A honvédelmi miniszter. /2007. (...) HM. rendelete. a Magyar Honvédség légvédelmi célú repüléseinek szabályairól

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A honvédelmi miniszter. /2007. (...) HM. rendelete. a Magyar Honvédség légvédelmi célú repüléseinek szabályairól"

Átírás

1 A honvédelmi miniszter. /2007. (...) HM rendelete a Magyar Honvédség légvédelmi célú repüléseinek szabályairól A légi közlekedésről szóló évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 74. -ának w) pontjában kapott felhatalmazás alapján a közlekedéspolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) légvédelmi célú repüléseinek szabályairól a következőket rendelem el: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztérium és az MH légvédelmi célú repüléseinek végrehajtásában, biztosításában, illetve szervezésében közreműködésre kötelezett szervezetekre, személyekre. A légvédelmi célú repülések 2. A légvédelmi célú repülések olyan, honvédelmi célú repülések, amelyek rendeltetésük szerint: a) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló évi CV. törvény ában meghatározottak szerint az ország légterének oltalmazása és területének védelme érdekében végrehajtott repülések; b) az a) pontban meghatározott repülésekre történő felkészülés érdekében végrehajtott repülések (a továbbiakban: felkészülés), vagy c) az a) pontban meghatározott repülésekben résztvevő légijárművek tevékenységének támogatása érdekében, az arra a célra elkülönített légtérben végrehajtott légi utántöltések. Készítette: Somosi Vilmos mk. szds./ dr. Csanády Szabolcs őrgy. Látta: dr. József Péter

2 2 II. FEJEZET A LÉGVÉDELMI CÉLÚ REPÜLÉSEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A légijármű parancsnok és légijármű kötelék parancsnok felelőssége 3. A légvédelmi célú repülések végrehajtásában részt vevő légijármű parancsnoka felelős a Magyar Köztársaság légterében érvényes általános légiközlekedési szabályok, légiforgalmi eljárások, az állami repülések céljára kijelölt légterekben folytatott repülések szabályainak, továbbá a harcszabályzatokban, szakutasításokban, valamint a légijárművek üzemeltetési utasításaiban meghatározottak maradéktalan betartásáért. Rádióösszeköttetés, közleményváltások 4. (1) A légvédelmi célú repülések végrehajtása során a katonai légijárművek személyzetei a NATO légierő harcszabályzatban és az egyezményes kommunikációra vonatkozó, hatályos szövetségi dokumentumokban meghatározott kifejezések és közleményváltási eljárások alkalmazásával, angol nyelven tartják fenn a kapcsolatot egymással és az illetékes légvédelmi irányító szolgálattal. (2) Ha a légvédelmi célú repülés során elfogást végrehajtó légijármű (kötelék) fegyvernemi hovatartozását tekintve más alaprendeltetésű (pl.: harci helikopter), az illetékes légvédelmi irányító szolgálat a rávezetést a légi forgalom irányításának szabályairól szóló 16/2000. (XI. 22.) KöViM rendelet (a továbbiakban: KöViM rendelet) 2. számú melléklet 12. fejezetében (Rádió-távbeszélő kifejezések) meghatározott kifejezések alkalmazásával, angol nyelven hajtja végre. (3) A KöViM rendelet 2. számú mellékletének pontjában meghatározott kényszerhelyzet esetén megengedett a magyar nyelv használata. Ebben az esetben a KöViM rendeletben meghatározottak az irányadóak. (4) Ha a légvédelmi irányító szolgálat frekvenciáján egy időben magyar és a szövetséges nemzetek fegyveres erőinek kötelékébe tartozó légijárművek is forgalmaznak, a közleményváltások során az angol nyelv használata minden esetben kötelező. Légvédelmi repülések függesztett éles fegyverzettel 5. (1) A légvédelmi készenléti szolgálatot ellátó katonai légijárművek repüléseinek kivételével az éles levegő-levegő rakétákkal függesztett és nem biztosítható fedélzeti tüzérfegyverzettel rendelkező katonai légijárművek a légi célok elfogására, illetve a légiharc gyakorlására szolgáló légvédelmi repülési feladatban csak akkor vesznek részt, ha arról végrehajtási parancs külön rendelkezik.

3 3 (2) Az éles függesztett fegyverzettel, engedéllyel végrehajtott repülési feladat során a következő biztonsági szabályokat kell alkalmazni: a) az éles fegyverzetet hordozó légijárművek vezetői a véletlen fegyveralkalmazás lehetőségét magában hordozó feladatot nem hajtanak végre, a fegyverzet alkalmazására vonatkozó kifejezéseket a rádión folytatott közleményeikben nem alkalmazhatnak; b) a fedélzeti fegyverzet váltókapcsoló biztosított állása a repülés során rendszeresen ellenőrzésre kerül. Polgári légijárművek elfogása 6. (1) A légvédelmi készenléti szolgálatot ellátó katonai légijárművek által a Magyar Köztársaság légterét jogosulatlanul igénybe vevő, az azonosítatlan, ismeretlen szándékkal repülést végző vagy ellenséges tevékenységet folytató, továbbá bajba jutott légijárművek elfogása, vizuális azonosítása, velük szemben rendszabályok foganatosítása, illetve a szükséges segítség nyújtása céljából végrehajtott repülések során, az elfogó légijárművek a feladat végrehajtásának körzetébe történő kirepüléskor a polgári légügyi hatóság által kiadott szabályoknak és eljárásoknak megfelelően közlekedő (GAT) légijárművektől az adott légtérben oldalirányban legalább 5NM (10 km), függőlegesen pedig a nem RVSM (csökkentett függőleges elkülönítési minimum) engedélyezett légijárművekre érvényes magassági elkülönítési minimumokat kötelesek tartani. (2) A légvédelmi készenléti szolgálatot ellátó katonai légijárművek személyzete a polgári légijárművek elfogása céljából végrehajtott repülések során: a) amennyiben az elfogott légijármű feltételezhetően fel van szerelve összeütközési veszélyt jelző figyelmeztető fedélzeti rendszerrel (ACAS/TCAS) - a riasztás elkerülése érdekében - az elfogott légijárműtől mért 20NM (40 km) távolságon belül köteles a fedélzeti válaszjeladó Mode C kisugárzását megszüntetni a berendezés készenlét üzemmódba kapcsolásával; b) feladat befejezését követően az elfogott légijárműtől történő elrepüléskor, a fedélzeti válaszjeladó Mode C kisugárzását az elfogott légijárműtől számított legalább 10NM (20 km) távolság elérését követően kapcsolhatja vissza. (3) Az ICAO F és G osztályú légterekben a Magyar Köztársaság légterét jogosulatlanul igénybe vevő, az azonosítatlan, ismeretlen szándékkal repülést végző vagy ellenséges tevékenységet folytató, továbbá bajba jutott légijárművek elfogása, vizuális azonosítása, velük szemben rendszabályok foganatosítása céljából légvédelmi célú repülést folytató katonai légijárművek, amennyiben az elfogás profilja, illetve a légijárművek manőverező képességének megőrzése azt megköveteli, a legvégső esetben eltérhetnek a 250 kt. (460 km/ó) IAS legnagyobb repülési sebességtől. (4) A légvédelmi készenléti szolgálatot ellátó katonai légijárművek által a polgári légijárművek elfogása és azonosítása céljából végrehajtott repülések vonatkozásában, a vég-

4 4 rehajtó állománynak a feladat végrehajtása előtt az alábbi területekre kiterjedő biztonsági rendszabályokból, illetve eljárásokból kell felkészülni: a) az elkülönítések, biztonsági távolságok betartásának eljárásai; b) az elfogó légijármű minimális repülési sebessége; c) a vizuális azonosítás eljárásai; d) az elfogó légijárművek fegyverzete biztosítottságának ellenőrzési rendszabályai. Légijárművek előre nem tervezett (eseti) légi célként történő felhasználása 7. (1) A légvédelmi készenléti szolgálatot ellátó erők gyakoroltatása, valamint a valósághű kiképzési körülmények megteremtése érdekében lehetőség van olyan magyar vagy szövetséges katonai légijárművek előre nem tervezett elfogására, amelyek útvonalrepülést illetve átrepülést hajtanak végre műveleti légi forgalom (OAT-C / OAT-S) keretében, ellenőrzött vagy nem ellenőrzött légtérben és amelyek valamely polgári vagy katonai légiforgalmi szolgálat kezelése alatt állnak. (2) Az (1) bekezdés szerinti elfogási feladatok végrehajtása csak koordinált eseti légi cél (Embellished Target) esetén engedélyezett az alábbiakban meghatározott feltételek és szabályok szerint: a) Koordinált eseti légi célként elfogási feladat céljára olyan magyar vagy szövetséges katonai légijármű használható fel, amely ellenőrzött légtérben repül és amelynek parancsnoka a repülési tervben feltüntette, hogy útvonalrepülése során esetleges elfogása lehetséges. A koordinált eseti légi cél alkalmazásával összefüggő tevékenységgel kapcsolatos szabályokat az együttműködő polgári légiforgalmi és illetékes katonai légvédelmi irányító szolgálat együttműködési megállapodásban rögzíti. b) A koordinált eseti légi cél elfogását akkor lehet végrehajtani, ha az folyamatosan radarirányítás alatt áll és annak parancsnoka célként történő igénybevételének lehetőségét a rávezetés megkezdése előtt rádión megerősítette. c) Az elfogás végrehajtását úgy kell időzíteni, hogy az valamely üzemelő elkülönített légtérben vagy a célként igénybe vett légijárművel összeköttetést fenntartó, illetékes légiforgalmi irányító szolgálat által kijelölt légtér-részben történjen meg. d) Az elfogás során védekező, megtévesztő manőverek alkalmazása tilos. e) Koordinált eseti légi célok elfogása kizárólag az ICAO C osztályú légtérben meghatározott látvarepülési meteorológiai minimumok (VMC) megléte esetén engedélyezett.

5 5 A felkészülés rendszabályai 8. A végrehajtó állománynak a légi-, illetve felszíni célok elleni harcfeladatok gyakorlása érdekében végrehajtott harckiképzési repülések végrehajtása előtt az alábbi területekre kiterjedő biztonsági rendszabályokból, illetve eljárásokból kell felkészülni: a) a feladatok végrehajtásának meteorológiai feltételei; b) a megtévesztő és légiharc manőverek alkalmazásának általános rendszabályai; c) a kis- és földközeli magasságokon végrehajtott manőverezés rendszabályai; d) minimális biztonsági magasságok meghatározása; e) a feladat végrehajtásának rendszabályai éjszaka; f) a feladatban résztvevő katonai légijárművek elkülönítésének szabályai; g) a feladat megszakításának eljárásai; h) a szállító repülők és a helikopterek célként történő felhasználásának rendszabályai; i) a fegyverzet célba juttatását megelőző manőverek, illetve a lőtér körzetébe történő ki- és berepülés, valamint várakozási eljárások rendszabályai; j) a földfelszínnel történő összeütközés elkerülésének szabályai a fegyverzet célba juttatása során; k) az ugrásból végrehajtott támadás és fegyverzet kioldás rendszabályai; l) az éles fegyverzet célba juttatásának biztonsági rendszabályai; m) az előretolt repülésirányító szolgálat (FAC) felelőssége és tevékenységének rendje, valamint működéséhez szükséges minimális technikai felszereltsége; n) kényszerhelyzeti eljárások. A katonai légifolyosó rendszer igénybevétele 9. (1) A katonai légi folyosók igénybevételére előzetes tervet kell készíteni, amelyet az üzemeltető az igénybevétel napját megelőző munkanap helyi idő szerint óráig a polgári légiforgalmi szolgáltató számára megküld.

6 6 (2) A katonai légi folyosót igénybevevő légi járművek, a légifolyosó felső magassági határát 500 láb (150 m) függőleges, oldalhatárait 1 NM (2 km) vízszintes távolságnál jobban nem közelíthetik meg. (3) A katonai légi folyosót igénybe vevő légi járművek, a légifolyosón belül látvarepülési szabályok szerint elkülönítést kell, hogy tartsanak. Légi utántöltések 10. (1) A Magyar Köztársaság légterében légi utántöltési feladatot az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések szabályairól szóló 3/2006. (II. 2) HM rendelet 30. (3)-(4) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, az illetékes légvédelmi vagy légiforgalmi irányító szolgálat felügyelete alatt lehet végrehajtani. (2) A végrehajtó állomány a légi utántöltési feladatot kizárólag az alábbi területekre kiterjedő biztonsági rendszabályok, illetve eljárások teljeskörű ismerete esetén hajthatja végre: a) a légi utántöltő légtér igénybevételének szabályai; b) a kötelékrepülés és az üzemanyag átadásának szabályai; c) a légijárművek elkülönítésének eljárásai; d) helikopterek légi utántöltésének eljárásai; e) kényszerhelyzeti eljárások. III. FEJEZET A LÉGVÉDELMI IRÁNYÍTÓ SZOLGÁLAT A szolgálat felelőssége 11. (1) A légvédelmi irányító szolgálatnak a repülésbiztonság vonatkozásában megállapított felelősségét a NATO Katonai Szabványosítási Ügynökség által kiadott, a Magyar Köztársaság által elfogadott és hatályba léptetett egységesítési dokumentumokban, valamint a hatályos nemzeti jogszabályokban, szabályzatokban és szakutasításokban foglalt előírások határozzák meg. (2) A légvédelmi irányító szolgálatnak, a műveleti szempontból meghatározott felelősségét a kijelölt szövetséges parancsnoknak a NATO integrált légvédelmi rendszer működési eljárásaira vonatozó szakutasításában és a vonatkozó harcszabályzatokban foglaltak tartalmazzák.

7 7 A szolgálat ellátása 12. (1) A légvédelmi irányító szolgálat ellátásának célja a NATO műveleti és a nemzeti alárendeltségű katonai légijárművek számára olyan speciális repülésirányítói szolgáltatást biztosítani, melyre a saját légijármű vagy kötelék harcfeladatának sikeres végrehajtása érdekében kerül sor. (2) A légvédelmi irányító szolgáltatást az MH-nak a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Kormányrendelet 6. -ában meghatározott légtérfelügyelet megvalósításáért felelős szervezete által ellátott és biztosított légvédelmi készenléti szolgálata nyújtja. (3) Az MH szervezetei mellett, azokkal együttműködésben a NATO repülőgép-fedélzeti korai előrejelző erők (NATO AEW Force) repülőgépei, valamint a NATO-szövetségesek Magyarországra települő mobil irányító központjai (TACS/DARS) is elláthatnak légvédelmi irányító szolgálatot. A légvédelmi irányító szolgálat feladatai: a) légvédelmi célú repülések irányítása; b) harckiképzési repülések irányítása; c) légi utántöltések irányítása; A szolgálat feladatai 13. d) az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések szabályairól szóló 3/2006. (II. 2) HM rendeletben meghatározott speciális repülési feladatok biztosítása; e) riasztó szolgálat ellátása. Felszereltségi követelmények 14. (1) A radar-berendezések és lefedettség vonatkozásában a légvédelmi irányító szolgálatok felszereltségénél a NATO integrált légvédelmi rendszerében folyamatos NATO hadműveleti alárendeltségbe tartozó légtérellenőrző és légvédelmi irányító központok felszereltségével szembeni, az illetékes NATO parancsnok által meghatározott hadműveleti követelményeket kell figyelembe venni. (2) Híradó és informatikai eszközök területén minimális felszereltségi követelmények a következők:

8 8 a) a NATO integrált légvédelmi rendszerén belüli hadrendi elemek közötti összeköttetések biztosítására szolgáló híradó és informatikai berendezések, híradó vonalak hadműveleti követelményeit az egyes légtérellenőrző és légvédelmi irányító központok vonatkozásában, az illetékes NATO parancsnok határozza meg; b) a légijárművekkel folytatott föld-levegő-föld rádió összeköttetés biztosítására a légvédelmi irányító szolgálatot ellátó légtérellenőrző és légvédelmi irányító központból távvezérelhető VHF/UHF (117, MHz / MHz) sávú rádió adóvevőket kell működtetni, amelyek távolságban és magasságban az irányításra használt radar-berendezések felderítési lehetőségeinek megfelelő lefedettséget biztosítanak; c) a távvezérelt rádió adó-vevők száma és elérhetősége biztosítsa, hogy a légvédelmi irányító szolgálatot ellátó légtérellenőrző és légvédelmi irányító központ irányítói munkaállomásainak mindegyikén lehetséges legyen egy időben két különböző irányítói frekvencia lehangolása, és a 121,500 MHz, valamint a 243,000 MHz kényszerhelyzeti frekvencia folyamatos figyelése; d) föld-föld viszonylatban, azonnali, kétoldalú összeköttetés lehetőségét kell biztosítani: da) légvédelmi irányító munkaállomások és polgári, illetve katonai légiforgalmi irányító munkahelyek; db) légvédelmi irányító munkaállomások között, amennyiben azok nem azonos légvédelmi irányító központban települnek; e) légvédelmi irányító szolgálatot biztosító légtérellenőrző és légvédelmi irányító központok repülésirányítás céljára használt munkaállomásai minimálisan az alábbi technikai eszközökkel kell, hogy rendelkezzenek: ea) a légihelyzet-információ feldolgozó és megjelenítő rendszer munkaállomása, mely biztosítja a távvezérelt radaroktól beérkező légihelyzet információk alapján az azonosított légihelyzet-kép előállítását, folyamatos fenntartását és továbbítását, egyben lehetővé teszi a kezelő állomány számára a légihelyzet nyomon követését, a repülések irányításához szükséges elsődleges és másodlagos radar-információk valós-idejű rendelkezésre állását; eb) repüléstájékoztató terminál a légiforgalmi szolgálatok által feldolgozott repülési terv-adatok, a korlátozott és veszélyes légterek állapotára vonatkozó információk, valamint repülésmeteorológiai jelentések előrejelzések folyamatos megjelenítésére; ec) a hadműveleti információk megjelenítésének lehetősége, mely biztosítja a központ munkaállomásai közötti azonnali, valósidejű, információ-áramlást az alárendelt és együttműködő repülő- és légvédelmi erők harcértékére, a repülőterek állapotára, veszély-figyelmeztetésekre, a szenzorok elérhetőségére, repülési feladatokkal kapcsolatos feladatszabásra, a szomszédos légiforgalmi irányító szolgálatok aktív felelősségi területeire, valamint minden más, a légi vezetés és irányítás hatékonyságát befolyásoló információra vonatkozóan;

9 9 ed) egységes híradó kezelő felület (távvezérlő), amely lehetővé teszi az UHF / VHF föld-levegő-föld rádiók elérését és vezérlését, távvezérlőként egy időben két frekvencia illetve csatorna lehangolásának lehetőségével, valamint egyazon fejhallgató használatával a rádió adó-vevők mellett a beszédüzemű közvetlen telefonösszeköttetések és a központ munkaállomásai közötti belső konferencia (loop) hozzáférését. (3) Az objektív kontroll alkalmazása területén: a) a légvédelmi irányító szolgálatot biztosító légtérellenőrző és légvédelmi irányító központoknak rendelkezniük kell olyan adatrögzítő berendezéssel, amely lehetővé teszi a légihelyzet-kép és a beszédüzemű híradó berendezések felhasználásával forgalmazott információk folyamatos rögzítését és tárolását, valamint a föld-levegőföld rádió forgalmazás és a légihelyzet-kép időben szinkronizált visszajátszását, illetve hallgatását; b) a légvédelmi irányító szolgálatok tevékenysége során rögzített információk objektív kontroll céljából történő tárolását 365 naptári napig kell biztosítani. A szolgálat polgári légi forgalommal kapcsolatos felelőssége 15. (1) A légvédelmi irányító nem jogosult az illetékességi körzetében (pl.: működő időszakosan korlátozott légtérben) engedéllyel áthaladó polgári légiforgalom irányítására. A légvédelmi irányító szolgálat polgári légiforgalommal kapcsolatos felelőssége a GAT-szabályok szerint működő légijárművektől történő, az általános légiközlekedési szabályoknak megfelelő elkülönítés biztosítására, valamint az azzal kapcsolatos együttműködésre terjed ki. (2) A légvédelmi irányító szolgálat a GAT-szabályok szerint működő, az illetékességi körzetén engedéllyel áthaladó légiforgalomtól történő elkülönítést az irányítása alatt álló katonai légijárművek repülési irányára és magasságára vonatkozó engedélyek, utasítások adása útján valósítsa meg úgy, hogy a katonai légijárművek a polgári légijárműveket oldalirányban 5 NM (10 km) távolságnál, függőlegesen pedig két magassági lépcsőnél (2000 láb, 600 m) jobban ne közelítsék meg. (3) A légtér védelme érdekében a légvédelmi készenléti erők repülései során a légvédelmi irányító szolgálat polgári légiforgalommal kapcsolatos felelőssége a 7. (1) bekezdésében foglaltakra terjed ki. (4) A légvédelmi irányító szolgálat köteles biztosítani az illetékességi körzetén belül, a kényszerhelyzetben lévő, a kutató-mentő, valamint a sürgős betegszállítást végző repüléseknek az irányítása alatt álló légijárművekkel szembeni elsőbbségét. Eljárások és okmányok 16.

10 10 (1) A légvédelmi irányító szolgálatok tevékenységének feltétele a feladatokban részt vevő légijárművekről meglévő, valós idejű elsődleges és másodlagos radar berendezések mérésein alapuló információ (radarjel) folyamatos rendelkezésre állása. (2) Kizárólag másodlagos radarjel rendelkezésre állása esetén a repülések irányítása nem engedélyezett, de a rendeltetési repülőtérre való visszarepülés biztosítása során, az öszszeütközések elkerülése érdekében, a másodlagos radarjelet kizárólag helyzet-tájékoztatásra fel lehet használni. (3) A repüléseket irányítani a szolgálat légihelyzet információ feldolgozó számítógépes rendszere által előállított szimbólumok alapján kizárólag a 3. a) pontjában foglalt feladat sikeres végrehajtása érdekében lehet. Más esetben a radarjelek folyamatos rendelkezésre állása nélkül irányítani tilos. IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK E rendelet alkalmazásában: Értelmező rendelkezések Elfogás: az egyes légijármű vagy kötelék repülésének egy szakasza, melynek során a légijármű, illetve kötelék olyan manőverek sorozatát hajtja végre önállóan vagy a légvédelmi irányító szolgálat által biztosított rávezetés alapján, hogy a fedélzeti fegyverzet alkalmazása, vizuális azonosítás, vagy légi harc végrehajtásához megfelelő helyzetbe kerüljön. 2. Légi cél: olyan légijármű amellyel szemben a légvédelmi rendszernek rendszabályokat kell foganatosítania. Elfogási feladatok során a légi cél megegyezik az elfogott légijárművel. 3. Légiharc: a légijármű személyzetek, kötelékek szervezett, fegyveres, intenzív harctevékenysége a levegőben, amely a légi ellenség megsemmisítésére, illetve szándékának meghiúsítására irányul. Hatálybalépés 18. Ez a rendelet a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba. Budapest, június - n. Dr. Szekeres Imre

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. július 14. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. július 14. Jogszabályok CXXXVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. július 14. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 120/2009. (VI. 9.) Korm. rendelet 7/2009. (VI. 11.) HM rendelet 8/2009. (VI.

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG LÉGIERŐ HADERŐNEM HELYE ÉS SZEREPE A MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZTÁMOGATÁSÁBAN A HADERŐNEM ALAPFELADATAI. BALOGH IMRE vezérőrnagy 1

A MAGYAR HONVÉDSÉG LÉGIERŐ HADERŐNEM HELYE ÉS SZEREPE A MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZTÁMOGATÁSÁBAN A HADERŐNEM ALAPFELADATAI. BALOGH IMRE vezérőrnagy 1 BALOGH IMRE vezérőrnagy 1 A MAGYAR HONVÉDSÉG LÉGIERŐ HADERŐNEM HELYE ÉS SZEREPE A MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZTÁMOGATÁSÁBAN A HADERŐNEM ALAPFELADATAI A Magyar Honvédség légierő feladatait a 61/2000. (VI. 21.)

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1-24-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1-24-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: Repülésbiztosító eszközök ismereteinek (az üzemeltetett repülésbiztosító eszközök típusismerete, repülésbiztosító fénytechnikai rendszerek, rendszerelemek és berendezések,

Részletesebben

Az elektronikus közszolgáltatások biztonságáról

Az elektronikus közszolgáltatások biztonságáról 1 3.. Melléklet a /2009. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2009. (.) Korm. r e n d e l e t e Az elektronikus közszolgáltatások biztonságáról A Kormány az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009.

Részletesebben

AZ ATOM-, BIOLÓGIAI-, ÉS VEGYI (ABV) VÉDELMI TÚLÉLÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A NATO AFS: STO 1 PASSZÍV VÉDELMÉBEN A REPÜLŐCSAPATOKNÁL

AZ ATOM-, BIOLÓGIAI-, ÉS VEGYI (ABV) VÉDELMI TÚLÉLÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A NATO AFS: STO 1 PASSZÍV VÉDELMÉBEN A REPÜLŐCSAPATOKNÁL AZ ATOM-, BIOLÓGIAI-, ÉS VEGYI (ABV) VÉDELMI TÚLÉLÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A NATO AFS: STO 1 PASSZÍV VÉDELMÉBEN A REPÜLŐCSAPATOKNÁL A XX. század utolsó két évtizedének fordulóján a bipoláris világrend

Részletesebben

REPÜLŐTÉRI TŰZOLTÓ SZERVEZETEK FELADATRENDSZERE

REPÜLŐTÉRI TŰZOLTÓ SZERVEZETEK FELADATRENDSZERE Dr. Csutorás Gábor REPÜLŐTÉRI TŰZOLTÓ SZERVEZETEK FELADATRENDSZERE A NATO csatlakozás után a szabványosítási egyezményeket figyelembe véve újrafogalmazásra kerültek a katonai repülőtéri tűzoltó alegységek

Részletesebben

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET. számú példány A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM rendelete a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. július 29.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. július 29. CXLII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. július 29. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet 4/2015. (VI. 22.) HM rendelet 5/2015. (VI. 22.) HM rendelet 6/2015.

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE . számú példány Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2007. 01. 26. MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2007 2

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. március 29. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. március 29. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. március 29. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2/2012. (III. 6.) HM rendelet 3/2012. (III. 6.) HM rendelet A honvédelmi ágazat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. szeptember 21., hétfő Tartalomjegyzék 2015. évi CXLII. törvény Egyes törvények Magyarország államhatárának hatékonyabb védelmével és a tömeges

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. Jogszabályok 4/2009. (IV. 22.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. Jogszabályok 4/2009. (IV. 22. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 4/2009. (IV. 22.) HM rendelet 5/2009. (IV. 22.) HM rendelet A Magyar Honvédség külföldi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 11., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 11., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 11., péntek 60. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 97/2009. (XII. 11.) HM utasítás a honvédségi jármûvek fenntartásával

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. március 31. Jogszabályok 2/2009. (III. 17.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. március 31. Jogszabályok 2/2009. (III. 17. CXXXVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. március 31. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2/2009. (III. 17.) HM rendelet 3/2009. (III. 18.) HM rendelet A honvédelmi miniszter

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 44. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. augusztus 11., csütörtök. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 44. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. augusztus 11., csütörtök. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. augusztus 11., csütörtök 44. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 21/2011. (VIII. 11.) BM utasítás a Belügyminisztérium Informatikai

Részletesebben

REPÜLŐTEREK VÉDELME MŰSZAKI ZÁRAKKAL

REPÜLŐTEREK VÉDELME MŰSZAKI ZÁRAKKAL Dr. Kovács Zoltán mk. őrnagy (PhD) REPÜLŐTEREK VÉDELME MŰSZAKI ZÁRAKKAL A NATO műszaki doktrínája alapján a manőver a harc sikeres megvívásának lényeges eleme. Ugyanannyira szükséges az ellenséges csapatok

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. rendelete

A honvédelmi miniszter. rendelete A honvédelmi miniszter./2008. ( ) HM rendelete a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet, valamint egyes kapcsolódó

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. február 3. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. február 3. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. február 3. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 1/2012. (I. 11.) HM rendelet Egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Derzsényi Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Absztarkt Napjainkban ismét kiemelt hangsúlyt kapott a honvédelmi tárca beszerzésének decentralizációja,

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. október 31. 1050 Ft. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. október 31. 1050 Ft. Határozatok CXXXV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. október 31. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM 1050 Ft Szám Tárgy Oldal Határozatok 108/2008. (HK 16.) HM határozat 110/2008. (HK 16.) HM határozat 112/2008.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 150. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 150. szám MAGYAR KÖZLÖNY 150. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. szeptember 16., hétfő Tartalomjegyzék 332/2013. (IX. 16.) Korm. rendelet A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző

Részletesebben

REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK

REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM REPÜLÕTISZTI INTÉZET REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK XI. ÉVFOLYAM 27.SZÁM 1999/2. REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK XI. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 1999/2. A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2006. június 30. ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 943 Ft.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2006. június 30. ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 943 Ft. CXXXIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2006. június 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. július 3-tól a Közlönybolt új helyre, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó jogi szolgáltató

Részletesebben

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A ZMNE Katonai Műszaki Doktori Iskola tudományszakonként meghirdetett kutatási témái a 2009/2010-es tanévre: 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. HM rendelete. a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet módosításáról

A honvédelmi miniszter. HM rendelete. a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A honvédelmi miniszter. / 2009. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet módosításáról A Magyar Honvédség

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2009. május 29. Jogszabályok 68/2009. (IV. 2.) Korm.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2009. május 29. Jogszabályok 68/2009. (IV. 2.) Korm. CXXXVI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2009. május 29. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 68/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet A meghagyással kapcsolatos eljárás és a meghagyásba

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 4927 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. május 27., szerda XII. évfolyam, 2009/26. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A honvédelmi miniszter utasításai

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet. a magyar légtér légiközlekedés céljára történı kijelölésérıl. I. Fejezet

26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet. a magyar légtér légiközlekedés céljára történı kijelölésérıl. I. Fejezet 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet a magyar légtér légiközlekedés céljára történı kijelölésérıl A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörérıl szóló 163/2006. (XII. 28.) Korm.

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2009. augusztus 28. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2009. augusztus 28. Határozatok CXXXVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2009. augusztus 28. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 1110/2009. (VII. 22.) Korm. határozat 1111/2009. (VII. 22.) Korm. határozat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 111. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 111. szám MAGYAR KÖZLÖNY 111. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. augusztus 15., péntek Tartalomjegyzék 205/2014. (VIII. 15.) Korm. rendelet A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1-20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1-20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: meghatározott témában előadás/eligazítás/tájékoztatás/értékelés megtartása, valamint szakkiképzési foglalkozás keretében, rövid szakmai előadás előkészítése és megtartása.

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. Határozatok CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 233/2010. (IX. 21.) KE határozat 234/2010. (IX. 21.) KE határozat Vezérõrnagy

Részletesebben

MH 43. hír. és vt. e. Szociális Bizottság... 35 MH 43. hír. és vt. e. Kockázatkezelési Bizottság... 35 Testnevelési és Sportbizottság...

MH 43. hír. és vt. e. Szociális Bizottság... 35 MH 43. hír. és vt. e. Kockázatkezelési Bizottság... 35 Testnevelési és Sportbizottság... 2 Tartalomjegyzék ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 6 I. FEJEZET A MH. 43. NAGYSÁNDOR JÓZSEF HÍRADÓ ÉS VEZETÉSTÁMOGATÓ EZRED RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI... 7 Bevezető rész:... 7 Az MH 43. hír. és vt. e. jogállása...

Részletesebben

KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére

KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK. sz. példány J ó v á h a g y o m! Budapest, 2011. augusztus - n. Dr. Benkő Tibor vezérezredes KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére A HVK KIKÉPZÉSI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 8/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. 2013. szeptemberben induló alapképzési szakok. Biztonság- és védelempolitikai

ALAPKÉPZÉS. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. 2013. szeptemberben induló alapképzési szakok. Biztonság- és védelempolitikai ALAPKÉPZÉS Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2013. szeptemberben induló alapképzési szakok Biztonság- és védelempolitikai A nemzetvédelmi és katonai képzési terület védelmi képzési ágához tartozó biztonság-

Részletesebben

Kismagasságú katonai folyosók

Kismagasságú katonai folyosók 1 Kismagasságú katonai folyosók 2 KIINDULÁSI ALAP A fent említett szabályzók alapján jelenleg földközeli- és kismagasságú repülések végrehajtása a G típusú légtérben 250 csomó (460 km/h) sebesség alatt

Részletesebben

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es Terminál Határátkelőhely Rendje

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es Terminál Határátkelőhely Rendje Száma: 29023/3274/2011/ált. Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Határrendészeti Osztály 1675 Budapest, Pf. 10. Telefon: 296-88-66, 37-715, Telefax:291-06-85, 37-702. sz. pld. Jóváhagyom! Egyetértek! Dr. Török

Részletesebben

A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS ISMÉRVEK

A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS ISMÉRVEK A NEMZETKÖZI TERRORIZMUS ELLENI HARC MURI LÁSZLÓ HOLNDONNER HERMANN FORRAY LÁSZLÓ A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS 2001. szeptember 11-től már globális

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 20. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Siklóernyők (PG, PPG, Trike) a magyar jogban. SIRESZ, Zsolnay Péter, zsolna@siresz.hu

Siklóernyők (PG, PPG, Trike) a magyar jogban. SIRESZ, Zsolnay Péter, zsolna@siresz.hu Siklóernyők (PG, PPG, Trike) a magyar jogban NFM 2011.02.01. SIRESZ, Zsolnay Péter, zsolna@siresz.hu 1.Szabályozási stratégia A tárgyat képező repülő eszközök egyszerű szerkezetek, erősen korlátozott időjárási

Részletesebben

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 9. (3) bekezdésében

Részletesebben

A Marcus-H harcászati szimulációban használt térinformatikai alapú kiértékelések. Szabó Tamás mk. alezredes, PhD hallgató

A Marcus-H harcászati szimulációban használt térinformatikai alapú kiértékelések. Szabó Tamás mk. alezredes, PhD hallgató A Marcus-H harcászati szimulációban használt térinformatikai alapú kiértékelések. Bevezetés Szabó Tamás mk. alezredes, PhD hallgató Vélhetőleg sokan vagyunk olyanok, akik különböző harcászati (hadászati),

Részletesebben

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1-es Terminál és a GA Terminál Határátkelőhely Rendje

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1-es Terminál és a GA Terminál Határátkelőhely Rendje Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Határrendészeti Osztály 1675 Budapest, Pf. 10. Tel/fax: 296-06-89 BM Tel/fax: 37-700; 37-702 Száma: 29023/ 11350 /2014.ált 1. sz. pld. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2016. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2016. ( ) HM rendelete A honvédelmi miniszter../2016. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet módosításáról A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 5280

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 5280 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. április 20., szerda 27. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 44/2011. (IV. 20.) HM utasítás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásával

Részletesebben

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Hadászat- és Hadelmélet Tanszék 1. A hadikultúrák megjelenése a modern hadügyben 2. A hadikultúrák elméleti kérdései 3. A gerilla hadviselés elméletének

Részletesebben

/2010. ( ) SZMM rendelet

/2010. ( ) SZMM rendelet SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Iktatószám: 2165-1/2010-SZMM /2010. ( ) SZMM rendelet a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 855 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. január 30., péntek XII. évfolyam, 2009/4. szám FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán

Részletesebben

A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN

A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN III. Évfolyam 3. szám - 2008. szeptember Báthy Sándor Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem bathy.sandor@zmne.hu A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN Absztrakt A cikk témaválasztását

Részletesebben

a belügyminiszter./2011. ( ) BM rendelete

a belügyminiszter./2011. ( ) BM rendelete a belügyminiszter./2011. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges

Részletesebben

MIKADO MIKROMÉRETŰ, TÁVIRÁNYÍTÁSÚ FELDERÍTŐ RENDSZER

MIKADO MIKROMÉRETŰ, TÁVIRÁNYÍTÁSÚ FELDERÍTŐ RENDSZER MIKADO MIKROMÉRETŰ, TÁVIRÁNYÍTÁSÚ FELDERÍTŐ RENDSZER Vincze Gyula 1 A Bundeswehr szakmai folyóirata a Strategie und Technik 2007. májusi számában bemutattak egy új, mikroméretű, távirányítású felderítő

Részletesebben

TARTALOM. Jogszabályok

TARTALOM. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2010. szeptember 10. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2010. évi LXXXV. törvény A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények

Részletesebben

Tagok Báthy Sándor, Jároscsák Miklós, Kőszegvári Tibor, Kende György, Németh Ernő, Ungvár Gyula, Tóth Rudolf. MH Központi Nyomdájában, 300 példányban.

Tagok Báthy Sándor, Jároscsák Miklós, Kőszegvári Tibor, Kende György, Németh Ernő, Ungvár Gyula, Tóth Rudolf. MH Központi Nyomdájában, 300 példányban. Szerkesztő Bizottság Elnök Gáspár Tibor Tagok Adorjáni István, Anda Árpád, Bella András, Báthy Sándor, Csák Gábor, Hazuga Károly, Horváth János, Kasza Zoltán, Kulcsár István, Rádli Tibor, Svéd László,

Részletesebben

Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről

Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 57. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 57. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. november 25., péntek 57. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 122/2011. (XI. 25.) HM utasítás a honvédelmi-környezetvédelmi stratégia

Részletesebben

AZ ARTHUR (ARTILLERY HUNTING RADAR) TÜZÉRSÉGI RÖPPÁLYA FELDERÍTŐ RADAR LEGÚJABB VÁLTOZATA

AZ ARTHUR (ARTILLERY HUNTING RADAR) TÜZÉRSÉGI RÖPPÁLYA FELDERÍTŐ RADAR LEGÚJABB VÁLTOZATA BARD FROSTAD őrnagy 1 THOR PALMGREN 2 AZ ARTHUR (ARTILLERY HUNTING RADAR) TÜZÉRSÉGI RÖPPÁLYA FELDERÍTŐ RADAR LEGÚJABB VÁLTOZATA KONFLIKTUSOS TERÜLETEKEN, BEVETÉS KÖZBEN SZERZETT TAPASZTALATOK Az első sorozatban

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 24. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1./ kapcsolatos

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Az MH CKELMK jogállása, rendeltetése és fő feladatai... 4.o.

TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Az MH CKELMK jogállása, rendeltetése és fő feladatai... 4.o. TARTALOMJEGYZÉK Értelmező rendelkezések... 4.o. I. Fejezet Az MH CKELMK jogállása, rendeltetése és fő feladatai... 4.o. 1. Általános rendelkezések... 4.o. 2. Az MH CKELMK jogállása... 7.o. 3. Az MH CKELMK

Részletesebben

BAJBAJUTOTT LÉGIJÁRMŰVEK SZEMÉLYZETÉNEK ÉS UTASAINAK KUTATÁSA ÉS MENTÉSE SUGÁRSZENNYEZETT TERÜLETRŐL

BAJBAJUTOTT LÉGIJÁRMŰVEK SZEMÉLYZETÉNEK ÉS UTASAINAK KUTATÁSA ÉS MENTÉSE SUGÁRSZENNYEZETT TERÜLETRŐL Dr. Jakab László Phd. nyá. alezredes 1 BAJBAJUTOTT LÉGIJÁRMŰVEK SZEMÉLYZETÉNEK ÉS UTASAINAK KUTATÁSA ÉS MENTÉSE SUGÁRSZENNYEZETT TERÜLETRŐL Ebben az évben 106. éve, hogy az első hajtóműves repülő eszköz

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 19., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 19., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 19., kedd 161. szám Tartalomjegyzék 248/2010. (X. 19.) Korm. rendelet 249/2010. (X. 19.) Korm. rendelet 250/2010. (X. 19.) Korm. rendelet

Részletesebben

A MH KARBANTARTÓ ÉS JAVÍTÓ EGYSÉGEIRE VO- NATKOZÓ FOLYAMATOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI LE- HETŐSÉGEI

A MH KARBANTARTÓ ÉS JAVÍTÓ EGYSÉGEIRE VO- NATKOZÓ FOLYAMATOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI LE- HETŐSÉGEI HADITECHNIKA ÉS MINŐSÉGÜGY A MH KARBANTARTÓ ÉS JAVÍTÓ EGYSÉGEIRE VO- NATKOZÓ FOLYAMATOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI LE- HETŐSÉGEI Zubkó Tibor-Labancz Sándor 1 Az átalakulóban lévő Magyar Honvédség javítókapacitása

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2016. 01. 15. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

MAGYAR KATONA EGÉSZSÉGÜGY A NEMZETKÖZI BIZTONSÁGI KÖZREMŰKÖDŐ ERŐK KERETÉBEN. A misszióra való felkészülés folyamata

MAGYAR KATONA EGÉSZSÉGÜGY A NEMZETKÖZI BIZTONSÁGI KÖZREMŰKÖDŐ ERŐK KERETÉBEN. A misszióra való felkészülés folyamata MAGYAR KATONA EGÉSZSÉGÜGY A NEMZETKÖZI BIZTONSÁGI KÖZREMŰKÖDŐ ERŐK KERETÉBEN Vekerdi Zoltán Cserenyecz Béla 1 Az Országgyűlés az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők műveleteiben magyar

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 183. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 3., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 183. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 3., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 3., péntek 183. szám Tartalomjegyzék 2010. évi CXXXIV. törvény A földgáz biztonsági készletezésérõl szóló 2006. évi XXVI. törvény, valamint

Részletesebben

A PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰVEK ALKALMAZÁSÁNAK HUMÁN ASPEKTUSBÓL TÖRTÉNŐ VIZSGÁLATA 2 A TÉMA KUTATÁSÁNAK INDOKOLTSÁGA 3

A PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰVEK ALKALMAZÁSÁNAK HUMÁN ASPEKTUSBÓL TÖRTÉNŐ VIZSGÁLATA 2 A TÉMA KUTATÁSÁNAK INDOKOLTSÁGA 3 Dudás Zoltán 1 A PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰVEK ALKALMAZÁSÁNAK HUMÁN ASPEKTUSBÓL TÖRTÉNŐ VIZSGÁLATA 2 A szerző megkísérli felvázolni az UAV repülés, mint a repülés speciális formájának emberi tényezőiben

Részletesebben

2005. évi CLXXXIV. törvény. a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról. I.

2005. évi CLXXXIV. törvény. a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról. I. 2005. évi CLXXXIV. törvény a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról Az Országgyűlés a légi, a vasúti és a vízi közlekedés biztonságának javítása,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 167. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 167. szám MAGYAR KÖZLÖNY 167. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. november 6., péntek Tartalomjegyzék 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... Főigazgató Főigazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 10. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 10. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 10. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. február 12., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 8/2014. (II. 12.) HM utasítás a Honvéd Vezérkar i korrekciójával és a Magyar Honvédség kiképzési

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra TARTALOM

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra TARTALOM CXXXV. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2008. december 31. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi

Részletesebben

Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere. Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december.

Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere. Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december. Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december. Tematika Jogszabályi háttér és annak változásai Alap definíciója, alapok típusai Alap működése, fontosabb

Részletesebben

2005. évi CLXXXIV. törvény. a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról 1

2005. évi CLXXXIV. törvény. a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról 1 Online - 2005. évi CLXXXIV. törvény - a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai 1. oldal vizsgálatáró 2005. évi CLXXXIV. törvény a légi-, a vasúti és a víziközlekedési

Részletesebben

MIÉRT HELIKOPTER? Koller József ezredes

MIÉRT HELIKOPTER? Koller József ezredes Koller József ezredes SZÁLLÍTÓ ÉS HARCI HELIKOPTER ERŐK MISSZIÓS FELAJÁNLÁSAINAK JELENLEGI HELYZETE, A LÉGI KIKÉPZÉS- TÁMOGATÓ CSOPORT (AIR MENTOR TEAM) VÉGREHAJTOTT MISSZIÓINAK GYAKORLATI TAPASZTALATAI

Részletesebben

GONDOLATOK A NÉMET MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOKRÓL

GONDOLATOK A NÉMET MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOKRÓL NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK DR. HORVÁTH LÁSZLÓ GONDOLATOK A NÉMET MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOKRÓL Már a rendszerváltás előtti időtől (1987-től kezdődően), a Német Szövetségi Köztársaság fontosnak

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. július 10. 1050 Ft

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. július 10. 1050 Ft CXXXV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. július 10. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM 1050 Ft Szám Tárgy Oldal 14/2008. (VI. 13.) HM rendelet 15/2008. (VI. 20.) HM rendelet 80/2008. (VI. 13.) OGY

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 2010. évben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 2010. évben létszáma és keresetbe tartozó juttatásai XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 1 1 1 2 Honvédelmi Minisztérium igazgatása miniszter, miniszterelnök-helyettes 13 222 1 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

BISZTATIKUS PASSZÍV RÁDIÓLOKÁCIÓ

BISZTATIKUS PASSZÍV RÁDIÓLOKÁCIÓ Bunkóczi Sándor Papp Tamás BISZTATIKUS PASSZÍV RÁDIÓLOKÁCIÓ H. Hertz 1887-ben állított elő először elektromágneses hullámot, és írta le annak terjedési tulajdonságait. 1900-ban Nikola Tesla próbálta meg

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 3., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 3., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 3., péntek 100. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 102/2010. (XII. 3.) HM utasítás a honvédelmi

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9942. számú törvényjavaslat a honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Juhász Ferenc honvédelmi miniszter Budapest, 2004. április 2 2004. évi törvény a honvédelmet

Részletesebben

A Légi műveletekről szóló rendeletet módosító átfogó rendelet I. melléklete. A IV. melléklet CAT rész (S, B) módosításai

A Légi műveletekről szóló rendeletet módosító átfogó rendelet I. melléklete. A IV. melléklet CAT rész (S, B) módosításai Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2012. szept. 3. A Légi műveletekről szóló rendeletet módosító átfogó rendelet I. melléklete A IV. melléklet CAT rész (S, B) módosításai R.F010-02 Európai Repülésbiztonsági

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2015. 01. 28. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

A KATONAI REPÜLŐTEREK METEOROLÓGIAI MÉRŐRENDSZEREI (MAWOS) MEGÚJÍTÁSA, AZ ORSZÁGOS MÉRŐHÁLÓZATBA INTEGRÁLÁSA

A KATONAI REPÜLŐTEREK METEOROLÓGIAI MÉRŐRENDSZEREI (MAWOS) MEGÚJÍTÁSA, AZ ORSZÁGOS MÉRŐHÁLÓZATBA INTEGRÁLÁSA Nagy József Péliné Németh Csilla A KATONAI REPÜLŐTEREK METEOROLÓGIAI MÉRŐRENDSZEREI (MAWOS) MEGÚJÍTÁSA, AZ ORSZÁGOS MÉRŐHÁLÓZATBA INTEGRÁLÁSA A meteorológiai mérések több évtizedes múltra vezethetők vissza

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 21/2001.(XII.10.) Alap A települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására,tárolására

Részletesebben

A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN

A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY NÉGYESI IMRE A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN Doktori (PhD) értekezésem

Részletesebben

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról 1./2009. (.) MeHVM rendelet a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi

Részletesebben

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000)

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) 14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) Tartalomjegyzék 0.0. Bevezetés........................................

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Belügyminisztérium személyügyi hírei 10100

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Belügyminisztérium személyügyi hírei 10100 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. október 14., péntek 53. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 114/2011. (X. 14.) HM utasítás a Honvéd Palotaõrség létrehozásával és

Részletesebben

18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet a tőzvédelem és a mőszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki

Részletesebben

A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM TAPASZTALATAI A TANFOLYAMOK SZERVEZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE

A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM TAPASZTALATAI A TANFOLYAMOK SZERVEZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE 1 Dr. Jakab László Phd. alezredes Egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Repülőműszaki Intézet Sárkányhajtómű Tanszék A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. február 5. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. február 5. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. február 5. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2/2010. (I. 14.) Korm. rendelet 1/2010. (I. 14.) HM rendelet A Tábori Lelkészi

Részletesebben

69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Főváros szmogriadótervéről. I. Általános rendelkezések

69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Főváros szmogriadótervéről. I. Általános rendelkezések 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Főváros szmogriadótervéről A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. (4) bekezdés

Részletesebben

8/2004. (III. 25.) AB határozat

8/2004. (III. 25.) AB határozat 8/2004. (III. 25.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában meghozta a következő határozatot:

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Ügyrend... 4 A munkavédelmi tevékenység célja és alapvető feladata...

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Gödöllő Város Képviselő-testületének../2011. (.) számú önkormányzati rendelete Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2011. évi CXXVIII. törvény. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Hatály: 2016.I.1. - 2016.VI.30. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Azoknál a

Részletesebben