1. Ismertesse a mentésben együttműködő szerveket, szervezeteket, azok lehetséges feladatait.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Ismertesse a mentésben együttműködő szerveket, szervezeteket, azok lehetséges feladatait."

Átírás

1 1. Ismertesse a mentésben együttműködő szerveket, szervezeteket, azok lehetséges feladatait. A mentést végző szervek, szervezetek a reagáló képességet figyelembe véve lehetnek elsődleges és másodlagos beavatkozók. Elsődleges beavatkozók: Hivatásos katasztrófavédelmi szervek, (KMSZ, HTP-k., KML) Országos Mentőszolgálat egységei, a Magyar Honvédség Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszerébe kijelölt gyors és azonnali készenlétű erői a veszélyes ipari üzemek állandó készenlétű szervezetei. Másodlagos beavatkozók: A nem vonulási készenlétben lévő hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a területi, települési, munkahelyi polgári védelmi szervezetek, speciális mentő szervezetek, a népegészségügyi szakigazgatási szerv a vízügy, a közmű szolgáltatók technikai állománya, a növény és állategészségügyi szakigazgatási szervek, a környezetvédelmi hatóság, a katasztrófa előidézésében érintett szerv, nemzetközi mentőszervezetek és az önkéntes állampolgárok és szervek. A mentésben részt vevő szervek feladatai az adott felszámolásra rendelt káreseménnyel szoros viszonyban állnak. A természeti veszélyeztető hatások elleni védekezés A beavatkozás kezdetén végrehajtandó feladatok: az esemény bekövetkezéséről vagy előrejelzéséről szóló információ vétele, jelentése a jelentési és tájékoztatási rendnek megfelelően, előzetes értékelés, megelőző óvintézkedések kiadása, értesítési, riasztási, készenlétbe helyezési feladatok végrehajtása, a működési helyek beüzemelése, a készenlét elérése, a kialakult helyzet elemzése, értékelése, javaslat az intézkedések bevezetésére, erők, eszközök alkalmazására, a beavatkozás irányítása, a tájékoztatási és együttműködési feladatok végrehajtása érdekében kapcsolatfelvétel és folyamatos kapcsolattartás az alárendeltekkel, valamint a meghatározott (elhárításba bevont) együttműködőkkel, szolgáltatókkal, összekötő (k) biztosítása. A beavatkozás során, illetve a normál élet visszaállítása érdekében végrehajtandó feladatok: a kialakult helyzet kezelése, a meglévő erők, eszközök segítségével, helyszíni kitelepüléssel, további erők, eszközök kirendelésével, átcsoportosításával, a védekezésben részt vevő erők, eszközök mindenoldalú ellátásának, váltásának, pihentetésének, cseréjének, javításának, pótlásának folyamatos biztosítása, a közvetlen kárelhárítást, beavatkozást követő, a normál életfeltételek visszaállítását elősegítő fertőtlenítési, mentesítési feladatok végrehajtásának koordinációja, a kárfelmérés lehetőség szerinti azonnali megkezdése, a jelentések elkészítése, összesítése, felterjesztése.

2 Árvíz elleni védekezés bevetés-irányítási tervek elkészítése, az érintett állomány felkészítése, induló készletek kialakítása, logisztikai biztosítás megszervezése, anyag lelőhelyek, eszköz beszerzési lehetőségek felmérése, nyilvántartása (homok, homokzsák), az esemény bekövetkezéséről vagy előrejelzéséről szóló információ vétele, szükség esetén riasztási feladatok végrehajtása, a veszélyessé vált terület lezárására, a rendőrség és a települési polgárőrség bevonása a feladat végrehajtásába, a kimenekítéshez, kimenekítési útvonalak, befogadási helyek kijelölése, az ellátás anyagi-technikai feltételeinek biztosítása, az elsődleges beavatkozó erők, eszközök igény szerinti kiegészítése a polgári védelmi szervezetekkel, a veszélyeztetett közművek kritikus infrastruktúra felmérése, a szükség szerinti szakaszolások megszervezése, a végrehajtók riasztása, a halaszthatatlan tevékenységek elvégzése (gátmegerősítés, sérült épületekből az anyagi javak kimentése), az árvíz következtében megjelenhető veszélyforrások felderítése, veszélyhelyzetben lévők felkutatása, kimentése, a sérültek ellátásának, csoportosításának, elszállításának megszervezése, a személyi és technikai feltételek biztosítása, kapcsolatfelvétel a fogadó intézménnyel, kapcsolatfelvétel a Népegészségügyi Intézetekkel járványveszély megelőzését szolgáló intézkedések megtétele érdekében, a veszélyeztetett területen lévő állatállomány felmérése, elszállításának, összegyűjtésének lábon történő elhajtásának megtervezése, megszervezése az állategészségügyi szakigazgatási szervek bevonásával. a veszélyeztetett terület felmérése, méregraktárak, veszélyes anyagot előállító, tároló,felhasználó üzemek tájékoztatása, a védekezési és szállítási feladatok megszervezése, a lakosság rendszeres tájékoztatása. Belvíz elleni védekezés A belvíz elleni védekezés alapvető módja a megelőzés. Ez kiterjed az árkok, csatornák, vasúti és közúti átereszek rendszeres tisztítására, a szivattyútelepek üzembiztonságának ellenőrzésére, ideiglenes telepítésű szivattyúk helyének előkészítésére. További feladatok: tervek elkészítése, az érintett állomány felkészítése, induló készletek kialakítása, logisztikai biztosítás megszervezése, az esemény bekövetkezéséről vagy előrejelzéséről szóló információ vétele, a védekezési anyagok lelőhelyeinek, eszközök beszerzési lehetőségeinek felmérése, nyilvántartása, intézkedés a veszélyessé vált terület lezárására, a rendőrség és települési polgárőrség bevonásával, a kitelepítéshez kitelepítési útvonalak, befogadási helyek kijelölése, az ellátás anyagitechnikai feltételeinek biztosítása, az elsődleges beavatkozó erők, eszközök igény szerinti kiegészítése a polgári védelmi szervezetekkel, 2

3 a halaszthatatlan mentő tevékenységek elvégzése (életmentés, sérült épületekből anyagi javak kimentése), a belvíz következtében megjelenhető veszélyforrások felderítése, a veszélyeztetett közművek felmérése, szükség szerinti szakaszolásuk megszervezése, a végrehajtók riasztása, veszélyhelyzetben lévők felkutatása, kimentése, a sérültek ellátásának, csoportosításának, elszállításának megszervezése, személyi és technikai feltételek biztosítása, kapcsolatfelvétel a fogadó intézménnyel, kapcsolatfelvétel a Népegészségügyi Intézetekkel a járványveszély megelőzését szolgáló intézkedések megtétele érdekében, a veszélyeztetett területen lévő állatállomány felmérése, elszállításának, összegyűjtésének, lábon történő elhajtásának megtervezése, megszervezése, a veszélyeztetett terület felmérése, méregraktárak, veszélyes anyagot előállító, tároló és felhasználó üzemek tájékoztatása, védelme, a szállítási feladatok megszervezése, a lakosság rendszeres tájékoztatása. Rendkívüli időjárási viszonyok elleni védekezés kistérségi meteorológiai előrejelzések értékelése, havazás, hófúvás esetén: kapcsolatfelvétel és folyamatos együttműködés az érintett rendőrségi és polgárőr erőkkel, biztosítva ezzel a kritikus szakaszok lezárását, a határforgalom szükség szerinti módosítását, a műszaki mentés nehézgépjárműveket igénylő feladatainak végrehajtását, kamionstop bevezetésének, teherforgalom korlátozásának kezdeményezése, járhatatlan utak, körülzárt települések nyilvántartása, a veszélyeztetett közműhálózatok (elektromos légvezetékek, telefonvezetékek, transzformátor állomások, távhő- és gázvezetékek) felmérése, a hó fogságába kerültek felkutatása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, a mentés megszervezése, az úton rekedtek mentése, elhelyezésük és ellátásuk megszervezése, a rendszeres kórházi kezelésre szoruló személyek, valamint a terhes anyák időben kórházba kerülésének biztosítása, a keletkezett közműkárok felderítése, kijavítása, az alapvető élelmiszerek és gyógyszerek eljuttatása a hó által elzárt településeken élők számára, speciális mentőerők bevonása a feladatok végrehajtásába, az érintett lakosság elhelyezésének, ellátásának biztosítása, a mentésben résztvevő erők, eszközök folyamatos pótlásának biztosítása, a beavatkozó állomány váltásának, pihentetésének és ellátásának megszervezése, a kialakult közúti balesetek következtében úton rekedtek ellátásáról való gondoskodás, a mentésben résztvevő technikai eszközök és műszaki gépek technikai kiszolgálásának, üzem- és kenőanyaggal történő ellátásának tervezése, szervezése, a járványveszély megelőzése, a kialakult járványok lokalizálása, szélvihar előrejelzés esetén a lakosság riasztása, tájékoztatása a várható veszélyről és a követendő magatartási szabályokról, kiemelt figyelmet fordítva a pánikhelyzet megelőzésére, kültéri rendezvények, vásárok felfüggesztése, 3

4 sérült építmények és a környezetet veszélyeztető épületek rombolódása sorá keletkezett omlásveszélyes szerkezetrészek felmérése, az életveszély megszűnése ideiglenes helyreállítással vagy bontással, a közutakon lévő műtárgyakban keletkezett károk ideiglenes helyreállítása, a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése, a közlekedési kapacitások és lehetőségek maximális kihasználása a mentésben. Élővizekben, ivóvízkészletben bekövetkezett vízszennyezés elleni védekezés a kialakult helyzet tisztázása, az érintett település polgármestere és a lakosság folyamatos tájékoztatása a kialakult helyzetről, a tett intézkedésekről, a betartandó egészségügyi-, higiénés-, és magatartási szabályokról, a vízszennyezés által érintett területen található gazdálkodó szervek és intézmények (szociális otthonok, kórházak, gyermekintézmények) felmérése, intézkedés a vízvezeték hálózat lezárására, vízkivételezés leállítása, a kutak lezárása, a lakosság és az állatállomány ivóvízzel történő ellátásának megszervezése, a legeltetési, halászati (horgászati) illetve mezőgazdasági célú vízfelhasználási (locsolási, öntözési) tilalom bevezetése, a vízkészlet rendszeres ellenőrzése, szennyeződéstől való mentesítése, megtisztítása, a fertőtlenítési, mentesítési feladatok végrehajtása, az eredeti helyzet visszaállítása. Levegőszennyezés elleni védekezés a veszélyeztetett területen, illetve annak közvetlen környezetében a káros anyag kibocsátás minimálisra történő korlátozása, adott esetben teljes megszüntetése, az érintett lakosság hiteles és folyamatos tájékoztatása a kialakult helyzetről, az időjárási viszonyok alakulásnak folyamatos figyelemmel kísérése, folyamatos légszennyezettség mérés a veszélyeztetett területen, folyamatos együttműködés a rendvédelmi szervekkel és a polgárőrséggel a veszélyeztetett terület lezárása a közrend és a közbiztonság fenntartására, pánikhangulat és a spontán tömegmozgás megelőzése érdekében, a szabadban tartózkodás megtiltása, illetve a lakosság felszólítása a veszélyeztetett terület elhagyására. Veszélyes anyagok szállítási balesetei elleni védekezés a veszélyes anyag azonosítása, óvintézkedések megtétele, a környezeti károk felmérése, másodlagos hatások és szennyeződések felderítése és felszámolása, szakalegységek riasztása, kapcsolatfelvétel, valamint folyamatos kapcsolattartás az árut feladó és a fuvarozást végző cég képviselőivel, a vegyi felderítés haladéktalan megkezdése, a mérgezettek felkutatása, a kimenekültektől információk gyűjtése, a sérültek elsődleges ellátása, a holtakról való kegyeleti gondoskodás feladatainak megszervezése és irányítása, az elzárkóztatás, kimenekítés szükségességének értékelése a várható legnagyobb veszélyeztetettség figyelembe vételével (az érintett lakosság létszámának, a terület nagyságának és megközelíthetőségének alapján) 4

5 felkészülés az elzárkóztatásra, illetve a kimenekítéshez kimenekítési útvonalak, gyülekezési és befogadási helyek kijelölése, az ellátás anyagi-technikai feltételeinek biztosítása, a mozgásukban korlátozottak elszállításáról való gondoskodás, kimenekítés után az érintett területen a vagyonvédelem biztosítása, a meteorológiai adatok folyamatos figyelemmel kísérése, értékelése alapján a vegyi szennyezés terjedésének azonnali megállapítása, az elsődleges beavatkozó erők, eszközök igény szerinti kiegészítése a polgári védelmi szervezetekkel, a veszélyeztetett közművek felmérése, szükség szerinti szakaszolásuk megszervezése, a végrehajtók riasztása, a mentésben résztvevő erők, eszközök folyamatos pótlásának biztosítása, a beavatkozó állomány váltásának, pihentetésének és ellátásának megszervezése, a mentesítési, fertőtlenítési feladatok végrehajtása, a közlekedési útvonalak felszabadítása, a meghibásodott, elhagyott járművek biztonságos helyre történő szállítása, őrzésvédelmük megszervezése. Veszélyes hulladékok hatásai elleni védekezés a veszélyes hulladék azonosítása, a veszélyeztetett terület határainak kijelölése, biztosítása, lezárása, forgalomelterelés, vagyonvédelem biztosítása, a felszámolás érdekében kapcsolatfelvétel és folyamatos kapcsolattartás az együttműködőkkel, a sérültek elsődleges ellátása, a holtakról való kegyeleti gondoskodás feladatainak megszervezése és irányítása, a lakosság folyamatos és objektív tájékoztatása a kialakult helyzetről, a meteorológiai adatok folyamatos figyelemmel kísérése, értékelése, felkészülés az elzárkóztatásra, illetve a kimenekítéshez kimenekítési útvonalak, gyülekezési és befogadási helyek kijelölése, az ellátás anyagi-technikai feltételeinek biztosítása, a közömbösítéshez, felitatáshoz, lokalizáláshoz anyagok és eszközök folyamatos biztosítása, a mentésben résztvevő erők, eszközök folyamatos pótlásának, a beavatkozó állomány váltásának, pihentetésének és ellátásának biztosítása, az egyéni védekezés módjának és helyének meghatározása, légzésvédő eszközök biztosítása. Talált robbanó testekkel kapcsolatos feladatok a bejelentés pontosítása, az illetékes tűzszerész szerv értesítése az eseményről, tisztázni, hogy a robbanó test közvetlenül emberi életet veszélyeztet-e, javaslattétel a biztonsági intézkedések bevezetésére, a lakosság folyamatos és objektív tájékoztatása a kialakult helyzetről, kapcsolattartás a veszélyhelyzet kezelésébe bevont együttműködő szervezetekkel, felkészülés a lezárt terület kiürítésére, a gyülekezési és befogadási helyek kijelölése, az ellátás anyagi-technikai feltételeinek biztosítása, 5

6 Üzemi-, illetve lakókörnyezetben bekövetkező robbanás, tűzeset elleni védekezés a kárhely pontos beazonosítása, a közelben lévő veszélyes ipari üzemek, veszélyes anyagot gyártó, felhasználó vagy tároló létesítmények felmérése, védelmük biztosítása, a veszélyes anyagok biztonságos távolságba történő elszállítása, vagy helyszíni védelme, a tűz oltásával egyidejűleg az érintett lakosság mentésének megkezdése, a tűz lokalizálása, továbbterjedésének megakadályozása, a veszélyeztetett közművek felmérése, szükség szerinti szakaszolásának megszervezése, a végrehajtók riasztása, a terület zárása, a megközelítési útvonalak járhatóvá tétele, a közlekedés folyamatos biztosítása, kimenekítési útvonalak, befogadási helyek kijelölése, az ellátás anyagi-technikai feltételeinek biztosítása, a lokális meteorológiai adatok rendszeres beszerzése és ismertetése az érintettekkel, a sérültek mielőbbi szakszerű elszállításának megszervezése, valamint a kárhelyszínen élő lakosság mentésének, szükségelhelyezésének biztosítása, a mentésben résztvevő erők, eszközök folyamatos pótlásának, a beavatkozó állomány váltásának, pihentetésének és ellátásának megszervezése, az elsődleges beavatkozó erők, eszközök igény szerinti kiegészítése a polgári védelmi szervezetekkel Energetikai, közüzemi rendszerek zavarai, leállása elleni védekezés az energetikai, közüzemi zavarok idején a lakosság körében türelmetlenség, felfokozott pszichikai állapot lehet jellemző, amely másodlagos veszélyhelyzetek, kialakulásához vezethet, (tömegmozgások, balesetek, is előfordulhatnak), így fontos a közrend és közbiztonság fenntartása (rendőrség), korlátozó rendszabályok (fogyasztás, szabad mozgás stb.) bevezetésének megszervezése, elrendelésük esetén a betartásuk ellenőrzése, a különösen veszélyeztetettek (idősek, betegek, terhes nők, mozgássérültek, gyerekek) felmérése, szükség-elhelyezésük és ellátásuk biztosítása, a kárelhárításban, helyreállításban résztvevő erők váltásának, étkeztetésének, pihentetésének, anyagi-technikai ellátásának megszervezése, biztosítása, a kiesett ellátási kapacitások pótlásának megszervezése, a köz-és vagyonbiztonság fenntartása érdekében a rendőri jelenlét fokozása, a polgárőrség és a polgári védelmi szervezetek bevonásával. Járvány, járványveszély elleni védekezés a fertőzött terület meghatározása, a fertőzött épületek megjelölése, útvonalak zárása, biztosítása, közremüködés a biztonsági zónák kijelölésében, részvétel az ellenőrzési pontok felállításában, személyi-, jármű-, eszközmentesítő és fertőtlenítő helyek kijelölése, tömeges védőoltások beszerzésében való közreműködés, a beadás megszervezése, a betegellátás folyamatosságának biztosításában, illetve az ügyeleti rend megszervezésében való közreműködés, további diagnosztikai és laboratóriumi kapacitások felmérése, igénybevétele, 6

7 közreműködés a fertőző betegek elszállításában, elhelyezésükben, közreműködés az elhantolásra kijelölt temetői parcellák megnyitásában, illetve az elhullott állatokkal kapcsolatos állategészségügyi feladatokban, lakossági tájékoztatás, kényszervágás, hőkezelés, konzerválás, illetve a megsemmisítési feladatokban való közreműködés, a keletkező fertőző hulladék, fertőző képességének megszüntetése, elszállítása az arra kijelölt helyre, a járvány megszűnése után karantén, legeltetési tilalom feloldása. Jellemzően visszatérő tömegmozgások, torlódások elleni védekezés előrejelzés alapján felkészülés a megnövekedett forgalomra, az alapvető higiénés és egészségügyi feltételek, orvosi ellátás biztosítása és folyamatos ellenőrzése, a közlekedés biztosításában, a közbiztonság és közrend fenntartásában való közreműködés, a várakozók étkeztetésének, pihentetésének, ellátásának megszervezése, a járványügyi helyzet folyamatos figyelemmel kisérése, az elkülönítés, karanténozás speciális feladatainak megszervezése, valamint a mentesítés, fertőtlenítés végrehajtása. Bajba jutott légi járművekkel kapcsolatos feladatok a mentés érdekében a helyszín pontos meghatározása (légi vagy földi, illetve egyidejű légi és földi kutatás); a kárhelyszínen élő lakossági veszélyeztetés területi határainak kijelölése, kapcsolatfelvétel a társ szervekkel, a balesetet szenvedett légi jármű légi kutató-mentő szolgálat által történő felkutatása, megjelölése, a sérültek, halottak számának meghatározása, a helyszín lezárása, biztosítása, részvétel a sérültek kimentésében, a sérültek mielőbbi szakszerű elszállításának megszervezése, a kárhelyszínen élő lakosság mentésének, szükségelhelyezésének biztosítása, gondoskodás az áldozatokkal kapcsolatos kegyeleti tevékenységek végrehajtásáról, illetve az ezzel összefüggő pánikhangulat kialakulásának megakadályozásáról, a lakosság riasztása, tájékoztatása a várható és a kialakult helyzetről, magatartási szabályokról, pszichikai segítségnyújtás biztosítása. Nukleáris veszélyhelyzetek kezelése A kis valószínűséggel bekövetkező nukleáris balesetek egyik sajátossága, hogy a létesítmény közvetlen térségében és azon túlmenően a meteorológiai viszonyok alapján igen rövid időn belül akár kontinensnyi nagyságú területeken is veszélyeztethetik a lakosságot, illetőleg a környezetet. További sajátosság az előzőek alapján, hogy a balesetet követően napok, hónapok múlva, a szennyeződések helyétől jelentős távolságokra is veszélyhelyzetet okozhatnak. Az atomenergia békés célokra való használatakor a Magyarország területén nukleáris veszélyhelyzet (továbbiakban: NVH) valószínűsíthető: 7

8 a hazai nukleáris-, illetőleg a radioaktív anyagokat felhasználó és tároló létesítmények üzemeltetése, vagy azokba történő erőszakos behatások, vagy azokat érintő súlyos természeti katasztrófák esetén, a nukleáris és a radioaktív anyagok szállítása során bekövetkezett balesetek, vagy erőszakos cselekmények esetén, az ország területén kívül, illetve a világűrben bekövetkezett nukleáris, vagy sugaras balesetek esetén. Radiológiai balesetek kezelése Feladatok, amennyiben sugár-egészségügyi szakértő nem tartózkodik a helyszínen: értesítés esetén helyszínre vonulás, információgyűjtés, háttérsugárzás mérése, rögzítése, radiológiai veszély beazonosítása a sugárzó anyag jelenlétének megállapítása, rögzítése, dózisteljesítmény mérése, sugárszennyezettség mértékének megállapítása, rögzítése, elsősegélynyújtásban való részvétel, a belső és a külső lezárt terület határának méréssel történő megállapítása, kijelölése, lezárásának kezdeményezése, javaslattétel a kárhelyparancsnok részére lakosságvédelmi intézkedések (tájékoztatás, riasztás, elzárkózás, kimenekítés, jódprofilaxis) bevezetésére, radioaktív anyag jelenléte esetén a sugárvédelem, sugáregészségügy területén illetékes radiológiai szakértő riasztása, tájékoztatása a megállapított tényekről, a tett intézkedésekről, a saját beavatkozó állomány szennyezett területen történő tartózkodásának nyilvántartása, személyi dózismérés, mentesítési feladatok megszervezése és végrehajtása (saját beavatkozó állomány, technikai eszköz), folyamatos együttműködés az esemény helyszínén tartózkodó beavatkozó állománnyal, a kialakult helyzet értékelése, javaslatok kialakítása, sugárkapu-telepítés, használat, mikro-meteorológiai állomás telepítése, adatok mérése, továbbítása, személy-, technika-, útvonal monitorozás, terület-felderítés, sugárforrás-keresés, mintavételezés, dózisteljesítmény-mérés, felületi szennyezettség vizsgálata, folyamatos kapcsolattartás a kirendelő ügyelettel, bevonulás, bevonulás utáni feladatok. Belső lezárt terület, az a terület, amelyen a környezeti dózisteljesítmény 100 msv/h felett van. A külső lezárt terület az a belső lezárt területet körülvevő terület, amelynek határát 20mSv/h dózisteljesítmény értéknél javasolt kijelölni. Méretüket nem csak a sugárzási szint értéke, hanem a terepviszonyok, a sugármentesítés és egyéb támogató tevékenységek helyigénye is meghatározza. A külső lezárt területen ellenőrzési pont kerül felállításra, sugárkapu telepítésével, hogy a kárhelyszínről kiérkező beavatkozók elő-monitorozása megtörténjen. Ezen a területen kerül sor a sugármentesítésre, és itt található az elsősegélynyújtásra kijelölt hely is. A külső biztonsági terület biztosítása a helyi 8

9 rendőri egységek feladata. Amennyiben sugár-egészségügyi szakértő nem tartózkodik a kárhelyszínen, úgy a parancsnok irányítja a lezárt területen mérést végző állomány munkáját, és folyamatosan fenntartja a kapcsolatot a beavatkozásban résztvevő egységek vezetőivel. A sugár-egészségügyi szakember a helyszínen átveszi ezt a feladatot. A vegyi balesetekkel kapcsolatos feladatok információgyűjtés, felderítés, vegyi veszély beazonosítása (a veszélyes anyag jelenlétének megállapítása, veszélyes anyag vagy anyagcsoport beazonosítása, rögzítése), veszélyes anyag koncentráció azonnali és folyamatos mérése, adatrögzítés, veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben a telepített, illetve mobil üzemi érzékelők mérési adatainak értékelése, veszélyes anyaggal kapcsolatos esemény, tartós hatásainak becslése, a mérési eredmények alapján a belső és a külső lezárt terület határának megállapítása, kijelölése, lezárásának kezdeményezése, javaslattétel lakosságvédelmi intézkedések bevezetésére (tájékoztatás, riasztás, elzárkózás, kimenekítés), veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem esetén szükség szerint javaslattétel a külső védelmi terv aktivizálására, a beavatkozó állomány szennyezett területen történő tartózkodásának nyilvántartása, mentesítési feladatok megszervezése és végrehajtása, a kialakult helyzet értékelése, javaslatok kialakítása, javaslattétel társszervek bevonására: rendőrség, mentők, speciális mentőszervezet, érintett önkormányzat, védelmi bizottság, népegészségügyi szakigazgatási szerv, környezetvédelmi hatóság, vízügyi hatóság, áramszolgáltató stb., folyamatos együttműködés az esemény helyszínén tartózkodó beavatkozó állománnyal, illetve amennyiben veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben történt esemény, a helyi beavatkozó erőkkel és az üzem vezetőjével, egyéb vegyi esemény felszámolásával kapcsolatos feladat: meteorológiai állomás telepítése, adatok mérése, továbbítása, személy-, technika-monitorozás, a balesetről minél több információt kell szerezni, hogy konkrétan mi történt a helyszínen, információt kell szerezni a közvetlen veszélyben lévő személyekről, végre kell hajtani a veszélyes anyag azonosítását, meg kell állapítani az előfordulás módját és mennyiségét, többkomponensű rendszereknél az összetevőket, és összetételüket, egyidejűleg meg kell állapítani az anyag veszélyes tulajdonságait, várható viselkedését, a jelzés adatainak értékelése alapján intézkedni kell a veszélyes anyagra vonatkozó további ismeretek gyűjtésére, tájékoztatni kell az illetékes környezetvédelmi felügyelőséget, valamint társszerveket, szakembereket, a lakosság veszélyeztetése esetén az érintett település polgármesterét tájékoztatni kell. 9

GOMBA KÖZSÉG VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE

GOMBA KÖZSÉG VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Szám: J ó v á h a g y o m!..., 2015. július...-n. HVB Elnök GOMBA KÖZSÉG VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE E g y e t é r t e k! Készítette! Monor, 2015. június -n. Gomba, 2015. június

Részletesebben

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, a 81. a),

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság JEGYZET

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság JEGYZET Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság JEGYZET Közbiztonsági referensek felkészítéséhez Szombathely 2012 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Katasztrófavédelmi alapismertek... 7 1.1. A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI MŰVELETI TANSZÉK

KATASZTRÓFAVÉDELMI MŰVELETI TANSZÉK TÉMAJEGYZÉK a Katasztrófavédelmi Intézet diplomamunkáinak, szakdolgozatainak és TDK dolgozatainak elkészítéséhez KATASZTRÓFAVÉDELMI MŰVELETI TANSZÉK 1. A polgári védelem kialakulása, szerepe a katasztrófavédelem

Részletesebben

Dr. Varga Imre Kertész László

Dr. Varga Imre Kertész László Dr. Varga Imre Kertész László A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ KATASZTRÓFAVÉDELMI TAKTIKAI MÓDSZER KIDOLGOZÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SEVESO BESOROLÁSÚ IPARI LÉTESÍTMÉNYEKRE Az Európai Bizottság

Részletesebben

Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola Portájára beosztott személy feladatai

Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola Portájára beosztott személy feladatai PORTAREND Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola Portájára beosztott személy feladatai Tiszaújváros 2014. Tartalomjegyzék oldal 1. Szabályozás háttere.3 2. Hatálya....3 3. Szabályozás célja, hatálya,

Részletesebben

SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA Országos Polgárőr Szövetség SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA 2016. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2012. MÁRCIUS 23-AI ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/ 6/2012. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL MÓDOSÍTVA: AZ OPSZ 2016. FEBRUÁR 19-EI ELNÖKSÉGI

Részletesebben

2011. évi. törvény. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi. törvény. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról A katasztrófavédelmi törvény tervezete Nyilvánosságra hozták a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvénytervezetet, amely az elmúlt időszak tapasztalatai alapján

Részletesebben

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 2. számú napirendi pontja Tájékoztató a katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 2015. 01-09 havi munkáról Előadó:

Részletesebben

Információk ipari vészhelyzetre! Halimba község LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA

Információk ipari vészhelyzetre! Halimba község LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA Információk ipari vészhelyzetre! Halimba község LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - A környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - A veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

23/2012. (05. 05.) Kgy. rendelet 1. A tiltott, közösségellenes magatartásokról

23/2012. (05. 05.) Kgy. rendelet 1. A tiltott, közösségellenes magatartásokról 23/2012. (05. 05.) Kgy. rendelet 1 A tiltott, közösségellenes magatartásokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. (4)

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 42/2012. számú I N T É Z K E D É S E

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 42/2012. számú I N T É Z K E D É S E BM ORSZÁGOSKATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 42/2012. számú I N T É Z K E D É S E A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzoltás-taktikai Szakutasításáról

Részletesebben

FTP TŰZOLTÁS VESZÉLYES ANYAG JELENLÉTÉBEN

FTP TŰZOLTÁS VESZÉLYES ANYAG JELENLÉTÉBEN FTP TŰZOLTÁS VESZÉLYES ANYAG JELENLÉTÉBEN TŰZOLTÁS VESZÉLYES ANYAG JELENLÉTÉBEN Általános előírások A veszélyes anyagok azok a külön jogszabályban meghatározott anyagok, amelyek hatásukat kifejtve halált,

Részletesebben

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország

Részletesebben

7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete. a környezetvédelemről

7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete. a környezetvédelemről 1 Bogyiszló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete a környezetvédelemről A rendelet célja a természeti-környezeti értékek megőrzése, javítása és védelme, a község arculatának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. oldal Jóváhagyom: Dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy BM OKF Főigazgató A GYŐ R-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK FEJEZET:

Részletesebben

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007.

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. --- 2 --- Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2 A szabályzat

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Ügyrend... 4 A munkavédelmi tevékenység célja és alapvető feladata...

Részletesebben

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Az igazgatóság telefon és fax számai: Tel: (66) 549-470 Fax: (66) 441-628 E-mail cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu SZEPTEMBER

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2013. augusztus 16-tól MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(II.10.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2001. (VI. 01.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

2005. évi CLXXXIV. törvény. a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról. I.

2005. évi CLXXXIV. törvény. a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról. I. 2005. évi CLXXXIV. törvény a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról Az Országgyűlés a légi, a vasúti és a vízi közlekedés biztonságának javítása,

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? XXI. KERÜLET LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2011. évi CXXVIII. törvény. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Hatály: 2016.I.1. - 2016.VI.30. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

ÁLLATMENHELY KONTRA GYEPMESTERI TELEP MERRE TOVÁBB?

ÁLLATMENHELY KONTRA GYEPMESTERI TELEP MERRE TOVÁBB? ÁLLATMENHELY KONTRA GYEPMESTERI TELEP MERRE TOVÁBB? Jámbor Adrienn Tanársegéd Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet, Jogtörténeti Tanszék BEVEZETÉS Tanulmányomban

Részletesebben

2005. évi CLXXXIV. törvény. a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról 1

2005. évi CLXXXIV. törvény. a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról 1 Online - 2005. évi CLXXXIV. törvény - a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai 1. oldal vizsgálatáró 2005. évi CLXXXIV. törvény a légi-, a vasúti és a víziközlekedési

Részletesebben

A veszélyeztető hatások (saját település és környezete) és a veszély-elhárítási tervezés Készítette: Takács Gyula tű. szds. kirendeltség vezető

A veszélyeztető hatások (saját település és környezete) és a veszély-elhárítási tervezés Készítette: Takács Gyula tű. szds. kirendeltség vezető A veszélyeztető hatások (saját település és környezete) és a veszély-elhárítási tervezés Készítette: Takács Gyula tű. szds. kirendeltség vezető Készült: 2012. 01. 23. Közbiztonsági referensek felkészítésére

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(VIII.08.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Boconádi Egységes Óvoda Bölcsőde Többcélú Intézmény Juhászné Kiss Edit intézményvezető Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 BEVEZETŐ... 3 1. Jogszabályi háttér az

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának 8/2009. (X. 15.) számú rendelete a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterület és parkfenntartásról EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 6/2010. (IV.1.), a 4/2011. (III.

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a DIMENZIÓ "műtéti szövődmény" betegségbiztosításhoz

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a DIMENZIÓ műtéti szövődmény betegségbiztosításhoz BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK A DIMENZIÓ Védelem biztosítási feltételek (a továbbiakban: feltételek) alapján a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület (a továbbiakban: biztosító) a biztosított baleseti

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek megalakítása, mozgósítása, alkalmazása

Polgári védelmi szervezetek megalakítása, mozgósítása, alkalmazása megalakítása, mozgósítása, alkalmazása Tartalom Jogszabályi alapok Polgári védelmi feladatok Polgári védelmi kötelezettség Polgári védelmi feladatok Polgári védelmi szervezetek mozgósítása Polgári védelmi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2-8. Telefon: 66/371-211 Fax: 66/371-962 E-mail

Részletesebben

18/2009./IX.14./ sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről

18/2009./IX.14./ sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009./IX.14./ sz. rendelete A temetőkről és a temetkezési tevékenységről Mucsony Nagyközség képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 16../1/

Részletesebben

A munkahely, és a környezet védelme.

A munkahely, és a környezet védelme. A munkahely, és a környezet védelme. Munkavédelem. A biztonságos és egészségre nem ártalmas, a dolgozó munkahelyét kímélő körülmények megteremtése. Balesetvédelem. Balesetnek nevezzük ha: az ember akaratától

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10525. számú törvényjavaslat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget

Részletesebben

2014/48. SZÁM TARTALOM

2014/48. SZÁM TARTALOM 2014/48. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 85/2014. (XII. 01. MÁV-START Ért. 48.) sz. vezérigazgatói utasítás a mobiltelefonok juttatási, jogosultsági és használati rendjéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 85/2014.

Részletesebben

5. számú melléklet Mozgósítási terv. Vál község polgári védelmi szervezeteinek MOZGÓSÍTÁSI TERVE

5. számú melléklet Mozgósítási terv. Vál község polgári védelmi szervezeteinek MOZGÓSÍTÁSI TERVE Vál község polgári védelmi szervezeteinek MOZGÓSÍTÁSI TERVE 1 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. A terv rendeltetése:...3 2. A polgári védelmi szervezetek mozgósításánál alkalmazott egyes fogalmak meghatározása...3

Részletesebben

Tűzoltói beavatkozás kórházban - "tűzoltástan" tervezőknek

Tűzoltói beavatkozás kórházban - tűzoltástan tervezőknek Tűzoltói beavatkozás kórházban - "tűzoltástan" tervezőknek III. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok 2014. szeptember 10-11. Dobai Gergely tű. hdgy. tűzoltósági felügyelő 1996. évi XXXI. a tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete. A környezet védelméről

Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete. A környezet védelméről Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete A környezet védelméről Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

A Jegyzék 32. sorszáma szerint kiadott mentőápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei

A Jegyzék 32. sorszáma szerint kiadott mentőápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei A Jegyzék 32. sorszáma szerint kiadott mentőápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Kikötő vízi járművekben utazó személyek kiegészítő balesetbiztosítási feltételei

Kikötő vízi járművekben utazó személyek kiegészítő balesetbiztosítási feltételei Hatályos: 2013. május 2-ától Kikötő vízi járművekben utazó személyek kiegészítő balesetbiztosítási feltételei Nysz.: 15758 Tartalomjegyzék Kikötő vízi járművekben utazó személyek kiegészítő balesetbiztosítási

Részletesebben

Karád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (VI.9.) önkormányzati rendelete a Köztisztaság fenntartásáról

Karád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (VI.9.) önkormányzati rendelete a Köztisztaság fenntartásáról Karád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (VI.9.) önkormányzati rendelete a Köztisztaság fenntartásáról Karád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Bajcsy Zs. út 13. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Bajcsy Zs. út 13. /fax 48/411-435 BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2012.(V.7.), 18/2010.(XII.20.), 20/2009.(XII.01.), 13/2009.(I.30.), 22/2008.(XII.21.), 28/2007.(XII.10.), 8/2007.(IV.02.), 11/2004.(VI.11.) és 3/2002.(II.04.) számú rendelettel

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

A parancsnoki munka fogalma, sorrendje (1992-es elv szerint)

A parancsnoki munka fogalma, sorrendje (1992-es elv szerint) 1 A parancsnoki munka fogalma, sorrendje (1992-es elv szerint) A parancsnoki munka az a rendszer, amely szerint a parancsnok a vezetési tevékenységét végzi. E tevékenység, mint vezetési módszer, elsősorban

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Segesd-Taranvi IV. Béla Király Általános Iskola 7562 Segesd, Iskola u. 1. IV. BÉLA KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA TARANYI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201315 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem polgári védelmi szabályzata 1

A Pécsi Tudományegyetem polgári védelmi szabályzata 1 A Pécsi Tudományegyetem polgári védelmi szabályzata 1 A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény, a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos

Részletesebben

90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelet. az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről

90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelet. az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről 90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelet az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény 27. -ának (7) bekezdésében

Részletesebben

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben 2015.03.20.

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben 2015.03.20. Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben 2015.03.20.) Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. wnonitosito.hu. 8. sz. melléklet. Ügyféltájékoztató

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. wnonitosito.hu. 8. sz. melléklet. Ügyféltájékoztató 8. sz. melléklet Ügyféltájékoztató A Belügyminisztérium fejezet irányítása alá tartozó szervek kiemelt állománycsoportjai részére, valamint az Országgyűlési Őrség, az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes

Részletesebben

ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE

ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Orci község képviselő-testülete

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Hatály: 2010.I.1. - 2010.XII.31. 1. oldal 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő

Részletesebben

2. A BM OKF Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) jelen utasításom mellékleteként közzéteszem.

2. A BM OKF Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) jelen utasításom mellékleteként közzéteszem. A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 1/2013. (IV. 24.) BM OKF utasítása a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról A lakosság biztonságának és

Részletesebben

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

Katasztrófa- és Polgári védelmi Szabályzatról

Katasztrófa- és Polgári védelmi Szabályzatról I. SZENT ISTVÁN EGYETEM II. T a n á c s á n a k III. 16/2002/2003.ET. számú határozata Katasztrófa- és Polgári védelmi Szabályzatról 1 2 TARTALOM I.SZENT ISTVÁN EGYETEM...1 II.T a n á c s á n a k...1 III.16/2002/2003.ET.

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY-NAPI KIHAJTÁSI ÜNNEP RENDEZVÉNYRE

A SZENT GYÖRGY-NAPI KIHAJTÁSI ÜNNEP RENDEZVÉNYRE BIZTONSÁGI TERV A SZENT GYÖRGY-NAPI KIHAJTÁSI ÜNNEP RENDEZVÉNYRE 2016. május 13-14. Készítette: Egyedné Kertész Ivette Munkabiztonsági és tűzvédelmi szaktanácsadó Jóváhagyta: Medgyesi Gergely Árpád ügyvezető

Részletesebben

Képzési program. Függőpálya kezelő képzési modul. Sífelvonó és függőpálya kezelők. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft Vasúti Vizsgaközpont

Képzési program. Függőpálya kezelő képzési modul. Sífelvonó és függőpálya kezelők. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft Vasúti Vizsgaközpont Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft Vasúti Vizsgaközpont Képzési program Sífelvonó és függőpálya kezelők alapképzésére Függőpálya kezelő képzési modul 2015 Modul megnevezése: FÜGGŐPÁLYA KEZELŐ 1.

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért

Részletesebben

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A környezetvédelem és az állattartás helyi szabályairól szóló többször módosított 9/2004.(V.5.) önkormányzati rendelet EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

Részletesebben

Név: Születési név: Születési hely: Születési dátum: Anyja neve: Lakcím:

Név: Születési név: Születési hely: Születési dátum: Anyja neve: Lakcím: Név: Születési név: Születési hely: Születési dátum: Anyja neve: Lakcím: Az 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú, 3 éves Ápoló megnevezésű szakképesítés területi szakmai gyakorlat követelményei Teljesítendő

Részletesebben

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Som község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

5/2006. (II. 7.) EüM rendelet. a mentésről

5/2006. (II. 7.) EüM rendelet. a mentésről Hatály: 2015.III.31. - 2015.IV.28. 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet a mentésről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. -a (2) bekezdésének f) pontjában és g) pontjának

Részletesebben

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t PREAMBULUM a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint Töttös Német

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról egységes szerkezetben A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Hírlevél 10. hét. Újabb 10 őrmester az igazgatóságon. Évértékelő a tatabányai kirendeltségen

Hírlevél 10. hét. Újabb 10 őrmester az igazgatóságon. Évértékelő a tatabányai kirendeltségen Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 18. Tel: 06 (34)/512-070 www.komarom.katasztrofavedelem.hu e-mail: komarom.szovivo@katved.gov.hu Beiskolázás a tűzoltó

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

REPÜLŐTÉRI TŰZOLTÓ SZERVEZETEK FELADATRENDSZERE

REPÜLŐTÉRI TŰZOLTÓ SZERVEZETEK FELADATRENDSZERE Dr. Csutorás Gábor REPÜLŐTÉRI TŰZOLTÓ SZERVEZETEK FELADATRENDSZERE A NATO csatlakozás után a szabványosítási egyezményeket figyelembe véve újrafogalmazásra kerültek a katonai repülőtéri tűzoltó alegységek

Részletesebben

6/2000.(II.24.) önkormányzati rendelete

6/2000.(II.24.) önkormányzati rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 5/2003.(IV.01.), - 9/2004.(VII.18.), - 13/2009.(VII.08.), 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendeletekkel módosított 6/2000.(II.24.) önkormányzati

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Mád község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról Mád Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Magyarország katasztrófavédelme

Magyarország katasztrófavédelme Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodási és menedzsment nappali szak Tantárgy: civilbiztonság Magyarország katasztrófavédelme Készítette: Tanár: Szendrei Máté (DAI5MO) Dr.

Részletesebben

6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai

6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 6.1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS üzemeltetésére és fenntartására üzemeltetésre és fenntartásra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS üzemeltetésére és fenntartására üzemeltetésre és fenntartásra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Tárnok, 3217. hrsz.-ú köztemető és a kezelésében lévő Tárnok, 262. hrsz.-ú egyházi temető 2016. január 1-jétől

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

J/6755. számú jelentés

J/6755. számú jelentés MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/6755. számú jelentés AZ ATOMENERGIA 2007. ÉVI HAZAI ALKALMAZÁSÁNAK BIZTONSÁGÁRÓL Előadó: Dr. Szabó Pál közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter Budapest, 2008. november

Részletesebben

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest, Etele út 65. Készítette: Csizmadia László tűzvédelmi előadó (IV-265/2006.) Novo Pyro-Controll Kft. 2013. május 22. A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Lócs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.22.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Lócs Község

Részletesebben

A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA.

A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA. A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA. Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. október Szerkesztő: Duruc József Megjegyzés: A szövegben pirossal kiemelt

Részletesebben

ProKálló-Sec Kft. 4075 Görbeháza, Csegei út 11. ProKálló-Sec Kft. Biztonsági igazgató -1-

ProKálló-Sec Kft. 4075 Görbeháza, Csegei út 11. ProKálló-Sec Kft. Biztonsági igazgató -1- Készítette: Kálló Csaba ProKálló-Sec Kft. Biztonsági igazgató -1- A rendezvény megnevezése: A rendezvény helyszíne: Közgáz Évzáró Fesztivál 8251,Zánka, Erzsébet üdülőközpont és tábor hrsz 030/13 A rendezvény

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2007. (XII. 1.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Biharnagybajom

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, zöldterületek védelméről, valamint az avar és kerti hulladékok égetéséről Budajenő

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2.

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat jogalapja:... 3 1.2. A tűzvédelmi szabályzat célja:... 3 1.3.

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

Iktatószám: 01/43747/2012. Szabálysértési tényállások felülvizsgálata. Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda

Iktatószám: 01/43747/2012. Szabálysértési tényállások felülvizsgálata. Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 01/43747/2012. Tárgy: Szabálysértési tényállások felülvizsgálata Készítette: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási

Részletesebben

KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /Vállalkozási szerződés/ tervezet

KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /Vállalkozási szerződés/ tervezet KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /Vállalkozási szerződés/ tervezet amely létrejött egyrészről Tárnok Nagyközség Önkormányzata székhelye: 2461 Tárnok, Dózsa György út 150. stat. számjele: 15390149 adószáma:

Részletesebben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben Fürged Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005./III.8./ sz. rendelte A helyi környezetvédelemről,a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról az azt módosító 15/2007. (XII.

Részletesebben

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról 1./2009. (.) MeHVM rendelet a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 1 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 2. Telefon: 22/541-600, Fax: 22/541-600, BM telefon: 22/2111, BM fax: 22/2025. E-mail cím: fejermmrfk@fejer.police.hu Szám: 07000/

Részletesebben

Törökszentmiklós Város veszélyeztetettségének ismertetése és a területileg illetékes Szolnoki Polgári Védelmi Kirendeltség bemutatása

Törökszentmiklós Város veszélyeztetettségének ismertetése és a területileg illetékes Szolnoki Polgári Védelmi Kirendeltség bemutatása Törökszentmiklós Város veszélyeztetettségének ismertetése és a területileg illetékes Szolnoki Polgári Védelmi Kirendeltség bemutatása Törökszentmiklós veszélyeztetettsége TELEPÜLÉS JELLEMZŐI:. Földrajzi

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény. I. Fejezet Általános rendelkezések

1991. évi XLIX. törvény. I. Fejezet Általános rendelkezések 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelen gazdálkodó szervezeteknek csődeljárás útján történő újjászervezése, ha pedig ez nem lehetséges, felszámolás

Részletesebben

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E (1)-(3)

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E (1)-(3) BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E (1)-(3) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáról és a fizetendő díjakról

Részletesebben

Munkavédelem. Munkahigiéne. Foglalkozás-egészségügy

Munkavédelem. Munkahigiéne. Foglalkozás-egészségügy Munkavédelem Munkaegészségügy Munkabiztonság Munkahigiéne Foglalkozás-egészségügy Munkavédelem Szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munka-egészségügyi követelmények, törvénykezési, szervezési,

Részletesebben

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18, valamint

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Jászladány Nagyközség Önkormányzata 17/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról valamint a települési szilárd és folyékony

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... Főigazgató Főigazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRE DEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉ YEKRŐL [253/1997. (XII. 20.) KORM. RE DELET] OTÉK. I. Fejezet ÁLTALÁ OS RE DELKEZÉSEK (1.

AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRE DEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉ YEKRŐL [253/1997. (XII. 20.) KORM. RE DELET] OTÉK. I. Fejezet ÁLTALÁ OS RE DELKEZÉSEK (1. AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRE DEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉ YEKRŐL [253/1997. (XII. 20.) KORM. RE DELET] OTÉK I. Fejezet ÁLTALÁ OS RE DELKEZÉSEK (1. ) Területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt,

Részletesebben