Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola"

Átírás

1 Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK A doktori iskola vezetője: Dr. Kukorelli István egyetemi tanár Állam- és Jogtudományi Kar Tudományági Doktori Tanácsának vezetői, titkára és ügyintézője Dr. Kukorelli István egyetemi tanár, az Állam- és Jogtudományi, Politikatudományi Doktori Tanács elnöke Dr. Nagy Marianna egyetemi tanár, az Állam- és Jogtudományi, Politikatudományi Doktori Tanács alelnöke Dr. habil. Fazekas Marianna egyetemi docens, az Állam- és Jogtudományi, Politikatudományi Doktori Tanács titkára Cím: 53 Budapest, Egyetem tér 1-3. Tanulmányi osztály PhD Iroda Bencze Andrea Telefon: (1) / Honlap: JELENTKEZÉSI LAP IGÉNYLÉSE ÉS BENYÚJTÁSA A jelentkezési lap letölthető innen: A jelentkezési díj befizetésére szolgáló csekket az Állam- és Jogtudományi Kar Tanulmányi Osztályának PhD Irodájában lehet átvenni (a jelentkezési díj kizárólag az itt átvett csekken fizethető be, más módon történő befizetésére nincsen lehetőség). A jelentkezési lap és a csatolandó mellékletek szintén az Állam- és Jogtudományi Kar Tanulmányi Osztályának PhD Irodájában adhatók le személyesen, illetve postázhatók is az alábbi címre: Bencze Andrea, Tanulmányi Hivatal PhD Iroda 53 Budapest, Kecskeméti u I. em. 3. sz. A felvételi eljárási díjról, a jelentkezési időszakról és a jelentkezéshez benyújtandó dokumentumokról az alábbiakban doktori programonként nyújtunk tájékoztatást.

2 ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI PROGRAM A felvételi eljárás díja: Ft Jelentkezési időszak: március 1. - május. A jelentkezéshez csatolni kell: a Kar Tanulmányi Hivatalának PhD Irodájában beszerezhető, vagy az ELTE ÁJK Doktori Iskoláinak honlapjáról letölthető ( kitöltött és aláírt jelentkezési lapot, a jelentkezési lapon kérjük megadni a jelentkező címét (a felvételi beszélgetés időpontjáról ben értesítjük a jelentkezőket) és lehetőség szerint mobiltelefonszámot, a jelentkező (lehetőség szerint fényképes) rövid szakmai életrajzát, az oklevél másolatát, figyelemmel az alábbiakra: a) hazai egyetemen 2019 tavaszi szemeszterében végzős hallgatóknak július 4-ig kell benyújtani a záróvizsgák eredményéről és a számukra kiállítandó oklevél minősítéséről szóló igazolást; b) külföldön szerzett diploma esetén július 4-ig be kell mutatni az oklevél eredeti példányát és hiteles fordítását, továbbá be kell nyújtani ezek másolatát az Egyetemi Doktori Szabályzat 26. (3) bekezdésében foglaltak szerint (a szabályzat megtalálható a doktori iskola honlapján: ); a felvételi feltételeknél részletezett nyelvek valamelyikéből szerzett középfokú (B2) komplex (korábban C típusú), államilag elismert nyelvvizsga (vagy jogszabály szerint ezzel egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum) másolatát, ha a jelentkező tudományos tevékenységet folytatott, az ezt igazoló dokumentumokat: publikációs listát (a művek terjedelmét szerzői ívben kérjük megadni: 1 ív = karakter, szóközökkel, lábjegyzetekkel, irodalomjegyzékkel, ábrákkal stb. együtt), kutatómunkában való részvételt (diákköri tevékenységet, szakkollégiumi tagságot, egyéb kutatást) igazoló dokumentumokat, a nemzetközi és hazai szakmai, tudományos versenyeken való részvételt igazoló dokumentumokat, az elnyert díjakra, ösztöndíjakra vonatkozó iratokat stb. Az igazoló dokumentumokat ill. a megjelent művek pontos bibliográfiai adatait akkor is be kell nyújtani, ha az önéletrajz ezeknek a felsorolását tartalmazza, többszerzős publikáció esetén egyértelműen meg kell jelölni a jelentkező saját munkáját, annak terjedelmét; az ELTE ÁJK valamely tanszékének vezetője és a tudományos fokozattal rendelkező leendő témavezető által aláírt fogadó nyilatkozatot, legalább 00 szavas doktori tématervet, mely tartalmazza, hogy a jelentkező milyen témakörben, milyen tudományos céllal és módszerekkel kíván tanulmányokat és kutatást folytatni a doktori képzés során. A doktori tématervet az előbbiek szerint kijelölt témavezető jóváhagyásával kell benyújtani, amit a témavezető a tématerv aláírásával igazol, egy C5 méretű postakész (postaboltokban kapható) és a jelentkező értesítési címére megcímzett borítékot, a jelentkezési díj befizetését igazoló szelvényt vagy annak másolatát.

3 KRIMINOLÓGIA DOKTORI PROGRAM (MAGYAR NYELVŰ) A felvételi eljárás díja: Ft Jelentkezési időszak: március 1. - május. A jelentkezéshez csatolni kell: a Kar Tanulmányi Hivatalának PhD Irodájában beszerezhető, vagy az ELTE ÁJK Doktori Iskoláinak honlapjáról ( letölthető, kitöltött és aláírt jelentkezési lapot, a jelentkezési lapon kérjük megadni a jelentkező címét (a felvételi beszélgetés időpontjáról ben értesítjük a jelentkezőket) és lehetőség szerint mobiltelefonszámot, a jelentkező (lehetőség szerint fényképes) rövid szakmai életrajzát, az oklevél és leckekönyv vagy az oklevélmelléklet másolatát, figyelemmel az alábbiakra: a) hazai egyetemen 2019 tavaszi szemeszterében végzős hallgatóknak július 4-ig kell benyújtani a záróvizsgák eredményéről és a számukra kiállítandó oklevél minősítéséről szóló igazolást; b) külföldön szerzett diploma esetén július 4-ig be kell mutatni az oklevél eredeti példányát és hiteles fordítását, továbbá be kell nyújtani ezek másolatát az Egyetemi Doktori Szabályzat 26. (3) bekezdésében foglaltak szerint (a szabályzat megtalálható a doktori iskola honlapján: ); a felvételi feltételeknél részletezett nyelvek valamelyikéből szerzett középfokú (B2) komplex (korábban C típusú), államilag elismert nyelvvizsga (vagy jogszabály szerint ezzel egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum) másolatát, ha a jelentkező tudományos tevékenységet folytatott, az ezt igazoló dokumentumokat: publikációs listát (a művek terjedelmét szerzői ívben kérjük megadni: 1 ív = karakter, szóközökkel, lábjegyzetekkel, irodalomjegyzékkel, ábrákkal stb. együtt), kutatómunkában való részvételt (diákköri tevékenységet, szakkollégiumi tagságot, egyéb kutatást) igazoló dokumentumokat, a nemzetközi és hazai szakmai, tudományos versenyeken való részvételt igazoló dokumentumokat, az elnyert díjakra, ösztöndíjakra vonatkozó iratokat stb. Az igazoló dokumentumokat ill. a megjelent művek pontos bibliográfiai adatait akkor is be kell nyújtani, ha az önéletrajz ezeknek a felsorolását tartalmazza, többszerzős publikáció esetén egyértelműen meg kell jelölni a jelentkező saját munkáját, az ELTE ÁJK Kriminológia Tanszékének vezetője és az általa kijelölt, tudományos fokozattal rendelkező leendő témavezető által aláírt fogadó nyilatkozatot, legalább 00 szavas doktori tématervet, mely tartalmazza, hogy a jelentkező milyen témakörben, milyen tudományos céllal és módszerekkel kíván tanulmányokat és kutatást folytatni a doktori képzés során. A doktori tématervet az ELTE ÁJK Kriminológia Tanszékének vezetője által kijelölt témavezető jóváhagyásával kell benyújtani, amit a témavezető a tématerv aláírásával igazol, egy C5 méretű postakész (postaboltokban kapható) és a jelentkező értesítési címére megcímzett borítékot, a jelentkezési díj befizetését igazoló szelvényt vagy annak másolatát.

4 A FELVÉTEL KÖVETELMÉNYEI ÉS FELTÉTELEI ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI PROGRAM Felvételi feltételek: A jogász doktori (nappali és levelező munkarendű) képzésre az pályázhat, aki rendelkezik hazai egyetem állam- és jogtudományi karán, jogászképzésben vagy külföldi egyetem olyan képzésén, ami állam- és jogtudományi MA végzettségként ismerhető el szerzett oklevéllel és angol, német, orosz, francia, spanyol, olasz nyelvek egyikéből legalább középfokú (B2) komplex (korábban C típusú), államilag elismert nyelvvizsgával vagy jogszabály szerint ezzel egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentummal. Benyújthatja jelentkezését az is, aki a felvételi vizsga időpontjában még nem tette le záróvizsgáját, de azt valamelyik hazai vagy külföldi egyetemen legkésőbb július 4-ig teljesíti. Egyéni képzési rend szerinti önköltséges képzésre az oklevél megszerzését követő három év elteltével jelentkezhet az, aki az általános feltételeknek megfelel, továbbá a diploma megszerzése óta folytatott tudományos tevékenységének dokumentált publikációival bizonyítani tudja, hogy tudományos munka végzésére egyéni felkészülés alapján is képes. A publikációs tevékenységet a Tudományági Doktori Tanács a felvételi döntés során értékeli. Egyéni képzésre jelentkezhet továbbá külföldi egyetemen jogászképzésben egyetemi oklevelet szerzett pályázó is. Az értékelés szempontjai: A jelentkezők felvételéről a felvételi bizottság(ok) javaslata alapján a Tudományági Doktori Tanács dönt. A felvételi bizottság értékeli a jelentkező korábbi tanulmányi, szakmai, illetőleg tudományos tevékenységét, tudományos tématervét és felvételi beszélgetés során tájékozódik a jelentkezőknek a választott szakterületre vonatkozó elméleti ismereteiről, szakirodalmi tájékozottságáról. A felvétel feltétele, hogy a választott témához a Kar megfelelő szakmai irányítást, témavezetőt tudjon biztosítani. Ha a jelentkezők száma meghaladja az ösztöndíjas helyek számát, akkor a szervezett ösztöndíjas képzésre jelentkezők rangsorolására a felvételi bizottság az alábbi pontrendszert alkalmazza: Teljesítmény, egyéb szempont a) Diploma minősítése summa cum laude 5 b) Nyelvismeret (a felvételi követelményként előírt egy nyelvvizsgán túl) felsőfokú középfokú c/1. Publikáció - magyar nyelvű nem kari folyóiratban, tanulmánykötetben, könyvben (szerzői ívenként) - magyar nyelvű, TDK, szakkollégium, kari hallgatói szervezet, egyéb hallgatói szervezet által szerkesztett kiadványban (szerzői ívenként) - idegen nyelvű folyóiratban, tanulmánykötetben, könyvben (szerzői ívenként) (Társszerzőség, rövidebb terjedelem esetén: a fenti pontszámok arányos része adható.) Pontszám

5 c/2. Nemzetközi szakmai versenyeken elért 1-. helyezés Nemzetközi versenyen való részvétel c/3. OTDK, egyéb szakmai pályázat I-III. hely OTDK különdíj; OTDK egyéb díjazás (pl. opponensi díj) egyéb országos pályázaton írásbeli pályaművel (pl. központi állami szerv, köztestület által meghirdetett pályázat) elért I-III. hely; c/4. Kari TDK konferencián elért I-III. helyezés, ha OTDK-n nem ért el helyezést; c/5. egyéb hazai több intézmény hallgatói részvételével zajló versenyen I-III. díj; csapattagként elért I-III. helyezés /9/ /3/2 5/4/2 3/2/1 c/6. Demonstrátori tevékenység; 3 c/7. Hallgatói önképzésben való részvétel Diákköri tagság max. 2 Szakkollégiumi tagság max. 2 d) Kutatási terv szakmai megalapozottsága 0-15 e) Szóbeli felvételi teljesítmény 0-15 f/1. Tanszéki rangsor (ugyanazon tanszékre több jelentkező esetén a tanszékvezető által megállapított rangsorolás szerint) f/2. Kari humánpolitikai szempontok (a kar humánpolitikai terve alapján a dékán által javasolt személyek ) max.: 5 Az egyetemi oklevél rite minősítésével csak az vehető fel, aki az általános követelményeken túl a) nemzetközi szakmai versenyen I-III. helyezést ért el, vagy b) Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában I-III. helyezést ért el; vagy c) tudományos tevékenységének dokumentált publikációival bizonyítani tudja, hogy tudományos munka végzésére képes. A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 39. (1) bekezdésében felsoroltakon kívüli külföldi állampolgárok az Egyetemi Doktori Szabályzat 6.1. mellékletét képező Államés Jogtudományi Kar Doktori Szabályzata 14. -ában található rendelkezéseket is figyelembe véve nyerhetnek felvételt a doktori iskolába. FELVÉTELI VIZSGA Szóbeli beszélgetés. Várható időpontja: június második fele. A felvételi beszélgetés időpontjáról egyrészt ben értesítjük a jelentkezőket ezért a jelentkezési lapon kérjük megadni a jelentkező címét, másrészt a felvételi beosztás a doktori iskola honlapján, a Doktori hirdetmények, aktualitások menüpontnál is közzé lesz téve ( A felvételi döntés időpontja: július 4.

6 KRIMINOLÓGIA DOKTORI PROGRAM Felvételi feltételek: A kriminológia doktori (nappali és levelező munkarendű) képzésre az pályázhat, aki rendelkezik hazai egyetem kriminológiai mesterképzésében vagy külföldi egyetem olyan képzésén, amely kriminológiai MA végzettségként ismerhető el szerzett oklevéllel, és angol, német, orosz, francia, spanyol, olasz nyelvek egyikéből legalább középfokú (B2) komplex (korábban C típusú), államilag elismert nyelvvizsgával. Jelentkezhet továbbá a képzésre az, aki hazai egyetem állam- és jogtudományi karán, jogász képzésben vagy külföldi egyetem olyan képzésén, amely állam- és jogtudományi MA végzettségként ismerhető el szerzett oklevéllel és angol, német, orosz, francia, spanyol, olasz nyelvek egyikéből legalább középfokú (B2) komplex (korábban C típusú), államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik. Benyújthatja jelentkezését az is, aki a felvételi vizsga időpontjában még nem tette le záróvizsgáját, de azt valamelyik hazai egyetemen legkésőbb július 4-ig teljesíti. Egyéni képzési rend szerinti levelező munkarendű képzésre az oklevél megszerzését követő három év elteltével jelentkezhet az, aki az általános feltételeknek megfelel, továbbá a diploma megszerzése óta folytatott tudományos tevékenységének dokumentált publikációival bizonyítani tudja, hogy tudományos munka végzésére egyéni felkészülés alapján is képes. A publikációs tevékenységet a Tudományági Doktori Tanács a felvételi döntés során értékeli. Egyéni képzésre jelentkezhet továbbá külföldi egyetemen kriminológia mesterképzésben vagy jogászképzésben egyetemi oklevelet szerzett pályázó is. AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI A jelentkezők felvételéről a felvételi bizottság(ok) javaslata alapján a Tudományági Doktori Tanács dönt. A felvételi bizottság értékeli a jelentkező korábbi tanulmányi, szakmai, illetőleg tudományos tevékenységét, tudományos tématervét és felvételi beszélgetés során tájékozódik a jelentkezőknek a választott szakterületre vonatkozó elméleti ismereteiről, szakirodalmi tájékozottságáról. A felvétel feltétele, hogy a választott témához a Kar megfelelő szakmai irányítást, témavezetőt tudjon biztosítani. Ha a jelentkezők száma meghaladja az ösztöndíjas helyek számát, akkor a szervezett ösztöndíjas képzésre jelentkezők rangsorolására a felvételi bizottság az alábbi pontrendszert alkalmazza: Teljesítmény, egyéb szempont a) Diploma minősítése summa cum laude 5 b) Nyelvismeret (a felvételi követelményként előírt egy nyelvvizsgán túl) felsőfokú középfokú c/1. Publikáció - magyar nyelvű nem kari folyóiratban, tanulmánykötetben, könyvben (szerzői ívenként) - magyar nyelvű, TDK, szakkollégium, kari hallgatói szervezet, egyéb hallgatói szervezet által szerkesztett kiadványban (szerzői ívenként) - idegen nyelvű folyóiratban, tanulmánykötetben, könyvben (szerzői ívenként) Pontszám

7 (Társszerzőség, rövidebb terjedelem esetén: a fenti pontszámok arányos része adható.) c/2. Nemzetközi szakmai versenyeken elért 1-. helyezés Nemzetközi versenyen való részvétel c/3. OTDK, egyéb szakmai pályázat I-III. hely OTDK különdíj; OTDK egyéb díjazás (pl. opponensi díj) egyéb országos pályázaton írásbeli pályaművel (pl. központi állami szerv, köztestület által meghirdetett pályázat) elért I-III. hely; c/4. Kari TDK konferencián elért I-III. helyezés, ha OTDK-n nem ért el helyezést; c/5. egyéb hazai több intézmény hallgatói részvételével zajló versenyen I-III. díj; csapattagként elért I-III. helyezés /9/ /3/2 5/4/2 3/2/1 c/6. Demonstrátori tevékenység; 3 c/7. Hallgatói önképzésben való részvétel Diákköri tagság max. 2 Szakkollégiumi tagság max. 2 d) Kutatási terv szakmai megalapozottsága 0-15 e) Szóbeli felvételi teljesítmény 0-15 f/1. Tanszéki rangsor (ugyanazon tanszékre több jelentkező esetén a tanszékvezető által megállapított rangsorolás szerint) f/2. Kari humánpolitikai szempontok (a kar humánpolitikai terve alapján a dékán által javasolt személyek ) max.: 5 Az egyetemi illetőleg MA oklevél rite minősítésével csak az vehető fel, aki az általános követelményeken túl a) nemzetközi szakmai versenyen I-III. helyezést ért el, vagy b) Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi vagy Társadalomtudományi Szekciójában I-III. helyezést ért el; vagy c) tudományos tevékenységének dokumentált publikációival bizonyítani tudja, hogy tudományos munka végzésére képes. A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 39. (1) bekezdésében felsoroltakon kívüli külföldi állampolgárok az Egyetemi Doktori Szabályzat 6.1. mellékletét képező Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Szabályzata 14. -ában található rendelkezéseket is figyelembe véve nyerhetnek felvételt a doktori iskolába. FELVÉTELI VIZSGA Szóbeli beszélgetés. Várható időpontja: június második fele. A felvételi beszélgetés időpontjáról egyrészt ben értesítjük a jelentkezőket ezért a jelentkezési lapon kérjük megadni a jelentkező címét, másrészt a felvételi beosztás a doktori iskola honlapján, a Doktori hirdetmények, aktualitások menüpontnál is közzé lesz téve ( A felvételi döntés időpontja: július 4.

8 VÁRHATÓ KERETSZÁM Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában 8-11 magyar állami ösztöndíjas hely várható, ahol a képzés nappali munkarendben folyik; fő vehető fel levelező munkarend szerinti szervezett, illetőleg egyéni önköltséges képzésre. AZ ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS ÉS AZ ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉS: JUTTATÁSOK, KÖLTSÉGTÉRÍTÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK: Az önköltségi díj: Ft/félév mindkét doktori programban. Az ösztöndíj: Ft/hó a képzési és kutatási szakaszban, a komplex vizsgáig. Sikeres komplex vizsgát követően a kutatási és disszertációs szakaszban: Ft/hó. Főszabályként ösztöndíjas hallgatók nem létesíthetnek egyetemen kívüli munkaviszonyt (egyedi elbírálás alapján, különleges dékáni engedéllyel maximum 50 %-os részfoglalkozású munkavégzés engedélyezhető). Az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében az Egyetem kollégiumaiba a felvétel pályázat útján nyerhető el. A kollégiumi elhelyezés hónapra szól, de a doktorandusz hallgatók a nyári időszakban tagkollégiumi elhelyezésre jogosultak. A doktoranduszok és a doktorjelöltek jogait és kötelezettségeit a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény, külön jogszabályok, az Egyetemi Doktori Szabályzat, az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. (Megtalálhatók: a doktori iskola honlapján: ). DOKTORI KÉPZÉSI PROGRAMOK ÉS TÉMÁK Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola doktori programjai: ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI PROGRAM Programvezető: Dr. Kukorelli István egyetemi tanár KRIMINOLÓGIA DOKTORI PROGRAM Programvezető: Dr. Lévay Miklós tanszékvezető egyetemi tanár Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola témakiírásai az Országos Doktori Tanács honlapján tekinthetők meg (

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

ÁLLAM- ÉS JOGTUDMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLÁI KOMPLEX VIZSGA TÁJÉKOZTATÓ. 2. Komplex vizsgára jelentkezés előzetes doktori képzés nélkül

ÁLLAM- ÉS JOGTUDMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLÁI KOMPLEX VIZSGA TÁJÉKOZTATÓ. 2. Komplex vizsgára jelentkezés előzetes doktori képzés nélkül ÁLLAM- ÉS JOGTUDMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLÁI KOMPLEX VIZSGA TÁJÉKOZTATÓ A KOMPLEX VIZSGÁRA JELENTKEZÉS ELŐFELTÉTELEI 1. Szervezett doktori képzésben részt vevő hallgató A szervezett doktori képzésben részt

Részletesebben

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Tudományág, tudományterület. Tudományterület: társadalomtudományok. Tudományág: Állam- és jogtudományok

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Tudományág, tudományterület. Tudományterület: társadalomtudományok. Tudományág: Állam- és jogtudományok ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Tudományág, tudományterület Tudományterület: társadalomtudományok Tudományág: Állam- és jogtudományok A doktori képzést szervező hivatalok, felelős személyek A doktori

Részletesebben

POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Tudományág, tudományterület. Tudományterület: társadalomtudományok. Tudományág: Politikatudományok

POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Tudományág, tudományterület. Tudományterület: társadalomtudományok. Tudományág: Politikatudományok POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Tudományág, tudományterület Tudományterület: társadalomtudományok Tudományág: Politikatudományok A doktori képzést szervező hivatalok, felelős személyek A doktori iskola

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 1 I. PREAMBULUM POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Tudományág: Képzési forma: Képzési cél: Képzési idő: Képzés nyelve: Tagozat: Politikatudomány Doktori (PhD) képzés Tudományos

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP DOKTORI (PHD) KÉPZÉSRE

JELENTKEZÉSI LAP DOKTORI (PHD) KÉPZÉSRE 1.számú melléklet Nemzeti Közszolgálati Egyetem Intézményi azonosító szám: FI 99859 JELENTKEZÉSI LAP DOKTORI (PHD) KÉPZÉSRE 1. Személyi adatok Név:... Rendfokozat: (Születési név):... Anyja születési neve:...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre. 2007/2008 tanév

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre. 2007/2008 tanév PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre 2007/2008 tanév A doktori képzés egyetemi felelősei az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke Tudományos és Nemzetközi ügyek

Részletesebben

PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium

PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium Felvételi szabályzat A szakkollégiumnak egyszerre legfeljebb 30 hallgatói tagja lehet. A felvételi eljárás első éves hallgatók esetében minden év augusztusában, felsőbb

Részletesebben

PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium. Felvételi szabályzat

PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium. Felvételi szabályzat PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium Felvételi szabályzat A szakkollégiumnak egyszerre legfeljebb 30 hallgatói tagja lehet. A felvételi eljárás minden év szeptemberében zajlik. A pályázatokat a Szakkollégiumi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP szakmai, tudományos ösztöndíjra 2017/2018. tanév őszi félév

PÁLYÁZATI ADATLAP szakmai, tudományos ösztöndíjra 2017/2018. tanév őszi félév PÁLYÁZATI ADATLAP szakmai, tudományos ösztöndíjra 2017/2018. tanév őszi félév Név: Születési dátum: Elérhetőség (tel., e-mail): NEPTUN kód: OM azonosító: Szak, évfolyam megnevezése: Költségviselés formája

Részletesebben

A PANNON EGYETEM PhD felvételi tájékoztatója

A PANNON EGYETEM PhD felvételi tájékoztatója A PANNON EGYETEM PhD felvételi tájékoztatója A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke: Dr. Pósfai Mihály akadémikus, egyetemi tanár Oktatási

Részletesebben

I. PREAMBULUM. POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

I. PREAMBULUM. POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 1 I. PREAMBULUM POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Tudományág: Képzési forma: Képzési cél: Képzési idő: Képzés nyelve: Tagozat: Finanszírozás: A képzésbe történő belépés:

Részletesebben

A PANNON EGYETEM PhD felvételi tájékoztatója

A PANNON EGYETEM PhD felvételi tájékoztatója A PANNON EGYETEM PhD felvételi tájékoztatója A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke: Dr. Padisák Judit az Academia Europaea tagja, DSc,

Részletesebben

Pályázati felhívás Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Pályázati felhívás Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázati felhívás Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj I. Tájékoztató a 2017/2018. tanévi Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati felhívásához A köztársasági ösztöndíj neve 2017. februártól a következő,

Részletesebben

POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 1 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 1 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 1 I. PREAMBULUM POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 1 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Tudományág: Politikatudomány Képzési forma: Doktori (PhD) képzés Képzési cél: Tudományos fokozat szerzésére felkészítés,

Részletesebben

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása:

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása: E L T E T á T K K ö z t á r s a s á g i Ö s z t ö n d í j P á l y á z a t m e l l é k l e t Megpályázott szak: szint: alapképzés / mesterképzés Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott

Részletesebben

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Tudományág, tudományterület Tudományterület: társadalomtudományok Tudományág: Állam- és jogtudományok A doktori képzést szervező hivatalok, felelős személyek A doktori

Részletesebben

BCE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS INTÉZMÉNY KARAI A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK

BCE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS INTÉZMÉNY KARAI A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Zalai Ernő egyetemi tanár Titkárság: Skorán Éva Telefon: (1) 482-5155/5029 Fax: (1) 482-5329 1093 Budapest, Fővám tér 8. 213. szoba Telefon:

Részletesebben

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kara felvételt hirdet Infrastrukturális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRE.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRE. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRE A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Oláh György Doktori Iskolája felvételt hirdet a PhD fokozat megszerzésére felkészítő

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Doktori Tanácsa 2016.

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola doktori programjai az alábbiak:

Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola doktori programjai az alábbiak: ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Tudományág, tudományterület Tudományterület: társadalomtudományok Tudományág: Állam- és jogtudományok A doktori képzést szervező hivatalok, felelős személyek A doktori

Részletesebben

A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA (KIVONAT) 1 A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi szabályzata (Külön szedve a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÉLELMISZERTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÉLELMISZERTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SZENT ISTVÁN EGYETEM ÉLELMISZERTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar Dékáni Hivatal Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43. K épület, fsz. 4. Tel.: 061-305-7357

Részletesebben

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ PÁLYÁZATI FELTÉTELEK A BÍRÓSÁGOK FELVÉTELT HIRDETNEK BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI ÁLLÁSHELYEKRE PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ 208. március. 6 óra 30 perc PÁLYÁZATI FELTÉTELEK Ki pályázhat? cselekvőképes magyar állampolgár aki egyetemi állam-

Részletesebben

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ PÁLYÁZATI FELTÉTELEK A BÍRÓSÁGOK FELVÉTELT HIRDETNEK BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI ÁLLÁSHELYEKRE PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ 208. március. 6 óra 30 perc PÁLYÁZATI FELTÉTELEK Ki pályázhat? cselekvőképes magyar állampolgár aki egyetemi állam-

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA Az oktatásért felelős miniszter döntése szerint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban) 64. (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban

Részletesebben

PANNON Egyetem TÁMOP-4.2.2.-B-10/1-2010-0025

PANNON Egyetem TÁMOP-4.2.2.-B-10/1-2010-0025 A Pannon Egyetem Mérnöki Kar Tudományos Diákköri Tanácsa TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0025 című projektje keretében pályázatot hirdet A Mérnöki Kar Kiemelkedő Tudományos eredményeket elért hallgatója díj elnyerésére.

Részletesebben

A PANNON EGYETEM PhD keresztféléves felvételi tájékoztatója

A PANNON EGYETEM PhD keresztféléves felvételi tájékoztatója A PANNON EGYETEM PhD keresztféléves felvételi tájékoztatója A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke: Dr. Pósfai Mihály akadémikus, egyetemi

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Építészmérnöki Kar Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2013.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2013. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2013. A JELENTKEZÉS MÓDJA nyomtatvány felsőoktatási jelentkezési lapon (1380 Budapest Pf. 1190 címre) e-jelentkezés e-felvételi

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS TÁJÖKOLÓGIAI DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SZENT ISTVÁN EGYETEM TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS TÁJÖKOLÓGIAI DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SZENT ISTVÁN EGYETEM TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS TÁJÖKOLÓGIAI DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szent István Egyetem Budai Campus Doktori Iroda Tájépitészeti és Tájökológiai Doktori Iskola Cím: 1118 Budapest, Villányi

Részletesebben

Egyetemi BME ösztöndíj

Egyetemi BME ösztöndíj Egyetemi BME ösztöndíj Pályázati felhívás a 2017/18. tanév őszi félévre A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési

Részletesebben

Pályázati felhívás. MNB Közgazdasági Elemző Ösztöndíj. 2018/2019. tanév 1. félév - 0 -

Pályázati felhívás. MNB Közgazdasági Elemző Ösztöndíj. 2018/2019. tanév 1. félév - 0 - Pályázati felhívás MNB Közgazdasági Elemző Ösztöndíj 2018/2019. tanév 1. - 0 - Pályázati felhívás MNB Közgazdasági Elemző Ösztöndíj 2018/2019. tanév 1. A Budapesti Corvinus Egyetem az Egyetem és a Magyar

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ PÁLYÁZATI FELTÉTELEK A BÍRÓSÁGOK FELVÉTELT HIRDETNEK BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI ÁLLÁSHELYEKRE PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ 2019. augusztus 23. 14 óra 00 perc PÁLYÁZATI FELTÉTELEK Ki pályázhat? cselekvőképes magyar állampolgár aki egyetemi

Részletesebben

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja 3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS 1. A szabályzat célja (1) A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által (továbbiakban: MNB) az Eszterházy Károly Főiskola, mint az Eszterházy

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK BEMENETI FELTÉTELEI A 2019A FELVÉTELI ELJÁRÁSBAN

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK BEMENETI FELTÉTELEI A 2019A FELVÉTELI ELJÁRÁSBAN TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK BEMENETI FELTÉTELEI A 2019A FELVÉTELI ELJÁRÁSBAN A rövid ciklusú tanári mesterképzési szakokat a kar kizárólag levelező tagozatos formában hirdeti. A képzés levelező munkarenden

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz

JELENTKEZÉSI LAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz 2. melléklet a 3/2016. (II. 29.) OBH utasításhoz 24 1. Pályázó neve JELENTKEZÉSI LAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz 2. Megpályázott bírósági fogalmazói álláshely(ek)

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz

JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz 1. Pályázó neve 2. Megpályázott bírósági fogalmazói álláshely(ek) bíróságonként, rangsorolva* 1. 2. 3. 3. Pályázó

Részletesebben

BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára

BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára Az oktatásért felelős miniszter döntése szerint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv) 64. (5) bekezdése, valamint

Részletesebben

Egyetemi BME ösztöndíj Pályázati felhívás 2018/19. tanév

Egyetemi BME ösztöndíj Pályázati felhívás 2018/19. tanév Egyetemi BME ösztöndíj Pályázati felhívás 2018/19. tanév A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) (EHK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 11. alapján

Részletesebben

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ PÁLYÁZATI FELTÉTELEK A BÍRÓSÁGOK FELVÉTELT HIRDETNEK BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI ÁLLÁSHELYEKRE PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ 208. augusztus 24. 4 óra 00 perc PÁLYÁZATI FELTÉTELEK Ki pályázhat? cselekvőképes magyar állampolgár aki egyetemi állam-

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. július 1. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER

Részletesebben

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ PÁLYÁZATI FELTÉTELEK A BÍRÓSÁGOK FELVÉTELT HIRDETNEK BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI ÁLLÁSHELYEKRE PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ 2019. február 26. 16 óra 30 perc PÁLYÁZATI FELTÉTELEK Ki pályázhat? ü cselekvőképes ü magyar állampolgár ü aki egyetemi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Csonka Pál Doktori Iskola Doktori Iskola Tanácsa január 13-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV Csonka Pál Doktori Iskola Doktori Iskola Tanácsa január 13-i üléséről BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR JEGYZŐKÖNYV Csonka Pál Doktori Iskola Doktori Iskola Tanácsa 2010. január 13i üléséről Hely: az Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatala Az ülés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kara az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank együttműködése keretében pályázatot

Részletesebben

Egyetemi BME ösztöndíj

Egyetemi BME ösztöndíj Egyetemi BME ösztöndíj Pályázati felhívás a 2016/17. tanév tavaszi félévre A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) (EHK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. október 21. JÓVÁHAGYTA: DR.

Részletesebben

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás 2018/2019. tanév 1. félévére

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás 2018/2019. tanév 1. félévére BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás 2018/2019. tanév 1. félévére A pályázat célja A Biztos jövő ösztöndíj támogatás célja, hogy az Egyetem kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tehetséges, szakmailag

Részletesebben

MNB Közgazdasági Elemző Ösztöndíj

MNB Közgazdasági Elemző Ösztöndíj MNB Közgazdasági Elemző Ösztöndíj a 2018/2019. tanév 2. ére - 0 - Pályázati felhívás MNB Közgazdasági Elemző Ösztöndíj 2018/2019. tanév 2. A Budapesti Corvinus Egyetem az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Doktori Tanácsa 2013.

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Az Politikatudományi Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Az Politikatudományi Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Az Politikatudományi Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Doktori Tanácsa 2016.

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n. Pótpályázat április

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n. Pótpályázat április Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n 1. Előzmények Pótpályázat 2019. április Az MNB a Társadalmi Felelősségvállalási Stratégiája alapján aktív szerepet vállal

Részletesebben

SZIE-GTK. Intézmény elérhetősége:

SZIE-GTK. Intézmény elérhetősége: SZIE-GTK Intézmény elérhetősége: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Telefon: (28) 522-090 Fax: (28) 522-040 E-mail: katona.laszlone@gtk.szie.hu Honlap: http://www.gtk.szie.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb

Részletesebben

Az Óriás Nándor Alapítvány pályázati felhívása

Az Óriás Nándor Alapítvány pályázati felhívása Az Óriás Nándor Alapítvány pályázati felhívása Az Óriás Nándor Alapítvány a Jogászképzésért alapítványi kuratóriuma határozatot hozott az Óriás Nándor-díj 2016. évi kiadásáról. Az 5/2014. (XII. 22.) sz.

Részletesebben

Horvátország mesterképzés pontrendszer 2018/2019

Horvátország mesterképzés pontrendszer 2018/2019 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a 2018/2019-es tanévben szülőföldi felsőoktatási mester képzésben részt vevő horvát állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek

Részletesebben

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére A pályázat célja A Biztos jövő ösztöndíj támogatás célja, hogy az Egyetem kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tehetséges, szakmailag

Részletesebben

Felvételi Szabályzat

Felvételi Szabályzat Felvételi Szabályzat A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa összhangban a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012.

Részletesebben

Oktatók és kutatók teljesítmény-értékelésének szabályzata a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karán

Oktatók és kutatók teljesítmény-értékelésének szabályzata a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karán Oktatók és kutatók teljesítmény-értékelésének szabályzata a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karán A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karának (a továbbiakban: Kar) Tanácsa a Karral oktatói és

Részletesebben

MNB Kiválósági Ösztöndíj

MNB Kiválósági Ösztöndíj MNB Kiválósági Ösztöndíj Pályázati felhívás a 2017/18-as tanévre Az MNB Társadalmi Felelősségvállalási Stratégiája alapján aktív szerepet vállal a közgazdasági értékteremtésben, aminek keretében MNB kiválósági

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Az NYME Doktori Tanácsa: Elnök: Dr. Náhlik András egyetemi tanár Titkár: Dr. Alpár Tibor egyetemi adjunktus 9400 Sopron, Bajcsy Zsilinszky u. 4. Telefon: (99) 518-361 Fax:

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.06. 8:45 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

DE-EK. 1 /

DE-EK.   1 / Hitéleti AOF Mester Saját vizsgák Vizsgaidőpontok DE F17198 DE-EK NTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. Telefon: (42) 404-411, (42) 598-210 Fax: (42) 408-656 E-mail: to@foh.unideb.hu

Részletesebben

Budapest i ülésén, az 5/1. számú határozatával hagyta jóvá.

Budapest i ülésén, az 5/1. számú határozatával hagyta jóvá. Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A Politikatudományi Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Jóváhagyta: Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Doktori Tanácsa 2013.

Részletesebben

ERASMUS Tanulmányi Pályázatok elbírálása Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pontozási rendszer és kari kritériumok

ERASMUS Tanulmányi Pályázatok elbírálása Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pontozási rendszer és kari kritériumok ERASMUS Tanulmányi Pályázatok elbírálása Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pontozási rendszer és kari kritériumok Az Erasmus ösztöndíj megpályázásának feltételeinél a 16/2012. (XII. 20.) Rektori Utasítás

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS A NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ

ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS A NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS A NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 2016. július 1- jétől hatályos módosítása szerint, a 114/D.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP SZEMÉLYI ADATOK

PÁLYÁZATI ŰRLAP SZEMÉLYI ADATOK PÁLYÁZATI ŰRLAP SZEMÉLYI ADATOK Név Születési hely, idő Anyja neve Állandó lakcím Ideiglenes lakcím Elérhetőség: Telefonszám E-mail cím A család egy főre jutó havi átlagjövedelme Diákigazolvány száma EHA-kód

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n 1. Előzmények 2016. július 15. A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban SZTE)

Részletesebben

REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S ÉS T Á J É K O Z T A T Ó Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécs, 2017. március A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Kérem szíveskedjék megjelölni, hogy a pályázathoz mely dokumentumokat csatolta.

Kérem szíveskedjék megjelölni, hogy a pályázathoz mely dokumentumokat csatolta. 2010. évi 5. számú szabályzata a bírósági fogalmazók felvételi versenyvizsgájának részletes szabályairól szóló 2007. évi 5. számú OIT szabályzat módosításáról Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (a

Részletesebben

BME Építészmérnöki Kar

BME Építészmérnöki Kar BME Építészmérnöki Kar Felvételi pontszámítási szabályzat az építészmérnöki mesterképzésben 1. (1) A jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben kell értékelni, amelyet az alábbiak

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen 2016. október 5. 1. Előzmények A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Budapesti Gazdasági Egyetem

Részletesebben

BGE Biztos Jövő ösztöndíj pályázati felhívás 2016/2017. tanév 2 félévére

BGE Biztos Jövő ösztöndíj pályázati felhívás 2016/2017. tanév 2 félévére A pályázat célja BGE Biztos Jövő ösztöndíj pályázati felhívás 2016/2017. tanév 2 félévére A Biztos jövő ösztöndíj támogatás célja, hogy az Egyetem kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tehetséges, szakmailag

Részletesebben

SZIE-GTK. Intézmény elérhetősége:

SZIE-GTK. Intézmény elérhetősége: SZIEGTK Intézmény elérhetősége: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Telefon: (28) 522090 Fax: (28) 522040 Email: katona.laszlone@gtk.szie.hu Honlap: http://www.gtk.szie.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

5. Számú SZMSZ melléklet. A Kari BME ösztöndíj elbírálásának alapelvei és pontozási rendszere

5. Számú SZMSZ melléklet. A Kari BME ösztöndíj elbírálásának alapelvei és pontozási rendszere 5. Számú SZMSZ melléklet A Kari BME ösztöndíj elbírálásának alapelvei és pontozási rendszere A Hallgatói Képviselet (továbbiakban: HK) pályázatot írhat ki félévente a Kari BME ösztöndíj elnyerésére. A

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2012. november 30. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR 2

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS OSZTATLAN SZAK A mesterképzési szak megnevezése: általános orvos (Medicine) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség

Részletesebben

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER mesterképzés - nappali tagozat

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER mesterképzés - nappali tagozat A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által nappali tagozatos mesterképzésben részt vevő, tanulmányaikat 2008/2009-es, a 2009/2010-es, valamint 2010/2011-es tanévben

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.09. 8:53 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 projekt.

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 projekt. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája pályázatot hirdet PREDOKTORI ÖSZTÖNDÍJRA (új alkalmazásra tudományos segédmunkatárs munkakörben A Miskolci Egyetemen működő tudományos

Részletesebben

A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar. Kutatási tevékenység:

A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar. Kutatási tevékenység: A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar I. Tanulmányok: Tanulmányi eredmény: 4,51 4,6 : 2 pont 4,61 4,7 : 3 pont 4,71 4,8 : 4 pont 4,81 4,9 : 5 pont 4,91 5,0 : 6 pont Nyelvvizsgák:

Részletesebben

MÖDFE Nappali munkarendű mester 2017/ /2017/FOKT

MÖDFE Nappali munkarendű mester 2017/ /2017/FOKT Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem által nappali munkarendű mesterképzésben részt vevő, tanulmányaikat 2014/2015 ös, 2015/2016-os valamint a 2016/2017-es

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szeptember 01-től induló kiegészítő ösztöndíjak. PhD hallgatók számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szeptember 01-től induló kiegészítő ösztöndíjak. PhD hallgatók számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése forrásból támogatott 2018.szeptember 01-től induló kiegészítő ösztöndíjak

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n 1. Előzmények 2017. július 15. Az MNB a Társadalmi Felelősségvállalási Stratégiája alapján aktív szerepet vállal a közgazdasági

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP

PÁLYÁZATI ŰRLAP PÁLYÁZATI ŰRLAP 2016-2017 SZEMÉLYI ADATOK Név Születési hely, idő Anyja leánykori neve Állandó lakcím Ideiglenes lakcím Elérhetőség: Telefonszám E-mail cím A család egy főre jutó havi átlagjövedelme Diákigazolvány

Részletesebben

AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA a július 4-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA a július 4-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA a 2019. július 4-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Jelen Szabályzat a 2019/2020-os tanévre, ill. ezt követő tanévekre jelentkező, illetve

Részletesebben

Tájékoztatás a doktori képzésről (2016. szeptemberi vagy ezutáni kezdés)

Tájékoztatás a doktori képzésről (2016. szeptemberi vagy ezutáni kezdés) Tájékoztatás a doktori képzésről (2016. szeptemberi vagy ezutáni kezdés) Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola 2019. augusztus 4 éves doktori képzés Start 1. év 2. év 3. év 4. év

Részletesebben

Egyetemi BME ösztöndíj Pályázati felhívás 2017/18. tanév tavaszi félévre

Egyetemi BME ösztöndíj Pályázati felhívás 2017/18. tanév tavaszi félévre Egyetemi BME ösztöndíj Pályázati felhívás 2017/18. tanév tavaszi félévre A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) (EHK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

MÖDFE Nappali munkarendű mester 2018/2019 /2018/FOKT

MÖDFE Nappali munkarendű mester 2018/2019 /2018/FOKT Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem által nappali munkarendű mesterképzésben részt vevő, tanulmányaikat a 2015/2016-os tanévtől a 2017/2018-as tanévig terjedő

Részletesebben

ERASMUS PÁLYÁZATI ADATLAP SZAKMAI GYAKORLAT

ERASMUS PÁLYÁZATI ADATLAP SZAKMAI GYAKORLAT Egészségügyi Közszolgálati Kar 2015/16. tanév PÁLYÁZATI ŰRLAP HALLGATÓK A SZÁMÁRA I. SZEMÉLYES ADATOK Iktatási szám: Pályázó neve NEPTUN azonosító Állandó lakcím Levelezési cím Telefon E-mail II. GYAKORLATI

Részletesebben

SZFE Doktori Szabályzat 9. sz. melléklet A DOKTORI KÉPZÉSI ÉS KREDITRENDSZER LEÍRÁSA

SZFE Doktori Szabályzat 9. sz. melléklet A DOKTORI KÉPZÉSI ÉS KREDITRENDSZER LEÍRÁSA DOKTORI ISKOLA SZFE Doktori Szabályzat 9. sz. melléklet A DOKTORI KÉPZÉSI ÉS KREDITRENDSZER LEÍRÁSA A doktori képzésben legalább 240 (kettőszáznegyven) kreditet kell szerezni. (Nftv 16 (1)) A képzési idő

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2019 1. Általános rendelkezések A Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben