DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2008

2 A kiadványt szerkesztette: Dr. Padányi József mk. ezredes, egyetemi magántanár, intézményfejlesztési programvezető Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2008 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás bármely formáját (fotókópia, mikrofilm készítése), adatrendszerekben való tárolása, a nyilvános előadás, valamint a fordítás jogát, az egyes részeit illetően is. Felelős kiadó: Prof. Dr. Szabó János, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora Felelős szerkesztő: Dr. Ujj András Nyomás: ZMNE Nyomda Felelős vezető: Veverka László 2

3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó...7 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektorának pályázati felhívása doktori (PhD) képzésre...9 Hadtudományi Doktori Iskola kutatási témái...17 Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái...37 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Doktori Szabályzata...49 I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Doktori Szabályzat hatálya Jogszabályi háttér Értelmező rendelkezések...52 II. FEJEZET. A DOKTORI ÜGYEKBEN ELJÁRÓ TESTÜLETEK, SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK A Doktori Tanács összetétele, megválasztása A Doktori Tanács működésének elvei A Doktori Tanács működési rendje A doktori iskola létesítésének eljárási rendje A doktori iskolák feladatai A doktori iskola tanácsa és feladatai A doktori témavezető és feladatai A tanszékek/intézetek A Tudományszervező Központ feladatai és vezetése A doktori szigorlati bizottság és feladatai A doktori bírálóbizottság és feladatai A doktori eljárásban közvetve közreműködő testületek illetve személyek...66 III. FEJEZET. A DOKTORI KÉPZÉS SZABÁLYAI Felvétel a doktori iskolába

4 4 17. A doktori képzés felvételi tájékoztatójának tartalma Jelentkezés a doktori képzésre A felvételi meghallgatás A felvételi eljárás értékelési rendje A felvételi döntés A szervezett képzés általános képzési követelményei A tanulmányi kötelezettség teljesítésének követelményei A tudományos kutatómunka teljesítésének követelményei A tanóratartás (oktatás) teljesítésének követelményei Átvétel, témavezető-, cím- és kutatási témaváltoztatás Párhuzamos képzés Kreditbeszámítás, áthallgatás Tárgyakkreditáció Vizsgaidőszak Az ismeretek ellenőrzése A képzés lezárása Az egyéni felkészülés A hallgatói jogviszony A szervezett állami ösztöndíjas képzésben résztvevő doktorandusz jogállása A költségtérítéses részidős képzésben résztvevő doktorandusz jogállása A doktorandusz és a témavezető tervezési és beszámolási kötelezettségei...84 IV. FEJEZET. A DOKTORI FOKOZATSZERZÉSI ELJÁRÁS A fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezés általános feltételei A doktori fokozat megszerzésének általános feltételei Jelentkezés a fokozatszerzési eljárásra A fokozatszerzési eljárás egyéb követelményei A doktori szigorlat A doktori értekezés A doktori értekezés műhelyvitája...92

5 45. A doktori értekezés bírálata A doktori értekezés védése A doktori fokozat odaítélése A doktori oklevél és a doktorrá avatás A képzés, fokozatszerzés és a fokozatosak nyilvántartása...99 V. FEJEZET. A DOKTORI FOKOZAT ODAÍTÉLÉSÉNEK KÜLÖNLEGES ESETEI A kitüntetéses doktorrá avatás A tiszteletbeli doktori (doctor honoris causa) cím adományozása A külföldön szerzett tudományos fokozat honosítása VI. FEJEZET. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS FOKOZATSZERZÉS TÉMAKÖRÉBE TARTOZÓ EGYÉB SZABÁLYOK Fizetendő díjak és térítések Támogatások, mentességek és kedvezmények A doktorandusz hallgatók, egyéni felkészülők és doktorjelöltek jogai A doktorandusz hallgatók, egyéni felkészülők és doktorjelöltek kötelességei A doktori képzés és fokozatszerzés során befolyt anyagi eszközök intézményi felhasználásának rendje Vegyes és záró rendelkezések MELLÉKLETEK

6 6

7 ELŐSZÓ Tisztelt Pályázók! A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora ebben az évben is meghirdeti a doktori (PhD) képzésre vonatkozó pályázatát. Az elmúlt évek gyakorlata alapján bizton állíthatjuk, hogy egyre fokozódó érdeklődés kíséri minden évben a pályázat kiadását. A védelmi szférában, a biztonság területén dolgozó szakemberek sokasága fogalmazza meg ilyenkor gondolatait, keres kutatási témákat és vállal egy olyan életformát, amely sok lemondás árán ugyan, de maradandó értékeket teremt. A doktori (PhD) fokozat megszerzése lehetőség a jövőhöz, de nem követelési alap! Sokan és sokat dolgozunk továbbra is azon, hogy a közeli jövőben erkölcsileg és anyagilag is jobban elismerjék azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a tudományos fokozat megszerzése követel. A felsőoktatásról szóló évi törvény adta meg az egyetemeknek azt a jogot, hogy szervezett doktori képzést és az ahhoz kapcsolódó doktori (PhD) fokozatszerzési eljárást folytassanak. Az egyetemek ezt a jogot nem automatikusan, hanem a Magyar Akkreditációs Bizottsághoz benyújtott pályázataik alapján nyerhetik el. Az akkreditáció egyúttal az adott tudományágban a habilitálás, az egyetemi előadó-képesség megítélésének jogát is jelenti. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem a Hadtudományok tudományágban valamint Katonai Műszaki tudományok tudományágban szerezte meg az akkreditációs engedélyt. Ebben a tájékoztatóban az Olvasó megtalálhatja a legfontosabb és legfrisebb tudnivalókat a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy a jogszabályi környezet változása miatt, számos ponton módosítottuk a felvételi rendjét. Igyekeztünk átláthatóvá, egyértelművé tenni mind a követelményeket, mind az adminisztrációs rendet, támaszkodva a évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról, a 33/2007. (III. 7.) Korm. rendelet a doktori iskola létesítésének eljárási rendjéről és a doktori fokozat megszerzésének feltételeiről, valamint a MAB állásfoglalás a doktori iskolák létesítésének és működésének követelményeiről előírásaira. Doktori iskoláink célkitűzései, dokumentumai, törzstagjainak és oktatóinak fontosabb adatai megtalálhatóak a honlapon. 7

8 A doktori képzésre történő jelentkezéshez elszántságot, a doktori képzéshez kitartást, szellemi gyarapodást, jó eredményeket és sikereket kívánok minden pályázónak! Budapest, január 15. Dr. Padányi József szerkesztő 8

9 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektorának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA doktori (PhD) képzésre A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) rektora pályázatot hirdet a 2008-ban kezdődő tanulmányi időszakra, doktori (PhD) képzésben való részvételre. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem a Magyar Akkreditációs Bizottság által elismert tudományágakban szervezett képzést követő fokozatszerzési eljárás alapján tudományos fokozatként, a nemzetközi ekvivalencia feltételeknek megfelelő doktori (PhD) fokozatot ítél oda. A doktori fokozat egy adott tudományszak magas színvonalú ismeretét, annak új eredményekkel gazdagító művelését és az önálló kutatómunkára való alkalmasságot tanúsítja. A szervezett képzés (és az egyéni felkészülés), oktatási illetve kutatási kereteit az akkreditált doktori iskolák jelentik. 1. A képzés célja A képzés célja a doktori (PhD) fokozathoz szükséges tudásszint és alapvető kutatói gyakorlat megszerzésének elősegítése, a tudományos kutatói utánpótlás biztosítása. 2. A képzési formák (1) A doktori fokozat megszerzéséhez szükséges tudásszint elérhető: szervezett állami ösztöndíjas képzésben (36 hónap, 180 kredit), szervezett költségtérítéses képzésben (36 hónap, 180 kredit), egyéni költségtérítéses felkészülésben (36 hónap, 180 kredit). (2) Az egyéni felkészülésre a legalább ötéves tudományos kutatói tevékenységgel rendelkező oktatók, kutatók pályázhatnak, ha jelentős saját tudományos eredményt és publikációs tevékenységet tudnak igazolni. (3) A képzésben való részvétel feltételei: a pályázat benyújtása, az akkreditált doktori iskola és a tudományszak vezetőjének befogadó nyilatkozata, a felvételi bizottság meghallgatáson alapuló támogató javaslata, a doktori iskola javaslata és a Doktori Tanács döntése a felvételről, a képzés és a kutatás pénzügyi forrásainak megléte. (4) Az egyéni felkészülésre történő felvétel során is a (3) bekezdés szerint kell eljárni. 9

10 10 3. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen működő doktori iskolák és tudományszakok I. HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 1. Biztonságelméletek 2. Hadtörténelem 3. A hadtudomány általános elmélete 4. Jog és védelmi igazgatás 5. A katonaföldrajz elmélete 6. Katonai humán erőforrás menedzsment 7. Katonai kultúra és személyközi kommunikáció 8. Katonai logisztika és védelemgazdaság 9. A katonai műveletek harctámogatásának elmélete 10. Katonapedagógia 11. Katonapszichológia 12. Katonaszociológia 13. A légierő műveletek és vezetésük elmélete 14. A nemzetbiztonság elmélete 15. Politikatudomány és honvédelem 16. Rendvédelem 17. A szárazföldi csapatok műveletei és vezetésük elmélete 18. A védelmi informatika és kommunikáció elmélete II. KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA 1. Katonai műszaki infrastruktúra 2. Haditechnika 3. Védelmi elektronika, informatika és kommunikáció 4. Környezetbiztonság és katasztrófavédelem 5. Közlekedési logisztika 6. Térképészet és geoinformatika 7. Biztonságtechnika 8. Védelmi igazgatás Az adott tudományszakokon belül kutatási témák találhatók. Ezek listája a Felvételi tájékoztató kiadványban tanulmányozható. 4. Jelentkezés a doktori képzésre (1) Szervezett doktori képzésre és egyéni felkészülésre történő jelentkezést a meghatározott jelentkezési lapon (Doktori Szabályzat 1. sz. melléklete) a felvételi tájékoztatóban meghirdetett módon és határidőig a Tudományszervező Központba kell benyújtani.

11 (2) A hivatásos állományú pályázó a meghirdetett doktori képzésre történő jelentkezésének tényét szolgálati elöljárójának írásban köteles bejelenteni (a továbbiakban bejelentés). a) a bejelentéshez kérelem is csatolható, amelyben a jelentkező kérheti, hogy nappali tagozatos képzési formában vehessen részt a doktori képzésben, illetve a képzési költségeit megtérítsék; b) ha a jelentkező az a) bekezdés szerinti kérelmet is benyújtott, annak mellékleteként a jelentkezés során beadott iratok másolatait is csatolni szükséges; c) a szolgálati elöljáró a bejelentést és mellékleteit felterjeszti az állományilletékes parancsnoknak. Az állományilletékes parancsnok a közbeeső szolgálati elöljárón és a munkáltatói jogkört gyakorló elöljárón keresztül az okmányokat az átvételüktől számított tizenöt munkanapon belül megküldi a HM Oktatási és Tudományos Tanácsának annak titkára útján, illetve a IRM Tudományos Tanácsának annak titkára útján (a továbbiakban együtt Javaslattevő); d) az a) bekezdés szerinti esetben a szolgálati elöljáró és az állományilletékes parancsnok jogosult a bejelentéshez a véleményét és javaslatait csatolni, amelyre a jelentkező írásban megjegyzést tehet; e) a Javaslattevő a bejelentés részét képező kérelmekről az egyetemen lefolytatott felvételi eljárás eredményének megismerése után javaslatot terjeszt elő a honvédelmi miniszternek, az igazságügyi, illetve a belügyminiszternek (a továbbiakban együtt miniszter) annak függvényében, hogy melyik minisztérium állományába tartozik; f) hivatásos állományú pályázó a nappali tagozatos doktori képzésben való részvételre akkor javasolható, ha a pályázó által választott kutatási téma kidolgozást a Javaslattevője támogatja; g) A képzéssel összefüggő költségek megtérítésére a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró illetve az állományilletékes vezető tanulmányi szerződést köthet a hallgatóval. A tanulmányi szerződést a beiskolázási határozattal egyidejűleg az illetékes személyügyi szervek készítik elő; h) a nem nappali tagozatos képzési formában részt vevők esetében a képzési költségek megtérítését tanulmányi szerződés alapján az állományilletékes parancsnok engedélyezheti; i) a tanulmányi szerződésben rögzíteni kell a képzés során megtérített költségek szerződésszegés esetén történő visszafizetésének feltételeit is; j) nem hivatásos állományú pályázók amennyiben a felvételi tájékoztatóban az államilag finanszírozott képzési keret kerül meghirdetésre szintén jelentkezhetnek nappali képzésre; (3) A pályázónak minden esetben igazolnia kell a mesterképzésben vagy azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett végzettségét és szakképzettsé- 11

12 gét, és legalább egy világnyelvből, államilag elismert középfokú C típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga meglétét és eddigi tudományos kutatási, diákköri eredményeit, illetve publikációs tevékenységét. (4) Jelentkezni a szervezett doktori képzésben a doktori iskolák meghirdetett témáira lehet, míg az egyéni felkészülési formában megengedett a meg nem hirdetett, de a pályázó által már megkezdett kutatási témával való jelentkezés, amennyiben az adott témában jártas témavezető a DT jóváhagyásával vállalja a doktori kutatómunka vezetését; (5) a) A hivatásos állományú katona a nappali tagozatú doktori (PhD) képzésre a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonák jogállásáról szóló évi XCV. törvény (Hjt.) 48. (1) bekezdés d) pontja, az 50. (2) bekezdés a) pontja, a 80. (1) bekezdése, továbbá a honvédelmi és belügyi ágazat hivatásos állományú tagjai doktori képzésben történő részvételének egyes szabályairól szóló 13/2001. (V.30.) HM-BM együttes rendelet 6. -a és a 7. (1) bekezdése és a 14. (1) bekezdése alapján iskolázható be. b) Levelező tagozatos képzés esetén a Hjt. 52. (3) bekezdése és a 80. (1) bekezdése, továbbá a honvédelmi és belügyi ágazat hivatásos állományú tagjai doktori képzésben történő részvételének egyes szabályairól szóló 13/2001. (V.30.) HM-BM együttes rendelet 5. (4)-(5) bekezdései, és a 11. az irányadó. c) Valamennyi képzési formában a Hjt. 3. sz. mellékletében és a 10/2002. (III.5.) HM rendelet 1. sz. mellékletében foglalt munkáltatói jogkörök a meghatározóak. (6) A jelentkezési laphoz csatolni kell: a) az illetékes elöljáró véleményét és javaslatát a képzésben történő részvételre (csak a HM, IRM, és nemzetbiztonsági állományúak esetében); b) a szakmai önéletrajzot; c) végzős hallgatók esetében a leckekönyv(ek), diplomával rendelkezők a mesterképzésben vagy azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevele(k) közjegyzővel (hivatásos és szerződéses állományú esetén a szervezet személyügyével) hitelesített másolatát, külföldön szerzett egyetemi diploma esetén annak honosítását; d) a nyelvismeretet igazoló bizonyítvány(ok) c) pont szerint hitelesített másolatát; e) a tudományos publikációk jegyzékét és különlenyomataikat; f) a témavezető által meghirdetett, illetve egyéni felkészülők esetében a témavezetővel egyeztetett és a DT felé elfogadásra javasolt kutatási tématervet; g) a felvételi eljárási díj befizetésének igazolását; 12

13 h) nem HM, IRM, illetve titkosszolgálatok állományba tartozók esetében érvényes erkölcsi bizonyítványt; i) a költségtérítéses képzési formára történő jelentkezés esetében a költségek térítését vállaló munkáltatói vagy egyéni hivatalos nyilatkozatot. (7) Ha az egyéni felkészülési formára pályázó nem a DT által jóváhagyott és meghirdetett kutatási témával jelentkezik, úgy annak a befogadását a témavezetővel és az adott tudományszak vezetőjével továbbá a kutatóhely vezetőjével egyetemi kutatói munkahely esetén a tanszékvezetővel a jelentkezés benyújtása előtt el kell fogadtatni (pontosítani), amelyet ők a jelentkezési lapon aláírásukkal igazolnak, majd a DT határozata dönt a végleges elfogadásról. (8) Abban az esetben, ha a teljes idejű képzésre jelentkező kutatási témáját egyetemen kívüli kutatóhelyen kívánja kidolgozni, illetőleg az ösztöndíját nem állami forrásból, hanem máshonnan (alapítvány, intézmény, gazdasági társaság stb.) folyósítanák, az erre vonatkozó kötelezettségvállalást (igényt) is csatolni kell a pályázathoz. (9) Az egyéni költségtérítéses felkészülésre történő jelentkezésnél dokumentálni kell a legalább 9 (kilenc) publikációs pontnak megfelelő tudományos kutatómunka publikációs eredményeit. E pályázatban is az előzőekben meghatározott dokumentumokat kell benyújtani. 5. A pályázat benyújtásának módja A pályázatokat a rendszeresített jelentkezési lapon, a ZMNE rektorának címezve, a szolgálati út betartásával postai úton vagy a ZMNE ügyviteli alosztályán keresztül a honvédelmi miniszter és a belügyminiszter 13/2001. (V. 30.) HM-BM együttes rendelete a honvédelmi és a belügyi ágazat hivatásos állományú tagjai doktori képzésben történő részvételének egyes szabályairól című jogszabály hatálya alá tartozó jelentkezőknek az ott meghatározott módon kell a ZMNE Tudományszervező Központba (H-1101 Budapest, Hungária krt , Tel: +36-1/ ; HM ) eljuttatni (a szolgálati út betartása kizárólag a Magyar Honvédségtől, a nemzetbiztonsági szolgálatoktól és a rendvédelmi szervektől pályázó hivatásos állományúakra vonatkozik). A borítékra írják rá: Pályázat doktori (PhD) képzésre. Jelentkezési lap, pályázati tájékoztató, valamint befizetési csekk a ZMNE Tudományszervező Központban a fenti címen érhető. 6. A pályázat benyújtásának határideje A pályázat benyújtásának határideje: április 1. A beérkezett pályázatokat a Tudományszervező Központ formai szempontból vizsgálja. Formai szempontból hiányosan benyújtott pályázat esetén felszólítja a pályázót a hi- 13

14 ány pótlására. Amennyiben a pótlás április 30-áig nem történik meg, a jelentkezést az egyetem nem bírálja el A felvételi meghallgatás (1) A pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő jelentkezőket a doktori iskolák vezetői május között felvételi meghallgatásra hívják be. (2) A felvételi meghallgatás célja a jelentkező habitusának, eddigi tudományos tevékenységének, nyelvismeretének és a kutatandó témával kapcsolatos elképzeléseinek megismerése. 8. A felvételi eljárás értékelési rendje (1) A felvételi meghallgatás alapján a felvételi bizottság az alábbi szempontok szerint értékeli a jelentkezőt: a) habitus: 0 35 pont; b) eddigi tudományos tevékenység: 0 35 pont; c) a diploma minősítése: 0 15 pont; d) idegennyelv-ismeret: 0 15 pont. (2) A habitusvizsgálat során a jelölt bizonyítsa, hogy: a) a megpályázott kutatási téma (Hadtudományok- ill. Katonai műszaki tudományok) tudományágában átfogó ismeretekkel, míg a tudományszakában mélyreható ismeretekkel rendelkezik. (3) Az eddigi tudományos tevékenység értékelésének minimum követelménye: b) Az eddigi tudományos tevékenység értékelése a választott kutatási téma és/vagy a kapcsolódó tématerületeken megszerzett kezdeti egyéni felkészülőknél a Doktori Szabályzat 18. (17) bekezdés szerinti jelentős kutatói gyakorlat és publikációkkal igazolt kutatási eredmény bizonyítása. c) A szervezett képzésre minimum követelmény a legalább 3 (három) publikációs pont (kettő-három, tudományos folyóiratban megjelent, a hadtudományokhoz vagy a katonai műszaki tudományokhoz kapcsolódó szakmai publikáció), míg az egyéni felkészülésre jelentkezőknél a minimum 9 (kilenc) publikációs pont. (4) A diploma minősítésének értékelése: jó 0 pont (minimum követelmény), jeles 10 pont, kitüntetéses 15 pont. A jelentkezés évében a három éves vagy ennél régebbi hazai, vagy a külföldön szerzett, honosított, de nem azonosítható minősítéssel rendelkező egyetemi diploma esetén a diplomára adható 15 pont megoszlik a másik három értékelési terület között. Végzős MSc

15 hallgatók esetében a felvételi a diploma hiánya miatt feltételes. A diplomát legkésőbb a regisztrációs hét végéig (szeptember 12.) kell bemutatni a Tudományszervező Központban. (5) Az adható pontszám a második és a további nyelvvizsgára: maximálisan 15 pont. Középfokú C típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga: 0 pont (minimum követelmény); A további nyelvek után: alapfokú C típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga esetén: 5 pont; középfokú C típusú (vagy azzal egyenértékű) nyelvvizsga esetén: 10 pont; felsőfokú C típusú (vagy azzal egyenértékű) nyelvvizsga esetén: 15 pont. Amennyiben az első nyelvvizsga felsőfokú C típusú, akkor arra plusz 5 pont adható. Az A vagy B típusú nyelvvizsgák önmagukban nem értékelhetők. (6) Az államilag támogatott felvehető doktorandusz létszámot évente határozzák meg az adott évben mesterképzésre felvett hallgatók arányában. (7) A felvételhez legalább 60 pont, ezen belül a habitus és az eddigi tudományos tevékenység értékelési területeken minimum pont elérése szükséges. (8) A felvételi bizottság véleményt formál a pályázók alkalmasságáról, és azt sorrend megállapításával továbbítja a Doktori Tanácshoz. A Doktori Tanács június 24-én dönt a pályázó felvételéről, illetve kérelmének elutasításáról. (9) A felvételi döntésről a pályázók július 31-éig levélben értesítést kapnak. 9. Pótfelvételi A pótfelvételi időpontja augusztus 28. A pótfelvételire a teljes pályázati anyag benyújtásával augusztus 26-ig lehet jelentkezni a megadott címen és formában azoknak, akik igazolható és méltányolható okból az eredeti időpontig pályázatukat nem tudták benyújtani. Hiánypótlásra a regisztrációs hét végéig van lehetőség. A 13/2001. (V. 30.) HM-BM együttes rendelet hatálya alá eső pályázók a rendeletben foglaltak szerint pályázhatnak. 10. A doktori képzésre történő jelentkezési díja A doktori képzésre történő jelentkezési díja: 0,27 KIA ( Ft). 15

16 11. Képzési költségek Képzési költségek 2008-ban (évenkénti pontosítással): nappali önköltséges formánál: 44 KIA ( forint/fő/év); levelező önköltséges formánál: 7,4 KIA ( forint/fő/év); egyéni felkészüléses formánál: 4,35 KIA ( forint/fő/év). 12. Támogatások, mentességek és kedvezmények (1) Nappali ösztöndíjas képzésben részt vevő hivatásos állományú doktorandusz képzési költségei megtérítésére a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró tanulmányi szerződést köthet. Amennyiben a doktorandusz tanulmányait más képzési formában folytatja, a képzési költségek megtérítéséről hivatalos nyilatkozatot kell benyújtania. (2) Költségtérítéses képzésben részt vevő hivatásos állományú doktorandusz részére a képzési költségek megtérítését, levelező tagozatos hallgató esetében kérelmére a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró vagy az állományilletékes parancsnok engedélyezheti. 13. A doktori képzést szervező szervek és vezetők (1) ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA Elnök: Dr. Ujj András, egyetemi docens (+36-1) ; HM (2) ZMNE TUDOMÁNYSZERVEZŐ KÖZPONT Kállai Attila, egyetemi adjunktus (+36-1) ; HM (3) HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Mb. vezető: Dr. Bodrogi László, egyetemi tanár (+36-1) ; HM (4) KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Vezető: Dr. Solymosi József, egyetemi tanár (+36-1) ; HM Budapest, január 15-én. Prof. Dr. Szabó János sk. rektor 16

17 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE 01. BIZTONSÁGELMÉLETEK TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Matus János egyetemi tanár, DSc 1. A nemzetközi kapcsolatok és a biztonság elméleti problémái. Témavezető: Dr. Matus János egyetemi tanár, DSc 2. Az Európai Unió közös biztonság és védelempolitikája. Témavezető: Dr. Gazdag Ferenc egyetemi tanár, DSc 3. Magyar kül- és biztonságpolitika. Témavezető: Dr. Gazdag Ferenc egyetemi tanár, DSc 4. A stratégia elmélete. Témavezető: Dr. Matus János egyetemi tanár, DSc 5. A NATO jövője, a NATO és az EU katonai együttműködésének perspektívái. Témavezető: Dr. Nagy László egyetemi docens, DSc 6. Védelempolitika. Témavezető: Dr. Szenes Zoltán egyetemi docens, CSc 7. Globális biztonsági kihívások, különös tekintettel az Európai Uniót érintő kérdésekre. Témavezető: Dr. Remek Éva, PhD 8. Az európai integráció alakulása. Témavezető: Dr. Remek Éva, PhD 9. A haderő feletti demokratikus irányítás és ellenőrzés. Témavezető: Dr. Ujj András egyetemi docens, CSc 10. A haderő átalakítás nemzetközi trendjeinek összehasonlító elemzése. Témavezető: Dr. Ujj András egyetemi docens, CSc 11. A fenntarthatósági alapú biztonsági szemlélet magyarországi intézményesülése. Témavezető: Dr. Szabó János egyetemi tanár, DSc 17

18 12. A fenntarthatóság társadalmi meghatározottsága és környezete. Témavezető: Dr. Szabó János egyetemi tanár, DSc 13. A fenntartható fejlődés nemzetközi politikai környezete. Témavezető: Dr. Szabó János egyetemi tanár, DSc 02. HADTÖRTÉNELEM TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár, akadémikus 1. Az önkéntesség és hadkötelezettség a magyar történelemben. Témavezető: Dr. Csikány Tamás egyetemi docens, CSc 2. A XIX. század európai és magyar hadügye. Témavezető: Dr. Csikány Tamás egyetemi docens, CSc 3. Hadtörténelmi események rekonstruálása terepen folytatott kutatásokkal. Témavezető: Dr. Négyesi Lajos egyetemi adjunktus, PhD 4. Tábori lelkészek szerepe a háborúban és békében. Témavezető: Dr. Négyesi Lajos egyetemi adjunktus, PhD 5. A légierő története. Témavezető: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár, akadémikus 6. A magyar katonai felsőoktatás múltja, jelene és jövője. Témavezető: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár, akadémikus 7. Az 1945 utáni helyi háborúk a hadművészeti elvek és fegyverrendszerek változásának tükrében. Témavezető: Dr. Horváth Csaba egyetemi docens, CSc 8. A Magyar Honvédség harceljárása, szervezési és technikai változásai a XX. században. Témavezető: Dr. Horváth Csaba egyetemi docens, CSc 9. A magyar hadsereg haderőinek és fegyvernemeinek, illetve alakulatainak története. Témavezető: Dr. Csikány Tamás egyetemi docens, CSc 10. Katonai erődítési rendszerek Magyarországon. Témavezető: Dr. Szabó József János CSc 11. A csapatok által használt objektumok építésének, fenntartásának, működtetésének története a XIX XX. században. Témavezető: Dr. Szabó József János CSc 18

19 12. Katonai kiképzés és nevelés a magyar haderőben. Témavezető: Dr. Szabó József János CSc 03. A HADTUDOMÁNY ÁLTALÁNOS ELMÉLETE TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc 1. Válságreagáló műveletek elmélete és gyakorlata a XXI. században. Témavezető: Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc 2. A politika és a hadügy viszonya a nyugat-európai demokráciákban. Témavezető: Dr. Fregán Beatrix, PhD 3. A NATO stratégiai koncepciójának aktuális kérdései. Témavezető: Dr. Deák János tudományos főmunkatárs, PhD 4. Stratégiai kultúrák. Témavezető: Dr. Deák János tudományos főmunkatárs, PhD 5. A hadtudomány jellemzői, fejlődésének lehetséges irányai a XXI. században. Témavezető: Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc 6. A tengeri hadviselés története. Témavezető: Dr. Kaiser Ferenc egyetemi adjunktus, PhD 7. A nemzetközi terrorizmus elleni harc katonai feladatai. Témavezető: Dr. Resperger István PhD 8. A civil-katonai együttműködés (CIMIC) elmélete és gyakorlata. Témavezető: Dr. Padányi József egyetemi magántanár, DSc 9. A nem halálos fegyverek alkalmazásának elméleti és gyakorlati kérdései. Témavezető: Dr. Bartha Tibor, PhD 10. A klímaváltozás hatása a katonai erő alkalmazására. Témavezető: Dr. Padányi József egyetemi magántanár, DSc 04. JOG ÉS VÉDELMI IGAZGATÁS TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Grósz Zoltán egyetemi docens, PhD 1. A lakosság-tájékoztatás rendszerének helyzete, fejlesztésének lehetőségei a katasztrófavédelemben. Témavezető: Dr. Földi László egyetemi docens, PhD 19

20 20 2. Nukleáris létesítmények elleni terrorcselekmények hatásainak felszámolására irányuló katasztrófavédelmi feladatok kutatása. Témavezető: Dr. Solymosi József egyetemi tanár, DSc 3. Rendvédelmi szervek vezetésének szakelméleti kérdései, a vezető szervek és a vezetők felkészítése. Témavezető: Dr. Czuprák Ottó egyetemi docens, PhD 4. A katasztrófavédelmi tevékenységek szakelmélete. Témavezető: Dr. Grósz Zoltán egyetemi docens, PhD 5. Nukleáris és radiológiai szennyezések globális problémái. Témavezető: Dr. Vincze Árpád egyetemi docens, PhD 6. Vegyifegyverek ellenőrzése és a leszerelés kérdései. Témavezető: Dr. Halász László egyetemi tanár, DSc 7. A védelmi igazgatási tevékenységben jelentkező, a haderőt is érintő szervezési feladatok végzésének optimalizálási lehetőségei. Témavezető: Dr. Szigeti Lajos egyetemi docens, PhD 8. A NATO és EU követelmények megjelenése a honvédelmi tevékenységben, kihatásának elemzése az egész magyar társadalmat illetően. Témavezető: Dr. Hülvely Lajos egyetemi docens, PhD 9. A jogalkalmazás betartásának hiányosságaiból eredő szabálytalanságok a hazai nonprofit szektor működésében különös tekintettel az önkormányzatok általműködtetett szervezetek tevékenysége terén. Témavezető: Dr. Horváth László egyetemi docens, PhD 10. Megyei és helyi Védelmi Bizottságok feladatai veszélyhelyzet esetén és a végrehajtás eszközrendszere. Témavezető: Dr. Nagy Lajos, PhD 11. A honvédelem központi irányítása korszerűsítésének kérdései. Témavezetők: Dr. Busch Béla egyetemi docens, PhD, Dr. Almási Ferenc, PhD 12. A honvédelmi közigazgatás területi, helyi szintjei. A regionalizmus kérdései. Témavezető: Dr. Busch Béla egyetemi docens, PhD 13. A személyiségvédelem és a katonai büntetőjog aktuális kérdései. Témavezetők: Dr. Busch Béla egyetemi docens, PhD Dr. Bódi Stefánia, PhD

21 14. A védelmi igazgatás szabályozási rendszerének új tendenciái. Témavezető: Dr. Jankovics Kornélia, PhD 15. Az irányítás-vezetés jogi alapjai a Magyar Honvédségnél, megújításának jogi problémái. Témavezető: Dr. Molnár Miklós egyetemi tanár, CSc 16. A katonai és polgári légiirányítás nemzetközi és hazai jogi aspektusai. Témavezető: Dr. Bódi Stefánia egyetemi adjunktus, PhD 17. Védelem-egészségügy elméleti és gyakorlati kérdései. Témavezető: Dr. Kóródi Gyula o. alezredes, PhD 05. A KATONAFÖLDRAJZ ELMÉLETE TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Siposné dr. Kecskeméthy Klára egyetemi docens, CSc 1. A regionális körzetek biztonságföldrajzi elemzése és értékelése. Témavezető: Siposné dr. Kecskeméthy Klára egyetemi docens, CSc 2. Katonaföldrajzi támogatás. Témavezető: Dr. Pócsmegyeri Gábor egyetemi adjunktus, PhD 3. A földrajzi tér katonaföldrajzi értékelése, a válságövezetek katonaföldrajza. Témavezető: Dr. Lánszki János egyetemi tanár, CSc 4. A katonaföldrajz térinformatikai alapjai. Témavezető: Dr. Gőcze István egyetemi docens, PhD 5. Az ország területének védelmi célú előkészítése. Témavezető: Dr. Mráz István, PhD 06. KATONAI HUMÁN ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Kiss Zoltán László egyetemi docens, PhD 1. A hivatásos és a szerződéses állomány pályamotivációjának, szervezeti integrációjának és mobilitásának jellemzői Témavezető: Dr. Malomsoki József egyetemi tanár, CSc 2. Modernizációs kihívások, változásmenedzselés és szervezeti kultúraváltás a Magyar Honvédségben Témavezető: Dr. Szabó János egyetemi tanár, DSc 21

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: TSZKP/1-262/2010. sz. példány Jóváhagyom! Egyetértek! Budapest, 2010. július - n Budapest, 2010. július - n.............................. Dr. Lakatos László

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE 01. BIZTONSÁGELMÉLETEK TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Szenes Zoltán egyetemi

Részletesebben

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT 1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET Vezető: Prof. Dr. Szenes Zoltán CSc, egyetemi tanár 1. A NATO kollektív

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 4 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4 4.

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 ZMNE DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 1 DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 ZMNE A kiadványt szerkesztette: Dr. Kállai Attila mk. ırnagy Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola Budapest 2010 ZMNE KMDI Budapest 2010 1 ZMNE KMDI Szerkesztette: Dr. habil. Kovács László mk. őrnagy 2 ZMNE KMDI TARTALOMJEGYZÉK A szabályzatban

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI 01. Biztonságelméletek (biztonsági tanulmányok) tudományszak Szakvezető: Dr. Matus János egyetemi

Részletesebben

KLHTK JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS KIADVÁNYTERVÉBE

KLHTK JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS KIADVÁNYTERVÉBE A 2009. ÉVRE TERVEZETT TUDOMÁNYOS KIADVÁNYOK (TANULMÁNY, KÖNYV, KONFERENCI, FOLYÓIRAT KÜLÖNSZÁM) 1. CÍME Társadalom és Honvédelem 2009. Terrorizmus-különszám Prof. Dr. Harai Dénes nyá. ezds. (szerk.) JELLEGE

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET

1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TÉMAKIÍRÁSA A 2015/16-OS ÉVRE (HM)=megjelölt témák lefedik a Honvédelmi Minisztérium által preferált témákat 1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET Kutatás terület vezető:

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2016. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 3 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4

Részletesebben

A tudomány, mint rendszer

A tudomány, mint rendszer A tudomány, mint rendszer TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY- ISMERET- SZOCIOLÓGIAI INTÉZMÉNY- TEVÉKENYSÉGI Tervezett és SZOCIOLÓGIAI rendszerezett megismerési, alkalmazási és elôrelátási mozzanatok összessége. EREDMÉNY-

Részletesebben

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE Szerkesztette: Dr. Szilágyi Tivadar ezredes Budapest, 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. A TUDOMÁNYRÓL ÁLTALÁBAN... 3 1. A tudomány fogalma...3

Részletesebben

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANTÁRGYAI ÉS KUTATÓI SZEMINÁRIUMAI TUDOMÁNYSZAKONKÉNT A 2008/2009. TANÉVRE 2 MAGYARÁZAT A Hadtudományi Doktori Iskola tantárgy-, és kutatói szeminárium kódjaihoz A tantárgykód

Részletesebben

SZABADON VÁLASZTHATÓ KUTATÁSI STÚDIUM TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT: BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK

SZABADON VÁLASZTHATÓ KUTATÁSI STÚDIUM TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT: BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK SZABADON VÁLASZTHATÓ KUTATÁSI STÚDIUM TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT: Kódszám A tantárgyak megnevezése Tantárgyfelelős neve HHDID1000 BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET VEZETŐ: Prof. Dr. Szenes

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

ELŐSZÓ. Budapest, 2011. január 15. Nyári Éva ka. a Tudományszervező Központ mb. vezetője

ELŐSZÓ. Budapest, 2011. január 15. Nyári Éva ka. a Tudományszervező Központ mb. vezetője DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 3 3. A ZMNE doktori iskolái és a tudományszakok... 3 4. Jelentkezés

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2013. 02. 07. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI

Részletesebben

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Tisztelt Pályázók, leendő PhD Hallgatók! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori (PhD)

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ZMNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kara felvételt hirdet Infrastrukturális

Részletesebben

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A ZMNE Katonai Műszaki Doktori Iskola tudományszakonként meghirdetett kutatási témái a 2009/2010-es tanévre: 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete

Részletesebben

A PANNON EGYETEM PhD felvételi tájékoztatója

A PANNON EGYETEM PhD felvételi tájékoztatója A PANNON EGYETEM PhD felvételi tájékoztatója A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke: Dr. Pósfai Mihály akadémikus, egyetemi tanár Oktatási

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2011. 01. 26. Dr. Szabó Tibor MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2011

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Jóváhagyom! Budapest, 2001. -n. (Dr. Szabó Miklós) rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2014. 01. 10. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ. Hadtudományi Doktori Iskola és a. DOSZ Hadtudományi Osztálya. tisztelettel meghívja Önt

Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ. Hadtudományi Doktori Iskola és a. DOSZ Hadtudományi Osztálya. tisztelettel meghívja Önt Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ A Hadtudományi Doktori Iskola és a DOSZ Hadtudományi Osztálya tisztelettel meghívja Önt a Hadtudomány és a 21. század című doktorandusz konferenciára.

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport 1) Az MH NTE alkalmazásának tapasztalatai az Afganisztáni Hadszíntéren (témavezető: Dr. Pohl Árpád) 2) Az Afganisztánban

Részletesebben

Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes

Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes Tudományos szakmai vitájának témája: A szakterületek közötti hatékonyabb együttműködés kínálta lehetőségek a katasztrófa-egészségügyben Nyilvános előadásának témája: Szűrővizsgálatok

Részletesebben

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere Állami Ünnepünk 2010. augusztus

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra ZRÍNYI MIKLÓS sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora pályázatot hirdet

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

Az ELTE IK Informatika Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Az ELTE IK Informatika Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Az ELTE IK Informatika Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata (Minden, e dokumentumban nem szabályozott kérdésben az ELTE Doktori Szabályzata az irányadó.) Az Informatika Doktori Iskola 1. (1)

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A haza szolgálatában

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A haza szolgálatában Nemzeti Közszolgálati Egyetem A haza szolgálatában Az egyetem missziója és pályája A közös cél: a jogelődök eredményeinek és hagyományainak tiszteletben tartása mellett az új egyetemet, az NKE-t építeni.

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) KÉPZÉSÉBEN

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRE.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRE. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRE A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Oláh György Doktori Iskolája felvételt hirdet a PhD fokozat megszerzésére felkészítő

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 BEVEZETÉS Tisztelt Pályázók! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet PhD doktori képzésre. Az egyetemünkön folyó doktori

Részletesebben

A ZMNE OKTATÁSÁNAK HAGYOMÁNYOS RENDSZERE

A ZMNE OKTATÁSÁNAK HAGYOMÁNYOS RENDSZERE Dr. Szilágyi Tivadar Dr. Gőcze István A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGE A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem a Magyar Köztársaság a felkészítési rendszerében állami feladatként

Részletesebben

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Hadászat- és Hadelmélet Tanszék 1. A hadikultúrák megjelenése a modern hadügyben 2. A hadikultúrák elméleti kérdései 3. A gerilla hadviselés elméletének

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE Belügyminiszter a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról,

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre. 2007/2008 tanév

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre. 2007/2008 tanév PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre 2007/2008 tanév A doktori képzés egyetemi felelősei az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke Tudományos és Nemzetközi ügyek

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.09. 8:53 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA (KIVONAT) 1 A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi szabályzata (Külön szedve a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006.

Részletesebben

A PANNON EGYETEM PhD keresztféléves felvételi tájékoztatója

A PANNON EGYETEM PhD keresztféléves felvételi tájékoztatója A PANNON EGYETEM PhD keresztféléves felvételi tájékoztatója A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke: Dr. Pósfai Mihály akadémikus, egyetemi

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE ának módosító határozataival)1-2007 -

Részletesebben

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Dr. Hornyacsek Júlia

Részletesebben

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ)

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) 1. Általános rendelkezések Jelen szabályzat alapjául a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 projekt.

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 projekt. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája pályázatot hirdet PREDOKTORI ÖSZTÖNDÍJRA (új alkalmazásra tudományos segédmunkatárs munkakörben A Miskolci Egyetemen működő tudományos

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.06. 8:45 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja 3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS 1. A szabályzat célja (1) A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által (továbbiakban: MNB) az Eszterházy Károly Főiskola, mint az Eszterházy

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2013 PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre 1 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet PhD képzésre és egyéni

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre 1 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet PhD képzésre és egyéni

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz

JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz 1. Pályázó neve 2. Megpályázott bírósági fogalmazói álláshely(ek) bíróságonként, rangsorolva* 1. 2. 3. 3. Pályázó

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG 2008.04.11. SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy 1 A KÖZELMÚLT 20 ÉVE 1987.07.01- től. 1991.11. 01-től. 1997.09. 01-től. 2007.01. 01-től. MN LÉRE PSÁG

Részletesebben

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI 1. A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre dr. Keszely László ezds. Karl Marx: A történelem ismétli

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE Zrínyi Miklós számú melléklet Nemzetvédelmi Egyetem Jóváhagyom! Budapest, 2001. augusztus -n. Dr. Szabó Miklós rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE 2001 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVII. A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (TERVEZET) 2012 A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS (1)

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet II. RÉSZ A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Személyi hatály 195. (1) A felvételi eljárás rendjének hatálya az Nftv. 40. -ában foglaltak alapján az alapképzésre, az osztatlan képzésre

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1. sz. példány A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Felsőoktatási Posztdoktori Kutatói Ösztöndíjra az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében (pályázati kód: ÚNKP-16-4) 2016/2017. tanév Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola Működési Szabályzata

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola Működési Szabályzata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola Működési Szabályzata Általános rendelkezések 1.. Jelen szabályzat a doktori iskola létesítésének

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve Kivonat a DE Szenátusa által 7. április 9-én elfogadott A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve dokumentumból. . DOKTORI KÉPZÉS FOLYTATÁSA, TOVÁBBFEJLESZTÉSE.. A doktori képzés rendszerének átalakítása

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen 2016. október 5. 1. Előzmények A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Budapesti Gazdasági Egyetem

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

SZIE-GTK. Intézmény elérhetősége:

SZIE-GTK. Intézmény elérhetősége: SZIE-GTK Intézmény elérhetősége: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Telefon: (28) 522-090 Fax: (28) 522-040 E-mail: katona.laszlone@gtk.szie.hu Honlap: http://www.gtk.szie.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb

Részletesebben

Kérem szíveskedjék megjelölni, hogy a pályázathoz mely dokumentumokat csatolta.

Kérem szíveskedjék megjelölni, hogy a pályázathoz mely dokumentumokat csatolta. 2010. évi 5. számú szabályzata a bírósági fogalmazók felvételi versenyvizsgájának részletes szabályairól szóló 2007. évi 5. számú OIT szabályzat módosításáról Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (a

Részletesebben

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÚTJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET: a középfokú oktatási intézmények első, második vagy harmadik

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezıgazdaságtudományi Kar Debrecen HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Debrecen, 2002. október 29. 1 A felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. Törvény (továbbiakban Ftv.), valamint

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKA TANANYAG ÉS TEMATIKA BIZTONSÁG ÉS KONFLIKTUSOK A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK RENDSZERÉBEN. Összeurópai biztonsági struktúra

BIZTONSÁGPOLITIKA TANANYAG ÉS TEMATIKA BIZTONSÁG ÉS KONFLIKTUSOK A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK RENDSZERÉBEN. Összeurópai biztonsági struktúra BIZTONSÁGPOLITIKA TANANYAG ÉS TEMATIKA BIZTONSÁG ÉS KONFLIKTUSOK A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK RENDSZERÉBEN Összeurópai biztonsági struktúra Cél A megváltozott körülményekre, a radikálisan átalakuló nemzetközi

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán. Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán. Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne.hu Állampolgárság magyar Születési dátum 1948. 10. 01. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. 1.számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott

Részletesebben

AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE

AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 8. sz. melléklet a 164/115. ZMNE számhoz 1.sz. példány AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE - 2007 - 2 Bevezető A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Jelen szabályzat a doktori képzésről és doktori fokozatszerzésről szóló 387/2012 (XII.19.)

Részletesebben