Feszültségletörések Bevezetés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Feszültségletörések Bevezetés"

Átírás

1 Villamosenergia-minôség Alkalmazási segédlet Feszültségletörések Bevezetés 5.1 F3 G G Generátor Fôelosztó hálózat Egyéb fogyasztók 3. szint 2. szint F1 Megszakító Impedancia F 3 F 2 F szint 1 Feszültségletörések

2 Feszültségletörések Bevezetés David Chapman Copper Development Association március Magyar Rézpiaci Központ Hungarian Copper Promotion Centre (HCPC) A Magyar Rézpiaci Központ a réztermelôk és feldolgozók által támogatott non-profit szervezet, amelynek célja a réz és a rézötvözetek használatának, valamint helyes és hatékony alkalmazásának elôsegítése. A szolgáltatások, beleértve a mûszaki tanácsadást és információs adatközlést, mindazok rendelkezésére állnak, akik bármilyen vonatkozásban érdekeltek a réz felhasználásában. Az egyesülés összeköttetést teremt a kutatás és a felhasználó ipar között, és szoros kapcsolatot tart fenn a világ többi a rézpiac fejlesztésén tevékenykedô szervezetével. Európai Réz Intézet European Copper Institute (ECI) Az Európai Réz Intézet az ICA (International Copper Association) és az IWCC (International Wrought Copper Council) támogató tagjai által létrehozott szervezet. Tagjain keresztül az ECI a világ legnagyobb réztermelôi és Európa vezetô réztermék gyártói nevében dolgozik a réztermékek európai piacfejlesztésén. Az 1996 januárjában megalakult ECI-t tíz Rézpiac Fejlesztési Egyesület (CDA-k) hálózata támogatja a Benelux államokban, Franciaországban, Németországban, Görögországban, Magyarországon, Olaszországban, Lengyelországban, Skandináviában, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban. Ezen tevékenység folytatása azon erôfeszítéseknek, amelyeket az 1959-ben alakult Copper Products Development Association (CPDA) és az 1961-ben alakult International Copper Research Association (INCRA) kezdeményezett. Figyelmeztetés A Magyar Rézpiaci Központ és az Európai Réz Intézet elhárítja a felelôsséget bármilyen közvetlen, közvetett, okozati, vagy véletlenszerû meghibásodásért, amely az ebben a kiadványban közölt információk felhasználásából, vagy az információk illetve a közölt adatok fel nem használhatóságából eredhetnek. Szerzôi jog : Copper Development Association (CDA) Magyar fordítás: Magyar Rézpiaci Központ A kiadvány anyagának másolása, terjesztése engedélyezett, feltéve, hogy az teljes terjedelemben, a forrás megjelölésével történik. Magyar Rézpiaci Központ H-1053 Budapest Képíró u. 9. Magyarország Tel: (+36 1) Fax: (+36 1) Web: European Copper Institute 168 Avenue de Tervueren B-1150 Brussels Belgium Tel: Fax: Website:

3 Feszültségletörések Bevezetés A feszültségletörés a feszültség effektív értékének rövid idejû csökkenése; ha a maradó érték a névleges érték 10%-a alá esik, feszültség kimaradásról beszélünk. A feszültségletörést idôtartamával és a maradék feszültséggel jellemezzük, ez utóbbi a letörés alatti legkisebb effektív érték általában a névleges érték százalékában kifejezve. A feszültségletörés azt jelenti, hogy a fogyasztó nem kapta meg a szükséges energiát, aminek a fogyasztó típusától függôen komoly következményei lehetnek. Villamos hajtások így a vátoztatható fordulatszámú hajtások is különösen érzékenyek a feszültségletörésre, mert a terhelés folyamatos energiát igényel, de az lecsökken, és csak a hajtás tehetetlenségi nyomatéka tartja fenn egy ideig a fordulatszámot. Olyan folyamatokban, ahol több hajtás van, az egyedi motorszabályozó egységek érzékelhetik a feszültségcsökkenést vagy kimaradást, és az egyes hajtásokat különbözô feszültség értékeknél és különbözô mértékû lassulásnál kapcsolják ki, amely a folyamat teljes leállásához vezet. Az adatfeldolgozó és folyamatszabályozó berendezések is nagyon érzékenyek a feszültségletörésekre, amelyek adatvesztést és leállást okoznak. A költségvonzatok igen nagyok, részletesen a 2. fejezetben kerülnek tágyalásra. A feszültségletörést két fô esemény okozza: nagy terhelések indítása vagy idegen leágazás zárlata. Nagy terhelések által okozott letörések Nagy terhelések, például nagy teljesítményû hajtások indításakor az áram a névleges érték többszöröse lehet. Mivel a tápoldal és a létesítmény kábelei a névleges áramra vannak tervezve, a nagy indító áram a táphálózaton és a létesítmény kábelein nagy feszültségesést okoz. A feszültségesés nagysága attól függ, hogy milyen erôs a táphálózat, azaz milyen kicsi a táphálózati impedancia a csatlakozási ponton és milyen nagy a kábelezés impedanciája. Az indítóáramok által okozott feszültségletörésekre jellemzô, hogy kisebb mértékûek, de jóval hosszabb idôtartamúak, mint a zárlatok által okozott letörések, általában hosszabbak 1 másodpercnél. A belsô kábelezés nagy impedanciája miatti helyi problémákat egyszerû megoldani. A nagy terheléseket a betáptól saját kábelen kell ellátni. Ha a túl nagy a táphálózat impedanciája, azaz gyenge a hálózat más módszert kell keresni. Lehetséges megoldás a lágy indítás, ha alkalmazható; ha nem, akkor az áramszolgáltatótól egy erôsebb betápot kell kérni, ami esetenként igen költséges lehet. Ha a feszültségletörés okai nem szüntethetôk meg, akkor a feszültségletörést kompenzálni kell. Az 5.3 fejezetben tárgyaljuk az erre a célra alkalmas különbözô kompenzátor típusokat, a hagyományos mechanikus feszültségstabilizátortól a dinamikus feszültségstabilizátorig. G G Generátor Fôelosztó hálózat szint 0.1 F1 Megszakító szint 3. szint 1 Impedancia 1 F Egyéb fogyasztók F 3 F 2 F 1 1. ábra A feszültségletörés oka 1

4 Bevezetés Hálózati hibák által okozott feszültségletörések A táphálózat rendkívül bonyolult felépítésû. A hálózat adott pontján keletkezô hiba következtében egy másik csomóponton jelentkezô feszültségletörés mértéke függ a hálózat topológiájától, valamint a hibahely és a hibára tápláló generátorok közötti hálózati elemek viszonylagos egységben számított impedanciájától. Az 1. ábra alapján mutatjuk be a számítást. Az F3 fogyasztó kapcsainál a H3 hibahelyen bekövetkezô háromfázisú zárlat az F3 fogyasztónál 0% maradékfeszültségû feszültségletörést okoz, ami az F2 fogyasztónál már csak 64%, az F1 fogyasztónál pedig 98%. A H1 hibahelyen bekövetkezô zárlat az F1 fogyasztónál okoz 0% maradékfeszültségû feszültségletörést, az összes többi fogyasztónál 50% lesz a letörés. Látható, hogy az 1. feszültségszint zárlata sokkal több fogyasztót érint és sokkal nagyobb mértékben, mint pl. a 3. feszültségszinté. Ugyanakkor az innen táplált fogyasztók több feszültségletörésre számíthatnak, mint az 1. szintrôl közvetlenül táplált fogyasztók, mivel több a lehetséges hibahely hiszen ôket a saját feszültségszintjük hibáin kívül az 1. és 2. szintek hibái is érintik.a 2. és 1. szintekre csatlakozó fogyasztók egyre kevésbé érzékenyek a 3. szint hibáira. Minél közelebb van villamos értelemben a fogyasztó a generátorhoz, annál kevesebb és kisebb mértékû feszültségletörést kell elviselnie. A feszültségletörés idôtartama attól függ, hogy a védelmek milyen gyorsan hárítják a hibát és választják le maradó hiba esetén a hibahelyet. Általában erre néhány száz ms idô elegendô. A hibák egy része múló hiba például ha a távvezetékre ráesik egy kisebb faág, ezek gyorsan háríthatók. Ha a hibás leágazást a hiba lokalizálásáig tartósan kikapcsolják, az érintett fogyasztóknál teljes feszültségkiesés lesz. Automatikus visszakapcsolással lehet javítani a helyzeten, noha a letörések száma növekedni fog. Az automatikus visszakapcsolás alkalmazásával a megszakító rövid idôn belül (kisebb mint 1s) visszakapcsolja hibás leágazást. Ha múló hiba volt, a visszakapcsolás sikeres és az ellátás helyreáll. A leágazásról táplált fogyasztók a kikapcsolás idôtartamára 100% feszültségletörést érzékelnek, míg más fogyasztók a védelmi kikapcsolásig érzékelnek különbözô mértékû letörést, ahogy a példában láttuk. Ha sikertelen a gyors visszakapcsolás, a védelem ismét mûködik és a hibás leágazást kikapcsolja; a folyamat a védelem beállításától függôen többször is ismétlôdhet. Valahányszor a megszakító visszakapcsol a hibára, újra bekövetkezik a feszültségletörés, ilyen módon a többi fogyasztó letörés sorozatot érzékel. Sok országban az áramszolgáltatói színvonal megítélésének egyik mutatója a nem szolgáltatott energia idôtartama, amelynél az adott idôtartamot meghaladó feszültségkimaradások (általában az 1 percet meghaladó) számát veszik figyelembe. A statisztika javítása érdekében a visszakapcsoló automatikát széles körben alkalmazzák, ez viszont növeli a letörések számát. Javult tehát a hosszúidejû rendelkezésre állás a villamosenergia-minôség kárára (itt jegyezzük meg, hogy a legújabb szabványajánlás szerint egy védelmi kapcsolássorozathoz tartozó letöréseket egy letörésnek kell számítani, ami persze nem csökkenti a letörések tényleges számát, de javítja a statisztikai mutatókat). Készülékek érzékenysége CSzámítógépek alkalmazása alapvetô minden üzletágban akár munkaállomásként, akár szerverként vagy folyamatirányítóként. Létfontosságúak az adatfeldolgozás, adatközlés ( ) területén. A számítógépek alkalmazása során került elôtérbe a feszültségletörés fontossága (és még több más villamosenergia-minôségi kérdés is). A kezdeti telepítéseknél számos bosszantó, láthatóan véletlen meghibásodás történt, aminek felderítésére erôteljes kutatás indult. Ennek a munkának az eredménye a Computer and Business Equipment Association (CBMA) görbe (2. ábra), majd az Information Technology Industry Council (ITIC) által módosított változata (3.ábra) végül az ANSI által szabványosított (IEEE 446) görbe (4. ábra). A görbéken a letörés idôtartama van a vízszintes tengelyen, a függôleges tengelyen pedig a névleges feszültségre viszonyított feszültség. A két görbe közötti területen belüli eseményekre az IT berendezéseknek adatvesztés és leállás nélkül kell üzemelniük. A feszültségletörésekre az alsó, az emelkedésekre a felsô görbe vonatkozik, amelyek a kötelezôen túlélendô események határvonalait jelentik. Ideális esetben egyetlen görbe jellemezné a táphálózat viselkedését, amelynek valamennyi berendezés megfelelhetne. Ugyanakkor míg a berendezések nagy része megfelel valamelyik szabványnak, a táphálózat viselkedése nem szabványosítható. 2

5 Bevezetés A névleges feszültség %-a Idô 2. ábra CBEMA görbe 400 A névleges feszültség %-a ms 10 ms 100 ms 1 s 10 s 100 s Idô 3. ábra ITIC görbe 400 A névleges feszültség %-a ms 10 ms 100 ms 1 s 10 s 100 s Idô 4. ábra ANSI görbe 3

6 Bevezetés A berendezések érzékenységi jellemzôi Az elektronikus berendezések tápegységeiben ilyenek a számítógépek és PLC-k tápegységei is az egyenfeszültséget simító kondenzátorral szûrik, ezért a rövid idejû feszültségletörésekre automatikusan érzéketlennek kellene lenniük. Minél nagyobb kapacitású a kondenzátor és minél nagyobb a különbség az üresjárási egyenfeszültség és a belsô feszültségátalakító minimális üzemi feszültsége között, annál kevésbé érzékeny a berendezés a feszültségletörésekre. A tervezô mérnökök a simító kondenzátort a mûködéshez szükséges minimális értékûre választják, így súlyt, pénzt és helyet takarítanak meg a berendezésben. A feszültségletörésekkel szembeni megfelelôség szempontjából jóval nagyobb kapacitású kondenzátorra lenne szükség, egy periódus áthidalásához kb. kétszerese, 1 s áthidalásához mintegy százszorosa a mûködési minimumra adódó értéknek. Az áthidalási idô növelésére lehetséges tervezési stratégia a belsô átalakító szükséges bemenô feszültségének kis értékre választása. Ez a megoldás alapvetô minden olyan készüléknél, amit nagyobb áthidalási idôre terveznek. Az áthidalási idô sokkal nagyobb 230V tápfeszültség esetében, mint 110V-nál. Nem jelentene mûszaki problémát feszültségletörésre érzéketlen tápegységet készíteni, de a fogyasztók nem lépnek fel ilyen igénnyel, a gyártókkal szemben és ennek költségnövelô hatása lenne. Ugyanakkor a PC vagy PLC 1 s idôtartamú feszültségletörésre való érzéketlenítésének költsége elenyészô ahhoz képest, hogy hálózati oldalon érjük el ugyanilyen hosszú letörés áthidalását. Változtatható fordulatszámú hajtások károsodhatnak a feszültségletörésektôl, ezért általában feszültségcsökkenést figyelô védelmük van, ami a névleges feszültség alatt 15 30%-nál kikapcsol. A feszültségletörésekre érzéketlenített változtatható fordulatszámú hajtásokkal az Útmutató egyik fejezetében részletesen foglalkozunk. Az indukciós motorok tehetetlenségi nyomatéka elegendô a rövid idôtartamú letörések áthidalására, de természetesen lassulnak a letörés alatt. A feszültség visszatérésekor a leadott energiát pótolni kell, ezért, ha a fordulatszám a névleges érték 95%-a alá esik, a gyorsítás kezdetén az indító árammal közel azonos értékû áramot vesznek fel. Ilyenkor az összes motor egyszerre gyorsít, ami további problémákat okozhat. A relék és mágneskapcsolók is érzékenyek a feszültségletörésekre és gyakran a rendszer leggyengébb láncszemei. Megállapították, hogy ezek az elemek kieshetnek akkor is, ha a letörés maradó feszültsége nagyobb az állandósult állapotbeli tartó feszültségnél. A mágneskapcsolók letöréssel szembeni érzékenysége nemcsak a maradó feszültség nagyságától és a letörés idôtartamától függ, hanem attól is, hogy a letörés a szinuszhullám mely pillanatértékénél kezdôdik, kisebb az érzékenység a csúcsnál bekövetkezô letörésre. Nátrium lámpák gyújtási feszültsége sokkal nagyobb melegen, mint hidegen, ezért elôfordulhat, hogy a lámpa nem gyújt újra egy letörést követôen. A lámpa élettartamának vége felé akár már 98% feszültségletörés is kialvást okozhat, míg új lámpa esetén ez az érték 55% is lehet. A legtöbb készülék és rendszer a fent felsorolt elemekbôl egyet vagy többet tartalmaz, így feszültségletörés esetén a problémák jelentkezni fognak. Az 5. ábra azt mutatja, hogy olcsóbb és sokkal megbízhatóbb a készülékeket a feszültségletörésekkel szemben ellenállókra tervezni, mint arra törekedni, hogy az egész folyamatot vagy gyárat, vagy a teljes villamosenergia-ellátó rendszert mentesítsük a feszültségletöréstôl. Amint az ábrán látszik, a megoldások költsége gyorsan növekszik, ahogy a letörés elhárítási pontot az egyes berendezésektôl a betáplálási pont felé távolítjuk. A táphálózat feszültségletöréseinek jellemzôi A fent említettek szerint a feszültségletörés elôfordulási valószínûsége és várható nagysága a vizsgált hely villamos környezetétôl függ. Történtek viszonylag kis területet érintô vizsgálatok néhány országban, de kimondható, hogy adott helyszínre vonatkozó letörés statisztikák nem állnak rendelkezésre. Emiatt nehéz egy letörésre érzékeny technológia számára a megfelelô helyszín kiválasztása. Természetesen egy erômûhöz közeli, középfeszültségû kábellel ellátott helyszín letörésmentesebb lesz, mint egy távoli, hosszú távvezetékkel táplált létesítmény; a kérdés, hogy mennyivel. Könnyû értékelni az átviteli út hibastatisztikáját, és ezt a tényezôt gyakran használják az egyes helyszínek kiválasztásakor, de sokkal bonyolultabb megítélni a teljes villamosenergia-ellátás minôségét. 4

7 Bevezetés 4 Növelt megbízhatóságú megoldások 3 Teljes védelem a létesítményen belül Növekvô költség 2 Szabályozások védelme 1 Készülékek ellenállóvá tétele 1 4 Növelt megbízhatóságú ellátás A legkisebb költség az 1. megoldást alkalmazni a tervezési szakaszban 3 Forgógépek 2 Szabályozások Motorok Egyéb fogyasztók Érzékeny technológia 5. ábra A feszültségletörés tûrôképesség javításának költsége 100 A névleges feszültség %-a Feszültségletörés jelleggörbe ITIC görbe Szükséges türôképesség 0 1 ms 10 ms 100 ms 1 s 10 s 100 s Idô 6. ábra Tipikus táphálózati letörés karakterisztika és az ITIC görbe Zöldmezôs beruházások sajátos problémákat jelentenek, mivel itt nincs már létezô referencia üzem. Másrészt viszont megadják egy új, megfelelô infrastruktúra kialakításának lehetôségét olyan mértékben, amennyire a helyi áramszolgáltató társaság hajlandó vagy képes (a fogyasztó pénzén!). A témában végzett tanulmányok kimutatták, hogy a táphálózaton a feszültségletörések idôtartama jóval hosszabb, mint a berendezések tûrôképességét mutató görbék ajánlott értékei. A 6. ábra tipikus hálózatra vonatkozó adatokat mutat a letörések várható idôtartamát és értékét illetôen. Az ITIC görbe összehasonlítási alapkként szerepel az ábrán. A görbék alapján nyilvánvaló, hogy a valóságban az IT berendezéseknek mintegy százszor jobbnak kellene lenniük, mint az ITIC görbe, amint azt a szükséges tûrôképesség feliratú görbe mutatja. Valószínûleg kimondható, hogy egyetlen sorozatgyártott termék sem felel meg ezen igénynek. 5

8 Bevezetés Áthidalás Magától értetôdô, hogy a nem kommunális célú, az üzleti szférában alkalmazott berendezéseknek az üzemi táphálózati hiba jelenségek esetén is mûködniük kell, ami nem vonatkozik a kiskereskedelmi forgalmú készülékekre. Amint az 5. ábra mutatja, az ellenállóképesség növelésének költsége sokkal kisebb, ha ez a berendezés tervezésekor történik, de ehhez szükséges lenne a hibák milyenségének és valószínûségének ismerete. Ez az ismeret azonban hiányzik. Ugyanakkor ez lenne a leginkább költséghatékony megoldás. Több készülékgyártó felismerte ezt a problémát, de a versenypiac azt jelenti, hogy a gyártók csak a fogyasztók igényeinek kielégítésére törekszenek. Amíg a fogyasztók nem értik meg a problémát és nem ismerik fel, hogy a készülékgyártók meg tudják azt oldani, addig a színvonal nem fog emelkedni. Kivételt képez a változtatható fordulatszámú hajtások piaca, ahol a gyártók erôteljesen ajánlják a növelt áthidalási idejû termékeiket. A hagyományos megközelítés szerint kiegészítô berendezéseket telepítenek azért, hogy áthidalják a fogyasztónál a feszültségletörést; a rendelkezésre álló berendezéseket az Útmutató egy további fejezete részletesen tárgyalja. Kisteljesítményû fogyasztóknál, mint az IT berendezések, szünetmentes tápegységeket alkalmaznak, amelyek a feszültségletörések és rövid idejû feszültség kimaradások ellen védenek. Az energiatároló általában akkumulátor, ezért hosszú idejû mûködésre nem alkalmas. Az általános megoldás, hogy az így védett fogyasztó számára elég legyen az idô ahhoz, hogy szabályosan kikapcsoljon, megvédve az adatokat, de az újrainduláshoz szükséges idô nem takarítható meg. Néha a szünetmentes táp addig van üzemben, amíg egy forgógép el nem indul. Kismértékû letörések esetén, amikor jelentôs a maradó feszültség, számos automatikus feszültségszabályozási megoldás ismeretes, az elektromechanikustól az elektromágneses eszközökig. Mivel ebben az esetben nincs szükség energiatárolóra, ezeket az eszközöket hosszú idejû letörések/emelkedések kompenzálására lehet alkalmazni. Az automatikus feszültségszabályozókat az Útmutató fejezete tárgyalja. Nagy terhelések vagy nagy feszültségletörések esetében dinamikus feszültségtartót (DF) alkalmaznak. Ez a berendezés a terheléssel sorba van kötve és a tápfeszültség hiányzó részét állítja elô; ha a feszültség 70%-ra letörik, a DF a hiányzó 30%-ot elôállítja. Általában a DF rövid idejû feszültségváltozást szabályoz és nagy teljesítményû akkumulátorokat, kondenzátorokat vagy más energiatároló elemeket, mint például nagysebességû lendkerekeket alkalmaznak. A DF nem alkalmazható hosszú idejû feszültségletörés/emelkedés kompenzálására. Összefoglalás A hálózaton keletkezô feszültségletörések megszüntetése rendkívül drága lenne és valószínûleg lehetetlen is. Különleges esetekben, amikor a költségeket a szükség igazolja, kettôs betáplálást lehet kialakítani, feltételezve, hogy a két betáplálás függetlennek tekinthetô. A legtöbb esetben a letörést megszüntetô valamilyen berendezést alkalmaznak, mindig a terhelés fajtájától függôen választva a rendelkezésre álló berendezések széles skálájából. A legolcsóbb megoldás az lenne, ha az egyes berendezések érzéketlenek lennének a feszültségletörésekre, de ezt a változatot a gyártók jelenleg még nem támogatják. 6

9 Megjegyzés 7

10 Megjegyzés 8

11 Network Partners Copper Benelux 168 Avenue de Tervueren B-1150 Brussels Belgium Tel: Fax: Web: Contact: Mr B Dôme Copper Development Association Verulam Industrial Estate 224 London Road St Albans Hertfordshire AL1 1AQ England Tel: Fax: Webs: & Contact: Mrs A Vessey Deutsches Kupferinstitut e.v Am Bonneshof 5 D Duesseldorf Germany Tel: Fax: Web: Contact: Mr S Fassbinder ECD Services Via Cardinal Maffi 21 I Pavia Italy Tel: Fax: Web Contact: Dr A Baggini European Copper Institute 168 Avenue de Tervueren B-1150 Brussels Belgium Tel: Fax: Web: Contact: Mr H De Keulenaer Hevrox Schoebroeckstraat 62 B-3583 Beringen Belgium Tel: Fax: Contact: Mr I Hendrikx HTW Goebenstrasse 40 D Saarbruecken Germany Tel: Fax: Contact: Prof Dr W Langguth Istituto Italiano del Rame Via Corradino d Ascanio 4 I Milano Italy Tel: Fax: Web: Contact: Mr V Loconsolo KU Leuven Kasteelpark Arenberg 10 B-3001 Leuven-Heverlee Belgium Tel: Fax: Contact: Prof Dr R Belmans Polish Copper Promotion Centre SA Pl.1 Maja 1-2 PL Wroclaw Poland Tel: Fax: Contact: Mr P Jurasz TU Bergamo Viale G Marconi 5 I Dalmine (BG) Italy Tel: Fax: Contact: Prof R Colombi TU Wroclaw Wybrzeze Wyspianskiego 27 PL Wroclaw Poland Tel: Fax: Contact: Prof Dr H Markiewicz

12 Copper Development Association Copper Development Association Verulam Industrial Estate 224 London Road St Albans AL1 1AQ Tel: Fax: Websites: David Chapman Magyar Rézpiaci Központ H-1053 Budapest Képíró u. 9. Magyarország Tel: (+36 1) Fax: (+36 1) Web: European Copper Institute 168 Avenue de Tervueren B-1150 Brussels Belgium Tel: Fax: Website:

Feszültség zavarok Alapvetô ismeretek az aszimmetriáról

Feszültség zavarok Alapvetô ismeretek az aszimmetriáról Villamosenergia-minôség Alkalmazási segédlet Feszültség zavarok Alapvetô ismeretek az aszimmetriáról 5..3 Feszültség zavarok Feszültség zavarok Alapvetô ismeretek az aszimmetriáról Dr Johan Driesen & Dr

Részletesebben

Feszültségletörések Feszültségletörés kompenzálása

Feszültségletörések Feszültségletörés kompenzálása Villamosenergia-minôség Alkalmazási segédlet Feszültségletörések Feszültségletörés kompenzálása 5.3.2 Feszültségletörések Feszültségletörések Feszültségletörés kompenzálása Derek Maule Claude yons td.

Részletesebben

Feszültségletörések Megelôzô karbantartás a villamosenergia-minôség pillére

Feszültségletörések Megelôzô karbantartás a villamosenergia-minôség pillére Villamosenergia-minôség Alkalmazási segédlet Feszültségletörések Megelôzô karbantartás a villamosenergia-minôség pillére 5.2.1 Feszültségletörések Feszültségletörések Megelôzô karbantartás a villamosenergia-minôség

Részletesebben

Földelés és EMC A földelés mint rendszer

Földelés és EMC A földelés mint rendszer Villamosenergia-minôség Alkalmazási segédlet Földelés és EMC A földelés mint rendszer 6.1 Földelés és EMC Földelés és EMC A földelés, mint rendszer Reyer Venhizen KEMA T&D Power 2001. Májs Magyar Rézpiaci

Részletesebben

Harmonikusok Források és hatások

Harmonikusok Források és hatások Villamosenergia-minôség Alkalmazási segédlet Harmonikusok Források és hatások 3.1 Harmonikusok Harmonikusok Források és Hatások David Chapman Copper Development Association 2001. március Magyar Rézpiaci

Részletesebben

Feszültségletörés és emelkedés Definíciók, keletkezés, szabványok. MMK tanfolyam 2005. őszi félév Villamos hálózatok Dr.

Feszültségletörés és emelkedés Definíciók, keletkezés, szabványok. MMK tanfolyam 2005. őszi félév Villamos hálózatok Dr. Feszültségletörés és emelkedés Definíciók, keletkezés, szabványok MMK tanfolyam 2005. őszi félév Villamos hálózatok Dr. Dán András Feszültségletörés Definició Mérési eljárás Kiértékelés Okozott problémák

Részletesebben

Feszültségzavarok Feszültségletörések hatása folyamatos technológiájú üzem termelésére Esettanulmány

Feszültségzavarok Feszültségletörések hatása folyamatos technológiájú üzem termelésére Esettanulmány Villamosenergia-minôség Alkalmazási segédlet Feszültségzavarok Feszültségletörések hatása folyamatos technológiájú üzem termelésére Esettanulmány 5.5.1 Siemens Press Photo Adagoló Extruder Polimer granulátum

Részletesebben

Feszültségzavarok A feszültségletörést mérséklő eszközök kiválasztásának szempontjai

Feszültségzavarok A feszültségletörést mérséklő eszközök kiválasztásának szempontjai Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet Feszültségzavarok A feszültségletörést mérséklő eszközök kiválasztásának szempontjai 5.3.4 Szabályozók Motorok Érzékeny fogyasztók Áramszolgáltatói hálózat

Részletesebben

Földelés és EMC Földelô rendszerek számítási és tervezési alapok

Földelés és EMC Földelô rendszerek számítási és tervezési alapok illamosenergia-minôség Alkalmazási segédlet Földelés és MC Földelô rendszerek számítási és tervezési alapok 6.3.1 * S * T Földelés és MC Földelés és MC Földelô rendszerek számítási és tervezési alapok

Részletesebben

Generátor gerjesztés kimaradási védelmi funkcióblokk leírása

Generátor gerjesztés kimaradási védelmi funkcióblokk leírása Generátor gerjesztés kimaradási védelmi funkcióblokk leírása Dokumentum ID: PP-13-20540 Budapest, 2014. július A leírás verzió-információja Verzió Dátum Változás Szerkesztette V1.0 2014.04.16. Első kiadás

Részletesebben

Villamos fogyasztók által keltett felharmonikus áramok és azok hálózati visszahatása. Schulcz Gábor LIGHTRONIC Kft. www.lightronic.

Villamos fogyasztók által keltett felharmonikus áramok és azok hálózati visszahatása. Schulcz Gábor LIGHTRONIC Kft. www.lightronic. Villamos fogyasztók által keltett felharmonikus áramok és azok hálózati visszahatása Schulcz Gábor LIGHTRONIC Kft. www.lightronic.hu Felharmonikus fogalma Felharmonikus áramok keletkezése Felharmonikus

Részletesebben

PCS100 UPS-I Ipari felhasználási célú UPS

PCS100 UPS-I Ipari felhasználási célú UPS DMPC LV Power Conditioning, 09/2015 PCS100 UPS-I Ipari felhasználási célú UPS 2UCD120000E028 rev A September 25, 2015 Slide 1 PCS100 UPS-I, Ipari felhasználási célú UPS A létesítményét tápláló energiaellátás

Részletesebben

Kutatás célja HMKE Hálózati csatlakozás Hálózat Biztonság? Védelmek? Sziget üzem? Saját sziget üzem? Elszámolás (mérés, tarifa, kommunikáció)

Kutatás célja HMKE Hálózati csatlakozás Hálózat Biztonság? Védelmek? Sziget üzem? Saját sziget üzem? Elszámolás (mérés, tarifa, kommunikáció) Háztartási méretű kiserőművek csatlakoztatási problémái Dr. Dán András, témavezető és a MEE munkabizottság tagjai BME Villamos Energetika Tanszék, Magyar Elektrotechnikai Egyesület dan.andras@ vet.bme.hu;

Részletesebben

Témakörök. HMKE hálózatoldali átalakítója Feszültség viszonyok. Harmonikus zavarszint. Villogás zavarszint egy HMKE-re

Témakörök. HMKE hálózatoldali átalakítója Feszültség viszonyok. Harmonikus zavarszint. Villogás zavarszint egy HMKE-re Háztartási méretű kiserőművek hálózati visszahatása Dr. Dán András, témavezető és a MEE munkabizottság tagjai BME Villamos Energetika Tanszék, Magyar Elektrotechnikai Egyesület dan.andras@ vet.bme.hu;

Részletesebben

Szigetelés- vizsgálat

Szigetelés- vizsgálat Szigetelésvizsgálat 1 Szigetelés vizsgálata DC vizsgálat elmélet Vizsgáló feszültségszintek Diagnosztikai eljárások 2 Elmélet 3 Mit okoz a szigetelés meghibásodása? Öt alaptényező ami a szigetelés letöréséhez

Részletesebben

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Villanyszerelő Érintésvédelmi, erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló

Villanyszerelő Érintésvédelmi, erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÚJ! Fluke 438-II Hálózat- minőség és motor analizátor

ÚJ! Fluke 438-II Hálózat- minőség és motor analizátor Ismerje meg villamos motorja teljesítőképességét mechanikus érzékelők használata nélkül ÚJ! Fluke 438-II Hálózat- minőség és motor analizátor Végezzen hibakeresést közvetlenül, on-line, üzemben lévő motorján

Részletesebben

Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben

Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben 2011 A Paksi Atomerőmű újra indítása teljes külső villamos hálózat vesztés esetén (black start) Egy igen összetett és erősen hurkolt villamos átviteli

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport MEGOLDÁS 2013. június 3. 1.1. Mekkora áramot (I w, I m ) vesz fel az a fogyasztó, amelynek adatai: U n = 0,4 kv (vonali), S n = 0,6 MVA (3 fázisú), cosφ

Részletesebben

Rugalmas energiaellátás

Rugalmas energiaellátás Villamosenergia-minôség Alkalmazási segédlet Rugalmas energiaellátás A villamos-energia ellátás biztonságának növelése tartalék energia ellátással 4.3.1 Akkumulátor telep Bypass (áthidaló) kapcsoló Fôtranszformátor

Részletesebben

Az olvadóbiztosító: Működés zárlatkor:

Az olvadóbiztosító: Működés zárlatkor: Az olvadóbiztosító: Az olvadó biztosító olyan kapcsolókészülék, amely az áramkörbe beiktatott olvadó elemének (egy vagy több párhuzamosan kapcsolt olvadószálának) megolvadásával és az azt követő ív oltásával

Részletesebben

Feszültségzavarok Villogásmérés

Feszültségzavarok Villogásmérés Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet Feszültségzavarok Villogásmérés 5.2.3 Fényáram Feszültség 10 U/U [%] 1 0.1 0.1 1 10 230 V 120 V 100 V 100 1000 10 k Négyszögjel alakú feszültség-változások

Részletesebben

Kiegészítô mûszaki adatok

Kiegészítô mûszaki adatok Compact S Kiegészítô mûszaki adatok Bemutatás Alkalmazások és mûszaki adatok Beépítési javaslatok Méretek 47 Csatlakozás 8 Villamos bekötési rajzok 9 Kioldási görbék 4 Compact S80-MA 4 Compact S0 0 az

Részletesebben

24 VAC (3 VA), 100 115 VAC (4 VA), 200 230 VAC (5 VA) Maximális névleges bemeneti érték 10 100%-a

24 VAC (3 VA), 100 115 VAC (4 VA), 200 230 VAC (5 VA) Maximális névleges bemeneti érték 10 100%-a K8AB-AS Egyfázisú áramrelé Ezek az egyfázisú áramrelék a túláramok és áramesések figyelésére szolgálnak. Egyetlen relé lehetővé teszi a kézi és az automatikus nyugtázást. Az indítászárolási és a kapcsolási

Részletesebben

A biztosítóberendezési áramellátás feladata

A biztosítóberendezési áramellátás feladata Áramellátás A biztosítóberendezési áramellátás feladata a villamos energia előállítása, átalakítása és továbbítása a biztosítóberendezési fogyasztók (számítógépek és egyéb vezérlő egységek, fényjelzők,

Részletesebben

Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet. Harmonikusok. Kondenzátorok torzított hálózaton 3.1.2. Rezonanciaerősítés. Frekvencia.

Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet. Harmonikusok. Kondenzátorok torzított hálózaton 3.1.2. Rezonanciaerősítés. Frekvencia. Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet Harmonikusok Kondenzátorok torzított hálózaton 3.1.2 Rezonanciaerősítés Frekvencia Harmonikusok Harmonikusok Kondenzátorok torzított hálózaton Stafan Fassbinder

Részletesebben

Feszültségzavarok EN 50160 szabvány A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői

Feszültségzavarok EN 50160 szabvány A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet Feszültségzavarok EN 50160 szabvány A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői 5.4.2 tápfeszültség-letörés, t >10 ms tápfeszültség

Részletesebben

OPT. típusú öntáp-egységek ΩProt készülékek számára. Budapest, 2005. április. Azonosító: OP-13-6769-20

OPT. típusú öntáp-egységek ΩProt készülékek számára. Budapest, 2005. április. Azonosító: OP-13-6769-20 OmegaProt OPT típusú öntáp-egységek ΩProt készülékek számára Azonosító: OP-13-6769-20 Budapest, 2005. április Alkalmazási terület Azt OPT típusú öntáp-egység másik ΩProt készülék táplálására és az általa

Részletesebben

PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184.

PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184. PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184. Kezelési Útmutató R420 kijelzőhöz Figyelmeztetés: - Csak földelt konnektorba dugja be a mérleget - Ne tegyen rá több

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9 TARTALOMJEGYZÉK 3 Előszó 9 1. Villamos alapfogalmak 11 1.1. A villamosság elő for d u lá s a é s je le n t ősége 12 1.1.1. Történeti áttekintés 12 1.1.2. A vil la mos ság tech ni kai, tár sa dal mi ha

Részletesebben

UPS technika. Villamos hálózatok zavaranalizis vizsgálata. Mérésszolgáltatás. 1

UPS technika. Villamos hálózatok zavaranalizis vizsgálata. Mérésszolgáltatás. 1 UPS technika. Villamos hálózatok zavaranalizis vizsgálata. Mérésszolgáltatás. 1 ENTERPRICE UPS kezelői útmutató. Az angol gyári dokumentáció sajátos "fordítása". Ver.: 1.0 Utolsó módosítás : 2005.04.17.

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,

Részletesebben

14-es sorozat - Többfunkciós lépcsõházi automaták 16 A

14-es sorozat - Többfunkciós lépcsõházi automaták 16 A Többfunkciós lépcsõházi automaták Mûködtetés nyomógombokkal vagy glimmlámpás világító nyomógombokkal 17,5 mm-es szélesség A késleltetési idõ 30 s-tól 20 min-ig állítható ámpakímélõ üzem a feszültség nullátmenetnél

Részletesebben

Elektromechanikai rendszerek szimulációja

Elektromechanikai rendszerek szimulációja Kandó Polytechnic of Technology Institute of Informatics Kóré László Elektromechanikai rendszerek szimulációja I Budapest 1997 Tartalom 1.MINTAPÉLDÁK...2 1.1 IDEÁLIS EGYENÁRAMÚ MOTOR FESZÜLTSÉG-SZÖGSEBESSÉG

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata M4. számú melléklet A szolgáltatott villamos energia minőségi paraméterei Elosztói üzletszabályzat M4. számú melléklete

Részletesebben

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.)

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) Egyenáramú gépek (Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) 1. Párhuzamos gerjesztésű egyenáramú motor 500 V kapocsfeszültségű, párhuzamos gerjesztésű

Részletesebben

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. Tápvezeték A fogyasztókat a tápponttal közvetlen összekötő vezetékeket tápvezetéknek nevezzük. A tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. U T l 1. ábra.

Részletesebben

Érintésvédelem alapfogalmak

Érintésvédelem alapfogalmak Érintésvédelem alapfogalmak Horváth Zoltán Villamos üzemmérnök T: 06 20 9 284 299, E mail: horvath.z@clh.hu Miért fontos az ÉV ellenőrzése? Munkánk során felelősek vagyunk azért, amit teszünk DE: felelősek

Részletesebben

ikerfém kapcsoló Eloadás Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett védelem: áramvédelem

ikerfém kapcsoló Eloadás Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett védelem: áramvédelem â Közvetlen motorvédelem: hovédelem ikerfém kapcsoló kis teljesítményen: közvetlenül kapcsolja a motort nagy teljesítményen: kivezetéssel muködteti a 3 fázisú kapcsolót Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett

Részletesebben

TELE - Referenciák. A TELE Vásárlói

TELE - Referenciák. A TELE Vásárlói TELE - Referenciák A TELE Vásárlói Az ipar valamennyi területén elégedett vásárlói kapcsolatok Ipari automatizálás Ermvek Vízkezelés Berendezésgyártók Bányászat Termelipar Élelmiszeripar Htkocsik Ftés,

Részletesebben

RED A típus. Védelem Szivárgóáram-védelem Automatikusan önvisszazáró áram-védőkapcsoló. 30 ma MSZ EN 61008

RED A típus. Védelem Szivárgóáram-védelem Automatikusan önvisszazáró áram-védőkapcsoló. 30 ma MSZ EN 61008 RED 3 ma DB669 MSZ E 68 PB779_SE-5 Tanúsítványok A RED automatikusan önvisszazáró készülék egy ból és egy automatikus önvisszazáró egységből áll. b emberi védelem feszültség alatt álló részek közvetlen

Részletesebben

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó Bevezetés A TxBlock-USB érzékelőfejbe építhető, kétvezetékes hőmérséklet távadó, 4-20mA kimenettel. Konfigurálása egyszerűen végezhető el, speciális

Részletesebben

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra Óbudai Egyetem 2011. november 10. Bessenyei Tamás, Gurszky Zoltán 1. OLDAL Érintett témák Napelemes háztartási méretű kiserőművek Rendszerhasználattal,

Részletesebben

Eco 308Sx/311Sx UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat

Eco 308Sx/311Sx UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat ECO 308Sx/311Sx UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CE Megfelel sségi Nyilatkozat Alkalmazott direktívák: 89/336/EEC valamint 92/31/EEC, 93/68/EEC. A készülékek a következ szabványoknak felelnek meg: EN 50091-1-1

Részletesebben

Energiatakarékos villamos gépek helyzete és hatásuk a fejlődésre

Energiatakarékos villamos gépek helyzete és hatásuk a fejlődésre Energiatakarékos villamos gépek helyzete és hatásuk a fejlődésre IE1 IE2 IE3 EuP IEC 2011 2015 Az EU és a hatékonyság Az EU klíma-és energiapolitikájának alapvető elemei közé tartozik az energiahatékonyság

Részletesebben

Nagy épület villamos betáplálása. Épületinformatika. Nagy épület villamos betáplálása. Nagy épület villamos betáplálása. Eloadás.

Nagy épület villamos betáplálása. Épületinformatika. Nagy épület villamos betáplálása. Nagy épület villamos betáplálása. Eloadás. Nagy épület villamos betáplálása Iváncsy Tamás Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségu Technika és Berendezések Csoport Nagy épület villamos betáplálása Nagy épület villamos betáplálása M Motor. Nagy

Részletesebben

Kommunikáció az intelligens háztartási készülékekkel

Kommunikáció az intelligens háztartási készülékekkel Kommunikáció az intelligens háztartási készülékekkel Bessenyei Tamás tamas.bessenyei@powerconsult.hu.11.27. Intelligens Energiarendszerek 1 Mit tekintünk intelligens készüléknek? A be-/kikapcsolás időpontja

Részletesebben

Kisebb napelemes alkalmazásokra a kompakt alternatíva.

Kisebb napelemes alkalmazásokra a kompakt alternatíva. Kisebb napelemes alkalmazásokra a kompakt alternatíva. A Sonnenschein szolár-akkumulátorok speciálisan a kis és közepes teljesítménykövetelmények kielégítésére szolgálnak a szabadidős és fogyasztói használat

Részletesebben

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II. Elektromágneses kompatibilitás II. EMC érintkező védelem - az érintkezők nyitása és zárása során ún. átívelések jönnek létre - ezek csökkentik az érintkezők élettartamát - és nagyfrekvenciás EM sugárzások

Részletesebben

Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet

Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet Feszültségzavarok Villogás (Flicker) 5.1.4 Feszültségzavarok Feszültségzavarok Villogás (Flicker) Zbigniew Hanzelka & Andrzej Bień AGH University of Science

Részletesebben

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló A 10/2007 (. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TxRail-USB Hőmérséklet távadó

TxRail-USB Hőmérséklet távadó TxRail-USB Hőmérséklet távadó Bevezetés TxRail-USB egy USB-n keresztül konfigurálható DIN sínre szerelhető hőmérséklet jeladó. Lehetővé teszi a bemenetek típusának kiválasztását és konfigurálását, méréstartomány

Részletesebben

Villamos motor diagnosztikája Deákvári József dr. Földesi István FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Villamos motor diagnosztikája Deákvári József dr. Földesi István FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet - 1 - Deákvári József dr. Földesi István FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 1. Összefoglaló A modern diagnosztikai mérőeszközökkel egyszerűen megoldható a villamos forgógépek helyszíni vizsgálata, a

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Számítási feladatok a 6. fejezethez Számítási feladatok a 6. fejezethez 1. Egy szinuszosan változó áram a polaritás váltás után 1 μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? 2. Egy áramkörben I = 0,5 A erősségű és 200 Hz

Részletesebben

UPS Rendszer. S7300 60 300 kva / S8300 400 800 kva

UPS Rendszer. S7300 60 300 kva / S8300 400 800 kva A Statron új generációs on-line dupla konverziós nagy teljesítményű szünetmentes tápegységei (UPS), a legmodernebb technológiát, tiszta energiát és nagy hatásfokot nyújtanak a legkisebb helyigény mellett.

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport MEGOLDÁS 2013. június 10. 1.1. Egy öntözőrendszer átlagosan 14,13 A áramot vesz fel 0,8 teljesítménytényező mellett a 230 V fázisfeszültségű hálózatból.

Részletesebben

Felvonók korszerő hajtása.

Felvonók korszerő hajtása. Felvonók korszerő hajtása. A felvonók tömeges elterjedése szorosan összefügg a forgóáramú villamos hálózatok kialakulásával. Magyarországon az elsı villamos hálózatot 1884.-ben Temesváron állították fel.

Részletesebben

21. laboratóriumi gyakorlat. Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú

21. laboratóriumi gyakorlat. Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú 1. laboratóriumi gyakorlat Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú kismintán 1 Elvi alapok Távvezetékek villamos számításához, üzemi viszonyainak vizsgálatához a következő

Részletesebben

Használati útmutató Tartalom

Használati útmutató Tartalom Használati útmutató Tartalom Általános ismertetés... 2 Belső akkumulátor tesztelése...2 Jármű indítása... 2 Belső akkumulátor töltése...2 Az akkumulátorra nincs garancia... 3 Javaslatok, figyelmeztetések...

Részletesebben

A villamosság minőségi szakértője

A villamosság minőségi szakértője Egyenáram a villamos hálózaton A kábelek gyilkosa Túróczi és Társa Erősáramú Mérnöki Iroda KFT Társaságunk 1993-tól foglalkozik a villamosenergia elosztó hálózaton a zavarok vizsgálatával A zavarok fajtáit

Részletesebben

Védőrelék. Feszültségfigyelő relé 3 fázisra, beállítható aszimmetriával és túlmelegedés elleni védelemmel

Védőrelék. Feszültségfigyelő relé 3 fázisra, beállítható aszimmetriával és túlmelegedés elleni védelemmel Védőrelék A védőrelék széles körben használatosak az ipari célú villamos installáció területén. A vezérléstechnika alapvető kapcsolásainak fontos elemeiként elengedhetetlen kellékei a villamos hálózatok

Részletesebben

SIMEAS SAFIR Webalapú hálózatminőség elemző és felügyeleti rendszer

SIMEAS SAFIR Webalapú hálózatminőség elemző és felügyeleti rendszer SIMEAS SAFIR Webalapú hálózatminőség elemző és felügyeleti rendszer Horváth Erzsébet, Siemens Zrt. Horváth Erzsébet MEE 54. Vándorgyűlés és Kiállítás Club Tihany, 2007. augusztus 22-24. B3. Szekció: Közszolgáltatások,

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter

Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter Gyors üzembe helyezési útmutató WF-2109, WF-2111, WF-2116, WF-2119, WF-2119S, WF-2120, WF-2123, WF-2150, WF-2151, WF-2190, WF-2503 1 A csomag tartalma A csomag,

Részletesebben

Védelem automatika készülékek vizsgálati szabványainak változása. Hanti Jenő OVRAM

Védelem automatika készülékek vizsgálati szabványainak változása. Hanti Jenő OVRAM Védelem automatika készülékek vizsgálati szabványainak változása Hanti Jenő OVRAM A szabványokról röviden A szabvány: leírt követelményrendszer A szabványosítást is szabványosítják! (SL melléklet) Kötelező

Részletesebben

SPS PRO sorozatú szünetmentes áramforrmásrok 500VA-1200VA és 800VA-1500VA sorozatok Felhasználói kézikönyv

SPS PRO sorozatú szünetmentes áramforrmásrok 500VA-1200VA és 800VA-1500VA sorozatok Felhasználói kézikönyv SPS PRO sorozatú szünetmentes áramforrmásrok 500VA-1200VA és 800VA-1500VA sorozatok Felhasználói kézikönyv 500VA-1200VA-es sorozat Előlapi állapot jelzések LED jelzés Hang jelzés Üzem állapot LED1 (zöld)

Részletesebben

J7TKN. Engedélyezések. Rendelési információ. Hőkioldó. A típusszámok magyarázata. Hőkioldó. Tartozékok. Hőkioldó J7TKN 1

J7TKN. Engedélyezések. Rendelési információ. Hőkioldó. A típusszámok magyarázata. Hőkioldó. Tartozékok. Hőkioldó J7TKN 1 Hőkioldó J7TKN ) Hőkioldó Közvetlen és különálló felszerelés Egyfázisú érzékenység az IEC 947-4-1-nek megfelelően Érintésbiztos (VBG 4) Tartozékok Gyűjtősín-készletek Egyetlen felszereléshez tartozó készlet

Részletesebben

NCT MOTOR-HAJTÁS JELADÓKÁBEL SZERELÉSI ÉS BEÁLLITÁSI ÚTMUTATÓ NCT ELEKTRONIKAI EGYSÉGEK

NCT MOTOR-HAJTÁS JELADÓKÁBEL SZERELÉSI ÉS BEÁLLITÁSI ÚTMUTATÓ NCT ELEKTRONIKAI EGYSÉGEK NCT MOTOR-HAJTÁS JELADÓKÁBEL SZERELÉSI ÉS BEÁLLITÁSI ÚTMUTATÓ NCT ELEKTRONIKAI EGYSÉGEK DOKUMENTÁCIÓ NCT Ipari Elektronikai Kft. 1/8 Dátum: 2016.06.03. TARTALOMJEGYZÉK VERZIÓTÖRTÉNET... 3 BEVEZETÉS...

Részletesebben

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Okos hálózat, okos mérés konferencia 2012. március 21. Tárczy Péter Energin Kft. Miért aktuális?

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0 TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0 Készlet tartalma: M Távirányító D,I 2 /16 Ohmos hangszóró E Vezérlő egység R Infra vevő Csatlakozó pontok F Tápellátás 230V N Tápellátás 230V I Bal hangszóró ( piros vezeték

Részletesebben

Hálózati jelátviteli eszköz Gyors Telepítési Útmutató

Hálózati jelátviteli eszköz Gyors Telepítési Útmutató Hálózati jelátviteli eszköz Gyors Telepítési Útmutató Modell szám: PL7200/PL7200KIT Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Figyelmeztetés: Fontos telepítés előtti tudnivalók... 1 3. LED jelző lámpák

Részletesebben

UPS SZÜNETMENTES ÁRAMSZOLGÁLTATÁSI TECHNOLÓGIÁK. Mi az UPS? Miért van rá szükség? Milyen típusú UPS-k vannak?

UPS SZÜNETMENTES ÁRAMSZOLGÁLTATÁSI TECHNOLÓGIÁK. Mi az UPS? Miért van rá szükség? Milyen típusú UPS-k vannak? Mi az UPS? SZÜNETMENTES ÁRAMSZOLGÁLTATÁSI TECHNOLÓGIÁK UPS Az UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SYSTEM OR SUPPLY) (megszakítás nélküli áramellátó rendszer vagy tápegység, más kifejezéssel szünetmentes tápegység)

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4 33 522 04 0100 21 01 Kábelszerelő Villanyszerelő 4

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4 33 522 04 0100 21 01 Kábelszerelő Villanyszerelő 4 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kváziautonóm napelemes demonstrációs áramforrás SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése

Kváziautonóm napelemes demonstrációs áramforrás SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése 1112 Budapest XI. Gulyás u 20. Telefon : 246-1783 Telefax : 246-1783 e-mail: mail@solart-system.hu web: www.solart-system.hu KVÁZIAUTONÓM

Részletesebben

Napelemre pályázunk -

Napelemre pályázunk - Napelemre pályázunk - Napelemes rendszerek hálózati csatlakozási kérdései Harsányi Zoltán E.ON Műszaki Stratégiai Osztály 1 Erőmű kategóriák Háztartási méretű kiserőmű P

Részletesebben

EGYENÁRAMÚ GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató

EGYENÁRAMÚ GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VILLAMOS ENERGETIKA TANSZÉK Villamos gépek és hajtások csoport EGYENÁRAMÚ GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató

Részletesebben

Elosztott energiatermelés és megújuló energiaforrások

Elosztott energiatermelés és megújuló energiaforrások Villamosenergia - minőség és Szolgáltatói Útmutató Elosztott energiatermelés és megújuló energiaforrások 8.3.5 Kapcsolt energiatermelés Siemens press picture Siemens press picture Elosztott energiatermelés

Részletesebben

GP 48. Használati útmutató MK 300

GP 48. Használati útmutató MK 300 GP 48 Használati útmutató MK 300 A készlet tartalma GP 48 riasztó készülék Riasztó kábelköteg Beltérvédelmi ultrahang szonda Motortér kapcsoló Rögzítő tappancs készlet Csúszósaru Biztosíték- és lengőaljzat

Részletesebben

MK-DH MK-DV MK-DVF. Videó kaputelefon. Szerelési utasítás KAPCSOLATOS TILTÁS!

MK-DH MK-DV MK-DVF. Videó kaputelefon. Szerelési utasítás KAPCSOLATOS TILTÁS! MK-DH Videó kaputelefon Szerelési utasítás Óvintézkedések. ÁLTALÁNOS TILTÁS! NEDVESSÉGGEL KAPCSOLATOS TILTÁS! SZÉTSZERELNI TILOS! FIGYELMEZTETÉS! FIGYELEM! (Elhanyagolása halálesetet, vagy súlyos sérülést

Részletesebben

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó Szinusz-inverter HS 1000 CE 230V AC / 1000VA folyamatos / 2500VA csúcs Tisztelt Felhasználó! Üzembehelyezés elõtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót. FIGYELEM!

Részletesebben

24 V DC áramkörök biztosítása

24 V DC áramkörök biztosítása 24 V C áramkörök biztosítása Taalom 24 V C áramkörök biztosítása 24 V C áramkörök biztosítása Áttekintés.2 WAVEGUAR.4.1 24 V C áramkörök biztosítása 24 V C áramkörök biztosítása Áttekintés WAVEGUAR elektronikus

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU SAE A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

Változtatható fordulatszámú hajtások hibakeresése

Változtatható fordulatszámú hajtások hibakeresése ÜZEMFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK 3.14 5.27 Változtatható fordulatszámú hajtások hibakeresése Tárgyszavak: fordulatszám-szabályozás; hibakeresés; hibafelismerés; hajtás. Ipari berendezésekben használatos,

Részletesebben

Geotermikus hőszivattyú Geopro GT. Élvezze a Föld melegét Geopro-val

Geotermikus hőszivattyú Geopro GT. Élvezze a Föld melegét Geopro-val Geotermikus hőszivattyú Geopro GT Élvezze a Föld melegét Geopro-val Környezetbarát hőenergia a talajból Mindannyian természetes környezetben élünk, és nagymértékben függünk tőle. Ezért kötelességünk, hogy

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU ISO A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

Útmutatás és a gyártó nyilatkozata Elektromágneses kibocsátás és zavartűrés

Útmutatás és a gyártó nyilatkozata Elektromágneses kibocsátás és zavartűrés Útmutatás és a gyártó nyilatkozata Elektromágneses kibocsátás és zavartűrés Magyar Oldal AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 -as sorozat 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 -as sorozat II VPAP -as sorozat III 10-12 AirSense

Részletesebben

Helyesbítés a kézikönyvhöz

Helyesbítés a kézikönyvhöz Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Helyesbítés a kézikönyvhöz MOVIMOT MM..D Funkcionális biztonság A megengedett készülékkombinációk bővítése Kiadás: 2013. 11. 20258291

Részletesebben

Automatikus hálózati átkapcsoló készülék. www.eaton.hu ATS-C. Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144

Automatikus hálózati átkapcsoló készülék. www.eaton.hu ATS-C. Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144 Automatikus hálózati átkapcsoló készülék www.eaton.hu ATS-C Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144 Kisfeszültségű szünetmentes ellátás ATS-C típusú automatikus átkapcsoló készülékek az Eatontól

Részletesebben

Mérési és Értékelési Bizonylat

Mérési és Értékelési Bizonylat VILLBITSZOLG VILLAMOS BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT 1141 BUDAPEST Gödöllői u. 71 sz. T/F : 3 427-135 M:06 70 2116617 ; e-mail: villbit.ravai@t-online.hu Munkaszám:0000 Telephely:1 4 oldal értékelés

Részletesebben

FY-64 Terheléses akkumulátor-teszter

FY-64 Terheléses akkumulátor-teszter FY-64 Terheléses akkumulátor-teszter Ez a használati útmutató tartalmazza mindazon biztonsági előírásokat, melyek betartása nélkülözhetetlen a műszer helyes használata közben. Kérjük figyelmesen olvassa

Részletesebben

AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok

AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok Az Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok változtatható sebességű meghajtással rendelkeznek 50-100%-ig. Ha a sűrített levegő fogyasztás kevesebb,

Részletesebben

HERON áramfejlesztık tesztelése szünetmentes tápegységgel

HERON áramfejlesztık tesztelése szünetmentes tápegységgel HERON áramfejlesztık tesztelése szünetmentes tápegységgel 2012. január Madal Bal Kft. 1183 Budapest, Gyömrıi út 85-91. Telefon: 06-1 2971620 Fax: 06-1 2971270 E-mail: info@madalbal.hu www.madalbal.hu Hogy

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport MEGOLDÁS 2013. június 21. 390.5D, 7B, 8B, 302.2B, 102.2B, 211.2E, 160.4A, 240.2B, 260.4A, 999A, 484.3A, 80.1A, 281.2A, 580.1A 1.1. Határozza meg az ábrán

Részletesebben

Telemecanique Phaseo. Tápegységek 0,3 A-tôl 40 A-ig

Telemecanique Phaseo. Tápegységek 0,3 A-tôl 40 A-ig Telemecanique Phaseo Tápegységek 0,3 A-tôl 40 A-ig Egyfázisú Univerzális kínálat b Kettôs LED-es kijelzés: U be /U ki. b EN 61000-3-2 megfelôség a beépített felharmonikus szûrônek köszönhetôen. b B osztályú,

Részletesebben

AKKUTÖLTŐ 24V CTEK XT 14000 N08954

AKKUTÖLTŐ 24V CTEK XT 14000 N08954 AKKUTÖLTŐ 24V CTEK XT 14000 N08954 A svéd CTEK MULTI XT 14000 teljesítménye a gyors töltést igénylő, 24V-os rendszerben működő akkumulátoroknál mutatkozik meg igazán: teherautókban, buszokban, nagyobb

Részletesebben

EGYLAKÁSOS VIDEO KAPUTELEFON SZETT

EGYLAKÁSOS VIDEO KAPUTELEFON SZETT EGYLAKÁSOS VIDEO KAPUTELEFON SZETT CP-VK40S-VP KÜLTÉRI EGYSÉG CP-VK40S-VP Ajtózár Beltéri monitor 1: piros 2: kék 3: sárga 4: fehér 5: fekete Méretek: 58 x 135 x 39 mm SZÁM FUNKCIÓ Esővédő keret LED segédfény

Részletesebben

ÜZEM ALATTI RÉSZLEGES KISÜLÉS MÉRÉS. AZ AKTIVITÁS VÁLTOZÁSAINAK MEGFIGYELÉSE Tuza János (Diagnostics Kft.)

ÜZEM ALATTI RÉSZLEGES KISÜLÉS MÉRÉS. AZ AKTIVITÁS VÁLTOZÁSAINAK MEGFIGYELÉSE Tuza János (Diagnostics Kft.) ÜZEM ALATTI RÉSZLEGES KISÜLÉS MÉRÉS AZ AKTIVITÁS VÁLTOZÁSAINAK MEGFIGYELÉSE Tuza János (Diagnostics Kft.) Cél: Könnyen kezelhető, nagyszámú berendezésen, gyors, előszűrő jellegű mérések végzése a berendezés

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv Rii i28c Vezetéknélküli Billentyűzet

Felhasználói Kézikönyv Rii i28c Vezetéknélküli Billentyűzet Felhasználói Kézikönyv Rii i28c Vezetéknélküli Billentyűzet 1141 Budapest, Fogarasi út 77. 1095 Budapest, Mester u. 34. Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959, Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550, 216-7017,

Részletesebben