Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak szeptembertől

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől"

Átírás

1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak szeptembertől

2 Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

3 Képzési és kimeneti követelmények 1. Az új alapképzési szak tervezett képzési és kimeneti követelményei: Az alapképzési szak megnevezése: katasztrófavédelem (Disaster Management) Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint: alapfokozat (BA) A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: katasztrófavédelmi szervező

4 Képzési és kimeneti követelmények 2. Választható szakirányok: Katasztrófavédelmi műveleti (Disaster management operational) Tűzvédelmi és mentésirányítási (zárt) (Fire prevention and rescue control) Iparbiztonsági (Industry safety) A katasztrófavédelmi alapképzési szak a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területeket öleli fel A képzési ágat tekintve a rendészetihez sorolható Képzési idő: 6 félév

5 Képzési cél szakmai kompetenciák 1. A közszolgálati életpályára készülők azonos alapértékek mentén történő szocializációja, Majdani pályaíven történő mobilizáció, Mindennapi együttműködés megkönnyítése a hivatásrendek képviselői között

6 Képzési cél szakmai kompetenciák 2. Az alapszakon folyó képzés célja olyan katasztrófavédelmi szervezők képzése, akik a katasztrófavédelmi szerveknél a hivatásos, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságnál, a közigazgatási és a gazdasági szerveknél katasztrófavédelmi, tűzvédelmi (tűzoltói), iparbiztonsági feladatok ellátására alkalmasak;

7 Képzési cél szakmai kompetenciák 3. Ismerik a katasztrófa, a tűzvédelmi, és az iparbiztonsági igazgatásban alkalmazandó jogszabályokat, szabványokat, elveket, eljárásokat és eszközöket; Képesek az adott szervezetben önálló szakmai munkavégzésre, kellő gyakorlat megszerzésével vezetői feladatok ellátására, továbbá olyan mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek, amelyek birtokában képesek a képzés második ciklusában mester szakon történő folytatásához

8 Az oklevélszerzés feltételei 8 hét szakmai gyakorlat Első részében hivatásos szervnél Második részében külső (rendészeti, közigazgatási vagy gazdálkodó) szervnél Legalább egy (angol, német, francia) nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú rendvédelmi szaknyelvi nyelvvizsga

9 Egyetemi közös modul Tantárgy Óraszám 1. Rendészet elmélete és a rendészeti eszközrendszer Hadelmélet és katonai műveletek Az állam szervezete Alkotmányjog Közszolgálati funkciók és működés Katasztrófavédelmi igazgatás Közszolgálati életpályák Közös közszolgálati gyakorlat Biztonsági tanulmányok Nemzetbiztonsági tanulmányok Általános politológia Általános szociológia Vezetés- és szervezés elmélet Közszolgálati logisztika Közpénzügyek és államháztartástan 30

10 A szakirányok tantárgy, óra és vizsgarendje (mindhárom szakirányon) Tantárgy Össz. óraszám Intézkedéstaktikai alapismeretek 28 Testnevelés alapismeretek 54 Testnevelés 140 Szakmai információs rendszerek 28 Alkalmazott természettudományos ismeretek 140 Nemzetközi katasztrófavédelmi jog 28 Katasztrófavédelmi jog és igazgatás 140 Katasztrófavédelem felkészítő rendszere 56

11 A szakirányok tantárgy, óra és vizsgarendje (Katasztrófavédelmi műveleti szakirány) Tantárgy Össz. óraszám Tűzvizsgálattan 56 Tűzvédelmi szakismeret 84 Katasztrófavédelem finanszírozási rendszere 28 Katasztrófák következményeinek felszámolása 56 Katasztrófa megelőzés 140 Polgári Védelem 112 Katasztrófa elhárítás beavatkozási rendszere 140 Katasztrófa elhárítás technikai ismeretek 84 Szabadon választott szakmai ismeretek 84

12 A szakirányok tantárgy, óra és vizsgarendje (Tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány) Tantárgy Össz. óraszám Tűzoltó technikai ismeretek 140 Tűzvédelem finanszírozási rendszere 28 Polgári védelmi és katasztrófavédelmi szakismeret 84 Tűzvizsgálattan 56 Tűzmegelőzés 140 Tűzoltási és műszaki mentési szakismeret 140 Iparbiztonsági szakismeret 112 Szabadon választott szakmai ismeretek 84

13 A szakirányok tantárgy, óra és vizsgarendje (Iparbiztonsági szakirány) Tantárgy Össz. óraszám Technikai ismeretek 84 Tűzvédelmi szakismeret 84 Iparbiztonság gazdasági alapjai 28 Ipari veszélyhelyzetek felszámolása 56 Iparbiztonságtan 140 Kritikus infrastruktúrák védelme 140 Veszélyes anyagokkal kapcsolatos 56 Katasztrófatevékenységek és polgári védelmi szakismeret 112 Szabadon választott szakmai ismeretek 84

14 Hol hasznosulhatnak a megszerezendő ismeretek? Katasztrófavédelmi igazgatás, tűzvédelmi igazgatás, tűzoltóság és a közigazgatás, továbbá a különféle gazdasági ágazatok; Iparbiztonsági igazgatás A katasztrófavédelemről szóló évi CXXVIII. Törvény értelmében közbiztonsági referens Megnövekedett veszélyes üzemek száma Katasztrófavédelmi, tűzvédelmi munkatársak Létesítményi tűzoltóságok szakember igénye

15 A szakot felügyelő oktatási szervezet Katasztrófavédelmi Intézet Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tanszék Iparbiztonsági Tanszék

16 Felvételi keretszámok Képzési szint Képzési forma Finanszírozás Szak, szakirány megnevezése BSc Nappali Állami Katasztrófavédelem Katasztrófav. műveleti BSc Nappali Állami Katasztrófavédelem Iparbiztonsági BSc Zárt Nappali Állami Katasztrófavédelem Tűzvéd. és mentésirányít. BSc Levelező Állami Költségtérítés BSc Levelező Állami Költségtérítés BSc Zárt Katasztrófavédelem Katasztrófav. műveleti Katasztrófavédelem Iparbiztonsági Levelező Állami Katasztrófavédelem Tűzvéd. és mentésirányít. Keretszám

17 Kapcsolódó tudnivalók! NAPPALI KÉPZÉSRE - érettségizők jelentkezhetnek a zárt pálya kivételével; - minimális ponthatár 240; - alkalmassági vizsgán való megfelelés; - egyenruha viselet, ösztöndíj; - hivatásos szolgálatba helyezés.

18 Köszönöm a figyelmet!