SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM"

Átírás

1 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Telegdy Gyula egyetemi tanár Igazgató: Dr. Klukovits Lajos egyetemi docens Titkárság: SZTE Doktori Intézet Előadó: Egri Katalin 6720 Szeged, Dugonics tér 13. (Pf: 674) Telefon: (62) Telefon/Fax: (62) Honlap: Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) Bölcsészettudományi Kar (BTK) Gazdaságtudományi Kar (GTK) Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) Természettudományi Kar (TTK) INTÉZMÉNY KARAI A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK Egyetemi Doktori Intézet Igazgató: Dr. Klukovits Lajos egyetemi docens Előadó: Egri Katalin 6720 Szeged, Dugonics tér 13. (Pf. 674) Telefon: (62) Telefon/Fax: (62) Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) ÁJK DT elnöke: Dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár SZTE ÁJK Tanulmányi Osztály Csoportvezető: Hágelmanné Miksi Emese 6701 Szeged, Tisza Lajos krt. 54. (Pf. 454) Telefon: (62) /3420, (62) Fax: (62) Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) ÁOK és a GYTK DT elnöke: Dr. Telegdy Gyula egyetemi tanár SZTE ÁOK Dékáni Hivatal Főelőadó: Vad Gabriella 6701 Szeged, Tisza L. krt Felsőoktatási intézmények 2006

2 Telefon: (62) Fax: (62) Bölcsészettudományi Kar (BTK) BTK DT elnöke: Dr. Pál József egyetemi tanár SZTE BTK Tanulmányi Osztály Osztályvezető: Dr. Kothencz Mihály 6722 Szeged, Egyetem u. 2. Telefon: (62) Fax: (62) Gazdaságtudományi Kar (GTK) GTK DT elnöke: Dr. Katona Tamás egyetemi tanár SZTE GTK Tudományos és Gazdasági Szolgáltató Iroda Irodavezető: Szakál Péter 6722 Szeged, Honvéd tér 6. Telefon: (62) Fax: (62) Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) Szent-györgyi Albert Orvos- és Gyógyzserésztudományi Centrum DT társelnöke: Dr. Fülöp Ferenc egyetemi tanár SZTE GYTK Dékáni Hivatal Főelőadó: Nádudvariné Bulik Ágnes 6720 Szeged, Zrínyi u. 9. Telefon: (62) Fax: (62) Természettudományi Kar (TTK) TTK DT elnöke: Dr. Molnár Árpád egyetemi tanár SZTE TTK Tanulmányi Osztály Osztályvezető: Kovács Istvánné 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1. (Pf. 428) Telefon: (62) Fax: (62) JELENTKEZÉSI LAP IGÉNYLÉSE ÉS BENYÚJTÁSA A doktori képzést szervező hivatalokban, az egyetem honlapjáról is letölthető. Jelentkezési határidő: várhatóan május közepe A felvételi időpontja: ÁJK: június első fele ÁOK: június első fele BTK: május GTK: június második fele GYTK: június első fele TTK: június második fele DOKTORI KÉPZÉS Felsőoktatási intézmények

3 A FELVÉTEL KÖVETELMÉNYEI ÉS FELTÉTELEI Általános követelmények: egyetemi végzettséget tanúsító oklevél, egy nyelvből legalább középfokú C típusú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga. A felvételi vizsga értékelésének általános szempontjai: az oklevél minősítése, a választott iskola (képzési program) által igényelt előképzettség, a szóbeli vizsgán nyújtott teljesítmény, tudományos tevékenység (a 2006-ban oklevelet szerzők esetében a tudományos diákköri tevékenység), a nyelvismeret. Az egyes karok további követelményei ÁJK: állam- és jogtudományi egyetemi végzettséget tanúsító oklevél, igazolt tudományos diákköri tevékenység, egy élő világnyelvből (elsősorban angol, francia, német, orosz nyelvből) legalább középfokú C típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, történeti és római jogi szakterületeken a latin nyelv ismerete. ÁOK és GYTK A doktori (PhD) képzésben külföldi állampolgárok is részt vehetnek, a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint. Külföldön szerzett egyetemi oklevél által tanúsított végzettségi szint elismerését (doktori iskolában történő továbbtanulás céljából) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvény vonatkozó rendelkezései szerint kell kérelmezni az egyetemen. BTK A felvételi követelmény- és feltételrendszer, valamint az értékelés módja a választott tématerülettől függhet. Pontos felvilágosítással a képzési programok vezetői szolgálnak. GTK egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevél, kutatási terv vagy esszé, legalább középfokú C típusú nyelvvizsga angol, német vagy francia nyelvből, az angol nyelv olvasás és megértés szintű ismerete elengedhetetlen. A doktori iskolai képzésre jelentkezőknek felvételi beszélgetésen kell részt vennie. A felvételi beszélgetés a jelölt érdeklődésének, kutatási aspirációjának, szakmai intelligenciájának felmérésére szolgál. TTK Nyelvismeret: csak az angol, német, orosz, francia, olasz és spanyol nyelvtudást veszik figyelembe. A doktori (PhD) képzésben külföldi állampolgárok is részt vehetnek, a vonatkozó jogszabályok rendelkezése szerint. Külföldön szerzett egyetemi oklevél által tanúsított végzettségi szint elismerését (doktori iskolában történő továbbtanulás céljából) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvény vonatkozó rendelkezései szerint kell kérelmezni az egyetemen. Felvételi döntés: ÁJK: várhatóan július eleje ÁOK: várhatóan július közepe BTK: várhatóan július közepe GTK: várhatóan július közepe 102 Felsőoktatási intézmények 2006

4 GYTK: várhatóan július közepe TTK: várhatóan július közepe VÁRHATÓ KERETSZÁM Az államilag finanszírozott képzésben: ÁJK, BTK és GTK együttesen: fő, ÁOK és GYTK együttesen: fő, TTK: fő. Költségtérítéses képzésben: doktori iskolánként 5-25 fő. TANDÍJ ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉS Tandíj és tandíjmentesség: a vonatkozó jogszabályok szerint. A tandíj havonta az éves költségvetési törvényben meghatározott nappali tagozatos doktorandusz hallgatói normatíva havi összegének 0,75%-a. Tandíjmentesség illeti meg azt a nappali tagozatos, első doktori képzésben részt vevő, állami ösztöndíjas hallgatót, aki a Szabályzatban meghatározott oktatási tevékenységet folytat, illetve alanyi jogon a 3. évben [51/2001 Kr. 9 (2)], valamint jogszabályban meghatározott egyéb feltételekkel. Változás várható, törvény rendelkezhet az állami ösztöndíjasok tandíjmentességéről. Költségtérítés: a vonatkozó jogszabály és a Szabályzat szerint. A 2006/2007-es tanévben eft/félév, a képzés eszköz- és anyagigényessége függvényében. Egyéni kérelem alapján kedvezmény adható. Az ÁOK-n, a GYTK-n és a TTK-n külföldi állampolgárok számára, ha jogszabály, nemzetközi megállapodás másként nem rendelkezik, a költségtérítés 3000 USD/félév. Felvételi eljárási díj: mértéke megegyezik a megfelelő alapképzési szakra való jelentkezés díjával. AZ INTÉZMÉNY DOKTORI ISKOLÁI ÉS AZOK VEZETŐI ÁJK Állam- és jogtudományok ÁOK Elméleti orvostudományok ÁOK Interdiszciplináris orvostudományok (mikrobiológia (orvosi), preventív medicina) ÁOK Klinikai orvostudományok ÁOK Multidiszciplináris orvostud.(farmakológia, biokémia, biofizika, molekuláris és sejtbiológia) BTK Irodalomtudományok BTK Neveléstudományok BTK Nyelvtudományok BTK Történelem-tudományok GTK Közgazdaság-tudományok GYTK Gyógyszertudományok TTK Biológiai tudományok TTK Fizikai tudományok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár Dr. Telegdy Gyula egyetemi tanár Dr. Mándi Yvette egyetemi tanár Dr. Dobozy Attila egyetemi tanár Dr. Papp Gyula egyetemi tanár Dr. Balázs Mihály egyetemi tanár Dr. Csapó Benő egyetemi tanár Dr. Kenesei István egyetemi tanár Dr. J. Nagy László egyetemi tanár Dr. Botos Katalin egyetemi tanár Dr. Fülöp Ferenc egyetemi tanár Dr. Maróy Péter egyetemi tanár Dr. Bor Zsolt egyetemi tanár DOKTORI KÉPZÉS Felsőoktatási intézmények

5 TTK Földtudományok TTK Kémiai tudományok TTK Környezettudományok TTK Matematika- és számítástudományok Dr. Mezősi Gábor egyetemi tanár Dr. Dékány Imre egyetemi tanár Dr. Kiricsi Imre egyetemi tanár Dr. Hatvani László egyetemi tanár DOKTORI KÉPZÉSI PROGRAMOK Bölcsészettudományok Irodalomtudományi Doktori Iskola Angol nyelvű irodalmak és kultúrák Európában és Észak Amerikában Antik irodalom Francia irodalom Irodalomelmélet Klasszikus magyar irodalom Modern magyar irodalom Neolatin irodalom Német nyelvű irodalmak Olasz irodalom Orosz irodalom Összehasonlító irodalomtudomány Régi magyar irodalom Neveléstudományi Doktori Iskola A tanulás és az oktatás kognitív idegtudományi alapjai Az oktatás és a nevelés pszichológiai kérdései Egészségnevelés Információs és kommunikációs technológiák az oktatásban Neveléstörténet Oktatáselmélet Pedagógiai értékelés Nyelvtudományi Doktori Iskola Altajisztika Angol alkalmazott nyelvészet Elméleti nyelvészet Francia nyelvészet Magyar nyelvészet Német nyelvészet Orosz nyelvészet Történeti szlavisztika Urali nyelvészet Történettudományi Doktori Iskola Antikvitás Medievisztika Modernkor Orvos- És Gyógyszertudományok Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola A neuroendokrin rendszer működése ép és kóros körülmények között 104 Felsőoktatási intézmények 2006

6 Idegtudomány Gyógyszertudományok Doktori Iskola Farmakognózia Gyógyszeranalitika Gyógyszerhatástan, biofarmácia, klinikai gyógyszerészet Gyógyszerkémia Gyógyszertechnológia Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola Orvosi mikrobiológia Preventív medicina Klinikai Orvostudomány Doktori Iskola Biokémiai és molekuláris biológiai vizsgálatok gyermekek és terhes anyák vasculáris betegségeiben Fogorvostudomány Immunológia Kísérletes és klinikai idegtudomány Klinikai és kísérletes kutatás a helyreállító és szervkímélő sebészetben Reprodukciós egészségtan Szívbetegségek klinikai és experimentális vizsgálata Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola A keringési rendszer élet és kórtana, farmakologiája Biokémia, biofizika, molekuláris és sejtbiológia Társadalomtudományok Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Alkotmány- és jogtörténet Alkotmány- és közigazgatási jog, pénzügyi jog Agrárjog, Munkajog és társtudományai Bűnügyi tudományok Civilisztika Igazságügyi statisztika, Demográfia, Jogi informatika Jogbölcselet, Jogszociológia Nemzetközi jog, Európa-jog, Nemzetközi magánjog Politológia Római jog Közgazdaságtani Doktori Iskola Dinamikus- és sztochasztikus modellek a közgazdaságtanban Gazdaság és vállalkozásfejlesztés Gazdaságpszichológia Pénzügyek a globalizációban - európai gazdaság Természettudományok Biológia Doktori Iskola Biokémia Biotechnológia Genetika Humánbiológia Mikrobiológia DOKTORI KÉPZÉS Felsőoktatási intézmények

7 Molekuláris biológia Neurobiológia Növénybiológia Fizika Doktori Iskola Asztrofizika Biofizika Elméleti- és matematikai fizika Kvantumoptika Szilárdtestfizika, lézerfény-anyag kölcsönhatás Optika, lézerfizika, lézerek alkalmazásai Radiológia Földtudományok Doktori Iskola Geológia Geomorfológia Geoökológia Társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai Kémia Doktori Iskola Analitikai kémia Bioszerves kémia Elektrokémia Elméleti kémia Katalízis, felület-, kolloid- és anyagtudomány Komplex vegyületek kémiája Reakciókinetika Szintetikus szerves kémia Környezettudományi Doktori Iskola Fizika a környezetvédelemben Környezetföldrajz Környezetföldtan Környezeti biokémia és biotechnológia Környezeti kémia Természetvédelmi ökológia Matematika- És Számítástudomány Doktori Iskola Algebra Analízis Dinamikus rendszerek Elméleti számítástudomány Geometria és kombinatorika Informatika Matematika Operációkutatás és kombinatorikus optimalizálás Számítástudomány alkalmazásai Sztohasztika 106 Felsőoktatási intézmények 2006

MISKOLCI EGYETEM INTÉZMÉNY KARAI

MISKOLCI EGYETEM INTÉZMÉNY KARAI MISKOLCI EGYETEM Az ME Doktori Tanácsa: Elnök: Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár Elnökhelyettes: Dr. Dobróka Mihály egyetemi tanár, tudományos rektorhelyettes Titkárság: Tudományos Ügyek Irodája Miskolci

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Az NYME Doktori Tanácsa: Elnök: Dr. Náhlik András egyetemi tanár Titkár: Dr. Alpár Tibor egyetemi adjunktus 9400 Sopron, Bajcsy Zsilinszky u. 4. Telefon: (99) 518-361 Fax:

Részletesebben

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az Egyetemi Élet, a Debreceni Egyetem lapja A Debreceni Egyetem megbízásából kiadja a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. Felelős

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Általános Orvostudományi Kar Cím: SZTE ÁOK Dékáni Hivatal 6720

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL

A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL A Debreceni Egyetem Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. (a továbbiakban: Ftv.) 43. (4) bekezdésében és a felsőoktatási intézmények

Részletesebben

FÜGGELÉK A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATÁHOZ A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL

FÜGGELÉK A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATÁHOZ A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL FÜGGELÉK A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATÁHOZ A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL 1. Agrármérnöki mesterképzési szak (Mezőgazdaságtudományi Kar) felvételi eljárási rendje Jelentkezők tájékoztatása: Az Országos Felsőoktatási

Részletesebben

Temészettudományi Kar INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

Temészettudományi Kar INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Debrecen, Egyetem tér 1. Levélcím: 4010 Debrecen, Pf. 18. Telefon: (52) 316-012 Telefax: (52) 533-677 1912 1949 DEBRECENI EGYETEM Temészettudományi Kar INTÉZMÉNYI

Részletesebben

II. RÉSZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR IGAZGATÁSSZERVEZŐ ÉS JOGÁSZ SZAK, FELSOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. /a Szabályzat 2. -ához/

II. RÉSZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR IGAZGATÁSSZERVEZŐ ÉS JOGÁSZ SZAK, FELSOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. /a Szabályzat 2. -ához/ II. RÉSZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR IGAZGATÁSSZERVEZŐ ÉS JOGÁSZ SZAK, FELSOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1 1. /a Szabályzat 2. -ához/ A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán alapszakokon és osztatlan jogász

Részletesebben

1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.

1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte. ELTE-PPK Intézmény elérhetősége: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A MAGYAR FELSİOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 15. évfolyam 2. szám 2010. augusztus Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ 2010. augusztus

Részletesebben

Állatorvos-tudományi Kar. 2014/2015. (228.) tanévi tájékoztatója

Állatorvos-tudományi Kar. 2014/2015. (228.) tanévi tájékoztatója Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar 014/015. (8.) tanévi tájékoztatója Állatorvos-tudományi Kar 1078 Budapest, István u.. Postai cím: 1400 Budapest, Pf.. Telefon: 478-4100 Telefax: 478-4101 014/015.

Részletesebben

A BME FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2014. szeptember 29-i ülésén. A BME felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Vajdaság BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Vajdaság BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási

Részletesebben

Kárpátalja BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Kárpátalja BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI AKADÉMIAI BIZOTTSÁGA ÉS A TUDOMÁNY TÁMOGATÁSÁÉRT A DÉL- ALFÖLDÖN ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁSA Szeged, 2014. március 31. Az MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága

Részletesebben

Költségtérítés (félév) Képz. idő (félév) BÖLCS M N A amerikanisztika támogatott 4 BÖLCS

Költségtérítés (félév) Képz. idő (félév) BÖLCS M N A amerikanisztika támogatott 4 BÖLCS ELTE-BTK Intézmény elérhetősége: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Telefon: (1) 485-5200 Honlap: http://www.btk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség: Félfogadási idő hétfő 13-16 óra, szerda

Részletesebben

TTK- Természettudományi Kar

TTK- Természettudományi Kar TTK Természettudományi Kar Alapképzési szak: Mesterképzési szak: Felsőfokú szakképzés: Biológia Biológia Fizika Földrajz Gazdálkodási és menedzsment Kémia Környezettan Matematika Műszaki menedzser Geográfus

Részletesebben

xxx Magyar felsõoktatási intézmények 2009/2010

xxx Magyar felsõoktatási intézmények 2009/2010 xxx Magyar felsõoktatási intézmények 2009/2010 Bevezetõ Kedves Olvasók! A 20 éves fennállását ünneplô Magyar Rektori Konferencia nevében tisztelettel nyújtom át Önöknek kiadványunkat, a magyar felsôoktatási

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL

A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL egységes szerkezetben az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17. számú módosítással (a módosítások lábjegyzetben jelölve) Debrecen,

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 21. (4), 22. (5) bk., valamint a 269/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 18. -ában

Részletesebben

HMÖT BI előkészítő 2013/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HMÖT BI előkészítő 2013/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet - horvát, vagy - középiskolai tanulmányaikat Horvátországban végző szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű

Részletesebben

Magyar. felsõoktatási intézmények

Magyar. felsõoktatási intézmények Magyar felsõoktatási intézmények 2008 Bevezetõ Kedves Olvasó! Kérem, fogadja szívélyes üdvözletemet a Magyar Rektori Konferencia nevében! Szervezetünk a felsõoktatási intézmények képviseletére, érdekeinek

Részletesebben

Kedves Érettségizők!

Kedves Érettségizők! Kedves Érettségizők! Talán magatokra ismertetek, amikor ennek a kis füzetnek a borítóján a tétovázó végzős diákot megláttátok. Akárcsak ő, talán ti is tanácstalanul álltok az élet egyik nagy útválasztója,

Részletesebben

Nyugati szórvány BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Nyugati szórvány BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet - szlovén állampolgárságú, vagy - valamely más külföldi (Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Szeged, 2014. május 26. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2015 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2015-ös kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

Szlovákiai BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Szlovákiai BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási

Részletesebben

MAGYARTANÁR MESTERSZAK

MAGYARTANÁR MESTERSZAK MAGYARTANÁR MESTERSZAK Jelentkezés benyújtása: Országos Felsőoktatási Információs Központ OFIK 1380 Budapest, Pf. 1190 Jelentkezési határidő: 2014. február 15. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

KMÖT BI előkészítő 2013/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KMÖT BI előkészítő 2013/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási

Részletesebben