NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Az NYME Doktori Tanácsa: Elnök: Dr. Náhlik András egyetemi tanár Titkár: Dr. Alpár Tibor egyetemi adjunktus 9400 Sopron, Bajcsy Zsilinszky u. 4. Telefon: (99) Fax: (99) INTÉZMÉNY KARAI Erdőmérnöki Kar (EMK), Sopron Faipari Mérnöki Kar (FMK), Sopron Közgazdaságtudományi Kar (KTK), Sopron Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar (MÉK), Mosonmagyaróvár A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK Doktori koordinátor: Kui Biborka 9400 Sopron, Bajcsy Zsilinszky u. 4. Telefon: (99) Fax: (99) Honlap: A Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola és Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola ügyeiben: Erdőmérnöki Kar Dékáni Hivatal Felelős személy: Dr. Mészáros Károly egyetemi tanár, dékán, az Erdőmérnöki Kar Doktori és Tudományos Bizottság elnöke Doktori ügyintéző: Hevér Krisztina 9400 Sopron, Ady Endre u. 5. Telefon: (99) A Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola ügyeiben: Faipari Mérnöki Kar Dékáni Titkárság Felelős személy: Dr. Winkler András egyetemi tanár, a Faipari Mérnöki Kar Doktori Tanács elnöke Doktori ügyintéző: Farkasné Horváth Angéla 9400 Sopron, Ady Endre u. 5. Telefon: (99) ; 66 Felsőoktatási intézmények 2006

2 A Gazdasági folyamatok elmélete és gyakorlata Doktori Iskola ügyeiben: Közgazdaságtudományi Kar Doktori Iroda Felelős személy: Dr. Gidai Erzsébet egyetemi tanár, dékán, a Közgazdaságtudományi Kar Doktori Tanács elnöke Doktori koordinátor: Égető Erika 9400 Sopron, Erzsébet u. 9. Telefon: (99) Fax: (99) Az állati termék előállítás biológiai, technológiai, ökológiai, takarmányozási és ökonómiai kérdései Doktori Iskola és a Precíziós növénytermesztési módszerek Doktori Iskola ügyeiben: Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Doktori Iroda 9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2. Vezető: Dr. Neményi Miklós egyetemi tanár, tudományos dékánhelyettes, a MÉK Doktori Tanács elnöke Telefon: (96) Fax: (96) Doktori koordinátor: Törökné Vas Marianna Telefon: (96) Fax: (96) JELENTKEZÉSI LAP IGÉNYLÉSE ÉS BENYÚJTÁSA Erdőmérnöki Kar Dékáni Hivatal Faipari Mérnöki Kar Dékáni Titkárság Közgazdaságtudományi Kar Doktori Iroda Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Doktori Iroda Jelentkezési határidő: június 10-ig, az igénylési helyeken A jelentkezési laphoz szükséges mellékletek a következők: önéletrajz, egyetemi oklevél és leckekönyv hiteles másolata, idegennyelv-tudást igazoló okirat(ok), tudományos és publikációs tevékenység dokumentált ismertetése (szakmai tevékenység dokumentálása: TDK munka, tanulmányi verseny, publikációk különlenyomata, oklevelek stb.); egyéni felkészülésre jelentkezők esetében a tudományos (publikációs) tevékenység dokumentálása, különlenyomatok, a leendő témavezetővel egyeztetett és kézjegyével ellátott kutatási tématerv, a kutatási témát művelő tanszék befogadó nyilatkozata a jelölt kutatási terve alapján, a szakterület legalább egy elismert szaktekintélyének írásos véleménye; egyéni felkészülőknél ajánlólevél a jelentkező szakterületének kiemelkedő, doktori fokozattal rendelkező, nemzetközileg elismert hazai szaktekintélyétől, esti hallgatók esetében a kutatóhely igazolása a kutatási feltételek biztosításáról (ez lehet tanszék vagy kutatóintézet), a büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány, a felvételi eljárási jelentkezési díj (a minimálbér 20 százaléka) befizetését igazoló csekkszelvény. A felvétel időpontja: várhatóan június vége DOKTORI KÉPZÉS Felsőoktatási intézmények

3 A FELVÉTEL KÖVETELMÉNYEI ÉS FELTÉTELEI A doktori (PhD) fokozat megszerzésére felkészítő képzésre az alábbi doktori (PhD) képzési formákra jelentkezhetnek a pályázók: szervezett nappali tagozatos doktori (PhD) képzés (állami, vagy egyéb ösztöndíjjal); szervezett esti tagozatos doktori (PhD) képzés; egyéni felkészülők részképzése. A doktori képzésre pályázhatnak mindazok, akik: a választott tudományterület (tudományág) jellegének megfelelő, legalább jó rendű egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevelet szereztek, vagy más olyan egyetemi végzettséggel rendelkeznek, amely a választott tudományágban (doktori iskolában) a szükséges megalapozó szakmai ismereteket biztosítja, jártassággal rendelkeznek kísérleti, módszertani kérdésekben, legalább egy világnyelvből legalább középfokú C típusú nyelvvizsgával vagy jogszabály szerint azzal egyenértékű nyelvtudást igazoló okirattal rendelkeznek, pályázatukban olyan kutatási témát javasolnak, amelyet a fogadó tanszék előzetes tájékozódás és meghallgatás alapján művelésre alkalmasnak ítél, és fogadókészségét írásban kinyilvánítja. Egyéni felkészülési formában részképzésre jelentkezőknél követelmény: legalább öt éves kutatói munka, jelentős saját kutatási eredményekkel, jelentős publikációs tevékenység, amelynek követelményszintje a szakterületek sajátosságainak megfelelően kerül megállapításra, a fokozatszerzés feltételeként előírt idegennyelv-ismeret igazolása, már a felvételkor, egy elismert hazai szaktekintély (egyetemi tanár, MTA doktora, MTA tagja) ajánlólevele. A felvételi eljárás: a Felvételi Bizottságok elnökből, legalább két tagból és a doktoranduszok tanácskozási jogú képviselőjéből állnak, a Felvételi Bizottság a benyújtott dokumentumok alapján dönt a pályázó felvételi eljárásra bocsátásáról, a Felvételi Bizottság felvételi beszélgetés alapján megvizsgálja a pályázó tudományos munkára való felkészültségét. A vizsgálat kiterjed a doktori téma tudományos kutathatóságára, a problémák megoldását célzó elképzelésekre. A nem szakirányú végzettséggel rendelkezők esetén a Felvételi Bizottság megvizsgálja a pályázónak a választott doktori iskola tudományágában való jártasságát is. Ez alapján kiegészítő szaktárgyak felvételét, vagy különbözeti vizsgák letételét is előírhatja. Az előírt alapozó ismereteket nyújtó szaktárgyakért, különbözeti vizsgákért kredit nem adható. AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI Erdőmérnöki Kar: tanulmányi eredmények (kitűnő félév: 3 pont, jeles félév: 2 pont, jó félév: 1 pont), oklevél minősítése (kitűnő: 10 pont, jeles: 8 pont, jó: 6 pont), TDK tevékenység (dolgozatonként: 4 pont, díjazott: 6 pont, országos bekerült: 8 pont, országos díjazott: 10 pont), publikációs tevékenység (részvétel konferencián, poszter: 3 pont, előadás: 5 pont, szakmai népszerűsítő közlemény: 3 pont, tudományos közlemény: 5 pont), a tudományterületen végzett további felsőfokú tanulmányok (tantárgyanként: 2 pont, megvédett szakdolgozat: 6 pont, képesítés: 10 pont), 68 Felsőoktatási intézmények 2006

4 nyelvtudás (felsőfokú C típusú nyelvvizsga: 10 pont, középfokú C típusú nyelvvizsga: 5 pont), felvételkor már legyen az alábbi világnyelvek közül egyből letett nyelvvizsgája: angol, német, orosz, spanyol, francia, egyéb tudományos, szakmai tevékenység (részvétel kutatási projektben: 4 pont, gyakorlati szakmai tevékenység a doktori témával kapcsolatban: 4 pont, kutatási elképzelések: 2 pont), a Bizottság további szempontokat érvényesíthet a Működési Szabályzatban foglaltak szerint. Faipari Mérnöki Kar: tanulmányi eredmények (kitűnő félév: 3 pont, jeles félév: 2 pont, jó félév: 1 pont), oklevél minősítése (kitűnő: 10 pont, jeles: 8 pont, jó: 6 pont), TDK tevékenység (dolgozatonként: 4 pont, díjazott: 6 pont, országos bekerült: 8 pont, országos díjazott: 10 pont), publikációs tevékenység (részvétel konferencián, poszter: 3 pont, előadás: 5 pont, szakmai népszerűsítő közlemény: 3 pont, tudományos közlemény: 5 pont), a tudományterületen végzett további felsőfokú tanulmányok (tantárgyanként: 2 pont, megvédett szakdolgozat: 6 pont, képesítés: 10 pont), nyelvtudás (felsőfokú C típusú nyelvvizsga: 10 pont, középfokú C típusú nyelvvizsga: 5 pont), egyéb tudományos, szakmai tevékenység (részvétel kutatási projektben: 4 pont, gyakorlati szakmai tevékenység a doktori témával kapcsolatban: 4 pont, kutatási elképzelések: 2 pont), a Bizottság további szempontokat érvényesíthet a Működési Szabályzatban foglaltak szerint. Közgazdaságtudományi Kar: felvételi beszélgetés: legfeljebb 20 pont, munkaterv: legfeljebb 25 pont, oklevél minősítése (jeles eredmény: 15 pont, jó eredmény: 10 pont), nyelvtudás (2 középfokú C típusú nyelvvizsga: 15 pont, 1 középfokú C típusú nyelvvizsga: 10 pont), TDK tevékenység (országos I-III helyezés: 10 pont, részvétel országos TDK-n: 8 pont, részvétel és helyezés intézményi TDK-n: 5 pont), az egyetemi tanulmányok utolsó 4 félévében szerzett érdemjegyek átlaga (4,51 felett: 10 pont, 4,00 4,50 között: 6 pont, 3,51 3,99 között: 2 pont), egyéb tudományos, szakmai tevékenység: legfeljebb 5 pont. Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar: oklevél minősítésének pontszáma: érdemjegy szorozva 10-zel, idegennyelv-ismeret szintje (C típusú felsőfokú nyelvvizsga: 30 pont, C típusú középfokú nyelvvizsga: 20 pont, C típusú alapfokú nyelvvizsga: 10 pont), TDK tevékenység (kari konferencián 1-3. helyezés: 7 pont, részvétel: 4 pont, egyetemi konferencián 1. hely: 10 pont, 2. hely: 8 pont, 3. hely: 6 pont, részvétel: 4 pont, országos konferencián 1 hely: 20 pont, 2. hely: 18 pont, 3. hely: 16 pont, részvétel: 14 pont, egyéb díj országos konferencián: 14 pont), publikációs tevékenység (cikk külföldi tudományos folyóiratban: 5 pont, cikk idegen nyelven hazai tudományos folyóiratban: 5 pont, cikk magyar nyelven hazai tudományos folyóiratban: 4 pont, nemzetközi tudományos konferencián tartott előadás: 4 pont, hazai tudományos konferencián tartott előadás: 3 pont, poszter: 2 pont, népszerűsítő publikáció: 1 pont, de népszerűsítő cikkekre legfeljebb 10 pont adható), jártasság a választott tudományos témában: 30 pont, egyéb szakmai teljesítmény (második diploma, doktor univ. fokozat, szakmérnök oklevél, demonstrátori munka) 10 pont. DOKTORI KÉPZÉS Felsőoktatási intézmények

5 Döntés a felvételről A Felvételi Bizottság a pályázó alkalmasságát pontozási rendszerben értékeli. A felvételi eljárás során a bizottság a benyújtott dokumentumok vagy szóbeli alkalmassági vizsga alapján tesz javaslatot a kari doktori tanácsnak a felvételre vagy elutasításra. A felvételre javasolt pályázókat a Felvételi Bizottság az összesített pontszámok alapján doktori iskolánként rangsorolja, a sorrend megállapítása a szervezett képzésben részt vevő nappali és esti tagozatosok esetében, valamint a részidejű (egyéni) képzésben résztvevők esetében külön-külön történik. A Doktori Iskola Tanácsának a felvételre kerülő doktoranduszok személyéről hozott döntési javaslatát az Egyetemi Doktori Tanács hagyja jóvá. A felvételi döntés: várhatóan július eleje. 21 fő állami ösztöndíjas, 42 fő esti hallgató. VÁRHATÓ KERETSZÁM A mindenkori minimálbér 20 százaléka. A FELVÉTELI ELJÁRÁS DÍJA TANDÍJ ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉS Tandíj és tandíjmentesség: A doktori képzésben részt vevő, állami ösztöndíjban részesülő doktoranduszok tandíjat fizetnek. A tandíj havi összege a 2006/2007-ös tanévre a minimálbér 10 százaléka. Tandíjmentesség illeti meg azt a nappali tagozatos, első doktori képzésben részt vevő, állami ösztöndíjas hallgatót, aki a Szabályzatban meghatározott oktatási tevékenységet folytat, illetve alanyi jogon a 3. évben minden hallgató mentesül a tandíjfizetés alól, valamint jogszabályban meghatározott egyéb feltételekkel. Költségtérítés: Az állami ösztöndíjban nem részesülő doktorandusz hallgatók költségtérítést fizetnek. Ennek egy féléves összege magyar állampolgárok, illetve jogszabály vagy nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárságú hallgatókkal azonos elbírálás alá eső külföldi hallgatók számára az EMK, MÉK esetében a minimálbér 1,2-szerese, a FMK esetében a minimálbér 0,72-szerese és a KTK esetében a minimálbér 2,5-szöröse. Egyéb külföldi állampolgárok számára a költségtérítés félévi összege a minimálbér 6-szorosa. Nem fizet tandíjat, illetve költségtérítést a terhesség-gyermekágyi, illetve gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban részesülő doktorandusz, amennyiben azt az adott félévre történő beiratkozástól számított 45 napon belül az intézménynek bejelenti. 70 Felsőoktatási intézmények 2006

6 AZ INTÉZMÉNY DOKTORI ISKOLÁI ÉS AZOK VEZETŐI EMK Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola EMK Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola FMK Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola MÉK Állattenyésztési tudományok (Az állati termék előállítás biológiai, technológiai, ökológiai, takarmányozási és ökonómiai kérdései)doktori Iskola MÉK Növénytermesztési tudományok (Precíziós növénytermesztési módszerek) Doktori Iskola KTK Közgazdaságtudományok (Gazdasági folyamatok elmélete és gyakorlata) Doktori Iskola Kőhalmi Tamás egyetemi tanár Mátyás Csaba egyetemi tanár Winkler András egyetemi tanár Schmidt János egyetemi tanár Kuroli Géza egyetemi tanár Gidai Erzsébet egyetemi tanár DOKTORI KÉPZÉS Felsőoktatási intézmények

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SOPRON 2006 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Általános

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS A DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYAI IX. FEJEZET 103. Általános rendelkezések (1) Jelen fejezet az Ftv. valamint a doktori képzésről és doktori fokozatszerzésről szóló 51/2001. Korm. rendelet

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM INTÉZMÉNY KARAI

MISKOLCI EGYETEM INTÉZMÉNY KARAI MISKOLCI EGYETEM Az ME Doktori Tanácsa: Elnök: Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár Elnökhelyettes: Dr. Dobróka Mihály egyetemi tanár, tudományos rektorhelyettes Titkárság: Tudományos Ügyek Irodája Miskolci

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE Zrínyi Miklós számú melléklet Nemzetvédelmi Egyetem Jóváhagyom! Budapest, 2001. augusztus -n. Dr. Szabó Miklós rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE 2001 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A Történelemtudományi Doktori Iskola Működési Szabályzata 1

A Történelemtudományi Doktori Iskola Működési Szabályzata 1 A Történelemtudományi Doktori Iskola Működési Szabályzata 1 Az Eszterházy Károly Főiskola (a továbbiakban: EKF vagy Intézmény) Történelemtudományi Doktori Iskolájának Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS Működési szabályzat DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA vonatkozik az orvostudományi területen működő valamennyi doktori iskolára (legutóbb módosítva: 2015. január 23.)

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem Gödöllő AZ EGYETEMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 10. számú melléklete EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Gödöllő 2014 Tartalomjegyzék Oldal Bevezetés... 3 I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról

A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról (SzMSz III.6. sz. melléklete) Tartalom I. Általános rendelkezések... 3 II. Értelmező

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT SOPRON 2009 Általános rendelkezések... 3 Az Egyetemi Doktori Tanács... 3 A doktori iskola... 5 A doktori iskola tanácsa... 6 A doktori képzés formái... 8

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PH.D.) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PH.D.) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PH.D.) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Jelen szabályzat az alábbiak alapján készült: A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.).

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola. Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat

Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola. Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 2007. A DOKTORI ISKOLA TANÁCSA ÁLTAL 2012. ÁPRILIS 2-ÁN MEGTÁRGYALT ÉS JÓVÁHAGYOTT SZÖVEG I. RÉSZ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Doktori Iskola megalakulása A Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori Iskola)

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Szeged, 2014. május 26. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. oldal JOGSZABÁLYOK 1/2008. (I. 4.) Korm. rendelet a Magyar Köztáraság Kormánya és a Cseh Köztáraság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaságban és a Cseh

Részletesebben

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Szabályzat Doktori Szabályzat 1

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Szabályzat Doktori Szabályzat 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. RÉSZ... 4 SZERVEZETI KERETEK... 4 I. fejezet... 4 Általános rendelkezések... 4 1.... 4 A Doktori Iskola (DI)... 4 2.... 4 A Doktori Iskola Tanácsa (DIT)... 5 3.... 5 A DOKTORI KÉPZÉSBEN

Részletesebben

A. A HDI szervezete B. A HDI tevékenysége C. A HDI megszüntetése

A. A HDI szervezete B. A HDI tevékenysége C. A HDI megszüntetése AZ EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HITTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben a magasabb rendű jogszabályokkal és az útmutatásul szolgáló szabályzatokkal Budapest, 2014.

Részletesebben

21.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2007 -

21.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 21.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz 1.sz. példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2007 - I. fejezet 2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 Alapképzés...3

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Földtudományok Doktori Iskola működési szabályzata

A Debreceni Egyetem Földtudományok Doktori Iskola működési szabályzata A Debreceni Egyetem Földtudományok Doktori Iskola működési szabályzata (Hatályos 2015. július 7-től) A doktori iskola vezetője: A doktori iskola titkára: Dr. Csorba Péter, egyetemi tanár az MTA doktora

Részletesebben

3/b/2014. (X. 16.) számú határozat. tem (TF) 2014.

3/b/2014. (X. 16.) számú határozat. tem (TF) 2014. 3/b/2014. (X. 16.) számú határozat A Testnevelési Egyet tem (TF) Doktori Szabályzata 2014. A doktori képzés szabályai DOKTORI SZABÁLYZAT EGYETEMI DOKTORI ISKOLA Sz. 1. A jelen Szabályzat hatálya kiterjed

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM 2015. évi FELVÉTELI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM 2015. évi FELVÉTELI SZABÁLYZATA 9. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 8. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM 2015. évi FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2015. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 5. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A BME FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2014. szeptember 29-i ülésén. A BME felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST SZABÁLYZAT A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEMEN FOLYÓ DOKTORI KÉPZÉSRŐL ÉS A DOKTORI FOKOZAT (DLA) MEGSZERZÉSÉRŐL

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST SZABÁLYZAT A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEMEN FOLYÓ DOKTORI KÉPZÉSRŐL ÉS A DOKTORI FOKOZAT (DLA) MEGSZERZÉSÉRŐL MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST SZABÁLYZAT A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEMEN FOLYÓ DOKTORI KÉPZÉSRŐL ÉS A DOKTORI FOKOZAT (DLA) MEGSZERZÉSÉRŐL 2013. június 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 21. (4), 22. (5) bk., valamint a 269/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 18. -ában

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ. Dr. Danyi József rektor

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ. Dr. Danyi József rektor FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2010.MÁRCIUS 26. Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Szenátusa - a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1 Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE Gödöllő, 2013. február 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1)

Részletesebben

II. RÉSZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR IGAZGATÁSSZERVEZŐ ÉS JOGÁSZ SZAK, FELSOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. /a Szabályzat 2. -ához/

II. RÉSZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR IGAZGATÁSSZERVEZŐ ÉS JOGÁSZ SZAK, FELSOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. /a Szabályzat 2. -ához/ II. RÉSZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR IGAZGATÁSSZERVEZŐ ÉS JOGÁSZ SZAK, FELSOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1 1. /a Szabályzat 2. -ához/ A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán alapszakokon és osztatlan jogász

Részletesebben

A BME 2012/2013. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2012/2013. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2012/2013. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2011. október 24-i ülésén. A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben