A Groupama Biztosító Zrt jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Groupama Biztosító Zrt. 2016. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája"

Átírás

1 Bizalomból biztonság A Groupama Biztosító Zrt jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a fennálló kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló évi LXII. törvény 10. (1) alapján érvénytelen! Amennyiben azonban egy biztosítónak a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás művelésére vonatkozó tevékenységi engedélye visszavonásra került és a Magyar Nemzeti Bank a visszavonásról szóló döntést vagy a jogszabályban meghatározott felügyeleti tájékoztatót a honlapján közzétette, a szerződő fél a tevékenységi engedély visszavonásával érintett szerződés megszüntetése nélkül más biztosítónál a tevékenységi engedély visszavonására hivatkozással új szerződést köthet. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás jelen formában meghirdetett díjai nem tartalmazzák a szerződőt terhelő, illetve a biztosítási díjat közvetlenül érintő adókat, járulékokat január 1-jétől kezdődően a népegészségügyi termékadóról szóló évi CIII. törvény rendelkezései értelmében a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötésére kötelezett üzemben tartónak a biztosítási díjon felül baleseti adót kell fizetnie. Az adó mértéke az adóalap 30%-a, de az adó nem lehet több, mint a biztosító kockázatviselésével érintett időtartam naptári napjaira naponta legfeljebb 83 forint/gépjármű. Mivel a fedezetlenségi időszakban a biztosító nem visel kockázatot, a 83 Ft napi maximum nem érvényesíthető, ezért a fedezetlenségi díjat minden esetben 30%-os adó terheli. Az adó beszedésére és befizetésére a törvény a biztosítót kötelezi. A befolyt összegből a biztosító először az időszakra eső baleseti adót köteles levonni, ezért ha az esedékes biztosítási díj, az esetleges fedezetlenségi díj és a baleseti adó együttes összegét nem fizeti meg, akkor biztosítása díjrendezetlen lesz, ami a szerződés megszűnését eredményezi! Általános információk, értelmezések GB Zrt., biztosító: Groupama Biztosító Zrt. Groupama Biztosító Zrt. székhelye: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C GFB: kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás A gépjárműflotta szerződések esetében a a előtti kockázatviselési kezdetű egyedi szerződésekre és minden gépjárműflotta szerződésre területi táblát kell figyelembe venni. A felsorolt településnevek között nem található településeket a 10. területi ba tartozónak kell tekinteni. A meglévő egyedi szerződések következő biztosítási időszakra vonatkozó jelen díjtarifa szerinti díjmeghatározása a szerződés tarifájának megfelelően a hagyományos vagy direkt tarifatábla és a szerződés kockázatviselési kezdete alapján történik. Meglévő szerződéseket csak abban az esetben lehet újrakötni, amennyiben a szerződés a törvényi előírásoknak megfelelően évfordulóra felmondásra kerül. A meglévő hagyományos szerződést csak abban az esetben lehet újrakötni a direkt tarifa feltételeinek megfelelő feltételek alapján, amennyiben a szerződés a törvényi előírásoknak megfelelően évfordulóra felmondásra kerül. Azon szerződések, amelyek kockázatviselési kezdete előtti, de díjnemfizetés okkal való megszűnés miatt 2016-ban induló kockázatviselési kezdettel újrakötésre kerülnek, a megszűnt szerződés évfordulóját követő, a szerződésnek a következő biztosítási időszakra vonatkozó díja az új szerződés kockázatviselési kezdetére vonatkozó tarifa alapján kerül meghatározásra. Jogi személy alatt minden nem természetes személy szerződőt kell érteni. (Az egyéni vállalkozóként kötött szerződések tarifálása is ez alapján történik.) Meglévő hagyományos szerződés: A GB Zrt.-nél hagyományos tarifa alapján kötött GFB szerződés, amelynek kockázatviselési kezdete előtti, vagy évfordulója e előtt van. Meglévő direkt szerződés: A GB Zrt.-nél direkt tarifa alapján kötött e-gfb" szerződés, amelynek kockázatviselési kezdete előtti, vagy évfordulója e előtt van. Meglévő szerződések esetén az úgynevezett e-gfb szerződéseknél a biztosító direkt tarifája szerinti díjak az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén alkalmazhatóak, vehetők figyelembe: A szerződéskötés a biztosító saját honlapján, illetve olyan honlapon történt, ahol a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díja kiszámítható, az ajánlat kitölthető és elektronikusan továbbítható volt. Díjfizetés gyakorisága: A szerződés díjfizetési gyakorisága nem lehet havi. Negyedévesnél gyakoribb díjfizetési ütemezést a biztosítási időszakon belül nem lehet választani Díjfizetés módja: A szerződés valamennyi esedékessé váló díja/díjrészlete csoportos beszedési megbízás vagy átutalás útján kerül kiegyenlítésre. A szerződő külön nyilatkozattal hozzájárult ahhoz, hogy a biztosító a szerződése kezelésével, megszűnésével kapcsolatos és írásbeli alakisághoz nem kötött kommunikációt elektronikus úton, a megadott címen folytathatja. Ennek megkezdéséről a biztosító a szerződőt az általa megadott elektronikus elérhetőségek egyikén tájékoztatja. Az elektronikus úton kiküldött dokumentumokat a levélben foglalt tájékoztatásnak megfelelően kinyomtatja. Az címében és/vagy a mobiltelefonszámában bekövetkezett változást az információk illetéktelen személyhez jutásának elkerülése érdekében a szerződő köteles azonnal bejelenteni a biztosító internetes vagy telefonos ügyfélszolgálatán. A változást a biztosító a munkaidő végéig történt bejelentése esetén a következő munkanap végéig, míg a munkaidő vége után beérkezetteket 2 munkanapon belül hajtja végre. Az adatok valótlanságából, hiányosságából vagy a változás bejelentésének elmulasztásából eredő esetleges károkért, hátrányos jogkövetkezményekért, avagy a kívánt joghatások elmaradásáért a biztosító nem vállal felelősséget. Új szerződések esetén az úgynevezett e-gfb szerződés megkötésekor a biztosító direkt tarifája szerinti díjak az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén alkalmazhatóak, vehetők figyelembe: Telefonon keresztül vagy a biztosító saját honlapján, illetve olyan honlapon kötött szerződés, ahol a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díja kiszámítható, az ajánlat kitölthető és elektronikusan továbbítható. Díjfizetés gyakorisága: A szerződés díjfizetési gyakorisága csak negyedéves, féléves vagy éves lehet. Negyedévesnél gyakoribb díjfizetési ütemezést a biztosítási időszakon belül sem lehet választani. Díjfizetés módja: A szerződés valamennyi esedékessé váló díját/díjrészletét csoportos beszedési megbízás vagy átutalás útján kell kiegyenlíteni, ideértve a szerződés megkötésekor esedékes díjrészletet is. A szerződés fennállása alatt sem lehet a fentiektől eltérő díjfizetési módot választani. A szerződő külön nyilatkozattal hozzájárul ahhoz, hogy a biztosító a szerződése megkötésével, kezelésével, megszűnésével kapcsolatos és írásbeli alakisághoz nem kötött kommunikációt elektronikus úton, a megadott címen folytathatja. Ennek megkezdéséről a biztosító a szerződőt az általa megadott elektronikus elérhetőségek egyikén tájékoztatja. A hozzájárulással együtt a szerződő külön nyilatkozatban az alábbiakat vállalja: Pontosan, a valóságnak megfelelően adja meg az cím elérhetőségét és mobil telefonszámát. Az elektronikus úton kiküldött dokumentumokat a levélben foglalt tájékoztatásnak megfelelően kinyomtatja. Az címében és/vagy a mobiltelefonszámában bekövetkezett változást az információk illetéktelen személyhez jutásának elkerülése érdekében a szerződő köteles azonnal bejelenteni a biztosító internetes vagy telefonos ügyfélszolgálatán. A változást a biztosító a munkaidő végéig történt bejelentése esetén a következő munkanap végéig, míg a munkaidő vége után beérkezetteket 2 munkanapon belül hajtja végre. Az adatok valótlanságából, hiányosságából vagy a változás bejelentésének elmulasztásából eredő esetleges károkért, hátrányos jogkövetkezményekért, avagy a kívánt joghatások elmaradásáért a biztosító nem vállal felelősséget. Ha a direkt tarifa feltételei nem kerülnek elfogadásra, akkor csak hagyományos tarifa szerinti szerződés köthető. Kiegészítő szolgáltatások egyedi szerződésekre Garantált Asszisztencia Közlekedési balesetbiztosítás Kiegészítő szolgáltatás az érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifában külön díj fizetése nélkül, amely csak azokra a GFB szerződésekre vonatkozik, amelyek biztosítási évfordulója én vagy ezt követő időpontban van és az ezt közvetlenül megelőző biztosítási időszakban a GB Zrt.-nél voltak biztosítva és a szerződés nem kerül felmondásra. A GB Zrt.-nél egyedi gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkező személygépkocsi, motorkerékpár vagy olyan tehergépkocsi és autóbusz, melynek össztömege nem haladja meg a 3500 kilogrammot, jogszerű használója részére asszisztencia szolgáltatást nyújtunk szerződött partnerünkön keresztül. Ha önhibájából vagy önhibáján kívül bajba jut, balesetet szenved, a Groupama Gépjármű Asszisztencia Vonalon a Zöldkártya egyezményhez tartozó országok (felsorolásukat lásd a biztosítási feltételekben) területén, magyar nyelven kérhet segítséget a nap 24 órájában, külföldön visszahívással. Az asszisztencia szolgálat megszervezi autómentő vagy szerelő küldését a helyszínre, szükség esetén a gépjármű tárolását, illetve csereautó bérlését. Magyarország területén évente egy helyszíni javítás munkadíját mi álljuk, ha gépjárműve a helyszínen nem javítható, ingyenesen szervizbe szállíttatjuk az alábbiak szerint: Ha a gépjármű a jogszerű használója által bejelentett baleset vagy műszaki meghibásodás miatt menetképtelenné vált, a szolgáltató partnerünk a bejelentést követően segélyautót vagy esetlegesen autómentőt küld a helyszínre, mely javítója javítással megkísérli a biztosított járművet menetképessé, a közúti forgalomban való részvételre alkalmassá tenni. A biztosító a szolgáltatást végzőnek téríti meg a helyszínre történő egyszeri kiszállás és a helyszínen történő javítás számlával igazolt munkadíját belföldön, legfeljebb egyszer egy biztosítási évben, abban az esetben, ha a biztosított gépjármű utasai még nem kaptak az információszolgáltatáson kívül más szolgáltatást. (A helyszínen történő javítás során esetlegesen felhasznált alkatrészek árát a biztosítás nem tartalmazza, azt a biztosított köteles megtéríteni a javítást végző szolgáltató számlája alapján.) A javítással menetképessé tett gépjármű megjavítása csak ideiglenes javításnak minősül, a gépjármű mielőbbi tartós és üzembiztos megjavíttatása a gépkocsi tulajdonos kötelezettsége, melynek saját költségére köteles eleget tenni. Amennyiben a menetképtelen biztosított gépjárművet a helyszínen nem lehet menetképes állapotba hozni, a szolgáltató partnerünk által a helyszínre küldött autómentő a biztosított gépjárművet a benne lévő személyes poggyásszal együtt a legközelebbi javítóműhelybe szállítja. A biztosító belföldön történt meghibásodás esetén megtéríti a műhelybe szállítás számlával igazolt költségeit a szolgáltatást Kiegészítő szolgáltatás az érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifában külön díj fizetése nélkül, amely minden meglévő hagyományos és direkt szerződésre valamint vagy az utáni kockázatviselési kezdetű szerződésre vonatkozik. A GB Zrt. közlekedési balesetbiztosítást nyújt a vagy az utáni kockázatviselési kezdetű szerződések esetén a GB Zrt.-nél hatályban lévő kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkező személygépkocsi, motorkerékpár vagy 3500 kilogrammot meg nem haladó össztömegű tehergépkocsi és autóbusz vezetőjének minden olyan saját hibás közlekedési baleset esetén, amelyet a biztosított járművet vezető személy okoz az általa vezetett biztosított járművel, amenynyiben a vezető 76%-ot elérő vagy meghaladó mértékben rokkanttá válik vagy elhalálozik. A előtti kockázatviselési kezdetű szerződések esetén a balesetbiztosítás nyújtása a GB Zrt.-nél hatályban lévő kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkező személygépkocsi, motorkerékpár vagy 3500 kilogrammot meg nem haladó össztömegű tehergépkocsi és autóbusz vezetőjének minden olyan nyújtónak legfeljebb egyszer egy biztosítási évben, abban az esetben, ha a biztosított gépjármű utasai még nem kaptak az információszolgáltatáson kívül más szolgáltatást. Autómegőrzésről gondoskodik a szolgáltató partnerünk az őrzés költségeinek vállalásával abban az esetben, ha az elszállított biztosított gépjármű javítására szolgáló célszerviz vagy autójavító a biztosított gépjárművel történt baleset vagy műszaki meghibásodás idején zárva tart, mindaddig, amíg az autószerviz átveszi a szóban forgó gépjárművet, de maximum az első munkanapig. Belföldön történt baleset vagy műszaki meghibásodás esetén a segítségkérő hívástól számított 1 órán belül garantáltan helyszínre érkezik az asszisztencia szolgáltatónk által küldött szerelő. Ha szolgáltatónk túllépi az egy órát, a bajba jutott gépjármű gépjármű-felelősségbiztosításának baleset bekövetkezése napján érvényes biztosítási díja három havi részletének és erre a díjrészletre vonatkozó baleseti adónak a megfizetését társaságunk átvállalja. A vonatkozó biztosítási feltételek a Groupama Biztosító Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban, illetve a honlapon tekinthetők meg. Groupama Gépjármű Asszisztencia Vonal: közlekedési balesetére vonatkozik, amely a közlekedés során gépjárművel közvetlen okozati összefüggésben következett be és amely a vezető 76%-ot elérő vagy meghaladó mértékű rokkantságához vagy elhalálozásához vezet. Biztosítási összeg: Ft A teljes körű tájékozódás érdekében kérjük, mindenképpen olvassa el a vonatkozó biztosítási feltételeket, melyek a Groupama Biztosító Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban, illetve a honlapon tekinthetők meg ELŐTTI KOCKÁZATVISELÉSI KEZDETŰ EGYEDI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZÁMÍTÁS Személygépkocsik direkt tarifa szerinti A00 éves alapdíjai forintban (M1 gépjármű-kategória) DIREKT TARIFATÁBLA A ELŐTTI KOCKÁZATVISELÉSI KEZDETŰ SZERZŐDÉSEK ESETÉN jogi személy 0 10 minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm

2 előtti kockázatviselési kezdetű egyedi szerződésekre vonatkozó díjszámítás Személygépkocsik direkt tarifa szerinti A00 éves alapdíjai forintban (M1 gépjármű-kategória) DIREKT TARIFATÁBLA A KOCKÁZATVISELÉSI KEZDETŰ SZERZŐDÉSEK ESETÉN jogi személy 0 10 minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm DIREKT TARIFATÁBLA A ÉS KÖZÖTTI KOCKÁZATVISELÉSI KEZDETŰ SZERZŐDÉSEK ESETÉN jogi személy 0 10 minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm Személygépkocsik hagyományos tarifa szerinti A00 éves alapdíjai forintban (M1 gépjármű-kategória) HAGYOMÁNYOS TARIFATÁBLA A ELŐTTI KOCKÁZATVISELÉSI KEZDETŰ SZERZŐDÉSEK ESETÉN jogi személy 0 10 minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm HAGYOMÁNYOS TARIFATÁBLA A KOCKÁZATVISELÉSI KEZDETŰ SZERZŐDÉSEK ESETÉN jogi személy 0 10 minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm

3 előtti kockázatviselési kezdetű egyedi szerződésekre vonatkozó díjszámítás Személygépkocsik hagyományos tarifa szerinti A00 éves alapdíjai forintban (M1 gépjármű-kategória) HAGYOMÁNYOS TARIFATÁBLA A ÉS KÖZÖTTI KOCKÁZATVISELÉSI KEZDETŰ SZERZŐDÉSEK ESETÉN jogi személy 0 10 minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm előtti kockázatviselési kezdetű egyedi személygépkocsi szerződésekre vonatkozó díjszámítás Biztosítási díj kiszámítása Határozza meg az Általános információk, értelmezésekben leírt feltételek alapján, hogy meglévő szerződése direkt vagy hagyományos tarifa feltételei alapján jött létre. Ha a tarifa feltétel (direkt vagy hagyományos) eldöntésre került, akkor az Ön díját az alábbiak szerint kell kiszámítani: A szerződés feltételeinek és a szerződés kockázatviselési kezdetének megfelelő időpont alapján válassza ki a megfelelő tarifatáblát. Határozza meg a biztosítandó személygépkocsi teljesítményét és hengerűrtartalmát a gépjármű forgalmi engedélyéből. Természetes személy szerződő esetén határozza meg a szerződő életkorát és ez alapján válassza ki a megfelelő korcsoportot (2016-ból vonja ki a szerződő születési évszámát). Nem természetes személy esetén (egyéni vállalkozó is!) a jogi személy t kell alkalmazni. Társasági * Díjfizetés gyakorisága Díjfizetés módja Üzemeltetés módja Minden olyan szerződő esetén alkalmazható, aki a meglévő gépjármű-felelősségbiztosítási szerződése évfordulóján az OTP Csoporthoz tartozó gazdasági társasággal vagy a GB Zrt.-vel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. A alkalmazásához munkavállalói igazolvány vagy munkáltatói igazolás bemutatását kérheti a biztosító. (Ha a szerződő nem társasági dolgozó, akkor a szám 1.) A választott díjfizetés gyakoriságának megfelelően határozza meg a megfelelő értékét. A választott díjfizetési módnak megfelelően határozza meg a megfelelő értékét. A jármű üzemeltetési módjának megfelelően határozza meg a megfelelő értékét. Előző adatok alapján válassza ki a gépjárművére vonatkozó alapdíjat. A gépjárműre vonatkozó alapdíjat szorozza meg egymás után az Önre vonatkozó alábbi díjmódosító kkal és vegye figyelembe a díjból levonható kedvezményt az egyedi személygépkocsi szerződésekre vonatkozó díjszámítás leírása szerint. Bonus-malus Kármentességi Gépjármű gyártmánya Hajtóanyag Saját tömeg Gyermek Egyéb (lakás-, casco, életbiztosítási) szerződésekre vonatkozó k OTP folyószámla Családi több jármű Több jármű pótdíj A szerződő személyazonosító igazolványában vagy lakcímkártyáján szereplő állandó lakcím (jogi személy esetén a székhely címe) alapján válassza ki a település nevét a a előtti kockázatviselési kezdetű egyedi szerződésekre és minden gépjárműflotta szerződésre táblázatból, majd a tarifa típusa (direkt vagy hagyományos) és a kockázatviselés kezdete szerint a településhez tartozó területi alapján válassza ki a megfelelő területi hoz tartozó t. A korábbi biztosítási időszakok kárkifizetései alapján határozza meg a szerződése következő biztosítási időszakra vonatkozó bonus-malus osztályát és az ahhoz tartozó értékét. Amennyiben a meglévő szerződés évfordulóján az évfordulót megelőző 3 évben károkozáshoz kapcsolódó első kárkifizetést sem társaságunk, sem más biztosító nem teljesített, akkor a következő biztosítási időszakra vonatkozó bonus-malus osztálynak megfelelő kármentességi t kell alkalmazni. (Ha a szerződés nem kármentes, akkor a kármentességi értéke 1.) A gyártmány táblázat alapján határozza meg, hogy a biztosítandó jármű melyik csoportba tartozik, és ennek megfelelően válassza ki a megfelelő értékét. A forgalmi engedély alapján határozza meg a jármű üzemanyagfajtáját, és ennek megfelelően válassza ki a megfelelő értékét. A forgalmi engedély alapján határozza meg a jármű saját tömegét, és ennek megfelelően válassza ki a megfelelő értékét. Minden olyan természetes személy szerződő esetén, akinek meglévő gépjármű-felelőségbiztosítási szerződése évfordulóján van legfeljebb 16 éves, azaz 2000-ben vagy később született gyermeke, a szerződő korának és területi ának megfelelő t kell alkalmazni. A számot akkor lehet alkalmazni, ha a szerződő korábban megadta, vagy legkésőbb a szerződés évfordulójáig megadja a gyermek nevét, születési idejét, valamint az anyja nevét. (Ha a szerződőnek nincs legfeljebb 16 éves gyermeke, a 1.) A kat akkor lehet alkalmazni, amennyiben a meglévő gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés szerződője GFB szerződése évfordulóján szerződője lakás-, casco vagy életbiztosítási szerződésnek, vagy legkésőbb a szerződése évfordulójának napján ajánlatot tesz lakás-, casco vagy életbiztosítási szerződésre a GB Zrt. felé. A k figyelembevételéhez a szerződőnek korábban meg kellett adnia, vagy legkésőbb a szerződés évfordulójáig meg kell adni a hivatkozott szerződés- vagy ajánlatszámot. A hivatkozott szerződés (ajánlat) a GFB szerződés évfordulóját megelőző 60. napon nem lehet elutasított vagy törölt állapotú, határozatlan vagy legalább 1 éves határozott tartamúnak kell lennie és az éves díjnak el kell érni az 5000 Ft-ot. A megfelelő t casco és életbiztosítás esetén a szerződő kora és a hivatkozott szerződés alapján, lakásbiztosítás esetén a szerződő kora és a területi alapján kell kiválasztani. A különböző szerződések i külön-külön és együttesen is érvényesek. Természetes személy szerződő akkor is jogosult lakásbiztosítási alkalmazására, ha a hivatkozott lakásbiztosítási szerződés a szerződő azonos lakcímre bejelentett közeli hozzátartozója által került megkötésre. (Ha nincs a fentieknek megfelelő szerződés, a 1.) Minden olyan szerződő esetén alkalmazható, aki a meglévő gépjármű-felelősségbiztosítási szerződése évfordulóján az OTP Banknál folyószámlával rendelkezik. A szám akkor alkalmazható, ha szerződő korábban megadta, vagy legkésőbb a szerződés évfordulójáig megadja a számlaszámát. (Ha a szerződő nem rendelkezik OTP folyószámlával, a 1.) Abban az esetben, ha a szerződő természetes személy és a szerződő vagy az azonos címre bejelentett közeli hozzátartozója a. a meglévő kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés évfordulójának napján rendelkezik másik kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel a GB Zrt.-nél, vagy b. legkésőbb a meglévő kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés évfordulójának a napján ajánlatot tesz másik kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésre a GB Zrt.-nél, akkor a családi több jármű t kell alkalmazni. A figyelembevételéhez a szerződőnek korábban meg kellett adnia, vagy legkésőbb a szerződés évfordulójáig meg kell adni a hivatkozott szerződésvagy ajánlatszámot. A hivatkozott szerződés (ajánlat) a GFB szerződés évfordulóját megelőző 60. napon nem lehet elutasított vagy törölt állapotú. Amennyiben a fenti feltételek egyike sem teljesül, akkor a értéke 1. Abban az esetben, ha a szerződő jogi személy és a meglévő szerződésén a több jármű pótdíj alkalmazásra került, akkor a következő biztosítási időszakra vonatkozó díjának megállapításához is figyelembe kell venni. Amennyiben a fenti feltételek egyike sem teljesu l, akkor a értéke 1. E-kommunikációs kedvezmény** Minden olyan hagyományos szerződés esetén figyelembe vehető, ahol a gépjármű-felelősségbiztosítási ajánlaton a szerződő megadta vagy meglévő hagyományos szerződésének évfordulója előtt megadja a saját cím elérhetőségét és mobiltelefonjának számát, továbbá a lentebb leírt E-kommunikációs kedvezmény alkalmazási feltételeit korábban elfogadta vagy elfogadja. Amennyiben a szerződő nem fogadja el a feltételeket, akkor a kedvezmény 0 Ft. A kapott díjat 12-vel el kell osztani. A kapott díjat a tizedesjegyek elhagyásával egész számmá kell alakítani, és 12-vel meg kell szorozni. Ez a szám lesz a biztosítás éves díja baleseti adó nélkül. Ha a fenti díjszámítási lépések elvégzése után az éves biztosítási díj összege kisebb mint 7608 Ft, akkor az éves díj 7608 Ft baleseti adó nélkül. Amennyiben a jén vagy az utáni kockázatviselési kezdettel induló szerződések esetén a kiszámolt éves díj baleseti adó nélkül a Ft-ot nem éri el, akkor havi díjfizetési gyakoriság nem lehetséges! Díjfizetési gyakoriság csekk, egyéb Lehetséges díjfizetési módok díjfizetési gyakoriság szerint átutalás Hagyományos tarifa csoportos beszedés csekk, egyéb Direkt tarifa csoportos átutalás beszedés Havi nem nem jén vagy az utáni kockázatviselési kezdettel induló szerződések esetén, nem nem nem minimum Ft éves díjtól lehetséges Negyedéves igen igen igen nem igen igen Féléves igen igen igen nem igen igen Éves igen igen igen nem igen igen Egyedi személygépkocsi szerződésekre vonatkozó díjszámítás leírása Alapdíj = Tarifatábla (hagyományos vagy direkt), kockázatviselés kezdete, életkor, teljesítmény és hengerűrtartalom alapján meghatározott díj Éves díj = (Alapdíj X területi X bonus-malus X kármentességi X gépjármű gyártmánya X hajtóanyag X saját tömeg X gyermek X lakásbiztosítási X casco biztosítási X életbiztosítási X OTP folyószámla X családi több jármű X több jármű pótdíj X társasági X díjfizetés gyakorisága X díjfizetés módja X üzemeltetés módja ) E-kommunikációs kedvezmény Amennyiben a kármentességi, a gyermek, a lakásbiztosítási, a casco biztosítási, az életbiztosítási, az OTP folyószámla és a családi több jármű szorzatának értéke kisebb mint 0,5, akkor ezen k szorzata helyett 0,5 értéket kell alkalmazni. Fizetendő éves díj = Éves díjat osztani kell 12-vel, a kapott díjat a tizedesjegyek elhagyásával egész számmá kell alakítani, majd a kapott számot szorozni kell 12-vel *OTP Csoporthoz tartozó gazdasági társaságok a társasági figyelembe vételéhez Merkantil Bank Zrt. OTP Ingatlanpont Ingatlanközvetítő Kft. OTP Kártyagyártó Kft. Merkantil Bérlet Szolgáltató Kft. OTP Faktoring Vagyonkezelő Kft. OTP Ingatlanlízing Zrt. Merkantil Car Zrt. OTP Fedezetingatlan Kft. OTP Lakástakarékpénztár Zrt. Merkantil Ingatlan Lízing Zrt. OTP Hungaro-Projekt Kft. OTP Ingatlanüzemeltető Kft. OTP Alapkezelő Zrt. OTP Újlakás Hitelközvetítő Kft. OTP Mérnöki Szolgáltató Kft. OTP Bank Nyrt. OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. OTP Pénztárszolgáltató Zrt. OTP Életjáradék Ingatlanbefektető Zrt. OTP Ingatlan Zrt. OTP Travel Kft. OTP Faktoring Zrt. OTP Jelzálogbank Zrt. **E-kommunikációs kedvezmény alkalmazásának feltételei A díjfizetés módja csoportos beszedés vagy átutalás, és a szerződő vállalta, vagy szerződésének évfordulójáig vállalja, hogy a szerződés valamennyi esedékessé váló díját/díjrészletét csoportos beszedési megbízással vagy átutalással egyenlíti ki. A szerződő vállalta, vagy szerződésének évfordulójáig vállalja, hogy a szerződés fennállása alatt a fentiektől eltérő díjfizetési módra történő áttérést a biztosítónál nem fog kezdeményezni. A szerződő a meglévő szerződése évfordulójáig vállalja, vagy az ajánlaton tett hozzájárulását nem változtatja meg azzal kapcsolatban, hogy a biztosító a szerződése kezelésével, megszűnésével kapcsolatos és írásbeli alakisághoz nem kötött kommunikációt elektronikus úton folytathatja, ennek megkezdéséről a biztosító a szerződőt az általa megadott elektronikus elérhetőségek egyikén tájékoztatja vagy korábban tájékoztatta. Pontosan, a valóságnak megfelelően adja vagy adta meg az cím elérhetőségét és mobiltelefonjának számát; az elektronikus úton kiküldött dokumentumokat a levélben foglalt tájékoztatásnak megfelelően kinyomtatja. Más személy által használt mobiltelefonszám és cím megadása, különösen a biztosításközvetítő telefonszámának és címének megadása nem minősül a szükséges feltétel teljesítésének. Az címében és/vagy a mobiltelefonszámában bekövetkezett változást az információk illetéktelen személyhez jutásának elkerülése érdekében a szerződő köteles azonnal bejelenteni a biztosító internetes vagy telefonos ügyfélszolgálatán. A változást a biztosító a munkaidő végéig történt bejelentése esetén a következő munkanap végéig, míg a munkaidő vége után beérkezetteket 2 munkanapon belül hajtja végre. Az adatok valótlanságából, hiányosságából vagy a változás bejelentésének elmulasztásából eredő esetleges károkért, hátrányos jogkövetkezményekért, avagy a kívánt joghatások elmaradásáért a biztosító nem vállal felelősséget. Ha a biztosítási szerződés fennállásával kapcsolatos bármely dokumentum nem érkezik meg a szerződőhöz, akkor azt a pótlás érdekében haladéktalanul jelezni kell a biztosító internetes ügyfélszolgálati elérhetőségén. 3

4 Díjmódosító k Groupama Biztosító Zrt előtti kockázatviselési kezdetű egyedi személygépkocsi szerződésekre vonatkozó díjszámítás Hagyományos tarifa előtti kockázatviselési kezdetű szerződések Hagyományos tarifa kockázatviselési kezdetű szerződések Hagyományos tarifa és közötti kockázatviselési kezdetű szerződések Direkt tarifa előtti kockázatviselési kezdetű szerződések Direkt tarifa kockázatviselési kezdetű szerződések Direkt tarifa és közötti kockázatviselési kezdetű szerződések 1. Terület 2,9443 2,8041 2,8041 2,8041 2,8041 2, Terület 3,2492 3,0945 3,0945 3,0945 3,0945 3, Terület 3,4360 3,2724 3,2724 3,2724 3,2724 3, Terület 2,7493 2,6184 2,6184 2,6184 2,6184 2, Terület 2,2527 2,1454 2,1454 2,1454 2,1454 2, Terület 2,4504 2,3337 2,3337 2,3337 2,3337 2, Terület 2,1187 2,0178 2,0178 2,0178 2,0178 2, Terület 1,7880 1,7029 1,7029 1,7029 1,7029 1, Terület 1,6557 1,5620 1,5620 1,5620 1,5620 1, Terület 1,4497 1,3676 1,3676 1,3676 1,3676 1, Terület 1,4961 1,4115 1,4115 1,4115 1,4115 1, Terület 1,2742 1,2020 1,2020 1,2020 1,2020 1,2020 Bonus-malus osztály Bonus-malus Kármentességi B10 0,45 0,85 B09 0,57 0,84 B08 0,59 0,83 B07 0,60 0,82 B06 0,62 0,81 B05 0,64 0,80 B04 0,70 0,79 B03 0,76 0,78 B02 1,00 0,77 B01 1,20 0,76 A00 1,30 0,75 M01 1,50 1,00 M02 2,00 1,00 M03 3,00 1,00 M04 4,00 1,00 Gépjármű gyártmánya Hajtóanyag Hajtóanyag Dízel 1,20 Benzin, egyéb 1,00 Saját tömeg Saját tömeg 1000 kg 1, kg 1, kg 1,18 Díjfizetés módja Díjfizetés módja Csoportos beszedés 1,00 Átutalás 1,00 Csekk, egyéb 1,10 Csoport Gyártmány Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chrysler, Dodge, Ferrari, Honda, Hummer, Iveco, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Maserati, Mitsubishi, Porsche, Rolls-Royce, Skoda, Smart, VW Buick, Chevrolet, Citroen, Daewoo, Daihatsu, Fiat, Ford, GMC, Hyundai, Infiniti, Kia, Lancia, Land Rover, Lincoln, Lotus, Maruti, Mazda, Mercedes, Mercury, MG, Nissan, Opel, Peugeot, Pontiac, Renault, Rover, SAAB, Seat, Subaru, Toyota, Volvo listában nem szereplő egyéb gyártmányok 1,10 1,05 1,00 Gyermek Terület 0,95 0,95 0,95 0,80 0,95 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 2. Terület 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 3. Terület 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 4. Terület 0,95 0,95 0,80 0,80 0,95 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 5. Terület 0,95 0,95 0,95 0,80 0,80 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 6. Terület 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 7. Terület 0,95 0,95 0,80 0,80 0,80 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 8. Terület 0,95 0,95 0,90 0,80 0,85 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 9. Terület 0,95 0,90 0,90 0,82 0,82 0,82 0,90 1,00 1,00 1,00 1, Terület 0,90 0,90 0,89 0,85 0,85 0,85 0,90 1,00 1,00 1,00 1, Terület 0,90 0,90 0,86 0,85 0,85 0,80 0,90 1,00 1,00 1,00 1, Terület 0,90 0,90 0,90 0,87 0,87 0,82 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 Egyéb szerződésekre vonatkozó lakásbiztosítás esetén jogi személy 1. Terület 0,92 0,92 0,92 0,80 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 1,00 2. Terület 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 1,00 3. Terület 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 1,00 4. Terület 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 1,00 5. Terület 0,92 0,92 0,80 0,80 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 1,00 6. Terület 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 1,00 7. Terület 0,92 0,92 0,80 0,80 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 1,00 8. Terület 0,92 0,92 0,80 0,80 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 1,00 9. Terület 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 1, Terület 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 1, Terület 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 1, Terület 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 1,00 Egyéb szerződésekre vonatkozó k casco és életbiztosítás esetén Szerződések jogi személy Casco biztosítás 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 Életbiztosítás 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 OTP folyószámla 0,95 Családi több jármű 0,90 Díjfizetés gyakorisága Éves 1,00 Üzemeltetés módja Normál (saját használat) 1,00 Társasági 0,90 Több jármű pótdíj 3,00 Féléves 1,08 Negyedéves, havi 1,13 Bérgépjármű, oktató jármű, megkülönböztető jelzés használatára jogosult jármű, taxi 2,00 E-kommunikációs kedvezmény 500 Ft 4

5 Nem személygépkocsikra vonatkozó díjszámítás Groupama Biztosító Zrt előtti kockázatviselési kezdetű egyedi nem személygépkocsi szerződésekre vonatkozó díjszámítás A nem személygépkocsik területi a a személygépkocsik területi ával azonos. Válassza ki a táblázatokból a megfelelő gépjármű-kategóriát. Tehergépkocsi és vontatmányok esetén határozza meg az össztömeget, autóbusz esetén a férőhelyek számát, motorkerékpár esetén a biztosítandó gépjármű teljesítményét és össztömegét a gépjármű forgalmi engedélyéből, és sorolja a megfelelő kategóriába. A szerződő személyazonosító igazolványában vagy lakcímkártyáján szereplő állandó lakcím, jogi személy esetén a székhely címe szerint válassza ki a megfelelő területi t. Amennyiben szükséges, határozza meg a szerződő életkorát, és ez alapján válassza ki a megfelelő korcsoportot (az életkor meghatározásához 2016-ból vonja ki a szerződő születési évszámát). A fenti adatok alapján válassza ki a gépjármű-kategóriának megfelelő táblázatból a biztosításra vonatkozó díjat. Amennyiben a jármű részt vevője a bonus-malus rendszernek, vegye figyelembe a következő biztosítási időszakra vonatkozó bonus-malus osztályhoz tartozó ját. Motorkerékpárok esetében a teljesítmény/össztömeg mutató hányadosa alapján a díjat meg kell szorozni a kapott értékhez tartozó val. Abban az esetben, ha a szerződő jogi személy és a meglévő szerződésén a Több jármű pótdíj alkalmazásra került, akkor a t a következő biztosítási időszakra vonatkozó díjának megállapításához is figyelembe kell venni. Az így kapott díjat el kell osztani 12-vel. A tizedesjegyek elhagyásával kapott egész számot 12-vel megszorozva kapja meg a biztosítás éves díját. Amennyiben a kkal és a bonus-malus osztály figyelembevételével kiszámolt éves díj baleseti adó nélkül a 6000 Ft-ot nem éri el, csak éves díjfizetés választható! Több jármű pótdíj 3,00 Lehetséges díjfizetési módok díjfizetési gyakoriság szerint Díjfizetési gyakoriság Hagyományos tarifa Direkt tarifa csekk, egyéb átutalás csoportos beszedés csekk, egyéb átutalás csoportos beszedés Havi nem nem csak 6000 Ft éves díj felett nem nem nem Negyedéves csak 6000 Ft éves díj felett csak 6000 Ft éves díj felett csak 6000 Ft éves díj felett nem csak 6000 Ft éves díj felett csak 6000 Ft éves díj felett Féléves csak 6000 Ft éves díj felett csak 6000 Ft éves díj felett csak 6000 Ft éves díj felett nem csak 6000 Ft éves díj felett csak 6000 Ft éves díj felett Éves igen igen igen nem igen igen A fenti táblázat segédmotoros kerékpárokra nem vonatkozik, a segédmotoros kerékpárok díjfizetése csak éves gyakoriságú lehet. Bonus-malus rendszerbe tartozó nem személygépkocsik A00 éves alapdíjai forintban Tehergépkocsi (N1, N2, N3 gépjármű-kategória) Motorkerékpár (L3e, L4e, L5e, L7e gépjármű-kategória) Motorkerékpár (L3e, L4e, L5e, L7e gépjármű-kategória) Össztömeg (kg) Életkor (év) Terület Teljesítmény 0 12 kw kw kw 71 kw Teljesítmény/össztömeg arány (kw/kg) ,05 alatt 1, jogi személy jogi személy Autóbusz (M2, M3 gépjármű-kategória) 0,05 0,20 1,30 0,20 felett 3,00 Vontatók jogi személy Férőhelyek száma (fő) Díj Gépjármű-kategória Vontató (N1, N2, N3 gépjármű-kategória) Díj mind mind Mezőgazdasági vontató (T1, T2, T3, T4, T5 gépjármű-kategória) Bonus-malus osztály B10 B09 B08 B07 B06 B05 B04 B03 B02 B01 A00 M01 M02 M03 M04 Szorzó 0,38 0,40 0,43 0,46 0,50 0,54 0,59 0,65 0,72 0,80 1,00 1,33 2,00 3,00 4,50 Bonus-malus rendszerbe nem tartozó nem személygépkocsik éves alapdíjai forintban Vontatmányok (O1, O2, O3, O4, R1, R2, R3, R4 gépjármű-kategória) Gépjármű-kategória Össztömeg (kg) Alapdíj Pótkocsi (nem lassú jármű pótkocsi) Személygépkocsi utánfutó Lakókocsi Motorkerékpár utánfutó Egyéb nem személygépkocsi Gépjármű-kategória Díj Munkagép (S1, S2 gépjármű-kategória) Lassú jármű Segédmotoros kerékpár (2 kerekű, L1e, L2e gépjármű-kategória) Terület Lassú jármű pótkocsi (maximum 40 km/h sebességgel vontatható) jogi személy

6 Bizalomból biztonság ÉS KÖZÖTTI KOCKÁZATVISELÉSI KEZDETŰ EGYEDI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZÁMÍTÁS Személygépkocsik direkt tarifa szerinti A00 éves alapdíjai forintban (M1 gépjármű-kategória) DIREKT TARIFATÁBLA A KOCKÁZATVISELÉSI KEZDETŰ SZERZŐDÉSEK ESETÉN jogi személy 0 10 minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm DIREKT TARIFATÁBLA A ÉS KÖZÖTTI KOCKÁZATVISELÉSI KEZDETŰ SZERZŐDÉSEK ESETÉN jogi személy 0 10 minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm Személygépkocsik hagyományos tarifa szerinti A00 éves alapdíjai forintban (M1 gépjármű-kategória) HAGYOMÁNYOS TARIFATÁBLA A KOCKÁZATVISELÉSI KEZDETŰ SZERZŐDÉSEK ESETÉN jogi személy 0 10 minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm

7 és közötti kockázatviselési kezdetű egyedi szerződésekre vonatkozó díjszámítás Személygépkocsik hagyományos tarifa szerinti A00 éves alapdíjai forintban (M1 gépjármű-kategória) HAGYOMÁNYOS TARIFATÁBLA A ÉS KÖZÖTTI KOCKÁZATVISELÉSI KEZDETŰ SZERZŐDÉSEK ESETÉN jogi személy 0 10 minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm és közötti kockázatviselési kezdetű egyedi személygépkocsi szerződésekre vonatkozó díjszámítás Biztosítási díj kiszámítása Határozza meg az Általános információk, értelmezésekben leírt feltételek alapján, hogy meglévő szerződése direkt vagy hagyományos tarifa feltételei alapján jött létre. Ha a tarifa feltétel (direkt vagy hagyományos) eldöntésre került, akkor az Ön díját az alábbiak szerint kell kiszámítani: Társasági * Minden olyan szerződő esetén alkalmazható, aki a meglévő szerződése új biztosítási időszakának kezdetén az OTP Csoporthoz tartozó gazdasági társasággal vagy a GB Zrt.-vel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. A alkalmazásához munkavállalói igazolvány vagy munkáltatói igazolás bemutatását kérheti a biztosító. (Ha a szerződő nem társasági dolgozó, akkor a szám 1) A szerződés feltételeinek és a szerződés kockázatviselési kezdetének megfelelő időpont alapján válassza ki a megfelelő tarifatáblát. Határozza meg a biztosítandó személygépkocsi teljesítményét és hengerűrtartalmát a gépjármű forgalmi engedélyéből. Természetes személy szerződő esetén határozza meg a szerződő életkorát és ez alapján válassza ki a megfelelő korcsoportot (2016-ból vonja ki a szerződő születési évszámát). Nem természetes személy esetén (egyéni vállalkozó is!) a jogi személy t kell alkalmazni. Előző adatok alapján válassza ki a gépjárművére vonatkozó alapdíjat. A gépjárműre vonatkozó alapdíjat szorozza meg egymás után az Önre vonatkozó alábbi díjmódosító kkal és vegye figyelembe a díjból levonható kedvezményt az egyedi személygépkocsi szerződésekre vonatkozó díjszámítás leírása szerint. Bonus-malus Kármentességi Előzmény kármentességi Gépjármű gyártmánya A szerződő személyazonosító igazolványában vagy lakcímkártyáján szereplő állandó lakcím (jogi személy esetén a székhely címe) alapján válassza ki a település nevét a a előtti kockázatviselési kezdetű egyedi szerződésekre és minden gépjárműflotta szerződésre táblázatból, majd a tarifa típusa (direkt vagy hagyományos) és a kockázatviselés kezdete szerint válassza ki a megfelelő területi hoz tartozó t. A korábbi biztosítási időszakok kárkifizetései alapján határozza meg az adott szerződés következő biztosítási időszakra vonatkozó bonus-malus osztályát és az ahhoz tartozó értékét. Amennyiben a meglévő szerződés évfordulóján az évfordulót megelőző 3 évben károkozáshoz kapcsolódó első kárkifizetést sem társaságunk, sem más biztosító nem teljesített, akkor a következő biztosítási időszakra vonatkozó bonus-malus osztálynak megfelelő kármentességi t kell alkalmazni. (Ha a szerződés nem kármentes, akkor a szám 1.) Amennyiben a meglévő szerződésen az előzmény kármentességi alkalmazásra került és a következő biztosítási időszak kezdetét megelőző 3 évben károkozáshoz kapcsolódó első kárkifizetést sem társaságunk, sem más biztosító nem teljesített, akkor válassza ki az Előzmény kármentességi táblából az életkor és a területi hoz tartozó ját. (Ha a szerződés nem kármentes, akkor a szám 1.) A gyártmány táblázat alapján határozza meg, hogy a biztosítandó jármű melyik csoportba tartozik, és ennek megfelelően válassza ki a megfelelő értékét. Díjfizetés gyakorisága Díjfizetés módja Üzemeltetés módja E-kommunikációs kedvezmény** A kapott díjat 12-vel el kell osztani. A választott díjfizetés gyakoriságának megfelelően határozza meg a megfelelő értékét. A választott díjfizetési módnak megfelelően válassza ki a megfelelő értékét. A jármű üzemeltetési módjának megfelelően válassza ki a megfelelő értékét. Minden olyan hagyományos szerződés esetén figyelembe vehető, ahol a gépjármű-felelősségbiztosítási ajánlaton a szerződő megadta vagy meglévő hagyományos szerződésének évfordulójának napjáig megadja a saját cím elérhetőségét és mobiltelefonjának számát, továbbá a lentebb leírt E-kommunikációs kedvezmény alkalmazási feltételeit korábban elfogadta vagy elfogadja. Amennyiben a szerződő nem fogadja el a feltételeket, akkor a kedvezmény 0 Ft. A kapott díjat a tizedesjegyek elhagyásával egész számmá kell alakítani, és 12-vel meg kell szorozni. Ez a szám lesz a biztosítás éves díja baleseti adó nélkül. Ha a fenti díjszámítási lépések elvégzése után az éves díj összege kisebb mint 7608 Ft, akkor az éves díj 7608 Ft baleseti adó nélkül. Amennyiben a vagy az utáni kockázatviselési kezdetű szerződések esetén a bonus-malus osztály és a k figyelembevételével kiszámolt éves díj baleseti adó nélkül a Ft-ot nem éri el, akkor havi díjfizetési gyakoriság nem választható! Díjfizetési gyakoriság csekk, egyéb Lehetséges díjfizetési módok díjfizetési gyakoriság szerint átutalás Hagyományos tarifa csoportos beszedés csekk, egyéb Direkt tarifa átutalás csoportos beszedés Havi nem nem csak Ft éves díjtól lehetséges nem nem nem Negyedéves igen igen igen nem igen igen Féléves igen igen igen nem igen igen Éves igen igen igen nem igen igen Hajtóanyag A forgalmi engedély alapján határozza meg a jármű üzemanyagfajtáját, és ennek megfelelően válassza ki a megfelelő értékét. Egyedi személygépkocsi szerződésekre vonatkozó díjszámítás képlete Saját tömeg Gyermek Egyéb (lakás-, casco, életbiztosítási) szerződésekre vonatkozó k Együttkötési OTP folyószámla Családi több jármű Több jármű pótdíj A forgalmi engedély alapján határozza meg a jármű saját tömegét, és ennek megfelelően válassza ki a megfelelő értékét. Minden olyan természetes személy szerződő esetén, akinek a meglévő gépjármű-felelőségbiztosítási szerződése évfordulóján van legfeljebb 16 éves, azaz 2000-ben vagy később született gyermeke, a szerződő korának és területi ának megfelelő t kell alkalmazni. A számot akkor lehet alkalmazni, ha a szerződő korábban megadta, vagy legkésőbb a szerződés évfordulójáig megadja a gyermek nevét, születési idejét, valamint az anyja nevét. (Ha a szerződőnek nincs legfeljebb 16 éves gyermeke, akkor a szám 1.) A kat akkor lehet alkalmazni, amennyiben a meglévő gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés szerződője GFB szerződése évfordulóján szerződője lakás-, casco vagy életbiztosítási szerződésnek, vagy legkésőbb a szerződése évfordulójának napján ajánlatot tesz lakás-, casco vagy életbiztosítási szerződésre a GB Zrt. felé. A k figyelembevételéhez a szerződőnek korábban meg kellett adnia, vagy legkésőbb a szerződés évfordulójáig meg kell adni a hivatkozott szerződés- vagy ajánlatszámot. A hivatkozott szerződés (ajánlat) a GFB szerződés évfordulóját megelőző 60. napon nem lehet elutasított vagy törölt állapotú, határozatlan vagy legalább 1 éves határozott tartamúnak kell lennie és az éves díjnak el kell érni az 5000 Ft-ot. A megfelelő t a szerződő kora alapján kell kiválasztani. A különböző szerződések i külön-külön és együttesen is érvényesek. Természetes személy szerződő akkor is jogosult lakásbiztosítási alkalmazására, ha a hivatkozott lakásbiztosítási szerződés a szerződő azonos lakcímre bejelentett közeli hozzátartozója által került megkötésre. (Ha nincs a fentieknek megfelelő szerződés, a szám 1.) Minden olyan meglévő szerződés esetén, ahol az együttkötési alkalmazásra került, és a hivatkozott casco és lakásbiztosítási szerződések a GFB szerződés évfordulójának napján hatályosak és sem az ügyfél, sem a biztosító nem mondta fel évfordulóra, a t alkalmazni kell. (Ha nincs a fentieknek megfelelő szerződés, akkor a szám 1.) Ha a hivatkozott szerződések valamelyike nem felel meg a feltételeknek, akkor a szám 1. Minden olyan szerződő esetén alkalmazható, aki a meglévő gépjármű-felelősségbiztosítási szerződése évfordulóján az OTP Banknál folyószámlával rendelkezik. A szám akkor alkalmazható, ha szerződő korábban megadta, vagy legkésőbb a szerződés évfordulójáig megadja a számlaszámát. (Ha a szerződő nem rendelkezik OTP folyószámlával, a szám 1.) Abban az esetben, ha a szerződő természetes személy és a szerződő vagy az azonos címre bejelentett közeli hozzátartozója a. a meglévő kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés biztosítási időszakának a kezdetén rendelkezik másik kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel a GB Zrt.-nél, vagy b. legkésőbb a meglévő kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés évfordulójának a napján ajánlatot tesz másik kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésre a GB Zrt.-nél, akkor a családi több jármű t kell alkalmazni. A figyelembevételéhez a szerződőnek korábban meg kellett adnia, vagy legkésőbb a szerződés évfordulójáig meg kell adni a hivatkozott szerződés vagy ajánlatszámot. A hivatkozott szerződés (ajánlat) a GFB szerződés évfordulóját megelőző 60. napon nem lehet elutasított vagy törölt állapotú. Amennyiben a fenti feltételek egyike sem teljesül, akkor a értéke 1. Abban az esetben, ha a szerződő jogi személy és a meglévő szerződésén a több jármű pótdíj alkalmazásra került, akkor a következő biztosítási időszakra vonatkozó díjának megállapításához is figyelembe kell venni. Amennyiben a fenti feltételek egyike sem teljesu l, akkor a értéke 1. Alapdíj = Tarifatábla (hagyományos vagy direkt), kockázatviselés kezdete, életkor, teljesítmény és hengerűrtartalom alapján meghatározott díj Éves díj = (Alapdíj X területi X bonus-malus X kármentességi X előzmény kármentességi X gépjármű gyártmánya X hajtóanyag X saját tömeg X gyermek X lakásbiztosítási X casco biztosítási X életbiztosítási X együttkötési X OTP folyószámla X családi több jármű X több jármű pótdíj X társasági X díjfizetés gyakorisága X díjfizetés módja X üzemeltetés módja ) E-kommunikációs kedvezmény Amennyiben az előzmény kármentességi, a gyermek, a lakásbiztosítási, a casco biztosítási, az életbiztosítási, az együttkötési, az OTP folyószámla és a családi több jármű szorzatának értéke kisebb mint 0,5, akkor ezen k szorzata helyett 0,5 értéket kell alkalmazni. Az Együttkötési és az Egyéb szerződésekre vonatkozó k közül a casco és a lakásbiztosítási együttesen nem alkalmazható. Fizetendő éves díj = Éves díjat osztani kell 12-vel, a kapott díjat a tizedesjegyek elhagyásával egész számmá kell alakítani, majd a kapott számot szorozni kell 12-vel *OTP Csoporthoz tartozó gazdasági társaságok a társasági figyelembe vételéhez Merkantil Bank Zrt. OTP Ingatlanpont Ingatlanközvetítő Kft. OTP Kártyagyártó Kft. Merkantil Bérlet Szolgáltató Kft. OTP Faktoring Vagyonkezelő Kft. OTP Ingatlanlízing Zrt. Merkantil Car Zrt. OTP Fedezetingatlan Kft. OTP Lakástakarékpénztár Zrt. Merkantil Ingatlan Lízing Zrt. OTP Hungaro-Projekt Kft. OTP Ingatlanüzemeltető Kft. OTP Alapkezelő Zrt. OTP Újlakás Hitelközvetítő Kft. OTP Mérnöki Szolgáltató Kft. OTP Bank Nyrt. OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. OTP Pénztárszolgáltató Zrt. OTP Életjáradék Ingatlanbefektető Zrt. OTP Ingatlan Zrt. OTP Travel Kft. OTP Faktoring Zrt. OTP Jelzálogbank Zrt. **E-kommunikációs kedvezmény alkalmazásának feltételei A díjfizetés módja csoportos beszedés vagy átutalás, és a szerződő vállalta, vagy szerződésének évfordulójáig vállalja, hogy a szerződés valamennyi esedékessé váló díját/díjrészletét csoportos beszedési megbízással vagy átutalással egyenlíti ki. A szerződő vállalta, vagy szerződésének évfordulójáig vállalja, hogy a szerződés fennállása alatt a fentiektől eltérő díjfizetési módra történő áttérést a biztosítónál nem fog kezdeményezni. A szerződő a meglévő szerződése évfordulójáig vállalja, vagy az ajánlaton tett hozzájárulását nem változtatja meg azzal kapcsolatban, hogy a biztosító a szerződése kezelésével, megszűnésével kapcsolatos és írásbeli alakisághoz nem kötött kommunikációt elektronikus úton folytathatja, ennek megkezdéséről a biztosító a szerződőt az általa megadott elektronikus elérhetőségek egyikén tájékoztatja vagy korábban tájékoztatta. Pontosan, a valóságnak megfelelően adja vagy adta meg az cím elérhetőségét és mobiltelefonjának számát; az elektronikus úton kiküldött dokumentumokat a levélben foglalt tájékoztatásnak megfelelően kinyomtatja. Más személy által használt mobiltelefonszám és cím megadása, különösen a biztosításközvetítő telefonszámának és címének megadása nem minősül a szükséges feltétel teljesítésének. Az címében és/vagy a mobiltelefonszámában bekövetkezett változást az információk illetéktelen személyhez jutásának elkerülése érdekében a szerződő köteles azonnal bejelenteni a biztosító internetes vagy telefonos ügyfélszolgálatán. A változást a biztosító a munkaidő végéig történt bejelentése esetén a következő munkanap végéig, míg a munkaidő vége után beérkezetteket 2 munkanapon belül hajtja végre. Az adatok valótlanságából, hiányosságából vagy a változás bejelentésének elmulasztásából eredő esetleges károkért, hátrányos jogkövetkezményekért, avagy a kívánt joghatások elmaradásáért a biztosító nem vállal felelősséget. Ha a biztosítási szerződés fennállásával kapcsolatos bármely dokumentum nem érkezik meg a szerződőhöz, akkor azt a pótlás érdekében haladéktalanul jelezni kell a biztosító internetes ügyfélszolgálati elérhetőségén. 7

8 Díjmódosító k Groupama Biztosító Zrt és közötti kockázatviselési kezdetű egyedi személygépkocsi szerződésekre vonatkozó díjszámítás Hagyományos tarifa kockázatviselési kezdetű szerződések Hagyományos tarifa és közötti kockázatviselési kezdetű szerződések Direkt tarifa kockázatviselési kezdetű szerződések Direkt tarifa és közötti kockázatviselési kezdetű szerződések 1. Terület 2,6186 2,8804 2,6186 2, Terület 3,0653 3,3718 3,0653 3, Terület 3,0653 3,3718 3,0653 3, Terület 2,1171 2,3288 2,1171 2, Terület 2,1171 2,3288 2,1171 2, Terület 2,3723 2,6095 2,3723 2, Terület 1,8767 2,0644 1,8767 1, Terület 1,6209 1,7830 1,6209 1, Terület 1,4626 1,6089 1,4626 1, Terület 1,3485 1,4833 1,3485 1, Terület 1,3461 1,4808 1,3461 1, Terület 1,0500 1,1550 1,0500 1,1025 Bonus-malus osztály Gépjármű gyártmánya Csoport Gyártmány Bonus-malus Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chrysler, Dodge, Ferrari, Honda, Hummer, Iveco, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Maserati, Mitsubishi, Porsche, Rolls-Royce, Skoda, Smart, VW Kármentességi B10 0,45 0,85 B09 0,57 0,84 B08 0,59 0,83 B07 0,60 0,82 B06 0,62 0,81 B05 0,64 0,80 B04 0,70 0,79 B03 0,76 0,78 B02 1,00 0,77 B01 1,20 0,76 A00 1,30 0,75 M01 1,50 1,00 M02 2,00 1,00 M03 3,00 1,00 M04 4,00 1,00 Hajtóanyag Hajtóanyag Buick, Chevrolet, Citroen, Daewoo, Daihatsu, Fiat, Ford, GMC, Hyundai, Infiniti, Kia, Lancia, Land Rover, Lincoln, Lotus, Maruti, Mazda, Mercedes, Mercury, MG, Nissan, Opel, Peugeot, Pontiac, Renault, Rover, SAAB, Seat, Subaru, Toyota, Volvo Dízel 1,20 Benzin, egyéb 1,00 Saját tömeg Saját tömeg 1000 kg 1, kg 1, kg 1,18 Díjfizetés módja Díjfizetés módja Csoportos beszedés 1,00 Átutalás 1,00 Csekk, egyéb 1,10 listában nem szereplő egyéb gyártmányok 1,10 1,05 1,00 Előzmény kármentességi kockázatviselési kezdetű szerződések esetén jogi személy 1. Terület 1,00 0,90 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,80 0,90 0,90 1,00 0,90 2. Terület 1,00 0,90 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,80 0,90 0,90 1,00 0,90 3. Terület 1,00 0,90 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,80 0,90 0,90 1,00 0,90 4. Terület 1,00 0,90 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,80 0,90 0,90 1,00 0,90 5. Terület 1,00 0,90 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,80 0,90 0,90 1,00 0,90 6. Terület 1,00 0,90 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,75 0,80 0,90 1,00 0,90 7. Terület 1,00 0,90 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,75 0,80 0,90 1,00 0,90 8. Terület 1,00 0,90 0,80 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,80 0,90 1,00 0,90 9. Terület 1,00 0,90 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,90 1,00 0, Terület 1,00 0,90 0,85 0,80 0,80 0,80 0,75 0,75 0,75 0,90 1,00 0, Terület 1,00 0,90 0,85 0,85 0,85 0,80 0,75 0,75 0,80 0,90 1,00 0, Terület 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 0,95 0,85 0,85 0,85 0,90 1,00 0,90 Előzmény kármentességi és közötti kockázatviselési kezdetű szerződések esetén jogi személy 1. Terület 1,00 0,90 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,80 0,90 0,90 1,00 0,90 2. Terület 1,00 0,90 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,80 0,90 0,90 1,00 0,90 3. Terület 1,00 0,90 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,80 0,90 0,90 1,00 0,90 4. Terület 1,00 0,90 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,80 0,90 0,90 1,00 0,90 5. Terület 1,00 0,90 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,80 0,90 0,90 1,00 0,90 6. Terület 1,00 0,90 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,75 0,80 0,90 1,00 0,90 7. Terület 1,00 0,90 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,75 0,80 0,90 1,00 0,90 8. Terület 1,00 0,90 0,80 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,80 0,90 1,00 0,90 9. Terület 1,00 0,90 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,90 1,00 0, Terület 1,00 0,90 0,85 0,80 0,80 0,80 0,75 0,75 0,75 0,90 1,00 0, Terület 1,00 0,90 0,85 0,85 0,85 0,80 0,75 0,75 0,80 0,90 1,00 0, Terület 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 0,95 0,85 0,85 0,85 0,90 1,00 0,90 Gyermek a kockázatviselési kezdetű szerződések esetén Gyermek a és közötti kockázatviselési kezdetű szerződések esetén Terület 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,00 1,00 2. Terület 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,00 1,00 3. Terület 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,00 1,00 4. Terület 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,00 1,00 5. Terület 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,00 1,00 6. Terület 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,00 1,00 7. Terület 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,00 1,00 8. Terület 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,00 1,00 9. Terület 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,00 1, Terület 1,00 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,93 0,93 0,93 1,00 1, Terület 1,00 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,93 0,93 0,93 1,00 1, Terület 1,00 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,93 0,93 0,93 1,00 1,00 1. Terület 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,00 1,00 2. Terület 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,00 1,00 3. Terület 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,00 1,00 4. Terület 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,00 1,00 5. Terület 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,00 1,00 6. Terület 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,00 1,00 7. Terület 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,00 1,00 8. Terület 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,00 1,00 9. Terület 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,00 1, Terület 1,00 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,93 0,93 0,93 1,00 1, Terület 1,00 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,93 0,93 0,93 1,00 1, Terület 1,00 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,93 0,93 0,93 1,00 1,00 8

9 Díjmódosító k Groupama Biztosító Zrt és közötti kockázatviselési kezdetű egyedi személygépkocsi szerződésekre vonatkozó díjszámítás Egyéb szerződésekre vonatkozó k Szerződések jogi személy Casco biztosítás 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 Lakásbiztosítás 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 Életbiztosítás 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 OTP folyószámla 0,95 Családi több jármű 0,90 Díjfizetés gyakorisága Éves 1,00 Üzemeltetés módja Normál (saját használat) 1,00 Társasági 0,90 Együttkötési (lakás és casco biztosítás együttkötése esetén) 0,50 Féléves 1,08 Negyedéves, havi 1,13 Bérgépjármű, oktató jármű, megkülönböztető jelzés használatára jogosult jármű, taxi 2,00 Több jármű pótdíj 3,00 E-kommunikációs kedvezmény 500 Ft és közötti kockázatviselési kezdetű egyedi nem személygépkocsi szerződésekre vonatkozó díjszámítás Nem személygépkocsikra vonatkozó díjszámítás A nem személygépkocsik területi a a személygépkocsik területi ával azonos. Válassza ki a táblázatokból a megfelelő gépjármű-kategóriát. Tehergépkocsi és vontatmányok esetén határozza meg az össztömeget, busz esetén a férőhelyek számát, motorkerékpár esetén a biztosítandó gépjármű teljesítményét és össztömegét a gépjármű forgalmi engedélyéből, és sorolja a megfelelő kategóriába. A szerződő személyazonosító igazolványában vagy lakcímkártyáján szereplő állandó lakcím, jogi személy esetén a székhely címe szerint válassza ki a megfelelő területi t. Amennyiben szükséges, határozza meg a szerződő életkorát, és ez alapján válassza ki a megfelelő korcsoportot (az életkor meghatározásához 2016-ból vonja ki a szerződő születési évszámát). Az előző adatok alapján válassza ki a gépjármű-kategóriának megfelelő táblázatból a biztosításra vonatkozó díjat. Amennyiben a jármű részt vevője a bonus-malus rendszernek, vegye figyelembe a következő biztosítási időszakra vonatkozó bonus-malus osztályhoz tartozó ját. Motorkerékpárok esetében a teljesítmény/össztömeg mutató hányadosa alapján a díjat meg kell szorozni a kapott értékhez tartozó val is. Abban az esetben, ha a szerződő jogi személy és a meglévő szerződésén a Több jármű pótdíj alkalmazásra került, akkor a t a következő biztosítási időszakra vonatkozó díjának megállapításához is figyelembe kell venni. Az így kapott díjat el kell osztani 12-vel. A tizedesjegyek elhagyásával kapott egész számot 12-vel megszorozva kapja meg a biztosítás éves díját. Amennyiben a kkal és a bonus-malus osztály figyelembevételével kiszámolt éves díj baleseti adó nélkül a 6000 Ft-ot nem éri el, csak éves díjfizetés választható! Szorzók megnevezése Több jármű pótdíj (jogi személy, minden járműfajta) 3,00 Lehetséges díjfizetési módok díjfizetési gyakoriság szerint Hagyományos tarifa Direkt tarifa Díjfizetési gyakoriság csekk, egyéb átutalás csoportos beszedés csekk, egyéb átutalás csoportos beszedés Havi nem nem csak 6000 Ft éves díj felett nem nem nem Negyedéves csak 6000 Ft éves díj felett csak 6000 Ft éves díj felett csak 6000 Ft éves díj felett nem csak 6000 Ft éves díj felett csak 6000 Ft éves díj felett Féléves csak 6000 Ft éves díj felett csak 6000 Ft éves díj felett csak 6000 Ft éves díj felett nem csak 6000 Ft éves díj felett csak 6000 Ft éves díj felett Éves igen igen igen nem igen igen A fenti táblázat segédmotoros kerékpárokra nem vonatkozik, a segédmotoros kerékpárok díjfizetése csak éves gyakoriságú lehet. Bonus-malus rendszerbe tartozó nem személygépkocsik A00 éves alapdíjai forintban Össztömeg (kg) Tehergépkocsi (N1, N2, N3 gépjármű-kategória) Szerződő életkora (év) Terület jogi személy jogi személy mind mind Motorkerékpár (L3e, L4e, L5e, L7e gépjármű-kategória) Teljesítmény 0 12 kw kw kw 71 kw jogi személy Autóbusz (M2, M3 gépjármű-kategória) Férőhelyek száma (fő) Díj Motorkerékpár (L3e, L4e, L5e, L7e gépjármű-kategória) Teljesítmény/össztömeg arány (kw/kg) Gépjármű-kategória Vontatók Vontató (N1, N2, N3 gépjármű-kategória) Mezőgazdasági vontató (T1, T2, T3, T4, T5 gépjármű-kategória) 0,05 alatt 1,00 0,05 0,20 1,30 0,20 felett 3,00 Díj Bonus-malus osztály B10 B09 B08 B07 B06 B05 B04 B03 B02 B01 A00 M01 M02 M03 M04 Szorzó 0,38 0,40 0,43 0,46 0,50 0,54 0,59 0,65 0,72 0,80 1,00 1,33 2,00 3,00 4,50 Bonus-malus rendszerbe nem tartozó nem személygépkocsik éves alapdíjai forintban Vontatmányok (O1, O2, O3, O4, R1, R2, R3, R4 gépjármű-kategória) Gépjármű-kategória Össztömeg (kg) Alapdíj Pótkocsi (nem lassú jármű pótkocsi) Személygépkocsi utánfutó Lakókocsi Motorkerékpár utánfutó Lassú jármű pótkocsi (maximum 40 km/h sebességgel vontatható) Egyéb nem személygépkocsi Gépjármű-kategória Díj Munkagép (S1, S2 gépjármű-kategória) Lassú jármű Segédmotoros kerékpár (2 kerekű, L1e, L2e gépjármű-kategória) Terület jogi személy

10 a előtti kockázatviselési kezdetű egyedi szerződésekre és minden gépjárműflotta szerződésre A Aba 12 B Bélmegyer 12 C, Cs Csákberény 12 D Dunaszeg 9 G, Gy Gerde 9 I, J Isaszeg 5 K Kisbárkány 12 Abádszalók 12 Beloiannisz 11 Csákvár 12 Dunaszekcső 9 Gerendás 12 Iszkaszentgyörgy 11 Kisbeszterce 9 Abaliget 9 Belvárdgyula 9 Csanádalberti 12 Dunaszentbenedek 12 Gerényes 9 Isztimér 12 Kisbucsa 9 Abasár 9 Bénye 9 Csanádapáca 12 Dunatetétlen 12 Geresdlak 9 Ivánbattyán 9 Kisbudmér 9 Abda 9 Bér 12 Csanádpalota 12 Dunaújváros 8 Geszt 12 Iváncsa 11 Kisdér 9 Abony 8 Bercel 12 Csányoszró 9 Dunavarsány 4 Gilvánfa 9 Ivándárda 9 Kisdobsza 9 Acsa 9 Berekfürdő 12 Csanytelek 12 Dunavecse 12 Gomba 9 Izsák 12 Kisdombegyház 12 Adony 12 Beremend 9 Csárdaszállás 12 Dusnok 12 Gordisa 9 Izsófalva 9 Kisecset 12 Adorjás 9 Ág 9 Berkenye 12 Berkesd 9 Csarnóta 9 Császártöltés 12 E, É Écs 9 Göd 3 Gödöllő 3 Jakabszállás 12 Jánoshalma 12 Kisfakos 6 Kishajmás 9 Ágasegyháza 12 Bernecebaráti 9 Csátalja 12 Ecseg 12 Gödre 9 Jánoshida 12 Kisharsány 8 Ágfalva 9 Besence 8 Csatár 9 Ecsegfalva 12 Gönyű 9 Jászágó 12 Kishartyán 12 Ajka 9 Besenyszög 12 Csataszög 12 Ecser 4 Görcsöny 8 Jászalsószentgyörgy 12 Kisherend 9 Akasztó 12 Besnyő 12 Csávoly 12 Edve 9 Görcsönydoboka 9 Jászapáti 11 Kishuta 9 Alap 12 Bezedek 9 Csebény 9 Eger 8 Gősfa 9 Jászárokszállás 11 Kisjakabfalva 8 Alattyán 12 Biatorbágy 3 Csécse 12 Egerág 9 Gyál 5 Jászberény 11 Kiskassa 9 Albertirsa 8 Bicsérd 9 Csemő 9 Egervár 9 Gyenesdiás 9 Jászboldogháza 12 Kiskőrös 11 Alcsútdoboz 12 Bicske 11 Csengele 12 Egyházasdengeleg 12 Gyód 8 Jászdózsa 12 Kiskunfélegyháza 11 Algyő 12 Biharugra 12 Csengőd 12 Egyházasgerge 12 Gyomaendrőd 12 Jászfelsőszentgyörgy 12 Kiskunhalas 11 Alibánfa 9 Bikal 9 Csépa 12 Egyházasharaszti 9 Gyömrő 5 Jászfényszaru 12 Kiskunlacháza 8 Almamellék 9 Birján 9 Cserdi 9 Egyházaskozár 9 Gyöngyfa 9 Jászivány 12 Kiskunmajsa 12 Almásfüzitő 9 Bisse 9 Cserháthaláp 12 Elek 12 Gyöngyös 9 Jászjákóhalma 12 Kisláng 12 Almáskamarás 12 Bocfölde 9 Cserhátsurány 12 Ellend 9 Gyöngyösmellék 9 Jászkarajenő 9 Kislippó 9 Almáskeresztúr 9 Bócsa 12 Cserhátszentiván 12 Előszállás 12 Győr 7 Jászkisér 12 Kismaros 8 Alsómocsolád 9 Bocskaikert 9 Cserkeszőlő 12 Encs 9 Győrladamér 9 Jászladány 12 Kisnémedi 9 Alsónémedi 5 Boda 9 Cserkút 9 Endrefalva 12 Győröcske 9 Jászszentandrás 12 Kisnyárád 8 Alsópáhok 9 Bodajk 11 Cserszegtomaj 9 Endrőc 9 Győrság 9 Jászszentlászló 12 Kisoroszi 5 Alsópetény 12 Bodmér 12 Csertő 8 Enese 9 Győrszemere 9 Jásztelek 12 Kistamási 9 Alsószentiván 12 Bodolyabér 9 Csesztve 12 Enying 12 Győrújbarát 9 Jenő 11 Kistapolca 9 Alsószentmárton 9 Bogád 8 Csévharaszt 9 Eperjes 12 Győrújfalu 9 Jobbágyi 11 Kistarcsa 4 Alsótold 12 Alsózsolca 9 Bogádmindszent 9 Bogdása 9 Csikéria 12 Csitár 12 Ercsi 12 Érd 4 Győrzámoly 9 Gyula 11 K Kacsóta 8 Kistelek 12 Kistokaj 9 Ambrózfalva 12 Bokor 12 Csobánka 3 Erdőkertes 4 Gyúró 12 Kajászó 12 Kistolmács 9 Andornaktálya 9 Apaj 9 Boldogasszonyfa 9 Bóly 8 Csókakő 11 Csolnok 9 Erdőkürt 12 Erdősmárok 9 H Hagyárosbörönd 9 Kakasd 9 Kákics 9 Kistótfalu 9 Kisújszállás 12 Apátfalva 12 Boncodfölde 9 Csólyospálos 12 Erdősmecske 9 Hajdúhadház 9 Kakucs 8 Kisvárda 9 Apátvarasd 8 Bonyhád 9 Csomád 3 Erdőtarcsa 12 Hajdúsámson 9 Kálló 12 Kisvaszar 9 Áporka 9 Bordány 12 Csongrád 12 Érsekcsanád 12 Hajdúszoboszló 9 Kallósd 9 Kiszombor 12 Apostag 12 Borjád 9 Csonkamindszent 8 Érsekhalma 12 Hajós 12 Kalocsa 11 Kisszállás 12 Aranyosgadány 9 Borota 12 Csopak 9 Érsekvadkert 12 Halászi 9 Káloz 12 Kisszentmárton 9 Arnót 9 Borsosberény 12 Csór 12 Erzsébet 9 Halásztelek 4 Kamut 12 Klárafalva 12 Árpádhalom 12 Bosta 9 Csorna 9 Esztergom 9 Hantos 12 Kápolnásnyék 11 Kocsér 9 Ásotthalom 12 Botykapeterd 8 Csorvás 12 Etes 12 Harka 9 Kaposmérő 9 Kóka 8 Aszód 8 Áta 9 Bózsva 9 Böde 9 Csömör 4 Csörög 5 F Fábiánsebestyén 12 Harkakötöny 12 Harkány 8 Kaposvár 7 Kaposszekcső 9 Komárom 9 Komló 8 B Börcs 9 Csősz 12 Fajsz 12 Harta 12 Kapuvár 9 Kondoros 12 Babarc 9 Bősárkány 9 Csővár 9 Farkaslyuk 9 Hásságy 9 Karancsalja 11 Kóny 9 Babarcszőlős 9 Bácsalmás 12 Bucsa 12 Búcsúszentlászló 9 D Dabas 8 Farmos 9 Fazekasboda 9 Hatvan 9 Hédervár 9 Karancsberény 12 Karancskeszi 12 Kópháza 9 Kórós 9 Bácsbokod 12 Budajenő 3 Dánszentmiklós 8 Fegyvernek 12 Hegyhátmaróc 9 Karancslapujtő 11 Kosd 8 Bácsborsód 12 Budakalász 3 Dány 8 Fehérgyarmat 9 Hegyszentmárton 9 Karancsság 12 Kóspallag 9 Bácsszentgyörgy 12 Budakeszi 4 Daruszentmiklós 12 Fehérvárcsurgó 12 Héhalom 12 Kárász 9 Kovácshida 9 Bácsszőlős 12 Budaörs 3 Dávod 12 Feked 9 Helesfa 9 Karcag 12 Kovácsszénája 9 Bag 8 Budapest 01. kerület 1 Debercsény 12 Feketeerdő 9 Helvécia 11 Kardos 12 Kozárd 12 Bagod 9 Budapest 02. kerület 1 Debrecen 6 Felcsút 11 Herceghalom 3 Kardoskút 12 Kozármisleny 8 Baja 9 Budapest 03. kerület 2 Dég 12 Felgyő 12 Hercegszántó 12 Kartal 8 Köblény 9 Bakóca 9 Budapest 04. kerület 1 Dejtár 12 Felsőegerszeg 8 Herencsény 12 Kásád 9 Kökény 8 Bakonya 9 Budapest 05. kerület 2 Délegyháza 5 Felsőlajos 11 Herend 9 Kaskantyú 12 Kölked 9 Bakonycsernye 12 Budapest 06. kerület 2 Dencsháza 9 Felsőpáhok 9 Hernád 8 Kaszaper 12 Kömpöc 12 Bakonykúti 12 Budapest 07. kerület 1 Derekegyház 12 Felsőpakony 5 Hetvehely 9 Katádfa 9 Körmend 9 Baks 12 Budapest 08. kerület 2 Deszk 12 Felsőpetény 12 Hévíz 9 Kátoly 9 Körösladány 12 Baksa 9 Budapest 09. kerület 2 Dévaványa 12 Felsőszentiván 12 Hévízgyörk 8 Katymár 12 Körösnagyharsány 12 Balassagyarmat 11 Budapest 10. kerület 1 Dinnyeberki 9 Felsőszentmárton 9 Hidas 8 Káva 9 Köröstarcsa 12 Balástya 12 Budapest 11. kerület 1 Diósd 3 Felsőtold 12 Himesháza 9 Kazár 12 Kőröstetétlen 9 Balatonalmádi 9 Budapest 12. kerület 2 Diósjenő 12 Felsőzsolca 9 Hirics 8 Kazincbarcika 9 Körösújfalu 12 Balatonboglár 9 Budapest 13. kerület 1 Diósviszló 9 Ferencszállás 12 Hobol 9 Kecel 12 Kőszárhegy 11 Balatonföldvár 9 Budapest 14. kerület 2 Doboz 12 Fertőd 9 Hódmezővásárhely 12 Kecskéd 9 Kőszeg 9 Balatonfüred 9 Budapest 15. kerület 2 Dobronhegy 9 Fertőrákos 9 Hollóháza 9 Kecskemét 9 Kötegyán 12 Balatonfűzfő 9 Budapest 16. kerület 1 Dóc 12 Fertőszentmiklós 9 Hollókő 12 Kékesd 9 Kőtelek 12 Balatonlelle 9 Budapest 17. kerület 1 Domaszék 12 Filkeháza 9 Homokmégy 12 Kelebia 12 Kővágószőlős 9 Balinka 12 Budapest 18. kerület 1 Dombegyház 12 Fityeház 9 Homorúd 9 Kéleshalom 12 Kővágótöttös 9 Ballószög 11 Budapest 19. kerület 2 Dombiratos 12 Foktő 12 Hont 12 Kemence 9 Kövegy 12 Balotaszállás 12 Budapest 20. kerület 2 Dombóvár 9 Forráskút 12 Horpács 12 Kémes 9 Kulcs 11 Bánfa 9 Budapest 21. kerület 1 Domony 8 Fót 4 Horváthertelend 9 Kemse 9 Kunadacs 12 Bánk 12 Budapest 22. kerület 1 Dorog 9 Földeák 12 Hosszúhetény 9 Kenderes 12 Kunágota 12 Bár 9 Budapest 23. kerület 1 Dorogháza 12 Füle 12 Hottó 9 Kengyel 12 Kunbaja 12 Baracs 12 Bugac 12 Dömsöd 8 Fülöpháza 12 Hugyag 12 Kerekegyháza 11 Kunbaracs 12 Baracska 12 Bugacpusztaháza 12 Drágszél 12 Fülöpjakab 12 Hunya 12 Kerepes 3 Kuncsorba 12 Baranyahídvég 9 Bugyi 9 Drávacsehi 9 Fülöpszállás 12 Hunyadfalva 12 Kertészsziget 12 Kunfehértó 12 Baranyajenő 9 Buják 12 Drávacsepely 9 Füzérkajata 9 Husztót 9 Keszeg 12 Kunhegyes 12 Baranyaszentgyörgy 9 Bárna 12 Basal 9 Bük 9 Bükkösd 9 Bürüs 9 Drávafok 9 Drávaiványi 8 Drávakeresztúr 9 Füzesgyarmat 12 G, Gy Gádoros 12 I, J Ibafa 9 Igar 12 Keszthely 9 Keszü 8 Kétbodony 12 Kunmadaras 12 Kunpeszér 12 Kunszállás 11 Bátaszék 9 Bátmonostor 12 C, Cs Cece 12 Drávapalkonya 9 Drávapiski 9 Galgaguta 12 Galgagyörk 9 Iklad 8 Ikrény 9 Kétegyháza 12 Kétpó 12 Kunszentmárton 12 Kunszentmiklós 12 Bátonyterenye 11 Cece 12 Drávaszabolcs 9 Galgahévíz 8 Iliny 12 Kétsoprony 12 Kurityán 9 Battonya 12 Cegléd 9 Drávaszerdahely 9 Galgamácsa 9 Illocska 9 Kétújfalu 9 Kutasó 12 Bátya 12 Ceglédbercel 8 Drávasztára 8 Gánt 12 Imrehegy 12 Kevermes 12 Kübekháza 12 Bázakerettye 9 Becske 12 Celldömölk 9 Cered 12 Drégelypalánk 12 Dunabogdány 5 Gara 12 Garáb 12 Inárcs 8 Ipacsfa 9 Kincsesbánya 11 Királyegyháza 9 L Lábatlan 9 Békés 11 Cibakháza 12 Dunaegyháza 11 Gárdony 11 Ipolydamásd 9 Királyhegyes 12 Ladánybene 12 Békéscsaba 7 Cún 9 Dunafalva 12 Garé 9 Ipolyszög 11 Kisapostag 11 Lajoskomárom 12 Békéssámson 12 Csabacsűd 12 Dunaharaszti 4 Gátér 12 Ipolytarnóc 12 Kisasszonyfa 9 Lajosmizse 12 Békésszentandrás 12 Csabaszabadi 12 Dunakeszi 4 Géderlak 12 Ipolytölgyes 9 Kisbágyon 12 Lakhegy 9 Beled 9 Csabdi 12 Dunapataj 12 Gellénháza 9 Ipolyvece 12 Kisbajcs 9 Lakitelek 11 10

11 a előtti kockázatviselési kezdetű egyedi szerződésekre és minden gépjárműflotta szerződésre L Lánycsók 8 M Mezőkomárom 12 N, Ny Nyergesújfalu 9 P Pócsa 9 S, Sz Sülysáp 8 T Tápióság 9 U, Ú, Ü Újszentiván 12 Lapáncsa 9 Mezőkovácsháza 11 Nyírbátor 9 Pócsmegyer 5 Szabadbattyán 11 Tápiószecső 8 Újszilvás 9 Lasztonya 9 Mezőkövesd 9 Nyíregyháza 7 Pogány 8 Szabadegyháza 12 Tápiószele 8 Újtelek 12 Leányfalu 3 Mezőszentgyörgy 12 Nyírpazony 9 Polgárdi 12 Szabadhídvég 12 Tápiószentmárton 9 Úrhida 11 Leányvár 9 Mezőszilas 12 Nyugotszenterzsébet 9 Pomáz 3 Szabadkígyós 12 Tápiószőlős 9 Úri 8 Legénd 12 Mezőtúr 12 Nyúl 9 Pusztaberki 12 Szabadszállás 12 Tapolca 9 Uszód 12 Lenti 9 Lepsény 12 Mihálygerge 12 Mikebuda 9 O, Ó Óbánya 9 Pusztaföldvár 12 Pusztamérges 12 Szabadszentkirály 9 Szada 3 Tar 12 Tarhos 12 Üllés 12 Üllő 5 Letenye 9 Mikepércs 9 Óbarok 12 Pusztamonostor 12 Szágy 9 Tárnok 4 Üröm 3 Letkés 9 Lickóvadamos 9 Mindszent 12 Mindszentgodisa 9 Ócsa 5 Ócsárd 9 Pusztaottlaka 12 Pusztaszabolcs 11 Szajk 9 Szajol 12 Tarrós 9 Tass 12 V Vác 5 Liget 9 Miske 12 Ófalu 9 Pusztaszer 12 Szakmár 12 Tát 9 Vácduka 8 Lippó 9 Miskolc 7 Óföldeák 12 Pusztavacs 9 Szalánta 9 Tata 9 Vácegres 9 Liptód 9 Mogyoród 3 Okány 12 Pusztavám 12 Szalatnak 9 Tatabánya 7 Váchartyán 8 Liszó 8 Moha 12 Okorág 9 Pusztazámor 4 Szalkszentmárton 12 Tataháza 12 Váckisújfalu 9 Litér 9 Mohács 8 Okorvölgy 9 Püspökhatvan 9 Szalmatercs 12 Tatárszentgyörgy 9 Vácrátót 5 Litke 12 Mohora 12 Olasz 9 Püspökszilágy 9 Szanda 12 Tázlár 12 Vácszentlászló 9 Lórév 9 Lothárd 8 Molvány 9 Monor 5 Old 9 Ópusztaszer 12 R Rácalmás 11 Szank 12 Szaporca 9 Téglás 9 Tékes 9 Vajszló 8 Vajta 12 Lovasberény 12 Monorierdő 4 Orci 7 Ráckeresztúr 11 Szár 12 Teklafalu 9 Vál 12 Lovászhetény 8 Monyoród 8 Ordas 12 Ráckeve 8 Szárliget 9 Telekgerendás 12 Valkó 9 Lovászi 9 Mór 11 Orfű 9 Rád 8 Szarvas 11 Telki 3 Vámosmikola 9 Lőkösháza 12 Mórahalom 12 Orgovány 12 Rádfalva 9 Szarvasgede 12 Tengeri 9 Vanyarc 12 Lőrinci 9 Móricgát 12 Orosháza 11 Rákóczibánya 11 Szászberek 12 Terény 12 Várad 9 Lövő 9 Mosonmagyaróvár 6 Oroszlány 9 Rákóczifalva 11 Szászvár 8 Tereske 12 Várdomb 9 Lucfalva 12 Mosonudvar 9 Oroszló 8 Rákócziújfalu 12 Szátok 12 Tésa 9 Varga 8 Ludányhalászi 12 Mozsgó 9 Ózd 9 Raposka 9 Szatymaz 12 Tésenfa 9 Városföld 12 Lulla 9 Murakeresztúr 9 Ózdfalu 9 Regenye 8 Szava 9 Téseny 9 Várpalota 9 M Madaras 12 Murarátka 9 Murony 12 Ö, Ő Öcsöd 12 Rém 12 Remeteszőlős 3 Százhalombatta 3 Szebény 9 Teskánd 9 Tinnye 4 Varsány 12 Vasad 9 Maglód 4 Mágocs 9 N, Ny Nadap 11 Őrbottyán 4 Öregcsertő 12 Répcelak 9 Rétság 11 Szécsénke 12 Szécsény 11 Tiszaalpár 12 Tiszabő 12 Vásárosbéc 9 Vásárosdombó 9 Magyaralmás 12 Nádasdladány 12 Őrhalom 12 Rimóc 12 Szécsényfelfalu 12 Tiszabura 12 Vásárosfalu 9 Magyarbánhegyes 12 Nagyatád 9 Örkény 8 Romhány 11 Szederkény 8 Tiszaderzs 12 Vaskút 12 Magyarbóly 9 Nagybajcs 9 Örményes 12 Romonya 9 Szeged 7 Tiszaföldvár 11 Vázsnok 8 Magyarcsanád 12 Nagybánhegyes 12 Örménykút 12 Rózsafa 9 Szeghalom 12 Tiszafüred 12 Vecsés 5 Magyardombegyház 12 Nagybaracska 12 Ősagárd 12 Röszke 12 Szegvár 12 Tiszagyenda 12 Végegyháza 12 Magyaregregy 9 Nagybárkány 12 Öttevény 9 Ruzsa 12 Székelyszabar 9 Tiszaigar 12 Vejti 8 Magyargéc 12 Magyarhertelend 9 Magyarlukafa 9 Nagybörzsöny 9 Nagybudmér 9 Nagycenk 9 Öttömös 12 P Páhi 12 S, Sz Ságújfalu 12 Sajóbábony 9 Székesfehérvár 8 Székkutas 12 Szelevény 12 Tiszainoka 12 Tiszajenő 12 Tiszakécske 11 Vékény 9 Velence 11 Velény 9 Magyarmecske 9 Nagycsány 8 Pákozd 12 Sajólád 9 Szellő 9 Tiszakürt 12 Véménd 9 Magyarnádalja 9 Nagydobsza 9 Paks 9 Sajóörös 9 Szemely 9 Tiszaörs 12 Vének 9 Magyarnándor 12 Nagyér 12 Palé 8 Sajószentpéter 9 Szendehely 11 Tiszapüspöki 12 Vereb 12 Magyarsarlós 8 Nagyhajmás 9 Pálháza 9 Sajószöged 9 Szentdénes 9 Tiszaroff 12 Veresegyház 3 Magyarszék 8 Nagyharsány 9 Palkonya 9 Salgótarján 9 Szente 12 Tiszasas 12 Verőce 8 Magyartelek 9 Nagyhuta 9 Pálmonostora 12 Sámod 9 Szentegát 9 Tiszasüly 12 Verseg 9 Majosháza 5 Nagyiván 12 Pálosvörösmart 9 Sámsonháza 12 Szentendre 3 Tiszaszentimre 12 Versend 9 Majs 9 Nagykamarás 12 Palotabozsok 9 Sándorfalva 12 Szentes 12 Tiszasziget 12 Vértesacsa 12 Makád 9 Nagykanizsa 8 Palotás 11 Sárbogárd 12 Szentkatalin 9 Tiszaszőlős 12 Vértesboglár 12 Makó 12 Nagykarácsony 12 Paloznak 9 Sáregres 12 Szentkirály 12 Tiszatenyő 12 Vértesszőlős 9 Mályi 9 Nagykáta 8 Pánd 9 Sárhida 9 Szentlászló 9 Tiszaug 12 Veszkény 9 Mánfa 9 Nagykeresztúr 12 Pannonhalma 9 Sárisáp 9 Szentlőrinc 8 Tiszaújváros 9 Veszprém 8 Mány 12 Nagykovácsi 3 Pápa 9 Sarkad 12 Szentlőrinckáta 8 Tiszavárkony 12 Vésztő 12 Maráza 9 Nagykozár 8 Páprád 8 Sarkadkeresztúr 12 Szentmártonkáta 8 Tóalmás 9 Vezseny 12 Márfa 9 Nagykőrös 8 Pásztó 11 Sárkeresztes 12 Szeremle 12 Tófű 9 Villány 8 Máriakálnok 9 Nagykörű 12 Patak 12 Sárkeresztúr 12 Szerencs 9 Tokod 9 Villánykövesd 9 Máriakéménd 9 Nagylak 12 Patapoklosi 9 Sárkeszi 12 Szigetbecse 8 Tokodaltáró 9 Visegrád 5 Márianosztra 9 Nagylóc 12 Pátka 12 Sárok 9 Szigetcsép 8 Tolmács 12 Vizslás 11 Márkháza 12 Nagylók 12 Patvarc 11 Sárosd 12 Szigethalom 4 Tolna 9 Vokány 9 Markóc 9 Nagymágocs 12 Páty 3 Sárszentágota 12 Szigetmonostor 5 Tomajmonostora 12 Vonyarcvashegy 9 Marócsa 8 Márok 9 Nagymányok 9 Nagymaros 8 Pázmánd 12 Pécel 4 Sárszentmihály 11 Sárvár 9 Szigetszentmárton 8 Szigetszentmiklós 4 Tompa 12 Tordas 11 Z, Zs Zabar 12 Maroslele 12 Nagynyárád 9 Pécs 6 Sásd 8 Szigetújfalu 8 Tormás 9 Zádor 9 Mártély 12 Nagyoroszi 12 Pécsbagota 9 Sátoraljaújhely 9 Szigetvár 8 Torvaj 9 Zagyvarékas 11 Martfű 11 Nagypall 9 Pécsdevecser 9 Sátorhely 9 Szilágy 9 Tószeg 12 Zagyvaszántó 9 Martonfa 8 Nagypeterd 9 Pécsudvard 8 Sé 9 Szilaspogony 12 Tótkomlós 12 Záhony 9 Martonvásár 11 Nagyrév 12 Pécsvárad 8 Sellye 8 Szilvás 9 Tótszentgyörgy 9 Zajk 9 Mátészalka 9 Nagyszénás 12 Pellérd 8 Semjénháza 9 Szirák 12 Tótszerdahely 9 Zákányszék 12 Mátételke 12 Nagytarcsa 3 Penc 9 Seregélyes 12 Szirmabesenyő 9 Tök 5 Zala 9 Mátramindszent 12 Nagytótfalu 8 Perbál 4 Sérsekszőlős 9 Szob 8 Tököl 4 Zalaboldogfa 9 Mátranovák 12 Nagytőke 12 Pereked 9 Siklós 8 Szokolya 9 Töltéstava 9 Zalaegerszeg 8 Mátraszele 12 Nagyváty 9 Perkáta 12 Siklósbodony 9 Szolnok 9 Tömörkény 12 Zalakaros 9 Mátraszőlős 12 Nagyveleg 12 Perőcsény 9 Siklósnagyfalu 9 Szombathely 8 Törökbálint 3 Zalaszentgrót 9 Mátraterenye 12 Nagyvenyim 11 Peterd 9 Simontornya 9 Sződ 4 Törökszentmiklós 11 Zalaszentiván 9 Mátraverebély 12 Nemeshetés 9 Péteri 5 Siófok 9 Sződliget 4 Törtel 9 Zalaszentlőrinc 9 Mátyásdomb 12 Nemeske 9 Pétfürdő 9 Solt 12 Szőke 8 Töttös 9 Zaláta 9 Matty 9 Nemesnádudvar 12 Pethőhenye 9 Soltszentimre 12 Szőkéd 9 Tura 8 Zámoly 12 Máza 8 Nemessándorháza 9 Petőfibánya 9 Soltvadkert 11 Szörény 9 Túrkeve 12 Zebegény 8 Mecseknádasd 9 Nemesszentandrás 9 Petőfiszállás 12 Solymár 3 Szuha 12 Túrony 9 Zengővárkony 8 Mecsekpölöske 9 Medgyesbodzás 12 Nemti 12 Nézsa 12 Petőháza 9 Pettend 9 Somberek 9 Somogyapáti 9 Szulimán 9 Szurdokpüspöki 12 U, Ú, Ü Udvar 9 Zichyújfalu 12 Zirc 9 Medgyesegyháza 12 Nógrád 12 Piliny 12 Somogyhárságy 9 Szügy 12 Újbarok 12 Zók 9 Méhkerék 12 Nógrádkövesd 12 Pilis 8 Somogyhatvan 9 Szűr 9 Újhartyán 8 Zsadány 12 Mekényes 9 Mélykút 12 Nógrádmarcal 12 Nógrádmegyer 12 Pilisborosjenő 3 Piliscsaba 6 Somogyviszló 9 Somoskőújfalu 11 T Tab 9 Újkígyós 11 Újlengyel 9 Zsámbék 3 Zsámbok 8 Mende 5 Nógrádsáp 12 Pilisjászfalu 3 Soponya 12 Tabajd 12 Újpetre 9 Zsana 12 Merenye 9 Nógrádsipek 12 Pilisvörösvár 4 Sopron 6 Tabdi 12 Újsolt 12 Zselickislak 7 Mesterszállás 12 Nógrádszakál 12 Pilisszántó 4 Sóshartyán 12 Táborfalva 8 Újszalonta 12 Zsombó 12 Mezőberény 12 Nóráp 9 Pilisszentiván 4 Sóskút 5 Tác 12 Újszász 12 Meződ 8 Nőtincs 12 Pilisszentkereszt 8 Sósvertike 8 Tahitótfalu 4 Mezőfalva 12 Nyáregyháza 8 Pilisszentlászló 5 Söréd 12 Taksony 4 Mezőgyán 12 Nyárlőrinc 12 Pirtó 12 Sukoró 11 Tamási 9 Mezőhegyes 12 Mezőhék 12 Nyársapát 9 Nyékládháza 9 Piskó 8 Pitvaros 12 Sumony 8 Sükösd 12 Tápióbicske 9 Tápiógyörgye 9 A felsorolt településnevek között nem található településeket a 10. területi ba tartozónak kell tekinteni. 11

12 ÉS UTÁNI KOCKÁZATVISELÉSI KEZDETŰ EGYEDI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZÁMÍTÁS HAGYOMÁNYOS ÉS DIREKT TARIFATÁBLA A KOCKÁZATVISELÉSI KEZDETŰ SZERZŐDÉSEK ESETÉN jogi személy 0 10 minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm HAGYOMÁNYOS ÉS DIREKT TARIFATÁBLA A UTÁNI KOCKÁZATVISELÉSI KEZDETŰ SZERZŐDÉSEK ESETÉN jogi személy 0 10 minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm és utáni kockázatviselési kezdetű egyedi személygépkocsi szerződésekre vonatkozó díjszámítás Biztosítási díj kiszámítása Döntse el, hogy az Általános információk, értelmezésekben leírt feltételek alapján direkt vagy hagyományos tarifa feltételei alapján kíván szerződést kötni. A szerződés feltételeinek és a szerződés kockázatviselési kezdetének megfelelő időpont alapján válassza ki a megfelelő tarifatáblát. Határozza meg a biztosítandó személygépkocsi teljesítményét és hengerűrtartalmát a gépjármű forgalmi engedélyéből. Természetes személy szerződő esetén határozza meg a szerződő életkorát és ez alapján válassza ki a megfelelő korcsoportot (2016-ból vonja ki a szerződő születési évszámát). Nem természetes személy esetén (egyéni vállalkozó is!) a jogi személy t kell alkalmazni. Előző adatok alapján válassza ki a gépjárművére vonatkozó alapdíjat. A gépjárműre vonatkozó alapdíjat szorozza meg egymás után az Önre vonatkozó alábbi díjmódosító kkal, és vegye figyelembe a díjból levonható kedvezményt az egyedi személygépkocsi szerződésekre vonatkozó díjszámítás leírása szerint. Eltérő üzembentartó/tulajdonos pótdíj Bonus-malus Kármentességi Előzmény kármentességi Hajtóanyag Saját tömeg Gyermek A szerződő személyazonosító igazolványában vagy lakcímkártyáján szereplő állandó lakcím (jogi személy esetén a székhely címe) alapján válassza ki a település nevét a a és utáni kockázatviselési kezdetű egyedi szerződésekre táblázatból, majd a tarifa típusa (direkt vagy hagyományos) és a kockázatviselés kezdete szerint válassza ki a megfelelő területi hoz tartozó t. Amennyiben a GFB szerződés megkötésekor vagy évfordulójakor a biztosított személygépkocsi tulajdonosa és az üzembentartója eltérő természetes személyek, akkor az eltérő üzembentartó/tulajdonos pótdíj ját alkalmazni kell. Ha a biztosított jármű tulajdonosa és üzembentartója azonos, a értéke 1. A korábbi biztosítási időszakok kárkifizetései alapján határozza meg az adott szerződés következő biztosítási időszakra vonatkozó bonus-malus osztályát és az ahhoz tartozó értékét. Új belépő: két éven belül nem volt szerződője ugyanezen gépjármű-kategóriába tartozó GFB-nek. 2 éven belül volt szerződése: az ajánlattétel időpontját megelőzően két éven belül már volt szerződője ugyanezen gépjármű-kategóriába tartozó GFB-nek és az a szerződés érdekmúlás, felmondás, díjnemfizetés vagy közös megegyezés okkal megszűnt. Párhuzamos üzemeltető: az ajánlattétel időpontjában másik, azonos gépjármű-kategóriába tartozó járműre már rendelkezik érvényes GFB szerződéssel. Amennyiben a kockázatviselés kezdetét megelőző 3 évben károkozáshoz kapcsolódó első kárkifizetést sem társaságunk, sem más biztosító nem teljesített, akkor a következő biztosítási időszakra vonatkozó bonus-malus osztálynak megfelelő kármentességi t kell alkalmazni. (Ha a szerződés nem kármentes, akkor a kármentességi értéke 1.) Amennyiben az ajánlattétel oka évfordulós biztosítóváltás és a kockázatviselés kezdetét megelőző 3 évben károkozáshoz kapcsolódó első kárkifizetést sem társaságunk, sem más biztosító nem teljesített, akkor válassza ki az Előzmény kármentességi táblából az életkor és a területi hoz tartozó ját. Ez a kedvezmény csak akkor vehető figyelembe, ha az előzményként megadott szerződés nem GB Zrt.-nél szűnt meg évfordulós felmondás okkal. (Ha a szerződés nem kármentes, akkor a szám 1.) A forgalmi engedély alapján határozza meg a jármű üzemanyagfajtáját, és ennek megfelelően válassza ki a megfelelő értékét. A forgalmi engedély alapján határozza meg a jármű saját tömegét, és ennek megfelelően válassza ki a megfelelő értékét. Minden olyan természetes személy szerződő esetén, akinek az új gépjármű-felelősségbiztosítási ajánlat aláírásakor van legfeljebb 16 éves, azaz 2000-ben vagy később született gyermeke, a szerződő korának és területi ának megfelelő t kell alkalmazni. A kedvezmény figyelembevételéhez az ajánlaton meg kell adni a gyermek nevét, születési idejét, valamint az anyja nevét. (Ha a szerződőnek nincs legfeljebb 16 éves gyermeke, akkor a szám 1.) Egyéb (lakás-, casco, életbiztosítási) szerződésekre vonatkozó k Együttkötési OTP folyószámla Családi több jármű Több jármű pótdíj A t abban az esetben lehet alkalmazni, ha a szerződő a gépjármű-felelősségbiztosítási ajánlat aláírásával egy időpontban vagy korábban lakás-, casco vagy életbiztosítási szerződés megkötésére tesz vagy tett ajánlatot a GB Zrt. felé. A hivatkozott szerződés (ajánlat) a GFB szerződésre vonatkozó ajánlattétel időpontjában nem lehet elutasított vagy törölt állapotú, határozatlan vagy legalább 1 éves határozott tartamúnak kell lennie és az éves díjnak el kell érnie az 5000 Ft-ot. A különböző szerződések i külön-külön és együttesen is érvényesek. Természetes személy szerződő akkor is jogosult a díjmódosító alkalmazására, ha a hivatkozott lakásbiztosítási szerződés a szerződő azonos lakcímre bejelentett közeli hozzátartozója által került megkötésre. A díjmódosító alkalmazásához a lakás-, casco vagy életbiztosítás ának vagy ajánlatszámának megadása szükséges, módozatcsoportonként (lakás, casco, élet). Ha a casco és/vagy lakásbiztosítási ajánlat aláírásának dátuma azonos a GFB aláírás dátumával, vagy legfeljebb 90 nappal korábbi, és a GFB ajánlaton feltüntetett kockázatviselés kezdetét megelőző 6 hónapon belül a GFB szerződés szerződőjének nem volt a hivatkozott casco szerződésben biztosított rendszámra (járműre) casco biztosítása, illetve a szerződőnek vagy közeli hozzátartozójának a hivatkozott lakásbiztosítási szerződésben biztosított címre vonatkozó lakásbiztosítása, az egyéb szerződésekre vonatkozó k közül az új megnevezésű lakás és/vagy casco biztosítási t kell alkalmazni. Az életbiztosítási szintén ebből a táblázatból választható ki. Amennyiben nincs a fenti feltételeknek megfelelő lakás-, casco vagy életbiztosítási szerződés, a értéke 1. A t abban az esetben lehet alkalmazni, amennyiben casco esetén a GFB szerződője casco biztosítási, illetve lakásbiztosítási szerződés esetén a GFB szerződője vagy az azonos címre bejelentett közeli hozzátartozója lakásbiztosítási szerződés megkötésére is tesz vagy tett ajánlatot a GB Zrt.-nél az alábbiak szerint: a casco és lakásbiztosítási ajánlat aláírásának dátuma azonos a GFB aláírás dátumával, vagy legfeljebb 90 nappal korábbi, és a GFB ajánlaton feltüntetett kockázatviselés kezdetét megelőző 6 hónapon belül a GFB szerződés szerződőjének nem volt a hivatkozott casco szerződésben biztosított rendszámra (járműre) casco biztosítása és a szerződőnek vagy közeli hozzátartozójának a hivatkozott lakásbiztosítási szerződésben biztosított címre vonatkozó lakásbiztosítása. A hivatkozott szerződés (ajánlat) a GFB szerződésre vonatkozó ajánlattétel időpontjában nem lehet elutasított vagy törölt állapotú, határozatlan vagy legalább 1 éves határozott tartamúnak kell lennie és az éves díjnak el kell érnie az 5000 Ft-ot. A különböző szerződések i külön-külön és együttesen is érvényesek. Természetes személy szerződő akkor is jogosult a díjmódosító alkalmazására, ha a hivatkozott lakásbiztosítási szerződés a szerződő azonos lakcímre bejelentett közeli hozzátartozója által került megkötésre. A díjmódosító alkalmazásához a lakás-, casco vagy életbiztosítás ának vagy ajánlatszámának megadása szükséges, módozatcsoportonként (lakás, casco, élet). Az együttkötési t jelölni kell az ajánlaton is! (Ha nincs a fentieknek megfelelő ajánlat, akkor a szám 1.) Minden olyan szerződő esetén alkalmazható, aki az új gépjármű-felelősségbiztosítási ajánlat aláírásakor az OTP Banknál folyószámlával rendelkezik, és számlaszáma az ajánlaton feltüntetésre kerül. (Ha a szerződő nem rendelkezik OTP folyószámlával, akkor a szám 1.) Abban az esetben, ha a szerződő természetes személy és a szerződő vagy az azonos címre bejelentett közeli hozzátartozója a jelen díjszámítással érintett GFB ajánlat megtétele előtt másik GFB ajánlatot is tett a GB Zrt.-nél, akkor a családi több jármű t kell alkalmazni. A hivatkozott szerződés (ajánlat) a GFB szerződésre vonatkozó ajánlattétel időpontjában nem lehet elutasított vagy törölt állapotú, és határozatlan idejűnek kell lennie. Amennyiben a fenti feltétel nem teljesu l, akkor a szám 1. Minden olyan jogi személy szerződő esetén aki az ajánlattétel időpontjában legalább 7 db gépjárműfelelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, a 8. járművére vonatkozó ajánlatától kezdve a több jármű pótdíj t kell alkalmazni. 12

13 és utáni kockázatviselési kezdetű egyedi személygépkocsi szerződésekre vonatkozó díjszámítás Társasági * Díjfizetés gyakorisága Díjfizetés módja Minden olyan szerződő esetén alkalmazható, aki az új gépjármű-felelősségbiztosítási ajánlat aláírásakor az OTP Csoporthoz tartozó gazdasági társasággal vagy a GB Zrt.-vel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. A alkalmazásához munkavállalói igazolvány vagy munkáltatói igazolás bemutatását kérheti a biztosító. (Ha a szerződő nem társasági dolgozó, akkor a szám 1) A választott díjfizetés gyakoriságának megfelelően határozza meg a megfelelő értékét. A választott díjfizetési mód alapján határozza meg a megfelelő értékét. Díjfizetési gyakoriság csekk, egyéb Lehetséges díjfizetési módok díjfizetési gyakoriság szerint Hagyományos tarifa átutalás Havi nem nem csoportos beszedés csak Ft éves díjtól lehetséges csekk, egyéb Direkt tarifa átutalás csoportos beszedés nem nem nem Üzemeltetés módja E-kommunikációs kedvezmény** e-gfb kedvezmény A jármű üzemeltetési módjának megfelelően határozza meg a megfelelő értékét. Minden olyan hagyományos szerződés esetén figyelembe vehető, ahol a szerződő a gépjármű-felelősségbiztosítási ajánlaton megadja a saját cím elérhetőségét és mobiltelefonjának számát, és a lentebb leírt E-kommunikációs kedvezmény alkalmazási feltételeit elfogadja. Amennyiben a szerződő nem fogadja el a feltételeket, akkor a kedvezmény 0 Ft. Minden e-gfb szerződés esetén figyelembe vehető, ahol a szerződő a direkt tarifa alkalmazási feltételeit elfogadja. Amennyiben a szerződő nem fogadja el a feltételeket, akkor a kedvezmény nem alkalmazható, és e-gfb szerződés nem köthető. A kapott díjat 12-vel el kell osztani. A kapott díjat a tizedesjegyek elhagyásával egész számmá kell alakítani, és 12-vel meg kell szorozni. Ez a szám lesz a biztosítás éves díja baleseti adó nélkül. Ha a fenti díjszámítási lépések elvégzése után az éves díj összege kisebb mint 7608 Ft, akkor az éves díj 7608 Ft baleseti adó nélkül. *OTP Csoporthoz tartozó gazdasági társaságok a társasági figyelembe vételéhez Merkantil Bank Zrt. OTP Ingatlanpont Ingatlanközvetítő Kft. OTP Kártyagyártó Kft. Merkantil Bérlet Szolgáltató Kft. OTP Faktoring Vagyonkezelő Kft. OTP Ingatlanlízing Zrt. Merkantil Car Zrt. OTP Fedezetingatlan Kft. OTP Lakástakarékpénztár Zrt. Merkantil Ingatlan Lízing Zrt. OTP Hungaro-Projekt Kft. OTP Ingatlanüzemeltető Kft. OTP Alapkezelő Zrt. OTP Újlakás Hitelközvetítő Kft. OTP Mérnöki Szolgáltató Kft. OTP Bank Nyrt. OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. OTP Pénztárszolgáltató Zrt. OTP Életjáradék Ingatlanbefektető Zrt. OTP Ingatlan Zrt. OTP Travel Kft. OTP Faktoring Zrt. OTP Jelzálogbank Zrt. Negyedéves igen igen igen nem igen igen Féléves igen igen igen nem igen igen Éves igen igen igen nem igen igen Egyedi személygépkocsi szerződésekre vonatkozó díjszámítás leírása Alapdíj = Tarifatábla, kockázatviselés kezdete, életkor, teljesítmény és hengerűrtartalom alapján meghatározott díj Éves díj = (Alapdíj X területi X eltérő üzembentartó/tulajdonos X bonus-malus X kármentességi X előzmény kármentességi X hajtóanyag X saját tömeg X gyermek X lakásbiztosítási X casco biztosítási X életbiztosítási X együttkötési X OTP folyószámla X családi több jármű X több jármű pótdíj X társasági X díjfizetés gyakorisága X díjfizetés módja X üzemeltetés módja ) (E-kommunikációs kedvezmény vagy e-gfb kedvezmény) Amennyiben az előzmény kármentességi, a gyermek, a lakásbiztosítási, a casco biztosítási, az életbiztosítási, az együttkötési, az OTP folyószámla és a családi több jármű szorzatának értéke kisebb mint 0,5, akkor ezen k szorzata helyett 0,5 értéket kell alkalmazni. Az Együttkötési és az Egyéb szerződésekre vonatkozó k közül a lakás és casco együttesen nem alkalmazható. Fizetendő éves díj = Éves díjat osztani kell 12-vel, a kapott díjat a tizedesjegyek elhagyásával egész számmá kell alakítani, majd a kapott számot szorozni kell 12-vel **E-kommunikációs kedvezmény alkalmazásának feltételei A díjfizetés módja csoportos beszedés vagy átutalás, és a szerződő vállalja, hogy a szerződés valamennyi esedékessé váló díját/díjrészletét csoportos beszedési megbízással vagy átutalással egyenlíti ki. A szerződő vállalja, hogy a szerződés fennállása alatt a fentiektől eltérő díjfizetési módra történő áttérést a biztosítónál nem fog kezdeményezni. A szerződő a meglévő szerződése évfordulójáig az ajánlaton tett hozzájárulását nem változtatja meg azzal kapcsolatban, hogy a biztosító a szerződése kezelésével, megszűnésével kapcsolatos és írásbeli alakisághoz nem kötött kommunikációt elektronikus úton folytathatja, ennek megkezdéséről a biztosító a szerződőt az általa megadott elektronikus elérhetőségek egyikén tájékoztatja. A hozzájárulással együtt a szerződő nem változtatja meg a külön nyilatkozatban tett alábbi vállalásait sem: pontosan, a valóságnak megfelelően adta meg az cím elérhetőségét és mobiltelefonjának számát; az elektronikus úton kiküldött dokumentumokat a levélben foglalt tájékoztatásnak megfelelően kinyomtatja. Más személy által használt mobiltelefonszám és cím megadása, különösen a biztosításközvetítő telefonszámának és címének megadása nem minősül a szükséges feltétel teljesítésének. Az címében és/vagy a mobiltelefonszámában bekövetkezett változást az információk illetéktelen személyhez jutásának elkerülése érdekében a szerződő köteles azonnal bejelenteni a biztosító internetes vagy telefonos ügyfélszolgálatán. A változást a biztosító a munkaidő végéig történt bejelentése esetén a következő munkanap végéig, míg a munkaidő vége után beérkezetteket 2 munkanapon belül hajtja végre. Az adatok valótlanságából, hiányosságából vagy a változás bejelentésének elmulasztásából eredő esetleges károkért, hátrányos jogkövetkezményekért, avagy a kívánt joghatások elmaradásáért a biztosító nem vállal felelősséget. Ha a biztosítási szerződés fennállásával kapcsolatos bármely dokumentum nem érkezik meg a szerződőhöz, akkor azt a pótlás érdekében haladéktalanul jelezni kell a biztosító internetes ügyfélszolgálati elérhetőségén. Direkt tarifa alkalmazása esetén a kedvezmény nem vehető figyelembe! Díjmódosító k Hagyományos tarifa kockázatviselési kezdetű szerződések Hagyományos tarifa utáni kockázatviselési kezdetű szerződések Direkt tarifa kockázatviselési kezdetű szerződések Direkt tarifa utáni kockázatviselési kezdetű szerződések 1. Terület 2,3910 2,3910 2,3910 2, Terület 3,0106 3,0106 3,0106 3, Terület 3,0106 3,0106 3,0106 3, Terület 2,1129 2,1129 2,1129 2, Terület 2,1129 2,1129 2,1129 2, Terület 1,9088 1,9088 1,9088 1, Terület 1,7322 1,7322 1,7322 1, Terület 1,4643 1,4643 1,4643 1, Terület 1,4333 1,4333 1,4333 1, Terület 1,2661 1,2661 1,2661 1, Terület 1,2737 1,2737 1,2737 1, Terület 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Bonus-malus osztály 2 éven belül volt szerződése Bonus-malus Párhuzamos üzemeltető Új belépő Kármentességi B10 0,43 0,93 B09 0,59 0,75 B08 0,60 0,87 B07 0,61 0,87 B06 0,62 0,87 B05 0,63 0,87 B04 0,70 0,80 B03 0,75 0,76 B02 0,85 0,73 B01 0,95 0,74 A00 1,70 1,00 1,00 1,00 M01 3,00 1,00 M02 5,00 1,00 M03 8,00 1,00 M04 10,00 1,00 Hajtóanyag Hajtóanyag Dízel 1,20 Benzin, egyéb 1,00 Saját tömeg Saját tömeg 1000 kg 1, kg 1, kg 1,13 Díjfizetés módja Díjfizetés módja Csoportos beszedés 1,00 Átutalás 1,00 Csekk, egyéb 1,10 Előzmény kármentességi kockázatviselési kezdetű szerződések esetén jogi személy 1. Terület 1,0000 0,9000 0,7462 0,7918 0,7842 0,7701 0,7000 0,9000 0,9000 0,9000 1,0000 0, Terület 1,0000 0,9000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 1,0000 0, Terület 1,0000 0,9000 0,9000 0,7000 0,7000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 1,0000 0, Terület 1,0000 0,9000 0,7370 0,7670 0,7577 0,7426 0,7000 0,9000 0,9000 0,9000 1,0000 0, Terület 1,0000 0,9000 0,7000 0,7423 0,7364 0,7206 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 1,0000 0, Terület 1,0000 0,9000 0,7485 0,7752 0,7664 0,7498 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 1,0000 0, Terület 1,0000 0,9000 0,7924 0,8000 0,8000 0,7963 0,7000 0,9000 0,7000 0,7000 1,0000 0, Terület 1,0000 0,7000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,7582 0,7000 0,7022 0,7186 1,0000 0, Terület 1,0000 0,7000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,7168 0,7000 0,7000 0,7000 1,0000 0, Terület 1,0000 0,7000 0,8500 0,8500 0,8500 0,8500 0,7686 0,7000 0,7131 0,7316 1,0000 0, Terület 1,0000 0,7000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,7206 0,7000 0,7000 0,7000 1,0000 0, Terület 1,0000 0,7457 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,8522 0,7564 0,8151 0,8334 1,0000 0,

14 és utáni kockázatviselési kezdetű egyedi személygépkocsi szerződésekre vonatkozó díjszámítás Díjmódosító k Előzmény kármentességi utáni kockázatviselési kezdetű szerződések esetén jogi személy 1. Terület 1,0000 0,9000 0,7462 0,7918 0,7842 0,7701 0,7000 0,9000 0,9000 0,9000 1,0000 0, Terület 1,0000 0,9000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 1,0000 0, Terület 1,0000 0,9000 0,9000 0,7000 0,7000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 1,0000 0, Terület 1,0000 0,9000 0,7370 0,7670 0,7577 0,7426 0,7000 0,9000 0,9000 0,9000 1,0000 0, Terület 1,0000 0,9000 0,7000 0,7423 0,7364 0,7206 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 1,0000 0, Terület 1,0000 0,9000 0,7485 0,7752 0,7664 0,7498 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 1,0000 0, Terület 1,0000 0,9000 0,7924 0,8000 0,8000 0,7963 0,7000 0,9000 0,7000 0,7000 1,0000 0, Terület 1,0000 0,7000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,7582 0,7000 0,7022 0,7186 1,0000 0, Terület 1,0000 0,7000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,7168 0,7000 0,7000 0,7000 1,0000 0, Terület 1,0000 0,7000 0,8500 0,8500 0,8500 0,8500 0,7686 0,7000 0,7131 0,7316 1,0000 0, Terület 1,0000 0,7000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,7206 0,7000 0,7000 0,7000 1,0000 0, Terület 1,0000 0,7457 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,8522 0,7564 0,8151 0,8334 1,0000 0,9000 Gyermek a kockázatviselési kezdetű szerződések esetén Gyermek a utáni kockázatviselési kezdetű szerződések esetén Terület 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,00 1,00 2. Terület 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,00 1,00 3. Terület 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,00 1,00 4. Terület 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,00 1,00 5. Terület 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,00 1,00 6. Terület 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,00 1,00 7. Terület 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,00 1,00 8. Terület 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,00 1,00 9. Terület 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,00 1, Terület 1,00 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,93 0,93 0,93 1,00 1, Terület 1,00 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,93 0,93 0,93 1,00 1, Terület 1,00 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,93 0,93 0,93 1,00 1,00 1. Terület 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,00 1,00 2. Terület 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,00 1,00 3. Terület 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,00 1,00 4. Terület 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,00 1,00 5. Terület 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,00 1,00 6. Terület 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,00 1,00 7. Terület 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,00 1,00 8. Terület 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,00 1,00 9. Terület 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,00 1, Terület 1,00 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,93 0,93 0,93 1,00 1, Terület 1,00 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,93 0,93 0,93 1,00 1, Terület 1,00 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,93 0,93 0,93 1,00 1,00 Egyéb szerződésekre vonatkozó k Szerződések Casco biztosítás Lakásbiztosítás Életbiztosítás Régi 0,95 0,90 0,95 Új 0,90 0,85 0,95 OTP folyószámla 0,95 Családi több jármű 0,90 Eltérő üzembentartó/tulajdonos pótdíj 1,10 Társasági 0,90 Díjfizetés gyakorisága Éves 1,00 E-kommunikációs kedvezmény Együttkötési (lakás és casco biztosítás együttkötése esetén) 500 Ft 0,50 Üzemeltetés módja Normál (saját használat) 1,00 Bérgépjármű, oktató jármű, megkülönböztető jelzés használatára jogosult jármű, taxi 2,00 Féléves 1,08 Negyedéves, havi 1,13 Több jármű pótdíj 3,00 e-gfb kedvezmény 700 Ft 14

15 Nem személygépkocsikra vonatkozó díjszámítás Groupama Biztosító Zrt és utáni kockázatviselési kezdetű egyedi nem személygépkocsi szerződésekre vonatkozó díjszámítás A nem személygépkocsik területi a a személygépkocsik területi ával azonos. Válassza ki a táblázatokból a megfelelő gépjármű-kategóriát. Tehergépkocsi és vontatmányok esetén határozza meg az össztömeget, busz esetén a férőhelyek számát, motorkerékpár esetén a biztosítandó gépjármű teljesítményét és össztömegét a gépjármű forgalmi engedélyéből, és sorolja a megfelelő kategóriába. A szerződő személyazonosító igazolványában vagy lakcímkártyáján szereplő állandó lakcím, jogi személy esetén a székhely címe szerint válassza ki a megfelelő területi t. Amennyiben szükséges, határozza meg a szerződő életkorát, és ez alapján válassza ki a megfelelő korcsoportot (az életkor meghatározásához 2016-ból vonja ki a szerződő születési évszámát). Az előző adatok alapján válassza ki a gépjármű-kategóriának megfelelő táblázatból a biztosításra vonatkozó díjat. Amennyiben a jármű részt vevője a bonus-malus rendszernek, vegye figyelembe a következő biztosítási időszakra vonatkozó bonus-malus osztályhoz tartozó ját. Motorkerékpárok esetében a teljesítmény/össztömeg mutató hányadosa alapján a díjat meg kell szorozni a kapott értékhez tartozó val is. Amennyiben a járműfajta tehergépkocsi, vontató, autóbusz, motorkerékpár, mezőgazdasági vontató, lassú jármű vagy vontatmány kategóriába tartozik és a kockázatviselés kezdetét megelőző 3 évben károkozáshoz kapcsolódó első kárkifizetést sem társaságunk sem más biztosító nem teljesített, akkor a kármentességi t kell alkalmazni. (Ha a szerződés nem kármentes, akkor a értéke 1.) Amennyiben a GFB szerződés megkötésekor vagy évfordulójakor a biztosított jármű tulajdonosa és az üzembentartója eltérő nem természetes személyek, akkor az eltérő üzembentartó/tulajdonos pótdíj ját alkalmazni kell. Kivéve, ha a jármű tulajdonosa finanszírozó, az üzembentartó pedig vele szerződésben álló finanszírozott. Ha a biztosított jármű tulajdonosa és üzembentartója azonos, a értéke 1. Abban az esetben, ha a szerződő jogi személy és az általa kötött élő gépjárműfelelősségbiztosítási szerződések száma eléri a 7 darabot, akkor a 8. szerződéstől kezdve minden további gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés esetén a Több jármű pótdíj t kell alkalmazni függetlenül a jármű fajtájától. Az így kapott díjat el kell osztani 12-vel. A tizedesjegyek elhagyásával kapott egész számot 12-vel megszorozva kapja meg a biztosítás éves díját. Amennyiben a kkal és a bonus-malus osztály figyelembevételével kiszámolt éves díj a 6000 Ft-ot nem éri el, csak éves díjfizetés választható! Szorzók megnevezése Több jármű pótdíj (jogi személy, minden járműfajta) Kármentességi (tehergépkocsi, vontató, autóbusz, motorkerékpár, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, vontatmány) 3,00 0,90 Eltérő üzembentartó/tulajdonos pótdíj 1,20 Lehetséges díjfizetési módok díjfizetési gyakoriság szerint Díjfizetési gyakoriság Hagyományos tarifa Direkt tarifa csekk, egyéb átutalás csoportos beszedés csekk, egyéb átutalás csoportos beszedés Havi nem nem csak 6000 Ft éves díj felett nem nem nem Negyedéves csak 6000 Ft éves díj felett csak 6000 Ft éves díj felett csak 6000 Ft éves díj felett nem csak 6000 Ft éves díj felett csak 6000 Ft éves díj felett Féléves csak 6000 Ft éves díj felett csak 6000 Ft éves díj felett csak 6000 Ft éves díj felett nem csak 6000 Ft éves díj felett csak 6000 Ft éves díj felett Éves igen igen igen nem igen igen Bonus-malus rendszerbe tartozó nem személygépkocsik A00 éves alapdíjai forintban Tehergépkocsi (N1, N2, N3 gépjármű-kategória) Motorkerékpár (L3e, L4e, L5e, L7e gépjármű-kategória) Motorkerékpár (L3e, L4e, L5e, L7e gépjármű-kategória) Össztömeg (kg) Életkor (év) Terület Teljesítmény 0 12 kw kw kw 71 kw Teljesítmény/össztömeg arány (kw/kg) ,05 alatt 1, jogi személy jogi személy Autóbusz (M2, M3 gépjármű-kategória) 0,05 0,20 1,30 0,20 felett 3,00 Vontatók jogi személy Férőhelyek száma (fő) Díj Gépjármű-kategória Vontató (N1, N2, N3 gépjármű-kategória) Díj mind mind Mezőgazdasági vontató (T1, T2, T3, T4, T5 gépjármű-kategória) Bonus-malus osztály B10 B09 B08 B07 B06 B05 B04 B03 B02 B01 A00 M01 M02 M03 M04 Szorzó 0,38 0,40 0,43 0,46 0,50 0,54 0,59 0,65 0,72 0,80 1,00 1,33 2,00 3,00 4,50 Bonus-malus rendszerbe nem tartozó nem személygépkocsik éves alapdíjai forintban Vontatmányok (O1, O2, O3, O4, R1, R2, R3, R4 gépjármű-kategória) Gépjármű-kategória Össztömeg (kg) Alapdíj Gépjármű-kategória Egyéb nem személygépkocsi Díj Pótkocsi (nem lassú jármű pótkocsi) Személygépkocsi utánfutó Lakókocsi Motorkerékpár utánfutó Lassú jármű pótkocsi (maximum 40 km/h sebességgel vontatható) Munkagép (S1, S2 gépjármű-kategória) Lassú jármű Határozott tartamú szerződések éves díjai forintban Gépjármű-kategória Személygépkocsi Motorkerékpár, 3 vagy több kerekű segédmotoros kerékpár, quad, forgalmi rendszámra kötelezett négykerekű segédmotoros kerékpár Díj Segédmotoros kerékpár (kétkerekű) Autóbusz, trolibusz Tehergépkocsi Vontató Vontatmányok (pótkocsi, személygépkocsi utánfutó, lakókocsi, motorkerékpár utánfutó) Mezőgazdasági vontató, lassú jármű, munkagép, M rendszám, SP rendszám PRÓBA, illetve P betűjelű rendszám A gépjármű-kategóriának megfelelő sorból válassza ki a biztosítás díját. Ez a szerződés éves díja. Az éves díjat el kell osztani 12-vel, így megkapja a biztosítás havi díját baleseti adó nélkül. A biztosítás lejártakor új szerződést kell kötni. A díjat minden megkezdett hónapra meg kell fizetni. Országos Magyar Méhészeti Egyesület és a Szórakoztató és Vidámpark Vállalkozók Országos Egyesülete tagjai által üzemeltett E-rendszámú gépjárművek. (Kizárólag ezen egyesületek tagjai köthetik, és az ajánlat mellé csatolni kell az egyesületi tagságot igazoló dokumentum másolatát.)

16 a és utáni kockázatviselési kezdetű egyedi szerződésekre A Aba 12 B Bélmegyer 12 C, Cs Csákberény 12 D Dunaszeg 9 G, Gy Gerde 9 I, J Isaszeg 5 K Kisbárkány 12 Abádszalók 12 Beloiannisz 11 Csákvár 12 Dunaszekcső 9 Gerendás 12 Iszkaszentgyörgy 11 Kisbeszterce 9 Abaliget 9 Belvárdgyula 9 Csanádalberti 12 Dunaszentbenedek 12 Gerényes 9 Isztimér 12 Kisbucsa 9 Abasár 9 Bénye 9 Csanádapáca 12 Dunatetétlen 12 Geresdlak 9 Ivánbattyán 9 Kisbudmér 9 Abda 9 Bér 12 Csanádpalota 12 Dunaújváros 8 Geszt 12 Iváncsa 11 Kisdér 9 Abony 8 Bercel 12 Csányoszró 9 Dunavarsány 4 Gilvánfa 9 Ivándárda 9 Kisdobsza 9 Acsa 9 Berekfürdő 12 Csanytelek 12 Dunavecse 12 Gomba 9 Izsák 12 Kisdombegyház 12 Adony 12 Beremend 9 Csárdaszállás 12 Dusnok 12 Gordisa 9 Izsófalva 9 Kisecset 12 Adorjás 9 Ág 9 Berkenye 12 Berkesd 9 Csarnóta 9 Császártöltés 12 E, É Écs 9 Göd 3 Gödöllő 3 Jakabszállás 12 Jánoshalma 12 Kisfakos 6 Kishajmás 9 Ágasegyháza 12 Bernecebaráti 9 Csátalja 12 Ecseg 12 Gödre 9 Jánoshida 12 Kisharsány 8 Ágfalva 9 Besence 8 Csatár 9 Ecsegfalva 12 Gönyű 9 Jászágó 12 Kishartyán 12 Ajka 9 Besenyszög 12 Csataszög 12 Ecser 4 Görcsöny 8 Jászalsószentgyörgy 12 Kisherend 9 Akasztó 12 Besnyő 12 Csávoly 12 Edve 9 Görcsönydoboka 9 Jászapáti 11 Kishuta 9 Alap 12 Bezedek 9 Csebény 9 Eger 8 Gősfa 9 Jászárokszállás 11 Kisjakabfalva 8 Alattyán 12 Biatorbágy 3 Csécse 12 Egerág 9 Gyál 5 Jászberény 11 Kiskassa 9 Albertirsa 8 Bicsérd 9 Csemő 9 Egervár 9 Gyenesdiás 9 Jászboldogháza 12 Kiskőrös 11 Alcsútdoboz 12 Bicske 11 Csengele 12 Egyházasdengeleg 12 Gyód 8 Jászdózsa 12 Kiskunfélegyháza 11 Algyő 12 Biharugra 12 Csengőd 12 Egyházasgerge 12 Gyomaendrőd 12 Jászfelsőszentgyörgy 12 Kiskunhalas 11 Alibánfa 9 Bikal 9 Csépa 12 Egyházasharaszti 9 Gyömrő 5 Jászfényszaru 12 Kiskunlacháza 8 Almamellék 9 Birján 9 Cserdi 9 Egyházaskozár 9 Gyöngyfa 9 Jászivány 12 Kiskunmajsa 12 Almásfüzitő 9 Bisse 9 Cserháthaláp 12 Elek 12 Gyöngyös 9 Jászjákóhalma 12 Kisláng 12 Almáskamarás 12 Bocfölde 9 Cserhátsurány 12 Ellend 9 Gyöngyösmellék 9 Jászkarajenő 9 Kislippó 9 Almáskeresztúr 9 Bócsa 12 Cserhátszentiván 12 Előszállás 12 Győr 7 Jászkisér 12 Kismaros 8 Alsómocsolád 9 Bocskaikert 9 Cserkeszőlő 12 Encs 9 Győrladamér 9 Jászladány 12 Kisnémedi 9 Alsónémedi 5 Boda 9 Cserkút 9 Endrefalva 12 Győröcske 9 Jászszentandrás 12 Kisnyárád 8 Alsópáhok 9 Bodajk 11 Cserszegtomaj 9 Endrőc 9 Győrság 9 Jászszentlászló 12 Kisoroszi 5 Alsópetény 12 Bodmér 12 Csertő 8 Enese 9 Győrszemere 9 Jásztelek 12 Kistamási 9 Alsószentiván 12 Bodolyabér 9 Csesztve 12 Enying 12 Győrújbarát 9 Jenő 11 Kistapolca 9 Alsószentmárton 9 Bogád 8 Csévharaszt 9 Eperjes 12 Győrújfalu 9 Jobbágyi 11 Kistarcsa 4 Alsótold 12 Alsózsolca 9 Bogádmindszent 9 Bogdása 9 Csikéria 12 Csitár 12 Ercsi 12 Érd 4 Győrzámoly 9 Gyula 11 K Kacsóta 8 Kistelek 12 Kistokaj 9 Ambrózfalva 12 Bokor 12 Csobánka 3 Erdőkertes 4 Gyúró 12 Kajászó 12 Kistolmács 9 Andornaktálya 9 Apaj 9 Boldogasszonyfa 9 Bóly 8 Csókakő 11 Csolnok 9 Erdőkürt 12 Erdősmárok 9 H Hagyárosbörönd 9 Kakasd 9 Kákics 9 Kistótfalu 9 Kisújszállás 12 Apátfalva 12 Boncodfölde 9 Csólyospálos 12 Erdősmecske 9 Hajdúhadház 9 Kakucs 8 Kisvárda 9 Apátvarasd 8 Bonyhád 9 Csomád 3 Erdőtarcsa 12 Hajdúsámson 9 Kálló 12 Kisvaszar 9 Áporka 9 Bordány 12 Csongrád 12 Érsekcsanád 12 Hajdúszoboszló 9 Kallósd 9 Kiszombor 12 Apostag 12 Borjád 9 Csonkamindszent 8 Érsekhalma 12 Hajós 12 Kalocsa 11 Kisszállás 12 Aranyosgadány 9 Borota 12 Csopak 9 Érsekvadkert 12 Halászi 9 Káloz 12 Kisszentmárton 9 Arnót 9 Borsosberény 12 Csór 12 Erzsébet 9 Halásztelek 4 Kamut 12 Klárafalva 12 Árpádhalom 12 Bosta 9 Csorna 9 Esztergom 9 Hantos 12 Kápolnásnyék 11 Kocsér 9 Ásotthalom 12 Botykapeterd 8 Csorvás 12 Etes 12 Harka 9 Kaposmérő 9 Kóka 8 Aszód 8 Áta 9 Bózsva 9 Böde 9 Csömör 4 Csörög 5 F Fábiánsebestyén 12 Harkakötöny 12 Harkány 8 Kaposvár 7 Kaposszekcső 9 Komárom 9 Komló 8 B Börcs 9 Csősz 12 Fajsz 12 Harta 12 Kapuvár 9 Kondoros 12 Babarc 9 Bősárkány 9 Csővár 9 Farkaslyuk 9 Hásságy 9 Karancsalja 11 Kóny 9 Babarcszőlős 9 Bácsalmás 12 Bucsa 12 Búcsúszentlászló 9 D Dabas 8 Farmos 9 Fazekasboda 9 Hatvan 9 Hédervár 9 Karancsberény 12 Karancskeszi 12 Kópháza 9 Kórós 9 Bácsbokod 12 Budajenő 3 Dánszentmiklós 8 Fegyvernek 12 Hegyhátmaróc 9 Karancslapujtő 11 Kosd 8 Bácsborsód 12 Budakalász 3 Dány 8 Fehérgyarmat 9 Hegyszentmárton 9 Karancsság 12 Kóspallag 9 Bácsszentgyörgy 12 Budakeszi 4 Daruszentmiklós 12 Fehérvárcsurgó 12 Héhalom 12 Kárász 9 Kovácshida 9 Bácsszőlős 12 Budaörs 3 Dávod 12 Feked 9 Helesfa 9 Karcag 12 Kovácsszénája 9 Bag 8 Budapest 01. kerület 1 Debercsény 12 Feketeerdő 9 Helvécia 11 Kardos 12 Kozárd 12 Bagod 9 Budapest 02. kerület 1 Debrecen 6 Felcsút 11 Herceghalom 3 Kardoskút 12 Kozármisleny 8 Baja 9 Budapest 03. kerület 2 Dég 12 Felgyő 12 Hercegszántó 12 Kartal 8 Köblény 9 Bakóca 9 Budapest 04. kerület 1 Dejtár 12 Felsőegerszeg 8 Herencsény 12 Kásád 9 Kökény 8 Bakonya 9 Budapest 05. kerület 2 Délegyháza 5 Felsőlajos 11 Herend 9 Kaskantyú 12 Kölked 9 Bakonycsernye 12 Budapest 06. kerület 2 Dencsháza 9 Felsőpáhok 9 Hernád 8 Kaszaper 12 Kömpöc 12 Bakonykúti 12 Budapest 07. kerület 1 Derekegyház 12 Felsőpakony 5 Hetvehely 9 Katádfa 9 Körmend 9 Baks 12 Budapest 08. kerület 2 Deszk 12 Felsőpetény 12 Hévíz 9 Kátoly 9 Körösladány 12 Baksa 9 Budapest 09. kerület 2 Dévaványa 12 Felsőszentiván 12 Hévízgyörk 8 Katymár 12 Körösnagyharsány 12 Balassagyarmat 11 Budapest 10. kerület 1 Dinnyeberki 9 Felsőszentmárton 9 Hidas 8 Káva 9 Köröstarcsa 12 Balástya 12 Budapest 11. kerület 1 Diósd 3 Felsőtold 12 Himesháza 9 Kazár 12 Kőröstetétlen 9 Balatonalmádi 9 Budapest 12. kerület 2 Diósjenő 12 Felsőzsolca 9 Hirics 8 Kazincbarcika 9 Körösújfalu 12 Balatonboglár 9 Budapest 13. kerület 1 Diósviszló 9 Ferencszállás 12 Hobol 9 Kecel 12 Kőszárhegy 11 Balatonföldvár 9 Budapest 14. kerület 2 Doboz 12 Fertőd 9 Hódmezővásárhely 12 Kecskéd 9 Kőszeg 9 Balatonfüred 9 Budapest 15. kerület 2 Dobronhegy 9 Fertőrákos 9 Hollóháza 9 Kecskemét 9 Kötegyán 12 Balatonfűzfő 9 Budapest 16. kerület 1 Dóc 12 Fertőszentmiklós 9 Hollókő 12 Kékesd 9 Kőtelek 12 Balatonlelle 9 Budapest 17. kerület 1 Domaszék 12 Filkeháza 9 Homokmégy 12 Kelebia 12 Kővágószőlős 9 Balinka 12 Budapest 18. kerület 1 Dombegyház 12 Fityeház 9 Homorúd 9 Kéleshalom 12 Kővágótöttös 9 Ballószög 11 Budapest 19. kerület 2 Dombiratos 12 Foktő 12 Hont 12 Kemence 9 Kövegy 12 Balotaszállás 12 Budapest 20. kerület 2 Dombóvár 9 Forráskút 12 Horpács 12 Kémes 9 Kulcs 11 Bánfa 9 Budapest 21. kerület 1 Domony 8 Fót 4 Horváthertelend 9 Kemse 9 Kunadacs 12 Bánk 12 Budapest 22. kerület 1 Dorog 9 Földeák 12 Hosszúhetény 9 Kenderes 12 Kunágota 12 Bár 9 Budapest 23. kerület 1 Dorogháza 12 Füle 12 Hottó 9 Kengyel 12 Kunbaja 12 Baracs 12 Bugac 12 Dömsöd 8 Fülöpháza 12 Hugyag 12 Kerekegyháza 11 Kunbaracs 12 Baracska 12 Bugacpusztaháza 12 Drágszél 12 Fülöpjakab 12 Hunya 12 Kerepes 3 Kuncsorba 12 Baranyahídvég 9 Bugyi 9 Drávacsehi 9 Fülöpszállás 12 Hunyadfalva 12 Kertészsziget 12 Kunfehértó 12 Baranyajenő 9 Buják 12 Drávacsepely 9 Füzérkajata 9 Husztót 9 Keszeg 12 Kunhegyes 12 Baranyaszentgyörgy 9 Bárna 12 Basal 9 Bük 9 Bükkösd 9 Bürüs 9 Drávafok 9 Drávaiványi 8 Drávakeresztúr 9 Füzesgyarmat 12 G, Gy Gádoros 12 I, J Ibafa 9 Igar 12 Keszthely 9 Keszü 8 Kétbodony 12 Kunmadaras 12 Kunpeszér 12 Kunszállás 11 Bátaszék 9 Bátmonostor 12 C, Cs Cece 12 Drávapalkonya 9 Drávapiski 9 Galgaguta 12 Galgagyörk 9 Iklad 8 Ikrény 9 Kétegyháza 12 Kétpó 12 Kunszentmárton 12 Kunszentmiklós 12 Bátonyterenye 11 Cece 12 Drávaszabolcs 9 Galgahévíz 8 Iliny 12 Kétsoprony 12 Kurityán 9 Battonya 12 Cegléd 9 Drávaszerdahely 9 Galgamácsa 9 Illocska 9 Kétújfalu 9 Kutasó 12 Bátya 12 Ceglédbercel 8 Drávasztára 8 Gánt 12 Imrehegy 12 Kevermes 12 Kübekháza 12 Bázakerettye 9 Becske 12 Celldömölk 9 Cered 12 Drégelypalánk 12 Dunabogdány 5 Gara 12 Garáb 12 Inárcs 8 Ipacsfa 9 Kincsesbánya 11 Királyegyháza 9 L Lábatlan 9 Békés 11 Cibakháza 12 Dunaegyháza 11 Gárdony 11 Ipolydamásd 9 Királyhegyes 12 Ladánybene 12 Békéscsaba 7 Cún 9 Dunafalva 12 Garé 9 Ipolyszög 11 Kisapostag 11 Lajoskomárom 12 Békéssámson 12 Csabacsűd 12 Dunaharaszti 4 Gátér 12 Ipolytarnóc 12 Kisasszonyfa 9 Lajosmizse 12 Békésszentandrás 12 Csabaszabadi 12 Dunakeszi 4 Géderlak 12 Ipolytölgyes 9 Kisbágyon 12 Lakhegy 9 Beled 9 Csabdi 12 Dunapataj 12 Gellénháza 9 Ipolyvece 12 Kisbajcs 9 Lakitelek 11 16

17 a és utáni kockázatviselési kezdetű egyedi szerződésekre L Lánycsók 8 M Mezőkomárom 12 N, Ny Nyergesújfalu 9 P Pócsa 9 S, Sz Sülysáp 8 T Tápióság 9 U, Ú, Ü Újszentiván 12 Lapáncsa 9 Mezőkovácsháza 11 Nyírbátor 9 Pócsmegyer 5 Szabadbattyán 11 Tápiószecső 8 Újszilvás 9 Lasztonya 9 Mezőkövesd 9 Nyíregyháza 7 Pogány 8 Szabadegyháza 12 Tápiószele 8 Újtelek 12 Leányfalu 3 Mezőszentgyörgy 12 Nyírpazony 9 Polgárdi 12 Szabadhídvég 12 Tápiószentmárton 9 Úrhida 11 Leányvár 9 Mezőszilas 12 Nyugotszenterzsébet 9 Pomáz 3 Szabadkígyós 12 Tápiószőlős 9 Úri 8 Legénd 12 Mezőtúr 12 Nyúl 9 Pusztaberki 12 Szabadszállás 12 Tapolca 9 Uszód 12 Lenti 9 Lepsény 12 Mihálygerge 12 Mikebuda 9 O, Ó Óbánya 9 Pusztaföldvár 12 Pusztamérges 12 Szabadszentkirály 9 Szada 3 Tar 12 Tarhos 12 Üllés 12 Üllő 5 Letenye 9 Mikepércs 9 Óbarok 12 Pusztamonostor 12 Szágy 9 Tárnok 4 Üröm 3 Letkés 9 Lickóvadamos 9 Mindszent 12 Mindszentgodisa 9 Ócsa 5 Ócsárd 9 Pusztaottlaka 12 Pusztaszabolcs 11 Szajk 9 Szajol 12 Tarrós 9 Tass 12 V Vác 5 Liget 9 Miske 12 Ófalu 9 Pusztaszer 12 Szakmár 12 Tát 9 Vácduka 8 Lippó 9 Miskolc 7 Óföldeák 12 Pusztavacs 9 Szalánta 9 Tata 9 Vácegres 9 Liptód 9 Mogyoród 3 Okány 12 Pusztavám 12 Szalatnak 9 Tatabánya 7 Váchartyán 8 Liszó 8 Moha 12 Okorág 9 Pusztazámor 4 Szalkszentmárton 12 Tataháza 12 Váckisújfalu 9 Litér 9 Mohács 8 Okorvölgy 9 Püspökhatvan 9 Szalmatercs 12 Tatárszentgyörgy 9 Vácrátót 5 Litke 12 Mohora 12 Olasz 9 Püspökszilágy 9 Szanda 12 Tázlár 12 Vácszentlászló 9 Lórév 9 Lothárd 8 Molvány 9 Monor 5 Old 9 Ópusztaszer 12 R Rácalmás 11 Szank 12 Szaporca 9 Téglás 9 Tékes 9 Vajszló 8 Vajta 12 Lovasberény 12 Monorierdő 4 Orci 7 Ráckeresztúr 11 Szár 12 Teklafalu 9 Vál 12 Lovászhetény 8 Monyoród 8 Ordas 12 Ráckeve 8 Szárliget 9 Telekgerendás 12 Valkó 9 Lovászi 9 Mór 11 Orfű 9 Rád 8 Szarvas 11 Telki 3 Vámosmikola 9 Lőkösháza 12 Mórahalom 12 Orgovány 12 Rádfalva 9 Szarvasgede 12 Tengeri 9 Vanyarc 12 Lőrinci 9 Móricgát 12 Orosháza 11 Rákóczibánya 11 Szászberek 12 Terény 12 Várad 9 Lövő 9 Mosonmagyaróvár 6 Oroszlány 9 Rákóczifalva 11 Szászvár 8 Tereske 12 Várdomb 9 Lucfalva 12 Mosonudvar 9 Oroszló 8 Rákócziújfalu 12 Szátok 12 Tésa 9 Varga 8 Ludányhalászi 12 Mozsgó 9 Ózd 9 Raposka 9 Szatymaz 12 Tésenfa 9 Városföld 12 Lulla 9 Murakeresztúr 9 Ózdfalu 9 Regenye 8 Szava 9 Téseny 9 Várpalota 9 M Madaras 12 Murarátka 9 Murony 12 Ö, Ő Öcsöd 12 Rém 12 Remeteszőlős 3 Százhalombatta 3 Szebény 9 Teskánd 9 Tinnye 4 Varsány 12 Vasad 9 Maglód 4 Mágocs 9 N, Ny Nadap 11 Őrbottyán 4 Öregcsertő 12 Répcelak 9 Rétság 11 Szécsénke 12 Szécsény 11 Tiszaalpár 12 Tiszabő 12 Vásárosbéc 9 Vásárosdombó 9 Magyaralmás 12 Nádasdladány 12 Őrhalom 12 Rimóc 12 Szécsényfelfalu 12 Tiszabura 12 Vásárosfalu 9 Magyarbánhegyes 12 Nagyatád 9 Örkény 8 Romhány 11 Szederkény 8 Tiszaderzs 12 Vaskút 12 Magyarbóly 9 Nagybajcs 9 Örményes 12 Romonya 9 Szeged 7 Tiszaföldvár 11 Vázsnok 8 Magyarcsanád 12 Nagybánhegyes 12 Örménykút 12 Rózsafa 9 Szeghalom 12 Tiszafüred 12 Vecsés 5 Magyardombegyház 12 Nagybaracska 12 Ősagárd 12 Röszke 12 Szegvár 12 Tiszagyenda 12 Végegyháza 12 Magyaregregy 9 Nagybárkány 12 Öttevény 9 Ruzsa 12 Székelyszabar 9 Tiszaigar 12 Vejti 8 Magyargéc 12 Magyarhertelend 9 Magyarlukafa 9 Nagybörzsöny 9 Nagybudmér 9 Nagycenk 9 Öttömös 12 P Páhi 12 S, Sz Ságújfalu 12 Sajóbábony 9 Székesfehérvár 8 Székkutas 12 Szelevény 12 Tiszainoka 12 Tiszajenő 12 Tiszakécske 11 Vékény 9 Velence 11 Velény 9 Magyarmecske 9 Nagycsány 8 Pákozd 12 Sajólád 9 Szellő 9 Tiszakürt 12 Véménd 9 Magyarnádalja 9 Nagydobsza 9 Paks 9 Sajóörös 9 Szemely 9 Tiszaörs 12 Vének 9 Magyarnándor 12 Nagyér 12 Palé 8 Sajószentpéter 9 Szendehely 11 Tiszapüspöki 12 Vereb 12 Magyarsarlós 8 Nagyhajmás 9 Pálháza 9 Sajószöged 9 Szentdénes 9 Tiszaroff 12 Veresegyház 3 Magyarszék 8 Nagyharsány 9 Palkonya 9 Salgótarján 9 Szente 12 Tiszasas 12 Verőce 8 Magyartelek 9 Nagyhuta 9 Pálmonostora 12 Sámod 9 Szentegát 9 Tiszasüly 12 Verseg 9 Majosháza 5 Nagyiván 12 Pálosvörösmart 9 Sámsonháza 12 Szentendre 3 Tiszaszentimre 12 Versend 9 Majs 9 Nagykamarás 12 Palotabozsok 9 Sándorfalva 12 Szentes 12 Tiszasziget 12 Vértesacsa 12 Makád 9 Nagykanizsa 8 Palotás 11 Sárbogárd 12 Szentkatalin 9 Tiszaszőlős 12 Vértesboglár 12 Makó 12 Nagykarácsony 12 Paloznak 9 Sáregres 12 Szentkirály 12 Tiszatenyő 12 Vértesszőlős 9 Mályi 9 Nagykáta 8 Pánd 9 Sárhida 9 Szentlászló 9 Tiszaug 12 Veszkény 9 Mánfa 9 Nagykeresztúr 12 Pannonhalma 9 Sárisáp 9 Szentlőrinc 8 Tiszaújváros 9 Veszprém 8 Mány 12 Nagykovácsi 3 Pápa 9 Sarkad 12 Szentlőrinckáta 8 Tiszavárkony 12 Vésztő 12 Maráza 9 Nagykozár 8 Páprád 8 Sarkadkeresztúr 12 Szentmártonkáta 8 Tóalmás 9 Vezseny 12 Márfa 9 Nagykőrös 8 Pásztó 11 Sárkeresztes 12 Szeremle 12 Tófű 9 Villány 8 Máriakálnok 9 Nagykörű 12 Patak 12 Sárkeresztúr 12 Szerencs 9 Tokod 9 Villánykövesd 9 Máriakéménd 9 Nagylak 12 Patapoklosi 9 Sárkeszi 12 Szigetbecse 8 Tokodaltáró 9 Visegrád 5 Márianosztra 9 Nagylóc 12 Pátka 12 Sárok 9 Szigetcsép 8 Tolmács 12 Vizslás 11 Márkháza 12 Nagylók 12 Patvarc 11 Sárosd 12 Szigethalom 4 Tolna 9 Vokány 9 Markóc 9 Nagymágocs 12 Páty 3 Sárszentágota 12 Szigetmonostor 5 Tomajmonostora 12 Vonyarcvashegy 9 Marócsa 8 Márok 9 Nagymányok 9 Nagymaros 8 Pázmánd 12 Pécel 4 Sárszentmihály 11 Sárvár 9 Szigetszentmárton 8 Szigetszentmiklós 4 Tompa 12 Tordas 11 Z, Zs Zabar 12 Maroslele 12 Nagynyárád 9 Pécs 6 Sásd 8 Szigetújfalu 8 Tormás 9 Zádor 9 Mártély 12 Nagyoroszi 12 Pécsbagota 9 Sátoraljaújhely 9 Szigetvár 8 Torvaj 9 Zagyvarékas 11 Martfű 11 Nagypall 9 Pécsdevecser 9 Sátorhely 9 Szilágy 9 Tószeg 12 Zagyvaszántó 9 Martonfa 8 Nagypeterd 9 Pécsudvard 8 Sé 9 Szilaspogony 12 Tótkomlós 12 Záhony 9 Martonvásár 11 Nagyrév 12 Pécsvárad 8 Sellye 8 Szilvás 9 Tótszentgyörgy 9 Zajk 9 Mátészalka 9 Nagyszénás 12 Pellérd 8 Semjénháza 9 Szirák 12 Tótszerdahely 9 Zákányszék 12 Mátételke 12 Nagytarcsa 3 Penc 9 Seregélyes 12 Szirmabesenyő 9 Tök 5 Zala 9 Mátramindszent 12 Nagytótfalu 8 Perbál 4 Sérsekszőlős 9 Szob 8 Tököl 4 Zalaboldogfa 9 Mátranovák 12 Nagytőke 12 Pereked 9 Siklós 8 Szokolya 9 Töltéstava 9 Zalaegerszeg 8 Mátraszele 12 Nagyváty 9 Perkáta 12 Siklósbodony 9 Szolnok 9 Tömörkény 12 Zalakaros 9 Mátraszőlős 12 Nagyveleg 12 Perőcsény 9 Siklósnagyfalu 9 Szombathely 8 Törökbálint 3 Zalaszentgrót 9 Mátraterenye 12 Nagyvenyim 11 Peterd 9 Simontornya 9 Sződ 4 Törökszentmiklós 11 Zalaszentiván 9 Mátraverebély 12 Nemeshetés 9 Péteri 5 Siófok 9 Sződliget 4 Törtel 9 Zalaszentlőrinc 9 Mátyásdomb 12 Nemeske 9 Pétfürdő 9 Solt 12 Szőke 8 Töttös 9 Zaláta 9 Matty 9 Nemesnádudvar 12 Pethőhenye 9 Soltszentimre 12 Szőkéd 9 Tura 8 Zámoly 12 Máza 8 Nemessándorháza 9 Petőfibánya 9 Soltvadkert 11 Szörény 9 Túrkeve 12 Zebegény 8 Mecseknádasd 9 Nemesszentandrás 9 Petőfiszállás 12 Solymár 3 Szuha 12 Túrony 9 Zengővárkony 8 Mecsekpölöske 9 Medgyesbodzás 12 Nemti 12 Nézsa 12 Petőháza 9 Pettend 9 Somberek 9 Somogyapáti 9 Szulimán 9 Szurdokpüspöki 12 U, Ú, Ü Udvar 9 Zichyújfalu 12 Zirc 9 Medgyesegyháza 12 Nógrád 12 Piliny 12 Somogyhárságy 9 Szügy 12 Újbarok 12 Zók 9 Méhkerék 12 Nógrádkövesd 12 Pilis 8 Somogyhatvan 9 Szűr 9 Újhartyán 8 Zsadány 12 Mekényes 9 Mélykút 12 Nógrádmarcal 12 Nógrádmegyer 12 Pilisborosjenő 3 Piliscsaba 6 Somogyviszló 9 Somoskőújfalu 11 T Tab 9 Újkígyós 11 Újlengyel 9 Zsámbék 3 Zsámbok 8 Mende 5 Nógrádsáp 12 Pilisjászfalu 3 Soponya 12 Tabajd 12 Újpetre 9 Zsana 12 Merenye 9 Nógrádsipek 12 Pilisvörösvár 4 Sopron 8 Tabdi 12 Újsolt 12 Zselickislak 7 Mesterszállás 12 Nógrádszakál 12 Pilisszántó 4 Sóshartyán 12 Táborfalva 8 Újszalonta 12 Zsombó 12 Mezőberény 12 Nóráp 9 Pilisszentiván 4 Sóskút 5 Tác 12 Újszász 12 Meződ 8 Nőtincs 12 Pilisszentkereszt 8 Sósvertike 8 Tahitótfalu 4 Mezőfalva 12 Nyáregyháza 8 Pilisszentlászló 5 Söréd 12 Taksony 4 Mezőgyán 12 Nyárlőrinc 12 Pirtó 12 Sukoró 11 Tamási 9 Mezőhegyes 12 Mezőhék 12 Nyársapát 9 Nyékládháza 9 Piskó 8 Pitvaros 12 Sumony 8 Sükösd 12 Tápióbicske 9 Tápiógyörgye 9 A felsorolt településnevek között nem található településeket a 10. területi ba tartozónak kell tekinteni. 17

18 GÉPJÁRMŰFLOTTA SZERZŐDÉSEK DÍJSZÁMÍTÁSA Gépjárműflotta definíciója (a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló évi LXII. törvény pontja alapján) Gépjárműflotta (flotta) az ugyanazon jogi személy, egyéni vállalkozó, egyéni cég szerződő üzemben tartó által biztosított gépjárművek együttesen kezelt csoportja, ha ezen gépjárművek darabszáma a biztosítási időszak kezdőnapján eléri az ötöt. Abban az esetben ha a szerződés évfordulóra felmondásra, majd flottaként újrakötésre kerül, akkor a jétől érvényes díja megegyezik a évi szerződő- vagy ához tartozó korrekciós figyelembevételével számolt díjjal. Azon flottaszerződések esetén, melyek 2015-ben a GB Zrt.-nél legalább egy napig érvényesek és hatályosak voltak és szerződő- vagy ai nem találhatóak meg a táblázatban, a következő biztosítási időszakra vonatkozó járművenkénti díjai megegyeznek a évi díjaival. Ha ez a szerződés felmondásra, majd flottaként újrakötésre kerül, akkor az új gépjárműflotta díját a jétől érvényes Tarifális gépjárműflotta díjszámítás szerint kell meghatározni. Tarifális gépjárműflotta díjszámítás Személygépkocsi (M1 gépjárműkategória) Tehergépkocsi (N1, N2, N3 gépjárműkategória) Segédmotoros kerékpár Motorkerékpár (L3e, L4e, L5e, L7e gépjárműkategória) Autóbusz (M2, M3 gépjárműkategória) Tevékenység 1. csoport Tevékenység 2. csoport Tevékenység 3. csoport Tevékenység 4. csoport Megkülönböztető jelzés Gépjármű-kategória Teljesítmény (kw) Össztömeg (kg) Gépjármű-kategória Teljesítmény (kw) Férőhely Gépjármű-kategória Alapdíj Minimumdíj Tevékenység és használat jellege csoportosítások Ebbe a csoportba tartozik minden olyan jogi személy, mely főtevékenységként a következő kódkezdetű TEÁOR tevékenységet folytat: 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások; 02 Erdőgazdálkodás; 03 Halászat, halgazdálkodás; 35 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás; 36 Víztermelés, -kezelés, -ellátás; 37 Szennyvíz gyűjtése, kezelése. Ebbe a csoportba tartoznak a hivatásos vagy önkéntes tűzoltóságok gépjárműflottái, valamint minden olyan jogi személy, mely a következő kódkezdetű TEÁOR főtevékenységet folytat: 71 Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés; 72 Tudományos kutatás, fejlesztés; 74 Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység; 85 Oktatás; 90 Alkotó-, művészeti-, szórakoztató tevékenység; 91 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység; 94 Érdekképviselet; 95 Számítógép, személyi-, háztartási cikk javítása. Ebbe a csoportba tartozik minden olyan jogi személy, amely főtevékenységként a következő kódkezdetű TEÁOR tevékenységet folytat: 10 Élelmiszergyártás; 13 Textília gyártása; 14 Ruházati termék gyártása; 15 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása; 16 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása; 17 Papír, papírtermék gyártása; 23 Nemfém ásványi termék gyártása; 24 Fémalapanyag gyártása; 25 Fémfeldolgozási termék gyártása; 27 Villamos berendezés gyártása; 28 Gép, gépi berendezés gyártása; 38 Hulladékgazdálkodás; 39 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés; 41 Épületek építése; 42 Egyéb építmény építése; 81 Építmény üzemeltetés, zöldterület-kezelés. Ebbe a csoportba tartoznak a 84-es TEÁOR kódkezdetű főtevékenységek. Az állami, önkormányzati többségi tulajdonban lévő társaságokat és a közbeszerzéseket is idetartozónak kell tekinteni, függetlenül a tevékenységük TEÁOR kódjától. Kiemelt használat jellege csoportosítások és k Tevékenység 1. Tevékenység 2. Tevékenység 3. Tevékenység ,60 0,70 0,80 0, ,60 0,70 0,80 0, ,60 0,70 0,80 0, ,60 0,70 0,80 0, ,60 0,70 0,80 0, ,60 0,70 0,80 0, ,40 0,50 0,80 0, ,40 0,50 0,80 0, ,40 0,50 0,80 0,42 2 kerekű (L1e, L2e gépjármű-kategória) Alapdíj Minimumdíj Tevékenység 1. Tevékenység 2. Tevékenység 3. Tevékenység ,60 1,00 0,80 0,60 3 vagy több kerekű vagy quad ,60 1,00 0,80 0,60 Forgalmi rendszámra kötelezett négykerekű (L6e gépjármű-kategória) ,60 1,00 0,80 0, ,60 1,00 0,80 0, ,60 1,00 0,80 0, ,60 1,00 0,80 0, ,60 1,00 0,80 0, ,50 0,70 0,70 0, ,50 0,70 0,70 0, ,50 0,70 0,70 0, ,50 0,70 0,70 0,70 Alapdíj Minimumdíj Tevékenység 1. Tevékenység 2. Tevékenység 3. Tevékenység Vontató (N1, N2, N3 gépjármű-kategória) ,40 0,50 0,60 0,45 Mezőgazdasági vontató (T1, T2, T3, T4, T5 gépjármű-kategória) ,60 0,70 0,70 0,50 Lassú jármű ,60 0,70 0,70 0,50 Munkagép (S1, S2 gépjármű-kategória) ,60 0,70 0,70 0,50 Trolibusz (elektromos felsővezetékhez kötött, M3 gépjármű-kategória) Vontatmányok (O1, O2, O3, O4, R1, R2, R3, R4 gépjármű-kategória) Pótkocsi (utánfutó, lakókocsi, motorkerékpár utánfutó) Pótkocsi Nem lassú jármű pótkocsi Lassú jármű pótkocsi (maximum 40 km/h sebességgel vontatható) Össztömeg (kg) ,60 0,70 0,70 0,50 Alapdíj Minimumdíj Tevékenység 1. Tevékenység 2. Tevékenység 3. Tevékenység ,60 0,70 0,70 0, ,60 0,70 0,70 0, ,60 0,70 0,70 0, ,60 0,70 0,70 0, ,60 0,70 0,70 0, ,60 0,70 0,70 0, ,60 0,70 0,70 0, ,60 0,70 0,70 0, ,60 0,70 0,70 0,50 Amennyiben a gépjárműflottában van olyan jármű, mely megkülönböztető jelzés használatára jogosult rendőrségi vagy mentőautó, akkor a t alkalmazni kell. Taxi Amennyiben a gépjárműflottában van olyan jármű (akár 1 db is), mely taxiként üzemel, akkor a t alkalmazni kell. 3,00 Betegszállítás Amennyiben a gépjárműflottában van olyan jármű (akár 1 db is), melyet betegszállításra használnak, akkor a t alkalmazni kell. 3,00 3,00 Tarifális gépjárműflotta díjszámítást kell alkalmazni minden olyan szerződőnek, akire a korrekciós s gépjárműflotta díjszámítás nem vonatkozik. Határozza meg a szerződő székhelyének irányítószáma alapján a megfelelő területi t a a előtti kockázatviselési kezdetű egyedi szerződésekre és minden gépjárműflotta szerződésre című táblázatból. Válassza ki a táblázatokból a megfelelő gépjármű-kategóriát. Határozza meg személygépkocsi és motorkerékpár esetén a biztosítandó gépjármű teljesítményét, tehergépkocsi és vontatmányok esetén az össztömeget, autóbusz esetén a férőhelyek számát a gépjármű forgalmi engedélyéből, és sorolja a megfelelő kategóriába. A fenti adatok alapján válassza ki a gépjármű-kategóriának megfelelő táblázatból a gépjárműre vonatkozó alapdíjat. A szerződő tevékenysége szerint határozza meg a tevékenységi csoportot. Amennyiben a jármű használatának jellege beletartozik valamely kiemelt használat jellege csoportosításba, akkor csak a használat jellege t kell alkalmazni. Az adott jármű alapdíját szorozza meg a tevékenységi csoporton belül a területi hoz és a járműfajtához tartozó díjmódosító val. (Nem kell alkalmazni a tevékenység szerinti t, ha a szerződő tevékenysége nem tartozik egyik, a tarifában meghatározott tevékenységi kategóriába sem.) Az így kapott díjat szorozza meg a bonus-malus val. Az így kapott díjat szorozza meg a faktor val*. A kapott díjat ossza el 12-vel. A kapott díjat a tizedesjegyek elhagyásával egész számmá kell alakítani, és 12-vel meg kell szorozni. Ez a szám lesz az adott jármű éves díja. Amennyiben az így kapott összeg kisebb mint a minimumdíj, akkor az adott gépjármű-kategória éves díja baleseti adó nélkül a minimumdíj összege lesz. Ezt a díjat meg kell szorozni az adott kategóriába tartozó járművek számával. A fenti műveletet el kell végezni minden, az adott gépjárműflottába tartozó járműkategória esetén. A kapott díjakat össze kell adni. Az így kapott összeg lesz a gépjárműflotta éves díja baleseti adó nélkül. * A faktor kiszámításának módja: Adja össze az Ön flottájára érvényes alábbi faktorokat: jármű darabszám kárgyakoriság GPS díjfizetési gyakoriság Az így kapott számhoz adjon hozzá 1-et, és így kapja meg a faktor t. A biztosítási időszak kezdő napja után a flottába bejelentett járművek díjának kiszámításához az alábbiakat is figyelembe kell venni: Amennyiben a flottába a kockázatviselés kezdete után bejelentett 10 tonna össztömeg feletti pótkocsi, vontató és 12 tonna össztömeg feletti tehergépkocsi járművek száma a kockázatviselés kezdetének napján a flottában kockázatban álló 10 tonna össztömeg feletti pótkocsi, vontató és 12 tonna össztömeg feletti tehergépkocsi járművek számát 10 db-bal, de legalább a kockázatviselés kezdetének napján a flottában már kockázatban álló10 tonna össztömeg feletti pótkocsi, vontató és 12 tonna össztömeg feletti tehergépkocsi járművek számának 30%-ával meghaladja, akkor minden további, a flottába bejelentett 10 tonna össztömeg feletti pótkocsi, vontató és 12 tonna össztömeg feletti tehergépkocsi járműre alkalmazni kell az Állományváltozási pótdíjat. A t a Tarifális gépjárműflotta leírása szerint a faktor alkalmazása után kell figyelembe venni. A figyelembe vett járművekbe nem kell beleérteni a lassú jármű pótkocsikat. Trolibuszra, 3 vagy többkerekű segédmotoros kerékpárra, quadra és forgalmi rendszámra kötelezett négykerekű segédmotoros kerékpárra csak határozott tartamú szerződés köthető. Jármű darabszám faktor Jármű darabszám Faktor , , , ,20 Díjfizetés gyakorisága faktor Díjfizetés gyakorisága Faktor Éves -0,10 Havi, negyedéves, féléves Állományváltozási pótdíj 47 Kárgyakoriság faktor 0,00 Az előző évforduló óta eltelt időszaktól az ajánlattételig (legalább 9 hónap alatt) a gépjárműflottába tartozó járművek által okozott károk száma és az ajánlatkérésben szereplő járművek számának hányadosa. 5%-ot nem éri el -0,10 5%-ot eléri, de nem haladja meg a 15%-ot A kárgyakoriság a 15%-ot meghaladja 0,00 0,50 18

19 GÉPJÁRMŰFLOTTA SZERZŐDÉSEK DÍJSZÁMÍTÁSA Tarifális gépjárműflotta díjszámítás (folytatás) Bonus-malus osztály Szorzó B10 1,00 B09 1,00 GPS GPS faktor Faktor Azon gépjárműflottákra, melyekre valamelyik kizárás érvényes, gépjárműflotta szerződés nem köthető. A gépjárművekre egyedi szerződések köthetők az egyedi szerződésekre vonatkozó díjtarifa szerint. Kizárások B08 1,00 B07 1,00 B06 1,00 B05 1,00 B04 1,00 B03 1,00 Ha a gépjárműflottába tartozó járművek közül a személygépkocsi, tehergépkocsi, vontató és autóbusz jármű-kategóriába tartozó járművek legalább 80%-a GPS nyomkövetővel van felszerelve és a szerződő hozzájárul, hogy a biztosító kár esetén ellenőrizze az adatokat. Igen -0,05 Nem 0,00 Tűz- és robbanásveszélyes anyag szállítása Repülőtéren közlekedő járművek Bérautó, rent-a-car (ide nem értve a tartós bérlet pénzügyi konstrukciót) Legalább 1 jármű a gépjárműflottában ilyen tevékenységet végez Legalább 1 jármű a gépjárműflottában ilyen tevékenységet végez Legalább 1 jármű a gépjárműflottában ilyen tevékenységet végez B02 1,00 B01 1,00 A00 1,00 M01 1,00 M02 1,00 M03 1,00 M04 1,00 s gépjárműflotta díjszámítása s gépjárműflotta díjszámítást kell alkalmazni minden olyan szerződőnek, akinek szerződő- vagy a szerepel a korrekciós táblában. Azon gépjárműflotta szerződések esetén, amelyek szerződővagy a nem található meg a korrekciós táblázatban, a díj megállapítása a tarifális gépjárműflotta díjszámítás alapján történik. A korrekciós s díjszámítás módja Válassza ki a gépjárműflotta táblázatokból a megfelelő gépjármű-kategóriát. Határozza meg személygépkocsi és motorkerékpár esetén a biztosítandó gépjármű teljesítményét, tehergépkocsi és vontatmányok esetén az össztömeget, autóbusz esetén a férőhelyek számát a gépjármű forgalmi engedélyéből, és sorolja a megfelelő kategóriába. Határozza meg a szerződő székhelyének irányítószáma alapján a megfelelő területi t a a előtti kockázatviselési kezdetű egyedi szerződésekre című táblázatból. A fenti adatok alapján válassza ki a gépjármű-kategóriának megfelelő táblából a gépjárműre vonatkozó alapdíjat. Határozza meg a korrekciós táblázatból az Ön szerződő- vagy a alapján az Önre vonatkozó korrekciós t. Szorozza meg az alapdíjat az Önre vonatkozó korrekciós val. Az így kapott díjat szorozza meg a bonus-malus val. A kapott díjat ossza el 12-vel. A kapott díjat a tizedesjegyek elhagyásával egész számmá kell alakítani, és 12-vel meg kell szorozni. Az így kapott díj lesz a gépjárműflotta szerződés adott járművének fizetendő éves díja baleseti adó nélkül. Amennyiben az így kapott összeg kisebb mint a minimumdíj, akkor az adott gépjármű-kategória éves díja a minimumdíj összege lesz. Ezt a díjat meg kell szorozni az adott kategóriába tartozó járművek számával. A fenti műveletsort el kell végezni minden, az adott gépjárműflottába tartozó járműkategória esetén. A kapott díjakat össze kell adni. Az így kapott összeg lesz a gépjárműflotta díja baleseti adó nélkül. A biztosítási időszak kezdő napja után a flottába bejelentett járművek díjának kiszámításához az alábbiakat is figyelembe kell venni: előtti kockázatviselési kezdetű szerződések esetében: Amennyiben a flottába a után bejelentett 10 tonna össztömeg feletti pótkocsi, vontató és 12 tonna össztömeg feletti tehergépkocsi járművek száma a napján a flottában kockázatban álló 10 tonna össztömeg feletti pótkocsi, vontató és 12 tonna össztömeg feletti tehergépkocsi járművek számát 10 db-bal, de legalább a napján a flottában már kockázatban álló 10 tonna össztömeg feletti pótkocsi, vontató és 12 tonna össztömeg feletti tehergépkocsi járművek számának 30%-ával meghaladja, akkor minden további, a flottába bejelentett 10 tonna össztömeg feletti pótkocsi, vontató és 12 tonna össztömeg feletti tehergépkocsi járműre alkalmazni kell az Állományváltozási pótdíjat jétől, a jelen tarifa hatálybalépésének dátumától és későbbi kockázatviselési kezdetű szerződések esetében: Amennyiben a flottába a kockázatviselés kezdete után bejelentett 10 tonna össztömeg feletti pótkocsi, vontató és 12 tonna össztömeg feletti tehergépkocsi járművek száma a kockázatviselés kezdetének napján a flottában kockázatban álló 10 tonna össztömeg feletti pótkocsi, vontató és 12 tonna össztömeg feletti tehergépkocsi járművek számát 10 db-bal, de legalább a kockázatviselés kezdetének napján a flottában már kockázatban álló 10 tonna össztömeg feletti pótkocsi, vontató és 12 tonna össztömeg feletti tehergépkocsi járművek számának 30%-ával meghaladja, akkor minden további, a flottába bejelentett 10 tonna össztömeg feletti pótkocsi, vontató és 12 tonna össztömeg feletti tehergépkocsi járműre alkalmazni kell az Állományváltozási pótdíjat. A figyelembe vett járművekbe egyik esetben sem kell beleérteni a lassú jármű pótkocsikat. Gépjármű-kategória Alapdíj Minimumdíj Gépjármű-kategória Alapdíj Minimumdíj 2 kerekű Segédmotoros kerékpár 3 vagy több kerekű vagy quad Személygépkocsi (M1 gépjárműkategória) Motorkerékpár (L3e, L4e, L5e, L7e gépjármű-kategória) Teljesítmény (kw) Forgalmi rendszámra kötelezett négykerekű Tehergépkocsi (N1, N2, N3 gépjárműkategória) Össztömeg (kg) Autóbusz (M2, M3 gépjárműkategória) Férőhely (fő) Bonus-malus osztály Szorzó B10 1,00 B09 1,00 B08 1,00 B07 1,00 B06 1,00 B05 1,00 B04 1,00 B03 1,00 B02 1,00 B01 1,00 A00 1,00 M01 1,00 M02 1,00 M03 1,00 M04 1,00 Gépjármű-kategória Alapdíj Minimumdíj Vontató (N1, N2, N3 gépjárműkategória) Mezőgazdasági vontató (T1, T2, T3, T4, T5 gépjármű-kategória) Lassú jármű Munkagép (S1, S2 gépjárműkategória) Trolibusz (elektromos felsővezetékhez kötött, M3 gépjármű-kategória) Állományváltozási pótdíj Pótkocsi (utánfutó, lakókocsi, motorkerékpár utánfutó) Pótkocsi Vontatmányok Össztömeg (kg) Alapdíj Minimumdíj Nem lassú jármű pótkocsi Lassú jármű pótkocsi (maximum 40 km/h sebességgel vontatható) mind

20 tábla , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,741 20

A Groupama Biztosító Zrt jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája

A Groupama Biztosító Zrt jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Bizalomból biztonság A Groupama Biztosító Zrt. 2017. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a fennálló kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2014. 09. 28-ától érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2014. 09. 28-ától érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Zöld út a garantált biztonsághoz A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2014. 09. 28-ától érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a fennálló kötelező

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. szeptember 5-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. szeptember 5-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. szeptember 5-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 20-tól alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 20-tól alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 20-tól alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. április 25-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. április 25-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. április 25-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2017. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött

Részletesebben

A K&H Biztosító Zrt.

A K&H Biztosító Zrt. A K&H Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája a 201. március 21-i vagy későbbi időpontban kezdődő biztosítási időszakú szerződésekre Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben

Részletesebben

A jelû díjtábla. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET

A jelû díjtábla. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET Baranya megye ( kivételével) Fejér megye ( kivételével) Heves megye ( kivételével) Komárom-Esztergom megye ( kivételével) Nógrád megye ( kivételével) Vas megye ( kivételével) Zala megye ( kivételével)

Részletesebben

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2011. évi gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2011. évi gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 20. évi gépjármű-felelősségtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen mondja fel,

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2013. július 30-ától alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2013. július 30-ától alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2013. július 30-ától alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2012. évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2012. évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2012. évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését határidőre

Részletesebben

A Magyar Posta Biztosító Zrt. PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának 2016. január 1-jétől alkalmazandó tarifája

A Magyar Posta Biztosító Zrt. PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának 2016. január 1-jétől alkalmazandó tarifája A Magyar Posta Biztosító Zrt. PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának 2016. január 1-jétől alkalmazandó tarifája Ügyfélszolgálat: 06 40 200 480 (H 8:00-20:00, K-P 8:00-18:00) Fax: 06 1 423

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2014. október 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2014. október 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2014. október 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea omerciala de sigurare-reasigurare stra S.. iztosító Magyarországi Fióktelepe kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2012-es naptári évre vonatkozó díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy

Részletesebben

A Wáberer Hungária Biztosító Zrt április 2-ától érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája

A Wáberer Hungária Biztosító Zrt április 2-ától érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája A Wáberer Hungária Biztosító Zrt. 205. április 2-ától érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft)

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) Terület/kategória Pest megye I. ( és Pest megye II. kivételével) Békés megye ( kivételével) Borsod-Abaúj-Zemplén megye ( kivételével) Fejér megye ( kivételével) Jász-Nagykun- megye ( kivételével) Komárom-Esztergom

Részletesebben

A Groupama Biztosító Zrt. 2015. 10. 13-ától érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája

A Groupama Biztosító Zrt. 2015. 10. 13-ától érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Bizalomból biztonság A Groupama Biztosító Zrt. 2015. 10. 13-ától érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a fennálló kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2015. 03. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2015. 03. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Zöld út a garantált biztonsághoz A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2015. 03. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a fennálló kötelező

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól

19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól 19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII.

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2015. március 1-tôl alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2015. március 1-tôl alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2014. július 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2014. július 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2014. június 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2014. június 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2015. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2015. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Zöld út a garantált biztonsághoz A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2015. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a fennálló kötelező

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2014. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2014. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft)

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) 014. január 1-jétôl érvényes kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási díjak a KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület azon 011-es és azt megelôzô szerzôdéseire, melyek következô biztosítási évfordulója

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2013. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2013. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: október 1. Nysz.: 20230

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: október 1. Nysz.: 20230 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv Hatályos: 2017. október 1. Nysz.: 20230 2 Tartalomjegyzék Generali Biztosító Zrt. 2017. október 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: november 1. Nysz.: 20263

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: november 1. Nysz.: 20263 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv Hatályos: 2017. november 1. Nysz.: 20263 2 Tartalomjegyzék Generali Biztosító Zrt. 2017. november 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: július 8. Nysz.: 20049

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: július 8. Nysz.: 20049 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv Hatályos: 2017. július 8. Nysz.: 20049 2 Tartalomjegyzék Generali Biztosító Zrt. 2017. július 8-ától alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft)

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) 01. január 1-tôl érvényes kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási díjak a KöBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület azon 011-es és azt megelôzô szerzôdéseire, melyek következô biztosítási évfordulója

Részletesebben

UNION-Casco biztosítások Biztosítási ajánlat

UNION-Casco biztosítások Biztosítási ajánlat UNION-Casco biztosítások Biztosítási ajánlat Képviselő kódja: Képviselő neve: Nyugtaszám: Adóigazgatási szám: 10491984-2-44 Ajánlatszám: Kérjük, nyomtatott betűvel töltse ki! A megfelelő helyen így jelölje!

Részletesebben

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) 850 cm 3 -ig

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) 850 cm 3 -ig 2010-es vagy azt megelôzô kockázatviselési kezdetû szerzôdéseire A jelû díjtábla Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) Terület/kategória (természetes személyeknél lakóhely állandó lakcím alapján, nem természetes

Részletesebben

Az UNION Biztosító 2014.01.01-től érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása

Az UNION Biztosító 2014.01.01-től érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a gépjármű üzembentartójának

Részletesebben

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 2015.05.01-től érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 2015.05.01-től érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a gépjármű üzembentartójának

Részletesebben

A Groupama Garancia Biztosító Zrt től érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája

A Groupama Garancia Biztosító Zrt től érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Zöld út a garantált biztonsághoz A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2013. 03. 04-től érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a fennálló kötelező

Részletesebben

A baleseti adó szabályai 2012. január 1-jétől

A baleseti adó szabályai 2012. január 1-jétől A baleseti adó szabályai 2012. január 1-jétől Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény (Mód. tv.) 193. -a 2012. január 1-jei hatállyal bevezette

Részletesebben

Személygépko si: B C D TxE G H +I +R U+V. Tehergépko si, t mege gedett leg agyobb össztömegig :

Személygépko si: B C D TxE G H +I +R U+V. Tehergépko si, t mege gedett leg agyobb össztömegig : A Wáberer Hu gária Biztosító )rt. 2014. ja uár -jétől érvé yes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ame yibe a korábba kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

K&H Biztosító Zrt. szerződő példánya (1. oldal) 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. ajánlatszám:

K&H Biztosító Zrt. szerződő példánya (1. oldal) 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. ajánlatszám: szerződő példánya (. oldal) ajánlatszám: 4547987 biztosításközvetítő K&H-s nyilvántartási száma: 5665 Szerződő (üzemben tartó) adatai neve (szervezet rövid neve): BÍRÓ JÁNOS születéskori név (leánykori

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2013. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2013. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2013. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

A baleseti adó szabályai 2013.

A baleseti adó szabályai 2013. A baleseti adó szabályai 2013. A baleseti adó szabályai a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény (Neta tv.) II. fejezetében találhatóak. 2012. január 1-jei hatállyal 1 történő bevezetésének

Részletesebben

EGYEDI SZERZÔDÉSEK 2012. ÉVRE ÉRVÉNYES I. DÍJSZABÁS

EGYEDI SZERZÔDÉSEK 2012. ÉVRE ÉRVÉNYES I. DÍJSZABÁS Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelôsségbiztosítási szerzôdését határidôre jogszerûen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerzôdése a kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosításról

Részletesebben

TERMÉK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT - GB661 JELŰ UTAZÁSI GARANCIA BIZTOSÍTÁS

TERMÉK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT - GB661 JELŰ UTAZÁSI GARANCIA BIZTOSÍTÁS Termék neve GB661 jelű Utazási Garancia Biztosítás Termék besorolása Alapbiztosítási csomagok Prémium Komfort Bázis Biztosítható kockázatok Sürgősségi orvosi ellátás x x x Asszisztencia x x x Jogvédelem

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: 2016. január 1. Nysz.: 18050

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: 2016. január 1. Nysz.: 18050 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv atályos: 2016. január 1. Nysz.: 18050 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2016. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Évente egyszer lehetőségünk van biztosításunkat felülvizsgálni és biztosítót váltani.

Évente egyszer lehetőségünk van biztosításunkat felülvizsgálni és biztosítót váltani. A gépjárművel való közlekedés veszélyes üzem, az esetleges balesetekben az utasok és a gépjárművek is komolyan megsérülhetnek. A mások vagyonában okozott károkra és személyi sérülésekre minden gépjármű

Részletesebben

Ajánlatszám: Kijelentem, hogy a díjfizetés kezdetének megjelölése nem jelenti a Ptk (1) bekezdésében jelzett halasztás megvalósulását.

Ajánlatszám: Kijelentem, hogy a díjfizetés kezdetének megjelölése nem jelenti a Ptk (1) bekezdésében jelzett halasztás megvalósulását. A Magyarország Biztosítási Alkusz Kft. 076 Budapest, Garay út. Adószáma: 79949--4 www.agent4.hu www.maklernet.hu / e-mail: office@ai.hu / tel.: +6 () 4609677 / fax: +6 () 405 Program verzió:09-a-09.00

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2015. november 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2015. november 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a kötelező

Részletesebben

Ajánlatszám: Kijelentem, hogy a díjfizetés kezdetének megjelölése nem jelenti a Ptk (1) bekezdésében jelzett halasztás megvalósulását.

Ajánlatszám: Kijelentem, hogy a díjfizetés kezdetének megjelölése nem jelenti a Ptk (1) bekezdésében jelzett halasztás megvalósulását. A Magyarország Biztosítási Alkusz Kft. 076 Budapest, Garay út. Adószáma: 79949--4 www.agent4.hu www.maklernet.hu / e-mail: office@ai.hu / tel.: +6 () 4609677 / fax: +6 () 405 Program verzió:00-4-000.00

Részletesebben

A Wabard Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2012. január 1-től érvényes díjtarifája

A Wabard Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2012. január 1-től érvényes díjtarifája A Wabard Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2012. január 1-től érvényes díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2014. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2014. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Zöld út a garantált biztonsághoz A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2014. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a fennálló kötelező

Részletesebben

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra terjed ki.

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra terjed ki. Bonus-malus rendelet 19/2009. (X.9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló

Részletesebben

A baleseti adó szabályai 2015.

A baleseti adó szabályai 2015. A baleseti adó szabályai 2015. A baleseti adó szabályai a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény (Neta tv.) II. fejezetében találhatóak. 2012. január 1-jei hatállyal történő bevezetésének

Részletesebben

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT Ajánlatszám/ kötvényszám: Kockázatviselés kezdete: (Biztosító tölti ki!) (Biztosító tölti ki!) Szerződő adatai: Születéskori neve: Születési ideje: év hó nap Biztosított

Részletesebben

A Magyar Posta Biztosító Zrt. PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának 2015. január 1-jétől alkalmazandó tarifája

A Magyar Posta Biztosító Zrt. PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának 2015. január 1-jétől alkalmazandó tarifája A Magyar Posta Biztosító Zrt. PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának 2015. január 1-jétől alkalmazandó tarifája Ügyfélszolgálat: 06 40 200 480 (H 8:00-20:00, K-P 8:00-18:00) Fax: 06 1 423

Részletesebben

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezõgazdasági vontatóra terjed ki.

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezõgazdasági vontatóra terjed ki. A pénzügyminiszter 19/2009. (X. 9.) PM rendelete a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló

Részletesebben

A Magyar Posta Biztosító Zrt. PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának május 15-től alkalmazandó tarifája

A Magyar Posta Biztosító Zrt. PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának május 15-től alkalmazandó tarifája A Magyar Posta Biztosító Zrt. PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának 2014. május 15-től alkalmazandó tarifája Ügyfélszolgálat: 06 40 200 480 (H 8:00-20:00, K-P 8:00-18:00) Fax: 06 1 423

Részletesebben

Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Fót, Rét utca 22. / / tel.: +36 (27) / fax: +36 (27)

Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Fót, Rét utca 22. /   / tel.: +36 (27) / fax: +36 (27) Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 5 Fót, Rét utca. / e-mail: office@chipmunk.hu / tel.: +6 (7) 60-408 / fax: +6 (7) 60-806 Adószáma: 054-- Cg.:-09-094 PSzÁF engedély száma: EN-II-5094/0 www.myfinance.hu

Részletesebben

2016. január 1-tôl érvényes kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási díjak

2016. január 1-tôl érvényes kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási díjak 201. január 1-tôl érvényes kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási díjak a KöBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület azon 2011-es és azt megelôzô kockázatviselési kezdetû szerzôdéseire, melyek következô

Részletesebben

Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Fót, Rét utca 22. / / tel.: +36 (27) / fax: +36 (27)

Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Fót, Rét utca 22. /   / tel.: +36 (27) / fax: +36 (27) Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 5 Fót, Rét utca. / e-mail: office@chipmunk.hu / tel.: +6 (7) 60-408 / fax: +6 (7) 60-806 Adószáma: 054-- Cg.:-09-094 PSzÁF engedély száma: EN-II-5094/0 www.myfinance.hu

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt december 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt december 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2014. december 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás röviden: KGFB

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás röviden: KGFB Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás röviden: KGFB Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzembentartója köteles biztosítójával a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezetére felelősségbiztosítási

Részletesebben

Ajánlatszám: Kijelentem, hogy a díjfizetés kezdetének megjelölése nem jelenti a Ptk (1) bekezdésében jelzett halasztás megvalósulását.

Ajánlatszám: Kijelentem, hogy a díjfizetés kezdetének megjelölése nem jelenti a Ptk (1) bekezdésében jelzett halasztás megvalósulását. A Magyarország Biztosítási Alkusz Kft. 076 Budapest, Garay út. Adószáma: 79949--4 www.agent4.hu www.maklernet.hu / e-mail: office@ai.hu / tel.: +6 () 4609677 / fax: +6 () 405 Program verzió:08--079.00

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

Az UNIQA Biztosító Zrt. kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555, +36 20 5445-555, +36 30 5445-555, +36 70 5445-555 Fax: +36 1 238-6060 Rövid hívószám: 1418 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu

Részletesebben

A SIGNAL Biztosító Zrt. 2015. január 1-jétől hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása

A SIGNAL Biztosító Zrt. 2015. január 1-jétől hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása A SIGNAL Biztosító Zrt. 2015. január 1-jétől hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása Jelen díjszabást kell alkalmazni minden 2015. január 1-jei vagy azt követő kockázatviselési kezdetű új biztosítási

Részletesebben

A SIGNAL Biztosító Zrt. 2016. január 1-jétől hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása

A SIGNAL Biztosító Zrt. 2016. január 1-jétől hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása A SIGNAL Biztosító Zrt. 2016. január 1-jétől hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása Jelen díjszabást kell alkalmazni minden 2016. január 1-jei vagy azt követő kockázatviselési kezdetű új biztosítási

Részletesebben

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt től érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt től érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a gépjármű üzembentartójának

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: 2015. február 1. Nysz.: 17423

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: 2015. február 1. Nysz.: 17423 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv atályos: 2015. február 1. Nysz.: 17423 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2015. február 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

GROUPAMA GARANCIA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GROUPAMA GARANCIA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GROUPAMA GARANCIA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám:

Részletesebben

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt től érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt től érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a gépjármű üzembentartójának

Részletesebben

A SIGNAL Biztosító Zrt január 1-jétől hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása

A SIGNAL Biztosító Zrt január 1-jétől hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása A SIGNAL Biztosító Zrt. 2017. január 1-jétől hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása Jelen díjszabást kell alkalmazni minden 2017. január 1-jei vagy azt követő kockázatviselési kezdetű új biztosítási

Részletesebben

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt tól érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt tól érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a gépjármű üzembentartójának

Részletesebben

AJÁNLAT A HATÁROZATLAN IDŐSZAKRA SZÓLÓ KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSHOZ

AJÁNLAT A HATÁROZATLAN IDŐSZAKRA SZÓLÓ KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSHOZ Jármű adatai Tulajdonos adatai Szerződő/üzembentartó adatai Születési név: Születési hely: Anyja neve: Személyi okmány: Levelezési cím: E-mail cím: info@frontdent.hu 1. sz. példány: a Közlekedési Biztosító

Részletesebben

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) rendszere 2010. január 1-től

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) rendszere 2010. január 1-től A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás () rendszere január 1-től Az alapvető szabályokat a évi LXII. törvény, egyes részletszabályokat pedig külön rendeletek tartalmazzák, így egyebek mellett a kártörténeti

Részletesebben

A SOKOLDALÚ diagnosztika

A SOKOLDALÚ diagnosztika A SOKOLDALÚ diagnosztika AXONE S: a többcélú eszköz Az utóbbi években ugrásszerűen megnőtt a forgalomban lévő járművek elektronikus rendszereinek száma, melyek az egyes komponenseket tekintve is egyre

Részletesebben

milyen módon fizethet? Postai csekken, átutalással, illetve csoportos beszedéssel tehet eleget díjfizetési kötelezettségének.

milyen módon fizethet? Postai csekken, átutalással, illetve csoportos beszedéssel tehet eleget díjfizetési kötelezettségének. apró betűk helyett amit a K&H gépjárműbiztosításokról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás előnyeit, legjobb tulajdonságait

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88

SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 Szolgáltatási körünkbe tartozik minden 36 hónapnál fiatalabb, Magyarországon forgalomba helyezett és a magyarországi importőr által regisztrált

Részletesebben

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet Hatályos: 2014.03.15-21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező

Részletesebben

GROUPAMA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GROUPAMA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GROUPAMA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A Groupama Biztosító Zrt. a nála egyedi gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkező

Részletesebben

A Magyar Posta Biztosító Zrt. PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának november 1-jétől alkalmazandó tarifája

A Magyar Posta Biztosító Zrt. PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának november 1-jétől alkalmazandó tarifája A Magyar Posta Biztosító Zrt. PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának 2015. november 1-jétől alkalmazandó tarifája Ügyfélszolgálat: 06 40 200 480 (H 8:00-20:00, K-P 8:00-18:00) Fax: 06 1

Részletesebben

Ajánlatszám: JAQUAZOL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT

Ajánlatszám: JAQUAZOL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT 3A Magyarország Biztosítási Alkusz Kft. 1076 Budapest, Garay út 32. Adó: 12799439-1-42 www.agent24.hu www.maklernet.hu / e-mail: office@3ai.hu / tel.: +36 (1) 4609677 / fax: +36 (1) 3410351 Program verzió:014-4-0153.001

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek GAP Biztosításhoz (ABFGAP-1014)

Általános Biztosítási Feltételek GAP Biztosításhoz (ABFGAP-1014) Bevezető Rendelkezések Általános Biztosítási Feltételek GAP Biztosításhoz (ABFGAP-1014) A Biztosító a biztosítási díj megfizetése ellenében, jelen Általános Biztosítási Feltételek GAP Biztosításhoz (a

Részletesebben

AJÁNLAT A GB351 JELŰ KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ- FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSHOZ

AJÁNLAT A GB351 JELŰ KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ- FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSHOZ AJÁNLAT A GB351 JELŰ KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ- FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSHOZ a. Szerződésszám: b. Szerző szervezeti egységének kódja: 570202 c. Szerző szervezeti egységének neve: d. Ajánlat sorszáma: 10351007139640

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.05.18-tól

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.05.18-tól Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Prémium Hitel módozatú lakás-takarékpénztári szerződést kötő magánszemély ügyfelek Akció tárgya: ERSTE

Részletesebben

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Kondíciós lista a Métisz, a Carme és a Ganymedes Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz Hatályos a 2012. május 1-től aláírt biztosítási

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

A SIGNAL Biztosító Zrt. 2014. január 1-jétől hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása

A SIGNAL Biztosító Zrt. 2014. január 1-jétől hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása A SIGNAL Biztosító Zrt. 2014. január 1-jétől hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása Jelen díjszabást kell alkalmazni minden 2014. január 1-i vagy azt követő kockázatviselési kezdetű új biztosítási

Részletesebben

Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Fót, Rét utca 22. / / tel.: +36 (27) / fax: +36 (27)

Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Fót, Rét utca 22. /   / tel.: +36 (27) / fax: +36 (27) Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2151 Fót, Rét utca 22. / e-mail: office@chipmunk.hu / tel.: +36 (27) 360-408 / fax: +36 (27) 360-806 Adószáma: 13011543-2-13 Cg.:13-09-094223 PSzÁF engedély száma:

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek

Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) I. A legfontosabb tudnivalók összefoglalása PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Részletesebben

Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Fót, Rét utca 22. / / tel.: +36 (27) / fax: +36 (27)

Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Fót, Rét utca 22. /   / tel.: +36 (27) / fax: +36 (27) Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2151 Fót, Rét utca 22. / e-mail: office@chipmunk.hu / tel.: +36 (27) 360-408 / fax: +36 (27) 360-806 Adószáma: 13011543-2-13 Cg.:13-09-094223 PSzÁF engedély száma:

Részletesebben

NanoDiag KICSI DE ERŐS! TELJESKÖRŰ DIAGNOSZTIKA GYORS ÉS EGYSZERŰ PROFESSZIONÁLIS KISMÉRETŰ KÖLTSÉGHATÉKONY

NanoDiag KICSI DE ERŐS! TELJESKÖRŰ DIAGNOSZTIKA GYORS ÉS EGYSZERŰ PROFESSZIONÁLIS KISMÉRETŰ KÖLTSÉGHATÉKONY NanoDiag NanoDiag KICSI DE ERŐS! TELJESKÖRŰ DIAGNOSZTIKA A járműszerelő műhelyeknek nap mint nap szembesülniük kell azzal a ténnyel, hogy az emissziós, a biztonsági és komfort követelmények miatt a járműgyártók

Részletesebben

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás www.allianz.hu Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás Terméktájékoztató és Általános szerzõdési feltételek Hatályos 2015. november 1-jétől 1 / 49 Tartalomjegyzék Köszöntő...............................................3

Részletesebben

Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Fót, Rét utca 22. / / tel.: +36 (27) / fax: +36 (27)

Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Fót, Rét utca 22. /   / tel.: +36 (27) / fax: +36 (27) Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2151 Fót, Rét utca 22. / e-mail: office@chipmunk.hu / tel.: +36 (27) 360-408 / fax: +36 (27) 360-806 Adószáma: 13011543-2-13 Cg.:13-09-094223 PSzÁF engedély száma:

Részletesebben

Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Fót, Rét utca 22. / / tel.: +36 (27) / fax: +36 (27)

Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Fót, Rét utca 22. /   / tel.: +36 (27) / fax: +36 (27) Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2151 Fót, Rét utca 22. / e-mail: office@chipmunk.hu / tel.: +6 (27) 60-408 / fax: +6 (27) 60-806 Adószáma: 101154-2-1 Cg.:1-09-09422 PSzÁF engedély száma: EN-II-50194/2011

Részletesebben