Feszültségzavarok Feszültségletörések hatása folyamatos technológiájú üzem termelésére Esettanulmány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Feszültségzavarok Feszültségletörések hatása folyamatos technológiájú üzem termelésére Esettanulmány"

Átírás

1 Villamosenergia-minôség Alkalmazási segédlet Feszültségzavarok Feszültségletörések hatása folyamatos technológiájú üzem termelésére Esettanulmány Siemens Press Photo Adagoló Extruder Polimer granulátum Nyújtás Hideg levegô Forgófejes prés Sodrás és csévélés Feszültségzavarok

2 Feszültségzavarok Feszültségletörések hatása folyamatos technológiájú üzem termelésére Esettanulmány Dipl-Ing Marcel Didden Katholieke Universiteit Leuven June 2003 Magyar Rézpiaci Központ Hungarian Copper Promotion Centre (HCPC) A Magyar Rézpiaci Központ a réztermelôk és feldolgozók által támogatott non-profit szervezet, amelynek célja a réz és a rézötvözetek használatának, valamint helyes és hatékony alkalmazásának elôsegítése. A szolgáltatások, beleértve a mûszaki tanácsadást és információs adatközlést, mindazok rendelkezésére állnak, akik bármilyen vonatkozásban érdekeltek a réz felhasználásában. Az egyesülés összeköttetést teremt a kutatás és a felhasználó ipar között, és szoros kapcsolatot tart fenn a világ többi a rézpiac fejlesztésén tevékenykedô szervezetével. Európai Réz Intézet European Copper Institute (ECI) Az Európai Réz Intézet az ICA (International Copper Association) és az IWCC (International Wrought Copper Council) támogató tagjai által létrehozott szervezet. Tagjain keresztül az ECI a világ legnagyobb réztermelôi és Európa vezetô réztermék gyártói nevében dolgozik a réztermékek európai piacfejlesztésén. Az 1996 januárjában megalakult ECI-t tíz Rézpiac Fejlesztési Egyesület (CDA-k) hálózata támogatja a Benelux államokban, Franciaországban, Németországban, Görögországban, Magyarországon, Olaszországban, Lengyelországban, Skandináviában, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban. Ezen tevékenység folytatása azon erôfeszítéseknek, amelyeket az 1959-ben alakult Copper Products Development Association (CPDA) és az 1961-ben alakult International Copper Research Association (INCRA) kezdeményezett. Figyelmeztetés A Magyar Rézpiaci Központ és az Európai Réz Intézet elhárítja a felelôsséget bármilyen közvetlen, közvetett, okozati, vagy véletlenszerû meghibásodásért, amely az ebben a kiadványban közölt információk felhasználásából, vagy az információk illetve a közölt adatok fel nem használhatóságából eredhetnek. Szerzôi jog : European Copper Institute, Deutsches Kupferinstitut, Copper Development Association (CDA). Magyar fordítás: Magyar Rézpiaci Központ A kiadvány anyagának másolása, terjesztése engedélyezett, feltéve, hogy az teljes terjedelemben, a forrás megjelölésével történik. Magyar Rézpiaci Központ H-1053 Budapest Képíró u. 9. Magyarország Tel: (+36 1) Fax: (+36 1) Web: European Copper Institute 168 Avenue de Tervueren B-1150 Brussels Belgium Tel: Fax: Website:

3 Feszültségzavarok Feszültségletörések hatása folyamatos technológiájú üzem termelésére Esettanulmány Bevezetés Cikkünkben, egy Belgiumban végzett esettanulmányt ismertetünk, amely egy közismerten érzékeny technológiával a textilipari mûanyagszál készítéssel kapcsolatos. A technológiai folyamat során a mûanyag granulátumot megolvasztják, szálat húznak, majd orsózzák. Az így készült mûszálat használják például szônyegek készítésére. Belgium a világ legnagyobb szônyeg exportôrje és az USA után második a termelésben. A belga mûszál készítô cégek vizsgálatot készíttettek a feszültségletörés termelésre gyakorolt hatásának felmérésére. A felmérés kilenc céget érintett. A felmérés eredménye az volt, hogy a feszültségletörések évente átlagosan négy alkalommal jártak termeléskieséssel. A cégeknél végzett felmérések eredményeibôl a továbbiakban az alábbi témákat ismertetjük: A technológiai folyamatot A nem tervezett termeléskiesés anyagi következményeit és a villamos hálózat felépítését A károk elhárításának lehetséges megoldásait, a mûszaki és gazdasági szempontokat. A probléma vizsgálata A cikkben ismertetett cégnél három érzékeny technológia van: a nagyteljesítményû folyamatos szálhúzás, a folyamatos szálhúzás és a melegítô egység. Ezek közül a továbbiakban az elsôvel foglalkozunk részletesen. A technológiai folyamat A nagyteljesítményû folyamatos szálhúzás technológia sematikus diagramját mutatja az 1. ábra. Itt az alábbi fô folyamatok találhatók: Az extruder megolvasztja a granulátumot A megolvadt mûanyag egy forgófejes présbe kerül amelynek kis furatain kijönnek a szálak A szálat nyújtják, sodorják és felcsévélik. A felsorolt technológiákban sok villamos hajtást alkalmaznak. A hajtások mûszaki adatainak megtekintése, valamint a gyártókkal történt konzultációk érdekes eredményekhez vezettek. Az üzemben található hajtások gyártói különbözô cégek, és valószínûleg ennek következtében a hajtásokra különbözô feszültségletörés érzékenység adatok vannak megadva. Általában az zavartûrô képességi (immunity) szint nem lépi túl lényegesen az EN szabványban rögzített 90% (maradó feszültség) összeférhetôségi (compatibility) szintet. Adagoló Extruder Polimer granulátum Hideg levegô Forgófejes prés Ha a technológia egyik eleme kiesik, a teljes gyártósor leáll. Ez azt jelenti, hogy a leggyengébb elem határozza meg a teljes folyamat feszültség letöréssel szembeni érzékenységét, és az egyes elemi folyamatok érzékenységét függetlenül kell vizsgálni. Nyújtás Sodrás és csévélés 1. ábra A mûanyag szál készítés folyamata 1

4 A mûanyag szál gyártósort készítô cégek kínálnak olyan termékeket is, amelyek kifejezetten ellenállóak a feszültségletörésekkel szemben. Ez a lehetôség itt nincs tárgyalva, mivel egy meglévô létesítmény felülvizsgálata volt a feladat. A gyártósor elsô eleme az extruder, amit analóg fordulatszámszabályozós egyenáramú motor hajt. A hajtás teljesítményelektronikai részének védelme miatt a feszültségcsökkenés védelem nagyon érzékenyre van állítva. Bármely fázis feszültségének 20%-os csökkenése esetén kikapcsol. A forgófejes préseket változtatható fordulatszámú hajtások mozgatják. A hajtások feszültségcsökkenési védelmei az egyenfeszültségû tápsín feszültségének 15%-os csökkenésére vannak beállítva. A szakirodalom szerint ilyen típusú berendezések elsôsorban a háromfázisú letörésekre érzékenyek, de bizonyos feltételek mellett egy- és kétfázisú letörésekre is. A nyújtást, sodrást és csévélést közös egyenfeszültségû sínrôl táplált változtatható fodulatszámú hajtások látják el. A hajtások kinetikus energiatárolósak és feszültségletöréskor visszatáplálnak energiát az egyenfeszültségû sínbe. Levonható a következtetés, hogy az extrudert és a forgófejes préseket ellátó hajtásokat kell figyelembe venni a probléma megoldásakor. Két további kérdés is felmerülhet, a hûtés és a folyamatszabályozás érzékenysége. A vizsgálatok azonban kimutatták, hogy ezekkel nem kell foglalkozni. Anyagi következmények A gyártósort leállító feszültségkiesést követôen fokozatosan megkezdik a gyártás újraindítását. A gyártósor elemeinek számától függôen (10 20) a teljes folyamat 2 4 órát vesz igénybe. Az átlagos kiesési idô ennek megfelelôen 1 2 óra. A négy óra alatt nem csökken a nyersanyag felhasználás, mert az extrudert a letörés után azonnal beindítják. Az extruder beindítása azért fontos, hogy a bent lévô anyag ne égjen meg, mert égett részek még napok múlva is bekerülhetnek a szálba és rontják a minôséget. A minôségi probléma sokkal többe kerülne, mint az extruderbôl kijövô anyag kiengedése. A veszteséget befolyásoló tényezôk közül a legfontosabb az, hogy folyamatos-e a termelés. Ha folyamatos, ahogy a vizsgált üzemben is, a kikapcsolás miatti termeléskiesést nem lehet behozni túlmunkával, tehát a termeléskiesés miatti veszteségbôl közvetlenül következik a nyereség csökkenése. Ha a termelés nem folyamatos, a termeléskiesés pótolható túlórában végzett munkával, amit persze meg kell fizetni a munkásoknak, de a nyereség csökkenése kisebb, mint a folyamatos termelés esetén kv 150 kv ábra A villamos hálózat egyvonalas rajza (a négyszögek a hibát okozó zárlatok helyét és idejét jelzik) 2

5 Villamos energiaellátás és a kiesések eredete A 2. ábra a vizsgált üzemhez közeli villamos hálózatot mutatja. A hálózat a közeli -os alállomásokig van megadva. Az ábrán a négyszögek a gyártás leállásához vezetô feszültségletörések helyét, a bennük lévô dátum a hónapot és évet jelzik a 3.5 éves megfigyelési idô alatt. Látható, hogy a legtöbb hibát a 15 kv-os hálózati események okozták. Az üzem betápján elhelyezett feszültségletörés mérô mûszer mért eredményei alapján a letörések többsége háromfázisú. Összehasonlítva a termeléskieséseket a letörésekkel megállapítható, hogy az üzem a 84%-nál kisebb maradó feszültségû háromfázisú letörésekre érzékeny. A termékismertetôk adatai alapján a változtatható fordulatszámú hajtások a legérzékenyebb pontok. Azonos kihatású terület Az azonos kihatású terület elv alkalmazása segít a hálózat áttekintésében a hálózat különbözô pontján fellépô háromfázisú zárlat esetén a vizsgált fogyasztó betápján fellépô maradék feszültség szempontjából. A 3. ábra mutatja az azonos kihatású területeket. Mivel a fogyasztó a háromfázisú feszültségletörésekre érzékeny, jelen esetben nem kell a letörések összes lehetséges változatát vizsgálni. Vegyünk egy példát: az ábrán jelölt szürke területen (50 75%) bekövetkezô zárlatok esetén a fogyasztó betápján a feszültség maradó értéke 50 75% lesz. Láttuk korábban, hogy az extruder és a forgófejes prés hajtások 75%-nál nagyobb feszültséget igényelnek, ezért lényegében a vizsgált hálózaton bekövetkezô háromfázisú zárlatok esetén a fogyasztó kiesése várható. Ennek megfelelôen kell kiválasztani a megoldás módszereit. 70 kv 150 kv Megoldások A 4. ábrán a beavatkozási lehetôségek vannak feltüntetve. A négy változatot alább tárgyaljuk. Fogyasztó Berendezés specifikáció/ szabályozások védelme Mielôtt egy berendezés megváltoztatásába belefognánk, át kell vizsgálni minden elemét, hogy a legérzékenyebb elem cseréje után lényeges javulás érhetô-e el, vagy a cserét követôen a következô gyenge elem miatt következik be a kiesés. Jelen esetben az extruder és a forgófejes prés hajtások a legérzékenyebbek, de meg kell 3. ábra Azonos kihatású területek Maradó feszültség a fogyasztó betápján >75% 50 75% 25 50% <25% 3

6 1 Szabályozások Motorok Berendezés specifikáció 2 Szabályozások védelme 3 Az üzemen belüli védekezés 4 Áramszolgáltatói beavatkozás Érzékeny fogyasztók 4. ábra Megoldások a feszültségletörések által okozott veszteségek csökkentésére gyôzôdni arról, hogy ezek védelme után jelentôs javulás érhetô-e el a feszültségletörés elleni érzékenység csökkenésben. A forgófejes prés gyártójával való konzultáció alapján ezeket a hajtásokat nem lehet megváltoztatni. A belsô egyenfeszültségû tápsín hozzáférhetetlen, ezért a táp pufferolási lehetôsége sincs meg. Ugyanakkor a teljes gyártósor gyártója szerint a hajtás lecserélése egy másik, kevésbé érzékeny típusra nem lehetséges, mert akkor szoftver összeférhetetlenség lép fel. Fentiek következtében más módszert kellett választani. Üzemen belüli védekezés Több, a rendszer egészét, illetve egyes részeit védô megoldás volt a vizsgálat tárgya. A teljes rendszer látszólagos teljesítménye kva. Mivel ebbôl 955 kw fûtési teljesítmény, egy változatként meg lett vizsgálva az a lehetôség, hogy a hajtások kapnak csak védelmet. Ha csak ez a rendszer van védve, egy statikus átkapcsolót kell beépíteni, ami az 5. ábra szerinti átalakítást igényli. Elsôként egy Diesel motor-generátorral kiegészített lendkerekes szünetmentes megoldás lett megvizsgálva. Továbbiakban több olyan módszer lett vizsgálva, amelyek csak feszültségletörés ellen védenek, kiesés ellen nem. Néhány példa: Dinamikus feszültség stabilizátor (Dynamic voltage restorer): a megoldás csak bizonyos letörés értékig alkalmazható, mivel a hiányzó feszültséget a meglévô feszültségbôl pótolja. Dinamikus letörés kompenzáló (Dynamic sag corrector): a megoldás soros letörés kompenzálást és sönt konvertert tartalmaz, és kompenzálja a hálózatokon statisztikusan elôforduló letörések mintegy 92%-át. Itt is szükséges maradó feszültség a berendezés mûködéséhez. Statikus átkapcsoló Védett gyûjtôsín Érzékeny fogyasztók 5. ábra A fogyasztók egy részének védelme Lendkerék: a lendkerék önmagában (Diesel motor-generátor nélkül) minden feszültségletörés ellen védelmet nyújt, ameddig a tehetetlenségi nyomatékból futja a terhelés táplálására. Általában a névleges terhelést 3 15 s hosszan képesek táplálni, ami lényegében valamennyi letörés kompenzálására elegendô. Rövid idejû kiesést is áthidalhat. Fûtés A megemlített letörés kompenzáló berendezések beruházási költsége nem tér el lényegesen egymástól. A teljes költség összehasonlításhoz azonban figyelembe kell venni az évenkénti karbantartási költséget, 4

7 valamint az üresjárási veszteséget is. A mérések szerint valamennyi letörésnél a maradék feszültség nagyobb volt 50%-nál, így valamennyi ismertetett módszer megfelelne a védelemre. Meg lett vizsgálva a hajtásonkénti szünetmentes energiaellátás alkalmazása is, ez azonban sokkal drágább, mint a közös védelem. Áramszolgáltatói beavatkozás: a hálózat átalakítása A termeléskiesés megakadályozható a táphálózat célszerû átalakításával is. Két változat lett vizsgálva: 10 MW teljesítményû generátor csatlakoztatása a fogyasztó csatlakozási pontján a táphálózat átalakítása. A generátor jelenléte növeli a feszültségletöréskor a maradó feszültséget. A növelés százalékos értéke: ahol: S U = S S g a generátor névleges teljesítménye S k a zárlati teljesítmény α a zárlati impedancia szöge φ a generátor áram fázisszöge. g k cos( α φ) 100 A másik lehetôség a táphálózat átalakítása. Ilyen esetben az érzékeny fogyasztót másik (nagyobb üzembiztonságú ) táppontról látják el. A 6. ábra mindkét változatot bemutatja. a) b) 70 kv 150 kv 70 kv 150 kv 15 kv Fogyasztó 15 kv 15 kv Fogyasztó 10 MW Maradó feszültség a fogyasztó betápján >75% 50 75% 25 50% <25% 6. ábra Azonos kihatású területek a) 10MW-os generátor csatlakozása b) a hálózat átalakítása 5

8 A 3. és 6. ábrákat összehasonlítva jól látszik, hogy a 10 MW-os generátor csatlakozása nem sokat segít. A hálózat átalakítása azonban (6.b ábra) megváltoztatja az azonos kihatású területek térképét olyan mértékben, hogy a 15 kv-os hálózaton nem lép fel a fogyasztót károsan érintô nagyságú feszültségletörés. A megoldás elônye, hogy nemcsak a nagyteljesítményû folyamatos szálhúzást, hanem a többi technológiát is jobb minôségû villamos energiával látja el. Itt kell megemlíteni, hogy mivel a hálózatot amúgy is át akarták alakítani, a fogyasztóra csak a két gyûjtôsín szétválasztásával járó többlet költséget terhelték. Gazdaságossági vizsgálatok A különbözô változatok összehasonlításakor két költségfajtát kell figyelembe venni: a feszültségletörés miatti veszteségeket, figyelembe véve, hogy a védekezés ellenére kisebb kockázattal ugyan, de bekövetkezhet káros mértékû feszültségletörés, a védelmi eszköz költségét. Az, hogy egy megoldás költséghatékonynak látszik, vagy nem, függ a megítélésnél alkalmazott gazdasági feltételektôl. Ebben az ismertetôben a Net Present Value módszer van alkalmazva 15 %-os megtérülés és 10 éves berendezés élettartam figyelembe vételével. A teljes költséget kiszámítva az 1. táblázatban közölt eredményeket kapjuk, ahol a beavatkozás elôtti veszteségek költsége 100 egység, a többi költség erre van vetítve. Védelmi módszer Termeléskiesési költség Védelmi költség 1 Teljes költség jelenleg nincs A Hálózat átalakítás B Szünetmentes a teljes technológiára (1625 kva) C Szünetmentes a rész technológiára (670 kva) D E Dinamikus feszültségletörés kompenzálás a teljes technológiára (1625 kva) Dinamikus feszültségletörés kompenzálás a rész technológiára (670 kva) táblázat A különbözô védelmi módszerek összehasonlítása (a beavatkozás nélküli termeléskiesési költség 100%) Az A változatban látható feszültségletörés miatti termeléskiesési költséget az magyarázza, hogy a nagyfeszültségû rendszeren három zárlat volt (2. ábra). A B E változatok esetében a feszültségletörés miatti veszteséget a feszültségletörés ellen nem védett technológiák okozzák. A 7.ábra alapján csak a hálózat átalakításával járó megoldás elônyös az alkalmazott gazdasági feltételek mellett. Sok cég hosszúnak találná a 10 éves megtérülési idejû beruházást, a vizsgált cég azonban nem így gondolkodott és a beruházás mellett döntött. A cég szerint vannak közvetlenül nehezen megfogható, rejtett kiadások, amelyeket a felmérés nem vett figyelembe. Így például a munkaerô kihasználás romlása az állás miatt, a gépek gyorsuló öregedése a kiesések és indítások miatt. Annak bizonyítására, hogy a feszültségletörés tanulmány eredménye nagymértékben függ a vizsgált fogyasztó helyétôl, a 8. ábra mutatja egy másik mûanyag feldolgozó üzemben végzett felmérés eredményét. 1 A költségek tartalmazzák a karbantartást és a letörés elleni védelmi berendezés üresjárási veszteségét, amely UPS esetében évente a beszerzési ár 5%-a, a dinamikus feszültségletörés kompenzálás esetében 1%. 6

9 Itt évente közel 15 termeléskiesés volt, és a hálózat átalakítása nem valósítható meg. Ebben az esetben a hajtás szabályozások és csévélô berendezések védelme a legolcsóbb megoldás. 400 A megoldás költsége A letörések által okozott kár 300 Fajlagos költség Jelenleg A B C D E 7. ábra A belgiumi mûszál gyártó üzemnél vizsgált változatok teljes költsége A költségek a jelenlegi állapotra, mint alapesetre vannak vonatkoztatva %-ban. Az A-E kifejtését az 1. táblázat tartalmazza Költség ($) A megoldás költsége A letörések által okozott kár a b c d e 8.ábra Egy mûanyag feldolgozó üzem védelmi változatainak költségei a) alapeset-nincs változat b) primer félvezetôs gyors átkapcsoló c) csatlakozási ponton energia tároló (2 MVA) d) hajtásszabályozások védelme e) primer átkapcsoló és szabályozás védelem Összefoglalás Egy belgiumi mûszál készítô textilgyárban végzett esettanulmány kapcsán bemutattuk, hogyan kell egy feszültségletörés tanulmányt végezni. Meg kell vizsgálni a gyártósort, a feszültségletöréssel szembeni 7

10 zavartûrô képességét, a termeléskiesések miatti anyagi veszteséget, valamint az éves letörések számát. Ha az adatok ismertek, tanulmányozni kell a kiesések miatti költségek csökkentésének lehetôségét. A beavatkozási lehetôségeket három csoportba sorolhatjuk: a gyártósorban a gyártósor és a hálózat között a hálózaton. A gyártósor és a hálózat közötti beavatkozás minden esetben alkalmazható, viszont a csak a gyártósorban illetve csak a hálózaton történô beavatkozások esetenként egyedi vizsgálatot igényelnek. Az ismertetett esettanulmányban kimutattuk, hogy a gyártósori beavatkozás nem lehetséges. A gyártósor és a hálózat közötti beavatkozás túl nagy költséggel járna, egyedül a hálózat átépítése volt költséghatékony. Egy másik mûanyag feldolgozó üzemben végzett felmérés szerint ott a hajtásszabályozások és csévélôk védelme volt a költséghatékony megoldás. Az ismertetett esettanulmányok, valamint a feldolgozó gépek gyártóival végzett konzultációk alapján az alábbi tanulságok vonhatók le: A gyártósorokat gyártó cégek átlagos termékeinek feszültségletöréssel szembeni zavartûrô képessége messze elmarad a szabvány követelményektôl A feldolgozó sorok átalakítása nem minden esetben lehetséges. Ezért a leginkább követhetô út a gépek üzemeltetôi számára felvenni a kapcsolatot az áramszolgáltatókkal, és információt kérni az elmúlt évek letörési statisztikájáról. A kapott információ alapján olyan gépeket szerezhetnek be, amelyek zavartûrô képessége megfelel a zavarásoknak. Irodalomjegyzék [1] D Dorr, M Hughes et al, 1997; Interpreting recent power quality surveys to define the electrical environment; IEEE transactions on industry applications vol. 33 no. 6 pp [2] M McGranaghan, C Melhorn, 1998; Economics of different plant ride-through improvement solutions for power system problems; The Machinery Reliability Conference, Charlotte, USA ( [3] W Brumsickle, R Schneider et al. 2001; Dynamic Sag Correctors: cost-effective industrial power line conditioning; IEEE Transactions on Industry Applications, vol.37, no.1, Jan/Feb 2001, pp [4] R Epperly, F Hoadley, R Piefer, 1997; Considerations when applying ASDs in continuous processes, IEEE Transactions on Industry Applications, vol.33, no.2, March 1997, pp [5] R Dugan, M McGranaghan, H Beaty, 1996; Electrical Power Systems Quality; McGraw-Hill, Knoxville, USA [6] L Morgan, J Dougherty 2001; Embedded energy solutions in CNC-Machines, PQA 2001, Pittsburgh [7] A Van Zyl, R Spee, A Faveluke, S Bhowmik, 1998; Voltage sag ride-through for adjutable speed drives with active rectifiers, IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 34, No. 6, Nov/Dec [8] M Bollen, 1999; Understanding power quality problems, voltage sags and interruptions; IEEE press series on power engineering, Piscataway, USA (ISBN ) [9] VDEW, 1994; Technische Richtlinie, Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen mit dem Mittelspannungsnetz des Elektrizitätsversorgungsunternehmens 8

11 Referenciák és Alapító tagok European Copper Institute (ECI) Web: Akademia Gorniczo-Hutnicza (AGH) Web: Centre d'innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA) Web: www-citcea.upc.es Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) Web: Copper Benelux Web: Copper Development Association (CDA UK) Web: Deutsches Kupferinstitut (DKI) Web: Engineering Consulting & Design (ECD) Web: Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Web: Istituto Italiano del Rame (IIR) Web: International Union of Electrotechnology (UIE) Web: ISR - Universidade de Coimbra Web: Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) Web: La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) Web: Polish Copper Promotion Centre (PCPC) Web: Provinciale Industriele Hogeschool (PIH) Web: Università di Bergamo Web: University of Bath Web: University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) Web: Wroclaw University of Technology Web: Szerkesztôbizottság David Chapman (Chief Editor) CDA UK Prof Angelo Baggini Università di Bergamo Dr Araceli Hernàndez Bayo ETSII - Universidad Politécnica de Madrid Prof Ronnie Belmans UIE Franco Bua ECD Prof Anibal de Almeida ISR - Universidade de Coimbra Hans De Keulenaer ECI Gregory Delaere Lemcko Prof Jan Desmet Hogeschool West-Vlaanderen Dipl-Ing Marcel Didden KU Leuven Dr Johan Driesen KU Leuven Stefan Fassbinder DKI Prof Zbigniew Hanzelka Akademia Gorniczo-Hutnicza Dr Antoni Klajn Wroclaw University of Technology Reiner Kreutzer HTW Prof Wolfgang Langguth HTW Jonathan Manson Gorham & Partners Ltd Prof Henryk Markiewicz Wroclaw University of Technology Carlo Masetti CEI Dr Jovica Milanovic UMIST Dr Miles Redfern University of Bath Andreas Sumper CITCEA Roman Targosz PCPC

12 University of Leuven, Energy Institute Celestijnenlaan 300a 3001 Heverlee Belgium Tel: Fax: Web: Dipl-Ing Marcel Didden Magyar Rézpiaci Központ H-1053 Budapest Képíró u. 9. Magyarország Tel: (+36 1) Fax: (+36 1) Web: European Copper Institute 168 Avenue de Tervueren B-1150 Brussels Belgium Tel: Fax: Website:

Feszültségzavarok A feszültségletörést mérséklő eszközök kiválasztásának szempontjai

Feszültségzavarok A feszültségletörést mérséklő eszközök kiválasztásának szempontjai Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet Feszültségzavarok A feszültségletörést mérséklő eszközök kiválasztásának szempontjai 5.3.4 Szabályozók Motorok Érzékeny fogyasztók Áramszolgáltatói hálózat

Részletesebben

Feszültség zavarok Alapvetô ismeretek az aszimmetriáról

Feszültség zavarok Alapvetô ismeretek az aszimmetriáról Villamosenergia-minôség Alkalmazási segédlet Feszültség zavarok Alapvetô ismeretek az aszimmetriáról 5..3 Feszültség zavarok Feszültség zavarok Alapvetô ismeretek az aszimmetriáról Dr Johan Driesen & Dr

Részletesebben

Földelés és EMC Földelô rendszerek számítási és tervezési alapok

Földelés és EMC Földelô rendszerek számítási és tervezési alapok illamosenergia-minôség Alkalmazási segédlet Földelés és MC Földelô rendszerek számítási és tervezési alapok 6.3.1 * S * T Földelés és MC Földelés és MC Földelô rendszerek számítási és tervezési alapok

Részletesebben

Harmonikusok Források és hatások

Harmonikusok Források és hatások Villamosenergia-minôség Alkalmazási segédlet Harmonikusok Források és hatások 3.1 Harmonikusok Harmonikusok Források és Hatások David Chapman Copper Development Association 2001. március Magyar Rézpiaci

Részletesebben

Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet

Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet Earthing & EMC Földelő rendszerek Alapvető létesítési szempontok 6.5.1 Földelés és EMC Földelés és EMC Földelő rendszerek Alapvető létesítési szempontok Henryk

Részletesebben

Elosztott energiatermelés és megújuló energiaforrások

Elosztott energiatermelés és megújuló energiaforrások Villamosenergia - minőség és Szolgáltatói Útmutató Elosztott energiatermelés és megújuló energiaforrások 8.3.5 Kapcsolt energiatermelés Siemens press picture Siemens press picture Elosztott energiatermelés

Részletesebben

Rugalmasság Modern irodaház rugalmas energiaellátása

Rugalmasság Modern irodaház rugalmas energiaellátása Villamosenergia-minôség Alkalmazási segédlet Rgalmasság Modern irodaház rgalmas energiaellátása 4.5.1 Rgalmasság Rgalmasság Modern irodaház rgalmas energiaellátása Hans De Kelenaer, Eropean Copper Institte

Részletesebben

Feszültségzavarok Villogásmérés

Feszültségzavarok Villogásmérés Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet Feszültségzavarok Villogásmérés 5.2.3 Fényáram Feszültség 10 U/U [%] 1 0.1 0.1 1 10 230 V 120 V 100 V 100 1000 10 k Négyszögjel alakú feszültség-változások

Részletesebben

Földelés és EMC Az elektromágneses összeférhetőség alapjai (EMC)

Földelés és EMC Az elektromágneses összeférhetőség alapjai (EMC) Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet Földelés és EMC Az elektromágneses összeférhetőség alapjai (EMC) 6.1.2 Földelés és EMC Földelés és EMC Az elektromágneses összeférhetőség alapjai (EMC) Prof.

Részletesebben

Elosztott energiatermelés és megújuló energiaforrások

Elosztott energiatermelés és megújuló energiaforrások Villamosenergia - minőség és Szolgáltatói Útmutató Elosztott energiatermelés és megújuló energiaforrások 8.1 Általános elvek E.ON Renewables Elosztott energiatermelés és megújuló energiaforrások Általános

Részletesebben

Feszültségletörések Megelôzô karbantartás a villamosenergia-minôség pillére

Feszültségletörések Megelôzô karbantartás a villamosenergia-minôség pillére Villamosenergia-minôség Alkalmazási segédlet Feszültségletörések Megelôzô karbantartás a villamosenergia-minôség pillére 5.2.1 Feszültségletörések Feszültségletörések Megelôzô karbantartás a villamosenergia-minôség

Részletesebben

Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet

Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet Feszültségzavarok Villogás (Flicker) 5.1.4 Feszültségzavarok Feszültségzavarok Villogás (Flicker) Zbigniew Hanzelka & Andrzej Bień AGH University of Science

Részletesebben

Feszültségzavarok EN 50160 szabvány A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői

Feszültségzavarok EN 50160 szabvány A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet Feszültségzavarok EN 50160 szabvány A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői 5.4.2 tápfeszültség-letörés, t >10 ms tápfeszültség

Részletesebben

Feszültségletörések Bevezetés

Feszültségletörések Bevezetés Villamosenergia-minôség Alkalmazási segédlet Feszültségletörések Bevezetés 5.1 F3 G G Generátor Fôelosztó hálózat 0.1 0.1 0.5 0.1 1 1 1 1 1 Egyéb fogyasztók 3. szint 2. szint F1 Megszakító Impedancia F

Részletesebben

Rugalmas energiaellátás

Rugalmas energiaellátás Villamosenergia-minôség Alkalmazási segédlet Rugalmas energiaellátás A villamos-energia ellátás biztonságának növelése tartalék energia ellátással 4.3.1 Akkumulátor telep Bypass (áthidaló) kapcsoló Fôtranszformátor

Részletesebben

Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet. Harmonikusok. Kondenzátorok torzított hálózaton 3.1.2. Rezonanciaerősítés. Frekvencia.

Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet. Harmonikusok. Kondenzátorok torzított hálózaton 3.1.2. Rezonanciaerősítés. Frekvencia. Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet Harmonikusok Kondenzátorok torzított hálózaton 3.1.2 Rezonanciaerősítés Frekvencia Harmonikusok Harmonikusok Kondenzátorok torzított hálózaton Stafan Fassbinder

Részletesebben

Feszültségletörés és emelkedés Definíciók, keletkezés, szabványok. MMK tanfolyam 2005. őszi félév Villamos hálózatok Dr.

Feszültségletörés és emelkedés Definíciók, keletkezés, szabványok. MMK tanfolyam 2005. őszi félév Villamos hálózatok Dr. Feszültségletörés és emelkedés Definíciók, keletkezés, szabványok MMK tanfolyam 2005. őszi félév Villamos hálózatok Dr. Dán András Feszültségletörés Definició Mérési eljárás Kiértékelés Okozott problémák

Részletesebben

Földelés és EMC A földelés mint rendszer

Földelés és EMC A földelés mint rendszer Villamosenergia-minôség Alkalmazási segédlet Földelés és EMC A földelés mint rendszer 6.1 Földelés és EMC Földelés és EMC A földelés, mint rendszer Reyer Venhizen KEMA T&D Power 2001. Májs Magyar Rézpiaci

Részletesebben

Elosztott energiatermelés és megújuló energiaforrások

Elosztott energiatermelés és megújuló energiaforrások Villamosenergia - minőség és Szolgáltatói Útmutató Elosztott energiatermelés és megújuló energiaforrások 8.3.2 Szélerőművek E.ON Renewables Elosztott energiatermelés és megújuló energiaforrások Szélerőművek

Részletesebben

Feszültségletörések Feszültségletörés kompenzálása

Feszültségletörések Feszültségletörés kompenzálása Villamosenergia-minôség Alkalmazási segédlet Feszültségletörések Feszültségletörés kompenzálása 5.3.2 Feszültségletörések Feszültségletörések Feszültségletörés kompenzálása Derek Maule Claude yons td.

Részletesebben

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. Tápvezeték A fogyasztókat a tápponttal közvetlen összekötő vezetékeket tápvezetéknek nevezzük. A tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. U T l 1. ábra.

Részletesebben

Transzformátor rekonstrukciók a Paksi Atomerőműben. Üzemviteli vezetők találkozója

Transzformátor rekonstrukciók a Paksi Atomerőműben. Üzemviteli vezetők találkozója Transzformátor rekonstrukciók a Paksi Atomerőműben Üzemviteli vezetők találkozója 2010.12.01-03 Tengelic Hevesi Antal osztályvezető Villamos Műszaki Osztály Tartalom Házi üzemi transzformátorok rekonstrukciója

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport MEGOLDÁS 2013. június 3. 1.1. Mekkora áramot (I w, I m ) vesz fel az a fogyasztó, amelynek adatai: U n = 0,4 kv (vonali), S n = 0,6 MVA (3 fázisú), cosφ

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása II. Villanyszerelő Konferencia az intelligens házakról és megújuló energiákról Előadás témája: Az alkalmazás alapja Kiserőművek csatlakoztatásának alapja

Részletesebben

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Okos hálózat, okos mérés konferencia 2012. március 21. Tárczy Péter Energin Kft. Miért aktuális?

Részletesebben

EGYENÁRAMÚ GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató

EGYENÁRAMÚ GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VILLAMOS ENERGETIKA TANSZÉK Villamos gépek és hajtások csoport EGYENÁRAMÚ GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató

Részletesebben

A biztosítóberendezési áramellátás feladata

A biztosítóberendezési áramellátás feladata Áramellátás A biztosítóberendezési áramellátás feladata a villamos energia előállítása, átalakítása és továbbítása a biztosítóberendezési fogyasztók (számítógépek és egyéb vezérlő egységek, fényjelzők,

Részletesebben

NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA -

NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA - NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA - MEGÚJULÓK HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁSA Herbert Ferenc 2007. augusztus 24. Egy régi álom a palackba zárt villámok energiája ENERGIA TÁROLÁS Egy ciklusban eltárolt-kivett

Részletesebben

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőművek és a villamos energia törvény keretei

Háztartási méretű kiserőművek és a villamos energia törvény keretei Háztartási méretű kiserőművek és a villamos energia törvény keretei Grabner Péter Magyar Energia Hivatal Absztrakt: A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) elfogadása

Részletesebben

Kutatás célja HMKE Hálózati csatlakozás Hálózat Biztonság? Védelmek? Sziget üzem? Saját sziget üzem? Elszámolás (mérés, tarifa, kommunikáció)

Kutatás célja HMKE Hálózati csatlakozás Hálózat Biztonság? Védelmek? Sziget üzem? Saját sziget üzem? Elszámolás (mérés, tarifa, kommunikáció) Háztartási méretű kiserőművek csatlakoztatási problémái Dr. Dán András, témavezető és a MEE munkabizottság tagjai BME Villamos Energetika Tanszék, Magyar Elektrotechnikai Egyesület dan.andras@ vet.bme.hu;

Részletesebben

Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig

Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig May 15, 2013 Slide 1 Tartalomjegyzék Energiahatékonyság Termelés és átvitel Smart

Részletesebben

Szigetelés- vizsgálat

Szigetelés- vizsgálat Szigetelésvizsgálat 1 Szigetelés vizsgálata DC vizsgálat elmélet Vizsgáló feszültségszintek Diagnosztikai eljárások 2 Elmélet 3 Mit okoz a szigetelés meghibásodása? Öt alaptényező ami a szigetelés letöréséhez

Részletesebben

PCS100 UPS-I Ipari felhasználási célú UPS

PCS100 UPS-I Ipari felhasználási célú UPS DMPC LV Power Conditioning, 09/2015 PCS100 UPS-I Ipari felhasználási célú UPS 2UCD120000E028 rev A September 25, 2015 Slide 1 PCS100 UPS-I, Ipari felhasználási célú UPS A létesítményét tápláló energiaellátás

Részletesebben

Villamos hálózaton előforduló zavarok és hibák szimulációja.

Villamos hálózaton előforduló zavarok és hibák szimulációja. Villamos hálózaton előforduló zavarok és hibák szimulációja. A Fluke 435 II hálózati analizátorhoz kifejlesztett szimulátor kártyával és az analizátor ezzel kapcsolatos új szolgáltatásainak bemutatása

Részletesebben

Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében

Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében Prof. Dr. Krómer István Óbudai Egyetem Intelligens Energia Ellátó Rendszerek

Részletesebben

Napelemre pályázunk -

Napelemre pályázunk - Napelemre pályázunk - Napelemes rendszerek hálózati csatlakozási kérdései Harsányi Zoltán E.ON Műszaki Stratégiai Osztály 1 Erőmű kategóriák Háztartási méretű kiserőmű P

Részletesebben

HULLADÉKLERAKÓK HULLADÉKBÓL ENERGIA

HULLADÉKLERAKÓK HULLADÉKBÓL ENERGIA HULLADÉKLERAKÓK HULLADÉKBÓL ENERGIA A TEDOM HUNGARY RÖVID BEMUTATÁSA Alapítva 2005-ben, Magyarorságon; alapítók: NRG Agent Alapítva 2002-ben; 450 mill. Ft éves forgalom; 25 alkalmazott Tedom magyarországi

Részletesebben

Villamos hálózat kezelő Villanyszerelő

Villamos hálózat kezelő Villanyszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr. Magyar Zoltán Tanszékvezető BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék magyar@egt.bme.hu zmagyar@invitel.hu A felelős üzemeltetés

Részletesebben

HÁROMFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

HÁROMFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS 2 0 1 5 HÁROMFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR - 2 - Tartalomjegyzék Nem szimmetrikus többfázisú rendszerek...3 Háronfázisú hálózatok...3 Csillag kapcsolású

Részletesebben

NAPELEMES RENDSZEREK és ALKALMAZÁSUK TERVEZÉS, KIVITELEZÉS. Herbert Ferenc Budapest, 2012.dec. 6. LG

NAPELEMES RENDSZEREK és ALKALMAZÁSUK TERVEZÉS, KIVITELEZÉS. Herbert Ferenc Budapest, 2012.dec. 6. LG NAPELEMES RENDSZEREK és ALKALMAZÁSUK TERVEZÉS, KIVITELEZÉS Herbert Ferenc Budapest, 2012.dec. 6. LG Családi ház, Németország Fogadó Kis gazdaság, Németország Fogadó 2 LG 10 kw monokristályos napelemmel

Részletesebben

Helyesbítés MOVITRAC B * _1014*

Helyesbítés MOVITRAC B * _1014* Hajtástechnika \ hajtásautomatizálás \ rendszerintegráció \ szolgáltatások *211952_1014* Helyesbítés SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 02 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Részletesebben

Energiatakarékos villamos gépek helyzete és hatásuk a fejlődésre

Energiatakarékos villamos gépek helyzete és hatásuk a fejlődésre Energiatakarékos villamos gépek helyzete és hatásuk a fejlődésre IE1 IE2 IE3 EuP IEC 2011 2015 Az EU és a hatékonyság Az EU klíma-és energiapolitikájának alapvető elemei közé tartozik az energiahatékonyság

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek előadó: Harsányi Zoltán E.ON Műszaki stratégiai osztály A 2007 évi LXXXVI törvény (VET) alapján saját üzleti kockázatára bárki

Részletesebben

Szabályozásra került a háztartási méretű kiserőmű esetében az erőmű nagysága és a csatlakozási módja.

Szabályozásra került a háztartási méretű kiserőmű esetében az erőmű nagysága és a csatlakozási módja. Szabályozásra került a háztartási méretű kiserőmű esetében az erőmű nagysága és a csatlakozási módja. A 2007. évi LXXXVI törvény (VET) alapján saját üzleti kockázatára bárki létesíthet termelői kapacitást.

Részletesebben

ERP projektek gazdasági. esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel

ERP projektek gazdasági. esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel ERP projektek gazdasági gi értékelése: rtékelése: esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel Rózsa TündeT egyetemi tanárseg rsegéd Debreceni Egyetem AMTC AVK GAIT Kutatásom Gazdaságossági

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek Az erőművekben és transzformátor alállomásokon lévő akkumulátortelepeknek hálózat kiesés esetén készenléti energiát kell szolgáltatniuk. Sajnálatos módon az

Részletesebben

Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben

Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben 2011 A Paksi Atomerőmű újra indítása teljes külső villamos hálózat vesztés esetén (black start) Egy igen összetett és erősen hurkolt villamos átviteli

Részletesebben

TURBÓGENERÁTOR FORGÓRÉSZEK Élettartamának meghosszabbítása

TURBÓGENERÁTOR FORGÓRÉSZEK Élettartamának meghosszabbítása Szigetelés Diagnosztikai Konferencia 2007. 04. 26-28. TURBÓGENERÁTOR FORGÓRÉSZEK Élettartamának meghosszabbítása Az élettartam kiterjesztés kérdései A turbógenerátorok üzemi élettartamának meghosszabbítása,

Részletesebben

N számú melléklet Mérőhelyi munkavégzéshez kapcsolódó teljesítménynövelés szabályai

N számú melléklet Mérőhelyi munkavégzéshez kapcsolódó teljesítménynövelés szabályai N31-405-04. számú melléklet Mérőhelyi munkavégzéshez kapcsolódó teljesítménynövelés szabályai Csatlakozó és mérőhely létesítés, bővítés szabályai Készítette: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Ügyfél és

Részletesebben

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Nemzeti Workshop Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Dr. Sebők András Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az üzleti modell célja 2 Olyan vonzó ajánlat a vevők számára - a termékek

Részletesebben

BINÁRIS GEOTERMIKUS ERŐMŰVEK TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSE 1990- TŐL NAPJAINKIG

BINÁRIS GEOTERMIKUS ERŐMŰVEK TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSE 1990- TŐL NAPJAINKIG BINÁRIS GEOTERMIKUS ERŐMŰVEK TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSE 1990- TŐL NAPJAINKIG Készítette: Koncz Ádám PhD hallgató Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet Kutatás és innováció a magyar geotermiában Budapest,

Részletesebben

VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS-TERMELÉS IGAZOLÁSA

VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS-TERMELÉS IGAZOLÁSA VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS-TERMELÉS IGAZOLÁSA (KEHOP- 5.2.11-16-2017 PÁLYÁZATI ELJÁRÁSHOZ) NAPELEMES ENERGIA TERMELŐ RENDSZER (NEETR) TELEPÍTÉSE ÁLTALÁNOS ADATOK Tervezett telepítés helye: 5700 Gyula,

Részletesebben

UPS technika. Villamos hálózatok zavaranalizis vizsgálata. Mérésszolgáltatás. 1

UPS technika. Villamos hálózatok zavaranalizis vizsgálata. Mérésszolgáltatás. 1 UPS technika. Villamos hálózatok zavaranalizis vizsgálata. Mérésszolgáltatás. 1 ENTERPRICE UPS kezelői útmutató. Az angol gyári dokumentáció sajátos "fordítása". Ver.: 1.0 Utolsó módosítás : 2005.04.17.

Részletesebben

ÚJ! Fluke 438-II Hálózat- minőség és motor analizátor

ÚJ! Fluke 438-II Hálózat- minőség és motor analizátor Ismerje meg villamos motorja teljesítőképességét mechanikus érzékelők használata nélkül ÚJ! Fluke 438-II Hálózat- minőség és motor analizátor Végezzen hibakeresést közvetlenül, on-line, üzemben lévő motorján

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,

Részletesebben

Szuper kondenzátorok és egyéb tároló elemek alkalmazása az intelligens villamos energia hálózaton

Szuper kondenzátorok és egyéb tároló elemek alkalmazása az intelligens villamos energia hálózaton Szuper kondenzátorok és egyéb tároló elemek alkalmazása az intelligens villamos energia hálózaton MAGYARREGULA - MEE Herbert Ferenc 2012. Március 21. Egy régi álom a palackba zárt villámok energiája ENERGIA

Részletesebben

EnergoBit KÖF technikai megoldásai és fejlesztései a Mátrai Erőmű 15 MW-os naperőművének megvalósításában

EnergoBit KÖF technikai megoldásai és fejlesztései a Mátrai Erőmű 15 MW-os naperőművének megvalósításában EnergoBit KÖF technikai megoldásai és fejlesztései a Mátrai Erőmű 15 MW-os naperőművének megvalósításában ZÖLD ÚT A ZÖLD PROJEKTNEK, megkezdődik a Mátrai Erőmű Zrt. 15 MW-os naperőművének építése, Magyarország

Részletesebben

Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására?

Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására? Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására? JÁSZAY TAMÁS Vállalatfejlesztési Igazgató MET Energia Műhely Budapest, 2015. 04. 16. Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására?

Részletesebben

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr. Magyar Zoltán Tanszékvezető BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék magyar@egt.bme.hu zmagyar@invitel.hu A felelős üzemeltetés

Részletesebben

NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ES KIÁLLÍTÁS Szombathely Hulladéklerakó depóniagáz optimális felhasználása

NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ES KIÁLLÍTÁS Szombathely Hulladéklerakó depóniagáz optimális felhasználása NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ES KIÁLLÍTÁS Szombathely Hulladéklerakó depóniagáz optimális felhasználása Kipszer Energia Technologiai Zrt. Német Bálint ajánlattételi és ügyfélszolgálati vezető

Részletesebben

Diagnostics Kft. XIV. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia Felsőtárkány, 2014. 10. 29-31. Kispál István +36 (30) 9770342 ikispal@diagnostics.

Diagnostics Kft. XIV. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia Felsőtárkány, 2014. 10. 29-31. Kispál István +36 (30) 9770342 ikispal@diagnostics. Diagnostics Kft. 2014 XIV. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia Felsőtárkány, 2014. 10. 29-31. Kispál István +36 (30) 9770342 ikispal@diagnostics.hu 1990. December 1999. December 2002. December 2008. December

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektromos gép- és készülékszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

A kecskeméti. autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása

A kecskeméti. autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása Infoplan Kft. Továbbképzési program A kecskeméti autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása Kecskemét Autógyár 132/22 kv állomás Mercedes-Benz gyár Kecskeméten 2008 nyár: bejelentés a gyár építéséről

Részletesebben

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ Felhasználó és felhasználási hely adatai magánszemély esetén Partnerszám: Felhasználási hely címe: Szerződésszám: Érintett elszámolási mérő gyári száma: Felhasználó neve: Születési

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA PÓTPÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA PÓTPÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT - A csoport VLLAMOS ENERGETKA PÓTPÓTZÁRTHELY DOLGOZAT - A csoport 2013. május 22. NÉV:... NEPTN-KÓD:... Terem és ülőhely:... A dolgozat érdemjegye az összpontszámtól függően: 40%-tól 2, 55%-tól 3, 70%-tól 4, 85%-tól

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő

Részletesebben

Az ELMŰ, mint városi villamosenergia szolgáltató - Fejlesztési elképzelések

Az ELMŰ, mint városi villamosenergia szolgáltató - Fejlesztési elképzelések Az ELMŰ, mint városi villamosenergia szolgáltató - Fejlesztési elképzelések Bessenyei Tamás - ELMŰ Hálózati Kft. Hálózat-optimalizálási osztály Városi energiafelhasználás Óbudai Egyetem 2010. november

Részletesebben

energiahatékonys konyság Hunyadi Sándor energiagazdálkodási szakmérnök

energiahatékonys konyság Hunyadi Sándor energiagazdálkodási szakmérnök Fázisjavítás és energiahatékonys konyság Hunyadi Sándor energiagazdálkodási szakmérnök Hogyan járul j hozzá a fázisjavf zisjavítás s a Virtuális Erőmű Programhoz? Fázisjavítás megközelítései: Tarifális

Részletesebben

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.)

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) Egyenáramú gépek (Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) 1. Párhuzamos gerjesztésű egyenáramú motor 500 V kapocsfeszültségű, párhuzamos gerjesztésű

Részletesebben

Dr. Dán András, egyetemi tanár Raisz Dávid, adjunktus BME Villamos Energetika Tanszék Villamos Mővek és Környezet Csoport

Dr. Dán András, egyetemi tanár Raisz Dávid, adjunktus BME Villamos Energetika Tanszék Villamos Mővek és Környezet Csoport A városi villamosenergia ellátás rendelkezésre állásának növelése a zárlati hibahely meghatározás módszerének fejlesztésével Dr. Dán András, egyetemi tanár Raisz Dávid, adjunktus BME Villamos Energetika

Részletesebben

Alállomási és oszlopföldelési ellenállásmérés és diagnosztika

Alállomási és oszlopföldelési ellenállásmérés és diagnosztika Alállomási és oszlopföldelési ellenállásmérés és diagnosztika Földelésmérés, hibafelderítés korszerűen Béla Viktor Dénes C+D Automatika Kft. viktor.bela@meter.hu Ladányi József BME Villamos Energetika

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK HTTP://AUTOMATIZALAS.SZE.HU HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK HTTP://AUTOMATIZALAS.SZE.HU HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE SZÉCHENY STÁN EGYETEM HTT://N.SZE.H HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE Marcsa Dániel illamos gépek és energetika 2013/2014 - őszi szemeszter Kisfeszültségű hálózatok méretezése A leggyakrabban kisfeszültségű vezetékek

Részletesebben

Háztartási mérető kiserımővek csatlakoztatása a közcélú hálózatra

Háztartási mérető kiserımővek csatlakoztatása a közcélú hálózatra Háztartási mérető kiserımővek csatlakoztatása a közcélú hálózatra Pénzes László ELMŐ Hálózati Kft. Tervezési osztály. Regisztrált villanyszerelı konferencia 2009.06.22-23. 1 Elıadás témája: Kiserımővek,

Részletesebben

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:

Részletesebben

Élelmiszeripari energiamegtakarítás lehetősége hűtő levegőáram helyi alkalmazásával

Élelmiszeripari energiamegtakarítás lehetősége hűtő levegőáram helyi alkalmazásával RACIONÁLIS ENERGIAFELHASZNÁLÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG 3.6 Élelmiszeripari energiamegtakarítás lehetősége hűtő levegőáram helyi alkalmazásával Tárgyszavak: hűtés; levegőáram; energiamegtakarítás; nyomás;

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

Fluke 430 sorozat II. Háromfázisú hálózat minőség és energia analizátorok. Műszaki adatok

Fluke 430 sorozat II. Háromfázisú hálózat minőség és energia analizátorok. Műszaki adatok Fluke 430 sorozat II Háromfázisú hálózat minőség és energia analizátorok Még részletesebb hálózat minőség analizáló képesség és új Fluke szabadalom szerinti energia költséghatás funkció Műszaki adatok

Részletesebben

A TESZTELÉS ALAPJAI MIÉRT SZÜKSÉGES A TESZTELÉS? MI A TESZTELÉS? ÁLTALÁNOS TESZTELÉSI ALAPELVEK

A TESZTELÉS ALAPJAI MIÉRT SZÜKSÉGES A TESZTELÉS? MI A TESZTELÉS? ÁLTALÁNOS TESZTELÉSI ALAPELVEK A TESZTELÉS ALAPJAI MIÉRT SZÜKSÉGES A TESZTELÉS? MI A TESZTELÉS? ÁLTALÁNOS TESZTELÉSI ALAPELVEK MUNKAERŐ-PIACI IGÉNYEKNEK MEGFELELŐ, GYAKORLATORIENTÁLT KÉPZÉSEK, SZOLGÁLTATÁSOK A DEBRECENI EGYETEMEN ÉLELMISZERIPAR,

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport MEGOLDÁS 2013. június 21. 390.5D, 7B, 8B, 302.2B, 102.2B, 211.2E, 160.4A, 240.2B, 260.4A, 999A, 484.3A, 80.1A, 281.2A, 580.1A 1.1. Határozza meg az ábrán

Részletesebben

Témakörök. HMKE hálózatoldali átalakítója Feszültség viszonyok. Harmonikus zavarszint. Villogás zavarszint egy HMKE-re

Témakörök. HMKE hálózatoldali átalakítója Feszültség viszonyok. Harmonikus zavarszint. Villogás zavarszint egy HMKE-re Háztartási méretű kiserőművek hálózati visszahatása Dr. Dán András, témavezető és a MEE munkabizottság tagjai BME Villamos Energetika Tanszék, Magyar Elektrotechnikai Egyesület dan.andras@ vet.bme.hu;

Részletesebben

ikerfém kapcsoló Eloadás Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett védelem: áramvédelem

ikerfém kapcsoló Eloadás Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett védelem: áramvédelem â Közvetlen motorvédelem: hovédelem ikerfém kapcsoló kis teljesítményen: közvetlenül kapcsolja a motort nagy teljesítményen: kivezetéssel muködteti a 3 fázisú kapcsolót Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett

Részletesebben

2013. április 15. NÉV:... NEPTUN-KÓD:...

2013. április 15. NÉV:... NEPTUN-KÓD:... VILLAMOS ENERGETIKA A CSOPORT 2013. április 15. NÉV:... 390.4C, 160.2A, 104H, ---, 1.3E, 201.4C, 302.2G, 205.1G, 210.1B, 211.1B NEPTUN-KÓD:... 380.1A,???, 80.1B, 284A Terem és ülőhely:... 1. 2. 3. 4. 5.

Részletesebben

TURBÓGENERÁTOR ÁLLÓRÉSZEK Élettartamának meghosszabbítása

TURBÓGENERÁTOR ÁLLÓRÉSZEK Élettartamának meghosszabbítása Szigetelés Diagnosztikai Konferencia 2009. 10. 14-16. TURBÓGENERÁTOR ÁLLÓRÉSZEK Élettartamának meghosszabbítása Az élettartam kiterjesztés kérdései A turbógenerátorok üzemi élettartamának meghosszabbítása,

Részletesebben

Marcsa Dániel Transzformátor - példák 1. feladat : Egyfázisú transzformátor névleges teljesítménye 125kVA, a feszültsége U 1 /U 2 = 5000/400V. A névleges terheléshez tartozó tekercsveszteség 0,06S n, a

Részletesebben

80 mm min. Fűtésvezérlés: Forrasztástechnika Műanyag ipar Galvanazilás Csomagolás Gumi ipar

80 mm min. Fűtésvezérlés: Forrasztástechnika Műanyag ipar Galvanazilás Csomagolás Gumi ipar W EGY-, KETTŐ ÉS HÁROMFÁZISÚ VEZÉRLÉSŰ FÉLVEZETŐ-KAPCSOLÓK - ÁLTALÁNOS ADATOK FÉLVEZETŐ-KAPCSOLÓK 30 mm min. (LAS1, LAW, LAK 15 A, LAD, LAA 30 A) 80 mm min. 30 mm min. 90 mm széles kapcsoló méretek (LAS2

Részletesebben

ÜZLETKÖTŐI ÉRTEKEZLET 2012-01-13 DUNAKESZI

ÜZLETKÖTŐI ÉRTEKEZLET 2012-01-13 DUNAKESZI ÜZLETKÖTŐI ÉRTEKEZLET 2012-01-13 DUNAKESZI ÉS MOTORVÉDŐ KAPCSOLÓK KONTAKTOROK Kontaktor definíció: Olyan gyakori működésre alkalmas elektromágneses elven működtetett mechanikus kapcsolókészülék,

Részletesebben

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13 A villamos energiát termelő erőművekről EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13 A villamos energia előállítása Az ember fejlődésével nőtt az energia felhasználás Egyes energiafajták megtestesítői az energiahordozók:

Részletesebben

Villamos forgógép fejlesztések a Hyundai Technologies Center Hungary kft-nél. Hyundai Technology Center Hungary Ltd

Villamos forgógép fejlesztések a Hyundai Technologies Center Hungary kft-nél. Hyundai Technology Center Hungary Ltd Villamos forgógép fejlesztések a Hyundai Technologies Center Hungary kft-nél A Hyundai Heavy Industries bemutatása SHIPBUILDING OFFSHORE & ENGINEERING INDUSTRIAL PLANT & ENGINEERING ELECTRO ELECTRIC SYSTEMS

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

A Neplan hálózatszámító szoftver magyarországi alkalmazásai

A Neplan hálózatszámító szoftver magyarországi alkalmazásai A Neplan hálózatszámító szoftver magyarországi alkalmazásai Előadó: Laza Sándor Helyszín MEE 62. Vándorgyűlés, Siófok Bevezetés A Neplan hálózatszámító szoftver - Svájcban készül - elektromos-, gáz-, víz-

Részletesebben

21. laboratóriumi gyakorlat. Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú

21. laboratóriumi gyakorlat. Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú 1. laboratóriumi gyakorlat Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú kismintán 1 Elvi alapok Távvezetékek villamos számításához, üzemi viszonyainak vizsgálatához a következő

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport MEGOLDÁS 2013. június 10. 1.1. Egy öntözőrendszer átlagosan 14,13 A áramot vesz fel 0,8 teljesítménytényező mellett a 230 V fázisfeszültségű hálózatból.

Részletesebben

MB-light Világítási Energia-megtakarító Rendszerek:

MB-light Világítási Energia-megtakarító Rendszerek: MB-light Világítási Energia-megtakarító Rendszerek: Az MB-light rendszerek egyedülálló technológiával képesek az energetikában a befektetés legrövidebb megtérülésével a világítási költségeken akár 25 38%-os

Részletesebben

Létesítményi energetikus Energetikus Megújuló energiaforrás Energetikus

Létesítményi energetikus Energetikus Megújuló energiaforrás Energetikus É 009-06/1/4 A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

Nagy épület villamos betáplálása. Épületinformatika. Nagy épület villamos betáplálása. Nagy épület villamos betáplálása. Eloadás.

Nagy épület villamos betáplálása. Épületinformatika. Nagy épület villamos betáplálása. Nagy épület villamos betáplálása. Eloadás. Nagy épület villamos betáplálása Iváncsy Tamás Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségu Technika és Berendezések Csoport Nagy épület villamos betáplálása Nagy épület villamos betáplálása M Motor. Nagy

Részletesebben