ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI"

Átírás

1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI 01. Biztonságelméletek (biztonsági tanulmányok) tudományszak Szakvezető: Dr. Matus János egyetemi tanár, DSc 1. A nemzetközi kapcsolatok és a biztonság elméleti problémái Témavezető: Dr. Matus János egyetemi tanár, DSc 2. Regionális biztonság a hidegháború után Témavezető: Dr. Matus János egyetemi tanár, DSc 3. A biztonság és a gazdaság kapcsolata a nemzetközi rendszerben Témavezető: Dr. Matus János egyetemi tanár, DSc 4. A stratégia elmélete Témavezető: Dr. Matus János egyetemi tanár, DSc 5. A NATO jövője, a NATO és az EU katonai együttműködésének jövője Témavezető: Dr. Nagy László egyetemi docens, DSc 6. Az EU biztonság-és védelempolitikájának jövője Témavezető: Dr. Nagy László egyetemi docens, DSc 7. Globális biztonsági kihívások, különös tekintettel az Európai Uniót érintő kérdésekre Témavezető: Dr. Remek Éva egyetemi adjunktus, PhD 8. Az európai integráció alakulása Témavezető: Dr. Remek Éva egyetemi adjunktus, PhD 9. A haderő feletti demokratikus irányítás és ellenőrzés Témavezető: Dr. Ujj András, PhD 10. A haderő átalakítás nemzetközi trendjeinek összehasonlító elemzése Témavezető: Dr. Ujj András, PhD 02. Politikatudomány és honvédelem tudományszak Szakvezető: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár, CSc 1. A katonai demográfia és a nemzetközi migráció egyes biztonságpolitikai vonatkozásai (embercsempészet, drogcsempészet, terrorizmus stb.) Témavezető: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár, CSc 2. Az 1956-os forradalom eseményei, különös tekintettel egyes katonai helyőrségek, laktanyák, intézmények történetére Témavezető: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár, CSc 3. Egy-egy ismert politikai gondolkodó biztonságpolitikai nézeteinek összefoglalása és értékelése (Huntington, Brzezinski, Kissinger, John Lukács, Bibó István, Konrád György, Makkai János stb.) Témavezető: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár, CSc 4. A roma kérdés biztonságpolitikai aspektusból Témavezető: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár, CSc 5. Az értékek világa. Az európai kultúrkör politikai-ideológiai hagyományai és értékei Témavezető: Dr. Láng Péter egyetemi docens, PhD

2 6. A honvédelem és a hadsereg szerepe, helye a magyar politikatörténetben. A katonaélet ábrázolása a kultúrhistóriánkban Témavezető: Dr. Láng Péter egyetemi docens, PhD 7. Agrárizmus és merkantilizmus Magyarországon. Gazdaságfejlődésünk stratégiai vitái a dualizmus időszakában, különös tekintettel a hadiiparra és a katonai megrendelésekre Témavezető: Dr. Láng Péter egyetemi docens, PhD 8. A magyar országgyűlés politikaelméleti kérdései. Témavezető: Dr. Beréti László egyetemi docens, PhD 9. A nemzeti, etnikai, vallási kisebbségek politikaelméleti és biztonsági kérdései Témavezető: Dr. Beréti László egyetemi docens, PhD 10. Nemzeti sokszínűség-multietnicitás-multikulturalitás egy biztonságosabb Európa felé Témavezető: Dr. Mészáros Margit főiskolai tanár, PhD 11. Európai identitás és nemzeti-biztonsági szuverenitás egy-egy történelmi időszakban, illetve napjainkban Témavezető: Dr. Mészáros Margit főiskolai tanár, PhD 12. A magyar rendszerváltás specifikumai és előtörténete Témavezető: Kiss Kálmánné dr., egyetemi docens, PhD 13. A katonai professzionalizmus tartalma, modernizáció elmélet alapján Témavezető: Kiss Kálmánné dr., egyetemi docens, PhD 14. A magyar haderő, a tisztikar és a politika kapcsolata ( ) Témavezető: Tóth Judit főiskolai docens, PhD 15. A terrorfenyegetettség jellemzői a nagyvárosokban Témavezető: Dr. Horváth Attila egyetemi docens, CSc 16. A terrorizmus lehetséges célpontjainak értékelése Témavezető: Dr. Horváth Attila egyetemi docens, CSc 03. Az országvédelem és a hadtudomány általános elmélete tudományszak Szakvezető: Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc 1. Válságreagáló műveletek elmélete és gyakorlata a XXI. században Témavezető: Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc 2. A nemzeti katonai stratégiák elmélete és gyakorlata a XXI. században Témavezető: Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc 3. A NATO átalakuló feladatrendszere által támasztott követelmények hatása a katonai stratégia elméletére és gyakorlatára Témavezető: Dr. Deák János tudományos főmunkatárs, PhD 4. A NATO stratégiai koncepciójának aktuális kérdései Témavezető: Dr. Deák János tudományos főmunkatárs, PhD 5. Stratégiai kultúrák Témavezető: Dr. Deák János tudományos főmunkatárs, PhD 6. A geopolitika és geostratégia elméleti alapjai Témavezető: Dr. Nagy Miklós Mihály egyetemi docens, CSc 7. A hadtudomány jellemzői, fejlődésének lehetséges irányai a XXI. században Témavezető: Dr. Nagy Miklós Mihály egyetemi docens, CSc 8. Bevezetés a katonai utazás elméletébe. (Természettudományi kutatások és a hadügy kapcsolatrendszere) Témavezető: Dr. Nagy Miklós Mihály egyetemi docens, CSc

3 9. A tengeri hadviselés története Témavezető: Dr. Kaiser Ferenc egyetemi adjunktus, PhD 10. A nemzetközi terrorizmus elleni harc katonai feladatai Témavezető: Dr. Resperger István egyetemi docens, PhD 11. XXI. századi hadviselés Témavezető: Dr. Resperger István egyetemi docens, PhD 12. A civil-katonai együttműködés (CIMIC) elmélete és gyakorlata Témavezető: Dr. Padányi József egyetemi magántanár, CSc 13. A nem halálos fegyverek alkalmazásának elméleti és gyakorlati kérdései Témavezető: Dr. Bartha Tibor, PhD 04. A szárazföldi csapatok műveleteinek elmélete tudományszak Szakvezető: Dr. Hajdú István egyetemi docens, PhD 1. A (szárazföldi) műveletek formai és tartalmi változásai az elmúlt években és az átalakulás fejlődés lehetőségei a XXI. században, különös figyelemmel a terrorizmus elleni harc feladataira nemzeti és szövetségi környezetben Témavezető: Dr. Hajdú István egyetemi docens, PhD 2. Az önkéntes haderő béke-és válságirányítási vezetési rendszerének elmélete és gyakorlata az alkotmány és a szövetségesi kötelezettségek tükrében. A hatékonyság érdekében teendő lépések Témavezető: Dr. Szigeti Lajos egyetemi docens, PhD 3. A nemzetközi szervezetek által vezetett nem háborús műveletek tapasztalatai, elméletének és gyakorlatának fejlődése. A MH ambíció szintjének realizálási lehetősége a 2013-ig történő fejlesztések és a transzformáció figyelembevételével Témavezető: Dr. Padányi József egyetemi magántanár, CSc 4. Az NRF mint koncepció és az átalakítás katalizátora, a MH-re gyakorolt hatása és az alkalmazás lehetőségei Témavezető: Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc 5. A jövő műveleteire történő felkészülés és felkészítés elméleti és gyakorlati kérdései az iskolától a lőtérig, a MH hatékony felkészítése érdekében teendő fontosabb lépések Témavezető: Dr. Hajdú István egyetemi docens, CSc 6. A válságok, konfliktusok kezelésének általános keretei és szabályai a MH és a rendvédelmi szervek együttműködése során Témavezető: Dr. Sándor Vilmos egyetemi tanár, CSc 7. A katonai erő és a megoldandó feladat közötti kapcsolatrendszer, annak tartalmi és technológiai értelmezése a nemzeti és nemzetközi környezetben a gyors döntés és a hatékony fellépés érdekében Témavezető: Dr. Ronkovics József egyetemi docens, CSc 8. A NATO és az MH által alkalmazott parancsnoki, törzs és csapat struktúrák együttes alkalmazásának vizsgálata a feladatok teljes spektrumában, a szövetség felelősségi területén és azon kívül Témavezető: Dr. Resperger István egyetemi docens, PhD

4 05. A légierő műveletek elmélete tudományszak Szakvezető: Dr. Kurta Gábor egyetemi docens, CSc 1. A légierő hadműveletek elméletének és harcászatának tudomány-rendszertani helye és fejlődése Témavezető: Dr. Szilágyi Tivadar egyetemi tanár, CSc 2. A NATO harcászati légierő vezetése, irányítása, valamint részvétele az összhaderőnemi műveletekben és a tűztámogatásban Témavezető: Dr. Kurta Gábor egyetemi docens, CSc 3. A légierő alkalmazásának lehetőségei a fegyveres konfliktusokban, illetve válságreagáló műveletekben Témavezető: Dr. Lükő Dénes egyetemi docens, CSc 4. A légierő műveleteinek doktrinális értelmezése, a művelettervezés sajátosságai, valamint a légierő doktrína fejlődésének tendenciái Témavezető: Dr. Krajnc Zoltán egyetemi adjunktus, PhD 5. A XXI. század kihívásai és fenyegetései a légtérből, a légi támadó eszközök fejlesztésének alkalmazott műveletekre gyakorolt hatásai, valamint a légiharc fejlődéstörténete Témavezető: Dr. Varga Ferenc, PhD 6. A magyar Légierő részvétele nemzetközi missziókban Témavezető: Dr. Lükő Dénes egyetemi docens, CSc 7. A Magyar Légierő fejlesztési koncepciójának megalapozása, a XXI. század légtérből várható kihívásainak és fenyegetéseinek, valamint az ellentevékenységre képes, számításba vehető fegyverzet-technikai eszközök jellemzőinek figyelembevételével Témavezető: Dr. Ruttai László, CSc 8. A NATO tagállamok légvédelmi rendszerével szemben támasztott követelmények változásának tendenciái a légierő feladatrendszerének valamint a légtérből várható kihívások és fenyegetések változásának tükrében Témavezető: Dr. Ruttai László, CSc 9. A Magyar Légierő és fegyvernemeinek története Témavezető: Dr. Berkovics Gábor egyetemi docens, PhD 10. A helikopterek és pilótanélküli repülőgépek, légi navigációs rendszereinek korszerűsítési és alkalmazási lehetőségei Témavezető: Dr. Urbán István egyetemi adjunktus PhD 06. A műszaki támogatás általános elmélete tudományszak Szakvezető: Dr. Bodrogi László egyetemi tanár, CSc 1. A háborús és az V. cikkelyen kívüli katonai műveletek műszaki támogatása Témavezető: Dr. Szabó Sándor egyetemi tanár, CSc 2. A mozgásszabadság fenntartásának lehetőségei a háborús és az V. cikkelyen kívüli Válságreagáló Műveletekben Témavezető: Dr. Szabó Sándor egyetemi tanár, CSc 3. A mozgásakadályozás elveinek, eszközeinek és módszereinek változása a korszerű műveletekben Témavezető: Dr. habil. Lukács László egyetemi docens, CSc

5 4. A robbanózárak mentesítésének, hatástalanításának új módszerei és eszközei, különös tekintettel a humanitárius aknamentesítés és a békefenntartás sajátos követelményeire Témavezető: Dr. habil. Lukács László egyetemi docens, CSc 5. Az infrastrukturális műszaki támogatási feladatok sajátosságai a NATO elvek tükrében Témavezető: Dr. Kovács Tibor egyetemi docens, PhD 6. A csapatok megóvásának (Force protection) műszaki támogatási feladatai Témavezető: Dr. Kovács Tibor egyetemi docens, PhD 7. A nemzetközi katonai műveletek műszaki támogatásának tapasztalatai, különös tekintettel a terrorizmus elleni harcra és a katasztrófák elleni védekezésre Témavezető: Dr. Padányi József egyetemi magántanár, CSc 8. A rendvédelmi- és katasztrófavédelmi szervek, valamint a katonai erő együttműködésének lehetőségei a műszaki támogatás területén, az ebből fakadó felkészítési feladatok Témavezető: Dr. Bodrogi László egyetemi tanár, CSc 9. A katonai és polgári célú robbantások elmélete és gyakorlata Témavezető: Dr. Molnár László, CSc 10. A NATO Azonnali Reagálású Erők (NRF) váltásaiba felajánlható műszaki alegységek és eszközök vizsgálata a várható műszaki támogatási feladatok függvényében Témavezető: Dr. Horváth Tibor, PhD 11. Az V. cikkelyen kívüli katonai műveletek műszaki zárási feladatai, a zárak alkalmazásának korszerű elvei, módszerei Témavezető: Dr. Kovács Zoltán egyetemi docens, PhD 07. A védelmi informatika és kommunikáció elmélete és gyakorlata tudományszak Szakvezető: Dr. Munk Sándor egyetemi tanár, CSc 1. A Magyar Honvédség, illetve a védelmi szféra tevékenységét támogató informatikai képességek, rendszerek, alkalmazások és eszközök Témavezető: Dr. Munk Sándor egyetemi tanár, CSc 2. A Magyar Honvédség, illetve a védelmi szféra informatikai rendszereinek védelme (területek, feladatok, módszerek és alkalmazások) Témavezető: Dr. Munk Sándor egyetemi tanár, CSc 3. Internet-alapú rendszerek, alkalmazások, megoldások a Magyar Honvédségben, illetve a védelmi szférában Témavezető: Dr. Munk Sándor egyetemi tanár, CSc 4. Informatikai stratégiatervezés a védelmi szférában Témavezető: Dr. Fodor Imre főiskolai tanár, CSc 5. Az informatika alkalmazása a vezetés hatékonyságának növelésére a védelmi szférában Témavezető: Dr. Fodor Imre főiskolai tanár, CSc 6. Kommunikációs rendszerek a katonai, illetve a védelmi szférában Témavezető: Dr. Sándor Miklós egyetemi docens, PhD 7. A Magyar Honvédség feladatrendszere és struktúrája változásának hatása a katonai híradás szervezésére Témavezető: Dr. Sándor Miklós egyetemi docens, PhD 8. A NATO és egyéb nemzetközi kötelékekbe felajánlott erők híradásával szemben támasztott követelmények, e kötelékek híradása megszervezésének alapelvei és lehetséges eszközei Témavezető: Dr. Sándor Miklós egyetemi docens, PhD 9. A digitális tábori hírrendszerekre történő áttérés hatása a tábori híradás megszervezésére, a híradás szervezeti és tevékenységi rendjére Témavezető: Dr. Sándor Miklós egyetemi docens, PhD

6 08. Rendvédelem (határrendészet, közrendvédelem katasztrófavédelem) tudományszak Szakvezető: Dr. Sándor Vilmos egyetemi tanár, CSc 1. Bel- és igazságügyi együttműködés az Európai Unióban, az unió határigazgatásának fejlesztése, valamint a külképviseletek szerepe a magyar határbiztonság szavatolásában Témavezető: Dr. Ritecz György PhD 2. A Magyar Köztárság és az Európai Unió tagállamai rendvédelmi stratégiái és azok megvalósítása. Az EU határellenőrzési rendszerének minőségügyi kérdései Témavezető: Dr. Teke András PhD 3. Az Európai Unió és hazánk belső biztonsági-, védelmi-, valamint határigazgatási rendszere, szervezési és vezetési kérdései Témavezető: Dr. Kónya József címzetes egyetemi docens, PhD 4. A rendvédelmi szervek fejlődésének történelmi összefüggései Témavezető: Dr. Gáspár László CSc 5. A rendvédelmi technika és alkalmazási elmélete Témavezető: Dr. Zsigovits László címzetes egyetemi docens, PhD 6. A rendvédelmi szervek alkalmazásának tudományos elmélete (törvények, elvek). A közeli és távoli térségek válságának hatása a határbiztonságra Témavezető: Dr. Sándor Vilmos egyetemi tanár, CSc 7. A rendészeti elvek és eljárások Témavezető: Dr. Fórizs Sándor egyetemi tanár, CSc 8. Rendészeti kötelékek alkalmazásának szakelmélete Témavezető: Dr. Kovács Gábor egyetemi docens, PhD 9. A rendvédelmi szervek gazdálkodása és logisztikai ellátása Témavezető: Dr. Faggyas Zoltán egyetemi docens, PhD 10. Menekültügy helyzete az Európai Unióban, várható változások a menekültügyi rendszer átalakításában a Hágai Program tükrében Témavezető: Dr. Gubicza József egyetemi docens, PhD 11. A rendvédelmi szervek minősített időszaki feladatai Témavezető: Dr. Horpácsi Ferenc egyetemi adjunktus, PhD 12. A bűnmegelőzés tapasztalatai az Európai Unióban, hasznosítható eljárások és megoldások a Határőrség ezirányú tevékenységében a Magyar Köztársaság teljes jogú Schengen csatlakozásának tükrében Témavezető: Dr. Ritecz György, PhD 13. Rendvédelmi szervek vezetésének szakelméleti kérdései, a vezető szervek és a vezetők felkészítése. Az egyes szervek szakelmélete Témavezető: Dr. Kónya József címzetes egyetemi docens, PhD 14. Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság vízumpolitikájának elvei, vízumrendszere. A vízumok és tartózkodási engedélyek ellenőrzésének és kezelésének helye a schengeni követelményeknek megfelelő határellenőrzés rendszerében Témavezető: Dr. Varga János főiskolai tanár, PhD 15. A büntetés végrehajtási szervek tevékenységének szakelmélete Témavezető: Dr. Bökönyi István, CSc 16. A katasztrófavédelmi tevékenységek szakelmélete Témavezető: Dr. Muhoray Árpád, PhD

7 17. A magyar állam rendvédelmi testületei, a csapaterős feladatok szabályozása a magyar rendvédelemben között Témavezető: Dr. Parádi József főiskolai tanár, CSc 09. Hadtörténelem tudományszak Szakvezető: Dr. Szántó Mihály egyetemi tanár, CSc 1. Az önkéntes haderő feladatai, szervezetei, működése és vezetése a magyar történelemben Témavezető: Dr. Csikány Tamás egyetemi docens, CSc 2. Az állandó hadseregek megjelenése Magyarországon és ennek tapasztalatai Témavezető: Dr. Csikány Tamás egyetemi docens, CSc 3. A XIX. század hadügye Témavezető: Dr. Csikány Tamás egyetemi docens, CSc 4. Hadtörténelmi események rekonstruálása terepen folytatott kutatásokkal Témavezető: Dr. Négyesi Lajos egyetemi adjunktus, PhD 5. Válságkezelő és béketámogató műveletek története Témavezető: Dr. Négyesi Lajos egyetemi adjunktus, PhD 6. Tábori lelkészek szerepe a háborúban és békében Témavezető: Dr. Négyesi Lajos egyetemi adjunktus, PhD 7. A magyar légierő története Témavezető: Dr. Szabó Miklós akadémikus, egyetemi tanár 8. A felsőfokú tisztképzés múltja, jelene és jövője Témavezető: Dr. Szabó Miklós akadémikus, egyetemi tanár 9. A magyar katonai felsőoktatás az as években Témavezető: Dr. Szabó Miklós akadémikus, egyetemi tanár 10. Az 1945 utáni helyi háborúk a hadművészeti elvek és fegyverrendszerek változásának tükrében Témavezető: Dr. Horváth Csaba egyetemi docens, CSc 11. A Magyar Honvédség szervezési és technikai változásai a XX. században Témavezető: Dr. Horváth Csaba egyetemi docens, CSc 12. A magyar hadsereg haderőinek és fegyvernemeinek, illetve alakulatainak története Témavezető: Dr. Szántó Mihály egyetemi tanár, CSc 13. A magyar haderő nemzetközi szerepvállalásainak tapasztalatai, ezek hasznosítása az alakulatok felkészítésében Témavezető: Dr. Szántó Mihály egyetemi tanár, CSc 14. Katonai erődítési rendszerek Magyarországon Témavezető: Dr. Szabó József egyetemi docens, CSc 15. A csapatok által használt objektumok építésének, fenntartásának, működtetésének története a XIX XX. században Témavezető: Dr. Szabó József egyetemi docens, CSc 16. Katonai kiképzés és nevelés a magyar haderőben Témavezető: Dr. Szabó József egyetemi docens, CSc 17. Légoltalom és katasztrófavédelem. A veszélyes anyagokkal foglalkozó katonák védelme, eszközeinek fejlődése Témavezető: Dr. Szabó József egyetemi docens, CSc 18. Katonai egészségügyi ellátás története a XVI. századtól Témavezető: Dr. Szabó József egyetemi docens, CSc

8 10. Védelemgazdaság tudományszak Szakvezető: Dr. Jászay Béla egyetemi docens, PhD 1. A követő statisztikai módszer kritikai elemzése és továbbfejlesztése a gazdaság védelmi felkészítése tükrében Témavezető: Dr. Gazda Pál, CSc 2. A védelemgazdasági tervek és folyamatok elemzése Témavezető: Dr. Gazda Pál, CSc 3. A Magyar Honvédség gazdasági ellenőrzési rendszerének fejlődési lehetősége, a fejlesztés jövőbeni arányai Témavezető: Dr. Orosz László egyetemi adjunktus, PhD 4. A gazdasági biztonság és a védelmi potenciál összefüggései Témavezető: Dr. Király László,CSc 5. A katonai alkalmazhatóságú eszközrendszerek teljes életciklusra vonatkoztatott költséghatékonyságának vizsgálata Témavezető: Dr. Jászay Béla egyetemi docens, PhD 11. Katonapedagógia tudományszak Szakvezető: Dr. Szelei Ildikó egyetemi docens, PhD 1. A szerződéses katonák felkészítése során alkalmazható nevelési módszerek Témavezető: Dr. Bárdos László egyetemi docens, PhD 2. A sikeres katonai életvezetés kialakításának feltételei és módszerei Témavezető: Dr. Bárdos László egyetemi docens, PhD 3. A beosztottakkal való empatikus bánásmód pedagógiai módszerei Témavezető: Dr. Bárdos László egyetemi docens, PhD 4. Az egyének viselkedés-befolyásolásának pedagógiai sajátosságai Témavezető: Dr. Bárdos László egyetemi docens, PhD 5. A beosztottak ösztönzésének, motiválásának pedagógiai kérdései Témavezető: Dr. Szelei Ildikó egyetemi docens, PhD 6. A parancsnokok-katonai vezetők értékelő-minősítő eljárásainak pedagógiai kérdései Témavezető: Dr. Szelei Ildikó egyetemi docens, PhD 7. A NATO hadseregek oktató-nevelő munkájának összehasonlító elemzése Témavezető: Dr. Szelei Ildikó egyetemi docens, PhD 8. Vezetői-pedagógiai kompetenciák fejlesztésének lehetőségei Témavezető: Dr. Szelei Ildikó egyetemi docens, PhD 9. A parancsnokok-vezetők értékközvetítő eljárásai Témavezető: Dr. Szelei Ildikó egyetemi docens, PhD 10. A csoportközi konfliktus-helyzetek kezelésének pedagógiai módszerei Témavezető: Dr. Szelei Ildikó egyetemi docens, PhD

9 12. Katonapszichológia tudományszak Szakvezető: Dr. Bolgár Judit egyetemi tanár, CSc 1. A fegyveres testületek szervezetpszichológiai kérdései Témavezető: Dr. Bolgár Judit egyetemi tanár, CSc 2. Különleges helyzetek; a válság- és krízis kezelés és ezek kommunikációjának lélektani kérdései Témavezető: Dr. Bolgár Judit egyetemi tanár, CSc 3. Katonai pályaszocializáció; a kompetencialapú kiválasztás és a karriertervezés alkalmazott pszichológiai kérdései Témavezető: Dr. Bolgár Judit egyetemi tanár, CSc 4. Különleges katonai terhelések pszichometriai vizsgálata feladathelyzetben, különös tekintettel a missziókra történő felkészítés pszichikai teljesítőképességének fejlesztésére Témavezetők: Dr. Bolgár Judit egyetemi tanár, CSc Dr. Hullám István, PhD 5. A lélektani műveletek korszerű módszerei nemzetközi kitekintéssel Témavezető: Dr. Pix Gábor egyetemi adjunktus, PhD 6. Válságreagáló műveletek katonapszichológiai kérdései, különös tekintettel a lélektani műveletekre Témavezető: Dr. Pix Gábor egyetemi adjunktus, PhD 13. Katonaszociológia tudományszak Szakvezető: Dr. Malomsoki József egyetemi tanár, CSc 1. Normasértő cselekmények (fegyelemsértés, szabálysértés, bűncselekmény, korrupció) tendenciái a szerződéses állomány körében Témavezető: Dr. Kanyó Mária egyetemi adjunktus, PhD 2. A nők szerepének változása a haderőben Témavezető: Dr. Kanyó Mária egyetemi adjunktus, PhD 3. A társadalom és a hadsereg kapcsolatának dimenziói. A hadsereg civil kontrollja (elvei, intézményei, gyakorlata) Témavezető: Dr. Szabó János egyetemi tanár, DSc 4. A béketámogató műveletek katonaszociológiai aspektusai Témavezető: Dr. Kiss Zoltán László egyetemi docens, PhD 5. A polgári-katonai együttműködés, mint a polgári-katonai kapcsolatok rendszerének speciális részterülete Témavezető: Dr. Kiss Zoltán László egyetemi docens, PhD 6. Az önkéntes haderő szerződéses állományának rekrutációja és szociológiai jellemzői. A szolgálat vállalásában szerepet játszó munkaerő-piaci tényezők Témavezető: Dr. Malomsoki József egyetemi tanár, CSc 7. Szervezeti kultúra sajátosságai, a kultúraváltás konfliktusai Témavezető: Dr. Malomsoki József egyetemi tanár, CSc 14. Katonai humán erőforrás-gazdálkodás tudományszak

10 Szakvezető: Dr. Kiss Zoltán László egyetemi docens, PhD 1. A hivatásos és a szerződéses állomány pályamotivációjának, szervezeti integrációjának és mobilitásának jellemzői Témavezető: Dr. Malomsoki József tanszékvezető egyetemi tanár, CSc 2. Modernizációs kihívások, változásmenedzselés és szervezeti kultúraváltás a Magyar Honvédségben Témavezető: Dr. Szabó János egyetemi tanár, DSc 3. A hivatásos és a szerződéses állomány pályaelhagyásának alakulása, okai és következményei Témavezető: Dr. Kiss Zoltán László egyetemi docens, PhD 4. A magyar CIMIC és PSYOPS kapacitás kiépítésének és működésének sajátosságai, valamint a működtetésével kapcsolatos kihívások Témavezető: Dr. Kiss Zoltán László egyetemi docens, PhD 5. A nők szerepének történeti és strukturális megközelítése a haderőben és a rendvédelmi szerveknél Témavezető: Dr. Kanyó Mária egyetemi docens, PhD 15. Katonai kultúra és személyközi kommunikáció tudományszak Szakvezető: Dr. Vincze Lajos egyetemi tanár, CSc 1. A humán tudományok szerepe és jelentősége a katonai felsőoktatásban Témavezető: Dr. Harai Dénes egyetemi tanár, CSc 2. A kommunikáció és kultúra kérdései a hadseregben. (A személyközi és kultúraközi kommunikáció, valamint PR kérdései.) Témavezető: Dr. Vincze Lajos egyetemi tanár, CSc 3. Társadalomelméleti és kultúrfilozófiai kérdések a hadseregben és a tisztképzésben (kultúra, európaiság, történetiség, modernizáció, globalizáció és fragmentáció) Témavezető: Dr. Vincze Lajos egyetemi tanár, CSc 4. A történetiség módszertani kérdései a hadtudományi kutatásokban Témavezető: Dr. Himmer Péter főiskolai tanár, PhD 5. Etika és katonai cselekvés Témavezető: Dr. Himmer Péter főiskolai tanár, PhD 6. Az értékrendkutatások katonai hasznosítása. A katonai érték- és értékrend problematikája és annak erkölcsi vonatkozásai az ezredfordulón Témavezetők: Dr. Himmer Péter főiskolai tanár, PhD Nagyné dr. Babics Éva egyetemi docens, PhD 7. A művészeti nevelés szerepe és jelentősége a tiszti kultúra kialakításában Témavezető: Nagyné dr. Babics Éva egyetemi docens, PhD 8. A dél-európai kultúrkör kommunikációs és érintkezési problémái Témavezető: Dr. Törő Lajos egyetemi docens, PhD 9. Katonai hivatás, tiszti értékrend Témavezető: Dr. Gligor János egyetemi docens, PhD 10. Értékrend, erkölcs és morál néhány fejlett nyugati haderőben Témavezető: Dr. Gligor János egyetemi docens, PhD 11. A katonai mérnök- és menedzseretika aktuális kérdései Témavezető: Dr. Gligor János egyetemi docens, PhD 12. A közszolgálat és etika elméleti és gyakorlati kérdései a fegyveres és rendvédelmi szervezeteknél

11 Témavezetők: Dr. Gligor János egyetemi docens, PhD Nagyné dr. Babics Éva egyetemi docens, PhD 13. Az erőszak, a háború és béke elméleti kérdései A délszláv válságok kulturális civilizációs háttere Témavezető: Dr. Törő Lajos egyetemi docens, PhD 14. A keresztény és az iszlám kultúra viszonya a konfliktusokhoz és a háborúhoz Témavezető: Dr. Törő Lajos egyetemi docens, PhD 15. Hivatástudat és értékrend arculat és PR stratégiák a Vám- és Pénzügyőrségnél Témavezetők: Nagyné dr. Babics Éva egyetemi docens, PhD Dr. Vincze Lajos egyetemi tanár, CSc 16. A NATO kompatibilis nyelvképzés rendszere és továbbfejlesztésének irányai Témavezető: Dr. Kádas Géza egyetemi docens, CSc 17. Erkölcsi dilemmák a hivatásos rendőri állomány szakmai életében Témavezető: Dr. Valcsicsák Imre, főiskolai tanár, CSc 18. A multimédiás tananyagok fejlesztésének elmélete és gyakorlata a katonai szaknyelvi képzésben Témavezető: Forgácsné dr. Göttler Viktória, PhD 16. Információs rendszerek elmélete és gyakorlata tudományszak Szakfelelős: Dr. Rajnai Zoltán egyetemi docens, PhD 1. Információs korszak, információs társadalom, a hadügyi forradalom új hulláma, új típusú hadseregének fejlődése Témavezető: Dr. Várhegyi István, CSc 2. Az információs műveletek elméleti alapjainak vizsgálata, különös tekintettel a megoldásra váró szakfeladatokra Témavezető: Dr. Várhegyi István, CSc 3. Információs műveletek elmélete Témavezető: Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, PhD 4. Az elektronikai hadviselés korszerű elvei, eszközei Témavezető: Dr. Ványa László egyetemi docens, PhD 5. A szárazföldi csapatok elektronikai védelmét biztosító eljárások Témavezető: Dr. Vass Sándor egyetemi docens, CSc 6. Speciális szárazföldi erők védelmét és képességeit növelő elektronikai eszközök alkalmazásának lehetőségei Témavezető: Dr. Vass Sándor egyetemi docens, CSc 7. Összadatforrású felderítés Témavezető: Dr. Kovács László főiskolai docens, PhD 8. Hadszíntér digitalizáció és menedzsment kialakítása, kompatibilitás és interoperabilitás Témavezető: Dr. Rajnai Zoltán egyetemi docens, PhD 9. Vezeték nélküli átviteli utakon alapuló információs rendszerek kialakítási és alkalmazási lehetőségei a Magyar Honvédség tábori és stacioner hálózataiban Témavezető: Dr. Rajnai Zoltán egyetemi docens, PhD 10. A Hálózat Nyújtotta Képesség az MH kommunikációs rendszerében Témavezető: Dr. Fekete Károly egyetemi adjunktus, PhD

12 11. Hang, adat és kép integráció megvalósításának lehetőségei az MH kommunikációs rendszerében Témavezető: Dr. Fekete Károly egyetemi adjunktus, PhD 12. Információtechnológiai rendszerek üzemeltetése és sajátosságai a védelmi szférában Témavezető: Dr. Fekete Károly egyetemi adjunktus, PhD 17. Katonai logisztika tudományszak Szakfelelős: Dr. Báthy Sándor egyetemi tanár, CSc 1. A katonai logisztika általános és alkalmazott elmélete Témavezető: Dr. Báthy Sándor egyetemi tanár, CSc 2. A haditechnikai eszközök élettartam menedzsmentje Témavezető: Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár, CSc 3. A haderő mobilitását támogató katonai közlekedési képességek biztosításának lehetőségei. A katonai műveletek közlekedési támogatásának elmélete Témavezető: Dr. Szűcs László egyetemi docens, CSc 4. A légierő logisztikai támogatásának tartalma, sajátosságai, szükséges képességek. A légierő műveletek logisztikai támogatásának elmélete Témavezető: Dr. Szűcs László egyetemi docens, CSc 5. A magyar közlekedési rendszer fejlődésére ható honvédelmi tényezők Témavezető: Dr. Horváth Attila egyetemi docens, CSc 6. A terrorizmus és a közlekedés Témavezető: Dr. Horváth Attila egyetemi docens, CSc 7. Nemzetközi logisztikai gyakorlati képzés fejlesztésének lehetőségei és módszerei Témavezető: Dr. Réger Béla, PhD 8. A logisztikai rendszer elemeinek fejlesztési lehetőségei a nemzetközi trendek figyelembe vételével, különös tekintettel az RSOM és Integráció időszakára Témavezető: Dr. Réger Béla, PhD 9. A nemzetközi ellátási lánc logisztikai támogatásának alkalmazási lehetőségei, fejlesztésének lehetséges irányai Témavezető: Dr. Réger Béla, PhD 10. Haditechnikai eszközök összehasonlítása és adott feladatra történő kiválasztása Témavezető: Dr. Gyarmati József főiskolai docens, PhD 11. Készletezési folyamatok modellezése a Magyar Honvédség ellátási-elosztási rendszerében, integrált informatikai rendszerek alkalmazása az ellátási-elosztási folyamatokban Témavezető: Dr. Zsinkó József, CSc 12. A harc-hadművelet logisztikai támogatásának elmélete és gyakorlata Témavezető: Dr. Lovász Zoltán egyetemi docens, PhD 13. A logisztikai támogatás doktrínális szabályozó rendszere kidolgozásának elvei és követelményei Témavezető: Dr. Lovász Zoltán egyetemi docens, PhD 14. A szárazföldi haderő hadműveleti-harcászati alkalmazása logisztikai támogatásának elméleti kérdései és gyakorlati eljárásai az új haderőstruktúra tükrében Témavezető: Dr. Lovász Zoltán egyetemi docens, PhD 15. A NATO tervezési rendszere és honi alkalmazásának elméleti és gyakorlati kérdései. Témavezető: Dr. Jávor Endre, PhD 16. A MK Befogadó Nemzeti Támogatás rendszerének kialakítása, a tervezés metodikájának meghatározása. Témavezető: Dr. Jároscsák Miklós, PhD

13 17. A Magyar Honvédség Központi Logisztikai Bázis kialakítási lehetőségeinek vizsgálata. Témavezető: Dr. Fleischacker Ferenc, PhD 18. A védelmi gazdálkodás, erőforrás és költség felhasználás hatékony megvalósításának módszertani lehetőségei Témavezető: Dr. Balla Tibor, PhD 19. Nemzetközi katonai szerepvállalás és multinacionális logisztika tapasztalatai a XXI. század katonai műveleteiben Témavezető: Dr. Hautzinger Gyula tudományos főmunkatárs, PhD 20. A katonai infrastruktúra fejlesztésének kérdései. A hazai és a NATO Biztonsági Beruházási Programjának keretében megvalósuló infrastruktúra fejlesztések műszaki, gazdasági és szervezési feladatai Témavezető: Dr. Kovács Ferenc, PhD 21. A katonai objektumok és létesítmények elhelyezésének, tervezésének, kivitelezésének és gazdaságos üzemeltetésének kérdései, különös tekintettel a haderő átalakítására és a hivatásos haderőre történő áttérésből adódó követelményekre Témavezető: Dr. Kovács Ferenc, PhD 22. Védett létesítmények tervezésének, méretezésének, építésének és üzemeltetésének elméleti és gyakorlati kérdései, különös tekintettel a NATO tervezési alapelvekre és követelményekre Témavezető: Dr. Kovács Ferenc, PhD 23. Civil-katonai logisztikai együttműködés lehetőségei a logisztikai szolgáltató központokban Témavezető: Dr. Eszenyi Imre, PhD 24. A NATO erőforrás-gazdálkodási rendszerének infrastrukturális aspektusai Témavezető: Dr. Eszenyi Imre, PhD 25. Katonai műveletek egészségügyi biztosítása, az egészségügyi kiürítés rendszere, módszerei Témavezetők: Dr. Farkas József egyetemi magántanár, DSc Dr. Svéd László, PhD 26. Az egészségügyi szolgálat szerepe a béketámogató műveletekben Témavezető: Dr. Farkas József egyetemi magántanár, DSc 27. Az alváskutatás eredményeinek alkalmazása a hadtudomány egyes területein Témavezetők: Dr. Köves Péter, CSc Dr. Szakács Zoltán, PhD 28. A harci stressz hatása a katonai műveletekben résztvevők harcképességére Témavezető: Dr. Schandl László, PhD 29. A katonai egészségügyi alkalmassági követelmények változása az új szövetségi kihívások tükrében Témavezető: Dr. Svéd László, PhD 30. A sürgősségi betegellátás kérdései a NATO multinacionális egészségügyi biztosítás rendszerében Témavezető: Dr. Fűrész József, CSc 18. A felderítés és a nemzetbiztonság általános elmélete tudományszak Szakvezető: Dr. habil. Héjja István egyetemi docens, CSc 1. Nemzetbiztonsági tevékenységek és az ország biztonsági helyzetének összefüggés-elmélete Témavezető: Dr. habil. Héjja István egyetemi docens, CSc 2. Felderítő adatok feldolgozása, és az elemző- értékelő munka elmélete Témavezető: Dr. habil. Héjja István egyetemi docens, CSc 3. Idegenhadseregek szervezés-elmélete Témavezető: Dr. Pados Ferenc, PhD 4. Katonadiplomácia és információszerzés Témavezető: Dr. Sallai Imre, CSc

14 5. A nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományának kiválasztásával, általános és speciális felkészítésével, pályafutásával összefüggő kérdések kutatása Témavezető: Dr. Izsa Jenő, PhD 6. A válságkezelő és béketámogató műveletek felderítő és hírszerző támogatása. A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok helye, szerepe, feladatai és válságkezelő műveletek során Témavezető: Dr. Pados Ferenc, PhD 7. A nemzetbiztonsági szféra stratégiai kérdései, a tevékenységi- és intézményrendszer fejlesztésének problémái Témavezető: Dr. Izsa Jenő, PhD 8. A nemzetbiztonsági szolgálatok feladatai a közös európai kül- és biztonságpolitika támogatásában Témavezető: Dr. Tömösváry Zsigmond, PhD 9. A magyar hírszerzés és elhárítás egyes korszakainak szakmatörténeti kutatása Témavezető: Dr. Izsa Jenő, PhD 10. A haderőfejlesztés 10 éves programjának várható hatásai, befolyása a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra Témavezető: Dr. Sallai Imre, CSc 11. A nyílt információk hasznosítása a katonai felderítésben, valamint a katonai műveletek tervezésében és végrehajtásában az új típusú kihívások tükrében Témavezető: Dr. Pados Ferenc, PhD 12. A felderítés helye és szerepe a negyedik generációs hadviselésben Témavezető: Dr. Kis-Benedek József, PhD 13. A nemzetbiztonsági szolgálatok, helye, szerepe, feladatai a magyar biztonságpolitikai rendszerben Témavezető: Dr. Tömösváry Zsigmond, PhD 14. A nemzetbiztonsági szolgálatok helye, szerepe, feladatai az új típusú kihívások (aszimmetrikus hadviselés, nemzetközi terrorizmus, nemzetközi szervezett bűnözés) elleni harcban Témavezető: Dr. Sallai Imre, CSc 15.A nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységét szabályozó törvényi, jogszabályi háttér fejlődése, változása a rendszerváltástól napjainkig Témavezető: Dr. Tömösváry Zsigmond, PhD 16. Az információ felderítő, hírszerző és biztonsági szolgálatok szerepe az új kihívásoknak megfelelni képes európai önálló biztonság- és védelempolitika rendszerében Témavezető: Dr. Botz László, PhD 17. Az információszerzés leghatékonyabban alkalmazható módszerei felderítő, hírszerző együttműködés nemzetközi formációiban, az információszerző közösség (nemzeti és nemzetközi) kialakításának lehetősége Témavezető: Dr. Botz László PhD 19. A katonaföldrajz elmélete és gyakorlata tudományszak Szakvezető: Dr. Lánszki János egyetemi tanár, CSc 1. A regionális körzetek biztonságföldrajzi elemzése és értékelése Témavezető: Siposné dr. Kecskeméthy Klára, CSc 2. Válságövezetek katonaföldrajza Témavezető: Dr. Dobi József egyetemi docens, CSc 3. Katonaföldrajzi támogatás Témavezető: Dr. Dobi József egyetemi docens, CSc 4. A földrajzi tér értékelése a biztonság- és katasztrófavédelem szempontjából Témavezető: Dr. Lánszki János egyetemi tanár, CSc

15 5. A Kárpát-Balkán térség katonaföldrajzi értékelése Témavezető: Dr. Lánszki János egyetemi tanár, CSc 6. A katonaföldrajz térinformatikai alapjai Témavezető: Dr. Gőcze István egyetemi docens, PhD 7. Az ország területének védelmi célú előkészítése Témavezető: Dr. Mráz István, PhD 20. A térképészeti- és geoinformatikai támogatás általános elmélete tudományszak Szakvezető: Dr. Für Gáspár egyetemi docens, PhD 1. A geoinformációs támogatás elmélete és gyakorlata Témavezető: Dr. Paskó József egyetemi docens, CSc 2. Szatellitageodézia és távérzékelés útján nyert információk katonai alkalmazása Témavezető: Dr. Paskó József egyetemi docens, CSc 3. A műholdgeodézia és a távérzékelés szerepe a nemzetgazdaság különböző ágazataiban Témavezető: Dr. Paskó József egyetemi docens, CSc 4. A MH geoinformációs támogatása Témavezető: Dr. Für Gáspár egyetemi docens, PhD 5. Nemzetközi térinformatikai programok eredményeinek felhasználási lehetőségei a MH nemzetközi szerepvállalásában Témavezető: Dr. Für Gáspár egyetemi docens, PhD 6. Térinformációs rendszerek alkalmazási lehetőségei a terrorizmus elleni harcban Témavezető: Dr. Für Gáspár egyetemi docens, PhD 21. Az ABV védelmi támogatás elmélete tudományszak Szakvezető: Dr. Grósz Zoltán egyetemi docens, PhD 1. A nukleáris létesítmények terrorfenyegetettsége értékelési eljárásainak kutatása Témavezető: Dr. Solymosi József egyetemi tanár, DSc 2. Nukleáris létesítmények elleni terrorcselekmények hatásainak felszámolására irányuló katasztrófavédelmi feladatok kutatása Témavezető: Dr. Nagy Lajos, PhD 3. Új kihívások a vegyi és biológiai fegyverek területén Témavezető: Dr. Halász László egyetemi tanár, DSc 4. Az ABV védelem hatékonyságát segítő eljárások kutatása a katonai és katasztrófavédelemi feladatok területén Témavezető: Dr. Grósz Zoltán egyetemi docens, PhD 5. Vegyi fegyverek elterjedésének korlátozása, ellenőrzésük feladatai Témavezető: Dr. Földi László egyetemi docens, PhD 6. Az újfajta ABV veszélyforrások és az ellenük való védekezés helye és szerepe az ABV védelemben Témavezető: Dr. Vincze Árpád egyetemi docens, PhD

16 22. A tűztámogatás elmélete és gyakorlata tudományszak Szakvezető: Dr. Szendy István egyetemi tanár, CSc 1. Az összhaderőnemi tűztámogatás elmélete és gyakorlata a teljes képességalapú haderőben, kiemelten a többnemzeti kötelékben résztvevő nemzeti erők tűztámogatásának gyakorlati kérdéseire Témavezető: Dr. Szendy István egyetemi tanár, CSc 2. A nemzeti alapú harcvezetési és irányítási rendszer alkalmazása katonai műveletekben, kiemelten a szárazföldi csapatok tűztámogatásának számítógépes tervezése és vezetése során Témavezető: Dr. Furján Attila egyetemi docens, PhD 3. A könnyű lövész kötelékek (szd., z., dd.) szervezetszerű megosztott irányzású tűzeszközei lőszerszükségletének számvetése alacsony-, közepes- és nagy intenzitású harctevékenységek során Témavezető: Dr. Szabó Tibor egyetemi docens, PhD 4. Korszerű automatizált harc- és tűzvezetési rendszerek alkalmazása és fejlesztésének lehetőségei a NATO és a világ fejlett haderőiben Témavezető: Dr. Felházi Sándor egyetemi docens, PhD 5. A tüzérség alkalmazási elvei és gyakorlata a NATO országok szárazföldi csapatainál Témavezető: Dr. Mlinárik László egyetemi docens, PhD 6. A NATO tagállamok tüzérségi tűzeszközeinek és lőszereinek fejlesztési tendenciái és lehetőségei Témavezető: Dr. Szabó Tibor egyetemi docens, PhD 23. Honvédelmi jog tudományszak Szakvezető: Dr. Busch Béla egyetemi docens, PhD 1. A honvédelem központi irányítása korszerűsítésének kérdései Témavezetők: Dr. Busch Béla egyetemi docens, PhD Dr. Almási Ferenc, PhD 2. A honvédelmi közigazgatás területi, helyi szintjei. A regionalizmus kérdései Témavezető: Dr. Busch Béla egyetemi docens, PhD 3. A személyiségvédelem és a katonai büntetőjog aktuális kérdései Témavezetők: Dr. Busch Béla egyetemi docens, PhD Dr. Bódi Stefánia, PhD 4. A védelmi igazgatás szabályozási rendszerének új tendenciái Témavezető: Dr. Jankovics Kornélia, PhD 5. Az irányítás-vezetés jogi alapjai a Magyar Honvédségnél, megújításának jogi problémái Témavezető: Dr. Molnár Miklós egyetemi tanár, CSc

17 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete tudományszak Szakvezető: Dr. habil. Lukács László mk. alezredes, egyetemi docens, CSc 1. Nagy tömegek befogadására, elhelyezésére alkalmas táborok berendezésének infrastrukturális kérdései Témavezetõ : Dr. Baráth Sándor, CSc 2. Polgári és katonai repülőterek, valamint a légi közlekedést biztosító létesítmények létesítésének, építésének, fenntartásának és üzemeltetésének újszerű kérdései, figyelemmel az ICAO/EU szabályaira és a NATO előírásaira, valamint a környezetvédelem kérdéseire Témavezetõ : Dr. Baráth Sándor, CSc 3. Új generációs támadó fegyverek hatása a különböző típusú, anyagú és funkciójú életvédelmi létesítményekre, azok többfunkciós alkalmazhatóságának vizsgálata a megnövekedett biztonsági követelmények figyelembe vételével Témavezetõ : Dr. Horváth Tibor, PhD 4. A meglévő állandó és fél állandó állami és katonai rendeltetésű védett létesítmények további alkalmazhatóságának átértékelése, az új típusú támadó fegyverek paramétereinek és a megnövekedett biztonsági követelmények figyelembe vételével Témavezetõ : Dr. Horváth Tibor, PhD 5. A katonai objektumok és létesítmények elhelyezésének, tervezésének, kivitelezésének és gazdaságos üzemeltetésének kérdései, különös tekintettel a haderő átalakítására és a hivatásos haderőre történő áttérésből adódó követelményekre, valamint a missziós feladatok elhelyezési kérdéseire Témavezetõ : Dr. Kovács Ferenc, PhD 6. A kritikus infrastruktúra fogalmi rendszere, veszélyeztető tényezői, hazai és nemzetközi szabályozása, valamint védelmi képességeik növelése Témavezetõ : Dr. Kovács Ferenc, PhD 7. Védett létesítmények tervezésének, méretezésének, építésének és üzemeltetésének elméleti és gyakorlati kérdései- különös tekintettel a NATO tervezési alapelvekre és követelményekre- valamint az állami alkalmazásból kivont létesítmények további hasznosításának lehetőségei Témavezetõ : Dr. Kovács Ferenc, PhD 8. Védett létesítmények üzemeltetésének elméleti és gyakorlati kérdései, különös tekintettel a NATO ajánlásokban szereplő alapelvekre Témavezetõ : Dr. habil. Kovács Tibor, PhD 9. Katonai és polgári robbantási és bontási feladatok újszerű értelmezése, különös tekintettel a polgári életben alkalmazott hatósági szabályokra, valamint a békefenntartó műveletek/katasztrófavédelmi feladatok sajátosságaira és a környezetvédelmi előírások betartására Témavezetõ : Dr. habil. Lukács László, CSc 10. Bűnös célú/terror robbantások és az ellenük való védekezés lehetőségei Témavezetõ : Dr. habil. Lukács László, CSc 11. A kritikus infrastruktúrák katasztrófa érzékenységének vizsgálata, állóképességük növelésének lehetőségei, módszerei Témavezetõ : Dr. Tóth Rudolf, PhD

18 02. Haditechnika tudományszak Szakvezető: Dr. Turcsányi Károly nyá.mk. ezredes, egyetemi tanár, CSc 1. A fegyverzettechnikai fejlesztés, korszerűsítés (FEKOR) filozófiája és stratégiája, valamint a hatékonyságfokozás katonai, műszaki, gazdasági összefüggései Témavezetõ : Dr. Ungvár Gyula DSc 2. A modern szabályozástechnika új járműdinamikai alkalmazásai Témavezetõ : Dr. Szabolcsi Róbert PhD 3. A haditechnika üzemfenntartása (infrastruktúrája), műszaki, gazdasági, szervezeti és vezetési rendszereinek vizsgálata, elemzése és értékelése Témavezetõ : Dr. Turcsányi Károly CSc 4. Katonai és védelmi minőségügy, szabványosítás Témavezetõ : Dr. Turcsányi Károly CSc 5. A műszaki technikai eszközök és harcanyagok korszerűsítésének lehetséges irányai a NATO követelmények figyelembevételével Témavezetõ : Dr. Szabó Sándor CSc 6. Az idegen hadseregek korszerű műszaki technikai eszközei, harcanyagai és alkalmazásuk elvei Témavezetõ : Dr. Szabó Sándor CSc 7. A Magyar Honvédségben rendszeresített átkelő-, hídépítő gépek és eszközök alkalmazásának lehetőségei különleges viszonyok között Témavezetõ : Dr. Kovács Tibor PhD 8. A haditechnikai kutatás és fejlesztés hazai és NATO (EU) elmélete és gyakorlata Theory and Practice of Research and Development (R&D) in Military Technology, Hungary and NATO Témavezetõ : Dr. Kende György DSc 9. A sakkjáték törvényszerűségeinek és informatikai hátterének lehetőségei a harcvezetés, a haditechnikai eszközök hatékony alkalmazása, a döntéshozatal, és a katonai felsőoktatás területén Témavezetõ : Dr. Kende György DSc 10. Rezgéscsökkentő eljárások haditechnikai alkalmazásának kutatása különös tekintettel a forgórészek kiegyensúlyozatlanságának csökkentésére Témavezetõ : Dr. Sipos Jenõ PhD 11. Az MH repülőcsapatai bázisszintű repülőműszaki biztosításának lehetőségei kiképzési időszak és együttműködési tevékenységek során Témavezetõ : Dr. Óvári Gyula CSc 12. Az MH katonai helikopterei alkalmazásának repülőműszaki kérdései, különös tekintettel a nemzetközi harci és szállítási alkalmazások során Témavezetõ : Dr. Óvári Gyula CSc 13. A NATO Földi Telepítésű Légvédelmi Szenzor és Vezetési Rendszer Eszközeinek, Elemeinek műszaki technikai biztosítása Témavezetõ : Dr. Balajti István CSc 14. Reacting to New Air Defence Threats: Netcentric Approach of Long Range Survaillance Radars Augmented by VHF radars Témavezetõ : Dr. István Balajti CSc 15. Haditechnikai eszközök értékelésének, összehasonlító elemzésének valamint adott feladatra történő kiválasztásának módszerei és gyakorlata Témavezetõ : Dr. Gyarmati József PhD

19 03. Védelmi elektronika (informatika és kommunikáció) tudományszak Szakvezető: Dr. Haig Zsolt mk. alezredes, egyetemi docens, PhD 1. Korszerű technológiai eljárások a Magyar Honvédség stacioner hálózataiban Témavezető: Dr. Fekete Károly, PhD 2. Az űrtávközlés katonai alkalmazása Témavezető: Dr. Fekete Károly, PhD 3. Az informatikai módszerek és eszközök katonai alkalmazásának sajátosságai és feltételei Témavezető: Dr. Fodor Imre, CSc 4. Információs infrastruktúrák és rendszerek támadása és védelme Témavezető: Dr. Haig Zsolt, PhD 5. Az információs műveletekben alkalmazott eszközök, rendszerek és eljárások Témavezető: Dr. Haig Zsolt, PhD 6. Információs terrorizmus módszerei és eszközrendszere Témavezető: Dr. Kovács László, PhD 7. Az elektronikai felderítés korszerű eszközei kutatása és fejlesztése Témavezető: Dr. Kovács László, PhD 8. Adatfeldolgozási technikák és technoló giák a felderítésben Témavezető: Dr. Kovács László, PhD 9. Védett adatátviteli rendszerek felderítésének megoldásai Témavezető: Dr. Kovács László PhD 10. Kisméretű pilótanélküli repülőgépek fedélzetére telepíthető nagy hatékonyságú precíziós csapásmérő harceszközök Témavezető: Dr. Molnár László, CSc 11. A Magyar Honvédség, illetve a védelmi szféra tevékenységét támogató informatikai rendszerek, alkalmazások és eszközök technikai kérdései Témavezető: Dr. Munk Sándor, CSc 12. A Magyar Honvédség és a védelmi szféra informatikai védelmének technikai kérdései Témavezető: Dr. Munk Sándor, CSc 13. A Magyar Honvédség, illetve a védelmi szféra informatikai rendszereinek üzemeltetési kérdései (módszerei, folyamatai, szabályozása) Témavezető: Dr. Munk Sándor, CSc 14. Kooperatív harci képességek technikai felderítési követelményei Témavezető: Dr. Nagy Pál, PhD 15. Tudás alapú integrált felderítő rendszerek (ISTAR) Témavezető: Dr. Nagy Pál, PhD 16. Radarjelek feldolgozása FPGA-val, alkalmazási mintapéldákkal Témavezető: Dr. Ősz Sándor DSc 17. Kutatási és tanítási módszerek kidolgozása a LabView programra Témavezető: Dr. Ősz Sándor DSc 18. Az analóg áramkörök digitális megfelelői a radartechnikában, a jelkeveréssel, konverzióval, FFT-el, digitális szűrőkkel és a radar speciális egységeivel kapcsolatos összetett jelfeldolgozási eredmények kidolgozása Témavezető: Dr. Ősz Sándor DSc 19. Alternatív vezetékpótló megoldások a védelmi szférában Témavezető: Dr. Rajnai Zoltán, PhD 20. A privatizált távközlő hálózatok igénybevétele katasztrófavédelemre Témavezető: Dr. Sándor Miklós PhD

20 21. Az ország egységes távközlő hálózatának (OTH) igénybevétele katasztrófavédelemre Témavezető: Dr. Sándor Miklós PhD 22. Az e-tanulás (e-learning) és a távoktatás alkalmazása a katonai felsőoktatásban Témavezető: Dr. Seres György DSc 23. Use of e-learning and distance learning in military higher education Témavezető: Dr. Seres György DSc 24. A katonai rendszerek modellezése Témavezető: Dr. Seres György DSc 25. Modelling of military systems Témavezető: Dr. Seres György DSc 26. A magyar szerepvállalás szükségessége és lehetőségei az USA Ballisztikus Rakétavédelem (BMD) rendszerének fejlesztési programjában Témavezető: Dr. Seres György DSc 27. Is necessary or possible European role in development program of the Ballistic Missile Defense (BMD) system of USA? Témavezető: Dr. Seres György DSc 28. Űrdinamika Témavezető: Dr. Szabó József DSc 29. Az elektronikai védelem műszaki eljárásainak és eszközeinek kutatása, fejlesztése Témavezető: Dr. Vass Sándor, CSc 30. A katonák védelmét, képességeit növelő elektronikai eszközök, rendszerek fejlesztése Témavezető: Dr. Vass Sándor, CSc 31. Az infokommunikációs eszközök, rendszerek biztonságos üzemeltetésének kérdései Témavezető: Dr. Vass Sándor, CSc 32. Irányított energiájú fegyverek és alkalmazásuk kérdései a 21. századi hadszíntéren Témavezető: Dr. Ványa László, PhD 33. Szárazföldi, vízi és légi robottechnikai eszközök alkalmazása a hadseregben, a határőrizetben, és a katasztrófavédelemben Témavezető: Dr. Ványa László, PhD 34. Az információs társadalom új típusú, korszerű technológiára épülő, képesség alapú hadserege lehetséges fejlődési irányainak vizsgálata Témavezető: Dr. Várhegyi István CSc 35. A 21. század háborúk tapasztalatainak komplex információs hadviselési elemzése Témavezető: Dr. Várhegyi István CSc 36. Komplex villamos rendszerek vizsgálata Témavezető: Dr. Zsigmond Gyula, PhD 04. Környezetbiztonság és katasztrófavédelem tudományszak Szakvezető: Dr. habil. Vincze Árpád egyetemi docens, PhD 1. A kritikus infrastruktúra, különösen a veszélyes ipari létesítmények biztonságának növelését szolgáló eljárás- és eszközrendszerek kutatása-fejlesztése Témavezető: Dr. Solymosi József DSc 2. Az ABV terrorizmus elleni harc műszaki-technikai feltételeinek kutatása Témavezető: Dr. Halász László DSc 3. Katasztrófavédelmi helyzetértékelés, a helyzetértékelés és megelőzés kapcsolata. Új kihívások a katasztrófavédelmi helyzetértékelés előtt Témavezető: Dr. Halász László DSc

21 4. A tűzvédelmi törvény hatása a magyar tűzoltóság technikai eszköz fejlesztésére Témavezető: Dr. Halász László DSc 5. ABV és természeti katasztrófák megelőzésére és felszámolására hivatott szervezetek hatékonyságának vizsgálata Témavezető: Dr. habil. Grósz Zoltán PhD 6. Vegyi fegyverek elterjedésének korlátozására, ellenőrzésükre alkalmazható műszaki lehetőségek Témavezető: Dr. Földi László PhD 7. Természeti és mesterséges katasztrófák, súlyos balesetek következményeinek leküzdése, különös tekintettel a modern műszaki lehetőségek alkalmazására Témavezető: Dr. Földi László PhD 8. Az újfajta ABV veszélyforrások és az ellenük való védekezést szolgáló eljárás és eszközrendszerek kutatása Témavezető: Dr. habil. Vincze Árpád PhD 9 A nukleáris környezetellenőrzés eljárás- és eszközrendszerének fejlesztése Témavezető: Dr. habil. Vincze Árpád PhD 10. A környezetbiztonság- és katasztrófavédelem egészségügyi vonatkozásai Témavezető: Dr. Kóródi Gyula PhD 11 Veszélyes üzemek veszélytelen működését bizonyító módszerek és eljárások fejlesztése Témavezető: Dr. Szakál Béla PhD 12. A tűzoltási taktikáinak, alkalmazott technikai eszközeinek fejlesztési lehetőségei Témavezető: Dr. habil. Cziva Oszkár PhD 13 A kárhelyszíni beavatkozás során a társszervek együttműködésének lehetőségei Témavezető: Dr. habil. Cziva Oszkár PhD 14. A tűzoltói beavatkozásokra való felkészítés keretének a kutatása Témavezető: Dr. habil. Cziva Oszkár PhD 15. A bioetika katonai alkalmazása nem halálos fegyverek (NLW) rendszerbe állításával kapcsolatban Témavezető: Dr. Huszár András PhD 16. Új módszerek a személy azonosítására és a halál időpontjának megállapítására kriminális cselekmények és tömeges katasztrófák esetén Témavezető: Dr. Huszár András PhD 17. Az ABV fegyverek diagnosztikai, analitikai vonatkozásai Témavezető: Dr. Fűrész József CSc 18. A kritikus infrastruktúra katasztrófavédelmi biztonságát szolgáló eljárás- és eszközrendszer kutatása Témavezető: Dr.habil. Bukovics István CSc 19. A globális klímaváltozás várható katasztrófavédelmi kérdéseinek vizsgálata Témavezető: Dr.habil. Bukovics István CSc 20. A Magyar Köztársaság védelemgazdasági stratégiája időszerű változásainak kutatása Témavezető: Dr. Nógrádi György CSc 21. A katasztrófák elleni védekezés komplex logisztikai biztosításának rendszere, a végrehajtás elméleti és gyakorlati kérdéseinek elemzése Témavezető: Dr. Tóth Rudolf PhD 22. A kritikus infrastruktúra védelme a katasztrófavédelem tükrében Témavezető: Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy PhD 05. Katonai közlekedési rendszertechnika tudományszak

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A ZMNE Katonai Műszaki Doktori Iskola tudományszakonként meghirdetett kutatási témái a 2009/2010-es tanévre: 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE 01. BIZTONSÁGELMÉLETEK TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Szenes Zoltán egyetemi

Részletesebben

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT 1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET Vezető: Prof. Dr. Szenes Zoltán CSc, egyetemi tanár 1. A NATO kollektív

Részletesebben

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: TSZKP/1-262/2010. sz. példány Jóváhagyom! Egyetértek! Budapest, 2010. július - n Budapest, 2010. július - n.............................. Dr. Lakatos László

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 4 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4 4.

Részletesebben

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE Szerkesztette: Dr. Szilágyi Tivadar ezredes Budapest, 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. A TUDOMÁNYRÓL ÁLTALÁBAN... 3 1. A tudomány fogalma...3

Részletesebben

KLHTK JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS KIADVÁNYTERVÉBE

KLHTK JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS KIADVÁNYTERVÉBE A 2009. ÉVRE TERVEZETT TUDOMÁNYOS KIADVÁNYOK (TANULMÁNY, KÖNYV, KONFERENCI, FOLYÓIRAT KÜLÖNSZÁM) 1. CÍME Társadalom és Honvédelem 2009. Terrorizmus-különszám Prof. Dr. Harai Dénes nyá. ezds. (szerk.) JELLEGE

Részletesebben

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2008 A kiadványt szerkesztette: Dr. Padányi József mk. ezredes, egyetemi magántanár, intézményfejlesztési programvezető Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2008 Minden

Részletesebben

1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET

1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TÉMAKIÍRÁSA A 2015/16-OS ÉVRE (HM)=megjelölt témák lefedik a Honvédelmi Minisztérium által preferált témákat 1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET Kutatás terület vezető:

Részletesebben

SZABADON VÁLASZTHATÓ KUTATÁSI STÚDIUM TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT: BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK

SZABADON VÁLASZTHATÓ KUTATÁSI STÚDIUM TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT: BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK SZABADON VÁLASZTHATÓ KUTATÁSI STÚDIUM TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT: Kódszám A tantárgyak megnevezése Tantárgyfelelős neve HHDID1000 BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET VEZETŐ: Prof. Dr. Szenes

Részletesebben

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANTÁRGYAI ÉS KUTATÓI SZEMINÁRIUMAI TUDOMÁNYSZAKONKÉNT A 2008/2009. TANÉVRE 2 MAGYARÁZAT A Hadtudományi Doktori Iskola tantárgy-, és kutatói szeminárium kódjaihoz A tantárgykód

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport 1) Az MH NTE alkalmazásának tapasztalatai az Afganisztáni Hadszíntéren (témavezető: Dr. Pohl Árpád) 2) Az Afganisztánban

Részletesebben

Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes

Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes Tudományos szakmai vitájának témája: A szakterületek közötti hatékonyabb együttműködés kínálta lehetőségek a katasztrófa-egészségügyben Nyilvános előadásának témája: Szűrővizsgálatok

Részletesebben

A tudomány, mint rendszer

A tudomány, mint rendszer A tudomány, mint rendszer TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY- ISMERET- SZOCIOLÓGIAI INTÉZMÉNY- TEVÉKENYSÉGI Tervezett és SZOCIOLÓGIAI rendszerezett megismerési, alkalmazási és elôrelátási mozzanatok összessége. EREDMÉNY-

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete kutatási terület területvezető: Prof. Dr. Lukács László egyetemi tanár, CSc

01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete kutatási terület területvezető: Prof. Dr. Lukács László egyetemi tanár, CSc 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete kutatási terület területvezető: Prof. Dr. Lukács László egyetemi tanár, CSc Fsz. Értekezés címe Témavezető 1. Nagy tömegek befogadására, elhelyezésére alkalmas

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 ZMNE DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 1 DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 ZMNE A kiadványt szerkesztette: Dr. Kállai Attila mk. ırnagy Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

ELŐSZÓ. Budapest, 2011. január 15. Nyári Éva ka. a Tudományszervező Központ mb. vezetője

ELŐSZÓ. Budapest, 2011. január 15. Nyári Éva ka. a Tudományszervező Központ mb. vezetője DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 3 3. A ZMNE doktori iskolái és a tudományszakok... 3 4. Jelentkezés

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG 2008.04.11. SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy 1 A KÖZELMÚLT 20 ÉVE 1987.07.01- től. 1991.11. 01-től. 1997.09. 01-től. 2007.01. 01-től. MN LÉRE PSÁG

Részletesebben

VÉDELMI ELEKTRONIKA, INFORMATIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ TUDOMÁNYSZAK

VÉDELMI ELEKTRONIKA, INFORMATIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ TUDOMÁNYSZAK VÉDELMI ELEKTRONIKA, INFORMATIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ TUDOMÁNYSZAK http://www.zmne.hu/kmdi/index.html TUDOMÁNYSZAKVEZETŐ Dr. Haig Zsolt mk. alezredes, egyetemi docens 29-343 haig.zsolt@zmne.hu http://www.zmne.hu/tanszekek/ehc/indul.htm

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2013. 02. 07. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete kutatási terület területvezető: Prof. Dr. Szabó Sándor egyetemi tanár, CSc

01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete kutatási terület területvezető: Prof. Dr. Szabó Sándor egyetemi tanár, CSc 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete kutatási terület területvezető: Prof. Dr. Szabó Sándor egyetemi tanár, CSc Fsz. Értekezés címe Témavezető 1. Nagy tömegek befogadására, elhelyezésére alkalmas

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2013 PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre 1 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet PhD képzésre és egyéni

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2011. 01. 26. Dr. Szabó Tibor MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2011

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Hadászat- és Hadelmélet Tanszék 1. A hadikultúrák megjelenése a modern hadügyben 2. A hadikultúrák elméleti kérdései 3. A gerilla hadviselés elméletének

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre 1 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet PhD képzésre és egyéni

Részletesebben

A ZMNE OKTATÁSÁNAK HAGYOMÁNYOS RENDSZERE

A ZMNE OKTATÁSÁNAK HAGYOMÁNYOS RENDSZERE Dr. Szilágyi Tivadar Dr. Gőcze István A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGE A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem a Magyar Köztársaság a felkészítési rendszerében állami feladatként

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ. Hadtudományi Doktori Iskola és a. DOSZ Hadtudományi Osztálya. tisztelettel meghívja Önt

Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ. Hadtudományi Doktori Iskola és a. DOSZ Hadtudományi Osztálya. tisztelettel meghívja Önt Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ A Hadtudományi Doktori Iskola és a DOSZ Hadtudományi Osztálya tisztelettel meghívja Önt a Hadtudomány és a 21. század című doktorandusz konferenciára.

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TISZTE L T HA LLGA TÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlá- sa kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKA TANANYAG ÉS TEMATIKA BIZTONSÁG ÉS KONFLIKTUSOK A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK RENDSZERÉBEN. Összeurópai biztonsági struktúra

BIZTONSÁGPOLITIKA TANANYAG ÉS TEMATIKA BIZTONSÁG ÉS KONFLIKTUSOK A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK RENDSZERÉBEN. Összeurópai biztonsági struktúra BIZTONSÁGPOLITIKA TANANYAG ÉS TEMATIKA BIZTONSÁG ÉS KONFLIKTUSOK A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK RENDSZERÉBEN Összeurópai biztonsági struktúra Cél A megváltozott körülményekre, a radikálisan átalakuló nemzetközi

Részletesebben

9510000 A Hadmérnöki Doktori Iskola tantárgy-, és kutatói szeminárium kódjai. Kódszám Tantárgy jellege Tantárgy/kutatói szeminárium megnevezése

9510000 A Hadmérnöki Doktori Iskola tantárgy-, és kutatói szeminárium kódjai. Kódszám Tantárgy jellege Tantárgy/kutatói szeminárium megnevezése 9510000 A Hadmérnöki Doktori Iskola tantárgy-, és kutatói szeminárium kódjai Kódszám Tantárgy Tantárgy/kutatói szeminárium megnevezése ZNEBKD00200 KUTATÁSI TERÜLETEN KÍVÜLI TANTÁRGYAK ZNEBKD00101 K Katonai

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2014. 01. 10. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

Hadtáp és Pénzügyi Szakcsoport 1) Az MH NTE alkalmazásának tapasztalatai az Afganisztáni Hadszíntéren 2) Az Afganisztánban szolgálatot teljesítő magyar kontingensek logisztikai szakállománya felkészítésének

Részletesebben

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVII. A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre dr. Keszely László ezds. Karl Marx: A történelem ismétli

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet 1. Név (titulus) Szakterület Kutatási terület Oktatott tárgyak Dr. habil. Resperger István ezredes 2. Simon László alezredes, katonai elhárítás Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet aszimmetrikus

Részletesebben

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI 1. A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TI SZT ELT HALLGATÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlása kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Dr. Hornyacsek Júlia

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. november 27. A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA HELYE:

M E G H Í V Ó. 2013. november 27. A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA HELYE: M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA 2013. november 27. HELYE: MH EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ előadóterem BUDAPEST, XIII. RÓBERT KÁROLY KRT.

Részletesebben

A KMDI AKTÍV HALLGATÓI (2013/2014) III. évfolyam. Kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében

A KMDI AKTÍV HALLGATÓI (2013/2014) III. évfolyam. Kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében III. évfolyam 1. Bán Attila II/EK A műszaki-technikai fejlődés kihatása a tüzérség alkalmazására, különös tekintettel a lövegcsövek gyártástechnológiájára Dr. Turcsányi Károly 2. Berki Gábor III/N A számítógép-hálózati

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán. Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán. Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne.hu Állampolgárság magyar Születési dátum 1948. 10. 01. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Alkalmazott hadtudomány tagozatban: I Fodor Dóra Konzulense: Dr. Forgács Balázs százados

Részletesebben

Megfontoltan, de határozottan a Honvéd Vezérkar főnökének előadása a vezérkari tanfolyamon

Megfontoltan, de határozottan a Honvéd Vezérkar főnökének előadása a vezérkari tanfolyamon Megfontoltan, de határozottan a Honvéd Vezérkar főnökének előadása a vezérkari tanfolyamon 2013. március 25. A katonai felsőfokú vezetőképző tanfolyam túlnyomó többségükben ezredesi rendfokozatot viselő

Részletesebben

Tehetséggondozás a ZMNE n

Tehetséggondozás a ZMNE n Tehetséggondozás a ZMNE n A mentorálás gyökerei az antik korba nyúlnak vissza. A szó maga Homérosz Odüsszeiájának mentorából ered, aki bár a műben egy erőtlen öregember Athéné istenasszony segítségével

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS. PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS. PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2015 1 PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet PhD képzésre és egyéni

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

y n á ld é p ú m. szá E V R E I T S S O S O I T rsa . É . 1 i T sztá . 0 est, 2 zér S a d r H

y n á ld é p ú m. szá E V R E I T S S O S O  I T rsa . É . 1 i T sztá . 0 est, 2 zér S a d r H Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2005. 01. 12. MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2005. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2005. számú példány T A

Részletesebben

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere Állami Ünnepünk 2010. augusztus

Részletesebben

2017. november Emberközpontú tudomány

2017. november Emberközpontú tudomány A M a g y a r T u d o m á n y Ü n n e p e 2017. november 3-30. Emberközpontú tudomány A rendezvény címe A rendezvény típusa (pl. előadás, emlékülés, konferencia, kerekasztal-beszélgetés, könyvbemutató,

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2016. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 3 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4

Részletesebben

MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12. szakmai-tudományos konferencia. 2012. november 21-22.

MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12. szakmai-tudományos konferencia. 2012. november 21-22. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG, MTA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12 szakmai-tudományos konferencia 2012.

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Alapítva: 2002 évben TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Alapítva: 2002 évben TÁJÉKOZTATÓ ADATOK ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Alapítva: 2002 évben TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA 2011/2012. TANÉV HALLGATÓINAK A KÉPZÉSI RENDSZERHEZ 2011 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR JAVASLATA A ZMNE 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS MUNKATERVÉHEZ 1 A 2007. ÉVRE KUTATÁSI PROGRAMOK KIEMELT KUTATÁSI

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév 1. Mit értünk biztonságpolitika alatt? 2. Hogyan változott meg a biztonságnak, mint fogalomnak a tartalmi háttere az elmúlt 16

Részletesebben

Biztonságpolitika és válságkezelés

Biztonságpolitika és válságkezelés Humánerőforrás gazdálkodás a központi közigazgatásban Biztonságpolitika és válságkezelés 2013. szeptember 26. STEFÁNIA PALOTA MEGNYITÓ Prof. Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes NKE NIT tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1. Jogelőd intézmények - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző

Részletesebben

Munk Sándor tudományos önéletrajza

Munk Sándor tudományos önéletrajza Munk Sándor tudományos önéletrajza Születési hely, idő Elérhetőség Budapest, 1949. november 10. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar, Informatikai tanszék 1101 BUDAPEST,

Részletesebben

M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA. 2014. november 26. HELYE:

M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA. 2014. november 26. HELYE: M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA 2014. november 26. HELYE: MH EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ előadóterem BUDAPEST, XIII. RÓBERT KÁROLY KRT.

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANTÁRGYAI ÉS TANTÁRGYTÍPUSAI KREDITEKKEL TANÉV

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANTÁRGYAI ÉS TANTÁRGYTÍPUSAI KREDITEKKEL TANÉV A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANTÁRGYAI ÉS TANTÁRGYTÍPUSAI KREDITEKKEL 2016-2017. TANÉV A KÉPZÉS TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ (KV) ÉS SZABADON

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Farkas Tibor főhadnagy:

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Farkas Tibor főhadnagy: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Farkas Tibor főhadnagy: A válságreagáló műveletek vezetését és irányítását támogató híradó- és informatikai

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája

Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája 1 Nemzeti Biztonsági Stratégia I. Magyarország biztonságpolitikai környezete II. Magyarország helye és biztonságpolitikai érdekei a világban III. A Magyarországot

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése 2012. szeptember 10-14. Katasztrófavédelmi alapismeretek Jogszabályi alapok Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár Hazai jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011.

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

2002 óta védett: S.sz Név Téma címe Témavezető Dátum Okl.sz.

2002 óta védett: S.sz Név Téma címe Témavezető Dátum Okl.sz. 2002 óta védett: S.sz Név Téma címe Témavezető Dátum Okl.sz. 1. Pintér István ezds. 2. Lévai Zoltán ezds. 3. Gyulai Gábor alez. 4. Földi László örgy. 5. Lénárt Sándor örgy. IV/N 6. Csutorás Gábor alez.

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax:

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 4 * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1)469-4150 Fax: (06-1)469-4151 - BM Tel.: 20-197 Fax:

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS MUNKATERVÉHEZ EK (PROGRAMOK) Katonai biztonság és védelmi stratégia;

Részletesebben

DR. HAIG ZSOLT PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

DR. HAIG ZSOLT PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK DR. HAIG ZSOLT PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Önálló könyv, könyvfejezet: 1. Dr. Haig Zsolt, Dr. Várhegyi István: Hadviselés az információs hadszíntéren. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2005. 286 p. ISBN: 963-327-391-9 2.

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Dr. Isaszegi János dandártábornok parancsnok 2003. március 1 A Kormány 2390/2002 (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

Katasztrófavédelmi online tudományos folyóirat ISSN I. évfolyam, 4. szám december

Katasztrófavédelmi online tudományos folyóirat ISSN I. évfolyam, 4. szám december Katasztrófavédelmi online tudományos folyóirat ISSN 2498-6194 I. évfolyam, 4. szám 2016. december Rádiós és Infokommunikációs Országos Egyesület Budapest Szerkesztőbizottság Elnök Dr. Hoffmann Imre tű.

Részletesebben

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ...

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ... TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY Szám:../2013... számú példány JÓVÁHAGYOM! EGYETÉRTEK! Kőröshegy, 2013. július hó 10-én. Siófok, 2013. év..-n....... Marczali Tamás Oláh László tű. alezredes

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2014. Tartalom 1. Általános ismeretek... 2 2. Katonai vezetői alapképzési szak

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a Zsűri döntése alapján 1. Biztonságpolitika tagozatban: I Rajnai

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak 2013. szeptembertől Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Képzési és kimeneti követelmények 1. Az új alapképzési

Részletesebben

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. II/1. VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. Települési szintű veszély-elhárítási tervezés rendszere, jogi háttere. A besorolás és

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVI. MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2

A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK BERNARD BOURHY alezredes 1 A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2 Tisztelt Tüzér Tudományos Konferencia! Örömmel teszek eleget a konferencia szervező

Részletesebben

A rendészeti szervek általános jellemzése

A rendészeti szervek általános jellemzése A rendészeti szervek általános jellemzése alapvetések A demokratikus államberendezkedés egyik alapelve, a jogszabályoknak alávetettség. Minden rendvédelmi, de különösen a fegyveres rendvédelmi szervek

Részletesebben