DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2008

2 A kiadványt szerkesztette: Dr. Padányi József mk. ezredes, egyetemi magántanár, intézményfejlesztési programvezető Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2008 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás bármely formáját (fotókópia, mikrofilm készítése), adatrendszerekben való tárolása, a nyilvános előadás, valamint a fordítás jogát, az egyes részeit illetően is. Felelős kiadó: Prof. Dr. Szabó János, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora Felelős szerkesztő: Dr. Ujj András Nyomás: ZMNE Nyomda Felelős vezető: Veverka László 2

3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó...7 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektorának pályázati felhívása doktori (PhD) képzésre...9 Hadtudományi Doktori Iskola kutatási témái...17 Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái...37 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Doktori Szabályzata...49 I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Doktori Szabályzat hatálya Jogszabályi háttér Értelmező rendelkezések...52 II. FEJEZET. A DOKTORI ÜGYEKBEN ELJÁRÓ TESTÜLETEK, SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK A Doktori Tanács összetétele, megválasztása A Doktori Tanács működésének elvei A Doktori Tanács működési rendje A doktori iskola létesítésének eljárási rendje A doktori iskolák feladatai A doktori iskola tanácsa és feladatai A doktori témavezető és feladatai A tanszékek/intézetek A Tudományszervező Központ feladatai és vezetése A doktori szigorlati bizottság és feladatai A doktori bírálóbizottság és feladatai A doktori eljárásban közvetve közreműködő testületek illetve személyek...66 III. FEJEZET. A DOKTORI KÉPZÉS SZABÁLYAI Felvétel a doktori iskolába

4 4 17. A doktori képzés felvételi tájékoztatójának tartalma Jelentkezés a doktori képzésre A felvételi meghallgatás A felvételi eljárás értékelési rendje A felvételi döntés A szervezett képzés általános képzési követelményei A tanulmányi kötelezettség teljesítésének követelményei A tudományos kutatómunka teljesítésének követelményei A tanóratartás (oktatás) teljesítésének követelményei Átvétel, témavezető-, cím- és kutatási témaváltoztatás Párhuzamos képzés Kreditbeszámítás, áthallgatás Tárgyakkreditáció Vizsgaidőszak Az ismeretek ellenőrzése A képzés lezárása Az egyéni felkészülés A hallgatói jogviszony A szervezett állami ösztöndíjas képzésben résztvevő doktorandusz jogállása A költségtérítéses részidős képzésben résztvevő doktorandusz jogállása A doktorandusz és a témavezető tervezési és beszámolási kötelezettségei...84 IV. FEJEZET. A DOKTORI FOKOZATSZERZÉSI ELJÁRÁS A fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezés általános feltételei A doktori fokozat megszerzésének általános feltételei Jelentkezés a fokozatszerzési eljárásra A fokozatszerzési eljárás egyéb követelményei A doktori szigorlat A doktori értekezés A doktori értekezés műhelyvitája...92

5 45. A doktori értekezés bírálata A doktori értekezés védése A doktori fokozat odaítélése A doktori oklevél és a doktorrá avatás A képzés, fokozatszerzés és a fokozatosak nyilvántartása...99 V. FEJEZET. A DOKTORI FOKOZAT ODAÍTÉLÉSÉNEK KÜLÖNLEGES ESETEI A kitüntetéses doktorrá avatás A tiszteletbeli doktori (doctor honoris causa) cím adományozása A külföldön szerzett tudományos fokozat honosítása VI. FEJEZET. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS FOKOZATSZERZÉS TÉMAKÖRÉBE TARTOZÓ EGYÉB SZABÁLYOK Fizetendő díjak és térítések Támogatások, mentességek és kedvezmények A doktorandusz hallgatók, egyéni felkészülők és doktorjelöltek jogai A doktorandusz hallgatók, egyéni felkészülők és doktorjelöltek kötelességei A doktori képzés és fokozatszerzés során befolyt anyagi eszközök intézményi felhasználásának rendje Vegyes és záró rendelkezések MELLÉKLETEK

6 6

7 ELŐSZÓ Tisztelt Pályázók! A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora ebben az évben is meghirdeti a doktori (PhD) képzésre vonatkozó pályázatát. Az elmúlt évek gyakorlata alapján bizton állíthatjuk, hogy egyre fokozódó érdeklődés kíséri minden évben a pályázat kiadását. A védelmi szférában, a biztonság területén dolgozó szakemberek sokasága fogalmazza meg ilyenkor gondolatait, keres kutatási témákat és vállal egy olyan életformát, amely sok lemondás árán ugyan, de maradandó értékeket teremt. A doktori (PhD) fokozat megszerzése lehetőség a jövőhöz, de nem követelési alap! Sokan és sokat dolgozunk továbbra is azon, hogy a közeli jövőben erkölcsileg és anyagilag is jobban elismerjék azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a tudományos fokozat megszerzése követel. A felsőoktatásról szóló évi törvény adta meg az egyetemeknek azt a jogot, hogy szervezett doktori képzést és az ahhoz kapcsolódó doktori (PhD) fokozatszerzési eljárást folytassanak. Az egyetemek ezt a jogot nem automatikusan, hanem a Magyar Akkreditációs Bizottsághoz benyújtott pályázataik alapján nyerhetik el. Az akkreditáció egyúttal az adott tudományágban a habilitálás, az egyetemi előadó-képesség megítélésének jogát is jelenti. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem a Hadtudományok tudományágban valamint Katonai Műszaki tudományok tudományágban szerezte meg az akkreditációs engedélyt. Ebben a tájékoztatóban az Olvasó megtalálhatja a legfontosabb és legfrisebb tudnivalókat a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy a jogszabályi környezet változása miatt, számos ponton módosítottuk a felvételi rendjét. Igyekeztünk átláthatóvá, egyértelművé tenni mind a követelményeket, mind az adminisztrációs rendet, támaszkodva a évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról, a 33/2007. (III. 7.) Korm. rendelet a doktori iskola létesítésének eljárási rendjéről és a doktori fokozat megszerzésének feltételeiről, valamint a MAB állásfoglalás a doktori iskolák létesítésének és működésének követelményeiről előírásaira. Doktori iskoláink célkitűzései, dokumentumai, törzstagjainak és oktatóinak fontosabb adatai megtalálhatóak a honlapon. 7

8 A doktori képzésre történő jelentkezéshez elszántságot, a doktori képzéshez kitartást, szellemi gyarapodást, jó eredményeket és sikereket kívánok minden pályázónak! Budapest, január 15. Dr. Padányi József szerkesztő 8

9 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektorának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA doktori (PhD) képzésre A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) rektora pályázatot hirdet a 2008-ban kezdődő tanulmányi időszakra, doktori (PhD) képzésben való részvételre. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem a Magyar Akkreditációs Bizottság által elismert tudományágakban szervezett képzést követő fokozatszerzési eljárás alapján tudományos fokozatként, a nemzetközi ekvivalencia feltételeknek megfelelő doktori (PhD) fokozatot ítél oda. A doktori fokozat egy adott tudományszak magas színvonalú ismeretét, annak új eredményekkel gazdagító művelését és az önálló kutatómunkára való alkalmasságot tanúsítja. A szervezett képzés (és az egyéni felkészülés), oktatási illetve kutatási kereteit az akkreditált doktori iskolák jelentik. 1. A képzés célja A képzés célja a doktori (PhD) fokozathoz szükséges tudásszint és alapvető kutatói gyakorlat megszerzésének elősegítése, a tudományos kutatói utánpótlás biztosítása. 2. A képzési formák (1) A doktori fokozat megszerzéséhez szükséges tudásszint elérhető: szervezett állami ösztöndíjas képzésben (36 hónap, 180 kredit), szervezett költségtérítéses képzésben (36 hónap, 180 kredit), egyéni költségtérítéses felkészülésben (36 hónap, 180 kredit). (2) Az egyéni felkészülésre a legalább ötéves tudományos kutatói tevékenységgel rendelkező oktatók, kutatók pályázhatnak, ha jelentős saját tudományos eredményt és publikációs tevékenységet tudnak igazolni. (3) A képzésben való részvétel feltételei: a pályázat benyújtása, az akkreditált doktori iskola és a tudományszak vezetőjének befogadó nyilatkozata, a felvételi bizottság meghallgatáson alapuló támogató javaslata, a doktori iskola javaslata és a Doktori Tanács döntése a felvételről, a képzés és a kutatás pénzügyi forrásainak megléte. (4) Az egyéni felkészülésre történő felvétel során is a (3) bekezdés szerint kell eljárni. 9

10 10 3. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen működő doktori iskolák és tudományszakok I. HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 1. Biztonságelméletek 2. Hadtörténelem 3. A hadtudomány általános elmélete 4. Jog és védelmi igazgatás 5. A katonaföldrajz elmélete 6. Katonai humán erőforrás menedzsment 7. Katonai kultúra és személyközi kommunikáció 8. Katonai logisztika és védelemgazdaság 9. A katonai műveletek harctámogatásának elmélete 10. Katonapedagógia 11. Katonapszichológia 12. Katonaszociológia 13. A légierő műveletek és vezetésük elmélete 14. A nemzetbiztonság elmélete 15. Politikatudomány és honvédelem 16. Rendvédelem 17. A szárazföldi csapatok műveletei és vezetésük elmélete 18. A védelmi informatika és kommunikáció elmélete II. KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA 1. Katonai műszaki infrastruktúra 2. Haditechnika 3. Védelmi elektronika, informatika és kommunikáció 4. Környezetbiztonság és katasztrófavédelem 5. Közlekedési logisztika 6. Térképészet és geoinformatika 7. Biztonságtechnika 8. Védelmi igazgatás Az adott tudományszakokon belül kutatási témák találhatók. Ezek listája a Felvételi tájékoztató kiadványban tanulmányozható. 4. Jelentkezés a doktori képzésre (1) Szervezett doktori képzésre és egyéni felkészülésre történő jelentkezést a meghatározott jelentkezési lapon (Doktori Szabályzat 1. sz. melléklete) a felvételi tájékoztatóban meghirdetett módon és határidőig a Tudományszervező Központba kell benyújtani.

11 (2) A hivatásos állományú pályázó a meghirdetett doktori képzésre történő jelentkezésének tényét szolgálati elöljárójának írásban köteles bejelenteni (a továbbiakban bejelentés). a) a bejelentéshez kérelem is csatolható, amelyben a jelentkező kérheti, hogy nappali tagozatos képzési formában vehessen részt a doktori képzésben, illetve a képzési költségeit megtérítsék; b) ha a jelentkező az a) bekezdés szerinti kérelmet is benyújtott, annak mellékleteként a jelentkezés során beadott iratok másolatait is csatolni szükséges; c) a szolgálati elöljáró a bejelentést és mellékleteit felterjeszti az állományilletékes parancsnoknak. Az állományilletékes parancsnok a közbeeső szolgálati elöljárón és a munkáltatói jogkört gyakorló elöljárón keresztül az okmányokat az átvételüktől számított tizenöt munkanapon belül megküldi a HM Oktatási és Tudományos Tanácsának annak titkára útján, illetve a IRM Tudományos Tanácsának annak titkára útján (a továbbiakban együtt Javaslattevő); d) az a) bekezdés szerinti esetben a szolgálati elöljáró és az állományilletékes parancsnok jogosult a bejelentéshez a véleményét és javaslatait csatolni, amelyre a jelentkező írásban megjegyzést tehet; e) a Javaslattevő a bejelentés részét képező kérelmekről az egyetemen lefolytatott felvételi eljárás eredményének megismerése után javaslatot terjeszt elő a honvédelmi miniszternek, az igazságügyi, illetve a belügyminiszternek (a továbbiakban együtt miniszter) annak függvényében, hogy melyik minisztérium állományába tartozik; f) hivatásos állományú pályázó a nappali tagozatos doktori képzésben való részvételre akkor javasolható, ha a pályázó által választott kutatási téma kidolgozást a Javaslattevője támogatja; g) A képzéssel összefüggő költségek megtérítésére a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró illetve az állományilletékes vezető tanulmányi szerződést köthet a hallgatóval. A tanulmányi szerződést a beiskolázási határozattal egyidejűleg az illetékes személyügyi szervek készítik elő; h) a nem nappali tagozatos képzési formában részt vevők esetében a képzési költségek megtérítését tanulmányi szerződés alapján az állományilletékes parancsnok engedélyezheti; i) a tanulmányi szerződésben rögzíteni kell a képzés során megtérített költségek szerződésszegés esetén történő visszafizetésének feltételeit is; j) nem hivatásos állományú pályázók amennyiben a felvételi tájékoztatóban az államilag finanszírozott képzési keret kerül meghirdetésre szintén jelentkezhetnek nappali képzésre; (3) A pályázónak minden esetben igazolnia kell a mesterképzésben vagy azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett végzettségét és szakképzettsé- 11

12 gét, és legalább egy világnyelvből, államilag elismert középfokú C típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga meglétét és eddigi tudományos kutatási, diákköri eredményeit, illetve publikációs tevékenységét. (4) Jelentkezni a szervezett doktori képzésben a doktori iskolák meghirdetett témáira lehet, míg az egyéni felkészülési formában megengedett a meg nem hirdetett, de a pályázó által már megkezdett kutatási témával való jelentkezés, amennyiben az adott témában jártas témavezető a DT jóváhagyásával vállalja a doktori kutatómunka vezetését; (5) a) A hivatásos állományú katona a nappali tagozatú doktori (PhD) képzésre a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonák jogállásáról szóló évi XCV. törvény (Hjt.) 48. (1) bekezdés d) pontja, az 50. (2) bekezdés a) pontja, a 80. (1) bekezdése, továbbá a honvédelmi és belügyi ágazat hivatásos állományú tagjai doktori képzésben történő részvételének egyes szabályairól szóló 13/2001. (V.30.) HM-BM együttes rendelet 6. -a és a 7. (1) bekezdése és a 14. (1) bekezdése alapján iskolázható be. b) Levelező tagozatos képzés esetén a Hjt. 52. (3) bekezdése és a 80. (1) bekezdése, továbbá a honvédelmi és belügyi ágazat hivatásos állományú tagjai doktori képzésben történő részvételének egyes szabályairól szóló 13/2001. (V.30.) HM-BM együttes rendelet 5. (4)-(5) bekezdései, és a 11. az irányadó. c) Valamennyi képzési formában a Hjt. 3. sz. mellékletében és a 10/2002. (III.5.) HM rendelet 1. sz. mellékletében foglalt munkáltatói jogkörök a meghatározóak. (6) A jelentkezési laphoz csatolni kell: a) az illetékes elöljáró véleményét és javaslatát a képzésben történő részvételre (csak a HM, IRM, és nemzetbiztonsági állományúak esetében); b) a szakmai önéletrajzot; c) végzős hallgatók esetében a leckekönyv(ek), diplomával rendelkezők a mesterképzésben vagy azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevele(k) közjegyzővel (hivatásos és szerződéses állományú esetén a szervezet személyügyével) hitelesített másolatát, külföldön szerzett egyetemi diploma esetén annak honosítását; d) a nyelvismeretet igazoló bizonyítvány(ok) c) pont szerint hitelesített másolatát; e) a tudományos publikációk jegyzékét és különlenyomataikat; f) a témavezető által meghirdetett, illetve egyéni felkészülők esetében a témavezetővel egyeztetett és a DT felé elfogadásra javasolt kutatási tématervet; g) a felvételi eljárási díj befizetésének igazolását; 12

13 h) nem HM, IRM, illetve titkosszolgálatok állományba tartozók esetében érvényes erkölcsi bizonyítványt; i) a költségtérítéses képzési formára történő jelentkezés esetében a költségek térítését vállaló munkáltatói vagy egyéni hivatalos nyilatkozatot. (7) Ha az egyéni felkészülési formára pályázó nem a DT által jóváhagyott és meghirdetett kutatási témával jelentkezik, úgy annak a befogadását a témavezetővel és az adott tudományszak vezetőjével továbbá a kutatóhely vezetőjével egyetemi kutatói munkahely esetén a tanszékvezetővel a jelentkezés benyújtása előtt el kell fogadtatni (pontosítani), amelyet ők a jelentkezési lapon aláírásukkal igazolnak, majd a DT határozata dönt a végleges elfogadásról. (8) Abban az esetben, ha a teljes idejű képzésre jelentkező kutatási témáját egyetemen kívüli kutatóhelyen kívánja kidolgozni, illetőleg az ösztöndíját nem állami forrásból, hanem máshonnan (alapítvány, intézmény, gazdasági társaság stb.) folyósítanák, az erre vonatkozó kötelezettségvállalást (igényt) is csatolni kell a pályázathoz. (9) Az egyéni költségtérítéses felkészülésre történő jelentkezésnél dokumentálni kell a legalább 9 (kilenc) publikációs pontnak megfelelő tudományos kutatómunka publikációs eredményeit. E pályázatban is az előzőekben meghatározott dokumentumokat kell benyújtani. 5. A pályázat benyújtásának módja A pályázatokat a rendszeresített jelentkezési lapon, a ZMNE rektorának címezve, a szolgálati út betartásával postai úton vagy a ZMNE ügyviteli alosztályán keresztül a honvédelmi miniszter és a belügyminiszter 13/2001. (V. 30.) HM-BM együttes rendelete a honvédelmi és a belügyi ágazat hivatásos állományú tagjai doktori képzésben történő részvételének egyes szabályairól című jogszabály hatálya alá tartozó jelentkezőknek az ott meghatározott módon kell a ZMNE Tudományszervező Központba (H-1101 Budapest, Hungária krt , Tel: +36-1/ ; HM ) eljuttatni (a szolgálati út betartása kizárólag a Magyar Honvédségtől, a nemzetbiztonsági szolgálatoktól és a rendvédelmi szervektől pályázó hivatásos állományúakra vonatkozik). A borítékra írják rá: Pályázat doktori (PhD) képzésre. Jelentkezési lap, pályázati tájékoztató, valamint befizetési csekk a ZMNE Tudományszervező Központban a fenti címen érhető. 6. A pályázat benyújtásának határideje A pályázat benyújtásának határideje: április 1. A beérkezett pályázatokat a Tudományszervező Központ formai szempontból vizsgálja. Formai szempontból hiányosan benyújtott pályázat esetén felszólítja a pályázót a hi- 13

14 ány pótlására. Amennyiben a pótlás április 30-áig nem történik meg, a jelentkezést az egyetem nem bírálja el A felvételi meghallgatás (1) A pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő jelentkezőket a doktori iskolák vezetői május között felvételi meghallgatásra hívják be. (2) A felvételi meghallgatás célja a jelentkező habitusának, eddigi tudományos tevékenységének, nyelvismeretének és a kutatandó témával kapcsolatos elképzeléseinek megismerése. 8. A felvételi eljárás értékelési rendje (1) A felvételi meghallgatás alapján a felvételi bizottság az alábbi szempontok szerint értékeli a jelentkezőt: a) habitus: 0 35 pont; b) eddigi tudományos tevékenység: 0 35 pont; c) a diploma minősítése: 0 15 pont; d) idegennyelv-ismeret: 0 15 pont. (2) A habitusvizsgálat során a jelölt bizonyítsa, hogy: a) a megpályázott kutatási téma (Hadtudományok- ill. Katonai műszaki tudományok) tudományágában átfogó ismeretekkel, míg a tudományszakában mélyreható ismeretekkel rendelkezik. (3) Az eddigi tudományos tevékenység értékelésének minimum követelménye: b) Az eddigi tudományos tevékenység értékelése a választott kutatási téma és/vagy a kapcsolódó tématerületeken megszerzett kezdeti egyéni felkészülőknél a Doktori Szabályzat 18. (17) bekezdés szerinti jelentős kutatói gyakorlat és publikációkkal igazolt kutatási eredmény bizonyítása. c) A szervezett képzésre minimum követelmény a legalább 3 (három) publikációs pont (kettő-három, tudományos folyóiratban megjelent, a hadtudományokhoz vagy a katonai műszaki tudományokhoz kapcsolódó szakmai publikáció), míg az egyéni felkészülésre jelentkezőknél a minimum 9 (kilenc) publikációs pont. (4) A diploma minősítésének értékelése: jó 0 pont (minimum követelmény), jeles 10 pont, kitüntetéses 15 pont. A jelentkezés évében a három éves vagy ennél régebbi hazai, vagy a külföldön szerzett, honosított, de nem azonosítható minősítéssel rendelkező egyetemi diploma esetén a diplomára adható 15 pont megoszlik a másik három értékelési terület között. Végzős MSc

15 hallgatók esetében a felvételi a diploma hiánya miatt feltételes. A diplomát legkésőbb a regisztrációs hét végéig (szeptember 12.) kell bemutatni a Tudományszervező Központban. (5) Az adható pontszám a második és a további nyelvvizsgára: maximálisan 15 pont. Középfokú C típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga: 0 pont (minimum követelmény); A további nyelvek után: alapfokú C típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga esetén: 5 pont; középfokú C típusú (vagy azzal egyenértékű) nyelvvizsga esetén: 10 pont; felsőfokú C típusú (vagy azzal egyenértékű) nyelvvizsga esetén: 15 pont. Amennyiben az első nyelvvizsga felsőfokú C típusú, akkor arra plusz 5 pont adható. Az A vagy B típusú nyelvvizsgák önmagukban nem értékelhetők. (6) Az államilag támogatott felvehető doktorandusz létszámot évente határozzák meg az adott évben mesterképzésre felvett hallgatók arányában. (7) A felvételhez legalább 60 pont, ezen belül a habitus és az eddigi tudományos tevékenység értékelési területeken minimum pont elérése szükséges. (8) A felvételi bizottság véleményt formál a pályázók alkalmasságáról, és azt sorrend megállapításával továbbítja a Doktori Tanácshoz. A Doktori Tanács június 24-én dönt a pályázó felvételéről, illetve kérelmének elutasításáról. (9) A felvételi döntésről a pályázók július 31-éig levélben értesítést kapnak. 9. Pótfelvételi A pótfelvételi időpontja augusztus 28. A pótfelvételire a teljes pályázati anyag benyújtásával augusztus 26-ig lehet jelentkezni a megadott címen és formában azoknak, akik igazolható és méltányolható okból az eredeti időpontig pályázatukat nem tudták benyújtani. Hiánypótlásra a regisztrációs hét végéig van lehetőség. A 13/2001. (V. 30.) HM-BM együttes rendelet hatálya alá eső pályázók a rendeletben foglaltak szerint pályázhatnak. 10. A doktori képzésre történő jelentkezési díja A doktori képzésre történő jelentkezési díja: 0,27 KIA ( Ft). 15

16 11. Képzési költségek Képzési költségek 2008-ban (évenkénti pontosítással): nappali önköltséges formánál: 44 KIA ( forint/fő/év); levelező önköltséges formánál: 7,4 KIA ( forint/fő/év); egyéni felkészüléses formánál: 4,35 KIA ( forint/fő/év). 12. Támogatások, mentességek és kedvezmények (1) Nappali ösztöndíjas képzésben részt vevő hivatásos állományú doktorandusz képzési költségei megtérítésére a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró tanulmányi szerződést köthet. Amennyiben a doktorandusz tanulmányait más képzési formában folytatja, a képzési költségek megtérítéséről hivatalos nyilatkozatot kell benyújtania. (2) Költségtérítéses képzésben részt vevő hivatásos állományú doktorandusz részére a képzési költségek megtérítését, levelező tagozatos hallgató esetében kérelmére a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró vagy az állományilletékes parancsnok engedélyezheti. 13. A doktori képzést szervező szervek és vezetők (1) ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA Elnök: Dr. Ujj András, egyetemi docens (+36-1) ; HM (2) ZMNE TUDOMÁNYSZERVEZŐ KÖZPONT Kállai Attila, egyetemi adjunktus (+36-1) ; HM (3) HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Mb. vezető: Dr. Bodrogi László, egyetemi tanár (+36-1) ; HM (4) KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Vezető: Dr. Solymosi József, egyetemi tanár (+36-1) ; HM Budapest, január 15-én. Prof. Dr. Szabó János sk. rektor 16

17 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE 01. BIZTONSÁGELMÉLETEK TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Matus János egyetemi tanár, DSc 1. A nemzetközi kapcsolatok és a biztonság elméleti problémái. Témavezető: Dr. Matus János egyetemi tanár, DSc 2. Az Európai Unió közös biztonság és védelempolitikája. Témavezető: Dr. Gazdag Ferenc egyetemi tanár, DSc 3. Magyar kül- és biztonságpolitika. Témavezető: Dr. Gazdag Ferenc egyetemi tanár, DSc 4. A stratégia elmélete. Témavezető: Dr. Matus János egyetemi tanár, DSc 5. A NATO jövője, a NATO és az EU katonai együttműködésének perspektívái. Témavezető: Dr. Nagy László egyetemi docens, DSc 6. Védelempolitika. Témavezető: Dr. Szenes Zoltán egyetemi docens, CSc 7. Globális biztonsági kihívások, különös tekintettel az Európai Uniót érintő kérdésekre. Témavezető: Dr. Remek Éva, PhD 8. Az európai integráció alakulása. Témavezető: Dr. Remek Éva, PhD 9. A haderő feletti demokratikus irányítás és ellenőrzés. Témavezető: Dr. Ujj András egyetemi docens, CSc 10. A haderő átalakítás nemzetközi trendjeinek összehasonlító elemzése. Témavezető: Dr. Ujj András egyetemi docens, CSc 11. A fenntarthatósági alapú biztonsági szemlélet magyarországi intézményesülése. Témavezető: Dr. Szabó János egyetemi tanár, DSc 17

18 12. A fenntarthatóság társadalmi meghatározottsága és környezete. Témavezető: Dr. Szabó János egyetemi tanár, DSc 13. A fenntartható fejlődés nemzetközi politikai környezete. Témavezető: Dr. Szabó János egyetemi tanár, DSc 02. HADTÖRTÉNELEM TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár, akadémikus 1. Az önkéntesség és hadkötelezettség a magyar történelemben. Témavezető: Dr. Csikány Tamás egyetemi docens, CSc 2. A XIX. század európai és magyar hadügye. Témavezető: Dr. Csikány Tamás egyetemi docens, CSc 3. Hadtörténelmi események rekonstruálása terepen folytatott kutatásokkal. Témavezető: Dr. Négyesi Lajos egyetemi adjunktus, PhD 4. Tábori lelkészek szerepe a háborúban és békében. Témavezető: Dr. Négyesi Lajos egyetemi adjunktus, PhD 5. A légierő története. Témavezető: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár, akadémikus 6. A magyar katonai felsőoktatás múltja, jelene és jövője. Témavezető: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár, akadémikus 7. Az 1945 utáni helyi háborúk a hadművészeti elvek és fegyverrendszerek változásának tükrében. Témavezető: Dr. Horváth Csaba egyetemi docens, CSc 8. A Magyar Honvédség harceljárása, szervezési és technikai változásai a XX. században. Témavezető: Dr. Horváth Csaba egyetemi docens, CSc 9. A magyar hadsereg haderőinek és fegyvernemeinek, illetve alakulatainak története. Témavezető: Dr. Csikány Tamás egyetemi docens, CSc 10. Katonai erődítési rendszerek Magyarországon. Témavezető: Dr. Szabó József János CSc 11. A csapatok által használt objektumok építésének, fenntartásának, működtetésének története a XIX XX. században. Témavezető: Dr. Szabó József János CSc 18

19 12. Katonai kiképzés és nevelés a magyar haderőben. Témavezető: Dr. Szabó József János CSc 03. A HADTUDOMÁNY ÁLTALÁNOS ELMÉLETE TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc 1. Válságreagáló műveletek elmélete és gyakorlata a XXI. században. Témavezető: Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc 2. A politika és a hadügy viszonya a nyugat-európai demokráciákban. Témavezető: Dr. Fregán Beatrix, PhD 3. A NATO stratégiai koncepciójának aktuális kérdései. Témavezető: Dr. Deák János tudományos főmunkatárs, PhD 4. Stratégiai kultúrák. Témavezető: Dr. Deák János tudományos főmunkatárs, PhD 5. A hadtudomány jellemzői, fejlődésének lehetséges irányai a XXI. században. Témavezető: Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc 6. A tengeri hadviselés története. Témavezető: Dr. Kaiser Ferenc egyetemi adjunktus, PhD 7. A nemzetközi terrorizmus elleni harc katonai feladatai. Témavezető: Dr. Resperger István PhD 8. A civil-katonai együttműködés (CIMIC) elmélete és gyakorlata. Témavezető: Dr. Padányi József egyetemi magántanár, DSc 9. A nem halálos fegyverek alkalmazásának elméleti és gyakorlati kérdései. Témavezető: Dr. Bartha Tibor, PhD 10. A klímaváltozás hatása a katonai erő alkalmazására. Témavezető: Dr. Padányi József egyetemi magántanár, DSc 04. JOG ÉS VÉDELMI IGAZGATÁS TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Grósz Zoltán egyetemi docens, PhD 1. A lakosság-tájékoztatás rendszerének helyzete, fejlesztésének lehetőségei a katasztrófavédelemben. Témavezető: Dr. Földi László egyetemi docens, PhD 19

20 20 2. Nukleáris létesítmények elleni terrorcselekmények hatásainak felszámolására irányuló katasztrófavédelmi feladatok kutatása. Témavezető: Dr. Solymosi József egyetemi tanár, DSc 3. Rendvédelmi szervek vezetésének szakelméleti kérdései, a vezető szervek és a vezetők felkészítése. Témavezető: Dr. Czuprák Ottó egyetemi docens, PhD 4. A katasztrófavédelmi tevékenységek szakelmélete. Témavezető: Dr. Grósz Zoltán egyetemi docens, PhD 5. Nukleáris és radiológiai szennyezések globális problémái. Témavezető: Dr. Vincze Árpád egyetemi docens, PhD 6. Vegyifegyverek ellenőrzése és a leszerelés kérdései. Témavezető: Dr. Halász László egyetemi tanár, DSc 7. A védelmi igazgatási tevékenységben jelentkező, a haderőt is érintő szervezési feladatok végzésének optimalizálási lehetőségei. Témavezető: Dr. Szigeti Lajos egyetemi docens, PhD 8. A NATO és EU követelmények megjelenése a honvédelmi tevékenységben, kihatásának elemzése az egész magyar társadalmat illetően. Témavezető: Dr. Hülvely Lajos egyetemi docens, PhD 9. A jogalkalmazás betartásának hiányosságaiból eredő szabálytalanságok a hazai nonprofit szektor működésében különös tekintettel az önkormányzatok általműködtetett szervezetek tevékenysége terén. Témavezető: Dr. Horváth László egyetemi docens, PhD 10. Megyei és helyi Védelmi Bizottságok feladatai veszélyhelyzet esetén és a végrehajtás eszközrendszere. Témavezető: Dr. Nagy Lajos, PhD 11. A honvédelem központi irányítása korszerűsítésének kérdései. Témavezetők: Dr. Busch Béla egyetemi docens, PhD, Dr. Almási Ferenc, PhD 12. A honvédelmi közigazgatás területi, helyi szintjei. A regionalizmus kérdései. Témavezető: Dr. Busch Béla egyetemi docens, PhD 13. A személyiségvédelem és a katonai büntetőjog aktuális kérdései. Témavezetők: Dr. Busch Béla egyetemi docens, PhD Dr. Bódi Stefánia, PhD

21 14. A védelmi igazgatás szabályozási rendszerének új tendenciái. Témavezető: Dr. Jankovics Kornélia, PhD 15. Az irányítás-vezetés jogi alapjai a Magyar Honvédségnél, megújításának jogi problémái. Témavezető: Dr. Molnár Miklós egyetemi tanár, CSc 16. A katonai és polgári légiirányítás nemzetközi és hazai jogi aspektusai. Témavezető: Dr. Bódi Stefánia egyetemi adjunktus, PhD 17. Védelem-egészségügy elméleti és gyakorlati kérdései. Témavezető: Dr. Kóródi Gyula o. alezredes, PhD 05. A KATONAFÖLDRAJZ ELMÉLETE TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Siposné dr. Kecskeméthy Klára egyetemi docens, CSc 1. A regionális körzetek biztonságföldrajzi elemzése és értékelése. Témavezető: Siposné dr. Kecskeméthy Klára egyetemi docens, CSc 2. Katonaföldrajzi támogatás. Témavezető: Dr. Pócsmegyeri Gábor egyetemi adjunktus, PhD 3. A földrajzi tér katonaföldrajzi értékelése, a válságövezetek katonaföldrajza. Témavezető: Dr. Lánszki János egyetemi tanár, CSc 4. A katonaföldrajz térinformatikai alapjai. Témavezető: Dr. Gőcze István egyetemi docens, PhD 5. Az ország területének védelmi célú előkészítése. Témavezető: Dr. Mráz István, PhD 06. KATONAI HUMÁN ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Kiss Zoltán László egyetemi docens, PhD 1. A hivatásos és a szerződéses állomány pályamotivációjának, szervezeti integrációjának és mobilitásának jellemzői Témavezető: Dr. Malomsoki József egyetemi tanár, CSc 2. Modernizációs kihívások, változásmenedzselés és szervezeti kultúraváltás a Magyar Honvédségben Témavezető: Dr. Szabó János egyetemi tanár, DSc 21

KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMYÁNYI ÉS HONVÉDTISZT KÉPZŐ KAR Katonai Üzemeltető és Logisztikai Intézet Katonai Logisztikai Tanszék KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE nappali és levelező

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE BUDAPEST, 2008 KIADVÁNYUNK SZERZÔI: Bognár Balázs pv. fôhadnagy a Kormányzati Koordinációs Bizottság Titkársága vezetô tanácsosa Demeter István nyugállományú pv. ezredes MPVSZ alelnök

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS. sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt. szám: Egyetértek! Budapest, 2011. - n. Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2011 - 2 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. oldal JOGSZABÁLYOK 1/2008. (I. 4.) Korm. rendelet a Magyar Köztáraság Kormánya és a Cseh Köztáraság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaságban és a Cseh

Részletesebben

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 5. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MEDVECZKY MIHÁLY: A nemzetgazdaság minõsített idõszaki teljesítõképessége vizsgálatának elméleti alapjai és a gazdaságmozgósítás tervezésének

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009/8/VII/3. SZÁMÚ MAB HATÁROZAT 2009. október 30. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalom A Szabályzat hatálya 4 I. fejezet: A Szent Pál Akadémia szervezete és működése 4 A Szent Pál Akadémia alapítása és fenntartása; székhelye,

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Lakatos Péter

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Lakatos Péter ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Lakatos Péter Hazai polgári logisztikai potenciál védelmi célú igénybevételének aspektusai különös tekintettel

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K I. évfolyam 2. szám H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K 2004/2. SZÁM B U D A P E S T - 2004 - A HATÁRŐRSÉG TUDOMÁNYOS TANÁCSA TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYA Felelős kiadó: SAMU ISTVÁN HATÁRŐR

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához

Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához Nemzet és Biztonság 2014/2. szám 117 130. Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához A XXI. század második évtizedének kezdetén a kiszámíthatatlan globális folyamatok és az azokból fakadó

Részletesebben

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.I.1. ) 2005. évi CXXXIX. törvény.

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.I.1. ) 2005. évi CXXXIX. törvény. Dokumentum 1 / 71 2009.10.01. 12:47 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.I.1. ) 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról Az Országgyűlés annak

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája 2012 Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája Honvédelmi Minisztérium ELŐSZÓ A XXI. század második évtizedének kezdetén a kiszámíthatatlan globális folyamatok és az azokból fakadó biztonsági kihívások

Részletesebben

FORRÁSANYAGGYŰJTEMÉNY. (leadva 2009. 12. 17.)

FORRÁSANYAGGYŰJTEMÉNY. (leadva 2009. 12. 17.) 1 FÜLEKY András ZMNE HDI doktorandusz fuleky.andras@freemail.hu FORRÁSANYAGGYŰJTEMÉNY (leadva 2009. 12. 17.) A most közreadott forrásanyaggyűjtemény A harcművészeti kultúra alkalmazása a katonák felkészítésében,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Doktori Iskola megalakulása A Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori Iskola)

Részletesebben

A Miskolci Egyetem (ME) Bölcsészettudományi Kara (BTK) Irodalomtudományi Doktori Iskolájának (IDI) Működési Szabályzata

A Miskolci Egyetem (ME) Bölcsészettudományi Kara (BTK) Irodalomtudományi Doktori Iskolájának (IDI) Működési Szabályzata A Miskolci Egyetem (ME) Bölcsészettudományi Kara (BTK) Irodalomtudományi Doktori Iskolájának (IDI) Működési Szabályzata A Doktori Iskola adatai Postacím: 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: 46/565-111

Részletesebben

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KATONAI LOGISZTIKAI FOLYÓIRATA

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KATONAI LOGISZTIKAI FOLYÓIRATA The battle is won or lost before it ever begins by the logistician. A csatát a logisztikus már azelőtt megnyeri vagy elveszíti, mielőtt az elkezdődne. George S. Patton KATONAI LOGISZTIKA A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról*

2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról* 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról* Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásával a magyar felsőoktatás az Európai Gazdasági Térség felsőoktatási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 21., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (IV. 21.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről 5068 22/2015. (IV. 21.) MvM rendelet A közigazgatási,

Részletesebben

Konferencia kiadvány. Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR)

Konferencia kiadvány. Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR) Konferencia kiadvány Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR) Viselkedés vészhelyzetben konferencia (előadások összefoglalói) 2013. október 29. NKE, 1101 Budapest, Hungária

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 Készült az NCA-NK támogatásával 2 Civil szervezetek az európai biztonságért témavezető: Balogh Béla A kiadvány elkészítésében részt vettek: Adányi

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL IX. évfolyam 3-4. szám 2010. szeptember december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal tudományos-szakmai folyóirata Felelős

Részletesebben

T/15267. számú. törvényjavaslat. a felsőoktatásról

T/15267. számú. törvényjavaslat. a felsőoktatásról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/15267. számú törvényjavaslat a felsőoktatásról Előadó: Dr. Magyar Bálint oktatási miniszter Budapest, 2005. március 2005. évi... törvény a felsőoktatásról Az Országgyűlés

Részletesebben

Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS

Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS Budapest, 2011 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HONVÉDELMI IGAZGATÁS ( EGYETEMI JEGYZET ) 2011 Szerző: Dr. habil. Lakatos László ny. okl. mk. vezérőrnagy

Részletesebben

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A TARTALOMBÓL A titkosszolgálatok ellenőrzése és irányítása A nemzetbiztonsági szakmai tevékenység és személyiségi jogok Az információs társadalom

Részletesebben

A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi EU számára. Várhalmi A. Miklós

A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi EU számára. Várhalmi A. Miklós A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi EU számára Várhalmi A. Miklós 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés.. 3 2. A hírszerzés, felderítés fogalma és változása... 4 3. A biztonság fogalmának

Részletesebben