MISKOLCI EGYETEM INTÉZMÉNY KARAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MISKOLCI EGYETEM INTÉZMÉNY KARAI"

Átírás

1 MISKOLCI EGYETEM Az ME Doktori Tanácsa: Elnök: Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár Elnökhelyettes: Dr. Dobróka Mihály egyetemi tanár, tudományos rektorhelyettes Titkárság: Tudományos Ügyek Irodája Miskolci Egyetem, 3515 Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) Fax: (46) Honlap: INTÉZMÉNY KARAI Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) Telefon: (46) Fax: (46) Honlap: Bölcsészettudományi Kar (BTK) Telefon:(46) /2270 Fax: (46) Honlap: Gazdaságtudományi Kar (GTK) Telefon:(46) Fax: (46) Honlap: Gépészmérnöki Kar (GÉK) Telefon: (46) /1021 Fax: (46) Honlap: Műszaki Anyagtudományi Kar (MAK) Telefon: (46) /1023 Fax: (46) Honlap: Műszaki Földtudományi Kar (MFK) Telefon: (46) Fax: (46) DOKTORI KÉPZÉS Felsőoktatási intézmények

2 A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK Tudományos Ügyek Irodája Dr. Lehoczky László irodavezető Telefon:( 46) Fax: (46) (Továbbá az egyetem karai. Elérhetőséget ld. Intézmény karai c. fejezetben) JELENTKEZÉSI LAP IGÉNYLÉSE ÉS BENYÚJTÁSA Tudományos Ügyek Irodája (A/4. épület I. emelet 111. szoba) Jelentkezési határidő: május 5. A felvételi elbeszélgetés időpontja: várhatóan június A felvételi döntés időpontja: várhatóan július A FELVÉTEL KÖVETELMÉNYEI ÉS FELTÉTELEI I. Szervezett doktori képzés Jelentkezhetnek az utolsó éves egyetemi hallgatók és egyetemi oklevéllel rendelkező személyek. A felvétel feltétele az egyetemi végzettséget tanúsító, legalább jó, illetve cum laude minősítésű egyetemi oklevél, legalább egy államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a jelölt kellő szintű szakmai tájékozottsággal rendelkezzen a választott témában, előnyt élvez az igazolt tudományos/szakmai eredménnyel (pl.: Pro Scientia Aranyérem, külföldi részképzés, publikáció, díjnyertes TDK dolgozat) rendelkező pályázó, az általános felvételi követelményeket az Egyetem Doktori Tanácsa további sajátos követelményekkel kiegészítheti. II. Egyéni felkészülés Az egyéni felkészülő pályázónak minimálisan 3 éves munkaviszonnyal, továbbá bizonyított tudományos kutatási eredményekkel (pl.: egyetemi doktori fokozat/cím, publikációk, hazai és külföldi konferencián tartott előadások, könyv, jegyzet, stb.) kell rendelkeznie. A jelentkező főállású munkahelyén részben vagy egészben legyen biztosított a tudományos kutatás folytatásának lehetősége. AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI A Felvételi Bizottság a felvételi beszélgetésen meggyőződik a jelölt szakmai tájékozottságáról, doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, eddigi tudományos tevékenységéről, nyelvismeretéről. A bizottság 100 pontig terjedő pontszámmal értékeli a jelentkezők teljesítményét, ezek alapján rangsorolja őket, és javasolja vagy nem javasolja felvételüket. A felvételhez legalább 60 pont elérése szükséges. A 60 pont csak szükséges feltétel a felvételhez, de nem jelenti annak biztosítékát. A Felvételi Bizottságok a jelentkezőket az elért pontszám szerint rangsorolják, és terjesztik elő, az őket felkérő Doktori Iskola 56 Felsőoktatási intézmények 2006

3 Tanácsának. A Doktori Iskola Tanácsa az Egyetem Doktori Tanácsától kapott ösztöndíj keretszámok és a doktori iskola egyéb lehetőségeinek, valamint kapacitásának figyelembevételével javaslatot tesz a felvételre. A felvételről az Egyetem Doktori Tanácsa dönt. Az államvizsga előtt felvételiző hallgató felvétele csak akkor véglegesíthető, ha egyetemi oklevelének minősítése legalább jó, illetve cum laude. VÁRHATÓ KERETSZÁM Nappali tagozaton: kb fő. Levelező tagozaton: kb fő. Az egyéni felkészülésre jelentkezőknél nincs keretszám. A FELVÉTELI ELJÁRÁS DÍJA Magyar állampolgár, illetve jogszabály vagy nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárságú hallgatókkal azonos elbírálás alá eső külföldi személyek részére: 0,6 Pa (Pa = mindenkori pótlékalap, jelenleg Ft) Egyéb külföldi állampolgár részére: 150 euró JUTTATÁSOK Állami doktori ösztöndíj, meghatározott létszámú ösztöndíjasok számára, tankönyv- és jegyzettámogatás az állami ösztöndíjban részesülő nappali tagozatos doktoranduszok részére, kollégiumi elhelyezés az állami ösztöndíjas nappali tagozatos doktoranduszok részére, elutasítás esetén lakhatási támogatás, a képzés keretében tartott foglalkozások látogatása, a nappali tagozatos szervezett képzésben résztvevők számára nyelvórák látogatása, az intézmény könyvtárának, infrastruktúrájának használata. TANDÍJ ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉS A nappali tagozatos állami ösztöndíjas doktorandusz alaptandíjat köteles fizetni. Változás várható, törvény rendelkezhet az állami ösztöndíjasok tandíjmentességéről. Mentességben részesülnek: a képzés első két évében azon állami ösztöndíjban részesülő első doktori képzésben részt vevők, akik minimum heti 4 órában oktatási tevékenységet végeznek, az állami ösztöndíjban részesülő doktori képzésben részt vevők a képzés harmadik évében, az adott félév első napján terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, valamint gyermeknevelési támogatásban részesülő doktorandusz a segély, illetve a támogatás folyósításának időtartama alatt, amennyiben az adott félévre történő beiratkozástól számított 45 napon belül a hallgató az intézménynek bejelenti és igazolja. Az állami ösztöndíjban nem részesülő nappali tagozatos és az egyéb képzési formákban részt vevő hallgatók költségtérítést fizetnek. DOKTORI KÉPZÉS Felsőoktatási intézmények

4 Kedvezmény: a levelező tagozatos és nem állami ösztöndíjas hallgatók a mindenkori állami finanszírozású doktoranduszi ösztöndíj másfélszeresét meg nem haladó havi bruttó jövedelemmel rendelkezők 50% kedvezményben részesülnek. Mentesség: a mindenkori állami finanszírozású doktoranduszi ösztöndíjat meg nem haladó havi bruttó jövedelemmel rendelkező levelező tagozatos és nem állami ösztöndíjas hallgatók, továbbá a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, valamint a gyermeknevelési támogatásban részesülők a segély, illetve a támogatás folyósításának időtartama alatt mentesek a költségtérítés fizetése alól, amennyiben az adott félévre történő beiratkozástól számított 45 napon belül az illetékes Dékáni Hivatalnak bejelenti és igazolja. KÖLTSÉGTÉRÍTÉS MÉRTÉKE Magyar állampolgárok, illetve jogszabály vagy nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárságú hallgatókkal azonos elbírálás alá eső külföldi hallgatók által fizetendő költségtérítés: Társadalomtudományi területen Műszaki és természettudományi területen állami ösztöndíjban nem részesülő nappali 4 Pa/félév 8 Pa/félév tagozatos hallgató levelező képzésben részt vevő hallgató 4 Pa/félév 8 Pa/félév egyéni felkészülésben részt vevő 8 Pa/félév 6 Pa/félév A Miskolci Egyetemmel teljes munkaidő közalkalmazotti jogviszonyban állók, ill. az MTA ME Kutatócsoportok alkalmazottai az egyébként fizetendő költségtérítés tekintetében 50% kedvezményben részesülnek. egyéb külföldiek részére nappali képzés euró/félév euró/év (dologi költség) levelező képzés euró/félév 500 euró/év (dologi költség) egyéni felkészülés euró/ megkezdett év euró/év (dologi költségek) AZ INTÉZMÉNY DOKTORI ISKOLÁI ÉS AZOK VEZETŐI Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Vállalkozáselmélet- és gyakorlat Doktori Iskola Irodalomtudományi Doktori Iskola Filozófia Doktori Iskola Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár Dr. Károly Gyula egyetemi tanár Dr. Páczelt István egyetemi tanár Dr. Tóth Tibor egyetemi tanár Dr. Bragyova András egyetemi tanár Dr. Nagy Aladár egyetemi tanár Dr. Kabdebó Lóránt egyetemi tanár Lendvai L. Ferenc egyetemi tanár 58 Felsőoktatási intézmények 2006

5 DOKTORI KÉPZÉSI PROGRAMOK Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola Geotechnikai rendszerek és eljárások Fluidumtermelő és szállító rendszerek Környezeti eljárástechnika és nyersanyagelőkészítés Alkalmazott geofizikai kutatások Alkalmazott földtani és hidrogeológiai kutatások Természet- és társadalomföldrajz Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Metallurgia Fémek, fémes anyagok és egyéb anyagok alakítása öntéssel Határfelületi jelenségek és technológiák Anyagtudomány, anyaginformatika Űranyag tudomány és technológia Anyagtechnológiák Nagyhőmérsékletű berendezések és hőenergiagazdálkodás Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola Gépészeti alaptudományok Gépek és szerkezetek tervezése Gépészeti anyagtudomány, gyártási rendszerek és folyamatok Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola Alkalmazott számítástudomány Anyagtudományi és anyagtechnológiai információs rendszerek Termelésinformatika Anyagáramlási rendszerek, logisztikai informatika Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola A biztosítási szerződési jogviszony dogmatikai rendszere, különös tekintettel a felelősségbiztosításokra A munka- és a szervezeten belüli vállalkozási viszonyok magyarországi jogi rendezésének problémái az ipari és a mezőgazdasági termelés, valamint kereskedelem területén az európai jogfejlődés tükrében A közigazgatás korszerűsítésének tudományos megalapozása Az alkotmányosság és a jogállamiság garanciáinak megteremtése A pénzügyek jogának tudományos megalapozása A nemzetközi jog ezredfordulós kihívásai, különös tekintettel a nemzetközi bíráskodás és az emberi jogvédelem perspektíváira A bűnügyi tudományok fejlődési irányai Az összhang megteremtése a magyar és az európai közösségek polgári eljárásjogai között Európai kereskedelmi jog Az európai jog közös történeti, társadalmi gyökerei Polgári jogi rekodifikáció, nemzetközi és jogági harmonizáció Hagyomány és megújulás a jog elméleti megalapozásában Az Európai Unió joga Vállalkozáselmélet- és gyakorlat Doktori Iskola Kvantitatív módszerek közgazdasági alkalmazása Vállalati gazdálkodás Menedzsment DOKTORI KÉPZÉS Felsőoktatási intézmények

6 Az Európai Unió gazdaságtana Nemzetközi összehasonlító vizsgálatok Irodalomtudományi Doktori Iskola A modern irodalom történeti és elméleti modelljei Szövegtudomány A politika és irodalom történeti és elméleti kapcsolatai Filozófia Doktori Iskola Analitikus filozófia Hermeneutika és fenomenológia Társadalom- és erkölcsfilozófia Vallásfilozófia 60 Felsőoktatási intézmények 2006

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Hatályos: 2005. november 29-től A felsőoktatásról szóló,

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra L. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. OKTÓBER 30. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra oldal JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

DEBRECEN 2006. június 22.

DEBRECEN 2006. június 22. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA DEBRECEN 2006. június 22. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések.... 3

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A Debreceni Egyetem Szenátusa az Egyetem Hallgatói Önkormányzatával egyetértésben

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2015. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 JUTTATÁSOK... 5 Teljesítmény alapú támogatások... 6 A tanulmányi

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Jóváhagyta a TF Kari Tanácsa a 603/2009. (VI. 11.) TF KT sz. határozatával, módosította a TF Kari Tanácsa a 673/2010.

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS

2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS MISKOLCI EGYETEM Iktatószám:Gi/229-3/2009. 2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS (Készült az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2009. március 30-án keltezett 9.835/2009. ügyiratszámú levele alapján) MISKOLC

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Szeged, 2015. március 16. A Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rend

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2014. 1.3. számú

Részletesebben

DEBRECEN 2015. június 25.

DEBRECEN 2015. június 25. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 1-36. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) DEBRECEN 2015. június 25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK (Térítési és juttatási szabályzat) Budapest 2008

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem SZE SZMSZ HKR TJSZ Hatályos: 2011.04.05. Széchenyi István Egyetem SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT H HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. április Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva: 2010. június 15., hatályba lép: 2010. június 16-án Utolsó módosítás: 2014. június

Részletesebben

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 R/807/2009 Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 PPKE 2009. december 11. 1 Módosítva az Egyetemi Tanács 627/2009.XII.11. határozata értelmében 1. cím A szabályzat hatálya 1.. (1) Jelen szabályzat

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRŐL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2014. május 26. Szabályzat az

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007 számú határozattal 2007. 06.19. én elfogadva A 67-2007/2008. (2008. 06. 24.).számú határozattal

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2015 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2015-ös kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 16., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi XXXVI. törvény Egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról 11146 164/2014. (VII. 16.) Korm. rendelet

Részletesebben

Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat

Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv.), valamint a felsőoktatásban

Részletesebben