BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!"

Átírás

1 DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás A képzés célja A képzési formák Az NKE doktori iskolái és kutatási területei Jelentkezés a doktori képzésre A pályázat benyújtásának módja A pályázat benyújtásának határideje A felvételi meghallgatás A felvételi eljárás értékelési rendje Pótfelvételi A felvételi jelentkezés és a doktori képzés díja A doktori képzésért felelős koordináló szervek és vezetőik... 6 A Hadtudományi Doktori Iskola kutatási témái... 8 A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola kutatási témái Mellékletek Jelentkezési lap Figyelembe vehető idegen nyelvek jegyzéke

3 BEVEZETÉS Tisztelt Pályázók! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet PhD doktori képzésre. Az egyetemünkön folyó doktori képzés a többciklusú, lineáris képzési rendszer legmagasabb szintje, mely elsősorban a közigazgatás, a hon- és a rendvédelmet érintő területen kutató szakembereknek biztosít lehetőséget, valamint készíti fel a tudományos fokozat megszerzésére, tágabb értelemben pedig hozzájárul a tudományos elit utánpótlásához. Az NKE a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság érvényben lévő minősítése alapján jogosult PhD doktori képzés szervezésére és az ahhoz kapcsolódó doktori fokozatszerzési eljárás lefolytatására. Az egyetem a Hadtudományok tudományágban, a Katonai műszaki tudományok tudományágban, valamint a Közigazgatás-tudományok tudományágban rendelkezik önálló, akkreditált doktori iskolával. A Hadtudományi Doktori Iskola, Katonai Műszaki Doktori Iskola és a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola célkitűzései, dokumentumai, törzstagjai és oktatóinak legfontosabb adatai megtekinthetőek az Országos Doktori Tanács honlapján ( A doktori képzésre történő jelentkezéshez elszántságot, a doktori képzésben kitartást, szellemi gyarapodást, jó eredményeket és sikereket kívánok a magam és kollégáim nevében minden pályázónak! Budapest, február 4. 2

4 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet doktori (PhD) képzésre és egyéni felkészülésre a 2014 szeptemberétől kezdődő tanulmányi időszakra. Az Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Magyar Akkreditációs Bizottság által elismert tudományágakban szervezett doktori képzést, illetve egyéni felkészülést követő doktori fokozatszerzési eljárás alapján tudományos fokozatként, a nemzetközi ekvivalencia feltételeknek megfelelő doktori (PhD) fokozatot ítélhet oda. A doktori fokozat egy adott kutatási terület magas színvonalú ismeretét, annak új eredményekkel gazdagító művelését és az önálló kutatómunkára való alkalmasságot tanúsítja. A szervezett képzés és az egyéni felkészülés, oktatási, illetve kutatási terét az Nemzeti Közszolgálati Egyetem akkreditált doktori iskolái biztosítják. 1. A képzés célja A képzés célja a doktori (PhD) fokozathoz szükséges tudásszint és alapvető kutatói gyakorlat megszerzésének elősegítése, a tudományos kutatói utánpótlás biztosítása. 2. A képzési formák A doktori fokozat megszerzéséhez szükséges tudásszint elérhető: a) szervezett állami ösztöndíjas képzésben (36 hónap, 180 kredit) teljes idejű (nappali); b) szervezett önköltséges képzésben (36 hónap, 180 kredit) teljes idejű (nappali) képzés; részidejű (levelező) képzés; egyéni képzés. c) egyéni felkészülésben. Egyéni képzésre és egyéni felkészülésre legalább ötéves tudományos kutatói tevékenységgel rendelkező oktató, kutató pályázhat, ha jelentős saját tudományos eredményt és publikációs tevékenységet tud igazolni. A képzésben való részvétel feltételei (az egyéni felkészülésre történő felvételnél is az alábbi feltételek szerint kell eljárni): 1) felvételi pályázat benyújtása; 2) a kutatási terület és a téma vezetőjének befogadó nyilatkozata; 3) a felvételi bizottság meghallgatáson alapuló támogató javaslata; 4) a doktori iskolák javaslata és az Egyetemi Doktori Tanács (EDT) döntése a felvételről; 5) a képzés és a kutatás pénzügyi forrásainak igazolt megléte. 3

5 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei I. Hadtudományi Doktori Iskola 1) Biztonsági tanulmányok; 2) A védelem társadalomtudományi kérdései; 3) Hadtudomány általános elmélete; 4) Védelmi igazgatás elmélete; 5) Hadművészet elmélete; 6) Védelmi logisztika és védelemgazdaság; 7) Nemzetbiztonság és rendvédelem; 8) A védelmi informatika és kommunikáció elmélete. II. Katonai Műszaki Doktori Iskola 1) Katonai műszaki infrastruktúra elmélete; 2) Haditechnika és robotika; 3) Védelmi elektronika, informatika és kommunikáció; 4) Környezetbiztonság és katasztrófavédelem; 5) Katonai logisztika és védelemgazdaság; 6) Biztonságtechnika; 7) Védelmi igazgatás. III. Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola 1) Közjog és közigazgatás; 2) Állam és társadalom; 3) Közmenedzsment; 4) Állam és ökonómia; 5) Közigazgatás a nemzetközi és európai térben; 6) Emberi erőforrás. Az adott kutatási területeken belül kutatási témák találhatók. 4. Jelentkezés a doktori képzésre A szervezett doktori képzésre és az egyéni felkészülésre történő jelentkezést az NKE Doktori Szabályzat ban meghatározott módon kell benyújtani a meghirdetett határidőig. A jelentkezési lap formáját a felvételi tájékoztató melléklete tartalmazza. Doktori képzésre mesterképzésben szerzett fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevéllel vagy azzal egyenértékű egyetemi szintű végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevéllel, valamint legalább egy államilag elismert középfokú (B2) komplex (C) típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkező pályázók jelentkezhetnek. A külföldön szerzett oklevelek elismerése a Doktori Szabályzat 2. -ban felsorolt jogszabályok, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvény alapján történik. 5. A pályázat benyújtásának módja A kitöltött jelentkezési lapot az egyetem rektorának címezve a honvédelmi és a rendvédelmi szervek, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses állományú jelentkezői részéről a szolgálati út betartásával postai úton, vagy az egyetem ügyviteli rendszerén, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell az NKE Egyetemi Tudományszervező Központba (H-1101 Budapest, Hungária krt ) eljuttatni. A 4

6 jelentkezést tartalmazó borítékot a JELENTKEZÉS DOKTORI KÉPZÉSRE felirattal is el kell látni. 6. A pályázat benyújtásának határideje A felvételi pályázat benyújtásának határideje március április 1. között. A beérkezett pályázatot az Egyetemi Tudományszervező Központ formai szempontból megvizsgálja, a hiányos pályázatot benyújtókat felszólítja a hiány pótlására. Amennyiben a hiánypótlás április 30-ig nem történik meg, a jelentkezést az NKE elutasítja. 7. A felvételi meghallgatás A pályázati felhívásban meghatározott feltételeket teljesítő jelentkezőket a doktori iskolák vezetői május között felvételi meghallgatásra hívják be. A felvételi meghallgatás célja a jelentkező habitusának, addigi tudományos tevékenységének és a kutatandó témával kapcsolatos elképzeléseinek megismerése. 8. A felvételi eljárás értékelési rendje A felvételi meghallgatást követően a felvételi bizottság a Doktori Szabályzat 20. alapján értékeli a jelentkezőt. A sikeres felvételhez teljes idejű (nappali) és részidejű (levelező) képzésnél legalább 60, egyéni képzésnél legalább 70, egyéni felkészülés esetén legalább 80 pont szükséges. Ezen pontértéken belül: - a tudományos (szakmai) habitusra adható összpontszám 0-60 pont, - az addigi tudományos tevékenység értékelésére maximum 20 pont adható, egyéni képzésnél minimum 10 pont és egyéni felkészülés esetén minimum 20 pont elérése kötelező. - az idegennyelv-ismeretre adható maximum összpontszám 20 pont. A felvételi bizottság véleményt formál a pályázók alkalmasságáról, majd azt a sorrend megállapításával továbbítja az Egyetemi Doktori Tanácshoz. Az EDT június hónapban dönt a pályázó felvételéről, illetve kérelmük elutasításáról. A felvételi döntésről a jelentkezők július 31-ig levélben értesítést kapnak. A 2014 szeptemberében kezdődő tanévre felvehető hallgatók keretlétszáma az egyetem doktori iskoláiban: a) Hadtudományi Doktori Iskola: 40 fő; b) Katonai Műszaki Doktori Iskola: 40 fő; c) Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola: 40 fő. A évi államilag támogatott doktori képzésre felvehető keretszám, az Országos Doktori Tanács által meghatározott elvek alkalmazásával 19 fő (társadalomtudományok tudományterületen 9 fő, műszaki tudományok tudományterületen 10 fő), melynek finanszírozásáról az egyetem gondoskodik. 9. Pótfelvételi Pótfelvételit az egyetem abban az esetben hirdet, ha doktori iskolák keretlétszámai nincsenek betöltve. A pótfelvételire a teljes pályázati anyag benyújtásával július 31-ig lehet jelentkezni a tavaszi felvételi eljárásnál megadott módon, formában és címre. Hiánypótlásra ez esetben nincs lehetőség. Pótfelvételi meghirdetése esetén a felvételi meghallgatásra augusztus hónapban kerül sor. 5

7 10. A felvételi jelentkezés és a doktori képzés díja A doktori képzésre történő jelentkezés díja a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) kormányrendelet alapján Ft. A felvételi eljárás díját a következő számlaszámra kérjük átutalni: MÁK Az oktatáshoz kapcsolódó költségtérítési díjakat a Gazdálkodási Szabályzat, valamint az Egyetemi Térítési és Juttatási Szabályzat előírásai alapján rektori határozat állapítja meg. Az idegen nyelvű költségtérítéses képzési és felkészülési formára jelentkezők a magyar nyelvű képzés megfelelő díjai kétszeresét térítik meg. A 36/2012. számú rektori utasítás a 2012/2013-as tanévben fizetendő térítések összegéről szóló 6/2014. számú rektori utasítás módosítása alapján a 2014/2015-ös tanévben doktori képzés díjai: - szervezett önköltséges képzésben: - teljes idejű (nappali) képzés: Ft/félév, - részidejű (levelező) képzés: Ft/félév, - egyéni képzés: Ft/félév, - egyéni felkészülésben: egyszeri Ft. 11. A doktori képzésért felelős koordináló szervek és vezetőik AZ INTÉZMÉNY EGYETEMI DOKTORI TANÁCSA Tel.: (+36-1) Cím: 1101 Budapest, X. Hungária krt Levelezési cím: 1581 Budapest Pf.: 15. Fax: (+36-1) Honlap: NKE EGYETEMI TUDOMÁNYSZERVEZŐ KÖZPONT Ritter Noémi Páll Kata Tel.: (+36-1) ; HM Cím: 1101 Budapest, X. Hungária krt A. épület, II. emelet, 248. iroda Levelezési cím: 1581 Budapest Pf.: Honlap: HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Vezető: Prof. Dr. Csikány Tamás ezredes, DSc. Tel.: (+36-1) ; HM Cím: 1101 Budapest, X. Hungária krt A. épület, III. emelet, 314. iroda Levelezési cím: 1581 Budapest, Pf.: KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Vezető: Prof. Dr. Haig Zsolt okl. mk. ezredes, PhD. Tel.: (+36-1) ; HM ; Cím: 1101 Budapest, X. Hungária krt A. épület, VII. emelet, 723. iroda Levelezési cím: 1581 Budapest, Pf

8 KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Vezető: Prof. Dr. Bukovics ny. tű. mk. vezérőrnagy, DSc. Tel.: (+36-1) ; HM Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 5. Levelezési cím: 1581 Budapest, Pf.: Budapest, február 4-én. Prof. Dr. Patyi András rektor 7

9 Hadtudományi Doktori Iskola Kutatási témái A Hadtudományi Doktori Iskola kutatási területenként meghirdetett kutatási témái a 2014/2015. tanévre 01.Biztonsági tanulmányok kutatási terület Vezető: Prof. Dr. Szenes Zoltán egyetemi tanár, CSc 1. A biztonságpolitika elméleti és gyakorlati kérdései. Témavezető: Prof. Dr. Gazdag Ferenc DSc 2. Globális biztonsági kihívások. Témavezetők: Dr. Kaiser Ferenc egyetemi docens, PhD Prof. Dr. Szenes Zoltán CSc 3. Az Európai Unió közös kül-, biztonság és védelempolitikája. Témavezetők: Prof. Dr. Gazdag Ferenc DSc Dr. habil. Molnár Anna PhD 4. NATO békepartnerség. Témavezető: Prof. Dr. Szenes Zoltán CSc 5. Védelempolitika nemzetközi trendjei, hazai megvalósulása. Témavezető: Prof. Dr. Szenes Zoltán CSc 6. Regionális biztonság. Témavezetők: Dr. N. Rózsa Erzsébet CSc Dr. Tálas Péter CSc 7. Fegyverzet-ellenőrzés, leszerelés és a biztonság. Témavezető: Dr. N. Rózsa Erzsébet CSc 8. A terrorizmus biztonságpolitikai összefüggései. Témavezető: Dr. Tálas Péter CSc 02.A védelem társadalomtudományi kérdései kutatási terület Vezető: Dr. habil. Szelei Ildikó egyetemi docens, PhD 1. A globális problémák (túlnépesedés, nemzetközi migráció, klímaváltozás, kisebbségi kérdés) hatása a biztonságra és a fenntartható fejlődésre. Témavezetők: Prof. Dr. Szabó A. Ferenc CSc 2. Egy-egy ismert politikai gondolkodó biztonságpolitikai nézeteinek összefoglalása és értékelése (Huntington, Brzezinski, Kissinger, John Lukács, Bibó István, Konrád György, Makkai János stb.). Témavezető: Prof. Dr. Szabó A. Ferenc CSc 3. A roma kérdés biztonságpolitikai aspektusból. Témavezető: Prof. Dr. Szabó A. Ferenc CSc 8

10 4. A magyar rendszerváltozás és politikai intézményrendszer (Országgyűlés és bizottságai, önkormányzatok stb.) politikaelméleti és politikatörténeti kérdései. Témavezető: Dr. habil. Beréti László PhD 5. A nemzeti, az etnikai kisebbségek és a multietnicitás-multikulturalitás politikaelméleti és biztonsági kérdései. Témavezető: Dr. habil. Beréti László PhD 6. Nemzeti-etnikai konfliktusok megoldására irányuló elméletek bemutatása. Témavezető: Dr. Bódi Stefánia PhD 7. Az emberi jogok problematikája és korlátozásai. Témavezető: Dr. Bódi Stefánia PhD 8. A katonai büntetőjog aktuális kérdései. Témavezető: Dr. Bódi Stefánia PhD 9. A béketámogató műveletek katonaszociológiai aspektusai. Témavezető: Prof. Dr. Kiss Zoltán László PhD 10. A hivatásos és a szerződéses állomány pályaelhagyásának alakulása, okai és következményei. Témavezető: Prof. Dr. Kiss Zoltán László PhD 11. A magyar CIMIC és PSYOPS kapacitás kiépítésének és működésének sajátosságai, valamint a működtetésével kapcsolatos kihívások. Témavezető: Prof. Dr. Kiss Zoltán László PhD 12. A humán tudományok szerepe és jelentősége a katonai felsőoktatásban. Témavezető: Prof. Dr. Harai Dénes CSc 13. A média szerepe a biztonságpolitikában, a koszovói válság hazai sajtóelemzésének tükrében. Témavezető: Prof. Dr. Harai Dénes CSc 14. A XXI. század parancsnokának jellemző vonásai, értékközvetítő szerepe. Témavezető: Prof. Dr. Harai Dénes CSc 15. Válsággócok kultúrtörténeti háttere. Témavezető: Dr. Himmer Péter PhD 16. Etika és katonai cselekvés. A fegyveres testületek. Az értékrend kutatások rendvédelmi hasznosítása. A katonai érték- és értékrend problematikája és annak erkölcsi vonatkozásai az ezredfordulón. Témavezető: Dr. Himmer Péter PhD 17. Etika, integritás a közigazgatásban, illetve a fegyveres és rendvédelmi szervezeteknél. Témavezető: Dr. Himmer Péter PhD 18. Az erőszak, a háború és béke elméleti kérdései. A délszláv válságok kulturális-, civilizációs háttere. Témavezető: Dr. Törő Lajos PhD 9

11 19. A keresztény és az iszlám kultúra viszonya a konfliktusokhoz és a háborúhoz. A terrorizmus problematikája. Témavezető: Dr. Törő Lajos PhD 20. A kompetencia-fejlesztés lehetőségei és tapasztalatai egyes rendvédelmi szervek hivatásos állománya körében. Témavezető: Dr. Szabó Szilvia PhD 21. A felnőttképzés szakmai motivációján vizsgálata Témavezető: Dr. habil. Szelei Ildikó PhD 22. Az y és z generáció megjelenésének hatása a tisztképzésben Témavezető: Dr. habil. Szelei Ildikó PhD 23. A NATO hadseregek oktatási nevelési - képzési rendszerének elemzése, összehasonlítása. Témavezető: Dr. habil. Szelei Ildikó PhD 24. A katonai műveletek lélektani vonatkozásai. Témavezető: Prof. Dr. Bolgár Judit CSc 25. A hadtudomány társadalom- és szervezet pszichológiai kérdései. Témavezető: Prof. Dr. Bolgár Judit CSc 26. A védelmi tevékenység foglalkozás-pszichológiai kérdései. Témavezető: Prof. Dr. Bolgár Judit CSc 27. A hivatásos állomány érintő foglalkozási stressz és veszélyhelyzet lélektani aspektusa. Témavezető: Prof. Dr. Bolgár Judit CSc 28. Normasértő cselekmények (fegyelemsértés, szabálysértés, bűncselekmény, korrupció) szociológiai vizsgálata a védelmi szervezetek állománya körében. Témavezető: Dr. Kanyó Mária PhD 29. A közszolgálati humánerőforrás gazdálkodás megújításának, teljesítményelvűségének alapelvei, a kompetencia alapú teljesítményértékelés. Témavezető: Dr. Hegedűs Henrik PhD 30. A válságreagáló műveletek vezetési vonatkozásai Témavezető: Dr. Újházi László PhD 31. A katonai vezetés aktuális kérdései Témavezető: Dr. Újházi László PhD 32. Társadalmi válságok és fegyveres konfliktusok hatása a kisebbségek helyzetére Témavezető: Dr. Szilvágyi Tibor PhD 33. Az emberi tényező, mint erőforrás-kockázat a közszolgálati - fegyveres és rendvédelmirendszerekben, folyamatokban Témavezető: Dr. habil. Krizbai János CSc 10

12 34. A közszolgálati életpályák átjárhatósága- a karrier útja, katonai és a civil (közszolgálati) kompetenciák összehasonlító elemzése. Témavezető: Dr. habil. Krizbai János CSc 35. Az önkéntes haderő vezetői, tiszti pálya követelményei a huszonegyedik században Témavezető: Dr. habil. Krizbai János CSc 03. A hadtudomány általános elmélete kutatási terület Vezető: Dr. Resperger István egyetemi docens, PhD 1. A hadtudomány fejlődésének lehetséges irányai, a hadügy és a politika viszonya a demokratikus társadalmakban. Témavezetők: Prof. Dr. Szternák György CSc Dr. Fregán Beatrix PhD 2. A hadászat, hadművelet és harcászat elmélete és gyakorlata napjaink háborús- és nem háborús katonai műveleteiben. Témavezető: Prof. Dr. Szternák György CSc 3. A háború és a fegyveres küzdelem megjelenése a hadtudományban és napjaink katonai konfliktusaiban. Témavezető: Dr. Németh József Lajos PhD 4. Az ENSZ, EBESZ és EU vezette válságkezelő műveletek elmélete és gyakorlata. Témavezető: Prof. Dr. Padányi József DSc 5. A civil-katonai együttműködés (CIMIC) és a humanitárius szervezetek helye, szerepe a katonai műveletekben. Témavezetők: Prof. Dr. Padányi József DSc 6. A nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem elmélete és gyakorlata. Az aszimmetrikus hadviselés és a terrorizmus. Témavezető: Dr. Resperger István PhD 7. Napjaink fegyveres konfliktusainak vizsgálata a hadtörténeti tapasztalatok tükrében. Témavezető: Dr. Horváth Csaba CSc 8. A többnemzeti, összhaderőnemi műveletek elméletének és gyakorlatának haditengerészeti jellemzői. Témavezető: Dr. Kaiser Ferenc PhD 9. A 21. század műveleti környezete, a humán környezet és a katonai erő kapcsolata műveletek során. Témavezető: Dr. Boldizsár Gábor PhD 10. Az államépítés katonai feladatai, alapvetően a közigazgatási, gazdasági és biztonsági dimenziókban. Témavezető: Dr. Boldizsár Gábor PhD 11. A biztonsági és katonai kihívások, kockázatok és fenyegetések a 21 században. Témavezető: Dr. Resperger István PhD 11

13 12. A nemzeti és nemzetközi válságkezelés elmélete. Témavezető: Dr. Resperger István PhD 13. A Hadtudomány tudományelméleti kérdéseinek változása a 20. század második felétől. Témavezető: Dr. habil. Gőcze István PhD 04. Védelmi igazgatás elmélete kutatási terület Vezető: Dr. Hornyacsek Julia egyetemi docens, PhD 1. Nukleáris létesítmények elleni terrorcselekmények hatásainak felszámolására irányuló katasztrófavédelmi feladatok kutatása. Témavezető: Prof. Dr. Solymosi József DSc 2. A NATO és EU követelmények megjelenése a honvédelmi tevékenységben, kihatásának elemzése az egész magyar társadalmat illetően. A szakmai követelményrendszer megalkotása a szervezetek technikai fejlesztéséhez. Témavezető: Dr. Hülvely Lajos PhD 3. Megyei és helyi Védelmi Bizottságok feladatai veszélyhelyzet esetén és a végrehajtás eszközrendszere. Témavezető: Dr. Nagy Lajos PhD 4. A honvédelem hazai rendszere. A védelmi igazgatás helye és szerepe a honvédelem rendszerében. Témavezető: Dr. habil. Lakatos László PhD 5. A védelmi igazgatás újszerű értelmezése, hazánk védelmi feladataival való kapcsolatának, összefüggéseinek vizsgálata Témavezető: Dr. Tóth Rudolf PhD 6. A hazai védelmi szervek, szervezetek feladatrendszerének, tevékenységi körének kutatása, a védelmi igazgatással való összefüggéseik vizsgálata Témavezető: Dr. Hornyacsek Julia PhD 7. Társadalmi szervezetek és védelmi igazgatás Témavezető: Dr. Újházi László PhD 8. NGOs and Defence Management Témavezető: Dr. Újházi László PhD 9. A védelmi szakemberek pszichés terhei katasztrófák során, a káros következmények elleni védelem lehetséges formái, módszerei. Témavezető: Dr. Hornyacsek Julia PhD 05. Hadművészet elmélete kutatási terület Vezető: Prof. Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár, akadémikus 1. Az önkéntesség és hadkötelezettség a magyar történelemben. Témavezető: Prof. Dr. Csikány Tamás DSc 12

14 2. A XIX. század európai és magyar hadügye. Témavezető: Prof. Dr. Csikány Tamás DSc 3. Hadtörténelmi események rekonstruálása terepen folytatott kutatásokkal. Témavezető: Dr. Négyesi Lajos PhD 4. A magyar királyi Honvéd Légierő története. Témavezető: Prof. Dr. Szabó Miklós akadémikus 5. A magyar katonai felsőoktatás múltja, jelene és jövője. Témavezető: Prof. Dr. Szabó Miklós akadémikus 6. A II. világháború, valamint az 1945 utáni helyi háborúk a hadművészeti elvek és fegyverrendszerek változásának tükrében. Témavezető: Dr. Horváth Csaba CSc 7. A Magyar Honvédség harceljárása, szervezési és technikai változásai a XX. században. Témavezető: Dr. Horváth Csaba CSc 8. A magyar hadsereg haderőinek és fegyvernemeinek, illetve alakulatainak története a XIX. - XX. században. Témavezető: Prof. Dr. Csikány Tamás DSc 9. A szárazföldi csapatok fejlődésének irányai és tartalma a XXI. században. Témavezető: Dr. Resperger István PhD 10. A nemzetközi szervezetek által vezetett műveletek kiemelten ezek műszaki támogatásának tapasztalatai. Témavezető: Prof. Dr. Padányi József DSc 11. A légierő csapatok (légvédelmi rakéta-, repülő-, és légtérellenőrző csapatok) harcászatának (alkalmazásának) fő kérdései a háborús- és a nem háborús katonai műveletek során. Témavezető: Dr. habil. Krajnc Zoltán PhD 12. A légierő vezetésének és irányításának fő kérdései, részvétele az összhaderőnemi műveletekben és tűztámogatásban. Témavezető: Dr. habil. Krajnc Zoltán PhD 13. A légierő alkalmazásának lehetőségei válságreagáló műveletekben és aszimmetrikus hadviselés viszonyai között. A magyar légierő csapatainak részvétele nemzetközi missziókban. Témavezető: Dr. habil. Krajnc Zoltán PhD 14. A háborús és az V. cikkelyen kívüli katonai műveletek műszaki támogatása. Témavezető: Prof. Dr. Szabó Sándor CSc 16. A csapatok megóvásának (Force protection) műszaki támogatási feladatai. Témavezető: Dr. Kovács Zoltán PhD 17. A NATO műveletekben felajánlható műszaki alegységek és eszközök vizsgálata a várható műszaki támogatási feladatok függvényében. Témavezető: Dr. habil. Horváth Tibor PhD 13

15 18. Az V. cikkelyen kívüli katonai műveletek műszaki zárási feladatai, a zárak alkalmazásának korszerű elvei, módszerei. Témavezető: Dr. Kovács Zoltán PhD 19. Az ABV környezetben folyó katonai műveletek lehetőségei a túlélés biztosítása mellett. Lehetséges ABV katasztrófák hatása a polgári lakosságra és a túlélés feltételeinek biztosítását elősegítő feladatok rendszerezése. Témavezető: Dr. Grósz Zoltán PhD 20. Az ABV-védelmi biztosítás, támogatás elmélete és gyakorlata. A mentesítésben bekövetkezett technológiai változás hatása a csapatok tevékenységére különös tekintettel az új normák megállapítására. Témavezető: Dr. Berek Tamás PhD 21. Az ABV felderítés és mentesítés aktuális kérdései, a technikai eszközrendszer fejlesztésének lehetőségei. Témavezető: Dr. Földi László PhD 22. A válságkezelés és a béketámogató műveletek tűztámogatásának, kiemelten a tüzérségi tűztámogatás elvei, lehetőségei. Témavezető: Dr. Felházi Sándor PhD 23. Korszerű automatizált harc- és tűzvezetési rendszerek alkalmazása és fejlesztésének lehetőségei a NATO, továbbá a világ fejlett haderőiben. Témavezető: Dr. Felházi Sándor PhD 24. Regionális körzetek védelemföldrajza. Témavezető: Siposné Prof. Dr. Kecskeméthy Klára CSc 25. Válságkörzetek biztonságföldrajza. Témavezető: Siposné Prof. Dr. Kecskeméthy Klára CSc 26. A katonaföldrajz térinformatikai alapjai, a katonaföldrajzi értékelések. Témavezető: Dr. habil. Gőcze István PhD 27. A Hadtudomány tudományelméleti kérdéseinek változása a 20. század második felétől. Témavezető: Dr. habil. Gőcze István PhD 28. A ruházat és a hőmérsékleti stressz szerepe a Magyar Királyi Honvédség katonái között a II. világháborúban. Témavezető: Dr. Révai Tamás, PhD 29. Műszaki mentés. Témavezetők: Prof. Dr. Padányi József DSc Dr. Kuti Rajmund, PhD 06. Védelmi logisztika és védelemgazdaság kutatási terület Vezető: Prof. Dr. Báthy Sándor egyetemi tanár, CSc 1. A katonai logisztika általános és alkalmazott elmélete. Témavezető: Dr. Horváth Attila CSc 14

16 2. Haditechnikai eszközök rendszeresítése, rendszerben tartása, rendszerből való kivonása. Témavezető: Prof. Dr. Kende György DSc 3. Technikai támogatás elmélete és gyakorlata, a haditechnikai eszközök összehasonlítása és adott feladatra történő kiválasztása. Témavezető: Dr. Gyarmati József PhD 4. Az ellátási lánc alkalmazásának lehetőségei a katonai és civil környezetben, a megújuló energiák logisztikája. Témavezető: Dr. Estók Sándor, PhD 5. Űrlogisztika. Témavezető: Dr. Estók Sándor, PhD 6. Katonai műveletek egészségügyi biztosítása. Katonai egészségügy sürgősségi betegellátásának elméleti és gyakorlati kérdései békében és műveletekben a NATO multinacionális egészségügyi biztosítás rendszerében. Témavezető: Dr. Svéd László PhD 7. A harci stressz hatása a katonai műveletekben résztvevők harcképességére. Témavezető: Dr. Svéd László PhD 8. A védelemgazdasági tervek és folyamatok elemzése. A védelemgazdasági rendszerek összehasonlító, controlling-szemléletű elemzése. Témavezető: Dr. Jászay Béla PhD 9. A gazdasági biztonság és a védelmi potenciál összefüggései. Témavezető: Dr. Király László CSc 10. A katonai alkalmazhatóságú eszközrendszerek teljes életciklusra vonatkoztatott költséghatékonyságának vizsgálata. Témavezető: Dr. Jászay Béla PhD 11. Nem konvencionális módszerek a stresszhelyzet csökkentésére és az állóképesség fokozására hadszíntéren és békeidőszakban. Témavezető: Dr. Hegyi Gabriella PhD 07. Nemzetbiztonság és rendvédelem kutatási terület Vezető: Dr. habil. Varga János főiskolai tanár, PhD 1. A kihívások, kockázatok és fenyegetések nemzetbiztonsági kérdései a 21 században. Témavezető: Dr. Resperger István PhD 2. A nemzeti és nemzetközi válságkezelés elmélete és gyakorlata. Témavezető: Dr. Resperger István PhD 3. Állam- és biztonság földrajz nemzetbiztonsági kérdései. Témavezető: Dr. Kobolka István PhD 4. Korszerű hírszerzőelemző-értékelő módszerek rendszere. Témavezető: Dr. Vida Csaba PhD 15

17 5. A hírszerző elemző-értékelő munka fejlesztése. Témavezető: Dr. Vida Csaba PhD 6. Szlovákia helye és szerepe a közép-európai biztonsági rendszerben elemző-értékelő megközelítés alapján. Témavezető: Dr. Vida Csaba PhD 7. A nemzetbiztonsági szemléletű elemzés-értékelés elmélete és gyakorlata. Témavezetők: Dr. habil. Kis-Benedek József PhD Dr. Vida Csaba PhD 8. Katonadiplomácia elméleti és gyakorlati kérdései. Témavezető: Dr. Bagi József PhD 9. FÁK országok katonapolitikája és hadseregeinek reformja. Témavezető: Dr. Bagi József PhD 10. A nemzetbiztonsági célú titkos információgyűjtés elmélete és gyakorlata (katonai hírszerzés, elhárítás). Témavezető: Dr. Bagi József PhD 11. Kábítószer bűnözés elleni küzdelem. Témavezető: Dr. Bebesi Zoltán PhD 12. Narkóterrorzimus. Témavezető: Dr. Bebesi Zoltán PhD 13. Szervezett bűnözés elleni küzdelem elmélete és gyakorlata. Témavezető: Dr. Bebesi Zoltán PhD 14. A magyar nemzetbiztonsági intézményrendszer stratégiai szintű vizsgálata: a szolgálatok működési feltételeiben, feladataiban, szervezésében, eszközrendszerében, tevékenységében, vezetésében, irányításában, felügyeletében, ellenőrzésében és együttműködésében bekövetkezett változások elemzése és értékelése, az elődszervezetek története. Témavezetők: Dr. Boda József PhD Dr. Héjja István CSc 15. A nemzetbiztonsági szemléletű elemzés-értékelés elméleti kérdései és gyakorlati módszertana. Témavezető: Dr. habil. Kis-Benedek József PhD 16. A nemzetbiztonsági szolgálatok szerepvállalása és együttműködése a NATO és az EU előtt álló kihívások kezelésében. A Szövetség és az Unió felderítő-információs rendszere. Témavezető: Dr. Tömösváry Zsigmond PhD 17. A nemzetbiztonsági célú titkos információgyűjtés elvei és szektor-specifikus (katonai/ polgári hírszerzés, elhárítás, alkotmányvédelem) sajátosságai. Témavezető: Dr. habil. Kis-Benedek József PhD 18. Válságkörzetek elemzése Magyarország nemzetbiztonsága tükrében. Témavezetők: Dr. Héjja István CSc 16

18 19. A nemzetbiztonsági szolgálatok feladatai a nemzetközi válságkezelésben és a békeműveletek támogatásában. Témavezetők: Dr. Boda József PhD Dr. habil. Kis-Benedek József PhD 20. A titkos információgyűjtés és adatszerzés technikai biztosítása a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek számára. Témavezető: Dr. Boda József PhD 21. Rendészeti elvek és eljárások, rendészeti szervezetek és intézmények, felkészítés az Európai Unióban. Témavezető: Prof. Dr. Fórizs Sándor CSc 22. A rendvédelmi szervek gazdálkodása és logisztikai ellátása, a rendvédelmi technika és alkalmazási elmélete. Témavezető: Dr. Zsigovits László PhD 23. Államhatár és a rendészeti szervek története. Települések, régiók kriminálföldrajza. Témavezető: Prof. Dr. Sallai János PhD 24. Schengeni integráció és a határon átnyúló rendészeti együttműködés. Témavezető: Prof. Dr. Sallai János PhD 25. A migráció, a menekültügy és a határrendészet kapcsolódása az Európai Unióban, szerepe a schengeni határellenőrzési rendszerben. Témavezető: Dr. Gubicza József PhD 26. A rendvédelmi szervek felkészítési rendszere. Témavezető: Dr. Gubicza József PhD 27. Az Európai Unió belső biztonsági stratégiájának megvalósulása és összefüggése a schengeni követelményeknek megfelelő határellenőrzéssel. Témavezető: Dr. habil. Varga János PhD 28. Az Integrált Határigazgatás elmélete és gyakorlata. Az uniós határigazgatás és oktatásmódszertan terén kialakított gyakorlatok és nemzeti adaptálásuk lehetőségei. Témavezető: Dr. habil. Varga János PhD 29. A rendvédelmi szervek fejlődésének történelmi összefüggései. A magyar állam rendvédelmi testületei, csapaterős tevékenységei a magyar rendvédelem történetében. Témavezető: Dr. Parádi József CSc 30. A rendvédelmi szervezetek vezetési rendszere, a vezetési funkciók megvalósulásának tapasztalatai a gyakorlatban. Témavezető: Dr. habil. Kovács Gábor PhD 31. A korszerű vezetéstechnikai rendszerek alkalmazási lehetőségei a rendvédelmi szervezeteknél. Témavezető: Dr. habil. Kovács Gábor PhD 17

19 32. Rendvédelmi informatika, számítógépi döntéstámogatás, a felhő (cloud) alkalmazási lehetőségei. Témavezető: Dr. Zsigovits László PhD 33. Térinformatika a rendvédelemben. Mapinfo térinformatikai szoftver alkalmazása a bűnügyi elemzésben. Témavezető: Dr. Zsigovits László PhD 34. Az államhatárhoz kapcsolódó szervezett bűnözés megjelenési formái, jellemzői, sajátosságai. Témavezető: Dr. Gaál Gyula PhD 35. A nemzetközi bűnügyi együttműködés rendszere, különös tekintettel a schengeni integrációra. Témavezető: Dr. Gaál Gyula PhD 36. A migráció rendvédelmi kezelésének elméleti és gyakorlati fejlesztési lehetőségei. Témavezető: Dr. Hautzinger Zoltán PhD 37. A katonai és rendvédelmi felelősség társadalomtudományi összefüggései. Témavezető: Dr. Hautzinger Zoltán PhD 38. Az azonosítás és az azonosíthatóság kérdése a kriminalisztikában. Témavezető: Dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet PhD 39. A rendészeti tevékenység megjelenítése és kezelése a médiában. Témavezető: Dr. Barabás Andrea Tünde CSc 40. A társadalmi sokszínűség kezelése Policing diversity Témavezető: Dr. habil. Bodonyi Ilona PhD 41. A közösségi rendészet (community policing) eszmerendszere és gyakorlati működése. Témavezető: Dr. Christián László PhD 42. A rendőri hatalomgyakorlás természete. Témavezető: Dr. Fogarasi Mihály PhD 43. A rendészet büntető eljárásjogi fejlesztési lehetőségei. Témavezető: Dr. Hautzinger Zoltán PhD 44. A nemzetbiztonsági szolgálatok és egyéb titkos információgyűjtést végző szervek sajátos tevékenységei Témavezető: Dr. Héjja István CSc 45. Bevetési rendszerek, rendvédelmi erők alkalmazása. Témavezető: Dr. habil. Kovács Gábor PhD 46. Nők a magyar rendvédelemben. Témavezető: Dr. habil. Kozáry Andrea CSc 47. A rendészeti szervek foglalkoztatási viszonyai és humánerőforrás gazdálkodása. Trendek, modellek nemzetközi összehasonlításban. Témavezető: Linder Viktória PhD 18

20 48. A rendőri szakzsargon és tolvajnyelv szerepe a bűnüldöző munkában. Témavezető: Mátételkiné Dr. habil. Holló Magdolna PhD 49. A kommunikáció rendészetben játszott szerepe. Témavezető: Dr. Molnár Katalin PhD 50. Radikalizáció, terrorizmus, büntetés-végrehajtás (politikai és vallási radikalizáció a börtönökben). Témavezető: Prof. Dr. Ruzsonyi Péter PhD 51. A reszocializáció jelentősége a büntetés-végrehajtásban. Témavezető: Prof. Dr. Ruzsonyi Péter PhD 52. Bel- és igazságügyi együttműködés (schengeni integráció) elmélete és gyakorlata. Témavezető: Prof. Dr. Sallai János PhD 53. Etikai kódexek Európa rendőrségeinek életében. Témavezető: Dr. habil. Valcsicsák Imre CSc 54. Biztonsági kihívások, rendészeti modellek, szervezetek és tevékenységek. Témavezető: Dr. habil. Varga János PhD 08. A védelmi informatika és kommunikáció elmélete kutatási terület Vezető: Dr. Fekete Károly egyetemi docens, PhD 1. A Magyar Honvédség, illetve a védelmi szféra tevékenységét támogató informatikai képességek, rendszerek, alkalmazások és eszközök. Témavezető: Prof. Dr. Munk Sándor DSc 2. A Magyar Honvédség, illetve a védelmi szféra elektronikus információs rendszereinek védelme (területek, feladatok, módszerek és alkalmazások). Témavezető: Dr. Muha Lajos PhD 3. A digitális tábori hírrendszerekre történő áttérés hatása a tábori híradás megszervezésére, a híradás szervezeti és tevékenység rendjére. Témavezető: Prof. Dr. Rajnai Zoltán PhD 4. Információs műveletek elmélete. Témavezető: Prof. Dr. Haig Zsolt PhD 5. Az elektronikai hadviselés korszerű elvei, eszközei. Témavezető: Dr. Ványa László PhD 6. Összadatforrású felderítés. Témavezető: Prof. Dr. Kovács László PhD 7. Hadszíntér digitalizáció és vezeték nélküli információs rendszerek. Témavezető: Prof. Dr. Rajnai Zoltán PhD 8. A Hálózat Nyújtotta Képesség, hang, adat és kép integráció megvalósításának lehetőségei az MH kommunikációs rendszerében. Témavezető: Dr. Fekete Károly PhD 19

21 9. Közigazgatási, rendőrségi és katasztrófavédelmi informatikai rendszerek hazai és külföldi tapasztalatai. Témavezető: Dr. habil. Négyesi Imre PhD 10. A személyes adatok védelmének megszervezése a védelmi szférában. Témavezető: Dr. Kerti András PhD 11. A védelmi szféra információs rendszereinek védelme. Témavezető: Dr. Kerti András PhD 20

22 A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási területenként meghirdetett kutatási témái a 2014/2015. tanévre 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete kutatási terület Vezető: Prof. Dr. Szabó Sándor egyetemi tanár, CSc 1. Nagy tömegek befogadására, elhelyezésére alkalmas táborok berendezésének infrastrukturális kérdései. Témavezető: Dr. habil. Kovács Tibor PhD 2. A katonai objektumok és létesítmények elhelyezésének, tervezésének, kivitelezésének és gazdaságos üzemeltetésének kérdései, beleértve az energiaracionalizálást, a megújuló energiák felhasználását, valamint a missziós feladatok elhelyezési kérdéseit is. Témavezető: Dr. Kovács Ferenc PhD 3. A kritikus infrastruktúra védelem nemzeti és európai programjának elemzése, értékelése, a létfontosságú rendszerek védelmi képessége növelésének eszközrendszere. Témavezető: Dr. Kovács Ferenc PhD 4. Védett (erődítési) létesítmények tervezésének, építésének és üzemeltetésének elméleti és gyakorlati kérdései- különös tekintettel a NATO tervezési alapelvekre és követelményekre- valamint az állami-katonai alkalmazásból kivont létesítmények további hasznosításának lehetőségei. Témavezető: Dr. Kovács Ferenc PhD 5. A csapatok megóvásának (Force Protection - FP) műszaki támogatási feladatai. Témavezető: Dr. habil. Kovács Tibor PhD 6. A katonai táborok fizikai védelmével összefüggő műszaki támogatási feladatok Témavezető: Dr. habil. Kovács Tibor PhD 7. Az ipari biztonság aspektusai. Témavezető: Dr. habil. Kovács Tibor PhD 8. A műszaki technikai eszközök és harcanyagok korszerűsítésének lehetséges irányai az ország védelmi képességének fejlesztése és a katasztrófavédelmi feladatok követelményeinek figyelembevételével. Témavezető: Prof. Dr. Szabó Sándor CSc 9. A kritikus infrastruktúrák katasztrófák hatásaival szembeni érzékenységének vizsgálata, állóképességük növelésének lehetséges formái, módszerei, a gyakorlati megvalósítás elvei és követelményrendszere. Témavezető: Dr. Tóth Rudolf PhD 10. A robbantásos merényletek elleni védekezés lehetőségeinek vizsgálata és elemzése, az alkalmazható módszerek és technikai eszközök korszerűsítésének irányai, területei. Témavezető: Dr. Kovács Zoltán PhD 21

23 02. Haditechnika és robotika kutatási terület Vezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly DSc 1. A haditechnika üzemfenntartása (infrastruktúrája), műszaki, gazdasági, szervezeti és vezetési rendszereinek vizsgálata, elemzése és értékelése Témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly DSc 2. Minőségügy-katonai minőségügy, szabványosítás Témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly DSc 3. A műszaki technikai eszközök és harcanyagok korszerűsítésének lehetséges irányai a NATO követelmények figyelembevételével Témavezető: Prof. Dr. Szabó Sándor CSc 4. A Magyar Honvédségben rendszeresített átkelő-, hídépítő gépek és eszközök alkalmazásának lehetőségei különleges viszonyok között Témavezető: Dr. habil. Kovács Tibor PhD 5. A haditechnikai kutatás és fejlesztés hazai és NATO (EU) elmélete és gyakorlata Theory and Practice of Research and Development (R&D) in Military Technology, Hungary and NATO. Témavezető: Prof. Dr. Kende György DSc 6. Számítógéppel támogatott modellezés, tervezés, gyártás és felújítási technológiák, eljárások alkalmazása a haditechnikai fejlesztésekben, javítási technológiák kidolgozásában. Témavezető: Dr. Sipos Jenő PhD 7. Az MH repülőcsapatai bázisszintű repülőműszaki biztosításának lehetőségei Témavezető: Prof. Dr. Óvári Gyula CSc 8. Az MH katonai helikopterei alkalmazásának műszaki és üzembentartási kérdései Témavezető: Prof. Dr. Óvári Gyula CSc 9. Haditechnikai eszközök fejlődése, harcászati-műszaki elemzése és értékelése Témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly DSc 10. Pilóta nélküli légi járművek tervezése és azok műveleti területi alkalmazása Témavezető: Prof. Dr. Szabolcsi Róbert PhD 11. Haditechnikai eszközök összehasonlító elemzése Témavezető: Dr. Gyarmati József PhD 12. A sakkjáték törvényszerűségeinek és informatikai hátterének lehetőségei a harcvezetés, a haditechnikai eszközök hatékony alkalmazása, a döntéshozatal, és a katonai felsőoktatás területén Studying chess and its information technology background to find analogies and application possibilities regarding battlefield operations, armaments development, decision making, military training and education Témavezető: Prof. Dr. Kende György DSc. 22

24 13. Military Robotics and Modern Control Engineering Témavezető: Prof. Dr. Szabolcsi Róbert PhD 14. Korszerű szenzorok illetve az azok által szolgáltatott információk feldolgozása, valamint ezek haditechnikai alkalmazási lehetősége Témavezető: Dr. Gyulai Gábor PhD 15. Bolyai János hadmérnök korszakalkotó életműve és hatása a műszaki és más tudományokra Témavezető: Dr. Ács Tibor DSc 16. Repülőfedélzeti fegyvertechnikai eszközök modernizációs lehetőségei Témavezető: Dr. Szilvássy László PhD 17. A hazai haditechnikai kutatás-fejlesztés története és működésének összefüggései Témavezető: Dr. Hajdú Ferenc PhD 18. A légideszantcsapatok haditechnikai eszközei Témavezető: Dr. Hegedűs Ernő PhD 19. A Magyar Honvédség repülőeszközei üzembentartási rendszerének korszerűsítési lehetőségei Témavezető: Dr. Kavas László mk. alezredes, PhD 03. Védelmi elektronika, informatika és kommunikáció kutatási terület Vezető: Prof. Dr. Haig Zsolt egyetemi tanár, PhD 1. Együtt települt "VHF,"L" ("S") és "X" hullámtartományú radarokból álló, hálózatcentrikus légtérellenőrző radar rendszer rendszer-elemeinek, elvárható képességeinek és rendszerparamétereinek meghatározása Network Centric (NC) aspects and requirements of the Collocated Multi-Band Radar System (CMBRS) Composed of "VHF,"L" ("S") and "X" Band Radars Témavezető: Dr. Balajti István CSc 2. Nagyteljesítményű iker VHF radar rendszer hálózat-központú rendszerelemeinek, elvárható képességeinek és rendszerparamétereinek meghatározása Network Centric aspects and requirements of twin VHF Radar System Témavezető: Dr. Balajti István CSc 3. "In Situ" radar performancia vizsgálatok Performance mesaurements of radar "In Situ" Témavezető: Dr. Balajti István CSc 4. Korszerű technológiai eljárások a Magyar Honvédség stacioner hálózataiban Témavezető: Dr. Fekete Károly PhD 5. A műholdas távközlésben alkalmazott VSAT alapú adatátvitel vételi lehetőségeinek vizsgálata Témavezető: Dr. Fekete Károly PhD 6. Információs infrastruktúrák és rendszerek támadása és védelme Témavezető: Prof. Dr. Haig Zsolt PhD 23

25 7. Az információs műveletekben alkalmazott eszközök, rendszerek és eljárások Témavezető: Prof. Dr. Haig Zsolt PhD 8. Kiberhadviselés módszerei és eszközrendszere Témavezető: Prof. Dr. Kovács László PhD 9. Pilóta nélküli repülőgépek sárkány-, hajtómű-, fedélzeti elektronika-, hasznos teher- és földi irányító rendszereinek kutatása Research of Unmanned Aerial Vehicles: airframe, propulsion, avionics, payload, ground control station Témavezető: Dr. Makkay Imre CSc 10. Az informatikai rendszerek védelme Témavezető: Dr. Muha Lajos PhD 11. A kritikus információs infrastruktúrák védelme Témavezető: Dr. Muha Lajos PhD 12. A Magyar Honvédség, illetve a védelmi szféra tevékenységét támogató informatikai rendszerek, alkalmazások és eszközök technikai kérdései Témavezető: Prof. Dr. Munk Sándor DSc 13. Új generációs Internet-technológiákhoz, szolgáltatásokhoz kapcsolódó védelmi (katonai) feladatok Témavezető: Dr. Munk Sándor, DSc 14. Informatikai rendszerek a védelmi igazgatásban, valamint a rendőrségi, katasztrófavédelmi szervezetekben Témavezető: Dr. Négyesi Imre PhD 15. A Magyar Honvédség tábori tevékenységét támogató informatikai képességek, rendszerek, alkalmazások és eszközök technikai kérdései Témavezető: Dr. Négyesi Imre PhD 16. Korszerű rádiófrekvenciás eszközök, rendszerek, valamint eljárások katonai célú, illetve veszélyhelyzeti alkalmazása Témavezető: Dr. Németh András PhD 17. Mikrovezérlők és programvezérelt áramkörök katonai és veszélyhelyzeti alkalmazása Témavezető: Dr. Németh András PhD 18. Az e-tanulás (e-learning) és a távoktatás alkalmazása a katonai felsőoktatásban Use of e-learning and distance learning in military higher education Témavezető: Dr. Seres György DSc 19. A katonai rendszerek modellezése Modelling of military systems Témavezető: Dr. Seres György DSc 20. Felderítő és elektronikai hadviselési eszközök, eljárások korszerűsítése szoftverrádió technológiával Témavezető: Dr. Ványa László PhD 24

26 21. Szárazföldi, vízi és légi robottechnikai eszközök alkalmazása a hadseregben, a határőrizetben, és a katasztrófavédelemben Témavezető: Dr. Ványa László PhD 22. A nagy számítási és tárolási igényű katonai, katasztrófavédelmi, közigazgatási és rendvédelmi feladatok megoldási lehetőségeinek vizsgálata fürtözött vagy elosztott számítási célú informatikai rendszeren. Gridek, clusterek, szuperszámítógépek Témavezető: Tibenszkyné Dr. Fórika Krisztina PhD 04. Környezetbiztonság és katasztrófavédelem kutatási terület Vezető: Dr. Földi László egyetemi docens, PhD 1. Az ivóvíz- és élelmiszer-gazdálkodás környezetbiztonsági kockázatai Témavezető: Dr. Berek Tamás PhD 2. A Magyar Alumínium Termelő Kereskedelmi Zrt. vörösiszap tárolójának gátszakadása kapcsán jelentkezett katasztrófavédelmi feladatok kutatása, különös tekintettel a mentésre, kitelepítésre, mentesítésre és a helyreállításra. Témavezető: Dr. habil. Bleszity János CSc 3. A tűzoltás, mentési beavatkozások taktikáinak, eljárásainak, alkalmazott technikai eszközeinek fejlesztési lehetőségei. Témavezető: Dr. habil. Cziva Oszkár PhD 4. A tűzoltói beavatkozások biztonságának növelése, eszközrendszerének kutatása. Témavezető: Dr. habil. Cziva Oszkár PhD 5. Természeti és mesterséges katasztrófák, súlyos balesetek következményeinek leküzdése, a Magyar Honvédség közreműködése. Témavezető: Dr. Földi László PhD 6. A környezetbiztonság kihívásai, hatásai a katonai erőre. Témavezető: Dr. Földi László PhD 7. Az ABV felderítés detektáló-, és azonosító eszközeinek kutatása, fejlesztése. Témavezető: Dr. Gyulai Gábor PhD 8. Katasztrófavédelmi kárfelszámolási módszerek és eljárások kutatása. Témavezető: Dr. Halász László DSc Dr. Kuti Rajmund PhD 9. A lakosság- és az anyagi javak védelmének elméleti és gyakorlati kérdései napjaink új kihívásainak tükrében, valamint a lakosságfelkészítés korszerű elvei, módszerei Témavezető: Dr. Hornyacsek Júlia PhD 10. A katonai tevékenységgel és műveletekkel összefüggő környezet- és természetvédelmi feladatok, valamint a végrehajtás elméleti és gyakorlati kérdései Témavezető: Dr. Hornyacsek Júlia PhD 25

27 11. Új módszerek a személy azonosítására és a halál időpontjának megállapítására kriminális cselekmények és tömeges katasztrófák esetén Témavezető: Dr. habil. Huszár András PhD 12. Veszélyes tevékenységek biztonságos üzemeltetésére szolgáló megelőzési-, felkészülési és baleset-elhárítási eljárás, eszközrendszer és módszertan kutatása és fejlesztése Témavezető: Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD 13. A magyar tűzoltóság szervezeti, irányítási rendszerének, technikai eszközrendszerének fejlesztési lehetőségei. Témavezető: Dr. Komjáthy László PhD 14. A magyar tűzoltóság szervezeti, irányítási rendszerének, technikai eszközrendszerének fejlesztési irányai, a határ menti együttműködés lehetőségei a tűzvédelemben. Témavezető: Dr. Komjáthy László PhD 15. A katasztrófavédelmi műveletirányítási rendszer fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdései. Témavezető: Dr. Kuti Rajmund, PhD 16. A Magyar Honvédség helye és szerepe a katasztrófavédelemben. A védelmi igazgatás, a katasztrófavédelem és a katonai katasztrófavédelmi feladatok összefüggései. Témavezető: Dr. habil Lakatos László PhD 17. Nemzetközi kutatás-mentés katasztrófavédelmi vonatkozásai. Témavezető: Dr. Muhoray Árpád PhD 18. Az önkormányzati ár-, és belvíz elleni védekezés feladatai korszerűsítésének lehetőségei. Témavezető: Dr. Muhoray Árpád PhD 19. A tűzvédelmi törvény hatása a magyar tűzoltóság technikai eszköz fejlesztésére Témavezető: Dr. Nagy Lajos PhD 20. Létfontosságú rendszerek és létesítmények vizsgálati módszertanának kutatásafejlesztése Témavezető: Prof. Dr. Solymosi József DSc Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD 21. A környezetbiztonságot veszélyeztető kémiai és biológiai kockázatok azonosítására és kezelésére alkalmas módszerek fejlesztése Témavezető: Dr. Szoboszlay Sándor PhD 22. A katasztrófák elleni védekezés komplex logisztikai támogatási rendszerének kutatása, a megvalósítás lehetséges formáinak, módszereinek, követelményrendszerének elemzése, a végrehajtás elméleti és gyakorlati kérdéseinek vizsgálata Témavezető: Dr. Tóth Rudolf PhD 23. Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek biztonsága Témavezető: Dr. Vass Gyula PhD 24. Katasztrófavédelmi tevékenységek és eszközök hatékonyságának kutatása és fejlesztése Témavezető: Dr. Restás Ágoston PhD 26

28 05. Katonai logisztika és védelemgazdaság kutatási terület Vezető: Dr. habil. Horváth Attila egyetemi docens, CSc 1. A közlekedési hálózat fejlesztésének és fenntartásának védelmi követelményei Témavezető: Dr. habil. Horváth Attila CSc 2. A közlekedési kritikus infrastruktúrák értelmezése és védelme Témavezető: Dr. habil. Horváth Attila CSc 3. Magyarország védelemgazdasági stratégiájának időszerű változásainak kutatása Témavezető: Dr. Nógrádi György CSc 4. Katonai logisztikai folyamatok hatékonysági vizsgálata Témavezető: Dr. Réger Béla CSc 5. A gazdasági biztonság összetevőinek megjelenése a különböző szintű stratégiákban Témavezető: Dr. Király László CSc 6. Hadszíntér előkészítéstől a kritikus infrastruktúra védelemig Témavezető: Dr. Király László CSc 7. Az ellátási láncok biztonsága Témavezető: Dr. habil. Horváth Attila alezredes, CSc 8. A polgári és katonai ellátási láncok biztonsági összehasonlítása Témavezető: Dr. habil. Horváth Attila alezredes, CSc 9. Megújuló energiák logisztikája, ellátási láncának kialakítása és alkalmazása lehetőségei katonai / civil környezetben. Témavezető: Dr. Estók Sándor, PhD 10. Űrlogisztika a XXI. század kihívása az emberiség nagy lehetősége, a Világűr kapuja kinyílt a logisztikatudomány előtt Témavezető: Dr. Estók Sándor, PhD 06. Biztonságtechnika kutatási terület Vezető: Dr. Berek Tamás egyetemi docens, PhD 1. Nem halálos fegyverek alkalmazásának elmélete és gyakorlati kérdései. Témavezető: Dr. Bartha Tibor PhD 2. Épületbelsők tűzvédelmi jellemzőinek laboratóriumi vizsgálati eredményei, és a gyakorlati hasznosítás összefüggései. Témavezető: Dr. Beda László PhD 3. Matematikai tűzmodellek alkalmazhatósága a megtörtént tüzek elemzésében. Témavezető: Dr. Beda László PhD 4. A mérnöki szemléletű tűzkockázat elemzés magyarországi bevezetésének aspektusai. Témavezető: Dr. Beda László PhD 27

29 5.A személy- és vagyonbiztonság területei, módszerei, végrehajtásának rendje. Témavezető: Prof. Dr. Berek Lajos, CSc 6. Az objektumvédelem elmélete és gyakorlata. Témavezető: Dr. Berek Tamás PhD 7. Katonai repülésben alkalmazott üzembentartási rendszerek, kiszolgálási elveinek vizsgálata és ezek hatása a repülésbiztonságra Témavezető: Dr. Békési Bertold PhD 8. A helikopterek stabilitása és kormányozhatóságának repülésbiztonsági összefüggései. Témavezető: Dr. Békési László PhD 9. A helikopterek repülési üzemmódjai és ezek hatása a repülésbiztonságra. Témavezető: Dr. Békési László PhD 10. A repülésbiztonság meteorológiai aspektusai korszerű eljárások kidolgozása és alkalmazása a katonai repülés meteorológiai támogatásához Témavezető: Dr. Bottyán Zsolt PhD 11. Biztonságtechnika általános tudományos alapjai, a biztonságtechnika területei. Témavezető: Dr. Kiss Sándor PhD 12. Koalíciós katonai (katonai/polgári) repülési feladatok során megoldandó repülésbiztonsági, biztonságtechnikai kérdések tudományos feldolgozása. Témavezető: Prof. Dr. Óvári Gyula CSc 13. A pilóta nélküli légijármű rendszerek (UAS) alkalmazásának biztonsági aspektusai Témavezető: Dr. Palik Mátyás PhD 14. A légiforgalmi szolgáltatás (Air Traffic Management - ATM) rendszerében megvalósuló folyamatok tudományos feldolgozása Témavezető: Dr. Palik Mátyás PhD 15. Katasztrófák pusztító hatásai, az általuk sújtott (veszélyeztetett) területeken a mentés, a helyreállítás és az újjáépítés komplexitásának, a végrehajtás követelményrendszerének, gyakorlati megvalósításának vizsgálata és elemzése. Témavezető: Dr. Tóth Rudolf PhD 07. Védelmi igazgatás kutatási terület Vezető: Dr. habil. Grósz Zoltán egyetemi docens, PhD 1. A védelmi igazgatás feladatrendszerének, tevékenységi körének és működési mechanizmusainak elhelyezése a közszolgálati feladatrendszerben Témavezető: Dr. habil. Horváth László PhD 2. Kockázatmenedzsment a védelmi szektorban. Témavezető: Dr. Koronváry Péter PhD 3. Haderőszervezés és hadkiegészítés a honvédelmi igazgatásban. Témavezető: Dr. Hülvely Lajos PhD 28

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: TSZKP/1-262/2010. sz. példány Jóváhagyom! Egyetértek! Budapest, 2010. július - n Budapest, 2010. július - n.............................. Dr. Lakatos László

Részletesebben

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Tisztelt Pályázók, leendő PhD Hallgatók! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori (PhD)

Részletesebben

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A ZMNE Katonai Műszaki Doktori Iskola tudományszakonként meghirdetett kutatási témái a 2009/2010-es tanévre: 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete

Részletesebben

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE Szerkesztette: Dr. Szilágyi Tivadar ezredes Budapest, 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. A TUDOMÁNYRÓL ÁLTALÁBAN... 3 1. A tudomány fogalma...3

Részletesebben

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Hadászat- és Hadelmélet Tanszék 1. A hadikultúrák megjelenése a modern hadügyben 2. A hadikultúrák elméleti kérdései 3. A gerilla hadviselés elméletének

Részletesebben

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT 1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET Vezető: Prof. Dr. Szenes Zoltán CSc, egyetemi tanár 1. A NATO kollektív

Részletesebben

1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET

1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TÉMAKIÍRÁSA A 2015/16-OS ÉVRE (HM)=megjelölt témák lefedik a Honvédelmi Minisztérium által preferált témákat 1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET Kutatás terület vezető:

Részletesebben

Kihívások, kockázatok és válaszok a hadtudományi doktori képzésben

Kihívások, kockázatok és válaszok a hadtudományi doktori képzésben Padányi József Haig Zsolt Kihívások, kockázatok és válaszok a hadtudományi doktori képzésben A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folyó oktatásban fontos szerepet tölt be a doktori képzés. A három doktori

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezendő Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak VI. Országos Fórumára

M E G H Í V Ó. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezendő Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak VI. Országos Fórumára M E G H Í V Ó A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezendő Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak VI. Országos Fórumára A rendezvény időpontja: 2014. november 20. 10.00-16.30 A rendezvény helyszíne:

Részletesebben

A KMDI AKTÍV HALLGATÓI (2013/2014) III. évfolyam. Kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében

A KMDI AKTÍV HALLGATÓI (2013/2014) III. évfolyam. Kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében III. évfolyam 1. Bán Attila II/EK A műszaki-technikai fejlődés kihatása a tüzérség alkalmazására, különös tekintettel a lövegcsövek gyártástechnológiájára Dr. Turcsányi Károly 2. Berki Gábor III/N A számítógép-hálózati

Részletesebben

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR ZRÍNYI MIKLÓS 2. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola Budapest 2010 ZMNE KMDI Budapest 2010 1 ZMNE KMDI Szerkesztette: Dr. habil. Kovács László mk. őrnagy 2 ZMNE KMDI TARTALOMJEGYZÉK A szabályzatban

Részletesebben

ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN

ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Gulyás András ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2015. június 25. PROGRAMJA

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2015. június 25. PROGRAMJA MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2015. június 25. PROGRAMJA A konferencia célja: A társadalmi és a természeti változások környezeti hatásaiból adódó

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (TERVEZET) 2012 A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS (1)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. doktori képzésben való részvételre. 2016-2017. tanév TUDOMÁNYFILOZÓFIA ÉS TUDOMÁNYTÖRTÉNET DOKTORI ISKOLA BME

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. doktori képzésben való részvételre. 2016-2017. tanév TUDOMÁNYFILOZÓFIA ÉS TUDOMÁNYTÖRTÉNET DOKTORI ISKOLA BME PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév TUDOMÁNYFILOZÓFIA ÉS TUDOMÁNYTÖRTÉNET DOKTORI ISKOLA BME GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Pályázati felhívás a Tudományfilozófia

Részletesebben

A RENDÉSZETI ÁGAZAT DOKTORANDUSZAINAK VI. ORSZÁGOS FÓRUMA 2014. NOVEMBER 20. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR. 1.

A RENDÉSZETI ÁGAZAT DOKTORANDUSZAINAK VI. ORSZÁGOS FÓRUMA 2014. NOVEMBER 20. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR. 1. 1. szekció Helyszín: Főépület A terem Szekcióvezető: Dr. Hautzinger Zoltán PhD, egyetemi docens 11,10-11,30 Lőrincz Aranka Az állampolgárság megítélése az állampolgári hűség megsértése esetén 11,30-11,50

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezendő Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak V. Országos Fórumára

M E G H Í V Ó. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezendő Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak V. Országos Fórumára M E G H Í V Ó A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezendő Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak V. Országos Fórumára A rendezvény időpontja: 2013. november 21. 10.00-16.00. A rendezvény helyszíne:

Részletesebben

Katonai antropológia?

Katonai antropológia? KULTÚRAKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ Kolossa Sándor Katonai antropológia? Beszámoló A kulturális antropológia lehetõségei a nemzetközi mûveletek támogatásában címû tudományos konferenciáról Akonferenciánharmadikalkalommaltalálkoztakegymássalahadtudományésakulturális

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR JAVASLATA A ZMNE 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS MUNKATERVÉHEZ 1 A 2007. ÉVRE KUTATÁSI PROGRAMOK KIEMELT KUTATÁSI

Részletesebben

Összefoglaló adatok a hadtudomány művelőinek legújabb eredményeiről

Összefoglaló adatok a hadtudomány művelőinek legújabb eredményeiről Solymosi József Gőcze István: Összefoglaló adatok a hadtudomány művelőinek legújabb eredményeiről A Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2004. november 8-án a köztestületi tagok

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2014. Tartalom 1. Általános ismeretek... 2 2. Katonai vezetői alapképzési szak

Részletesebben

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA A II. világháborút követő évtizedek, a bipoláris világrendszer évtizedei amelyek során

Részletesebben

A RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE

A RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE A RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE 01. ÁLTALÁNOS RENDÉSZETELMÉLET, RENDÉSZETTÖRTÉNET, NEMZETBIZTONSÁG ÉS RENDÉSZET KUTATÁSI TERÜLET A kutatási terület vezetője: Prof.

Részletesebben

Hatály: 2013. XII. 5 2014. II. 21. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZAT

Hatály: 2013. XII. 5 2014. II. 21. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZAT Hatály: 2013. XII. 5 2014. II. 21. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2013 A Nemzeti Közszolgálati Egyetemre (a továbbiakban: Egyetem) történő felvételt - a nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 5. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS MUNKATERVÉHEZ EK (PROGRAMOK) Katonai biztonság és védelmi stratégia;

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2016. 01. 15. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE 01. KATONAI MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA ELMÉLETE KUTATÁSI TERÜLET Vezető: Dr. Kovács Zoltán PhD, egyetemi docens 1. Nagy tömegek befogadására,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3513 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. július 7 11. Megjelenik minden héten. XI. évfolyam, 2008/28. szám TARTALOM I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Személyügyi

Részletesebben

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2017/2018-AS TANÉVRE

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2017/2018-AS TANÉVRE HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Alapítva: 1996 évben A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2017/2018-AS TANÉVRE 01. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET Vezető: Prof. Dr. Szenes Zoltán CSc, egyetemi

Részletesebben

Ph.D. ÉRTEKEZÉS. Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy

Ph.D. ÉRTEKEZÉS. Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Ph.D. ÉRTEKEZÉS Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy A Magyar Honvédség egészségügyi biztosítása elvének és gyakorlatának változásai, sajátosságai,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I ELŐLÉPTETÉSEKRŐL, KITÜNTETÉSEKRŐL ÉS ELISMERÉSEKRŐL.

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I ELŐLÉPTETÉSEKRŐL, KITÜNTETÉSEKRŐL ÉS ELISMERÉSEKRŐL. MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I ELŐLÉPTETÉSEKRŐL, KITÜNTETÉSEKRŐL ÉS ELISMERÉSEKRŐL. Magyarország honvédelmi minisztere a Honvédelem Napja, 2015. május 21-e alkalmából A honvédek

Részletesebben

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA FELVÉTELI SZABÁLYZAT

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA FELVÉTELI SZABÁLYZAT HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2009 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 II. A főiskolára történő jelentkezés feltételei... 3 III. A

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások... 6 III. FEJEZET: A doktori képzés

Részletesebben

KIADVÁNY A 2016 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOKRÓL VEZETŐ- ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZERVEZÉSI KÖZPONT

KIADVÁNY A 2016 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOKRÓL VEZETŐ- ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZERVEZÉSI KÖZPONT KIADVÁNY A 2016 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOKRÓL VEZETŐ- ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZERVEZÉSI KÖZPONT A kiadvány lezárva: 2016. június 1. Általános tudnivalók, valamint a jelentkezéssel

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Győr A Szenátus által elfogadva 2013. június 24-én TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 Általános rendelkezések... 5 1. A doktori fokozatszerzés

Részletesebben

A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN

A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN III. Évfolyam 3. szám - 2008. szeptember Báthy Sándor Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem bathy.sandor@zmne.hu A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN Absztrakt A cikk témaválasztását

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2016. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 3 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4

Részletesebben

Gácser Zoltán mk. ırnagy

Gácser Zoltán mk. ırnagy ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Gácser Zoltán mk. ırnagy A KATONA HARCI KÉPESSÉGÉT NÖVELİ KORSZERŐ, HÁLÓZATBA INTEGRÁLT EGYÉNI FELSZERELÉSRENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSI LEHETİSÉGEI A MAGYAR

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2015. 01. 28. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

20. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2007 -

20. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 20. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz 1.sz. példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2007 - I. fejezet 2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 Alapképzés...3

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások...

Részletesebben

HADTUDOMÁNY. 2013/1. elektronikus lapszám A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA FOLYÓIRATA

HADTUDOMÁNY. 2013/1. elektronikus lapszám A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA FOLYÓIRATA HADTUDOMÁNY A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA FOLYÓIRATA XXIII. évfolyam 2013/1. elektronikus lapszám A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS AZ MTA HADTUDOMÁNYI

Részletesebben

SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n

SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n Utolsó módosítás: 2011. június 16-án A Szolnoki Főiskola (a

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2016. II. 1 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

Oktató-kutatás - tudományos. Oktatás - kutatás - tudományos

Oktató-kutatás - tudományos. Oktatás - kutatás - tudományos SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Dr. Czuprák Ottó E-mail Czuprak.Otto@uni-nke.hu Állampolgárság magyar Születési dátum 1951. 0. 10. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. 2013. szeptemberben induló alapképzési szakok. Biztonság- és védelempolitikai

ALAPKÉPZÉS. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. 2013. szeptemberben induló alapképzési szakok. Biztonság- és védelempolitikai ALAPKÉPZÉS Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2013. szeptemberben induló alapképzési szakok Biztonság- és védelempolitikai A nemzetvédelmi és katonai képzési terület védelmi képzési ágához tartozó biztonság-

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. IX. 5 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT A Szenátus elfogadta: 2013. július 23. A határozat száma: 312/2012-2013. (VII. 23.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. A szabályzat karbantartásáért felelős: EDHT elnöke TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Agyi érkatasztrófák kezelése a MH Honvédkórházban: a személyi állomány sürgősségi ellátásának megszervezése

Részletesebben

A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA

A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA IX. Évfolyam 2. szám - 2014. június BODORÓCZKI János bodoroczkijanos@gmail.com A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA Absztrakt A cikk betekintést nyújt a szerző kutatásába, áttekinti a magyar

Részletesebben

Ajánlott Diplomamunka címek és témakörök (témavezető tanszékenként). Bevándorlási és állampolgársági Tanszék

Ajánlott Diplomamunka címek és témakörök (témavezető tanszékenként). Bevándorlási és állampolgársági Tanszék Ajánlott Diplomamunka címek és témakörök (témavezető tanszékenként). Bevándorlási és állampolgársági Tanszék 1. Migráció és emberi jogok 2. Migrációs politikák, menekültügyi rendszerek 3. A migráció szabályozásának

Részletesebben

KARI TANÁCS HATÁROZATAI 2006. február 8.

KARI TANÁCS HATÁROZATAI 2006. február 8. KARI TANÁCS HATÁROZATAI 2006. február 8. A szavazati joggal rendelkezők közül jelen van:. Dr. DSc Székely Csaba egyetemi tanár, dékán 2. Dr. CSc Andrássy Adél egyetemi docens, dékánhelyettes 3. Dr. DSc

Részletesebben

6. félév óra óra óra óra kr. köv. kr. köv. kr. köv. ea sz ea sz ea sz ea sz ea sz ea sz. kr. köv.

6. félév óra óra óra óra kr. köv. kr. köv. kr. köv. ea sz ea sz ea sz ea sz ea sz ea sz. kr. köv. KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ALAPSZAK Szakfelelős: Dr. Temesi István 2015/2016 Nappali munkarend A. Alapozó ismeretek 38 1. A közigazgatás tudomány alapjai 2 2 3 K 3 Közigazgatási Jogi Dr. Temesi István 2. Általános

Részletesebben

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig A fegyveres erők szerepe, helyzete Spanyolország XX.

Részletesebben

ANGOL NYELVŰ MESTERKÉPZÉS

ANGOL NYELVŰ MESTERKÉPZÉS Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: ANGOL NYELVŰ MESTERKÉPZÉS ÉS POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉS MF 12-NK Készítette: Átvizsgálta: Jóváhagyta: Nagy-Belgyár Zsuzsa

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök és szakember képzés. Dr. Koltai László Óbudai Egyetem

Csomagolástechnológus szakmérnök és szakember képzés. Dr. Koltai László Óbudai Egyetem Csomagolástechnológus szakmérnök és szakember képzés Dr. Koltai László Óbudai Egyetem Felsőfokú képzések Felsőfokú végzettségi szintek: FOSZK, BSc, BA, MSc, MA, Szakképzettség: pl. könnyűipari mérnök,

Részletesebben

A kurzus organogramja. Bizottságok & Képzési eljárásrend

A kurzus organogramja. Bizottságok & Képzési eljárásrend SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF SZEGED ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR SCHOOL OF MEDICINE Sebészeti Műtéttani Intézet Institute of Surgical Research E-mail: office.expsur@med.u-szeged.hu web: http://web.szote.u-szeged.hu/expsur/

Részletesebben

BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI TANSZÁK

BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI TANSZÁK Az alábbi témajegyzékek nem minden esetben címlistát jelölnek, hanem olyan témaköröket, amelyekhez kapcsolódóan kell a választott konzulens egyetértésével a szakdolgozat konkrét címét meghatározni! BEVÁNDORLÁSI

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata Pécs 2007. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (KOLOSSA SÁNDOR nyá. alez., előadó, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (KOLOSSA SÁNDOR nyá. alez., előadó, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (KOLOSSA SÁNDOR nyá. alez., előadó, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény 1.1. Magas szintű felsőoktatási tevékenység: 1982-ben végeztem a KLKF-n, ahol polgári képesítésként testnevelő

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET A Környezettudományi Intézet a már korábban bejelentett "Környezettudományi Felsőoktatási

Részletesebben

SZERZŐINK (2015/5/3)

SZERZŐINK (2015/5/3) SZERZŐINK (2015/5/3) dr. jur. Bencsik András Ph.D Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék, egyetemi adjunktus Prof. dr. habil., dr. jur. Fazekas Judit CSc Széchenyi

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés a kiút a mőszaki felsıoktatás válságából? - vitaindító

A kompetencia alapú képzés a kiút a mőszaki felsıoktatás válságából? - vitaindító A kompetencia alapú képzés a kiút a mőszaki felsıoktatás válságából? - vitaindító dr. Abonyi János 2009. február 9. Válság??? reform??? Nem minden egyetem, fıiskola kínál jó minıséget; igen sok helyen

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Szakirányú továbbképzések (levelező és esti tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések Adó- és Pénzügyi

Részletesebben

Tagok Báthy Sándor, Jároscsák Miklós, Kőszegvári Tibor, Kende György, Németh Ernő, Ungvár Gyula, Tóth Rudolf. MH Központi Nyomdájában, 300 példányban.

Tagok Báthy Sándor, Jároscsák Miklós, Kőszegvári Tibor, Kende György, Németh Ernő, Ungvár Gyula, Tóth Rudolf. MH Központi Nyomdájában, 300 példányban. Szerkesztő Bizottság Elnök Gáspár Tibor Tagok Adorjáni István, Anda Árpád, Bella András, Báthy Sándor, Csák Gábor, Hazuga Károly, Horváth János, Kasza Zoltán, Kulcsár István, Rádli Tibor, Svéd László,

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 15. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. szeptember 1. () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

Az önkéntes professzionális haderõ humánpolitikai mûködésének matematikai modellje

Az önkéntes professzionális haderõ humánpolitikai mûködésének matematikai modellje Az önkéntes professzionális haderõ humánpolitikai mûködésének matematikai modellje PROF. DR. SZABÓ JÁNOS nyá. ezredes Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Hadtudományi Doktori Iskola Az eredeti tanulmány

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS. PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS. PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2015 1 PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet PhD képzésre és egyéni

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekciójában való részvételre. A Szekció honlapja:

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekciójában való részvételre. A Szekció honlapja: FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekciójában való részvételre 1. Általános információk, rendezők A rendezvény szervezője: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Részletesebben

Meghirdetett képzések 2013 februári kezdéssel

Meghirdetett képzések 2013 februári kezdéssel Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Intézmény elérhetősége ELTE IK-TTK Felvételi Iroda Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 1.83 Telefonszám: (1) 372-2566 E-mail: ttkto@ludens.elte.hu

Részletesebben

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Matematika Testnevelés Matematika Matematika Matematika

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Matematika Testnevelés Matematika Matematika Matematika Göllöntné Kiss Annamára. o. Matematika Matematika Matematika Matematika Göllöntné K. Annam. Szollárné V. Ilona Göllöntné K. Annam. Göllöntné K. Annam. Magyar (O) Matematika Magyar (O) Magyar (O) Magyar

Részletesebben

MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12. szakmai-tudományos konferencia. 2012. november 21-22.

MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12. szakmai-tudományos konferencia. 2012. november 21-22. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG, MTA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12 szakmai-tudományos konferencia 2012.

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR Intézmény elérhetősége: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.Honlap: http://www.uni-nke.hu A Kar elérhetősége: 1101

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak KÉPZÉSI PROGRAM Szakfelelős: Dr. Back András I. A Közszolgálati protokoll szakirányú

Részletesebben

LEKTORAINK (2015/5/3)

LEKTORAINK (2015/5/3) LEKTORAINK (2015/5/3) dr. jur., lic. jur. can. Hámori Antal Ph.D Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Vendéglátás Intézeti Tanszék, főiskolai docens a Magyar

Részletesebben

TDK tájékoztató Gazdaságinformatika Intézeti Tanszék. 2016. tavasz

TDK tájékoztató Gazdaságinformatika Intézeti Tanszék. 2016. tavasz TDK tájékoztató Gazdaságinformatika Intézeti Tanszék 2016. tavasz TDK témakörök és tanszéki kutatások, tájékoztató Tisztelt Hallgató, Tájékoztatjuk, hogy a meghirdetett témakörök csak tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2015.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2883 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. no vem ber 5 9. Meg je le nik minden héten. X. évfolyam, 2007/45. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt elõ

Részletesebben

J E G Y ZŐ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2015. április 30-án tartott üléséről

J E G Y ZŐ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2015. április 30-án tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály Hadtudományi Bizottság J E G Y ZŐ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2015. április 30-án tartott üléséről Az MTA IX. Osztály

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZATA

FELVÉTELI SZABÁLYZATA Az 58/2006. (VI. 29.) számú határozattal elfogadott, többször módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének I. fejezete Mód.: 124b/2007. (XI.29.) számú határozattal A SEMMELWEIS EGYETEM

Részletesebben

2005 A civil-katonai együttműködés lehetőségei a nemzetközi feladatokban részt vevő magyar katonák biztonságának növelésében. Stratégiai kutatások

2005 A civil-katonai együttműködés lehetőségei a nemzetközi feladatokban részt vevő magyar katonák biztonságának növelésében. Stratégiai kutatások SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (PADÁNYI JÓZSEF, egyetemi tanár, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény 1.1. Magas szintű felsőoktatási tevékenység: 1981-ben végeztem a KLKF-n, ahol polgári képesítésként építőgépész

Részletesebben

51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről

51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről 51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított, 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 30. -ának (1)-(3)

Részletesebben

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR TELEFONKÖNYVE Belső használatra! 2013/2014 ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR VEZETÉSE 1126. Budapest, Kiss János altb. u. 40. Tel: 487-81-00 Fax: 487-81-96 v. 6996 Web: www.tok.elte.hu

Részletesebben

SZABADON VÁLASZTHATÓ KUTATÁSI STÚDIUM TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT: BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK

SZABADON VÁLASZTHATÓ KUTATÁSI STÚDIUM TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT: BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK SZABADON VÁLASZTHATÓ KUTATÁSI STÚDIUM TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT: Kódszám A tantárgyak megnevezése Tantárgyfelelős neve HHDID1000 BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET VEZETŐ: Prof. Dr. Szenes

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 57. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 57. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. november 25., péntek 57. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 122/2011. (XI. 25.) HM utasítás a honvédelmi-környezetvédelmi stratégia

Részletesebben

1. táblázat A főhadnagyi általános előmeneteli tanfolyam tantárgyprogramja

1. táblázat A főhadnagyi általános előmeneteli tanfolyam tantárgyprogramja Tantárgy Tartalom Óraelosztás kontakt önképzés összesen Eligazítás 1 - - Konzultáció/Önképzés 12 81 93 A titokvédelem törvényi szabályozása, az állam- - 4 4 és szolgálati titok fogalma. Az irat fogalma,

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK III.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK III. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK III. Pécs, 2004 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK III. TANULMÁNYOK A MAGYAR HATÁRELLENİRZÉS EURÓPAI BIZTONSÁG CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Hautzinger Zoltán Pécs, 2004 TUDOMÁNYOS

Részletesebben

SAJÁTOS NEMZETKÖZI FELADATOK AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁBAN MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

SAJÁTOS NEMZETKÖZI FELADATOK AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁBAN MAGYAR KÖZTÁRSASÁG SAJÁTOS NEMZETKÖZI FELADATOK AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁBAN MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Tóth László Ma Európában a nemzetállami logika és a közös európai fellépés vitája feszül. A kérdések úgy hangzanak, hogy

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI MŰVELETI TANSZÉK

KATASZTRÓFAVÉDELMI MŰVELETI TANSZÉK TÉMAJEGYZÉK a Katasztrófavédelmi Intézet diplomamunkáinak, szakdolgozatainak és TDK dolgozatainak elkészítéséhez KATASZTRÓFAVÉDELMI MŰVELETI TANSZÉK 1. A polgári védelem kialakulása, szerepe a katasztrófavédelem

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A PTE TTK FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLÁJÁNAK DOKTORI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A PTE TTK Földtudományok Doktori Iskolája (a továbbiakban: FDI) a MAB 2000/10/III./1.4/6. határozatával ideiglenesen

Részletesebben

OLVASÓPARANCS I S M E R T E T E M MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÉNEK MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I T

OLVASÓPARANCS I S M E R T E T E M MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÉNEK MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I T OLVASÓPARANCS I S M E R T E T E M MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÉNEK ÉS MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I T KINEVEZÉSRŐL, KITÜNTETÉSEKRŐL, ÉS ELISMERÉSEKRŐL Tájékoztatásul bejelentem,

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre 1 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet PhD képzésre és egyéni

Részletesebben

3. A költségvetési szerv székhelye: 1101 Budapest X., Hungária krt. 9 11. Postacíme: 1581 Budapest, Pf. 15.

3. A költségvetési szerv székhelye: 1101 Budapest X., Hungária krt. 9 11. Postacíme: 1581 Budapest, Pf. 15. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem alapításáról szóló 14/2000. (HK 9.) HM határozat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2011. február 1-jétõl hatályos szövege Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes

Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes Tudományos szakmai vitájának témája: A szakterületek közötti hatékonyabb együttműködés kínálta lehetőségek a katasztrófa-egészségügyben Nyilvános előadásának témája: Szűrővizsgálatok

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2012. július Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK ALAPKÉPZÉS (BA/BSC) NAPPALI TAGOZAT...

Részletesebben

A KONFERENCIA PROGRAMJA november 27.

A KONFERENCIA PROGRAMJA november 27. A KONFERENCIA PROGRAMJA 2008. november 27. 08.30-09.00 Regisztráció 09.00-09.05 09.05-09.10 Megnyitó Dr. Ujj András ezredes a ZMNE mb. tudományos rektorhelyettese Köszöntő Dr. Nagy László nyá. mk. ezredes

Részletesebben

A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények tükrében

A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények tükrében ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények

Részletesebben