A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái"

Átírás

1 A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A ZMNE Katonai Műszaki Doktori Iskola tudományszakonként meghirdetett kutatási témái a 2009/2010-es tanévre: 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete tudományszak Szakvezető: Prof. Dr. Lukács László egyetemi tanár, CSc 1. Nagy tömegek befogadására, elhelyezésére alkalmas táborok berendezésének infrastrukturális kérdései. Témavezető: Dr. Baráth Sándor, CSc 2. Polgári és katonai repülőterek, valamint a légi közlekedést biztosító létesítmények létesítésének, építésének, fenntartásának és üzemeltetésének újszerű kérdései, figyelemmel az ICAO/EU szabályaira és a NATO előírásaira, valamint a környezetvédelem kérdéseire. Témavezető: Dr. Baráth Sándor, CSc 3. Új generációs támadó fegyverek hatása a különböző típusú, anyagú és funkciójú életvédelmi létesítményekre, azok többfunkciós alkalmazhatóságának vizsgálata a megnövekedett biztonsági követelmények figyelembe vételével. Témavezető: Dr. Horváth Tibor, PhD 4. A meglévő állandó és fél állandó állami és katonai rendeltetésű védett létesítmények további alkalmazhatóságának átértékelése, az új típusú támadó fegyverek paramétereinek és a megnövekedett biztonsági követelmények figyelembe vételével. Témavezető: Dr. Horváth Tibor, PhD 5. A katonai objektumok és létesítmények elhelyezésének, tervezésének, kivitelezésének és gazdaságos üzemeltetésének kérdései, különös tekintettel a haderő átalakítására és a hivatásos haderőre történő áttérésből adódó követelményekre, valamint a missziós feladatok elhelyezési kérdéseire. Témavezető: Dr. Kovács Ferenc, PhD 6. A kritikus infrastruktúra fogalmi rendszere, veszélyeztető tényezői, hazai és nemzetközi szabályozása, valamint védelmi képességeik növelése. Témavezető: Dr. Kovács Ferenc, PhD 7. Védett létesítmények tervezésének, méretezésének, építésének és üzemeltetésének elméleti és gyakorlati kérdései- különös tekintettel a NATO tervezési alapelvekre és követelményekrevalamint az állami alkalmazásból kivont létesítmények további hasznosításának lehetőségei. Témavezető: Dr. Kovács Ferenc, PhD 8. Védett létesítmények üzemeltetésének elméleti és gyakorlati kérdései, különös tekintettel a NATO ajánlásokban szereplő alapelvekre. Témavezető: Dr. Kovács Tibor, PhD 9. Katonai és polgári robbantási és bontási feladatok újszerű értelmezése, különös tekintettel a polgári életben alkalmazott hatósági szabályokra, valamint a békefenntartó műveletek/katasztrófavédelmi feladatok sajátosságaira és a környezetvédelmi előírások betartására. Témavezető: Dr. Lukács László, CSc 10. Bűnös célú/terror robbantások és az ellenük való védekezés lehetőségei Témavezető: Dr. Lukács László, CSc 11. A kritikus infrastruktúrák katasztrófa érzékenységének vizsgálata, állóképességük növelésének lehetőségei, módszerei. Témavezető: Dr. Tóth Rudolf, PhD

2 12. Az önkéntes haderő igényeihez igazodó elhelyezési infrastrukturális feladatok újszerű értelmezése és végrehajtása, különös tekintettel a katonai követelményekre, az egységes állami vagyongazdálkodás elveire, a piaci-gazdasági viszonyokra, valamint a védelmi vagyonelemek sajátosságaira. Témavezető: Dr. Németh Béla, PhD 02. Haditechnika tudományszak Szakvezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly nyá. mk. ezredes, CSc 1. A fegyverzettechnikai fejlesztés, korszerűsítés (FEKOR) filozófiája és stratégiája, valamint a hatékonyságfokozás katonai, műszaki, gazdasági összefüggései. Témavezető : Dr. Ungvár Gyula DSc 2. A modern szabályozástechnika új járműdinamikai alkalmazásai Témavezető : Dr. Szabolcsi Róbert PhD 3. A haditechnika üzemfenntartása (infrastruktúrája), műszaki, gazdasági, szervezeti és vezetési rendszereinek vizsgálata, elemzése és értékelése. Témavezető : Dr. Turcsányi Károly CSc 4. Minőségügy-katonai minőségügy, szabványosítás. Témavezető: Dr. Turcsányi Károly CSc 5. A műszaki technikai eszközök és harcanyagok korszerűsítésének lehetséges irányai a NATO követelmények figyelembevételével. Témavezető: Dr. Szabó Sándor CSc 6. Az idegen hadseregek korszerű műszaki technikai eszközei, harcanyagai és alkalmazásuk elvei. Témavezető: Dr. Szabó Sándor CSc 7. A Magyar Honvédségben rendszeresített átkelő-, hídépítő gépek és eszközök alkalmazásának lehetőségei különleges viszonyok között. Témavezető: Dr. Kovács Tibor PhD 8. A haditechnikai kutatás és fejlesztés hazai és NATO (EU) elmélete és gyakorlata. Theory and Practice of Research and Development (R&D) in Military Technology, Hungary and NATO. Témavezető: Dr. Kende György DSc 9. Rezgéscsökkentő eljárások haditechnikai alkalmazásának kutatása különös tekintettel a forgórészek kiegyensúlyozatlanságának csökkentésére Témavezető: Dr. Sipos Jenõ PhD. 10. Radar-informatikai K+F tevékenység Magyarországon. Témavezető: Dr. Seres György DSc 11. Az MH repülőcsapatai bázisszintű repülőműszaki biztosításának lehetőségei kiképzési időszak és együttműködési tevékenységek során. Témavezető: Dr. Óvári Gyula CSc 12. Az MH katonai helikopterei alkalmazásának repülőműszaki kérdései, különös tekintettel a nemzetközi harci és szállítási alkalmazások során. Témavezető: Dr. Óvári Gyula CSc 13. A NATO Földi Telepítésű Légvédelmi Szenzor és Vezetési Rendszer Eszközeinek, Elemeinek műszaki technikai biztosítása. Témavezető: Dr. Balajti István CSc 14. Reacting to New Air Defence Threats: Net centric Approach of Long Range Surveillance Radars Augmented by VHF radars. Témavezető: Dr. István Balajti CSc

3 15. Haditechnikai eszközök értékelésének, összehasonlító elemzésének valamint adott feladatra történő kiválasztásának módszerei és gyakorlata. Témavezető: Dr. Gyarmati József PhD 16. Pilóta nélküli repülőgépek biztonságtechnikai kérdéseinek vizsgálata. Témavezető: Dr. habil. Szabolcsi Róbert PhD 17. Haditechnikai eszközök fejlődése, harcászati-műszaki elemzése és értékelése. Témavezető: Dr. Turcsányi Károly CSc 18. A sakkjáték törvényszerűségeinek és informatikai hátterének lehetőségei a harcvezetés, a haditechnikai eszközök hatékony alkalmazása, a döntéshozatal, és a katonai felsőoktatás területén Studying chess and its information technology background to find analogies and application possibilities regarding battlefield operations, armaments development, decision making, military training and education. Témavezető: Dr. Kende György DSc 19. Modern Control Engineering and Robotics Témavezető : Dr. habil. Szabolcsi Róbert PhD 03. Védelmi elektronika, informatika és kommunikáció tudományszak Szakvezető: Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, PhD 1. Korszerű technológiai eljárások a Magyar Honvédség stacioner hálózataiban. Témavezető: Dr. Fekete Károly, PhD 2. Az Internet Protokollon alapuló hálózatok vizsgálata a Magyar Honvédség vezeték nélküli híradásában. Témavezető: Dr. Fekete Károly, PhD 3. Információs infrastruktúrák és rendszerek támadása és védelme. Témavezető: Dr. Haig Zsolt, PhD 4. Az információs műveletekben alkalmazott eszközök, rendszerek és eljárások. Témavezető: Dr. Haig Zsolt, PhD 5. Információs terrorizmus módszerei és eszközrendszere. Témavezető: Dr. Kovács László, PhD 6. Az elektronikai felderítés korszerű eszközei kutatása és fejlesztése. Témavezető: Dr. Kovács László, PhD 7. Pilóta nélküli repülőgépek sárkány-, hajtómű-, fedélzeti elektronika-, hasznos teher- és földi irányító rendszereinek kutatása. Témavezető: Dr. Makkay Imre, CSc 8. A Magyar Honvédség, illetve a védelmi szféra tevékenységét támogató informatikai rendszerek, alkalmazások és eszközök technikai kérdései. Témavezető: Dr. Munk Sándor, DSc 9. A Magyar Honvédség és a védelmi szféra informatikai védelmének technikai kérdései. Témavezető: Dr. Munk Sándor, DSc 10. A Magyar Honvédség, illetve a védelmi szféra informatikai rendszereinek üzemeltetési kérdései (módszerei, folyamatai, szabályozása). Témavezető: Dr. Munk Sándor, DSc 11. Radarjelek feldolgozása FPGA-val, alkalmazási mintapéldákkal. Témavezető: Dr. Ősz Sándor DSc 12. Kutatási és tanítási módszerek kidolgozása a LabView programra. Témavezető: Dr. Ősz Sándor DSc

4 13. Az analóg áramkörök digitális megfelelői a radartechnikában, a jelkeveréssel, konverzióval, FFT-el, digitális szűrőkkel és a radar speciális egységeivel kapcsolatos összetett jelfeldolgozási eredmények kidolgozása. Témavezető: Dr. Ősz Sándor DSc 14. Alternatív kommunikációs megoldások a védelmi szférában. Témavezető: Dr. Rajnai Zoltán, PhD 15. A privatizált távközlő hálózatok igénybevétele katasztrófavédelemre. Témavezető: Dr. Sándor Miklós PhD. 16. Az ország egységes távközlő hálózatának (OTH) igénybevétele katasztrófavédelemre. Témavezető: Dr. Sándor Miklós PhD 17. A katasztrófavédelmi együttműködés távközlési aspektusai. Témavezető: Dr. Sándor Miklós PhD 18. Az e-tanulás (e-learning) és a távoktatás alkalmazása a katonai felsőoktatásban. Use of e-learning and distance learning in military higher education. 19. Témavezető: Dr. Seres György DSc A katonai rendszerek modellezése 20. Modeling of military systems. Témavezető: Dr. Seres György DSc 21. Az elektronikai védelem műszaki eljárásainak és eszközeinek kutatása, fejlesztése. Témavezető: Dr. Vass Sándor, CSc 22. A katonák védelmét, képességeit növelő elektronikai eszközök, rendszerek fejlesztése. Témavezető: Dr. Vass Sándor, CSc 23. Az infokommunikációs eszközök, rendszerek biztonságos üzemeltetésének kérdései. Témavezető: Dr. Vass Sándor, CSc 24. Irányított energiájú fegyverek és alkalmazásuk kérdései a 21. századi hadszíntéren. Témavezető: Dr. Ványa László, PhD 25. Szárazföldi, vízi és légi robottechnikai eszközök alkalmazása a hadseregben, a határőrizetben, és a katasztrófavédelemben. Témavezető: Dr. Ványa László, PhD 26. Az információs társadalom új típusú, korszerű technológiára épülő, képesség alapú hadserege lehetséges fejlődési irányainak vizsgálata. Témavezető: Dr. Várhegyi István CSc 27. A 21. század háborúk tapasztalatainak komplex információs hadviselési elemzése. Témavezető: Dr. Várhegyi István CSc 28. Komplex villamos rendszerek vizsgálata. Témavezető: Dr. Zsigmond Gyula, PhD 29. Teljesítményelektronikai berendezések hatása informatikai rendszerekre. Témavezető: Dr. Zsigmond Gyula, PhD 30. Együtt települt VHF, L ( S ) és X hullámtartományú radarokból álló, hálózat-centrikus légtérellenőrző radar rendszer, rendszerelemeinek, elvárható képességeinek és rendszerparamétereinek meghatározása. Network Centric (NC) aspects and requirements of the Collocated Multi-Band Radar System (CMBRS) Composed of VHF, L ( S ) and X Band Radars. Témavezető: Dr. Balajti István nyá. alez. CSc

5 31. Térinformatikai rendszerek, térképészeti adatbázisok a parancsnoki (vezetői) döntéshozatali folyamatban. Témavezető: Dr. Für Gáspár, PhD 32. Geoinformatika helye, és szerepe a katonai műveletek tervezésében, szervezésében, és vezetésében. Témavezető: Dr. Für Gáspár, PhD 04. Környezetbiztonság és katasztrófavédelem tudományszak Szakvezető: Dr. Földi László egyetemi docens, PhD 1. A kritikus infrastruktúra, különösen a veszélyes ipari létesítmények biztonságának növelését szolgáló eljárás- és eszközrendszerek kutatása-fejlesztése. Témavezető: Prof. Dr. Solymosi József DSc 2. A hazai- és az európai energiabiztonság növelését szolgáló eljárás- és eszközrendszerek kutatásafejlesztése. Témavezető: Prof. Dr. Solymosi József DSc 3. Katasztrófavédelmi helyzetértékelés, a helyzetértékelés és megelőzés kapcsolata. Új kihívások a katasztrófavédelmi helyzetértékelés előtt. Témavezető: Prof. Dr. Halász László DSc 4. Remediációs eljárások környezetbiztonsági szemléletű fejlesztése molekuláris biológiai és ökotoxikológiai módszerekkel. Témavezető: Dr. Szoboszlay Sándor PhD 5. ABV és természeti katasztrófák megelőzésére és felszámolására hivatott szervezetek hatékonyságának vizsgálata. Témavezető: Dr. habil. Grósz Zoltán PhD 6. Természeti és mesterséges katasztrófák, súlyos balesetek következményeinek leküzdése, különös tekintettel a modern műszaki lehetőségek alkalmazására. Témavezető: Dr. Földi László PhD 7. Nukleáris és radiológiai veszélyforrások kockázatelemzése, a védekezés eljárás- és eszközrendszerének kutatása. Témavezető: Dr. habil. Vincze Árpád PhD 8. A környezetbiztonság- és katasztrófavédelem egészségügyi vonatkozásai Témavezető: Dr. Kóródi Gyula PhD 9. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés Témavezető: Dr. habil. Szakál Béla PhD 10. A tűzoltási taktikáinak, alkalmazott technikai eszközeinek fejlesztési lehetőségei. Témavezető: Dr. habil. Cziva Oszkár PhD 11. A tűzvédelmi törvény hatása a magyar tűzoltóság technikai eszköz fejlesztésére. Témavezető: Dr. Nagy Lajos nyá. tü. mk. ezds. PhD 12. A bioetika katonai alkalmazása nem halálos fegyverek (NLW) rendszerbe állításával kapcsolatban. Témavezető: Dr. habil. Huszár András PhD 13. Új módszerek a személy azonosítására és a halál időpontjának megállapítására kriminális cselekmények és tömeges katasztrófák esetén. Témavezető: Dr. habil. Huszár András PhD 14. Az ABV fegyverek diagnosztikai, analitikai vonatkozásai. Témavezető: Dr. habil. Fűrész József CSc

6 15. A kritikus infrastruktúra katasztrófavédelmi biztonságát szolgáló eljárás- és eszközrendszer kutatása. Témavezető: Dr.habil. Bukovics István CSc 16. A globális klímaváltozás várható katasztrófavédelmi kérdéseinek vizsgálata. Témavezető: Dr.habil. Bukovics István CSc. 17. A Magyar Köztársaság védelemgazdasági stratégiája időszerű változásainak kutatása. Témavezető: Prof. Dr. Nógrádi György CSc 18. A katasztrófák elleni védekezés komplex logisztikai biztosításának rendszere, a végrehajtás elméleti és gyakorlati kérdéseinek elemzése. Témavezető: Dr. Tóth Rudolf PhD 19. A kritikus infrastruktúra védelme a katasztrófavédelem tükrében. 20. A katasztrófavédelmi igazgatás rendszerének vizsgálata. 21. Nemzetközi kutatás-mentés katasztrófavédelmi vonatkozásai. 22. Hazai mentő-tűzvédelem aktuális kérdései különös tekintettel a fejlesztés lehetséges irányaira. 23. Az önkormányzati ár-, és belvíz elleni védekezés feladatai korszerűsítésének lehetőségei. 24. Az Európai Kritikus Infrastruktúrák védelmének magyarországi kihatásai. 25. Kockázattérkép-alapú döntéstámogatás. Témavezető: Dr. habil. Mezey Gyula 26. A komplementer és alternatív gyógymódok katonai alkalmazhatósága. Témavezető: Dr. habil. Huszár András PhD 27. A munka- és harcképesség megőrzése extrém terhelések során nem konvencionális orvosi módszerekkel. Témavezető: Dr. habil. Huszár András PhD Konzulens: Dr. Hegyi Gabriella PhD 28. Katasztrófák veszélyhelyzeteinek pszichológiai és biológiai folyamatait kölcsönhatásban mérő és értékelő rendszerek kutatása, fejlesztése Témavezető: Dr. Hullám István PhD 05. Közlekedési logisztika tudományszak Szakvezető: Dr. Szűcs László egyetemi docens, CSc 1. Katonai logisztikai folyamatok hatékonysági vizsgálata. Témavezető: Dr. Réger Béla PhD 2. Korszerű katonai szállítási technológiák katonai alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata. Témavezető: Dr. Szűcs László CSc 3. A katonai közlekedési rendszer felkészítésének hadműveleti követelményei, jogszabályi, finanszírozási, szervezeti és technikai háttere. Témavezető: Dr. Szűcs László CSc 4. Közlekedési szervezetek operatív vezetésének informatikai támogatása veszélyhelyzetekben. Témavezető: Dr. Tóth Bálint CSc

7 5. A közlekedési kritikus infrastruktúrák értelmezése és védelme. Témavezető: Dr. Horváth Attila CSc 6. A közlekedési hálózat fejlesztésének és fenntartásának védelmi követelményei. Témavezető: Dr. Horváth Attila CSc 7. A közlekedés biztonságának átfogó értelmezése. Témavezető: Dr. Horváth Attila CSc 06. Térképészet és geoinformatika tudományszak A Doktori Tanács 15/2008. (IV. 23.) sz. határozata alapján a tudományszak témái visszakerültek a 03. Védelmi elektronika, informatika és kommunikáció tudományszakhoz. 07. Biztonságtechnika tudományszak Szakvezető: Prof. Dr. Berek Lajos nyá. mk. ezds. CSc. 1. Repülőcsapatok, és légvédelmi csapatok katasztrófavédelme és annak biztonságtechnikai vonzatai. Témavezető: Dr. Jakab László, PhD 2. Repülőcsapatok és légvédelmi csapatok környezetvédelme és annak biztonságtechnikai vonzatai. Témavezető: Dr. Jakab László, PhD 3. Repülőcsapatok tűzvédelmi felkészítése a NATO TACEVAL program alapján. Témavezető: Dr. Jakab László, PhD 4. A Légierő csapatai ABV védelmének biztonságtechnikai aspektusai. Témavezető: Dr. Jakab László, PhD 5. Elektronikus biztonsági rendszerek műszaki megbízhatósága. Témavezető: Prof. Dr. Zsigmond Gyula PhD 6. Épületbelsők tűzvédelmi jellemzőinek laboratóriumi vizsgálati eredményei, és a gyakorlati hasznosítás összefüggései. Témavezető: Dr. Beda László PhD 7. Matematikai tűzmodellek alkalmazhatósága a megtörtént tüzek elemzésében. Témavezető: Dr. Beda László PhD 8. A mérnöki szemléletű tűzkockázat elemzés magyarországi bevezetésének aspektusai. Témavezető: Dr. Beda László PhD 9. A repülésbiztonság elmélete. A repülőesemények megelőzése érdekében folytatott munka, illetve a bekövetkezett repülőesemények okai feltárásának gyakorlata. Témavezető: Dr. Varga Ferenc PhD 10. A végeselem módszer alkalmazási lehetőségei mechanikus biztonságvédelmi eszközök méretezése során, különös tekintettel a biztonsági zárbetétekre. Témavezető: Dr. Goda Tibor PhD 11. Biztonságtechnika általános tudományos alapjai, a biztonságtechnika területei. Témavezető: Dr. Kiss Sándor PhD 12. A vagyonvédelmi rendszerek oktatásának eszközrendszere és módszertana Témavezető: Dr. Kiss Sándor PhD 13. A tűzvédelem jellemző területei között fennálló kapcsolatok kutatása, tudományos igényű magyarázata. Témavezető: Dr. Kiss Sándor PhD 14. Az elektronikus megfigyelő és ellenőrző rendszerek alkalmazásának objektumorientált optimalizálása. Témavezető: Dr. habil. Kovács Tibor CSc

8 15. Polgári védelem napjainkban. Témavezető: Dr. habil Simon Ákos CSc 16. Veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása. Témavezető: Dr. habil Simon Ákos CSc 17. Az új fejlesztőeszközök által kínált biztonsági megoldások kockázatelemzése, a különböző biztonsági megoldások összehasonlító elemzése, biztonsági eljárások, minták kidolgozása. Témavezető: Dr. Sipos Marianna PhD 18. Adatbiztonság, az adathozzáférés, adatmódosítás, adatmásolás, adattovábbítás biztonsági korlátai és lehetőségei. Témavezető: Dr. Sipos Marianna PhD 19. Intelligens épületbiztonsági szoftverek, a biztonsági rendszerek és berendezések adatainak továbbítása, jelzések hatékony kiértékelési mechanizmusának kidolgozása. Témavezető: Dr. Sipos Marianna PhD 20. Repülőeszközök sárkánya gépészeti rendszereinek összehasonlítása, biztonságtechnikai korszerűsítése. Témavezető: Prof. Dr. Óvári Gyula CSc 21. Repülőeszközök hajózó személyzete és utasai egyéni és csoportos mentő, valamint biztonsági rendszereinek összehasonlítása, korszerűsítése. Témavezető: Prof. Dr. Óvári Gyula CSc 22. Repülőeszközök előkészítése, karbantartása és javítása során alkalmazható módszerek, technológiák korszerűsítése, preventív eljárások kidolgozása a repülésbiztonsági szint fokozására. Témavezető: Prof. Dr. Óvári Gyula CSc 23. Koalíciós katonai (katonai/polgári) repülési feladatok során megoldandó repülésbiztonsági, biztonságtechnikai kérdések tudományos feldolgozása. Témavezető: Prof. Dr. Óvári Gyula CSc 24. Kültéri mechanikus védelmi rendszerek fejlesztése. Témavezető: Dr. Sipos Jenő PhD 25. Pénzintézeti biztonságvédelem és bűnmegelőzés. Témavezető: Dr. Sipos Jenő PhD 26. A helikopterek stabilitása és kormányozhatóságának repülésbiztonsági összefüggései. Témavezető: Dr. Békési László CSc 27. A helikopterek repülési üzemmódjai és ezek hatása a repülésbiztonságra. Témavezető: Dr. Békési László CSc 28. A személy- és vagyonvédelem területei, módszerei, végrehajtásának rendje. 29. Kockázatelemzés a vagyonvédelemben. 30. Az emberi tényezők vizsgálata és negatív hatásainak csökkentése a biztonságtechnikában. 31. Pénzintézeti védelmi stratégia lehetséges kidolgozása, a pénzintézetek ellen irányuló bűncselekmények elemzéséből. 32. Kriminalisztikai vizsgálati módszerek a mechanikai vagyonvédelem területén. 33. Az MH harcanyag raktárak őrzés-védelme, a védelem biztonságtechnikai vizsgálata Témavezető: Dr. Bartha Tibor PhD

9 34. A nem halálos fegyverek kiképzési rendszerének modernizálási lehetőségei a magyar honvédség megváltozott feladatrendszerének tükrében. Témavezető: Dr. Bartha Tibor PhD 35. A katasztrófák elleni védekezés komplex logisztikai biztosításának rendszere, a végrehajtás elméleti és gyakorlati kérdéseinek elemzése. Témavezető: Dr. Tóth Rudolf PhD 36. Katasztrófák által veszélyeztetett és sújtott területek helyreállításának és újjáépítésének követelményrendszere, gyakorlati megvalósításának vizsgálata és elemzése. Témavezető: Dr. Tóth Rudolf PhD 37. Kutatórobotok a (had-), űr- és biztonságtechnikában élő erő kiváltása; beavatkozás, vezérlés azonnali információáramlással. Az elméleti fizikai kutatások mérnöki alkalmazhatóságának tanulmányozása. Témavezető: Dr. Horváth István CSc 08. Védelmi igazgatás tudományszak Szakvezető: Dr. habil. Horváth László CSc 1. A Védelmi Igazgatás szervezetrendszerének kialakulása, működési mechanizmusának elemzése napjainkig. Témavezető: Dr. habil. Horváth László PhD 2. A védelmi tervezés, haderőfejlesztés és személyi biztosítás a Magyar Köztársaságban. Témavezető: Dr. Hülvely Lajos PhD 3. A védelmi igazgatási tevékenység szervezési feladatai. Témavezető: Dr. Szigeti Lajos PhD 4. A védelmi igazgatási feladatok végzésének vezetési aspektusai. Témavezető: Dr. Czuprák Ottó PhD 5. A NATO és EU követelmények megjelenése a honvédelmi tevékenységben. Témavezető: Dr. Hülvely Lajos PhD 6. A Védelmi szektor humán erőforrás igényének biztosításából adódó feladatok és megvalósításának gyakorlata. Témavezető: Dr. habil. Horváth László PhD 7. Komplex veszélyhelyzetek operatív döntéstámogatása. Témavezető: Dr. habil. Mezey Gyula CSc 8. Az informatika szerepe a köz-, és védelmi igazgatásban. Témavezető: Prof. Dr. Munk Sándor DSc 9. Az önkormányzatok és civil szervezetek együttműködése az önkormányzati feladatellátásban, konkrét példák, esetek bemutatása. Témavezető: Dr. Hülvely Lajos PhD 10. A kulturális javak védelme érdekében végzett feladatok, (mint a védelmi igazgatási tevékenység egyik kiemelkedő feladatrendszere) a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. Témavezető: Dr. Szigeti Lajos PhD

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 4 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4 4.

Részletesebben

A KMDI AKTÍV HALLGATÓI (2013/2014) III. évfolyam. Kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében

A KMDI AKTÍV HALLGATÓI (2013/2014) III. évfolyam. Kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében III. évfolyam 1. Bán Attila II/EK A műszaki-technikai fejlődés kihatása a tüzérség alkalmazására, különös tekintettel a lövegcsövek gyártástechnológiájára Dr. Turcsányi Károly 2. Berki Gábor III/N A számítógép-hálózati

Részletesebben

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: TSZKP/1-262/2010. sz. példány Jóváhagyom! Egyetértek! Budapest, 2010. július - n Budapest, 2010. július - n.............................. Dr. Lakatos László

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR JAVASLATA A ZMNE 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS MUNKATERVÉHEZ 1 A 2007. ÉVRE KUTATÁSI PROGRAMOK KIEMELT KUTATÁSI

Részletesebben

01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete kutatási terület területvezető: Prof. Dr. Lukács László egyetemi tanár, CSc

01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete kutatási terület területvezető: Prof. Dr. Lukács László egyetemi tanár, CSc 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete kutatási terület területvezető: Prof. Dr. Lukács László egyetemi tanár, CSc Fsz. Értekezés címe Témavezető 1. Nagy tömegek befogadására, elhelyezésére alkalmas

Részletesebben

01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete kutatási terület területvezető: Prof. Dr. Szabó Sándor egyetemi tanár, CSc

01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete kutatási terület területvezető: Prof. Dr. Szabó Sándor egyetemi tanár, CSc 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete kutatási terület területvezető: Prof. Dr. Szabó Sándor egyetemi tanár, CSc Fsz. Értekezés címe Témavezető 1. Nagy tömegek befogadására, elhelyezésére alkalmas

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS MUNKATERVÉHEZ EK (PROGRAMOK) Katonai biztonság és védelmi stratégia;

Részletesebben

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE Szerkesztette: Dr. Szilágyi Tivadar ezredes Budapest, 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. A TUDOMÁNYRÓL ÁLTALÁBAN... 3 1. A tudomány fogalma...3

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE 01. KATONAI MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA ELMÉLETE KUTATÁSI TERÜLET Vezető: Dr. Kovács Zoltán PhD, egyetemi docens 1. Nagy tömegek befogadására,

Részletesebben

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Hadászat- és Hadelmélet Tanszék 1. A hadikultúrák megjelenése a modern hadügyben 2. A hadikultúrák elméleti kérdései 3. A gerilla hadviselés elméletének

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2014. Tartalom 1. Általános ismeretek... 2 2. Katonai vezetői alapképzési szak

Részletesebben

A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA

A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA IX. Évfolyam 2. szám - 2014. június BODORÓCZKI János bodoroczkijanos@gmail.com A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA Absztrakt A cikk betekintést nyújt a szerző kutatásába, áttekinti a magyar

Részletesebben

Dr. Vass Sándor publikációs listája

Dr. Vass Sándor publikációs listája Dr. Vass Sándor publikációs listája 1. Vass Sándor 1990 A rádióelektronikai eszközök elektromágneses kompatibilitása. Az elektromágneses kompatibilitás tervezésének számítógépes támogatása. Budapest, Zrínyi

Részletesebben

A KONFERENCIA PROGRAMJA november 27.

A KONFERENCIA PROGRAMJA november 27. A KONFERENCIA PROGRAMJA 2008. november 27. 08.30-09.00 Regisztráció 09.00-09.05 09.05-09.10 Megnyitó Dr. Ujj András ezredes a ZMNE mb. tudományos rektorhelyettese Köszöntő Dr. Nagy László nyá. mk. ezredes

Részletesebben

A ROBOTIKA ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖK KÉPZÉSBEN

A ROBOTIKA ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖK KÉPZÉSBEN IV. Évfolyam 1. szám - 2009. március Tibenszkyné Fórika Krisztina Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tibenszkyne.forika.krisztina@zmne.hu A ROBOTIKA ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI

Részletesebben

(K+F) a bunkósbottól támadó/védő robotokig. Dr. Seres György DSc. 2003

(K+F) a bunkósbottól támadó/védő robotokig. Dr. Seres György DSc. 2003 Haditechnikai kutatás és fejlesztés (K+F) a bunkósbottól támadó/védő robotokig Dr. Seres György DSc. 2003 Mi a különbség az emberi és az állati lét között? Mi a különbség az emberi és az állati lét között?

Részletesebben

Tagok Báthy Sándor, Jároscsák Miklós, Kőszegvári Tibor, Kende György, Németh Ernő, Ungvár Gyula, Tóth Rudolf. MH Központi Nyomdájában, 300 példányban.

Tagok Báthy Sándor, Jároscsák Miklós, Kőszegvári Tibor, Kende György, Németh Ernő, Ungvár Gyula, Tóth Rudolf. MH Központi Nyomdájában, 300 példányban. Szerkesztő Bizottság Elnök Gáspár Tibor Tagok Adorjáni István, Anda Árpád, Bella András, Báthy Sándor, Csák Gábor, Hazuga Károly, Horváth János, Kasza Zoltán, Kulcsár István, Rádli Tibor, Svéd László,

Részletesebben

ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN

ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Gulyás András ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK

REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM REPÜLÕTISZTI INTÉZET REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK XI. ÉVFOLYAM 27.SZÁM 1999/2. REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK XI. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 1999/2. A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI

Részletesebben

FELKÉSZÍTÉS AZ ABV VESZÉLY ELKERÜLÉSÉRE A FELKÉSZÍTÉS BÁZISA TRAINING TO AVOID NBC JEOPARDY BEREK TAMÁS

FELKÉSZÍTÉS AZ ABV VESZÉLY ELKERÜLÉSÉRE A FELKÉSZÍTÉS BÁZISA TRAINING TO AVOID NBC JEOPARDY BEREK TAMÁS FELKÉSZÍTÉS AZ ABV VESZÉLY ELKERÜLÉSÉRE A FELKÉSZÍTÉS BÁZISA BEREK TAMÁS FELKÉSZÍTÉS AZ ABV VESZÉLY ELKERÜLÉSÉRE A FELKÉSZÍTÉS BÁZISA TRAINING TO AVOID NBC JEOPARDY A Magyar Honvédség új típusú feladatai

Részletesebben

A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK HÍRADÓ ÉS INFORMATIKAI TÁMOGATÁSÁNAK ELMÉLETI ALAPJA

A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK HÍRADÓ ÉS INFORMATIKAI TÁMOGATÁSÁNAK ELMÉLETI ALAPJA V. Évfolyam 2. szám - 2010. június Tóth András toth.andras@regiment.hu Farkas Tibor farkas.tibor@zmne.hu Pándi Erik pandi.erik@zmne.hu A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK HÍRADÓ ÉS INFORMATIKAI TÁMOGATÁSÁNAK ELMÉLETI

Részletesebben

AZ ATOM-, BIOLÓGIAI-, ÉS VEGYI (ABV) VÉDELMI TÚLÉLÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A NATO AFS: STO 1 PASSZÍV VÉDELMÉBEN A REPÜLŐCSAPATOKNÁL

AZ ATOM-, BIOLÓGIAI-, ÉS VEGYI (ABV) VÉDELMI TÚLÉLÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A NATO AFS: STO 1 PASSZÍV VÉDELMÉBEN A REPÜLŐCSAPATOKNÁL AZ ATOM-, BIOLÓGIAI-, ÉS VEGYI (ABV) VÉDELMI TÚLÉLÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A NATO AFS: STO 1 PASSZÍV VÉDELMÉBEN A REPÜLŐCSAPATOKNÁL A XX. század utolsó két évtizedének fordulóján a bipoláris világrend

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I ELŐLÉPTETÉSEKRŐL, KITÜNTETÉSEKRŐL ÉS ELISMERÉSEKRŐL.

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I ELŐLÉPTETÉSEKRŐL, KITÜNTETÉSEKRŐL ÉS ELISMERÉSEKRŐL. MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I ELŐLÉPTETÉSEKRŐL, KITÜNTETÉSEKRŐL ÉS ELISMERÉSEKRŐL. Magyarország honvédelmi minisztere a Honvédelem Napja, 2015. május 21-e alkalmából A honvédek

Részletesebben

Ph.D. ÉRTEKEZÉS. Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy

Ph.D. ÉRTEKEZÉS. Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Ph.D. ÉRTEKEZÉS Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy A Magyar Honvédség egészségügyi biztosítása elvének és gyakorlatának változásai, sajátosságai,

Részletesebben

NATO tagságunk hatása és következményei a magyar katonai információs rendszerre

NATO tagságunk hatása és következményei a magyar katonai információs rendszerre ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM NATO tagságunk hatása és következményei a magyar katonai információs rendszerre Doktori (PhD) értekezés Készítette: Ternyák István ezredes Tudományos vezetõ: Dr. habil

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Agyi érkatasztrófák kezelése a MH Honvédkórházban: a személyi állomány sürgősségi ellátásának megszervezése

Részletesebben

KORSZERŰ RÁDIÓFELDERÍTÉS KIHÍVÁSAI AZ INFORMÁCIÓS MŰVELETEKBEN

KORSZERŰ RÁDIÓFELDERÍTÉS KIHÍVÁSAI AZ INFORMÁCIÓS MŰVELETEKBEN III. Évfolyam 2. szám - 2008. június Fürjes János Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem furjes.janos@chello.hu KORSZERŰ RÁDIÓFELDERÍTÉS KIHÍVÁSAI AZ INFORMÁCIÓS MŰVELETEKBEN Absztrakt Az új biztonságpolitikai

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. /2007. (...) HM. rendelete. a Magyar Honvédség légvédelmi célú repüléseinek szabályairól

A honvédelmi miniszter. /2007. (...) HM. rendelete. a Magyar Honvédség légvédelmi célú repüléseinek szabályairól A honvédelmi miniszter. /2007. (...) HM rendelete a Magyar Honvédség légvédelmi célú repüléseinek szabályairól A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 74. -ának w) pontjában

Részletesebben

Oktató-kutatás - tudományos. Oktatás - kutatás - tudományos

Oktató-kutatás - tudományos. Oktatás - kutatás - tudományos SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Dr. Czuprák Ottó E-mail Czuprak.Otto@uni-nke.hu Állampolgárság magyar Születési dátum 1951. 0. 10. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI MŰVELETI TANSZÉK

KATASZTRÓFAVÉDELMI MŰVELETI TANSZÉK TÉMAJEGYZÉK a Katasztrófavédelmi Intézet diplomamunkáinak, szakdolgozatainak és TDK dolgozatainak elkészítéséhez KATASZTRÓFAVÉDELMI MŰVELETI TANSZÉK 1. A polgári védelem kialakulása, szerepe a katasztrófavédelem

Részletesebben

KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁK VÉDELME: HAZAI ÉS NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁS (KIBERVÉDELMI STRATÉGIÁK)

KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁK VÉDELME: HAZAI ÉS NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁS (KIBERVÉDELMI STRATÉGIÁK) KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁK VÉDELME: HAZAI ÉS NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁS (KIBERVÉDELMI STRATÉGIÁK) Kovács László Nemze/ Közszolgála/ Egyetem kovacs.laszlo@uni- nke.hu Prof. Dr. Kovács László mk. ezredes Nemze/

Részletesebben

A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN

A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY NÉGYESI IMRE A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN Doktori (PhD) értekezésem

Részletesebben

Dr. Bedécs Gyulának a Győr-Moson-Sopron megyei Idegenforgalmi Hivatal nyugállományú igazgatójának

Dr. Bedécs Gyulának a Győr-Moson-Sopron megyei Idegenforgalmi Hivatal nyugállományú igazgatójának Magyarország Köztársasági Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére -, huzamos időn át végzett kiemelkedő munkássága, valamint a honvédelem ügye érdekében végzett áldozatos tevékenysége elismeréseként,

Részletesebben

Gácser Zoltán mk. ırnagy

Gácser Zoltán mk. ırnagy ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Gácser Zoltán mk. ırnagy A KATONA HARCI KÉPESSÉGÉT NÖVELİ KORSZERŐ, HÁLÓZATBA INTEGRÁLT EGYÉNI FELSZERELÉSRENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSI LEHETİSÉGEI A MAGYAR

Részletesebben

1. Turcsányi Károly: A szárazföldi csapatok haditechnikai eszközei : kézikönyv. Budapest: Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, 1987. 95 p.

1. Turcsányi Károly: A szárazföldi csapatok haditechnikai eszközei : kézikönyv. Budapest: Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, 1987. 95 p. 1 Turcsányi Károly publikációi A KANDIDÁTUSI CÍM ELNYERÉSE ELŐTT Könyv 1. Turcsányi Károly: A szárazföldi csapatok haditechnikai eszközei : kézikönyv. Budapest: Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, 1987. 95

Részletesebben

MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12. szakmai-tudományos konferencia. 2012. november 21-22.

MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12. szakmai-tudományos konferencia. 2012. november 21-22. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG, MTA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12 szakmai-tudományos konferencia 2012.

Részletesebben

FENYVESI KÁROLY MK. EZREDES

FENYVESI KÁROLY MK. EZREDES ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács FENYVESI KÁROLY MK. EZREDES A nemzeti fegyverzeti igazgató helye, szerepe, feladatai a NATO szervezeti működési rendjében című doktori (PhD) értekezésének

Részletesebben

A szerkesztő bizottság elnöke / Chair of the Editorial Board: Prof. Em. Dr. Halász László ny. ezredes, DSc

A szerkesztő bizottság elnöke / Chair of the Editorial Board: Prof. Em. Dr. Halász László ny. ezredes, DSc A szerkesztő bizottság elnöke / Chair of the Editorial Board: Prof. Em. Dr. Halász László ny. ezredes, DSc A szerkesztő bizottság elnökhelyettese / Deputy-chair of the Editorial Board: Prof. Dr. Munk Sándor

Részletesebben

Összefoglaló adatok a hadtudomány művelőinek legújabb eredményeiről

Összefoglaló adatok a hadtudomány művelőinek legújabb eredményeiről Solymosi József Gőcze István: Összefoglaló adatok a hadtudomány művelőinek legújabb eredményeiről A Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2004. november 8-án a köztestületi tagok

Részletesebben

A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége

A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA VARGA LÁSZLÓ A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége című doktori (PhD) értekezés szerzői

Részletesebben

A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN

A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN III. Évfolyam 3. szám - 2008. szeptember Báthy Sándor Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem bathy.sandor@zmne.hu A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN Absztrakt A cikk témaválasztását

Részletesebben

REPÜLŐTÉRI TŰZOLTÓ SZERVEZETEK FELADATRENDSZERE

REPÜLŐTÉRI TŰZOLTÓ SZERVEZETEK FELADATRENDSZERE Dr. Csutorás Gábor REPÜLŐTÉRI TŰZOLTÓ SZERVEZETEK FELADATRENDSZERE A NATO csatlakozás után a szabványosítási egyezményeket figyelembe véve újrafogalmazásra kerültek a katonai repülőtéri tűzoltó alegységek

Részletesebben

HADITECHNIKAI ESZKÖZÖK FEJLESZTÉSI TRENDJEI A 2010-2030-AS IDŐSZAKRA. Absztrakt

HADITECHNIKAI ESZKÖZÖK FEJLESZTÉSI TRENDJEI A 2010-2030-AS IDŐSZAKRA. Absztrakt Dr. Várhegyi István nyá. ezredes - Dr. Vass Sándor alezredes drvarhegyi@mail.tvnet.hu vass.sandor@zmne.hu HADITECHNIKAI ESZKÖZÖK FEJLESZTÉSI TRENDJEI A 2010-2030-AS IDŐSZAKRA Absztrakt Napjainkban a haditechnikai

Részletesebben

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET. számú példány A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM rendelete a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról

Részletesebben

ROBOTHADVISELÉS 7. tudományos konferencia november 27.

ROBOTHADVISELÉS 7. tudományos konferencia november 27. ROBOTHADVISELÉS 7. tudományos konferencia 2007. november 27. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Díszterem Budapest, X. Hungária krt. 9-11. A konferencia szervezőbizottsága: Dr. Haig Zsolt mk. alezredes

Részletesebben

(1) Az R. 1. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) Az R. 2. számú mellékletének helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(1) Az R. 1. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) Az R. 2. számú mellékletének helyébe e rendelet 2. melléklete lép. . sz. példán MAGAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZ A honvédelmi miniszter /2010. ( ) HM rendelete a Magar Honvédség eges beosztásaihoz kapcsolódó munkaköri követelménekről szóló 20/2002. (IV.

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola. ZALAI NOÉMI őrnagy: Doktori (PhD) értekezés

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola. ZALAI NOÉMI őrnagy: Doktori (PhD) értekezés Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola ZALAI NOÉMI őrnagy: A humánerőforrás-gazdálkodás kérdéseinek vizsgálata a nemzetbiztonsági szolgálatoknál

Részletesebben

A szerkesztő bizottság elnöke / Chair of the Editorial Board: Prof. Em. Dr. Halász László ny. ezredes, DSc

A szerkesztő bizottság elnöke / Chair of the Editorial Board: Prof. Em. Dr. Halász László ny. ezredes, DSc 2 A szerkesztő bizottság elnöke / Chair of the Editorial Board: Prof. Em. Dr. Halász László ny. ezredes, DSc A szerkesztő bizottság elnökhelyettese / Deputy-chair of the Editorial Board: Prof. Dr. Munk

Részletesebben

ELŐSZÓ. Budapest, 2011. január 15. Nyári Éva ka. a Tudományszervező Központ mb. vezetője

ELŐSZÓ. Budapest, 2011. január 15. Nyári Éva ka. a Tudományszervező Központ mb. vezetője DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 3 3. A ZMNE doktori iskolái és a tudományszakok... 3 4. Jelentkezés

Részletesebben

Nagy Gábor: HORDOZHATÓ ENERGIASZELEKTÍV SUGÁRZÁSMÉRİ SZONDA KIFEJLESZTÉSE PIN DIÓDA ALKALMAZÁSÁVAL

Nagy Gábor: HORDOZHATÓ ENERGIASZELEKTÍV SUGÁRZÁSMÉRİ SZONDA KIFEJLESZTÉSE PIN DIÓDA ALKALMAZÁSÁVAL ZRINYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nagy Gábor: HORDOZHATÓ ENERGIASZELEKTÍV SUGÁRZÁSMÉRİ SZONDA KIFEJLESZTÉSE PIN DIÓDA ALKALMAZÁSÁVAL című doktori (PhD) értekezésének szerzői ismertetője (TÉZISFÜZET)

Részletesebben

Műszaki Tudomány az Észak - Kelet Magyarországi Régióban 2015. Konferencia PROGRAMFÜZET. A konferencia helyszíne: Debreceni Egyetem Műszaki Kara

Műszaki Tudomány az Észak - Kelet Magyarországi Régióban 2015. Konferencia PROGRAMFÜZET. A konferencia helyszíne: Debreceni Egyetem Műszaki Kara Műszaki Tudomány az Észak - Kelet Magyarországi Régióban 2015 Konferencia PROGRAMFÜZET A konferencia helyszíne: Debreceni Egyetem Műszaki Kara (4028 Debrecen, Ótemető u. 2 4.) 2015. június 11. csütörtök

Részletesebben

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INVERZ LOGISZTIKAI RENDSZE- RÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INVERZ LOGISZTIKAI RENDSZE- RÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Réti Tamás mk. ezredes 1 A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INVERZ LOGISZTIKAI RENDSZE- RÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Mint minden dolognak, az inverz logisztikának is többféle megközelítése lehet. Itt nem a fogalmi meghatározás

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2015. június 25. PROGRAMJA

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2015. június 25. PROGRAMJA MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2015. június 25. PROGRAMJA A konferencia célja: A társadalmi és a természeti változások környezeti hatásaiból adódó

Részletesebben

Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes

Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes Tudományos szakmai vitájának témája: A szakterületek közötti hatékonyabb együttműködés kínálta lehetőségek a katasztrófa-egészségügyben Nyilvános előadásának témája: Szűrővizsgálatok

Részletesebben

TÜZÉR HONVÉD TISZTJELÖLTEK GYAKORLATA A VÁRPALOTAI LŐTÉREN

TÜZÉR HONVÉD TISZTJELÖLTEK GYAKORLATA A VÁRPALOTAI LŐTÉREN TÜZÉR HONVÉD TISZTJELÖLTEK GYAKORLATA A VÁRPALOTAI LŐTÉREN A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem KLHTK ÖMI Tüzér Tanszékének III. és IV. évfolyamos tüzér honvéd tisztjelöltjei (16 fő) a 2010/2011. tanulmányi

Részletesebben

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése Pándi Balázs 1 A zártcélú távközlõ hálózatokról szóló hatályos jogszabályban megfogalmazottak alapján a Magyar Honvédség Hálózata 2 mentesített az Elektronikus

Részletesebben

1. táblázat A főhadnagyi általános előmeneteli tanfolyam tantárgyprogramja

1. táblázat A főhadnagyi általános előmeneteli tanfolyam tantárgyprogramja Tantárgy Tartalom Óraelosztás kontakt önképzés összesen Eligazítás 1 - - Konzultáció/Önképzés 12 81 93 A titokvédelem törvényi szabályozása, az állam- - 4 4 és szolgálati titok fogalma. Az irat fogalma,

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem XLII. Tudományos Diákköri Konferenciájának díjazott pályamunkái 2015. november

Az Óbudai Egyetem XLII. Tudományos Diákköri Konferenciájának díjazott pályamunkái 2015. november Az Óbudai Egyetem XLII. Tudományos Diákköri Konferenciájának díjazott pályamunkái 2015. november Köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

GONDOLATOK A MAGYAR HONVÉDSÉG FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATI RENDSZERÉNEK KUTATÁSI TÉMAKÖRKÉNT TÖRTÉNŐ ÉRTELMEZÉSÉHEZ

GONDOLATOK A MAGYAR HONVÉDSÉG FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATI RENDSZERÉNEK KUTATÁSI TÉMAKÖRKÉNT TÖRTÉNŐ ÉRTELMEZÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS KOVÁCS PÉTER GONDOLATOK A MAGYAR HONVÉDSÉG FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATI RENDSZERÉNEK KUTATÁSI TÉMAKÖRKÉNT TÖRTÉNŐ ÉRTELMEZÉSÉHEZ Az emberi történelem folyamán az aktív testmozgás és a hozzá

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Derzsényi Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Absztarkt Napjainkban ismét kiemelt hangsúlyt kapott a honvédelmi tárca beszerzésének decentralizációja,

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET A Környezettudományi Intézet a már korábban bejelentett "Környezettudományi Felsőoktatási

Részletesebben

REPÜLŐTEREK VÉDELME MŰSZAKI ZÁRAKKAL

REPÜLŐTEREK VÉDELME MŰSZAKI ZÁRAKKAL Dr. Kovács Zoltán mk. őrnagy (PhD) REPÜLŐTEREK VÉDELME MŰSZAKI ZÁRAKKAL A NATO műszaki doktrínája alapján a manőver a harc sikeres megvívásának lényeges eleme. Ugyanannyira szükséges az ellenséges csapatok

Részletesebben

2005 A civil-katonai együttműködés lehetőségei a nemzetközi feladatokban részt vevő magyar katonák biztonságának növelésében. Stratégiai kutatások

2005 A civil-katonai együttműködés lehetőségei a nemzetközi feladatokban részt vevő magyar katonák biztonságának növelésében. Stratégiai kutatások SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (PADÁNYI JÓZSEF, egyetemi tanár, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény 1.1. Magas szintű felsőoktatási tevékenység: 1981-ben végeztem a KLKF-n, ahol polgári képesítésként építőgépész

Részletesebben

MIKADO MIKROMÉRETŰ, TÁVIRÁNYÍTÁSÚ FELDERÍTŐ RENDSZER

MIKADO MIKROMÉRETŰ, TÁVIRÁNYÍTÁSÚ FELDERÍTŐ RENDSZER MIKADO MIKROMÉRETŰ, TÁVIRÁNYÍTÁSÚ FELDERÍTŐ RENDSZER Vincze Gyula 1 A Bundeswehr szakmai folyóirata a Strategie und Technik 2007. májusi számában bemutattak egy új, mikroméretű, távirányítású felderítő

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezendő Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak V. Országos Fórumára

M E G H Í V Ó. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezendő Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak V. Országos Fórumára M E G H Í V Ó A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezendő Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak V. Országos Fórumára A rendezvény időpontja: 2013. november 21. 10.00-16.00. A rendezvény helyszíne:

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI 01. Biztonságelméletek (biztonsági tanulmányok) tudományszak Szakvezető: Dr. Matus János egyetemi

Részletesebben

A KATONAI LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA

A KATONAI LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA A KATONAI LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA JAVASLAT A BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TÖRVÉNYI HÁTTEREINEK MÓDOSÍTÁSÁRA A MAGYAR HONVÉDSÉG HÍRADÓ BERUHÁZÁSAI SORÁN 1. Bevezetés Léránt József 1 A HM Fejlesztési és

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG LÉGIERŐ HADERŐNEM HELYE ÉS SZEREPE A MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZTÁMOGATÁSÁBAN A HADERŐNEM ALAPFELADATAI. BALOGH IMRE vezérőrnagy 1

A MAGYAR HONVÉDSÉG LÉGIERŐ HADERŐNEM HELYE ÉS SZEREPE A MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZTÁMOGATÁSÁBAN A HADERŐNEM ALAPFELADATAI. BALOGH IMRE vezérőrnagy 1 BALOGH IMRE vezérőrnagy 1 A MAGYAR HONVÉDSÉG LÉGIERŐ HADERŐNEM HELYE ÉS SZEREPE A MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZTÁMOGATÁSÁBAN A HADERŐNEM ALAPFELADATAI A Magyar Honvédség légierő feladatait a 61/2000. (VI. 21.)

Részletesebben

NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ RENDSZEREK LÉGI FELDERÍTÉSRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A LÉGIERŐ HADERŐNEM REPÜLŐCSAPATAI KATONAI MŰVELETEIBEN

NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ RENDSZEREK LÉGI FELDERÍTÉSRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A LÉGIERŐ HADERŐNEM REPÜLŐCSAPATAI KATONAI MŰVELETEIBEN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Palik Mátyás őrnagy PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ RENDSZEREK LÉGI FELDERÍTÉSRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A LÉGIERŐ HADERŐNEM REPÜLŐCSAPATAI KATONAI

Részletesebben

KATONAI BESZERZÉS II. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE

KATONAI BESZERZÉS II. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE X. Évfolyam 2. szám - 2015. június DERZSÉNYI Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu KATONAI BESZERZÉS II. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE Absztrakt A katonai beszerzésről sokaknak első hallásra

Részletesebben

Határozatok listája 2014. 01. 24.

Határozatok listája 2014. 01. 24. Határozatok listája 2014. 01. 24. SIDT-1/2014. (01.20.) A Tudományági Doktori Tanács egyhangú szavazással támogatja Bihari Zoltán részére a doktori cím odaítélését. SIDT-2/a/2014.(01. 24.) A Tudományági

Részletesebben

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TARTALOM TECHNOLÓGIAI HIVATALÁNAK TUDOMÁNYOS KIADVÁNYA

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TARTALOM TECHNOLÓGIAI HIVATALÁNAK TUDOMÁNYOS KIADVÁNYA A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TECHNOLÓGIAI HIVATALÁNAK TUDOMÁNYOS KIADVÁNYA 5. szám A Lektori Bizottság elnöke: Ráth Tamás Lektorálta: Dr. Janza Károly Dr. Turcsányi Károly Hajdú Ferenc mérnök õrnagy felelõs

Részletesebben

A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje

A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje Ronkovics József A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje A szerzõ rövid cikkében, kiindulva a 21. század valószínû kihívásaiból, felvázolja a jövõ hadviselésének lehetséges formáit, fontosabb

Részletesebben

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT 1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET Vezető: Prof. Dr. Szenes Zoltán CSc, egyetemi tanár 1. A NATO kollektív

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (KOLOSSA SÁNDOR nyá. alez., előadó, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (KOLOSSA SÁNDOR nyá. alez., előadó, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (KOLOSSA SÁNDOR nyá. alez., előadó, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény 1.1. Magas szintű felsőoktatási tevékenység: 1982-ben végeztem a KLKF-n, ahol polgári képesítésként testnevelő

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezendő Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak VI. Országos Fórumára

M E G H Í V Ó. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezendő Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak VI. Országos Fórumára M E G H Í V Ó A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezendő Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak VI. Országos Fórumára A rendezvény időpontja: 2014. november 20. 10.00-16.30 A rendezvény helyszíne:

Részletesebben

XXIV. évfolyam, 2015/3. szám BOLYAI SZEMLE A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI TUDOMÁNYÁGI FOLYÓIRATA

XXIV. évfolyam, 2015/3. szám BOLYAI SZEMLE A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI TUDOMÁNYÁGI FOLYÓIRATA XXIV. évfolyam, 2015/3. szám BOLYAI SZEMLE A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI TUDOMÁNYÁGI FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke: Prof. dr. Kovács László ezredes, PhD A szerkesztőbizottság

Részletesebben

A szerkesztő bizottság elnöke / Chair of the Editorial Board: Prof. Em. Dr. Halász László ny. ezredes, DSc

A szerkesztő bizottság elnöke / Chair of the Editorial Board: Prof. Em. Dr. Halász László ny. ezredes, DSc A szerkesztő bizottság elnöke / Chair of the Editorial Board: Prof. Em. Dr. Halász László ny. ezredes, DSc A szerkesztő bizottság elnökhelyettese / Deputy-chair of the Editorial Board: Prof. Dr. Munk Sándor

Részletesebben

A RENDÉSZETI ÁGAZAT DOKTORANDUSZAINAK VI. ORSZÁGOS FÓRUMA 2014. NOVEMBER 20. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR. 1.

A RENDÉSZETI ÁGAZAT DOKTORANDUSZAINAK VI. ORSZÁGOS FÓRUMA 2014. NOVEMBER 20. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR. 1. 1. szekció Helyszín: Főépület A terem Szekcióvezető: Dr. Hautzinger Zoltán PhD, egyetemi docens 11,10-11,30 Lőrincz Aranka Az állampolgárság megítélése az állampolgári hűség megsértése esetén 11,30-11,50

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés a kiút a mőszaki felsıoktatás válságából? - vitaindító

A kompetencia alapú képzés a kiút a mőszaki felsıoktatás válságából? - vitaindító A kompetencia alapú képzés a kiút a mőszaki felsıoktatás válságából? - vitaindító dr. Abonyi János 2009. február 9. Válság??? reform??? Nem minden egyetem, fıiskola kínál jó minıséget; igen sok helyen

Részletesebben

A TŰZTÁMOGATÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI, PROBLÉMÁI A KATONAI VEZETŐK FELKÉSZÍTÉSÉBEN

A TŰZTÁMOGATÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI, PROBLÉMÁI A KATONAI VEZETŐK FELKÉSZÍTÉSÉBEN A KONFERENCIA VITAANYAGA DR. HAJDÚ ISTVÁN ezredes 1 DR. SOMORÁCZ ANDRÁS alezredes 2 FODOR JÓZSEF alezredes 3 A TŰZTÁMOGATÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI, PROBLÉMÁI A KATONAI VEZETŐK FELKÉSZÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2015. 01. 28. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM TAPASZTALATAI A TANFOLYAMOK SZERVEZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE

A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM TAPASZTALATAI A TANFOLYAMOK SZERVEZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE 1 Dr. Jakab László Phd. alezredes Egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Repülőműszaki Intézet Sárkányhajtómű Tanszék A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. NÉV: TOMOLYA János. SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Miskolc, 1960. április 23.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. NÉV: TOMOLYA János. SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Miskolc, 1960. április 23. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ NÉV: TOMOLYA János SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Miskolc, 1960. április 23. CSALÁDI ÁLLAPOT: Nős, két gyerek: Tamás (1982.) és Beatrix (1993.) HADERŐNEM/FEGYVERNEM JELENLEGI BEOSZTÁS Mérnök ezredes

Részletesebben

Disszeminációs pályázat interjúk, videofelvételek tervezése

Disszeminációs pályázat interjúk, videofelvételek tervezése Disszeminációs pályázat interjúk, videofelvételek tervezése A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. Hadtudománnyal a biztonságért! TÁMOP-4.2.3-08/1KMR-2009-0001

Részletesebben

A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE kitüntetés KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA

A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE kitüntetés KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA ÁDER JÁNOS MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE ÉS HENDE CSABA MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE kiemelkedő munkája elismeréséül Nemzeti Ünnepünk, 2014. március 15-e alkalmából ELŐLÉPTETTE VEZÉRŐRNAGGYÁ SZABÓ

Részletesebben

Fábos Róbert okl. mk. őrnagy, adjunktus. Doktori (PhD) értekezés TERVEZET. Témavezető: Dr. habil. Horváth Attila alezredes CSc. Budapest 2013.

Fábos Róbert okl. mk. őrnagy, adjunktus. Doktori (PhD) értekezés TERVEZET. Témavezető: Dr. habil. Horváth Attila alezredes CSc. Budapest 2013. Fábos Róbert okl. mk. őrnagy, adjunktus A katonai közúti anyagszállítások tervezését, szervezését és végrehajtását támogató informatikai rendszerek jelenlegi helyzete, fejlesztésük lehetőségei Doktori

Részletesebben

Első karakter: képzési forma - N nappali - L levelező - T távoktatás - F tanfolyam. Második karakter: ( a képzés helyét jelöli)

Első karakter: képzési forma - N nappali - L levelező - T távoktatás - F tanfolyam. Második karakter: ( a képzés helyét jelöli) Magyarázat o Első karakter, képzési forma o Második karakter, a képzés helyét jelöli o Harmadik negyedik karakter szak megnevezése o Ötödik hatodik karakter szakirány, specializáció, modul megnevezése

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE . számú példány Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2007. 01. 26. MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2007 2

Részletesebben

Katonai logisztika időszerű kérdései tudományos konferencia

Katonai logisztika időszerű kérdései tudományos konferencia Katonai logisztika időszerű kérdései tudományos konferencia 2017. NOVEMBER 29. 08:30-09:00 Érkezés, regisztráció Plenáris előadás Helyszín: NKE Hungária körúti kampusz, Díszterem 09:00-09:10 Megnyitó:

Részletesebben

A KATONAI REPÜLŐTEREK BIZTONSÁGÁNAK RÉSZE A TŰZVÉDELEM

A KATONAI REPÜLŐTEREK BIZTONSÁGÁNAK RÉSZE A TŰZVÉDELEM A KATONAI REPÜLŐTEREK BIZTONSÁGÁNAK RÉSZE A TŰZVÉDELEM A repülőtér kezdetben a fel- és leszállópályát jelentette. Az első repülőeszközök valójában nem igényeltek repülőteret. Elég volt egy viszonylag nagyobb

Részletesebben

A repülő műszaki állomány kompetencia alapú képzésének és felkészítésének elemzése

A repülő műszaki állomány kompetencia alapú képzésének és felkészítésének elemzése NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Tóth József A repülő műszaki állomány kompetencia alapú képzésének és felkészítésének elemzése Doktori (PhD) Értekezés (Tervezet) Témavezető:

Részletesebben

A KATONAI LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA

A KATONAI LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA A KATONAI LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA A BEVETÉSI IRÁNY 2007 GYAKORLAT TAPASZTALATAI LOGISZTIKAI ASPEKTUSBÓL Balogh Róbert Erdődi Zsolt 1 A BEVETÉSI IRÁNY 2007 gyakorlat az év legkiemelkedőbb felkészítési

Részletesebben

AZ ARTHUR (ARTILLERY HUNTING RADAR) TÜZÉRSÉGI RÖPPÁLYA FELDERÍTŐ RADAR LEGÚJABB VÁLTOZATA

AZ ARTHUR (ARTILLERY HUNTING RADAR) TÜZÉRSÉGI RÖPPÁLYA FELDERÍTŐ RADAR LEGÚJABB VÁLTOZATA BARD FROSTAD őrnagy 1 THOR PALMGREN 2 AZ ARTHUR (ARTILLERY HUNTING RADAR) TÜZÉRSÉGI RÖPPÁLYA FELDERÍTŐ RADAR LEGÚJABB VÁLTOZATA KONFLIKTUSOS TERÜLETEKEN, BEVETÉS KÖZBEN SZERZETT TAPASZTALATOK Az első sorozatban

Részletesebben

Honvédségi Szemle AZ ÖNKÉNTES MŰVELETI TARTALÉKOSOK BEVONULÁSÁNAK ÉS FELKÉSZÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI. 140. évfolyam 2012/6. szám

Honvédségi Szemle AZ ÖNKÉNTES MŰVELETI TARTALÉKOSOK BEVONULÁSÁNAK ÉS FELKÉSZÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI. 140. évfolyam 2012/6. szám Honvédségi Szemle 140. évfolyam 2012/6. szám A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA AZ ÖNKÉNTES MŰVELETI TARTALÉKOSOK BEVONULÁSÁNAK ÉS FELKÉSZÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI Honvédségi Szemle A MAGYAR HONVÉDSÉG

Részletesebben

A kockázat alapú felülvizsgálati karbantartási stratégia katonai és polgári alkalmazásának lehetõségei

A kockázat alapú felülvizsgálati karbantartási stratégia katonai és polgári alkalmazásának lehetõségei A kockázat alapú felülvizsgálati karbantartási stratégia katonai és polgári alkalmazásának lehetõségei Cs. Nagy Géza egyetemi adjunktus A kockázat alapú felülvizsgálat és karbantartás kialakítását és bevezetését

Részletesebben

Információ és Társadalom

Információ és Társadalom Információ és Társadalom Nyíregyházi Főiskola 2013. november 21 22. 2013. november 21. csütörtök 10. 30. 10.45. Megnyitó 10.45. 11.15. Plenáris előadás Z. Karvalics László: Az információtörténelem mint

Részletesebben

A REKONVERZIÓ, MINT A PROFESSZIONÁLIS HADERŐ HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁSÁNAK EGYIK STRATÉGIAI KÉRDÉSE

A REKONVERZIÓ, MINT A PROFESSZIONÁLIS HADERŐ HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁSÁNAK EGYIK STRATÉGIAI KÉRDÉSE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola A REKONVERZIÓ, MINT A PROFESSZIONÁLIS HADERŐ HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁSÁNAK EGYIK STRATÉGIAI KÉRDÉSE Készítette:

Részletesebben

A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS ISMÉRVEK

A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS ISMÉRVEK A NEMZETKÖZI TERRORIZMUS ELLENI HARC MURI LÁSZLÓ HOLNDONNER HERMANN FORRAY LÁSZLÓ A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS 2001. szeptember 11-től már globális

Részletesebben

A PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰVEK ALKALMAZÁSÁNAK HUMÁN ASPEKTUSBÓL TÖRTÉNŐ VIZSGÁLATA 2 A TÉMA KUTATÁSÁNAK INDOKOLTSÁGA 3

A PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰVEK ALKALMAZÁSÁNAK HUMÁN ASPEKTUSBÓL TÖRTÉNŐ VIZSGÁLATA 2 A TÉMA KUTATÁSÁNAK INDOKOLTSÁGA 3 Dudás Zoltán 1 A PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰVEK ALKALMAZÁSÁNAK HUMÁN ASPEKTUSBÓL TÖRTÉNŐ VIZSGÁLATA 2 A szerző megkísérli felvázolni az UAV repülés, mint a repülés speciális formájának emberi tényezőiben

Részletesebben