PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre"

Átírás

1 DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2013

2 PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre 1 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet PhD képzésre és egyéni doktori felkészülésre a 2013 szeptemberétől kezdődő tanulmányi időszakra. Az NKE HHK a Magyar Akkreditációs Bizottság által elismert tudományágakban szervezett doktori képzést, illetve egyéni felkészülést követő fokozatszerzési eljárás alapján tudományos fokozatként, a nemzetközi ekvivalencia feltételeknek megfelelő PhD doktori fokozatot ítélhet oda. A doktori fokozat egy adott kutatási terület magas színvonalú ismeretét, annak új eredményekkel gazdagító művelését és az önálló kutatómunkára való alkalmasságot tanúsítja. A szervezett képzés és az egyéni felkészülés, oktatási, illetve kutatási terét az NKE HHK akkreditált doktori iskolái biztosítják. 1. A képzés célja A képzés célja a doktori (PhD) fokozathoz szükséges tudásszint és alapvető kutatói gyakorlat megszerzésének elősegítése, a tudományos kutatói utánpótlás biztosítása. 2. A képzési formák A doktori fokozat megszerzéséhez szükséges tudásszint elérhető: a) szervezett állami ösztöndíjas és önköltséges képzésben (36 hónap, 180 kredit) teljes idejű (nappali); b) szervezett önköltséges képzésben (36 hónap, 180 kredit) részidejű (levelező) képzés; egyéni képzés. c) egyéni önköltséges felkészülésben. Egyéni képzésre és egyéni felkészülésre legalább ötéves tudományos kutatói tevékenységgel rendelkező oktató, kutató pályázhat, ha jelentős saját tudományos eredményt és publikációs tevékenységet tud igazolni. A képzésben való részvétel feltételei (az egyéni felkészülésre történő felvételnél is az alábbi feltételek szerint kell eljárni): 1) felvételi pályázat benyújtása; 2) a kutatási terület és a téma vezetőjének befogadó nyilatkozata; 3) a felvételi bizottság meghallgatáson alapuló támogató javaslata; 4) a doktori iskolák javaslata és az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács (EDHT) döntése a felvételről; 5) a képzés és a kutatás pénzügyi forrásainak igazolt megléte. 3. Az NKE HHK doktori iskolái és kutatási területei I. Hadtudományi Doktori Iskola 1) Biztonsági tanulmányok; 2) A védelem társadalomtudományi kérdései; 3) Hadtudomány általános elmélete; 4) Védelmi igazgatás elmélete; 5) Hadművészet elmélete; 6) Védelmi logisztika és védelemgazdaság; 7) Nemzetbiztonság és rendvédelem; 8) A védelmi informatika és kommunikáció elmélete.

3 II. Katonai Műszaki Doktori Iskola 1) Katonai műszaki infrastruktúra elmélete; 2) Haditechnika és robotika; 3) Védelmi elektronika, informatika és kommunikáció; 4) Környezetbiztonság és katasztrófavédelem; 5) Közlekedési logisztika, védelemgazdaság; 6) Biztonságtechnika; 7) Védelmi igazgatás. Az adott tudományszakokon belül kutatási témák találhatók. 4. Jelentkezés a doktori képzésre A szervezett doktori képzésre és az egyéni felkészülésre történő jelentkezést az NKE Doktori Szabályzat 17. -ban meghatározott módon kell benyújtani a meghirdetett határidőig. A jelentkezési lap formáját a felvételi tájékoztató melléklete tartalmazza. Doktori képzésre mesterképzésben szerzett fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevéllel vagy azzal egyenértékű egyetemi szintű végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevéllel és legalább egy világnyelvből államilag elismert középfokú komplex típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkező pályázók jelentkezhetnek, akik előzetes tudományos tevékenységüket publikációkkal igazolják. A végzettséget, nyelvismeretet tanúsító hazai és külföldi oklevelek elismerése a Doktori Szabályzat 2. -ban felsorolt jogszabályok, valamint a évi C. törvény (a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről) alapján történik. 5. A pályázat benyújtásának határideje és módja 2 A kitöltött jelentkezési lapot az Intézmény rektorának címezve a honvédelmi és rendvédelmi szervek, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses állományú jelentkezői részéről a szolgálati út betartásával postai úton, vagy az Intézmény ügyviteli rendszerén, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell az NKE Tudományszervező Központba (H-1101 Budapest, Hungária krt ) eljuttatni vagy személyesen leadni. A jelentkezést tartalmazó borítékot a JELENTKEZÉS DOKTORI KÉPZÉSRE felirattal is el kell látni. A felvételi pályázat benyújtásának határideje július 30. Csak a személyesen július 30-án munkaidőben eljuttatott, illetve a postai és ügyviteli úton július 30-án éjfélig feladott anyagok kerülnek feldolgozásra; a késedelmesen eljuttatott pályázatok elutasításra kerülnek. A beérkezett pályázatokat az Egyetemi Tudományszervező Központ formai szempontból megvizsgálja. Esetleges hiánypótlásra a Doktori Felvételi Tájékoztató 9. pontja alapján pótfelvételire történő jelentkezés esetén nincs lehetőség. 7. A felvételi meghallgatás A pályázati felhívásban meghatározott feltételeket teljesítő jelentkezőket a doktori iskolák vezetői augusztus 23-án felvételi meghallgatásra hívják be. A felvételi meghallgatás célja a jelentkező habitusának, addigi tudományos tevékenységének és a kutatandó témával kapcsolatos elképzeléseinek megismerése.

4 8. A felvételi eljárás értékelési rendje A felvételi meghallgatást követően a felvételi bizottság a Doktori Szabályzat 19. alapján értékeli a jelentkezőt. A sikeres felvételhez nappali és levelező képzésnél legalább 60, egyéni képzésnél legalább 70, egyéni felkészülés esetén legalább 80 pont szükséges. Ezen pontértéken belül a habitusra nappali és levelező képzésnél 20, egyéni képzésnél 25, egyéni felkészülés esetében 30 pont, és az addigi tudományos tevékenység értékelési területein nappali és levelező képzésnél 25, egyéni képzésnél és egyéni felkészülés esetén pont elérése kötelező. A felvételi bizottság véleményt formál a pályázók alkalmasságáról, és azt a sorrend megállapításával továbbítja az EDHT-hoz. A EDHT szeptember 11-én dönt a pályázó felvételéről, illetve kérelmének elutasításáról. 9. A felvételi jelentkezés és a doktori képzés díja A doktori képzésre történő jelentkezés díja a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 423/2012. (XII.29.) számú Kormányrendelet alapján Ft. (A felvételi eljárási díjat a következő számlaszámra kérjük átutalni: ) Az oktatáshoz kapcsolódó önköltség díját a Gazdálkodási Szabályzat, valamint az Egyetemi Térítési és Juttatási Szabályzat előírásai alapján az Egyetem rektora rektori utasításban állapítja meg. Az idegen nyelvű költségtérítéses képzési és felkészülési formára jelentkezők a magyar nyelvű megfelelő díjak kétszeresét térítik meg. A 36/2012. számú Rektori utasítás a 2012/2013-as tanévben fizetendő térítések összegéről szóló 25/2012. számú rektori utasítás módosításáról alapján a doktori képzés díjai: - szervezett önköltséges képzésben teljes idejű (nappali) képzés: Ft/félév. részidejű (levelező) képzés: Ft/félév. egyéni képzés: Ft/félév. - egyéni önköltséges felkészülésben: Ft/félév. 11. A doktori képzésért felelős koordináló szervek és vezetőik AZ INTÉZMÉNY EGYETEMI DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCSA Tel.: (+36-1) HM telefon: Fax: (+36-1) HM fax: Cím: 1101 Budapest, X. Hungária krt Levelezési cím1581 Budapest Pf.: 15. Honlap: NKE EGYETEMI TUDOMÁNYSZERVEZŐ KÖZPONT Páll Kata Tel.: (+36-1) ; HM Fax: (+36-1) ; HM Cím: 1101 Budapest, X. Hungária krt A. épület, II. emelet, 248. iroda Levelezési cím: 1581 Budapest Pf.: Honlap: 3

5 HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Vezető: Prof. Dr. Csikány Tamás ezredes, DSc Tel.: (+36-1) ; HM Cím: 1101 Budapest, X. Hungária krt A. épület, III. emelet, 314. iroda Levelezési cím: 1581 Budapest, Pf.: KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Vezető: Prof. Dr. Haig Zsolt okl. mk. ezredes, PhD Tel.: (+36-1) ; HM ; Fax: (+36-1) ; HM ; Cím: 1101 Budapest, X. Hungária krt A. épület, VII. emelet, 723. iroda Levelezési cím: 1581 Budapest, Pf

6 A Hadtudományi Doktori Iskola kutatási témái A Hadtudományi Doktori Iskola kutatási területenként meghirdetett kutatási témái a 2013/2014. tanévre: 01. Biztonsági tanulmányok kutatási terület Vezető: Dr. Szenes Zoltán egyetemi tanár, CSc 1. A biztonságpolitika elméleti és gyakorlati kérdései Témavezető: Dr. Gazdag Ferenc, DSc 2. A nemzetközi politika és a nemzetközi gazdaság összefüggései és hatása a biztonságra Témavezető: Dr. Matus János, DSc 3. Globális biztonsági kihívások Témavezetők: Dr. Kaiser Ferenc, PhD Dr. Szenes Zoltán, CSc 4. Az Európai Unió közös kül-, biztonság és védelempolitikája Témavezető: Dr. Gazdag Ferenc, DSc 5. A NATO átalakításának feladatai. Témavezetők: Dr. Szenes Zoltán, CSc Dr. Ujj András, CSc 6. Védelempolitika nemzetközi trendjei, hazai megvalósulása. Témavezetők: Dr. Szenes Zoltán, CSc Dr. Kaiser Ferenc, PhD 7. A regionális biztonság kérdései. Témavezetők: Dr. Rácz Lajos, PhD (Ázsia) Dr. P. Szabó Sándor PhD (Ázsia) Dr. N. Rózsa Erzsébet, PhD (Közel-Kelet) Dr. Tálas Péter, CSc (Balkán) 8. Fegyverzet-ellenőrzés, leszerelés és a biztonság. Témavezetők: Dr. Nagy László, DSc Dr. N. Rózsa Erzsébet, CSc 9. A terrorizmus biztonságpolitikai összefüggései. Témavezető: Dr. Tálas Péter, CSc 02. A védelem társadalomtudományi kérdései kutatási terület Vezető: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár, CSc 1. A globális problémák (túlnépesedés, nemzetközi migráció, klímaváltozás, kisebbségi kérdés) hatása a biztonságra és a fenntartható fejlődésre. Témavezetők: Dr. Szabó A. Ferenc, CSc 2. Egy-egy ismert politikai gondolkodó biztonságpolitikai nézeteinek összefoglalása és értékelése (Huntington, Brzezinski, Kissinger, John Lukács, Bibó István, Konrád György, Makkai János stb.). Témavezető: Dr. Szabó A. Ferenc, CSc 5

7 3. A roma kérdés biztonságpolitikai aspektusból. Témavezető: Dr. Szabó A. Ferenc, CSc 6 4. A magyar rendszerváltozás és politikai intézményrendszer (Országgyűlés és bizottságai, önkormányzatok stb.) politikaelméleti és politikatörténeti kérdései. Témavezető: Dr. habil. Beréti László, PhD 5. A nemzeti, az etnikai kisebbségek és a multietnicitás-multikulturalitás politikaelméleti és biztonsági kérdései. Témavezető: Dr. habil. Beréti László, PhD 6. A katonai büntetőjog aktuális kérdései. Témavezető: Dr. Bódi Stefánia, PhD 7. Az emberi jogok problematikája és korlátozásai. Témavezető: Dr. Bódi Stefánia, PhD 8. A béketámogató műveletek katonaszociológiai aspektusai. Témavezető: Dr. Kiss Zoltán László, PhD 9. A hivatásos és a szerződéses állomány pályaelhagyásának alakulása, okai és következményei. Témavezető: Dr. Kiss Zoltán László, PhD 10. A magyar CIMIC és PSYOPS kapacitás kiépítésének és működésének sajátosságai, valamint a működtetésével kapcsolatos kihívások. Témavezető: Dr. Kiss Zoltán László, PhD 11. A nők szerepének változása, valamint történeti és strukturális megközelítése a haderőben és a rendvédelmi szerveknél. Témavezető: Dr. Kanyó Mária, PhD 12. A humán tudományok szerepe és jelentősége a katonai felsőoktatásban. Témavezető: Dr. Harai Dénes, CSc 13. A kommunikáció és kultúra kérdései a hadseregben. A multikulturalizmus katonai vetületei. A személyközi és kultúraközi kommunikáció, hivatástudat, értékrend arculat. PR stratégiák a honvédségnél, rendőrségnél, valamint vám- és pénzügyőrségnél. Témavezető: Dr. Vincze Lajos, CSc 14. Válsággócok kultúrtörténeti háttere. Témavezető: Dr. Törő Lajos, PhD 15. Etika és katonai cselekvés. A fegyveres testületek. Az értékrend kutatások rendvédelmi hasznosítása. A katonai érték- és értékrend problematikája és annak erkölcsi vonatkozásai az ezredfordulón. Témavezető: Dr. Himmer Péter, PhD 16. A közszolgálat és etika elméleti és gyakorlati kérdései a fegyveres és rendvédelmi szervezeteknél. Témavezető: Dr. Himmer Péter, PhD 17. Az erőszak, a háború és béke elméleti kérdései. A délszláv válságok kulturális-, civilizációs háttere. Témavezető: Dr. Törő Lajos, PhD

8 7 18. A keresztény és az iszlám kultúra viszonya a konfliktusokhoz és a háborúhoz. A terrorizmus problematikája. Témavezető: Dr. Törő Lajos, PhD 19. A kompetencia-fejlesztés lehetőségei és tapasztalatai egyes rendvédelmi szervek hivatásos állománya körében. Témavezető: Dr. Szabó Szilvia, PhD 20. A katonai pálya motiválásának empirikus vizsgálata. Témavezető: Dr. Szelei Ildikó, PhD 21. A XXI. század parancsnokának jellemző vonásai, értékközvetítő szerepe. Témavezető: Dr. Harai Dénes, CSc 22. A NATO hadseregek oktatási-nevelési-képzési rendszerének elemzése, összehasonlítása. Témavezető: Dr. Harai Dénes, CSc 23. A katonai vezetők viselkedés-befolyásolás módszereinek elemzése. Témavezető: Dr. Szelei Ildikó, PhD 24. A katonai műveletek lélektani vonatkozásai. Témavezető: Dr. Bolgár Judit, CSc 25. A hadtudomány társadalom- és szervezet pszichológiai kérdései. Témavezető: Dr. Bolgár Judit, CSc 26. A védelmi tevékenység foglalkozás-pszichológiai kérdései. Témavezető: Dr. Bolgár Judit, CSc 27. Normasértő cselekmények (fegyelemsértés, szabálysértés, bűncselekmény, korrupció) tendenciái a szerződéses állomány körében. Témavezető: Dr. Kanyó Mária, PhD 03. A hadtudomány általános elmélete kutatási terület Vezető: Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc 1. A hadtudomány fejlődésének lehetséges irányai, a hadügy és a politika viszonya a demokratikus társadalmakban Témavezetők: Dr. Szternák György, CSc Dr. Fregán Beatrix, PhD 2. A hadászat, hadművelet és harcászat elmélete és gyakorlata napjaink háborús- és nem háborús katonai műveleteiben. Témavezetők: Dr. Szternák György, CSc Dr. Forgács Balázs, PhD 3. A háború és a fegyveres küzdelem megjelenése a hadtudományban és napjaink katonai konfliktusaiban. Témavezető: Dr. Németh József Lajos, PhD

9 4. Az ENSZ, EBESZ és EU vezette válságkezelő műveletek elmélete és gyakorlata. Témavezető: Dr. Padányi József, DSc 5. A civil-katonai együttműködés (CIMIC) és a humanitárius szervezetek helye, szerepe a katonai műveletekben. Témavezetők: Dr. Padányi József, DSc Dr. Fischl Vilmos, PhD 6. A nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem elmélete és gyakorlata. Az aszimmetrikus hadviselés és a terrorizmus. Témavezető: Dr. Resperger István PhD 7. Napjaink fegyveres konfliktusainak vizsgálata a hadtörténeti tapasztalatok tükrében. Témavezető: Dr. Horváth Csaba, CSc 8. A többnemzeti, összhaderőnemi műveletek elméletének és gyakorlatának haditengerészeti jellemzői. Témavezető: Dr. Kaiser Ferenc, PhD 9. A 21. század műveleti környezete, a humán környezet és a katonai erő kapcsolata műveletek során. Témavezető: Dr. Boldizsár Gábor, PhD 10. Az államépítés katonai feladatai, alapvetően a közigazgatási, gazdasági és biztonsági dimenziókban. Témavezető: Dr. Boldizsár Gábor, PhD 04. Védelmi igazgatás elmélete kutatási terület Vezető: Dr. habil. Lakatos László egyetemi docens, PhD 1. Nukleáris létesítmények elleni terrorcselekmények hatásainak felszámolására irányuló katasztrófavédelmi feladatok kutatása. Témavezető: Dr. Solymosi József, DSc 2. A NATO és EU követelmények megjelenése a honvédelmi tevékenységben, kihatásának elemzése az egész magyar társadalmat illetően. A szakmai követelményrendszer megalkotása a szervezetek technikai fejlesztéséhez. Témavezető: Dr. Hülvely Lajos, PhD 3. Megyei és helyi Védelmi Bizottságok feladatai veszélyhelyzet esetén és a végrehajtás eszközrendszere. Témavezető: Dr. Nagy Lajos, PhD 4. A honvédelem hazai rendszere. A védelmi igazgatás helye és szerepe a honvédelem rendszerében. Témavezető: Dr. Lakatos László, PhD 5. A védelmi szakemberek pszichés terhei katasztrófák során, a káros következmények elleni védelem lehetséges formái, módszerei. Témavezető: Dr. Hornyacsek Julia, PhD 8

10 05. Hadművészet elmélete kutatási terület Vezető: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár, akadémikus 1. Az önkéntesség és hadkötelezettség a magyar történelemben. Témavezető: Dr. Csikány Tamás, DSc 2. A XIX. század európai és magyar hadügye. Témavezető: Dr. Csikány Tamás, DSc 3. Hadtörténelmi események rekonstruálása terepen folytatott kutatásokkal. Témavezető: Dr. Négyesi Lajos, PhD 4. A magyar királyi Honvéd Légierő története. Témavezető: Dr. Szabó Miklós, akadémikus 5. A magyar katonai felsőoktatás múltja, jelene és jövője. Témavezető: Dr. Szabó Miklós, akadémikus 6. A II. világháború, valamint az 1945 utáni helyi háborúk a hadművészeti elvek és fegyverrendszerek változásának tükrében. Témavezető: Dr. Horváth Csaba, CSc 7. A Magyar Honvédség harceljárása, szervezési és technikai változásai a XX. században. Témavezető: Dr. Horváth Csaba, CSc 8. A magyar hadsereg haderőinek és fegyvernemeinek, illetve alakulatainak története a XIX. - XX. században. Témavezető: Dr. Csikány Tamás, DSc 9. A szárazföldi csapatok fejlődésének irányai és tartalma a XXI. században. Témavezető: Dr. Resperger István, PhD 10. A nemzetközi szervezetek által vezetett műveletek kiemelten ezek műszaki támogatásának tapasztalatai. Témavezető: Dr. Padányi József, DSc 11. A légierő csapatok (légvédelmi rakéta-, repülő-, és légtérellenőrző csapatok) harcászatának (alkalmazásának) fő kérdései a háborús- és a nem háborús katonai műveletek során. Témavezető: Dr. habil. Krajnc Zoltán, PhD 12. A légierő vezetésének és irányításának fő kérdései, részvétele az összhaderőnemi műveletekben és tűztámogatásban. Témavezető: Dr. habil. Krajnc Zoltán, PhD 13. A légierő alkalmazásának lehetőségei válságreagáló műveletekben és aszimmetrikus hadviselés viszonyai között. A magyar légierő csapatainak részvétele nemzetközi missziókban. Témavezető: Dr. habil. Krajnc Zoltán, PhD 14. A háborús és az V. cikkelyen kívüli katonai műveletek műszaki támogatása. Témavezető: Dr. Szabó Sándor, CSc 9

11 15. A robbanózárak mentesítésének, hatástalanításának új módszerei és eszközei, különös tekintettel a humanitárius aknamentesítés és a békefenntartás sajátos követelményeire. Témavezető: Dr. Lukács László, CSc 16. A csapatok megóvásának (Force protection) műszaki támogatási feladatai. Témavezető: Dr. Kovács Zoltán, PhD 17. A NATO műveletekben felajánlható műszaki alegységek és eszközök vizsgálata a várható műszaki támogatási feladatok függvényében. Témavezető: Dr. habil. Horváth Tibor, PhD 18. Az V. cikkelyen kívüli katonai műveletek műszaki zárási feladatai, a zárak alkalmazásának korszerű elvei, módszerei. Témavezető: Dr. Kovács Zoltán, PhD 19. Az ABV környezetben folyó katonai műveletek lehetőségei a túlélés biztosítása mellett. Lehetséges ABV katasztrófák hatása a polgári lakosságra és a túlélés feltételeinek biztosítását elősegítő feladatok rendszerezése. Témavezető: Dr. Grósz Zoltán, PhD 20. Az ABV-védelmi biztosítás, támogatás elmélete és gyakorlata. A mentesítésben bekövetkezett technológiai változás hatása a csapatok tevékenységére különös tekintettel az új normák megállapítására. Témavezető: Dr. Berek Tamás, PhD 21. Az ABV felderítés és mentesítés aktuális kérdései, a technikai eszközrendszer fejlesztésének lehetőségei. Témavezető: Dr. Földi László, PhD 22. A válságkezelés és a béketámogató műveletek tűztámogatásának, kiemelten a tüzérségi tűztámogatás elvei, lehetőségei. Témavezető: Dr. Felházi Sándor, PhD 23. Korszerű automatizált harc- és tűzvezetési rendszerek alkalmazása és fejlesztésének lehetőségei a NATO, továbbá a világ fejlett haderőiben. Témavezető: Dr. Felházi Sándor, PhD Regionális körzetek védelemföldrajza. Témavezető: Siposné Dr. Kecskeméthy Klára, CSc 25. Válságkörzetek biztonságföldrajza. Témavezető: Siposné Dr. Kecskeméthy Klára, CSc 26. A katonaföldrajz térinformatikai alapjai, a katonaföldrajzi értékelések. Témavezető: Dr. habil. Gőcze István, PhD 06. Védelmi logisztika és védelemgazdaság kutatási terület Vezető: Dr. Báthy Sándor egyetemi tanár, CSc 1. A katonai logisztika általános és alkalmazott elmélete. Témavezető: Dr. Horváth Attila, CSc

12 2. Haditechnikai eszközök rendszeresítése, rendszerben tartása, rendszerből való kivonása. Témavezető: Dr. Kende György, DSc 3. Technikai támogatás elmélete és gyakorlata, a haditechnikai eszközök összehasonlítása és adott feladatra történő kiválasztása. Témavezető: Dr. Gyarmati József, PhD 4. A védelmi gazdálkodás, erőforrás és költség felhasználás hatékony megvalósításának módszertani lehetőségei. Témavezető: Dr. Balla Tibor, PhD 5. Katonai műveletek egészségügyi biztosítása. Katonai egészségügy sürgősségi betegellátásának elméleti és gyakorlati kérdései békében és műveletekben a NATO multinacionális egészségügyi biztosítás rendszerében. Témavezető: Dr. Svéd László, PhD 6. A harci stressz hatása a katonai műveletekben résztvevők harcképességére. Témavezető: Dr. Schandl László, PhD 7. A védelemgazdasági tervek és folyamatok elemzése. A védelemgazdasági rendszerek összehasonlító, controlling-szemléletű elemzése Témavezető: Dr. Jászay Béla, PhD A gazdasági biztonság és a védelmi potenciál összefüggései. Témavezető: Dr. Király László, CSc 9. A katonai alkalmazhatóságú eszközrendszerek teljes életciklusra vonatkoztatott költséghatékonyságának vizsgálata. Témavezető: Dr. Jászay Béla, PhD 10. Nem konvencionális módszerek a stresszhelyzet csökkentésére és az állóképesség fokozására hadszíntéren és békeidőszakban. Témavezető: Dr. Hegyi Gabriella, PhD 07. Nemzetbiztonság és rendvédelem kutatási terület Vezető: Dr. habil. Varga János főiskolai tanár, PhD 1. A magyar nemzetbiztonsági intézményrendszer stratégiai szintű vizsgálata: a szolgálatok működési feltételeiben, feladataiban, szervezésében, eszközrendszerében, tevékenységében, vezetésében, irányításában, felügyeletében, ellenőrzésében és együttműködésében bekövetkezett változások elemzése és értékelése, az elődszervezetek története. Témavezetők: Dr. Boda József, PhD Dr. Héjja István, CSc 2. A nemzetbiztonsági szemléletű elemzés-értékelés elméleti kérdései és gyakorlati módszertana. Témavezető: Dr. habil. Kis-Benedek József, PhD 3. A nemzetbiztonsági szolgálatok szerepvállalása és együttműködése a NATO és az EU előtt álló kihívások kezelésében. A Szövetség és az Unió felderítő-információs rendszere. Témavezető: Dr. Tömösváry Zsigmond, PhD

13 4. A nemzetbiztonsági célú titkos információgyűjtés elvei és szektor-specifikus (katonai/ polgári hírszerzés, elhárítás, alkotmányvédelem) sajátosságai. Témavezető: Dr. habil. Kis-Benedek József, PhD 5. Válságkörzetek elemzése Magyarország nemzetbiztonsága tükrében. Témavezetők: Dr. Héjja István, CSc, Dr. Szilvágyi Tibor, PhD 6. A nemzetbiztonsági szolgálatok feladatai a nemzetközi válságkezelésben és a békeműveletek támogatásában. Témavezetők: Dr. Boda József, PhD, Dr. habil. Kis-Benedek József, PhD 7. A titkos információgyűjtés és adatszerzés technikai biztosítása a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek számára. Témavezető: Dr. Boda József, PhD 8. Rendészeti elvek és eljárások, rendészeti szervezetek és intézmények, felkészítés az Európai Unióban. Témavezető: Dr. Fórizs Sándor, CSc 9. A rendvédelmi szervek gazdálkodása és logisztikai ellátása, a rendvédelmi technika és alkalmazási elmélete. Témavezető: Dr. Zsigovits László, PhD 10. Államhatár és a rendészeti szervek története. Települések, régiók kriminálföldrajza. Témavezető: Dr. Sallai János, PhD 11. Schengeni integráció és a határon átnyúló rendészeti együttműködés. Témavezető: Dr. Sallai János, PhD 12. A migráció, a menekültügy és a határrendészet kapcsolódása az Európai Unióban, szerepe a schengeni határellenőrzési rendszerben. Témavezető: Dr. Gubicza József, PhD 13. A rendvédelmi szervek felkészítési rendszere. Témavezető: Dr. Gubicza József, PhD 14. Az Európai Unió belső biztonsági stratégiájának megvalósulása és összefüggése a schengeni követelményeknek megfelelő határellenőrzéssel. Témavezető: Dr. habil. Varga János, PhD 15 Az Integrált Határigazgatás elmélete és gyakorlata. Az uniós határigazgatás és oktatásmódszertan terén kialakított gyakorlatok és nemzeti adaptálásuk lehetőségei. Témavezető: Dr. habil. Varga János, PhD 16. A rendvédelmi szervek fejlődésének történelmi összefüggései. A magyar állam rendvédelmi testületei, csapaterős tevékenységei a magyar rendvédelem történetében. Témavezető: Dr. Parádi József, CSc 17. A rendvédelmi szervezetek vezetési rendszere, a vezetési funkciók megvalósulásának tapasztalatai a gyakorlatban. Témavezető: Dr. Kovács Gábor, PhD 12

14 18. A korszerű vezetéstechnikai rendszerek alkalmazási lehetőségei a rendvédelmi szervezeteknél. Témavezető: Dr. Kovács Gábor, PhD 19. Rendvédelmi informatika, számítógépi döntéstámogatás, a felhő (cloud) alkalmazási lehetőségei. Témavezető: Dr. Zsigovits László, PhD 20. Térinformatika a rendvédelemben. Mapinfo térinformatikai szoftver alkalmazása a bűnügyi elemzésben. Témavezető: Dr. Zsigovits László, PhD 21. Az államhatárhoz kapcsolódó szervezett bűnözés megjelenési formái, jellemzői, sajátosságai. Témavezető: Dr. Gaál Gyula, PhD 22. A nemzetközi bűnügyi együttműködés rendszere, különös tekintettel a schengeni integrációra. Témavezető: Dr. Gaál Gyula, PhD 23. A migráció rendvédelmi kezelésének elméleti és gyakorlati fejlesztési lehetőségei. Témavezető: Dr. Hautzinger Zoltán, PhD 24. A katonai és rendvédelmi felelősség társadalomtudományi összefüggései. Témavezető: Dr. Hautzinger Zoltán, PhD 25. A közigazgatási és a rendészeti jog kapcsolata. Témavezető: Dr. Balla Zoltán, PhD 26. Az azonosítás és az azonosíthatóság kérdése a kriminalisztikában. Témavezető: Dr. Balláné Füszter Erzsébet, PhD A rendészeti tevékenység megjelenítése és kezelése a médiában Témavezető: Dr. Barabás Andrea Tünde, CSc 28. A büntetőjog szociológiájának alapvető kérdései. Témavezető: Dr. Blaskó Béla, CSc 29. Büntetőpolitika Tett Büntetés Témavezető: Dr. Blaskó Béla, CSc 30. A katasztrófavédelmi oktatáshoz kapcsolódó képzési formák, különös tekintettel a felsőfokú képzésekre, az eredményekre, a fejlesztés irányaira, céljaira, a tervezett megvalósítási lehetőségekre Témavezető: Dr. Bleszity János, CSc 31. A társadalmi sokszínűség kezelése Policing diversity Témavezető: Dr.Bodonyi Ilona, PhD 32. A közösségi rendészet (community policing) eszmerendszere és gyakorlati működése Témavezető: Dr. Christián László, PhD 33. A büntetés-végrehajtási szervezet rendszere, működése, korszerűsítési irányai Témavezető: Dr. Czenczer Orsolya, PhD

15 34. A büntetőeljárás egyes jogintézményeinek jellege, szerepe az eljárás eredményességének biztosításában. Témavezető: Dr. Fantoly Zsanett, PhD 35. A rendészeti stratégia elméleti megalapozása. Témavezető: Dr. Finszter Géza, DSc 36. A rendőri hatalomgyakorlás természete. Témavezető: Dr. Fogarasi Mihály, PhD A rendészet büntető eljárásjogi fejlesztési lehetőségei. Témavezető: Dr. Hautzinger Zoltán, PhD 38. A nemzetbiztonsági szolgálatok és egyéb titkos információgyűjtést végző szervek sajátos tevékenységei Témavezető: Dr. Héjja István, CSc 39. Multinacionális cégek jogkövetési gyakorlata, Témavezető: Dr. Irk Ferenc, DSc 40. Bevetési rendszerek, rendvédelmi erők alkalmazása. Témavezető: Dr. Kovács Gábor, PhD 41. Nők a magyar rendvédelemben Témavezető: Dr. Kozáry Andrea, CSc 42. A rendészeti szervek foglalkoztatási viszonyai és humánerőforrás gazdálkodása. Trendek, modellek nemzetközi összehasonlításban Témavezető: Dr. Linder Viktória, PhD 43. A gazdálkodó szervezetek jogutód nélküli megszűnéséhez kapcsolódó eljárások. Témavezető: Dr.Liszkayné Nagy Éva Katalin, PhD 44. A közlekedésbiztonság fokozásának jogi és rendészeti lehetőségei Témavezető: Dr. Major Róbert, PhD 45. A rendőri szakzsargon és tolvajnyelv szerepe a bűnüldöző munkában. Témavezető: Dr. Mátételkiné Holló Magdolna, PhD 46. A kommunikáció rendészetben játszott szerepe. Témavezető: Dr. Molnár Katalin, PhD 47. A rendészeti szervezeti kultúra Témavezető: Dr. Molnár Miklós, CSc 48. A gyermekvédelem rendészeti vonatkozásai gyermekjogi megközelítés. Témavezető: Dr. Németh Zsolt, PhD 49. Radikalizáció, terrorizmus, büntetés-végrehajtás (politikai és vallási radikalizáció a börtönökben). Témavezető: Dr. Ruzsonyi Péter, PhD 50. A reszocializáció jelentősége a büntetés-végrehajtásban. Témavezető: Dr. Ruzsonyi Péter, PhD

16 Bel- és igazságügyi együttműködés (schengeni integráció) elmélete és gyakorlata. Témavezető: Dr. Sallai János, PhD 52. Az időskori áldozattá válás demográfiai megközelítésben Témavezető: Dr. Sárkány István, CSc 53. A nemzetbiztonsági szolgálatok működése a demokratikus jogállamok keretei között Témavezető: Dr. Simicskó István, PhD 54. Rendészeti alkotmányosság alkotmányos rendészet Témavezető: Dr. Szigeti Péter, DSc 55. Radikális és szélsőséges megnyilvánulások Európában és az ezekhez kapcsolódó politikairendészeti válaszok Témavezető: Dr. Tarján Gábor, CSc 56. A rendészeti kommunikáció specifikussága, műfajai. Témavezető: Dr. Tolnainé Kabók Zsuzsanna, PhD 57. Etikai kódexek Európa rendőrségeinek életében. Témavezető: Dr. Valcsicsák Imre, CSc 08. A védelmi informatika és kommunikáció elmélete kutatási terület Vezető: Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár, PhD 1. A Magyar Honvédség, illetve a védelmi szféra tevékenységét támogató informatikai képességek, rendszerek, alkalmazások és eszközök. Témavezető: Dr. Munk Sándor, DSc 2. A Magyar Honvédség, illetve a védelmi szféra elektronikus információs rendszereinek védelme (területek, feladatok, módszerek és alkalmazások). Témavezető: Dr. Muha Lajos, PhD 3. A digitális tábori hírrendszerekre történő áttérés hatása a tábori híradás megszervezésére, a híradás szervezeti és tevékenység rendjére. Témavezető: Dr. Rajnai Zoltán, PhD 4. Információs műveletek elmélete. Témavezető: Dr. Haig Zsolt, PhD 5. Az elektronikai hadviselés korszerű elvei, eszközei. Témavezető: Dr. Ványa László, PhD 6. Speciális szárazföldi erők védelmét és képességeit növelő elektronikai eszközök alkalmazásának lehetőségei. A szárazföldi csapatok elektronikai védelmét biztosító eljárások. Témavezető: Dr. Vass Sándor, PhD 7. Összadatforrású felderítés. Témavezető: Dr. Kovács László, PhD 8. Hadszíntér digitalizáció és vezeték nélküli információs rendszerek. Témavezető: Dr. Rajnai Zoltán, PhD

17 9. A Hálózat Nyújtotta Képesség, hang, adat és kép integráció megvalósításának lehetőségei az MH kommunikációs rendszerében. Témavezető: Dr. Fekete Károly, PhD 10. Közigazgatási, rendőrségi és katasztrófavédelmi informatikai rendszerek hazai és külföldi tapasztalatai. Témavezető: Dr. Négyesi Imre, PhD 16

18 17 A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási területenként meghirdetett kutatási témái a 2013/2014. tanévre: 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete kutatási terület Vezető: Prof. dr. Lukács László egyetemi tanár, CSc 1. Nagy tömegek befogadására, elhelyezésére alkalmas táborok berendezésének infrastrukturális kérdései Témavezető: Dr. Baráth Sándor, CSc 2. Polgári és katonai repülőterek, valamint a légi közlekedést biztosító létesítmények létesítésének, építésének, fenntartásának és üzemeltetésének újszerű kérdései, figyelemmel az ICAO/EU szabályaira és a NATO előírásaira, valamint a környezetvédelem kérdéseire Témavezető: Dr. Baráth Sándor, CSc 3. A katonai objektumok és létesítmények elhelyezésének, tervezésének, kivitelezésének és gazdaságos üzemeltetésének kérdései, különös tekintettel a haderő átalakítására és a hivatásos haderőre történő áttérésből adódó követelményekre, valamint a missziós feladatok elhelyezési kérdéseire Témavezető: Dr. Kovács Ferenc, PhD 4. A kritikus infrastruktúra fogalmi rendszere, veszélyeztető tényezői, hazai és nemzetközi szabályozása, valamint védelmi képességeik növelése a nemzeti programmal szinkronban Témavezető: Dr. Kovács Ferenc, PhD 5. Védett létesítmények tervezésének, építésének és üzemeltetésének elméleti és gyakorlati kérdéseikülönös tekintettel a NATO tervezési alapelvekre és követelményekre- valamint az állami alkalmazásból kivont létesítmények további hasznosításának lehetőségeire Témavezető: Dr. Kovács Ferenc, PhD 6. Védett létesítmények üzemeltetésének elméleti és gyakorlati kérdései, különös tekintettel a NATO ajánlásokban szereplő alapelvekre Témavezető: Dr. habil. Kovács Tibor, PhD 7. Katonai és polgári robbantási és bontási feladatok újszerű értelmezése, különös tekintettel a polgári életben alkalmazott hatósági szabályokra, valamint a békefenntartó műveletek/katasztrófavédelmi feladatok sajátosságaira és a környezetvédelmi előírások betartására Témavezető: Dr. Lukács László, CSc 8. Bűnös célú/terrorista robbantások és az ellenük való védekezés lehetőségei Témavezető: Dr. Lukács László, CSc 9. A műszaki technikai eszközök és harcanyagok korszerűsítésének lehetséges irányai az ország védelmi képességének fejlesztése és a katasztrófavédelmi feladatok követelményeinek figyelembevételével Témavezető: Dr. Szabó Sándor, CSc 10. A kritikus infrastruktúrák katasztrófák hatásaival szembeni érzékenységének vizsgálata, állóképességük növelésének lehetséges formái, módszerei, a gyakorlati megvalósítás elvei és követelményrendszere Témavezető: Dr. Tóth Rudolf, PhD

19 02. Haditechnika és robotika kutatási terület Vezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly, DSc A fegyverzettechnikai fejlesztés, korszerűsítés (FEKOR) filozófiája és stratégiája, valamint a hatékonyságfokozás katonai, műszaki, gazdasági összefüggései Témavezető: Dr. Ungvár Gyula, DSc 2. Automatikus repülésszabályozó rendszerek tervezése Témavezető: Dr. Szabolcsi Róbert, PhD 3. A haditechnika üzemfenntartása (infrastruktúrája), műszaki, gazdasági, szervezeti és vezetési rendszereinek vizsgálata, elemzése és értékelése Témavezető: Dr. Turcsányi Károly, DSc 4. Minőségügy-katonai minőségügy, szabványosítás Témavezető: Dr. Turcsányi Károly, DSc 5. A műszaki technikai eszközök és harcanyagok korszerűsítésének lehetséges irányai a NATO követelmények figyelembevételével Témavezető: Dr. Szabó Sándor, CSc 6. A Magyar Honvédségben rendszeresített átkelő-, hídépítő gépek és eszközök alkalmazásának lehetőségei különleges viszonyok között Témavezető: Dr. Kovács Tibor, PhD 7. A haditechnikai kutatás és fejlesztés hazai és NATO (EU) elmélete és gyakorlata Theory and Practice of Research and Development (R&D) in Military Technology, Hungary and NATO. Témavezető: Dr. Kende György, DSc 8. Számítógéppel támogatott modellezés, tervezés, gyártás és felújítási technológiák, eljárások alkalmazása a haditechnikai fejlesztésekben, javítási technológiák kidolgozásában. Témavezető: Dr. Sipos Jenő, PhD 9. Az MH repülőcsapatai bázisszintű repülőműszaki biztosításának lehetőségei Témavezető: Dr. Óvári Gyula, CSc 10. Az MH katonai helikopterei alkalmazásának műszaki és üzembentartási kérdései Témavezető: Dr. Óvári Gyula, CSc 11. Haditechnikai eszközök fejlődése, harcászati-műszaki elemzése és értékelése Témavezető: Dr. Turcsányi Károly, DSc 12. Pilóta nélküli légijárművek tervezése és azok műveleti területi alkalmazása Témavezető: Dr. Szabolcsi Róbert, PhD 13. Haditechnikai eszközök összehasonlító elemzése Témavezető: Dr. Gyarmati József, PhD

20 A sakkjáték törvényszerűségeinek és informatikai hátterének lehetőségei a harcvezetés, a haditechnikai eszközök hatékony alkalmazása, a döntéshozatal, és a katonai felsőoktatás területén Studying chess and its information technology background to find analogies and application possibilities regarding battlefield operations, armaments development, decision making, military training and education Témavezető: Dr. Kende György, DSc 15. Military Robotics and Modern Control Engineering Témavezető: Dr. Szabolcsi Róbert, PhD 16. Korszerű szenzorok illetve az azok által szolgáltatott információk feldolgozása, valamint ezek haditechnikai alkalmazási lehetősége Témavezető: Dr. Gyulai Gábor, PhD 17. Bolyai János hadmérnök korszakalkotó életműve és hatása a műszaki és más tudományokra Témavezető: Dr. Ács Tibor, DSc 18. A műszaki harcanyagok korszerűsítésének lehetőségei Témavezető: Dr. Kovács Zoltán, PhD 19. Repülőfedélzeti fegyvertechnikai eszközök modernizációs lehetőségei Témavezető: Dr. Szilvássy László, PhD 03. Védelmi elektronika, informatika és kommunikáció kutatási terület Vezető: Prof. Dr. Haig Zsolt egyetemi tanár, PhD 1. Együtt települt "VHF,"L" ("S") és "X" hullámtartományú radarokból álló, hálózat-centrikus légtérellenőrző radar rendszer rendszer-elemeinek, elvárható képességeinek és rendszerparamétereinek meghatározása Network Centric (NC) aspects and requirements of the Collocated Multi-Band Radar System (CMBRS) Composed of "VHF,"L" ("S") and "X" Band Radars Témavezető: Dr. Balajti István, CSc 2. Nagyteljesítményű iker VHF radar rendszer hálózat-központú rendszerelemeinek, elvárható képességeinek és rendszerparamétereinek meghatározása Network Centric aspects and requirements of twin VHF Radar System Témavezető: Dr. Balajti István, CSc 3. "In Situ" radar performancia vizsgálatok Performance mesaurements of radar "In Situ" Témavezető: Dr. Balajti István, CSc 4. Korszerű technológiai eljárások a Magyar Honvédség stacioner hálózataiban Témavezető: Dr. Fekete Károly, PhD 5. A műholdas távközlésben alkalmazott VSAT alapú adatátvitel vételi lehetőségeinek vizsgálata Témavezető: Dr. Fekete Károly, PhD 6. Információs infrastruktúrák és rendszerek támadása és védelme Témavezető: Dr. Haig Zsolt, PhD 7. Az információs műveletekben alkalmazott eszközök, rendszerek és eljárások Témavezető: Dr. Haig Zsolt, PhD

21 20 8. A kriptográfia alkalmazása Témavezető: Dr. Kovács Attila, PhD 9. Kiberhadviselés módszerei és eszközrendszere Témavezető: Dr. Kovács László, PhD 10. Pilóta nélküli repülőgépek sárkány-, hajtómű-, fedélzeti elektronika-, hasznos teher- és földi irányító rendszereinek kutatása Research of Unmanned Aerial Vehicles: airframe, propulsion, avionics, payload, ground control station Témavezető: Dr. Makkay Imre, CSc 11. Az informatikai rendszerek védelme Témavezető: Dr. Muha Lajos, PhD 12. A kritikus információs infrastruktúrák védelme Témavezető: Dr. Muha Lajos, PhD 13. A Magyar Honvédség, illetve a védelmi szféra tevékenységét támogató informatikai rendszerek, alkalmazások és eszközök technikai kérdései Témavezető: Dr. Munk Sándor, DSc 14. Új generációs Internet-technológiákhoz, szolgáltatásokhoz kapcsolódó védelmi (katonai) feladatok Témavezető: Dr. Munk Sándor, DSc 15. Informatikai rendszerek a védelmi igazgatásban, valamint a rendőrségi, katasztrófavédelmi szervezetekben Témavezető: Dr. Négyesi Imre, PhD 16. A Magyar Honvédség tábori tevékenységét támogató informatikai képességek, rendszerek, alkalmazások és eszközök technikai kérdései Témavezető: Dr. Négyesi Imre, PhD 17. Korszerű rádiófrekvenciás eszközök, rendszerek, valamint eljárások katonai célú, illetve veszélyhelyzeti alkalmazása Témavezető: Dr. Németh András, PhD 18. Mikrovezérlők és programvezérelt áramkörök katonai és veszélyhelyzeti alkalmazása Témavezető: Dr. Németh András, PhD 19. Az e-tanulás (e-learning) és a távoktatás alkalmazása a katonai felsőoktatásban Use of e-learning and distance learning in military higher education Témavezető: Dr. Seres György, DSc 20. A katonai rendszerek modellezése Modelling of military systems Témavezető: Dr. Seres György, DSc 21. Az adathozzáférés, -kiértékelés, -módosítás, -másolás, -továbbítás biztonsági korlátai és lehetőségei, Web2 alkalmazások biztonsági vizsgálata Témavezető: Dr. Sipos Marianna, PhD

22 Szoftverek biztonsági megoldásainak kockázatelemzése, a különböző biztonsági megoldások összehasonlító elemzése, biztonsági eljárások, minták kidolgozása Témavezető: Dr. Sipos Marianna, PhD 23. Programstruktúrák, programozási technikák, működési elvek a kiberháború komplex támadó és védelmi szoftvereiben Témavezető: Dr. Sipos Marianna, PhD 24. Felderítő és elektronikai hadviselési eszközök, eljárások korszerűsítése szoftverrádió technológiával Témavezető: Dr. Ványa László, PhD 25. Szárazföldi, vízi és légi robottechnikai eszközök alkalmazása a hadseregben, a határőrizetben, és a katasztrófavédelemben Témavezető: Dr. Ványa László, PhD 26. A nagy számítási és tárolási igényű közigazgatási és védelmi célú feladatok megoldási lehetőségeinek vizsgálata fürtözött vagy elosztott számítási célú informatikai rendszeren. Gridek, clusterek, szuperszámítógépek. Témavezető: Tibenszkyné Dr. Fórika Krisztina, PhD 04. Környezetbiztonság és katasztrófavédelem kutatási terület Vezető: Dr. Földi László egyetemi docens, PhD 1. Az ivóvíz- és élelmiszer-gazdálkodás környezetbiztonsági kockázatai Témavezető: Dr. Berek Tamás,. PhD 2. A tűzoltó szervezetek ár- és belvízvédelmi felkészültségének kutatási a reagálási gyorsaság, az együttműködési készség, az ár- és belvízvédekezési jártasság, a felkészültség és technikai felszereltség alkalmassága alapján. Témavezető: Dr. habil. Bleszity János, főiskolai tanár 3. A Magyar Alumínium Termelő Kereskedelmi Zrt. vörösiszap tárolójának gátszakadása kapcsán jelentkezett katasztrófavédelmi feladatok kutatása, különös tekintettel a mentésre, kitelepítésre, mentesítésre és a helyreállításra. Témavezető: Dr. habil. Bleszity János, főiskolai tanár 4. A tűzoltás, mentési beavatkozások taktikáinak, eljárásainak, alkalmazott technikai eszközeinek fejlesztési lehetőségei. Témavezető: Dr. habil. Cziva Oszkár, PhD 5. A tűzoltói beavatkozások biztonságának növelése, eszközrendszerének kutatása. Témavezető: Dr. habil. Cziva Oszkár, PhD 6. Vegyi fegyverek elterjedésének korlátozására, ellenőrzésükre alkalmazható műszaki lehetőségek Témavezető: Dr. Földi László, PhD 7. Természeti és mesterséges katasztrófák, súlyos balesetek következményeinek leküzdése, különös tekintettel a modern műszaki lehetőségek alkalmazására. Témavezető: Dr. Földi László, PhD

23 8. Az ABV felderítés detektáló-, és azonosító eszközeinek kutatása, fejlesztése. Témavezető: Dr. Gyulai Gábor, PhD 9. Katasztrófavédelmi kárfelszámolási módszerek és eljárások kutatása. Témavezető: Dr. Halász László, DSc Dr. Kuti Rajmund, PhD 10. A lakosság és az anyagi javak védelmének elméleti és gyakorlati kérdései napjaink új kihívásainak tükrében Témavezető: Dr. Hornyacsek Júlia, PhD 11. A lakosságfelkészítés szerepe, alkalmazásának lehetőségei a lakosság önmentési készségének és biztonság-kultúrájának kialakítása és fejlesztése területén Témavezető: Dr. Hornyacsek Júlia, PhD 12. A fokozott stressz-terhelések pszichológiai és élettani hatásait mérő és értékelő rendszerek kutatása, fejlesztése Témavezető: Dr. Hullám István, PhD 13. Veszélyes tevékenységek biztonságos üzemeltetésére szolgáló megelőzési-, felkészülési és balesetelhárítási eljárás, eszközrendszer és módszertan kutatása és fejlesztése Témavezető: Dr. Kátai-Urbán Lajos, PhD 14. A magyar tűzoltóság szervezeti, irányítási rendszerének, technikai eszközrendszerének fejlesztési lehetőségei. Témavezető: Dr. Komjáthy László, PhD 15. A magyar tűzoltóság szervezeti, irányítási rendszerének, technikai eszközrendszerének fejlesztési irányai, a határmenti együttműködés lehetőségei a tűzvédelemben. Témavezető: Dr. Komjáthy László, PhD 16. A honvéd-, katasztrófa-egészségügyi ellátás rendező elvei és gyakorlata Témavezető: Dr. habil. Kóródi Gyula, PhD 17. A Magyar Honvédség helye és szerepe a katasztrófavédelemben. A védelmi igazgatás, a katasztrófavédelem és a katonai katasztrófavédelmi feladatok összefüggései. Témavezető: Dr. habil Lakatos László, PhD A katasztrófavédelmi igazgatás rendszerének vizsgálata. Témavezető: Dr. Muhoray Árpád, PhD 19. Nemzetközi kutatás-mentés katasztrófavédelmi vonatkozásai. Témavezető: Dr. Muhoray Árpád, PhD 20. Az önkormányzati ár-, és belvíz elleni védekezés feladatai korszerűsítésének lehetőségei. Témavezető: Dr. Muhoray Árpád, PhD 21. A tűzvédelmi törvény hatása a magyar tűzoltóság technikai eszköz fejlesztésére Témavezető: Dr. Nagy Lajos, PhD 22. A CBRN kockázatelemzés és értékelés nemzetközi és hazai módszereinek összehasonlító vizsgálata Témavezető: Dr. Pellérdi Rezső, PhD

24 A kritikus infrastruktúra, különösen a veszélyes ipari létesítmények biztonságának növelését szolgáló eljárás- és eszközrendszerek kutatása-fejlesztése Témavezető: Dr. Solymosi József, DSc. 24. A nukleáris biztonság és az energiabiztonság növelését szolgáló eljárás- és eszközrendszerek kutatása-fejlesztése Témavezető: Dr. Solymosi József, DSc. 25. Molekuláris biológiai és ökotoxikológiai módszerek alkalmazása talaj-és talajvíz tisztítási technológiák környezetbiztonsági szemléletű fejlesztésében Témavezető: Szoboszlay Sándor, PhD 26. A katasztrófák elleni védekezés komplex logisztikai támogatási rendszerének kutatása, a megvalósítás lehetséges formáinak, módszereinek, követelményrendszerének elemzése, a végrehajtás elméleti és gyakorlati kérdéseinek vizsgálata. Témavezető: Dr. Tóth Rudolf, PhD 27. Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek biztonsága. Témavezető: Dr. Vass Gyula, PhD 28. Nukleáris és radiológiai veszélyforrások kockázatelemzése, a védekezés eljárás- és eszközrendszerének kutatása. Témavezető: Dr. habil. Vincze Árpád, PhD 29. A relatív túlnyomás alkalmazása az épületek hő- és füstelvezetésében Témavezető: Dr. Zoltán Ferenc, PhD 30. A katasztrófavédelmi műveletirányítási rendszer fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdései. Témavezető: Dr. Kuti Rajmund, PhD 31. Új módszerek a személy azonosítására és a halál időpontjának megállapítására kriminális cselekmények és tömeges katasztrófák esetén Témavezető: Dr. habil. Huszár András, PhD 05. Katonai logisztika és védelemgazdaság kutatási terület Vezető: Dr. habil Horváth Attila egyetemi docens, CSc 1. A közlekedési hálózat fejlesztésének és fenntartásának védelmi követelményei és az ellátási láncok biztonsága Témavezető: Dr. habil. Horváth Attila, CSc 2. A közlekedési kritikus infrastruktúrák értelmezése és védelme Témavezető: Dr. habil. Horváth Attila, CSc 3. A Magyar Köztársaság védelemgazdasági stratégiája időszerű változásainak kutatása Témavezető: Dr. Nógrádi György, CSc 4. Katonai logisztikai folyamatok hatékonysági vizsgálata Témavezető: Dr. Réger Béla, CSc

25 5. A gazdasági biztonság összetevőinek megjelenése a különböző szintű stratégiákban Témavezető: Dr. Király László, CSc Hadszíntér előkészítéstől a kritikus infrastruktúra védelemig Témavezető: Dr. Király László, CSc 06. Biztonságtechnika kutatási terület Vezető: Prof. Dr. Berek Lajos egyetemi tanár, CSc 1. Repülőcsapatok katasztrófavédelmének biztonságtechnikai vonzatai. Témavezető: Dr. Jakab László, PhD 2. Repülőcsapatok tűzvédelmének biztonságtechnikai vonzatai. Témavezető: Dr. Jakab László, PhD 3. A repülő csapatok Force Protection-nak biztonságtechnikai vonzatai. Témavezető: Dr. Jakab László, PhD 4. Az objektumvédelem elmélete és gyakorlata. Témavezető: Dr. Berek Tamás, PhD 5. Épületbelsők tűzvédelmi jellemzőinek laboratóriumi vizsgálati eredményei, és a gyakorlati hasznosítás összefüggései. Témavezető: Dr. Beda László, PhD 6. Matematikai tűzmodellek alkalmazhatósága a megtörtént tüzek elemzésében. Témavezető: Dr. Beda László, PhD 7. A mérnöki szemléletű tűzkockázat elemzés magyarországi bevezetésének aspektusai. Témavezető: Dr. Beda László, PhD 8. Biztonságtechnika általános tudományos alapjai, a biztonságtechnika területei. Témavezető: Dr. Kiss Sándor, PhD 9. Koalíciós katonai (katonai/polgári) repülési feladatok során megoldandó repülésbiztonsági, biztonságtechnikai kérdések tudományos feldolgozása. Témavezető: Prof. dr. Óvári Gyula, CSc 10. A személy- és vagyonbiztonság területei, módszerei, végrehajtásának rendje. Témavezető: Prof. dr. Berek Lajos, CSc 11. Katasztrófák pusztító hatásai, az általuk sújtott (veszélyeztetett) területeken a mentés, a helyreállítás és az újjáépítés komplexitásának, a végrehajtás követelményrendszerének, gyakorlati megvalósításának vizsgálata és elemzése. Témavezető: Dr. Tóth Rudolf, PhD 12. Nem halálos fegyverek alkalmazásának elmélete és gyakorlati kérdései. Témavezető: Dr. Bartha Tibor, PhD 13. Katonai repülésben alkalmazott üzembentartási rendszerek, kiszolgálási elveinek vizsgálata és ezek hatása a repülésbiztonságra Témavezető: Dr Békési Bertold, PhD

26 14. Biztonságtechnikai szempontból fontos TeraHertzes detektorok előállításának és alkalmazásának feltételei Témavezető: Dr Békési Bertold, PhD 15. A repülésbiztonság meteorológiai aspektusai korszerű eljárások kidolgozása és alkalmazása a katonai repülés meteorológiai támogatásához Témavezető: Dr. Bottyán Zsolt, PhD 16. A pilóta nélküli légijármű rendszerek (UAS) alkalmazásának biztonsági aspektusai Témavezető: Dr. Palik Mátyás, PhD 17. A légiforgalmi szolgáltatás (Air Traffic Management - ATM) rendszerében megvalósuló folyamatok tudományos feldolgozása Témavezető: Dr. Palik Mátyás, PhD 18. A helikopterek stabilitása és kormányozhatóságának repülésbiztonsági összefüggései. Témavezető: Dr. Békési László, PhD 19. A helikopterek repülési üzemmódjai és ezek hatása a repülésbiztonságra. Témavezető: Dr. Békési László, PhD Védelmi igazgatás kutatási terület Vezető: Dr. habil. Grósz Zoltán egyetemi docens, PhD 1. A védelmi igazgatás feladatrendszerének, tevékenységi körének és működési mechanizmusainak elhelyezése a közszolgálati feladatrendszerben Témavezető: Dr. habil. Horváth László, PhD 2. A védelmi igazgatás alrendszereinek (honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófavédelmi, védelemgazdasági és lakosság ellátási) működési mechanizmusaiban megjelenő speciális feladatok ellátása különös tekintettel a mentésre, helyreállításra és a lelki gondozásra Témavezető: Dr. habil. Horváth László, PhD 3. A polgári védelem helye, szerepe és feladatai a honvédelem rendszerében. A civil szervezetek megnövekedett szerepe a lakosság veszélyhelyzet elhárítási feladataiban. Témavezető: Dr. habil. Horváth László, PhD 4. Döntés előkészítő módszerek és döntéshozatali folyamatok a védelmi igazgatásban. Témavezető: Dr. Koronváry Péter, PhD 5. Kockázatmenedzsment a védelmi szektorban. Témavezető: Dr. Koronváry Péter, PhD 6. Haderőszervezés és hadkiegészítés a honvédelmi igazgatásban. Témavezető: Dr. Hülvely Lajos, PhD 7. A honvédelmi igazgatás rendszere, annak feladatai az Alaptörvény és a kapcsolódó honvédelmi tárgyú jogszabályok, továbbá a Nemzeti Válságkezelési Rendszerrel szemben támasztott követelmények tükrében. Témavezető: Dr. habil. Lakatos László, PhD 8. A katasztrófavédelmi feladtok alapvető tartalmi változásainak elemzése Témavezető: Dr. habil. Grósz Zoltán, PhD

27 26 Mellékletek 1. számú: Jelentkezési lap doktori (PhD) képzésre (minta) 2. számú: Világnyelvek jegyzéke

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 4 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4 4.

Részletesebben

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT 1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET Vezető: Prof. Dr. Szenes Zoltán CSc, egyetemi tanár 1. A NATO kollektív

Részletesebben

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A ZMNE Katonai Műszaki Doktori Iskola tudományszakonként meghirdetett kutatási témái a 2009/2010-es tanévre: 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete

Részletesebben

01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete kutatási terület területvezető: Prof. Dr. Lukács László egyetemi tanár, CSc

01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete kutatási terület területvezető: Prof. Dr. Lukács László egyetemi tanár, CSc 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete kutatási terület területvezető: Prof. Dr. Lukács László egyetemi tanár, CSc Fsz. Értekezés címe Témavezető 1. Nagy tömegek befogadására, elhelyezésére alkalmas

Részletesebben

01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete kutatási terület területvezető: Prof. Dr. Szabó Sándor egyetemi tanár, CSc

01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete kutatási terület területvezető: Prof. Dr. Szabó Sándor egyetemi tanár, CSc 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete kutatási terület területvezető: Prof. Dr. Szabó Sándor egyetemi tanár, CSc Fsz. Értekezés címe Témavezető 1. Nagy tömegek befogadására, elhelyezésére alkalmas

Részletesebben

1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET

1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TÉMAKIÍRÁSA A 2015/16-OS ÉVRE (HM)=megjelölt témák lefedik a Honvédelmi Minisztérium által preferált témákat 1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET Kutatás terület vezető:

Részletesebben

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: TSZKP/1-262/2010. sz. példány Jóváhagyom! Egyetértek! Budapest, 2010. július - n Budapest, 2010. július - n.............................. Dr. Lakatos László

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre 1 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet PhD képzésre és egyéni

Részletesebben

ELŐSZÓ. Budapest, 2011. január 15. Nyári Éva ka. a Tudományszervező Központ mb. vezetője

ELŐSZÓ. Budapest, 2011. január 15. Nyári Éva ka. a Tudományszervező Központ mb. vezetője DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 3 3. A ZMNE doktori iskolái és a tudományszakok... 3 4. Jelentkezés

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANTÁRGYAI ÉS TANTÁRGYTÍPUSAI KREDITEKKEL TANÉV

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANTÁRGYAI ÉS TANTÁRGYTÍPUSAI KREDITEKKEL TANÉV A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANTÁRGYAI ÉS TANTÁRGYTÍPUSAI KREDITEKKEL 2016-2017. TANÉV A KÉPZÉS TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ (KV) ÉS SZABADON

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2016. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 3 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE 01. BIZTONSÁGELMÉLETEK TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Szenes Zoltán egyetemi

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

SZABADON VÁLASZTHATÓ KUTATÁSI STÚDIUM TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT: BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK

SZABADON VÁLASZTHATÓ KUTATÁSI STÚDIUM TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT: BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK SZABADON VÁLASZTHATÓ KUTATÁSI STÚDIUM TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT: Kódszám A tantárgyak megnevezése Tantárgyfelelős neve HHDID1000 BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET VEZETŐ: Prof. Dr. Szenes

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS. PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS. PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2015 1 PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet PhD képzésre és egyéni

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport 1) Az MH NTE alkalmazásának tapasztalatai az Afganisztáni Hadszíntéren (témavezető: Dr. Pohl Árpád) 2) Az Afganisztánban

Részletesebben

KLHTK JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS KIADVÁNYTERVÉBE

KLHTK JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS KIADVÁNYTERVÉBE A 2009. ÉVRE TERVEZETT TUDOMÁNYOS KIADVÁNYOK (TANULMÁNY, KÖNYV, KONFERENCI, FOLYÓIRAT KÜLÖNSZÁM) 1. CÍME Társadalom és Honvédelem 2009. Terrorizmus-különszám Prof. Dr. Harai Dénes nyá. ezds. (szerk.) JELLEGE

Részletesebben

Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes

Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes Tudományos szakmai vitájának témája: A szakterületek közötti hatékonyabb együttműködés kínálta lehetőségek a katasztrófa-egészségügyben Nyilvános előadásának témája: Szűrővizsgálatok

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12. szakmai-tudományos konferencia. 2012. november 21-22.

MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12. szakmai-tudományos konferencia. 2012. november 21-22. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG, MTA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12 szakmai-tudományos konferencia 2012.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2008 A kiadványt szerkesztette: Dr. Padányi József mk. ezredes, egyetemi magántanár, intézményfejlesztési programvezető Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2008 Minden

Részletesebben

Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ. Hadtudományi Doktori Iskola és a. DOSZ Hadtudományi Osztálya. tisztelettel meghívja Önt

Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ. Hadtudományi Doktori Iskola és a. DOSZ Hadtudományi Osztálya. tisztelettel meghívja Önt Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ A Hadtudományi Doktori Iskola és a DOSZ Hadtudományi Osztálya tisztelettel meghívja Önt a Hadtudomány és a 21. század című doktorandusz konferenciára.

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI 01. Biztonságelméletek (biztonsági tanulmányok) tudományszak Szakvezető: Dr. Matus János egyetemi

Részletesebben

A KMDI AKTÍV HALLGATÓI (2013/2014) III. évfolyam. Kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében

A KMDI AKTÍV HALLGATÓI (2013/2014) III. évfolyam. Kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében III. évfolyam 1. Bán Attila II/EK A műszaki-technikai fejlődés kihatása a tüzérség alkalmazására, különös tekintettel a lövegcsövek gyártástechnológiájára Dr. Turcsányi Károly 2. Berki Gábor III/N A számítógép-hálózati

Részletesebben

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI 1. A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak

Részletesebben

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1. Jogelőd intézmények - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző

Részletesebben

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE Szerkesztette: Dr. Szilágyi Tivadar ezredes Budapest, 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. A TUDOMÁNYRÓL ÁLTALÁBAN... 3 1. A tudomány fogalma...3

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a Zsűri döntése alapján 1. Biztonságpolitika tagozatban: I Rajnai

Részletesebben

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Dr. Hornyacsek Júlia

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak 2013. szeptembertől Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Képzési és kimeneti követelmények 1. Az új alapképzési

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar DR. KÁTAI-URBÁN LAJOS tű. alezredes egyetemi docens MKE Vegyipari Biztonságtechnikai Szakosztály Biztonságtechnika 2015. Továbbképző szeminárium Balatonalmádi, 2015. május 27. - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

A tudomány, mint rendszer

A tudomány, mint rendszer A tudomány, mint rendszer TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY- ISMERET- SZOCIOLÓGIAI INTÉZMÉNY- TEVÉKENYSÉGI Tervezett és SZOCIOLÓGIAI rendszerezett megismerési, alkalmazási és elôrelátási mozzanatok összessége. EREDMÉNY-

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok

Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű. altábornagy egyetemi tanár, intézetigazgató Magyar Tűzoltó Szövetség Balatonföldvár,

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANTÁRGYAI ÉS KUTATÓI SZEMINÁRIUMAI TUDOMÁNYSZAKONKÉNT A 2008/2009. TANÉVRE 2 MAGYARÁZAT A Hadtudományi Doktori Iskola tantárgy-, és kutatói szeminárium kódjaihoz A tantárgykód

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A haza szolgálatában

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A haza szolgálatában Nemzeti Közszolgálati Egyetem A haza szolgálatában Az egyetem missziója és pályája A közös cél: a jogelődök eredményeinek és hagyományainak tiszteletben tartása mellett az új egyetemet, az NKE-t építeni.

Részletesebben

Hadtáp és Pénzügyi Szakcsoport 1) Az MH NTE alkalmazásának tapasztalatai az Afganisztáni Hadszíntéren 2) Az Afganisztánban szolgálatot teljesítő magyar kontingensek logisztikai szakállománya felkészítésének

Részletesebben

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Tisztelt Pályázók, leendő PhD Hallgatók! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori (PhD)

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 BEVEZETÉS Tisztelt Pályázók! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet PhD doktori képzésre. Az egyetemünkön folyó doktori

Részletesebben

nemzeti közszolgálati egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

nemzeti közszolgálati egyetem Katasztrófavédelmi Intézet nemzeti közszolgálati egyetem Katasztrófavédelmi Intézet 2 Nemzeti Közszolgálati Egyetem KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET Becsülettel, bátorsággal, buzgalommal A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán. Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán. Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne.hu Állampolgárság magyar Születési dátum 1948. 10. 01. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

Katasztrófavédelmi online tudományos folyóirat ISSN I. évfolyam, 4. szám december

Katasztrófavédelmi online tudományos folyóirat ISSN I. évfolyam, 4. szám december Katasztrófavédelmi online tudományos folyóirat ISSN 2498-6194 I. évfolyam, 4. szám 2016. december Rádiós és Infokommunikációs Országos Egyesület Budapest Szerkesztőbizottság Elnök Dr. Hoffmann Imre tű.

Részletesebben

9510000 A Hadmérnöki Doktori Iskola tantárgy-, és kutatói szeminárium kódjai. Kódszám Tantárgy jellege Tantárgy/kutatói szeminárium megnevezése

9510000 A Hadmérnöki Doktori Iskola tantárgy-, és kutatói szeminárium kódjai. Kódszám Tantárgy jellege Tantárgy/kutatói szeminárium megnevezése 9510000 A Hadmérnöki Doktori Iskola tantárgy-, és kutatói szeminárium kódjai Kódszám Tantárgy Tantárgy/kutatói szeminárium megnevezése ZNEBKD00200 KUTATÁSI TERÜLETEN KÍVÜLI TANTÁRGYAK ZNEBKD00101 K Katonai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tárgy: A szavazás eredményének megállapítása a Választási Bizottság által

Jegyzőkönyv. Tárgy: A szavazás eredményének megállapítása a Választási Bizottság által Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Tárgy: A szavazás eredményének megállapítása a Választási Bizottság által Időpont: 2012. november 30. 9.00 Helyszín: Egyetemi Központ, Rektori tárgyalóterem (121.) Jelen vannak:

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Alkalmazott hadtudomány tagozatban: I Fodor Dóra Konzulense: Dr. Forgács Balázs százados

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. november 27. A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA HELYE:

M E G H Í V Ó. 2013. november 27. A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA HELYE: M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA 2013. november 27. HELYE: MH EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ előadóterem BUDAPEST, XIII. RÓBERT KÁROLY KRT.

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése 2012. szeptember 10-14. Katasztrófavédelmi alapismeretek Jogszabályi alapok Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár Hazai jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011.

Részletesebben

Budapest, május 9.

Budapest, május 9. Budapest, 2013. május 9. A Budapesti Corvinus Egyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Szent István Egyetem és a Magyar tudományos Akadémia 2013. május 9-én tudományos konferenciát szervez Az éghajlatváltozás

Részletesebben

Biztonságpolitika és válságkezelés

Biztonságpolitika és válságkezelés Humánerőforrás gazdálkodás a központi közigazgatásban Biztonságpolitika és válságkezelés 2013. szeptember 26. STEFÁNIA PALOTA MEGNYITÓ Prof. Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes NKE NIT tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 ZMNE DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 1 DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 ZMNE A kiadványt szerkesztette: Dr. Kállai Attila mk. ırnagy Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. KÁTAI-URBÁN Lajos tű. alezredes, PhD egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági szakértői napok Visegrád,

Részletesebben

A rendészeti szervek általános jellemzése

A rendészeti szervek általános jellemzése A rendészeti szervek általános jellemzése alapvetések A demokratikus államberendezkedés egyik alapelve, a jogszabályoknak alávetettség. Minden rendvédelmi, de különösen a fegyveres rendvédelmi szervek

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Biztonságpolitika és Hadtörténelem tagozatban: II Bánki Szabolcs honvéd tisztjelölt

Részletesebben

MINTATANTERV ÉVFOLYAMONKÉNT (félévenként) ŐSZTŐL (LEVELEZŐSÖK)

MINTATANTERV ÉVFOLYAMONKÉNT (félévenként) ŐSZTŐL (LEVELEZŐSÖK) MINTATANTERV ÉVFOLYAMONKÉNT (félévenként) 2011-20. ŐSZTŐL (LEVELEZŐSÖK) Félév Kredit Követelmény Oktatók 1. I. ÉVF. 1. FÉLÉV 2011-20. ŐSZTŐL Biológiai alapismeretek 3 vizsga KTAK103 Galambos József Kémiai

Részletesebben

3. éves hallgatóink. Képzés kezdete: szeptember. Dr. Kobolka István/Dr. Héjja István. Dr. Matus János/Dr. Kaiser Ferenc

3. éves hallgatóink. Képzés kezdete: szeptember. Dr. Kobolka István/Dr. Héjja István. Dr. Matus János/Dr. Kaiser Ferenc Nappali ösztöndíjas képzésben lévők 3. éves hallgatóink Képzés kezdete: 2014. szeptember jelentkezés ideje 1. Dávid Ferenc 2. Hegedüs Zsuzsanna 3. Prohászka Petra 4. Szem Géza 5. Tóth László Stratégiaváltások

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

AZ ÚJJÁSZERVEZETT KATONAI LÉGÜGYI HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGE

AZ ÚJJÁSZERVEZETT KATONAI LÉGÜGYI HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGE NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG LÉGÜGYI HIVATAL AZ ÚJJÁSZERVEZETT KATONAI LÉGÜGYI HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGE ÁTALAKULÁS ÁLLAMI LÉGÜGYI FŐOSZTÁLLYÁ I. Katonai Hatósági Konferencia Balatonkenese, 2012. május 08-09

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2013. 02. 07. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG 2008.04.11. SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy 1 A KÖZELMÚLT 20 ÉVE 1987.07.01- től. 1991.11. 01-től. 1997.09. 01-től. 2007.01. 01-től. MN LÉRE PSÁG

Részletesebben

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVII. A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ...

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ... TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY Szám:../2013... számú példány JÓVÁHAGYOM! EGYETÉRTEK! Kőröshegy, 2013. július hó 10-én. Siófok, 2013. év..-n....... Marczali Tamás Oláh László tű. alezredes

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVI. MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

Tantárgyfelelős oktató neve. Félévi köv. Kredit pont

Tantárgyfelelős oktató neve. Félévi köv. Kredit pont II. Szakmai törzstárgyak 2. Körny.tud. al.ism. modul I. Alapozó tárgyak 1. Természettudományi és informatikai alapismeretek modul A törzsanyag tantárgyainak megnevezése (alapozó és szakmai törzstárgyak)

Részletesebben

Katonai Műszaki. Doktori Iskola. Prof. Dr. Solymosi József J. ny. ezds, DSc. kvezető

Katonai Műszaki. Doktori Iskola. Prof. Dr. Solymosi József J. ny. ezds, DSc. kvezető KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Alapítva: 2002 évben Tájékoztató a Katonai Műszaki Doktori Iskola tudományos tevékenys kenységéről Prof. Dr. Solymosi József J ny. ezds, DSc. DI

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet 1. Név (titulus) Szakterület Kutatási terület Oktatott tárgyak Dr. habil. Resperger István ezredes 2. Simon László alezredes, katonai elhárítás Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet aszimmetrikus

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax:

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 4 * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1)469-4150 Fax: (06-1)469-4151 - BM Tel.: 20-197 Fax:

Részletesebben

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre dr. Keszely László ezds. Karl Marx: A történelem ismétli

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2016. november 24. Programfüzet Általános program Konferencia kezdete: 8:00 óra. Dékáni köszöntő és technikai

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ZMNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

A katonai légijármű rendszermodellje A katonai légijármű lehet: A katonai légijármű bemenetei: a környezetből A katonai légijármű kimenetei:

A katonai légijármű rendszermodellje A katonai légijármű lehet: A katonai légijármű bemenetei: a környezetből A katonai légijármű kimenetei: Seres György: A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER 2003-ban, a ROBOTHADVISELÉS 3 konferencián bemutattam a katonai rendszerek egy általános modelljét 1. Csak emlékeztetőül mutatom be az akkori előadás néhány

Részletesebben

KMDI HALLGATÓI 2016/2017

KMDI HALLGATÓI 2016/2017 KMDI HALLGATÓI 2016/2017 III. évfolyam Fsz. Név Téma címe Témavezető neve Védés Okl.sz. 1. Ambrusz József Katasztrófák következményeinek felszámolása, valamint a Prof. Dr. Bleszity helyreállítás vezetés-irányítási,

Részletesebben

VÉDELMI ELEKTRONIKA, INFORMATIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ TUDOMÁNYSZAK

VÉDELMI ELEKTRONIKA, INFORMATIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ TUDOMÁNYSZAK VÉDELMI ELEKTRONIKA, INFORMATIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ TUDOMÁNYSZAK http://www.zmne.hu/kmdi/index.html TUDOMÁNYSZAKVEZETŐ Dr. Haig Zsolt mk. alezredes, egyetemi docens 29-343 haig.zsolt@zmne.hu http://www.zmne.hu/tanszekek/ehc/indul.htm

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája

Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája 1 Nemzeti Biztonsági Stratégia I. Magyarország biztonságpolitikai környezete II. Magyarország helye és biztonságpolitikai érdekei a világban III. A Magyarországot

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2014. 01. 10. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

A KMDI AKTÍV HALLGATÓI 2015/2016

A KMDI AKTÍV HALLGATÓI 2015/2016 A KMDI AKTÍV HALLGATÓI 2015/2016 III. évfolyam Fsz. Név Téma címe Témavezető Védés Okl.sz. 1. Balog Károly alezredes III/L 2. Baráth Károly Artur III/L Professzionális és engedélynélküli rádiótávközlés

Részletesebben

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév 1. Mit értünk biztonságpolitika alatt? 2. Hogyan változott meg a biztonságnak, mint fogalomnak a tartalmi háttere az elmúlt 16

Részletesebben

A PANNON EGYETEM PhD felvételi tájékoztatója

A PANNON EGYETEM PhD felvételi tájékoztatója A PANNON EGYETEM PhD felvételi tájékoztatója A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke: Dr. Pósfai Mihály akadémikus, egyetemi tanár Oktatási

Részletesebben

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Hadászat- és Hadelmélet Tanszék 1. A hadikultúrák megjelenése a modern hadügyben 2. A hadikultúrák elméleti kérdései 3. A gerilla hadviselés elméletének

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány:

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: I, Létesítményvédelem és biztonságvédelem tantárgyak körében: 1, Magánbiztonság

Részletesebben

A ZMNE OKTATÁSÁNAK HAGYOMÁNYOS RENDSZERE

A ZMNE OKTATÁSÁNAK HAGYOMÁNYOS RENDSZERE Dr. Szilágyi Tivadar Dr. Gőcze István A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGE A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem a Magyar Köztársaság a felkészítési rendszerében állami feladatként

Részletesebben

1) Számítógép hálózatok támadhatósága és védelme Magyarországon (témavezető: Prof. Dr. Kovács László)

1) Számítógép hálózatok támadhatósága és védelme Magyarországon (témavezető: Prof. Dr. Kovács László) HHK KÜI Informatikai és Elektronikai Hadviselés Tanszék Elektronikai Hadviselés Szakcsoport TDK témajavaslatai 1) Számítógép hálózatok támadhatósága és védelme Magyarországon (témavezető: Prof. Dr. Kovács

Részletesebben