Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1-es Terminál és a GA Terminál Határátkelőhely Rendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1-es Terminál és a GA Terminál Határátkelőhely Rendje"

Átírás

1 Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Határrendészeti Osztály 1675 Budapest, Pf. 10. Tel/fax: BM Tel/fax: ; Száma: 29023/ /2014.ált 1. sz. pld. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1-es Terminál és a GA Terminál Határátkelőhely Rendje

2 2 I. A határforgalom, a határforgalom-ellenőrzés jogi alapjai I./1. Nemzetközi jogi alap Az évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett Chicagói Egyezmény, 192/2002/EC (2002.II.28.) EURÓPA TANÁCS HATÁROZATA az utaskategóriák szétválasztásáról, 2913/92/EGK TANÁCS RENDELET EU Vámkódex, közösségi vámkódex, 2454/93/EGK BIZOTTSÁGI RENDELET a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról, SCHENGENI VÉGREHAJTÁSI EGYEZMÉNY a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, június 14-i schengeni megállapodás végrehajtásáról Schengenben június 19-én aláírt egyezmény, 562/2006 EK RENDELET a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról, 539/2001 EK RENDELET a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról, 810/2009. EK RENDELET a Közösségi vízumkódex létrehozásáról, 767/2008/EK RENDELET a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről (VIS-rendelet), 265/2010/EU rendelet a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezménynek, valamint az 562/2006/EK rendeletnek a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal rendelkező személyek mozgása tekintetében történő módosításáról, 2010/49 EK BIZOTTSÁGI HATÁROZAT a vízuminformációs rendszer (VIS) működésének megkezdése tekintetében az első régiók meghatározásáról, 895/2006 EK HATÁROZAT személyek külső határokon történő, egyes dokumentumoknak a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyar Köztársaság, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia által a területükön történő átutazás céljából kiadott nemzeti vízumaikkal egyenértékűként való egyoldalú elismerésén alapuló, ellenőrzése egyszerűsített rendszerének bevezetéséről, 896/2006 EK HATÁROZAT a személyek külső határokon történő, Svájc és Liechtenstein által a területükön történő átutazás céljából kiadott egyes tartózkodási engedélyeknek a tagállamok által történő egyoldalú elismerésén alapuló ellenőrzése egyszerűsített rendszerének bevezetéséről, 801/2007 EK HATÁROZAT a schengeni vívmányok rendelkezéseinek a Cseh Köztársaságban, az Észt Köztársaságban, a Lett Köztársaságban, a Litván Köztársaságban, a Magyar Köztársaságban, a Máltai Köztársaságban, a Lengyel Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban történő teljes körű alkalmazásáról, 2004/38 EK IRÁNYELV az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a

3 3 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről. 185/2010. EU RENDELET a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések végrehajtásáról. 300/2008/EK Rendelete a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről. C(2010)774 A Bizottság Határozata a 300/2008/EK rendelet 18. cikkének a) pontjában említett információkat tartalmazó, a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról. I./2. Hazai törvények Magyarország alaptörvénye, évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről, évi XXXIV. törvény a Rendőrségről, évi XCVII. törvény a légi közlekedésről, évi XII. törvény a külföldre utazásról, évi XIX. törvény a büntetőeljárásról, évi LXXV. törvény a szervezett bűnözés, valamint azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról, évi CXXVI. törvény a közösségi vámjog végrehajtásáról, évi CXIII. törvény a honvédelemről, és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről, évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról, évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról, évi LXXX. törvény a menedékjogról, évi CLXXXI. törvény a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, évi LXXXIX. törvény az államhatárról, évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról, évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről. I./3. Hazai rendeletek: 141/1995. (XI. 30.) Kormányrendelet a légi közlekedésről szóló évi XCVII. törvény végrehajtásáról, 17/1996 (I. 31.) Kormányrendelet a talált, illetve lefoglalt radioaktív, vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekről, 101/1998. (V. 22. ) Kormányrendelet a külföldre utazásról szóló évi XII. törvény végrehajtásáról,

4 4 113/2007. (V. 24.) Kormányrendelet A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény végrehajtásáról, 114/2007. (V. 24.) Kormányrendelet A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény végrehajtásáról, 328/2007. (XII. 11.) Kormányrendelet a harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok meghatározásáról, 329/2007. (XII. 13.) Kormányrendelet a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről, 330/2007. (XII. 13.) Kormányrendelet a határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás szabályairól, 332/2007. (XII. 13.) Kormányrendelet a határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési pontról, 333/2007. (XII. 13.) Kormány rendelet a belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállításának feltételeinek szabályairól, 169/2010. (V. 11.) Kormányrendelet a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről, 273/2010. (XII.09.) Kormányrendelet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről, 63/2012. (IV. 2.) Kormányrendelet az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról, 21/2012. (IV. 13.) BM rendelet a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről, 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról, 68/2007. (XII. 28.) IRM rendelet a katonai alakulatok és szállítmányok államhatáron történő átléptetéséről, a nemzetközi forgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek határforgalmi ellenőrzéséről, valamint a menet közbeni ellenőrzésre kijelölt vasútvonalakról és vízi utakról, 23/2001. (XII. 27.) KüM rendelet a diplomáciai, vagy a nemzetközi jogon alapuló egyéb kiváltságot és mentességet élvező személyek be- és kiutazása, magyarországi tartózkodása egyes szabályainak megállapításairól, 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet a rendőrség szolgálati szabályzatáról, 15/2004. (IV.5) PM rendelet a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályiról, 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról, 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény, valamint a

5 5 harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény végrehajtásáról, 27/2007. (V. 31.) IRM rendelet az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól, 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról, 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról, 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről II. A határátkelőhely rendje II./1. Kiterjed a fent említett jogszabályok alapján a repülőtéren tartózkodó valamennyi személyre, légi és földi szállító járműre, valamint minden fegyveres és polgári szerv tagjára, vállalati dolgozóra, akik munkavégzésük idején a repülőtér határterületére beléphetnek. II./2. A határátkelőhely rendje az államhatár rendjének része, amely a határforgalomra, a határátkelőhelyen történő tartózkodásra vonatkozó előírások betartatása révén biztosítja: a személyek, a járművek és a szállítmányok zavartalan, gyors és hatékony ellenőrzését, a határforgalom és a közlekedés biztonságát, a nemzetközi szerződésekben foglalt feladatok végrehajtását, a határforgalom-ellenőrzésben részt vevő szervekkel a folyamatos együttműködést. A határátkelőhely rendje tartalmazza: a személyek és a járművek ellenőrzése és áthaladása biztosításának a rendjét, az ellenőrzésre kijelölt helyeket, az át nem léptethető személyek és járművek visszairányításának módját, a személyek és a járművek mozgására, tartózkodására kijelölt helyeket, a baleset-elhárítási szabályokat., visszairányítás esetén, a külföldi határátkelőhelyen való tartózkodási helyét, az előállított, elfogott személy határátkelőhelyen történő biztonságos őrzésére kijelölt helyet. Szabályozza a határforgalom biztonságos, zavartalan ellenőrzését, az erre vonatkozó jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök maradéktalan végrehajtását, továbbá biztosítja a határterületen az államhatár rendjét sértő vagy veszélyeztető cselekmények megelőzését, felderítését, illetve megszakítását. II./3. A határátkelőhely rendjének betartásáért, az együttműködés megszervezéséért és rögzítéséért a Határrendészeti Osztály vezetője egy személyben felelős, folyamatos ellenőrzést gyakorol a szabályok betartása érdekében. A határátkelőhely rendjének megsértése figyelmeztetést, helyszínbírság kiszabását, illetve szabálysértési feljelentést von maga után.

6 6 II./4. A Határrendészeti Osztály vezetője a határforgalom-ellenőrzés hatékonysága és törvényessége érdekében tájékoztatja a társzervek vezetőit azon ügyekben, amelyek nem a Rendőrség hatáskörébe tartoznak. II./5. A határterületen képrögzítő eszközök használata csak a Repülőtérrendben meghatározottakkal összhangban történhet. Kereskedelmi célú fotó/videó- és filmfelvételek készítése a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Igazgatójának előzetes engedélyével történhet. III./1. Fogalom meghatározások: III. Az átkelőhely területe Határterület: Nemzetközi forgalom számára megnyitott repülőtéren határterület a személy-, áru- és járműellenőrzésre kijelölt terület, a tranzitterület, továbbá az induló, illetve érkező légi jármű ajtaja és az útlevél- és vámellenőrzés helye között kijelölt terület. Határátkelőhely: Az illetékes hatóságok által a külső határok átlépése céljára engedélyezett átkelőhely. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a határterület és a határátkelőhely területe egybeesik. Tranzitterület: A nemzetközi közforgalmú repülőtéren a repülőtér üzemeltetője által az erre vonatkozó közösségi jog betartása mellett létrehozott olyan terület, ahol a harmadik országból megérkezés alkalmával a bejelentés előtt, vagy a harmadik országba induláskor a felszállás alkalmával történő bejelentés után az áruk, illetve az érkezés, vagy az indulás közötti időszakban az utasok légi jármű személyzete tartózkodhatnak. III./1.2. Határátkelőhely területe: GA Terminálon: Induló oldal: a várakozó csarnokban lévő GAT szolgálati pult vonalától a repülőgép ajtajáig terjedő terület. Érkező oldal: a repülőgép ajtaja és a vámellenőrzést követő várakozó csarnok irányába nyíló fotocellás ajtó vonala által közbezárt terület. Forgalmi előtér: A forgalmi előtéren az 1-6, R-110-R117, 25-27, valamint a 107, 108, 109 számú állóhelyek területe, a légi járművek kiszolgálására, parkolására kijelölt egyéb terület, állóhely, továbbá az épület közeli területek, illetve gyalogos kiszállítás esetén a terminálépület és a légi jármű közötti terület.

7 7 A CARGO létesítmények (CELEBI, TNT, DHL, FARNAIR) nyilvánosságtól elzárt területe. A szállító jármű fedélzete: az utasok, a légi jármű személyzete terminálok közötti átszállítása, valamint a fedélzeti ellátmány, áru, postai küldemény, poggyász légi jármű és az ellenőrzési hely közötti szállítása esetén. III./1.3 BLFNR 1 Terminálon: 1-es Terminálon a határátkelőhely területe ideiglenes üzemeltetés mellett az utazásban érintett légijárat ajtajától az ideiglenes üzemeltetés alatt kijelölt menetvonal. Amennyiben az utazással kapcsolatban végrehajtási terv készül, abban az esetben a vonatkozó végrehajtási tervben a be-, illetve kiszállítással kapcsolatban feltüntetett helyszíntől a járat ajtaja közötti terület. IV. Az államhatáron történő átlépés rendje, általános rendelkezések A határátkelőhely területén a Rendőrség jogosult és köteles és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) jogosult a Határátkelőhely Rend előírásainak ellenőrzésére. A határátkelőhelyen a határforgalmat ellenőrző szerveken kívül egyéb szervezet, vagy gazdálkodó szerv, tevékenységet csak a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Igazgatójának egyetértésével végezhet. Az induló utasoknak és a repülést végrehajtóknak az indulás előtt úgy kell megjelenni a repülőtéren, hogy az útlevél, vám- és biztonsági ellenőrzésre szükséges idő biztosítva legyen a hatóságok részére. A légi jármű indulása előtt, illetve érkezése után valamennyi a határforgalom ellenőrzésre kötelezett utas és személyzet tagja köteles a Határátkelőhely Rendben meghatározottak szerint, a határrendészeti ellenőrzésre kijelölt helyeken megjelenni és úti okmányát ellenőrzésre átadni az ott szolgálatot teljesítő hatósági személynek. Rendkívüli esetben (kényszerleszállás, haláleset, azonnali orvosi beavatkozás szükségessége, stb.) az ellenőrzés utas beléptetése, kiléptetése, illetve visszaléptetése az utasok ellenőrzésében résztvevő hatóságok egységes engedélyével a Határátkelőhely Rendben rögzítettektől eltérően is megtörténhet. A határátkelőhely területén TILOS olyan intézkedést hozni, továbbá tevékenységet végezni, mely az utasok kijelölt útvonalról történő szándékos, vagy gondatlan letérését lehetővé teszi. A határátkelőhely területén dohányozni csak a kijelölt helyeken szabad. Az úti okmány ellenőrzés vonalában, az ellenőrzés ideje alatt TILOS minden olyan tevékenység például: telefonálás, a sor megkerülése, a rendőr tevékenységének hátulról közvetlen közelről történő megfigyelése, stb. amely a hatósági tevékenységet akadályozza, illetve megzavarja. TILOS az úti okmány ellenőrzés vonalában elhelyezett útlevélkezelői pultok mellett engedély nélkül áthaladni. TILOS külön engedély nélkül a légi járművek utasai és személyzete, valamint a Repülőtérrendben meghatározott repülőtéri személyazonosító kártyával vagy belépési engedéllyel rendelkezők kivételével a határátkelőhely területére belépni.

8 8 A légi járművek utasai és személyzete kötelesek ki-, illetve belépésre jelentkezni a Határátkelőhely Rendben leírtaknak megfelelően. BLFNR Terminál-2 és a GA Terminál között átszállási lehetőség nincs. A személyzetek, utasok ellenőrzés helyére történő szállítása a kiszolgálást végző szervezet feladata. A személyzet ki- és beléptetést követően, illetve megelőzően a meghatározott menetvonalról nem térhetnek le. Amennyiben ez elengedhetetlenül szükséges, köteles ismételt vizsgálatokon megjelenni! A beléptetés előtt, illetve a kiléptetés után a szállító jármű fedélzete határterületnek minősül. Amennyiben szükséges a személyzet hangárhoz szállítása, azt minden esetben a földi kiszolgáló személyzet végzi. Ebben az esetben az SRA területre való visszatérést a légiközlekedés-védelmi szabályok szerint a repülőtér üzemeltetője hajtja végre. Induló áruszállító és magán légi jármű esetén amennyiben a repülés biztonsága szükségessé teszi a gép pilótája (kapitány) és a navigátor a kiléptetést követően a hatóságok (Rendőrség, Nemzeti Adó- és Vámhivatal) értesítése után a kiszolgálást végző szervezet kíséretében, felkereshetik a repülőtéren működő Meteorológiai és a Repülés Bejelentő Szolgálatot. A hatóságok szükség szerint újabb vizsgálatot hajtanak végre. A Kisgépes Terminálhoz nem határátlépési céllal érkező magángépek tulajdonosai, a repülőtérre repülőgéppel kapcsolatos felkészítő tevékenység elvégzésére a Repülőtér Rendjében leírtak szerint léphetnek be, a hatóságok (Rendőrség, Nemzeti Adó- és Vámhivatal) értesítése mellett. A tartózkodást a Rendőrség és a Nemzeti Adóés Vámhivatal önállóan és közösen is ellenőrizheti. Az utasok ki-/beszállítása kizárólag szállító járművel történhet. V. Menetvonalak és határrendészeti ellenőrzésekre kijelölt helyek V./1. GAT-on a nemzetközi utasforgalom számára kijelölt menetvonal: A General Aviation Terminálon kiszolgált légi járművek személyzete és utasai kizárólag a Budapest Airport Zrt. GAT szolgálati személyeinek, illetve a kiszolgálásra engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet beosztottjának kíséretében mozoghatnak az alábbi útvonalakon: Schengen külső járat esetén: Érkezésnél: légi jármű szállítójármű belépő GAT tranzit terület úti okmányellenőrzés vámvizsgálat előcsarnok; Indulásnál: előcsarnok utasbiztonsági ellenőrzés vámvizsgálat - úti okmányellenőrzés induló GAT tranzit terület szállítójármű légi járat; Schengen belső járat esetén: Érkezésnél: légi jármű szállítójármű érkező belföldi folyosó amennyiben szükséges vámvizsgálat előcsarnok; Indulásnál: előcsarnok utasbiztonsági ellenőrzés amennyiben szükséges vámvizsgálat induló belföldi folyosó szállítójármű légi járat; A GA Terminálon a Schengen belső, illetve a Schengen külső induló és érkező utasok időben történő elkülönítésének szervezéséért a földi kiszolgáló a felelős.

9 9 V./2. GA Terminálon a határrendészeti ellenőrzésekre kijelölt helyek: 1-2 számú Schengen külső érkező útlevélkezelői pultok: valamennyi utas és légi jármű utazó személyzete átléptetése az állampolgársági kategóriák szerinti rendben; 1-2 számú Schengen külső induló útlevélkezelői pultok: valamennyi utas és a légi jármű utazó személyzetének átléptetése az állampolgársági kategóriák szerint a piktogramok által jelzett rendben. V.3. Légi járatok személyzetének menetvonala: A légi járatok személyzete a nemzetközi utasforgalom számára kijelölt útvonalon köteles közlekedni. A személyzet az ellenőrzést követően a meghatározott menetvonaláról nem térhet le. Amennyiben ez elengedhetetlenül szükséges, köteles ismételt vizsgálatokon megjelenni! A légi járatok személyzete továbbutazás esetén a fedélzeten maradhat, vagy az APRON elhagyása nélkül átszállhat gépről gépre, amennyiben a légi járat: Schengen belső járatként érkezik és schengen belső járatként megy tovább; Schengen külső járatként érkezik és schengen külső járatként megy tovább. Minden más esetben a légi jármű személyzetének kötelessége a meghatározott helyszíneken határellenőrzésre jelentkeznie! A személyzet ellenőrzési helyre történő szállítását, valamint a légi járműre való visszaszállítását a földi kiszolgáló szervezetek hajtják végre. Az ellenőrzést követően a légi járat személyzete a kiinduló desztinációtól függetlenül az SRA terület elhagyása nélkül a gép fedélzetére visszaszállhat. V.4. Az utazástól visszalépő, vagy az utazásból kizárt személyekkel kapcsolatos eljárás rendje A légitársaság képviselője, vagy az utasok beszállításáért felelős személy köteles a Magyarország területéről NON SCHENGEN desztinácó irányába kilépett, fenti kategóriába tartózó személyeket a belépő útlevélellenőrzés vonaláig kísérni. A határrendsézeti ellenőrzéssel egyidejüleg az utast kísérő személy köteles a NAV illetékes szervét haladéktalanul a visszalépési szándékról értesíteni. SCHENGEN desztinációba utazó személy esetében, az utasok beszállításáért felelős személy köteles az utast a kilépő vámellenőrzési pontig kísérni és ott a vámszervet értesíteni.

10 10 V.5. Nem határátlépési céllal közlekedő személyek menetvonala: Forgalmi előtérre belépők (SRA terület) esetén: Előcsarnok utasbiztonsági ellenőrzés - induló belföldi folyosó előtér; Forgalmi előteret elhagyó személyek (SRA terület) esetén: Előtérről nyíló érkező belföldi folyosó átjáró érkező belföldi folyosó előcsarnok. V.6. Speciális határellenőrzési eljárások: A) A GA Terminálra érkező és onnan induló diplomáciai delegációk ellenőrzése A vonatkozó jogszabályokban megjelölt állami delegációk és küldöttségük ellenőrzése az általánostól eltérően - hatósági engedély alapján a légi jármű állóhelyén, mobil okmányolvasó készülék igénybe vételével történhet. Helyszíni ellenőrzés esetén a delegáció utazására készült biztosítási terv jóváhagyója engedélyezhet az általános rendelkezésekben meghatározott menetvonaltól eltérő menetvonalat a határterület elhagyására, illetve induló járat esetén, a légi jármű megközelítésére. B) Hatósági utaztatások Hatósági utaztatások (légi úton történő toloncolás) végrehajtása alapvetően BLFNR 1-es Terminál határterületén történik. A teljes tolonc hatálya alatt álló személyek kiléptetése a Terminál érkező tranzitterületén működő ideiglenesen üzembe helyezett átkelőhelyen, mobil okmányolvasó eszközök igénybe vételével zajlik. Ettől eltérő ellenőrzési metodikát a tolonc végrehajtási tervét jóváhagyó elöljáró engedélyezhet. VI. Az úti okmány-ellenőrzés módjai Előszűrő tevékenység: a végrehajtó a repülőgép ajtajában, az állóhelyeken, illetve az érkező/induló tranzit oldalon végzi. Minimum ellenőrzés: a végrehajtó a GAT érkező/induló oldali útlevélkezelő pultokban végzi. Alapos ellenőrzés: a végrehajtó a minimum ellenőrzés helyszínein, továbbá a GATon kialakított technikai helyiségben végzi. Utószűrő tevékenység: a végrehajtó a meghatározott járatoknál az állóhelyeken, illetve a repülőgép ajtajában végzi. VII. Belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállításának szabályai Az 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (1) bekezdésének, valamint ezen rendelkezéssel összhangban kiadott 333/2007. (XII. 13.) Kormányrendelet rendelkezései alapján, a belső határokon ideiglenes jelleggel határellenőrzés rendelhető el.

11 11 VII./1. Belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállításának idejére a nemzetközi utasforgalom számára kijelölt menetvonal (GA Terminál): Érkezésnél: légi jármű szállítójármű belépő GAT tranzit terület úti okmányellenőrzés szükség esetén vámvizsgálat előcsarnok; Indulásnál: előcsarnok utasbiztonsági ellenőrzés szükség esetén vámvizsgálat - úti okmány-ellenőrzés induló GAT tranzit terület szállítójármű légi járat; VII./2. Belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállításának idejére a határrendészeti ellenőrzésre kijelölt helyek (GA Terminál): 1-2 számú Schengen külső érkező útlevélkezelői pultok: valamennyi utas és légi jármű utazó személyzete átléptetése az állampolgársági kategóriák szerinti rendben; 1-2 számú Schengen külső induló útlevélkezelői pultok: valamennyi utas és a légi jármű utazó személyzetének átléptetése az állampolgársági kategóriák szerint a piktogramok által jelzett rendben.

12 12 VIII. Speciális eljárási rendek VIII/1. A be nem léptethető utasokkal való eljárás rendje A beutazási feltételeket nem teljesítő, be nem léptethető személyek visszairányításának végrehajtására a évi I. törvény 36. -a és 37. -a, illetve a évi II. törvény 51. -a és 52. -a figyelembevételével a 40. és a 41. alapján kerül sor. A évi II tv ában és 52. -ában megfogalmazott visszairányítási tilalom alá eső személlyel szemben, a hatályban lévő idegenrendészeti és menekültügyi jogszabályok alapján történik az eljárás. A Rendőrség munkatársa a hatályos jogszabályok alapján rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a visszairányított külföldi elutazásáig a repülőtér mely részén tartózkodjon. Amennyiben ez szükséges, külföldi részére meghozza és kihirdeti az erről szóló határozatot. VIII/2. Előállított, elfogott személyek A határátkelőhelyen történő biztonságos őrzésére a Határrendészeti Osztály 2-es Terminál szolgálati helyén kialakított előállító helyiség szolgál. VIII/3. A vízumkiadás rendje A határátkelőhelyen vízumkiadás jogszabályban rögzített módon történik 810/2009. EK rendelet, a évi I. tv., a 2007.évi II. tv., a 113/2007. (V. 24. ) sz. Kormányrendelet és a 114/2007. (V. 24.) sz. Kormányrendelet alapján. A vízum felvételét a Rendőrségnél kell kezdeményezni. A vízum kérelemmel kapcsolatos hatósági elbírálási eljárás csak a szükséges formanyomtatványok kitöltése, valamint a határon történő vízumigénylés indoklása, a beutazás és tartózkodás célját és anyagi fedezetét bizonyító támogató dokumentumok benyújtása, a vízumdíj pénzintézetnél történt befizetése után kezdődik meg. A vízum kérelem engedélyezéséről, illetve elutasításáról a benyújtott dokumentumok alapján a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal dönt. VIII/4. A műszaki, technikai okok miatt menetrenden kívül ideiglenesen leszálló légi járatok Schengen térségbe belépő és be nem lépő utasaival kapcsolatos eljárási rend Alap esetben a műszaki, technikai okok miatt, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren leszálló légi járművek utasait a 2-es Terminálra kell kiszállítani, a Határrendészeti Osztály 2-es Terminál Határátkelőhely Rendjében meghatározottak szerint.

13 13 IX. A határátkelőhelyen nem határátlépés céljából tartózkodó személyekre vonatkozó speciális előírások IX./1. A határátkelőhelyen dolgozók kizárólag a Budapest Airport Zrt. által kiadott, a határátkelőhely területére érvényes állandó és ideiglenes személyazonosító kártyával közlekedhetnek. A határátkelőhely területére érvényes személyazonosító kártya a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Főigazgatósága, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, az Alkotmányvédelmi Hivatal Légiforgalmi Kirendeltsége együttes engedélye alapján adható ki. Ettől eltérően a határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás szabályairól szóló 330/2007. (XII. 13.) Kormányrendelet alapján van lehetőség a Határátkelőhely területére nem határátlépési céllal belépni. A fenti jogszabály alapján, a határátkelőhely területére érvényes állandó, illetve ideiglenes személyazonosító kártyák beszerzése nélkül belépésre jogosult személyek kísérését az érintett Határrendészeti Osztály, illetve a kísérésükre kijelölt szervezet a Repülőtér Rend előírásait betartva, a portákon napi belépési engedélyt felvéve köteles biztosítani. A határátkelőhely területére a Repülőtér Rendjében definiált csoportos beléptetés kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Főigazgatóság és a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság együttes jóváhagyásával történhet. A határátkelőhely területére belépő személy köteles a Határátkelőhely Rend előírásait maradéktalanul betartani, illetve a kíséretére bízott személyekkel betartatni. IX./2. A határátkelőhely területére belépni kizárólag a munkakörből adódó feladatok végrehajtásának céljából, ott tartózkodni a munkavégzés ideje alatt lehet. IX./3. A határátkelőhely területén a repülőtéri személyazonosító kártyával rendelkező minden egyes személy köteles a repülőtéri személyazonosító kártyáját a felső ruházatán jól látható módon viselni, valamint azt minden kártyaleolvasó berendezéssel felszerelt átjárón történő áthaladáskor érvényesíteni! IX./4. Az átjáró nyitásától, annak bezáródásáig az átjárót nyitó személy köteles az átjárót felügyelni, és az átjárón történő jogtalan áthaladás esetén, a Határrendészeti Osztályon szolgálatot teljesítő rendőrt értesíteni. Tilos az átjárót az azon történő áthaladás idején túl nyitva tartani, kitámasztani. IX./5. A határátkelőhely területére történő belépés minden esetben csak a biztonsági előírások és az érvényes vám- és egyéb jogszabályok betartásával hajtható végre. Határátkelőhely területére érvényes belépővel rendelkező személyek, utazásuk során a repülőtéri személyazonosító kártyájukat nem használhatják. Kötelesek az utasok számára kijelölt útvonalat használni és a határellenőrzés vonalában az úti okmányukat ellenőrzésre átadni az ott szolgálatot ellátó hatósági személynek.

14 14 IX./6. A GA Terminálon nem határátlépési céllal történő áthaladás az induló, az érkező és a schengen belső folyosón is a kártyaolvasóval ellátott átjárón keresztül történhet. Az átjárót az SRA irányába kizárólag védelmi ellenőrzés mellett történhet. X. Az államhatáron átléptetett légi áruk, futár, expressz- és légiposta-küldemények (áruk és szállítmányok) kiszolgálási technológiája és átléptetésének rendje X./1. A légi áruk, futár, expressz- és légiposta-küldemények feladását az ügyfél (áru, szállítmány tulajdonosa, vagy az általa, megbízott személy illetve szervezet képviselője) az előirt légi fuvarlevéllel és szükség esetén a vámokmányokkal, valamint egyéb hatósági engedélyekkel, kezdeményezi az általa választott fuvarozó vállalatnál, illetve spediciónál. X./2. A fuvarozásra feladott árut, a légi árukat, futár, expressz és légiposta-küldeményeket, a nyilvánosságtól elzárt területen raktározza, majd kezdeményezi a szükséges hatósági vizsgálatokat. (vám, növény- és állategészségügyi stb.) X./3. A szükséges hatósági engedélyek beszerzését követően a légi árukat, futár, expressz- és légiposta-küldeményeket attól függően, hogy légi-vagy közúton szállított légi áruként kerülnek továbbításra a járatot kiszolgáló szervezet, a menetrendnek megfelelően a légi járműhöz szállítja. X./4. Az érkező légi áruk, futár, expressz- és légiposta-küldeményeket érkezésüket követően a Cargo szervezet a nyilvánosság elöl elzárt Cargo területén raktározza. Ezt követi szükség esetén a növény- és állategészségügyi vizsgálat, majd a Cargo szervezet értesíti az ügyfelet arról, hogy áruja érkezett. Az ügyfél az értesítést követően szükség vámeljárás után veheti át és szállíthatja el a légi árut, futár, expressz- és légiposta-küldeményt. X./5. Ha a vámvizsgálatot a Cargo területén kijelölt helyen az ügyfél és a Cargo szervezet képviselőjének jelenlétében kell végrehajtani, az ügyfél ebben az esetben a nyilvánosság elől elzárt területre beléphet. X./6. Tranzit légi árut, futár, expressz- és légiposta-küldeményt légi- vagy közúton történő tovább szállításuktól és annak időpontjától függően a járatot kiszolgáló szervezet a Cargo szervezet raktárába, vagy közvetlenül a továbbszállítást biztosító légi jármű fedélzetére helyezze el. X./7. A Cargo raktárban a feladott és érkezett (export, import) illetve a belföldi és harmadik országból érkezett légi árukat, futár, expressz- és légiposta-küldeményeket egymástól elkülönítetten kell tárolni. X./8. A Cargo Bázisra a légi áruk, futár, expressz- és légiposta-küldemények beszállítása, illetve onnan történő kiszállítása amennyiben az nem a nyilvános területek felől történik az alábbiakban meghatározott esetek kivételével csak a Repülőtér Rendben nevesített portákon keresztül (A, D, E) történhet. X./9. Kivételes esetben, a Celebi Cargo Masped kapu használatát a 7,5 tonnánál nagyobb összsúlyú tehergépjárműveknél és a Cargo normális forgalmát zavaró méretű légi áruk, futár, expressz- és légiposta-küldemények szállításakor a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

15 15 ügyeletvezetőjénél és a NAV 1. számú Repülőtéri Igazgatóság Vámigazgatási Osztály I. vezetőjénél, munkaidőn túl a NAV 1. számú Repülőtéri Igazgatóság ügyeletesénél egyidejűleg kell a Celebi Ground Handling Hungary Kft. képviselőjének kezdeményezni, akik jogos igény esetén egyeztetve - engedélyezik a belépést. X./10. A kérelmeket előzetesen telefonon, majd írásban kell a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra (telefon: 88-66, fax: ) és a NAV 1. számú Repülőtéri Igazgatóságra (telefon: , fax: ) előterjeszteni. X./11. A kapu nyitását és a jármű, valamint a gépjárművet vezető személy belépését és kilépését a Celebi Cargo területén őrszolgálatot ellátó Wini Security Kft. munkatársának kell dokumentálni, melyet a Rendőrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bármikor ellenőrizhet. Egy nyilvántartásba vett okmányon rögzíteni kell a belépő gépjármű forgalmi rendszámát, a vezető nevét, születési dátumát és személyi igazolvány vagy útlevélszámát valamint a vele együtt utazók adatait. XI. A légi közlekedés védelmével kapcsolatos feladatok XI/1. A szolgálatot ellátók az ellenőrzésben résztvevőkkel együttműködve tartassák be az átkelőhely rendjében meghatározott feladatokat az utasok és a személyzetek mozgásának szabályait. XI./2. A határátkelőhely szigorított biztonsági területére (SRA) a 169/2010. (V. 11.) Kormány rendelet 25. (6) bekezdésében nevesített szervek dolgozói kivételével történő belépés kizárólag a tiltott tárgyak bevitelét megakadályozó utasbiztonsági ellenőrzés után történhet. XI/3. A légi járművek személyzete, valamint a kiszolgáló szervezetek kötelesek biztosítani a hatóságok számára a légi járművek átvizsgálásának feltételeit. XI/4. Az utasok ki- / beszállításáért a járat kiszolgálását (handling) végzők a felelősek, melyet a Rendőrség felügyel. XI/5. Talált, illetve lefoglalt, feltételezhetően radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos eljárás során az észlelést követően a helyszín biztosításával meg kell akadályozni az anyag megközelítését és a tulajdonosát el kell különíteni az utasoktól. A telefonszámon értesíteni kell a Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletét, aki kirendeli a Budapest Airport Zrt. Sugárvédelmi Szolgálatát. A repülőtéren a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér CARGO területén izotóptároló található. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren elhagyott, gazdátlan, rezgő csomag, kiszóródott por, ismeretlen kifolyt anyag feltalálása esetén minden szervezet a saját belső szabályai szerint jár el.

16 16 XII. A határforgalom ellenőrzésben résztvevő szervek együttműködése A Határrendészeti Osztály együttműködik: 1. Együttműködési feladatokat hajt végre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Főigazgatóság 1. és 2. sz. Repülőtéri Igazgatóságával; 2. a BA Zrt. Terminál Szolgáltatások Vezetőivel; 3. a BA Zrt. Fegyveres Biztonsági Őrségével; 4. a BA Zrt. Utasbiztonsági Osztályával; 5. a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Repülőtéri Hivatásos Tűzoltó parancsnoksággal; 6. a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal vízumkiadást engedélyező szervével; 7. a vízum kiadásba bevont pénzváltó szervezettel; 8. a BA Zrt. Radiológiai és Biológiai Vegyvédelmi csoportjával; 9. az Alkotmányvédelmi Hivatal Légiforgalmi és Repülőtéri Kirendeltségével; 10. a Terrorelhárítási Központ repülőtéri kihelyezett részlegével; 11. a repülőtéren tevékenységet ellátó más rendőri szervekkel; 12. a Magyar Honvédség együttműködésre kijelölt személyeivel; 13. a légitársaságok képviseleteivel; 14. a GA Terminál légi járatainak földi kiszolgálását végző repülőtéri szervezetekkel. A konkrét feladatokat a mindenkori, hatályos együttműködési megállapodások és az ezeken alapuló együttes intézkedések tartalmazzák. A Határrendészeti Osztály vezetője és a NAV 1. és 2. számú Repülőtéri Igazgatóság vezetője, szükség szerint áttekinti a határátkelőhely rend betartásának tapasztalatait. TILOS a repülőtéren: XIII. Balesetvédelmi rendszabályok a repülőtér területén kerékpárral, motorkerékpárral közlekedni; az indítás alatt, vagy már beindított hajtóművel az állóhelyen indulásra kész légi jármű előtt és mögött áthaladni; a gyalogosközlekedés forgalmi előtereken, illetve a légi járművek munka területein; a forgalmi előtereken nem az utas- és áruforgalommal, a légi járművek útvonalra való előkészítésével, illetve a forgalmi előterek karbantartásával kapcsolatos tevékenységeket végezni; a forgalmi előtereken a kijelölt tároló helyek kivételével kiszolgáló eszközöket, járműveket, árut tárolni. A sugárzó, vagy radioaktív anyag észlelését követően azonnal a helyszín biztosításával meg kell akadályozni annak megközelítését, illetve a helyszín közeléből az utasokat el kell távolítani, az átléptetést a kialakult helyzet rendezéséig szüneteltetni kell. A talajra, padlózatra kiszóródott sugárzó anyagot eltávolítani tilos! A helyszín biztosítását követően az illetékes szervek értesítésére a XI./5. rendelkezései szerint kell intézkedni.

17 17 XIV. Záró rendelkezések XIV./1. A Rendőrség, az ellenőrzést végző hatóságok és azok felügyeleti szerve javaslata alapján, valamint a jogszabályi, vagy a repülőtér infrastruktúrájában bekövetkezett változásoknak megfelelően a határátkelőhely rendjét módosíthatja. XIV./2. A határátkelőhely rendjében foglaltak megsértése esetén a kivizsgálást az érintett társszervek bevonásával a Rendőrség végzi. XIV./3. A Határátkelőhely Rend 2015.február 01-én lép hatályba. Ezzel egy időben a 29023/3287/2012/ált. számon kiadott Határátkelőhely Rend hatályát veszti. Budapest, január 21. Készült: 1 példányban 1 példány: 17 oldal Kapják: elosztó szerint Készítette: Dudás Attila r. őrnagy Pozsgai Tamás r őrnagy Itsz.: X g) S: az új kiadását követően 5 év

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es Terminál Határátkelőhely Rendje

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es Terminál Határátkelőhely Rendje Száma: 29023/3274/2011/ált. Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Határrendészeti Osztály 1675 Budapest, Pf. 10. Telefon: 296-88-66, 37-715, Telefax:291-06-85, 37-702. sz. pld. Jóváhagyom! Egyetértek! Dr. Török

Részletesebben

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es Terminál Határátkelőhely Rendje

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es Terminál Határátkelőhely Rendje Száma: 29023/ 11351 /2014/ált. Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Határrendészeti Osztály 1675 Budapest, Pf. 10. Telefon: 296-88-66, 37-715, Telefax:291-06-85, 37-702 1. sz. pld. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi

Részletesebben

AZ AIRPORT DEBRECEN REPÜLŐTÉR - ÜZEMELTETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. által üzemeltetett DEBRECENI NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR REPÜLŐTÉR RENDJE

AZ AIRPORT DEBRECEN REPÜLŐTÉR - ÜZEMELTETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. által üzemeltetett DEBRECENI NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR REPÜLŐTÉR RENDJE Jóváhagyom!. /... Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal PH. AZ AIRPORT DEBRECEN REPÜLŐTÉR - ÜZEMELTETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG által üzemeltetett DEBRECENI NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR REPÜLŐTÉR RENDJE.

Részletesebben

Közösségi Határkódex ***I

Közösségi Határkódex ***I C 133 E/57 P6_TA(2005)0247 Közösségi Határkódex ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a személyek határátlépésére irányadó szabályok Közösségi Kódexének létrehozásáról szóló európai parlamenti

Részletesebben

Az Art. 2015. évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes

Az Art. 2015. évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes Az Art. 2015. évi módosítása Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) módosítása A 2014. évi LXXIV. törvény az egyes

Részletesebben

SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA Országos Polgárőr Szövetség SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA 2016. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2012. MÁRCIUS 23-AI ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/ 6/2012. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL MÓDOSÍTVA: AZ OPSZ 2016. FEBRUÁR 19-EI ELNÖKSÉGI

Részletesebben

Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről

Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Kézikönyv a veszélyes áruk légi szállításának ellenőrzéséhez

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Kézikönyv a veszélyes áruk légi szállításának ellenőrzéséhez BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Kézikönyv a veszélyes áruk légi szállításának ellenőrzéséhez 2016. Kézikönyv a veszélyes áruk légi szállításának ellenőrzéséhez I. kiadás 2016. 2 Készítette

Részletesebben

Módosítások a segédmotoros kerékpárral közlekedőkre vonatkozó közlekedési szabályokban 2006 2011.

Módosítások a segédmotoros kerékpárral közlekedőkre vonatkozó közlekedési szabályokban 2006 2011. Módosítások a segédmotoros kerékpárral közlekedőkre vonatkozó közlekedési szabályokban 2006 2011. 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól II. RÉSZ Közúti jelzések A rendőr

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 155. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 20., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 155. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 20., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 20., kedd Tartalomjegyzék 269/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 270/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 271/2011. (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. szeptember 21., hétfő Tartalomjegyzék 2015. évi CXLII. törvény Egyes törvények Magyarország államhatárának hatékonyabb védelmével és a tömeges

Részletesebben

A NAV kínai ügyfélkörével kapcsolatos tanulmányok

A NAV kínai ügyfélkörével kapcsolatos tanulmányok A NAV kínai ügyfélkörével kapcsolatos tanulmányok (Vámigazgatási szakterület) Az export és a külkereskedelem jogszabályi háttere, törvényi szabályozása Kínában c. fejezet Jelen tanulmányt - a Nemzeti Adó-

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap

Belső Biztonsági Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Belső Biztonsági Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS BBA- 5.1.3 A szakpolitikai ciklushoz kapcsolódó súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó egységek munkáját támogató, szakértői

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. A jogszabály mai napon hatályos állapota 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

REPÜLŐTÉRREND Lap: 1/9

REPÜLŐTÉRREND Lap: 1/9 REPÜLŐTÉRREND Lap: 1/9 14.1. Fegyverek és veszélyes tárgyak engedélyezett szállításának és az utasok átvizsgálásnak és kísérésének szabályai Általános rendelkezés: a. Fegyverek engedélyezett szállítása

Részletesebben

2014/48. SZÁM TARTALOM

2014/48. SZÁM TARTALOM 2014/48. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 85/2014. (XII. 01. MÁV-START Ért. 48.) sz. vezérigazgatói utasítás a mobiltelefonok juttatási, jogosultsági és használati rendjéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 85/2014.

Részletesebben

Közadat. Szervezeti adatok. Szervezeti struktúra. A szervezet vezetése. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Közadat. Szervezeti adatok. Szervezeti struktúra. A szervezet vezetése. Kapcsolat, szervezet, vezetők Közadat Szervezeti adatok Kapcsolat, szervezet, vezetők A társaság cégneve: IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (IdomSoft Zrt.) Székhely: H-1134 Budapest, Tüzér u. 41. Postacím: H-1394

Részletesebben

A változat. a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

A változat. a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; Az előterjesztés 1/A. számú melléklete A változat /2012. (.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (....) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

VII. NAPIREND. Lukács László. A döntés formája: Előterjesztő: Előterjesztést készítette:

VII. NAPIREND. Lukács László. A döntés formája: Előterjesztő: Előterjesztést készítette: ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 24-EI MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1288-8/2015/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VII. NAPIREND Tárgy: A járművek

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2015. október 29.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2015. október 29. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(..) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól Előterjesztő: Polgármester Előkészítő:

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2016. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2016. ( ) HM rendelete A honvédelmi miniszter../2016. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet módosításáról A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint

Részletesebben

20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1. A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben

20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1. A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben 20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1 A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben A rendelet hatálya 1.. 2 E rendelet hatálya kiterjed a./ a közhasználatra szolgáló

Részletesebben

A Kormány 88/2016. (IV. 29.) Korm. rendelete az egyes kormányrendeleteknek az uniós vámjog végrehajtásával összefüggő módosításáról

A Kormány 88/2016. (IV. 29.) Korm. rendelete az egyes kormányrendeleteknek az uniós vámjog végrehajtásával összefüggő módosításáról MAGYAR KÖZLÖNY 2016. évi 60. szám 4821 III. Kormányrendeletek A Kormány 88/2016. (IV. 29.) Korm. rendelete az egyes kormányrendeleteknek az uniós vámjog végrehajtásával összefüggő módosításáról A Kormány

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 767/2008/EK rendelete. (2008. július 9.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 767/2008/EK rendelete. (2008. július 9.) L 218/60 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.8.13. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 767/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 16. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. március 5., péntek. Tartalomjegyzék. I. Egységes szerkezetû jogi aktusok

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 16. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. március 5., péntek. Tartalomjegyzék. I. Egységes szerkezetû jogi aktusok HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. március 5., péntek 16. szám Tartalomjegyzék I. Egységes szerkezetû jogi aktusok Az 1980. évi 3. törvényerejû rendelettel kihirdetett Közúti Közlekedési

Részletesebben

II. Fejezet 3. Közlekedésszervező kijelölése, a kijelölés céljai

II. Fejezet 3. Közlekedésszervező kijelölése, a kijelölés céljai Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének../205. (II.) önkormányzati rendelete Pécs Város közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról, közlekedésszervező kijelöléséről Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. 2015. március 1-től

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. 2015. március 1-től Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2015. március 1-től Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.)

Részletesebben

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxiszolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatálybalépés: 2009. augusztus 01. Vodafone Általános Szerződési Feltételek 1/80 Tartalomjegyzék

Részletesebben

7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás. az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás. az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Szám: 7/2013. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti feladatkörömben

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Villamos fűtési lakatos forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú, térségi és saját

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap

Belső Biztonsági Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Belső Biztonsági Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS korlátozott projekt-kiválasztás BBA- 6.1.2 A polgárok és a kritikus infrastruktúrák CBRN(E) 1 védelmi képességének javítása a terrorizmus elleni

Részletesebben

Szám: 02050-119/2/2013. ált. Jóváhagyom: Dakos József rendőr dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány A SIKLÓSI KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

Szám: 02050-119/2/2013. ált. Jóváhagyom: Dakos József rendőr dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány A SIKLÓSI KAPITÁNYSÁGVEZETŐ RENDŐRKAPITÁNYSÁG SIKLÓS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 7800 SIKLÓS, BATTHYÁNY U. 7. 7800 SIKLÓS PF: 38. TELEFON / FAX: 72/579-770; BM: 23/44-11 FAX:23/44-41 E-MAIL: LubastyikZ@baranya.police.hu Szám: 02050-119/2/2013.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra N-Telekom Kft Hatályba lépés: 2015.10.01. készítés ideje:2004/10 utolsó mód:2015-08-26 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben

(A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.)

(A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) 1988. évi I. TÖRVÉNY a közúti közlekedésről (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 144/2015. (XII. 1.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevételéről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 144/2015. (XII. 1.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevételéről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 144/2015. (XII. 1.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevételéről I. Jogszabályi alap A zöldség-gyümölcs termelői csoportok

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések. I. Fejezet Bevezetés. 1. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések. I. Fejezet Bevezetés. 1. A rendelet hatálya Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2015. ( X.21.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatának

Részletesebben

A egyéb járművekre vonatkozó 2011-ben hatályos közlekedési szabályok. 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól

A egyéb járművekre vonatkozó 2011-ben hatályos közlekedési szabályok. 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A egyéb járművekre vonatkozó 2011-ben hatályos közlekedési szabályok 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi

Részletesebben

2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól (2010. január 1-jétől hatályos szöveg egységes szerkezetben) A központi költségvetés feladatainak

Részletesebben

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról A Kormány

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1999. (II.25.) rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjáról Balatonfüred

Részletesebben

MVK Zrt. A megbízható útitárs.

MVK Zrt. A megbízható útitárs. Az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2016. február 24. napjától Az üzletszabályzatot jóváhagyta: A Nemzeti Közlekedési Hatóság a PU/VA/NS/A/41/2/2016

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata 14/2013.(X. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról

Látrány Község Önkormányzata 14/2013.(X. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról Látrány Község Önkormányzata 14/2013.(X. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

T/12614/11. számú EGYSÉGES JAVASLAT

T/12614/11. számú EGYSÉGES JAVASLAT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA I Q, s Dr Pint rr Sándor b " miniszter ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2013 NOV 07. T/12614/11. számú EGYSÉGES JAVASLAT a nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében

Részletesebben

L 348/98 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.24.

L 348/98 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.24. L 348/98 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/115/EK IRÁNYELVE (2008. december 16.) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével

Részletesebben

1. A rendelkezés hatálya

1. A rendelkezés hatálya AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKE 9/2013. számú házelnöki rendelkezés az Országház és az Országgyűlés Irodaháza, valamint az Országgyűlés Hivatalának elhelyezésére szolgáló épületek területére történő belépés és

Részletesebben

Az elektronikus vám Az elektronikus vám rendszeréhez a jogszabályi keretet az Európai Parlament és a Tanács papírmentes vám- és kereskedelmi környezetről szóló 70/2008/EK határozata adja. A határozatot

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Az ügyfélfogadás rendje... 3. 2. Az ügyintézés határidő:... 4. 3. Alapvető eljárási szabályok:... 5

Tartalomjegyzék. 1. Az ügyfélfogadás rendje... 3. 2. Az ügyintézés határidő:... 4. 3. Alapvető eljárási szabályok:... 5 Tartalomjegyzék I. Általános szabályok 3 1. Az ügyfélfogadás rendje... 3 2. Az ügyintézés határidő:... 4 3. Alapvető eljárási szabályok:... 5 4. Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról, illetve az

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Zagyvaszántói Önkormányzat 15/2004. (IV.30.) rendelete a közterület használatról és a közterület-használati díjakról a 10/2005.(IX.29.), a 11/2008.(VIII.28.), a 13/2008.(X.30.

Részletesebben

MOHÁCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 1 HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL H A T Á R O Z A T

MOHÁCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 1 HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL H A T Á R O Z A T MOHÁCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 1 HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL Szám: 955-3/2014 Tárgy: 2014. évi Busójárás ideiglenes forgalomkorlátozása H A T Á R O Z A T A Közúti Közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 14. (1) bekezdése,

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E OM: 036045 Jászberény 2015. 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...4.oldal II. III. IV. AZ ISKOLA MUNKARENDJE. 6.oldal AZ ISKOLA

Részletesebben

I. fejezet Közterületek használata

I. fejezet Közterületek használata Sásd Város Önkormányzata 4/2009.(III.27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és a köztisztaságról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2009. (XII. 17.) sz. és 10/2010. (V.27.) sz. rendeletével módosított 14/2008. (12.04.) sz. rendelete a közterületek rendjéről Erdőkertes község

Részletesebben

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII.

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) sz., 10/2010. (V.27.) sz., 9/2011. (IV.1.) sz., 6/2012. (IV.10.) és 14/2012. (XII. 18.) számú

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000 105/844- /2012. P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

A légiközlekedés szabályozása. Gaál Bertalan

A légiközlekedés szabályozása. Gaál Bertalan A légiközlekedés szabályozása Gaál Bertalan 1 Közlekedéspolitikai alapok Az utóbbi évtizedek legjelentősebb növekedését a légi közlekedési ágazat érte el (évi 7,5%) A közlekedés lebonyolításának alapját

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 1. szám 127. évfolyam 2012. január 13. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal 1/2012. (I. 13. MÁV Ért. 1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra CXV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 12. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. DECEMBER 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (V.21.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (V.21.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2012. május 21. Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (V.21.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről.

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000 105/993- /2012. P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

E.1. SZ. UTASÍTÁS A MOZDONYSZEMÉLYZET RÉSZÉRE I. RÉSZ

E.1. SZ. UTASÍTÁS A MOZDONYSZEMÉLYZET RÉSZÉRE I. RÉSZ E.1. MÁV Zrt. 1/50 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. E.1. SZ. UTASÍTÁS A MOZDONYSZEMÉLYZET RÉSZÉRE I. RÉSZ Hatálybalépés időpontja: 201.év.hó.nap Változatszám: 1 2/50 MÁV Zrt. E.1. JÓVÁHAGYTA A NEMZETI KÖZLEKEDÉSI

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

MOHÁCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 1 HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL H A T Á R O Z A T

MOHÁCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 1 HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL H A T Á R O Z A T MOHÁCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 1 HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL Szám: 1469-2/2015. Tárgy: 2015. évi Busójárás ideiglenes forgalomkorlátozása H A T Á R O Z A T A Közúti Közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 14. (1) bekezdése,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

VIP AIRPORT LOUNGES. - ahol az élmény már utazás előtt elkezdődik

VIP AIRPORT LOUNGES. - ahol az élmény már utazás előtt elkezdődik VIP AIRPORT LOUNGES - ahol az élmény már utazás előtt elkezdődik Irodánkon keresztül foglalható világszerte több, mint 200 repülőtéri VIP váró csoportok részére is, függetlenül a légitársaságtól és az

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor Szám: /2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 2011. évi CXIII. törvény A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl 25637

MAGYAR KÖZLÖNY. 2011. évi CXIII. törvény A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl 25637 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 27., szerda 89. Tartalomjegyzék 2011. évi CXIII. törvény A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2013. augusztus 16-tól MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 58/2002. (2003. IV. 1.) számú. r e n d e l e t e. kapcsolatos szabályokról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 58/2002. (2003. IV. 1.) számú. r e n d e l e t e. kapcsolatos szabályokról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2002. (2003. IV. 1.) számú r e n d e l e t e a város területén a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról Nyíregyháza

Részletesebben

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.), A 45/2005. (X. 28.), A

Részletesebben

Szám: 29000/105-1107- /2013. RP. Tárgy: rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 29000/105-1107- /2013. RP. Tárgy: rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Telefon: (06-1) 443-5573 / 33-104 Telefax: (06-1) 443-5733 / 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105-1107-

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás

1. A rendelet hatálya. 2. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19./2000. (IX. 12.) sz. Rendelete A helyi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről (módosítva a 9./2008. (VI. 10.) és a 16/2010. (IX. 15.)

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. 2007. évi törvény. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. 2007. évi törvény. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról 1. melléklet 2007. évi törvény a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT 2011/2012. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT ADVANCED WORLD TRANSPORT RAIL HU Zrt. HATÁLYOS: 2011. DECEMBER 11-TİL 2012. DECEMBER 8-IG 1 Módosítások jegyzéke Módosítás sorszáma tárgya

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. Új változat at/18803 törvényjavaslat helyett

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. Új változat at/18803 törvényjavaslat helyett MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új változat at/18803 törvényjavaslat helyett T/18814. számú törvényjavaslat az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Általános szerződési feltételek a minibud Kft. által végzett AIRPORT SHUTTLE SZOLGÁLTATÁSRA 1. Az általános szerződési feltételek hatálya 1.1. A jelen általános szerződési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet 2014. évben végzett szakmai tevékenységéről. Készítette: Dr. Varsányi Péter igazgató

BESZÁMOLÓ. Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet 2014. évben végzett szakmai tevékenységéről. Készítette: Dr. Varsányi Péter igazgató BESZÁMOLÓ Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet 2014. évben végzett szakmai tevékenységéről Készítette: Dr. Varsányi Péter igazgató A Közterület-felügyelet jogállása, feladatai és illetékességi

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete. a környezetvédelemről

7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete. a környezetvédelemről 1 Bogyiszló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete a környezetvédelemről A rendelet célja a természeti-környezeti értékek megőrzése, javítása és védelme, a község arculatának

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 1 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 2. Telefon: 22/541-600, Fax: 22/541-600, BM telefon: 22/2111, BM fax: 22/2025. E-mail cím: fejermmrfk@fejer.police.hu Szám: 07000/

Részletesebben

29. szám 123. évfolyam 2008. december 5. TARTALOM

29. szám 123. évfolyam 2008. december 5. TARTALOM 29. szám 123. évfolyam 2008. december 5. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 40/2008. (XII. 5. MÁV Ért. 29.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a rendkívüli

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. május 6., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. május 6., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. május 6., péntek 48. szám Tartalomjegyzék 2011. évi XL. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról 10939 2011.

Részletesebben

I. Az útmutató alkalmazása, jogi alapok, alapelvek

I. Az útmutató alkalmazása, jogi alapok, alapelvek A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3008/2014. útmutató az egyszerűsített eljárások engedélyezéséről és az áruk egyszerűsített eljárásban történő vámeljárás alá vonásáról Az áruk egyszerűsített

Részletesebben

ALBA REGIABAN ALBA REGIABAN. Biztonságban. Székesfehérvár 2016

ALBA REGIABAN ALBA REGIABAN. Biztonságban. Székesfehérvár 2016 Biztonságban ALBA REGIABAN ALBA REGIABAN Székesfehérvár 2016 Közbiztonság fejlesztése Székesfehérváron a településbiztonság és az ifjúságvédelem előtérbe helyezésével oktatási segédlet Előszó Biztonságban

Részletesebben

37. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült:

37. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült: A szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet Projekt neve: ÁROP-2.2.10-10-2010-0005 Jogalkalmazás javítása

Részletesebben

14. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére

14. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük

Részletesebben

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató:

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: SZAKMAI JOGTÁR A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Jelen szakmai jogtár arra ad segítséget, hogy az egyes joganyagokról tájékoztatást

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM TARTALOM Oldal Utasítások 12/2010. (V. 31. MÁV-START Ért. 6.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az üzletpolitikai kedvezmények nyújtásának szabályozásáról... 2 13/2010. (V. 31. MÁV-START

Részletesebben

GROUPAMA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GROUPAMA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GROUPAMA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A Groupama Biztosító Zrt. a nála egyedi gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkező

Részletesebben

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

GYULAI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKI JOGKÖRBEN ELJÁRÓ ELNÖKHELYETTESE 5700 Gyula, Béke sugárút 38. Pf. 49. Telefon/Fax: (66) 463-037

GYULAI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKI JOGKÖRBEN ELJÁRÓ ELNÖKHELYETTESE 5700 Gyula, Béke sugárút 38. Pf. 49. Telefon/Fax: (66) 463-037 GYULAI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKI JOGKÖRBEN ELJÁRÓ ELNÖKHELYETTESE 5700 Gyula, Béke sugárút 38. Pf. 49. Telefon/Fax: (66) 463-037 2015.El.I.D.2.11. szám SZABÁLYZAT A GYULAI TÖRVÉNYSZÉK ÉS A GYULAI JÁRÁSBÍRÓSÁG

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL

IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL I. FEJEZET - BEVEZETÉS... 3 I. Nemzetközi szerződések... 3 II. Általános információk... 4 III. A bűnügyi jogsegély formái és az alkalmazandó

Részletesebben