Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe"

Átírás

1 Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás június 25-étől érvényes díjtarifája Kérjük a tarifálás során legyen fokozott figyelemmel szerződésének kockázatkezdetére, következő évfordulójára, illetve arra, hogy amennyiben Ön jelenleg nem rendelkezik, illetőleg nem is rendelkezett az I. pontban meghatározott kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szerződéssel az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepénél, semmilyen esetben se számítsa ki díját az I. pontban foglaltak szerint! Amennyiben Ön gépjármű-flottára kíván kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szerződést kötni, alkalmazza a III. pontban foglaltakat. Tartalomjegyzék: - Általános információk: 2. oldal - Kiegészítő élet és közlekedési balesetbiztosítás 3. oldal - A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések díjszámítása 5. oldal - Azon szerződők biztosítási díjának meghatározása, akik a Biztosítónál rendelkeznek érvényes Kötelző Gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel (I. TARIFA: meglévő ügyfelek díjtarifája) 8. oldal - Azon szerződők biztosítási díjának meghatározása, akik nem rendelkeznek a Biztosítónál érvényes Kötelző Gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel (II. TARIFA: új ügyfelek díjtarifája) 40. oldal - Gépjármű-flottákra vonatkozó díjtarifa (III. TARIFA) 61. oldal A tartalomjegyzék az Ön könnyebb eligazodását szolgálja, a megfelelő díjtarifa kiválasztásához, és a biztosítási díj meghatározásához minden esetben figyelmesen olvassa el a megfelelő fejezet rendelkezéseit! 1

2 Általános információk Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését érvényesen nem mondja fel, az ugyanarra az időszakra kötött további biztosítási szerződés a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításáról szóló 2009.évi LXII. törvény 10. -a alapján érvénytelen. Tájékoztatás a baleseti adóról Kérjünk annak érdekében, hogy minden szükséges információval rendelkezzen a január 1-ével bevezetett baleseti adóval összefüggésben, figyelmesen tanulmányozza át az alábbiakat: A baleseti adó megfizetésének kötelezettségét a népegészségügyi termékadóról szóló évi CIII. törvény írja elő. A jogszabály a tarifa megjelenésének napján hatályos a baleseti adóra vonatkozó szövege az alábbi: BALESETI ADÓ 1. Az adókötelezettség, az adó alanya 11/A. (1) A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény (Kgfb. tv.) szerinti biztosítási kötelezettség után baleseti adót (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában a baleseti adó: adó) kell fizetni. (2) Az (1) bekezdés szerinti adókötelezettség a Kgfb. tv. szerinti biztosítási időszak első napján keletkezik és utolsó napján szűnik meg. (3) Ha a biztosító értesítése alapján a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás díjának meg nem fizetése miatt a gépjármű forgalomból való kivonása iránti eljárás indul, az adókötelezettség - a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a gépjármű forgalomból való kivonása napján szűnik meg. 11/B. Az adó alanya az a személy vagy szervezet, akit vagy amelyet a Kgfb. tv. szerinti biztosítási kötelezettség terhel. 2. Az adó alapja, mértéke 11/C. (1) Az adó alapja az éves kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díj, ide értve a Kgfb. tv. szerint megállapított fedezetlenségi díjat is (a továbbiakban együtt: biztosítási díj). (2) Határozott tartamú Kgfb. tv. szerinti biztosítási szerződés esetén az adó alapja a határozott időtartamra megállapított egyszeri biztosítási díj. (3) Az adó alapja a) a Kgfb. tv. szerinti fedezetlenségi időtartam, továbbá b) a Kgfb. tv. szerinti türelmi idő és - biztosító kockázatviselésével nem érintett -, a gépjármű forgalomból való kivonásának napjáig terjedő időtartam (a továbbiakban: biztosítási díjjal le nem fedett időtartam) azon napjaira, melyekre a biztosító az (1) vagy (2) bekezdés szerinti adót nem szedte be, a Magyar Biztosítók Szövetsége által közétett - a Kgfb. tv. szerinti türelmi idő első napján érvényes - fedezetlenségi díj napi összege és a fedezetlenségi időtartam, valamint a biztosítási díjjal le nem fedett időtartam napjai számának szorzata. 11/D. Az adó mértéke az adóalap 30%-a, de a biztosító kockázatviselésével érintett időtartam naptári napjaira naponta legfeljebb 83 forint/gépjármű. 3. Az adó megállapítása 11/E. (1) Az adót - a 11/F. -ban foglalt kivétellel - a beszedésre kötelezett állapítja meg, vallja be és fizeti meg. (2) Az adó beszedésére kötelezett a Kgfb. tv. szerinti kötelező felelősségbiztosítási szolgáltatást nyújtó biztosító (a továbbiakban: biztosító). (3) A biztosítónak az általa megállapított adót az esedékes biztosítási díjjal, díjrészlettel együtt kell beszednie, annyi részletben és olyan arányban, ahány részletben és amilyen arányban az adó alanyának a biztosítási díjfizetési kötelezettségének eleget kell tennie. 2

3 (4) Ha az adó alanya a biztosítási díj és a megállapított adó együttes összegénél kevesebbet fizetett, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy részben vagy egészben a megállapított adót fizette meg. (5) A biztosító a fizetendő baleseti adót akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta. (6) Ha a Kgfb. tv. szerinti biztosítási jogviszony díjnemfizetés miatt szűnik meg és a Kgfb. tv. szerinti türelmi időben esedékes biztosítási díj után a biztosító az adót megfizette, a biztosítási jogviszony megszűnését magában foglaló hónapról szóló bevallásában a fizetendő adó összegét a biztosító az adónak az adóalany által meg nem fizetett összegével csökkentheti. 11/F. (1) A Kgfb. tv. szerinti határon átnyúló szolgáltatás esetén az adót az adó alanya önadózással, a biztosítási díj esedékességével egyidejűleg állapítja meg. (2) A biztosítási díjjal le nem fedett időtartam azon napjaira, amelyekre a biztosító a 11/C. (1) vagy (2) bekezdése alapján az adót nem szedte be, az adó alanya az adó összegét önadózással állapítja meg a gépjármű forgalomból való kivonását vagy az üzemben tartó személyében bekövetkezett változás esetén, a változást követő hónap 15. napjáig. A biztosító a kockázatviselése megszűnésétől számított 15 napon belül igazolást ad az adóalany számára arról, hogy az adó a 11/E. alapján mely napig van megfizetve. 11/G. Ha a biztosítási díj az adóalany számára visszajár a) a beszedéssel megfizetett adó esetén a visszajáró díj alapulvételével számított adót a biztosító köteles az adóalanynak a visszajáró díj visszafizetésével egyidejűleg visszafizetni. A díj visszafizetésének hónapját követő 15. napig benyújtott bevallásában a biztosító jogosult a visszafizetett adóval az általa beszedett, bevallott adót csökkenteni, b) önadózással megfizetett adó esetén az adó alanya a visszajáró díj alapulvételével számított adót az adózás rendjéről szóló törvény szabályai szerint a díj visszafizetését követő hónap első napjától kezdődően az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon visszaigényelheti. 4. Eljárási rendelkezések 11/H. (1) Az adóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság látja el. (2) A beszedésre kötelezett, illetve - a 11/F. szerinti esetben - az adó alanya az adót az adó megállapítására előírt határnapot követő hónap 15. napjáig vallja be és fizeti meg az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon. 5. Átmeneti rendelkezések 11/I. (1) Ha a biztosítási időszak január 1-jét megelőzően kezdődött, akkor az adókötelezettség a biztosítási időszaknak a december 31-ét követő részére áll fenn. (2) Ha az adóalany december 31-ét követő időszakra vonatkozó díjfizetési kötelezettségének esedékessége január 1-jét megelőzte akkor a december 31-ét követő időszakra - napi időarányosítással számított - biztosítási díj, egyszeri biztosítási díj, továbbá a biztosítással le nem fedett időtartamra megállapított adóalap utáni adót a beszedésre kötelezett vagy - önadózás esetén - az adó alanya február 15-ig állapítja meg, vallja be és fizeti meg az állami adóhatósághoz. Kiegészítő élet és közlekedési balesetbiztosítás Mivel úgy gondoljuk, hogy az emberi élet és testi épség mindig fontosabb, mint a gépjármű, az ASTRA S. A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás mellé külön díj megfizetése nélkül kiegészítő élet és közlekedési balesetbiztosítást nyújt ügyfeleinek. A kiegészítő élet és közlekedési balesetbiztosítás biztosítottja a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Szerződője, amennyiben a Szerződő természetes személy. Abban az esetben, ha a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Szerződője nem természetes személy, a kiegészítő élet és közlekedési balesetbiztosítás biztosítottja az a természetes személy, aki a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással biztosított gépjárművet a káresemény bekövetkeztekor az üzembentartó vagy a gépjárművet egyébként jogosan használó engedélyével vezette. 3

4 A kiegészítő élet és közlekedési balesetbiztosítás biztosítási összegei a következők: - közúti baleset következtében bekövetkezett halál: forint - bármely egyéb okból bekövetkezett halál: forint - közúti baleset következtében bekövetkezett csonttörés: forint - közúti baleset következtében bekövetkezett I. vagy II. rokkantsági csoportba tartozó egészségkárosodás: forint A kiegészítő élet és közlekedési balesetbiztosítás biztosítási összegei a következők szerint kerülnek megemelésre abban az esetben, ha az ASTRA S. A. Biztosító Magyarországi Fióktelepével korábban megkötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés a biztosítási szerződés első évfordulójára nem került felmondásra. Az alábbi megemelt biztosítási összegek a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés első évfordulóját követő naptól kerülnek alkalmazásra. Amennyiben az első évfordulót követően a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés bármely okból megszűnik az érintett biztosítási időszak vonatkozásában az emelt összegek kerülnek alkalmazásra. - közúti baleset következtében bekövetkezett halál: forint - bármely egyéb okból bekövetkezett halál: forint - közúti baleset következtében bekövetkezett csonttörés: forint - közúti baleset következtében bekövetkezett I. vagy II. rokkantsági csoportba tartozó egészségkárosodás: forint A kiegészítő élet és közlekedési balesetbiztosítás biztosítási összegei a következők szerint kerülnek megemelésre abban az esetben, ha az ASTRA S. A. Biztosító Magyarországi Fióktelepével korábban megkötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés a biztosítási szerződés második évfordulójára nem került felmondásra. Az alábbi megemelt biztosítási összegek a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés második évfordulóját követő naptól kerülnek alkalmazásra. Amennyiben a második évfordulót követően a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés bármely okból megszűnik az érintett biztosítási időszak vonatkozásában az emelt összegek kerülnek alkalmazásra. - közúti baleset következtében bekövetkezett halál: forint - bármely egyéb okból bekövetkezett halál: forint - közúti baleset következtében bekövetkezett csonttörés: forint - közúti baleset következtében bekövetkezett I. vagy II. rokkantsági csoportba tartozó egészségkárosodás: forint 4

5 Az ASTRA S. A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe nem nyújt szolgáltatást abban az esetben (kizárás, mentesülés), ha a kötelező gépjárműfelelősségbiztosításáról szóló 2009.évi LXII. törvény 34. -a szerinti visszkereseti okok valamelyike fennáll. A kiegészítő élet és közlekedési balesetbiztosítás feltételei elérhetők az ASTRA S. A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe ügyfélszolgálati irodáiban, illetve a internetes oldalon, valamint biztosításközvetítő partnereinknél. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések díjszámítása Szerződő: A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés megkötésére és díjfizetéssel történő hatályban tartására a gépjármű üzemben tartója köteles. Üzemben tartó: a gépjármű telephelye szerinti ország hatóságai által kibocsátott okiratba bejegyzett üzemben tartó (engedélyes, engedély jogosultja), ennek hiányában a tulajdonos. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás szerződője az előbbiekben meghatározott személy. A díjszámítást a Szerződő adatai alapján kell elvégezni. Biztosító: Az ASTRA S. A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe 5

6 Használati mód értelmező tábla: Normál Taxi Verseny Bérlés Tanuló Hadsereg Páncélozott jármű Mentő Rendőr a használat módja normál, amennyiben a gépjármű nem sorolható be egyik alábbi kategóriába sem a használat módja taxi, ha a gépjármű a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény értelmében személytaxinak minősül, illetőleg a gépjárművel nemzetközi személyszállítási tevékenységet is végeznek a használat módja verseny, ha a gépjármű a közúti forgalom mellett zárt versenypályán vagy a forgalom elől elzárt közúton (útszakaszon) tartott, gépjárművek számára rendezett sportrendezvényen is részt vesz a használat módja bérlés, ha a gépjárművet rendszeresen 1 évnél rövidebb időtartamra üzletszerűen bérbe adják a használat módja tanuló, ha a gépjárművel gépjármű oktatási tevékenységet is végeznek a használat módja hadsereg, amennyiben a gépjárműre H kezdő betűjelű különleges rendszámtábla került felszerelésre, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően a használat módja páncélozott jármű, ha a gépjárművel személy és vagyon védelmi tevékenységet is végeznek a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a használat módja mentő, amennyiben a gépjárműre M kezdő betűjelű különleges rendszámtábla került felszerelésre, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően a használat módja rendőr, amennyiben a gépjárműre R kezdő betűjelű különleges rendszámtábla került felszerelésre, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 6

7 Tűzoltó Építőipar Reptér Veszélyes anyag szállítás Megkülönböztető jelzésű gépjármű Nemzetközi árufuvarozás 28.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően a használat módja tűzoltó, ha a gépjármű üzemeltetője a tűzoltóság a használat módja építőipar, ha a gépjármű üzemeltetője a gépjármű felhasználásával építőipari tevékenységet végez a használat módja reptér, ha a gépjárművet a közúti forgalom mellett közforgalmú repülőtéren is üzemeltetik a használat módja veszélyes anyag szállítás, amennyiben a gépjárművel a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló évi CX. törvény hatálya alá eső tevékenységet végeznek a használat módja megkülönböztető jelzésű gépjármű, ha a jármű megkülönböztető jelzés használatára jogosult a használat módja nemzetközi árufuvarozás, amennyiben a gépjárművel olyan fuvarozási tevékenységet is végeznek, melynek során a gépjármű elhagyja Magyarország területét. 7

8 I. Díjtarifa I/A. A díjszámítás folyamata (a következő biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási díj meghatározása) azon határozatlan tartamú egyedi, nem gépjárműflotta szerződések esetében, melyeknek Szerződője olyan határozatlan tartamú kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel (a továbbiakban: szerződés) rendelkezik a Biztosítónál, melynek kockázatkezdete korábbi, mint január 1., és a szerződés következő évfordulója június 24-énél későbbi, de január 1-énél korábbi időpontra esik. Az I/A. pontban foglaltak kerülnek alkalmazásra azon előzményszerződések szerződői vonatkozásában is, melyek megfelelnek az előzőeknek, de az új biztosítási időszakot közvetlenül megelőző biztosítási időszak végére felmondással megszüntetésre kerültek, és ugyanazon biztosítási évfordulóval ugyanazon jármű biztosítását újra kötik: Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön nem rendelkezik, vagy nem rendelkezett a fentieknek megfelelő szerződéssel, biztosítási díját az I/B. pontban vagy a II. pontban foglaltaknak megfelelően számítsa ki! Amennyiben tehát Önnek nincs, illetőleg nem volt a Biztosítónál a fenti feltételeknek megfelelő szerződése, semmilyen esetben se számítsa díját az I/A pontban foglaltak szerint! Szintén nem az I/A-ban foglaltaknak megfelelően kell a biztosítási díjat meghatározni, ha Ön rendelkezik, illetőleg rendelkezett olyan szerződéssel, amely megfelel a fentieknek, de egy másik gépjármű vonatkozásában kíván szerződést kötni! - Amennyiben a Szerződő állandó lakóhelye vagy székhelye Budapest, alkalmazza az A területi kódot. - Amennyiben a Szerződő állandó lakóhelyének vagy székhelyének helységneve szerepel a B területi kategóriába tartozó települések neveit tartalmazó táblában, alkalmazza a B területi kódot. - Amennyiben a Szerződő állandó lakóhelyének vagy székhelyének helységneve szerepel a C területi kategóriába tartozó települések neveit tartalmazó táblában, alkalmazza a C területi kódot. - Amennyiben a Szerződő állandó lakóhelyének vagy székhelyének helységneve szerepel a D területi kategóriába tartozó települések neveit tartalmazó táblában, alkalmazza a D területi kódot. - Amennyiben a Szerződő állandó lakóhelye vagy székhelye nem sorolható be az A B C D kategóriák közül egyikbe sem, alkalmazza az E területi kódot. 1. Számítsa ki a természetes személy Szerződő életkorát oly módon, hogy 2014-ból kivonja a szerződő születési évszámát. 2. Válassza ki a gépjármű forgalmi engedélyében szereplő gépjármű-kategóriának megfelelő Alapdíj táblát. 8

9 3. Válassza ki a forgalmi engedélyében szereplő Teljesítmény mezőben megadott értékek alapján a Személygépkocsi táblából, vagy a Motorkerékpár táblából, vagy a Megengedett legnagyobb össztömeg mezőben megadott értékek alapján a Tehergépkocsi, illetve a Pótkocsi, Félpótkocsi táblából, vagy a Férőhely mezőben szereplő értékek alapján az Autóbusz táblából, illetve az Egyéb gépjármű-kategóriák táblából a gépjármű-kategóriának megfelelő alapdíjat. 4. Az Alapdíjat szorozza meg a Paraméterek cím alatt található kedvezmény- és pótdíjtáblákban található szorzókkal, majd az így kapott összeget kerekítse 4-gyel osztható számra. A kapott összeget oly módon kell kerekíteni, hogy azt 4-gyel elosztja, és az így kapott hányados egész részéhez hozzáad 1-et, majd megszorozza néggyel. Hűségkedvezmény Hűségkedvezmény azon Szerződő esetében alkalmazható, aki meglévő kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését a Biztosítónál biztosítási évfordulóra érvényesen felmondta, és ugyanazon biztosítási évfordulóval ugyanazon jármű biztosítását újra köti, vagy aki a Biztosítónál érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, szerződését a biztosítási évfordulóra nem mondta fel. Egy káros pótdíj szorzó Azon szerződésekre számolandó, amelyek esetében: et követően, de még a évi évfordulót megelőzően, legalább egy károkozás van a szerződésen, vagy valamely előzmény szerződésén. Több figyelembe veendő szerződés esetén a károkozás darabszáma az összes érintett szerződésre összegezve értendő. Amennyiben e feltétel nem teljesül, akkor a díjszámítás során ezen szorzóval nem kell számolni. Ezen szorzó kizárólag a személygépkocsikra és a 3500 kg összesített tömeget meg nem haladó tehergépkocsikra vonatkozik. Több káros extra pótdíj szorzó Azon szerződésekre számolandó, amelyek esetében: et követően, de még a évi évfordulót megelőzően, egynél több károkozás van a szerződésen, vagy valamely előzmény szerződésén. Több figyelembe veendő szerződés esetén a károkozás darabszáma az összes érintett szerződésre összegezve értendő. Amennyiben e feltétel nem teljesül, akkor a díjszámítás során ezen szorzóval nem kell számolni. Ezen szorzó kizárólag a személygépkocsikra és a 3500 kg összesített tömeget meg nem haladó tehergépkocsikra vonatkozik. 9

10 Az egy káros pótdíj szorzó és a több káros extra pótdíj szorzó együttesen is alkalmazandó, a feltételek egyidejű teljesülése esetén. Képlet Fizetendő díj= kerekítés (BT*P1*P2*P3*P4*P11*P12) BT - Alapdíj (gépjármű-kategória szerint) P1 - Fizetési ütem / Fizetési mód szerinti díjszorzó P2 - Használat módja szerinti díjszorzó P3 - Bonus-Malus szerinti díjfaktor P4 - Hűségkedvezmény szerinti díjszorzó P11 - Egy káros pótdíj szorzó P12 - Több káros extra pótdíj szorzó 10

11 I/A. Díjtarifa (Táblák) Személygépkocsi Alapdíj (BT) Területkód Életkor < 21 kw kw kw kw kw kw > 180 kw -22 év év A év év Nem természetes személy év év B év év Nem természetes személy év év C év év Nem természetes személy év év D év év Nem természetes személy E -22 év

12 23-29 év év év Nem természetes személy Motorkerékpár Alapdíj (BT) Területkód Életkor <13kW kw kw > 70 kw -22 év év A év év Nem természetes személy év év B év év Nem természetes személy év év C év év Nem természetes személy év D év év

13 57 év Nem természetes személy év év E év év Nem természetes személy Segédmotorkerékpár Alapdíj (BT) Területkód Segédmotorkerékpár A B C D E Tehergépkocsi ( kg) Alapdíj (BT) Területkód Életkor -29 év A 30 év Nem természetes személy év B 30 év Nem természetes személy C -29 év év

14 Nem természetes személy év D 30 év Nem természetes személy év E 30 év Nem természetes személy Tehergépkocsi Alapdíj (BT) Területkód Természetes személy Nem természetes személy kg kg kg kg - A B C D E Pótkocsi, Félpótkocsi Alapdíj (BT) Területkód Természetes személy Nem természetes személy kg kg kg kg kg kg - A B C D E

15 Autóbusz Alapdíj (BT) Területkód férőhely férőhely férőhely > 79 férőhely felett A B C D E Egyéb kategóriák Alapdíj (BT) Területkód Munkagép Lassújármű Vontató Mezőgazdasági vontató Ideiglenes rendszám A B C D E

16 I/A. Díjtarifa (Paraméterek) Fizetési ütem / Fizetési mód Díjszorzó (P1) Készpénz beszedési megbízás Banki átutalás Csoportos beszedési megbízás Éves 0,93 0,90 0,90 Féléves 0,97 0,95 0,95 Negyedéves 1,00 0,97 0,97 Használat módja Díjszorzó (P2) Normál 1,00 Taxi 3,00 Verseny 2,00 Bérlés 2,00 Tanuló 2,00 Hadsereg 3,00 Páncélozott jármű 3,00 Mentő 3,00 Rendőr 3,00 Tűzoltó 3,00 Építőipar 2,00 Reptér 2,00 Veszélyes anyag szállítás 3,00 Megkülönböztető jelzésű gépjármű 3,00 Nemzetközi árú fuvarozás 2,00 16

17 Bonus-Malus táblák A Bonus-Malus táblák alkalmazása és értelmezése során kérjük vegye figyelembe, hogy a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól szóló 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet egyebek mellett az alábbiak szerint rendelkezik: A biztosító az egyedi szerződéseket díjmegállapítás céljából az új biztosítási időszakot közvetlenül megelőző biztosítási időszak és az új biztosítási időszak kezdő napjai közötti időtartam kártörténeti adatai alapján az alábbi táblázatokban meghatározott módon a bonus-malus osztály valamelyikéhez hozzárendeli (besorolás). A kártörténeti adat fogalmát a jogszabály az alábbiak szerint határozza meg: kártörténeti adat: a gépjármű üzemben tartója által a biztosított gépjármű vonatkozásában az adott biztosítóval fennállt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéses jogviszonya alatt bekövetkezett a kártérítés alapjául szolgáló káreset vonatkozásában a biztosító által elismert vagy vele szemben jogerősen megítélt kártérítési kötelezettség ismertté válásának dátuma (az első kárkifizetés vagy a biztosítóval szemben hozott jogerős ítélet dátuma), a kifizetett kárösszeg meghatározott határidőn belüli visszafizetésének ténye és dátuma, a kármentesség igazolt ténye; Lényeges rendelkezést tartalmaz még a fent említett rendelet 7. -a is, amely a kár visszafizetés esetén alkalmazandó szabályokat állapítja meg: (1) Az üzemben tartó jogosult arra, hogy a biztosítónak a teljes kárkifizetés összegéről szóló írásbeli értesítését követő 45 napon belül a teljes kárösszeget a biztosítónak megfizesse. (2) Ha az üzemben tartó a kárösszeget a biztosítónak megfizette, azt a besorolást illetően úgy kell figyelembe venni, mintha a biztosító részéről kártérítési kötelezettség nem keletkezett volna. (3) Amennyiben a besorolásnál a későbbiekben megfizetett kárösszeg alapját képező kártérítési kötelezettség már figyelembe vételre került, az üzemben tartó jogosult a (2) bekezdésnek megfelelő besorolás érvényesítésére. (4) Kármegosztás esetén az adott biztosítási szerződés alapján történt kárkifizetést kell figyelembe venni. 17

18 Személygépkocsi, Motorkerékpár B/M 2013 Személygépkocsi, Motorkerékpár Károk száma Fokozat Díjfaktor (P3) B10 0,50 B10 B10 B8 B6 B4 M4 B9 0,54 B9 B10 B7 B5 B3 M4 B8 0,58 B8 B9 B6 B4 B2 M4 B7 0,62 B7 B8 B5 B3 B1 M4 B6 0,66 B6 B7 B4 B2 A0 M4 B5 0,71 B5 B6 B3 B1 M1 M4 B4 0,76 B4 B5 B2 A0 M2 M4 B3 0,81 B3 B4 B1 M1 M3 M4 B2 0,87 B2 B3 A0 M2 M4 M4 B1 0,93 B1 B2 M1 M3 M4 M4 A0 1,00 A0 B1 M2 M4 M4 M4 M1 1,15 M1 A0 M3 M4 M4 M4 M2 1,35 M2 M1 M4 M4 M4 M4 M3 1,60 M3 M2 M4 M4 M4 M4 M4 2,00 M4 M3 M4 M4 M4 M4 Tehergépkocsi, autóbusz, vontató, mezőgazdasági vontató B/M 2013 Tehergépkocsi, autóbusz, vontató, mezőgazdasági vontató Károk száma Fokozat Díjfaktor (P3) B10 0,50 B10 B10 B9 B8 B7 B6 B9 0,54 B9 B10 B8 B7 B6 B5 B8 0,58 B8 B9 B7 B6 B5 B4 B7 0,62 B7 B8 B6 B5 B4 B3 B6 0,66 B6 B7 B5 B4 B3 B2 B5 0,71 B5 B6 B4 B3 B2 B1 B4 0,76 B4 B5 B3 B2 B1 A0 B3 0,81 B3 B4 B2 B1 A0 M1 B2 0,87 B2 B3 B1 A0 M1 M2 B1 0,93 B1 B2 A0 M1 M2 M3 A0 1,00 A0 B1 M1 M2 M3 M4 M1 1,15 M1 A0 M2 M3 M4 M4 M2 1,35 M2 M1 M3 M4 M4 M4 M3 1,60 M3 M2 M4 M4 M4 M4 M4 2,00 M4 M3 M4 M4 M4 M4 18

19 Hűségkedvezmény Díjszorzó (P4) Hűségkedvezményre jogosult 0,90 Hűségkedvezményre nem jogosult 1,00 Egy káros pótdíj szorzó Feltétel teljesülése esetén Díjszorzó (P11) 1,4 Több káros extra pótdíj szorzó Feltétel teljesülése esetén Díjszorzó (P12) 1,5 Területi besorolás A B C D BUDAPEST ALSÓGÖD, ALSÓNÉMEDI, BIATORBÁGY, BUDAJENŐ, BUDAKALÁSZ, BUDAKESZI, BUDAÖRS, CSOBÁNKA, CSOMÁD, CSÖMÖR, CSÖRÖG, DÉLEGYHÁZA, DIÓSD, DUNABOGDÁNY, DUNAHARASZTI, DUNAKESZI, DUNAVARSÁNY, ECSER, ÉRD, ÉRD (ÉRDLIGET), ÉRD (PARKVÁROS), ÉRDLIGET, ERDŐKERTES, ÉRD-PARKVÁROS, FELSŐGÖD, FELSŐPAKONY, FÓT, GIZELLATELEP, GÖD, GÖD (ALSÓGÖD), GÖD (FELSŐGÖD), GÖDÖLLŐ, GYÁL, GYÖMRŐ, HALÁSZTELEK, HERCEGHALOM, HORÁNY, ISASZEG, KEREPES, KEREPES (SZILASLIGET), KISOROSZI, KISTARCSA, LEÁNYFALU, MAGLÓD, MAJOSHÁZA, MOGYORÓD, NAGYKOVÁCSI, NAGYTARCSA, ÓCSA, ŐRBOTTYÁN, PARKVÁROS, PÁTY, PÉCEL, PERBÁL, PILISBOROSJENŐ, PILISCSABA, PILISJÁSZFALU, PILISVÖRÖSVÁR, PILISSZÁNTÓ, PILISSZENTIVÁN, PILISSZENTKERESZT, PILISSZENTLÁSZLÓ, PÓCSMEGYER, POMÁZ, PUSZTAZÁMOR, REMETESZŐLŐS, SOLYMÁR, SÓSKÚT, SURÁNY, SZADA, SZÁZHALOMBATTA, SZENTENDRE, SZIGETHALOM, SZIGETMONOSTOR, SZIGETSZENTMIKLÓS, SZILASLIGET, SZŐD, SZŐDLIGET, TAHI, TAHITÓTFALU, TAHITÓTFALU (TAHI), TAKSONY, TÁRNOK, TELKI, TINNYE, TÖK, TÖKÖL, TÖRÖKBÁLINT, ÜLLŐ, ÜRÖM, VÁC, VÁCRÁTÓT, VECSÉS, VERESEGYHÁZ, VISEGRÁD, VISEGRÁD (GIZELLATELEP), ZSÁMBÉK, ZSÁMBOK, ALGYŐ, BÁNK (HAJDÚ-BIHAR MEGYE), BÜKKSZENTLÁSZLÓ, DEBRECEN, DEBRECEN (BÁNK), DEBRECEN (HALÁP), DEBRECEN (JÓZSA), DEBRECEN (NAGYMACS), DEBRECEN (PALLAG), EGYETEMVÁROS, GÖRÖMBÖLY, GYÁLARÉT, GYIRMÓT, GYŐR, GYŐR (GYIRMÓT), GYŐR (GYŐRSZENTIVÁN), GYŐR (MÉNFOCSANAK), GYŐRSZENTIVÁN, HALÁP, HEJŐCSABA, HIRD, JÓZSA, KISKUNDOROZSMA, LILLAFÜRED, MÁD, MÉNFŐCSANAK, MISKOLC, MISKOLC (BÜKKSZENTLÁSZLÓ), MISKOLC (EGYETEMVÁROS), MISKOLC (GÖRÖMBÖLY), MISKOLC (HEJŐCSABA), MISKOLC (LILLAFÜRED), MISKOLC (PERECES), MISKOLC (SZIRMA), MISKOLC (TAPOLCAFÜRDŐ), MISKOLC- MÁD, NAGYMACS, PÉCS, PÉCS (HIRD), PÉCS (MESZES), PÉCS (ÜSZÖGPUSZTA), PÉCS (VASAS), PERECES, SZEGED, SZEGED (ALGYŐ), SZEGED (GYÁLARÉT), SZEGED (KISKUNDOROZSMA), SZEGED (SZENTMIHÁLY), SZEGED (SZŐREG), SZEGED (TÁPÉ), SZENTMIHÁLY, SZIRMA, SZŐREG, TÁPÉ, TAPOLCAFÜRDŐ, VASAS, ANDRÁSHIDA, BAGLYASALJA, BÉKÉSCSABA, BÉKÉSCSABA (GERLA), BÉKÉSCSABA (MEZŐMEGYER), BORBÁNYA, BÖRGÖND, BUTYKATELEP, EGER, EGER (FELNÉMET), EGER (SZARVASKŐ), FELNÉMET, FELSŐSIMA, GERLA, GYULAFIRÁTÓT, HERÉNY, HETÉNYEGYHÁZA, KÁDÁRTA, KAPOSFÜRED, KAPOSVÁR, KAPOSVÁR (KAPOSFÜRED), KECSKEMÉT, KECSKEMÉT (HETÉNYEGYHÁZA), KECSKEMÉT (MÉNTELEK), MÉNTELEK, MEZŐMEGYER, NYÍREGYHÁZA, NYÍREGYHÁZA (BUTYKATELEP), NYÍREGYHÁZA (BORBÁNYA), NYÍREGYHÁZA (FELSŐSIMA), NYÍREGYHÁZA (NYÍRSZŐLŐS), NYÍREGYHÁZA (OROS), NYÍREGYHÁZA (SÓSTÓFÜRDŐ), NYÍREGYHÁZA (SÓSTÓHEGY), NYÍRSZŐLŐS, ORCI, OROS, SALGÓBÁNYA, SALGÓTARJÁN, SALGÓTARJÁN (BAGLYASALJA), SALGÓTARJÁN (SALGÓBÁNYA), SALGÓTARJÁN (SOMOSKŐÚJFALU), SALGÓTARJÁN (ZAGYVAPÁLFALVA), SALGÓTARJÁN (ZAGYVARÓNA), SOMOSKŐÚJFALU, SÓSTÓFÜRDŐ, SÓSTÓHEGY, SZANDASZŐLŐS, SZARVASKŐ, SZÉKESFEHÉRVÁR, SZÉKESFEHÉRVÁR (BÖRGÖND), SZENTKIRÁLY (VAS MEGYE), SZOLNOK, SZOLNOK (SZANDASZŐLŐS), SZOMBATHELY, SZOMBATHELY (HERÉNY), SZOMBATHELY (SZENTKIRÁLY), TATABÁNYA, TOPONÁR, VESZPRÉM, VESZPRÉM (GYULAFIRÁTÓT), VESZPRÉM (KÁDÁRTA), VESZPRÉM-GYULAFIRÁTÓT, ZAGYVAPÁLFALVA, ZAGYVARÓNA, ZALAEGERSZEG, ZALAEGERSZEG (ANDRÁSHIDA), ZALAEGERSZEG (BOTFA), ZSELICKISLAK, 19

20 I/B. A díjszámítás folyamata (a következő biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási díj meghatározása) azon határozatlan tartamú egyedi, nem gépjárműflotta szerződések esetében, melyeknek Szerződője olyan határozatlan tartamú kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel (a továbbiakban: szerződés) rendelkezik a Biztosítónál, melynek kockázatkezdete január 1., vagy ennél későbbi időpontra esik, és a szerződés következő évfordulója június 24-e után van, de még január 1-e előtt. Az I/B. pontban foglaltak kerülnek alkalmazásra azon előzményszerződések szerződői vonatkozásában is, melyek megfelelnek az előzőekben megfogalmazott feltételeknek, de az új biztosítási időszakot közvetlenül megelőző biztosítási időszak végére felmondással megszüntetésre kerültek, és ugyanazon biztosítási évfordulóval ugyanazon jármű biztosítását újra kötik: Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön nem rendelkezik, vagy nem rendelkezett a fentieknek megfelelő szerződéssel, biztosítási díját az I/A. pontban vagy a II. pontban foglaltaknak megfelelően számítsa ki! Amennyiben tehát Önnek nincs, illetőleg nem volt a Biztosítónál a fenti feltételeknek megfelelő szerződése, semmilyen esetben se számítsa díját az I/B. pontban foglaltak szerint! Szintén nem az I/B-ban foglaltaknak megfelelően kell a biztosítási díjat meghatározni, ha Ön rendelkezik, illetőleg rendelkezett olyan szerződéssel, amely megfelel a fentieknek, de egy másik gépjármű vonatkozásában kíván szerződést kötni! A díjszámítás folyamata: 1. Válassza ki a Szerződő állandó lakóhelye vagy székhelye szerinti területi kódot. Amennyiben a Szerződő állandó lakóhelye vagy székhelye vonatkozásában nincs megadott területi kód, alkalmazza a T9 területi kódot. 2. Számítsa ki a természetes személy Szerződő életkorát oly módon, hogy 2014-ből kivonja a szerződő születési évszámát. 3. Válassza ki a gépjármű forgalmi engedélyében szereplő gépjármű-kategóriának megfelelő Alapdíj táblát. 4. Válassza ki a forgalmi engedélyében szereplő Teljesítmény mezőben megadott értékek alapján a Személygépkocsi táblából, vagy a Motorkerékpár táblából, vagy a Megengedett legnagyobb össztömeg mezőben megadott értékek alapján a Tehergépkocsi, illetve a Pótkocsi, Félpótkocsi táblából, vagy a Férőhely mezőben szereplő értékek alapján a Autóbusz táblából, illetve az Egyéb gépjárműfajta táblából a gépjármű-kategóriának megfelelő alapdíjat. 5. Az Alapdíjat szorozza meg a Paraméterek cím alatt található kedvezmény- és pótdíjtáblákban található szorzókkal, majd az így kapott összeget kerekítse 4-gyel osztható számra. A kapott összeget oly módon kell kerekíteni, hogy azt 4-gyel elosztja, és az így kapott hányados egész részéhez hozzáad 1-et, majd megszorozza néggyel. Hűségkedvezmény: Hűségkedvezmény azon Szerződő esetében alkalmazható, 20

21 aki meglévő kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését a Biztosítónál biztosítási évfordulóra érvényesen felmondta, és ugyanazon biztosítási évfordulóval ugyanazon jármű biztosítását újra köti, vagy aki a Biztosítónál érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, szerződését a biztosítási évfordulóra nem mondta fel. Egy káros pótdíj szorzó Azon szerződésekre számolandó, amelyek esetében: et követően, de még a évi évfordulót megelőzően, legalább egy károkozás van a szerződésen, vagy valamely előzmény szerződésén. Amennyiben e feltétel nem teljesül, akkor a díjszámítás során ezen szorzóval nem kell számolni. Ezen szorzó kizárólag a személygépkocsikra és a 3500 kg összesített tömeget meg nem haladó tehergépkocsikra vonatkozik. Több káros extra pótdíj szorzó Azon szerződésekre számolandó, amelyek esetében: et követően, de még a évi évfordulót megelőzően, egynél több károkozás van a szerződésen, vagy valamely előzmény szerződésén. Amennyiben e feltétel nem teljesül, akkor a díjszámítás során ezen szorzóval nem kell számolni. Ezen szorzó kizárólag a személygépkocsikra és a 3500 kg összesített tömeget meg nem haladó tehergépkocsikra vonatkozik. Az egy káros pótdíj szorzó és a több káros extra pótdíj szorzó együttesen is alkalmazandó, a feltételek egyidejű teljesülése esetén. Képlet: Fizetendő díj= kerekítés (BT*P1*P2*P3*P5*P11*P12) BT - Alapdíj (gépjármű-kategória szerint) P1 - Fizetési ütem / Fizetési mód szerinti díjszorzó P2 - Használat módja szerinti díjszorzó P3 - Bonus-Malus szerinti díjfaktor P5 - Hűségkedvezmény szerinti díjszorzó P11- Egy káros pótdíj szorzó P12- Több káros extra pótdíj szorzó 21

22 I/B. Díjtarifa (Táblák) Személygépkocsi Alapdíj (BT) Területkód Életkor < 21 kw kw kw kw kw kw kw kw > 180 kw -22 év év év év T év év év év Nem természetes személy év év év év T év év év év Nem természetes személy év T év év év

23 36-42 év év év év Nem természetes személy év év év év T év év év év Nem természetes személy év év év év T év év év év Nem természetes személy év T év év év

24 36-42 év év év év Nem természetes személy év év év év T év év év év Nem természetes személy év év év év T év év év év Nem természetes személy év T év év év

25 36-42 év év év év Nem természetes személy Motorkerékpár Alapdíj (BT) Területkód Életkor <13kW kw kw > 70 kw -22 év év év év T év év év év Nem természetes személy év év év T év év év év év

26 Nem természetes személy év év év év T év év év év Nem természetes személy év év év év T év év év év Nem természetes személy év év év T év év év év év

27 Nem természetes személy év év év év T év év év év Nem természetes személy év év év év T év év év év Nem természetes személy év év év T év év év év év

28 Nem természetes személy év év év év T év év év év Nem természetes személy Segédmotorkerékpár, Alapdíj (BT) Területkód Segédmotorkerékpár T T T T T T T T T

29 Tehergépkocsi ( kg) Alapdíj (BT) Területkód Életkor -22 év év év év T év év év év Nem természetes személy év év év év T év év év év Nem természetes személy év év T év év év év

30 50-56 év év Nem természetes személy év év év év T év év év év Nem természetes személy év év év év T év év év év Nem természetes személy év év T év év év év

31 50-56 év év Nem természetes személy év év év év T év év év év Nem természetes személy év év év év T év év év év Nem természetes személy év év T év év év év

32 50-56 év év Nem természetes személy Tehergépkocsi Alapdíj (BT) Területkód Természetes személy Nem természetes személy kg > kg kg > kg T T T T T T T T T Pótkocsi, Félpótkocsi Alapdíj (BT) Területkód Természetes személy Nem természetes személy < 751 kg 751kg kg > kg < 751 kg 751kg kg > kg T T T T

33 T T T T T AutóBusz Alapdíj (BT) Területkód férőhely férőhely férőhely > 79 férőhely felett T T T T T T T T T Egyéb kategóriák Alapdíj (BT) Területkód Munkagép Lassújármű Vontató Mezőgazdasági vontató Ideiglenes rendszám T T T T

34 T T T T T I/B. Díjtarifa (Paraméterek) Fizetési ütem / Fizetési mód Díjszorzó (P1) Készpénz beszedési megbízás Banki átutalás Csoportos beszedési megbízás Éves 93% 90% 90% Féléves 97% 95% 95% Negyedéves 100% 97% 97% Használat módja Díjszorzó (P2) Normál 1 Taxi 3 Verseny 2 Bérlés 2 Tanuló 2 Hadsereg 3 Páncélozott jármű 3 Mentő 3 Rendőr 3 Tűzoltó 3 34

35 Építőipar 2 Reptér 2 Veszélyes anyag szállítás 3 Megkülönböztető jelzésű gépjármű 3 Nemzetközi árú fuvarozás 2 BONUS-MALUS tábla Személygépkocsi, Motorkerékpár B/M 2013 BONUS-MALUS Személygépkocsi, Motorkerékpár Károk száma Fokozat Díjfaktor (P3) B10 0,75 B10 B10 B8 B6 B4 M4 B9 0,7675 B9 B10 B7 B5 B3 M4 B8 0,785 B8 B9 B6 B4 B2 M4 B7 0,8025 B7 B8 B5 B3 B1 M4 B6 0,82 B6 B7 B4 B2 A0 M4 B5 0,8375 B5 B6 B3 B1 M1 M4 B4 0,855 B4 B5 B2 A0 M2 M4 B3 0,8725 B3 B4 B1 M1 M3 M4 B2 0,89 B2 B3 A0 M2 M4 M4 B1 0,94 B1 B2 M1 M3 M4 M4 A0 1 A0 B1 M2 M4 M4 M4 M1 1,4 M1 A0 M3 M4 M4 M4 M2 1,8 M2 M1 M4 M4 M4 M4 M3 2 M3 M2 M4 M4 M4 M4 M4 3 M4 M3 M4 M4 M4 M4 35

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2014. február 2-ától érvényes díjtarifája Kérjük a tarifálás során

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea omerciala de sigurare-reasigurare stra S.. iztosító Magyarországi Fióktelepe kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2012-es naptári évre vonatkozó díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2014. január 1-jétől érvényes díjtarifája Kérjük a tarifálás során

Részletesebben

3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez

3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez 3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről (a 2011. évi LXXXVIII. törvénnyel módosított tervlapjaihoz) SZELVÉNYKIOSZTÁS Budapesti

Részletesebben

A baleseti adó szabályai 2012. január 1-jétől

A baleseti adó szabályai 2012. január 1-jétől A baleseti adó szabályai 2012. január 1-jétől Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény (Mód. tv.) 193. -a 2012. január 1-jei hatállyal bevezette

Részletesebben

A baleseti adó szabályai 2013.

A baleseti adó szabályai 2013. A baleseti adó szabályai 2013. A baleseti adó szabályai a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény (Neta tv.) II. fejezetében találhatóak. 2012. január 1-jei hatállyal 1 történő bevezetésének

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2013. október 9-étől érvényes díjtarifája Kérjük a tarifálás során

Részletesebben

A K&H Biztosító Zrt.

A K&H Biztosító Zrt. A K&H Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája a 201. március 21-i vagy későbbi időpontban kezdődő biztosítási időszakú szerződésekre Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben

Részletesebben

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében XII/a. lista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében Nem kedvezményezett kistérségekben: Alsónémedi Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest Csobánka

Részletesebben

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet Hatályos: 2014.03.15-21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező

Részletesebben

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra terjed ki.

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra terjed ki. Bonus-malus rendelet 19/2009. (X.9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló

Részletesebben

Pest megyei települések ABC sorrendben

Pest megyei települések ABC sorrendben Közép-magyarországi 1 / 7 Pest megyei települések ABC sorrendben Pest megye lakónépessége: 1 229 880 fı Pest megye területe: 6 390,72 km 2 Pest megye átlagos népsőrősége: 192 fı/km 2 Pest megye településeinek

Részletesebben

Pest megyei települések listája

Pest megyei települések listája 1 Abony 15 679 fő ÁNTSZ Ceglédi i Intézete Ceglédi 2 Acsa 1 501 fő ÁNTSZ Váci,Szobi,Dunakeszi i Intézete Váci 3 Albertirsa 11 280 fő ÁNTSZ Ceglédi i Intézete Ceglédi 4 Alsónémedi 4 829 fő ÁNTSZ Dabasi-,Gyáli

Részletesebben

A baleseti adó szabályai 2015.

A baleseti adó szabályai 2015. A baleseti adó szabályai 2015. A baleseti adó szabályai a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény (Neta tv.) II. fejezetében találhatóak. 2012. január 1-jei hatállyal történő bevezetésének

Részletesebben

Budapest és Pest megye

Budapest és Pest megye Abony Acsa Albertirsa Alsónémedi Apaj Áporka Aszód Bag Bénye Bernecebaráti Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest és Pest megye Kizárólag gyermekegészségügyi ellátást végző szolgáltató

Részletesebben

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezõgazdasági vontatóra terjed ki.

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezõgazdasági vontatóra terjed ki. A pénzügyminiszter 19/2009. (X. 9.) PM rendelete a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2013. április 5-étől érvényes díjtarifája Kérjük a tarifálás során

Részletesebben

19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól

19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól 19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII.

Részletesebben

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz végállomás ITON Kft. Viszonteladói

Részletesebben

A jelû díjtábla. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET

A jelû díjtábla. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET Baranya megye ( kivételével) Fejér megye ( kivételével) Heves megye ( kivételével) Komárom-Esztergom megye ( kivételével) Nógrád megye ( kivételével) Vas megye ( kivételével) Zala megye ( kivételével)

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

Házhoz szállítási díjaink!

Házhoz szállítási díjaink! Kiszállítás Magyarországon Fizethet készpénzzel vagy előre utalással. 50 000 Ft alatt 50 000 Ft felett Budapest 5 000 Ft ingyenes Pest megye Budapesthez közeli települései (lásd lentebb a teljes település

Részletesebben

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) 850 cm 3 -ig

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) 850 cm 3 -ig 2010-es vagy azt megelôzô kockázatviselési kezdetû szerzôdéseire A jelû díjtábla Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) Terület/kategória (természetes személyeknél lakóhely állandó lakcím alapján, nem természetes

Részletesebben

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Cím 1052, Városház u. 7. Telefonszám 485-6900 Levelezési cím 1364 Pf. 212. Fax: 317-6231 Ügyfélfogadási idő: Földművelésügyi

Részletesebben

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23.

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A tankerületek tervezett rendszeréről Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A megújuló közigazgatási rendszer (azok alapján, ami jelenleg tudható a közöltektől való eltérés

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 20-tól alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 20-tól alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 20-tól alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. április 25-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. április 25-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. április 25-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. szeptember 5-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. szeptember 5-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. szeptember 5-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött

Részletesebben

Közlemények a budapesti agglomerációról 15.

Közlemények a budapesti agglomerációról 15. Közlemények a budapesti agglomerációról 15. Gyermekvállalás a budapesti agglomerációban 1990 2009 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Központi Statisztikai Hivatal GYERMEKVÁLLALÁS A BUDAPESTI BAN 1990 2009 Budapest,

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2017. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött

Részletesebben

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft)

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) Terület/kategória Pest megye I. ( és Pest megye II. kivételével) Békés megye ( kivételével) Borsod-Abaúj-Zemplén megye ( kivételével) Fejér megye ( kivételével) Jász-Nagykun- megye ( kivételével) Komárom-Esztergom

Részletesebben

NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN

NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN Budapest, 2006 Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Közlemények a budapesti agglomerációról 16.

Közlemények a budapesti agglomerációról 16. Közlemények a budapesti agglomerációról 16. A településszerkezet és a népesség változása 2001 és 2011 között a népszámlálási adatok tükrében Központi Statisztikai Hivatal 2013. július Tartalom Településszerkezeti

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2013. július 30-ától alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2013. július 30-ától alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2013. július 30-ától alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 100 hektárnál nagyobb et kezelők listája) 453 Pusztavacsi Erdészet 2378 Pusztavacs Pf.:10. 5575 Albertirsa 2,87 5,40 5576 Cegléd 96,48 6,83 5577 Ceglédbercel 35,83 5578 Csemő 405,40 1,23 5592 Dabas

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2012. évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2012. évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2012. évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését határidőre

Részletesebben

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták -Budapest Ssz. Árushely neve Irányítószám Pontos címe

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták -Budapest Ssz. Árushely neve Irányítószám Pontos címe Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták -Budapest Ssz. Árushely neve Irányítószám Pontos címe 1. Budapest 18 posta 1012 Vérmező út 8. 2. Budapest 12 posta 1013 Déli pályaudvar 3. Budapest 13 posta 1013

Részletesebben

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták Árushely neve Irányítószám Város Pontos címe 18 posta 1012 Budapest Vérmező út 8. X X 12 posta 1013 Budapest Déli pályaudvar X X 13 posta 1013 Budapest Pauler utca

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2014. október 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2014. október 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2014. október 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE

A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ELSŐ KÖTET ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest, 2010. május

Részletesebben

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek csípőszűrés járóbeteg ellátás beutalási rend

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek csípőszűrés járóbeteg ellátás beutalási rend Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek csípőszűrés járóbeteg ellátás beutalási rend 2016. 12.15. ELLÁTÁSI TERÜLET GYERMEK CSÍPŐSZŰRÉS TEVÉKENYSÉGRE Szolgáltató neve Telephely Abony Dr. Kostyán

Részletesebben

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft)

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) 01. január 1-tôl érvényes kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási díjak a KöBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület azon 011-es és azt megelôzô szerzôdéseire, melyek következô biztosítási évfordulója

Részletesebben

2005. évi LXIV. törvény. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések

2005. évi LXIV. törvény. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A törvény hatálya Budapestre és Pest megyének a Budapesti Agglomerációhoz tartozó településeire, illetve települési önkormányzataira (a továbbiakban együtt: Budapesti

Részletesebben

2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/7512/7/2014.ált. 2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Augusztus 1. (péntek) 14.00-21.00 10. sz.

Részletesebben

2016. január 1-tôl érvényes kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási díjak

2016. január 1-tôl érvényes kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási díjak 201. január 1-tôl érvényes kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási díjak a KöBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület azon 2011-es és azt megelôzô kockázatviselési kezdetû szerzôdéseire, melyek következô

Részletesebben

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend Abony Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 2740 Abony, Kálvin János u. 10. Acsa Jávorszky Ödön Kórház 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. Albertirsa Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 2700 Cegléd, Törteli út

Részletesebben

T/7032. számú. törvényjavaslat. a biztosítási adóról

T/7032. számú. törvényjavaslat. a biztosítási adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7032. számú törvényjavaslat a biztosítási adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. május 1 2012. évi... törvény a biztosítási adóról A társadalmi

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft)

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) 014. január 1-jétôl érvényes kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási díjak a KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület azon 011-es és azt megelôzô szerzôdéseire, melyek következô biztosítási évfordulója

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 Abony 1,9% 2007.01.01 700 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 2008.01.01 kerti építmény:

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2015. március 1-tôl alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2015. március 1-tôl alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Generali-Providencia Biztosító Zrt. enerali-providencia iztosító Zrt. 2011. évi kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás díjai elhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítással kapcsolatos jognyilatkozataikat

Részletesebben

2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról. I. fejezet NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓ 1. Értelmező rendelkezések

2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról. I. fejezet NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓ 1. Értelmező rendelkezések 2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról Az Országgyűlés a népegészségügyileg nem hasznos élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítása és az egészséges táplálkozás előmozdítása, valamint az

Részletesebben

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend 2016. 12.15. ELLÁTÁSI TERÜLET GYERMEK ORTOPÉDIAI TEVÉKENYSÉGRE Szolgáltató neve Telephely Abony Dr. Kostyán

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2014. július 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2014. július 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2014. június 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2014. június 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

Augusztus 2. (Péntek)

Augusztus 2. (Péntek) Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 10.00-12.00 Budaörs, Szabadság út 08.00-12.00 4-es főút Ceglédbercel és Albertirsa között 14:00-18:00 Cegléd, Kátai út 10.00-12.00 Felsőpakony, Petőfi

Részletesebben

Pest megye. Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók

Pest megye. Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Pest megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Abony 600 Ft/m2 600 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 1,8% kerti építmény: piaci tev. után 1000Ft/év lakásbérlet, lakás: épitőip.tev.után 4000 Ft/év belterületi

Részletesebben

K&H Biztosító Zrt. szerződő példánya (1. oldal) 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. ajánlatszám:

K&H Biztosító Zrt. szerződő példánya (1. oldal) 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. ajánlatszám: szerződő példánya (. oldal) ajánlatszám: 4547987 biztosításközvetítő K&H-s nyilvántartási száma: 5665 Szerződő (üzemben tartó) adatai neve (szervezet rövid neve): BÍRÓ JÁNOS születéskori név (leánykori

Részletesebben

2005. évi LXIV. törvény. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések

2005. évi LXIV. törvény. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A törvény hatálya Budapestre és Pest megyének a Budapesti Agglomerációhoz tartozó településeire,

Részletesebben

Évente egyszer lehetőségünk van biztosításunkat felülvizsgálni és biztosítót váltani.

Évente egyszer lehetőségünk van biztosításunkat felülvizsgálni és biztosítót váltani. A gépjárművel való közlekedés veszélyes üzem, az esetleges balesetekben az utasok és a gépjárművek is komolyan megsérülhetnek. A mások vagyonában okozott károkra és személyi sérülésekre minden gépjármű

Részletesebben

A Wabard Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2012. január 1-től érvényes díjtarifája

A Wabard Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2012. január 1-től érvényes díjtarifája A Wabard Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2012. január 1-től érvényes díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2014. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2014. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2013. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2013. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás röviden: KGFB

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás röviden: KGFB Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás röviden: KGFB Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzembentartója köteles biztosítójával a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezetére felelősségbiztosítási

Részletesebben

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) rendszere 2010. január 1-től

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) rendszere 2010. január 1-től A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás () rendszere január 1-től Az alapvető szabályokat a évi LXII. törvény, egyes részletszabályokat pedig külön rendeletek tartalmazzák, így egyebek mellett a kártörténeti

Részletesebben

A SIGNAL Biztosító Zrt. 2014. január 1-jétől hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása

A SIGNAL Biztosító Zrt. 2014. január 1-jétől hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása A SIGNAL Biztosító Zrt. 2014. január 1-jétől hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása Jelen díjszabást kell alkalmazni minden 2014. január 1-i vagy azt követő kockázatviselési kezdetű új biztosítási

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2013. március 12-étől érvényes díjtarifája Kérjük a tarifálás során

Részletesebben

Studia Mundi - Economica Vol. 3. No. 2.(2016)

Studia Mundi - Economica Vol. 3. No. 2.(2016) A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ KÖZLEKEDÉSI ELÉRHETŐSÉGI VIZSGÁLATA ANALYSIS OF BUDAPEST AGGLOMERATION TRANSPORT ACCESSIBILITY Összefoglalás Jekli Roland 1, Péli László 2 (1) MA hallgató, (2) adjunktus Gazdaság-

Részletesebben

T/2883/68. számú EGYSÉGES JAVASLAT

T/2883/68. számú EGYSÉGES JAVASLAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Ellenjegyezte: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter T/2883/68. számú EGYSÉGES JAVASLAT a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény módosításáról

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2015. május hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Május 1. (péntek) 09.30-11.30 Budaörs, Farkasréti u. 73. 19.00-21.00

Részletesebben

2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER

2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Általános kérdések: Van-e a településnek hatályos: Környezetvédelmi programja Településrendezési

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) a helyi iparűzési adóról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján

Részletesebben

A SIGNAL Biztosító Zrt. 2015. január 1-jétől hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása

A SIGNAL Biztosító Zrt. 2015. január 1-jétől hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása A SIGNAL Biztosító Zrt. 2015. január 1-jétől hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása Jelen díjszabást kell alkalmazni minden 2015. január 1-jei vagy azt követő kockázatviselési kezdetű új biztosítási

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

2011. évi CIII. törvény. a népegészségügyi termékadóról1

2011. évi CIII. törvény. a népegészségügyi termékadóról1 2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról1 Az Országgyűlés a népegészségügyileg nem hasznos élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítása és az egészséges táplálkozás előmozdítása, valamint

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság február hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság február hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2016. február hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Február 01. (hétfő) 10.00-12.00 Budaörs, Szabadság út 372. 14.00-16.00

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság január hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság január hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2017. január hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Január 1. (vasárnap) 15:00-18:00 Cegléd, Abony 4-es főút. 05.00-06.30

Részletesebben

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2011. évi gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2011. évi gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 20. évi gépjármű-felelősségtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen mondja fel,

Részletesebben

A SIGNAL Biztosító Zrt február 1-jétől hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása

A SIGNAL Biztosító Zrt február 1-jétől hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása A SIGNAL Biztosító Zrt. 2014. február 1-jétől hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása Jelen díjszabást kell alkalmazni minden 2014. február 1-i vagy azt követő kockázatviselési kezdetű új biztosítási

Részletesebben

Generali-Providencia Biztosító Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája

Generali-Providencia Biztosító Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Generali-Providencia Biztosító Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással

Részletesebben

2015. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2015. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/6647/6/2015.ált. 2015. július hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Július 1. (szerda) 10.00-12.00 Budaörs, Kinizsi

Részletesebben

Ajánlatszám: Kijelentem, hogy a díjfizetés kezdetének megjelölése nem jelenti a Ptk (1) bekezdésében jelzett halasztás megvalósulását.

Ajánlatszám: Kijelentem, hogy a díjfizetés kezdetének megjelölése nem jelenti a Ptk (1) bekezdésében jelzett halasztás megvalósulását. A Magyarország Biztosítási Alkusz Kft. 076 Budapest, Garay út. Adószáma: 79949--4 www.agent4.hu www.maklernet.hu / e-mail: office@ai.hu / tel.: +6 () 4609677 / fax: +6 () 405 Program verzió:09-a-09.00

Részletesebben

A SIGNAL Biztosító Zrt. 2012. évi gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása

A SIGNAL Biztosító Zrt. 2012. évi gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása A SIGNAL Biztosító Zrt. 2012. évi gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja

Részletesebben

1. számú melléklet SZOCIÁLIS ALAP ÉS SZAKELLÁTÁS ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE 2014. Idősek Klubja Üröm 2092 Üröm, Ady Endre u. 6.

1. számú melléklet SZOCIÁLIS ALAP ÉS SZAKELLÁTÁS ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE 2014. Idősek Klubja Üröm 2092 Üröm, Ady Endre u. 6. 1. számú melléklet SZOCIÁLIS ALAP ÉS SZAKELLÁTÁS ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE 2014 Település: Ellenőrzött intézmény/szolgáltató neve: Ellenőrzés ideje/negyedév Ellenőrzést végző munkatárs: Üröm Idősek Klubja

Részletesebben

UNION-Casco biztosítások Biztosítási ajánlat

UNION-Casco biztosítások Biztosítási ajánlat UNION-Casco biztosítások Biztosítási ajánlat Képviselő kódja: Képviselő neve: Nyugtaszám: Adóigazgatási szám: 10491984-2-44 Ajánlatszám: Kérjük, nyomtatott betűvel töltse ki! A megfelelő helyen így jelölje!

Részletesebben

Az UNION Biztosító 2014.01.01-től érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása

Az UNION Biztosító 2014.01.01-től érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a gépjármű üzembentartójának

Részletesebben

2011. évi CIII. törvény. a népegészségügyi termékadóról

2011. évi CIII. törvény. a népegészségügyi termékadóról 2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról Az Országgyűlés a népegészségügyileg nem hasznos élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítása és az egészséges táplálkozás előmozdítása, valamint az

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2015. november 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2015. november 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a kötelező

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Fót, Rét utca 22. / / tel.: +36 (27) / fax: +36 (27)

Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Fót, Rét utca 22. /   / tel.: +36 (27) / fax: +36 (27) Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 5 Fót, Rét utca. / e-mail: office@chipmunk.hu / tel.: +6 (7) 60-408 / fax: +6 (7) 60-806 Adószáma: 054-- Cg.:-09-094 PSzÁF engedély száma: EN-II-5094/0 www.myfinance.hu

Részletesebben

2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság

2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság 2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság Nap Óra -tól-ig (pld.07.30 18.00) Helyszín 1 07.00-09.00 Diósd Balatoni út 2 10.00-14.00 Tárnok Zámori út 3 15.00-17.00

Részletesebben

Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Fót, Rét utca 22. / / tel.: +36 (27) / fax: +36 (27)

Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Fót, Rét utca 22. /   / tel.: +36 (27) / fax: +36 (27) Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 5 Fót, Rét utca. / e-mail: office@chipmunk.hu / tel.: +6 (7) 60-408 / fax: +6 (7) 60-806 Adószáma: 054-- Cg.:-09-094 PSzÁF engedély száma: EN-II-5094/0 www.myfinance.hu

Részletesebben