SZABADON VÁLASZTHATÓ KUTATÁSI STÚDIUM TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT: BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZABADON VÁLASZTHATÓ KUTATÁSI STÚDIUM TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT: BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK"

Átírás

1 SZABADON VÁLASZTHATÓ KUTATÁSI STÚDIUM TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT: Kódszám A tantárgyak megnevezése Tantárgyfelelős neve HHDID1000 BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET VEZETŐ: Prof. Dr. Szenes Zoltán egyetemi tanár, CSc KOLLOKVIUMI TANTÁRGYAK (K) HHDID1KO01 Biztonságpolitika Prof. Dr. Gazdag Ferenc HHDID1KO02 Nemzetközi szervezetek Dr. Lattmann Tamás HHDID1KO03 Biztonságelméletek Prof. Dr. Szenes Zoltán HHDID1KO04 Biztonsági kihívások Dr. Kaiser Ferenc HHDID1KO05 Regionális biztonság (Közel-Kelet) Dr. N. Rózsa Erzsébet HHDID1KO06 Regionális biztonság (Nyugat Balkán, Közép- Európa) Prof. Dr. Tálas Péter HHDID1KO07 Regionális biztonság (Afrika) Dr. Hettyey András KUTATÓI SZEMINÁRIUMOK (GYJ) HHDID1KSZ01 Terrorizmus és biztonság Prof. Dr. Tálas Péter HHDID1KSZ02 Proliferáció és biztonság Dr. N. Rózsa Erzsébet HHDID1KSZ03 Védelmi tanulmányok Prof. Dr. Szenes Zoltán HHDID1KSZ04 NATO tanulmányok Prof. Dr. Szenes Zoltán HHDID1KSZ05 EU közös kül-, biztonság- és védelempolitika Dr. Molnár Anna HHDID1KSZ06 Olasz biztonság- és védelempolitika Dr. Molnár Anna HHDID1KSZ07 Fegyverzetellenőrzés és a biztonság Dr. Nagy HHDID1KSZ08 Stratégia és stratégiai menedzsment Prof. Dr. Barakonyi Károly

2 Kódszám A tantárgyak megnevezése Tantárgyfelelős neve HHDID2000 A VÉDELEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÉRDÉSEI KUTATÁSI TERÜLET VEZETŐ: Dr. habil. Szelei Ildikó őrnagy, egyetemi docens, PhD KOLLOKVIUMI TANTÁRGYAK (K) HHDID2KO01 Az alkotmányosság érvényesülése a honvédelmi és a rendvédelmi szerveknél Dr. Bódi Stefánia HHDID2KO02 Egyes emberi jogok és azok korlátai Dr. Bódi Stefánia HHDID2KO03 Politikaelmélet Dr. habil. Beréti HHDID2KO04 A nemzetfejlődés politológiai kérdései Dr. habil. Beréti HHDID2KO05 A felnőttoktatás pedagógiai kérdései Dr. habil. Szelei Ildikó HHDID2KO06 Az interkulturális nevelés kihívásai a XXI. században Dr. habil. Szelei Ildikó HHDID2KO07 Bevezetés az egészségfejlesztésbe Dr. Szilágyi Zsuzsanna HHDID2KO08 A 21. század parancsnokának karaktere, értékközvetítő szerepe Prof. Dr. Harai Dénes HHDID2KO09 Speciális katonai értékek és a katonai felkészítés oktatás-módszertana Prof. Dr. Harai Dénes HHDID2KO10 A keresztény és az iszlám kultúra viszonya a konfliktushoz és a háborúhoz Dr. Törő Lajos HHDID2KO11 Az erőszak, a háború és a béke elméleti kérdései Dr. Törő Lajos HHDID2KO12 Etika és közszolgálat Dr. Himmer Péter HHDID2KO13 Válsággócok kultúrtörténeti háttere Dr. Himmer Péter HHDID2KO14 Alkalmazott katonapszichológia Prof. Dr. Bolgár Judit HHDID2KO15 Különleges helyzetek lélektani kérdései Prof. Dr. Bolgár Judit HHDID2KO16 Szervezet- és vezetéslélektani ismeretek Prof. Dr. Bolgár Judit HHDID2KO17 Humán erőforrás tervezés és fejlesztés Prof. Dr. Kiss Zoltán HHDID2KO18 Teljesítményértékelés, teljesítménymenedzsment Prof. Dr. Kiss Zoltán HHDID2KO19 Változások vezetése, kezelése a közszférában Dr. habil. Krizbai János HHDID2KO20 HR (humánerőforrás) kontrolling Dr. habil. Krizbai János HHDID2KO21 Paradigmaváltás a közszolgálati személyügyi tevékenységben (életpálya - tervezés, mobilitás) Dr. Hegedűs Henrik HHDID2KO22 Vallási szélsőségek lélektana, kialakulása és tevékenysége a nyugati demokratikus Dr. Ujházi Lóránd társadalmakban HHDID2KO23 A vatikáni diplomácia a válság területeken élő keresztény védelme érdekében Dr. Ujházi Lóránd HHDID2KO24 Normasértő cselekmények szervezeti környezetben, különös tekintettel a fegyveres és Dr. Kanyó Mária rendvédelmi szervezetek állománya körében HHDID2KO25 Társadalomszerkezet, szegregációs folyamatok a modern társadalomban Dr. Kanyó Mária

3 HHDID2KO26 HHDID2KO27 A magyar és idegen- szaknyelvi kompetenciák kialakításának és fejlesztésének múltja-jelene és feltételei a Magyar Honvédségben A NATO kompatibilis szaknyelvképzés elmélete és gyakorlata KUTATÓI SZEMINÁRIUMOK (GYJ) Dr. Szabó Olga Dr. Szabó Olga HHDID2KSZ01 Politikaelméleti-politikatörténeti szövegek elemzése, Bibó István írásának értelmezése Dr. Bódi Stefánia HHDID2KSZ02 Különleges jogrend Dr. Bódi Stefánia HHDID2KSZ03 Kultúrák és társadalmak Dr. Himmer Péter HHDID2KSZ04 Hivatás és etika. Erkölcsi problémák a magyar társadalomban és a haderőben Dr. Himmer Péter HHDID2KSZ05 Katonai hivatás tiszti értékrend Dr. Törő Lajos HHDID2KSZ06 A katonai pályaszocializáció pszichológiai kérdései Prof. Dr. Bolgár Judit HHDID2KSZ07 Pszichikai alapú kiválasztás, felkészítés, értékelés Prof. Dr. Bolgár Judit HHDID2KSZ08 Válságreagáló műveletek alkalmazott Prof. Dr. Kiss Zoltán társadalomtudományi aspektusai HHDID2KSZ09 A szervezeti kultúraváltások jellemzői a NATO- Prof. Dr. Kiss Zoltán és EU-tagországok védelmi szektoraiban HHDID2KSZ10 Emberi kapcsolatok, humán gondoskodás a Dr. habil. Krizbai bürokratikus szervezetekben János HHDID2KSZ11 Rekonverzió, pályamódosítások kezelése a Dr. habil. Krizbai közszférában János HHDID2KSZ12 Vallási szélsőségek lélektana, kialakulása és tevékenysége a nyugati demokratikus Dr. Ujházi Lóránd társadalmakban HHDID2KSZ13 Katonai ordinariátusok lelkészségek szerkezete és felépítése Dr. Ujházi Lóránd HHDID2KSZ14 A keresztények biztonsági helyzete válságterülteken Dr. Ujházi Lóránd HHDID2KSZ15 A korrupció szociológiai vetületei Dr. Kanyó Mária HHDID2KSZ16 Társadalmi mobilitás Dr. Kanyó Mária HHDID2KSZ17 Összehasonlító neveléstudomány (Oktatásiképzési rendszerek hazánk és az EU katonai Dr. habil. Szelei Ildikó képzésében) HHDID2KSZ18 Katonapedagógia Dr. habil. Szelei Ildikó HHDID2KSZ19 A missziós szaknyelv változásai és fejlődése Dr. Szabó Olga HHDID2KSZ20 A magyar, mint idegennyelv szaknyelvként való oktatásának gyakorlata Dr. Szabó Olga

4 Kódszám A tantárgyak megnevezése Tantárgyfelelős neve HHDID3000 A HADTUDOMÁNY ÁLTALÁNOS ELMÉLETE KUTATÁSI TERÜLET VEZETŐ: Dr. Resperger István ezredes, egyetemi docens PhD KOLLOKVIUMI TANTÁRGYAK (K) HHDID3KO01 Aszimmetrikus hadviselés és terrorizmus jellemzői a XXI. században Dr. Resperger István HHDID3KO02 Kihívások, kockázatok és fenyegetések 2030-ig Dr. Resperger István HHDID3KO03 A válságok kezelése és a válságkezelés stratégiája Dr. Resperger István HHDID3KO04 Műveleti környezet Dr. Boldizsár Gábor HHDID3KO05 Civil katonai interakció Dr. Boldizsár Gábor HHDID3KO06 Aszimmetrikus hadviselés 1. Dr. Somkuti Bálint HHDID3KO07 Aszimmetrikus hadviselés 2. Dr. Kiss Álmos Péter HHDID3KO08 Az Egyesült Államok nemzetbiztonsági stratégiája és védelempolitikája és ennek hatása Dr. Kaiser Ferenc a haderőfejlesztésre HHDID3KO09 A tengeri hadászat fejlődéstörténete, elmélet és gyakorlat Dr. Kaiser Ferenc HHDID3KO10 A háború, a fegyveres küzdelem jellemzői megvívásuk elmélete és gyakorlata napjainkban és a jövőben Dr. Németh József Lajos HHDID3KO11 A katonai műveletek megvívásának elmélete és Prof. Dr. Szternák gyakorlata György HHDID3KO12 Az Európai Unió kapcsolatai, feladatrendszereinek kialakulása és a változásai, Dr. Fregan Beatrix hatásuk a Magyar Honvédség feladataira HHDID3KO13 Mozgás-manővertámogatás Dr. Szabó Sándor KUTATÓI SZEMINÁRIUMOK (GYJ) HHDID3KSZ01 Aszimmetrikus hadviselés és terrorizmus jellemzői a XXI. században Dr. Resperger István HHDID3KSZ02 Kihívások, kockázatok és fenyegetések 2030-ig Dr. Resperger István HHDID3KSZ03 A válságok kezelése és a válságkezelés stratégiája Dr. Resperger István HHDID3KSZ04 A jövő társadalmi okai és kezelésük, különös tekintettel a haderő alkalmazására Dr. Boldizsár Gábor HHDID3KSZ05 A vezetés-irányítás sajátosságai napjaink katonai műveleteiben Dr. Boldizsár Gábor HHDID3KSZ06 A tengeri hadászat elméleti alapjai Dr. Kaiser Ferenc HHDID3KSZ07 A hadtudomány fejlődésének lehetséges irányai, válaszok a globális kihívásokra Dr. habil. Gőcze István HHDID3KSZ08 A hadikultúrák fejlődése, jellemzőik, művelőik és megjelenésük a korszerű fegyveres Dr. Forgács Balázs küzdelemben HHDID3KSZ09 A fegyveres erő korszerűsítésének lehetőségei és Dr. Fregan Beatrix

5 a katonai stratégia kapcsolata az európai államokban HHDID3KSZ10 Korszerű lövészfegyverek és harceljárások Dr. Regényi Kund

6 Kódszám A tantárgyak megnevezése Tantárgyfelelős neve HHDID4000 VÉDELMI IGAZGATÁS ELMÉLETE KUTATÁSI TERÜLET VEZETŐ: DR. HORNYACSEK JÚLIA ŐRNAGY, EGYETEMI DOCENS, PHD HHDID4KO01 HHDID4KO02 HHDID4KO03 HHDID4KO04 HHDID4KO05 KOLLOKVIUMI TANTÁRGYAK (K) Hazánk egységes védelmi rendszere és annak komplexitása, tartalmának újszerű értelmezése A védelmi szervek, szervezetek helye, rendeltetése és feladatai a védelmi igazgatás rendszerében A közigazgatás és a védelmi igazgatás kapcsolatrendszere Köz- és védelmiigazgatás-tan A polgármesterek és az önkormányzatok védelmi igazgatási feladatai, a végrehajtás újszerű értelmezése Dr. Hornyacsek Júlia Dr. Hornyacsek Júlia Dr. habil. Lakatos Dr. habil. Lakatos Dr. Tóth Rudolf HHDID4KO06 A NATO polgári veszélyhelyzeti tervezés Dr. Ujházy HHDID4KO07 Közlekedésigazgatási feladatok sajátosságai a védelmi igazgatás rendszerében Dr. Szászi Gábor HHDID4KO08 A katasztrófavédelem hazai rendszere Dr. Pellérdi Rezső HHDID4KO09 Tűzvédelmi igazgatás Dr. Grósz Zoltán KUTATÓI SZEMINÁRIUMOK (GYJ) HHDID4KSZ01 Különleges jogrend, minősített időszakok Dr. habil. Lakatos HHDID4KSZ02 A közigazgatási szervek különleges jogrendi Dr. habil. Lakatos működése HHDID4KSZ03 A polgári védelmi/katasztrófavédelmi feladatok Dr. Hornyacsek Júlia HHDID4KSZ04 A védelmi jellegű tudományos kutatás folyamata, követelményei és akadályozó tényezői Dr. Hornyacsek Júlia HHDID4KSZ05 A védelmi igazgatás és a védelmi tervek összefüggései Dr. Tóth Rudolf HHDID4KSZ06 Társadalmi szervezetek és védelmi igazgatás Dr. Ujházy HHDID4KSZ07 A közlekedési rendszer védelmi felkészítésének és működtetésének gyakorlata a védelmi igazgatás Dr. Szászi Gábor rendszerében HHDID4KSZ08 A tűzoltás elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Komjáthy

7 Kódszám A tantárgyak megnevezése Tantárgyfelelős neve HHDID5000 HADMŰVÉSZET ELMÉLETE KUTATÁSI TERÜLET VEZETŐ: Prof. Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár, akadémikus KOLLOKVIUMI TANTÁRGYAK (K) HHDID5KO01 Egyetemes hadművészet és hadtörténet Prof. Dr. Csikány Tamás HHDID5KO02 Magyar hadművészet a XIX. században Prof. Dr. Csikány Tamás HHDID5KO03 A hadtudomány fejlődésének lehetséges irányai, válaszok a globális kihívásokra Dr. Gőcze István HHDID5KO04 A katonai stratégiai gondolkodás Dr. Gőcze István HHDID5KO05 A magyar légierő története a kezdetektől Prof. Dr. M. Szabó Miklós HHDID5KO06 Egyetemes hadművészet és hadtörténet a XX. században Dr. Horváth Csaba HHDID5KO07 Magyar hadművészet és hadtörténet a XX. században Dr. Horváth Csaba HHDID5KO08 A magyar katonapolitika a XX. században Dr. Kaló József HHDID5KO09 A hadművészet története az első világháborútól a hidegháború végéig Dr. Kaló József HHDID5KO10 Tengeri haderők és tengeri hadműveletek története Dr. Kaiser Ferenc HHDID5KO11 A (had)műveleti szintű felderítő rendszerek elmélete Dr. Kis-Benedek József HHDID5KO12 Felderítő és információszerző rendszerek tervezése és működtetése Dr. Kis-Benedek József HHDID5KO13 A békeműveletek tüzérségi támogatása Dr. Szabó Tibor HHDID5KO14 A katonaföldrajzi támogatás elmélete Siposné Prof. Dr. Kecskeméthy Klára HHDID5KO15 A geoinformációs támogatás elmélete Siposné Prof. Dr. Kecskeméthy Klára HHDID5KO16 A földi telepítésű légvédelem elmélete és Dr. habil. Krajnc gyakorlata Zoltán HHDID5KO17 Légi műveletek elmélete és gyakorlata Dr. habil. Krajnc Zoltán HHDID5KO18 A NATO a hidegháborúban és a hidegháború időszaka után Dr. Nagy HHDID5KO19 A műszaki támogatás általános kiszolgáló támogató feladatai Dr. Szabó Sándor HHDID5KO20 A katonai táborok fizikai védelmével kapcsolatos műszaki feladatok Dr. Kovács Tibor HHDID5KO21 A Force Protection, mint a csapatok védelme érdekében kidolgozott komplex rendszabály Dr. Kovács Tibor HHDID5KO22 Oroszország katonai stratégiája, a Szovjetuniós és az oroszországi katonai föderáció Dr. Deák János

8 katonapolitikája, katonai stratégiái, háborúi és haderői az elmúlt századokban és napjainkban HHDID5KO23 Robbanóanyagok / robbanó harcanyagok alkalmazása, hatása, hatékonysága. Jellemzők meghatározása, robbanásfizikai és hiperszonikus Dr. Molnár aerodinamikai modellek alapján HHDID5KO24 A műszaki támogatás általános elmélete és gyakorlata Dr. Kovács Zoltán HHDID5KO25 A csapatok ABV-védelmének elmélete Dr. Berek Tamás HHDID5KO26 ABV-felmérés a Magyar Honvédségben Dr. Berek Tamás HHDID5KO27 ABV-mentesítés eljárásai Dr. Földi KUTATÓI SZEMINÁRIUMOK (GYJ) HHDID5KSZ01 A magyar katonai felső vezetés Prof. Dr. Csikány Tamás HHDID5KSZ02 Táborkari munka az 1848/49-es magyar Prof. Dr. Csikány szabadságharcban Tamás HHDID5KSZ03 A magyar katonai gondolkodás története Prof. Dr. M. Szabó Miklós HHDID5KSZ04 A magyar tiszti értékrend kialakulása és a Prof. Dr. M. Szabó tisztképzés története 1914-től napjainkig Miklós HHDID5KSZ05 Magyar tiszti értékrend és a tisztképzés története Prof. Dr. Csikány Tamás HHDID5KSZ06 A hidegháború korszakának egyetemes hadtörténete Dr. Kaiser Ferenc HHDID5KSZ07 A katonai igazságszolgáltatás története Dr. Kaló József HHDID5KSZ08 A magyar haderő központi szervei kialakulásuktól napjainkig Dr. Kaló József HHDID5KSZ09 A NATO számára stratégiai fontosságú régiók Siposné Prof. Dr. védelemföldrajzi értékelése Kecskeméthy Klára HHDID5KSZ10 Válságövezetek biztonságföldrajzi értékelése Siposné Dr. Kecskeméthy Klára HHDID5KSZ11 Haderőnemek, fegyvernemek és szakcsapatok a XX. század háborúiban Dr. Horváth Csaba HHDID5KSZ12 A Magyar királyi Honvédség között Dr. Horváth Csaba HHDID5KSZ13 A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok együttműködése műveleti területen Dr. Kis-Benedek József HHDID5KSZ14 Magyarország nemzeti katonai stratégiájának aktuális kérdései Dr. Deák János HHDID5KSZ15 A tüzérségi tűzeszközök és lőszerek fejlesztési tendenciái és lehetőségei Dr. Szabó Tibor HHDID5KSZ16 Korszerű műszaki technikai eszközök és harcanyagok Dr. Szabó Sándor HHDID5KSZ17 Az V. cikkely hatálya alá nem eső válságreagáló műveletek műszaki támogatása Dr. Szabó Sándor HHDID5KSZ18 A Force Protection (FP) feladatok végrehajtásának újszerű műszaki felszerelései, Dr. Kovács Tibor azok alkalmazásának elvei, lehetőségei HHDID5KSZ19 A hadtudomány rendszertana és kutatásmódszertana Dr. Gőcze István

9 HHDID5KSZ20 A katonaföldrajzi értékelések szükségessége, tartalma, elkészítésük módszerei Dr. Gőcze István HHDID5KSZ21 Az V. cikkely szerinti műveletek műszaki támogatása Dr. Kovács Zoltán HHDID5KSZ22 A csapatok összhaderőnemi alkalmazásának Dr. habil. Krajnc időszerű kérdései Zoltán HHDID5KSZ23 A légierő-csapatok alkalmazásának időszerű Dr. habil. Krajnc kérdései Zoltán HHDID5KSZ24 ABV-felderítés eszközei a Magyar Honvédségben Dr. Földi HHDID5KSZ25 Egyéni és kollektív AB-védelem Dr. Földi HHDID5KSZ26 Csapatok ABV-felkészítése Dr. Berek Tamás HHDID5KSZ27 ABV-fegyverek és veszélyes ipari anyagok Dr. Berek Tamás HHDID5KSZ28 A ruházat és a hőmérsékleti stressz szerepe a Magyar Királyi Honvédség katonái között a II. Dr. Révai Tamás világháborúban HHDID5KSZ29 A ruházat és a hőmérsékleti stressz szerepe a Magyar Királyi Honvédség katonái között a II. világháborúban Dr. Révai Tamás

10 Kódszám A tantárgyak megnevezése Tantárgyfelelős neve HHDID6000 VÉDELMI LOGISZTIKA ÉS VÉDELEMGAZDASÁG KUTATÁSI TERÜLET VEZETŐ: Prof. Dr. Báthy Sándor egyetemi tanár, CSc KOLLOKVIUMI TANTÁRGYAK (K) HHDID6KO01 Védelemgazdaságtan Dr. Király HHDID6KO02 A katonai logisztika 21. századi kihívásai és irányai Dr. Estók Sándor HHDID6KO03 Honvéd-egészségügyi ismeretek Dr. Kóródi Gyula HHDID6KO04 Katasztrófa-egészségügy Dr. Kóródi Gyula HHDID6KO05 Többnemzeti logisztikai támogatás Dr. Réger Béla HHDID6KO06 Védelemgazdaság Dr. Jászay Béla HHDID6KO07 Az állam honvédelmi szerepvállalása és a gazdasági koordinációs modellek kapcsolata Dr. Jászay Béla HHDID6KO08 Kontraktor logisztika Dr. Lakatos Péter HHDID6KO09 Katonai logisztikai támogatás doktrínális kérdései Dr. habil. Horváth Attila alezredes HHDID6KO10 Az aszimmetrikus hadviselés és a terrorizmus Dr. habil. Horváth közlekedési és logisztikai aspektusai Attila HHDID6KO11 Logisztikai támogatás doktrínális kérdései Dr. habil. Horváth Attila HHDID6KO12 Műveleti feladatok közlekedési támogatásának megszervezése Dr. Szászi Gábor HHDID6KO13 Egészségügyi biztosítás, támogatás elmélete és gyakorlata Dr. Svéd KUTATÓI SZEMINÁRIUMOK (GYJ) HHDID6KSZ01 A kritikus infrastruktúra elemei fejlesztési, beruházási, fenntartási kérdéseinek elemzése a Dr. Király védelmi képesség szempontjából HHDID6KSZ02 Tartalékgazdálkodás Dr. Jászay Béla HHDID6KSZ03 A beruházások gazdaságosságának vizsgálata, beszerzési tevékenység Dr. Jászay Béla HHDID6KSZ04 Műveleti ellátási lánc menedzsment fenntarthatósági aspektusa Dr. Lakatos Péter HHDID6KSZ05 Hadszíntérértékelés közlekedési és logisztikai Dr. habil. Horváth értékelése Attila HHDID6KSZ06 Kombinált szállítási technológiák katonai alkalmazási lehetőségei Dr. Szászi Gábor HHDID6KSZ07 Magyar katona egészségügy története Dr. Svéd HHDID6KSZ08 Protokollok tömegsérülések esetén Dr. Svéd

11 Kódszám A tantárgyak megnevezése Tantárgyfelelős neve HHDID7000 NEMZETBIZTONSÁG ÉS RENDVÉDELEM KUTATÁSI TERÜLET VEZETŐ: Dr. habil. Varga János főiskolai tanár PhD KOLLOKVIUMI TANTÁRGYAK (K) HHDID7KO01 Szervezett bűnözés Dr. Bebesi Zoltán HHDID7KO02 Narkóterrorizmus nemzetbiztonsági hatásai Dr. Bebesi Zoltán HHDID7KO03 Kihívások, kockázatok és fenyegetések nemzetbiztonsági aspektusai 2030-ig Dr. Resperger István HHDID7KO04 Aszimmetrikus hadviselés és terrorizmus jellemzői és nemzetbiztonsági hatásai a XXI. Dr. Resperger István században HHDID7KO05 Nemzetbiztonság rendvédelem Dr. Boda József HHDID7KO06 Nemzetbiztonsági szolgálatok nemzetközi Dr. habil Kis-Benedek együttműködésének elvi és gyakorlati kérdései József HHDID7KO07 A stratégiai hírszerzés elmélete és gyakorlata Dr. Kis-Benedek József HHDID7KO08 Új elemző-értékelő módszerek és modellek rendszere Dr. Vida Csaba HHDID7KO09 Az elemző-értékelő munka elmélete és gyakorlata Dr. Vida Csaba HHDID7KO10 Az állam elleni bűncselekmény Dr. Gál István HHDID7KO11 A pénzmosás, mint globális biztonságpolitikai kihívás Dr. Gál István HHDID7KO12 A terrorizmus finanszírozása Dr. Gál István HHDID7KO13 Az új kihívások kezelésének nemzetbiztonsági Dr. Tömösváry elmélete Zsigmond HHDID7KO14 Az új kihívások kezelésnek nemzetbiztonsági Dr. Tömösváry elmélete Zsigmond HHDID7KO15 A válságok hatása a felderítésre-hírszerzésre és a Dr. Tömösváry nemzetbiztonsági szolgálatokra Zsigmond HHDID7KO16 Az új nemzetbiztonsági kihívások összetett Dr. Tömösváry hatása a nemzetbiztonságra Zsigmond HHDID7KO17 Az elemző-értékelő munka elméleti és gyakorlati kérdései Dr.habil. Héjja István HHDID7KO18 Külföldi nemzetbiztonsági szolgálatok és tevékenységük gyakorlata Dr. habil. Héjja István HHDID7KO19 Államhatárok és a határőrizet története Prof. Dr. Sallai János HHDID7KO20 A háború rendészete Prof. Dr. Sallai János HHDID7KO21 Migrációs trendek az Európai Unióban és Görbe Attiláné Dr. Zán Magyarországon Krisztina HHDID7KO22 Migrációs folyamatok okai, tendenciái, Görbe Attiláné Dr. Zán sajátosságai Krisztina HHDID7KO23 Frontex helye, szerepe a Schengen Aquis Rendszerében Dr. Ritecz György HHDID7KO24 Határrendészeti kockázatelemzés Dr. Ritecz György HHDID7KO25 Az etika, erkölcs szerepe a rendészeti munkában Prof. Dr. Valcsicsák Imre

12 HHDID7KO26 Rendészeti szervek jogállása, szervezet az Európai Unióban Prof. Dr. Fórizs Sándor HHDID7KO27 Rendészeti szervek hazai és nemzetközi felkészítése Prof. Dr. Fórizs Sándor HHDID7KO28 Az európai bizottsági modell határigazgatási vonatkozásai Dr. habil. Varga János HHDID7KO29 Az Integrált Határigazgatási Modell Dr. habil. Varga János HHDID7KO30 A határrendészet törvényszerűségei, elvei, érvényesülése a schengeni viszonyok között Dr. habil. Kovács Gábor HHDID7KO31 Rendészeti szervek szervezés- és vezetéselmélete Dr. habil. Kovács Gábor HHDID7KO32 A vezetői tevékenység számítógépes és térinformációs támogatása Dr. Zsigovits HHDID7KO33 A polgári magyar állam rendvédelme Dr. Parádi József HHDID7KO34 A polgári magyar állam rendvédelmi testületeinek humán viszonyai Dr. Parádi József HHDID7KO35 A rendvédelmi szervek képzési rendszerének felépítése Dr. Gubicza József HHDID7KO36 A migráció és menekültügy Magyarországon Dr. Gubicza József HHDID7KO37 Rendészeti kommunikáció Dr. Molnár Katalin HHDID7KO38 A válságidőszaki és a válságkörzetekben folyó katonai és rendvédelmi tevékenységek Dr. Szilvágyi Tibor nemzetbiztonsági aspektusai HHDID7KO39 Biztonság és védelem vámhatósági feladatai Dr. Dézsi Zsolt HHDID7KO40 E-vám az elektronikus közigazgatásban Dr. Dézsi Zsolt KUTATÓI SZEMINÁRIUMOK (GYJ) HHDID7KSZ01 Narkóterrorizmus nemzetbiztonsági hatásai Dr. Bebesi Zoltán HHDID7KSZ02 Kihívások, kockázatok és fenyegetések nemzetbiztonsági aspektusai 2030-ig Dr. Resperger István HHDID7KSZ03 Aszimmetrikus hadviselés és terrorizmus nemzetbiztonsági hatásai Dr. Resperger István HHDID7KSZ04 Információ és tudásmenedzsment a szervezett Dr. habil Kis-Benedek bűnözés és a terrorizmus megelőzése József HHDID7KSZ05 A terrorizmus nemzetbiztonsági aspektusai, Dr. habil Kis-Benedek különös tekintettel a kockázatelemzésre József HHDID7KSZ06 Közép-Európa regionális biztonsági rendszerének és a közép-európai országok Dr. Vida Csaba elemző-értékelő szempontú értékelése HHDID7KSZ07 A nemzetközi kapcsolatok elméletének és a biztonsági elméletek új eredményeinek Dr. Vida Csaba alkalmazása az elemző-értékelő munka során HHDID7KSZ08 A terrorizmus elleni küzdelem biztonságpolitikai kérdései Dr. Gál István HHDID7KSZ09 A nemzetbiztonság helyzete Dr. habil. Héjja István HHDID7KSZ10 A nemzetbiztonsági szféra és a nyilvánosság Dr. habil. Héjja István HHDID7KSZ11 Az EU tagállamainak közbiztonsági rendszerei Prof. Dr. Sallai János HHDID7KSZ12 Bel- és igazságügyi (Shengen) együttműködés elmélete és gyakorlata Prof. Dr. Sallai János

13 HHDID7KSZ13 HHDID7KSZ14 HHDID7KSZ15 HHDID7KSZ16 HHDID7KSZ17 HHDID7KSZ18 HHDID7KSZ19 HHDID7KSZ20 Az idegenellenesség és a migráció összefüggései, a xenofóbia kialakulása és térnyerése Az államhatárok rendszere a mai Magyarországon Hazai és külföldi rendőri képzési programok elemzése A FRONTEX képzési egységének tevékenysége A határrendészeti szervek együttműködése a nem kormányzati szervekkel Vezetéselméleti modellek a rendészettudományi szerveknél A projektmenedzsment elméleti és gyakorlati kérdései a rendészeti szervek vonatkozásában A rendészeti informatikai alkalmazások és azok továbbfejlesztési lehetőségei, rendészeti térinformatika Görbe Attiláné Dr. Zán Krisztina Prof. Dr. Fórizs Sándor Prof. Dr. Fórizs Sándor Dr. habil. Varga János Dr. habil. Varga János Dr. habil. Kovács Gábor Dr. habil. Kovács Gábor Dr. Zsigovits HHDID7KSZ21 A Magyar Királyi Csendőrség Dr. Parádi József HHDID7KSZ22 Az Európai Unió és a migráció Dr. Gubicza József HHDID7KSZ23 Az alap és posztgraduális képzések megvalósulása a rendvédelmi szerveknél Dr. Gubicza József HHDID7KSZ34 Vámrendészet Dr. Dézsi Zsolt HHDID7KSZ25 Nemzetközi vámegyüttműködések Dr. Dézsi Zsolt HHDID7KSZ26 A határrendészet fejlesztési lehetőségei és forrásai Dr. Ritecz György HHDID7KSZ27 Migrációs földrajz és adatelemzés Dr. Ritecz György

14 Kódszám A tantárgyak megnevezése Tantárgyfelelős neve HHDID8000 VÉDELMI INFORMATIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETE KUTATÁSI TERÜLET VEZETŐ Dr. Fekete Károly egyetemi docens, PhD KOLLOKVIUMI TANTÁRGYAK (K) HHDID8KO01 Analóg és digitális hírrendszerek Prof. Dr. Rajnai Zoltán HHDID8KO02 Közfeladatot ellátó szervezetek információbiztonsága Dr. Kerti András HHDID8KO03 Hírrendszerek tervezési és szervezési feladatai Prof. Dr. Rajnai Zoltán HHDID8KO04 Katonai műveletek elektronikai hadviselés támogatása Prof. Dr. Haig Zsolt HHDID8KO05 Az MH válságreagáló műveleteinek híradó támogatása Dr. Farkas Tibor HHDID8KO06 Többnemzeti műveletek infokommunikációs támogatása Dr. Farkas Tibor HHDID8KO07 Elektronikai felderítés, támogatás Prof. Dr. Kovács HHDID8KO08 Összadatforrású felderítés Prof. Dr. Kovács HHDID8KO09 Informatikai biztonság Dr. Muha Lajos HHDID8KO10 Tábori, rendőrségi, katasztrófavédelmi és közigazgatási (e-kormányzati) informatikai Dr. habil. Négyesi Imre rendszerek HHDID8KO11 Hadszíntér digitalizáció Dr. Fekete Károly HHDID8KO12 Elektronikai ellentevékenység Dr. habil. Ványa HHDID8KO13 Elektronikai hadviselés Prof. dr. Haig Zsolt HHDID8KO14 Matematikai modellek és módszerek hadtudományi alkalmazása Prof. Dr. Munk Sándor HHDID8KO15 Az informatika eszközrendszere Prof. Dr. Munk Sándor HHDID8KO16 A védelmi informatika alapjai Prof. Dr. Munk Sándor KUTATÓI SZEMINÁRIUMOK (GYJ) HHDID8KSZ01 Nagysebességű harcászati hálózatok vizsgálata Prof. Dr. Rajnai Zoltán HHDID8KSZ02 Információbiztonsági kockázatelemzés Dr. Kerti András HHDID8KSZ03 Nem háborús katonai műveletek elektronikai hadviselési támogatása Prof. Dr. Haig Zsolt HHDID8KSZ04 Integrált katonai kommunikációs rendszerek Dr. Fekete Károly HHDID8KSZ05 Információs műveletek vezetésének kérdései Prof. Dr. Haig Zsolt HHDID8KSZ06 Informatikai rendszerek védelme Prof. Dr. Muha Lajos HHDID8KSZ07 Katonai döntéshozatali folyamat a híradó és informatikai rendszerek megszervezése során Dr. Farkas Tibor HHDID8KSZ08 Matematikai modellek, módszerek gyakorlati alkalmazása Prof. Dr. Munk Sándor HHDID8KSZ09 Védelmi informatikai rendszerek, alkalmazások Prof. Dr. Munk Sándor HHDID8KSZ10 Tábori, rendőrségi, katasztrófavédelmi és Dr. habil. Négyesi Imre

15 HHDID8KSZ11 HHDID8KSZ12 közigazgatási (e-kormányzati) informatikai rendszerek Korszerű katonai információs rendszerek Kiberhadviselés Prof. Dr. Kovács Prof. Dr. Kovács

16

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT 1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET Vezető: Prof. Dr. Szenes Zoltán CSc, egyetemi tanár 1. A NATO kollektív

Részletesebben

1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET

1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TÉMAKIÍRÁSA A 2015/16-OS ÉVRE (HM)=megjelölt témák lefedik a Honvédelmi Minisztérium által preferált témákat 1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET Kutatás terület vezető:

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 4 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4 4.

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet 1. Név (titulus) Szakterület Kutatási terület Oktatott tárgyak Dr. habil. Resperger István ezredes 2. Simon László alezredes, katonai elhárítás Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet aszimmetrikus

Részletesebben

KLHTK JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS KIADVÁNYTERVÉBE

KLHTK JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS KIADVÁNYTERVÉBE A 2009. ÉVRE TERVEZETT TUDOMÁNYOS KIADVÁNYOK (TANULMÁNY, KÖNYV, KONFERENCI, FOLYÓIRAT KÜLÖNSZÁM) 1. CÍME Társadalom és Honvédelem 2009. Terrorizmus-különszám Prof. Dr. Harai Dénes nyá. ezds. (szerk.) JELLEGE

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE 01. BIZTONSÁGELMÉLETEK TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Szenes Zoltán egyetemi

Részletesebben

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: TSZKP/1-262/2010. sz. példány Jóváhagyom! Egyetértek! Budapest, 2010. július - n Budapest, 2010. július - n.............................. Dr. Lakatos László

Részletesebben

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANTÁRGYAI ÉS KUTATÓI SZEMINÁRIUMAI TUDOMÁNYSZAKONKÉNT A 2008/2009. TANÉVRE 2 MAGYARÁZAT A Hadtudományi Doktori Iskola tantárgy-, és kutatói szeminárium kódjaihoz A tantárgykód

Részletesebben

Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ. Hadtudományi Doktori Iskola és a. DOSZ Hadtudományi Osztálya. tisztelettel meghívja Önt

Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ. Hadtudományi Doktori Iskola és a. DOSZ Hadtudományi Osztálya. tisztelettel meghívja Önt Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ A Hadtudományi Doktori Iskola és a DOSZ Hadtudományi Osztálya tisztelettel meghívja Önt a Hadtudomány és a 21. század című doktorandusz konferenciára.

Részletesebben

Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes

Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes Tudományos szakmai vitájának témája: A szakterületek közötti hatékonyabb együttműködés kínálta lehetőségek a katasztrófa-egészségügyben Nyilvános előadásának témája: Szűrővizsgálatok

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2016. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 3 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANTÁRGYAI ÉS TANTÁRGYTÍPUSAI KREDITEKKEL TANÉV

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANTÁRGYAI ÉS TANTÁRGYTÍPUSAI KREDITEKKEL TANÉV A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANTÁRGYAI ÉS TANTÁRGYTÍPUSAI KREDITEKKEL 2016-2017. TANÉV A KÉPZÉS TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ (KV) ÉS SZABADON

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS. PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS. PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2015 1 PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet PhD képzésre és egyéni

Részletesebben

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE Szerkesztette: Dr. Szilágyi Tivadar ezredes Budapest, 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. A TUDOMÁNYRÓL ÁLTALÁBAN... 3 1. A tudomány fogalma...3

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre 1 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet PhD képzésre és egyéni

Részletesebben

A tudomány, mint rendszer

A tudomány, mint rendszer A tudomány, mint rendszer TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY- ISMERET- SZOCIOLÓGIAI INTÉZMÉNY- TEVÉKENYSÉGI Tervezett és SZOCIOLÓGIAI rendszerezett megismerési, alkalmazási és elôrelátási mozzanatok összessége. EREDMÉNY-

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport 1) Az MH NTE alkalmazásának tapasztalatai az Afganisztáni Hadszíntéren (témavezető: Dr. Pohl Árpád) 2) Az Afganisztánban

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A ZMNE Katonai Műszaki Doktori Iskola tudományszakonként meghirdetett kutatási témái a 2009/2010-es tanévre: 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Alkalmazott hadtudomány tagozatban: I Fodor Dóra Konzulense: Dr. Forgács Balázs százados

Részletesebben

3. éves hallgatóink. Képzés kezdete: szeptember. Dr. Kobolka István/Dr. Héjja István. Dr. Matus János/Dr. Kaiser Ferenc

3. éves hallgatóink. Képzés kezdete: szeptember. Dr. Kobolka István/Dr. Héjja István. Dr. Matus János/Dr. Kaiser Ferenc Nappali ösztöndíjas képzésben lévők 3. éves hallgatóink Képzés kezdete: 2014. szeptember jelentkezés ideje 1. Dávid Ferenc 2. Hegedüs Zsuzsanna 3. Prohászka Petra 4. Szem Géza 5. Tóth László Stratégiaváltások

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI 01. Biztonságelméletek (biztonsági tanulmányok) tudományszak Szakvezető: Dr. Matus János egyetemi

Részletesebben

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Hadászat- és Hadelmélet Tanszék 1. A hadikultúrák megjelenése a modern hadügyben 2. A hadikultúrák elméleti kérdései 3. A gerilla hadviselés elméletének

Részletesebben

TÍPUSA. Dr. Temesi István, Dr. Horváth Attila, Dr. Szamel Katalin. Dr. Horváth Katalin, Dr. Kőnig Balázs, Törley Gábor, Dr.

TÍPUSA. Dr. Temesi István, Dr. Horváth Attila, Dr. Szamel Katalin. Dr. Horváth Katalin, Dr. Kőnig Balázs, Törley Gábor, Dr. SSZ. TANTÁRGY INTÉZET TANTÁRGY FELELŐS OKTATÓ(K) TÍPUSA FÉLÉV ÓRASZÁM Ö E Gy KREDI T 886 572 314 180 VIZSGAFORMA ELŐFELTÉTEL 1. 2. 3. 4. Közigazgatástudomány alapjai Magyar alkotmány- közigazgatástörténet

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre dr. Keszely László ezds. Karl Marx: A történelem ismétli

Részletesebben

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI 1. A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak

Részletesebben

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a Zsűri döntése alapján 1. Biztonságpolitika tagozatban: I Rajnai

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2016. november 24. Programfüzet Általános program Konferencia kezdete: 8:00 óra. Dékáni köszöntő és technikai

Részletesebben

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév 1. Mit értünk biztonságpolitika alatt? 2. Hogyan változott meg a biztonságnak, mint fogalomnak a tartalmi háttere az elmúlt 16

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVII. A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

MINTATANTERV ÉVFOLYAMONKÉNT (félévenként) ŐSZTŐL (LEVELEZŐSÖK)

MINTATANTERV ÉVFOLYAMONKÉNT (félévenként) ŐSZTŐL (LEVELEZŐSÖK) MINTATANTERV ÉVFOLYAMONKÉNT (félévenként) 2011-20. ŐSZTŐL (LEVELEZŐSÖK) Félév Kredit Követelmény Oktatók 1. I. ÉVF. 1. FÉLÉV 2011-20. ŐSZTŐL Biológiai alapismeretek 3 vizsga KTAK103 Galambos József Kémiai

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2013 PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre 1 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet PhD képzésre és egyéni

Részletesebben

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Dr. Hornyacsek Júlia

Részletesebben

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2008 A kiadványt szerkesztette: Dr. Padányi József mk. ezredes, egyetemi magántanár, intézményfejlesztési programvezető Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2008 Minden

Részletesebben

Tehetséggondozás a ZMNE n

Tehetséggondozás a ZMNE n Tehetséggondozás a ZMNE n A mentorálás gyökerei az antik korba nyúlnak vissza. A szó maga Homérosz Odüsszeiájának mentorából ered, aki bár a műben egy erőtlen öregember Athéné istenasszony segítségével

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Biztonságpolitika és Hadtörténelem tagozatban: II Bánki Szabolcs honvéd tisztjelölt

Részletesebben

M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVIII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA november 25. HELYE:

M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVIII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA november 25. HELYE: M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVIII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA 2015. november 25. HELYE: MH EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ előadóterem BUDAPEST, XIII. RÓBERT KÁROLY

Részletesebben

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere Állami Ünnepünk 2010. augusztus

Részletesebben

Biztonságpolitika és válságkezelés

Biztonságpolitika és válságkezelés Humánerőforrás gazdálkodás a központi közigazgatásban Biztonságpolitika és válságkezelés 2013. szeptember 26. STEFÁNIA PALOTA MEGNYITÓ Prof. Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes NKE NIT tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

Tantárgyfelelős oktató neve. Félévi köv. Kredit pont

Tantárgyfelelős oktató neve. Félévi köv. Kredit pont II. Szakmai törzstárgyak 2. Körny.tud. al.ism. modul I. Alapozó tárgyak 1. Természettudományi és informatikai alapismeretek modul A törzsanyag tantárgyainak megnevezése (alapozó és szakmai törzstárgyak)

Részletesebben

Heti Tantárgyfelelős. kódja. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G 3 NK Dr. Nagy Andrea X

Heti Tantárgyfelelős. kódja. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G 3 NK Dr. Nagy Andrea X Nemzetközi tanulmányok alapszak Szakirányok: EU tanulmányok, Kultúrdiplomácia, Nemzetközi logisztika 2006. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak felelős Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKA TANANYAG ÉS TEMATIKA BIZTONSÁG ÉS KONFLIKTUSOK A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK RENDSZERÉBEN. Összeurópai biztonsági struktúra

BIZTONSÁGPOLITIKA TANANYAG ÉS TEMATIKA BIZTONSÁG ÉS KONFLIKTUSOK A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK RENDSZERÉBEN. Összeurópai biztonsági struktúra BIZTONSÁGPOLITIKA TANANYAG ÉS TEMATIKA BIZTONSÁG ÉS KONFLIKTUSOK A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK RENDSZERÉBEN Összeurópai biztonsági struktúra Cél A megváltozott körülményekre, a radikálisan átalakuló nemzetközi

Részletesebben

ELŐSZÓ. Budapest, 2011. január 15. Nyári Éva ka. a Tudományszervező Központ mb. vezetője

ELŐSZÓ. Budapest, 2011. január 15. Nyári Éva ka. a Tudományszervező Központ mb. vezetője DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 3 3. A ZMNE doktori iskolái és a tudományszakok... 3 4. Jelentkezés

Részletesebben

Budapest, május 9.

Budapest, május 9. Budapest, 2013. május 9. A Budapesti Corvinus Egyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Szent István Egyetem és a Magyar tudományos Akadémia 2013. május 9-én tudományos konferenciát szervez Az éghajlatváltozás

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. november 27. A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA HELYE:

M E G H Í V Ó. 2013. november 27. A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA HELYE: M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA 2013. november 27. HELYE: MH EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ előadóterem BUDAPEST, XIII. RÓBERT KÁROLY KRT.

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I. elismerések adományozásáról

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I. elismerések adományozásáról HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I elismerések adományozásáról Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló

Részletesebben

01. Közjog és közigazgatás (közjogi alapok) kutatási terület. Vezető: Prof. Dr. Patyi András

01. Közjog és közigazgatás (közjogi alapok) kutatási terület. Vezető: Prof. Dr. Patyi András A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola Kutatási témái A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola kutatási területenként meghirdetett kutatási témái a 2014/2015. tanévre 01. Közjog és közigazgatás (közjogi

Részletesebben

MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12. szakmai-tudományos konferencia. 2012. november 21-22.

MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12. szakmai-tudományos konferencia. 2012. november 21-22. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG, MTA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12 szakmai-tudományos konferencia 2012.

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. Pécs 2014 PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. TANULMÁNYOK A BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK RENDÉSZETI VÁLASZOK CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak 2013. szeptembertől Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Képzési és kimeneti követelmények 1. Az új alapképzési

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak

Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak Specializációk: EU tanulmányok, Kultúrdiplomácia, Nemzetközi logisztika 2006. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak felelős felelős oktató Jogi alapismeretek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tárgy: A szavazás eredményének megállapítása a Választási Bizottság által

Jegyzőkönyv. Tárgy: A szavazás eredményének megállapítása a Választási Bizottság által Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Tárgy: A szavazás eredményének megállapítása a Választási Bizottság által Időpont: 2012. november 30. 9.00 Helyszín: Egyetemi Központ, Rektori tárgyalóterem (121.) Jelen vannak:

Részletesebben

A rendészeti szervek általános jellemzése

A rendészeti szervek általános jellemzése A rendészeti szervek általános jellemzése alapvetések A demokratikus államberendezkedés egyik alapelve, a jogszabályoknak alávetettség. Minden rendvédelmi, de különösen a fegyveres rendvédelmi szervek

Részletesebben

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1. Jogelőd intézmények - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar DR. KÁTAI-URBÁN LAJOS tű. alezredes egyetemi docens MKE Vegyipari Biztonságtechnikai Szakosztály Biztonságtechnika 2015. Továbbképző szeminárium Balatonalmádi, 2015. május 27. - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány:

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: I, Létesítményvédelem és biztonságvédelem tantárgyak körében: 1, Magánbiztonság

Részletesebben

NEMZETKÖZI KÖZSZOLGÁLATI KAPCSOLATOK MESTERKÉPZÉSI SZAK - Nemzetközi közigazgatási tanulmányok szakirány ELŐTANULMÁNYI REND

NEMZETKÖZI KÖZSZOLGÁLATI KAPCSOLATOK MESTERKÉPZÉSI SZAK - Nemzetközi közigazgatási tanulmányok szakirány ELŐTANULMÁNYI REND 2. sz. elléklet a e zetközi közszolgálati kapcsolatok esterképzés i tata tervéhez - Előta ul á yi re d NEMZETKÖZI KÖZSZOLGÁLATI KAPCSOLATOK MESTERKÉPZÉSI SZAK - Nemzetközi közigazgatási tanulmányok szakirány

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET KULTÚRÁJA KULTURÁLT RENDÉSZET CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2009

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁLLOMÁNYÁBAN TÉNYLEGESEN ELTÖLTÖTT SZOLGÁLATI IDEJE, VALAMINT EDDIG VÉGZETT EREDMÉNYES MUNKÁJA ELISMERÉSÉÜL ÁLLAMI ÜNNEPÜNK, 2016. AUGUSZTUS 20-A ALKALMÁBÓL

Részletesebben

A ZMNE OKTATÁSÁNAK HAGYOMÁNYOS RENDSZERE

A ZMNE OKTATÁSÁNAK HAGYOMÁNYOS RENDSZERE Dr. Szilágyi Tivadar Dr. Gőcze István A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGE A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem a Magyar Köztársaság a felkészítési rendszerében állami feladatként

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2013. 02. 07. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

Dr. Simicskó István, Magyarország honvédelemi minisztere, és Bozó Tibor dandártábornok parancsnok

Dr. Simicskó István, Magyarország honvédelemi minisztere, és Bozó Tibor dandártábornok parancsnok Kivonat Magyarország honvédelemi miniszterének 186/2016. számú határozatából, valamint a MH Altiszti Akadémia parancsnokának 750/2016. számú parancsából a személyi állományra vonatkozóan. A határozatokat,

Részletesebben

A ŐSZI INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFE- RENCIA EREDMÉNYEI

A ŐSZI INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFE- RENCIA EREDMÉNYEI A 2009. ŐSZI INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFE- RENCIA EREDMÉNYEI 1. Alkalmazott társadalomtudomány I. tagozatban II. helyezést ért el: Bene Viktória főhadnagy, a ZMNE BJKMK Védelmi igazgatási szak,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL)

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL) MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE beosztásában végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, a honvédelmi miniszter előterjesztésére ÁLLAMI ÜNNEPÜNK 2013. augusztus 20-a alkalmából KITÜNTETI A MAGYAR ÉRDEMREND

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 ZMNE DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 1 DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 ZMNE A kiadványt szerkesztette: Dr. Kállai Attila mk. ırnagy Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

Hiánypótló kiadvány az aszimmetrikus hadviselésről

Hiánypótló kiadvány az aszimmetrikus hadviselésről Hiánypótló kiadvány az aszimmetrikus hadviselésről A negyedik generációs hadviselésről szól az a kötet, amelyet április 20-án mutattak be a Stefánia Palotában. Dr. Kiss Álmos Péter Háború a nép között

Részletesebben

RENDÉSZETI KUTATÁSOK A RENDVÉDELEM FEJLESZTÉSE című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2011. június 23. PROGRAMJA

RENDÉSZETI KUTATÁSOK A RENDVÉDELEM FEJLESZTÉSE című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2011. június 23. PROGRAMJA RENDÉSZETI KUTATÁSOK A RENDVÉDELEM FEJLESZTÉSE című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2011. június 23. PROGRAMJA A konferencia célja: A rendészeti kutatások fogalmi és tevékenységi körének feltárásával

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetés ERDÉLYI LAJOS dandártábornoknak, a Honvéd Vezérkar, volt Személyzeti csoportfőnökének

Részletesebben

AJÁNLOTT TANTERV - EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK TELJES IDEJŰ (NAPPALI TAGOZATOS) KÉPZÉS

AJÁNLOTT TANTERV - EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK TELJES IDEJŰ (NAPPALI TAGOZATOS) KÉPZÉS TANTÁRGY TÁRGYKÓD INTÉZET TANTÁRGY FELELŐS OKTATÓ(K) TANTÁRGY TÍPUSA FÉLÉV ÓRASZÁM Ö E Gy KREDIT 71 57 14 120 VIZSGAF ORMA ELŐFELTÉTEL A diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga 5NK12NKO100M Nemzetközi

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése 2012. szeptember 10-14. Katasztrófavédelmi alapismeretek Jogszabályi alapok Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár Hazai jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011.

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG 2008.04.11. SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy 1 A KÖZELMÚLT 20 ÉVE 1987.07.01- től. 1991.11. 01-től. 1997.09. 01-től. 2007.01. 01-től. MN LÉRE PSÁG

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2009

Magyar Tudomány Ünnepe 2009 Magyar Tudomány Ünnepe 2009 E-VILÁGI TRENDEK Az internet hatása a társadalomra, a gazdaságra és a politikára tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán A konferencia védnöke: Prof. Dr.

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. KÁTAI-URBÁN Lajos tű. alezredes, PhD egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági szakértői napok Visegrád,

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIV.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIV. PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIV. Pécs 2013 PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIV. TANULMÁNYOK A VÁLTOZÓ RENDÉSZET AKTUÁLIS KIHÍVÁSAI CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Megfontoltan, de határozottan a Honvéd Vezérkar főnökének előadása a vezérkari tanfolyamon

Megfontoltan, de határozottan a Honvéd Vezérkar főnökének előadása a vezérkari tanfolyamon Megfontoltan, de határozottan a Honvéd Vezérkar főnökének előadása a vezérkari tanfolyamon 2013. március 25. A katonai felsőfokú vezetőképző tanfolyam túlnyomó többségükben ezredesi rendfokozatot viselő

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) KÓD CÍM ÓRA TELJ KR. OKTATÓ BTTR103BA Informatikai 2 koll. 2 Nemes Zoltán H. 14-16 XII BTTR116BA Történeti földrajz* 2 koll. 2 Szilágyi Zsolt K. 10-12

Részletesebben

Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve

Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú minősítés (szabadon választható tárgyak

Részletesebben

1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok

1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok 1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése - végzettségi szint:

Részletesebben

Katasztrófavédelmi online tudományos folyóirat ISSN I. évfolyam, 4. szám december

Katasztrófavédelmi online tudományos folyóirat ISSN I. évfolyam, 4. szám december Katasztrófavédelmi online tudományos folyóirat ISSN 2498-6194 I. évfolyam, 4. szám 2016. december Rádiós és Infokommunikációs Országos Egyesület Budapest Szerkesztőbizottság Elnök Dr. Hoffmann Imre tű.

Részletesebben

Közszolgálati Tisztviselők Napja június 30. BM központi épület márványaula

Közszolgálati Tisztviselők Napja június 30. BM központi épület márványaula Közszolgálati Tisztviselők Napja 2016. június 30. BM központi épület márványaula TISZTELT ÁLLAMTITKÁR ÚR! TISZTELT HELYETTES ÁLLAMTITKÁR ASSZONY! TISZTELT HELYETTES ÁLLAMTITKÁR ÚR! HÖLGYEIM ÉS URAIM, KEDVES

Részletesebben

Ph.D. ÉRTEKEZÉS. Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy

Ph.D. ÉRTEKEZÉS. Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Ph.D. ÉRTEKEZÉS Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy A Magyar Honvédség egészségügyi biztosítása elvének és gyakorlatának változásai, sajátosságai,

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája

Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája 1 Nemzeti Biztonsági Stratégia I. Magyarország biztonságpolitikai környezete II. Magyarország helye és biztonságpolitikai érdekei a világban III. A Magyarországot

Részletesebben

A KMDI AKTÍV HALLGATÓI (2013/2014) III. évfolyam. Kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében

A KMDI AKTÍV HALLGATÓI (2013/2014) III. évfolyam. Kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében III. évfolyam 1. Bán Attila II/EK A műszaki-technikai fejlődés kihatása a tüzérség alkalmazására, különös tekintettel a lövegcsövek gyártástechnológiájára Dr. Turcsányi Károly 2. Berki Gábor III/N A számítógép-hálózati

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Farkas Tibor főhadnagy:

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Farkas Tibor főhadnagy: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Farkas Tibor főhadnagy: A válságreagáló műveletek vezetését és irányítását támogató híradó- és informatikai

Részletesebben