A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA"

Átírás

1 A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANTÁRGYAI ÉS KUTATÓI SZEMINÁRIUMAI TUDOMÁNYSZAKONKÉNT A 2008/2009. TANÉVRE

2 2 MAGYARÁZAT A Hadtudományi Doktori Iskola tantárgy-, és kutatói szeminárium kódjaihoz A tantárgykód hat betűből és öt számból álló, összesen tizenegy karakterű jel. A betűk és számok helyi érték szerinti jelentése a következő: 1. Az első 3 betű (ZNE) az egyetem jelzése. 2. A második 3 betű (HDI) arra utal, hogy az adott tantárgy a Hadtudományi Doktori Iskola képzésének tantárgya. 3. Az öt számjegy első két helyi értéke a tantárgy tudományszakhoz való tartozását jelöli. Kivételt képeznek ez alól a doktori iskola minden hallgatójára kötelező, vagy általuk felvehető azon tárgyak, melyek tudományszakhoz nem köthetők. Ezen kódok első két számértéke Az ötjegyű szám 3-ik helyi értéke a tantárgy számonkérési módját jelöli. 1 Szigorlat (Sz) 2 Kollokvium (K) 3 Félévközi értékelés (F) 4 Kutatói szeminárium (gyakorlati jegy) (Gy) 5 Nincs számonkérés (aláírási kötelezettség - A) 5. Az öt számjegy 4. és 5. helyi értéke az adott számonkéréssel záródó tantárgyak közül azok sorszámát jelöli.

3 3 A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA tantárgyai és kutatói szemináriumai Kódszám ZNEHDI00000 A tantárgy megnevezése TUDOMÁNYSZAKOKON KÍVÜLI TANTÁRGYAK Kontakt óraszám Levelező Nappali Kreditérték ZNEHDI00201 Kutatáselmélet I ZNEHDI00202 Kutatáselmélet II Alapozó ismeretek összevont szigorlat tantárgyai (a KMDI-vel közösen az I. félévben) ZNEHDI00301 A tudományos kutatás alapjai ZNEHDI00302 Hadtudományi ismeretek ZNEBKD00101 Katonai műszaki ismeretek ZNEBKD00202 Tudományos kutatás módszertana ZNEHDI00111 Alapozó ismeretek. 0 Témavezető által értékelt tantárgyak minden félévben (publikáció és egyéb tudományos tevékenység elszámolása) ZNEHDI00510 Tudományos kutatás I. minimum 12 kreditpont elérése szükséges, ZNEHDI00520 Tudományos kutatás II. ZNEHID00530 Tudományos kutatás III. a tudományos tevékenységtől függően ZNEHDI00540 Tudományos kutatás IV. ZNEHDI00550 Tudományos kutatás V. (lásd 1. sz. melléklet) ZNEHDI00560 Tudományos kutatás VI. Témavezető által értékelt óratartás (csak a 3. félévtől) ZNEHDI00531 Oktatás III. ZNEHDI00541 Oktatás IV. ZNEHDI00551 Oktatás V. 4 tanóra = 1 kredit ZNEHDI00561 Oktatás VI. TUDOMÁNYÁGI KÖTELEZŐ TANTÁRGY ZNEHDI00101 A hadtudomány általános elmélete

4 4 ZNEHDI01000 BIZTONSÁGELMÉLETEK TUDOMÁNYSZAK FELELŐS: Dr. Szenes Zoltán egyetemi docens, CSc SZIGORLATI TANTÁRGYAK (SZ) ZNEHDI01101 Biztonságpolitika. Dr. Szenes Zoltán ZNEHDI01102 Biztonságelméletek, biztonsági stratégiák. Dr. Szenes Zoltán ZNEHDI01103 Védelempolitika. Dr. Szenes Zoltán KOLLOKVIUMI TANTÁRGYAK (K) ZNEHDI01201 Regionális biztonság. Dr. Matus János ZNEHDI01202 Biztonsági kihívások a XXI. században. Dr. Nagy László ZNEHDI01203 Az Európai Unió közös kül- biztonság-és védelempolitikája. Dr. Gazdag Ferenc ZNEHDI01204 NATO tanulmányok. Dr. Szenes Zoltán ZNEHDI01205 Közép-Európa biztonsági kérdései. Dr. Ujj András KUTATÓI SZEMINÁRIUMOK (GYJ) ZNEHDI01401 A nemzetközi intézmények és az európai biztonság. Koncepciók és realitások. Dr. Remek Éva ZNEHDI01402 A stratégiai tervezés elmélete. Dr. Ronkovics József ZNEHDI01403 Fegyverzetellenőrzés és az európai biztonság. Dr. Nagy László ZNEHDI01404 Oroszország biztonság- és védelempolitikája. Dr. Nagy László ZNEHDI01405 Az Egyesült Államok nemzetbiztonsági stratégiája és védelempolitikája. Dr. Kaiser Ferenc Megjegyzés: A tantárgyak magyar és angol nyelven is felvehetők

5 5 ZNEHDI02000 HADTÖRTÉNELEM TUDOMÁNYSZAK FELELŐS: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár, akadémikus ZNEHDI02101 ZNEHDI02102 SZIGORLATI TANTÁRGYAK (SZ) Egyetemes és magyar hadtörténelem a kezdetektől a Nagy Francia Forradalomig. Egyetemes és magyar hadtörténelem a Nagy Francia Forradalomtól az első világháborúig. KOLLOKVIUMI TANTÁRGYAK (K) Dr. Csikány Tamás Dr. Horváth Csaba ZNEHDI02201 Napóleoni háborúk hadművészete Dr. Csikány Tamás ZNEHDI02202 Napóleon katonai újításai Dr. Csikány Tamás ZNEHDI02203 Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc hadtörténete Dr. Csikány Tamás ZNEHDI02204 A tavaszi hadjárat Dr. Csikány Tamás ZNEHDI02205 A hadászat és a harcászat elméletének és gyakorlatának fejlődése a Habsburg Monarchiában. Dr. Csikány Tamás ZNEHDI02206 Az első világháború hadtörténete. Dr. Horváth Csaba ZNEHDI02207 Magyarország részvétele az első világháborúban. Dr. Horváth Csaba ZNEHDI02208 A magyar királyi honvédség között. Dr. Horváth Csaba ZNEHDI02209 Katonai elméletek és doktrínák a két világháború között. Dr. Horváth Csaba ZNEHDI02210 A második világháború hadtörténete. Dr. Horváth Csaba ZNEHDI02211 Magyarország részvétele a második világháborúban. Dr. Horváth Csaba ZNEHDI02212 A magyar honvédség között. Prof. Dr. Szabó Miklós ZNEHDI02213 A magyar honvédség története 1956-tól napjainkig. Miklós Prof. Dr. Szabó ZNEHDI02214 Helyi háborús konfliktusok között. Dr. Horváth Csaba ZNEHDI02215 Helyi háborús konfliktusok 1982-től napjainkig. Dr. Horváth Csaba ZNEHDI02401 ZNEHDI02402 ZNEHDI02403 ZNEHDI02404 KUTATÓI SZEMINÁRIUMOK (GYJ) A tüzérség fejlődése a XVII. századtól napjainkig. Várépítészet és várharc a XVIII-XIX. században. Fegyverek és hadfelszerelés a XVIII. századtól az első világháborúig. Az ipari forradalom hatása a hadművészetre és az első világháború előkészítése. Dr. Csikány Tamás Dr. Csikány Tamás Dr. Csikány Tamás Dr. Horváth Csaba

6 6 ZNEHDI02405 Magyar tiszti értékrend alakulása és a tisztképzés története Miklós Prof. Dr. Szabó ZNEHDI02406 Magyar tiszti értékrend alakulása és a tisztképzés története 1914-től napjainkig. Miklós Prof. Dr. Szabó ZNEHDI02407 A magyar katonai felsővezetés Dr. Csikány Tamás ZNEHDI02408 A magyar légierő története a kezdetektől. Prof. Dr. Szabó Miklós ZNEHDI02409 Légicsaták a második világháborúban. Prof. Dr. Szabó Miklós ZNEHDI02410 Szárazföldi csapatok fejlődése a XX. században. Dr. Horváth Csaba ZNEHDI02411 A katonai felderítés története. Dr. Horváth Csaba ZNEHDI02412 Haderőnemek, fegyvernemek, szakcsapatok a XX. század háborúiban. Dr. Horváth Csaba ZNEHDI02413 Táborkari munka az 1848/49-es magyar szabadságharcban. Dr. Csikány Tamás ZNEHDI02414 Hadvezérek, táborkarok, vezérkarok. A vezetés fejlődése. Dr. Csikány Tamás ZNEHDI02415 Hagyomány és korszerűség. Arab-izraeli háborúk. Dr. Horváth Csaba ZNEHDI02416 Katonai intézetek, helyőrségek, alakulatok története a XX. század egyes időszakaiban. Miklós Prof. Dr. Szabó ZNEHDI02417 A magyar katonai gondolkodás története. Prof. Dr. Szabó Miklós

7 7 ZNEHDI03000 A HADTUDOMÁNY ÁLTALÁNOS ELMÉLETE TUDOMÁNYSZAK FELELŐS: Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc ZNEHDI03101 ZNEHDI03102 ZNEHDI03103 ZNEHDI03104 ZNEHDI03105 ZNEHDI03106 ZNEHDI03201 ZNEHDI03202 ZNEHDI03203 ZNEHDI03204 ZNEHDI03205 ZNEHDI03206 ZNEHDI03401 ZNEHDI03402 ZNEHDI03403 ZNEHDI03404 SZIGORLATI TANTÁRGYAK (SZ) A hadtudomány elmélete és gyakorlata a XXI. században A katonai stratégiák elmélete és gyakorlata a XXI. században A hadtudomány fejlődésének lehetséges irányai, a hadtudományi kutatás új területei A háborús és nem háborús katonai műveletek jellemzői napjainkban, a levonható legfontosabb következtetések Az európai biztonság- és védelempolitika megvalósítási lehetőségei A válságreagáló műveletek elmélete és gyakorlata, a levonható legfontosabb következtetések KOLLOKVIUMI TANTÁRGYAK (K) A hadtudomány, a geopolitika, a geostratégia kapcsolata, legfontosabb hazai és külföldi képviselőik A tengeri hadászat fejlődéstörténete, elmélete és gyakorlata A terrorizmus elleni harc megvívásának jellemzői, a fegyveres erő lehetséges feladatai A civil-katonai kapcsolatok, mint intézmény helye, szerepe a fegyveres küzdelemben A katona mint rendszer, a felderítés, a célpusztítás, a képességmegóvás módszerei és eszközei A modern fegyveres erők korszerűsítésének lehetőségei és a katonai stratégia kapcsolata KUTATÓI SZEMINÁRIUMOK (GYJ) A háborús katonai műveletek elmélete és gyakorlata a XXI. században A nem háborús katonai műveletek elmélete és gyakorlata a XXI. században A fegyveres erő jelenlegi és lehetséges feladatai, a végrehajtás módja és formái A hadtudományi kutatás elmélete és gyakorlata, a legfontosabb kutatás irányok Dr. Szternák György Dr. Deák János Dr. Szternák György Dr. Deák János Dr. Fregán Beatrix Dr. Szternák György Dr. Szternák György Dr. Kaiser Ferenc Dr. Resperger István Dr. Padányi József Dr. Bartha Tibor Dr. Fregán Beatrix Dr. Deák János Dr. Deák János Dr. Deák János Dr. Szternák György

8 8 ZNEHDI03405 A haderőnemek és fegyvernemek helye, szerepe, lehetséges feladatai a korszerű fegyveres Dr. Resperger István küzdelemben ZNEHDI03406 A korszerű fegyveres küzdelem jellemzői, levonható következtetések Dr. Szternák György ZNEHDI03407 A fegyveres erők korszerűsítésének elmélete és gyakorlata Dr. Fregán Beatrix

9 9 ZNEHDI04000 JOG ÉS VÉDELMI IGAZGATÁS TUDOMÁNYSZAK FELELŐS: Dr. Grósz Zoltán egyetemi docens, PhD SZIGORLATI TANTÁRGYAK (SZ) ZNEHDI04101 Védelmi igazgatás minősített időszakban Dr. Horváth László ZNEHDI04102 Katonai vezetés és szervezéselmélet Dr. Czuprák Ottó ZNEHDI04103 Önkormányzatok igazgatása Dr. Hülvely Lajos ZNEHDI04104 Polgári veszélyhelyzet kezelés Dr. Grósz Zoltán ZNEHDI04105 Alkotmány és honvédelem Dr. Bódi Stefánia ZNEHDI04106 A honvédelem alkotmányos szabályozásának Dr. Bódi Stefánia ZNEHDI04107 története Katonai bíróságok és ügyészségek helyzete Magyarországon KOLLOKVIUMI TANTÁRGYAK (K) Dr. Molnár Miklós, Dr. Bus Béla ZNEHDI04201 Minősített időszakok Dr. Horváth László ZNEHDI04202 Katasztrófavédelmi szervezetek Dr. Grósz Zoltán ZNEHDI04203 Civil szervezetek Dr. Horváth László ZNEHDI04204 Tűzvédelmi igazgatás Dr. Grósz Zoltán ZNEHDI04205 Önkormányzati modellek Dr. Hülvely Lajos ZNEHDI04206 Haderőszervezés kérdései Dr. Szigeti Lajos ZNEHDI04207 Nemzeti etnikai konfliktuselméletek biztonságpolitikai jogi elemzése Dr. Bódi Stefánia ZNEHDI04208 Katasztrófa-egészségügy Dr. Kóródi Gyula ZNEHDI04209 Honvédelem és környezetvédelem Dr. Földi László ZNEHDI04210 Katasztrófavédelmi tervek Dr. Pellérdi Rezső ZNEHDI04211 Honvédelem jogi irányítása Dr. Bus Béla ZNEHDI04212 Vezetői jogkörök Dr. Bódi Stefánia ZNEHDI04213 Tűzvédelmi szervezetek Dr. Komjáthy László ZNEHDI04214 Szomszédos országok polgári védelme Dr. Hornyacsek Júlia ZNEHDI04215 A légi irányítás jogi szabályozásának háttere Dr. Bus Béla, Dr. Bódi Stefánia KUTATÓI SZEMINÁRIUMOK (GYJ) ZNEHDI04401 Környezetvédelmi igazgatás Dr. Földi László ZNEHDI04402 Mozgósítás a Magyar Honvédségben Dr. Hülvely Lajos ZNEHDI04403 Katonai döntések megalapozása Dr. Czuprák Ottó ZNEHDI04404 Védelmi humánerőforrás képzése Dr. Horváth László ZNEHDI04405 Középületek tűzvédelme Dr. Grósz Zoltán ZNEHDI04406 A Magyar Honvédség tűzvédelme Dr. Grósz Zoltán ZNEHDI04407 Közúti mentésszervezés Dr. Komjáthy László ZNEHDI04408 Rendkívüli jogrend Dr. Bódi Stefánia ZNEHDI04409 Járványvédelem a katonai missziókban Dr. Kóródi Gyula

10 10 ZNEHDI04410 Katonai büntetőjog Dr. Bus Béla ZNEHDI04411 Katonai büntetőjog a két világháború időszakában Dr. Bus Béla ZNEHDI04412 A katonai igazgatás szervezete Dr. Molnár Miklós

11 11 ZNEHDI05000 A KATONAFÖLDRAJZ ELMÉLETE TUDOMÁNYSZAK FELELŐS: Siposné dr. Kecskeméthy Klára egyetemi tanár, CSc SZIGORLATI TANTÁRGYAK (SZ) ZNEHDI05101 A katonaföldrajz elmélete és gyakorlata Dr. Lánszki János ZNEHDI05102 Katonaföldrajz elméleti alapjai I. Dr. Lánszki János ZNEHDI05103 A katonaföldrajzi térségek Dr. Lánszki János ZNEHDI05104 A válságövezetek katonaföldrajza Siposné dr. Kecskeméthy Klára KOLLOKVIUMI TANTÁRGYAK (K) ZNEHDI05201 Katonaföldrajzi támogatás Dr. Lánszki János ZNEHDI05202 Katonai geomorfológia és katonai alkalmazások kapcsolatai Dr. Lánszki János ZNEHDI05203 Az MK katonaföldrajzi értékelése Dr. Lánszki János ZNEHDI05204 Katonaföldrajzi információs rendszerek Dr. Gőcze István ZNEHDI05205 Az MK határkörzeteinek katonaföldrajzi értékelése Dr. Lánszki János ZNEHDI05206 A katonaföldrajz története Dr. Lánszki János ZNEHDI05207 A Balkán-térség katonaföldrajza Dr. Lánszki János ZNEHDI05208 Európa hadászati jelentőségű körzeteinek katonaföldrajzi értékelése Dr. Lánszki János ZNEHDI05209 A választott ország (vagy ország-csoport) katonaföldrajzi értékelése Dr. Lánszki János ZNEHDI05210 A hadszíntér előkészítés elvei és feladatai Dr. Lánszki János ZNEHDI05211 A földrajzi tér értékelésének alapjai Dr. Lánszki János ZNEHDI05212 A katonaföldrajz elméleti alapjai II. Dr. Lánszki János ZNEHDI05213 A katonaföldrajzi tényezők vizsgálata Dr. Gőcze István ZNEHDI05214 A katonaföldrajzi értékelések tartalma, helye és szerepe a NATO parancsnoki és törzsmunkában Dr. Lánszki János ZNEHDI05215 A biztonság geográfiai alapjai Siposné dr. Kecskeméthy Klára ZNEHDI05401 ZNEHDI05402 ZNEHDI05403 ZNEHDI05404 KUTATÓI SZEMINÁRIUMOK (GYJ) A katonaföldrajzi értékelésekhez kapcsolódó korszerű térinformatikai rendszerek A katonaföldrajzi adatbázisok felhasználása az ország védelmi felkészítésében A katonaföldrajzi adatbázisok felhasználása a hadművészet szintjén Az ország hadszíntéri előkészítésének elmélete és gyakorlata Dr. Gőcze István Dr. Lánszki János Dr. Lánszki János Dr. Lánszki János

12 12 ZNEHDI05405 A Kárpát-Balkán térség katonaföldrajzi értékelése Dr. Lánszki János ZNEHDI05406 Katonaföldrajzi térfogalmak a NATO elvek szerint Dr. Lánszki János ZNEHDI05407 Országok (ország-csoportok) katonaföldrajzi helyzetének hatása a biztonságra és a védelmi Dr. Lánszki János célú felkészítésre ZNEHDI05408 Magyarország és környezete katonaföldrajzi tényezőinek hatása a Sugárzások speciális katonai Dr. Lánszki János alkalmazására ZNEHDI05409 Magyarország általános katonaföldrajzi helyzetének vizsgálata Dr. Lánszki János ZNEHDI05410 Magyarország társadalmi viszonyainak katonaföldrajzi értékelése Dr. Lánszki János ZNEHDI05411 Magyarország természeti viszonyainak katonaföldrajzi értékelése Dr. Lánszki János ZNEHDI05412 Katonaföldrajzi támogatás missziókban (felkészítés, alkalmazás) Dr. Lánszki János

13 13 ZNEHDI06000 KATONAI HUMÁN ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TUDOMÁNYSZAK FELELŐS: Dr. Kiss Zoltán László egyetemi docens, PhD ZNEHDI06101 ZNEHDI06102 ZNEHDI06103 ZNEHDI06104 SZIGORLATI TANTÁRGYAK (SZ) Humán erőforrás menedzsment. Humán erőforrás tervezés. Humán erőforrás fejlesztés. Változtatás menedzsment. KOLLOKVIUMI TANTÁRGYAK (K) Dr. habil Kiss Zoltán László Dr. habil Kiss Zoltán László Dr. habil Kiss Zoltán László Dr. habil Kiss Zoltán László ZNEHDI06201 Humán erőforrás gazdálkodás. Dr. habil Krizbai János Teljesítményértékelés, teljesítménymenedzsment. László Dr. habil Kiss Zoltán ZNEHDI06202 Dr. habil Kiss Zoltán ZNEHDI06203 Munkaügyi kapcsolatok, érdekvédelem. László ZNEHDI06401 ZNEHDI06402 ZNEHDI06403 ZNEHDI06404 ZNEHDI06405 ZNEHDI06406 KUTATÓI SZEMINÁRIUMOK (GYJ) Hasonlóságok és különbségek a NATO- és EU-tagországok haderőinek emberi erőforrás filozófiáiban, humán erőforrás stratégiáiban és emberi erőforrás menedzsmentjük gyakorlatában. (Nemzetközi összehasonlításon alapuló elemzés). A szervezeti kultúraváltások jellemzői a NATO tagországok haderőiben. Az emberi erőforrás tervezés, gazdálkodás és fejlesztés specifikumai a NATO-tagországok haderőiben. A NATO-országok haderői munkaerő-piaci marketing tevékenységének gyakorlata. Humán stratégia színe és visszája. (A Magyar Honvédség jelenleg hatályos un. humán stratégiája megvalósulásának ill. megvalósíthatóságának elméleti és gyakorlati kérdései.) A közszolgálat és azokon belül a fegyveres szervezetek foglalkoztatáspolitikai elvei és munkaerőpiaci stratégiái Dr. habil Kiss Zoltán László Prof. Dr. Malomsoki József Dr. habil Kiss Zoltán László Dr. habil Kiss Zoltán László Dr. habil Kiss Zoltán László Dr. habil Krizbai János

14 14 Miként fokozható a Magyar Honvédség munkaerő-piaci marketing tevékenységének haté- Dr. habil Kiss Zoltán ZNEHDI06407 László konysága? ZNEHDI06408 ZNEHDI06409 ZNEHDI06410 ZNEHDI06411 ZNEHDI06412 Új kihívások és potenciális kitörési utak a Magyar Honvédség előmeneteli, karrier-tervezési, valamint életpálya-menedzselési rendszereinek megújítása kapcsán. A teljesítményértékelési rendszer megújításának lehetőségei és dilemmái a magyar haderőben. A VTR HTR-ének továbbfejlesztési módozatai. Az ösztönzésmenedzsment új lehetőségei a Magyar Honvédségben. A fizikai alkalmasság, mint a katonai alkalmasság és az egészségi állapot rendszeralkotó faktora. A változások tervezésének és vezetésének specifikumai a fegyveres és rendvédelmi szervezetekben. Prof. Dr. Malomsoki József Dr. habil Kiss Zoltán László Dr. habil Kiss Zoltán László Dr. Eleki Zoltán Dr. habil Krizbai János

15 15 ZNEHDI07000 KATONAI KULTÚRA ÉS SZEMÉLYKÖZI KOM- MUNIKÁCIÓ TUDOMÁNYSZAK FELELŐS: Dr. Vincze Lajos egyetemi tanár, CSc ZNEHDI07101 ZNEHDI07102 ZNEHDI07103 ZNEHDI07104 ZNEHDI07105 SZIGORLATI TANTÁRGYAK (SZ) A katonai kultúra és személyközi kommunikáció. Az erőszak, a háború és béke elméleti kérdései. Katonai hivatás, tiszti értékrend. A katonai vezetés kommunikációs vonatkozásai idegen környezetben. A humán tudományok szerepe és jelentősége a katonai felsőoktatásban. KOLLOKVIUMI TANTÁRGYAK (K) Dr. Vincze Lajos Dr. Törő Lajos, Dr. Himmer Péter Dr. Himmer Péter, Dr. Gligor János Dr. Vincze Lajos Dr. Harai Dénes, Dr. Vincze Lajos ZNEHDI07201 Hadügy és a vallás válogatott kérdései. Dr. Törő Lajos ZNEHDI07202 Művészetelmélet-esztétikai kultúra a haderőben. Dr. Vincze Lajos ZNEHDI07203 Értékrend erkölcs és morál néhány fejlett nyugati haderőben. Dr. Gligor János ZNEHDI07204 Erkölcsi problémák az ezredfordulón a magyar Nagyné dr. Babics Éva, társadalomban és a haderőben. Dr. Himmer Péter ZNEHDI07205 A kommunikáció és kultúra kérdései a haderőben. Dr. Vincze Lajos ZNEHDI07206 A katonai szaknyelv oktatásának módszerei. Dr. Kádas Géza, ZNEHDI07207 A NATO kompatibilis szaknyelvképzés elmélete és gyakorlata. Dr. Szabó Olga Dr. Kádas Géza, Kovácsné dr. Nábrádi Márta ZNEHDI07208 Marketing és PR a hadseregben. Dr. Vincze Lajos KUTATÓI SZEMINÁRIUMOK (GYJ) ZNEHDI07401 A kultúra fogalma, szerepe a társadalomelméleti kutatásokban. Dr. Vincze Lajos ZNEHDI07402 Az európaiság problematikája. Dr. Vincze Lajos ZNEHDI07403 A történetiség módszertani kérdései a hadtudományi kutatásokban. Dr. Vincze Lajos Dr. Himmer Péter, ZNEHDI07404 A multikulturalizmus és katonai vetületei. Dr. Vincze Lajos ZNEHDI07405 Az értékrend-kutatások katonai hasznosítása. Dr. Himmer Péter ZNEHDI07406 A délszláv válságok kulturális civilizációs háttere. Dr. Vincze Lajos

16 16 ZNEHDI07407 A globalizáció és fragmentáció folyamatai a Dr. Törő Lajos mai kultúrákban. Dr. Vincze Lajos ZNEHDI07408 A keresztény és az iszlám kultúra viszonya a konfliktusokhoz és a háborúhoz. Dr. Törő Lajos ZNEHDI07409 A modernitás mai értelmezése és hatása a hadügyi gondolkodásra. Dr. Vincze Lajos ZNEHDI07410 A háborúk tipológiájának kultúraelméleti kérdései. Dr. Törő Lajos ZNEHDI07411 Az európai kulturális identitás jellemzői és hatása a hadügyi gondolkodásra. Dr. Vincze Lajos ZNEHDI07412 A terrorizmus, migráció és a xenofóbia kulturális és biztonsági vonatkozásai Európában. Dr. Törő Lajos ZNEHDI07413 A hadsereg imázsának, presztízsének kommunikációs kérdései a közönég kapcsolatok viszonylatában. Dr. Vincze Lajos ZNEHDI07414 A művészeti nevelés szerepe és jelentősége a tiszti kultúra kialakításában. Dr. Vincze Lajos ZNEHDI07415 A dél-európai kultúrkör kommunikációs és érintkezési problémái. Dr. Vincze Lajos ZNEHDI07416 Az új biztonsági kihívások és a biztonságkultúra etikai dilemmái. Dr. Törő Lajos ZNEHDI07417 Értékrend változás a fejlett nyugati haderőkben. Dr. Himmer Péter ZNEHDI07418 A katonai mérnök- és menedzseretika aktuális Dr. Himmer Péter kérdései. Dr. Törő Lajos ZNEHDI07419 A hivatásos haderőre történő áttérés, az új feladatok erkölcsi dilemmái. Nagyné dr. Babics Éva ZNEHDI07420 A tiszti értékrend hagyományos és új problémái. Nagyné dr. Babics Éva ZNEHDI07421 Hagyományápolás, tradíciók és modernség a Dr. Vincze Lajos, hadseregben. Nagyné dr. Babics Éva ZNEHDI07422 Újkeletű dilemmák a filozófia és kultúrtörténet oktatásában a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. Dr. Vincze Lajos ZNEHDI07423 Informatikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a katonai szaknyelvoktatásban. Viktória Forgácsné dr. Göttler ZNEHDI07424 Anglicizmusok a francia katonai szaknyelvben. Viktória Forgácsné dr. Göttler ZNEHDI07425 A Vám- és Pénzügyőrség tömegkommunikációban megjelenített arculatának elemzése. PR Dr. Vincze Lajos stratégiák a testületnél. ZNEHDI07426 Hivatástudat és értékrend a Vám- és pénzügyőrségnél. Dr. Vincze Lajos

17 17 ZNEHDI08000 KATONAI LOGISZTIKA ÉS VÉDELEMGAZDA- SÁG TUDOMÁNYSZAK FELELŐS: Dr. Báthy Sándor egyetemi tanár, CSc SZIGORLATI TANTÁRGYAK (SZ) ZNEHDI08101 Logisztikai támogatás elmélete Prof. Dr. Báthy Sándor ZNEHDI08102 Az anyagi támogatás elmélete Dr. Szűcs László ZNEHDI08103 Technikai támogatás elmélete Dr. Gyarmati József ZNEHDI08104 Közlekedési támogatás elmélete Dr. Szűcs László ZNEHDI08105 Egészségügyi támogatás elmélete Dr. Svéd László ZNEHDI08106 Infrastrukturális támogatás Dr. Kovács Ferenc ZNEHDI08107 Védelemgazdaság Dr. Jászay Béla ZNEHDI08108 Védelmi tervezés és gazdaságfelkészítés Dr. Jászay Béla KOLLOKVIUMI TANTÁRGYAK (K) ZNEHDI08201 Szárazföldi csapatok logisztikai támogatásának megszervezése Dr. Lovász Zoltán ZNEHDI08202 Légierő csapatok logisztikai támogatásának megszervezése Dr. Szűcs László ZNEHDI08203 Katonai műveletek anyagi támogatásának megszervezése Dr. Szűcs László ZNEHDI08204 Katonai műveletek technikai támogatásának megszervezése Dr. Gyarmati József ZNEHDI08205 Katonai műveletek közlekedési támogatásának megszervezése Dr. Szűcs László ZNEHDI08206 Katonai műveletek egészségügyi támogatásának megszervezése Dr. Svéd László ZNEHDI08207 Katonai műveletek elhelyezési támogatásának megszervezés Dr. Kovács Ferenc ZNEHDI08208 NATO logisztikai vezetés informatika Dr. Réger Béla ZNEHDI08209 Többnemzeti logisztikai támogatás Dr. Réger Béla ZNEHDI08210 Védelemgazdaság makrofolyamatai hadigazdaságtan Dr. Király László ZNEHDI08211 Védelemgazdaság mikrofolyamatai katonai gazdaságtan Dr. Bognár Ferenc ZNEHDI08212 Védelmi tervezés Dr. Alkéri István ZNEHDI08213 A gazdaság védelmi felkészítése gazdaságmozgósítás Dr. Medveczky Mihály ZNEHDI08214 Gazdasági és védelemgazdasági potenciál elmélete Prof. Dr. Gazda Pál ZNEHDI08215 A számvitel helye, szerepe a gazdálkodásban Dr. Orosz László ZNEHDI08216 A gazdaságmozgósítás matematikai modellje Prof. Dr. Gazda Pál ZNEHDI08217 Az állam honvédelmi szerepvállalása és a gazdasági koordinációs modellek kapcsolata Dr. Jászay Béla

18 18 ZNEHDI08218 A gazdaság mikro, makro és nemzetközi folyamatai, összefüggései Dr. Jászay Béla ZNEHDI08219 Hosszútávú, képesség alapú tervezés Dr. Jászay Béla KUTATÓI SZEMINÁRIUMOK (GYJ) ZNEHDI08401 Befogadó Nemzeti támogatás Dr. Jávor Endre ZNEHDI08402 Ellátási láncok Dr. Réger Béla ZNEHDI08403 Logisztikai Ellátó Központok Dr. Réger Béla ZNEHDI08404 Anyagok és eszközök hadászati-hadműveleti készletezése Prof. Dr. Báthy Sándor ZNEHDI08405 Katonai szállításszervezés Dr. Szűcs László ZNEHDI08406 Katonai ellátási folyamatszervezés Dr. Szűcs László ZNEHDI08407 Kombinált szállítási technológiák katonai alkalmazása Dr. Szűcs László ZNEHDI08408 Egészségügyi doktrína Dr. Svéd László ZNEHDI08409 BNT tervezése Dr. Jároscsák Miklós ZNEHDI08410 Katasztrófa és sürgősségi ellátás szervezési kérdései Dr. Svéd László ZNEHDI08411 Hadszíntér kiürítési politika Dr. Svéd László ZNEHDI08412 Kritikus infrastruktúra Dr. Horváth Attila ZNEHDI08413 K + F tevékenység és rendszeresítés Prof. Dr. Kende György ZNEHDI08414 Haditechnikai eszközök kereskedelme Dr. Ébert László ZNEHDI08415 Gazdasági potenciál és védelmi képesség Prof. Dr. Gazda Pál ZNEHDI08416 ZNEHDI08417 Korszerű üzleti módszerek alkalmazása a fegyveres erő mezo-szintű gazdálkodásában (outsourcing, PPP, leasing, döntéstámogató rendszerek-dss) A kritikus infrastruktúra elemei fejlesztési, beruházási, fenntartási kérdéseinek elemzése a védelmi képesség szempontjából Dr. Lakner Zoltán Dr. Király László, Dr. Tóth Bálint, Dr. Lakner Zoltán, Dr. Medveczky Mihály ZNEHDI08418 Tartalékgazdálkodás Dr. Jászay Béla ZNEHDI08419 A beruházások gazdaságosságának vizsgálata, beszerzési tevékenység Dr. Jászay Béla

19 19 ZNEHDI09000 A KATONAI MŰVELETEK HARCTÁMOGATÁSÁNAK ELMÉLETE TUDOMÁNYSZAK FELELŐS: Dr. Szendy István egyetemi tanár, CSc SZIGORLATI TANTÁRGYAK (SZ) ZNEHDI09101 A műveleti terület felderítő előkészítésének elmélete Dr. Héjja István ZNEHDI09102 A /had/műveleti felderítő elemző értékelő munka Dr. Kis-Benedek József ZNEHDI09103 A tűztámogatás, kiemelten a tüzérségi támogatás elmélete és gyakorlata. Dr. Felházi Sándor ZNEHDI09104 A tűztámogatás elmélete és gyakorlata. Dr. Felházi Sándor ZNEHDI09105 Tüzérségi támogatás elmélete és gyakorlata. Dr. Szabó Tibor ZNEHDI09106 A tűztámogatás, kiemelten a tüzérségi támogatás tudományelmélete és története. Dr. Szabó Tibor ZNEHDI09107 A műszaki támogatás elmélete Dr. Szabó Sándor ZNEHDI09108 A háborús katonai műveletek műszaki támogatásának elmélete. Dr. Szabó Sándor ZNEHDI09109 A béketámogató műveletek műszaki támogatása. Dr. Padányi József ZNEHDI09110 ABV védelmi támogatás elmélete. Dr. Grósz Zoltán ZNEHDI09111 A csapatok ABV védelmének elmélete. Dr. Grósz Zoltán ZNEHDI09112 ABV felmérés a katonai műveletekben. Dr. Grósz Zoltán ZNEHDI09113 ABV mentesítés. Dr. Földi László ZNEHDI09114 Geinformációs támogatás általános elmélete. Dr. Für Gáspár ZNEHDI09115 Hadművelet és harc, valamint a békeműveletek geoinformációs támogatásának elmélete és gyakorlata. Dr. Für Gáspár ZNEHDI09116 A NATO ajánlásai és követelményei a geoinformációs támogatás feladatrendszerében. Dr. Für Gáspár KOLLOKVIUMI TANTÁRGYAK (K) ZNEHDI09201 Felderítő és információszerző rendszerek tervezése és működtetése Dr. Kis-Benedek József ZNEHDI09202 A (had)műveleti színtű felderítő rendszerek elmélete Dr. Héjja István Dr. Kis-Benedek József, ZNEHDI09203 A tűztámogatás, kiemelten a tüzérségi támogatás helye és szerepe a katonai műveletekben. Dr. Felházi Sándor ZNEHDI09204 A tüzérség alkalmazása katonai műveletekben. Dr. Furján Attila ZNEHDI09205 A tűztámogatás kiemelten a tüzérségi támogatás tudomány elmélete és gyakorlata. Dr. Szabó Tibor ZNEHDI09206 A műszaki támogatás általános elmélete Dr. Szabó Sándor

20 20 ZNEHDI09207 Mozgás-manővertámogatás. Dr. Szabó Sándor ZNEHDI09208 Mozgásakadályozás. Dr. Lukács László, Dr. Kovács Zoltán ZNEHDI09209 Erődítés-álcázás. Dr. Kovács Tibor ZNEHDI09210 Infrastukturális műszaki feladatok. Dr. Padányi József ZNEHDI09211 Katasztrófák elleni védekezés műszaki támogatása. Dr. Padányi József ZNEHDI09212 Robbantás. Dr. Lukács László ZNEHDI09213 A terrorizmus elleni harc műszaki támogatása. Dr. Padányi József ZNEHDI09214 A békefenntartó műveletek műszaki támogatása. Dr. Padányi József ZNEHDI09215 Nukleáris baleset-elhárítás és vegyipari katasztrófák elleni védelem. Dr. Solymosi József ZNEHDI09216 Nukleáris környezetellenőrző mérőrendszerek. Dr. Solymosi József ZNEHDI09217 Tömegpusztító fegyverek ellenőrzése és megsemmisítése. Dr. Földi László ZNEHDI09218 Megelőző tűzvédelem Dr. Grósz Zoltán ZNEHDI09219 A MH alkalmazása katasztrófahelyzetben Dr. Grósz Zoltán ZNEHDI09220 Katasztrófavédelmi szervezeti rendszerek Veresné Dr. Hornyacsek Julianna ZNEHDI09221 A geoinformációs támogatás kialakulása, jelenlegi helyzete, távlati feladatai. Dr. Für Gáspár ZNEHDI09222 A Geoinformációs támogatás elmélete és gyakorlata. Dr. Für Gáspár ZNEHDI09223 Meteorológiai támogatás Dr. Radics Katalin ZNEHDI09224 Analóg és digitális geoinformációs anyagok a katonai vezetés rendszerében. Dr. Für Gáspár ZNEHDI09225 Operatív helymeghatározás, terepi navigáció. Dr. Für Gáspár ZNEHDI09226 Térképészeti adatbázisok katonai alkalmazása. Dr. Für Gáspár ZNEHDI09227 Távérzékelés Dr. Nagy Pál KUTATÓI SZEMINÁRIUMOK (GYJ) ZNEHDI09401 Különleges rendeltetésű erők felderítő célú alkalmazása Dr. Héjja István CSc ZNEHDI09402 A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok együttműködése műveleti területen Dr. Kis-Benedek József ZNEHDI09403 A harc tűztámogatása. Dr. Furján Attila ZNEHDI09404 A hadművelet tűztámogatása. Dr. Felházi Sándor ZNEHDI09405 A békeműveletek tűztámogatása. Dr. Felházi Sándor ZNEHDI09406 A tüzérség harci alkalmazása harcban. Dr. Furján Attila ZNEHDI09407 A tüzérség harci alkalmazása hadműveletben. Dr. Szabó Tibor ZNEHDI09408 A békeműveletek tüzérségi támogatása. Dr. Szabó Tibor ZNEHDI09409 A térinformatikai rendszerrel támogatott számítógépes harcvezetési rendszer alkalmazásának lehetőségei a tűztámogatás tervezésében és vezetésében a háborús műveletek során. Dr. Furján Attila

21 21 ZNEHDI09410 A térinformatikai rendszerrel támogatott számítógépes harcvezetési rendszer alkalmazásának lehetőségei a tűztámogatás tervezésében Dr. Furján Attila és vezetésében a béketámogató műveletek során. ZNEHDI09411 A hadseregek korszerű műszaki eszközei, harcanyagai és alkalmazásuk elvei. Dr. Lukács László ZNEHDI09412 A célfelderítés elmélete és gyakorlata a tűztámogatás rendszerében. Dr. Mlinárik László ZNEHDI09413 Tüzérségi fegyverek és lőszerek fejlődésének hatása a korszerű tűztámogatás rendszerére. Dr. Szabó Tibor ZNEHDI09414 A műszaki zárak hatékonysági vizsgálata. Dr. Bodrogi László ZNEHDI09415 A műszaki zárak alkalmazásának és leküzdésének vizsgálata háborús- és az V. cikkelyen Dr. Lukács László, Dr. Kovács Zoltán kívüli műveletekben. ZNEHDI09416 A robbanóanyagok bűnös célú terrorista felhasználása és az ellene való védekezés lehetőségei. Dr. Lukács László ZNEHDI09417 Az aknamentesítés problémái a Föld konfliktus övezeteiben az ENSZ program tükrében. Dr. Lukács László ZNEHDI09418 Az erődítés-álcázás lehetőségei lakott települések védelemre történő előkészítése során. Dr. Kovács Tibor ZNEHDI09419 A védőképesség növelésének lehetőségei az erődítés-álcázás területén. Dr. Kovács Tibor ZNEHDI09420 A természeti és civilizációs katasztrófák következményei felszámolásának műszaki feladatai. Dr. Padányi József ZNEHDI09421 Békefenntartó műveletek műszaki támogatásának feladatai. Dr. Padányi József ZNEHDI09422 Humanitárius aknamentesítés. Dr. Lukács László ZNEHDI09423 Katonai robbantási feladatok a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével. Dr. Lukács László ZNEHDI09424 A civil-katonai kapcsolatok (CIMIC) és a műszaki támogatásra kapcsolatrendszere Dr. Padányi József ZNEHDI09425 Robbanószerkezetek felderítésének módszerei, eszközei és alkalmazásuk lehetőségei. Dr. Lukács László ZNEHDI09426 A hadviselés korszerű műszaki eszközei, harcanyagai és alkalmazásuk lehetőségei. Dr. Szabó Sándor ZNEHDI09427 A terep műszaki értékelésének jelentősége, tartalma. Dr. Bodrogi László ZNEHDI09428 A légierő tevékenységét elősegítő műszaki feladatok. Dr. Szabó Sándor ZNEHDI09429 A békefenntartó műveletek műszaki környezetvédelmi feladatai. Dr. Padányi József ZNEHDI09430 Force protection feladatok tartalma, tervezése és végrehajtása. Dr. Kovács Tibor

22 22 ZNEHDI09431 A műszaki zárak alkalmazásának lehetőségei az V. cikkelyen kívüli műveletekben. Dr. Kovács Zoltán ZNEHDI09432 Az aknahadviselés jelentősége, megvalósítása a korszerű szárazföldi hadműveletekben. Dr. Lukács László ZNEHDI09433 A békefenntartó műveletekben résztvevő kötelékek táborainak berendezése során végrehajtandó Dr. Kovács Tibor műszaki támogatási feladatok. ZNEHDI09434 A gyalogsági aknák alternatívái, a vonatkozó nemzetközi szerződések figyelembe vételével. Dr. Lukács László ZNEHDI09435 A nemzetközi egyezmények hatásai a műszaki Dr. Lukács László, zárak létesítésére és alkalmazására. Dr. Kovács Zoltán ZNEHDI09436 A nem robbanó műszaki zárak alkalmazásának újszerű elvei, fejlesztésük tendenciái. Dr. Kovács Zoltán ZNEHDI09437 A nem halálos fegyverek (eszközök) alkalmazási lehetőségei a műszaki támogatásban. Dr. Padányi József ZNEHDI09438 A műszaki támogatással kapcsolatos NATO STANAG-ek rendszerezése. Dr. Kovács Zoltán ZNEHDI09439 A terrorizmus elleni harc katonai műszaki feladatai. Dr. Padányi József ZNEHDI09440 A hazai tűzszerész szervezetek feladatai a terror fenyegetettség időszakában. Dr. Lukács László ZNEHDI09441 A víz kitermelés és tisztítás újszerű feladatai az MH nemzetközi szerepvállalásának tükrében. Dr. Szabó Sándor ZNEHDI09442 A hadihídépítés újszerű feladatai az MH nemzetközi szerepvállalásának tükrében. Dr. Szabó Sándor ZNEHDI09443 Növelt hatékonyságú harci részekkel felszerelt precíziós csapásmérő harceszközök katonai alkalmazási Dr. Molnár László lehetőségei. ZNEHDI09444 A műszaki zárak okmányolásával, átadásával és jelölésével kapcsolatos egységesített NA- Dr. Lukács László TO-eljárások. ZNEHDI09445 Robbanó műszaki zárak alkalmazásának és létrehozásának korszerű elvei, módszerei Dr. Kovács Zoltán ZNEHDI09446 A klímaváltozás hatása a műszaki támogatás feladataira Dr. Padányi József ZNEHDI09447 Nukleáris fegyverek és mérgező harcanyagok. Dr. Halász László ZNEHDI09448 ABV helyzet felmérése a Magyar Honvédségben. Dr. Grósz Zoltán ZNEHDI09449 Egyéni és kollektív ABV védelem. Dr. Földi László ZNEHDI09450 A csapatok ABV felkészítése. Dr. Grósz Zoltán ZNEHDI09451 Környezetvédelem a Magyar Honvédségben. Dr. Földi László ZNEHDI09452 Több nemzeti csapatok ABV védelme. Dr. Grósz Zoltán ZNEHDI09453 A geoinformációs támogatás kialakulása, jelenlegi helyzete, távlati feladatai. Dr. Für Gáspár

23 23 ZNEHDI09454 Analóg és digitális geoinformációs anyagok a katonai vezetés rendszerében. Dr. Für Gáspár ZNEHDI09455 Globális helymeghatározó rendszerek felhasználásának haderőnemi (fegyvernemi) sajátosságai. Dr. Für Gáspár ZNEHDI09456 Meteorológiai támogatás Dr. Für Gáspár ZNEHDI09457 Geoinformációs támogatás a parancsnoki döntéshozatali rendszerben. Dr. Für Gáspár ZNEHDI09458 A MH geoinformációs támogatásának rendszere Dr. Für Gáspár ZNEHDI09459 Analóg és digitális geoinformációs anyagok a katonai gyakorlatban. Dr. Für Gáspár ZNEHDI09460 Helymeghatározás és terepi navigáció a csapatok mozgás- és manőver támogatásában. Dr. Für Gáspár ZNEHDI09461 A NATO egységesítési dokumentumok (STA- NAG) hatása a geoinformációs támogatásra. Dr. Für Gáspár ZNEHDI09462 Távérzékelési anyagok értelmezése (interpretálása). Dr. Für Gáspár

24 24 ZNEHDI10000 KATONAPEDAGÓGIA TUDOMÁNYSZAK FELELŐS: Dr. Szelei Ildikó egyetemi docens, PhD SZIGORLATI TANTÁRGYAK (SZ) ZNEHDI10101 A katonai vezetés pedagógiai kérdései I. Dr. Szelei Ildikó ZNEHDI10102 A szerződéses katonák felkészítésének pedagógiája I. Dr. Szelei Ildikó ZNEHDI10103 A különleges helyzetekre való felkészítés pedagógiája I. Dr. Harai Dénes ZNEHDI10104 A béketámogató feladatokra való felkészítés pedagógiája I. Dr. Harai Dénes ZNEHDI10105 A katonai magatartás befolyásolásának pedagógiája I. Dr. Szelei Ildikó KOLLOKVIUMI TANTÁRGYAK (K) ZNEHDI10201 A katonai vezetés pedagógiai kérdései II. Dr. Szelei Ildikó ZNEHDI10202 A szerződéses katonák felkészítésének pedagógiája II. Dr. Szelei Ildikó ZNEHDI10203 A különleges helyzetekre való felkészítés pedagógiája II. Dr. Harai Dénes ZNEHDI10204 A béketámogató feladatokra való felkészítés pedagógiája II. Dr. Harai Dénes ZNEHDI10205 A katonai magatartás befolyásolásának pedagógiája II. Dr. Szelei Ildikó KUTATÓI SZEMINÁRIUMOK (GYJ) ZNEHDI10401 Feladatlapok, tantárgytesztek készítése, objektivizálása. Dr. Szelei Ildikó ZNEHDI10402 Az empatikus bánásmód pedagógiája. Dr. Szelei Ildikó ZNEHDI10403 Értékelméleti problémák a mai pedagógiában. Dr. Harai Dénes ZNEHDI10404 Személyközpontú parancsnoki tanácsadás. Dr. Harai Dénes ZNEHDI10405 Szenvedélyproblémák a parancsnoki munkában. Dr. Szelei Ildikó ZNEHDI10406 Tehetséggondozás a katonai felsőoktatásban. Dr. Szelei Ildikó ZNEHDI10407 Az Európai Unió hatása az oktatási rendszerünk alakulására. Dr. Harai Dénes ZNEHDI10408 Az oktatók kérdéskultúrája. Dr. Szelei Ildikó ZNEHDI10409 Nevelési irányzatok hatása napjaink pedagógiai gyakorlatára. Dr. Szelei Ildikó ZNEHDI10410 Problémamegoldó módszerek alkalmazása a tanórán. Dr. Szelei Ildikó ZNEHDI10411 Plurális értékek közvetítésének pedagógiai módszerei. Dr. Harai Dénes ZNEHDI10412 Az agresszió kezelése a parancsnok nevelőmunkájában. Dr. Szelei Ildikó ZNEHDI10413 Az értékközvetítő nevelés. Dr. Harai Dénes

25 25 ZNEHDI10414 Tekintélyelvűség hatásmechanizmusa a nevelőmunkában Dr. Szelei Ildikó ZNEHDI10415 A parancsnoki kommunikáció pedagógiai törvényszerűségei. Dr. Szelei Ildikó ZNEHDI10416 A parancsnoki motiváció. Dr. Szelei Ildikó ZNEHDI10417 A NATO hadseregek távoktatási rendszerének összehasonlító vizsgálata. Dr. Harai Dénes ZNEHDI10418 A NATO hadseregek oktatási rendszerének összehasonlító vizsgálata. Dr. Harai Dénes ZNEHDI10419 A NATO hadseregek továbbképzési rendszerének összehasonlító vizsgálata. Dr. Harai Dénes ZNEHDI10420 A NATO hadseregek kiképzési módszereinek összehasonlító vizsgálata. Dr. Harai Dénes

26 26 ZNEHDI11000 KATONAPSZICHOLÓGIA TUDOMÁNYSZAK FELELŐS: Dr. Bolgár Judit egyetemi tanár, CSc SZIGORLATI TANTÁRGYAK (SZ) ZNEHDI11101 Katonapszichológia. Dr. Bolgár Judit ZNEHDI11102 Totális szervezetek humán erőforrás gazdálkodásának pszichológiája. Dr. Pix Gábor ZNEHDI11103 A társadalmi nemek és viselkedési stratégiák. Dr. Bolgár Judit ZNEHDI11104 Katonai szervezetek társadalomlélektana. Dr. Bolgár Judit ZNEHDI11105 Foglalkozáspszichológia. Dr. Bolgár Judit KOLLOKVIUMI TANTÁRGYAK (K) ZNEHDI11201 Pszichológiai alkalmasságvizsgálatok. Dr. Bolgár Judit ZNEHDI11202 A stressz és a katonai teljesítmény. Dr. Hullám István ZNEHDI11203 Katonai pályaszocializáció pszichológiai kérdései. Dr. Pix Gábor ZNEHDI11204 Katonai döntések pszichológiai háttérfolyamatai. Dr. Bolgár Judit KUTATÓI SZEMINÁRIUMOK (GYJ) ZNEHDI11401 A katonai szervezeti magatartás vezetéslélektani aspektusai. Dr. Bolgár Judit A pszichológiai tesztismeret alapjai, főbb Dr. Bolgár Judit ZNEHDI11402 tesztfelvételi eljárások, az empirikus kutatással szemben támasztott követelmények. ZNEHDI11403 Katonai viselkedés interkultúrális környezetben. Dr. Bolgár Judit ZNEHDI11404 A békeműveletek magatartáslélektani kérdései. Dr. Hullám István ZNEHDI11405 A lélektani műveletek pszichológiai aspektusa. Dr. Pix Gábor ZNEHDI11406 Az öngyilkos terrorizmus személyiséglélektana. Dr. Bolgár Judit ZNEHDI11407 A terrorcselekmények társadalomlélektani háttere. Dr. Bolgár Judit ZNEHDI11408 A szervezeti kommunikáció viselkedéslélektani Dr. Bolgár Judit kérdései

27 27 ZNEHDI12000 KATONASZOCIOLÓGIA TUDOMÁNYSZAK FELELŐS: Dr. Malomsoki József egyetemi tanár CSc SZIGORLATI TANTÁRGYAK (SZ) ZNEHDI12101 Katonaszociológia,a háború és a hadsereg szociológiai kérdései Dr. Malomsoki József ZNEHDI12102 A Magyar Honvédség modernizácíójának szociológiai kérdései Dr. Szabó János ZNEHDI12103 A katonai kiscsoportok működésének szociológiai vonatkozásai Dr. Malomsoki József ZNEHDI12104 A katonai szervezetek szociológiája Dr. Malomsoki József ZNEHDI12105 A politikai intézményrendszer és a katonai szervezet Dr. Kiss Zoltán László KOLLOKVIUMI TANTÁRGYAK (K) ZNEHDI12201 Hatalmi viszonyok a katonai szervezetben Dr. Kanyó Mária ZNEHDI12202 A professzionális haderő kultúrája Dr. Kanyó Mária ZNEHDI12203 Szegregációs problémák a modern társadalmakban Dr. Kanyó Mária ZNEHDI12204 A katonai elit és az elit kutatások elméleti és módszertani kérdései Dr. Kiss Zoltán László ZNEHDI12205 Szervezetek vezetési, irányítási rendszere, szervezettípusok Dr. Malomsoki József ZNEHDI12206 Informális csoportok a katonai szervezetben Dr. Malomsoki József ZNEHDI12207 Deviáns viselkedés a katonai szervezetben Dr. Malomsoki József KUTATÓI SZEMINÁRIUMOK (GYJ) ZNEHDI12401 A társadalom és a hadsereg kapcsolatának dimenziói Dr. Kiss Zoltán László ZNEHDI12402 Konfliktuselméletek Dr. Malomsoki József ZNEHDI12403 A hatalom és a szervezeti kultúra kapcsolata Dr. Malomsoki József ZNEHDI12404 A katonai elit és az elit kutatások elméleti és módszertani kérdései Dr. Kiss Zoltán László ZNEHDI12405 A szervezeti mobilitás és az előmeneteli rendszer kitüntetett területei és dilemmái napjainkban Dr. Malomsoki József ZNEHDI12406 A nők előmeneteli lehetősége a haderőben Dr. Kanyó Mária CSc ZNEHDI12407 Max Weber: a szervezetek ideáltípusa Dr. Malomsoki József ZNEHDI12408 A totális szervezetek jellemzői Dr. Malomsoki József ZNEHDI12409 Kisebbségek a hadseregekben Dr. Kiss Zoltán László ZNEHDI12410 ZNEHDI12411 Szerep konfliktusok a katonai szervezetben (katona és a nemi szerep lehetséges konfliktusai) A szociológiai kutatások elméleti háttere és módszertani kérdései Dr. Kanyó Mária Dr. Malomsoki József

28 28 ZNEHDI12412 Modernizációs kihívások, változásmenedzselés és szervezeti kultúraváltás a Magyar Honvédségben Dr. Kiss Zoltán László ZNEHDI12413 A hivatásos katonák és családtagjaik életmódjának jellemző vonásai Dr. Kiss Zoltán László ZNEHDI12414 A haderő és a nyilvánosság kapcsolata Dr. Kiss Zoltán László ZNEHDI12415 A szerződéses katonák pályaidentifikációja Dr. Kiss Zoltán László ZNEHDI12416 A katonai kiscsoport fejlődésének sajátosságai a missziós feladatok végrehajtása során. Dr. Kiss Zoltán László

29 29 ZNEHDI13000 A LÉGIERŐ MŰVELETEK ÉS VEZETÉSÜK EL- MÉLETE TUDOMÁNYSZAK FELELŐS: Dr. habil. Krajnc Zoltán egyetemi docens, PhD SZIGORLATI TANTÁRGYAK (SZ) ZNEHDI13101 Légierő műveletek elmélete I. Dr. Krajnc Zoltán ZNEHDI13102 Légierő hadművelet elmélete I. Dr. Krajnc Zoltán ZNEHDI13103 Földi telepítésű légvédelem. Dr. Lükő Dénes ZNEHDI13104 A repülőcsapatok alkalmazásának elmélete. Dr. Varga Ferenc ZNEHDI13105 Radarinformatikai ismeretek. Dr. Kurta Gábor KOLLOKVIUMI TANTÁRGYAK (K) ZNEHDI13201 Légierő-hadművelet elmélete II. Dr. Krajnc Zoltán ZNEHDI13202 Légierő műveletek elmélete II. Dr. Krajnc Zoltán ZNEHDI13203 A támadó légi támogatás elmélete. Dr. Kurta Gábor ZNEHDI13204 A légierő nem háborús műveleteinek elmélete. Dr. Lükő Dénes ZNEHDI13205 Légierő doktrínák elmélete. Dr. Krajnc Zoltán ZNEHDI13206 Idegen légierők alkalmazásának elmélete. Dr. Krajnc Zoltán ZNEHDI13207 Támogató műveletek elmélete. Dr. Lükő Dénes ZNEHDI13208 A radarinformatika alapjai. Dr. Kurta Gábor ZNEHDI13209 A rádiólokációs (RADAR) felderítés és szenzorrendszere. Dr. Kurta Gábor ZNEHDI13210 A rádiólokációs (RADAR) információ feldolgozása és a feldolgozás eszközrendszere. Dr. Kurta Gábor ZNEHDI13211 A légierő és a légvédelem elméletének és alkalmazásának fejlődése a XX. században. Dr. Berkovics Gábor ZNEHDI13212 A légvédelem alapjai. Dr. Lükő Dénes ZNEHDI13213 Szárazföldi csapatok légvédelme. Dr. Krajnc Zoltán ZNEHDI13214 A harcászati ballisztikus rakéták elleni tevékenység lehetősége. Dr. Krajnc Zoltán ZNEHDI13215 A légvédelmi rakétaegységek harcrendjének meghatározási módszerei. Dr. Ruttai László ZNEHDI13216 A légvédelmi rakétacsapatok harcfeladat végrehajtására való képessége értékelésének Dr. Ruttai László módszerei. ZNEHDI13217 A légvédelmi döntés-előkészítés térinformatikai támogatása. Dr. Ruttai László ZNEHDI13218 Harcelemzés. Dr. Ruttai László ZNEHDI13219 A repülő fegyvernemek alkalmazásának elmélete. Dr. Palik Mátyás ZNEHDI13220 A repülőcsapatok alkalmazásának elmélete. Dr. Varga Ferenc ZNEHDI13221 A repülőcsapatok harci lehetőségei. Dr. Varga Ferenc ZNEHDI13222 A légierő fejlődése napjainkig. Dr. Berkovics Gábor ZNEHDI13223 A repülőcsapatok hadműveleti biztosítása. Dr. Palik Mátyás

30 30 KUTATÓI SZEMINÁRIUMOK (GYJ) ZNEHDI13401 A légierő doktrínák fejlesztésének tendenciái, a doktrínakutatás legújabb eredményei. Dr. Krajnc Zoltán ZNEHDI13402 A légi szembenállási műveletek elméletének és gyakorlatának fejlődése korunk háborúi Dr. Berkovics Gábor és válságai tükrében. ZNEHDI13403 A támogató légi műveletek elméletének fejlődése, a főbb tendenciák a műveletek tartalmában. Dr. Lükő Dénes ZNEHDI13404 A légierő haderőnemi csapatok harci alkalmazása. Dr. Palik Mátyás ZNEHDI13405 A légierő haderőnemi csapatok vezetésének automatizálása. Dr. Lükő Dénes ZNEHDI13406 A NATO harcászati légierő vezetése. Dr. Kurta Gábor ZNEHDI13407 Légi támogatás. Dr. Kurta Gábor ZNEHDI13408 Légi felderítés. Dr. Varga Ferenc ZNEHDI13409 Légi kutatás-mentés. Dr. Varga Ferenc ZNEHDI13410 A repülőcsapatok alkalmazásának lehetőségei a nemzetközi béketeremtő és fenntartó tevékenységben, a terrorizmus elleni harcban. Dr. Varga Ferenc ZNEHDI13411 A légierő alkalmazásának lehetőségei a válságkezelésben és a nemzetközi béketeremtő Dr. Varga Ferenc és fenntartó tevékenységben. ZNEHDI13412 Az ASOC mint légihelyzet-információs rendszer. Dr. Kurta Gábor ZNEHDI13413 A légierő nemzeti hadműveleti központjainak szerepe a NATO-ban Dr. Kurta Gábor ZNEHDI13414 A haderőnemek közötti együttműködés lehetőségei a NATO kompatíbilis vezetési Dr. Krajnc Zoltán rendszerben. ZNEHDI13415 A légierő harci lehetőségeinek számítási módszerei. Dr. Lükő Dénes ZNEHDI13416 Aktív és passzív rádiólokáció. Dr. Kurta Gábor ZNEHDI13417 A légvédelmi rakétacsapatok harci lehetőségei és tűzrendszere értékelésének konvergenciája. Dr. Lükő Dénes ZNEHDI13418 A légvédelmi rakétacsapatok harctevékenységének előkészítése, a cluster tervezésének Dr. Krajnc Zoltán folyamata. ZNEHDI13419 A légvédelmi rakétacsapatok működési rendszere, helye és szerepe a légtérben folyó fegyveres küzdelem rendszerében. Dr. Berkovics Gábor

31 31 ZNEHDI13420 A légvédelmi rakétaegységek tűzrendszere egységes elven alapuló értékelésének módszere a harcfeladat végrehajtása, a kölcsönös Dr. Lükő Dénes oltalmazás és az önvédelem megvalósí- tása érdekében. ZNEHDI13421 A légvédelmi rakétacsapatok döntési információs rendszerének fejlesztési lehetőségei. Dr. Ruttai László ZNEHDI13422 A légvédelmi rakéta fegyvernemi képzés lehetőségei és perspektívái a Zrínyi Miklós Dr. Forgon Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. ZNEHDI13423 A légvédelmi rendszerek hatékonysága növelésének és értékelésének módszerei. Dr. Palik Mátyás ZNEHDI13424 A légvédelmi rakétacsapatok vezetésének és együttműködésének lehetőségei a légvédelmi rendszerben. Dr. Forgon Miklós

32 32 ZNEHDI14000 A NEMZETBIZTONSÁG ELMÉLETE TUDOMÁNYSZAK FELELŐS: Dr. habil Héjja István egyetemi docens, CSc ZNEHDI14101 ZNEHDI14102 ZNEHDI14103 ZNEHDI14104 ZNEHDI14105 ZNEHDI14201 ZNEHDI14202 ZNEHDI14203 ZNEHDI14204 ZNEHDI14205 ZNEHDI14206 ZNEHDI14207 ZNEHDI14208 ZNEHDI14401 SZIGORLATI TANTÁRGYAK (SZ) A nemzetbiztonság általános elmélete Az új kihívások kezelésének nemzetbiztonsági elmélete Az elemző értékelő munka módszertana A nemzetbiztonsági rendszerek működtetésének elmélete Külföldi hírszerző és nemzetbiztonsági szolgálatok KOLLOKVIUMI TANTÁRGYAK (K) Nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységének nemzetközi gyakorlata Környező országok és válságkörzetek nemzetbiztonsági elemzése Hírszerző/ elhárító rendszerek társadalmi meghatározottsága Felderítő és információszerző rendszerek tervezése és működtetése A nemzetbiztonsági védelem és ellenőrzés elméleti és gyakorlati kérdései MK biztonságát befolyásoló válságok nemzetbiztonsági elemzése Felderítő és információszerző rendszerek tervezése és működtetése A nemzetbiztonsági tevékenység jogi szabályozásának elméleti és gyakorlati kérdései KUTATÓI SZEMINÁRIUMOK (GYJ) A Magyar Köztársasággal szomszédos országok biztonság- és nemzetbiztonsági politikájának értékelése, a nemzetbiztonsági rendszer és a műveleti alkalmazások közötti összefüggés vizsgálata. Dr. Héjja István, Dr. Izsa Jenő Dr. Tömösváry Zsigmond, Dr. Kis-Benedek József Dr. Kis-Benedek József, Dr. Sallai Imre Dr. Izsa Jenő, Dr. Kovács Károly Dr. Héjja István, Dr. Kis-Benedek József Dr. Kovács Károly, Dr. Héjja István Dr. Tömösváry Zsigmond, Dr. Sallai Imre Dr. Kovács Károly Dr. Sallai Imre Dr. Izsa Jenő Dr. Kis-Benedek József, Dr. Héjja István Dr. Tömösváry Zsigmond, Dr. Kis- Benedek József Dr.. Izsa Jenő, Dr. Tömösváry Zsigmond Dr. Héjja István

33 33 ZNEHDI14402 A válságok hatása a felderítésre-hírszerzésre Dr. Tömösváry és a nemzetbiztonsági szolgálatokra. Zsigmond ZNEHDI14403 A terrorizmus nemzetbiztonsági aspektusai. Dr. Kis- Benedek József ZNEHDI14404 Az új nemzetbiztonsági kihívások (a nemzetközi terrorizmus és a szervezett bűnözés) ösz- Dr. Tömösváry Zsigmond szetett hatása a nemzetbiztonságra. ZNEHDI14405 Az információ biztonságpolitikai szerepe. A hírszerzés/ elhárítás kapcsolata a nemzeti biztonsággal, a külpolitikával, és a kormányzati Dr. Kis- Benedek József tájékoztatással. ZNEHDI14406 A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok helye, szerepe és feladatai a védelmi szférát érintő illegális Dr. Izsa Jenő drogkereskedelem fel- derítésében ZNEHDI14407 Nemzetbiztonsági képzés- továbbképzés tartalmi és módszertani kérdései Dr. Izsa Jenő ZNEHDI14408 A magyar katonai elhárítás működése között Dr. Izsa Jenő ZNEHDI14409 A nemzetbiztonsági helyzet tartalma és jellemzői Dr. Kovács Károly ZNEHDI14410 Személy és objektum felderítés elmélete és gyakorlata Dr. Kovács Károly

34 34 ZNEHDI15000 POLITIKATUDOMÁNY ÉS HONVÉDELEM TUDOMÁNYSZAK FELELŐS: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár, CSc SZIGORLATI TANTÁRGYAK (SZ) ZNEHDI15101 Politikatudomány és honvédelem. Dr. Beréti László, Dr. Szabó A. Ferenc ZNEHDI15102 Politikaelmélet. Dr. Beréti László ZNEHDI15103 Politikatörténet. Dr. Szabó A. Ferenc KOLLOKVIUMI TANTÁRGYAK (K) ZNEHDI15201 Katonai demográfia. Dr. Szabó A. Ferenc ZNEHDI15202 A demokratikus hatalomgyakorlás elmélete és formaváltozásai. Dr. Tóth József ZNEHDI15203 A nemzetfejlődés politológiai kérdései. Dr. Beréti László ZNEHDI15204 Magyarország nemzetközi kapcsolatainak története. Dr. Szabó A. Ferenc ZNEHDI15205 A magyar politikatörténet a XIX. és a XX. században. Dr. Szabó A. Ferenc ZNEHDI15206 Európai pártrendszerek. Dr. Beréti László KUTATÓI SZEMINÁRIUMOK (GYJ) ZNEHDI15401 Politikaelméleti-politikatörténeti szövegek Dr. Szabó A. Ferenc, elemzése, Bibó István írásának értelmezése. Dr. Bódi Stefánia ZNEHDI15402 Fejezetek a magyar politikai gondolkodás történetéből. Dr. Beréti László ZNEHDI15403 Az országgyűlés a magyar politikai rendszerben. Dr. Beréti László ZNEHDI15404 Tisztikar és társadalom a Horthy-korszakban, különös tekintettel Szabó Dezső nézeteire. Dr. Szabó A. Ferenc ZNEHDI15405 A nemzetközi migráció biztonságpolitikai aspektusból. Dr. Szabó A. Ferenc ZNEHDI15406 Globalizáció és haderő a XXI. század elején. Dr. Tóth József ZNEHDI15407 A romakérdés társadalomtudományi és biztonságpolitikai összefüggései. Dr. Szabó A. Ferenc

35 35 ZNEHDI16000 RENDVÉDELEM TUDOMÁNYSZAK FELELŐS: Dr. Sándor Vilmos egyetemi tanár, CSc SZIGORLATI TANTÁRGYAK (SZ) ZNEHDI16101 Rendvédelem elmélete. Dr. Sándor Vilmos ZNEHDI16102 Határellenőrzés. Dr. Kónya József ZNEHDI16103 Közrendvédelem elmélete. Dr. Kovács Gábor ZNEHDI16104 Katasztrófavédelem tevékenység elmélete. Dr. Grósz Zoltán ZNEHDI16105 Közbiztonságvédelem elmélete. Dr. Kovács Gábor KOLLOKVIUMI TANTÁRGYAK (K) ZNEHDI16201 Határellenőrzés története. Dr. Nagy György ZNEHDI16202 Határforgalom ellenőrzés elmélete. Dr. Nagy György ZNEHDI16203 Határvédelem elmélete. Dr. Horpácsi Ferenc ZNEHDI16204 Határőrizet elmélete. Dr. Gubicza József ZNEHDI16205 Rendészeti informatika és elektronika. Dr. Zsigovits László ZNEHDI16206 Nemzetközi határrendészeti tevékenységek Dr. Kónya József ZNEHDI16207 Határrendészet vezetése. Dr. Kónya József ZNEHDI16208 Katasztrófavédelem története. Dr. Tóth Rudolf ZNEHDI16209 Katasztrófavédelmi eljárások. Dr. Tóth Rudolf ZNEHDI16210 Katasztrófavédelem vezetési és szervezési elmélete. Dr. Tóth Rudolf ZNEHDI16211 Katasztrófavédelmi technika. Dr. Varga Péter ZNEHDI16212 Nemzetközi katasztrófavédelmi együttműködés. Dr. Varga Péter ZNEHDI16213 Közlekedésbiztonság elmélete. Dr. Kovács Gábor ZNEHDI16214 Büntetés-végrehajtás biztonsági elmélete. Dr. Bökönyi István ZNEHDI16215 Adat és információ védelem. Dr. Zsigovits László ZNEHDI16216 Vám és pénzügyi biztonság. Újvári Árpádné, dr. Jankovics Kornélia ZNEHDI16217 Vagyonbiztonság. Újvári Árpádné, dr. Jankovics Kornélia ZNEHDI16218 Közrendvédelem története. Dr. Parádi József ZNEHDI16219 Közrendvédelmi csapaterő alkalmazásának elmélete, vezetése. Dr. Kónya József ZNEHDI16220 Közrendvédelmi együttműködés. Dr. Fórizs Sándor ZNEHDI16221 Objektum és személyi védelem. Dr. Fórizs Sándor ZNEHDI16222 Nemzetközi közrendvédelmi tevékenységek. Dr. Boda József ZNEHDI16223 Közrendvédelmi technika. Dr. Zsigovits László ZNEHDI16401 ZNEHDI16402 KUTATÓI SZEMINÁRIUMOK (GYJ) A rendvédelmi szervek fejlődéstörténetének levonható tapasztalatai. Az államhatárok és azok ellenőrzésének történelmi tapasztalatai. Dr. Parádi József Dr. Gáspár László

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT 1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET Vezető: Prof. Dr. Szenes Zoltán CSc, egyetemi tanár 1. A NATO kollektív

Részletesebben

KLHTK JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS KIADVÁNYTERVÉBE

KLHTK JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS KIADVÁNYTERVÉBE A 2009. ÉVRE TERVEZETT TUDOMÁNYOS KIADVÁNYOK (TANULMÁNY, KÖNYV, KONFERENCI, FOLYÓIRAT KÜLÖNSZÁM) 1. CÍME Társadalom és Honvédelem 2009. Terrorizmus-különszám Prof. Dr. Harai Dénes nyá. ezds. (szerk.) JELLEGE

Részletesebben

SZABADON VÁLASZTHATÓ KUTATÁSI STÚDIUM TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT: BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK

SZABADON VÁLASZTHATÓ KUTATÁSI STÚDIUM TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT: BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK SZABADON VÁLASZTHATÓ KUTATÁSI STÚDIUM TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT: Kódszám A tantárgyak megnevezése Tantárgyfelelős neve HHDID1000 BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET VEZETŐ: Prof. Dr. Szenes

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE 01. BIZTONSÁGELMÉLETEK TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Szenes Zoltán egyetemi

Részletesebben

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: TSZKP/1-262/2010. sz. példány Jóváhagyom! Egyetértek! Budapest, 2010. július - n Budapest, 2010. július - n.............................. Dr. Lakatos László

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 4 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4 4.

Részletesebben

1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET

1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TÉMAKIÍRÁSA A 2015/16-OS ÉVRE (HM)=megjelölt témák lefedik a Honvédelmi Minisztérium által preferált témákat 1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET Kutatás terület vezető:

Részletesebben

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE Szerkesztette: Dr. Szilágyi Tivadar ezredes Budapest, 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. A TUDOMÁNYRÓL ÁLTALÁBAN... 3 1. A tudomány fogalma...3

Részletesebben

A tudomány, mint rendszer

A tudomány, mint rendszer A tudomány, mint rendszer TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY- ISMERET- SZOCIOLÓGIAI INTÉZMÉNY- TEVÉKENYSÉGI Tervezett és SZOCIOLÓGIAI rendszerezett megismerési, alkalmazási és elôrelátási mozzanatok összessége. EREDMÉNY-

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI 01. Biztonságelméletek (biztonsági tanulmányok) tudományszak Szakvezető: Dr. Matus János egyetemi

Részletesebben

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2008 A kiadványt szerkesztette: Dr. Padányi József mk. ezredes, egyetemi magántanár, intézményfejlesztési programvezető Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2008 Minden

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport 1) Az MH NTE alkalmazásának tapasztalatai az Afganisztáni Hadszíntéren (témavezető: Dr. Pohl Árpád) 2) Az Afganisztánban

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 ZMNE DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 1 DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 ZMNE A kiadványt szerkesztette: Dr. Kállai Attila mk. ırnagy Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Hadászat- és Hadelmélet Tanszék 1. A hadikultúrák megjelenése a modern hadügyben 2. A hadikultúrák elméleti kérdései 3. A gerilla hadviselés elméletének

Részletesebben

Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ. Hadtudományi Doktori Iskola és a. DOSZ Hadtudományi Osztálya. tisztelettel meghívja Önt

Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ. Hadtudományi Doktori Iskola és a. DOSZ Hadtudományi Osztálya. tisztelettel meghívja Önt Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ A Hadtudományi Doktori Iskola és a DOSZ Hadtudományi Osztálya tisztelettel meghívja Önt a Hadtudomány és a 21. század című doktorandusz konferenciára.

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG 2008.04.11. SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy 1 A KÖZELMÚLT 20 ÉVE 1987.07.01- től. 1991.11. 01-től. 1997.09. 01-től. 2007.01. 01-től. MN LÉRE PSÁG

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2013. 02. 07. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A ZMNE Katonai Műszaki Doktori Iskola tudományszakonként meghirdetett kutatási témái a 2009/2010-es tanévre: 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete

Részletesebben

Tehetséggondozás a ZMNE n

Tehetséggondozás a ZMNE n Tehetséggondozás a ZMNE n A mentorálás gyökerei az antik korba nyúlnak vissza. A szó maga Homérosz Odüsszeiájának mentorából ered, aki bár a műben egy erőtlen öregember Athéné istenasszony segítségével

Részletesebben

A ZMNE OKTATÁSÁNAK HAGYOMÁNYOS RENDSZERE

A ZMNE OKTATÁSÁNAK HAGYOMÁNYOS RENDSZERE Dr. Szilágyi Tivadar Dr. Gőcze István A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGE A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem a Magyar Köztársaság a felkészítési rendszerében állami feladatként

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TISZTE L T HA LLGA TÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlá- sa kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes

Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes Tudományos szakmai vitájának témája: A szakterületek közötti hatékonyabb együttműködés kínálta lehetőségek a katasztrófa-egészségügyben Nyilvános előadásának témája: Szűrővizsgálatok

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKA TANANYAG ÉS TEMATIKA BIZTONSÁG ÉS KONFLIKTUSOK A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK RENDSZERÉBEN. Összeurópai biztonsági struktúra

BIZTONSÁGPOLITIKA TANANYAG ÉS TEMATIKA BIZTONSÁG ÉS KONFLIKTUSOK A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK RENDSZERÉBEN. Összeurópai biztonsági struktúra BIZTONSÁGPOLITIKA TANANYAG ÉS TEMATIKA BIZTONSÁG ÉS KONFLIKTUSOK A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK RENDSZERÉBEN Összeurópai biztonsági struktúra Cél A megváltozott körülményekre, a radikálisan átalakuló nemzetközi

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2011. 01. 26. Dr. Szabó Tibor MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2011

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2016. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 3 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4

Részletesebben

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Dr. Hornyacsek Júlia

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TI SZT ELT HALLGATÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlása kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2014. 01. 10. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

ELŐSZÓ. Budapest, 2011. január 15. Nyári Éva ka. a Tudományszervező Központ mb. vezetője

ELŐSZÓ. Budapest, 2011. január 15. Nyári Éva ka. a Tudományszervező Központ mb. vezetője DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 3 3. A ZMNE doktori iskolái és a tudományszakok... 3 4. Jelentkezés

Részletesebben

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI 1. A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre 1 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet PhD képzésre és egyéni

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet 1. Név (titulus) Szakterület Kutatási terület Oktatott tárgyak Dr. habil. Resperger István ezredes 2. Simon László alezredes, katonai elhárítás Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet aszimmetrikus

Részletesebben

AJÁNLOTT TANTERV - EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK TELJES IDEJŰ (NAPPALI TAGOZATOS) KÉPZÉS

AJÁNLOTT TANTERV - EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK TELJES IDEJŰ (NAPPALI TAGOZATOS) KÉPZÉS TANTÁRGY TÁRGYKÓD INTÉZET TANTÁRGY FELELŐS OKTATÓ(K) TANTÁRGY TÍPUSA FÉLÉV ÓRASZÁM Ö E Gy KREDIT 71 57 14 120 VIZSGAF ORMA ELŐFELTÉTEL A diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga 5NK12NKO100M Nemzetközi

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2013 PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre 1 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet PhD képzésre és egyéni

Részletesebben

A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERBEN (NEPTUN) RÖGZÍTETT MINTATANTERV

A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERBEN (NEPTUN) RÖGZÍTETT MINTATANTERV A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERBEN (NEPTUN) RÖGZÍTETT MINTATANTERV 1. A szak óra- és vizsgaterve AZ ALAPOZÓ KÉPZÉS ÓRATERVE Alapozó tárgyak kredit (61) A pedagógia elméleti és történeti alapjai (15 kredit) Pedagógia*

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév 1. Mit értünk biztonságpolitika alatt? 2. Hogyan változott meg a biztonságnak, mint fogalomnak a tartalmi háttere az elmúlt 16

Részletesebben

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere Állami Ünnepünk 2010. augusztus

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit Kódja

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

MINTATANTERV ÉVFOLYAMONKÉNT (félévenként) ŐSZTŐL (LEVELEZŐSÖK)

MINTATANTERV ÉVFOLYAMONKÉNT (félévenként) ŐSZTŐL (LEVELEZŐSÖK) MINTATANTERV ÉVFOLYAMONKÉNT (félévenként) 2011-20. ŐSZTŐL (LEVELEZŐSÖK) Félév Kredit Követelmény Oktatók 1. I. ÉVF. 1. FÉLÉV 2011-20. ŐSZTŐL Biológiai alapismeretek 3 vizsga KTAK103 Galambos József Kémiai

Részletesebben

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre dr. Keszely László ezds. Karl Marx: A történelem ismétli

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2016. november 24. Programfüzet Általános program Konferencia kezdete: 8:00 óra. Dékáni köszöntő és technikai

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Szak megnevezése: Nemzetközi tanulmányok BA 2015 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnev. Nemzetközi kapcsolatok szakértő. Ajánlott.

Szak megnevezése: Nemzetközi tanulmányok BA 2015 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnev. Nemzetközi kapcsolatok szakértő. Ajánlott. Szak megnevezése: Nemzetközi tanulmányok BA 2015 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnev. Nemzetközi kapcsolatok szakértő Tagozat: nappali A tanegység Heti Ajánlott Kódja neve Köv. tanóra előfeltétel

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Heti Tantárgyfelelős. kódja. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G 3 NK Dr. Nagy Andrea X

Heti Tantárgyfelelős. kódja. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G 3 NK Dr. Nagy Andrea X Nemzetközi tanulmányok alapszak Szakirányok: EU tanulmányok, Kultúrdiplomácia, Nemzetközi logisztika 2006. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak felelős Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G

Részletesebben

9510000 A Hadmérnöki Doktori Iskola tantárgy-, és kutatói szeminárium kódjai. Kódszám Tantárgy jellege Tantárgy/kutatói szeminárium megnevezése

9510000 A Hadmérnöki Doktori Iskola tantárgy-, és kutatói szeminárium kódjai. Kódszám Tantárgy jellege Tantárgy/kutatói szeminárium megnevezése 9510000 A Hadmérnöki Doktori Iskola tantárgy-, és kutatói szeminárium kódjai Kódszám Tantárgy Tantárgy/kutatói szeminárium megnevezése ZNEBKD00200 KUTATÁSI TERÜLETEN KÍVÜLI TANTÁRGYAK ZNEBKD00101 K Katonai

Részletesebben

Félévi Kredit. Filozófia ADB K 2 TFI Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 TKI Dr. Kerülő Judit X

Félévi Kredit. Filozófia ADB K 2 TFI Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 TKI Dr. Kerülő Judit X Andragógia alapképzési szak Specializációk: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2009. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Filozófia ADB1101 2 0 K 2 TFI Dr. habil.

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATONAI ALAPISMERETEK I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATONAI ALAPISMERETEK I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A felnövekvő generáció nem rendelkezik ismeretekkel a honvédelemről, a minősített időszakokban rá háruló állampolgári kötelezettségekről. A katonai

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

VÉDELMI ELEKTRONIKA, INFORMATIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ TUDOMÁNYSZAK

VÉDELMI ELEKTRONIKA, INFORMATIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ TUDOMÁNYSZAK VÉDELMI ELEKTRONIKA, INFORMATIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ TUDOMÁNYSZAK http://www.zmne.hu/kmdi/index.html TUDOMÁNYSZAKVEZETŐ Dr. Haig Zsolt mk. alezredes, egyetemi docens 29-343 haig.zsolt@zmne.hu http://www.zmne.hu/tanszekek/ehc/indul.htm

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

Tantárgyfelelős oktató neve. Félévi köv. Kredit pont

Tantárgyfelelős oktató neve. Félévi köv. Kredit pont II. Szakmai törzstárgyak 2. Körny.tud. al.ism. modul I. Alapozó tárgyak 1. Természettudományi és informatikai alapismeretek modul A törzsanyag tantárgyainak megnevezése (alapozó és szakmai törzstárgyak)

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANTÁRGYAI ÉS TANTÁRGYTÍPUSAI KREDITEKKEL TANÉV

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANTÁRGYAI ÉS TANTÁRGYTÍPUSAI KREDITEKKEL TANÉV A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANTÁRGYAI ÉS TANTÁRGYTÍPUSAI KREDITEKKEL 2016-2017. TANÉV A KÉPZÉS TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ (KV) ÉS SZABADON

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán. Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán. Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne.hu Állampolgárság magyar Születési dátum 1948. 10. 01. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

KLHTK JAVASLAT A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS MUNKATERVÉBE

KLHTK JAVASLAT A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS MUNKATERVÉBE KLHTK JAVASLAT A ZMNE 2009. ÉVI TUDOMÁNYOS MUNKATERVÉBE I. EK (PROGRAMOK) 1. Stratégia és katonai biztonság 2. Nem háborús műveletek 3. Védelmi és haderőtervezés 4. Katonai doktrínák, haderő-felkészítés

Részletesebben

Budapest, május 9.

Budapest, május 9. Budapest, 2013. május 9. A Budapesti Corvinus Egyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Szent István Egyetem és a Magyar tudományos Akadémia 2013. május 9-én tudományos konferenciát szervez Az éghajlatváltozás

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A haza szolgálatában

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A haza szolgálatában Nemzeti Közszolgálati Egyetem A haza szolgálatában Az egyetem missziója és pályája A közös cél: a jogelődök eredményeinek és hagyományainak tiszteletben tartása mellett az új egyetemet, az NKE-t építeni.

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (Human Resource Management

Részletesebben

Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak

Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak Specializációk: EU tanulmányok, Kultúrdiplomácia, Nemzetközi logisztika 2006. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak felelős felelős oktató Jogi alapismeretek

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A felnövekvő generáció nem rendelkezik ismeretekkel a honvédelemről, a minősített időszakokban rá háruló állampolgári kötelezettségekről.

Részletesebben

NETL09-B. Levelező tagozatos nemzetközi tanulmányok alapképzés képzési terve 2009/2010-es tanévtől

NETL09-B. Levelező tagozatos nemzetközi tanulmányok alapképzés képzési terve 2009/2010-es tanévtől NETL09-B Levelező tagozatos nemzetközi tanulmányok alapképzés képzési terve 2009/2010-es tanévtől Alapozó társadalomtudományi ismeretek Tárgy Közgazdaságtan I. Közgazdaságtan II. Jogi alaptan Államelmélet

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

Z É K A SZELLEMI TERMÉKEK NEMZETI HIVATALA ÁLTAL VÉDJEGYOLTALOMMAL BÍRÓ KÉPZÉSI RENDSZER LÉGI-FÖLDI INTEGRÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM (1.

Z É K A SZELLEMI TERMÉKEK NEMZETI HIVATALA ÁLTAL VÉDJEGYOLTALOMMAL BÍRÓ KÉPZÉSI RENDSZER LÉGI-FÖLDI INTEGRÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM (1. 1. sz. példány Z É K A SZELLEMI TERMÉKEK NEMZETI HIVATALA ÁLTAL VÉDJEGYOLTALOMMAL BÍRÓ KÉPZÉSI RENDSZER LÉGI-FÖLDI INTEGRÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM (1. SZINT) A program kidolgozását vezette: Dr. habil. Krajnc

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2.

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2. Pedagógia nappali alapszak Pedagógia alapozó képzés Félév és heti óraszám Számonkérés típusa Kredit 1 2 3 4 5 Bevezetés az oktatás és az iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe

Részletesebben

Hadtáp és Pénzügyi Szakcsoport 1) Az MH NTE alkalmazásának tapasztalatai az Afganisztáni Hadszíntéren 2) Az Afganisztánban szolgálatot teljesítő magyar kontingensek logisztikai szakállománya felkészítésének

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

Tanácsadói attitűd a közszférában a közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzés tapasztalatai -

Tanácsadói attitűd a közszférában a közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzés tapasztalatai - Tanácsadói attitűd a közszférában a közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzés tapasztalatai - Innováció Növekedés Fenntarthatóság VII. Országos Tanácsadói Konferencia Budapest, 2014. október

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése 2012. szeptember 10-14. Katasztrófavédelmi alapismeretek Jogszabályi alapok Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár Hazai jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011.

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2011/2012. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBP_AD102G3 Megnevezése: Emberi erőforrás menedzsment Szak: Sportszervező II. évfolyam Heti tanóra: 2 A tantárgy kreditértéke:

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Filozófia ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 AK Dr. Kerülő Judit X

Filozófia ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 AK Dr. Kerülő Judit X Andragógia alapszak Szakirányok: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2009. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Filozófia ADB1101 2 0 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK TANSZÉK LEVELEZŐ TAGOZAT. Kötelező kreditek: A típusú tárgyak

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK TANSZÉK LEVELEZŐ TAGOZAT. Kötelező kreditek: A típusú tárgyak NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Gazdasági és Társadalomtudományi Kar NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK TANSZÉK LEVELEZŐ TAGOZAT Kötelező kreditek: A típusú tárgyak 12+0 G 2 Nemz. Kapcs. Dr. Nagy Andrea 12+0 G 2 Nemz. Kapcs.

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. november 27. A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA HELYE:

M E G H Í V Ó. 2013. november 27. A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA HELYE: M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA 2013. november 27. HELYE: MH EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ előadóterem BUDAPEST, XIII. RÓBERT KÁROLY KRT.

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1

Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS. PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS. PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2015 1 PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet PhD képzésre és egyéni

Részletesebben