KATASZTRÓFAVÉDELMI MŰVELETI TANSZÉK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KATASZTRÓFAVÉDELMI MŰVELETI TANSZÉK"

Átírás

1 TÉMAJEGYZÉK a Katasztrófavédelmi Intézet diplomamunkáinak, szakdolgozatainak és TDK dolgozatainak elkészítéséhez KATASZTRÓFAVÉDELMI MŰVELETI TANSZÉK 1. A polgári védelem kialakulása, szerepe a katasztrófavédelem rendszerében. Az XY katasztrófavédelmi iroda bemutatása, feladatai az új kv.-i törvény tükrében 2. A természeti katasztrófák hatásai a veszélyes ipari létesítményekre. A földrengések elleni védekezés a Paksi Atomerőműben 3. A katonai repülők üzemeltetése közben előforduló rendkívüli események és a katonai légiközlekedési balesetek során végrehajtandó eljárások 4. A hejcei repülőgép baleset katasztrófavédelmi tapasztalatainak elemzése 5. A szupercellák és a tornádók kialakulása, hatásai. Tornádó jelenségek Magyarországon és a világon 6. Az ENSZ, az EU és a NATO követelményei és tevékenysége a veszélyhelyzetek és a katasztrófavédelem kezelésének összehangolásával ás támogatásában 7. A dunai (tiszai) Vízirendészet Katasztrófavédelem feladati az árvízi védekezés során 8. Az XY megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság feladatai szélsőséges időjárási helyzetekben 9. Az önkormányzatok szerepe a lakosság katasztrófavédelmi felkészítésében, XY város, község lakossági felkészítésének, riasztásának elemzése 10. Hazánk polgári légiközlekedésének katasztrófavédelmi helyzete, különös tekintettel a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre 11. Az influenza pandémia elleni védekezés magyarországi komplex rendszere 12. A közegészségügyi-, járványügyi feladatok természeti katasztrófák idején, különös tekintettel az árvízi védekezésre 13. Az ENSZ területén belül nyújtott nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás, a HUNOR és HUSZÁR önkéntes mentő szervezetek helye és szerepe 14. A madárinfluenza vírus és az ellene való védekezés katasztrófavédelmi aspektusai. 15. Katasztrófavédelmi monitoring rendszerek működése a világban és Magyarországon. 16. Speciálisan kiképzett mentőkutyák alkalmazási lehetőségei katasztrófavédelmi műveletekben 17. Hazánk árvízi védekezésének jogi szabályozottsága, a végrehajtásban résztvevő szervek feladatai és együttműködési területei. 18. A lakosságfelkészítés európai uniós gyakorlata 19. Az MH katasztrófavédelmi feladatainak védelmi tervezésben elfoglalt helye, a végrehajtására fordított erőforrások, és azok felhasználásának hatékonysága. 20. A közbiztonság fenntartásának lehetséges módszerei, követelményei, a végrehajtás formái és alapvető területei katasztrófák esetén, különös tekintettel a közlekedési feladatokra 21. A polgári védelem helye, szerepe a fontosabb nemzetközi szervezetek (NATO, ENSZ, EU) feladatrendszerében, a megvalósítás gyakorlata 22. XY város, község. külső védelmi tervéhez kapcsolódó kríziskommunikáció megvalósítása és tapasztalatai a védelmi gyakorlatok tükrében. 23. A felderítés célja, feladata, területei a kárelhárítási és kárfelszámolási munkák megszervezésének és hatékony végrehajtásának szemszögéből.

2 2 24. A Magyar Honvédség nukleáris balesetelhárítási feladatai, jogi kötelezettségei, a végrehajtás tervei és szervezetei 25. A Paksi Atomerőmű által közvetlenül veszélyeztetett lakosság kitelepítési, kimenekítési feladatai, azok jogi szabályozottsága, a végrehajtás helyzete Tolna megyében 26. A Paksi Atomerőmű által érintett területen élő állampolgárok együttműködési készségének helyzete a veszélyhelyzetre történő felkészítés és a védekezés szervezése során 27. Pszichoterápiás módszerek a katasztrófák során kialakult késői pszichés jelenségek kezelésére 28. A Vöröskereszt és Vörös félhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének szerepvállalása a katasztrófavédelem területén, különös tekintettel a lakosság pszicho-szociális támogatására 29. A kríziskommunikáció helye és szerepe a válságkezelés folyamatában. A krízishelyzetben folytatott kommunikáció eredményességét befolyásoló tényezők. 30. A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer felépítése, annak elemei, jogszabályi alapjai, működésének és irányításának bemutatása egy katonai szervezet katasztrófavédelmi egységein keresztül 31. A katasztrófa-elhárításban résztvevő szervek együttműködésének területei - különös figyelemmel a rendőrség feladataira 32..A polgárőrség lehetséges szerepe a katasztrófák megelőzésében, alkalmazásának lehetősége a katasztrófa-elhárítási feladatok végrehajtása során 33. Az életvédelmi létesítmények rendeltetése, csoportosítása, üzemeltetésének és fenntartásának jogszabályi háttere, gyakorlati tapasztalatai 34..A hazánk életvédelmi létesítményekkel való ellátottságának elemzése, a kialakult helyzet okainak feltárása, a fejlesztés lehetséges iránya és formái 35. A kettős rendeltetésű életvédelmi létesítmények célja, műszaki megvalósításának követelményei, a fejlesztés lehetőségei a nemzetközi gyakorlat tükrében 36. A védelmi bizottságok feladatai, hatás-és jogkörei a katasztrófa-elhárítási feladatok végrehajtása során 37. A helyi védelmi bizottságok szervezeti kialakítása, feladatai, együttműködési formái más szervezetekkel az árvízi védekezés, a vegyi katasztrófa és a nukleáris baleset során 38. Az ár- és belvizek fajtái, kialakulásuk okai, az általuk előidézett veszélyhelyzet jellemzése, az ellenük való védekezés elvei és módszerei 39. A hazai árvízi védekezés szervezeti kialakítása, irányítási rendszere, a védekezésben résztvevő szervezetek feladatai, a végrehajtás jogszabályi háttere, az együttműködési kérdései, a polgári védelem lehetséges szerepe a védekezés során 40. A polgári védelemi szervezetek képességei és alkalmazási lehetőségei egy nukleáris baleset mentési és kárfelszámolási feladatainak végrehajtása során 41. A katasztrófavédelem híradó- és informatikai rendszere, kialakítása, a térinformatika alkalmazásának lehetősége a katasztrófa-elhárítási feladatok végrehajtása során 42. A nemzetközi gyakorlatban alkalmazott és elfogadott lakosságfelkészítési elvek és módszerek, ezek hazai alkalmazásának lehetőségei 43. A lakosság veszélyekkel szembeni felkészültsége mérésének elvei, módszerei, a gyakorlatban történő megvalósítás lehetséges formái 44. A polgári védelmi szervezetek anyagi, technikai ellátottságának helyzete, alkalmazásuk gyakorlati tapasztalatai

3 3 45. A katasztrófa-elhárítási feladatok végrehajtásában résztvevő polgári védelmi szervezetek logisztikai biztosításának feladatai a katasztrófa típusok függvényében 46. A kitelepítés, a kimenekítés és a befogadás logisztikai feladatai, a végrehajtás elvei és módszerei 47. Az elmúlt évek hazai országos szintű katasztrófavédelmi gyakorlatai, azok tervezésének, szervezésének folyamata, a végrehajtás tanulságai 48. Az elmúlt évek nemzetközi katasztrófavédelmi gyakorlatai, azok tervezésének, szervezésének folyamata, a végrehajtás tanulságai 49. A katasztrófavédelmi ismeretek megjelenése a hazai és külföldi oktatási intézmények oktatási programjaiban, azok oktatásának keretei, tematikája, módszerei 50. A katasztrófákat követő helyreállítás feladatainak megvalósulása XY megyében, azok rövid és hosszú távú hatásai az adott települések életére 51. Információbiztonsági fenyegetettség és a védelem kérdései a katasztrófavédelem rendszerében 52. Kárfelelősségi vizsgálatok elemzése különös tekintettel a kármegtérülésre 53. Beavatkozás során a hivatásos állomány által okozott károk vizsgálata 54. Szolgálati gépjárművekkel okozott sajáthibás balesetek vizsgálata, kármegtérülése 55. Esélyegyenlőség biztosításának kérdései a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél 56. Hazai mentőcsapatok beintegrálódása a nemzetközi katasztrófavédelmi tevékenységbe 57. Árvizek elleni védekezés fejlődése a nemzetközi szerződések tükrében 58. Veszélyes anyagok nemzetközi szállítására vonatkozó nemzetközi szabályozás fejlődése 59. Polgári védelmi tevékenység szabályozása az Európai Unióban. 60. Árvízi védekezés rendszere Magyarországon 61. Belvizek elleni védekezés lehetséges módjai, a kárenyhítés lehetőségei 62. Rendvédelmi szervek katasztrófavédelmi feladatai 63. Katasztrófavédelem lakosságfelkészítési feladatai 64. Rendvédelmi szervek katasztrófavédelmi feladatai 65. Katasztrófavédelem lakosságfelkészítési feladatai 66. Önkéntes mentőszervezetek specifikumai 67. A terrorista robbantások katasztrófavédelmi feladatai 68. Árvízszint csökkentő beruházások bemutatása, különös tekintettel a Szamos - Kraszna közi tározóra 69. A Szövetségi Katasztrófavédelmi Ügynökség (FEMA) bemutatása, és ennek összehasonlítása a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tevékenységével 70. Országgyűlési Őrség helye, szerepe,feladata, különös tekintettel a katasztrófavédelmi feladatokra 71. A kríziskommunikáció jelentősége a Katasztrófavédelemben 72. Központi hivatásos mentőszervezet bevetése szélsőséges időjárás esetén 73. A helyreállítás, újjáépítés feladatai, rendszere, nemzetközi gyakorlata 74. A katasztrófavédelem szerepe a terrorizmus elleni harcban 75. Természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási feladatai, a katasztrófavédelmi szervek irányítási, lakosságvédelmi feladatai, a lehetséges támogatás igénylésének folyamata, szabályai 76. Katasztrófavédelem és más rendvédelmi szervek együttműködése, valamint a Magyar Honvédség feladatai katasztrófaveszély idején 77. Létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmével kapcsolatos feladatellátás eljárási és módszertani értékelése a Fővárosi Vízművek Zrt. nél

4 4 78. A katasztrófavédelem feladata a földrengések utáni kárelhárításban 79. A Katasztrófavédelmi rendszeresítési eljárás fejlődése 80. A lakosság katasztrófavédelmi felkészítésének rendszere, különös tekintettel az önkormányzati vezetők felkészítésére 81. Gyors lefolyású folyók elleni árvízi védekezés lehetőségei, tapasztalatai 82. Katasztrófavédelmi műveletek elemzésének specifikumai 83. Természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási feladatai, a katasztrófavédelmi szervek irányítási, lakosságvédelmi feladatai, a lehetséges támogatás igénylésének folyamata, szabályai 84. A tengerszint alatti országok árvízi védekezésének tapasztalatai, adaptációjának lehetőségei 85. A mentőkutyák kiképzése, lehetséges alkalmazásuk a katasztrófavédelemben 86. A mentőkutyák alkalmazása a katasztrófavédelemben, különös tekintettel a tűzfészek kereső kutyákra 87. A lakosságfelkészítés nemzetközi aspektusai 88. A Föld és Magyarország földrengés veszélyeztetettsége. Globális lemeztektonika. Földrengések mérése, következmények felszámolása 89. A katasztrófák felszámolásakor alkalmazható polgári védelmi szervezetek, feladatai 90. Katasztrófavédelem magyarországi szervezési és irányítási rendszere 91. A katasztrófavédelem helye és szerepe az ország biztonsági, védelmi rendszerében 92. A Katasztrófavédelem kialakulása, története 93. A katasztrófavédelem sajtó-kommunikáció feladatának rendje 94. Magyarországi biztosító társaságok szerepe a katasztrófák következményeinek felszámolásában 95. A vörösiszap katasztrófa veszélyhelyzeti kommunikációjának tapasztalatai, különös tekintettel a vezeték nélküli távközlési rendszerekre 96. A készenléti rendőrség feladatai árvízi védekezés során, a 2013-as Dunai árvízi védekezés rendőri feladatainak összefoglalása. 97. A parancsnoki munka jelentősége a katasztrófavédelem szervezetén belül. 98. A parancsnoki munka sajátosságai katasztrófaveszély esetén. 99. A parancsnoki munka sajátosságai veszélyhelyzet esetén Önkéntes mentőszervezetek megalakításának sajátosságai egy járás esetében. 101.Egy megyei önkéntes polgári védelmi szervezet felkészítésének speciális feladatai Az EU polgári védelmi mechanizmusának sajátos feladatai Az önkéntesek helye, szerepe a katasztrófavédelem tájékoztatási rendszerében A Magyar Vöröskereszt feladatai a katasztrófavédelemi beavatkozások során A karitatív szervezetek feladatai a katasztrófavédelmi beavatkozások, és a helyreállítási folyamatokban Globális klímaváltozás környezetbiztonsági kérdései 107. A klímaváltozás hatásai, következményei, és az alkalmazkodás lehetőségei 108. Környezeti katasztrófák felszámolásának elméleti és gyakorlati teendői a katasztrófavédelem szemszögéből 109. Globális éghajlatváltozás hatása a kritikus infrastruktúrákra, a védekezés lehetőségeinek vizsgálata 110. A klímaváltozás, mint kihívás megjelenése a polgári védelem feladatrendszerben 111. A hazai időjárás szélsőségességének vizsgálata és jellemzőinek bemutatása, a károk mérséklésének lehetőségei

5 A 2013-as év téli időjárásának lakosságvédelmi szempontú kiértékelése 113. A hazai katasztrófavédelem teendői hőséghullámok idején 114. A hazai természeti katasztrófák előrejelezhetőségének vizsgálata Magyarországon 115. Az egyházak lehetséges helye és szerepe a katasztrófavédelmi rendszerben 116. Kitelepítés, kimenekítés, befogadás, visszatelepítés általános és speciális feladatai Magyarországon 117. Katasztrófapszichológia jelentősége a katasztrófavédelemben 118. A rendkívüli időjárás okozta kárterületek jellemzői, a krízisintervenciós támogatás jelentősége 119. A lakosság veszélyhelyzeti felkészítésének komplexitása, módszerei 120. A környezettudatosságra nevelés bevezetésének elméleti és módszertani kérdései 121. A lakosság és az anyagi javak védelmének újszerű értékelése és feladatai 122. Magyarország biztonságát veszélyeztető újfajta kihívások és kockázati tényezők bemutatása, Magyarország katasztrófa-veszélyeztetettsége 123. Magyarország földtani veszélyeztetettségének elemzése IPARBIZTONSÁGI TANSZÉK 1. A nemzetközi és/vagy hazai katasztrófavédelmi célú kockázatbecslés, veszélyhelyzet elemzés, prognóziskészítés, nóvumkutatás szabályozásának, illetve eljárás és eszközrendszerének elemzése 2. A természeti és civilizációs veszélyforrások azonosítása, bekövetkezési gyakoriságuk és súlyosságuk értelmezése. 3. Természeti és/vagy civilizációs katasztrófák országhatáron túli következményeinek és hatásainak azonosítása és értékelése 4. Megtörtént külföldi és hazai ipari katasztrófa és baleseti események bemutatása és értékelése az események emberre és környezeti elemekre gyakorolt hatásainak tükrében 5. Az ipari balesetek kialakulását megelőző és a következmények csökkentését szolgáló szervezési, vezetési és műszaki intézkedések rendszerezése, illetve az intézkedések alkalmazási módszertanának. 6. A hazai természeti katasztrófák által okozott lehetséges ipari balesetek és környezetkárosítás azonosítása, lehetséges következmények súlyosságának értékelése. 7. Vegyipari tipikus veszélyes ipari tevékenységek, üzemek, létesítmények, technológia és berendezéseik bemutatása, lehetséges baleseti eseménysorok, következményei és hatásaik értékelése. 8. Gyógyszeripari tipikus veszélyes ipari tevékenységek, üzemek, létesítmények, technológia és berendezéseik bemutatása, lehetséges baleseti eseménysorok, következményei és hatásaik értékelése. 9. Kőolajipari tipikus veszélyes ipari tevékenységek, üzemek, létesítmények, technológia és berendezéseik bemutatása, lehetséges baleseti eseménysorok, következményei és hatásaik értékelése. 10. Gázipari tipikus veszélyes ipari tevékenységek, üzemek, létesítmények, technológia és berendezéseik bemutatása, lehetséges baleseti eseménysorok, következményei és hatásaik értékelése. 11. Földalatti gáztároló üzemek, létesítmények, technológia és berendezéseik bemutatása, lehetséges baleseti eseménysorok, következményei és hatásaik értékelése.

6 6 12. PB gáz tárolási és szállítási veszélyes létesítmények, technológia és berendezéseik bemutatása, lehetséges baleseti eseménysorok, következményei és hatásaik értékelése. 13. Csővezetékes szállítási veszélyes létesítmények, technológia és berendezéseik bemutatása, lehetséges baleseti eseménysorok, következményei és hatásaik értékelése. 14. Vasúti szállítási veszélyes létesítmények, technológia és berendezéseik bemutatása, lehetséges baleseti eseménysorok, következményei és hatásaik értékelése. 15. Robbanóanyagok és pirotechnikai termékek gyártásának, tárolásának, felhasználásának és szállításának veszélyei, lehetséges baleseti eseménysorok, következményei és hatásaik értékelése. 16. Növényvédő- és rovarirtó szerek gyártásának, tárolásának, felhasználásának és szállításának létesítményei, eszközei, veszélyei, lehetséges baleseti eseménysorok, következményei és hatásaik értékelése. 17. Veszélyes hulladékok tárolásának, szállításának és ártalmatlanításának létesítményei, eszközei, veszélyei, lehetséges baleseti eseménysorok, következményei és hatásaik értékelése. 18. Energiatermelés veszélyes létesítményei (erőművek, fűtőművek), veszélyei, lehetséges baleseti eseménysorok, következményei és hatásaik értékelése. 19. Egyes küszöbérték alatti veszélyes ipari üzemek, veszélyes ipari tevékenységek, létesítmények, technológia és berendezéseik bemutatása, lehetséges baleseti eseménysorok, következményei és hatásaik értékelése (élelmiszeripari üzemek, vízművek, stb.). 20. Geotechnikai veszélyeztetettség és káresetek iparbiztonsági értékelése és tanulságai. 21. Veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos iparbiztonsági tevékenység értékelése, különös tekintettel a katasztrófavédelmi feladat- és hatáskörök ellátására. 22. Veszélyes ipari üzemek és szállítmányok biztonságát befolyásoló megelőzési, tervezési és szervezési, balesetelhárítási jogintézmények, üzemeltetői és hatósági intézkedések rendszerezése 23. Veszélyes ipari üzemek és szállítmányok biztonságos üzemeltetésével foglalkozó nemzetközi és hazai intézmények, jogi szabályozás, üzemeltetői szervezetek, illetve azok jogintézményi, szabályozási és eszközrendszerének bemutatása és értékelése. 24. Kötelező és önkéntesen vállalt üzembiztonsági, munkabiztonsági és környezetirányítási rendszerek és szabványok (ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001:2007, biztonsági irányítási rendszer, KIR. MEBIR, üzemi szakterületi biztonsági szabályzatok stb.) egy konkrét üzemi példán keresztüli iparbiztonsági szempontú értékelése. 25. Raktártüzeknél keletkező mérgező anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti eseménysorok következményeinek és hatásainak üzemeltetői és hatósági szempontú értékelése. 26. Magyarország katasztrófa-veszélyeztetettségének iparbiztonsági szempontú értékelése. 27. Iparbiztonsági célú képzést folytató európai felsőoktatási intézmények, képzési rendszerük bemutatása és értékelése. 28. Kiválasztott európai (régió) állam iparbiztonsági feladatokat ellátó szervezet, jog- és intézményrendszerének értékelése. 29. Veszélyes anyagok és üzemek iparbiztonságú szempontú azonosítási eljárásának alkalmazása a hazai jog- és intézményrendszerben a Seveso III. Irányelv bevezetését követően. 30. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos tipikus baleseti eseménysorok emberi egészséget károsító következményeinek és hatásainak konkrét esettanulmányon keresztüli bemutatása.

7 7 31. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos tipikus baleseti eseménysorok környezeti elemeket károsító következményeinek és hatásainak konkrét esettanulmányokon keresztüli bemutatása. 32. Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek külső és belső dominóhatásának értékelésére szolgáló eljárások és módszerek értékelése. 33. Veszélyes anyaggal foglalkozó üzemek egyéni és társadalmi kockázata megállapítására szolgáló eljárás konkrét esettanulmányokon keresztüli értékelése. 34. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés területén alkalmazott településrendezési szabályozás gyakorlati megvalósulásának értékelése, különös tekintettel a veszélyességi övezet kijelölésére és a fejlesztésekkel kapcsolatos döntéshozatalra. 35. Külső védelmi tervezést érintő szabályozás gyakorlati megvalósulásának konkrét esettanulmányokon keresztüli értékelése, különös tekintettel a veszélyeztetett terület meghatározására. 36. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek és üzemzavarok bejelentési, tájékoztatási és kivizsgálási szabályozása gyakorlati megvalósulásának konkrét esettanulmányokon keresztüli értékelése. 37. Veszélyes tevékenységekkel kapcsolatos környezetvédelemi, műszaki biztonsági, nukleáris biztonsági, sugárvédelmi, munkavédelemi, környezet-egészségügyi, bányászati, közlekedési, energetikai jogi szabályozás rendszere, üzemeltetői feladatok, hatósági hatáskörök és feladatok végrehajtása. 38. A katasztrófavédelem veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekkel kapcsolatos felügyeleti ellenőrzési tevékenységének értékelése, különös tekintettel a supervisori ellenőrzésekre. 39. Létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmével kapcsolatos szektor-specifikus üzemeltetői, ágazati és katasztrófavédelmi hatósági feladatellátás eljárási és módszertani értékelése. (a szektorok az Lrtv. melléklete alapján választhatóak, vagy a következő felsorolásból) a. Közlekedési rendszerek és infrastruktúra védelme. Közlekedéspolitika, közlekedés-stratégia és koncepció. Közúti, vasúti, légi és vízi közlekedés. Tömegközlekedés, személy és teherforgalom. Közlekedés biztonság. b. Energetika politika, energiastratégia és infrastruktúra. Ellátásbiztonság. Erőművek. Stratégiai készletek. Hazánk villamos energia rendszere és védelme. c. Vízi közművek és hidrológiai létesítmények. Vidékfejlesztési stratégia, vízügyi szabályozás. Vízbázisok, kutak. Felszíni, felszín alatti vizek és azok védelme. Vízkárelhárítás és logisztikai háttere. Ivóvíz és ipari vízellátás. Szennyvíztisztítás. d. Egészségügyi infrastruktúra védelme. Alapellátás, kórházi ellátás. Veszélyhelyzeti egészségügyi ellátás. Kórházak és azok műszaki biztonsága. Mentés. Laboratóriumok. Gyógyszergyártás, gyógyszer ellátás. Biztonsági tartalékok (vér, gyógyszer). Egészségügyi intézmények védelmi rendszere. e. Élelmiszer előállítás és ellátás biztonsága. Élelmiszer védelem. Élelmiszeripari technológiák. Élelmiszer ellátás. Élelmiszer biztonság. Élelmiszer higiénia. Rendkívüli jogrend időszaki élelmiszer ellátás. f. Infokommunikációs (informatikai és távközlési) infrastruktúra elemzése és védelme. Rendszerek és hálózatok. Vezetékes és mobil távközlés. Műholdas rendszerek. Központok és bázisállomások. g. Pénzügyi intézményrendszer (fizikai, technikai és informatikai) védelme.

8 8 h. Védelmi rendszerek. Hálózatbiztonság. Információs biztonság. Kiberbűnözés és terrorizmus. Kibervédelem, terrorizmus elleni védelem. i. Kormányzati (közigazgatási és igazságszolgáltatási) szektor védelme. 40. A veszélyes áru vasúti szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági feladatok végrehajtási tapasztalatainak értékelése. 41. A veszélyes áru vasúti szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági feladatok végrehajtási tapasztalatainak értékelése, különös tekintettel a telephelyi ellenőrzésekre. 42. A veszélyes áru vízi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági feladatok végrehajtási tapasztalatainak értékelése. 43. A veszélyes áru közúti szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági feladatok végrehajtási tapasztalatainak értékelése. 44. A veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos lehetséges katasztrófavédelmi hatósági feladatok teljesítése. 45. A nemzetközi és hazai veszély-elhárítási tervezés jogi szabályozás hazai jogalkalmazási és végrehajtási gyakorlatban történő érvényesülése a veszélyes áru szállítás üzemi létesítményeiben 46. A veszélyes áruk raktár-specifikus osztályozása, a raktározás problematikája, illetve a raktárak üzemeltetése 47. Veszélyes anyagok, veszélyes áruk telephelyi tárolásával kapcsolatos katasztrófavédelmi szabályozás eljárási- és eszközrendszerének fejlesztése. 48. Jelentősebb hazai és nemzetközi veszélyes anyag jelenlétében bekövetkezett vasúti balesetek okainak és körülményeinek értékelése, a belesetek elhárítására kidolgozott eljárás és módszertan tükrében 49. Közbiztonsági tervezés és a tervek hatósági ellenőrzési tapasztalatainak értékelése. 50. Szállítási balesetekkel kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzési feladatellátás tapasztalatainak esettanulmányokon keresztüli értékelése. 51. Kockázatkezelés, veszély-elhárítási tervezés és a tervek alkalmazásának sajátosságai a veszélyes áru szállítmányok vonatkozásában. 52. Ipari és közlekedési veszélyhelyzetek felszámolása, az üzemi és települési tervezés, a tervek felülvizsgálata és alkalmazása. 53. Veszélyes anyagok jelenlétében bekövetkező ipari és közlekedési balesetek elhárítási eljárásának és módszereinek konkrét esettanulmányokon keresztüli értékelése. 54. A veszélyes anyagok jelenlétben bekövetkező balesetek beavatkozásának személyi tárgyi feltételei, a környezet és a lakosságvédelem lehetőségei. 55. A veszélyes anyagok balesetet követő azonosításának eljárás, eszközrendszer és módszertana, különös tekintettel a katasztrófavédelmi mobil labor tevékenységére. 56. Veszélyes anyag jelenlétében bekövetkező balesetet követő mentesítés feladatai és technikai eszközrendszere, speciális eseteinek végrehajtására vonatkozó biztonsági szabályok. 57. A veszélyes anyaggal kapcsolatos balesetek felszámolását követő káreseti hatósági helyszíni szemle egységes eljárási rendszerének és módszertanának kidolgozása, javaslattétel a hozzá szükséges eszközpark és dokumentáció kialakítására.

9 9 TŰZVÉDELMI ÉS MENTÉSIRÁNYÍTÁSI TANSZÉK 1. A katasztrófavédelmi műveletirányító képesség vizsgálata, javításának lehetőségei 2. Talajszint alatti építmények, helyiségek tűzoltásának taktikája, a beavatkozás hatékonyságának fejlesztési lehetőségei 3. A közművek, közműalagutak tűzoltásának taktikája, a beavatkozás hatékonyságának fejlesztési lehetőségei 4. Középmagas és magas épületek tűzoltásának taktikája, a beavatkozás hatékonyságának fejlesztési lehetőségei 5. Csarnok jellegű építmények tűzoltás taktikája, a beavatkozás hatékonyságának fejlesztési lehetőségei 6. Büntetés-végrehajtási intézetek tűzoltás taktikája, a több szempontú biztonság figyelembe vételével 7. A villamos hálózatok, feszültség alatti berendezések tűzoltás taktikája, a biztonságos beavatkozás feltételei 8. Különböző kategóriájú közúti járművek tűzoltásának összehasonlító vizsgálata 9. A hibrid járműveknél történő tűzoltás és mentés taktikája, a beavatkozás biztonságára veszélyt jelentő tényezők vizsgálata 10. A gázüzemű járműveknél történő tűzoltás és mentés taktikája, a beavatkozás biztonságára veszélyt jelentő tényezők vizsgálata 11. A vasúti közlekedés járműveinek tűzoltás taktikája, a beavatkozást befolyásoló tényezők 12. A metróban keletkezett tüzek oltásának taktikája, a kéményhatás és a Coanda effektus magyarázata 13. A vízi közlekedés tüzeinek oltás taktikája 14. A légi katasztrófáknál történő tűzoltói beavatkozások vizsgálata repülőtéren és repülőtéren kívül 15. Éghető folyadékot és gázt szállító járművek tüzeinél történő tűzoltói beavatkozások vizsgálata, a BLEVE jelenség magyarázata 16. A gáztartályok tüzeinek oltása, valamint szabadba került cseppfolyós gázok (tócsa tűz) kezelése 17. A gázpalackok tüzeinél történő beavatkozás tűzoltó taktikai vizsgálata, a palack robbanásának fizikai kémiai háttere 18. A tűzoltói beavatkozások vizsgálata gázvezetékek tüzeinél és sérüléseinél 19. Éghető folyadékot tároló tartályok és felfogó tereik tűzoltásának taktikája, a beavatkozásra veszélyt jelentő tényezők 20. Olaj- és gázkutak tüzeinek oltása különböző módszerekkel 21. Nagy kiterjedésű erdőtüzek oltásának taktikája, a logisztikai nehézségek vizsgálata 22. A tűzoltás taktikája különböző veszélyes anyagok jelenlétében 23. Sugárveszélyes területeken keletkezett tüzek oltásának taktikája, a biztonság vizsgálata 24. Öngyulladásra hajlamos anyagok vizsgálata, a hatékony tűzoltói beavatkozások feltételei 25. Tűzoltói beavatkozások vizsgálata forró vagy égő fémek esetén, a hatékony beavatkozás feltételei 26. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság feladatának, tevékenysége módszereinek továbbfejlesztése 27. A tűzvizsgálati helyszíni szemle módszertanának kidolgozása, a hozzá szükséges eszközpark és dokumentáció kialakítása 28. A szénmonoxid mérgezések elleni védekezés korszerű lehetőségei

10 A tűzoltó készülékek a követelmények tükrében 30. A beépített oltóberendezések vizsgálata a tervezéstől a működőképesség fenntartásáig 31. A beépített tűzjelző rendszerek a tűzvédelmi követelmények tükrében 32. A hő- és füstelvezető rendszerek üzemvitelének elemzése 33. A középmagas-, magas épületek megelőző tűzvédelme 34. Közösségi épületek tűzvédelmi követelményeinek vizsgálata 35. A tűzszakaszolás műszaki megoldásának lehetőségei 36. Homlokzati tűzterjedési határérték homlokzati tűzterjedés vizsgálata 37. A tűz és robbanásveszélyes terek tűzvédelmének elemzése 38. A villamos berendezések tűzvédelmének elemzése 39. A korszerű villámvédelem vizsgálata 40. Az építmények tűzbiztonságának alapvető követelményei 41. A menekülési útvonalak tűzvédelme, újszerű megoldások, optimalizálás 42. A mozgásukban és cselekvőképességükben korlátozott személyek elhelyezésére szolgáló épületek tűzvédelme 43. A munkavédelem szerepének vizsgálata a tűzoltói beavatkozások során 44. A katasztrófavédelmi szervek komplex munkavédelmi tevékenységének vizsgálata 45. Tűzoltó szakfelszerelések hagyományos és újszerű alkalmazási lehetőségei 46. A rendszeresített gépjárműfecskendők alkalmazásának lehetőségei és korlátai 47. A rendszeresített különleges tűzoltójárművek alkalmazásának lehetőségei és korlátai 48. Építménykároknál történő tűzoltói beavatkozások vizsgálata 49. Közművekkel összefüggésben történő tűzoltói beavatkozások vizsgálata, a speciális körülményeinek és az új lehetőségek feltárása a hatékonyabb beavatkozás érdekében 50. A különféle természeti csapások és a beavatkozási feladatok a katasztrófavédelem különböző szervezetei részéről 51. A tűzoltó-technikai eszközök ellátási-, és új karbantartási rendjének elemzése, továbbfejlesztése 52. A tűzoltó-technikai eszközök helyi javításainak, szemléinek szerepe az üzemképesség biztosításában 53. A tűzvédelemben önkéntesen résztvevők eszközparkjának fejlesztési lehetőségei A BM OKF által javasolt, elvárt témakörök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, végzős hallgatóinak szakdolgozat és diplomamunkái tárgyára 1. Prognózisok készítése a várható katasztrófa fenyegetettségekre, beválás vizsgálat a bekövetkezett események alapján, 2. Átbocsátó kapacitás vizsgálata, optimalizálás számítása, a megelőzési, védekezési tevékenységet fejlesztő módszerek, 3. A katasztrófavédelmi műveletirányító képesség javítása, 4. A kéményseprő ipari tevékenység fejlesztése a lakosság védelme érdekében, 5. A CO mérgezések fenyegetése elleni védekezés lehetőségei, 6. A káreseti helyszíni szemle egységes módszertanának kidolgozása, a hozzá szükséges eszközpark és dokumentáció kialakítása, 7. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság feladatának, tevékenysége módszereinek továbbfejlesztése, 8. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat korszerűsítése lehetőségei,

11 11 9. A tűzoltótechnikai eszközök ellátási,- és új karbantartási rendjének elemzése, továbbfejlesztése, 10. A technikai eszközök helyi javításainak, szemléinek szerepe az üzemképesség biztosításában, 11. A katasztrófa, tűz-, és polgári védelemben önkéntesen résztvevők eszközparkjának fejlesztési lehetőségei, 12. A katasztrófavédelem supervísori feladatainak elemzése, továbbfejlesztése a hatósági, ellenőrzési feladatok során, 13. A katasztrófaveszély időszakában elvégzendő feladatok elemzése, 14. A kritikus infrastruktúra védelme szabályozási kérdései, elemzése, eredményei, továbbfejlesztése, 15. A létszám- és eszköz többszörözés módszerei, az eszközök bevonásának lehetősége a polgári védelmi feladatok ellátása során, 16. A köteles polgári védelmi szervezetek arányának csökkentése, az önkéntes polgári védelmi szervezetek, személyek részvéte növelésének lehetőségei a katasztrófák elleni védekezésben, 17. A határmenti katasztrófavédelmi együttműködések fejlesztésének lehetőségei, 18. A tűzoltóságok részvétele a határmenti katasztrófavédelmi együttműködésben, 19. A katasztrófavédelem humán rendszerének fejlesztési lehetőségei, 20. A katasztrófavédelem személyi állománya teljesítményértékelési rendszerének fejlesztése.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 2. számú napirendi pontja Tájékoztató a katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 2015. 01-09 havi munkáról Előadó:

Részletesebben

A katasztrófavédelem és a települések környezetvédelmi kapcsolata PTE PMMIK - 2014.

A katasztrófavédelem és a települések környezetvédelmi kapcsolata PTE PMMIK - 2014. A katasztrófavédelem és a települések környezetvédelmi kapcsolata PTE PMMIK - 2014. Magyarország biztonsága Katasztrófavédelem Erős állam Hivatásos katasztrófavédelem Állampolgárok részvétele Lakosság

Részletesebben

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, a 81. a),

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRI VÉDELMI ESKÜTÉTELI ÉS CSAPATZÁSZLÓ ADOMÁNYOZÁSI ÜNNEPSÉG Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye

ORSZÁGOS POLGÁRI VÉDELMI ESKÜTÉTELI ÉS CSAPATZÁSZLÓ ADOMÁNYOZÁSI ÜNNEPSÉG Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye ORSZÁGOS POLGÁRI VÉDELMI ESKÜTÉTELI ÉS CSAPATZÁSZLÓ ADOMÁNYOZÁSI ÜNNEPSÉG Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye A katasztrófavédelem nemzeti ügy A polgármester az illetékességi területén irányítja és szervezi a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. FEJEZET: A VEZETŐK FELELŐSSÉGI KÖRE, FELADATAIK, JOGAIK ÉS... KÖTELEZETTSÉGEIK... 7

TARTALOMJEGYZÉK II. FEJEZET: A VEZETŐK FELELŐSSÉGI KÖRE, FELADATAIK, JOGAIK ÉS... KÖTELEZETTSÉGEIK... 7 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. A Szervezeti és Működési szabályzat hatálya... 3 I.2. Az igazgatóság jogállása, megnevezése... 3 I.3. Az igazgatóság feladat- és hatásköre,

Részletesebben

1. Ismertesse a mentésben együttműködő szerveket, szervezeteket, azok lehetséges feladatait.

1. Ismertesse a mentésben együttműködő szerveket, szervezeteket, azok lehetséges feladatait. 1. Ismertesse a mentésben együttműködő szerveket, szervezeteket, azok lehetséges feladatait. A mentést végző szervek, szervezetek a reagáló képességet figyelembe véve lehetnek elsődleges és másodlagos

Részletesebben

A lakosságfelkészítés a katasztrófavédelmi szabályozási koncepció tükrében

A lakosságfelkészítés a katasztrófavédelmi szabályozási koncepció tükrében A lakosságfelkészítés a katasztrófavédelmi szabályozási koncepció tükrében Dr. Mógor Judit pv. őrnagy főosztályvezető, Lakosságvédelmi Főosztály Felkészülten a katasztrófákkal szemben Pécel, 2011. február

Részletesebben

2. A BM OKF Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) jelen utasításom mellékleteként közzéteszem.

2. A BM OKF Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) jelen utasításom mellékleteként közzéteszem. A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 1/2013. (IV. 24.) BM OKF utasítása a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról A lakosság biztonságának és

Részletesebben

APÁTI JÁRÁS ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. MÁJUS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA

APÁTI JÁRÁS ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. MÁJUS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA APÁTI JÁRÁS ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. MÁJUS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT 1 A JÁSZAPÁTI JÁRÁS ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 1) A JÁSZAPÁTI JÁRÁS ÖNKÉNTRES MENTŐCSOPORT

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság JEGYZET

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság JEGYZET Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság JEGYZET Közbiztonsági referensek felkészítéséhez Szombathely 2012 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Katasztrófavédelmi alapismertek... 7 1.1. A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

Magyarország katasztrófavédelme

Magyarország katasztrófavédelme Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodási és menedzsment nappali szak Tantárgy: civilbiztonság Magyarország katasztrófavédelme Készítette: Tanár: Szendrei Máté (DAI5MO) Dr.

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE 3. IKTATÓSZÁM:1-3/2014. MELLÉKLET: TÁRGY: Tájékoztató a Megyei Védelmi Bizottság és a megyei védelmi igazgatás rendszerének 2013. évben

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 42/2012. számú I N T É Z K E D É S E

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 42/2012. számú I N T É Z K E D É S E BM ORSZÁGOSKATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 42/2012. számú I N T É Z K E D É S E A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzoltás-taktikai Szakutasításáról

Részletesebben

Dr. Varga Imre Kertész László

Dr. Varga Imre Kertész László Dr. Varga Imre Kertész László A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ KATASZTRÓFAVÉDELMI TAKTIKAI MÓDSZER KIDOLGOZÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SEVESO BESOROLÁSÚ IPARI LÉTESÍTMÉNYEKRE Az Európai Bizottság

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2011. évi CXXVIII. törvény. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Hatály: 2016.I.1. - 2016.VI.30. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. oldal Jóváhagyom: Dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy BM OKF Főigazgató A GYŐ R-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK FEJEZET:

Részletesebben

A veszélyeztető hatások (saját település és környezete) és a veszély-elhárítási tervezés Készítette: Takács Gyula tű. szds. kirendeltség vezető

A veszélyeztető hatások (saját település és környezete) és a veszély-elhárítási tervezés Készítette: Takács Gyula tű. szds. kirendeltség vezető A veszélyeztető hatások (saját település és környezete) és a veszély-elhárítási tervezés Készítette: Takács Gyula tű. szds. kirendeltség vezető Készült: 2012. 01. 23. Közbiztonsági referensek felkészítésére

Részletesebben

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelmi igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig, különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre A katasztrófák elleni védelem mai tartalmának, szervezetének

Részletesebben

2011. évi. törvény. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi. törvény. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról A katasztrófavédelmi törvény tervezete Nyilvánosságra hozták a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvénytervezetet, amely az elmúlt időszak tapasztalatai alapján

Részletesebben

A KATONAI REPÜLŐTEREK BIZTONSÁGÁNAK RÉSZE A TŰZVÉDELEM

A KATONAI REPÜLŐTEREK BIZTONSÁGÁNAK RÉSZE A TŰZVÉDELEM A KATONAI REPÜLŐTEREK BIZTONSÁGÁNAK RÉSZE A TŰZVÉDELEM A repülőtér kezdetben a fel- és leszállópályát jelentette. Az első repülőeszközök valójában nem igényeltek repülőteret. Elég volt egy viszonylag nagyobb

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

A fenti szervezet-átalakítások eredményeként egy hatékonyan működő, takarékos intézményi struktúra jön létre.

A fenti szervezet-átalakítások eredményeként egy hatékonyan működő, takarékos intézményi struktúra jön létre. 2 Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet a 2006. évi LV. törvénnyel jött létre a Belügyminisztérium fejezet bázisán. A kormányzati szerkezetátalakítás jelentős változásokat eredményezett

Részletesebben

GOMBA KÖZSÉG VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE

GOMBA KÖZSÉG VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Szám: J ó v á h a g y o m!..., 2015. július...-n. HVB Elnök GOMBA KÖZSÉG VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE E g y e t é r t e k! Készítette! Monor, 2015. június -n. Gomba, 2015. június

Részletesebben

A SEVESO irányelvek érvényesülése a lakosságfelkészítésben

A SEVESO irányelvek érvényesülése a lakosságfelkészítésben A SEVESO irányelvek érvényesülése a lakosságfelkészítésben DR. VASS GYULA tű. ezredes, főosztályvezető IPARBIZTONSÁGI FŐOSZTÁLY FELKÉSZÜLTEN A KATASZTRÓFÁKKAL SZEMBEN - Szakmai konferencia - Pécel, 2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi munkájáról

ELŐTERJESZTÉS Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi munkájáról Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség ELŐTERJESZTÉS Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi munkájáról Szabó Norbert tűzoltó őrnagy

Részletesebben

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A ZMNE Katonai Műszaki Doktori Iskola tudományszakonként meghirdetett kutatási témái a 2009/2010-es tanévre: 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete

Részletesebben

BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség

BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség Megalakulás SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV A NEMZETI MINŐSÍTÉSHEZ alapvető szakmai követelmény a mentésbe bevonható hazai kutató feladatokat ellátó alegységhez - vízimentő tevékenység - 1. Vízimentő szervezet/alegység

Részletesebben

BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI TANSZÁK

BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI TANSZÁK Az alábbi témajegyzékek nem minden esetben címlistát jelölnek, hanem olyan témaköröket, amelyekhez kapcsolódóan kell a választott konzulens egyetértésével a szakdolgozat konkrét címét meghatározni! BEVÁNDORLÁSI

Részletesebben

Kossa tű. ezredes, országos iparbiztonsági főfelügyelő

Kossa tű. ezredes, országos iparbiztonsági főfelügyelő Az z Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség g megalakításáról BM OKF Tematikus módszertani vezetői értekezlet - 2012.01.23. Kossa György tű. ezredes, országos iparbiztonsági főfelügyelő -1- Mit tekintünk

Részletesebben

Tűzoltás műszaki mentés

Tűzoltás műszaki mentés Tűzoltás műszaki mentés Jackovics Péter Robbanás a londoni metróban EUR gyakorlaton a HUNOR Mentőszervezet 2016. március 1-6. között a Londoni Tűzoltóparancsnokság (LFB) a brit fővárosban nagyszabású veszélyhelyzet-kezelési

Részletesebben

REPÜLŐTÉRI TŰZOLTÓ SZERVEZETEK FELADATRENDSZERE

REPÜLŐTÉRI TŰZOLTÓ SZERVEZETEK FELADATRENDSZERE Dr. Csutorás Gábor REPÜLŐTÉRI TŰZOLTÓ SZERVEZETEK FELADATRENDSZERE A NATO csatlakozás után a szabványosítási egyezményeket figyelembe véve újrafogalmazásra kerültek a katonai repülőtéri tűzoltó alegységek

Részletesebben

Közlekedéssel összefüggő tűzoltósági feladatok és a fejlesztés lehetőségei

Közlekedéssel összefüggő tűzoltósági feladatok és a fejlesztés lehetőségei Bérczi László 1 Közlekedéssel összefüggő tűzoltósági feladatok és a fejlesztés lehetőségei Absztrakt Évek óta tartó tendencia, hogy a tűzoltói beavatkozások során a műszaki mentések száma meghaladja a

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? XXI. KERÜLET LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIÁK MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON. Célok és valóság. Podolák György

AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIÁK MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON. Célok és valóság. Podolák György AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIÁK MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON Célok és valóság Podolák György AZ ELŐADÁS CÉLJA ÉS TÁRGYA A jövő az energiahatékonyság növelésében, a megújuló energiaforrások

Részletesebben

ELÔSZÓ. Budapest, 2004. május 05. Tatár Attila tû. vezérôrnagy fôigazgató BM Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság

ELÔSZÓ. Budapest, 2004. május 05. Tatár Attila tû. vezérôrnagy fôigazgató BM Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság ELÔSZÓ A gazdaságban jelen lévô veszélyes anyagok tárolása, feldolgozása, felhasználása magában hordozza a súlyos ipari balesetek kialakulásának kockázatát. A közelmúlt tapasztalatai alapján a balesetek

Részletesebben

HÍRLEVÉL 40. HÉT. A katasztrófavédelem legfontosabb eseményei az elmúlt héten

HÍRLEVÉL 40. HÉT. A katasztrófavédelem legfontosabb eseményei az elmúlt héten Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. Tel: 469-4341, fax: 469-4313 www.katasztrofavedelem.hu, E-mail: okf.szovivo@katved.gov.hu HÍRLEVÉL 40. HÉT A

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 2. számú napirendi pontja Tájékoztató a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2008. évi tevékenységéről Előadó:

Részletesebben

Szándékos károkozás elleni védelem sajátosságai a súlyos balesetek elleni szabályozás területén

Szándékos károkozás elleni védelem sajátosságai a súlyos balesetek elleni szabályozás területén Szándékos károkozás elleni védelem sajátosságai a súlyos balesetek elleni szabályozás területén Dr. Kátai-Urbán Lajos; Dr. Lévai Zoltán; Dr. Vass Gyula Absztrakt: Magyarországon az új katasztrófavédelmi

Részletesebben

Paksi tervek: Üzemidő-hosszabbítás, célzott biztonsági felülvizsgálat, új blokkok. Volent Gábor biztonsági igazgató

Paksi tervek: Üzemidő-hosszabbítás, célzott biztonsági felülvizsgálat, új blokkok. Volent Gábor biztonsági igazgató Paksi tervek: Üzemidő-hosszabbítás, célzott biztonsági felülvizsgálat, új blokkok Volent Gábor biztonsági igazgató Balatonalmádi, 2012. március 22-23. 1 Tények a paksi atomerőműről. Korszerűsítések eredményeképpen

Részletesebben

A KMDI AKTÍV HALLGATÓI (2013/2014) III. évfolyam. Kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében

A KMDI AKTÍV HALLGATÓI (2013/2014) III. évfolyam. Kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében III. évfolyam 1. Bán Attila II/EK A műszaki-technikai fejlődés kihatása a tüzérség alkalmazására, különös tekintettel a lövegcsövek gyártástechnológiájára Dr. Turcsányi Károly 2. Berki Gábor III/N A számítógép-hálózati

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? ALGYŐ NAGYKÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

Képzések. A képzés megnevezése

Képzések. A képzés megnevezése 1. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez Képzések kódszáma an1 an2 A képzés megnevezése 1. célterület: Választható képzések Szakképesítést nem adó képzések Kölcsönös megfeleltetés és a Helyes

Részletesebben

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Az igazgatóság telefon és fax számai: Tel: (66) 549-470 Fax: (66) 441-628 E-mail cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu SZEPTEMBER

Részletesebben

1. táblázat A főhadnagyi általános előmeneteli tanfolyam tantárgyprogramja

1. táblázat A főhadnagyi általános előmeneteli tanfolyam tantárgyprogramja Tantárgy Tartalom Óraelosztás kontakt önképzés összesen Eligazítás 1 - - Konzultáció/Önképzés 12 81 93 A titokvédelem törvényi szabályozása, az állam- - 4 4 és szolgálati titok fogalma. Az irat fogalma,

Részletesebben

Katasztrófavédelem (polgári védelmi feladatok)

Katasztrófavédelem (polgári védelmi feladatok) Katasztrófavédelem (polgári védelmi feladatok) Szeifert Imre tű. főhadnagy polgári védelmi felügyelő -2012 - Mi is az a polgári védelem, katasztrófavédelem? 1917. Légi figyelő és riasztó szolgálat (Légoltalom)

Részletesebben

A katasztrófavédelem és a környezetvédelem kapcsolata

A katasztrófavédelem és a környezetvédelem kapcsolata -1- A katasztrófavédelem és a környezetvédelem kapcsolata DR. VASS GYULA tű. ezredes, főosztályvezető BM OKF Veszélyes Üzemek főosztály 2014. május 27. -2- ELŐADÁS TARTALMA I. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Seveso II. EU irányelvvel összefüggı jogszabályi változásokról, és azok végrehajtási tapasztalatairól

TÁJÉKOZTATÓ a Seveso II. EU irányelvvel összefüggı jogszabályi változásokról, és azok végrehajtási tapasztalatairól TÁJÉKOZTATÓ a Seveso II. EU irányelvvel összefüggı jogszabályi változásokról, és azok végrehajtási tapasztalatairól Dr. Vass Gyula tő. ezredes fıosztályvezetı Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság

Részletesebben

Név Beosztás Szakterület Aláírás Dátum Görgey Péter. Törzskari főmérnök TKF Görgey Péter sk. 2016. március 10. Palkó Integrált rendszer vezető

Név Beosztás Szakterület Aláírás Dátum Görgey Péter. Törzskari főmérnök TKF Görgey Péter sk. 2016. március 10. Palkó Integrált rendszer vezető Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrizte: Ellenőrizte: Név Beosztás Szakterület Aláírás Dátum Görgey Péter Törzskari főmérnök TKF Görgey Péter sk. 2016. március 10. Palkó Integrált rendszer István vezető IRV

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA. Pimper László

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA. Pimper László NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Pimper László A mobil tartálytűzoltás taktikáinak és alkalmazott technikai eszközeinek fejlesztése Doktori

Részletesebben

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. február 18-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. február 18-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. február 18-i ülése 2. számú napirendi pontja Tájékoztató a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2010. évi tevékenységéről Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes

Részletesebben

III. Társadalmi kihívások, összesen 35 888 m

III. Társadalmi kihívások, összesen 35 888 m III. Társadalmi kihívások, összesen 35 888 m Tématerületei: 1. Egészség, demográfiai változások és jólét A szilárd tudományos bizonyítékokon alapuló, hatékony egészségfejlesztés hozzájárul a betegségek

Részletesebben

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat újdonságai, tapasztalatai Dr. Zoltán Ferenc (PhD) tű. alezredes Számos hasznos információ: www.vedelem.hu www.katasztrofavedelem.hu A hatálya

Részletesebben

I. évfolyam, 1. szám 2016. március IDŐSZAKOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK A SEVESO III. IRÁNYELV TÜKRÉBEN

I. évfolyam, 1. szám 2016. március IDŐSZAKOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK A SEVESO III. IRÁNYELV TÜKRÉBEN I. évfolyam, 1. szám 2016. március Mesics Zoltán, Kovács Balázs IDŐSZAKOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK A SEVESO III. IRÁNYELV TÜKRÉBEN Absztrakt A jelen cikkükben a szerzők bemutatják a veszélyes üzemekhez kapcsolódó

Részletesebben

LEVEGÔ 3.: A toxikus vagy rákkeltő anyagokat kibocsátó légszennyező források feltárása, azokra vonatkozóan információs adatbázis létrehozása.

LEVEGÔ 3.: A toxikus vagy rákkeltő anyagokat kibocsátó légszennyező források feltárása, azokra vonatkozóan információs adatbázis létrehozása. 3.1. A környezetvédelmi program célkitűzései és feladatai a környezeti elemek védelme érdekében 3.1.1. LEVEGÔTISZTASÁG-VÉDELEM Célállapot: A jó levegőminőség fenntartása, a város környezeti levegőminőségének

Részletesebben

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Adatkezelési tájékoztató

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Adatkezelési tájékoztató BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Adatkezelési tájékoztató Adatkezelői információk Az adatkezelő megnevezése: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) Székhelye:

Részletesebben

Környezetmérnökök katasztrófavédelmi feladatai Dr. Földi, László Dr. Halász, László

Környezetmérnökök katasztrófavédelmi feladatai Dr. Földi, László Dr. Halász, László Környezetmérnökök katasztrófavédelmi feladatai Dr. Földi, László Dr. Halász, László Környezetmérnökök katasztrófavédelmi feladatai Dr. Földi, László Dr. Halász, László Fogalomtár A katasztrófa károsító

Részletesebben

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Hadászat- és Hadelmélet Tanszék 1. A hadikultúrák megjelenése a modern hadügyben 2. A hadikultúrák elméleti kérdései 3. A gerilla hadviselés elméletének

Részletesebben

ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG

ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG SEVESO III. EU Irányelv bevezetése Dr. Vass Gyula tű. t. ezredes Veszélyes Üzemek FőosztF osztály Vezetője BM OKF 2015. május m 28. Balatonalm almádi Az előadás tartalma: 1. Bevezetés 2. A Kat. törvény

Részletesebben

Iparbiztonsági Szakterület

Iparbiztonsági Szakterület Iparbiztonsági Szakterület Uniós és Nemzetközi jogszabályok Seveso II. irányelv ~ a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK Tanácsi Irányelv Seveso

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 6 KONTINENSEN TŐBB MINT 100 ORSZÁGBAN 600 EZER MUNKAVÁLLALÓ A VILÁG MÁSODIK LEGNAGYOBB MAGÁNVÁLLALATA ÜZLETI PROFILUNK

BEMUTATKOZUNK 6 KONTINENSEN TŐBB MINT 100 ORSZÁGBAN 600 EZER MUNKAVÁLLALÓ A VILÁG MÁSODIK LEGNAGYOBB MAGÁNVÁLLALATA ÜZLETI PROFILUNK BEMUTATKOZUNK A G4S a világ vezető biztonsági megoldásokat nyújtó szolgáltatója, amely azokra a szektorokra, folyamatokra és létesítményekre specializálódott, ahol a biztonsági és vagyonvédelmi fenyegetettség

Részletesebben

Tagok Báthy Sándor, Jároscsák Miklós, Kőszegvári Tibor, Kende György, Németh Ernő, Ungvár Gyula, Tóth Rudolf. MH Központi Nyomdájában, 300 példányban.

Tagok Báthy Sándor, Jároscsák Miklós, Kőszegvári Tibor, Kende György, Németh Ernő, Ungvár Gyula, Tóth Rudolf. MH Központi Nyomdájában, 300 példányban. Szerkesztő Bizottság Elnök Gáspár Tibor Tagok Adorjáni István, Anda Árpád, Bella András, Báthy Sándor, Csák Gábor, Hazuga Károly, Horváth János, Kasza Zoltán, Kulcsár István, Rádli Tibor, Svéd László,

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás. Regionális hulladékgazdálkodási rendszerek tervezése, létesítése, működtetése és fenntarthatósága

Hulladékgazdálkodás. Regionális hulladékgazdálkodási rendszerek tervezése, létesítése, működtetése és fenntarthatósága Hulladékgazdálkodás Regionális hulladékgazdálkodási rendszerek tervezése, létesítése, működtetése és fenntarthatósága 2015/2016. tanév I. félév Dr. Buruzs Adrienn egyetemi tanársegéd (buruzs@sze.hu) SZE

Részletesebben

Környezetvédelmi 2013.

Környezetvédelmi 2013. Környezetvédelmi NyilatkozaT 2013. Tartalomjegyzék 1. A telephely bemutatása 3 2. A szervezet bemutatása 4 Környezetvédelmi Nyilatkozat 2013. GEOSOL Kft. Székhely: H-3273 Halmajugra, külterület 07/130

Részletesebben

A térinformatika lehetőségei a veszélyes anyagok okozta súlyos ipari balesetek megelőzésében

A térinformatika lehetőségei a veszélyes anyagok okozta súlyos ipari balesetek megelőzésében A térinformatika lehetőségei a veszélyes anyagok okozta súlyos ipari balesetek megelőzésében Kovács Zoltán főiskolai docens Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Bevezetés Korunk egyik legdinamikusabban

Részletesebben

AZ ATOMENERGIA HAZAI ALKALMAZÁSÁNAK BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSOK KUTATÁSA

AZ ATOMENERGIA HAZAI ALKALMAZÁSÁNAK BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSOK KUTATÁSA Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Katonai Műszaki Doktori Iskola AZ ATOMENERGIA HAZAI ALKALMAZÁSÁNAK BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSOK KUTATÁSA Budapest, 2007. április ZRÍNYI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság TÁJÉKOZTATÓ A JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Szolnok, 2016. április 8. / Matuska Zoltán

Részletesebben

XI. Önkormányzati Minisztérium fejezet. 2008. évi költségvetésének. végrehajtása

XI. Önkormányzati Minisztérium fejezet. 2008. évi költségvetésének. végrehajtása A XI. Önkormányzati Minisztérium fejezet költségvetésének végrehajtása Budapest, 2009. június hó Az Önkormányzati Minisztérium fejezet webcíme: http://www.otm.gov.hu/ A Magyar Köztársaság költségvetéséről

Részletesebben

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA A II. világháborút követő évtizedek, a bipoláris világrendszer évtizedei amelyek során

Részletesebben

17. VEGYI BALESETELHÁRÍTÓ CSEREFELÉPÍTMÉNY ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK

17. VEGYI BALESETELHÁRÍTÓ CSEREFELÉPÍTMÉNY ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 17. VEGYI BALESETELHÁRÍTÓ CSEREFELÉPÍTMÉNY ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK 2004. A tanfolyam célja VEGYI BALESETELHÁRÍTÓ

Részletesebben

Beszámoló. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről

Beszámoló. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szent-Királyi László tűzoltó alezredes Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Cimer Zsolt A veszélyes anyagokat gyártó, felhasználó, tároló küszöbérték alatti üzemek tevékenységéből

Részletesebben

A kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében

A kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Bonnyai Tünde A kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében Doktori (PhD) Értekezés tervezet Témavezető:... Dr.

Részletesebben

A tűzoltóságok technikai fejlesztésének eredményei, és a további feladatok.

A tűzoltóságok technikai fejlesztésének eredményei, és a további feladatok. A tűzoltóságok technikai fejlesztésének eredményei, és a további feladatok. Összeállította: Kristóf István tü. ezredes főosztályvezető BM OKF Műszaki Főosztály A katasztrófák elleni védelem alapelvei közül

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 3., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 3., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 3., hétfõ Tartalomjegyzék 2011. évi CXXVIII. törvény A katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA II. JAVASLATTEVŐ FÁZIS Kecskemét 2013 Tartalom 1. A MEGYE JÖVŐKÉPE... 3 2. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK ALAPELVEI... 6 3. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltósági Felügyelőség. részére

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltósági Felügyelőség. részére MUNKAKÖRI LEÍRÁS a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltósági Felügyelőség részére 2 I. FEJEZET A felügyelőség alárendeltsége, alapvető feladata és szervezeti tagozódása 1. A Felügyelőség

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI ELŐADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

POLGÁRI VÉDELMI ELŐADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI POLGÁRI VÉDELMI ELŐADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Az MH CKELMK jogállása, rendeltetése és fő feladatai... 4.o.

TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Az MH CKELMK jogállása, rendeltetése és fő feladatai... 4.o. TARTALOMJEGYZÉK Értelmező rendelkezések... 4.o. I. Fejezet Az MH CKELMK jogállása, rendeltetése és fő feladatai... 4.o. 1. Általános rendelkezések... 4.o. 2. Az MH CKELMK jogállása... 7.o. 3. Az MH CKELMK

Részletesebben

A nemzeti minősítő gyakorlatok eddigi tapasztalatai

A nemzeti minősítő gyakorlatok eddigi tapasztalatai A nemzeti minősítő gyakorlatok eddigi tapasztalatai Jackovics Péter tű. alezredes, tanácsos műveletirányítási főosztályvezető-helyettes Országos polgári védelmi főfelügyelői értekezlet 2012. április 26.

Részletesebben

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Útmutató a veszélyes tevékenység SEVESO III. Irányelv szerinti azonosításához 2015. június 2 I. Vonatkozó

Részletesebben

A hatósági és megelőzési tevékenységet végzők tevékenységéről, aktuális feladatairól

A hatósági és megelőzési tevékenységet végzők tevékenységéről, aktuális feladatairól Dr Hoffmann Imre A hatósági és megelőzési tevékenységet végzők tevékenységéről, aktuális feladatairól Az Európai Uniós tagsággal a feladataink továbbiakkal egészültek ki. Eleget kell tennünk a korábbi

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

Dobos Gábor KÖZÖS GYAKORLAT A MAGYAR HONVÉDSÉGGEL

Dobos Gábor KÖZÖS GYAKORLAT A MAGYAR HONVÉDSÉGGEL Dobos Gábor KÖZÖS GYAKORLAT A MAGYAR HONVÉDSÉGGEL A tűzoltóság és a Magyar Honvédség szervezeteinek közös beavatkozása nem utópia. Elég, ha az elmúlt évek árvizeire gondolunk, ahol szervezetszerűen még

Részletesebben

B/4349. számú. jelentés. az atomenergia 2013. évi hazai alkalmazásának biztonságáról

B/4349. számú. jelentés. az atomenergia 2013. évi hazai alkalmazásának biztonságáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/4349. számú jelentés az atomenergia 2013. évi hazai alkalmazásának biztonságáról Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2015. április 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető H-2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes út 1. *: 3100 Salgótarján, Pf.: 0 Tel: (36-35) 500-730

Részletesebben

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai 2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai Sütő Attila Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Fejlesztés- és Klímapolitikáért, valamint Kiemelt Közszolgáltatásokért

Részletesebben

Szám: 36610/254-1/2015.ált A SZOLNOKI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2014 ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Szám: 36610/254-1/2015.ált A SZOLNOKI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2014 ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Szám: 36610/254-1/2015.ált BESZÁMOLÓ A SZOLNOKI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2014 ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2015 Tartalomjegyzék 1.1. 2014. évi célkitűzések:... 3 2. Az elvégzett feladatok, megtett

Részletesebben

Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés

Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés Cser Orsolya Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés A biztonság az egyik legalapvetõbb emberi szükséglet, amely sohasem önmagában, hanem mindig a veszélyhelyzetre történõ reagálásként

Részletesebben

~A':IZENÁL ..., SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Nyt.szám: 415/170. 1. sz. példány. V.Cmélyi karton s 1/86

~A':IZENÁL ..., SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Nyt.szám: 415/170. 1. sz. példány. V.Cmélyi karton s 1/86 HM Arzenál Elektromechanikai ZRt. Cím: 4461 Nyírtelek, Dózsa György út 121. Pf. 10. - E-mail: info@hmarzenal.hu, Web: www.hmarzenal.hu Tel. : +36 (42) 210-555, +36 (42) 210-801 Fax: +36 (42) 210-802 Nyt.szám:

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÁRMENTESÍTÉSI ALPROGRAM DR. FARKAS HILDA ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÓK ÉS GYÁRTÓK SZÖVETSÉGE STRATÉGIAI HÁTTÉR EU HU Európa 2020 stratégia Nemzeti Reformprogram

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek megalakítása, mozgósítása, alkalmazása

Polgári védelmi szervezetek megalakítása, mozgósítása, alkalmazása megalakítása, mozgósítása, alkalmazása Tartalom Jogszabályi alapok Polgári védelmi feladatok Polgári védelmi kötelezettség Polgári védelmi feladatok Polgári védelmi szervezetek mozgósítása Polgári védelmi

Részletesebben

9. Előadás: Földgáztermelés, felhasználás fizikája.

9. Előadás: Földgáztermelés, felhasználás fizikája. 9. Előadás: Földgáztermelés, felhasználás fizikája. 9.1. Földgáz kitermelés. Földgáz összetevői. 9.2. Földgázszállítás, tárolás. 9.3. Földgáz feldolgozás termékei, felhasználásuk. 9.4. Nagyfogyasztó: Elektromos

Részletesebben

5. számú melléklet Mozgósítási terv. Vál község polgári védelmi szervezeteinek MOZGÓSÍTÁSI TERVE

5. számú melléklet Mozgósítási terv. Vál község polgári védelmi szervezeteinek MOZGÓSÍTÁSI TERVE Vál község polgári védelmi szervezeteinek MOZGÓSÍTÁSI TERVE 1 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. A terv rendeltetése:...3 2. A polgári védelmi szervezetek mozgósításánál alkalmazott egyes fogalmak meghatározása...3

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 4 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4 4.

Részletesebben

Jelentések és Mérleg. 2010. december 31.

Jelentések és Mérleg. 2010. december 31. Jelentések és Mérleg 2010. december 31. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 125 314.470 000, teljes egészében befizetve.

Részletesebben

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2010-529-5 Vasúti baleset Rómaifürdő megállóhely 2010. november 19. 4788 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2010-529-5 Vasúti baleset Rómaifürdő megállóhely 2010. november 19. 4788 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2010-529-5 Vasúti baleset Rómaifürdő megállóhely 2010. november 19. 4788 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak,

Részletesebben