Rugalmas energiaellátás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rugalmas energiaellátás"

Átírás

1 Villamosenergia-minôség Alkalmazási segédlet Rugalmas energiaellátás A villamos-energia ellátás biztonságának növelése tartalék energia ellátással Akkumulátor telep Bypass (áthidaló) kapcsoló Fôtranszformátor Rugalmas energiaellátás

2 Rugalmas energiaellátás A villamos-energia ellátás biztonságának növelése tartalék energia ellátással Prof Henryk Markiewicz & Dr Antoni Klajn Wroclaw University of Technology június Magyar Rézpiaci Központ Hungarian Copper Promotion Centre (HCPC) A Magyar Rézpiaci Központ a réztermelôk és feldolgozók által támogatott non-profit szervezet, amelynek célja a réz és a rézötvözetek használatának, valamint helyes és hatékony alkalmazásának elôsegítése. A szolgáltatások, beleértve a mûszaki tanácsadást és információs adatközlést, mindazok rendelkezésére állnak, akik bármilyen vonatkozásban érdekeltek a réz felhasználásában. Az egyesülés összeköttetést teremt a kutatás és a felhasználó ipar között, és szoros kapcsolatot tart fenn a világ többi a rézpiac fejlesztésén tevékenykedô szervezetével. Európai Réz Intézet European Copper Institute (ECI) Az Európai Réz Intézet az ICA (International Copper Association) és az IWCC (International Wrought Copper Council) támogató tagjai által létrehozott szervezet. Tagjain keresztül az ECI a világ legnagyobb réztermelôi és Európa vezetô réztermék gyártói nevében dolgozik a réztermékek európai piacfejlesztésén. Az 1996 januárjában megalakult ECI-t tíz Rézpiac Fejlesztési Egyesület (CDA-k) hálózata támogatja a Benelux államokban, Franciaországban, Németországban, Görögországban, Magyarországon, Olaszországban, Lengyelországban, Skandináviában, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban. Ezen tevékenység folytatása azon erôfeszítéseknek, amelyeket az 1959-ben alakult Copper Products Development Association (CPDA) és az 1961-ben alakult International Copper Research Association (INCRA) kezdeményezett. Figyelmeztetés A Magyar Rézpiaci Központ és az Európai Réz Intézet elhárítja a felelôsséget bármilyen közvetlen, közvetett, okozati, vagy véletlenszerû meghibásodásért, amely az ebben a kiadványban közölt információk felhasználásából, vagy az információk illetve a közölt adatok fel nem használhatóságából eredhetnek. Szerzôi jog : European Copper Institute, Deutsches Kupferinstitut, Copper Development Association (CDA). Magyar fordítás: Magyar Rézpiaci Központ A kiadvány anyagának másolása, terjesztése engedélyezett, feltéve, hogy az teljes terjedelemben, a forrás megjelölésével történik. Magyar Rézpiaci Központ H-1053 Budapest Képíró u. 9. Magyarország Tel: (+36 1) Fax: (+36 1) Web: European Copper Institute 168 Avenue de Tervueren B-1150 Brussels Belgium Tel: Fax: Website:

3 Rugalmas energiaellátás A villamos-energia ellátás biztonságának növelése tartalék energia ellátással Bevezetés A villamosenergia-ellátás tervezése során a fogyasztói érdekek (az ellátás megbízhatósága és minôsége) és a szolgáltatói érdekek (reális beruházási és mûködési költségek) közötti kompromisszum megvalósítása történik. A tökéletes villamosenergia-minôségtôl való eltérés olcsóbb és egyszerûbb ellátást tesz lehetôvé, a karbantartás és üzemeltetés színvonalát azonban a megbízhatóság megôrzése érdekében tartani kell. A villamos berendezéseket szabványos üzemi körülmények (azaz a feszültség és a frekvencia a tûrési sávon belül van, a feszültségtorzulás és az aszimmetria a megengedett értékeket nem lépi túl), valamint a gyártók által megadott környezeti feltételek melletti üzemeltetésre tervezik. A határértéken kívüli jellemzôk esetén az üzemelés a berendezésre nézve káros, a veszteségek növekedését, rossz hatásfokot, élettartam csökkenést és hibás mûködést okozhat. Nagyobb eltérések különösen a védelmek hibás mûködése (pl. nem mûködése) következtében a berendezés tönkremeneteléhez vezethetnek. A feszültség minôségnek meghatározó hatása van a készülékek mûködésére. A létesítmény hálózati csatlakozási pontján (kommunális csatlakozási pont, PCC) tapasztalt feszültség minôség általában jobb a készülékek csatlakozási pontjain mérhetô értékeknél. Ez különösen igaz abban az esetben, ha domináns nemlineáris terhelésekrôl van szó. A feszültség kiesés vagy rossz feszültség minôség miatti kikapcsolás mindig kellemetlen, de nagyon komoly következményekkel is járhat. Kórházak esetében könnyen belátható, hogy egy operáció vagy egy intenzív ellátás közben a feszültség kiesés következménye beláthatatlan. Közösségi épületeknél, mint mozik, színházak, elôadótermek, múzeumok, ahol sok, helyismerettel nem rendelkezô ember zsúfolódik össze, különös kockázatot jelent az ellátás hibája. Az iparban, különösen a folyamatos technológiák (papír, acél) vagy a nagy igényû technológiák (félvezetô gyártás) esetén bármilyen rövid kiesés hosszú visszaállási idôvel jár. Szint Ellátás megbízhatósági elvárás Lehetséges megoldás Fogyasztó típus I Normál Letörések és hibák viszonylag rövid idejûek (néhány perc) Egy betáplálás. Tartalék ellátás nem szükséges Családi házak, kisebb lakóházak II Közepes Néhány másodpercre korlátozott kiesések és hibák Dieselmotor-generátor egység. Szükségvilágítás. Felhôkarcolók III Magas Letörések és hibák viszonylag rövid idejûek (10ms 1s) Két független hálózati betáplálás. Automatikusan bekapcsoló tartalék ellátás Nagy szállodák, kórházak, TV és rádió adók, repülôterek IV Igen magas Folyamatos ellátás Nulla áttérési idejû tartalék ellátás, dieselmotor-generátor egységgel kiegészítve Bankok, üzletközpontok 1. táblázat Fogyasztók osztályozása a villamosenergia-ellátás megbízhatósága iránti igény alapján Szinte valamennyi kereskedelmi és ipari létesítménynél található olyan fogyasztó vagy fogyasztói csoport, amely a kommunális hálózaton közvetlenül biztosított villamosenergia-minôségnél és megbízhatóságnál jobbat igényel. Gyakori, hogy ezen terhelések teljesítménye viszonylag kicsi, és táplálásuk könnyen megoldható valamilyen segéd energiaforrással vagy szünetmentes tápegységgel. A kereskedelemben a tartalék táplálási lehetôségek, berendezések széles választéka kapható, a kiválasztás a terhelés jellege és az elviselhetô zavar típusától, idôtartamától és mértékétôl függ. 1

4 A villamosenergia-ellátás rendelkezésre állása: ahol: t üi t ki m n i-ik üzemelési idô i-ik kiesési idôtartam üzemelési idôszakok száma kiesések száma a vizsgált idôtartamon belül. A kiesések idôtartamába beleértjük a leállástól a teljes termelési kapacitás visszaállásáig eltelt idôt. Egy gyártási folyamat újraindítása ritkán történhet pillanatszerûen. Bonyolultabb folyamatok több, egymástól függô részfolyamatból állnak és a teljes folyamat nem indulhat el, amíg a szükséges sorrendben helyre nem álltak a részrendszerek. Az l. ábra egy lehetséges esetet mutat, ahol t a : a villamos energia ellátás kiesésének idôtartama t ae a termelés kiesésébôl számított egyenértékû villamos energia kiesés ideje t s tfi ki i= 1 Rendelkezésre Availabili állás ty = 1 (1) a termelés újraindításához szükséges egyenértékû idô E e az adott üzemzavart megelôzô termelési érték t üi + A kiesés költsége nem szükségszerûen arányos az esemény idôtartamával. A 2.ábra számos lehetséges példát ad. m Σ n Σ n Σ t ki Bi Fi i= 1 i= 1 1.ábra A termelési érték idôbeli változása a villamosenergiaellátás kiesése következtében Sok esetben lehet a költségnek az idôtôl független eleme, amely a kiesést követôen azonnal fellép. Példa erre a papírgyártás, ahol az alapanyagból sok hengerlési és fûtési fázisban folyamatos eljárás során készül a papír, melyek pontos szabályozásokat igényelnek. A folyamatszabályozás bármely részének hibája a teljes gyártó sor leállásával jár. Az összes részterméket el kell távolítani és megsemmisíteni, ami nemcsak anyagés energia költség kidobást jelent, de sok emberi munkát is igényelhet, ami szintén költség. Ezt az esetet mutatja a 2. ábra l. görbéje. A kiesés költségvonzata azonnal nagy értékkel jelentkezik és az idôvel a nem termelt termék árának megfelelôen, lényegében lineárisan növekszik. Egy másik szélsôséges példa a nem romlandó termékeket áruló kereskedô. A villamos energia kiesése a kereskedelem szünetelését okozza, aminek egy része az energia szolgáltatás helyreállását követôen pótolható. Ilyen esetet mutat a 2. ábra 2. görbéje. A költség kezdetben kicsi, az idô múlásával nô, ahogy a kereskedelem hosszabb ideig szünetel, bár, ha a kiesés idôtartama nem túl hosszú, az eladás egyszerûen eltolódik és nem jár említésre méltó költség kieséssel. A 3. görbe egy adatbankra jellemzô. Ilyen létesítményekben mindig van valamilyen szünetmentes áramellátás, amely legalább egy rövid idôre biztosítja a kiesés áthidalását, ezért a kezdeti költség kicsi. Mivel azonban az áthidalási idô korlátozott, valamilyen más beavatkozás is szükséges a rendszer folyamatos mûködésének biztosításához. Sok lehetôség kínálkozik. A 3. görbénél feltételezzük, hogy az adatbanknak van egy, a fontos ügyleteket lebonyolítani képes kereskedelmi háttér hálózata, amely helyileg távol van, de riasztásra 2

5 átveszi az ügyletek egy részének intézését. Ha az energiaellátás elôre meghatározott ideig nem tér vissza, a háttér hálózat átveszi a teljes ügyintézést, ami idôarányos költségterhet jelent. Az energiaellátás helyreállítását követôen többlet költséget okoz a teljes ügyintézés visszaállítása az eredeti adatbanknál. A technológiai folyamatok másik végletét, egy baromfitelepet a 4. görbe mutatja. Rövid idejû kiesésnek nincs hatása, de bizonyos idô után például a szellôztetés hiánya az állatok elhullásához vezet, ami egyenletesen növekvô költséget okoz. Ezek a görbék egészen eltérô ipari területeket ölelnek Idô lépték nélkül fel, mégis van közös vonásuk. Elôször is, ha a kiesés 2. ábra Tipikus költség-idô jelleggörbék elég hosszú idejû, akkor lehetséges, hogy a költség vonzatok elérik azt a szintet, amelynél megtérül egy, a szünetmentes energiaellátást biztosító beruházás. Másodszor a kiesési és az azt követô visszaállási idô alatt az adott cég nem tudja kiszolgálni az ügyfeleit, ami bizalomvesztéshez vezet. Ez elsôsorban olyan szolgáltatásokra vonatkozik, mint például a hírlapkiadás, ahol a szerkesztésre, szedésre, ellenôrzésre és terjesztése csak néhány nap van. Tartalék betáplálási lehetôségek Bevezetés A tartalék betáplálási berendezések fontos jellemzôi: u Teljesítmény és tárolt energia u Áttérési idô u Az ellátás idôtartama u Hatásfok u A beruházási és üzemelési költségek Az ideális berendezés az lenne, amelyiknek végtelen a teljesítménye és tárolt energiája, nulla az áttérési ideje, végtelen ideig szolgáltatja a tartalékolást és olcsó. Mivel ilyen berendezés nem létezik, számos kompromisszumra van szükség a tényleges alkalmazások esetén. A megfelelô készülék kiválasztása az alkalmazástól és a kielégítendô igényektôl függ. Például az IT berendezések tényleges folyamatos ellátást igényelnek, azaz nulla áttérési idôt, azért hogy ne legyen adatvesztés. Az áttérési idôn túlmenôen lehet, hogy csak adott ideig van szükség (pl. 20 perc) a tartalék betáplálásra, de lehet az is, hogy folyamatos rendelkezésre állás kell. Az elsô esetben egy 20 perces áthidalási idejû szünetmentes ellátás (UPS) elegendô, a második esetben valamilyen segéd betáplálás, például diesel-generátor egység szükséges, és egy UPS az áttérési idô áthidalására. Ugyanakkor egy papírgyár teljesítménye túl nagy ahhoz, hogy UPS lehessen a reális szünetmentes ellátás, itt kettôs gyûjtôsín független betáplálásokkal a kézenfekvô megoldás. A következôkben a tartalék ellátási megoldásokat és eszközöket foglaljuk össze a teljesség igénye nélkül. A megoldások illetve berendezések egy lehetséges csoportosítását mutatja a 2. táblázat illetve a 3. ábra. Számos paraméterrel jellemezhetôk a megoldások, amit szintén a 2. táblázatban ismertetünk. Költség lépték nélkül Kettôs gyûjtôsín független betáplálásokkal Amikor a folyamatos energiaellátást igénylô létesítmény (ipartelep) teljesítménye nagy, és igazolhatók a nagy beruházási költségek (pl. papírgyártás, acélgyártás), kettôs gyûjtôsínt független betáplálásokkal szokásos alkalmazni. Ez a megoldás csak akkor hatékony a feszültségkimaradás szempontjából, ha a két független betáplálás annyira el van különítve, hogy egyidejû primer hálózati hiba csak véletlen eseményként fordulhat elô. A megoldhatóság a hálózat felépítésétôl függ, és gyakran hosszú (és költséges) kábel vagy 3

6 Típus Teljesítmény Áttérési idô Beruházási költség Két független betáplálás a hálózatról Végtelen Nagyon rövid Nagyon nagy Motor-generátor egység Gyakorlatilag végtelen Rövid hosszabb Közepes nagy Akkumulátor Közepes Nagyon rövid Kicsi Szünetmentes energiaellátás (UPS) Nagynyomású levegô energiatároló Közepes Nagyon rövid Közepes nagy Kicsi közepes Nagyon rövid Közepes nagy 2. táblázat Tartalék ellátási megoldások jellemzôi szabadvezeték vonal kiépítését igényli. Az elosztóhálózatról biztosított két független betáplálás még nem jelenti azt, hogy biztosan szükségtelen más típusú tartalék ellátás. Ha a technológia igényli, az áttérési idô áthidalására, valamint a feszültség letörések kompenzálására alkalmazni kell a megfelelô eszközöket. Motor-generátor egység Akkumulátor UPSCAES Áttérés néhány percen belül Gyors áttérés Szünetment es táplálás Vészvilágítás Folyamatos ellátása Nagyon gyors áttérés M G G M G VFD V1 VF1 Nagynyomású levegô Motor-generátor egységek (MGE) A motor-generátor egységek fô alkotó elemei: Hajtómotor tengelykapcsolóval (általában diesel motor), fordulatszám szabályozó, teljesítmény szabályozó egységgel Generátor a gerjesztés szabályozóval Kapcsolókészülékek 3. ábra. Tartalék ellátási berendezések típusai A motor-generátor egységek viszonylag hosszú idejû (akár tartós) terhelésre tervezhetôk. Széles teljesítmény tartományban (kw-mw nagyságrend között) kaphatók. Más típusú, más alkalmazásra tervezett MGE-k is ismeretesek (pl. szigetüzem, hajó energiaellátása, gázturbinás csúcserômûvek, hô-villamos kombinált ciklusú kiserômûvek) ezekkel azonban nem foglalkozunk. A motor-generátor egységek áttérési idejük alapján két csoportra oszthatók. Az I. csoportba a 4a-b ábrák szerinti megoldások sorolhatók. A diesel motor csak a hálózat kimaradásakor indul. Az indításhoz akkumulátor szükséges. A 4a ábra kézi átkapcsolást, a 4b ábra automatikus átkapcsolást mutat. A terhelés átvételéig kisebb egységeknél 6-15 s, nagyobbaknál 180 s is eltelhet. Nagyobb egységeknél a terhelhetôségi idô csökkentésére alkalmazzák a motor hôntartását. 4

7 a) b) c) d) 1 Indítómotoros robbanómotor 2 Tengelykapcsoló 3 Generátor 4 Áttétel 5 Lendkerék 6 A lendkereket és a generátort hajtó villamos motor a) Kézi mûködtetésû be/ki kapcsoló b) Automatikus generátor bekapcsolás áttérési késleltetés néhány s-tól 180 s-ig c) és d) Villamos motorral hajtott lendkerékkel az áttérési idô 0.5-tôl 2 s illetve 0 4. ábra Motor-generátor egységek A II. csoportba a rövid áttérési idejû (2s vagy akár 0s) megoldásokat soroltuk (4c-d ábrák). Ezeknél a berendezéseknél nagy tehetetlenségi nyomatékú lendkereket alkalmaznak, amely a generátor tengelyhez kapcsolódik. Ameddig a külsô hálózat táplál, a generátort és a lendkereket motor hajtja a névleges fordulatszámon. Kieséskor a generátor-lendkerék egységet elektromágneses tengelykapcsoló összekapcsolja a diesel motorral, amelyik felpörög és hajtja a generátort (4c.ábra). A diesel motorra való átterhelés ideje így 0,5-2 s-ra csökkenthetô. A 4d ábra szerinti elrendezésnél normál üzemben a terheléseket a generátor táplálja. A generátort a hálózatról táplált motor hajtja. Feszültség kimaradáskor a diesel motor tengelyét az elektromágneses tengelykapcsoló összekapcsolja a generátor-lendkerék egységgel, ami felpörgeti a motort és az rövid idôn belül terhelhetô. Így, ha a lendítô tömegben tárolt energia elegendô a diesel motor felfutási és terhelhetôségi idejéig, a generátorral ellátott fogyasztók szünetmentesen vannak ellátva. Az 5. ábra a 4c-d ábrák kapcsán vázolt rendszerek néhány lehetôségét mutatja. a) b) c) 1 Robbanómotor/turbina 2 Elektromágneses tengelykapcsoló 3 Lendkerék 4 Motor üzemre is alkalmas generátor 5 Generátor 6 Villamos motor ábra Lendkerekes motor-generátor egységek áttérési idô nélküli megvalósítási lehetôségei. a) Normál táplálás esetén motorként mûködô generátor b) Folyamatosan motorral hajtott generátor c) Normál körülmények között motorral/generátorral hajtott generátor 1 kiesésmentes táplálású, 2 rövid áttérési idejû táplálású (a feszültségkimaradás a hálózatról a tartalékellátásra való áttérés ideje) Megfelelôen tervezett MGE maximálisan teljesíti a tartalék energiaellátás követelményeit. Az áttérési idô nulla is lehet, a többi villamosenergia-minôségi paraméter (harmonikus, negatív sorrend, villogás) is teljesíthetô, ha a generátor impedanciája a terheléshez viszonyítva elég kicsi. 5

8 Ugyanakkor azonban, különösen a nagyobb egységteljesítmények esetén vannak hátrányok is. Ezek között kell említeni a zajt (70-95 db), a nagy méretet és súlyt. Továbbá nagy üzemanyag tartály, levegô beszívó és kipufogó rendszer szükséges. Fentiek miatt általában különálló épületbe célszerû telepíteni a MGE-t. Egyenáramú terhelések energiaellátása akkumulátorról Az akkumulátoros energiaellátás két fajtáját különböztetjük meg. Az egyik fajtánál a tartalékellátásra alkalmazzuk az akkumulátort, pl. szünetmentes energiaellátásnál, vagy a diesel motor indításhoz és a szabályozó rendszer energiaellátásához. A másik fajta energiaellátásnál az akkumulátor a primer energia forrás, más forrásra a fogyasztó nem számíthat. Ilyen alkalmazásra példa az alállomások védelmeinek táplálása, a szükségvilágítás, a betörés jelzô berendezés, akkumulátoros berendezések, mint laptop számítógépek, mobiltelefonok, fényképezôgépek, videokamerák, stb. Az akkumulátorokat fôleg egyenáramú fogyasztók táplálására alkalmazzuk, vagy olyan terhelésekhez, amelyek egyen- vagy váltófeszültségrôl egyaránt mûködnek (pl. világítás). A váltakozó feszültségû fogyasztókat tápláló akkumulátorokhoz DC/AC átalakítás is szükséges. Alkalmaznak csúcsenergia fedezésére középfeszültségû hálózaton akkumulátorról táplált invertereket, ezekkel azonban itt nem foglalkozunk. Az akkumulátoros energiaellátás két módon valósítható meg. Az egyik esetben a terhelést a váltakozó áramú betáp táplálja, és kiesése esetén a terhelés automatikusan átkapcsolódik az akkumulátorra (ld. 6a ábrát).a másik esetben a terhelést az akkumulátor táplálja, a hálózat pedig tölti az akkumulátort. (6.b. ábra). A 6a ábra szerinti megoldás esetén a terhelést a hálózati egyenirányító táplálja, az akkumulátort külön töltô kondicionálja. Ha a betáp feszültség nem megfelelô, a terhelés átkapcsolódik az akkumulátorra. Az áttérés ideje rövid, de nem nulla. Ezt a rendszert alkalmazzuk vész- vagy menekülési útvonalak világítására. A 6b ábra szerinti elrendezésnél csak egy hálózati egyenirányító van, amely táplálja a terhelést és tölti az akkumulátort. Ha kiesik a betáp, az akkumulátor áttérési idô nélkül táplálja tovább a fogyasztót. Mivel az áttérési idô nulla, ez az elrendezés alkalmas számítógépes berendezések adatvesztés nélküli üzemeltetésére. Ezt a megoldást alkalmazzák számos fogyasztói berendezésben is, pl. a video lejátszók és rádió ébresztô pontos idejének biztosításához. Bár a nulla áttérési idô nagy elônyt jelent, a 6a ábra szerinti megoldás megbízhatósága nagyobb, mint a 6b ábra szerintié, mivel az elôzô esetben az akkumulátort független egyenirányító tölti. (A töltôk hatásfokát 90-97%-ra becsülhetjük. a) b) Egyenáramú terhelések Egyenáramú terhelések a) Az S kapcsolóval ellátott rendszer b) Folyamatos energiaellátás 1 Ellátás a hálózat felôl 2 Ellátás a telep felôl Egyenáramú terhelések Egyenáramú terhelések 6. ábra. Egyenáramú terhelések energiaellátásának különbözô változatai. Az akkumulátor Aó kapacitását úgy kell megválasztani, hogy a kívánt feladat teljesíthetô legyen a betáp hálózat kiesésekor is (pl. menekülés, biztonsági lekapcsolás). Általában az akkumulátorok töltési ideje jóval hosszabb, mint a kisütési idejük, ezért a rendszer igénybevételi ciklusa kicsi. A rendszert úgy kell tervezni, hogy lehetôleg max. 6 óra kelljen a teljesen kisütött akkumulátor feltöltéséhez. A vészvilágítás különösen fontos középületekben (múzeumok, sportlétesítmények, színházak, mozik, stb). A vészvilágítási aljzatokban általában külön tartalék ellátási csatlakozás van. (A vészvilágításra a helyi akkumulátoros tartalék ellátási megoldást is gyakran alkalmazzuk). A kórházak mûtôire is szigorú tartalék ellá- 6

9 tási elôírások vannak A világítási fogyasztók nagy része táplálható egyen- és váltakozó feszültségrôl, és általában az ellátás folyamatossága a fô szempont, nem a villamosenergia-minôség. Ilyen jellegû ellátást mutat a 7. ábra. 7. ábra. Egyen- és váltakozó feszültségrôl egyaránt táplálható terhelések ellátása akkumulátorról, mint tartalék áramforrásról. Az áttérés rövid kimaradással jár. AC/DC terhelések Szünetmentes tápegységek (UPS) UPS csoportosítás Itt a forgóátalakítót nem tartalmazó félvezetô elemekbôl felépített berendezésekre gondolunk. Az UPS-ek alkalmazására ott kerül sor, ahol a kritikus terhelések miatt folyamatos feszültségû ellátás szükséges. A statikus UPS-ek egyfázisú (200 VA 50 kva) és háromfázisú (10 kva 4000 kva) kivitelben kaphatók a gyártóknál illetve forgalmazóknál. Az UPS-ek nemcsak tartalékellátást adnak, de helyileg a villamosenergia-minôséget is javíthatják. A hatásfok 90-97%, függ az átalakítók számától, az akkumulátor típusától. Az UPS rendszerek osztályozását az EN (IEC ) szabvány szerint közöljük. A szabvány három UPS osztályt különböztet meg, aszerint, hogy a kimeneti feszültség és frekvencia függ-e a bemeneti értékektôl. u VFD (a kimeneti feszültség és frekvencia függ a bemeneti értékektôl) u VI (a kimeneti feszültség független a bemeneti feszültségtôl a frekvencia nem) u VFI(a kimeneti feszültség és frekvencia független a bemeneti értékektôl) A gyakorlatban a fenti osztályozás összefügg az UPS belsô kialakításával, ami predesztinálja alkalmassági korlátait. u Passzív tartalékolás u Aktív tartalékolás u Kettôs átalakítás A 3 táblázatban összefoglaljuk a fenti osztályokra jellemzô szolgáltatásokat, majd röviden kifejtjük az egyes osztályok fôbb jellemzôit. EN szerinti osztályozás VFD VI VFI Passzív tartalékolás Aktív tartalékolás Kettôs átalakítás Költség Legkisebb Közepes Legnagyobb Feszültségszabályozás Nincs Korlátozott Van Frekvencia szabályozás Nincs Nincs Van Áttérési idô Rövid Nulla Nulla 3. táblázat Az UPS osztályok jellemzô szolgáltatásai. 7

10 Passzív tartalékolás (VFD) A passzív tartalékolás a legegyszerûbb legolcsóbb UPS típusú ellátási mód. A rendszer mûködése a 8. ábra alapján követhetô. Normál állapotban a terhelés a hálózatra csatlakozik az S kapcsolón keresztül (esetleg szûrés vagy feszültségszabályozás közbeiktatásával). Az akkumulátort a hálózatról tölti a 2-es töltô. A hálózati feszültség kimaradásakor az S kapcsoló átkapcsol és az akkumulátorról a 3-as inverteren keresztül kapja a fogyasztó a táplálást. Az áttérési idô rövid (nincs szabványosított értéke). Az akkumulátor telep általában 3 órás terhelésre van kiválasztva. Ez kb. 6 óra töltést kíván a teljes kisütést követôen, így a teljes ciklusidô 9 óra. Amint említettük ez a legegyszerûbb, legolcsóbb UPS ellátási mód, azonban vannak hátrányai. A fogyasztót nem választja el a hálózati zavaroktól (hacsak külön zavarszûrô nincs alkalmazva), és normál üzemben, nincs se feszültség se frekvencia szabályozás (bár ez utóbbira az UCTE-ben általában nincs is szükség). Az áttérési idô nem nulla, ezért különösen IT berendezések szünetmentes ellátására nem javasolható. Aktív tartalékolás (VI) Az aktív tartalékolás elveinek megfelelô UPS blokksémáját a 9. ábra mutatja. Az inverter kétirányú mûködésre alkalmas, töltôként, feszültségszabályozóként mûködik, ha van hálózati betáplálás. A hálózati feszültség kimaradásakor az akkumulátorról táplálja a terhelést. Lényegében három üzemállapotban mûködhet az UPS. A legegyszerûbb esetben a mechanikus bypass kapcsolóval közvetlenül a hálózatról üzemel a terhelés. Erre akkor lehet szükség, ha karbantartják az UPS-t. A normál üzemi állapotban az inverter tölti az akkumulátort és a fogyasztói feszültség finomszabályozását is végzi. A tirisztoros kapcsolókkal nagyobb hálózati feszültségváltozást lehet kiszabályozni. A kimeneti oldali feszültség frekvenciája megegyezik a bemenetével. Amikor a hálózati feszültség kimarad, az áttérés az inverterrel az akkumulátoros táplálásra, pillanatszerû. Ilyenkor a tirisztoros kapcsoló nyit, hogy a hálózat visszatérésekor a visszatáplálást megakadályozza. Az aktív tartalékolású UPS olcsóbb a kettôs átalakításúnál, de ahhoz képest van néhány hátránya. A táphálózati tranziens zavarokat kevéssé szûri, frekvenciája nem szabályozható, csak üzemzavari tápláláskor, feszültségszabályozási tartománya is korlátozott. 8. ábra A passzív tartalékolás (VFD) blokkdiagramja SKapcsoló B Akkumulátor telep 1 Normál állapot 2 Akkumulátor töltés normál állapotban 3 Energiaáramlás, amikor az akkumulátor táplálja a terhelést Akkumulátor telep B Bypass (áthidaló)kapcsoló 9. ábra Az aktív tartalékolású (VI) UPS egyszeres energiaátalakítása 1 Az amplitúdó és fázis szabályozás 2 Akkumulátor töltésszabályozás S Fôtranszformátor terhelés 8

11 Az aktív tartalékolás egy lehetséges változata a soros kompenzáló tekercses kialakítású ún. Delta elrendezés. A Delta típusú UPS blokksémáját a 10. ábra mutatja. A kapcsolás két invertert tartalmaz, mindkettô alkalmas visszatáplálásra is. Normál üzemben a 2- es jelû fôinverter a terhelésen (PBP pont) állandó szinuszos feszültséget tart. A betáp és a terhelés közötti feszültségeltéréseket (pillanatérték) a soros (l-es jelû) Delta inverter kompenzálja és a teljesítménytényezôt is korrigálja. Feszültség kimaradáskor a fôinverter táplálja a terhelést a feltöltött akkumulátor teleprôl véve az energiát. A hálózat visszatérése után a fô inverter tölti az akkumulátor telepet, egyébként a már leírtak szerint mûködik a rendszer. A 9. ábrán ismertetett rendszerhez képest az ott látható fôtranszformátor helyett egy kisebb teljesítményû soros transzformátor és egy kb. 1/3 névleges teljesítményû segéd inverter van beépítve. Egyéb tulajdonságait tekintve a két rendszer között nincs lényeges különbség. A Delta-UPS öt tipikus üzemállapotát a 11. ábra mutatja. Normál állapotban a tápfeszültség megegyezik a PBP pont feszültségével és a soros transzformátor primer tekercsére jutó feszültség nulla (11. a ábra). Mind az 1, mind a 2 jelû inverter be van kapcsolva, a terhelést csak a hálózat táplálja. Nem ohmos nemlineáris terhelés esetén mindkét inverter kompenzál, az 1- es a meddôteljesítményt, a 2- es a harmonikus áramot. Ha a hálózati feszültség kisebb, mint a PCB pont feszültsége, a Tr transzformátorra jut a feszültségkülönbség (11 b ábra). A fôinverter (2) a Tr transzformátor primer tekercsére jutó feszültségnek megfelelô áramot kényszerít a segédinverter szekunder tekercsébe. A hálózatból felvett áram nagyobb lesz, ami kompenzálja a feszültség csökkenését. Az eredô hálózati teljesítmény megegyezik a terhelés teljesítményével (11 b ábra). Ha a hálózati feszültség nagyobb, mint a PCB pont feszültsége (11 c ábra), a Tr B 10. ábra A Delta típusú UPS blokksémája S Teljesítmény egyensúly pont 1,2 Konverterek SBypass kapcsoló Tr Transzformátor B Akkumulátor PBP Teljesítmény egyensúly pont 11. ábra A Delta-UPS különbözô üzemállapotainak szemléltetése U feszültség, I áram, P teljesítmény A többi elnevezés megegyezik a 10. ábrán megadottakkal. 9

12 transzformátorra jutó feszültség iránya az elôbbi esethez képest ellentétes lesz. Ennek következtében az áram iránya is fordított lesz és a fôinverter hozzáadja a hálózatból felvett áramhoz a segédinverter szekunder áramát. Így a terhelés árama megint névleges lesz, a hálózatból felvett teljesítmény egyenlô a terhelés teljesítményével. A hálózati feszültség kimaradásakor a fôinverter az akkumulátorról táplálja a terhelést (11 d ábra). Ha a feszültség visszatér, az akkumulátor töltése a hálózati feszültség értéktôl függetlenül addig folyik, amíg az akkumulátor fel nem töltôdik (11 e ábra). Ilyenkor a fôinverter tölt és a töltôáram a terhelés áramán felül terheli a hálózatot. Kettôs átalakítós UPS (VFI) A kettôs átalakitós UPS általános felépítését a 12. ábra mutatja. A teljes UPS rendszer a hálózat és a terhelés közötti soros áramkör. Normál üzemben a terhelés az egyenirányító/inverter rendszeren keresztül a hálózatról van táplálva. Az akkumulátor telepet az egyenirányítóról táplált külön áramkör tölti a pillanatnyi Aó töltöttség figyelembevételével. A hálózati feszültség kimaradásakor a terhelés semmit sem vesz észre (legfeljebb a frekvencia változik meg, ha elôtte a hálózathoz volt szinkronozva a kimeneti frekvencia). Az energiát ekkor az akkumulátor telep adja. Mivel az áttérési idô ténylegesen nulla, az ellátás a legérzékenyebb fogyasztóknak is megfelelô. A tirisztoros bypass kapcsoló a rendszer hibája esetén közvetlenül a betápra kapcsolja a fogyasztót. A kettôs átalakítós rendszer elônyei a táphálózatról való leválasztás (kisfrekvenciás elektromágneses zavarok behatolási valószínûsége igen csekély) feszültség szabályozás, frekvenciaszabályozás lehetôsége, valamint a nulla áttérési idô. A rendszer hátránya bonyolultsága, nagyobb beruházási költsége és kicsit rosszabb hatásfoka. 12. ábra A kettôs átalakítós UPS blokksémája B Akkumulátor telep F Szûrô SKapcsoló Közvetlen hálózati csatlakozás F B S A zavarok csökkentése UPS alkalmazásával Az UPS rendszerek jellemezhetôk a terhelés és a tápoldal közötti szigetelés mértékével, valamint a megvalósított villamosenergia-minôség javulással. A 13. ábra tíz zavar fajtát ismertet, amelyeket a megfelelô UPS rendszerekkel csökkenteni lehet. A legegyszerûbb VFD típus az elsô három fajta zavart csökkenti. Ilyenek a 8. ábrán mutatott tartalék ellátások, amelyek rövid áttérési idejûek. Ezért csak akkor alkalmazhatók, ha a terhelés elviseli a rövid kiesést. A nagyobb feszültség stabilitást igénylô terhelések számára a VI osztályba sorolható UPS ellátás szükséges. Ezek az aktív tartalékolású berendezések (9. ábra), öt zavar fajtát csökkentenek. VF1 V1 VFD 1- Feszültségkiesés, > 10ms 2- Gyors feszültség ingadozások, < 16ms 3- Rövididejû túlfeszültségek, 4-16ms 4- Lassú feszültség letörések 5- Gyors feszültség letörések 6- Légköri túlfeszültségek 7- Túlfeszültségek, < 4ms 8- Frekvencia változások 9- Feszültség hullámalak torzulás 10- Feszültség harmonikusok 13. ábra UPS eszközök osztályozása zavarcsökkentô képességük szerint 10

13 A legigényesebb ellátást kívánó terhelések ellátására VFI típusú UPS szükséges, amely mind a tíz zavar fajtát megszünteti vagy csökkenti. Ezek általában kettôs átalakítású UPS berendezések. A rendelkezésre állás növelése UPS-szel A félvezetôs (statikus) UPS-ek nagyon megbízhatóak, ám egy meghibásodás komoly következményekkel járhat. A terhelés ellátásának folyamatossága érdekében bypass kapcsolót alkalmaznak, amely ilyen esetben a terhelést közvetlenül a betápra kapcsolja. Természetesen ekkor a terhelés ki van téve a hálózati zavaroknak. Az UPS rendszerek többsége tartalmaz bypass lehetôséget (14. ábra). A bypass kapcsoló többnyire kézi mûködtetésû, az UPS karbantartása idején van bekapcsolva. Ha a terhelés növekszik és meghaladná a beépített UPS teljesítményt, további párhuzamos egység telepíthetô. Energia források Bevezetés A statisztikai adatok szerint a középfeszültségû hálózatok feszültség kimaradásainak 97%-a 3s nál rövidebb ideig tart. Ezeket valamilyen múló hiba okozza, amely automatikus visszakapcsolással hárítható. A 3s-nál hosszabb nem tervezett feszültség kimaradások általában berendezés meghibásodásra vezethetôk vissza és elôfordulhat, hogy órákig, sôt napokig tartanak. Ennek megfelelôen két fajta energiaforrásra van igény. Az egyik hosszú ideig akár órákig viszonylag kis energiát, a másik rövid ideig néhány percig nagy energiát szolgáltasson. Azonban mindkét típusra nézve vannak közös követelmények: u Nagy energia tárolása u Lassú önkisülés u Gyors töltés u Kis karbantarási igény u Nagy megbízhatóság u Gyors energia leadás. A robbanómotorok energia forrása valamilyen fosszilis tüzelôanyag, amelynek nagy az energia sûrûsége, az üzemanyag tartály kiürülése elôtt feltölthetô utántöltéssel, ezért gyakorlatilag végtelen ideig képes táplálni a fogyasztót. A statikus UPS-ek hagyományos energiatárolója az akkumulátor telep. Az utóbbi években azonban több új rendszerû energia tároló jelent meg, amelyek a kereskedelemben is kaphatók már. Ilyenek pl. a lendkerék, a szuper-kondenzátor, a szupravezetô mágneses energiatároló (SMES). Az új energiatárolók és az akkumulátor között a leglényegesebb eltérés az, Bypass kapcsoló a) b) c) Bypass kapcsoló Bypass kapcsoló 14. ábra Az energiaáramlás három lehetséges útja (szaggatott vonal) az UPS különbözô üzemállapotai szerint a. normál mûködés teljesítmény a hálózatból a statikus kapcsolón keresztül b. tartalék energiaellátás teljesítmény az akkumulátorból c. teljesítmény a hálózatból a bypass kapcsolón keresztül 11

14 hogy amíg az új energiatároló rendszerek rövid idejû áthidalásra alkalmasak (néhány másodperctôl néhányszor tíz másodpercig), addig az akkumulátor telep akár több órányi áthidalásra is tervezhetô. Ebbôl következôen az új energiatárolók fôleg rövid idejû kiesések, feszültségletörések áthidalására, kompenzálására alkalmasak. Az energiatároló rendszerek feltöltött állapotban vannak, amíg a betáplálás ép és kisülnek, ha kiesik. Az ideális energiatároló a hálózat visszatérését követôen igen gyorsan feltölthetô, így újra igénybe vehetô. Az energiatároló rendszerek fô jellemzôit a továbbiakban tárgyaljuk. 15. ábra Párhuzamosan kapcsolt UPS berendezésekbôl kialakított táplálás a. mindegyik UPS-ben van statikus és bypass kapcsoló b. egy statikus és egy bypass kapcsolója van a teljes UPS rendszernek A rendszer rendelkezésre állása a redundancia növelésével növelhetô. Általában a terhelést több kisebb teljesítményû UPS párhuzamos kapcsolásával látjuk el (14. ábra). Ha N egység kellene a terhelés ellátásához, akkor legalább N+1 egységet kell párhuzamosan kapcsolva telepíteni. Az eredmény az, hogy egy egység kiesése nem befolyásolja az üzemet. Akkumulátor telepek Az akkumulátor telepet általában a berendezés szállítója választja ki, de a felhasználónak ismernie kell az alkalmazott telep típusát, a karbantartási igényeket, ami befolyásolhatja a típus kiválasztását. Az akkumulátorok fô típusait és jellemzô paramétereiket a 4. táblázat foglalja össze. Telepített akkumulátorok esetében relatív olcsóságuk és kis karbantartási igényük miatt általában savas zselés ólom akkumulátort választanak. Savas zselés NiCd NiMH Li-ion Ár kicsi közepes nagy nagyon nagy Energiasûrûség (Wh/kg) Cellafeszültség (V) Terhelô áram kicsi nagyon nagy közepes nagy Töltés/kisütés ciklus száma 200-2,000 1, Önkisülés kicsi közepes nagy kicsi Min. töltési idô (óra) Ellenôrzés 180 nap 30 nap 90 nap nem szükséges Környezetkárosítás nagy nagy kicsi nagy 4. táblázat Az akkumulátorok fô típusai és jellemzôi 12

15 Lendkerekek Lendkereket alkalmaznak régóta a hagyományos motor-generátor egységeknél, azért, hogy a hálózat kiesésekor a lendkerékben tárolt energiát használják a robbanómotor indításához. Ilyen alkalmazásnál a tárolt energiának csak mintegy 5%-a alkalmas villamosenergia termelésre, mivel a fordulatszám és így a frekvencia változás teljes tartománya túl nagy. Amikor a lendkereket energiatárolóként alkalmazzák, a kihasználás egészen más lesz. A hálózat a lendkereket mintegy feltöltött állapotban tartja, az energiát a forgási energia képviseli, amelyet a lendkerékkel összekötött generátor a hálózat kiesésekor változó feszültségû és frekvenciájú villamos energiaként szolgáltat, majd egy elektronikus inverter állandó frekvenciájú és feszültségû villamos energiává alakít. Mivel a tárolt energia a szögsebesség négyzetével arányos, a teljes fordulatszám tartomány mintegy 50%-a használható ki a villamos energia szolgáltatásra. Alapjában véve két fajta lendkerék típust különböztetünk meg: a nagy fordulatú és a kis fordulatú lendkereket. A nagy fordulatú lendkereket üveg vagy szénszál erôsítésû mûgyantából készítik. A generátor forgórészen állandó mágnesek a pólusok. A lendkeréknek kialakított forgórész vákuumban forog és mágneses csapágyazású. A fordulatszám fordulat/perc. A jelenleg megvalósított berendezések tárolt energiája 250kWs 8MWs. A kis fordulatú lendkerekek fordulatszám tartománya 6000 fordulat/perc értékig terjed. A nagy fordulatú berendezésekhez képest jóval nagyobb tehetetlenségi nyomatékra van szükség, ezért azoknál nagyobb méretûek és súlyúak. Általában acélból készülnek, nem szükséges a vákuum, általában kis sûrûségû gáz is megfelel a súrlódási veszteségek megfelelô mértékû csökkentéséhez. A motor/generátor szinkron gép, a rotoron gerjesztô tekerccsel. A tekecsveszteség nagyobb emiatt, mint a nagy fordulatú lendkeréké, de a gerjesztés szabályozható. A kis fordulatú lendkerekeket mintegy 2 MVA teljesítményig gyártják, 1 30s energiatároló képességgel. A kis fordulatú lendkerekeket gyakran kombinálják a hagyományos dieselmotor-generátor berendezésekkel. A 16. ábra tipikus alkalmazási példát mutat. A lendkerék a hálózati feszültség kiesését követôen szolgáltatja a villamos energiát a feszültség E Dieselmotor vagy gázturbina visszatértéig, vagy, ha ez túl sokáig tartana, a dieselmotor-generátor beindulásáig. A lendkerekek 1 30s áthidalási idôt biztosítanak, a dieselmotorgenerátor felfutása tipikusan 5 20s. Szuper-kondenzátorok Bypass kapcsoló 16. ábra Dieselmotor-generátor és lendkerék kombináció blokksémája F rövid energiatárolási idejû lendkerék G a lendkerék motor/generátora M/G motor/generátor C elektromágneses tengelykapcsoló A szuper-kondenzátorok kapacitása rendkívül nagy, elektróda anyaguk aktív szén, aktivált szénszál vagy ruténium oxid (RuO 2 ), amelyek fajlagos töltéstárolása a hagyományos fémezett papír elektródákénál jóval nagyobb. A szuper-kondenzátorok egyenfeszültségen tárolják az energiát és rövid idejû feszültségkiesés vagy letörés esetén inverteren keresztül szolgáltatják a szükséges teljesítményt váltakozó feszültségen. A szuperkondenzátort a hagyományos akkumulátoros szünetmentes tápegységgel kombinálva csökken az akkumulátor töltés/kisülés ciklusainak száma, mivel csak a szuper-kondenzátor által nem uralt kiesési idôk esetén kerül sor az akkumulátor kisülésére. Ez megnöveli az akkumulátor élettartamát. Kisebb szuper-kondenzátorokat gyakran alkalmaznak az akkumulátor kímélése miatt, pl. nagy csúcsterhelések fedezésére elektro- 13

16 nikus berendezésekben. A fejlesztések folynak a nagyobb teljesítmények irányában és a közeljövôben várható a szuper-kondenzátorok szélesebb körû elterjedése. Szupravezetô-mágnesek (SMES) A szupravezetô-mágneses energia tárolás lényegében azt jelenti, hogy egy szupravezetô állapotban lévô nagy induktivitású tekercsben egyenáramú energiát tárolunk, amely szükség esetén váltakozó áramú energiává alakítható. A hélium hûtésû alacsony hômérsékletû SMES kereskedelemben kapható, a nitrogén hûtésû magas hômérsékletû SMES napjainkban kerül kereskedelmi forgalomba, és a jövô ígéretes energiatárolója lehet. Az SMES berendezések induktivitásában a mágneses teret a tekercsben folyó egyenáram hozza létre. A tekercsveszteség elhanyagolható. A teljesítményt úgy lehet kivenni, hogy egy elektronikus kapcsolóval a terhelés igénye szerint periodikusan megszakítjuk az áramot, és a megszakításkor diódán keresztül egy kondenzátort töltünk. A töltés a nagy induktivitás miatt áramgenerátoros, a kondenzátort a váltakozó áramú fogyasztó süti ki egy inverteren keresztül kapcsolódva a kondenzátorra. Az SMES berendezések 1 100MW teljesítményûek, általában 0.1 5s áthidalási idôt biztosítanak. Nagynyomású levegô (CAES) A nagynyomású levegô is alkalmas energia tárolásra. A tartályban tárolt nagynyomású levegô turbina-generátor rendszeren alakítható át villamos energiává. A CAES rendszer a tárolt energiától függôen használható tartalék ellátásra vagy csúcsidejû teljesítmény betáplálásra. A rendszer mûködése lényegét tekintve hasonló a motor-generátorhoz. A levegô komprimálása és tárolása ép hálózat esetén lehetséges. A hálózat kiesésekor, vagy fogyasztói csúcsteljesítmény fellépésekor a nagynyomású levegôt a turbinába engedve a vele tengelykapcsolatban lévô generátor termel villamos energiát. A szokásos teljesítmény tartomány tartalékellátás esetében tíztôl néhány száz kva-ig terjed. A tartalékellátásra tervezett CAES rendszernek van saját légtartálya, míg a csúcsidejû teljesítmény betáplálásra tervezett rendszer általában nagyobb természetes tartályokat használ, mint megfelelôen záró üregeket, vagy elhagyott bányákat. A CAES rendszerekkel jelen cikkben a továbbiakban nem foglalkozunk. A különbözô energiatároló rendszerek összehasonlítása Amint láttuk, a szünetmentes energiaellátást igen változatos eszköztárral, valamint ezek kombinációjával lehet megoldani (ld. a már említett szuper-kondenzátor, akkumulátoros UPS együttes alkalmazást). Mindegyik energia forrás jellemezhetô névleges teljesítményével és a tárolható (hasznosítható) energiával, amibôl kiszámítható, hogy mennyi ideig tudja szolgáltatni a fogyasztó számára ezt a névleges teljesítményt. A 17. ábra bemutatja a különféle tárgyalt energiatárolókra a szokásos paramétereket. A rövid áthidalási idejû energia tárolók jelenleg még fejlesztési állapotban vannak (már alkalmazhatók, de még jelentôs fejlôdés várható), ezért beruházási költségük viszonylag nagy (18. ábra). A jövôben a további fejlesztések, a gyártási volumen növekedése következtében jelentôs árcsökkenés várható. A szünetmentes energiaellátásban alkalmazott energiatároló rendszerek hatásfoka nemcsak a töltési/kisütési folyamattól, hanem az üresjárási veszteségektôl is függ. Valójában az üresjárási veszteség a döntô, mi- Teljesítmény (MW) Igénybevehetô tárolt energia (MWs) 17. ábra. Különbözô energiatároló rendszerek jellemzô tartományai az energia teljesítmény koordináta rendszerben. A rövidítések az 5. táblázatban vannak kifejtve. 14

17 vel a szünetmentes rendszerek nagyobb része az idô jelentôs hányadában üresen jár. Így az 1 Wh-ra vetített veszteség (fajlagos veszteség) az energiatároló berendezések hatásfokának fontos jellemzôje. Jelenleg a rövid áthidalási idejû energiatároló berendezésekre jellemzô, hogy fajlagos veszteségük nagyobb, mint a hagyományos berendezéseké, kivéve a szuper-kondenzátort. Néhány energiatároló típus fajlagos veszteségét az 5. táblázat mutatja. Fajlagos beruházási költség (USD/kW) Áthidalási idô (s) 18. ábra. Különbözô energiatároló rendszerek fajlagos beruházási költségei áthidalási idejük függvényében. A rövidítések az 5. táblázatban vannak kifejtve. Energiatároló típusa Fajlagos veszteség (W/Wh) Önkisülés ideje Szupravezetô-mágneses energia tároló (SMES) 35 W 1.7 perc Kis fordulatú lendkerék (LSFW) 2.2 W 30 perc Nagy fordulatú lendkerék (HSFW) 1.2 W 50 perc Szuper-kondenzátor (SC) W 1.6 nap Akkumulátor W Nagyon hosszú, több hónap 5. táblázat. Különbözô energiatároló típusok fajlagos vesztesége Tartalék-energiaellátás gyakorlati megvalósítása Ahhoz, hogy adott, megkívánt szintû betáplálási rendelkezésre állás biztosítva legyen, általában több fajta energiatároló típus kombinációját alkalmazzák, amint az a 19. ábrán látható. A terhelések ellátásbiztonsági igényeik alapján két csoportra vannak osztva. Az ábra szerint az IT berendezések kívánják a legbiztonságosabb ellátást (1. táblázat IV. kategória), ezért az UPS rendszerrôl vannak táplálva. Azok a terhelések, amelyek elviselnek bizonyos áttérési idôt, a motor-generátorról vannak ellátva. A 19. ábra szerint felépített rendszereknél a betápok közötti kapcsolásokat automatikus áttérést biztosító automatika végzi (ASCS). Az automatikus áttérésre a 20. ábra ad példát. Az ábrán az ASCS fô elemeit és blokksémáját láthatjuk. Az érzékelés és mûködés alapja, hogy a bemeneti jeleket érzékelô szabályozó méri a fôés tartalék betápok feszültségeit. A fôbetápról a tartalék betápra való áttérés, majd visszatérés kapcsolási mûveleteinek idôbeli sorrendjét is feltüntettük a 20. ábrán. Motor-generátor egység Táplált objektum Betáp 1 Betáp 2 Automatikus áttérést biztosító automatika 1 Automatikus áttérést biztosító automatika 2 Fôkapcsoló Nagy ellátásbiztonságot igénylô fogyasztók Nagyon nagy ellátásbiztonságot igénylô fogyasztók 19. ábra. Példa a nagy megbízhatóságú táplálásra 15

18 Összefoglalás Napjainkban egyre több olyan ipari és kereskedelmi fogyasztó van, amelyek hálózatán üzemelô egyes fogyasztók nagyobb ellátásbiztonságot igényelnek, mint amit az áramszolgáltató biztosít. A hálózati áramellátás megbízhatóságának növelése általában bonyolult és költséges, ezért a fogyasztónak kell megoldania saját igényes belsô energiaellátását, hogy javítson a villamosenergia-szolgáltatás minôségén. Minden problémára van megoldás, de mindegyik megoldandó problémát egyedi esetként kell kezelni. Általában több, közel azonos értékû megoldás található, amelyek közül a legalkalmasabb az igények és adottságok (teljesítmény, minôségi, megbízhatósági paraméterek, földrajzi adottságok, költségek) pontos meghatározása után választható ki. Cat I Loads Input control plate Main control relay Cat II Loads 20. ábra Kisfeszültségû betáp átkapcsoló automatika blokkdiagramja és az áttérés kapcsolási mûveleteinek idôbeli sorrendje B fôbetáp R tartalék betáp BCB, RCB a fôbetáp ill. tartalék betáp megszakítói S1, S2 a nagyobb ill. kisebb ellátás-biztonság igényô fogyasztók kapcsolói EGSmotor-generátor egység UB, UR a fôbetáp ill. tartalék betáp mért feszültsége Irodalomjegyzék 1 EN (IEC 62040) Un-interruptible power systems. 2. Elektronizacja 11/ EN Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution systems. 4. ABB Switchgear Manual, 10th edition, Dusseldorf, Cornelsen Verlag Seip G.: Elektrische Installationstechnik. T1. Berlin Munchen, Siemens Aktiengesellschaft UNIPEDE DISDIP, Measuring of power failures in MV grid in Europe. 7. Darrelmann H.: Comparison of alternative short time storage systems. Piller GmbH

19 Referencia és alapító partnerek European Copper Institute (ECI) Web: Akademia Gorniczo-Hutnicza (AGH) Web: Centre d'innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA) Web: www-citcea.upc.es Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) Web: Copper Benelux Web: Copper Development Association (CDA UK) Web: Deutsches Kupferinstitut (DKI) Web: Engineering Consulting & Design (ECD) Web: Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Web: Istituto Italiano del Rame (IIR) Web: International Union of Electrotechnology (UIE) Web: ISR - Universidade de Coimbra Web: Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) Web: La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) Web: Polish Copper Promotion Centre (PCPC) Web: Provinciale Industriele Hogeschool (PIH) Web: Università di Bergamo Web: University of Bath Web: University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) Web: Wroclaw University of Technology Web: Szerkesztôbizottság David Chapman (Chief Editor) CDA UK Prof Angelo Baggini Università di Bergamo Dr Araceli Hernàndez Bayo ETSII - Universidad Politécnica de Madrid Prof Ronnie Belmans UIE Franco Bua ECD Prof Anibal de Almeida ISR - Universidade de Coimbra Hans De Keulenaer ECI Gregory Delaere Lemcko Prof Jan Desmet Hogeschool West-Vlaanderen Dipl-Ing Marcel Didden KU Leuven Dr Johan Driesen KU Leuven Stefan Fassbinder DKI Prof Zbigniew Hanzelka Akademia Gorniczo-Hutnicza Dr Antoni Klajn Wroclaw University of Technology Reiner Kreutzer HTW Prof Wolfgang Langguth HTW Jonathan Manson Gorham & Partners Ltd Prof Henryk Markiewicz Wroclaw University of Technology Carlo Masetti CEI Dr Jovica Milanovic UMIST Dr Miles Redfern University of Bath Andreas Sumper CITCEA Roman Targosz PCPC

20 Improving Reliability with Standby Power Supplies Prof Henryk Markiewicz Wroclaw University of Technology Wybrzeze Wyspianskiego Wroclaw Poland Tel: Fax: Web: Dr Antoni Klajn Wroclaw University of Technology Wybrzeze Wyspianskiego Wroclaw Poland Tel: Fax: Web: Magyar Rézpiaci Központ H-1053 Budapest Képíró u. 9. Magyarország Tel: (+36 1) Fax: (+36 1) Web: 18 European Copper Institute 168 Avenue de Tervueren B-1150 Brussels Belgium Tel: Fax: Website:

Feszültség zavarok Alapvetô ismeretek az aszimmetriáról

Feszültség zavarok Alapvetô ismeretek az aszimmetriáról Villamosenergia-minôség Alkalmazási segédlet Feszültség zavarok Alapvetô ismeretek az aszimmetriáról 5..3 Feszültség zavarok Feszültség zavarok Alapvetô ismeretek az aszimmetriáról Dr Johan Driesen & Dr

Részletesebben

Feszültségletörés és emelkedés Definíciók, keletkezés, szabványok. MMK tanfolyam 2005. őszi félév Villamos hálózatok Dr.

Feszültségletörés és emelkedés Definíciók, keletkezés, szabványok. MMK tanfolyam 2005. őszi félév Villamos hálózatok Dr. Feszültségletörés és emelkedés Definíciók, keletkezés, szabványok MMK tanfolyam 2005. őszi félév Villamos hálózatok Dr. Dán András Feszültségletörés Definició Mérési eljárás Kiértékelés Okozott problémák

Részletesebben

Feszültségzavarok A feszültségletörést mérséklő eszközök kiválasztásának szempontjai

Feszültségzavarok A feszültségletörést mérséklő eszközök kiválasztásának szempontjai Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet Feszültségzavarok A feszültségletörést mérséklő eszközök kiválasztásának szempontjai 5.3.4 Szabályozók Motorok Érzékeny fogyasztók Áramszolgáltatói hálózat

Részletesebben

Feszültségzavarok Feszültségletörések hatása folyamatos technológiájú üzem termelésére Esettanulmány

Feszültségzavarok Feszültségletörések hatása folyamatos technológiájú üzem termelésére Esettanulmány Villamosenergia-minôség Alkalmazási segédlet Feszültségzavarok Feszültségletörések hatása folyamatos technológiájú üzem termelésére Esettanulmány 5.5.1 Siemens Press Photo Adagoló Extruder Polimer granulátum

Részletesebben

A biztosítóberendezési áramellátás feladata

A biztosítóberendezési áramellátás feladata Áramellátás A biztosítóberendezési áramellátás feladata a villamos energia előállítása, átalakítása és továbbítása a biztosítóberendezési fogyasztók (számítógépek és egyéb vezérlő egységek, fényjelzők,

Részletesebben

Földelés és EMC Földelô rendszerek számítási és tervezési alapok

Földelés és EMC Földelô rendszerek számítási és tervezési alapok illamosenergia-minôség Alkalmazási segédlet Földelés és MC Földelô rendszerek számítási és tervezési alapok 6.3.1 * S * T Földelés és MC Földelés és MC Földelô rendszerek számítási és tervezési alapok

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,

Részletesebben

Kutatás célja HMKE Hálózati csatlakozás Hálózat Biztonság? Védelmek? Sziget üzem? Saját sziget üzem? Elszámolás (mérés, tarifa, kommunikáció)

Kutatás célja HMKE Hálózati csatlakozás Hálózat Biztonság? Védelmek? Sziget üzem? Saját sziget üzem? Elszámolás (mérés, tarifa, kommunikáció) Háztartási méretű kiserőművek csatlakoztatási problémái Dr. Dán András, témavezető és a MEE munkabizottság tagjai BME Villamos Energetika Tanszék, Magyar Elektrotechnikai Egyesület dan.andras@ vet.bme.hu;

Részletesebben

Harmonikusok Források és hatások

Harmonikusok Források és hatások Villamosenergia-minôség Alkalmazási segédlet Harmonikusok Források és hatások 3.1 Harmonikusok Harmonikusok Források és Hatások David Chapman Copper Development Association 2001. március Magyar Rézpiaci

Részletesebben

Nagyépületek nagy megbízhatóságú villamos energiaellátása

Nagyépületek nagy megbízhatóságú villamos energiaellátása Nagyépületek nagy megbízhatóságú villamos energiaellátása Dr. Szandtner Károly BME Villamos Energetika Tanszék Novotel 2010. november 10. Előadás vázlat: Megbízhatósági igény villamos energiaellátó rendszerekben

Részletesebben

UPS technika. Villamos hálózatok zavaranalizis vizsgálata. Mérésszolgáltatás. 1

UPS technika. Villamos hálózatok zavaranalizis vizsgálata. Mérésszolgáltatás. 1 UPS technika. Villamos hálózatok zavaranalizis vizsgálata. Mérésszolgáltatás. 1 ENTERPRICE UPS kezelői útmutató. Az angol gyári dokumentáció sajátos "fordítása". Ver.: 1.0 Utolsó módosítás : 2005.04.17.

Részletesebben

NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA -

NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA - NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA - MEGÚJULÓK HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁSA Herbert Ferenc 2007. augusztus 24. Egy régi álom a palackba zárt villámok energiája ENERGIA TÁROLÁS Egy ciklusban eltárolt-kivett

Részletesebben

Feszültségletörések Megelôzô karbantartás a villamosenergia-minôség pillére

Feszültségletörések Megelôzô karbantartás a villamosenergia-minôség pillére Villamosenergia-minôség Alkalmazási segédlet Feszültségletörések Megelôzô karbantartás a villamosenergia-minôség pillére 5.2.1 Feszültségletörések Feszültségletörések Megelôzô karbantartás a villamosenergia-minôség

Részletesebben

PCS100 UPS-I Ipari felhasználási célú UPS

PCS100 UPS-I Ipari felhasználási célú UPS DMPC LV Power Conditioning, 09/2015 PCS100 UPS-I Ipari felhasználási célú UPS 2UCD120000E028 rev A September 25, 2015 Slide 1 PCS100 UPS-I, Ipari felhasználási célú UPS A létesítményét tápláló energiaellátás

Részletesebben

OPT. típusú öntáp-egységek ΩProt készülékek számára. Budapest, 2005. április. Azonosító: OP-13-6769-20

OPT. típusú öntáp-egységek ΩProt készülékek számára. Budapest, 2005. április. Azonosító: OP-13-6769-20 OmegaProt OPT típusú öntáp-egységek ΩProt készülékek számára Azonosító: OP-13-6769-20 Budapest, 2005. április Alkalmazási terület Azt OPT típusú öntáp-egység másik ΩProt készülék táplálására és az általa

Részletesebben

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások Egyenirányítás: egyenáramú komponenst nem tartalmazó jelből egyenáramú összetevő előállítása. Nemlineáris áramköri elemet tartalmazó

Részletesebben

Szuper kondenzátorok és egyéb tároló elemek alkalmazása az intelligens villamos energia hálózaton

Szuper kondenzátorok és egyéb tároló elemek alkalmazása az intelligens villamos energia hálózaton Szuper kondenzátorok és egyéb tároló elemek alkalmazása az intelligens villamos energia hálózaton MAGYARREGULA - MEE Herbert Ferenc 2012. Március 21. Egy régi álom a palackba zárt villámok energiája ENERGIA

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9 TARTALOMJEGYZÉK 3 Előszó 9 1. Villamos alapfogalmak 11 1.1. A villamosság elő for d u lá s a é s je le n t ősége 12 1.1.1. Történeti áttekintés 12 1.1.2. A vil la mos ság tech ni kai, tár sa dal mi ha

Részletesebben

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.)

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) Egyenáramú gépek (Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) 1. Párhuzamos gerjesztésű egyenáramú motor 500 V kapocsfeszültségű, párhuzamos gerjesztésű

Részletesebben

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Számítási feladatok a 6. fejezethez Számítási feladatok a 6. fejezethez 1. Egy szinuszosan változó áram a polaritás váltás után 1 μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? 2. Egy áramkörben I = 0,5 A erősségű és 200 Hz

Részletesebben

Feszültségletörések Bevezetés

Feszültségletörések Bevezetés Villamosenergia-minôség Alkalmazási segédlet Feszültségletörések Bevezetés 5.1 F3 G G Generátor Fôelosztó hálózat 0.1 0.1 0.5 0.1 1 1 1 1 1 Egyéb fogyasztók 3. szint 2. szint F1 Megszakító Impedancia F

Részletesebben

Rugalmasság Modern irodaház rugalmas energiaellátása

Rugalmasság Modern irodaház rugalmas energiaellátása Villamosenergia-minôség Alkalmazási segédlet Rgalmasság Modern irodaház rgalmas energiaellátása 4.5.1 Rgalmasság Rgalmasság Modern irodaház rgalmas energiaellátása Hans De Kelenaer, Eropean Copper Institte

Részletesebben

Kváziautonóm napelemes demonstrációs áramforrás SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése

Kváziautonóm napelemes demonstrációs áramforrás SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése 1112 Budapest XI. Gulyás u 20. Telefon : 246-1783 Telefax : 246-1783 e-mail: mail@solart-system.hu web: www.solart-system.hu KVÁZIAUTONÓM

Részletesebben

EGYENÁRAMÚ GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató

EGYENÁRAMÚ GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VILLAMOS ENERGETIKA TANSZÉK Villamos gépek és hajtások csoport EGYENÁRAMÚ GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató

Részletesebben

Generátor gerjesztés kimaradási védelmi funkcióblokk leírása

Generátor gerjesztés kimaradási védelmi funkcióblokk leírása Generátor gerjesztés kimaradási védelmi funkcióblokk leírása Dokumentum ID: PP-13-20540 Budapest, 2014. július A leírás verzió-információja Verzió Dátum Változás Szerkesztette V1.0 2014.04.16. Első kiadás

Részletesebben

Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet

Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet Earthing & EMC Földelő rendszerek Alapvető létesítési szempontok 6.5.1 Földelés és EMC Földelés és EMC Földelő rendszerek Alapvető létesítési szempontok Henryk

Részletesebben

Elektrotechnika 9. évfolyam

Elektrotechnika 9. évfolyam Elektrotechnika 9. évfolyam Villamos áramkörök A villamos áramkör. A villamos áramkör részei. Ideális feszültségforrás. Fogyasztó. Vezeték. Villamos ellenállás. Ohm törvénye. Részfeszültségek és feszültségesés.

Részletesebben

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó Szinusz-inverter HS 1000 CE 230V AC / 1000VA folyamatos / 2500VA csúcs Tisztelt Felhasználó! Üzembehelyezés elõtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót. FIGYELEM!

Részletesebben

Feszültségzavarok EN 50160 szabvány A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői

Feszültségzavarok EN 50160 szabvány A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet Feszültségzavarok EN 50160 szabvány A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői 5.4.2 tápfeszültség-letörés, t >10 ms tápfeszültség

Részletesebben

Elosztott energiatermelés és megújuló energiaforrások

Elosztott energiatermelés és megújuló energiaforrások Villamosenergia - minőség és Szolgáltatói Útmutató Elosztott energiatermelés és megújuló energiaforrások 8.3.5 Kapcsolt energiatermelés Siemens press picture Siemens press picture Elosztott energiatermelés

Részletesebben

Az ESPAN (WP 4) Pilotprojekt zárójelentésének rövid összefoglalója: Savas ólomakkumulátor bázisú, helyhez kötött energiatároló rendszerek vizsgálata

Az ESPAN (WP 4) Pilotprojekt zárójelentésének rövid összefoglalója: Savas ólomakkumulátor bázisú, helyhez kötött energiatároló rendszerek vizsgálata ESPAN- Pilotprojekt: Savas ólomakkumulátor bázisú, helyhez kötött energiatároló rendszerek vizsgálata Az ESPAN (WP 4) Pilotprojekt zárójelentésének rövid összefoglalója: Savas ólomakkumulátor bázisú, helyhez

Részletesebben

Háromfázisú aszinkron motorok

Háromfázisú aszinkron motorok Háromfázisú aszinkron motorok 1. példa Egy háromfázisú, 20 kw teljesítményű, 6 pólusú, 400 V/50 Hz hálózatról üzemeltetett aszinkron motor fordulatszáma 950 1/min. Teljesítmény tényezője 0,88, az állórész

Részletesebben

Megújuló energiaforrások

Megújuló energiaforrások Megújuló energiaforrások Energiatárolási módok Marcsa Dániel Széchenyi István Egyetem Automatizálási Tanszék 2015 tavaszi szemeszter Energiatárolók 1) Akkumulátorok: ólom-savas 2) Akkumulátorok: lítium-ion

Részletesebben

Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet

Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet Feszültségzavarok Villogás (Flicker) 5.1.4 Feszültségzavarok Feszültségzavarok Villogás (Flicker) Zbigniew Hanzelka & Andrzej Bień AGH University of Science

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 18. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Napelemre pályázunk -

Napelemre pályázunk - Napelemre pályázunk - Napelemes rendszerek hálózati csatlakozási kérdései Harsányi Zoltán E.ON Műszaki Stratégiai Osztály 1 Erőmű kategóriák Háztartási méretű kiserőmű P

Részletesebben

ÜZLETKÖTŐI ÉRTEKEZLET 2012-01-13 DUNAKESZI

ÜZLETKÖTŐI ÉRTEKEZLET 2012-01-13 DUNAKESZI ÜZLETKÖTŐI ÉRTEKEZLET 2012-01-13 DUNAKESZI ÉS MOTORVÉDŐ KAPCSOLÓK KONTAKTOROK Kontaktor definíció: Olyan gyakori működésre alkalmas elektromágneses elven működtetett mechanikus kapcsolókészülék,

Részletesebben

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:

Részletesebben

HÁROMFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

HÁROMFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS 2 0 1 5 HÁROMFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR - 2 - Tartalomjegyzék Nem szimmetrikus többfázisú rendszerek...3 Háronfázisú hálózatok...3 Csillag kapcsolású

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

UPS Rendszer. S7300 60 300 kva / S8300 400 800 kva

UPS Rendszer. S7300 60 300 kva / S8300 400 800 kva A Statron új generációs on-line dupla konverziós nagy teljesítményű szünetmentes tápegységei (UPS), a legmodernebb technológiát, tiszta energiát és nagy hatásfokot nyújtanak a legkisebb helyigény mellett.

Részletesebben

Elektromechanikai rendszerek szimulációja

Elektromechanikai rendszerek szimulációja Kandó Polytechnic of Technology Institute of Informatics Kóré László Elektromechanikai rendszerek szimulációja I Budapest 1997 Tartalom 1.MINTAPÉLDÁK...2 1.1 IDEÁLIS EGYENÁRAMÚ MOTOR FESZÜLTSÉG-SZÖGSEBESSÉG

Részletesebben

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783 30 ÉV Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése Több napelem, több energia Csak egyszer kell megvenni, utána a villany ingyen van! 1m 2 jóminőségű napelem egy évben akár 150 kwh villamos energiát

Részletesebben

UPS SZÜNETMENTES ÁRAMSZOLGÁLTATÁSI TECHNOLÓGIÁK. Mi az UPS? Miért van rá szükség? Milyen típusú UPS-k vannak?

UPS SZÜNETMENTES ÁRAMSZOLGÁLTATÁSI TECHNOLÓGIÁK. Mi az UPS? Miért van rá szükség? Milyen típusú UPS-k vannak? Mi az UPS? SZÜNETMENTES ÁRAMSZOLGÁLTATÁSI TECHNOLÓGIÁK UPS Az UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SYSTEM OR SUPPLY) (megszakítás nélküli áramellátó rendszer vagy tápegység, más kifejezéssel szünetmentes tápegység)

Részletesebben

Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet. Harmonikusok. Kondenzátorok torzított hálózaton 3.1.2. Rezonanciaerősítés. Frekvencia.

Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet. Harmonikusok. Kondenzátorok torzított hálózaton 3.1.2. Rezonanciaerősítés. Frekvencia. Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet Harmonikusok Kondenzátorok torzított hálózaton 3.1.2 Rezonanciaerősítés Frekvencia Harmonikusok Harmonikusok Kondenzátorok torzított hálózaton Stafan Fassbinder

Részletesebben

Nagyállattenyésztési és Termeléstechnológiai Tanszék VILLAMOSÍTÁS. Gépjármű-villamosság. Készítette: Dr.Desztics Gyula

Nagyállattenyésztési és Termeléstechnológiai Tanszék VILLAMOSÍTÁS. Gépjármű-villamosság. Készítette: Dr.Desztics Gyula Nagyállattenyésztési és Termeléstechnológiai Tanszék VILLAMOSÍTÁS Gépjármű-villamosság Készítette: Dr.Desztics Gyula Járművek elektromos berendezései A traktorok és közúti járművek villamos berendezései

Részletesebben

Hálózatba visszatápláló, akkumulátorbankkal ellátott, energiatároló rendszer. - PowerQuattro Zrt.

Hálózatba visszatápláló, akkumulátorbankkal ellátott, energiatároló rendszer. - PowerQuattro Zrt. Hálózatba visszatápláló, akkumulátorbankkal ellátott, energiatároló rendszer. - PowerQuattro Zrt. Ringler Csaba Fejlesztési csoportvezető Új fejlesztésű áramellátó rendszer FUPQ rendszer A fejlesztés alapvető

Részletesebben

Földelés és EMC Az elektromágneses összeférhetőség alapjai (EMC)

Földelés és EMC Az elektromágneses összeférhetőség alapjai (EMC) Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet Földelés és EMC Az elektromágneses összeférhetőség alapjai (EMC) 6.1.2 Földelés és EMC Földelés és EMC Az elektromágneses összeférhetőség alapjai (EMC) Prof.

Részletesebben

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét ELEKTROTECHNIKA (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY 11-12. évfolyam A tantárgy megnevezése: elektrotechnika Évi óraszám: 69 Tanítási hetek száma: 37 + 32 Tanítási órák száma: 1 óra/hét A képzés célja: Választható tantárgyként

Részletesebben

Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben

Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben 2011 A Paksi Atomerőmű újra indítása teljes külső villamos hálózat vesztés esetén (black start) Egy igen összetett és erősen hurkolt villamos átviteli

Részletesebben

ÚJ! Fluke 438-II Hálózat- minőség és motor analizátor

ÚJ! Fluke 438-II Hálózat- minőség és motor analizátor Ismerje meg villamos motorja teljesítőképességét mechanikus érzékelők használata nélkül ÚJ! Fluke 438-II Hálózat- minőség és motor analizátor Végezzen hibakeresést közvetlenül, on-line, üzemben lévő motorján

Részletesebben

21. laboratóriumi gyakorlat. Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú

21. laboratóriumi gyakorlat. Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú 1. laboratóriumi gyakorlat Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú kismintán 1 Elvi alapok Távvezetékek villamos számításához, üzemi viszonyainak vizsgálatához a következő

Részletesebben

SPS PRO sorozatú szünetmentes áramforrmásrok 500VA-1200VA és 800VA-1500VA sorozatok Felhasználói kézikönyv

SPS PRO sorozatú szünetmentes áramforrmásrok 500VA-1200VA és 800VA-1500VA sorozatok Felhasználói kézikönyv SPS PRO sorozatú szünetmentes áramforrmásrok 500VA-1200VA és 800VA-1500VA sorozatok Felhasználói kézikönyv 500VA-1200VA-es sorozat Előlapi állapot jelzések LED jelzés Hang jelzés Üzem állapot LED1 (zöld)

Részletesebben

Micropower line-interaktív UPS sorozat

Micropower line-interaktív UPS sorozat line-interaktív UPS sorozat MODELL 400 600 800 1000 1200 1500 2000 2400 3000 Teljesítmény (VA/W) BEMENET Feszültség Feszültségtartomány 400 / 240 600 / 360 800 / 480 1000 / 600 1200 / 720 1500 / 900 2000

Részletesebben

Automatikus hálózati átkapcsoló készülék. www.eaton.hu ATS-C. Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144

Automatikus hálózati átkapcsoló készülék. www.eaton.hu ATS-C. Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144 Automatikus hálózati átkapcsoló készülék www.eaton.hu ATS-C Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144 Kisfeszültségű szünetmentes ellátás ATS-C típusú automatikus átkapcsoló készülékek az Eatontól

Részletesebben

AKKUTÖLTŐ 24V CTEK XT 14000 N08954

AKKUTÖLTŐ 24V CTEK XT 14000 N08954 AKKUTÖLTŐ 24V CTEK XT 14000 N08954 A svéd CTEK MULTI XT 14000 teljesítménye a gyors töltést igénylő, 24V-os rendszerben működő akkumulátoroknál mutatkozik meg igazán: teherautókban, buszokban, nagyobb

Részletesebben

3 kva-től 200 kva-ig központi tápellátás a biztonsági rendszerekhez. A központi áramellátó rendszer használatának előnyei

3 kva-től 200 kva-ig központi tápellátás a biztonsági rendszerekhez. A központi áramellátó rendszer használatának előnyei Központi Áramellátó központi tápellátás a biztonsági rendszerekhez A központi áramellátó rendszereket a tűzbiztonsági előírásokkal ellátott épületek számára tervezték Ezek a rendszerek megfelelenek az

Részletesebben

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő

Részletesebben

Feszültségzavarok Villogásmérés

Feszültségzavarok Villogásmérés Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet Feszültségzavarok Villogásmérés 5.2.3 Fényáram Feszültség 10 U/U [%] 1 0.1 0.1 1 10 230 V 120 V 100 V 100 1000 10 k Négyszögjel alakú feszültség-változások

Részletesebben

MUST 30-120. Három fázisú Moduláris UPS. A moduláris UPS előnyei már mindenki számára elérhetőek

MUST 30-120. Három fázisú Moduláris UPS. A moduláris UPS előnyei már mindenki számára elérhetőek MUST 30-120 Három fázisú Moduláris UPS A moduláris UPS előnyei már mindenki számára elérhetőek MUST30-120 A MUST 30/120 termékcsalád egy szünetmentes áramellátó rendszer, három fázisú be- illetve kimenettel,

Részletesebben

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13 A villamos energiát termelő erőművekről EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13 A villamos energia előállítása Az ember fejlődésével nőtt az energia felhasználás Egyes energiafajták megtestesítői az energiahordozók:

Részletesebben

Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig

Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig May 15, 2013 Slide 1 Tartalomjegyzék Energiahatékonyság Termelés és átvitel Smart

Részletesebben

Az EXTOR Elektronikai Kft. üdvözli Önt!

Az EXTOR Elektronikai Kft. üdvözli Önt! Az EXTOR Elektronikai Kft. üdvözli Önt! Kedves Partnerünk! Ezen számunkat a szokásoktól eltérően nem egy szünetmentes áramforrás bemutatásának szánjuk, hanem áttekintést adunk az UPS-ek alapvető működési

Részletesebben

Kisebb napelemes alkalmazásokra a kompakt alternatíva.

Kisebb napelemes alkalmazásokra a kompakt alternatíva. Kisebb napelemes alkalmazásokra a kompakt alternatíva. A Sonnenschein szolár-akkumulátorok speciálisan a kis és közepes teljesítménykövetelmények kielégítésére szolgálnak a szabadidős és fogyasztói használat

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 4. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 4. óra Verzió: 1.3 Utolsó frissítés: 2011. május 15. 1/51 Tartalom I 1 A/D konverterek alkalmazása

Részletesebben

fogyasztói szempontból Dr. Dán András egyetemi tanár BME VET

fogyasztói szempontból Dr. Dán András egyetemi tanár BME VET Háztartási méretű kiserőművek fogyasztói szempontból Dr. Dán András egyetemi tanár BME VET 2011. március 22. Miről lesz szó? HMKE dfiíiófjták definíció, fajták Milyen környezetben milyen típus? Mire figyel

Részletesebben

Szigetelés- vizsgálat

Szigetelés- vizsgálat Szigetelésvizsgálat 1 Szigetelés vizsgálata DC vizsgálat elmélet Vizsgáló feszültségszintek Diagnosztikai eljárások 2 Elmélet 3 Mit okoz a szigetelés meghibásodása? Öt alaptényező ami a szigetelés letöréséhez

Részletesebben

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek Az erőművekben és transzformátor alállomásokon lévő akkumulátortelepeknek hálózat kiesés esetén készenléti energiát kell szolgáltatniuk. Sajnálatos módon az

Részletesebben

2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat

2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat 2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat Alkalmazási terület: A mágneskapcsolót egyen- vagy váltakozó feszültséggel vezérelve kapcsolhatunk max. 6VAC névleges feszültségű és 95A névleges áramú áramkört. A készülék

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele

Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele Áramköri elemek Az elektronikai áramkörök áramköri elemekből épülnek fel. Az áramköri elemeket két osztályba sorolhatjuk: aktív áramköri elemek: T passzív áramköri elemek: R, C, L Aktív áramköri elemek

Részletesebben

Újdonságok. XII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia. Gárdony, 2012. X. 10-12. Bessenyei Gábor Maxicont Kft.

Újdonságok. XII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia. Gárdony, 2012. X. 10-12. Bessenyei Gábor Maxicont Kft. Újdonságok XII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia Gárdony, 2012. X. 10-12. Bessenyei Gábor Maxicont Kft. új MIT 5kV és 10kV-os szigetelésvizsgáló család MIT515 jellemzői (belépő modell): IR, IR(t),

Részletesebben

Témakörök. HMKE hálózatoldali átalakítója Feszültség viszonyok. Harmonikus zavarszint. Villogás zavarszint egy HMKE-re

Témakörök. HMKE hálózatoldali átalakítója Feszültség viszonyok. Harmonikus zavarszint. Villogás zavarszint egy HMKE-re Háztartási méretű kiserőművek hálózati visszahatása Dr. Dán András, témavezető és a MEE munkabizottság tagjai BME Villamos Energetika Tanszék, Magyar Elektrotechnikai Egyesület dan.andras@ vet.bme.hu;

Részletesebben

Bypassz. Hálózat. Terhelés. Egyenirányító. Inverter. Akkumulátor

Bypassz. Hálózat. Terhelés. Egyenirányító. Inverter. Akkumulátor Új generációs statikus UPS család A Balmex Kft. partnere a szünetmentes hálózati energiaellátás terén a Piller Power Systems GmbH, aki piacvezető a nagy megbízhatóságú szünetmentes energiaellátást biztosító

Részletesebben

- HTTE - Hidrogéntermelı tároló egység (járművek meghajtásához) Szerzı:

- HTTE - Hidrogéntermelı tároló egység (járművek meghajtásához) Szerzı: - HTTE - Hidrogéntermelı tároló egység (járművek meghajtásához) Szerzı: Dr. Kulcsár Sándor Accusealed Kft. Az energiatermelés problémája a tárolás. A hidrogén alkalmazásánál két feladatot kell megoldani:

Részletesebben

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok 12.A Energiaforrások Generátorok jellemzıi Értelmezze a belsı ellenállás, a forrásfeszültség és a kapocsfeszültség fogalmát! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos generátorokat! Rajzolja fel a feszültség-

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata M4. számú melléklet A szolgáltatott villamos energia minőségi paraméterei Elosztói üzletszabályzat M4. számú melléklete

Részletesebben

Az olvadóbiztosító: Működés zárlatkor:

Az olvadóbiztosító: Működés zárlatkor: Az olvadóbiztosító: Az olvadó biztosító olyan kapcsolókészülék, amely az áramkörbe beiktatott olvadó elemének (egy vagy több párhuzamosan kapcsolt olvadószálának) megolvadásával és az azt követő ív oltásával

Részletesebben

Megbízhatóság Felhasználóbarát megoldások Környezetbarát kivitel. EL-ngn A fény motorja. P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s

Megbízhatóság Felhasználóbarát megoldások Környezetbarát kivitel. EL-ngn A fény motorja. P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s Megbízhatóság Felhasználóbarát megoldások Környezetbarát kivitel EL-ngn A fény motorja P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s Next GeNeration A világítás energiahatékonyságát célzó piaci elvárások

Részletesebben

MOTOR HAJTÁS Nagyfeszültségű megszakító

MOTOR HAJTÁS Nagyfeszültségű megszakító Forradalom a megszakító technológiában MOTOR HAJTÁS Nagyfeszültségű megszakító ABB HV Products - Page 1 Mi az a Motor Hajtás? ABB HV Products - Page 2 Energia Átvitel Energia Kioldás Energia Tárolás Energia

Részletesebben

Szabályozásra került a háztartási méretű kiserőmű esetében az erőmű nagysága és a csatlakozási módja.

Szabályozásra került a háztartási méretű kiserőmű esetében az erőmű nagysága és a csatlakozási módja. Szabályozásra került a háztartási méretű kiserőmű esetében az erőmű nagysága és a csatlakozási módja. A 2007. évi LXXXVI törvény (VET) alapján saját üzleti kockázatára bárki létesíthet termelői kapacitást.

Részletesebben

FL-11R kézikönyv Viczai design 2010. FL-11R kézikönyv. (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához)

FL-11R kézikönyv Viczai design 2010. FL-11R kézikönyv. (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához) FL-11R kézikönyv (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához) 1. Figyelmeztetések Az eszköz a Philips LXK2 PD12 Q00, LXK2 PD12 R00, LXK2 PD12 S00 típusjelzésű LED-jeihez

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 18. 1:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Lineáris és kapcsoló üzemű feszültség növelő és csökkentő áramkörök

Lineáris és kapcsoló üzemű feszültség növelő és csökkentő áramkörök Lineáris és kapcsoló üzemű feszültség növelő és csökkentő áramkörök Buck, boost konverter Készítette: Támcsu Péter, 2016.10.09, Debrecen Felhasznált dokumentum : Losonczi Lajos - Analog Áramkörök 7 Feszültség

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Híradástechnika Intézet Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató A mérést végezte: Neptun kód: A mérés időpontja: A méréshez szükséges eszközök:

Részletesebben

24 VAC (3 VA), 100 115 VAC (4 VA), 200 230 VAC (5 VA) Maximális névleges bemeneti érték 10 100%-a

24 VAC (3 VA), 100 115 VAC (4 VA), 200 230 VAC (5 VA) Maximális névleges bemeneti érték 10 100%-a K8AB-AS Egyfázisú áramrelé Ezek az egyfázisú áramrelék a túláramok és áramesések figyelésére szolgálnak. Egyetlen relé lehetővé teszi a kézi és az automatikus nyugtázást. Az indítászárolási és a kapcsolási

Részletesebben

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan

Részletesebben

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel? Orvosi jelfeldolgozás Információ De, mi az a jel? Jel: Információt szolgáltat (információ: új ismeretanyag, amely csökkenti a bizonytalanságot).. Megjelent.. Panasza? információ:. Egy beteg.. Fáj a fogam.

Részletesebben

3 kva-től 200 kva-ig központi tápellátás a biztonsági rendszerekhez. CPSS: alapvető előnyök

3 kva-től 200 kva-ig központi tápellátás a biztonsági rendszerekhez. CPSS: alapvető előnyök * központi tápellátás a biztonsági rendszerekhez Központi tápellátási rendszerek Megoldás a következőkhöz: > Tercier szektor > Ipari alkalmazások > Kisvállalkozások > Múzeumok, kórházak GREEN 025 A GREEN

Részletesebben

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra Óbudai Egyetem 2011. november 10. Bessenyei Tamás, Gurszky Zoltán 1. OLDAL Érintett témák Napelemes háztartási méretű kiserőművek Rendszerhasználattal,

Részletesebben

UPS Műszaki Adatlap S-5300X 10 15 20 kva

UPS Műszaki Adatlap S-5300X 10 15 20 kva UPS Műszaki Adatlap S-5300X 10 15 20 kva Statron AG Industrie Nord CH-5506 Maegenwil http//www.statron.com Rev. Description Date Issued Checked Approved Page / of 0 Emission 09-05-11 M.Huser M.Eigenmann

Részletesebben

moduláris átkapcsoló rendszer 63... 160 A áramerősségre KAPCSOLJON SWITCH TO INNOVÁCIÓRA

moduláris átkapcsoló rendszer 63... 160 A áramerősségre KAPCSOLJON SWITCH TO INNOVÁCIÓRA moduláris átkapcsoló rendszer 63... 160 A áramerősségre KAPCSOLJON SWITCH TO INNOVÁCIÓRA INNOVATION Socomec : intelligens átkapcsolás A SOCOMEC cég, mint az áramforrás átkapcsolás szakterületének piacvezetője

Részletesebben

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2 Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2 TEMATIKA Jelgenerátorok osztályozása. Túlvezérelt erősítők. Feszültségkomparátorok. Visszacsatolt komparátorok. Multivibrátor. Pozitív visszacsatolás. Oszcillátorok. RC oszcillátorok.

Részletesebben

Villamos hálózaton előforduló zavarok és hibák szimulációja.

Villamos hálózaton előforduló zavarok és hibák szimulációja. Villamos hálózaton előforduló zavarok és hibák szimulációja. A Fluke 435 II hálózati analizátorhoz kifejlesztett szimulátor kártyával és az analizátor ezzel kapcsolatos új szolgáltatásainak bemutatása

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések 1) Definiálja a rendszeres hibát 2) Definiálja a véletlen hibát 3) Definiálja az abszolút hibát 4) Definiálja a relatív hibát 5) Hogyan lehet az abszolút-, és a

Részletesebben

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai Transzformátorok Magyar találmány: Bláthy Ottó Titusz (1860-1939), Déry Miksa (1854-1938), Zipernovszky Károly (1853-1942), Ganz Villamossági Gyár, 1885. Felépítés, működés Transzformátor: négypólus. Működési

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA PÓTPÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA PÓTPÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT - A csoport VLLAMOS ENERGETKA PÓTPÓTZÁRTHELY DOLGOZAT - A csoport 2013. május 22. NÉV:... NEPTN-KÓD:... Terem és ülőhely:... A dolgozat érdemjegye az összpontszámtól függően: 40%-tól 2, 55%-tól 3, 70%-tól 4, 85%-tól

Részletesebben