ÉRD (PARKVÁROS), ÉRDLIGET, ERDŐKERTES, ÉRD-PARKVÁROS, FELSŐGÖD, FELSŐPAKONY, FÓT, GIZELLATELEP, GÖD, GÖD (ALSÓGÖD), GÖD (FELSŐGÖD), GÖDÖLLŐ, GYÁL, GYÖMRŐ, HALÁSZTELEK, HERCEGHALOM, HORÁNY, ISASZEG, KEREPES, KEREPES (SZILASLIGET), KISOROSZI, KISTARCSA, LEÁNYFALU, MAGLÓD, MAJOSHÁZA, MOGYORÓD, NAGYKOVÁCSI, NAGYTARCSA, ÓCSA, ŐRBOTTYÁN, PARKVÁROS, PÁTY, PÉCEL, PERBÁL, PILISBOROSJENŐ, PILISCSABA, PILISJÁSZFALU, PILISVÖRÖSVÁR, PILISSZÁNTÓ, PILISSZENTIVÁN, PILISSZENTKERESZT, PILISSZENTLÁSZLÓ, PÓCSMEGYER, POMÁZ, PUSZTAZÁMOR, REMETESZŐLŐS, SOLYMÁR, SÓSKÚT, SURÁNY, SZADA, SZÁZHALOMBATTA, SZENTENDRE, SZIGETHALOM, SZIGETMONOSTOR, SZIGETSZENTMIKLÓS, SZILASLIGET, SZŐD, SZŐDLIGET, TAHI, TAHITÓTFALU, TAHITÓTFALU (TAHI), TAKSONY, TÁRNOK, TELKI, TINNYE, TÖK, TÖKÖL, TÖRÖKBÁLINT, ÜLLŐ, ÜRÖM, VÁC, VÁCRÁTÓT, VECSÉS, VERESEGYHÁZ, VISEGRÁD, VISEGRÁD (GIZELLATELEP), ZSÁMBÉK, ZSÁMBOK, ALGYŐ, BÁNK (HAJDÚ-BIHAR MEGYE), BÜKKSZENTLÁSZLÓ, DEBRECEN, DEBRECEN (BÁNK), DEBRECEN (HALÁP), DEBRECEN (JÓZSA), DEBRECEN (NAGYMACS), DEBRECEN (PALLAG), EGYETEMVÁROS, GÖRÖMBÖLY, GYÁLARÉT, GYIRMÓT, GYŐR, GYŐR (GYIRMÓT), GYŐR (GYŐRSZENTIVÁN), GYŐR (MÉNFOCSANAK), GYŐRSZENTIVÁN, HALÁP, HEJŐCSABA, HIRD, JÓZSA, KISKUNDOROZSMA, LILLAFÜRED, MÁD, MÉNFŐCSANAK, MISKOLC, MISKOLC (BÜKKSZENTLÁSZLÓ), MISKOLC (EGYETEMVÁROS), MISKOLC (GÖRÖMBÖLY), MISKOLC (HEJŐCSABA), MISKOLC (LILLAFÜRED), MISKOLC (PERECES), MISKOLC (SZIRMA), MISKOLC (TAPOLCAFÜRDŐ), MISKOLC- MÁD, NAGYMACS, PÉCS, PÉCS (HIRD), PÉCS (MESZES), PÉCS (ÜSZÖGPUSZTA), PÉCS (VASAS), PERECES, SZEGED, SZEGED (ALGYŐ), SZEGED (GYÁLARÉT), SZEGED (KISKUNDOROZSMA), SZEGED (SZENTMIHÁLY), SZEGED (SZŐREG), SZEGED (TÁPÉ), SZENTMIHÁLY, SZIRMA, SZŐREG, TÁPÉ, TAPOLCAFÜRDŐ, VASAS, ANDRÁSHIDA, BAGLYASALJA, BÉKÉSCSABA, BÉKÉSCSABA (GERLA), BÉKÉSCSABA (MEZŐMEGYER), BORBÁNYA, BÖRGÖND, BUTYKATELEP, EGER, EGER (FELNÉMET), EGER (SZARVASKŐ), FELNÉMET, FELSŐSIMA, GERLA, GYULAFIRÁTÓT, HERÉNY, HETÉNYEGYHÁZA, KÁDÁRTA, KAPOSFÜRED, KAPOSVÁR, KAPOSVÁR (KAPOSFÜRED), KECSKEMÉT, KECSKEMÉT (HETÉNYEGYHÁZA), KECSKEMÉT (MÉNTELEK), MÉNTELEK, MEZŐMEGYER, NYÍREGYHÁZA, NYÍREGYHÁZA (BUTYKATELEP), NYÍREGYHÁZA (BORBÁNYA), NYÍREGYHÁZA (FELSŐSIMA), NYÍREGYHÁZA (NYÍRSZŐLŐS), NYÍREGYHÁZA (OROS), NYÍREGYHÁZA (SÓSTÓFÜRDŐ), NYÍREGYHÁZA (SÓSTÓHEGY), NYÍRSZŐLŐS, ORCI, OROS, SALGÓBÁNYA, SALGÓTARJÁN, SALGÓTARJÁN (BAGLYASALJA), SALGÓTARJÁN (SALGÓBÁNYA), SALGÓTARJÁN (SOMOSKŐÚJFALU), SALGÓTARJÁN (ZAGYVAPÁLFALVA), SALGÓTARJÁN (ZAGYVARÓNA), SOMOSKŐÚJFALU, SÓSTÓFÜRDŐ, SÓSTÓHEGY, SZANDASZŐLŐS, SZARVASKŐ, SZÉKESFEHÉRVÁR, SZÉKESFEHÉRVÁR (BÖRGÖND), SZENTKIRÁLY (VAS MEGYE), SZOLNOK, SZOLNOK (SZANDASZŐLŐS), SZOMBATHELY, SZOMBATHELY (HERÉNY), SZOMBATHELY (SZENTKIRÁLY), TATABÁNYA, TOPONÁR, VESZPRÉM, VESZPRÉM (GYULAFIRÁTÓT), VESZPRÉM (KÁDÁRTA), VESZPRÉM-GYULAFIRÁTÓT, ZAGYVAPÁLFALVA, ZAGYVARÓNA, ZALAEGERSZEG, ZALAEGERSZEG (ANDRÁSHIDA), ZALAEGERSZEG (BOTFA), ZSELICKISLAK, 17

18 I/B. A díjszámítás folyamata (a következő biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási díj meghatározása) azon határozatlan tartamú egyedi, nem gépjárműflotta szerződések esetében, melyeknek Szerződője olyan határozatlan tartamú kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel (a továbbiakban: szerződés) rendelkezik a Biztosítónál, melynek kockázatkezdete január 1., vagy ennél későbbi időpontra esik. Vonatkozik továbbá azon szerződésekre, melynek kockázatkezdete január 1-nél korábbi időpontra esik, és a szerződés következő évfordulója után van, de még március 12-e előtt. Az I/B. pontban foglaltak kerülnek alkalmazásra azon előzményszerződések szerződői vonatkozásában is, melyek megfelelnek az előzőekben megfogalmazott feltételeknek, de az új biztosítási időszakot közvetlenül megelőző biztosítási időszak végére felmondással megszüntetésre kerültek: Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön nem rendelkezik, vagy nem rendelkezett a fentieknek megfelelő szerződéssel, biztosítási díját az I/A. pontban vagy a II. pontban foglaltaknak megfelelően számítsa ki! Amennyiben tehát Önnek nincs, illetőleg nem volt a Biztosítónál a fenti feltételeknek megfelelő szerződése, semmilyen esetben se számítsa díját az I/B. pontban foglaltak szerint! Szintén nem az I/B-ban foglaltaknak megfelelően kell a biztosítási díjat meghatározni, ha Ön rendelkezik, illetőleg rendelkezett olyan szerződéssel, amely megfelel a fentieknek, de egy másik gépjármű vonatkozásában kíván szerződést kötni! A díjszámítás folyamata: 1. Válassza ki a Szerződő állandó lakóhelye vagy székhelye szerinti területi kódot. Amennyiben a Szerződő állandó lakóhelye vagy székhelye vonatkozásában nincs megadott területi kód, alkalmazza a T9 területi kódot. 2. Számítsa ki a természetes személy Szerződő életkorát oly módon, hogy 2014-ből kivonja a szerződő születési évszámát. 3. Válassza ki a gépjármű forgalmi engedélyében szereplő gépjármű-kategóriának megfelelő Alapdíj táblát. 4. Válassza ki a forgalmi engedélyében szereplő Teljesítmény mezőben megadott értékek alapján a Személygépkocsi táblából, vagy a Motorkerékpár táblából, vagy a Megengedett legnagyobb össztömeg mezőben megadott értékek alapján a Tehergépkocsi, illetve a Pótkocsi, Félpótkocsi táblából, vagy a Férőhely mezőben szereplő értékek alapján a Busz táblából, illetve az Egyéb gépjárműfajta táblából a gépjármű-kategóriának megfelelő alapdíjat. 5. Az Alapdíjat szorozza meg a Paraméterek cím alatt található kedvezmény- és pótdíjtáblákban található szorzókkal, majd az így kapott összeget kerekítse 4-gyel osztható számra. A kapott összeget oly módon kell kerekíteni, hogy azt 4-gyel elosztja, és az így kapott hányados egész részéhez hozzáad 1-et, majd megszorozza néggyel. 18

19 Hűségkedvezmény: Hűségkedvezmény azon Szerződő esetében alkalmazható, aki meglévő kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését a Biztosítónál biztosítási évfordulóra érvényesen felmondta, és a Biztosítónál új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást köt. vagy aki a Biztosítónál érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, szerződését a biztosítási évfordulóra nem mondta fel, vagy a Biztosítónál érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, és a Biztosítónál legalább egy további gépjármű vonatkozásában kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést köt. Jelen esetben az átkötési és hűségkedvezmény kizárólag az újonnan megkötött kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás vonatkozásában alkalmazható. P6 szorzó A szorzó azon Szerződő esetében alkalmazandó, aki a Biztosítóval a október 31. és december 31. közé eső időszakban kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási szerződést kötött, és a megkötött szerződés kockázatviselésének kezdete a január 1. és március 1. közötti időszakra esett, vagy a Biztosítóval korábbiakban megkötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését évfordulóra nem mondta fel, és a biztosítási szerződés évfordulója a január 1. és március 1. közötti időszakra esik. Az előzőekben meghatározott időszakok első és utolsó napját a P6 szorzó vonatkozásában figyelembe kell venni. Képlet: Fizetendő díj= kerekítés (BT*P1*P2*P3*P5*P6) BT - Alapdíj (gépjármű-kategória szerint) P1 - Fizetési ütem / Fizetési mód szerinti díjszorzó P2 - Használat módja szerinti díjszorzó P3 - Bonus-Malus szerinti díjfaktor P5 - Hűségkedvezmény szerinti díjszorzó P6 - P6 szorzó 19

20 I/B. Díjtarifa (Táblák) Személygépkocsi Alapdíj (BT) Területkód Életkor < 21 kw kw kw kw kw kw kw kw > 180 kw -22 év év év év T év év év év Nem természetes személy év év év év T év év év év Nem természetes személy év év év T év év év év

21 57- év Nem természetes személy év év év év T év év év év Nem természetes személy év év év év T év év év év Nem természetes személy év év év T év év év év év

22 Nem természetes személy év év év év T év év év év Nem természetes személy év év év év T év év év év Nem természetes személy év év év év T év év év év Nem természetes személy

23 Motorkerékpár Alapdíj (BT) Területkód Életkor <13kW kw kw > 70 kw -22 év év év év T év év év év Nem természetes személy év év év év T év év év év Nem természetes személy év év év T év év év év

24 57- év Nem természetes személy év év év év T év év év év Nem természetes személy év év év év T év év év év Nem természetes személy év év év T év év év év év

25 Nem természetes személy év év év év T év év év év Nem természetes személy év év év év T év év év év Nem természetes személy év év év év T év év év év Nem természetes személy

26 Segédmotorkerékpár, Négykerekű segédmotorkerékpár Alapdíj (BT) Területkód Segédmotorkerékpár Négykerekű segédmotorkerékpár T T T T T T T T T Tehergépkocsi kg Alapdíj (BT) Területkód Életkor -22 év év év év T év év év év Nem természetes személy év T év év

27 30-35 év év év év év Nem természetes személy év év év év T év év év év Nem természetes személy év év év év T év év év év Nem természetes személy év T év év év

28 36-42 év év év év Nem természetes személy év év év év T év év év év Nem természetes személy év év év év T év év év év Nem természetes személy év év T év év év

29 43-49 év év év Nem természetes személy év év év év T év év év év Nem természetes személy Tehergépkocsi Alapdíj (BT) Területkód Természetes személy kg kg - Nem természetes személy kg kg - T T T T T T T T T

30 Pótkocsi, Félpótkocsi Alapdíj (BT) Területkód Természetes személy kg kg Nem természetes személy kg kg kg kg - T T T T T T T T T Autóbusz Alapdíj (BT) Területkód férőhely férőhely férőhely > 79 férőhely felett Trolibusz T T T T T T T T T

31 Egyéb kategóriák Alapdíj (BT) Területkód Lakókocsi Munkagép Lassújármű Nyerges vontató Mezőgazdasági vontató Ideiglenes rendszám T T T T T T T T T I/B. Díjtarifa (Paraméterek) Fizetési ütem / Fizetési mód Díjszorzó (P1) Készpénz beszedési megbízás Banki átutalás Csoportos beszedési megbízás Éves 96% 93% 93% Féléves 97% 95% 95% Negyedéves 100% 97% 97% Használat módja Díjszorzó (P2) Normál 1,00 Taxi 3,00 Verseny 2,00 Bérlés 2,00 Tanuló 2,00 Hadsereg 3,00 31

32 Páncélozott jármű 3,00 Mentő 3,00 Rendőr 3,00 Tűzoltó 3,00 Építőipar 2,00 Reptér 2,00 Veszélyes anyag szállítás 3,00 Megkülönböztető jelzésű gépjármű 3,00 Nemzetközi árú fuvarozás 2,00 BONUS-MALUS tábla Személygépkocsi, Motorkerékpár B/M 2013 BONUS-MALUS Személygépkocsi, Motorkerékpár Károk száma Fokozat Díjfaktor (P3) B10 0,75 B10 B10 B8 B6 B4 M4 B9 0,7675 B9 B10 B7 B5 B3 M4 B8 0,785 B8 B9 B6 B4 B2 M4 B7 0,8025 B7 B8 B5 B3 B1 M4 B6 0,82 B6 B7 B4 B2 A0 M4 B5 0,8375 B5 B6 B3 B1 M1 M4 B4 0,855 B4 B5 B2 A0 M2 M4 B3 0,8725 B3 B4 B1 M1 M3 M4 B2 0,89 B2 B3 A0 M2 M4 M4 B1 0,91 B1 B2 M1 M3 M4 M4 A0 1 A0 B1 M2 M4 M4 M4 M1 1,4 M1 A0 M3 M4 M4 M4 M2 1,8 M2 M1 M4 M4 M4 M4 M3 2 M3 M2 M4 M4 M4 M4 M4 3 M4 M3 M4 M4 M4 M4 32

33 B/M 2013 Tehergépjármű, autóbusz, trolibusz, vontató, mezőgazdasági vontató Károk száma BONUS-MALUS Tehergépjármű, autóbusz, trolibusz, vontató, mezőgazdasági vontató Fokozat Díjfaktor (P3) B10 B10 B8 B6 B4 M4 B10 0,75 B9 B10 B8 B7 B6 B5 B9 0,7675 B8 B9 B7 B6 B5 B4 B8 0,785 B7 B8 B6 B5 B4 B3 B7 0,8025 B6 B7 B5 B4 B3 B2 B6 0,82 B5 B6 B4 B3 B2 B1 B5 0,8375 B4 B5 B3 B2 B1 A0 B4 0,855 B3 B4 B2 B1 A0 M1 B3 0,8725 B2 B3 B1 A0 M1 M2 B2 0,89 B1 B2 A0 M1 M2 M3 B1 0,94 A0 B1 M1 M2 M3 M4 A0 1 M1 A0 M2 M3 M4 M4 M1 1,4 M2 M1 M3 M4 M4 M4 M2 1,8 M3 M2 M4 M4 M4 M4 M3 2 M4 M3 M4 M4 M4 M4 M4 3 Díjszorzó (P5) Hűségkedvezményre jogosult 0,90 Hűségkedvezményre nem jogosult 1,00 Díjszorzó (P6) P6 szorzóra jogosult 0,93 P6 szorzóra nem jogosult 1,00 33

34 Területi besorolás T1 T2 T3 T4 T5 BUDAPEST BÁNK (HAJDÚ-BIHAR MEGYE), BÜKKSZENTLÁSZLÓ, DEBRECEN, DEBRECEN (BÁNK), DEBRECEN (HALÁP), DEBRECEN (JÓZSA), DEBRECEN (NAGYMACS), DEBRECEN (PALLAG) EGYETEMVÁROS, GÖRÖMBÖLY, HALÁP, HEJŐCSABA, HIRD, JÓZSA, LILLAFÜRED, MISKOLC, MISKOLC (BÜKKSZENTLÁSZLÓ), MISKOLC (EGYETEMVÁROS), MISKOLC (GÖRÖMBÖLY), MISKOLC (HEJOCSABA), MISKOLC (LILLAFÜRED), MISKOLC (PERECES), MISKOLC (SZIRMA), MISKOLC (TAPOLCAFÜRDŐ), NAGYMACS, PÉCS, PÉCS (HIRD), PÉCS (MESZES), PÉCS (ÜSZÖGPUSZTA), PÉCS (VASAS), PERECES, SZIRMA, TAPOLCAFÜRDŐ, VASAS BÁNSZÁLLÁS, CEGLÉD, CENTER, ÉRD, ÉRD (ÉRDLIGET), ÉRD (PARKVÁROS), ÉRDLIGET, ÉRD-PARKVÁROS, HERÉNY, HÓDOSCSÉPÁNY, ÓZD, ÓZD (BÁNSZÁLLÁS), ÓZD (CENTER), ÓZD (HÓDOSCSÉPÁNY), ÓZD (SAJÓVÁRKONY), ÓZD (SOMSÁLYBÁNYA), ÓZD (SUSA), ÓZD (SZENTSIMON), ÓZD (URAJ), PARKVÁROS, SAJÓVÁRKONY, SOMSÁLYBÁNYA, SUSA, SZENTKIRÁLY (VAS MEGYE), SZENTSIMON, SZOMBATHELY, SZOMBATHELY (HERÉNY), SZOMBATHELY (SZENTKIRÁLY), URAJ ABONY, ALBERTIRSA, ALSÓGÖD, ARADVÁNYPUSZTA, BALAJT, BALMAZÚJVÁROS, BERENTE, BERETTYÓSZENTMÁRTON, BERETTYÓÚJFALU, BIATORBÁGY, BODASZŐLŐ, BUDAKALÁSZ, BUDAKESZI, BUDAÖRS, CELLDÖMÖLK, CELLDÖMÖLK (IZSÁKFA), DABAS, DABAS (GYÓN), DABAS (SÁRI), DAMAK, DERECSKE, DUNAHARASZTI, DUNAKESZI, EDELÉNY, EDELÉNY (FINKE), FARKASFA, FELSŐGÖD, FINKE, FÓT, GESZTENYÉS, GÖD, GÖD (ALSÓGÖD), GÖD (FELSOGÖD), GÖDÖLLŐ, GYÁL, GYÓN, GYÖMRŐ, HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, HAJDÚBÖSZÖRMÉNY (BODASZŐLŐ), HAJDÚBÖSZÖRMÉNY (HAJDÚVID), HAJDÚBÖSZÖRMÉNY (NAGYPRÓD), HAJDÚDOROG, HAJDÚHADHÁZ, HAJDÚNÁNÁS, HAJDÚNÁNÁS (TEDEJ), HAJDÚSÁMSON, HAJDÚSZOBOSZLÓ, HAJDÚVID, HALÁSZTELEK, HORVÁTNÁDALJA, ISASZEG, IZSÁKFA, KÁROLYFALVA, KAZINCBARCIKA, KAZINCBARCIKA (BERENTE), KEREPES, KEREPES (SZILASLIGET), KISKUNLACHÁZA, KISTARCSA, KOMLÓ, KOMLÓ (GESZTENYÉS), KOMLÓ (MECSEKJÁNOSI), KÖRMEND, KÖRMEND (HORVÁTNÁDALJA), KŐSZEG, LÁDBESENYO, LÁNKAPUSZTA, MAGLÓD, MAGYARNÁDALJA, MÁRIAGYŰD, MECSEKJÁNOSI, MECSEKPÖLÖSKE, MEZŐKÖVESD, MOHÁCS, MOHÁCS (SÁRHÁT), MOHÁCS (ÚJMOHÁCS), MONOR, MONORIERDŐ, NÁDUDVAR, NAGYKÁTA, NAGYKŐRÖS, NAGYPRÓD, NAGYTÓTFALU,NYÍRADONY, NYÍRADONY (ARADVÁNYPUSZTA), NYÍRADONY (TAMÁSIPUSZTA), ÓCSA, PÉCEL, PILIS, PILISVÖRÖSVÁR, POLGÁR, POMÁZ, PÜSPÖKLADÁNY, RÁBAFÜZES, RÁBASÖMJÉN, RÁCKEVE, RUDABÁNYÁCSKA, SAJÓSZENTPÉTER, SÁRHÁT, SÁRI, SÁROSPATAK, SÁROSPATAK (VÉGARDÓ), SÁRVÁR, SÁRVÁR (LÁNKAPUSZTA), SÁRVÁR (RÁBASÖMJÉN), SÁTORALJAÚJHELY, SÁTORALJAÚJHELY (KÁROLYFALVA), SÁTORALJAÚJHELY (SZÉPHALOM), SIKLÓS, SIKLÓS (MÁRIAGYÜD), SOLYMÁR, SÜLYSÁP, SÜLYSÁP (TÁPIÓSÁP), SÜLYSÁP (TÁPIÓSÜLY), SZÁZHALOMBATTA, SZENTENDRE, SZENTGOTTHÁRD, SZENTGOTTHÁRD (FARKASFA), SZENTGOTTHÁRD (RÁBAFÜZES), SZÉPHALOM, SZERENCS, SZERENCS (OND), SZIGETHALOM, SZIGETSZENTMIKLÓS, SZIGETVÁR, SZIGETVÁR (BECEFA), SZILASLIGET, TAMÁSIPUSZTA, TÁPIÓSÁP, TÁPIÓSÜLY, TÁRNOK, TEDEJ, TISZAÚJVÁROS, TÖKÖL, TÖRÖKBÁLINT, TURA, ÚJMOHÁCS, ÜLLŐ, VÁC, VECSÉS, VÉGARDÓ, VERESEGYHÁZ ABALIGET, ABAÚJALPÁR, ABAÚJDEVECSER, ABAÚJKÉR, ABAÚJLAK, ABAÚJSZÁNTÓ, ABAÚJSZOLNOK, ABAÚJVÁR, ABOD, ACSA, ACSÁD, ADORJÁS, ÁG, AGGTELEK, ALACSKA, ALMAMELLÉK, ALMÁSKERESZTÚR, ÁLMOSD, ALSÓBERECKI, ALSÓDOBSZA, ALSÓGAGY, ALSÓMOCSOLÁD, ALSÓNÉMEDI, ALSÓREGMEC, ALSÓSZENTMÁRTON, ALSÓSZÖLNÖK, ALSÓSZUHA, ALSÓTELEKES, ALSÓÚJLAK, ALSÓVADÁSZ, ALSÓZSOLCA, ANDRÁSFA, APAJ, APÁTISTVÁNFALVA, APÁTVARASD, ÁPORKA, ARANYOSGADÁNY, ARKA, ARLÓ, ARNÓT, ÁROKTŐ, ÁRTÁND, ASZALÓ, ASZÓD, ÁTA, BABARC, BABARCSZŐLŐS,BAG, BAGAMÉR, BAJÁNSENYE, BAKÓCA, BAKONSZEG, BAKONYA, BAKSA, BAKTAKÉK, BALOGUNYOM, BÁNFA, BÁNHORVÁTI, BÁNRÉVE, BÁR, BÁRÁND, BARANYAHÍDVÉG, BARANYAJENŐ, BARANYASZENTGYÖRGY, BASAL, BASKÓ, BECSKEHÁZA, BEDŐ, BEJCGYERTYÁNOS, BEKECS, BELVÁRDGYULA, BÉNYE, BÉRBALTAVÁR, BEREKBÖSZÖRMÉNY, BEREMEND, BERET, BERKESD, BERNECEBARÁTI, BERZÉK, BESENCE, BEZEDEK, BICSÉRD, BIHARDANCSHÁZA, BIHARKERESZTES, BIHARNAGYBAJOM, BIHARTORDA, BIKAL, BIRJÁN, BISSE, BOBA, BOCSKAIKERT, BODA, BODOLYABÉR, BODROGHALOM, BODROGKERESZTÚR, BODROGKISFALUD, BODROGOLASZI, BÓDVALENKE, BÓDVARÁKÓ, BÓDVASZILAS, BOGÁCS, BOGÁD, BOGÁDMINDSZENT, BOGDÁSA, BOJT, BOLDOGASSZONYFA, BOLDOGKŐÚJFALU,BOLDOGKŐVÁRALJA, BOLDVA, BÓLY, BORGÁTA, BORJÁD, BORSODBÓTA, BORSODGESZT, BORSODIVÁNKA, BORSODNÁDASD, BORSODNÁDASD (LEMEZGYÁR), BORSODSZENTGYÖRGY, BORSODSZIRÁK, BOSTA, BOTYKAPETERD, BOZZAI, BOZSOK, BÓZSVA, BŐ, BŐCS, BÖGÖT, BÖGÖTE, BUCSU, BUDAJENŐ, BUGYI, BÜK, BÜK (BÜKFÜRDŐ), BÜKFÜRDŐ, BÜKKÁBRÁNY, BÜKKARANYOS, BÜKKMOGYORÓSD, BÜKKÖSD, BÜKKSZENTKERESZT, BÜKKZSÉRC, BÜRÜS, BÜTTÖS, CÁK, CEGLÉDBERCEL, CHERNELHÁZADAMONYA, CIGÁND, CÚN, CSÁKÁNYDOROSZLÓ, CSÁNIG, CSÁNYOSZRÓ, CSARNÓTA, CSEBÉNY, CSEHI, CSEHIMINDSZENT, CSEMŐ, CSEMPESZKOPÁCS, CSÉNYE, CSENYÉTE, CSEPREG, CSERDI, CSERÉPFALU, CSERÉPVÁRALJA, CSERKÚT, CSERNELY, CSERTŐ, CSÉVHARASZT, CSINCSE, CSIPKEREK, CSOBÁD, CSOBAJ, CSOBÁNKA, CSOKVAOMÁNY, CSOMÁD, CSONKAMINDSZENT, CSÖKMŐ, CSÖMÖR, CSÖNGE, CSÖRÖG, CSÖRÖTNEK, CSŐVÁR, DÁMÓC, DÁNSZENTMIKLÓS, DÁNY, DARABOSHEGY, DARVAS, DEBRÉTE, DÉDESTAPOLCSÁNY, DÉLEGYHÁZA, DENCSHÁZA, DETEK, DICHÁZA, DINNYEBERKI, DIÓSD, DIÓSVISZLÓ, DOBÓDÉL, DOBOGÓKŐ, DOMAHÁZA, DOMONY, DOZMAT, DÖBÖRHEGY, DÖMSÖD, DÖRÖSKE, DÖVÉNY, DRÁVACSEHI, DRÁVACSEPELY, DRÁVAFOK, DRÁVAIVÁNYI, DRÁVAKERESZTÚR, DRÁVAPALKONYA, DRÁVAPISKI, DRÁVASZABOLCS, DRÁVASZERDAHELY, DRÁVASZTÁRA, DUBICSÁNY, DUKA, DUNABOGDÁNY, DUNASZEKCSŐ, DUNAVARSÁNY, EBES, ECSER, EGERÁG, EGERLÖVŐ, ÉGERSZÖG, EGERVÖLGY, EGYEK, EGYEK (TELEKHÁZA), EGYHÁZASHARASZTI, EGYHÁZASHETYE, EGYHÁZASHOLLÓS, EGYHÁZASKOZÁR, EGYHÁZASRÁDÓC, ELLEND, EMŐD, ENCS, ENCS (FÜGÖD), ENCS (GIBÁRT), ENDRŐC, ERDŐBÉNYE, ERDŐHORVÁTI, ERDŐKERTES, ERDŐSMÁROK, ERDŐSMECSKE, ERZSÉBET, ESZTÁR, FÁJ, FANCSAL, FARKASLYUK, FARKASLYUK-BÁNYATELEP, FARMOS, FAZEKASBODA, FEKED, FELSŐBERECKI, FELSŐCSATÁR, FELSŐDOBSZA, FELSŐEGERSZEG, FELSŐGAGY, FELSŐJÁNOSFA, FELSŐKELECSÉNY, FELSŐMARÁC, FELSŐNYÁRÁD, FELSŐPAKONY, FELSŐREGMEC, FELSŐSZENTMÁRTON, 34

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Generali-Providencia Biztosító Zrt. enerali-providencia iztosító Zrt. 2011. évi kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás díjai elhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítással kapcsolatos jognyilatkozataikat

Részletesebben

A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége köszönti Önöket

A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége köszönti Önöket A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége köszönti Önöket Az előadás címe: A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály kiemelt és kiemelten kezelt ügyei Előadó: Sándor

Részletesebben

2011. évi CIII. törvény. a népegészségügyi termékadóról

2011. évi CIII. törvény. a népegészségügyi termékadóról 2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról Az Országgyűlés a népegészségügyileg nem hasznos élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítása és az egészséges táplálkozás előmozdítása, valamint az

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: 2016. január 1. Nysz.: 18050

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: 2016. január 1. Nysz.: 18050 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv atályos: 2016. január 1. Nysz.: 18050 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2016. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról 1 Hatályos: 2013.10.01-2013.12.31 Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal

Részletesebben

MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015 2019. Készítette: Vargáné Vass Éva jegyző 1 A nemzetek versenyképessége azt jelenti, ahogyan a nemzetek létrehoznak és megőriznek egy olyan környezetet,

Részletesebben

2009. évi LXII. törvény

2009. évi LXII. törvény 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal szemben támasztott megalapozott

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2014. június 25-étől érvényes díjtarifája Kérjük a tarifálás során

Részletesebben

b)6 Magyarország területén rendezett gépjárműversenyen (edzésen) részt vevő gépjárművekre kötött felelősségbiztosítási szerződésekre;

b)6 Magyarország területén rendezett gépjárműversenyen (edzésen) részt vevő gépjárművekre kötött felelősségbiztosítási szerződésekre; 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról1 Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal szemben támasztott megalapozott

Részletesebben

LAKÁSÉPÍTÉSEK, 1990 2004

LAKÁSÉPÍTÉSEK, 1990 2004 Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály LAKÁSÉPÍTÉSEK, 1990 2004 Budapest, 2005. október Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály, Területi tájékoztatási

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek A biztosítótársaságra vonatkozó adatok H-1082 Budapest, Baross u. 1. H-1461 Bp., Pf. 131. Telefon: (+36-1) 486-4200 Cégjegyzékszám: 01-10-041566

Részletesebben

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás www.allianz.hu Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás Terméktájékoztató és Általános szerzõdési feltételek Hatályos 2015. november 1-jétől 1 / 49 Tartalomjegyzék Köszöntő...............................................3

Részletesebben

Országgy űlés Hivatalra. Irománysaátr : 6ZX 0. Érkezett: 2015 JúN 2 2.

Országgy űlés Hivatalra. Irománysaátr : 6ZX 0. Érkezett: 2015 JúN 2 2. Országgy űlés Hivatalra Irománysaátr : 6ZX 0 Érkezett: 2015 JúN 2 2. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Kövér Lászl ó az Országgyűlés elnöke részére Írásbeli kérdés Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az Alaptörvény 7. cikk

Részletesebben

13000/ /1/2013.ált. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. októberber hónapra tervezett sebességmérések

13000/ /1/2013.ált. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. októberber hónapra tervezett sebességmérések 13000/ /1/2013.ált. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. októberber hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Október 01.(kedd) 14.00-16.00 Budaörs, Kinizsi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/13673 számú törvényjavaslat a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről Előadó : dr. Kolber István regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli

Részletesebben

Budapesten kívüli árusító pontok (vásárolható bérlet, vonaljegy és 10 db-os gyűjtőjegy)

Budapesten kívüli árusító pontok (vásárolható bérlet, vonaljegy és 10 db-os gyűjtőjegy) Budapesten kívüli árusító pontok (vásárolható bérlet, és ) Nyitva tartás Kapható Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi Fő utca 60. 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. június hónapra tervezett sebességmérések

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. június hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. június hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 10.00-12.00 Budaörs, Szabadság út 08.00-12.00 4.számú főú Cegléd

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1 1990. évi C. törvény a helyi adókról1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Generali-Providencia Biztosító Zrt. enerali-providencia iztosító Zrt. 2013. január 1-jétõl érvényes kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási díjai elhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítással kapcsolatos

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni az önkormányzati

Részletesebben

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 2015.05.01-től érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 2015.05.01-től érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a gépjármű üzembentartójának

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1310B számú, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére

Kitöltési útmutató a 1310B számú, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Kitöltési útmutató a 1310B számú, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Jogszabályi háttér - A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi

Részletesebben

8 Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 188.. Hatályos: 2011. XI. 30-tól. A hatálybalépés vonatkozásában a Magyar Közlöny

8 Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 188.. Hatályos: 2011. XI. 30-tól. A hatálybalépés vonatkozásában a Magyar Közlöny 1. oldal 2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról 1 Az Országgyűlés a népegészségügyileg nem hasznos élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítása és az egészséges táplálkozás előmozdítása,

Részletesebben

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM Pest MELITTA ABC CBA 2740 Abony VASÚT U. 4. Pest Interspar/Spar 2740 Abony Ceglédi út 8. Pest COOP SZUPER2 2740 ABONY KOSSUTH tér 10-11 Pest PALÓC 67. SZ. CBA ÉLELMISZER

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni

Részletesebben

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. )

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. ) Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. értékpapír szolgáltatásainak díjtételeiről szóló hirdetménnyel kapcsolatban (2008. január 1-től érvényes szabályok) 1. Kamatjövedelem Személyi jövedelemadó (Szja tv.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A település hatályos 30/2005.(XII.12.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

Adótörvény változások 2016.

Adótörvény változások 2016. 1 Adótörvény változások 2016. Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2015. november 17-én megszavazott, 2016-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosításokat. Minimálbér, garantált bérminimum

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1.

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 20/2004. (XII.15.) rendelete a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2004.

Részletesebben

UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei

UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei Az UNION Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített esetekben és mértékben

Részletesebben

A Magyar Posta Biztosító Zrt. PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának 2016. január 1-jétől alkalmazandó tarifája

A Magyar Posta Biztosító Zrt. PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának 2016. január 1-jétől alkalmazandó tarifája A Magyar Posta Biztosító Zrt. PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának 2016. január 1-jétől alkalmazandó tarifája Ügyfélszolgálat: 06 40 200 480 (H 8:00-20:00, K-P 8:00-18:00) Fax: 06 1 423

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: 2015. február 1. Nysz.: 17423

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: 2015. február 1. Nysz.: 17423 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv atályos: 2015. február 1. Nysz.: 17423 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2015. február 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/2977/3/2014.ált. 2014. április hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Április 1.(kedd) 09.00-13.00 M0 jobb pályatest

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1..

Részletesebben

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról A törvényt az Országgyűlés a 2013.

Részletesebben

(nyugellátás elbírálásához)

(nyugellátás elbírálásához) ÚTMUTATÓ a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2011. kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) ( b, E, M és P lapokhoz) A 2011. évi adatok közlésére szolgáló Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea omerciala de sigurare-reasigurare stra S.. iztosító Magyarországi Fióktelepe kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2012-es naptári évre vonatkozó díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy

Részletesebben

2013. december hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2013. december hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/11819/1/2013.ált. 2013. december hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye December 01.(vasárnap) 09:00-12:00 Budakalász,

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Az Alapszabály 7.4.1. p) pontjában foglalt felhatalmazás szerinti a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága

Részletesebben

CIB Lakásszervíz Gyorsszolgálat

CIB Lakásszervíz Gyorsszolgálat CIB Lakásszervíz Gyorsszolgálat www.cib.hu Ügyféltájékoztató és Általános szerzôdési feltételek www.cib.hu CIB, a Gruppo Banca Intesa bankja A Generali-Providencia Biztosító Rt. Ügyféltájékoztatója Tisztelt

Részletesebben

T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához

T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások

A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK gabriel.peter@bkik.hu gépjármű hajtómotorjának teljesítménye (kw) cégautóadó Az adó a hengerűrtartalom (kamratérfogat)

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

Önvédelem. kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16440

Önvédelem. kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16440 Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16440 Tartalomjegyzék Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4)... 3 I. Általános

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

2010. évi XC. törvény. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról. I. Fejezet

2010. évi XC. törvény. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról. I. Fejezet 2010. évi XC. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, a gazdaság

Részletesebben

Az Áfa-tv. 2013. évi módosításai a 2012. évi CXLVI. és CLXXVIII. törvény alapján. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke

Az Áfa-tv. 2013. évi módosításai a 2012. évi CXLVI. és CLXXVIII. törvény alapján. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke Az Áfa-tv. 2013. évi módosításai a 2012. évi CXLVI. és CLXXVIII. törvény alapján Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke 1. Nem ellenérték fejében teljesített termékértékesítés [Áfa-tv.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ I. AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE A 2010. évről szóló helyi iparűzési

Részletesebben

Adótörvény-változások 2012

Adótörvény-változások 2012 ADÓHÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Adótörvény-változások 2012 2011. november 21-én elfogadta a Parlament az új adótörvénycsomagot, mely az eredeti tervezethez képest jelentős változtatáson esett át. Az elfogadott

Részletesebben

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató 1. Ha nemzetközi szerzôdés eltérôen nem rendelkezik, e törvény

Részletesebben

Vonatkozó jogszabályok: 1991. évi LXXXII. törvény a gépjármű adóról. 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről. 326/2011.(XII.28.) Korm.

Vonatkozó jogszabályok: 1991. évi LXXXII. törvény a gépjármű adóról. 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről. 326/2011.(XII.28.) Korm. Vonatkozó jogszabályok: 1991. évi LXXXII. törvény a gépjármű adóról 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 326/2011.(XII.28.) Korm.rendelet 35/2008. (XII.31.) PM. rendelet Polgármesteri Hivatal illetékes

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2014. január 1-jétől érvényes díjtarifája Kérjük a tarifálás során

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1 AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt

Részletesebben

Adóváltozások 2013-2014

Adóváltozások 2013-2014 Adóváltozások 2013-2014 2013, december 18-11:35 Tisztelt Ügyfelünk! Tárgy: 2014 évi adóváltozások Eddigi gyakorlatunknak megfelelően összefoglaljuk a legfontosabb 2014. évi adóváltozásokat. Előreláthatólag

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Témakörök: 1. Családi kedvezmény 2. Rendelkezési jogosultság 3. Új adómentes lehetőségek 4. Önálló tevékenységre vonatkozó változások 5. Nem önálló tevékenységre

Részletesebben

Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF3)

Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF3) Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF3) Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 16051 Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF3) 1. fejezet A biztosítás

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K 56/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.)

Részletesebben

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések 13000/8511/2013.ált. 2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 09.00-11.00 Érd, Fehérvári út Szeptember

Részletesebben

Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20.

Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20. Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20. mellék www.matraszentimre.hu e-mail: ado@matraszentimre.t-online.hu A bevallási

Részletesebben

Pest megyei települések listája

Pest megyei települések listája 1 Abony 15 679 fő ÁNTSZ Ceglédi i Intézete Ceglédi 2 Acsa 1 501 fő ÁNTSZ Váci,Szobi,Dunakeszi i Intézete Váci 3 Albertirsa 11 280 fő ÁNTSZ Ceglédi i Intézete Ceglédi 4 Alsónémedi 4 829 fő ÁNTSZ Dabasi-,Gyáli

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2016. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága

Jogszabályváltozások 2016. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága Jogszabályváltozások 2016 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága Témakörök Társasági adó, illeték Személyi jövedelemadó Általános forgalmi adó Adózás rendje Társasági

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója 05.12.15 1 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója a 2005. évi személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói

Részletesebben

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében XII/a. lista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében Nem kedvezményezett kistérségekben: Alsónémedi Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest Csobánka

Részletesebben

/2006. ( ) ÖTM rendelet

/2006. ( ) ÖTM rendelet /2006. ( ) ÖTM rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb és technikai eszköz állományáról szóló 7/2006. (II. 10.) BM rendelet és a tűzoltóság tűzoltási és műszaki

Részletesebben

Biztosító felügyeleti szerve. Jogorvoslati lehetőségek. Érvényes: 2016.01.28-tól - 2 -

Biztosító felügyeleti szerve. Jogorvoslati lehetőségek. Érvényes: 2016.01.28-tól - 2 - Terméktájékoztató a CARDIF Biztosító Zrt. által nyújtott Jövedelempótló biztosításhoz. Jelen terméktájékoztató a Diákhitel Központ Zrt. által nyújtott diákhitelhez igényelhető Jövedelempótló biztosítás

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A társas vállalkozások, társas vállalkozók, gazdasági társaságok vezető tisztségviselői járulék-és egészségügyi hozzájárulás, valamint szociális hozzájárulási adó fizetésének alapvető szabályai 2016. I.

Részletesebben

Iparűzők társadalombiztosítása

Iparűzők társadalombiztosítása UNTERNEHMENSGRÜNDUNG 2016 Iparűzők társadalombiztosítása Első tájékoztatás www.svagw.at www.svagw.at 1 Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Az összes, Ausztriában önálló keresőtevékenységet folytató személy

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 1. amely létrejött 1.1. egyrészről: a szolgáltató megnevezése: Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság képviselő: Harrach Tibor ügyvezető igazgató székhelye:

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL Az alapkezelőként eljáró OTP Alapkezelő Zrt., valamint a forgalmazóként eljáró OTP Bank Nyrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2006.12.05. napján kelt, E-III/110.466/2006.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2007. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2007. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2007. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1. A BEVALLÁS JELLEGE Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény többféle esetben

Részletesebben

HÍRLAP ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT LAPTERJESZTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HÍRLAP ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT LAPTERJESZTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HÍRLAP ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT LAPTERJESZTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos 2013. január 1-jétől Hírlap előfizetői ÁSZF Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 13050/2 Hatályos 2016. január 1-jétől

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról Rakamaz

Részletesebben

Az új házastársak együttes adóalap kedvezménye jogosultsági hónaponként 31.250 forintról 33.335 forintra nőtt, az adómegtakarítás nem változik.

Az új házastársak együttes adóalap kedvezménye jogosultsági hónaponként 31.250 forintról 33.335 forintra nőtt, az adómegtakarítás nem változik. Módosuló adótörvények 2016 (összefoglalás) 2015. év során kilenc hírlevélben tájékoztattuk ügyfeleinket az adótörvények 2016.01.01-től hatályos változásairól. Jelen hírlevelünkben összefoglaljuk, és némileg

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2004. (...) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről, egységes szerkezetben a lakások és helyiségek

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/10537. számú

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/10537. számú MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10537. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó: Varga

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1.1 A gépjárművek tárgyában kötött i Keretszerződés (a továbbiakban Keretszerződés) és az annak alapján

Részletesebben

Budapest és Pest megye

Budapest és Pest megye Abony Acsa Albertirsa Alsónémedi Apaj Áporka Aszód Bag Bénye Bernecebaráti Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest és Pest megye Kizárólag gyermekegészségügyi ellátást végző szolgáltató

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. Kihirdetve: Magyar Közlöny 161. szám 2014. november 26., szerda 2014. évi LXXIV. törvény A személyi jövedelemadót érintő 2015. évi adótörvény változások CSALÁDI KEDVEZMÉNY,

Részletesebben

Személyi azonosító okmány száma/cg

Személyi azonosító okmány száma/cg Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés kárbiztosítás nélkül 1 amely létrejött egyrészről Lízingbevevő neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója. Tisztelt Partnerünk!

A Genertel Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója. Tisztelt Partnerünk! A Genertel Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója Tisztelt Partnerünk! Örömünkre szolgál, hogy biztosítási szerződése megkötéséhez társaságunkat választotta. 1) Szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Tartós Befektetési Értékpapírszámláról (TBÉSZ) Általános tudnivalók számla (határozott időszakra szóló) futamideje

TÁJÉKOZTATÓ a Tartós Befektetési Értékpapírszámláról (TBÉSZ) Általános tudnivalók számla (határozott időszakra szóló) futamideje TÁJÉKOZTATÓ a Tartós Befektetési Értékpapírszámláról (TBÉSZ) (készült a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény rendelkezései

Részletesebben

ÁSZF BELFÖLDI CSOMAGSZÁLLÍTÁS

ÁSZF BELFÖLDI CSOMAGSZÁLLÍTÁS ÁRAJÁNLAT BELFÖLDI CSOMAGSZÁLLÍTÁSRA Tisztelt Hölgyem/Uram! A továbbiakban a Sprinter Futárszolgálat árajánlatát tekintheti meg, minimum elvárt csomagszám nélkül. Internetes csomagfeladás Kérjük, az ajánlatban

Részletesebben

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁNBUSZ Zrt. AUTÓBUSZJÁRATAINAK KARÁCSONYI KÖZLEKEDÉSI RENDJÉRŐL (2015. december 21-23. és 2015. december 25. - 2016. január 1.) A kiadványban nem szereplő járatok az eredetileg meghirdetett

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

K&H Biztosító Zrt. K&H egyszeri díjas - befektetési egységekhez kötött - nyugdíjbiztosítás szerződési feltétele. 2014. augusztus 27.

K&H Biztosító Zrt. K&H egyszeri díjas - befektetési egységekhez kötött - nyugdíjbiztosítás szerződési feltétele. 2014. augusztus 27. K&H Biztosító Zrt. K&H egyszeri díjas - befektetési egységekhez kötött - nyugdíjbiztosítás szerződési feltétele 2014. augusztus 27. ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük megtisztelő bizalmát,

Részletesebben

2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1

2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2011. évi CLVI. törvény 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1 A 2012.1.2. és 2012.1.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.. Ibrány Város Képviselő Testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

2. A vagyonszerzési illeték fizetésére kötelezettek

2. A vagyonszerzési illeték fizetésére kötelezettek A visszterhes vagyonátruházási illeték 1. Mire terjed ki a visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség? 1 Ingatlannak, valamint a lentebb meghatározott ingónak és vagyoni értékű jognak visszteher

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele!

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele! Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2014. évre, valamint adatszolgáltatásról [14KATA]

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. -ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

III.FEJEZET MELLÉKLETEK

III.FEJEZET MELLÉKLETEK 1.sz. melléklet III.FEJEZET MELLÉKLETEK FELOLVASÓLAP 1. Az Ajánlattevő neve (közös részvételi jelentkezés esetén a közös Ajánlattevők nevei): 2. Az Ajánlattevő(k) címe(i), telefon és fax száma(i): 3. Az

Részletesebben

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Jogszabályi háttér: a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Társasházi tv.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) az adózás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2015/S 123-224876. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2015/S 123-224876. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/26 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:224876-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2015/S 123-224876 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések.

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1 Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról Tóalmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben