Az Allianz Hungária Zrt november 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Allianz Hungária Zrt. 2015. november 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája"

Átírás

1 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló évi LXII. törvény 10. alapján érvénytelen! Jelen díjtarifát november 1-jétől kell alkalmazni, ugyanakkor a biztosítónak lehetősége van arra, hogy a évben újabb díjtarifát hirdessen, amelyet a meghirdetés napjától számított 60 napon túl alkalmazhat. Ennek megfelelően a biztosító a biztosítási időszak kezdetét 60 nappal megelőzően tett ajánlatot nem fogadhatja el, ezen időpontot megelőzően szerződést nem köthet, az így létrejött szerződés érvénytelen. Tájékoztatjuk, hogy január 1-től kezdődően a népegészségügyi termékadóról szóló évi CIII. törvény rendelkezései értelmében a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötésére kötelezett üzemben tartónak a biztosítási díjon felül baleseti adót is fizetnie kell, melynek mértéke a díj 30 %-a. z adó mértéke a biztosító kockázatviselésével érintett időtartamra naponta a 83 -ot nem haladhatja meg. z adó megállapítására, beszedésére, valamint az állam részére történő továbbutalásra a törvény a biztosítót kötelezi. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a díjtarifában meghirdetett díjak a baleseti adót nem tartalmazzák! Általános tudnivalók a gépjármű-felelősségbiztosítási (gfb) díj kiszámításához: z alábbiakban megadott díjtáblák alapján mindenki kiszámolhatja, hogy mennyi lesz gépjárműve kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának díja. díjszámításhoz javasoljuk, hogy járművének forgalmi engedélybe bejegyzett adatait használja fel. díjtarifa leírása során használt fogalmak értelmezése: Meglévő szerződés: társaságunknál kötött október 31-ei vagy azt megelőző kockázatviselési kezdetű, nem megszűnt szerződések. Új szerződések: társaságunknál kötött november 1. vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződések. Vállalatcsoport: egy vagy több vállalkozás közvetlen vagy közvetett irányítása alá tartozó vállalkozások összessége. Szerv: közigazgatási vagy önkormányzati szerv, a közigazgatás vagy az önkormányzat szervezeti rendszerének önálló alkotó eleme. Díjnetes díjfizetés: z ügyfelek az ingyenes, internetes Díjnet rendszer segítségével a számláikat elektronikus formában megtekinthetik és különféle fizetési módokon (így például bankkártyával, mobiltelefonos fizetéssel, átutalással, csoportos beszedési megbízással, internetbankon keresztül) gondoskodhatnak azok kifizetéséről. ővebb információért látogassanak el a oldalra. Díjnetes díjfizetési mód választása esetén az cím megadása kötelező. Egész számra kerekítés: ez alatt a szokásos matematikai kerekítést értjük, azaz ha a tizedesvessző után 0, 1, 2, 3 vagy 4 áll, akkor lefelé kerekítünk, egyébként felfelé. 120-szal való oszthatóvá kerekítés: az a művelet, amikor a számot elosztjuk 120-szal, majd ezt egészre kerekítjük, és megszorozzuk 120-szal. Kármentességi hűség kedvezmény(szorzó) kedvezményszorzó a meglévő szerződéseken az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén érvényesíthető: a szerződés 2014-ben kezdődő biztosítási időszakának bonus-malus besorolása 10 volt, és bonus-malus besorolása a 2015-ben kezdődő biztosítási időszakra is 10 marad; a kedvezményszorzó kizárólag határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán gépjárművekre, és ezeken belül is csak személygépkocsira, tehergépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, közúti vontatóra, mezőgazdasági vontatóra alkalmazható. Szorzó 2011 vagy azt megelőző Kockázatkezdet éve Meglévő személygépkocsi szerződések 0,713 0,872 0,8 0,795 Meglévő, kg össztömegű tehergépkocsi szerződések 0,893 0,893 0,676 0,548 Meglévő, 3500 kg össztömeg feletti tehergépkocsi szerződések 0,893 0,893 0,396 0,95 Meglévő motorkerékpár, autóbusz, közúti vontató, mezőgazdasági vontató szerződések 0,893 0,893 0,8 0,816 mennyiben a fenti feltételek alapján Kármentességi hűség kedvezmény(szorzó) nem érvényesíthető, akkor a díjszámítás során figyelembe vett szorzó 1. Károkozói pótdíj(szorzó): 1,5 pótdíjszorzó az új szerződéseken, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén alkalmazandó: a szerződőnek bármely január 1. és az új szerződés kockázatviselés kezdete közötti időszakban érvényes, személygépkocsira kötött gfb szerződését érintően a január 1. és az új szerződés kockázatviselésének kezdete közötti időszakban károkozás történt; a pótdíjszorzó csak határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán személygépkocsira alkalmazandó. szerződő köteles az ajánlattétel során az alábbiakról nyilatkozni: a szerződő az új szerződés kockázatviselés kezdetét megelőzően rendelkezett-e, és ha igen, mely évtől kezdődően rendelkezett érvényes, személygépkocsira kötött gfb szerződéssel; amennyiben a szerződő január 1. és az új szerződés kockázatviselés kezdete közötti időszakban rendelkezett érvényes, személygépkocsira kötött gfb szerződéssel, a szerződő valamennyi ezen időszakban érvényes, (egy vagy több) személygépkocsira kötött gfb szerződése a január 1. és az új szerződés kockázatviselésének kezdete közötti időszakban kármentes volt-e, vagy amennyiben ezen szerződés(eke)t érintően történt károkozás, melyik évben összesen hány károkozás történt. mennyiben a fenti feltételek alapján Károkozói pótdíj(szorzó) nem alkalmazandó, akkor a díjszámítás során figyelembe vett szorzó 1. z e-gf speciális feltételei, amelyeknek együttesen kell fennállniuk, amennyiben a szerződő e-gf szerződést köt, vagy e-gf szerződésre módosítja meglévő szerződését: kizárólag határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán gépjárművekre, és ezeken belül is csak személygépkocsira, kg össztömegű tehergépkocsira, motorkerékpárra, segédmotoros-kerékpárra, lassú járműre, munkagépre, mezőgazdasági vontatóra, kg össztömegű pótkocsira és félpótkocsira köthető; díjfizetési módja bankkártyás (online), lehívásos (csoportos beszedési megbízás), átutalásos vagy Díjnetes díjfizetésű lehet; díjfizetési gyakoriságként éves, féléves vagy negyedéves választható; cím és mobiltelefonszám megadása kötelező. e-gf az interneten keresztül, olyan honlapokon köthető, ahol az ügyfél gfb szerződésének díját adatainak megadásával kiszámíthatja, az ajánlatot kitöltheti és azt a honlapon keresztül elküldheti. honlapon, illetve az llianz Hungária Zrt. zárt, online értékesítési rendszerében az llianz Hungária Zrt. munkavállalóinak illetve függő ügynökének közreműködésével is köthető e-gf. Meglévő szerződések e-gf-re történő módosítása kizárólag a honlapon történhet. meglévő, 750 kg össztömeg feletti pótkocsi, félpótkocsi szerződéseken az e-termék választása alapján érvényesített kedvezmény illetve alkalmazott pótdíj a szerződés 2015-ben kezdődő új biztosítási időszakában is érvényben marad. Kármentességi kedvezmény: 36% meglévő szerződéseken érvényesített Kármentességi kedvezmény a szerződés 2015-ben kezdődő új biztosítási időszakában is érvényben marad. llianz online kedvezmény: kedvezmény az új szerződéseken az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén érvényesíthető: a szerződéskötés a honlapon történik; a kedvezmény kizárólag határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán gépjárművekre, és ezeken belül is csak személygépkocsira, kg össztömegű tehergépkocsira, motorkerékpárra, segédmotoros-kerékpárra, lassú járműre, munkagépre, mezőgazdasági vontatóra, kg össztömegű pótkocsira és félpótkocsira alkalmazható. Együttkötési kedvezmény Új szerződések esetén a kedvezmény az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén érvényesíthető: a szerződő vagy vele azonos állandó lakcímmel rendelkező személy a gfb szerződés kockázatviselés kezdetét megelőző 120 napon belül, de legkésőbb a gfb szerződés kockázatviselés kezdetéig az llianz Hungária Zrt.-nél llianz Online Otthonbiztosítást (kivéve llianz Online Otthonbiztosítás Light és lapcsomag) vagy llianz Otthonbiztosítás Pluszt vagy a gfb szerződésben biztosított járműre teljes körű (elemi-, lopás- és töréskár biztosítási fedezetet együttesen tartalmazó) llianz Casco-t köt; a kedvezmény csak olyan lakás- illetve casco szerződéskötések alapján érvényesíthető, amellyel kapcsolatban a kockázatviselési helyre illetve a szerződéssel biztosított járműre a lakás- illetve casco biztosítás ajánlattételének időpontjában nincs az llianz Hungária Zrt.-nél élő lakás- illetve casco biztosítás; a kedvezmény gfb szerződésenként kizárólag egy lakás- vagy casco biztosítás alapján érvényesíthető, a kedvezmény nem többszörözhető; ugyanazon lakás- vagy casco biztosítás alapján csak egy gfb szerződésen érvényesíthető a kedvezmény; a kedvezmény kizárólag határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán gépjárművekre, és ezeken belül is csak személygépkocsira és kg össztömegű tehergépkocsira alkalmazható. Meglévő szerződések esetén a kedvezmény az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén érvényesíthető: a szerződő a gfb szerződés 2015-ben kezdődő új biztosítási időszakának kezdetén rendelkezik az llianz Hungária Zrt.-nél érvényes, legkésőbb a gfb szerződés 2015-ben kezdődő új biztosítási időszakának kezdőnapját megelőző 15. napig megkötött llianz Online Otthonbiztosítás (kivéve llianz Online Otthonbiztosítás Light és lapcsomag) vagy llianz Otthonbiztosítás Plusz vagy llianz otthonbiztosítás vagy a gfb szerződésben biztosított járműre teljes körű (elemi-, lopás- és töréskár biztosítási fedezetet együttesen tartalmazó) llianz Casco vagy teljes körű (elemi-, lopás- és töréskár biztosítási fedezetet együttesen tartalmazó) 252-es módozatú Casco biztosítási szerződéssel; amennyiben a lakás- illetve casco szerződéskötés a gfb szerződés 2015-ben kezdődő új biztosítási időszakának kezdőnapját megelőző 60 napon belül történik, a kedvezmény csak olyan lakás- illetve casco szerződéskötések alapján érvényesíthető, amellyel kapcsolatban a kockázatviselési helyre illetve a szerződéssel biztosított járműre a lakás- illetve casco biztosítás ajánlattételének időpontjában nincs az llianz Hungária Zrt.-nél élő lakás- illetve casco biztosítás; a kedvezmény gfb szerződésenként kizárólag egy lakás- vagy casco biztosítás alapján érvényesíthető, a kedvezmény nem többszörözhető; ugyanazon lakás- vagy casco biztosítás alapján csak egy gfb szerződésen érvényesíthető a kedvezmény; a kedvezmény kizárólag határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán személygépkocsira alkalmazható. Kedvezményszázalék 2011 vagy azt megelőző Meglévő szerződések - kockázatkezdet éve Új szerződések Együttkötési kedvezmény 7% 8% 10%

2 Plusz egy jármű kedvezmény: 10% kedvezmény az új szerződéseken az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén érvényesíthető: az összes érintett jármű esetében ugyanaz a szerződő-üzemben tartó; szerződő társaságunknál azonos kockázatviselési kezdettel egynél több olyan új gfb szerződést köt, vagy fog kötni (valamennyi új szerződésére érvényesíthető), vagy az új gfb szerződés kockázatviselésének kezdőnapján rendelkezik legalább egy olyan meglévő gfb szerződéssel, amely határozatlan idejű, nem flotta szerződés; a kedvezmény kizárólag határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán gépjárművekre, és ezeken belül is csak személygépkocsira, kg össztömegű tehergépkocsira, motorkerékpárra, segédmotoros-kerékpárra, lassú járműre, mezőgazdasági vontatóra, kg össztömegű pótkocsira és félpótkocsira alkalmazható. meglévő szerződéseken érvényesített Plusz egy jármű kedvezmény a szerződés 2015-ben kezdődő új biztosítási időszakában is érvényben marad. utócsere kedvezmény: 10% kedvezmény az új szerződéseken, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén érvényesíthető: az előzményszerződés és az új szerződés szerződője azonos; az előzményszerződésben biztosított jármű és az új szerződésben megjelölt jármű járműfajtája azonos; az előzményszerződés érdekmúlással szűnt meg az llianz Hungária Zrt.-nél az új szerződésben megjelölt kockázatviselési kezdetet megelőző 1 éven belül; a kedvezmény kizárólag határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán gépjárművekre, és ezeken belül is csak személygépkocsira, kg össztömegű tehergépkocsira, motorkerékpárra, mezőgazdasági vontatóra alkalmazható. Előzményszerződésen az ajánlattételkor az új szerződés bonus-malus osztályba sorolásához megadott szerződést kell érteni. szerződés érdekmúlással szűnik meg a gépjármű forgalomból történő kivonásával, az üzemben tartó változása esetén, illetve szünetelés esetén, ha az újbóli üzembe helyezés a kivonás napjától számított 1 éven belül nem történik meg. meglévő szerződéseken érvényesített utócsere kedvezmény a szerződés 2015-ben kezdődő új biztosítási időszakában is érvényben marad. Előzmény pótdíj: 100% pótdíj határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán gépjárművekre kötött új szerződésekre alkalmazandó, az alábbi két feltétel bármelyikének fennállása esetén: az előzményszerződés megszűnési oka biztosító általi felmondás vagy díjnemfizetés; az előzményszerződés más biztosítónál közös megegyezéssel szűnt meg, és az új szerződésben megjelölt jármű autóbusz, közúti vontató, 3500 kg össztömeg feletti tehergépkocsi vagy 750 kg össztömeg feletti pótkocsi, félpótkocsi. Jármű darabszám pótdíj: 100% pótdíj határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán gépjárművekre kötött új szerződésekre alkalmazandó, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén: a szerződő-üzemben tartó jogi személy; a szerződő az új gfb szerződés kockázatviselésének kezdőnapján már rendelkezik az llianz Hungária Zrt.-nél összesen legalább 5 db olyan határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán meglévő szerződéssel, amelyek a következő járműkategóriák valamelyikéhez tartoznak: autóbusz, közúti vontató, 3500 kg össztömeg feletti tehergépkocsi vagy 750 kg össztömeg feletti pótkocsi, félpótkocsi; a pótdíj a hatodik és minden későbbi rögzítésű új szerződésre alkalmazandó, amenynyiben az új szerződésben megjelölt jármű autóbusz, közúti vontató, 3500 kg össztömeg feletti tehergépkocsi vagy 750 kg össztömeg feletti pótkocsi, félpótkocsi. Partner pótdíj: Ha a szerződő vagy azon vállalatcsoport vagy szerv neve, amelynek a szerződő közvetlen vagy közvetett irányítása alá tartozik, vagy amelyet a szerződő közvetve vagy közvetlenül irányít, megtalálható a Partner pótdíj táblázatban, akkor a díjszámítás során az adott partnerhez tartozó pótdíjat kell alkalmazni. pótdíj nem flotta, nem veterán szerződésekre alkalmazandó. Partner pótdíj táblázat Partnernév Pótdíjszázalék GRI VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság L VOLÁN Zártkörűen Működő utóbuszközlekedési Részvénytársaság T-L FILT 97 keresedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Partnernév GERD-TRNS Árufuvarozási és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű GRND-USZ Személyszállító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű GYRMTI TRNS Árufuvarozási és Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű Pótdíjszázalék tlasz usz Szolgáltató Korlátolt Felelősségű HJDÚ VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság utó-eskort utókereskedelmi és Szervíz Korlátolt Felelősségű ÁCS VOLÁN utóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100% HTVNI VOLÁN Közlekedési Zártkörüen Működő Részvénytársaság H Transport Nemzetközi Fuvarozó Korlátolt Felelősségű KONY VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság LTON VOLÁN Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉRCZES SPED Nemzetközi szállítási, Kereskedelmi és Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű ORSOD VOLÁN Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTLIK-TRNS Árufuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű udapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság uncsák Fuvarozó és Szolgáltató etéti CEZÁR TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Claudibus Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű CROSSEUROP Nemzetközi Fuvarozási Korlátolt Felelősségű Dani-Sped Fuvarozó, Szállítmányozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű DORIN TRNS Fuvarozó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű DUVENECK Logisztikai Korlátolt Felelősségű 50% EUROFORTIS Nemzetközi Szállítmányozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű FECZKÓ-TRNS Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Frikus Hungária Fuvarozási Kft 200% FÜVCOP Kereskedelmi, Idegenforgalmi, Ipari, Vállalkozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű GLMOS TRNS Fuvarozási, Szállítmányozási és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű GRTNER INTERTRNS HUNGÁRI Nemzetközi Fuvarozási Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű GELMNN Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű GEMENC VOLÁN utóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság HERDER TRNSPORT Fuvarozó Korlátolt Felelősségű 200% HMT RODCRGO Nemzetközi Fuvarozási Korlátolt Felelősségű Horváth Rudolf Intertransport Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 200% IKO SPEED Fuvarozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű INKER Kereskedelmi és Szolgáltató etéti társaság Irányjelző Nemzetközi Fuvarozó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű J & S SPEED Fuvarozó Korlátolt Felelősségű JÁSZKUN VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság JUMO TRNS Nemzetközi Szállítmányozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Kanizsa Sprint Kereskedelmi, Szállítmányozási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű KPOS VOLÁN utóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 150% KINGSPED Fuvarozó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Kisalföld Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság KLOKI-TRNS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű KOEL TRNS Korlátolt Felelősségű Komáromi és Társa Oktatási-, Kereskedelmi Manager Korlátolt Felelősségű Kónya Trans Korlátolt Felelősségű KÖNIG Szállítmányozási és Szállítási Korlátolt Felelősségű 200% KÖRÖS VOLÁN utóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság KUNSÁG VOLÁN utóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság L & L - TRNS Nemzetközi és elföldi Fuvarozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű

3 Partner pótdíj táblázat (folytatás) Partnernév Pótdíjszázalék LSZTR-CRGO Fuvarozó Korlátolt Felelősségű LERTON TRNS Fuvarozó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Levissimo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. M KMION TRNS elföldi és Nemzetközi Szállítási, Szállítmányozási Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű M Hungary Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű MÁTR VOLÁN utóbusz-közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság MXICRGÓ Korlátolt Felelősségű MELGER Korlátolt Felelősségű MEMIR SPEED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű MENYHÁRT Trans Közúti Fuvarozó, Szállítmányozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű MM Intertraffic Nemzetközi Fuvarozási Korlátolt Felelősségű MOILUSZ Közlekedési Korlátolt Felelősségű MR REISEN Szállítmányozási és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű NÓGRÁD VOLÁN utóbusz-közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pannon Volán utóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság PÉTER ÉS TÁRS Vámügynökségi és Szállítmányozási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű PETR TRNS Kereskedelmi és Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű PROMPT TRNSPORT Fuvarozó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű QULITRNS-CRGO Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Rapid Rabbit Team Szállítmányozási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű RPIDSPED Fuvarozási és Szállítmányozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 200% RÉMIÁS TRNS Fuvarozó, Szállítmányozó Egyéni Cég Rueda Silver 12 Korlátolt Felelősségű SCHMITZ CRGOULL MGYRORSZÁG Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű SEŐK TRNSPORTE Szállítmányozási és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű SELEXION 2002 Szolgáltató és Fuvarozó Korlátolt Felelősségű SOMLÓ VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Partnernév SUSÁN-TRNS Nemzetközi Fuvarozó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Pótdíjszázalék SZÓ ÉS TÁRS Fuvarozási Korlátolt Felelősségű SZOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZÉKESI Nemzetközi Árufuvarozó Korlátolt Felelősségű 200% SZENTI-TRNS Nemzetközi és elföldi Árufuvarozó Korlátolt Felelősségű TEMMEL Fuvarozási, Szállítmányozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü TEMPOLUX USZ Személyszállító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TEMPOMT 2000 Fuvarozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 150% TERR-CRGO Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TERRVI-TRNS Fuvarozási és Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű Tim Van Vlaandern Transport Fuvarozó Korlátolt Felelősségű TISZ VOLÁN Közlekedési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság TORNÁDÓ Fuvarozó, Szállítmányozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TÓTH és TÁRS Fuvarozó, Szállítmányozó és Vámügyintéző Korlátolt Felelősségű TT Logistics Szállítmányozó és Fuvarozó Korlátolt Felelősségű Tüke usz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság VSI VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság VERSTEIJNEN LOGISTICS Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű VÉRTES VOLÁN utóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 150% VOLÁNUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság VT-RRIV Személyszállító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű WERER'S INTERNTIONL Zártkörűen Működő Részvénytársaság WINKLER TRNSPORT Fuvarozási és Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű WOLF Distribution Ipari, Kereskedelmi és Szállítási Korlátolt Felelősségű WORLD LOGISTIK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Zala Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ZORRO-TRNSPORT Korlátolt Felelősségű SPECINTRNS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 150% kedvezmények megadása ajánlattételkor igényelhető, a kedvezmények az ajánlattételt követően kizárólag akkor érvényesíthetőek, ha a szerződő ezen igényét legkésőbb az új szerződés kockázatviselésének kezdőnapját megelőző napig bejelenti a biztosítónak. iztosító a kockázatviselés kezdőnapjától számított 60 napon belül ellenőrzi a kedvezményre jogosító, vagy pótdíj alapjául szolgáló feltétel meglétét. Ha az ellenőrzéskor megállapítható, hogy a szerződő a kedvezmény igénybevételére a kockázatviselés kezdőnapján nem volt jogosult vagy pótdíj alkalmazására lett volna köteles, akkor a kockázatviselés kezdetére visszamenőleges hatállyal a kedvezményt visszavonja illetve a pótdíjat megállapítja. mennyiben a szerződő meglévő szerződésével kapcsolatos változásokat, hiányzó vagy valóságnak megfelelő adatokat legkésőbb a 2015-ben kezdődő új biztosítási időszak kezdőnapját megelőző napig bejelenti, akkor a szerződést a biztosító annak megfelelően módosítja és a díjat a 2015-ben kezdődő új biztosítási időszak kezdő napjára módosított szerződési adatoknak megfelelően határozza meg.

4 Személygépkocsi tarifa (határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán) meglévő, december 31. vagy azt megelőző kockázatviselési kezdetű szerződésekre személygépkocsi és a szerződő adatai alapján meghatározzuk a tarifapontokat az I. és II. táblázatokból. ( személygépkocsi gyártmányának és a szerződő állandó lakhelyének/székhelyének irányítószáma alapján történő csoportba sorolása a Területi és gyártmány csoportok az llianz Hungária Zrt november 1-jétől alkalmazandó tarifájához 1-2. oldalakon található; a szerződő állandó lakhelyének/székhelyének irányítószáma szerinti területi csoportja a táblázatok 1. oszlopában található.) kapott tarifapontokat összeadjuk, és a személygépkocsi teljesítményéhez tartozó oszlopból (amennyiben a személygépkocsi teljesítménye ismeretlen, a III. táblázat utolsó oszlopából) megkeressük a pontszámnak megfelelő éves alapdíjat. z így kapott éves alapdíjat megszorozzuk a évi bonus-malus besorolásnak megfelelő szorzóval, ezt egészre kerekítjük, így kapjuk a bonus-malusos díjat. díjtarifa szerint alkalmazandó kedvezményszorzóval megszorozzuk a bonus-malusos díjat, ezt egészre kerekítjük, így kapjuk a korrigált bonus-malusos díjat. díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk, majd ezzel megszorozva a korrigált bonus-malusos díjat, aztán kerekítve megkapjuk a pótdíj értékét. Ha a szerződő jogosult az Együttkötési kedvezményre, a korrigált bonus-malusos díjat megszorozva a kedvezmény mértékével, majd kerekítve kapjuk a kedvezmény értékét. korrigált bonus-malusos díjhoz hozzáadva a pótdíj értékét és levonva a kedvezmény értékét, majd az összeget 120-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendő díjat. z éves fizetendő díj nem lehet kevesebb, mint z éves fizetendő díj összegéből a féléves díj 2-vel történő osztással, a negyedéves díj 4-gyel történő osztással, a havi díj 12-vel történő osztással keletkezik. Pótdíjak Díjfizetési gyakorisághoz és módhoz tartozó pótdíjszázalék Díjfizetési gyakoriság Csekk Díjfizetési mód Egyéb díjfizetési mód Éves 11% 0% Féléves 18% 6% Negyedéves 24% 12% Havi nem választható 12% Használati mód Pótdíjszázalék Taxi 100% Veszélyes anyagot szállító jármű 100% e-gf termék Nem e-gf termék Pótdíjszázalék 0% 25% onus-malus szorzók onus-malus besorolás M4 M3 M2 M Díjszorzó 3,28 3,17 2,928 2,795 2,662 2,33 1,797 1,384 1,331 0,932 0,799 0,785 0,772 0,759 0,746 I. személygépkocsi adatai Gépjármű gyártmány csoport C Tarifapont Gépjármű hengerűrtartalma ccm ccm ccm ccm ccm ccm ccm 3000 ccm felett Tarifapont Gépjármű hajtóanyaga Hybrid, elektromos Diesel Egyéb hajtóanyag Tarifapont Gépjármű kora: gyártási év 0-4 év 5 év 6 év 7-8 év 9-11 év év év év év év 25 év felett Tarifapont II. szerződő adatai Szerződő kora: születési év 0-24 év év 28 év év év 33 év év év év év év év év év Tarifapont - Természetes személy Szerződő kora: születési év 73 év 74 év 75 év év 78 év 79 év 80 év év 83 év 84 év év 87-88év 89 év 89 év felettt Tarifapont - Természetes személy Tarifapont - 4 Szerződő állandó lakhelyének/székhelyének területi csoportja a b c d e f g h i j k l m n Tarifapont Szerződő jogosítványának kora: kat. jogosítvány megszerzésének éve (ha van jogosítványa) Nincs jogosítványa 0-3 év 4 év 5 év 6 év 7 év 7 év felett Tarifapont - Természetes személy Tarifapont - 0 III. Tarifapontok alapján számolt díjak től

5 Személygépkocsi tarifa (határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán) meglévő, január 1. és december 31. közötti kockázatviselési kezdetű szerződésekre személygépkocsi és a szerződő adatai alapján meghatározzuk a tarifapontokat az I. és II. táblázatokból. ( személygépkocsi gyártmányának és a szerződő állandó lakhelyének/székhelyének irányítószáma alapján történő csoportba sorolása a Területi és gyártmány csoportok az llianz Hungária Zrt november 1-jétől alkalmazandó tarifájához 1-2. oldalakon található; a szerződő állandó lakhelyének/székhelyének irányítószáma szerinti területi csoportja a táblázatok 2. oszlopában található.) kapott tarifapontokat összeadjuk, és a személygépkocsi teljesítményéhez tartozó oszlopból (amennyiben a személygépkocsi teljesítménye ismeretlen, a III. táblázat utolsó oszlopából) megkeressük a pontszámnak megfelelő éves alapdíjat. z így kapott éves alapdíjat megszorozzuk a évi bonus-malus besorolásnak megfelelő szorzóval, ezt egészre kerekítjük, így kapjuk a bonus-malusos díjat. díjtarifa szerint alkalmazandó kedvezményszorzóval megszorozzuk a bonus-malusos díjat, ezt egészre kerekítjük, így kapjuk a korrigált bonus-malusos díjat. díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk, majd ezzel megszorozva a korrigált bonus-malusos díjat, aztán kerekítve megkapjuk a pótdíj értékét. díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos kedvezményeket összeadjuk, majd ezzel megszorozva a korrigált bonus-malusos díjat, aztán kerekítve megkapjuk a kedvezmény értékét. korrigált bonus-malusos díjhoz hozzáadva a pótdíj értékét és levonva a kedvezmény értékét, majd az összeget 120-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendő díjat. z éves fizetendő díj nem lehet kevesebb, mint z éves fizetendő díj összegéből a féléves díj 2-vel történő osztással, a negyedéves díj 4-gyel történő osztással, a havi díj 12-vel történő osztással keletkezik. Pótdíjak Díjfizetési gyakorisághoz és módhoz tartozó pótdíjszázalék Díjfizetési gyakoriság Csekk Díjfizetési mód Egyéb díjfizetési mód Éves 11% 0% Féléves 17% 5% Negyedéves 22% 10% Havi nem választható 10% Használati mód Pótdíjszázalék Taxi 100% Veszélyes anyagot szállító jármű 100% e-gf termék Nem e-gf termék Pótdíjszázalék 0% 25% onus-malus szorzók onus-malus besorolás M4 M3 M2 M Díjszorzó 2,988 2,878 2,614 2,527 2,164 1,873 1,641 1,452 1,103 0,988 0,9 0,827 0,77 0,712 0,682 I. személygépkocsi adatai Gépjármű gyártmány csoport C Tarifapont Gépjármű hengerűrtartalma ccm ccm ccm ccm ccm ccm ccm 3000 ccm felett Tarifapont Gépjármű hajtóanyaga Hybrid, elektromos Diesel Egyéb hajtóanyag Tarifapont Gépjármű kora: gyártási év 0-3 év 4 év 5 év 6 év 7-9 év év év 25 év felett Tarifapont II. szerződő adatai Szerződő kora: születési év 0-22 év 23 év 24 év 25 év 26 év 27 év 28 év 29 év év év év év év év Tarifapont - Természetes személy Szerződő kora: születési év 70 év 71 év 72 év 73 év 74 év év 77 év 78 év 79 év 80 év 81 év 82 év 82 év felett Tarifapont - Természetes személy Tarifapont - 7 Szerződő állandó lakhelyének/székhelyének területi csoportja a b c d e f g h i j k l m n Tarifapont Szerződő jogosítványának kora: kat. jogosítvány megszerzésének éve (ha van jogosítványa) Nincs jogosítványa 0-3 év 4 év 5 év 6 év 7 év 7 év felett Tarifapont - Természetes személy Tarifapont - 0 III. Tarifapontok alapján számolt díjak től

6 Személygépkocsi tarifa (határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán) meglévő, január 1. és december 31. közötti kockázatviselési kezdetű szerződésekre személygépkocsi és a szerződő adatai alapján meghatározzuk a tarifapontokat az I. és II. táblázatokból. ( személygépkocsi gyártmányának és a szerződő állandó lakhelyének/székhelyének irányítószáma alapján történő csoportba sorolása a Területi és gyártmány csoportok az llianz Hungária Zrt november 1-jétől alkalmazandó tarifájához 1-2. oldalakon található; a szerződő állandó lakhelyének/székhelyének irányítószáma szerinti területi csoportja a táblázatok 3. oszlopában található.) kapott tarifapontokat összeadjuk, és a személygépkocsi teljesítményéhez tartozó oszlopból (amennyiben a személygépkocsi teljesítménye ismeretlen, a III. táblázat utolsó oszlopából) megkeressük a pontszámnak megfelelő éves alapdíjat. z így kapott éves alapdíjat megszorozzuk a évi bonus-malus besorolásnak megfelelő szorzóval, ezt egészre kerekítjük, így kapjuk a bonus-malusos díjat. díjtarifa szerint alkalmazandó kedvezményszorzóval megszorozzuk a bonus-malusos díjat, ezt egészre kerekítjük, így kapjuk a korrigált bonus-malusos díjat. díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk, majd ezzel megszorozva a korrigált bonus-malusos díjat, aztán kerekítve megkapjuk a pótdíj értékét. díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos kedvezményeket összeadjuk, majd ezzel megszorozva a korrigált bonus-malusos díjat, aztán kerekítve megkapjuk a kedvezmény értékét. korrigált bonus-malusos díjhoz hozzáadva a pótdíj értékét és levonva a kedvezmény értékét, majd az összeget 120-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendő díjat. z éves fizetendő díj nem lehet kevesebb, mint z éves fizetendő díj összegéből a féléves díj 2-vel történő osztással, a negyedéves díj 4-gyel történő osztással, a havi díj 12-vel történő osztással keletkezik. Pótdíjak Díjfizetési gyakorisághoz és módhoz tartozó pótdíjszázalék Díjfizetési gyakoriság Csekk Díjfizetési mód Egyéb díjfizetési mód Éves 11% 0% Féléves 17% 6% Negyedéves 22% 12% Havi nem választható nem választható Használati mód Pótdíjszázalék Taxi 100% Veszélyes anyagot szállító jármű 100% e-gf termék Nem e-gf termék Pótdíjszázalék 0% 15% onus-malus szorzók onus-malus besorolás M4 M3 M2 M Díjszorzó 3,75 3,63 3,33 2,836 2,056 1,71 1,5 1,036 0,946 0,886 0,826 0,796 0,78 0,766 0,75 I. személygépkocsi adatai Gépjármű gyártmány csoport C Tarifapont Gépjármű hengerűrtartalma ccm ccm ccm ccm ccm ccm ccm 3000 ccm felett Tarifapont Gépjármű hajtóanyaga Hybrid, elektromos Diesel Egyéb hajtóanyag Tarifapont Gépjármű kora: gyártási év 0-2 év 3 év 4 év 5-9 év év év 22 év év 25 év év 27 év felett Tarifapont II. szerződő adatai Szerződő kora: születési év 0-20 év 21 év 22 év 23 év 24 év 25 év 26 év év év év év év Tarifapont - Természetes személy Szerződő kora: születési év év 69 év 70 év év 73 év év 76 év év 79 év 80 év 81 év 81 év felett Tarifapont - Természetes személy Tarifapont - 3 Szerződő állandó lakhelyének/székhelyének területi csoportja a b c d e f g h i j k l m n Tarifapont Szerződő jogosítványának kora: kat. jogosítvány megszerzésének éve (ha van jogosítványa) Nincs jogosítványa 0-2 év 3 év 4 év 5 év 6-11 év 12 év 12 év felett Tarifapont - Természetes személy Tarifapont - 0 III. Tarifapontok alapján számolt díjak

7 III. Tarifapontok alapján számolt díjak (folytatás) től Személygépkocsi tarifa (határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán) meglévő, január 1. vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződésekre személygépkocsi és a szerződő adatai alapján meghatározzuk a tarifapontokat az I. és II. táblázatokból. ( személygépkocsi gyártmányának és a szerződő állandó lakhelyének/székhelyének irányítószáma alapján történő csoportba sorolása a Területi és gyártmány csoportok az llianz Hungária Zrt november 1-jétől alkalmazandó tarifájához 1-2. oldalakon található; a szerződő állandó lakhelyének/székhelyének irányítószáma szerinti területi csoportja a táblázatok 4. oszlopában található.) kapott tarifapontokat összeadjuk, és a személygépkocsi teljesítményéhez tartozó oszlopból (amennyiben a személygépkocsi teljesítménye ismeretlen, a III. táblázat utolsó oszlopából) megkeressük a pontszámnak megfelelő éves alapdíjat. z így kapott éves alapdíjat megszorozzuk a évi bonus-malus besorolásnak megfelelő szorzóval, ezt egészre kerekítjük, így kapjuk a bonus-malusos díjat. díjtarifa szerint alkalmazandó kedvezményszorzóval megszorozzuk a bonus-malusos díjat, ezt egészre kerekítjük, így kapjuk a korrigált bonus-malusos díjat. díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk, majd ezzel megszorozva a korrigált bonus-malusos díjat, aztán kerekítve megkapjuk a pótdíj értékét. díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos kedvezményeket összeadjuk, majd ezzel megszorozzuk a korrigált bonus-malusos díjat, ezt követően kerekítünk, aztán a kapott értékhez hozzáadjuk a díjtarifa szerint e-gf termék választása esetén alkalmazandó kedvezményt, így kapjuk a kedvezmény értékét. korrigált bonus-malusos díjhoz hozzáadva a pótdíj értékét és levonva a kedvezmény értékét, majd az összeget 120-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendő díjat. z éves fizetendő díj nem lehet kevesebb, mint z éves fizetendő díj összegéből a féléves díj 2-vel történő osztással, a negyedéves díj 4-gyel történő osztással, a havi díj 12-vel történő osztással keletkezik. Pótdíjak és kedvezmények Díjfizetési gyakorisághoz és módhoz tartozó pótdíjszázalék Díjfizetési gyakoriság Csekk Díjfizetési mód Egyéb díjfizetési mód Éves 9% 0% Féléves 13% 4% Negyedéves 18% 9% Havi nem választható nem választható Használati mód Pótdíjszázalék Taxi 100% Veszélyes anyagot szállító jármű 100% e-gf termék éves, bankkártyás díjfizetéssel e-gf termék egyéb díjfizetéssel Nem e-gf termék Kedvezmény onus-malus szorzók onus-malus besorolás M4 M3 M2 M Díjszorzó 4,357 4,247 3,126 2,492 1,956 1,672 1,187 1,103 1,036 0,936 0,887 0,869 0,853 0,836 0,82 I. személygépkocsi adatai Gépjármű gyártmány csoport C Tarifapont Gépjármű hengerűrtartalma ccm ccm ccm ccm ccm ccm ccm 3000 ccm felett Tarifapont Gépjármű hajtóanyaga Hybrid, elektromos Diesel Egyéb hajtóanyag Tarifapont Gépjármű kora: gyártási év 0-1 év 2 év 3 év 4 év 5 év 6-8 év 9-16 év év 22 év év 25 év felett Tarifapont II. szerződő adatai Szerződő kora: születési év 0-25 év 26 év 27 év 28 év év év év év év 71 év Tarifapont - Természetes személy Szerződő kora: születési év év 74 év 75 év 76 év 77 év 78 év 79 év 80 év 81 év 81 év felett Tarifapont - Természetes személy Tarifapont - 3 Szerződő állandó lakhelyének/székhelyének területi csoportja a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y Tarifapont Szerződő jogosítványának kora: kat. jogosítvány megszerzésének éve (ha van jogosítványa) Nincs jogosítványa 0-1 év 2 év 3 év 3 év felett Tarifapont - Természetes személy Tarifapont - 0 Szerződő főtevékenységének TEÁOR (2008) kódjának első két számjegye Egyéb Tarifapont - Természetes személy 0 Tarifapont zon nem természetes személyek esetében, akik nem rendelkeznek TEÁOR(2008) kóddal, a táblázat Egyéb kategóriához tartozó tarifapont értékét kell alkalmazni. III. Tarifapontok alapján számolt díjak

8 III. Tarifapontok alapján számolt díjak (folytatás) től Személygépkocsi tarifa (határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán) új szerződésekre személygépkocsi és a szerződő adatai alapján meghatározzuk a tarifapontokat az I. és II. táblázatokból. ( személygépkocsi gyártmányának és a szerződő állandó lakhelyének/székhelyének irányítószáma alapján történő csoportba sorolása a Területi és gyártmány csoportok az llianz Hungária Zrt november 1-jétől alkalmazandó tarifájához 1-2. oldalakon található; a szerződő állandó lakhelyének/székhelyének irányítószáma szerinti területi csoportja a táblázatok 4. oszlopában található.) kapott tarifapontokat összeadjuk, és a személygépkocsi teljesítményéhez tartozó oszlopból (amennyiben a személygépkocsi teljesítménye ismeretlen, a III. táblázat utolsó oszlopából) megkeressük a pontszámnak megfelelő éves alapdíjat. z így kapott éves alapdíjat megszorozzuk a évi bonus-malus besorolásnak megfelelő szorzóval, ezt egészre kerekítjük, így kapjuk a bonus-malusos díjat. díjtarifa szerint alkalmazandó pótdíjszorzóval megszorozzuk a bonus-malusos díjat, ezt egészre kerekítjük, így kapjuk a korrigált bonus-malusos díjat. díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk, majd ezzel megszorozva a korrigált bonus-malusos díjat, aztán kerekítve megkapjuk a pótdíj értékét. díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos kedvezményeket összeadjuk, majd ezzel megszorozzuk a korrigált bonus-malusos díjat, ezt követően kerekítünk, aztán a kapott értékhez hozzáadjuk a díjtarifa szerint e-gf termék választása esetén alkalmazandó kedvezményt, így kapjuk a kedvezmény értékét. korrigált bonus-malusos díjhoz hozzáadva a pótdíj értékét és levonva a kedvezmény értékét, majd az összeget 120-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendő díjat. z éves fizetendő díj nem lehet kevesebb, mint z éves fizetendő díj összegéből a féléves díj 2-vel történő osztással, a negyedéves díj 4-gyel történő osztással, a havi díj 12-vel történő osztással keletkezik. Pótdíjak és kedvezmények Díjfizetési gyakorisághoz és módhoz tartozó pótdíjszázalék Díjfizetési gyakoriság Csekk Díjfizetési mód Egyéb díjfizetési mód Éves 9% 0% Féléves 13% 4% Negyedéves 18% 9% Havi nem választható nem választható Használati mód Pótdíjszázalék Taxi vagy Személyszállítás (nem-taxi) 100% Veszélyes anyagot szállító jármű 100% e-gf termék éves, bankkártyás díjfizetéssel e-gf termék egyéb díjfizetéssel Nem e-gf termék Kedvezmény onus-malus szorzók onus-malus besorolás M4 M3 M2 M Díjszorzó 1,8 1,3 1,28 1,2 1 0,83 0,77 0,73 0,67 0,65 0,63 0,62 0,61 0,6 0,49 I. személygépkocsi adatai Gépjármű gyártmány csoport C Tarifapont Gépjármű hengerűrtartalma ccm 850 ccm felett Tarifapont 1 0 Gépjármű hajtóanyaga Hybrid, elektromos Diesel Egyéb hajtóanyag Tarifapont Gépjármű kora: gyártási év 0 év 1 év 2 év 3 év 4-5 év 6-8 év 9-18 év év év 23 év év év 28 év 29 év 29 év felett Tarifapont II. szerződő adatai Szerződő kora: születési év 0-18 év 19 év 20 év 21 év 22 év 23 év 24 év év év év év év év év év 72 év Tarifapont - Természetes személy Szerződő kora: születési év év 75 év 76 év 77 év 78 év év 81 év 82 év 83 év 84 év 85 év 86 év 87 év 88 év 89 év 89 év felett Tarifapont - Természetes személy Tarifapont - 5 Szerződő állandó lakhelyének/székhelyének területi csoportja a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y Tarifapont Szerződő jogosítványának kora: kat. jogosítvány megszerzésének éve (ha van jogosítványa) Nincs jogosítványa 0 év 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év 6 év 7 év 8 év 8 év felett Tarifapont - Természetes személy Tarifapont - 0

9 Szerződő főtevékenységének TEÁOR (2008) kódjának első két számjegye Egyéb Tarifapont - Természetes személy 0 Tarifapont zon nem természetes személyek esetében, akik nem rendelkeznek TEÁOR(2008) kóddal, a táblázat Egyéb kategóriához tartozó tarifapont értékét kell alkalmazni. III. Tarifapontok alapján számolt díjak től Meglévő, december 31. vagy azt megelőző kockázatviselési kezdetű határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán, nem személygépjármű szerződések tarifája Pótdíjak minden határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán, nem személygépjárművekre meglévő, december 31. vagy azt megelőző kockázatviselési kezdetű szerződések esetén Díjfizetési gyakorisághoz és módhoz tartozó pótdíjszázalék Díjfizetési gyakoriság Csekk Díjfizetési mód Egyéb díjfizetési mód Éves 11% 0% Féléves 17% 5% Negyedéves 22% 10% Havi nem választható 10% Használati mód Pótdíjszázalék Taxi 100% Veszélyes anyagot szállító jármű 100% e-gf termék Nem e-gf termék I.* Nem e-gf termék II.** Pótdíjszázalék 0% 25% 30% * Minden nem flotta, nem veterán motorkerékpárra és kg össztömegű tehergépkocsira kötött nem e-gf kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás esetében alkalmazandó ** Minden nem flotta, nem veterán segédmotoros-kerékpárra, lassú járműre, munkagépre, mezőgazdasági vontatóra, pótkocsira és félpótkocsira kötött nem e-gf kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás esetében alkalmazandó onus-malus szorzók minden határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán, a bonus-malus rendszerben részt vevő nem személygépjárművekre meglévő, december 31. vagy azt megelőző kockázatviselési kezdetű szerződések esetén onus-malus besorolás M4 M3 M2 M Díjszorzó 2,748 2,638 2,396 2,316 1,983 1,717 1,504 1,331 1,012 0,905 0,825 0,759 0,705 0,652 0,626 Tehergépkocsi tarifa (határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán) meglévő, december 31. vagy azt megelőző kockázatviselési kezdetű szerződésekre tehergépkocsi össztömege, teljesítménye és üzemanyaga, valamint a szerződő állandó lakhelyének/székhelyének területi besorolása alapján megkeressük a táblázatokból az éves alapdíjat. Ismeretlen vagy 0 kg össztömeg adat esetén a következő feltételek alapján állapítjuk meg a díjat: - ha a tehergépkocsi teherbírása 2t alatti, akkor az éves alapdíja a kg össztömegű tehergépkocsi táblázat szerinti éves alapdíjnak felel meg - ha a tehergépkocsi teherbírása 2-6t, akkor az éves alapdíja a kg össztömegű tehergépkocsi táblázat szerinti éves alapdíjnak felel meg - ha a tehergépkocsi teherbírása 6t feletti, akkor az éves alapdíja a kg feletti össztömegű tehergépkocsi táblázat szerinti éves alapdíjnak felel meg. z így kapott díjat megszorozzuk a évi bonus-malus besorolásnak megfelelő határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán, a bonus-malus rendszerben részt vevő nem személygépjárművekre vonatkozó, meglévő, december 31. vagy azt megelőző kockázatviselési kezdetű szerződések esetén alkalmazandó szorzóval, ezt egészre kerekítjük, így kapjuk a bonus-malusos díjat. díjtarifa szerint alkalmazandó kedvezményszorzóval megszorozzuk a bonus-malusos díjat, ezt egészre kerekítjük, így kapjuk a korrigált bonus-malusos díjat. díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk, majd ezzel megszorozva a korrigált bonus-malusos díjat, aztán kerekítve megkapjuk a pótdíj értékét. Ha a szerződő jogosult a Plusz egy jármű kedvezményre, a korrigált bonus-malusos díjat megszorozva a kedvezmény mértékével, majd kerekítve kapjuk a kedvezmény értékét. korrigált bonus-malusos díjhoz hozzáadva a pótdíj értékét és levonva a kedvezmény értékét, majd az összeget 120-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendő díjat. Ebből a féléves díj 2-vel történő osztással, a negyedéves díj 4-gyel történő osztással, a havi díj 12-vel történő osztással keletkezik. Területi csoport besorolás tehergépjárművek esetén Szerződő állandó lakhelyének/székhelyének területi besorolása (megye) aranya megye, Győr-Moson-Sopron megye, Hajdú-ihar megye, Komárom-Esztergom megye, Somogy megye, Vas megye, Veszprém megye települései orsod-baúj-zemplén megye, ács-kiskun megye, ékés megye, Csongrád megye, Fejér megye, Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Nógrád megye, Szabolcs-Szatmár-ereg megye, Tolna megye, Zala megye települései udapest, Pest megye települései Területi csoport C

10 kg össztömegű tehergépkocsi Teljesítmény kg össztömegű tehergépkocsi Teljesítmény Területi csoport Üzemanyag 1-37 kw kw kw kw kw 180 kw felett Területi csoport Üzemanyag 1-37 kw kw kw kw kw 180 kw felett Diesel Egyéb Diesel Egyéb Diesel Egyéb Diesel Egyéb C Diesel Egyéb C Diesel Egyéb kg feletti össztömegű tehergépkocsi Teljesítmény Területi csoport C Üzemanyag 1-37 kw kw kw kw kw 180 kw felett Diesel Egyéb Diesel Egyéb Diesel Egyéb Motorkerékpár és segédmotoros-kerékpár tarifa (határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán) meglévő, december 31. vagy azt megelőző kockázatviselési kezdetű szerződésekre motorkerékpár teljesítménye alapján az első négy táblázatból, segédmotoros-kerékpárnál pedig az ötödik táblázatból a szerződő kora és állandó lakhelye/székhelye szerinti területi besorolása alapján megkeressük az éves alapdíjat. ( szerződő állandó lakhelyének/székhelyének irányítószáma alapján történő csoportba sorolása a Területi és gyártmány csoportok az llianz Hungária Zrt november 1-jétől alkalmazandó tarifájához 1-2. oldalakon található táblázatok 2. oszlopában található.) Ismeretlen vagy 0 teljesítmény adat esetén a következő feltételek alapján állapítjuk meg a díjat: - ha a motorkerékpár hengerűrtartalma ccm, akkor az éves alapdíja a 1-12 kw teljesítményű motorkerékpár táblázat szerinti éves alapdíjnak felel meg - ha a motorkerékpár hengerűrtartalma ccm, akkor az éves alapdíja a kw teljesítményű motorkerékpár táblázat szerinti éves alapdíjnak felel meg - ha a motorkerékpár hengerűrtartalma 350 ccm feletti, akkor az éves alapdíja a 70 kw feletti teljesítményű motorkerékpár táblázat szerinti éves alapdíjnak felel meg Ha a szerződő természetes személy, kora = születési év. mennyiben a szerződő nem természetes személy, a táblázatok utolsó oszlopában található díjak alkalmazandók. Motorkerékpárok esetén az éves alapdíjat megszorozzuk a évi bonus-malus besorolásnak megfelelő határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán, a bonus-malus rendszerben részt vevő nem személygépjárművekre vonatkozó, meglévő, december 31. vagy azt megelőző kockázatviselési kezdetű szerződések esetén alkalmazandó szorzóval, ezt egészre kerekítjük, így kapjuk a bonus-malusos díjat. díjtarifa szerint alkalmazandó kedvezményszorzóval megszorozzuk a bonus-malusos díjat, ezt egészre kerekítjük, így kapjuk a korrigált bonus-malusos díjat. díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk, majd ezzel megszorozva a korrigált bonus-malusos díjat, aztán kerekítve megkapjuk a pótdíj értékét. Ha a szerződő jogosult a Plusz egy jármű kedvezményre, a korrigált bonus-malusos díjat megszorozva a kedvezmény mértékével, majd kerekítve kapjuk a kedvezmény értékét. korrigált bonus-malusos díjhoz hozzáadva a pótdíj értékét és levonva a kedvezmény értékét, majd az összeget 120-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendő díjat. Ebből a féléves díj 2-vel történő osztással, a negyedéves díj 4-gyel történő osztással, a havi díj 12-vel történő osztással keletkezik. Segédmotoros-kerékpárok esetén a díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk, majd ezzel megszorozva az éves alapdíjat, aztán kerekítve megkapjuk a pótdíj értékét. Ha a szerződő jogosult a Plusz egy jármű kedvezményre, az éves alapdíjat megszorozva a kedvezmény mértékével, majd kerekítve kapjuk a kedvezmény értékét. z éves alapdíjhoz hozzáadva a pótdíj értékét és levonva a kedvezmény értékét, majd az összeget 120-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendő díjat. Segédmotoros-kerékpárok esetén kizárólag éves díjfizetési gyakoriság választható. MOTORKERÉKPÁR 1-12 kw teljesítményű motorkerékpár Területi csoport 0-28 év év 35 év felett a,b,c,d,e,f g,h,i,j,k,l,m n kw teljesítményű motorkerékpár Területi csoport 0-28 év év 35 év felett a,b,c,d,e,f g,h,i,j,k,l,m n kw teljesítményű motorkerékpár Területi csoport 0-28 év év 35 év felett a,b,c,d,e,f g,h,i,j,k,l,m n kw feletti teljesítményű motorkerékpár Területi csoport 0-28 év év 35 év felett a,b,c,d,e,f g,h,i,j,k,l,m n SEGÉDMOTOROS-KERÉKPÁR Területi csoport 0-28 év év 35 év felett a,b,c,d,e f g,h,i,j,k,l,m n Egyéb járművek tarifája (határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán) meglévő, december 31. vagy azt megelőző kockázatviselési kezdetű szerződésekre jármű kategóriája alapján megkeressük a táblázatból az éves alapdíjat. mennyiben a jármű részt vesz a bonus-malus rendszerben (autóbusz, közúti vontató és mezőgazdasági vontató), akkor ezt a díjat megszorozzuk a évi bonus-malus besorolásnak megfelelő határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán, a bonus-malus rendszerben részt vevő nem személygépjárművekre vonatkozó, meglévő, december 31. vagy azt megelőző kockázatviselési kezdetű szerződések esetén alkalmazandó szorzóval, ezt egészre kerekítjük, így kapjuk a bonus-malusos díjat. díjtarifa szerint alkalmazandó kedvezményszorzóval megszorozzuk a bonus-malusos díjat, ezt egészre kerekítjük, így kapjuk a korrigált bonus-malusos díjat. díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk, majd ezzel megszorozva a korrigált bonus-malusos díjat, aztán kerekítve megkapjuk a pótdíj értékét. Ha a szerződő jogosult a Plusz egy jármű kedvezményre, a korrigált bonus-malusos díjat megszorozva a kedvezmény mértékével, majd kerekítve kapjuk a kedvezmény értékét. korrigált bonus-malusos díjhoz hozzáadva a pótdíj értékét és levonva a kedvezmény értékét, majd az összeget 120-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendő díjat. z éves fizetendő díj közúti vontatók esetén nem lehet kevesebb, mint Ebből a féléves díj 2-vel történő osztással, a negyedéves díj 4-gyel történő osztással, a havi díj 12-vel történő osztással keletkezik. Ha a jármű nem vesz részt a bonus-malus rendszerben (lassú jármű, munkagép, pótkocsi és félpótkocsi), a díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk, majd ezzel megszorozva az éves alapdíjat, aztán kerekítve megkapjuk a pótdíj értékét. Ha a szerződő jogosult a Plusz egy jármű kedvezményre, az éves alapdíjat megszorozva a kedvezmény mértékével, majd kerekítve kapjuk a kedvezmény értékét. z éves alapdíjhoz hozzáadva a pótdíj értékét és levonva a kedvezmény értékét, majd az összeget 120-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendő díjat. Ebből a féléves díj 2-vel történő osztással, a negyedéves díj 4-gyel történő osztással, a havi díj 12-vel történő osztással keletkezik. utóbusz férőhely utóbusz férőhely utóbusz férőhely utóbusz 79 férőhely felett utóbusz ismeretlen férőhely Közúti vontató 12000ccm alatt Közúti vontató 11999ccm felett Mezőgazdasági vontató Lassú jármű Munkagép Pótkocsi, félpótkocsi kg össztömeg Pótkocsi, félpótkocsi kg össztömeg Pótkocsi, félpótkocsi kg össztömeg felett Pótkocsi, félpótkocsi ismeretlen vagy 0 össztömeg 7 803

11 Meglévő, január 1. és december 31. közötti kockázatviselési kezdetű határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán, nem személygépjármű szerződések tarifája Pótdíjak minden határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán, nem személygépjárművekre meglévő, január 1. és december 31. közötti kockázatviselési kezdetű szerződések esetén Díjfizetési gyakorisághoz és módhoz tartozó pótdíjszázalék* Díjfizetési gyakoriság Csekk Díjfizetési mód Egyéb díjfizetési mód Éves 11% 0% Féléves 17% 6% Negyedéves 22% 12% Havi nem választható 12% * Nem flotta, nem veterán segédmotoros-kerékpárra, lassú járműre, munkagépre, pótkocsira és félpótkocsira kizárólag éves, mezőgazdasági vontatóra féléves vagy éves, motorkerékpárra pedig éves, féléves vagy negyedéves díjfizetési gyakoriság választható Használati mód Pótdíjszázalék Taxi 100% Veszélyes anyagot szállító jármű 100% e-gf termék Nem e-gf termék I.** Nem e-gf termék II.*** Pótdíjszázalék 0% 25% 30% ** Minden nem flotta, nem veterán motorkerékpárra és kg össztömegű tehergépkocsira kötött nem e-gf kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás esetében alkalmazandó *** Minden nem flotta, nem veterán segédmotoros-kerékpárra, lassú járműre, munkagépre, mezőgazdasági vontatóra, pótkocsira és félpótkocsira kötött nem e-gf kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás esetében alkalmazandó Tehergépkocsi tarifa (határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán) meglévő, január 1. és december 31. közötti kockázatviselési kezdetű szerződésekre tarifálás menete kg össztömegű tehergépjárművek esetén: tehergépkocsi össztömege, kora, üzemanyaga, valamint a szerződő állandó lakhelyének/székhelyének területi besorolása alapján megkeressük a táblázatokból az éves alapdíjat, majd ezt megszorozzuk a jármű teljesítményének megfelelő teljesítményszorzóval, aztán kerekítünk. ( szerződő állandó lakhelyének/székhelyének irányítószáma alapján történő csoportba sorolása a Területi és gyártmány csoportok az llianz Hungária Zrt november 1-jétől alkalmazandó tarifájához 1-2. oldalakon található táblázat 3. oszlopában található.) z így kapott díjat megszorozzuk a évi bonus-malus besorolásnak megfelelő határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán kg össztömegű tehergépjárművekre vonatkozó, meglévő, január 1. és december 31. közötti kockázatviselési kezdetű szerződések esetén alkalmazandó szorzóval, ezt egészre kerekítjük, így kapjuk a bonus-malusos díjat. díjtarifa szerint alkalmazandó kedvezményszorzóval megszorozzuk a bonus-malusos díjat, ezt egészre kerekítjük, így kapjuk a korrigált bonus-malusos díjat. díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk, majd ezzel megszorozva a korrigált bonus-malusos díjat, aztán kerekítve megkapjuk a pótdíj értékét. Ha a szerződő jogosult a Plusz egy jármű kedvezményre, a korrigált bonus-malusos díjat megszorozva a kedvezmény mértékével, majd kerekítve kapjuk a kedvezmény értékét. korrigált bonus-malusos díjhoz hozzáadva a pótdíj értékét és levonva a kedvezmény értékét, majd az összeget 120-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendő díjat. z éves fizetendő díj nem lehet kevesebb, mint 1850 kg össztömeg alatti tehergépkocsik esetén 7 320, kg összetömegűek esetén , kg össztömegűek esetén , kg össztömegűek esetén pedig z éves fizetendő díj összegéből a féléves díj 2-vel történő osztással, a negyedéves díj 4-gyel történő osztással, a havi díj 12-vel történő osztással keletkezik. tarifálás menete kg össztömegű illetve kg össztömeg feletti tehergépjárművek esetén: tehergépkocsi össztömege és teljesítménye, valamint a szerződő típusa (természetes vagy nem természetes személy) és állandó lakhelyének/székhelyének területi besorolása alapján megkeressük a táblázatokból az éves alapdíjat ( szerződő állandó lakhelyének/székhelyének irányítószáma alapján történő csoportba sorolása a Területi és gyártmány csoportok az llianz Hungária Zrt november 1-jétől alkalmazandó tarifájához 1-2. oldalakon található táblázat 3. oszlopában található.) z így kapott díjat megszorozzuk a évi bonus-malus besorolásnak megfelelő határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán 3500 kg össztömeg feletti tehergépjárművekre vonatkozó, meglévő, január 1. és december 31. közötti kockázatviselési kezdetű szerződések esetén alkalmazandó szorzóval, ezt egészre kerekítjük, így kapjuk a bonus-malusos díjat. díjtarifa szerint alkalmazandó kedvezményszorzóval megszorozzuk a bonus-malusos díjat, ezt egészre kerekítjük, így kapjuk a korrigált bonus-malusos díjat. díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk, majd ezzel megszorozva a korrigált bonus-malusos díjat, aztán kerekítve megkapjuk a pótdíj értékét. korrigált bonus-malusos díjhoz hozzáadva a pótdíj értékét, majd az összeget 120-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendő díjat. z éves fizetendő díj nem lehet kevesebb, mint kg összetömegű tehergépkocsik esetén , kg össztömeg feletti tehergépkocsik esetén pedig z éves fizetendő díj összegéből a féléves díj 2-vel történő osztással, a negyedéves díj 4-gyel történő osztással, a havi díj 12-vel történő osztással keletkezik. onus-malus szorzók határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán kg össztömegű tehergépjárművekre meglévő, január 1. és december 31. közötti kockázatviselési kezdetű szerződések esetén onus-malus besorolás M4 M3 M2 M Díjszorzó 2,119 2,009 1,767 1,755 1,742 1,73 1,21 0,883 0,799 0,678 0,569 0,484 0,472 0,46 0,448 Teljesítményszorzók határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán kg össztömegű tehergépjárművekre meglévő, január 1. és december 31. közötti kockázatviselési kezdetű szerződések esetén Gépjármű teljesítménye 0-44 kw kw kw kw kw kw 114 kw felett Díjszorzó 0, ,0608 1,1164 1,1401 1,1642 1,2161 onus-malus szorzók határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán 3500 kg össztömeg feletti tehergépjárművekre meglévő, január 1. és december 31. közötti kockázatviselési kezdetű szerződések esetén onus-malus besorolás M4 M3 M2 M Díjszorzó 2,349 2,239 1,997 1,984 1,972 1,96 1,21 1,125 1,004 0,762 0,75 0,738 0,484 0,472 0, kg össztömegű tehergépkocsi Gépjármű kora: gyártási év 0-3 év 4-11 év év 20 év felett Területi csoport Üzemanyag a,b,c d e f,g h,i j,k l,m,n Diesel Egyéb Diesel Egyéb Diesel Egyéb Diesel Egyéb kg össztömegű tehergépkocsi Gépjármű kora: gyártási év 0-3 év 4-11 év év 20 év felett Területi csoport Üzemanyag a,b,c d e f,g h,i j,k l,m,n Diesel Egyéb Diesel Egyéb Diesel Egyéb Diesel Egyéb kg össztömegű tehergépkocsi Gépjármű kora: gyártási év 0-3 év 4-11 év év 20 év felett Területi csoport Üzemanyag a,b,c d e f,g h,i j,k l,m,n Diesel Egyéb Diesel Egyéb Diesel Egyéb Diesel Egyéb kg össztömegű tehergépkocsi Gépjármű kora: gyártási év 0-3 év 4-11 év év 20 év felett Területi csoport Üzemanyag a,b,c d e f,g h,i j,k l,m,n Diesel Egyéb Diesel Egyéb Diesel Egyéb Diesel Egyéb kg össztömegű tehergépkocsi Területi csoport a,b k,l,m,n c,d,e f g,h,j i Teljesítmény Szerződő típusa 1-84 kw kw kw kw 274 kw felett Természetes személy Nem term. személy Természetes személy Nem term. személy Természetes személy Nem term. személy Természetes személy Nem term. személy Természetes személy Nem term. személy Természetes személy Nem term. személy kg feletti össztömegű tehergépkocsi Területi csoport a,b k,l,m,n c,d,e f g,h,j i Teljesítmény Szerződő típusa 1-84 kw kw kw kw 274 kw felett Természetes személy Nem term. személy Természetes személy Nem term. személy Természetes személy Nem term. személy Természetes személy Nem term. személy Természetes személy Nem term. személy Természetes személy Nem term. személy

12 onus-malus szorzók minden határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán, a bonus-malus rendszerben részt vevő nem személygépjárművekre, nem tehergépjárművekre meglévő, január 1. és december 31. közötti kockázatviselési kezdetű szerződések esetén onus-malus besorolás M4 M3 M2 M Díjszorzó 3,038 2,928 2,686 2,287 1,658 1,379 1,21 0,835 0,762 0,714 0,666 0,641 0,629 0,617 0,605 Motorkerékpár és segédmotoros-kerékpár tarifa (határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán) meglévő, január 1. és december 31. közötti kockázatviselési kezdetű szerződésekre motorkerékpár teljesítménye alapján az első négy táblázatból, segédmotoros-kerékpárnál pedig az ötödik táblázatból a szerződő kora és állandó lakhelye/székhelye szerinti területi besorolása alapján megkeressük az éves alapdíjat. ( szerződő állandó lakhelyének/székhelyének irányítószáma alapján történő csoportba sorolása a Területi és gyártmány csoportok az llianz Hungária Zrt november 1-jétől alkalmazandó tarifájához 1-2. oldalakon található táblázatok 3. oszlopában található.) Motorkerékpárok esetén az éves alapdíjat megszorozzuk a évi bonus-malus besorolásnak megfelelő határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán, a bonus-malus rendszerben részt vevő nem személygépjárművekre, nem tehergépjárművekre vonatkozó, meglévő, január 1. és december 31. közötti kockázatviselési kezdetű szerződések esetén alkalmazandó szorzóval, ezt egészre kerekítjük, így kapjuk a bonus-malusos díjat. díjtarifa szerint alkalmazandó kedvezményszorzóval megszorozzuk a bonus-malusos díjat, ezt egészre kerekítjük, így kapjuk a korrigált bonus-malusos díjat. díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk, majd ezzel megszorozva a korrigált bonus-malusos díjat, aztán kerekítve megkapjuk a pótdíj értékét. Ha a szerződő jogosult a Plusz egy jármű kedvezményre, a korrigált bonus-malusos díjat megszorozva a kedvezmény mértékével, majd kerekítve kapjuk a kedvezmény értékét. korrigált bonus-malusos díjhoz hozzáadva a pótdíj értékét és levonva a kedvezmény értékét, majd az összeget 120-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendő díjat. z éves fizetendő díj nem lehet kevesebb, mint a 0-12 kw és a kw teljesítményű motorkerékpárok esetén 4 320, a kw és a 70 kw feletti teljesítményűek esetén pedig z éves fizetendő díj összegéből a féléves díj 2-vel történő osztással, a negyedéves díj 4-gyel történő osztással keletkezik. Motorkerékpárok esetében havi díjfizetési gyakoriság nem választható. Segédmotoros-kerékpárok esetén a díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk, majd ezzel megszorozva az éves alapdíjat, aztán kerekítve megkapjuk a pótdíj értékét. Ha a szerződés jogosult a Plusz egy jármű kedvezményre, az éves alapdíjat megszorozva a kedvezmény mértékével, majd kerekítve kapjuk a kedvezmény értékét. z éves alapdíjhoz hozzáadva a pótdíj értékét és levonva a kedvezmény értékét, majd az összeget 120-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendő díjat. z éves fizetendő díj segédmotoros-kerékpárok esetén nem lehet kevesebb, mint Segédmotoros-kerékpárok esetén kizárólag éves díjfizetési gyakoriság választható. MOTORKERÉKPÁR 0-12 kw teljesítményű motorkerékpár Területi csoport 0-27 év év 34 év felett a,b c,d,e,f,g h,i,j,k,l,m,n kw teljesítményű motorkerékpár Területi csoport 0-27 év év 34 év felett a,b c,d,e,f,g h,i,j,k,l,m,n kw teljesítményű motorkerékpár Területi csoport 0-27 év év 34 év felett a,b c,d,e,f,g h,i,j,k,l,m,n kw feletti teljesítményű motorkerékpár Területi csoport 0-27 év év 34 év felett a,b c,d,e,f,g h,i,j,k,l,m,n SEGÉDMOTOROS-KERÉKPÁR Területi csoport 0-27 év év 34 év felett a,b,c d e,f,g,h i,j,k,l,m,n Egyéb járművek tarifája (határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán) meglévő, január 1. és december 31. közötti kockázatviselési kezdetű szerződésekre jármű kategóriája alapján megkeressük a táblázatból az éves alapdíjat. mennyiben a jármű részt vesz a bonus-malus rendszerben (autóbusz, közúti vontató és mezőgazdasági vontató), akkor ezt a díjat megszorozzuk a évi bonus-malus besorolásnak megfelelő határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán, a bonus-malus rendszerben részt vevő nem személygépjárművekre, nem tehergépjárművekre vonatkozó, meglévő, január 1. és december 31. közötti kockázatviselési kezdetű szerződések esetén alkalmazandó szorzóval, ezt egészre kerekítjük, így kapjuk a bonus-malusos díjat. díjtarifa szerint alkalmazandó kedvezményszorzóval megszorozzuk a bonus-malusos díjat, ezt egészre kerekítjük, így kapjuk a korrigált bonus-malusos díjat. díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk, majd ezzel megszorozva a korrigált bonus-malusos díjat, aztán kerekítve megkapjuk a pótdíj értékét. Ha a szerződő jogosult a Plusz egy jármű kedvezményre, a korrigált bonus-malusos díjat megszorozva a kedvezmény mértékével, majd kerekítve kapjuk a kedvezmény értékét. korrigált bonus-malusos díjhoz hozzáadva a pótdíj értékét és levonva a kedvezmény értékét, majd az összeget 120-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendő díjat. z éves fizetendő díj nem lehet kevesebb, mint a jármű kategóriájához tartozó minimum díj (a táblázat utolsó oszlopában található). z éves fizetendő díj összegéből a féléves díj 2-vel történő osztással, a negyedéves díj 4-gyel történő osztással, a havi díj 12-vel történő osztással keletkezik. Mezőgazdasági vontatók esetében kizárólag féléves vagy éves díjfizetési gyakoriság választható. Ha a jármű nem vesz részt a bonus-malus rendszerben (lassú jármű, munkagép, pótkocsi és félpótkocsi), a díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk, majd ezzel megszorozva az éves alapdíjat, aztán kerekítve megkapjuk a pótdíj értékét. Ha a szerződő jogosult a Plusz egy jármű kedvezményre, az éves alapdíjat megszorozva a kedvezmény mértékével, majd kerekítve kapjuk a kedvezmény értékét. z éves alapdíjhoz hozzáadva a pótdíj értékét és levonva a kedvezmény értékét, majd az összeget 120-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendő díjat. z éves fizetendő díj nem lehet kevesebb, mint a jármű kategóriájához tartozó minimum díj (a táblázat utolsó oszlopában található). z éves fizetendő díj összegéből a féléves díj 2-vel történő osztással, a negyedéves díj 4-gyel történő osztással, a havi díj 12-vel történő osztással keletkezik. Lassú jármű, munkagép, pótkocsi, félpótkocsi esetében kizárólag éves díjfizetési gyakoriság választható. Minimum díj utóbusz férőhely utóbusz férőhely utóbusz férőhely utóbusz 79 férőhely felett Minimum díj Közúti vontató 12000ccm alatt Közúti vontató 11999ccm felett Mezőgazdasági vontató Lassú jármű Minimum díj Munkagép Pótkocsi, félpótkocsi kg össztömeg Pótkocsi, félpótkocsi kg össztömeg Pótkocsi, félpótkocsi kg össztömeg felett Meglévő, január 1. vagy azt követő kockázatviselési kezdetű határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán, nem személygépjármű szerződések tarifája Pótdíjak és kedvezmények minden határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán, nem személygépjárművekre meglévő, január 1. vagy azt követő szerződések esetén Díjfizetési gyakorisághoz és módhoz tartozó pótdíjszázalék* Díjfizetési gyakoriság Csekk Díjfizetési mód Egyéb díjfizetési mód Éves 9% 0% Féléves 13% 4% Negyedéves 18% 9% Havi nem választható 9% * Nem flotta, nem veterán segédmotoros-kerékpárra, lassú járműre, munkagépre, pótkocsira és félpótkocsira kizárólag éves, mezőgazdasági vontatóra féléves vagy éves, motorkerékpárra pedig éves, féléves vagy negyedéves díjfizetési gyakoriság választható Használati mód Pótdíjszázalék Taxi 100% Veszélyes anyagot szállító jármű 100% e-gf termék éves, bankkártyás díjfizetéssel e-gf termék egyéb díjfizetéssel Nem e-gf termék Kedvezmény Tehergépkocsi tarifa (határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán) meglévő, január 1. vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződésekre tarifálás menete kg össztömegű tehergépjárművek esetén: tehergépkocsi össztömege, kora, üzemanyaga, valamint a szerződő állandó lakhelyének/székhelyének területi besorolása alapján megkeressük a táblázatokból az éves alapdíjat, majd ezt megszorozzuk a jármű teljesítményének megfelelő teljesítményszorzóval valamint a szerződő főtevékenységének TEÁOR (2008) kódjához tartozó szorzóval, aztán kerekítünk. ( szerződő állandó lakhelyének/székhelyének irányítószáma alapján történő csoportba sorolása a Területi és gyártmány csoportok az llianz Hungária Zrt november 1-jétől alkalmazandó tarifájához 1-2. oldalakon található táblázat 3. oszlopában található.) z így kapott díjat megszorozzuk a évi bonus-malus besorolásnak megfelelő határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán kg össztömegű tehergépjárművekre vonatkozó, meglévő, január 1. vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződések esetén alkalmazandó szorzóval, ezt egészre kerekítjük, így kapjuk a bonus-malusos díjat. díjtarifa szerint alkalmazandó kedvezményszorzóval megszorozzuk a bonus-malusos díjat, ezt egészre kerekítjük, így kapjuk a korrigált bonus-malusos díjat. díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk, majd ezzel megszorozva a korrigált bonusmalusos díjat, aztán kerekítve megkapjuk a pótdíj értékét. díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos kedvezményeket összeadjuk, majd ezzel megszorozzuk a korrigált bonus-malusos díjat, ezt követően kerekítünk, aztán a kapott értékhez hozzáadjuk a díjtarifa szerint e-gf termék választása esetén alkalmazandó kedvezményt, így kapjuk a kedvezmény értékét. korrigált bonus-malusos díjhoz hozzáadva a pótdíj értékét és levonva a kedvezmény értékét, majd az összeget 120-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendő díjat. z éves fizetendő díj nem lehet kevesebb, mint 1850 kg össztömeg alatti illetve kg összetömegű tehergépkocsik esetén 9 960, kg össztömegű illetve kg össztömegűek esetén pedig z éves fizetendő díj összegéből a féléves díj 2-vel történő osztással, a negyedéves díj 4-gyel történő osztással, a havi díj 12-vel történő osztással keletkezik.

13 tarifálás menete kg össztömegű illetve kg össztömeg feletti tehergépjárművek esetén: tehergépkocsi össztömege és teljesítménye, valamint a szerződő típusa (természetes vagy nem természetes személy) és állandó lakhelyének/székhelyének területi besorolása alapján megkeressük a táblázatokból az éves alapdíjat. ( szerződő állandó lakhelyének/székhelyének irányítószáma alapján történő csoportba sorolása a Területi és gyártmány csoportok az llianz Hungária Zrt november 1-jétől alkalmazandó tarifájához 1-2. oldalakon található táblázat 3. oszlopában található.) z így kapott díjat megszorozzuk a évi bonus-malus besorolásnak megfelelő határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán 3500 kg össztömeg feletti tehergépjárművekre vonatkozó, meglévő, január 1. vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződések esetén alkalmazandó szorzóval, ezt egészre kerekítjük, így kapjuk a bonus-malusos díjat. díjtarifa szerint alkalmazandó kedvezményszorzóval megszorozzuk a bonus-malusos díjat, ezt egészre kerekítjük, így kapjuk a korrigált bonusmalusos díjat. díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk, majd ezzel megszorozva a korrigált bonus-malusos díjat, aztán kerekítve megkapjuk a pótdíj értékét. korrigált bonus-malusos díjhoz hozzáadva a pótdíj értékét, majd az összeget 120-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendő díjat. z éves fizetendő díj nem lehet kevesebb, mint kg összetömegű tehergépkocsik esetén , kg össztömeg feletti tehergépkocsik esetén z éves fizetendő díj összegéből a féléves díj 2-vel történő osztással, a negyedéves díj 4-gyel történő osztással, a havi díj 12-vel történő osztással keletkezik. onus-malus szorzók határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán kg össztömegű tehergépjárművekre meglévő, január 1. vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződések esetén onus-malus besorolás M4 M3 M2 M Díjszorzó 2,145 2,035 2,022 2,008 1,994 1,375 0,935 0,867 0,77 0,729 0,523 0,509 0,495 0,482 0,427 Teljesítményszorzók határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán kg össztömegű tehergépjárművekre meglévő, január 1. vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződések esetén Gépjármű teljesítménye 0-45 kw kw kw kw 114 kw felett Díjszorzó 1 1,3495 1,508 1,6633 2,1926 TEÁOR-szorzók határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán kg össztömegű tehergépjárművekre meglévő, január 1. vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződések esetén Szerződő főtevékenységének TEÁOR (2008) kódjának első két számjegye Egyéb Díjszorzó - Természetes személy 1 Díjszorzó - 0,7792 0,7792 0,916 0,916 0,916 1,1591 1,2415 2, zon nem természetes személyek esetében, akik nem rendelkeznek TEÁOR(2008) kóddal, a táblázat Egyéb kategóriához tartozó tarifapont értékét kell alkalmazni. onus-malus szorzók határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán 3500 kg össztömeg feletti tehergépjárművekre meglévő, január 1. vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződések esetén onus-malus besorolás M4 M3 M2 M Díjszorzó 1,804 1,694 1,683 1,672 1,661 1,1 1,089 0,803 0,759 0,726 0,682 0,429 0,297 0,231 0, kg össztömegű tehergépkocsi Gépjármű kora: gyártási év 0-10 év 10 év felett Területi csoport Üzemanyag a,b,c d,n e,f,g h,i j,k.l,m Diesel Egyéb Diesel Egyéb kg össztömegű tehergépkocsi Gépjármű kora: gyártási év 0-10 év 10 év felett Területi csoport Üzemanyag a,b,c d,n e,f,g h,i j,k.l,m Diesel Egyéb Diesel Egyéb kg össztömegű tehergépkocsi Gépjármű kora: gyártási év 0-10 év 10 év felett Területi csoport Üzemanyag a,b,c d,n e,f,g h,i j,k.l,m Diesel Egyéb Diesel Egyéb kg össztömegű tehergépkocsi Gépjármű kora: gyártási év 0-10 év 10 év felett Területi csoport Üzemanyag a,b,c d,n e,f,g h,i j,k.l,m Diesel Egyéb Diesel Egyéb kg össztömegű tehergépkocsi Területi csoport a,b k,l,m,n c,d,e f g,h,j i Teljesítmény Szerződő típusa 1-84 kw kw kw kw 274 kw felett Természetes személy Nem term. személy Természetes személy Nem term. személy Természetes személy Nem term. személy Természetes személy Nem term. személy Természetes személy Nem term. személy Természetes személy Nem term. személy kg feletti össztömegű tehergépkocsi Területi csoport a,b k,l,m,n c,d,e f g,h,j i Teljesítmény Szerződő típusa 1-84 kw kw kw kw 274 kw felett Természetes személy Nem term. személy Természetes személy Nem term. személy Természetes személy Nem term. személy Természetes személy Nem term. személy Természetes személy Nem term. személy Természetes személy Nem term. személy onus-malus szorzók minden határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán, a bonus-malus rendszerben részt vevő nem személygépjárművekre, nem tehergépjárművekre meglévő, január 1. vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződések esetén onus-malus besorolás M4 M3 M2 M Díjszorzó 2,552 2,442 2,079 1,507 1,254 1,1 0,759 0,693 0,649 0,605 0,583 0,572 0,561 0,55 0,539 Motorkerékpár és segédmotoros-kerékpár tarifa (határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán) meglévő, január 1. vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződésekre Motorkerékpárnál a motorkerékpár teljesítménye alapján az első négy táblázatból a szerződő kora és állandó lakhelye/székhelye szerinti területi besorolása alapján megkeressük az éves alapdíjat, majd ezt megszorozzuk a jármű gyártmányának megfelelő gyártmányszorzóval, aztán kerekítünk. ( szerződő állandó lakhelyének/székhelyének irányítószáma alapján történő csoportba sorolása a Területi és gyártmány csoportok az llianz Hungária Zrt november 1-jétől alkalmazandó tarifájához 1-2. oldalakon található táblázatok 3. oszlopában található.). z így kapott díjat megszorozzuk a évi bonus-malus besorolásnak megfelelő határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán, a bonus-malus rendszerben részt vevő nem személygépjárművekre, nem tehergépjárművekre vonatkozó, meglévő, január 1. vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződések esetén alkalmazandó szorzóval, ezt egészre kerekítjük, így kapjuk a bonus-malusos díjat. díjtarifa szerint alkalmazandó kedvezményszorzóval megszorozzuk a bonus-malusos díjat, ezt egészre kerekítjük, így kapjuk a korrigált bonus-malusos díjat. díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk, majd ezzel megszorozva a korrigált bonus-malusos díjat, aztán kerekítve megkapjuk a pótdíj értékét. díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos kedvezményeket összeadjuk, majd ezzel megszorozzuk a korrigált bonus-malusos díjat, ezt követően kerekítünk, aztán a kapott értékhez hozzáadjuk a díjtarifa szerint e-gf termék választása esetén alkalmazandó kedvezményt, így kapjuk a kedvezmény értékét. korrigált bonus-malusos díjhoz hozzáadva a pótdíj értékét és levonva a kedvezmény értékét, majd az összeget 120-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendő díjat. z éves fizetendő díj nem lehet kevesebb, mint a 0-12 kw és a kw teljesítményű motorkerékpárok esetén 3 960, a kw teljesítményűek esetén 6 600, a 70 kw feletti teljesítményűek esetén pedig z éves fizetendő díj összegéből a féléves díj 2-vel történő osztással, a negyedéves díj 4-gyel történő osztással keletkezik. Motorkerékpárok esetében havi díjfizetési gyakoriság nem választható. Segédmotoros-kerékpárnál az ötödik táblázatból a szerződő kora és állandó lakhelye/székhelye szerinti területi besorolása alapján megkeressük az éves alapdíjat. ( szerződő állandó lakhelyének/székhelyének irányítószáma alapján történő csoportba sorolása a Területi és gyártmány csoportok az llianz Hungária Zrt november 1-jétől alkalmazandó tarifájához 1-2. oldalakon található táblázatok 3. oszlopában található.) Segédmotoros-kerékpárok esetén a díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk, majd ezzel megszorozva az éves alapdíjat, aztán kerekítve megkapjuk a pótdíj értékét. díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos kedvezményeket összeadjuk, majd ezzel megszorozzuk az éves alapdíjat, ezt követően kerekítünk, aztán a kapott értékhez hozzáadjuk a díjtarifa szerint e-gf termék választása esetén alkalmazandó kedvezményt, így kapjuk a kedvezmény értékét. z éves alapdíjhoz hozzáadva a pótdíj értékét és levonva a kedvezmény értékét, majd az összeget 120-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendő díjat. z éves fizetendő díj segédmotoros-kerékpárok esetén nem lehet kevesebb, mint Segédmotoros-kerékpárok esetén kizárólag éves díjfizetési gyakoriság választható.

14 Gyártmányszorzók határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán motorkerékpárokra meglévő, január 1. vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződések esetén Motorkerékpár gyártmánya Díjszorzó CSEPEL, GILER, JW, KWSKI, MZ 0,7932 MW 0,8482 PRILI, PIGGIO 0,8994 KTM, SUZUKI 1 HRLEY-DVIDSON, YMH 1,0591 HOND 1,1384 DUCTI, KEEWY, KYMCO, SIMSON 1,4007 EGYÉ 0,7543 MOTORKERÉKPÁR 0-12 kw teljesítményű motorkerékpár Területi csoport 0-31 év év év 63 év felett c,e,n a,b,d,g f,h,i,j k,l,m kw teljesítményű motorkerékpár Területi csoport 0-31 év év év 63 év felett c,e,n a,b,d,g f,h,i,j k,l,m kw teljesítményű motorkerékpár Területi csoport 0-31 év év év 63 év felett c,e,n a,b,d,g f,h,i,j k,l,m kw feletti teljesítményű motorkerékpár Területi csoport 0-31 év év év 63 év felett c,e,n a,b,d,g f,h,i,j k,l,m SEGÉDMOTOROS-KERÉKPÁR Területi csoport 0-31 év év év 63 év felett a,b,c d e,f,g,h i,j,k,l,m,n Egyéb járművek tarifája (határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán) meglévő, január 1. vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződésekre jármű kategóriája alapján megkeressük a táblázatból az éves alapdíjat. mennyiben a jármű részt vesz a bonus-malus rendszerben (autóbusz, közúti vontató és mezőgazdasági vontató), akkor ezt a díjat megszorozzuk a évi bonus-malus besorolásnak megfelelő határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán, a bonus-malus rendszerben részt vevő nem személygépjárművekre, nem tehergépjárművekre vonatkozó, meglévő, január 1. vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződések esetén alkalmazandó szorzóval, ezt egészre kerekítjük, így kapjuk a bonus-malusos díjat. díjtarifa szerint alkalmazandó kedvezményszorzóval megszorozzuk a bonus-malusos díjat, ezt egészre kerekítjük, így kapjuk a korrigált bonus-malusos díjat. díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk, majd ezzel megszorozva a korrigált bonus-malusos díjat, aztán kerekítve megkapjuk a pótdíj értékét. díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos kedvezményeket összeadjuk, majd ezzel megszorozzuk a korrigált bonus-malusos díjat, ezt követően kerekítünk, aztán a kapott értékhez hozzáadjuk a díjtarifa szerint e-gf termék választása esetén alkalmazandó kedvezményt, így kapjuk a kedvezmény értékét. korrigált bonus-malusos díjhoz hozzáadva a pótdíj értékét és levonva a kedvezmény értékét, majd az összeget 120-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendő díjat. z éves fizetendő díj nem lehet kevesebb, mint a jármű kategóriájához tartozó minimum díj (a táblázat utolsó oszlopában található). z éves fizetendő díj összegéből a féléves díj 2-vel történő osztással, a negyedéves díj 4-gyel történő osztással, a havi díj 12-vel történő osztással keletkezik. Mezőgazdasági vontatók esetében kizárólag féléves vagy éves díjfizetési gyakoriság választható. Ha a jármű nem vesz részt a bonus-malus rendszerben (lassú jármű, munkagép, pótkocsi és félpótkocsi), a díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk, majd ezzel megszorozva az éves alapdíjat, aztán kerekítve megkapjuk a pótdíj értékét. díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos kedvezményeket összeadjuk, majd ezzel megszorozzuk az éves alapdíjat, ezt követően kerekítünk, aztán a kapott értékhez hozzáadjuk a díjtarifa szerint e-gf termék választása esetén alkalmazandó kedvezményt, így kapjuk a kedvezmény értékét. z éves alapdíjhoz hozzáadva a pótdíj értékét és levonva a kedvezmény értékét, majd az összeget 120-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendő díjat. z éves fizetendő díj nem lehet kevesebb, mint a jármű kategóriájához tartozó minimum díj (a táblázat utolsó oszlopában található). z éves fizetendő díj összegéből a féléves díj 2-vel történő osztással, a negyedéves díj 4-gyel történő osztással, a havi díj 12-vel történő osztással keletkezik. Lassú jármű, munkagép, pótkocsi, félpótkocsi esetében kizárólag éves díjfizetési gyakoriság választható. Minimum díj utóbusz férőhely utóbusz férőhely utóbusz férőhely utóbusz 79 férőhely felett Minimum díj Közúti vontató 12000ccm alatt Közúti vontató 11999ccm felett Mezőgazdasági vontató Lassú jármű Minimum díj Munkagép Pótkocsi, félpótkocsi kg össztömeg Pótkocsi, félpótkocsi kg össztömeg Pótkocsi, félpótkocsi kg össztömeg felett Új határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán, nem személygépjármű szerződések tarifája Pótdíjak és kedvezmények minden határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán, nem személygépjárművekre új szerződések esetén Díjfizetési gyakorisághoz és módhoz tartozó pótdíjszázalék* Díjfizetési gyakoriság Csekk Díjfizetési mód Egyéb díjfizetési mód Éves 9% 0% Féléves 13% 4% Negyedéves 18% 9% Havi nem választható 9% * Nem flotta, nem veterán segédmotoros-kerékpárra, lassú járműre, munkagépre, pótkocsira és félpótkocsira kizárólag éves, mezőgazdasági vontatóra féléves vagy éves, motorkerékpárra pedig éves, féléves vagy negyedéves díjfizetési gyakoriság választható Használati mód Pótdíjszázalék Taxi vagy Személyszállítás (nem-taxi) 100% Veszélyes anyagot szállító jármű 100% e-gf termék éves, bankkártyás díjfizetéssel e-gf termék egyéb díjfizetéssel Nem e-gf termék Kedvezmény Tehergépkocsi tarifa (határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán) új szerződésekre tarifálás menete kg össztömegű tehergépjárművek esetén: tehergépkocsi össztömege, kora, üzemanyaga, valamint a szerződő állandó lakhelyének/székhelyének területi besorolása alapján megkeressük a táblázatokból az éves alapdíjat, majd ezt megszorozzuk a jármű teljesítményének megfelelő teljesítményszorzóval valamint a szerződő főtevékenységének TEÁOR (2008) kódjához tartozó szorzóval, aztán kerekítünk. ( szerződő állandó lakhelyének/székhelyének irányítószáma alapján történő csoportba sorolása a Területi és gyártmány csoportok az llianz Hungária Zrt november 1-jétől alkalmazandó tarifájához 1-2. oldalakon található táblázat 3. oszlopában található.) z így kapott díjat megszorozzuk a évi bonus-malus besorolásnak megfelelő határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán kg össztömegű tehergépjárművekre vonatkozó, új szerződések esetén alkalmazandó szorzóval, ezt egészre kerekítjük, így kapjuk a bonus-malusos díjat. díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk, majd ezzel megszorozva a bonus-malusos díjat, aztán kerekítve megkapjuk a pótdíj értékét. díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos kedvezményeket összeadjuk, majd ezzel megszorozzuk a bonus-malusos díjat, ezt követően kerekítünk, aztán a kapott értékhez hozzáadjuk a díjtarifa szerint e-gf termék választása esetén alkalmazandó kedvezményt, így kapjuk a kedvezmény értékét bonus-malusos díjhoz hozzáadva a pótdíj értékét és levonva a kedvezmény értékét, majd az összeget 120-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendő díjat. z éves fizetendő díj nem lehet kevesebb, mint 1850 kg össztömeg alatti illetve kg összetömegű tehergépkocsik esetén 9 000, kg össztömegű illetve kg össztömegűek esetén pedig z éves fizetendő díj összegéből a féléves díj 2-vel történő osztással, a negyedéves díj 4-gyel történő osztással, a havi díj 12-vel történő osztással keletkezik.

15 tarifálás menete kg össztömegű illetve kg össztömeg feletti tehergépjárművek esetén: tehergépkocsi össztömege és teljesítménye, valamint a szerződő típusa (természetes vagy nem természetes személy) és állandó lakhelyének/székhelyének területi besorolása alapján megkeressük a táblázatokból az éves alapdíjat. ( szerződő állandó lakhelyének/székhelyének irányítószáma alapján történő csoportba sorolása a Területi és gyártmány csoportok az llianz Hungária Zrt november 1-jétől alkalmazandó tarifájához 1-2. oldalakon található táblázat 3. oszlopában található.) z így kapott díjat megszorozzuk a évi bonus-malus besorolásnak megfelelő határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán 3500 kg össztömeg feletti tehergépjárművekre vonatkozó, új szerződések esetén alkalmazandó szorzóval, ezt egészre kerekítjük, így kapjuk a bonus-malusos díjat. díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk, majd ezzel megszorozva a bonus-malusos díjat, aztán kerekítve megkapjuk a pótdíj értékét. bonus-malusos díjhoz hozzáadva a pótdíj értékét, majd az összeget 120-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendő díjat. z éves fizetendő díj nem lehet kevesebb, mint kg összetömegű tehergépkocsik esetén , kg össztömeg feletti tehergépkocsik esetén z éves fizetendő díj összegéből a féléves díj 2-vel történő osztással, a negyedéves díj 4-gyel történő osztással, a havi díj 12-vel történő osztással keletkezik. onus-malus szorzók határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán kg össztömegű tehergépjárművekre új szerződések esetén onus-malus besorolás M4 M3 M2 M Díjszorzó 1,87 1,76 1,65 1,52 0,83 0,8 0,63 0,62 0,5 0,48 0,47 0,46 0,36 0,35 0,3 Teljesítményszorzók határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán kg össztömegű tehergépjárművekre új szerződések esetén Gépjármű teljesítménye 0-45 kw kw kw kw 114 kw felett Díjszorzó 1 1,0838 1,1745 1,2554 1,5143 TEÁOR-szorzók határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán kg össztömegű tehergépjárművekre új szerződések esetén Szerződő főtevékenységének TEÁOR (2008) kódjának első két számjegye Egyéb Díjszorzó - Természetes személy 1 Díjszorzó - 0,8962 0,8962 0,8962 0,9862 0,9862 1,0821 1,2338 2, zon nem természetes személyek esetében, akik nem rendelkeznek TEÁOR(2008) kóddal, a táblázat Egyéb kategóriához tartozó tarifapont értékét kell alkalmazni. onus-malus szorzók határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán 3500 kg össztömeg feletti tehergépjárművekre új szerződések esetén onus-malus besorolás M4 M3 M2 M Díjszorzó 3 2 1,6 1,5 1 0,83 0,82 0,76 0,71 0,58 0,44 0,38 0,33 0,32 0, kg össztömegű tehergépkocsi Gépjármű kora: gyártási év 0-10 év 10 év felett Területi csoport Üzemanyag a,b,c d,n e,f,g h,i j,k.l,m Diesel Egyéb Diesel Egyéb kg össztömegű tehergépkocsi Gépjármű kora: gyártási év 0-10 év 10 év felett Területi csoport Üzemanyag a,b,c d,n e,f,g h,i j,k.l,m Diesel Egyéb Diesel Egyéb kg össztömegű tehergépkocsi Gépjármű kora: gyártási év 0-10 év 10 év felett Területi csoport Üzemanyag a,b,c d,n e,f,g h,i j,k.l,m Diesel Egyéb Diesel Egyéb kg össztömegű tehergépkocsi Gépjármű kora: gyártási év 0-10 év 10 év felett Területi csoport Üzemanyag a,b,c d,n e,f,g h,i j,k.l,m Diesel Egyéb Diesel Egyéb kg össztömegű tehergépkocsi Területi csoport a,b k,l,m,n c,d,e f g,h,j i Teljesítmény Szerződő típusa 0-84 kw kw kw kw 274 kw felett Természetes személy Nem term. személy Természetes személy Nem term. személy Természetes személy Nem term. személy Természetes személy Nem term. személy Természetes személy Nem term. személy Természetes személy Nem term. személy kg feletti össztömegű tehergépkocsi Területi csoport a,b k,l,m,n c,d,e f g,h,j i Teljesítmény Szerződő típusa 0-84 kw kw kw kw 274 kw felett Természetes személy Nem term. személy Természetes személy Nem term. személy Természetes személy Nem term. személy Természetes személy Nem term. személy Természetes személy Nem term. személy Természetes személy Nem term. személy onus-malus szorzók minden határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán, a bonus-malus rendszerben részt vevő nem személygépjárművekre, nem tehergépjárművekre új szerződések esetén onus-malus besorolás M4 M3 M2 M Díjszorzó 2,22 1,89 1,37 1,14 1 0,69 0,63 0,59 0,55 0,53 0,52 0,51 0,5 0,49 0,4 Motorkerékpár és segédmotoros-kerékpár tarifa (határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán) új szerződésekre Motorkerékpárnál a motorkerékpár teljesítménye alapján az első négy táblázatból a szerződő kora és állandó lakhelye/székhelye szerinti területi besorolása alapján megkeressük az éves alapdíjat, majd ezt megszorozzuk a jármű gyártmányának megfelelő gyártmányszorzóval, aztán kerekítünk. ( szerződő állandó lakhelyének/székhelyének irányítószáma alapján történő csoportba sorolása a Területi és gyártmány csoportok az llianz Hungária Zrt november 1-jétől alkalmazandó tarifájához 1-2. oldalakon található táblázatok 3. oszlopában található.). z így kapott díjat megszorozzuk a évi bonus-malus besorolásnak megfelelő határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán, a bonus-malus rendszerben részt vevő nem személygépjárművekre, nem tehergépjárművekre vonatkozó, új szerződések esetén alkalmazandó szorzóval, ezt egészre kerekítjük, így kapjuk a bonus-malusos díjat. díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk, majd ezzel megszorozva a bonus-malusos díjat, aztán kerekítve megkapjuk a pótdíj értékét. díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos kedvezményeket összeadjuk, majd ezzel megszorozzuk a bonus-malusos díjat, ezt követően kerekítünk, aztán a kapott értékhez hozzáadjuk a díjtarifa szerint e-gf termék választása esetén alkalmazandó kedvezményt, így kapjuk a kedvezmény értékét. bonus-malusos díjhoz hozzáadva a pótdíj értékét és levonva a kedvezmény értékét, majd az összeget 120-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendő díjat. z éves fizetendő díj nem lehet kevesebb, mint a 0-12 kw és a kw teljesítményű motorkerékpárok esetén 3 600, a kw teljesítményűek esetén 6 000, a 70 kw feletti teljesítményűek esetén pedig z éves fizetendő díj összegéből a féléves díj 2-vel történő osztással, a negyedéves díj 4-gyel történő osztással keletkezik. Motorkerékpárok esetében havi díjfizetési gyakoriság nem választható. Segédmotoros-kerékpárnál az ötödik táblázatból a szerződő kora és állandó lakhelye/székhelye szerinti területi besorolása alapján megkeressük az éves alapdíjat. ( szerződő állandó lakhelyének/székhelyének irányítószáma alapján történő csoportba sorolása a Területi és gyártmány csoportok az llianz Hungária Zrt november 1-jétől alkalmazandó tarifájához 1-2. oldalakon található táblázatok 3. oszlopában található.) Segédmotoros-kerékpárok esetén a díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk, majd ezzel megszorozva az éves alapdíjat, aztán kerekítve megkapjuk a pótdíj értékét. díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos kedvezményeket összeadjuk, majd ezzel megszorozzuk az éves alapdíjat, ezt követően kerekítünk, aztán a kapott értékhez hozzáadjuk a díjtarifa szerint e-gf termék választása esetén alkalmazandó kedvezményt, így kapjuk a kedvezmény értékét. z éves alapdíjhoz hozzáadva a pótdíj értékét és levonva a kedvezmény értékét, majd az összeget 120-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendő díjat. z éves fizetendő díj segédmotoros-kerékpárok esetén nem lehet kevesebb, mint Segédmotoros-kerékpárok esetén kizárólag éves díjfizetési gyakoriság választható.

16 Gyártmányszorzók határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán motorkerékpárokra új szerződések esetén Motorkerékpár gyártmánya Díjszorzó CSEPEL, GILER, JW, KWSKI, MZ 0,7932 MW 0,8482 PRILI, PIGGIO 0,8994 KTM, SUZUKI 1 HRLEY-DVIDSON, YMH 1,0591 HOND 1,1384 DUCTI, KEEWY, KYMCO, SIMSON 1,4007 EGYÉ 0,7543 MOTORKERÉKPÁR 0-12 kw teljesítményű motorkerékpár Területi csoport 0-30 év év év 62 év felett c,e,n a,b,d,g f,h,i,j k,l,m kw teljesítményű motorkerékpár Területi csoport 0-30 év év év 62 év felett c,e,n a,b,d,g f,h,i,j k,l,m kw teljesítményű motorkerékpár Területi csoport 0-30 év év év 62 év felett c,e,n a,b,d,g f,h,i,j k,l,m kw feletti teljesítményű motorkerékpár Területi csoport 0-30 év év év 62 év felett c,e,n a,b,d,g f,h,i,j k,l,m SEGÉDMOTOROS-KERÉKPÁR Területi csoport 0-30 év év év 62 év felett a,b,c d e,f,g,h i,j,k,l,m,n Egyéb járművek tarifája (határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán) új szerződésekre jármű kategóriája alapján megkeressük a táblázatból az éves alapdíjat. mennyiben a jármű részt vesz a bonus-malus rendszerben (autóbusz, közúti vontató és mezőgazdasági vontató), akkor ezt a díjat megszorozzuk a évi bonus-malus besorolásnak megfelelő határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán, a bonus-malus rendszerben részt vevő nem személygépjárművekre, nem tehergépjárművekre vonatkozó, új szerződések esetén alkalmazandó szorzóval, ezt egészre kerekítjük, így kapjuk a bonus-malusos díjat. díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk, majd ezzel megszorozva a bonus-malusos díjat, aztán kerekítve megkapjuk a pótdíj értékét. díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos kedvezményeket összeadjuk, majd ezzel megszorozzuk a bonus-malusos díjat, ezt követően kerekítünk, aztán a kapott értékhez hozzáadjuk a díjtarifa szerint e-gf termék választása esetén alkalmazandó kedvezményt, így kapjuk a kedvezmény értékét. bonusmalusos díjhoz hozzáadva a pótdíj értékét és levonva a kedvezmény értékét, majd az összeget 120-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendő díjat. z éves fizetendő díj nem lehet kevesebb, mint a jármű kategóriájához tartozó minimum díj (a táblázat utolsó oszlopában található). z éves fizetendő díj összegéből a féléves díj 2-vel történő osztással, a negyedéves díj 4-gyel történő osztással, a havi díj 12-vel történő osztással keletkezik. Mezőgazdasági vontatók esetében kizárólag féléves vagy éves díjfizetési gyakoriság választható. Ha a jármű nem vesz részt a bonus-malus rendszerben (lassú jármű, munkagép, pótkocsi és félpótkocsi), a díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk, majd ezzel megszorozva az éves alapdíjat, aztán kerekítve megkapjuk a pótdíj értékét. díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos kedvezményeket összeadjuk, majd ezzel megszorozzuk az éves alapdíjat, ezt követően kerekítünk, aztán a kapott értékhez hozzáadjuk a díjtarifa szerint e-gf termék választása esetén alkalmazandó kedvezményt, így kapjuk a kedvezmény értékét. z éves alapdíjhoz hozzáadva a pótdíj értékét és levonva a kedvezmény értékét, majd az összeget 120-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendő díjat. z éves fizetendő díj nem lehet kevesebb, mint a jármű kategóriájához tartozó minimum díj (a táblázat utolsó oszlopában található). z éves fizetendő díj összegéből a féléves díj 2-vel történő osztással, a negyedéves díj 4-gyel történő osztással, a havi díj 12-vel történő osztással keletkezik. Lassú jármű, munkagép, pótkocsi, félpótkocsi esetében kizárólag éves díjfizetési gyakoriság választható. Minimum díj utóbusz férőhely utóbusz férőhely utóbusz férőhely utóbusz 79 férőhely felett Minimum díj Közúti vontató 12000ccm alatt Közúti vontató 11999ccm felett Mezőgazdasági vontató Lassú jármű Minimum díj Munkagép Pótkocsi, félpótkocsi kg össztömeg Pótkocsi, félpótkocsi kg össztömeg Pótkocsi, félpótkocsi kg össztömeg felett Határozott idejű szerződések tarifája Havi díj Személygépkocsi Tehergépkocsi Motorkerékpár Segédmotoros-kerékpár 600 Havi díj Négykerekű segédmotoros-kerékpár utóbusz Trolibusz Közúti vontató Havi díj Mezőgazdasági vontató Lassú jármű, Munkagép Pótkocsi, félpótkocsi P és E rendszámos járművek mennyiben a szerződésre alkalmazandó a Partner pótdíj, a táblázatban a jármű kategóriájához tartozó havi díjat a pótdíj mértékével megszorozva, majd az így kapott pótdíj értéket a havi díjhoz hozzáadva kapjuk meg a havi fizetendő díjat.

17 Veterán használatú gépjárművek tarifája veterán használati módnak azok a gépjárművek tesznek eleget, melyek a Magyar Nosztalgia és Hobbijármű Regiszter (MNHJR) vagy a Muzeális Minősítő izottság (MM) által erre vonatkozóan kiállított minősítéssel igazoltan rendelkeznek. Meglévő szerződések esetén a veterán használatú gépjárművek díjtarifája az előzőekben leírt kritériumok alapján veterán használati módúnak minősülő gépjárművek esetében alkalmazható. Új szerződések esetén kizárólag azon esetben alkalmazható a veterán használatú gépjárművek tarifája, ha a szerződő biztosítását az OT Expert Korlátolt Felelősségű on (1084 udapest, Német utca 23.) vagy a Trabant-Wartburg Klub Egyesületen (1112 udapest, arackfa u. 4.) mint társaságunk függő ügynökein keresztül köti meg, és a fent jelzett minősítés igazolását a szerződő a biztosítási ajánlat benyújtásakor az ajánlathoz csatolja. kategóriák értelmezése: Hobbi : 1991-es gyártási évű vagy annál fiatalabb veterán használati módú járművek Veterán : gyártási évű veterán használati módú járművek Oldtimer : 1965-ös gyártási évű vagy annál öregebb veterán használati módú járművek, illetve az MM minősítés alapján Muzeális Járműnek minősített 1984-es gyártási évű vagy annál öregebb veterán használati módú járművek. mennyiben a jármű nem felel meg a fenti feltételeknek, úgy társaságunk jogosult a biztosítási szerződés díját a valós adatokkal (a veterán tarifa mellőzésével), a nem veterán használati módú nem flotta tarifának megfelelően meghatározni. z éves fizetendő díj meghatározása: jármű kategóriája alapján megkeressük a táblázatból az éves alapdíjat. mennyiben a jármű nem vesz részt a bonus-malus rendszerben, az éves fizetendő díj megegyezik a táblázatban szereplő éves alapdíjjal. Ha a jármű részt vesz a bonus-malus rendszerben, az éves alapdíjat megszorozzuk a évi bonus-malus besorolásnak megfelelő szorzóval, majd 120-szal oszthatóvá kerekítünk, így kapjuk meg az éves fizetendő djat. Díjfizetési gyakoriságként kizárólag éves díjfizetés választható. onus-malus szorzók onus-malus besorolás M4 M3 M2 M Díjszorzó 2,54 1,87 1,49 1,17 1,02 1 0,98 0,96 0,94 0,92 0,9 0,88 0,86 0,84 0,82 Jármű besorolása Hobbi Veterán Oldtimer Személygépkocsi, 0-37 kw Személygépkocsi, kw Személygépkocsi, kw Személygépkocsi, kw Személygépkocsi, kw Személygépkocsi, 180 kw felett Motorkerékpár, 0-12 kw Motorkerékpár, kw Motorkerékpár, kw Jármű besorolása Hobbi Veterán Oldtimer Motorkerékpár, 70 kw felett Segédmotoros-kerékpár Tehergépkocsi utóbusz Közúti vontató Mezőgazdasági vontató Lassú jármű Munkagép Pótkocsi, félpótkocsi

18 1000 c d n n 1003 c d n n 1005 c d n n 1011 c d h h 1012 c d j v 1013 c c i i 1014 c c h h 1015 c c g g 1016 c d j v 1018 c d n n 1019 c d n n 1020 d d n n 1021 d d i i 1022 d c h h 1023 d e h h 1024 d e i i 1025 d d j v 1026 d e g g 1027 d e h h 1028 d d k w 1029 d d l x 1030 d d n n 1031 d c j v 1032 d d h h 1033 d d i i 1034 d e g g 1035 d d i i 1036 d d i i 1037 d d i i 1038 d c l x 1039 d c k w 1040 b b n n 1041 b b i i 1042 b b k w 1043 b b j v 1044 b c k w 1045 b b j v 1046 b b j v 1047 b c i i 1048 b c j v 1050 c d n n 1051 c c i i 1052 c c i i 1053 c d g g 1054 c d h h 1055 c c g g 1056 c d g g 1058 c d n n 1060 c c n n 1061 c d h h 1062 c c g g 1063 c c g g 1064 c d g g 1065 c c g g 1066 c c j v 1067 c c k w 1068 c d i i 1069 c c h h 1070 b c n n 1071 b c i i 1072 b b h h 1073 b d i i 1074 b b i i 1075 b b h h 1076 b c g g 1077 b c j v 1078 b b g g 1080 d d n n 1081 d d k w 1082 d d h h 1083 d d h h 1084 d d i i 1085 d d j v 1086 d d i i 1087 d d j v 1088 d d j v 1089 d d i i 1090 d d n n 1091 d d i i 1092 d d l x 1093 d d j v 1094 d e j v 1095 d d j v 1096 d c k w 1097 d d i i 1098 d c j v 1099 d d n n 1100 b b n n 1101 b b j v 1102 b b g g 1103 b b i i 1104 b b i i 1105 b b j v 1106 b c i i 1107 b c j v 1108 b b l x 1110 e e n n 1111 e e i i 1112 e e i i 1113 e d g g 1114 e d j v 1115 e e i i 1116 e e j v 1117 e e i i 1118 e e i i 1119 e d i i 1120 d e n n 1121 d e i i 1122 d e i i 1123 d d h h 1124 d d i i 1125 d e i i 1126 d d i i 1127 d e n n 1128 d e n n 1129 d e n n 1130 d d n n 1131 d d i i 1132 d d j v 1133 d c j v 1134 d e j v 1135 d c l x 1136 d e h h 1137 d e i i 1138 d c h h 1139 d d h h 1140 d d n n 1141 d c j v 1142 d d j v 1143 d d j v 1144 d c i i 1145 d e j v 1146 d c l x 1147 d d i i 1148 d c i i 1149 d c j v 1150 b b n n 1151 b b k w 1152 b b j v 1153 b b j v 1154 b b l x 1155 b b i i 1156 b c k w 1157 b b j v 1158 b d j v 1160 b b n n 1161 b b j v 1162 b b j v 1163 b b k w 1164 b b k w 1165 b b i i 1166 b b n n 1167 b b n n 1170 b b n n 1171 b b j v 1172 b b i i 1173 b c j v 1174 b b k w 1175 b b n n 1176 b b n n 1177 b b n n 1178 b b n n 1180 b b n n 1181 b b l x 1182 b b m y 1183 b c j v 1184 b b l x 1185 b b l x 1186 b c l x 1188 b b m y 1190 b b n n 1191 b b l x 1192 b b l x 1193 b b k w 1194 b b l x 1195 b b m y 1196 b b k w 1198 b b n n 1201 b c j v 1202 b b l x 1203 b b j v 1204 b b k w 1205 b c l x 1210 d c n n 1211 d c k w 1212 d d j v 1213 d c j v 1214 d d h h 1215 d c k w 1216 d c n n 1217 d c n n 1218 d c n n 1220 d d n n 1221 d d i i 1222 d d k w 1223 d c k w 1224 d d l x 1225 d d l x 1228 d d n n 1229 d d n n 1230 b c n n 1231 b c n n 1234 b c n n 1235 b c n n 1237 b b j v 1238 b d i i 1239 b b i i 1242 c c n n 1244 c c n n 1251 c c n n 1255 c c n n 1277 c c n n 1279 c c n n 1281 c c n n 1286 c c n n 1300 c c n n 1307 c c n n 1308 c c n n 1311 c c n n 1325 c c n n 1340 c c n n 1347 c c n n 1360 c c n n 1364 c c n n 1369 c c n n 1370 c c n n 1388 c c n n 1391 c c n n 1396 c c n n 1428 c c n n 1437 c c n n 1441 c c n n 1444 c c n n 1450 c c n n 1453 c c n n 1461 c c n n 1464 c c n n 1475 c c n n 1506 c d n n 1507 c d n n 1511 c d n n 1513 c d n n 1518 c d n n 1519 c d n n 1529 d d i i 1536 c d n n 1537 c d n n 1541 c d n n 1550 c d n n 1554 c d n n 1581 c d n n 1591 c d n n 1625 c c n n 1660 c c n n 1675 c c n n 1704 c c n n 1755 c c n n 1780 c c n n 1827 c c n n 1852 c c n n 1882 c c n n 1905 c c n n 1945 c c n n 1969 c c n n 1979 c c n n 1981 c c n n 1984 c c n n 1987 c c n n 1990 c c n n 1991 c c n n 1994 c c n n 1996 c c n n 1999 c c n n 2000 b d j u 2001 b d n n 2009 b d g r 2011 b b i t 2012 b d n n 2013 b c j u 2014 c d h s 2015 d d f q 2016 b d i t 2017 c e f q 2019 b d n n 2021 d f f q 2022 d e h s 2023 d f i t 2024 c e g r 2025 d f i t 2026 d e i t 2027 f f g r 2028 f g f q 2030 e f g r 2031 e f n n 2035 e e i t 2037 e f n n 2038 e f f q 2039 e f e p 2040 e d i t 2041 e d n n 2042 e d n n 2043 e d n n 2045 d d i t 2046 d d n n 2049 c e g r 2051 d f g r 2053 e f g r 2060 g h f q 2061 g i n n 2063 f h d o 2064 h i e p 2065 f g e p 2066 h i e p 2067 j j e e 2071 c d h s 2072 e f i t 2073 e f f q 2074 d f f q 2080 d e f q 2081 d d j u 2083 c c j u 2084 d c i t 2085 d c j u 2086 e f f q 2087 d d j u 2089 d f g r 2090 d d f q 2091 e f f q 2092 d e i t 2093 d e h s 2094 d f j u 2095 c c g r 2096 c d j u 2097 c c j u 2098 d d g r 2099 d d g r 2100 b d g r 2101 b d n n 2103 b d n n 2111 b d g r 2112 b d i t 2113 b d i t 2114 f g e p 2115 g h f q 2116 h i e p 2117 c e g r 2118 e g f q 2119 b d g r 2120 b d j u 2121 b d n n 2122 b d n n 2123 b d n n 2131 b c h s 2132 b b i t 2133 b d g r 2134 c e g r 2135 d e e p 2141 b b j u 2142 b c g r 2143 c e i t 2144 b d i t 2145 b d i t 2146 b c j u 2151 b d g r 2153 b d n n 2161 b c g r 2162 b d i t 2163 b d f q 2164 c e f q 2165 c e e p 2166 b d e p 2167 c e e p 2170 e g g r 2173 g h f q 2174 h i e p 2175 g h c c 2176 g h d d 2177 i i c c 2181 d f f q 2182 d f f q 2183 e f e p 2184 c e e p 2185 c e e p 2191 e g f q 2192 f g f q 2193 h h f q 2194 h i e p 2200 d f f q 2209 b d e p 2211 d f d o 2212 f g d o 2213 e g f q 2214 i i d o 2215 h i d o 2216 f g d o 2217 e g e p 2220 b d g r 2225 b d f q 2230 b d g r 2233 c d g r 2234 c e g r 2235 c e f q 2241 e f g r 2243 g h e p 2244 e g e p 2251 f h e p 2252 h i d o 2253 h i e p 2254 i j d o 2255 k k d o 2300 g h f q 2309 h i f q 2310 b d i t 2311 b e n n 2313 b e n n 2314 c e j u 2315 b d j u 2316 c e j u 2317 d f h s 2318 d f i t 2319 d f g r 2321 h i g r 2322 h i f q 2330 b d i t 2331 b e n n 2332 b e n n 2335 d e g r 2336 b d j u 2337 b d g r 2338 c e g r 2339 c e g r 2340 f g g r 2343 f h n n 2344 i j e p 2345 h i d o 2347 d f d o 2351 d e e p 2360 b c g r 2363 b c f q 2364 d d e p 2365 e f e p 2366 g h e p 2367 h h e p 2370 h h d o 2371 h h f q 2372 h j n n 2373 h i e p 2374 h j n n 2375 l l b b 2376 j j d o 2377 k k d o 2378 j j c c 2381 m m d o 2400 m m d d 2401 m m n n 2403 m m n n 2404 m m n n 2407 m m d d 2408 m m n n 2421 n n e e 2424 n n d d 2425 n n d d 2426 m m d d 2427 m m f f 2428 n n d d 2431 m m b b 2432 m m d o 2433 m m d o 2434 n n d d 2440 f g f q 2441 f g n n 2443 f g n n 2444 f g n n 2451 g h d o 2452 g j n n 2453 g h e p 2454 j j d o 2455 i i c c 2456 i i d o 2457 j j c c 2458 l l d d 2459 l l d d 2461 d f g r 2462 f g g r 2463 f g f q 2464 e g f q 2465 f g e p 2471 g h e p 2472 h h e p 2473 g h e p 2475 i j g r 2476 i i e p 2477 i i d d 2481 k k f q 2483 k k d o 2484 k k g r 2485 k k g r 2490 k k d o 2500 g h g r 2501 g h n n 2503 g h n n 2508 g g g r 2509 g h n n 2510 g h i t 2511 g g n n 2517 f g g r 2518 f g g r 2519 f f g r 2521 g h g r 2522 f g f q 2523 g h f q 2524 h i d o 2525 h i e p 2526 g h e p 2527 f g e p 2528 e f e p 2529 h h e p 2531 h i g r 2532 h h g r 2533 j j d o 2534 h i f q 2535 h i e p 2536 j j f q 2541 l l e p 2543 l l d o 2544 m m d d 2545 m m e e 2600 d f e p 2601 d f n n 2610 f g d o 2611 h h d o 2612 e f e p 2613 c e e p 2614 d f e p 2615 f g d o 2616 f g d o 2617 h h d o 2618 g h d o 2619 h h c c 2621 e f f q 2623 f g f q 2624 f g c c 2625 g h d o 2626 e f f q 2627 f g f q 2628 g g e p 2629 g h d o 2631 h h d o 2632 i i d o 2633 j j c c 2634 i i c c 2635 m l d o 2636 m l d o 2637 m l d o 2638 m l c c 2639 m l c c 2640 f g e p 2641 f g e p 2642 h h e p 2643 h h c c 2644 j j c c 2645 l k d o 2646 l k c c 2647 m l c c 2648 m l c c 2649 n m c c 2651 i i f q 2652 k k c c 2653 i i e p 2654 k k d o 2655 k k d o 2656 l k c c 2657 i i d o 2658 m l c c 2659 m l c c 2660 n m d d 2668 n m b b 2669 n m c c 2671 n m c c 2672 n n b b 2673 n n b b 2675 n m b b 2676 n m b b 2677 n m b b 2678 n m b b 2681 e f d o 2682 e g d o 2683 g h d o 2685 g h d o 2686 i i d d 2687 i i d d 2688 i i d d 2691 j j d d 2692 k k d d 2693 l k c c 2694 n m c c 2696 n m c c 2697 n m c c 2698 n m c c 2699 n m c c 2700 n n d d 2711 k k c c 2721 h i f q 2723 h h e p 2724 h h e p 2730 j j d d 2735 i j d d 2736 m m c c 2737 k k e e 2738 n m d d 2740 n m c c 2745 n m d d 2747 n m d d 2750 n n d d 2751 n n n n 2755 n n b b 2760 j j d o 2761 j l n n 2764 j j d o 2765 m m d o 2766 n n e p 2767 n n d o 2768 n m d d 2769 m m d d 2800 k l e e 2801 k l n n 2802 k l n n 2803 k l n n 2804 k l n n 2805 k l n n 2807 k l n n 2821 h h e e 2822 f g f f 2823 k l d d 2824 k l d d 2831 i j e e 2832 i j d d 2833 k l c c 2834 k l d d 2835 m m e e 2836 l m d d 2837 l l d d 2840 l m d d 2841 l m n n 2842 l m n n 2851 l l d d 2852 m m e e 2853 l m d d 2854 m m d d 2855 m m d d 2856 n n d d 2858 m m c c 2870 n n d d 2879 n n d d 2881 n n d d 2882 n n d d 2890 m m d d 2891 m m n n 2892 m m n n 2893 m m n n 2896 m m e e 2897 m m d d 2898 n n d d 2899 m m d d 2900 n n d d 2901 n n n n 2903 n n d d 2911 n n b b 2921 n n e e 2922 n n n n 2931 n n e e 2932 n n n n 2942 n n d d 2943 n n d d 2945 n n b b 2947 n n d d 3000 l l d d 3001 l l n n 3009 l k e e 3011 l l d d 3012 j j d d 3013 m m d d 3014 n m d d 3015 n m c c 3016 k k d d 3021 l l d d 3022 l l f f 3023 m m e e 3024 l l e e 3031 l l d d 3032 m m d d 3033 m m d d 3034 m m c c 3035 m m b b 3036 m m c c 3041 k k d d 3042 k k d d 3043 k k d d 3044 j j c c 3045 l l c c 3046 l l c c 3047 l l c c 3051 m m c c 3052 n m c c 3060 n n d d 3063 m m c c 3064 m m d d 3065 n n d d 3066 n m c c 3068 n m c c 3069 n m c c 3070 m m d d 3072 m n n n 3074 n n b b 3075 m m b b 3078 m m d d 3082 n n e e 3100 m m d d 3101 m m n n 3102 m m d d 3104 m m e e 3109 m m d d 3121 m m b b 3123 m m c c 3125 m m d d 3126 m m c c 3127 m m c c 3128 m m c c 3129 m m b b 3131 m m c c 3132 m m c c 3133 n n b b 3134 n n b b 3135 n n b b 3136 m m b b 3137 m m c c 3138 n n b b 3141 m m d d 3142 m m d d 3143 m m d d 3144 m m d d 3145 m m c c 3146 m m c c 3147 m m c c 3151 m m c c 3161 m m b b 3162 m m b b 3163 m m b b 3165 n n b b 3175 n n b b 3176 n n b b 3177 n n b b 3178 n n b b 3179 n n b b 3181 m m c c 3182 m m c c 3183 m m c c 3184 n n b b 3185 m m b b 3186 n n b b 3187 n n b b 3188 n n b b 3200 m m d d 3211 m m c c 3212 m m d d 3213 m m d d 3214 m m d d 3221 m m d d 3231 m m d d 3232 m m e e 3233 m m d d 3234 m m e e 3235 m m d d 3242 n n d d 3245 n n b b 3255 n n b b 3256 n n b b 3257 n n b b 3259 n n b b 3262 n n d d 3265 n n b b 3273 n n b b 3274 n n b b 3282 n n b b 3291 m m d d 3292 m m c c 3296 n n b b 3300 m m d d 3301 m m n n 3304 m m f f 3321 m m c c 3322 m m b b 3323 m m c c 3324 m m c c 3325 m m c c 3326 l m d d 3327 m m b b 3328 m m c c 3331 n n b b 3334 n n b b 3336 m m c c 3337 n n b b 3338 m n n n 3341 m m c c 3342 m n n n 3343 n n b b 3345 n n b b 3346 n n b b 3352 n n b b 3353 n n b b 3354 n n b b 3355 n n b b 3357 n n b b 3358 n n b b 3359 n n b b 3369 n n d d 3371 n n b b 3373 n n b b 3374 n n b b 3375 n n b b 3377 n n b b 3378 n n b b 3379 n n b b 3381 n n a a 3382 n n b b 3384 n n b b 3385 n n b b 3386 n n b b 3387 n n b b 3388 n n a a 3394 m m d d 3395 m m b b 3396 n n b b 3397 m m c c 3398 m m c c 3399 m m d d 3400 n n b b 3401 n n n n 3411 n n b b 3412 n m b b 3413 n m c c 3414 n m c c 3416 n n b b 3417 n n b b 3418 n n b b 3421 n n b b 3423 n n b b 3424 m m c c 3425 n n b b 3426 l m b b 3431 m m b b 3432 m m b b 3433 l m d d 3434 l m e e 3441 n n a a 3442 n n b b 3443 n n a a 3444 n n b b 3450 n n a a 3458 n n b b 3459 n n b b 3461 n n b b 3462 n n b b 3463 n n b b 3464 n n b b 3465 n n b b 3466 n n b b 3500 l m n n 3501 l m d d 3502 l m n n 3503 l m n n 3506 l m n n 3508 l m e e 3509 l m n n 3510 l l f f 3514 l l n n 3515 l l f f 3516 l m d d 3517 l l f f 3518 l l e e 3519 l l g g 3521 l m f f 3523 l m n n 3524 l m e e 3525 l l f f 3526 l l e e 3527 l m f f 3528 l m e e 3529 l m f f 3530 l l f f 3531 l l e e 3532 l l e e 3533 l l e e 3534 l l f f 3535 l l h h 3540 l m n n 3543 l m n n 3544 l m n n 3551 m m b b 3552 m m c c 3553 l m d d 3554 l m b b 3555 l m b b 3556 l m b b 3557 l l d d 3558 l m n n 3559 m m d d 3561 l m e e 3562 m m f f 3563 l m d d 3564 m m d d 3571 l m d d 3572 m m c c 3573 l m c c 3574 m m f f 3575 m m c c 3576 m m b b 3577 m m c c 3578 m m b b 3579 n n b b 3580 n n d d 3581 n n n n 3582 n n n n 3587 n n b b 3588 n n a a 3589 n n a a 3591 n n a a 3592 n n a a 3593 n n b b 3594 n n b b 3595 m m b b 3596 m m b b 3597 m m b b 3598 m m b b 3600 n n d d 3601 n n n n 3604 n n e e 3608 m m d d 3621 n n d d 3625 n n e e 3626 m m c c 3627 n n b b 3630 n n d d 3642 m m c c 3643 m m c c 3644 m m d d 3645 m m c c 3646 n m c c 3648 n n b b 3651 n m d d 3659 m m c c 3661 n n d d 3662 n n d d 3663 m m c c 3700 m m e e 3701 m m n n 3702 m m n n 3704 m m c c 3711 l l e e 3712 m m c c 3713 l m e e 3714 l m d d 3715 m m d d 3716 m m d d 3717 m m c c 3720 n n b b 3725 n n n n 3733 n n d d 3734 n n d d 3735 n n d d 3741 m m c c 3743 m m c c 3744 m m d d 3751 n n e e 3752 n n b b 3754 n n d d 3755 n n e e 3756 n n d d 3757 n n j j 3758 n n e e 3759 n n d d 3761 n n d d 3762 n n d d 3763 n n f f 3764 n n j j 3765 n n d d 3767 n n f f 3768 n n e e 3769 n n d d 3770 m m e e 3773 l m c c 3775 m m c c 3776 l m c c 3777 l l c c 3778 l m d d 3779 m m c c 3783 n m e e 3786 n n d d 3791 l m d d 3792 l l d d 3793 k l d d 3794 m m c c 3795 m m c c 3796 n m c c 3800 m m d d 3809 n n d d 3811 m m d d 3814 n n d d 3815 n n d d 3816 n n d d 3817 n n j j 3821 n n b b 3825 n n e e 3826 n n e e 3834 n n d d 3836 n n d d 3837 n n f f 3841 m m d d 3844 n n d d 3849 n n d d 3852 n n d d 3853 n n d d 3854 n n d d 3855 n n d d 3860 n n f f 3864 n n e e 3865 n n f f 3866 n n d d 3867 n n n n 3868 n n n n 3871 n n d d 3874 n n d d 3882 n n d d 3884 n n d d 3886 n n d d 3887 n n e e 3888 n n d d 3891 n n e e 3893 n n b b 3896 n n b b 3900 n n f f 3902 n n n n 3903 n n d d 3906 n n d d 3907 n n d d 3908 n n d d 3909 n n d d 3910 n m d d 3916 n n d d 3921 n n d d 3923 m m d d 3924 n n d d 3925 n n d d 3926 n n d d 3928 n m b b 3929 n n b b 3935 n n b b 3942 n n b b 3944 n n d d 3945 n m d d 3950 n n d d 3952 n n n n 3957 n n b b 3963 n n b b 3965 n n b b 3973 n n b b 3974 n n b b 3976 n n b b 3977 n n b b 3978 n n b b 3980 n n d d 3981 n n n n 3985 n m c c 3988 n m d d 3989 n n b b 3992 n n d d 3994 n n b b 3997 n n d d 3999 n n d d 4000 i j n n 4001 i j n n 4002 i j e e 4003 i j n n 4012 i k n n 4013 i k n n 4014 i k f f 4015 i k n n 4021 i j n n 4024 i k e e 4025 i j e e 4026 i j e e 4027 i j f f 4028 i k f f 4029 i j e e 4030 i k f f 4031 i k e e 4032 i j f f 4033 i j e e 4034 i j f f 4042 i l n n 4043 i l e e 4044 i l n n 4060 m m c c 4063 i k e e 4064 m m b b 4065 n n b b 4066 n n b b 4069 n n b b 4071 m m b b 4074 n n d d 4075 n n b b 4077 i m n n 4078 i k e e 4079 i k e e 4080 n n d d 4081 n n n n 4085 n n f f 4086 n n d d 4087 n n d d 4095 n n n n 4097 n n b b 4100 n n d d 4103 n n e e 4110 n n d d 4114 n n e e 4117 n n e e 4122 n n d d 4123 n n d d 4124 n n d d 4126 n n d d 4127 n n d d 4130 m m c c 4131 m n n n 4132 m m c c 4133 l m d d 4134 n n d d 4136 n n d d 4141 n m d d 4142 n n b b 4143 n n i i 4144 n n b b 4145 n n b b 4151 n n n n 4152 n n n n 4161 n n b b 4164 n n b b 4171 n n b b 4172 n n b b 4173 n n b b 4177 n n b b 4183 n n b b 4200 l m d d 4201 l m n n 4211 k l c c 4212 m m c c 4224 n m d d 4225 i k f f 4231 n n d d 4234 n n d d 4235 n n d d 4241 k l e e 4242 l l d d 4243 m m e e 4244 n n d d 4245 m m d d 4246 l l e e 4251 j k d d 4252 n n e e 4253 n n d d 4263 l m b b 4266 n n d d 4267 n n d d 4271 j k d d 4272 i k c c 4273 i k c c 4274 j l c c 4275 j l c c 4281 m m c c 4283 m m d d 4287 m m c c 4288 l l d d 4300 n n d d 4311 n n d d 4320 n n d d 4321 n n n n 4324 n n d d 4326 n n d d 4332 n n d d 4333 n n d d 4334 n n e e 4335 n n f f 4336 m m c c 4337 m m c c 4338 m m d d 4341 n n d d 4342 n n b b 4343 n n d d 4354 m m d d 4356 n n d d 4362 n n d d 4363 n n e e 4372 n n d d 4373 n n d d 4374 n n d d 4375 n n d d 4376 n n g g 4400 l l d d 4401 l m n n 4402 l m n n 4403 l m n n 4405 l m f f 4406 l m n n 4431 l l g g 4432 l l f f 4433 l l f f 4434 n m d d 4440 n n d d 4445 m m d d 4446 n m d d 4447 n n d d 4451 l n n n 4456 n n b b 4461 m m c c 4463 n m c c 4465 n n d d 4466 n n d d 4472 n n d d 4475 n n d d 4481 l l h h 4482 m m d d 4483 m m c c 4491 n n b b 4492 n n b b 4495 n n b b 4511 m m c c 4523 n n b b 4531 l l d d 4532 m m c c 4533 m m c c 4535 n n d d 4536 n n d d 4537 m m c c 4542 n n d d 4547 n n b b 4551 l m f f 4552 m m d d 4553 m m d d 4554 m m d d 4555 m m d d 4556 m m d d 4557 m m e e 4558 n n e e 4561 n m d d 4562 n n d d 4563 n n d d 4564 n n d d 4600 n n d d 4611 n n b b 4621 n n b b 4622 n n a a 4623 n n b b 4624 n n a a 4627 n n a a 4628 n n a a 4631 n n b b 4632 n n b b 4633 n n b b 4634 n n b b 4635 n n b b 4641 n n a a 4642 n n b b 4643 n n a a 4644 n n a a 4645 n n a a 4646 n n a a 4700 m m e e 4702 m m n n 4722 n n e e 4732 n n b b 4733 n n b b 4734 n n b b 4742 n n d d 4743 n n d d 4746 n n e e 4751 m m c c 4752 n n d d 4753 n n n n 4755 n n d d 4762 n n b b 4763 n n b b 4764 n n b b 4766 n n b b 4767 n n d d 4800 n n d d 4803 n n d d 4804 n n d d 4811 n n b b 4812 n n b b 4813 n n b b 4822 n n d d 4832 n n d d 4833 n n b b 4835 n n b b 4836 n n b b 4841 n n b b 4842 n n b b 4844 n n b b 4845 n n b b 4911 n n b b 4912 n m c c 4913 n n b b 4921 n n b b 4931 n n b b 4932 n n b b 4933 n n b b 4934 n n b b 4936 n n b b 4937 n n b b 4941 n n b b 4942 n n b b 4943 n n b b 4944 n n b b 4945 n n b b 4946 n n b b 4947 n n b b 4951 n n d d 4952 n n f f 4953 n n d d 4955 n n d d 4956 n n e e 4961 n n b b 4962 n n b b 4963 n n b b 4964 n n b b 4965 n n b b 4966 n n b b 4967 n n d d 4968 n n d d 4969 n n f f 4971 n n d d 4972 n n d d 4973 n n e e 4974 n n f f 4975 n n e e 4976 n n f f 4977 n n d d 5000 m m d d 5001 m m n n 5002 m m n n 5004 m m n n 5005 m m n n 5006 m m n n 5007 m m n n 5008 m m h h 5051 m m c c 5052 m m c c 5053 m m c c 5054 n n d d 5055 n n b b 5061 n n a a 5062 n n b b 5063 m m c c 5064 m m c c 5071 m m b b 5081 m m d d 5082 n n d d 5083 n n b b 5085 m m c c 5091 m m d d 5092 n n d d 5095 n n d d 5100 n m d d 5102 n m c c 5111 l l c c 5124 n m d d 5125 m m d d 5126 k k d d 5131 n n n n 5135 n n b b 5137 n n b b 5152 n m d d 5200 n n d d 5201 n n n n 5211 m m c c 5212 n n e e 5213 n n d d 5231 n n d d 5232 n n e e 5233 n m b b 5234 n n b b 5241 n n b b 5244 n n b b 5300 n n b b 5301 n n n n 5302 n n n n 5308 n n n n 5309 n n d d 5310 n n b b 5311 n n n n 5322 n n b b 5324 n n b b 5331 n n b b 5340 n n b b 5341 n n n n 5358 n n d d 5361 n n b b 5362 n n b b 5401 n n n n 5411 n n b b 5421 n n n n 5430 n n d d 5435 n n e e 5440 n n b b 5449 n n d d 5451 n n b b 5452 n n b b 5453 n n b b 5461 n n d d 5463 n n b b 5464 n n b b 5472 n n n n 5473 n n n n 5474 n n b b 5475 n n b b 5476 n n b b 5501 n n n n 5502 n n e e 5515 n n b b 5516 n n b b 5520 n n b b 5525 n n b b 5526 n n b b 5527 n n b b 5530 n n b b 5534 n n b b 5537 n n b b 5539 n n d d 5551 n n b b 5600 n n d d 5601 n n n n 5602 n n n n 5609 n n b b 5621 n n b b 5622 n n b b 5623 n n d d 5624 n n b b 5630 n n d d 5641 n n b b 5643 n n b b 5662 n n b b 5663 n n b b 5664 n n b b 5665 n n b b 5666 n n b b 5667 n n b b 5668 n n b b 5671 n n e e 5673 n n b b 5674 n n b b 5675 n n b b 5701 n n n n 5722 n n d d 5725 n n b b 5727 n n d d 5731 n n b b 5734 n n d d 5742 n n b b 5743 n n b b 5744 n n b b 5746 n n b b 5820 n n d d 5836 n n b b 5901 n n n n 5903 n n d d 5904 n n d d 5906 n n n n 5908 n n n n 5909 n n n n 5911 n n n n 5919 n n b b 5920 n n b b 5925 n n b b 5931 n n b b 5932 n n b b 5945 n n b b 5949 n n n n 6000 m m e e 6001 m m n n 6004 m m n n 6007 m m n n 6008 m m h h 6010 m n n n 6031 n n b b 6032 m m c c 6034 m m c c 6035 m m d d 6043 n n b b 6044 m m g g 6045 n m d d 6050 n n d d 6055 n m d d 6064 n n b b 6065 n n d d 6066 n n b b 6070 n n b b 6075 n n d d 6085 n n b b 6086 n n b b 6087 n n b b 6090 m m d d 6096 j j b b 6097 n n b b 6098 m m d d 6111 n n b b 6112 n n b b 6113 n n b b 6114 n n b b 6115 n n d d 6131 n n b b 6132 n n b b 6133 n n b b 6134 n n d d 6135 n n b b 6136 n n d d 6137 n n n n 6200 n n d d 6222 n n b b 6223 n n b b 6230 n n e e 6237 n n e e 6239 n n d d 6300 n n d d 6301 n n n n 6311 n n d d 6321 n n d d 6325 n n b b 6327 n n d d 6329 n n n n 6332 n n d d 6333 n n d d 6334 n n d d 6336 n n b b 6341 n n b b 6343 n n b b 6344 n n b b 6345 n n b b 6346 m m b b 6347 m m b b 6352 n n b b 6353 n n b b 6400 n n d d 6411 n n b b 6412 n n b b 6414 n n d d 6424 n n d d 6430 n n b b 6440 n n d d 6445 n n b b 6446 n n b b 6454 n m b b 6456 n n d d 6500 m m d d 6501 m m n n 6502 m m n n 6503 m m c c 6512 m m d d 6513 n m b b 6521 m l d d 6522 n m c c 6523 n m c c 6524 n n b b 6525 n n b b Területi és gyártmány csoportok az llianz Hungária Zrt november 1-jétől alkalmazandó tarifájához 1.

19 6527 n m d d 6528 m m d d 6601 n n n n 6612 n n b b 6613 n n n n 6621 n n b b 6623 n n b b 6624 n n a a 6625 n n b b 6630 n n b b 6635 n n b b 6636 n n b b 6640 n n b b 6641 n n n n 6642 n n n n 6645 n n a a 6646 n n b b 6647 n n b b 6700 k m c c 6701 k m n n 6710 k l d d 6713 k l n n 6720 k l f f 6721 k l f f 6722 k l f f 6723 k l e e 6724 k l d d 6725 k l f f 6726 k l f f 6727 k l e e 6728 k l e e 6729 k l d d 6741 k m n n 6743 k m n n 6750 k l c c 6753 k l f f 6754 i k c c 6755 k l c c 6756 j l b b 6757 k l d d 6758 k l c c 6760 n n b b 6762 m m d d 6763 m m c c 6764 n n b b 6765 n n b b 6766 n n b b 6767 n n b b 6768 n n a a 6769 n n b b 6771 k l e e 6772 k l d d 6773 l m c c 6774 l m c c 6781 l m c c 6786 n n b b 6787 n n b b 6791 k l f f 6792 m m e e 6801 n n n n 6805 n n n n 6806 n n d d 6903 n n n n 6913 n n b b 6921 n n b b 6923 n n b b 6931 n n b b 7001 n n n n 7002 n n n n 7003 n n e e 7011 n n d d 7014 n n b b 7015 n n b b 7016 n n n n 7017 n n b b 7018 n n d d 7019 n n d d 7020 n n d d 7025 n n b b 7027 n n d d 7030 n n d d 7031 n n n n 7038 n n b b 7039 n n b b 7042 n n b b 7043 n n b b 7047 n n b b 7052 m m b b 7054 n n b b 7055 n m n n 7056 m m b b 7057 m m b b 7066 n n b b 7082 n n b b 7085 n n b b 7086 n n b b 7092 n n b b 7093 n n d d 7095 n n b b 7100 l m d d 7101 l m n n 7102 l m n n 7121 k l d d 7122 l m f f 7130 m m c c 7131 m m c c 7132 m m b b 7133 m m b b 7134 m m b b 7136 m m b b 7140 l m c c 7142 m m c c 7143 m m d d 7144 l m c c 7145 l m c c 7146 l m d d 7147 k l c c 7148 l l c c 7149 m m b b 7150 k l e e 7158 l m d d 7159 l m d d 7161 k l d d 7162 k l c c 7163 k l c c 7164 l m d d 7165 k l c c 7171 l m c c 7172 l m c c 7173 l l d d 7174 m m c c 7175 m m c c 7176 n n g g 7181 m m d d 7182 l m c c 7183 m m d d 7184 m m d d 7185 m m d d 7186 l m d d 7187 k l k k 7188 m m h h 7191 n n d d 7193 n n b b 7195 n n d d 7200 m m d d 7202 m m n n 7203 m m n n 7213 n n b b 7226 n n d d 7227 n n b b 7251 n n d d 7252 m m c c 7253 m m c c 7255 m m d d 7256 m m d d 7257 l m c c 7258 l l c c 7261 k l d d 7271 l m c c 7272 m m c c 7273 m m d d 7274 m m c c 7275 m m c c 7276 m m c c 7277 m m n n 7279 m m c c 7282 n n d d 7285 n n b b 7286 n n n n 7300 h j d d 7301 h k n n 7304 h j c c 7305 k l c c 7331 i k c c 7332 k l d d 7333 i k d d 7334 l m c c 7341 m m c c 7342 m m d d 7343 n n d d 7345 m m c c 7346 n n d d 7347 m m d d 7348 m m d d 7349 k l f f 7351 k l f f 7352 l m d d 7353 k l d d 7354 k l d d 7355 k l f f 7356 j l d d 7357 m m c c 7361 m m d d 7362 l m d d 7370 i k c c 7381 k l d d 7383 k l c c 7384 k l d d 7385 k l d d 7386 k l d d 7391 i k c c 7393 i k c c 7394 j k c c 7396 h j d d 7400 j l e e 7401 j l n n 7404 j l n n 7409 j l g g 7431 k l e e 7432 l l d d 7434 l l f f 7435 l m d d 7436 l l e e 7439 m m d d 7441 k l d d 7442 l m d d 7443 m m c c 7444 m m d d 7451 j m n n 7452 k l d d 7453 m m d d 7454 l m d d 7455 m m d d 7456 m m d d 7457 m m d d 7458 m m d d 7461 j m n n 7463 k l d d 7464 l m d d 7465 l m d d 7471 k l c c 7472 k l d d 7473 k l d d 7474 k k d d 7475 k l c c 7476 k l d d 7477 k l c c 7478 k l c c 7479 k l d d 7511 n n d d 7512 n n d d 7514 n n b b 7515 n n b b 7521 k l e e 7522 k l d d 7523 l m d d 7524 m m d d 7525 n n e e 7526 m m e e 7527 m m e e 7531 n n n n 7533 n n d d 7534 n n n n 7541 n n d d 7542 n n f f 7543 n n e e 7544 n n d d 7545 n n d d 7551 n n b b 7552 n n g g 7553 n n d d 7555 n n b b 7557 n n d d 7561 n n d d 7562 n n d d 7564 n n e e 7571 n n n n 7581 n n n n 7582 n n b b 7584 n n b b 7585 n n b b 7586 n n b b 7588 n n b b 7589 n n b b 7600 g j d d 7601 g j n n 7602 g j n n 7603 g j n n 7604 g j n n 7611 g j n n 7612 g j n n 7614 g j n n 7615 g j n n 7616 g j n n 7617 g j n n 7618 g j n n 7620 g i n n 7621 g i f f 7622 g i g g 7623 g i f f 7624 g i g g 7625 g i g g 7626 g i f f 7627 g i f f 7628 g i f f 7629 g i i i 7630 g i f f 7631 g i e e 7632 g i g g 7633 g i g g 7634 g i g g 7635 g i f f 7636 g i f f 7639 g i d d 7661 k k d d 7663 k k c c 7664 i k c c 7666 h j d d 7668 h i d d 7671 i j c c 7672 i k c c 7673 h i c c 7675 h i c c 7677 h i d d 7678 i k c c 7681 i k c c 7682 j l c c 7683 j k d d 7691 g i f f 7693 g i f f 7694 i k d d 7695 i k d d 7696 j l e e 7700 n m c c 7711 m m c c 7712 m m c c 7713 n n n n 7714 n n d d 7715 n n e e 7716 n m c c 7717 n n b b 7718 n n d d 7720 j k c c 7723 j l c c 7724 k l d d 7726 m m d d 7727 n n d d 7728 n m c c 7729 n m n n 7731 i k d d 7732 k k d d 7733 m m c c 7735 n m c c 7737 n m c c 7741 h j e e 7742 h j d d 7743 h j d d 7744 h j c c 7745 j k d d 7747 j k c c 7751 k l d d 7752 m m c c 7753 m m c c 7754 m m d d 7755 n m d d 7756 m m c c 7757 m m c c 7759 n m c c 7761 h i e e 7762 h j c c 7763 h j c c 7766 j k d d 7767 j j n n 7768 k k d d 7771 k k d d 7772 k l d d 7773 m m d d 7774 n m d d 7775 n m c c 7781 n n d d 7782 n m c c 7783 n m d d 7784 m m c c 7785 n n d d 7800 k l c c 7801 k l n n 7811 i j b b 7812 i j c c 7813 j k c c 7814 i k c c 7815 k l e e 7817 k l c c 7818 k k n n 7821 k m n n 7822 m m d d 7823 m m d d 7824 m m c c 7825 m m n n 7826 m m e e 7827 n m d d 7831 h i d d 7833 i j c c 7834 j k c c 7836 l l d d 7837 j k c c 7838 l m b b 7839 m m d d 7841 m m c c 7843 l l b b 7846 l l c c 7847 l l c c 7849 l l d d 7850 l l d d 7851 l l c c 7853 m m c c 7854 l m c c 7900 m m d d 7901 m m n n 7911 m m n n 7912 k l d d 7913 m m d d 7914 l m d d 7915 m m c c 7921 n n d d 7924 n n d d 7926 n n d d 7931 m m n n 7932 m m c c 7934 m m d d 7935 l m d d 7936 l m d d 7937 m m d d 7940 k l d d 7951 j k c c 7952 j m n n 7953 l m d d 7954 l m c c 7956 n m n n 7957 n m e e 7958 n n d d 7964 n n d d 7965 n n n n 7966 n n d d 7967 n n d d 7968 n n f f 7971 m m d d 7972 n n e e 7975 n n d d 7979 n n d d 7980 n n l l 7986 n n n n 7987 n n f f 8000 k l e e 8001 k l n n 8002 k l n n 8003 k l n n 8008 k l n n 8019 k l g g 8041 m m d d 8042 m m d d 8043 m m d d 8044 m m d d 8045 m m c c 8046 m m d d 8051 m m d d 8052 n m e e 8053 n n e e 8056 n n d d 8060 n n d d 8061 n n n n 8062 n n n n 8066 n n d d 8071 m m e e 8072 m m d d 8074 n n e e 8080 i i e p 8081 m m c c 8082 l l b b 8083 l l c c 8085 j j e p 8086 h i f q 8087 h i d o 8088 h h d o 8089 i i d o 8092 k k c c 8093 k k c c 8095 j k e p 8096 j j e p 8097 i j d o 8100 m m d d 8101 m m n n 8103 m m e e 8104 m m e e 8105 l m d d 8111 l m c c 8112 k k c c 8121 m m d o 8123 n n b b 8124 n n b b 8125 n n b b 8126 n n b b 8127 m m c c 8128 m n n n 8131 n n d d 8134 n n b b 8135 n n b b 8136 n n b b 8139 n n n n 8141 m m n n 8142 m m d d 8143 m m d d 8144 m m c c 8145 m m c c 8146 m m c c 8151 m m d d 8152 l m d d 8153 m m n n 8154 m m b b 8155 m m n n 8156 n n b b 8157 m m c c 8161 m m c c 8162 m m c c 8163 m m b b 8164 m m c c 8171 m m e e 8172 m m e e 8173 m m n n 8174 m m c c 8175 k l d d 8181 m m c c 8182 m m d d 8183 l l c c 8184 k l d d 8191 m m c c 8192 l m c c 8193 l l c c 8194 m m c c 8195 l m c c 8196 k l d d 8200 k l e e 8201 k l n n 8202 k l n n 8220 l l e e 8222 l m n n 8223 l m n n 8225 l l c c 8226 m m d d 8227 m m d d 8228 m m c c 8229 m m e e 8230 m m d d 8231 m n n n 8232 m n n n 8233 m n c c 8237 n n d d 8242 n n d d 8246 m m c c 8247 m m c c 8248 m m c c 8250 n n n n 8251 n n d d 8252 n n d d 8253 n n d d 8255 n n d d 8256 n n d d 8257 n n e e 8258 n n f f 8261 n n e e 8262 n n n n 8263 n n d d 8264 n n d d 8285 n n n n 8293 n n n n 8297 n n e e 8300 n n d d 8301 n n n n 8302 n n n n 8303 n n n n 8308 n n b b 8311 n n d d 8312 n n e e 8313 m m e e 8314 n n e e 8315 m m e e 8317 n n n n 8319 n n d d 8321 n n d d 8331 n n n n 8342 n n d d 8345 n n d d 8346 n n d d 8347 n n d d 8348 n n g g 8353 n n d d 8354 m m d d 8355 n n d d 8356 n n d d 8360 m m f f 8361 m m n n 8363 m m n n 8371 m m d d 8372 m m f f 8373 m m d d 8380 m m f f 8381 m m n n 8391 m m e e 8392 m m d d 8393 n n d d 8394 m m f f 8395 m m n n 8400 n n e e 8401 n n n n 8403 n n n n 8409 n m e e 8411 k l f f 8412 k l f f 8413 l m d d 8414 m m c c 8415 m m c c 8418 n n b b 8420 m m d d 8427 n n d d 8429 m m c c 8431 n n d d 8434 n n d d 8436 l n n n 8437 n n n n 8438 n n d d 8440 m m e e 8441 l l d d 8442 l l c c 8443 m l d d 8444 m m c c 8445 m m d d 8446 n n d d 8447 n n g g 8448 n n h h 8449 n n f f 8451 n n e e 8452 n n d d 8454 n n b b 8455 n n d d 8456 n n e e 8457 n n d d 8460 n n d d 8468 n n d d 8474 n n d d 8477 n n d d 8481 n n d d 8482 n n d d 8485 n n d d 8492 n n d d 8497 n n b b 8500 m m d d 8501 m m n n 8511 m m d d 8514 m m c c 8515 m m c c 8518 n n d d 8521 m m c c 8522 m m c c 8531 m m d d 8532 m m e e 8533 m m d d 8534 m m n n 8541 m m d d 8542 m m d d 8543 m m d d 8544 m m n n 8545 m m n n 8551 m m d d 8552 m m d d 8554 n n d d 8555 n n d d 8556 n n d d 8557 m m d d 8558 n n d d 8561 m m d d 8562 m m d d 8563 m m d d 8565 n n d d 8571 m m d d 8581 m m c c 8582 n n e e 8591 m m d d 8592 m m c c 8593 m m c c 8597 n n e e 8598 m m e e 8600 n n e e 8601 n n n n 8602 n n n n 8609 n n f f 8611 n n g g 8612 n n d d 8621 n n e e 8622 n n e e 8623 n n e e 8624 n n f f 8628 n n d d 8630 n n e e 8635 n n d d 8636 n n d d 8638 n n e e 8640 n n e e 8641 n n n n 8642 n n n n 8644 n n n n 8646 n n d d 8647 n n f f 8648 n n e e 8649 n n f f 8651 m m f f 8652 n m d d 8653 n m d d 8654 n n d d 8655 n m d d 8656 n n d d 8658 n n d d 8665 n n n n 8667 n n d d 8681 n n d d 8684 n n d d 8685 m m d d 8691 n n f f 8692 n n d d 8693 n n d d 8694 n n d d 8696 n n d d 8697 n n d d 8699 n n d d 8700 n n d d 8701 n n n n 8705 n n d d 8706 n n e e 8708 n n e e 8709 n n e e 8710 n n e e 8711 n n d d 8712 n n d d 8713 n m d d 8714 n n d d 8717 n n e e 8718 n n d d 8719 n n d d 8721 n n d d 8722 n n e e 8723 n n d d 8724 n n d d 8725 m m c c 8728 m m c c 8731 n n d d 8733 n n d d 8734 n n d d 8735 n n d d 8737 m m h h 8738 n n d d 8739 n n d d 8741 n n d d 8742 m m d d 8743 m m c c 8744 m m c c 8745 m m c c 8746 m m c c 8747 m m c c 8749 m m e e 8751 m m c c 8752 m m d d 8753 m m d d 8754 l m c c 8755 l m n n 8756 l l c c 8761 n n d d 8762 n n d d 8764 n n d d 8767 m m c c 8769 m n n n 8771 m m c c 8772 m m c c 8773 m m c c 8774 l l d d 8776 l m c c 8777 l l c c 8778 l l d d 8782 m m d d 8784 n n d d 8785 n n d d 8788 n n d d 8789 n n e e 8790 n n d d 8792 n n d d 8793 n n e e 8795 n n e e 8796 n n d d 8800 l l e e 8801 l l n n 8808 l l h h 8809 l l f f 8821 m m c c 8822 l m c c 8823 l m n n 8824 m m c c 8825 m m c c 8827 m m c c 8831 l l f f 8832 l m n n 8834 m m d d 8835 m m d d 8849 n n b b 8852 n n d d 8854 m m c c 8855 m m c c 8856 m m d d 8857 m m c c 8861 l l c c 8862 m m b b 8863 m m c c 8864 n m c c 8865 n m c c 8866 m m c c 8868 n m b b 8871 n n n n 8872 n m b b 8873 n n b b 8874 n m c c 8881 l l d d 8882 m m c c 8883 m m c c 8884 m m n n 8885 n m c c 8888 n n b b 8891 n n b b 8896 m m c c 8897 m m c c 8900 k l f f 8901 k l n n 8903 k l n n 8904 k l g g 8906 k l n n 8907 k l n n 8911 l l d d 8912 l m d d 8913 l m d d 8914 l m d d 8915 m m d d 8916 l m n n 8917 l m d d 8918 m m d d 8919 m m d d 8921 l m d d 8922 l m n n 8923 k l d d 8924 l m d d 8925 l m e e 8926 l m n n 8927 l m n n 8928 l m n n 8929 m m c c 8931 l m d d 8932 m m d d 8933 m m n n 8934 l m c c 8935 l m c c 8936 m m d d 8942 l m n n 8943 l m e e 8944 l l d d 8945 m m e e 8951 n n d d 8960 n n d d 8966 n n f f 8969 n n f f 8976 n n d d 8977 n n d d 8981 l m f f 8983 l m e e 8984 m m d d 8985 m m d d 8988 n m d d 8989 l l d d 8990 l l d d 8991 l m e e 8992 l l d d 8994 m m d d 8995 m m d d 8996 m m e e 8997 m m e e 8998 m m d d 8999 n m d d 9000 h k d d 9001 h k n n 9002 h k n n 9004 h k n n 9005 h k n n 9007 h k n n 9010 h j f f 9011 h j g g 9012 h j e e 9013 h j n n 9019 h j e e 9020 h j n n 9021 h j f f 9022 h j f f 9023 h j f f 9024 h j e e 9025 h j f f 9026 h j f f 9027 h j g g 9028 h j f f 9029 h j f f 9030 h j f f 9061 i k e e 9062 i k d d 9063 i k d d 9071 j k d d 9072 m m d d 9073 l m c c 9074 m m c c 9081 i k e e 9082 j l i i 9083 k l f f 9084 j l e e 9085 k l d d 9086 i k d d 9088 l m d d 9090 k l e e 9091 m m d d 9092 l m d d 9093 l m d d 9095 m m d d 9096 l m c c 9097 m m c c 9098 m m c c 9099 k l e e 9100 k l c c 9111 j l d d 9112 l m d d 9113 i k d d 9121 j l d d 9122 k l d d 9123 m m e e 9124 l m d d 9125 m m d d 9126 m m d d 9127 m m d d 9131 m m d d 9132 l m d d 9133 k l d d 9134 k l d d 9135 j l d d 9136 k l d d 9141 h j d d 9142 i k d d 9143 j l e e 9144 k l g g 9145 m m d d 9146 m m d d 9147 m m d d 9151 h j e e 9152 i k d d 9153 h j f f 9154 j l e e 9155 j k e e 9161 k l e e 9162 i k e e 9163 j l e e 9164 k l e e 9165 l l d d 9167 n m e e 9168 m m d d 9169 l m d d 9171 h j d d 9172 i k e e 9173 i k e e 9174 i k f f 9175 i k e e 9176 i k e e 9177 i k e e 9178 k l f f 9181 k l f f 9182 k l e e 9183 j k f f 9184 h j e e 9200 l l f f 9211 m l e e 9221 m l f f 9222 m l g g 9223 m l f f 9224 m l f f 9225 l l g g 9226 l l e e 9228 l l g g 9231 l l f f 9232 k l e e 9233 k l f f 9234 l l e e 9235 k l e e 9241 m m e e 9242 m m f f 9243 m m e e 9244 k k d d 9245 k k f f 9300 m m e e 9311 m m c c 9312 m m d d 9313 n n d d 9314 m m d d 9317 n n d d 9321 m m c c 9322 n n d d 9324 n m d d 9330 n n e e 9331 n n n n 9339 n n e e 9341 n n d d 9342 n n d d 9343 n n d d 9344 n n e e 9351 n n e e 9352 n n e e 9354 n n d d 9361 n n d d 9362 n n d d 9363 n m d d 9364 n n d d 9365 n n d d 9371 n m d d 9372 n n d d 9373 n n d d 9374 n m d d 9375 n n d d 9400 l l h h 9401 l l n n 9407 l l g g 9408 l l h h 9421 j j g g 9422 l l g g 9423 l l d d 9431 n m f f 9433 n n f f 9434 n m d d 9435 n n d d 9436 n m e e 9437 n m e e 9438 n m d d 9441 n n e e 9442 n n e e 9443 n m e e 9444 n m f f 9451 n n e e 9461 n n g g 9462 n n e e 9463 n n e e 9464 n m d d 9471 n m f f 9472 n n e e 9473 n n e e 9474 n n d d 9475 n n d d 9476 n n d d 9481 n m e e 9482 n m d d 9483 n m e e 9484 m m e e 9485 l l f f 9491 m m e e 9492 n m e e 9493 l l e e 9494 l l g g 9495 l l f f 9500 n n e e 9511 n n d d 9512 n n e e 9514 n n d d 9535 n n n n 9541 n n e e 9542 n n d d 9545 n n d d 9548 n n d d 9549 n n g g 9551 n n d d 9554 n n d d 9555 n n d d 9556 n n d d 9561 n n d d 9600 n n e e 9608 n n g g 9609 n n f f 9621 n n d d 9622 m m d d 9623 n n d d 9624 n n d d 9625 n n d d 9631 n n d d 9633 n n e e 9634 n n d d 9635 n n d d 9636 n n d d 9641 n n f f 9643 n n d d 9651 n n d d 9652 n n d d 9653 n n g g 9654 n n d d 9661 n n e e 9662 n n e e 9663 n n d d 9664 n n d d 9665 n n d d 9671 n n d d 9672 n n d d 9673 n n d d 9674 n n d d 9675 n n d d 9681 n n d d 9700 m m f f 9701 m m n n 9707 m m i i 9721 m m g g 9722 m m e e 9723 m m e e 9724 m m e e 9725 m m d d 9726 m m e e 9727 m l d d 9730 m m g g 9731 m n n n 9733 n m e e 9734 n n d d 9735 n n d d 9736 n n d d 9737 n n e e 9738 m m d d 9739 m m e e 9740 n n e e 9741 m m d d 9742 m m d d 9743 m m e e 9744 m m e e 9745 m m d d 9746 m m d d 9747 m m d d 9748 m m d d 9749 m m e e 9751 m m d d 9752 m m c c 9761 m m d d 9762 m m c c 9763 m m d d 9765 n m n n 9771 m m d d 9772 m m c c 9783 n n d d 9784 n m c c 9789 m m e e 9791 m m d d 9792 m m e e 9793 m m e e 9794 m m d d 9795 m m c c 9796 m m d d 9797 m l d d 9798 m m d d 9799 m m d d 9811 m l c c 9812 m m c c 9814 m m d d 9821 m m c c 9826 m m c c 9832 m m c c 9900 n m g g 9909 n m f f 9912 n n d d 9914 n m c c 9915 n m d d 9917 n m d d 9918 n m d d 9919 n m f f 9921 n m d d 9922 n m d d 9923 n m d d 9931 n m d d 9932 n m e e 9933 n m d d 9934 n m d d 9935 n m d d 9936 n m d d 9937 n m d d 9938 n m d d 9941 n m d d 9942 n m d d 9943 n m c c 9944 n m d d 9945 n m d d 9951 n m d d 9952 n m d d 9953 n m e e 9955 n n e e 9961 n m d d 9962 n n d d 9963 n n n n 9970 n n e e 9971 n n n n 9981 n m f f 9983 n n d d 9999 n n n n listán nem szereplő irányítószámok területi besorolása: 1. oszlop szerint n, 2. oszlop szerint n, a 3. oszlop szerint c, a 4. oszlop szerint c. LF ROMEO STON MRTIN UDI ENTLEY MW UICK CDILLC CHEVROLET CHRYSLER CITROEN DEWOO DIHTSU DODGE FERRRI FIT FORD GMC HOND HUMMER HYUNDI INFINITI IVECO JGUR JEEP KI LMORGHINI LNCI LND ROVER LINCOLN LOTUS MRUTI MSERTI MZD MERCEDES MERCURY MG MITSUISHI NISSN OPEL PEUGEOT PONTIC PORSCHE RENULT ROLLS-ROYCE ROVER S SET SKOD SMRT SURU SUZUKI TOYOT VOLKSWGEN VOLVO listán nem szereplő C Gyártmány csoportok Területi és gyártmány csoportok az llianz Hungária Zrt november 1-jétől alkalmazandó tarifájához 2.

20 Flotta járművek tarifája Flottaszerződés gépjárműflottára köthető, ha a díjfizetéssel összefüggésben a szerződő ügyfélszámla-szerződéssel rendelkezik, vagy azt köt. Gépjárműflotta: ugyanazon - jogi személy, egyéni vállalkozó, egyéni cég - szerződő üzemben tartó által biztosított gépjárművek együttesen kezelt csoportja, ha ezen gépjárművek darabszáma a biztosítási időszak kezdőnapján eléri az ötöt. Keretazonosító: egy vállalatcsoportba, vagy ugyanazon szerv irányítása alá tartozó személyek csoportját meghatározó egyedi azonosító, amely a biztosítási kötvényen illetve a biztosító nyilvántartásában megtalálható. Egy keretazonosítóhoz több flottaszerződés kapcsolódhat. Vállalatcsoport: egy vagy több vállalkozás közvetlen vagy közvetett irányítása alá tartozó vállalkozások összessége. Szerv: közigazgatási vagy önkormányzati szerv, a közigazgatás vagy az önkormányzat szervezeti rendszerének önálló alkotó eleme. Flottaazonosító: az llianz által egy adott flottaszerződésre meghatározott egyedi azonosító, amely a biztosítási kötvényen illetve a biztosító nyilvántartásában megtalálható. Ugyanazon adószámmal rendelkező szerződőnek több egyedi flotta azonosítója is lehet. Élő flotta: a flottaszerződés október 31-ei, vagy azt megelőző kockázatviselési kezdettel társaságunknál folyamatosan érvényben van. Új flotta: minden olyan flottaszerződés, amelynek kockázatviselési kezdete november 1. vagy későbbi dátum. Meglévő járműkategória: élő flotta azon járműkategóriája, amely esetében a évben kezdődő új biztosítási időszak kezdőnapját megelőző napon van biztosított jármű; új flotta esetén, ha a szerződőnek van társaságunknál olyan biztosítási időszak végére felmondott flottája, amely esetében a biztosítási időszak vége december 31. vagy ezt követő időpont, akkor az új flotta azon járműkategóriája, amely esetén ezen biztosítási időszak utolsó napján volt biztosított jármű. Új járműkategória: élő flotta azon járműkategóriája, amely esetén a évben kezdődő új biztosítási időszak kezdőnapját megelőző napon nincs egyetlen biztosított jármű sem; új flotta esetén minden járműkategória, kivéve, ha a szerződőnek van társaságunknál olyan biztosítási időszak végére felmondott flottája, amely esetében a biztosítási időszak vége december 31. vagy ezt követő időpont, akkor az új flotta azon járműkategóriája, amely esetén ezen biztosítási időszak utolsó napján nem volt egyetlen biztosított jármű sem. Új jármű szaporulat: a biztosítási időszakban, a flottaszerződés évben kezdődő új biztosítási időszakának kezdőnapjával vagy ezt követő kockázatviselési kezdettel az adott jármű kategóriához tartozó járművekre kötött új szerződések. biztosító a flottaszerződések esetében az egyes szerződések bonus-malus fokozatát nyilvántartja és vezeti, de a díjszámítás során kizárólag a Kártörténeti kedvezmény megállapítása során veszi figyelembe. I. Élő flottába tartozó jármű november 1. napjától érvényes tarifája 1. Élő flotta meglévő járműkategóriáinak november 1. napjától érvényes tarifája: 1.1. z jelű táblázatban felsorolt flottaszerződésekhez tartozó jármű november 1. napjától érvényes járműkategóriánkénti éves díját az jelű táblázat adott járműkategóriához és egyedi azonosítóhoz tartozó értéke határozza meg, és ez a díjszabás érvényes azon új jármű szaporulatokra is, melyekre a díjtarifa szerinti pótdíjak nem alkalmazandók. zon új jármű szaporulatok esetén, amelyekre a díjtarifa szerint pótdíj alkalmazása szükséges, a díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk, az összeget 100%-hoz hozzáadjuk, majd az így kapott százalékértékkel megszorozzuk a fenti módon meghatározott díjat. z így számított díjat egészre kerekítve kapjuk meg az adott járműkategóriába tartozó jármű éves fizetendő díját z jelű táblázatban fel nem sorolt flottaszerződésekhez tartozó jármű november 1. napjától érvényes járműkategóriánkénti éves díját úgy számoljuk, hogy a jelű díjtábla megfelelő járműkategóriára vonatkozó éves alapdíját megszorozzuk az adott flottaszerződés G jelű táblázatban található egyedi azonosítójához tartozó díjszorzóval. z így számított díjat 120-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az adott járműkategóriába tartozó jármű éves fizetendő díját. Ebből a féléves díj 2-vel történő osztással, a negyedéves díj 4-gyel történő osztással, a havi díj 12-vel történő osztással keletkezik. Ez a díjszabás érvényes azon új jármű szaporulatokra is, melyekre a díjtarifa szerinti pótdíjak nem alkalmazandók. z jelű táblázatban fel nem sorolt flottaszerződések azon új jármű szaporulatai esetén, amelyekre a díjtarifa szerint pótdíj alkalmazása szükséges, az éves fizetendő díjat a következőképpen számoljuk. díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk, az összeget 100%-hoz hozzáadjuk, majd az így kapott százalékértéket megszorozzuk a jelű díjtábla megfelelő járműkategóriára vonatkozó éves alapdíjával, továbbá az adott flottaszerződés G jelű táblázatban található egyedi azonosítójához tartozó díjszorzóval. z így számított díjat 120-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az adott járműkategóriába tartozó jármű éves fizetendő díját. Ebből a féléves díj 2-vel történő osztással, a negyedéves díj 4-gyel történő osztással, a havi díj 12-vel történő osztással keletkezik. G jelű táblázatban fel nem sorolt egyedi flotta azonosítókhoz tartozó flottaszerződések szorzóértéke egységesen 1,8. 2. Élő flotta új járműkategóriáinak november 1. napjától érvényes tarifája: C2 jelű díjtábla megfelelő járműkategóriára vonatkozó éves alapdíját megszorozzuk a D jelű táblázatban megjelenített, az adott flottaszerződő székhelye alapján meghatározott területi besorolásához tartozó díjszorzóval valamint az E jelű táblázatban megjelenített, az adott flottaszerződő főtevékenységének TEÁOR (2008) kódja alapján meghatározott tevékenységi díjszorzóval. Ha a díjtarifa szerint pótdíj alkalmazása szükséges, a díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk, az összeget 100%-hoz hozzáadjuk, majd az így kapott százalékértékkel megszorozzuk az előzőekben meghatározott díjat. z így számított díjat 120-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az adott járműkategóriába tartozó jármű éves fizetendő díját. Ebből a féléves díj 2-vel történő osztással, a negyedéves díj 4-gyel történő osztással, a havi díj 12-vel történő osztással keletkezik. Ha az így kapott éves díj kevesebb, mint az adott járműkategóriára vonatkozó minimum díj (Minimum díj táblázat), akkor az adott járműkategóriába tartozó járműre alkalmazandó éves díj a minimum díjjal egyenlő. II. Új flottába tartozó jármű november 1. napjától érvényes tarifája 1. Új flotta új járműkategóriájának november 1. napjától érvényes tarifája: Ha a flottaszerződő egyedi flottaazonosítója megtalálható az F jelű táblában, akkor a C+ jelű díjtáblából, amennyiben a flottaszerződő egyedi flottaazonosítója nem található meg az F jelű táblában és a flottában biztosított járművek darabszáma a flottaszerződés kockázatviselés kezdetén i) nem haladja meg a 20 darabot, akkor a C1 jelű díjtáblából, ha ii) meghaladja a 20 darabot, akkor pedig a C2 jelű díjtáblából meghatározzuk a megfelelő járműkategóriára vonatkozó éves alapdíjat. z így megállapított éves alapdíjat megszorozzuk a D jelű táblázatban megjelenített, az adott flottaszerződő székhelye alapján meghatározott területi besorolásához tartozó díjszorzóval valamint az E jelű táblázatban megjelenített, az adott flottaszerződő főtevékenységének TEÁOR (2008) kódja alapján meghatározott tevékenységi díjszorzóval. z előzőekben számított díjat meg kell szorozni az F vagy I jelű táblázatokban található szorzókkal attól függően, hogy a flottaszerződő egyedi flotta azonosítója vagy neve az F jelű vagy az I jelű táblázatokban található-e. Ha a flottaszerződő egyedi flotta azonosítója az F jelű táblázatban található, akkor szorzóként az F jelű táblázatban az adott flottaszerződő egyedi azonosítójához tartozó díjszorzót kell alkalmazni. Ha a flottaszerződő vagy azon vállalatcsoport vagy szerv neve, amelynek a flottaszerződő a közvetlen vagy közvetett irányítása alá tartozik, vagy amelyet a flottaszerződő közvetve vagy közvetlenül irányít, megtalálható az I jelű táblázatban, akkor szorzóként az I jelű táblázatban az adott Partner névhez tartozó díjszorzót kell alkalmazni. z engedmények közül a jogosultság alapján járó százalékos kedvezményeket összeadjuk és az összeget 100%-ból levonjuk, továbbá a díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk és az összeget az előzőekben kapott százalékértékhez hozzáadjuk, majd az így a kedvezmények és pótdíjak figyelembe vételével kapott százalékértékkel megszorozzuk a fenti módokon meghatározott díjat. z így számított díjat 120-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az adott járműkategóriába tartozó jármű éves fizetendő díját. Ebből a féléves díj 2-vel történő osztással, a negyedéves díj 4-gyel történő osztással, a havi díj 12-vel történő osztással keletkezik. Ha az így kapott éves díj kevesebb, mint az adott járműkategóriára vonatkozó minimum díj (Minimum díj táblázat), akkor az adott járműkategóriába tartozó járműre alkalmazandó éves díj a minimum díjjal egyenlő. Kedvezmények: Online kötés kedvezmény: kizárólag a honlapon kötött szerződések esetében jár, mértéke 10 %. Díjfizetési gyakoriság alapján járó kedvezmény: éves díjfizetési gyakoriság esetében jár, mértéke 10 %. Kártörténeti kedvezmény: személygépjármű, motorkerékpár, autóbusz, tehergépjármű, közúti vontató, mezőgazdasági vontató járműkategóriák esetén jár abban az esetben, ha i) a jármű szerepel a Kártörténeti nyilvántartásban, akkor az előzmény jármű forgalmi rendszáma, az előző biztosító neve és az előző biztosítás szerződésszáma megadásával, ha ii) a jármű nem szerepel a nyilvántartásban, akkor az előzménybiztosító által kiállított dokumentum alapján a szerződő igazolja, hogy a szerződés eléri vagy meghaladja a 2 fokozatot. besorolást kizárólag a kedvezmény mértékének megállapításához kell elvégezni a bonus-malus rendszerre vonatkozó jogszabályi előírások alapján. kedvezmény mértéke a 2-7 bonus osztályok esetén:, 8-10 bonus osztályok esetén pedig 50%. kártörténeti kedvezmény nem alkalmazható, ha a flottaszerződő egyedi flotta azonosítója megtalálható az F jelű táblázatban, vagy ha a flottában biztosított járművek darabszáma a kockázatviselés kezdetén meghaladja a 20 darabot, vagy ha a szerződésen az előzmény szerződéshez kapcsolódó pótdíj alkalmazandó. Kárgyakoriság kedvezmény: z ajánlatadás időpontjában legalább 21 darab járművel rendelkező flotta esetében jár, amennyiben szerződő igazolja az előzménybiztosító által kiállított dokumentum alapján, hogy az ajánlatadás időpontját megelőző biztosítási időszakban a flotta kárgyakorisága nem haladta meg az 5%-ot és az ajánlatadás időpontját megelőző biztosítási időszakban legalább 9 hónap folyamatos fedezettel rendelkezett. kárgyakoriság kedvezmény igénybevételének feltétele a kárgyakoriság igazolására alkalmas dokumentum, amely a fentieken kívül tartalmazza a járművek darabszámát az igazolás kiállításának időpontjában, továbbá a szerződő járművei által okozott károk darabszámát az ajánlatadás időpontját megelőző biztosítási időszakban. kárgyakoriság az okozott károk darabszámának valamint az ajánlatban szereplő járművek darabszámának a hányadosa százalékban kifejezve. kedvezmény mértéke 10%. Ha a flottaszerződő egyedi flotta azonosítója megtalálható az F jelű táblázatban, akkor a kárgyakoriság kedvezmény nem alkalmazható. Kárhányad kedvezmény: z ajánlatadás időpontjában legalább 100 darab járművel rendelkező flotta esetében jár, amennyiben szerződő igazolja az előzménybiztosító által kiállított dokumentum alapján, hogy adott időszakra a flotta kárhányada 51% alatti, és az ajánlatadás időpontját megelőző biztosítási időszakban legalább 9 hónap folyamatos fedezettel rendelkezett. kárhányad kedvezmény igénybevételének feltétele a kárhányad igazolására alkalmas dokumentum, amely a fentieken kívül tartalmazza az adott időszakban bekövetkezett és bejelentett károk kumulált kifizetésének és a legutolsó érvényes tételes kártartalékoknak az összegét. kárhányad ennek az összegnek valamint a megszolgált díjnak a hányadosa százalékban kifejezve. megszolgált díj a kárhányad kedvezmény nélkül a II. pontban meghatározott tarifális éves díj időarányos része. z időarányos rész a tarifális éves díj egy tizenkettede, szorozva az adott időszak teljes naptári hónapjainak számával. kedvezmény mértéke 10%. Ha a flottaszerződő egyedi flotta azonosítója megtalálható az F jelű táblázatban, akkor a kárhányad kedvezmény nem alkalmazható. Car policy kedvezmény akkor alkalmazható, ha a szerződő az írásbeli ajánlatban - a Car policy táblázatban meghirdetett feltételek közül valamely feltétel teljesítését vállalja, vagy - nyilatkozik, hogy járműhasználatra vonatkozóan rendelkezik saját szabályozással, amely a Car policy táblában meghirdetett feltételből valamely feltételt tartalmazza. Car policy kedvezmény mértéke a vállalt Car policy feltétel(ek)hez tartozó százalékos kedvezmények összege. Kárgyakoriság, a Kárhányad és a Car policy kedvezmények alkalmazásához minden esetben a biztosító kockázatelbírálásra jogosult szervezeti egységeinek jóváhagyása szükséges, amelynek a feltétele, hogy a biztosító a kedvezmény igénybevételére való jogosultság fennállását ellenőrizhesse. biztosító a kedvezményre jogosító feltétel fennállását már az ajánlat megtétele során ellenőrzi. Ha az ellenőrzéskor megállapítható, hogy szerződő a kedvezmény igénybevételére a kockázatviselés kezdőnapján nem jogosult vagy a kedvezmény fennállását nem megfelelően igazolja, úgy a biztosító a díjat annak megfelelően állapítja meg, és tesz javaslatot az ajánlat módosítására. biztosító jogosult a kockázatviselés kezdőnapjától számított 60 napon belül is ellenőrizni a kedvezményre jogosító feltétel(ek) meglétét. Ha az ellenőrzéskor megállapítható, hogy a szerződő a kedvezmény igénybevételére a kockázatviselés kezdőnapján nem volt jogosult, akkor a biztosító a kockázatviselés kezdetére visszamenőleges hatállyal a kedvezményt visszavonja. Pótdíjak: Veszélyes anyag szállítás esetén alkalmazandó pótdíj: tehergépjármű és pótkocsi járműkategóriák esetén alkalmazandó a flottában biztosított azon járművek esetén, amelyek használati módja veszélyes anyag szállítás, a pótdíj mértéke 60%. Előzmény szerződéshez kapcsolódó pótdíj: flottában biztosított azon jármű esetén alkalmazandó, amely jármű előzmény szerződése biztosító általi felmondás vagy más biztosító társaságnál közös megegyezés okkal szűnt meg, a pótdíj mértéke. biztosító jogosult a kockázatviselés kezdőnapjától számított 60 napon belül is ellenőrizni a pótdíj alkalmazására vonatkozó feltétel(eke)t. Ha az ellenőrzéskor megállapítható, hogy a flottában biztosított valamely járműre a kockázatviselés kezdőnapján a pótdíj alkalmazása szükséges, akkor a biztosító a kockázatviselés kezdetére visszamenőleges hatállyal a pótdíjat alkalmazza évben újrakötött új flotta november 1. napjától érvényes tarifája, amennyiben a szerződőnek van társaságunknál olyan biztosítási időszak végére felmondott flottája, amely esetében a biztosítási időszak vége december 31. vagy ezt követő időpont: Minden olyan esetben, amikor a szerződőnek társaságunknál van olyan biztosítási időszak végére felmondott flottája, amely esetében a biztosítási időszak vége december 31. vagy ezt követő időpont és a évben megkezdett új biztosítási időszakra új flottaszerződést kíván kötni, az új flottaszerződés november 1. napjától érvényes díjmeghatározására az I. fejezet (Élő flottába tartozó jármű november 1. napjától érvényes tarifája) 1. és 2. pontjában leírtakat kell alkalmazni. III. Keretazonosítóhoz kapcsolódó flottaszerződések járműkategóriánként meghatározott tarifája H jelű táblázatban felsorolt keretazonosítóhoz kapcsolódó flották járműkategóriánkénti éves díját a H jelű táblázat adott járműkategóriához és egyedi azonosítóhoz tartozó értéke határozza meg.

Az Allianz Hungária Zrt. 2014. október 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2014. október 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2014. október 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2015. április 7-étől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2015. április 7-étől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a kötelező

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2012. évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2012. évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2012. évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését határidőre

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2013. július 30-ától alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2013. július 30-ától alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2013. július 30-ától alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2016. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2016. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a kötelező

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt december 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt december 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2014. december 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2013. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2013. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2013. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a kötelező

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt január 22-étől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt január 22-étől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a kötelező

Részletesebben

A jelû díjtábla. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET

A jelû díjtábla. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET Baranya megye ( kivételével) Fejér megye ( kivételével) Heves megye ( kivételével) Komárom-Esztergom megye ( kivételével) Nógrád megye ( kivételével) Vas megye ( kivételével) Zala megye ( kivételével)

Részletesebben

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) 850 cm 3 -ig

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) 850 cm 3 -ig 2010-es vagy azt megelôzô kockázatviselési kezdetû szerzôdéseire A jelû díjtábla Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) Terület/kategória (természetes személyeknél lakóhely állandó lakcím alapján, nem természetes

Részletesebben

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft)

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) Terület/kategória Pest megye I. ( és Pest megye II. kivételével) Békés megye ( kivételével) Borsod-Abaúj-Zemplén megye ( kivételével) Fejér megye ( kivételével) Jász-Nagykun- megye ( kivételével) Komárom-Esztergom

Részletesebben

A K&H Biztosító Zrt.

A K&H Biztosító Zrt. A K&H Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája a 201. március 21-i vagy későbbi időpontban kezdődő biztosítási időszakú szerződésekre Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 20-tól alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 20-tól alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 20-tól alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. április 25-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. április 25-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. április 25-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. szeptember 5-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. szeptember 5-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. szeptember 5-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött

Részletesebben

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft)

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) 01. január 1-tôl érvényes kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási díjak a KöBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület azon 011-es és azt megelôzô szerzôdéseire, melyek következô biztosítási évfordulója

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea omerciala de sigurare-reasigurare stra S.. iztosító Magyarországi Fióktelepe kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2012-es naptári évre vonatkozó díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2017. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási

Részletesebben

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft)

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) 014. január 1-jétôl érvényes kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási díjak a KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület azon 011-es és azt megelôzô szerzôdéseire, melyek következô biztosítási évfordulója

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

UNION-Casco biztosítások Biztosítási ajánlat

UNION-Casco biztosítások Biztosítási ajánlat UNION-Casco biztosítások Biztosítási ajánlat Képviselő kódja: Képviselő neve: Nyugtaszám: Adóigazgatási szám: 10491984-2-44 Ajánlatszám: Kérjük, nyomtatott betűvel töltse ki! A megfelelő helyen így jelölje!

Részletesebben

2016. január 1-tôl érvényes kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási díjak

2016. január 1-tôl érvényes kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási díjak 201. január 1-tôl érvényes kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási díjak a KöBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület azon 2011-es és azt megelôzô kockázatviselési kezdetû szerzôdéseire, melyek következô

Részletesebben

A Wabard Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2012. január 1-től érvényes díjtarifája

A Wabard Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2012. január 1-től érvényes díjtarifája A Wabard Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2012. január 1-től érvényes díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2015. március 1-tôl alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2015. március 1-tôl alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2014. július 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2014. július 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2014. június 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2014. június 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

Az UNION Biztosító 2014.01.01-től érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása

Az UNION Biztosító 2014.01.01-től érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a gépjármű üzembentartójának

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2014. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2014. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól

19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól 19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII.

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás röviden: KGFB

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás röviden: KGFB Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás röviden: KGFB Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzembentartója köteles biztosítójával a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezetére felelősségbiztosítási

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2013. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2013. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

K&H Biztosító Zrt. szerződő példánya (1. oldal) 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. ajánlatszám:

K&H Biztosító Zrt. szerződő példánya (1. oldal) 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. ajánlatszám: szerződő példánya (. oldal) ajánlatszám: 4547987 biztosításközvetítő K&H-s nyilvántartási száma: 5665 Szerződő (üzemben tartó) adatai neve (szervezet rövid neve): BÍRÓ JÁNOS születéskori név (leánykori

Részletesebben

BONUS-MALUS tájékoztató a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításhoz

BONUS-MALUS tájékoztató a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításhoz BONUS-MALUS tájékoztató a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításhoz Tisztelt Ügyfelünk! A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással és a hozzá kötődő bonus-malus rendszer működésével kapcsolatban az elmúlt

Részletesebben

A Groupama Biztosító Zrt jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája

A Groupama Biztosító Zrt jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Bizalomból biztonság A Groupama Biztosító Zrt. 2017. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a fennálló kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

EGYEDI SZERZÔDÉSEK 2012. ÉVRE ÉRVÉNYES I. DÍJSZABÁS

EGYEDI SZERZÔDÉSEK 2012. ÉVRE ÉRVÉNYES I. DÍJSZABÁS Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelôsségbiztosítási szerzôdését határidôre jogszerûen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerzôdése a kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosításról

Részletesebben

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt től érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt től érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a gépjármű üzembentartójának

Részletesebben

Ajánlatszám: Kijelentem, hogy a díjfizetés kezdetének megjelölése nem jelenti a Ptk (1) bekezdésében jelzett halasztás megvalósulását.

Ajánlatszám: Kijelentem, hogy a díjfizetés kezdetének megjelölése nem jelenti a Ptk (1) bekezdésében jelzett halasztás megvalósulását. A Magyarország Biztosítási Alkusz Kft. 076 Budapest, Garay út. Adószáma: 79949--4 www.agent4.hu www.maklernet.hu / e-mail: office@ai.hu / tel.: +6 () 4609677 / fax: +6 () 405 Program verzió:09-a-09.00

Részletesebben

A baleseti adó szabályai 2013.

A baleseti adó szabályai 2013. A baleseti adó szabályai 2013. A baleseti adó szabályai a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény (Neta tv.) II. fejezetében találhatóak. 2012. január 1-jei hatállyal 1 történő bevezetésének

Részletesebben

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt tól érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt tól érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a gépjármű üzembentartójának

Részletesebben

Ajánlatszám: Kijelentem, hogy a díjfizetés kezdetének megjelölése nem jelenti a Ptk (1) bekezdésében jelzett halasztás megvalósulását.

Ajánlatszám: Kijelentem, hogy a díjfizetés kezdetének megjelölése nem jelenti a Ptk (1) bekezdésében jelzett halasztás megvalósulását. A Magyarország Biztosítási Alkusz Kft. 076 Budapest, Garay út. Adószáma: 79949--4 www.agent4.hu www.maklernet.hu / e-mail: office@ai.hu / tel.: +6 () 4609677 / fax: +6 () 405 Program verzió:00-4-000.00

Részletesebben

A Magyar Posta Biztosító Zrt. PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának 2015. január 1-jétől alkalmazandó tarifája

A Magyar Posta Biztosító Zrt. PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának 2015. január 1-jétől alkalmazandó tarifája A Magyar Posta Biztosító Zrt. PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának 2015. január 1-jétől alkalmazandó tarifája Ügyfélszolgálat: 06 40 200 480 (H 8:00-20:00, K-P 8:00-18:00) Fax: 06 1 423

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

Az UNIQA Biztosító Zrt. kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555, +36 20 5445-555, +36 30 5445-555, +36 70 5445-555 Fax: +36 1 238-6060 Rövid hívószám: 1418 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu

Részletesebben

Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Fót, Rét utca 22. / / tel.: +36 (27) / fax: +36 (27)

Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Fót, Rét utca 22. /   / tel.: +36 (27) / fax: +36 (27) Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 5 Fót, Rét utca. / e-mail: office@chipmunk.hu / tel.: +6 (7) 60-408 / fax: +6 (7) 60-806 Adószáma: 054-- Cg.:-09-094 PSzÁF engedély száma: EN-II-5094/0 www.myfinance.hu

Részletesebben

A Groupama Biztosító Zrt. 2016. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája

A Groupama Biztosító Zrt. 2016. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Bizalomból biztonság A Groupama Biztosító Zrt. 2016. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a fennálló kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: 2016. január 1. Nysz.: 18050

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: 2016. január 1. Nysz.: 18050 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv atályos: 2016. január 1. Nysz.: 18050 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2016. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Fót, Rét utca 22. / / tel.: +36 (27) / fax: +36 (27)

Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Fót, Rét utca 22. /   / tel.: +36 (27) / fax: +36 (27) Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 5 Fót, Rét utca. / e-mail: office@chipmunk.hu / tel.: +6 (7) 60-408 / fax: +6 (7) 60-806 Adószáma: 054-- Cg.:-09-094 PSzÁF engedély száma: EN-II-5094/0 www.myfinance.hu

Részletesebben

Évente egyszer lehetőségünk van biztosításunkat felülvizsgálni és biztosítót váltani.

Évente egyszer lehetőségünk van biztosításunkat felülvizsgálni és biztosítót váltani. A gépjárművel való közlekedés veszélyes üzem, az esetleges balesetekben az utasok és a gépjárművek is komolyan megsérülhetnek. A mások vagyonában okozott károkra és személyi sérülésekre minden gépjármű

Részletesebben

A baleseti adó szabályai 2012. január 1-jétől

A baleseti adó szabályai 2012. január 1-jétől A baleseti adó szabályai 2012. január 1-jétől Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény (Mód. tv.) 193. -a 2012. január 1-jei hatállyal bevezette

Részletesebben

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezõgazdasági vontatóra terjed ki.

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezõgazdasági vontatóra terjed ki. A pénzügyminiszter 19/2009. (X. 9.) PM rendelete a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló

Részletesebben

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra terjed ki.

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra terjed ki. Bonus-malus rendelet 19/2009. (X.9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló

Részletesebben

Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Fót, Rét utca 22. / / tel.: +36 (27) / fax: +36 (27)

Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Fót, Rét utca 22. /   / tel.: +36 (27) / fax: +36 (27) Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2151 Fót, Rét utca 22. / e-mail: office@chipmunk.hu / tel.: +36 (27) 360-408 / fax: +36 (27) 360-806 Adószáma: 13011543-2-13 Cg.:13-09-094223 PSzÁF engedély száma:

Részletesebben

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet Hatályos: 2014.03.15-21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező

Részletesebben

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2014. 09. 28-ától érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2014. 09. 28-ától érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Zöld út a garantált biztonsághoz A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2014. 09. 28-ától érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a fennálló kötelező

Részletesebben

AJÁNLAT A HATÁROZATLAN IDŐSZAKRA SZÓLÓ KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSHOZ

AJÁNLAT A HATÁROZATLAN IDŐSZAKRA SZÓLÓ KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSHOZ Jármű adatai Tulajdonos adatai Szerződő/üzembentartó adatai Születési név: Születési hely: Anyja neve: Személyi okmány: Levelezési cím: E-mail cím: info@frontdent.hu 1. sz. példány: a Közlekedési Biztosító

Részletesebben

Ajánlatszám: Kijelentem, hogy a díjfizetés kezdetének megjelölése nem jelenti a Ptk (1) bekezdésében jelzett halasztás megvalósulását.

Ajánlatszám: Kijelentem, hogy a díjfizetés kezdetének megjelölése nem jelenti a Ptk (1) bekezdésében jelzett halasztás megvalósulását. A Magyarország Biztosítási Alkusz Kft. 076 Budapest, Garay út. Adószáma: 79949--4 www.agent4.hu www.maklernet.hu / e-mail: office@ai.hu / tel.: +6 () 4609677 / fax: +6 () 405 Program verzió:08--079.00

Részletesebben

A baleseti adó szabályai 2015.

A baleseti adó szabályai 2015. A baleseti adó szabályai 2015. A baleseti adó szabályai a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény (Neta tv.) II. fejezetében találhatóak. 2012. január 1-jei hatállyal történő bevezetésének

Részletesebben

Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Fót, Rét utca 22. / / tel.: +36 (27) / fax: +36 (27)

Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Fót, Rét utca 22. /   / tel.: +36 (27) / fax: +36 (27) Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2151 Fót, Rét utca 22. / e-mail: office@chipmunk.hu / tel.: +36 (27) 360-408 / fax: +36 (27) 360-806 Adószáma: 13011543-2-13 Cg.:13-09-094223 PSzÁF engedély száma:

Részletesebben

Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Fót, Rét utca 22. / / tel.: +36 (27) / fax: +36 (27)

Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Fót, Rét utca 22. /   / tel.: +36 (27) / fax: +36 (27) Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2151 Fót, Rét utca 22. / e-mail: office@chipmunk.hu / tel.: +6 (27) 60-408 / fax: +6 (27) 60-806 Adószáma: 101154-2-1 Cg.:1-09-09422 PSzÁF engedély száma: EN-II-50194/2011

Részletesebben

A Wáberer Hungária Biztosító Zrt április 2-ától érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája

A Wáberer Hungária Biztosító Zrt április 2-ától érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája A Wáberer Hungária Biztosító Zrt. 205. április 2-ától érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) rendszere 2010. január 1-től

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) rendszere 2010. január 1-től A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás () rendszere január 1-től Az alapvető szabályokat a évi LXII. törvény, egyes részletszabályokat pedig külön rendeletek tartalmazzák, így egyebek mellett a kártörténeti

Részletesebben

A Magyar Posta Biztosító Zrt. PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának május 15-től alkalmazandó tarifája

A Magyar Posta Biztosító Zrt. PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának május 15-től alkalmazandó tarifája A Magyar Posta Biztosító Zrt. PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának 2014. május 15-től alkalmazandó tarifája Ügyfélszolgálat: 06 40 200 480 (H 8:00-20:00, K-P 8:00-18:00) Fax: 06 1 423

Részletesebben

Generali-Providencia Biztosító Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája

Generali-Providencia Biztosító Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Generali-Providencia Biztosító Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat / Adatközlő * Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés a MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat / Adatközlő * Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés a MKFE tagjai részére Ajánlat / Módosítási javaslat / Adatközlő * Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés a MKFE tagjai részére Szerződésszám: Termék kód: OFF Módozati kód: NFUVB Módozati szám:

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 1. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2014. június 25-étől érvényes díjtarifája Kérjük a tarifálás során

Részletesebben

Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Fót, Rét utca 22. / / tel.: +36 (27) / fax: +36 (27)

Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Fót, Rét utca 22. /   / tel.: +36 (27) / fax: +36 (27) Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2151 Fót, Rét utca 22. / e-mail: office@chipmunk.hu / tel.: +6 (27) 60-408 / fax: +6 (27) 60-806 Adószáma: 101154-2-1 Cg.:1-09-09422 PSzÁF engedély száma: EN-II-50194/2011

Részletesebben

A Magyar Posta Biztosító Zrt. PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának 2016. január 1-jétől alkalmazandó tarifája

A Magyar Posta Biztosító Zrt. PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának 2016. január 1-jétől alkalmazandó tarifája A Magyar Posta Biztosító Zrt. PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának 2016. január 1-jétől alkalmazandó tarifája Ügyfélszolgálat: 06 40 200 480 (H 8:00-20:00, K-P 8:00-18:00) Fax: 06 1 423

Részletesebben

KGFB - DÍJSZÁMÍTÁS *2866* Ajánlatszám: Biztosító Éves díj HUF Gyak. Díj HUF Ft

KGFB - DÍJSZÁMÍTÁS *2866* Ajánlatszám: Biztosító Éves díj HUF Gyak. Díj HUF Ft Díjszámítás - 1 / 1.oldal KGFB - DÍJSZÁMÍTÁS Ajánlatszám: 2866 Díjkalkuláció időpontja: 2010. 10. 14. 15:02 Rendszám: G T V 9 6 0 Díjkalkuláció oka: Tulajdonszerzés Kockázatviselés kezdete: 2010. 10. 14.

Részletesebben

6. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

6. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 6. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez Am kötelező gépjármű-felelősség terméket terjesztő biztosító éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság

Részletesebben

Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Fót, Rét utca 22. / / tel.: +36 (27) / fax: +36 (27)

Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Fót, Rét utca 22. /   / tel.: +36 (27) / fax: +36 (27) Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2151 Fót, Rét utca 22. / e-mail: office@chipmunk.hu / tel.: +36 (27) 360-408 / fax: +36 (27) 360-806 Adószáma: 13011543-2-13 Cg.:13-09-094223 PSzÁF engedély száma:

Részletesebben

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 2015.05.01-től érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 2015.05.01-től érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a gépjármű üzembentartójának

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő Éves jelentés 43D1 KGFB szerződések december 31-i évfordulóra történő átkötéseinek bemutatása KGFB É vonatkozási

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

p. Szerződő neme: q. Szerződő születési éve: r. Életkora: év s. Szerződő irányítószáma: Biztosító Éves díj HUF Gyak.

p. Szerződő neme: q. Szerződő születési éve: r. Életkora: év s. Szerződő irányítószáma: Biztosító Éves díj HUF Gyak. Díjszámítás - 1 / 1.oldal KGFB - DÍJSZÁMÍTÁS Ajánlatszám: 3466 Díjkalkuláció időpontja: 2011. 1. 3. 21:48 Rendszám: K X C 6 5 6 Díjkalkuláció oka: Biztosító váltása évforduló esetén Kockázatviselés kezdete:

Részletesebben

KGFB - DÍJSZÁMÍTÁS B4108 * B4108* Ajánlatszám: Gyak. díj HUF

KGFB - DÍJSZÁMÍTÁS B4108 * B4108* Ajánlatszám: Gyak. díj HUF www.agent24.hu www.maklernet.hu / e-mail: office@3ai.hu / tel.: +36 (1) 4609677 / fax: +36 (1) 3410351 Díjszámítás - 1 / 1.oldal KGFB - DÍJSZÁMÍTÁS Ajánlatszám: 12799439-B4108 Díjkalkuláció időpontja:

Részletesebben

1. melléklet a./2011 ( ) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

1. melléklet a./2011 ( ) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő Éves jelentés 43D1 1. melléklet a./2011 ( ) PSZÁF rendelethez KGFB szerződések december 31-i évfordulóra történő

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Allianz GFB 2011 Allianz Hungária ZRt. www.allianz.hu. Együtt A-tól Z-ig

Allianz GFB 2011 Allianz Hungária ZRt. www.allianz.hu. Együtt A-tól Z-ig Allianz GFB 2011 Allianz Hungária ZRt. www.allianz.hu Együtt A-tól Z-ig Változások az Allianz életében Szervezeti változások a hatékonyabb mőködés elısegítéséért Költözés és összevonás cégcsoport szinten

Részletesebben

Ajánlatszám: JAQUAZOL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT

Ajánlatszám: JAQUAZOL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT 3A Magyarország Biztosítási Alkusz Kft. 1076 Budapest, Garay út 32. Adó: 12799439-1-42 www.agent24.hu www.maklernet.hu / e-mail: office@3ai.hu / tel.: +36 (1) 4609677 / fax: +36 (1) 3410351 Program verzió:014-4-0153.001

Részletesebben

A SIGNAL Biztosító Zrt január 1-jétől hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása

A SIGNAL Biztosító Zrt január 1-jétől hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása A SIGNAL Biztosító Zrt. 2017. január 1-jétől hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása Jelen díjszabást kell alkalmazni minden 2017. január 1-jei vagy azt követő kockázatviselési kezdetű új biztosítási

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Allianz kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Allianz kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás www.allianz.hu Allianz kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2017. Terméktájékoztató és Általános szerződési feltételek flották részére Hatályos 2017. január 27-étől 1 / 40 Tartalomjegyzék Köszöntő................................................

Részletesebben

Igazolás határozatlan időtartamú kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről A biztosítási fedezet fennállását igazolja:

Igazolás határozatlan időtartamú kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről A biztosítási fedezet fennállását igazolja: Allianz Hungária Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. Telefonos ügyfélszolgálat: 06-40-421-421 Internet cím: www.allianz.hu Szerződésszám: AHB854035754 Szerző: 606183 Gondozó: 606183 Tranzakció

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról Az 1. és a 2. alcím tekintetében a közúti

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 9-2.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

A SIGNAL Biztosító Zrt. 2016. január 1-jétől hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása

A SIGNAL Biztosító Zrt. 2016. január 1-jétől hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása A SIGNAL Biztosító Zrt. 2016. január 1-jétől hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása Jelen díjszabást kell alkalmazni minden 2016. január 1-jei vagy azt követő kockázatviselési kezdetű új biztosítási

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 2. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő adatai

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok 2010-ra vonatkozóan a Központi Statisztikai

Részletesebben

Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Fót, Rét utca 22. / / tel.: +36 (27) / fax: +36 (27)

Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Fót, Rét utca 22. /   / tel.: +36 (27) / fax: +36 (27) Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2151 Fót, Rét utca 22. / e-mail: office@chipmunk.hu / tel.: +36 (27) 360-408 / fax: +36 (27) 360-806 Adószáma: 13011543-2-13 Cg.:13-09-094223 PSzÁF engedély száma:

Részletesebben

AJÁNLAT A GB351 JELŰ KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ- FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSHOZ

AJÁNLAT A GB351 JELŰ KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ- FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSHOZ AJÁNLAT A GB351 JELŰ KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ- FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSHOZ a. Szerződésszám: b. Szerző szervezeti egységének kódja: 570202 c. Szerző szervezeti egységének neve: d. Ajánlat sorszáma: 10351007174134

Részletesebben

milyen módon fizethet? Postai csekken, átutalással, illetve csoportos beszedéssel tehet eleget díjfizetési kötelezettségének.

milyen módon fizethet? Postai csekken, átutalással, illetve csoportos beszedéssel tehet eleget díjfizetési kötelezettségének. apró betűk helyett amit a K&H gépjárműbiztosításokról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás előnyeit, legjobb tulajdonságait

Részletesebben