TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM július 14. Jogszabályok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. július 14. Jogszabályok"

Átírás

1 CXXXVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM július 14. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 120/2009. (VI. 9.) Korm. rendelet 7/2009. (VI. 11.) HM rendelet 8/2009. (VI. 18.) HM rendelet A honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról 844 A Magyar Honvédség légvédelmi készenléti repüléseirõl 846 A személyi állomány pihentetésével és a szociális gondoskodással kapcsolatos feladatokról szóló 31/2002. (V. 23.) HM rendelet módosításáról 848 Határozatok 51/2009. (VI. 18.) OGY határozat 52/2009. (VI. 18.) OGY határozat 75/2009. (VI. 22.) KE határozat A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY határozat módosításáról 852 A NATO-nak a évi afgán választások biztosításában történõ közremûködésével kapcsolatos magyar katonai szerepvállalásról szóló kormánydöntésrõl, valamint a Magyar Honvédségnek az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõk tevékenységében való közremûködésérõl szóló beszámoló elfogadásáról 852 Vezérõrnagyi elõléptetésrõl 853 Miniszteri utasítások 41/2009. (VI. 12.) HM utasítás 42/2009. (VI. 12.) HM utasítás A honvédelmi tárca közötti idõszakra vonatkozó rövid távú tervének közötti idõszakra vonatkozó pontosításáról és a források feladatokhoz történõ rendelésérõl 853 A stratégiai légiszállítási képesség program elsõ C-17 szállító repülõgépének Magyarországra történõ érkezése alkalmából megrendezésre kerülõ ünnepségsorozat végrehajtásával összefüggõ feladatokról 862

2 842 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 12. szám 43/2009. (VI. 12.) HM utasítás 44/2009. (VI. 12.) HM utasítás 45/2009. (VI. 19.) HM utasítás 46/2009. (VI. 19.) HM utasítás 47/2009. (VI. 26.) HM utasítás 48/2009. (VI. 26.) HM utasítás 49/2009. (VI. 26.) HM utasítás 50/2009. (VI. 26.) HM utasítás Szám Tárgy Oldal A honvédségi köztisztviselõk, munkavállalók, katonai felsõoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatói, valamint egyes honvédségi nyugdíjasok pihentetésével és a szociális gondoskodással kapcsolatos feladatokról 864 A közigazgatási hatósági eljárásban alkalmazott jogkövetkezményekkel összefüggõ egyes kérdésekrõl 864 A béketámogató mûveletekben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasítás módosításáról 865 A évi afgán választások biztosításában történõ magyar katonai közremûködésrõl 866 A Magyar Köztársaság elsõ félévi soros EU elnökségével kapcsolatos egyes tárcaszintû munkaszervezési feladatokról 866 Az élelmezési ellátás átalakításával és újraszervezésével összefüggésben egyes HM utasítások módosításáról 868 A fejezeti kezelésû elõirányzatok évi felhasználásának rendjérõl szóló 15/2009. (II. 27.) HM utasítás módosításáról 869 A Magyar Honvédség hálózat alapú mûveleti képességének kialakításával foglalkozó munkacsoport felállításáról és feladatairól 872 Államtitkári intézkedések 40/2009. (HK 12.) HM VTI SZÁT HM HVKF együttes intézkedés 41/2009. (HK 12.) HM VTI SZÁT intézkedés 42/2009. (HK 12.) HM VTI SZÁT intézkedés 43/2009. (HK 12.) HM JSZÁT HM HVKF együttes intézkedés 44/2009. (HK 12.) HM VTI SZÁT intézkedés 45/2009. (HK 12.) HM VTI SZÁT intézkedés A Honvédelmi Minisztérium Balaton utcai objektumának élelmezési ellátásáról 874 A STANAG kiadás alkalmazásáról 875 A Magyar Honvédség élelmezési pénz- és anyagnormáit tartalmazó normafüzet kiadásáról szóló 23/2009. (HK 7.) HM VTI SZÁT intézkedés módosításáról 875 A július havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról 895 A ruházati termékek évi gazdálkodási árainak megállapításáról szóló 137/2008. (HK 1/2009.) HM VTI SZÁT intézkedés módosításáról 895 A rendszeresített nyomtatványok évi egységárainak megállapításáról szóló 134/2008. (HK 1/2009.) HM VTI SZÁT intézkedés módosításáról 919 HM Honvéd Vezérkar fõnöki rendelkezések 97/2009. (HK 12.) HM HVKF intézkedés 98/2009. (HK 12.) HM HVKF intézkedés A NATO Reagáló Erõk 16. váltásban részt vevõ erõk kijelölésérõl és felkészítésérõl 944 Az afganisztáni választások biztosításában részt vevõ erõk feladatainak végrehajtásáról 945

3 12. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 843 Szám Tárgy Oldal 99/2009. (HK 12.) HM HVKF intézkedés 28/2009. (HK 12.) HM HVKFH intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezetei éves és havi munkatervének elkészítésével összefüggõ feladatokról 946 Egységes NATO Elõírások alkalmazásba vételének elrendelésérõl 946 Fõnöki rendelkezések 197/2009. (HK 12.) MH ÖHP intézkedés 209/2009. (HK 12) MH ÖHP intézkedés 210/2009. (HK 12.) MH ÖHP intézkedés 217/2009. (HK 12.) MH ÖHP intézkedés 41/2009. (HK 12.) HM FLÜ intézkedés A Magyar Honvédség Tartományi Újjáépítési Csoport csapatkarjelzésének rendszeresítésérõl 946 NATO egységesítési egyezmény nemzeti bevezetésérõl 947 NATO egységesítési egyezmény nemzeti bevezetésérõl 948 NATO egységesítési egyezmény végrehajtásáról 948 A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és a külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya utazásiköltség-átalányáról, valamint a szállítási normaösszegekrõl szóló 7/2009. (HK 4.) HM FLÜ intézkedés módosításáról 949 MH Szolgálatfõnöki rendelkezés 171/2009. (HK 12.) MH GEOSZ intézkedés A Kézikönyv meteorológiai asszisztensek részére címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl 949 Szerzõdések HM Infrastrukturális Ügynökség 950 HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 950 MH Logisztikai Ellátó Központ 952 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 952 Szervezeti hírek 3/2009. (VI. 12.) NATO-egységesítési egyezmények elfogadásáról 953 HM VTI SZÁT közlemény MH KIAK Szolgálati igazolványok érvénytelenítésérõl 954 MH KIAK Bélyegzõ érvénytelenítésérõl 955 Honvédelmi miniszter Pályázati felhívás 955 HM ÁEK Pályázati felhívás 956 MH HEK Pályázati felhívás 957

4 844 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 12. szám JOGSZABÁLYOK A Kormány 120/2009. (VI. 9.) Korm. rendelete a honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 124. (2) bekezdés d) pontjában, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 56. (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 35. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. A honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. -a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki: (4) Az önállóan mûködõ honvédelmi szervek a részükre a központi gazdálkodás keretében biztosított eszközök és szolgáltatások kivételével elemi költségvetésében az alaptevékenységük végrehajtásához szükséges kiadási és bevételi elõirányzatok kerülnek jóváhagyásra és azok felhasználásáról költségvetési beszámolót készítenek. 2. (1) Az R. 4. -a és azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép: A költségvetési szervek besorolásának követelményei 4. Feladatellátáshoz gyakorolt funkciójuk szerint a honvédelmi szervek az Ámr. 14. (3) bekezdés a) és b) pontjának, valamint (4) bekezdés d) pontjának rendelkezései alapján kerülnek besorolásra. (2) Az R. a következõ 4/A 4/D. -sal egészül ki: 4/A. (1) Az önállóan mûködõ honvédelmi szerv a) pénzügyi-számviteli, ingatlan-fenntartási és üzemeltetési, valamint fejlesztési feladatait ellátó szervezeti egységgel nem rendelkezik, ellátását központi gazdálkodás keretében kell biztosítani; b) logisztikai feladatokat ellátó szervezeti egységét a gazdaságossági szempontok figyelembevételével úgy kell kialakítani, hogy a megelõzõ védelmi helyzetben és rendkívüli állapotban képes legyen az alaprendeltetésének megfelelõ feladatait önállóan végrehajtani. (2) Amennyiben a honvédelmi szerv ellátandó feladatköre és tevékenysége a gazdaságossági szempontok figyelembevételével logisztikai szervezeti egység létrehozását nem indokolja, a honvédelmi szerv szellemi és fizikai (technikai) támogató tevékenységeit központi, illetve más honvédelmi szerv általi ellátási utaltság szerint kell biztosítani. 4/B. A Magyar Honvédség kijelölt katonai szervezetei közhatalmi tevékenységükön túl a szakorvosi járóbetegellátás és a fogorvosi járóbeteg-ellátás szakágazatokba tartozó egészségügyi és a szakmai középfokú oktatás szakágazatba tartozó közszolgáltatást is végeznek. 4/C. A miniszter fenntartói irányítása, illetve felügyelete alá tartozó egészségügyi és felsõoktatási intézetek a védelmi képességek fenntartása, a haderõ kiképzése, felkészítése és a honvédelem K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése szakfeladatokat is ellátnak. 4/D. A honvédelmi szervek vonatkozásában elsõdleges kincstári ügyfél a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt szervezet, amely a költségvetési törvény cím/alcím bontásának megfelelõ részletezettséggel kincstári költségvetéssel rendelkezik. 3. Az R. 5. -át megelõzõ,,a gazdasági szervezet alcím helyébe A gazdasági vezetõ alcím lép. 4. (1) Az R. 12. (1) (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A közhatalmi honvédelmi szervek kiegészítõ tevékenység keretében: a) katonai vagy speciális szakértelmet és speciális eszközöket igénylõ feladatokat láthatnak el; b) a mûködésükhöz szükséges eszközöket és szolgáltatásokat a személyi állományuk (ideértve azok nyugdíjasait is), valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény 2. (28) bekezdése szerinti közeli hozzátartozók (ideértve a közalkalmazotti és köztisztviselõi állomány közeli hozzátartozóit) részére magáncélú igénybevételre használatba adhatják, illetve biztosíthatják; c) a személyi állomány jóléti és szociális helyzetének javítása céljából így különösen büfé, fodrászat mûködéséhez, valamint folyóiratok terjesztéséhez szükséges helyiségeket adhatnak bérbe; d) környezetvédelmi feladataik így különösen repülõterek, gyakorló- és lõterek parlagfû-mentesítése, valamint nemzetközi szerzõdésbõl, illetve tagságból adódó kö-

5 12. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 845 telezettségeik teljesítése például külföldi fegyveres erõk magyarországi gyakorlataihoz gyakorlótér térítés ellenében történõ biztosítása érdekében földterületet adhatnak bérbe; e) munkahelyi étkeztetést biztosíthatnak; f) a b) pont szerinti személyi állomány, továbbá a HM által támogatott társadalmi és sportszervezetek rendezvényeinek élelmezési biztosítását elláthatják. (2) A közhatalmi honvédelmi szervek kisegítõ tevékenység keretében a helyi önkormányzatok kulturális és sporttevékenységének elõsegítése érdekében, valamint a honvéd sportegyesületek tagjai részére sportkomplexumaikat bérbe adhatják. (2) Az R a a következõ új (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg az eredeti (3) (4) bekezdés számozása (4) (5) bekezdésre változik: (3) A központi (köz)beszerzési, importbeszerzési, fejlesztési és beruházási feladatokat ellátó honvédelmi szerv katonai vagy speciális szakértelmet és speciális eszközöket igénylõ feladatokat, illetve nemzetközi kötelezettségvállalás alapján szolgáltatásokat vállalkozási tevékenységként folytathat. 5. Az R a helyébe a következõ rendelkezés lép: 13. A Kincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba a Magyar Honvédség katonai szervezetei, valamint a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok az Áht. 18/K. (1) bekezdés b) és e) pontjában meghatározott, a telephelyre, a honvédelmi szerv vezetõjére vonatkozó, valamint a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott információk kivételével kerülnek felvételre. Ugyanezen szervek vonatkozásában az Áht. 18/K. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatok közül a Kincstár a költségvetési szerv alaptevékenységét meghatározó államháztartási szakágazatot tartja nyilván. 6. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel június 15-én lép hatályba. (2) E rendelet 5. -a július 1-jén lép hatályba. (3) Az R. a) 1. (2) bekezdésében a kincstári vagyon kezelésérõl, értékesítésérõl és az e vagyonnal kapcsolatos egyéb kötelezettségekrõl szóló 183/1996. (XII. 11.) Korm. rendelet szövegrész helyébe az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet szöveg, b) 2. (3) bekezdésében az egyes pénzügyi, gazdasági szövegrész helyébe az egyes szellemi és fizikai (technikai) támogató szöveg, c) 3. (3) bekezdésében az (1) bekezdésében szövegrész helyébe a,,(2) bekezdésében szöveg, d) 5. (2) bekezdésében az illetékes pénzügyi és számviteli szervezet vezetõje szövegrész helyébe a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtását ellátó honvédelmi szerv e feladatra kijelölt szervezeti egységének vezetõje szöveg, e) 5. (3) bekezdésében az Ámr ának (4) bekezdésében szövegrész helyébe az Ámr. 18/B. (1) bekezdésében szöveg, az Ámr a (5) bekezdésének c) pontja szövegrész helyébe az Ámr. 18/A. (3) bekezdés c) pontja szöveg, f) 9. (1) bekezdés elsõ és utolsó mondatában a,,kincstári vagyonra szövegrész helyébe az állami vagyonra szöveg, g) 9. (1) bekezdésében a,,kincstári Vagyoni Igazgatóság (a továbbiakban: KVI) szövegrész helyébe a,,magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) szöveg, a KVI-vel szövegrész helyébe az MNV Zrt.-vel szöveg, h) 9. (2) bekezdésében a,,kincstári vagyon szövegrész helyébe az állami vagyon szöveg, i) 9. (3) bekezdésében a KVI szövegrész helyébe az MNV Zrt. szöveg, j) 9. (3) bekezdésében és 11. (8) bekezdésében a,,kincstári vagyonról szövegrész helyébe az állami vagyonról szöveg, k) 10. (1) bekezdésében az e kincstári vagyonelemek szövegrész helyébe az ezen állami vagyonelemek szöveg, l) 10. (2) bekezdésében a kincstári vagyon szövegrész helyébe az állami vagyon szöveg, m) 11. (8) bekezdésében a KVI-nek szövegrész helyébe az MNV Zrt.-nek szöveg, n) 12. (3) bekezdésében az Áht ának (2) bekezdését szövegrész helyébe az Áht. 100/F. (5) bekezdését szöveg lép. (4) E rendelet a) 1. -ával megállapított R. 2. (4) bekezdését, b) 2. -ával megállapított R. 4 4/D. -át, valamint c) 4. -ával megállapított R. 12. (2) bekezdését a évben kizárólag a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 3. -a és 18. -a, valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. -a szerinti besorolás, illetve a évi költségvetési tervezés során kell alkalmazni. (5) Ez a rendelet január 1-jén hatályát veszti. Bajnai Gordon s. k., miniszterelnök

6 846 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 12. szám A honvédelmi miniszter 7/2009. (VI. 11.) HM rendelete a Magyar Honvédség légvédelmi készenléti repüléseirõl A légiközlekedésrõl szóló évi XCVII. törvény 74. (2) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterrel egyetértésben a következõket rendelem el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a Magyar Honvédség légvédelmi készenléti repüléseinek végrehajtásában, biztosításában vagy szervezésében közremûködésre kötelezett szervezetre, személyre. A légvédelmi készenléti repülés 2. A légvédelmi készenléti repülés olyan az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések szabályairól szóló jogszabályban meghatározott honvédelmi célú, mûveleti repülés, amely rendeltetése szerint a) a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvényben (a továbbiakban: Hvt.) meghatározottak szerint az ország légterének oltalmazása és területének védelme érdekében végrehajtott repülés (a továbbiakban: légvédelmi készenléti valós repülés), vagy b) az a) pontban meghatározott repülésre történõ felkészülés érdekében végrehajtott repülés (a továbbiakban: légvédelmi készenléti gyakorló repülés). Rádióösszeköttetés, közleményváltás 3. (1) A légvédelmi készenléti repülés végrehajtása során a katonai légijármû személyzete a NATO légierõ harcszabályzatban, valamint az egyezményes kommunikációra vonatkozó, hatályos szövetségi dokumentumokban meghatározott kifejezések és közleményváltási eljárások alkalmazásával, angol vagy kényszerhelyzet esetén magyar nyelven tartja fenn a kapcsolatot egymással és a légvédelmi irányító szolgálattal. (2) Ha a légvédelmi irányító szolgálat frekvenciáján egy idõben magyar és a szövetséges fegyveres erõk kötelékébe tartozó légijármûvek is forgalmaznak, a közleményváltás során az angol nyelv használata minden esetben kötelezõ. Légvédelmi készenléti repülés éles függesztett fegyverzettel 4. (1) A légvédelmi készenléti valós repülés kivételével az éles levegõ-levegõ rakétákkal függesztett és nem biztosítható fedélzeti tûzfegyverrel rendelkezõ katonai légijármû a légi célok elfogására szolgáló légvédelmi repülési feladatban csak akkor vehet részt, ha arról végrehajtási parancs külön rendelkezik. (2) Az éles függesztett fegyverzettel, engedéllyel végrehajtott repülési feladat során a következõ biztonsági szabályokat kell alkalmazni: a) a légijármûvezetõnek minden esetben kerülnie kell a véletlen fegyveralkalmazás lehetõségét magában hordozó manõver végrehajtását, b) légvédelmi készenléti gyakorló repülés során a légijármûvezetõ a fegyverzet alkalmazására vonatkozó kifejezéseket a rádión folytatott közleményeiben nem alkalmazhat, c) a fedélzeti fegyverzeti fõkapcsoló kikapcsolt, biztosított állását a feladat-végrehajtás teljes ideje alatt rendszeresen ellenõrizni kell, d) légvédelmi készenléti gyakorló repülés során az elfogás során csak vizuális célazonosítási feladat (VID) hajtható végre; ha a célrepülõgép manõvert, szárnybillegtetést hajt végre, az elfogási feladatot azonnal be kell fejezni, és az elfogó légijármûnek szabad irányban ki kell válni. Polgári légijármû elfogása 5. (1) A légvédelmi készenléti valós repülést végzõ katonai légijármû a Hvt (1) bekezdés szerinti repülés során, a feladat végrehajtásának körzetébe történõ kirepüléskor a feladatban nem érintett, az általános légiforgalomra vonatkozó szabályok szerint közlekedõ légijármûvet (a továbbiakban: GAT légijármû) a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel oldalirányban 5 NM (9,3 km) vagy függõlegesen 1000 láb (300 m távolságnál kisebb mértékben nem közelítheti meg.

7 12. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 847 (2) A légvédelmi készenléti valós repülést végrehajtó katonai légijármû a feladat végrehajtásának körzetébe történõ kirepüléskor, hangsebesség feletti repülés esetében a feladatban nem érintett GAT légijármûvet oldalirányban 10 NM (18,6 km) vagy függõlegesen 2000 láb (600 m) távolságnál kisebb mértékben nem közelítheti meg. (3) A légvédelmi készenléti valós repülést végzõ katonai légijármû személyzete a polgári légijármû elfogása céljából végrehajtott repülés során, a) ha az elfogott polgári légijármû feltételezhetõen fel van szerelve összeütközési veszélyt jelzõ fedélzeti rendszerrel (ACAS/TCAS) a riasztás elkerülése érdekében az elfogott polgári légijármûtõl mért 20 NM (37,2 km) távolságon belül köteles a fedélzeti válaszjeladó nyomásmagassági információ kisugárzását szüneteltetni, b) a feladat befejezését követõen, az elfogott polgári légijármûtõl történõ elrepüléskor a fedélzeti válaszjeladó nyomásmagassági információ kisugárzását az elfogott légijármûtõl számított 10 NM (18,6 km) távolság elérését követõen haladéktalanul aktiválja. Állami légijármû elõre nem tervezett (eseti) légi célként történõ felhasználása 6. (1) A légvédelmi készenléti szolgálatot ellátó erõk gyakoroltatása, valamint a valósághû kiképzési körülmények megteremtése érdekében lehetõség van olyan magyar vagy szövetséges katonai légijármû elõre nem tervezett elfogására, amely útvonalrepülést, illetve átrepülést hajt végre a mûveleti légiforgalom számára kijelölt, idõszakosan korlátozott légtérben vagy közös felhasználású légtérben, és amely valamely polgári vagy katonai légiforgalmi vagy légvédelmi szolgálat kezelése alatt áll (a továbbiakban: koordinált eseti légi cél). (2) Az (1) bekezdés szerinti elfogási feladat végrehajtása csak koordinált eseti légi cél esetén engedélyezett az alábbiakban meghatározott feltételek és szabályok szerint: a) koordinált eseti légi célként elfogási feladat céljára olyan magyar vagy szövetséges katonai légijármû használható fel, amely az (1) bekezdésben meghatározott légtérben repül, és amelynek repülési tervében szerepel, hogy útvonalrepülése során esetleges elfogása lehetséges, b) a koordinált eseti légi cél elfogását akkor lehet végrehajtani, ha az folyamatosan radarirányítás alatt áll, és a légijármû parancsnoka koordinált eseti légi célként történõ igénybevételének lehetõségét a rávezetés megkezdése elõtt rádión megerõsítette, c) az elfogás során védekezõ, megtévesztõ manõver alkalmazása tilos, d) koordinált eseti légi cél elfogása az (1) bekezdésben meghatározott légtérben látvarepülési meteorológiai körülmények megléte esetén hajtható végre. Együttmûködés a légvédelmi és a légiforgalmi irányító szolgálatok között 7. Az ban meghatározott, a légvédelmi készenléti repüléssel összefüggõ operatív együttmûködési eljárást a légvédelmi irányító szolgálat és a légiforgalmi irányító szolgálat együttmûködési megállapodásban rögzíti, amelyet a légiközlekedési hatóság hagy jóvá. A felkészülés rendszabályai 8. A végrehajtó állománynak a légvédelmi készenléti repülés megkezdése elõtt a következõ területekre kiterjedõ biztonsági rendszabályokból és eljárásokból kell felkészülnie: a) a feladat végrehajtásának meteorológiai feltételei, b) a megtévesztõ és légiharc manõverek alkalmazásának általános rendszabályai, c) a kis- és földközeli magasságokon végrehajtott manõverezés rendszabályai, d) az elfogó légijármû minimális repülési sebességgel végrehajtott repülésének rendszabályai, e) a vizuális azonosítás eljárásai, f) a minimális biztonságos magasságok meghatározása, g) a feladat végrehajtásának rendszabályai éjszaka, h) az elkülönítések, biztonsági távolságok betartásának szabályai, eljárásai, i) a feladat megszakításának szabályai, j) a szállítórepülõk és a helikopterek célként történõ felhasználásának rendszabályai, k) a fedélzeti fegyverrendszer alkalmazásának biztonsági rendszabályai, l) az elfogó légijármûvek fegyverzete biztosítottságának ellenõrzési rendszabályai, m) kényszerhelyzeti eljárások. Értelmezõ rendelkezések 9. E rendelet alkalmazásában 1. Elfogás: légijármû vagy kötelék repülésének azon szakasza, amelynek során a légijármû vagy a kötelék olyan manõverek sorozatát hajtja végre önállóan vagy a légvédelmi irányító szolgálat által biztosított rávezetés alapján, hogy a fedélzeti fegyverzet alkalmazása, vizuális azonosítás vagy légi harc végrehajtásához megfelelõ helyzetbe kerüljön, 2. Légiharc: a légijármû személyzetek, kötelékek szervezett, fegyveres, intenzív harctevékenysége a levegõben,

8 848 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 12. szám amely a légi ellenség megsemmisítésére, illetve szándékának meghiúsítására irányul, 3. Véletlen fegyveralkalmazás: a fedélzeti fegyverzet nem szándékolt alkalmazása (rakéta, illetve fedélzeti tûzfegyver tûzkiváltása), amelyet emberi vagy technikai hiba okoz. Hatálybalépés 10. Ez a rendelet a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba. Dr. Szekeres Imre s. k., honvédelmi miniszter A személyi állomány pihentetésével és a szociális gondoskodással kapcsolatos feladatokról szóló 31/2002. (V. 3.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 1. (1) A rendelet hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetekre, a Magyar Honvédség katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: Honvédség), valamint a Honvédség szervezeteiben szolgálatot teljesítõ hivatásos és szerzõdéses katonára (a továbbiakban együtt: állomány tagja), az önkéntes tartalékos katonai szolgálatot teljesítõre (a továbbiakban valamennyi együtt: tényleges katonai állomány), továbbá a hivatásos állományból nyugállományba helyezett katonára (a továbbiakban: nyugállományú katona) terjed ki. (2) Jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában e rendeletet kell alkalmazni a Hjt. 46. (3) bekezdésében meghatározott más szervhez vezényelt hivatásos katonára is, ha illetményét közvetlenül a HM fejezet költségvetése személyi kiadások elõirányzata terhére kapja. (3) E rendelet elõírásait a Honvédségnél foglalkoztatott közalkalmazottra (a továbbiakban: közalkalmazott), továbbá a honvédségi nyugdíjasra is alkalmazni kell, ha errõl e rendelet kifejezetten rendelkezik. (4) E rendelet elõírásait az (1) (3) bekezdésben meghatározottak hozzátartozóira abban az esetben kell alkalmazni, ha errõl e rendelet kifejezetten rendelkezik. 2. A honvédelmi miniszter 8/2009. (VI. 18.) HM rendelete a személyi állomány pihentetésével és a szociális gondoskodással kapcsolatos feladatokról szóló 31/2002. (V. 3.) HM rendelet módosításáról A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény 287. (2) bekezdése g) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 85. (5) bekezdés q) pontjában, 85. (7) bekezdés a) pont aj) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. (1) Az R. 2. b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [E rendelet alkalmazásában] b) honvédségi nyugdíjas: az a nyugdíjas, volt közalkalmazott, akit a Honvédségtõl nyugdíjaztak; (2) Az R. 2. f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [E rendelet alkalmazásában] f) személyi állomány: a tényleges katonai állomány és a közalkalmazottak. 3. (1) Az R. 3/A. -át megelõzõ alcíme helyébe a következõ rendelkezés lép: Nyugállományú katonák idõsek otthonában történõ elhelyezését biztosító egyszeri pénzbeli hozzájárulás (2) Az R. 3/A. (2) (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek: (2) Az egyszeri támogatás (1) bekezdés szerinti módja kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha a HM által vásárolt és rendelkezésre álló férõhelyet a jogosult méltányolható ok miatt nem fogadja el, de élethelyzete különösen indokolttá teszi a gyors elhelyezést. Az egyszeri támogatás nem állapítható meg az igénylõ részére akkor, ha a) az elutasított idõsek otthona férõhelyet a HM ingatlangazdálkodásért felelõs szervezete az igénylõ korábbi kérelmére szerezte be, b) korábban nyugállományú katonák idõsek otthona elhelyezését biztosító egyszeri támogatásban részesült. (3) Az egyszeri támogatás az egyszeri hozzájárulás egy részének átvállalására terjedhet ki, amelynek mértéke legfeljebb az egyszeri hozzájárulás 70%-a lehet, de nem haladhatja meg az átlagos ápolást, gondozást nyújtó idõskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása jogcímén egy ellátott után járó tárgyévi normatív állami támogatás legalacso-

9 12. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 849 nyabb mértékének háromszorosát. Ha a bérlõ a HM rendelkezésû lakás bérletét közös megegyezéssel megszünteti és kiürítési térítésben nem részesül, az egyszeri hozzájárulás teljes mértékben átvállalható. (3) Az R. 3/A. (6) (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek: (6) Az egyszeri támogatás mértékérõl vagy a kérelem elutasításáról a Honvédség központi személyügyi feladatokat ellátó szervének vezetõje dönt az 1. számú mellékletben kijelölt szakértõi bizottság javaslata alapján. A Honvédség központi személyügyi feladatokat ellátó szervének a vezetõje a döntésérõl írásban tájékoztatja a kérelmezõt, valamint a HM ingatlangazdálkodásért felelõs szervezetének vezetõjét. (7) Az egyszeri támogatás igénybevétele tárgyában a jogosult, a Honvédség központi személyügyi feladatokat ellátó szerve, a HM ingatlangazdálkodásért felelõs szervezete és az idõsek otthona megállapodást köt. 4. Az R. 5. (2) (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek: (2) A támogatás iránti kérelmet a pályázó szervezeti egység parancsnoka (vezetõje) a HM illetékes szakmai szerve útján a HM kabinetfõnökéhez terjeszti elõ. (3) A HM illetékes szakmai szerve a döntés-elõkészítés során a HM központi pénzügyi szervezetével egyeztet. 5. Az R. 7. -a és a 7. -t megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép: A foglalkoztatást elõsegítõ támogatások 7. (1) Az állomány tagja, valamint a közalkalmazott részére a civil munkaerõpiacra történõ visszailleszkedés elõsegítése érdekében támogatások nyújthatók. Ezek különösen a következõk: a) a foglalkoztatást elõsegítõ képzési költségek önrészének részben vagy egészben történõ átvállalása, legfeljebb a teljes képzési költség 30%-ának megfelelõ mértékig, b) az állami foglalkoztatási szerv által szervezett munkaerõ-piaci szolgáltatásokhoz való hozzájutás elõsegítése, c) nonprofit szervezetek munkaerõ-piaci pozíciót javító támogatásaihoz történõ hozzájutás elõsegítése, d) visszailleszkedést támogató egyéb szolgáltatások szervezése. (2) A támogatások biztosításával kapcsolatban a Honvédség személyügyi feladatokat ellátó központi szerve a következõ feladatokat látja el: a) munkaerõ-piaci és foglalkoztatási információk gyûjtése, elemzése, azokból idõszerû tájékoztatók szerkesztése, vagy helyszíni tájékoztatás szervezése az érintettek részére, b) tájékoztatás az állami foglalkoztatási szerv által a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben meghatározott munkaerõ-piaci szolgáltatások érintettek részére történõ biztosításáról, c) szervezett munkaerõ-piaci programok megvalósításának koordinálása. 6. (1) Az R. 8. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) Az elõmeneteli rendszer mûködésével vagy szervezeti változással összefüggésben a Honvédséget önhibáján kívül elhagyni kényszerülõ személy munkaerõ-piaci pozíciójának javítása érdekében a foglalkoztatást elõsegítõ képzés költségének az érintettet terhelõ része, a 7. (1) bekezdés a) pontjától eltérõen, a teljes képzési költség 30%-át meghaladó mértékben is megtéríthetõ, ha a) a hivatásos katona a felsõ korhatár elérése elõtt önhibáján kívül szolgálati nyugállományba kerül, b) a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya létszámleépítés miatt szûnik meg, c) a szerzõdéses katona szerzõdésének lejártát megelõzõ egy évvel a munkaerõ-piaci pozíciói javítását szolgáló az állami foglalkoztatási szerv által támogatott foglalkoztatást elõsegítõ képzését a szervezeti egység parancsnoka (vezetõje) útján kezdeményezte, d) az érintett a beosztási követelmények megváltozása miatt, az azoknak való megfelelés érdekében a foglalkoztatást elõsegítõ képzésre vállalkozik, mely által biztosítható a továbbfoglalkoztatása. (2) Az R. 8. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) A foglalkoztatást elõsegítõ képzési költség átvállalt önrészének összege az (1) bekezdés a) c) pontja esetében a Ft-ot, az (1) bekezdés d) pontja esetében a Ft-ot nem haladhatja meg. (3) Az R. 8. (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) A támogatás iránti kérelmet a szükséges okmányok (az állami foglalkoztatási szerv által kiállított igazolások, parancsok másolatai stb.) csatolásával a képzés megkezdése elõtt a szervezeti egység parancsnoka (vezetõje) véleményezését követõen az MH Szociálpolitikai Közalapítványához kell benyújtani. 7. Az R a helyébe a következõ rendelkezés lép: 13. (1) A Honvédség a szociális ellátórendszerének részeként a Magyar Köztársaság területén kívüli mûvele-

10 850 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 12. szám tekben résztvevõ állomány tagja és a vele közös háztartásban élõ közeli hozzátartozója részére feladat végrehajtásra történõ vezénylésébõl eredõ hátrányaik mérséklése érdekében családsegítõ szolgáltatásokat szervez és mûködtet. A szolgáltatások nyújtását a végrehajtandó feladat tartamától és az érintett személyi állomány létszámának nagyságától függõen differenciáltan szervezi és biztosítja. A szolgáltatások kiterjednek a) a feladatra történõ felkészülés idõszakában a szolgáltatások mûködésének aktivizálására, az állomány tagja és a vele közös háztartásban élõ közeli hozzátartozója várható nehézségeire vonatkozó információk összegyûjtésére és azok megoldásában történõ segítségadásra, b) a feladat végrehajtása során az állomány tagja és a vele közös háztartásban élõ közeli hozzátartozója közötti kapcsolattartás folyamatosságának biztosítására, a szükséges mértékû tájékoztatás fenntartására, az otthon maradt közeli hozzátartozók problémamegoldásának szakszerû segítésére, c) a feladat végrehajtását követõen az állomány tagja családjába történõ visszailleszkedésének szakmai segítésére. (2) A családsegítõ szolgáltatások keretében az alábbi szolgáltatások nyújthatók: a) információs szolgáltatások, különösen írott, szóbeli tájékoztatók, kiadványok, hírlevelek, b) segítõ szolgáltatások, különösen személyes szociális segítõ szolgáltatás, közösségi szociális segítõ szolgáltatás, lelki segítségnyújtás, tanácsadás, rekreációt elõsegítõ szolgáltatások, c) kapcsolattartást elõsegítõ szolgáltatások, különösen telefon, kijelölt internetes honlapok. (3) A szolgáltatásokat annál a szervezeti egységnél kell nyújtani, amely felelõsséggel tartozik a Magyar Köztársaság területén kívüli mûveleteket végrehajtó állomány ellátásának szervezéséért, biztosításáért. (4) A szolgáltatások a civil társadalmi és szakmai szolgáltató szervezetek bevonásával létesíthetõk, igénybevételükre a szervezeti egység és a szolgáltató szervezet között kötött megállapodás alapján kerülhet sor. (5) A szolgáltatások biztosításáért felelõs szolgálat szervezéséért, mûködtetéséért, tagjainak felkészítéséért a Honvédség középszintû vezetõ szervének parancsnoka, a jogosultak részére nyújtott szolgáltatások szervezéséért, biztosításáért és a költségek tervezéséért az érintett szervezeti egység parancsnoka (vezetõje) felelõs. 8. Az R. 22. (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [A hadkiegészítõ parancsnokságok] f) szervezik és végzik a nyugállományú katonák és társadalmi szervezeteik aktivistáinak Idõsek Világnapja alkalmából történõ köszöntését; 9. (1) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az R. 2. számú melléklet harmadik francia bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: [Az elbírálás alapja a kitöltött jelentkezési lap. A jelentkezési lap mellékletét képezi] a kérelmezõ lakóhelye szerinti illetékes hadkiegészítõ parancsnokság toborzó- és érdekvédelmi központja (irodája) által készített környezettanulmány. (3) Az R. 3. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 10. (1) Ez a rendelet július 1-jén lép hatályba. (2) Az R. 1. (1) bekezdésének módosítása az e rendelet hatálybalépését megelõzõen kötött tanulmányi szerzõdés alapján az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola hallgatóinak a pihentetéssel és szociális gondoskodással kapcsolatos, az e rendelet hatálybalépését megelõzõen az R. alapján járó ellátását nem érinti. (3) Az R. 10. (1) bekezdésében a szolgáltató szervezeteken szövegrész helyébe a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Közhasznú Társaságon (a továbbiakban: HM Kht.) szöveg, 10. (2) és (4) bekezdésében a szolgáltató szervezet szövegrész helyébe a HM Kht. szöveg, 16. (1) és (4) bekezdésében a szolgáltató szervezetek szövegrész helyébe a HM Kht. szöveg lép. (4) Az R. 3/A. (1) bekezdésében a honvédelmi tárca szövegrész helyébe a HM szöveg, a pénzbeli hozzájárulás szövegrész helyébe az egyszeri pénzbeli hozzájárulás (a továbbiakban: egyszeri támogatás) szöveg, 3/A. (4) bekezdésében az A támogatás szövegrész helyébe az Az egyszeri támogatás szöveg, a központi személyügyi szerv szövegrész helyébe a Honvédség központi személyügyi feladatokat ellátó szerve szöveg, 12. (3) bekezdésében a személyügyi szövegrész helyébe a Honvédség személyügyi szöveg, 19. (1) bekezdés i) pontjában a családtámogató rendszer szövegrész helyébe a családsegítõ szolgáltatások szöveg lép. (5) Hatályát veszti az R. 3. -a és a 3. -t megelõzõ alcíme, 3/A. (8) bekezdése, 8. -t megelõzõ alcíme, 9. -a és a 9. -t megelõzõ alcíme, 14. -a és a 14. -t megelõzõ alcíme, 15. -t megelõzõ alcíme, 15 15/B. -a, 19. (1) bekezdés g) pontjában az és a honvédségi nyugdjasok szövegrész, 21. (2) bekezdésében a, honvédségi nyugdíjasok szövegrész. (6) Ez a rendelet december 31-én a hatályát veszti. Dr. Szekeres Imre s. k., honvédelmi miniszter

11 12. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY melléklet a 8/2009. (VI. 18.) HM rendelethez 1. számú melléklet a 31/2002. (V. 3.) HM rendelethez A szakértõi bizottság összetétele 1. A bizottság elnöke: a Honvédség személyügyi feladatokat ellátó központi szervének vezetõje által delegált személy. 2. Tagjai: a HM tervezési és koordinációs tevékenységért felelõs szervének vezetõje delegált 1 fõ, a HM védelemgazdasági szervének vezetõje által delegált 1 fõ, a HM jogi tevékenységéért felelõs szervének vezetõje által delegált 1 fõ, a HM központi pénzügyi szervezetének vezetõje által delegált 1 fõ, a HM ingatlangazdálkodásért felelõs szervezetének vezetõje által delegált 1 fõ, az MH központi egészségügyi szervének parancsnoka (vezetõje) által delegált 1 fõ, a Honvédelmi Idõsügyi Tanács által delegált 1 fõ, a Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum munkavállalói oldalának szervezetei által közösen delegált 1 fõ. A bizottság szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik. Ügyrendjét maga határozza meg, és a Honvédség személyügyi feladatokat ellátó központi szervének vezetõje hagyja jóvá. 2. melléklet a 8/2009. (VI. 18.) HM rendelethez 3. számú melléklet a 31/2002. (V. 3.) HM rendelethez A Magyar Honvédség katonai-rendészeti alkalmazási körletei Körletfelelõs helyõrség-parancsnokság Helyõrsége Alkalmazási körlete MH 5. Bocskai István Lövészdandár Debrecen Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye MH 86. Szolnok Helikopter Bázis Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok megye, Nógrád megye, Heves megye MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Zászlóalj Szentes Békés megye, Csongrád megye MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis Kecskemét Bács-Kiskun megye MH Támogató Dandár Budapest Budapest, Pest megye a Dunától Nyugatra esõ terület kivételével MH Összhaderõnemi Parancsnokság Székesfehérvár Fejér megye, Tolna megye MH 25. Klapka György Lövészdandár Tata Komárom-Esztergom megye, Pest megye Dunától Nyugatra esõ területe MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred Kaposvár Baranya megye, Somogy megye MH 54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ezred Veszprém Veszprém megye, Zala megye MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred Gyõr Gyõr-Moson-Sopron megye, Vas megye

12 852 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 12. szám HATÁROZATOK Az Országgyûlés 51/2009. (VI. 18.) OGY határozata a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY határozat módosításáról* Az Országgyûlés a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvény 47. (1) bekezdés c) pontja alapján a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1. A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY határozat 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 3. Az 1. pont szerinti létszám nem tartalmazza a Magyar Honvédség mûködését biztosító legfeljebb 4000 önkéntes tartalékos státuszt, valamint a honvédelemért felelõs miniszter közvetlen vagy fenntartói irányítása, illetve felügyelete alá rendelt szervezetek létszámát, továbbá a Magyar Honvédség rendelkezési állományát. 2. Ez a határozat január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Dr. Szili Katalin s. k., az Országgyûlés elnöke Nyakó István s. k., az Országgyûlés jegyzõje V. Németh Zsolt s. k., az Országgyûlés jegyzõje * A határozatot az Országgyûlés a június 15-i ülésnapján fogadta el. Az Országgyûlés 52/2009. (VI. 18.) OGY határozata a NATO-nak a évi afgán választások biztosításában történõ közremûködésével kapcsolatos magyar katonai szerepvállalásról szóló kormánydöntésrõl, valamint a Magyar Honvédségnek az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõk tevékenységében való közremûködésérõl szóló beszámoló elfogadásáról* Az Országgyûlés a NATO-nak a évi afgán választások biztosításában történõ közremûködésével kapcsolatos magyar katonai szerepvállalásról szóló kormánydöntésrõl, valamint a Magyar Honvédségnek az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõk tevékenységében való közremûködésérõl szóló beszámolót elfogadja. Dr. Szili Katalin s. k., az Országgyûlés elnöke Nyakó István s. k., az Országgyûlés jegyzõje V. Németh Zsolt s. k., az Országgyûlés jegyzõje * A határozatot az Országgyûlés a június 15-i ülésnapján fogadta el.

13 12. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 853 A köztársasági elnök 75/2009. (VI. 22.) KE határozata vezérõrnagyi elõléptetésrõl Az Alkotmány 30/A. (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvény 49. (2) bekezdésének a) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére Pintér Zoltán dandártábornokot július 1-jei hatállyal vezérõrnaggyá elõléptetem. Budapest, június 9. Sólyom László s. k., köztársasági elnök Ellenjegyzem: Budapest, június 15. Dr. Szekeres Imre s. k., honvédelmi miniszter KEH ügyszám: IV-6/02381/2009. A honvédelmi miniszter 41/2009. (VI. 12.) HM utasítása a honvédelmi tárca közötti idõszakra vonatkozó rövid távú tervének közötti idõszakra vonatkozó pontosításáról és a források feladatokhoz történõ rendelésérõl A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvény 52. (1) bekezdésének f) pontja alapján a honvédelmi tárca közötti idõszakra vonatkozó rövid távú tervének közötti idõszakra vonatkozó pontosításáról és a források feladatokhoz történõ rendelésérõl (a továbbiakban: rövid távú terv összeállítása) az alábbi adom ki: utasítást Általános rendelkezések 1. MINISZTERI UTASÍTÁSOK Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki. 2. (1) A rövid távú terv összeállításának célja az MH közötti idõszakra vonatkozó 10 éves stratégiai tervében (a továbbiakban: 10 éves terv), illetve a Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiájában (a továbbiakban: NKS) meghatározott célkitûzések elérése érdekében a honvédelmi szervezetek fejlesztéséhez, mûködés-fenntartásához (beleértve a személyi juttatásokat is) szükséges feladatok számbavétele, erõforrás-szükségleteik felmérése, és az erõforrás korlátokon belül végrehajtandó feladatok meghatározása. Jelen tervezési ciklusban ez a honvédelmi tárca közötti idõszakra vonatkozó rövid távú tervének (a továbbiakban: évi terv) a évekre vonatkozó pontosítását jelenti. (2) Az MH fejlesztésének és mûködtetésének 10 éves tervben rögzített, illetve a évi tervben jóváhagyott célkitûzései és fõ feladatai változatlanok. A rövid távú terv kidolgozásának alapja a 10 éves terv és a évi terv. (3) Az újonnan jelentkezõ, valamint a rendkívüli, eseti feladatok a tervezés folyamatában kerülnek feldolgozásra. Az MH vezetés-irányítás felsõ szintjén új feladatként jele-

14 854 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 12. szám nik meg a vilniusi NATO-csúcshoz kapcsolódó szállító helikopter felajánlás. A helikopterek mûveleti területre történõ telepítésére és alkalmazásukra várhatóan a év közepétõl kerül sor. Ennek tervezése megkezdõdött, az elõkészítés, kitelepítés, illetve feladat-végrehajtás évi, valamint további feladatait tervezzék be. (4) A rövid távú terv a feladatokat bemutató és elemzõ szöveges részbõl, valamint a táblázatokba foglalt részletes erõforrástervbõl (a továbbiakban együtt: rövid távú terv) áll. Az átláthatóság és a könnyebb követhetõség érdekében a szöveges rész és a részletes erõforrásterv azonos logikai felépítésben, egy dokumentumban készül. (5) A rövid távú terv összeállításának folyamatában készül a közötti idõszakra szóló feladatterv (a továbbiakban: feladatterv), melynek alapja az MH feladatrend. A feladatterv a 10 éves tervben meghatározott, illetve a évi tervben jóváhagyott célkitûzések elérése érdekében a honvédelmi szervezetek fejlesztésének, mûködés-fenntartásának, alaprendeltetésbõl adódó és egyéb feladatainak reális, teljes és pontos felmérésén alapszik. A feladatterv tartalmazza a honvédelmi szervezetek részletes feladatait. Jelen tervezési ciklusban ez a évi terv mellékletét képezõ feladatterv évekre vonatkozó pontosítását jelenti. (6) A honvédelmi szervezetek feladataikat azok fontossága szerint osztályozzák (priorizálják). A priorizálás az erõforrások feladatokhoz rendelése érdekében történik. A honvédelmi szervezetek a priorizálás során a feladatellátás és a szakterületek sajátosságainak megfelelõ (1-tõl 5-ig terjedõ) kategóriákat határoznak meg és alkalmaznak, ahol az 1. prioritás a legfontosabb feladatot jelöli. A prioritási lista kidolgozása során a évekre vonatkozóan fel kell mérni és be kell mutatni a szerzõdéssel lekötött (determinált) feladatokat és az azokhoz tartozó lekötött forrásokat is. (7) A részletes erõforrásterv tervezési adatbázis alkalmazásával készül, amely tartalmazza a feladattervezés során figyelembe vett feladatok erõforrás-szükségleteit. Az erõforrás-szükségletek tervezésére a tárca védelmi tervezõ rendszere alkalmazásáról és a rendszer fejlesztésérõl szóló 59/2007. (HK 12.) HM utasítás 9. (2) bekezdésében foglaltak az irányadók. A tervezési adatbázis a tervezõ szervezetek által kitöltött tervezési táblázat alapján kerül összeállításra. A tervezési adatbázis tartalmazza az egységes védelmi szakfeladatrendszerhez kötött információkat (erõforrás-paraméterek, felszámítási mutatók, biztosítási módok stb.), valamint a költségvetési és beszerzési terv összhangját biztosító alapadatokat. A rövid távú terv összeállításának rendje 3. (1) A HM-szervek feladatterveinek összeállításáért, a feladat koordinálásáért HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály (a továbbiakban: HM TKF), míg az MH katonai szervezetek feladatterveinek összeállításáért, a feladat koordinálásáért a HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály (a továbbiakban: HM HKF) felelõs. (2) A HM-szervezetek, a miniszter közvetlen és fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetek feladatterveinek és erõforrásterveinek összeállításáért, a feladat koordinálásáért a HM Védelmi Tervezési Fõosztály (a továbbiakban: HM VTF) felelõs. (3) A honvédelmi szervezetek a hatáskörükbe tartozó intézményi erõforrás-szükségleteiket önállóan tervezik. A központi és központosított, valamint a természetbeni ellátás körébe tartozó erõforrás-szükségleteiket az illetékes központi ellátó szervezetektõl vagy a tárca felsõ szintû gazdálkodószervektõl, -szervezetektõl igénylik. (4) A gazdálkodószervezettel és önálló költségvetéssel nem rendelkezõ honvédelmi szervezetek erõforrás-szükségleteit az általuk szolgáltatott adatok alapján az utaltsági rend szerint illetékes ellátó szervezetek, illetõleg a felsõ szintû gazdálkodószervek, szervezetek tervezik. (5) A honvédelmi szervezetek feladattervüket és erõforrástervüket szolgálati elöljárójuknak (hivatali felettesüknek), erõforrástervüket az illetékes felsõ szintû gazdálkodószerveknek, szervezeteknek, valamint a HM VTF-nek is felterjesztik. (6) Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) feladattervét és erõforrástervét az alárendelt szervezetek tervei alapján az MH ÖHP tervezõ, illetve gazdálkodó szervei állítják össze. Az MH katonai szervezetek feladatterveiket és erõforrásterveiket a HM HKF útján a HM Honvéd Vezérkar Fõnöknek (továbbiakban: HM HVKF) terjesztik fel. Egyidejûleg az illetékes felsõ szintû gazdálkodó szerveknek, szervezeteknek is megküldik. A rövid távú terv összeállításának folyamata 4. (1) A rövid távú terv összeállításának elsõ fázisában készül a feladatterv tervezete és a rövid távú terv tervezete a nagybani erõforrástervvel. (2) A tervezõ szervek, szervezetek a évi feladatterve tervezetének összeállítása érdekében áttekintik a évi tervben szereplõ feladatokat, azok fontossági sorrendjét (prioritásait), valamint pontosítják a feladatok végrehajtásának erõforrás-szükségleteit. (3) A honvédelmi szervezetek a rövid távú terv tervezetükben (a 10 éves terv és a évi terv pontosítása alapján) felsorolják feladataikat, meghatározzák azok végrehajtásának erõforrás-szükségletét (beleértve a évben forráshiány miatt várhatóan végrehajtásra nem kerülõ

15 12. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 855 feladatokat is). Kimutatják a feladatok erõforrás-szükséglete és a HM VTF által megadott erõforrás allokáció közötti különbséget, felmérik az erõforráskorlátok miatt nem tervezhetõ feladatok halasztásának következményeit, elemzik kockázatait. (4) A második fázisban kerül sor a rövid távú terv, azon belül a részletes erõforrásterv összeállítására és a feladatterv véglegesítésére. A tervezõ szervek, szervezetek az erõforráskeret, valamint az elsõ fázisban kialakított fontossági sorrend (prioritás) alapján meghatározzák a ténylegesen végrehajtandó feladatokat és azokhoz hozzárendelik az erõforrásokat. (5) Az elsõ fázis tartalmát és a feladatok kidolgozásának ütemezését az 1. számú melléklet tartalmazza. A második fázis feladatainak ütemterve a második fázis kezdetén tervezõi értekezleten kerül kiadásra. A rövid távú terv tervezete és a feladatterv-tervezet összeállítása 5. (1) A tervezési folyamat elsõ fázisában a honvédelmi szervezetek feladatterv-tervezeteinek és nagybani erõforrásterveinek összegzésével a HM VTF elkészíti a honvédelmi tárca rövid távú terv tervezetét és feladatterv tervezetét. (2) A tervezésnek ez a fázisa a honvédelmi tárca rövid távú terv tervezetének és feladatterv tervezetének kidolgozásával, azok HM Védelmi Tervezõ Bizottság (a továbbiakban: HM VTB) elé terjesztésével és a további tervezéshez szükséges döntések meghozatalával zárul. A rövid távú terv összeállításának részét képezõ erõforrás-tervezés feladatait, a feladatok tervezéséért felelõs és az együttmûködõ szerveket, szervezeteket a 2. számú melléklet tartalmazza. (3) A nagybani erõforrásterv alapján kerül összeállításra a tárca költségvetési tervjavaslata. A rövid távú terv és a feladatterv összeállítása 6. (1) A tervezési folyamat második fázisában a miniszteri döntésnek megfelelõen pontosításra, módosításra, szükség szerint átdolgozásra kerülnek a rövid távú terv, illetve a feladatterv tervezetei. Ennek eredményeként összeállításra kerül a feladatterv, valamint a tervezési táblázat használatával a tárca rövid távú terve a részletes erõforrástervvel. (2) A rövid távú tervet (beleértve az összegzett részletes erõforrástervet is), illetve a feladattervet a tárca felsõ szintû tervezõ (gazdálkodó) szervei, valamint a tervezésben (erõforrás tervezésben) közvetlenül részt vevõ tervezõ szervek, szervezetek bedolgozásai alapján a HM VTF állítja össze. A rövid távú terv és a feladatterv pontosítása, véglegesítése 7. (1) A rövid távú tervet és a feladattervet a évre vonatkozó költségvetési törvény elfogadását követõen a HM VTF a felsõ szintû tervezõ, illetve gazdálkodószervek, szervezetek bevonásával pontosítja, véglegesíti, majd jóváhagyását követõen kiadmányozza. (2) A rövid távú terv és a feladatterv megküldésre kerül az MH felsõ- és középszintû vezetõ-irányító szerveknek, az MH felsõ szintû tervezõ és gazdálkodószerveknek, szervezeteknek és abból kivonatot kapnak az MH katonai szervezetei. (3) A tárca rövid távú tervét és feladattervét a honvédelmi miniszter, a honvédelmi szervezetek terveit az illetékes szolgálati elöljáró (hivatali felettes) hagyja jóvá. Záró rendelkezések 8. (1) Ez az utasítás a közzétételét követõ 3. napon lép hatályba és március 31-én hatályát veszti. (2) A szakterületek vezetõi a részfeladatok tervezését és végrehajtását saját hatáskörükben szabályozzák. (3) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg a Magyar Honvédség rendszerbe foglalt tevékenységeinek, feladatainak a tervezésben való kísérleti alkalmazásáról szóló 143/2007. (HK 1/2008.) HM utasítás hatályát veszti. (4) A HM VTF május 29-ig elkészíti a (3) bekezdésben hatálytalanított HM utasítás helyébe lépõ új belsõ rendelkezés tervezetét, illetve a tervezési folyamat elsõ fázisában kiadja a pontosított MH Feladatrendet és Egységes Védelmi Szakfeladatrendszert. Budapest, május 29. Dr. Szekeres Imre s. k., honvédelmi miniszter

16 856 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 12. szám 1. számú melléklet a 41/2009. (VI. 12.) HM utasításhoz Ütemterv a feladatterv-tervezet és nagybani erõforrásterv kidolgozására Fsz. Feladat Határidõ Felelõs szerv 1. Az elsõdleges forrásallokáció alapján nagybani keretszámok kiadása a felsõ szintû gazdálkodó és az erõforrás-tervezésben közvetlenül részt vevõ tervezõ szervezetek részére május 25-ig HM VTF 2. A HM HVKF közvetlen szervezetek feladatterv-tervezeteinek elkészítése, egyeztetése és ahmhkfútján történõ felterjesztése a HM HVKF-nek május 29-ig HM HVKF közvetlen szervezetek 3. Az MH ÖHP és a HM HVKF közvetlen szervezetek feladattervtervezeteinek és a rövid távú terv tervezeteinek (részletes szöveges a nagybani erõforrástervvel) kidolgozása, és átadása az illetékes felsõszintû tervezõ szerveknek június 15-ig MH ÖHP HM HKF 4. A évekre vonatkozó költségvetési létszám meghatározása, elõterjesztés a költségvetési létszám jóváhagyása céljából június 15-ig HM TKF, HM HTF, HM KPÜ, HM VTF 5. A felsõ szintû és a közvetlen tervezõ szervezetek feladatterv tervezeteinek és a rövid távú terv tervezeteinek (részletes szöveges a nagybani erõforrástervvel) elkészítése és megküldése a HM VTF részére június 26-ig Felsõ szintû és közvetlen tervezõ szervezetek 6. A HM TKF, illetve a HM HKF illetékességi körébe tartozó szervek összegzett feladatterv-tervezeteinek és a rövid távú terv tervezeteinek (részletes szöveges a nagybani erõforrástervvel) összeállítása és átadása a HM VTF részére június 26-ig HM TKF HM HKF 7. A tárca feladatterv-tervezetének és nagybani erõforrástervének összeállítása, PM tervezési körirat szerinti pontosítása és a HM VTB elé terjesztése. A PM tervezési körirat kiadását követõ 2. munkanap HM VTF 8. A feladatterv-tervezet és nagybani erõforrásterv HM VTB állásfoglalása szerinti esetleges módosítása és átadása a HM KPÜ részére a tárca költségvetési tervjavaslatának összeállítása céljából. A tervezési keretszámok megküldése a tervezõ szervezetek részére. Költségvetési tervjavaslat benyújtása elõtt 10 munkanappal HM VTF

17 12. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY számú melléklet a 41/2009. (VI. 12.) HM utasításhoz Az erõforrás-tervezésben részt vevõ tervezõ, együttmûködõ szervezetek Hazai személyi kiadások és munkaadókat terhelõ járulékok Feladat Felelõs szerv Együttmûködõ Hazai személyi kiadások és munkaadókat terhelõ járulékok HM KPÜ HM TKF Feladat Hadfelszerelés-fejlesztési feladatok és K+F program Hadfelszerelés- és egyéb fejlesztés Adatszolgáltatásért felelõs szerv HM FLÜ Együttmûködõ HM HTF, MH HEK, MH GEOSZ, HM HKF, HM IIF, MH ÖHP NSIP HM FLÜ Nyelvképzés (EG 0356) HM SZEF HM FLÜ Térképészprogramok HM HTF HM FLÜ, HM Térképészeti Kht., MH GEOSZ, MH MK MANS HM TKF HM FLÜ RSR MK KFH Drogprevenciós program MH HEK HM FLÜ Infrastrukturális fejlesztés, infrastrukturális mûködés-fenntartás Feladat Felelõs szerv Együttmûködõ Katonai védelmi beruházási feladatok és egyéb központi beruházási feladatok Lakhatás támogatás, lakásépítés Laktanyarekonstrukciós program Környezetvédelmi beruházási és üzemeltetési-fenntartási feladatok Õrzés-védelmi beruházási feladatok Élõerõs és technikai õrzés-védelmi rendszerek üzemeltetési-fenntartási feladatai Elhelyezési tender feladatai Központi infrastrukturális üzemeltetési-fenntartási feladatok Hazai gyakorlatok elhelyezési biztosítása HM I. objektum-karbantartási és -felújítási feladatok Nyugdíjasotthon-kapacitás bérlet Ország mozgósítási feladatok (PM fejezet költségvetésében van) Csapatoknál jelentkezõ infrastrukturális üzemeltetési-fenntartási feladatok HM IÜ HM VGF HM HKF, HM IIF HM HKF, HM IIF HM HKF HM IÜ AKO HM SZF MH ÖHP

18 858 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 12. szám Hazai gyakorlatok és kiképzések Feladat Felelõs szerv Együttmûködõ Hazai gyakorlatok és kiképzések (termelõi logisztika központi) Hazai gyakorlatok és kiképzések (fogyasztói logisztika központi) Hazai gyakorlatok és kiképzések (fogyasztói logisztika csapat) HM FLÜ HM HKF HM HKF, MH ÖHP HM HKF, MH ÖHP Logisztikai és intézményi mûködés-fenntartás Feladat Felelõs szerv Együttmûködõ Termelõi logisztika körébe tartozó logisztikai mûködési-fenntartás (központi) Fogyasztói logisztika körébe tartozó logisztikai mûködési-fenntartási (csapat) Fogyasztói logisztika körébe tartozó logisztikai mûködési-fenntartási (központi) Intézményi mûködés Kiemelt intézményi feladatok Hazai rendezvények Nemzetközi banki mûveleti tevékenység Intézményi mûködés Intézményi mûködés HM I. objektum intézményi mûködés Intézményi mûködés Tudományszervezési feladatok Intézményi mûködés Intézményi mûködés Intézményi mûködés Intézményi mûködés Intézményi mûködés Hadisírgondozás Intézményi mûködés Intézményi mûködés Intézményi mûködés Intézményi mûködés Intézményi mûködés Intézményi mûködés HM FLÜ HM KPÜ HM IÜ HM ÁEK HM KTF HM SZEF HM SZÜO HM TLSZ HM HIM HM KEHH HM VH MK KBH MK KFH ZMNE KAT ÜGY MH ÖHP, MH HEK MH ÖHP, MH HEK, MH TD HM IÜ AKO HM FLÜ

19 12. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 859 HM KGIR központi feladatok Fejezeti finanszírozású feladatok Feladat Felelõs szerv Együttmûködõ HM KPÜ IAJI központi feladatok HM KPÜ központi feladatok Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz A fejezeti elõirányzatokkal összefüggésben a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai Szociálpolitikai juttatások és családalapítási elõleg MH pénzügyi dologi kiadások Honvéd Együttes támogatása Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása Hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása Érdekképviseletek támogatása összesen (HOSZ, HODOSZ, BEOSZ, CSÉSZ) Ernyõszervezetek támogatása összesen (HTBKOSZ, HOKOSZ, MEASZ, BEOSZ, MATASZ, MHKHSZ, HOSOSZ, HKE, HTBK Székesfehérvári Szervezete, Pákozdi Katonai Emlékhely) Magyar Hadtudományi Társaság támogatása Társadalmi szervek támogatása kommunikációs pályázatok alapján Honvéd sportegyesületek támogatása pályázatok alapján Társadalmi szervek támogatása kulturális pályázatok alapján Központi kulturális, PR- és médiafeladatok Esélyegyenlõségi feladatok ÚMFT pályázatok önrész MH Szociálpolitikai Közalapítvány támogatása Iskolarendszeren kívüli továbbképzés Iskolarendszerû képzések Rekonverziós program Katasztrófavédelem HM Zrínyi Kht. Támogatása HM Honvéd KSZ Kht. támogatása HM Térképészeti Kht. támogatása Monostori Erõd Kht. támogatása HM KPÜ HM KTF HM SZEF HM TKF HM VGF HM VH, HM FLÜ, MH HEK, MH MK, MH LEK, MH GAVIK, MH 93. PS vvz., ZMNE, HM ÁEK HM Zrínyi Kht., HM KTF HM Honvéd KSZ Kht., HM KTF, HM FLÜ HM Térképészeti Kht. Monostori Erõd Kht.

20 860 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 12. szám Nemzetközi feladatok Feladat Felelõs szerv Együttmûködõ Válságkezelési és béketámogató mûveletek logisztikai biztosítása HM FLÜ nemzeti támogatás Nemzetközi feladatok kiszolgálásának fel nem osztható költségei AN-26-os repülések nemzetközi logisztikai biztosítása Kanadai repülõhajózó képzés (NFTC) logisztikai biztosítása NATO-, EU-hozzájárulások Nemzetközi képviseletek Nemzetközi fejezet szintû közgazdasági és pénzügyi ellenõrzések AN-26-os repülések nemzetközi pénzügyi biztosítása Kanadai repülõhajózó képzés (NFTC) pénzügyi biztosítása Válságkezelési és béketámogató mûveletek pénzügyi biztosítása Cseh repülõhajózó képzés Válságkezelési és béketámogató mûveletek infrastrukturális biztosítása (MH PRT, MH EUFOR, MH KFOR ÕBZ táborüzemeltetés) HM FLÜ HM KPÜ HM IÜ MH ÖHP, MH HEK HM KPÜ HM KPÜ HM FLÜ, MH ÖHP HM FLÜ HM FLÜ MH ÖHP HM KPÜ Nemzetközi kommunikációs feladatok HM KTF Nyelvképzés (nemzetközi) HM FLÜ Tartós iskolarendszerû képzések HM SZEF HM FLÜ NATO- és PfP-tanfolyamok HM FLÜ Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések MH ÖHP, HM FLÜ, HM IÜ HM HKF Gripen pótlólagos kiképzés HM FLÜ Nemzetközi fejezet szintû államháztartási belsõ ellenõrzések HM KEHH Multilaterális együttmûködési feladatok HM FLÜ HM VPF EU-felkészülés feladatai HM FLÜ Kétoldalú kapcsolatok feladatai HM NEF HM FLÜ Válságkezelõ és béketámogató mûveletek parancsnoki, felügyeleti ellenõrzései MH ÖHP MH MK Fegyverzet-ellenõrzés MH MK HM FLÜ

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. március 31. Jogszabályok 2/2009. (III. 17.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. március 31. Jogszabályok 2/2009. (III. 17. CXXXVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. március 31. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2/2009. (III. 17.) HM rendelet 3/2009. (III. 18.) HM rendelet A honvédelmi miniszter

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. Jogszabályok 4/2009. (IV. 22.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. Jogszabályok 4/2009. (IV. 22. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 4/2009. (IV. 22.) HM rendelet 5/2009. (IV. 22.) HM rendelet A Magyar Honvédség külföldi

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet 20/2012. (IX. 17.) HM rendelet A 2013. évi munkaszüneti

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. október 31. 1050 Ft. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. október 31. 1050 Ft. Határozatok CXXXV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. október 31. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM 1050 Ft Szám Tárgy Oldal Határozatok 108/2008. (HK 16.) HM határozat 110/2008. (HK 16.) HM határozat 112/2008.

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. július 10. 1050 Ft

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. július 10. 1050 Ft CXXXV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. július 10. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM 1050 Ft Szám Tárgy Oldal 14/2008. (VI. 13.) HM rendelet 15/2008. (VI. 20.) HM rendelet 80/2008. (VI. 13.) OGY

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. március 29. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. március 29. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. március 29. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2/2012. (III. 6.) HM rendelet 3/2012. (III. 6.) HM rendelet A honvédelmi ágazat

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2009. május 29. Jogszabályok 68/2009. (IV. 2.) Korm.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2009. május 29. Jogszabályok 68/2009. (IV. 2.) Korm. CXXXVI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2009. május 29. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 68/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet A meghagyással kapcsolatos eljárás és a meghagyásba

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2009. augusztus 28. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2009. augusztus 28. Határozatok CXXXVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2009. augusztus 28. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 1110/2009. (VII. 22.) Korm. határozat 1111/2009. (VII. 22.) Korm. határozat

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra TARTALOM

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra TARTALOM CXXXV. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2008. december 31. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2016. január 22.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2016. január 22. CXLIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2016. január 22. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 2015. évi CXCVII. törvény 14/2015. (XII. 17.) HM rendelet 15/2015. (XII. 21.) HM rendelet 16/2015.

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. január 21.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. január 21. CXLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. január 21. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2014. évi XCVII. törvény 15/2014. (XII. 10.) HM rendelet 16/2014. (XII. 13.) HM

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. július 29.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. július 29. CXLII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. július 29. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet 4/2015. (VI. 22.) HM rendelet 5/2015. (VI. 22.) HM rendelet 6/2015.

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. rendelete

A honvédelmi miniszter. rendelete A honvédelmi miniszter./2008. ( ) HM rendelete a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet, valamint egyes kapcsolódó

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2006. június 30. ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 943 Ft.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2006. június 30. ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 943 Ft. CXXXIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2006. június 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. július 3-tól a Közlönybolt új helyre, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó jogi szolgáltató

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. /2007. (...) HM. rendelete. a Magyar Honvédség légvédelmi célú repüléseinek szabályairól

A honvédelmi miniszter. /2007. (...) HM. rendelete. a Magyar Honvédség légvédelmi célú repüléseinek szabályairól A honvédelmi miniszter. /2007. (...) HM rendelete a Magyar Honvédség légvédelmi célú repüléseinek szabályairól A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 74. -ának w) pontjában

Részletesebben

TARTALOM. Jogszabályok

TARTALOM. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2010. szeptember 10. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2010. évi LXXXV. törvény A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 5280

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 5280 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. április 20., szerda 27. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 44/2011. (IV. 20.) HM utasítás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásával

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. február 5. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. február 5. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. február 5. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2/2010. (I. 14.) Korm. rendelet 1/2010. (I. 14.) HM rendelet A Tábori Lelkészi

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. február 3. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. február 3. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. február 3. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 1/2012. (I. 11.) HM rendelet Egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 8/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. Határozatok CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 233/2010. (IX. 21.) KE határozat 234/2010. (IX. 21.) KE határozat Vezérõrnagy

Részletesebben

4. 5 6 A költségvetési szerv jogelődjei és azok székhelye: IRM Központi Kórház és Intézményei, 1071 Budapest VII., Városligeti fasor 9-13.

4. 5 6 A költségvetési szerv jogelődjei és azok székhelye: IRM Központi Kórház és Intézményei, 1071 Budapest VII., Városligeti fasor 9-13. A honvédelmi miniszter 89/2007. (HK 12.) HM határozata az Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ) központi költségvetési szerv alapításáról (hatályos szöveg) Az egészségügyi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 4927 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. május 27., szerda XII. évfolyam, 2009/26. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A honvédelmi miniszter utasításai

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2011. október 7. Jogszabályok 191/2011. (IX. 20.) Korm.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2011. október 7. Jogszabályok 191/2011. (IX. 20.) Korm. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2011. október 7. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 191/2011. (IX. 20.) Korm. rendelet A védelem terén alapvetõ biztonsági érdeket

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 19., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 19., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 19., kedd 161. szám Tartalomjegyzék 248/2010. (X. 19.) Korm. rendelet 249/2010. (X. 19.) Korm. rendelet 250/2010. (X. 19.) Korm. rendelet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 855 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. január 30., péntek XII. évfolyam, 2009/4. szám FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 11., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 11., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 11., péntek 60. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 97/2009. (XII. 11.) HM utasítás a honvédségi jármûvek fenntartásával

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. HM rendelete. a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet módosításáról

A honvédelmi miniszter. HM rendelete. a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A honvédelmi miniszter. / 2009. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet módosításáról A Magyar Honvédség

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 10215

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 10215 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. október 21., péntek 54. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 28/2011. (X. 21.) BM utasítás a belügyminiszter által irányított szervek

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 3., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 3., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 3., péntek 100. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 102/2010. (XII. 3.) HM utasítás a honvédelmi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2016. január 13., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 4/2016. (I. 13.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 129 1/2016. (I. 13.) HM utasítás

Részletesebben

T/3090. számú törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról

T/3090. számú törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3090. számú törvényjavaslat a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Petrétei József

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei 1440

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei 1440 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. február 24., péntek 10. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 8/2012. (II. 24.) BM utasítás a Belügyminisztérium központi épülete irodáinak

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 44. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. augusztus 11., csütörtök. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 44. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. augusztus 11., csütörtök. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. augusztus 11., csütörtök 44. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 21/2011. (VIII. 11.) BM utasítás a Belügyminisztérium Informatikai

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 57. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 57. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. november 25., péntek 57. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 122/2011. (XI. 25.) HM utasítás a honvédelmi-környezetvédelmi stratégia

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 120. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 120. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ 120. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXXXII. törvény A Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Az MH CKELMK jogállása, rendeltetése és fő feladatai... 4.o.

TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Az MH CKELMK jogállása, rendeltetése és fő feladatai... 4.o. TARTALOMJEGYZÉK Értelmező rendelkezések... 4.o. I. Fejezet Az MH CKELMK jogállása, rendeltetése és fő feladatai... 4.o. 1. Általános rendelkezések... 4.o. 2. Az MH CKELMK jogállása... 7.o. 3. Az MH CKELMK

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 2010. évben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 2010. évben létszáma és keresetbe tartozó juttatásai XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 1 1 1 2 Honvédelmi Minisztérium igazgatása miniszter, miniszterelnök-helyettes 13 222 1 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 50. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 26., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 50. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 26., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 50. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 26., csütörtök Tartalomjegyzék 2012. évi XXXVII. törvény A szövetkezetekrõl szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekrõl szóló 1990. évi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 54/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Részletesebben

Törvény. A Kormány tagjainak rendeletei. A Köztársasági Elnök határozatai. Intézkedések

Törvény. A Kormány tagjainak rendeletei. A Köztársasági Elnök határozatai. Intézkedések BUDAPEST, 2007. JANUÁR FEBRUÁR 1 2. SZÁM TARTALOM Oldal Törvény 2006. évi CXXVII. törvény a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl (Kivonatos közlés).... 3 A Kormány tagjainak rendeletei A honvédelmi

Részletesebben

A R. 1. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: A rendelet hatálya

A R. 1. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: A rendelet hatálya /2006. (..). HM rendelet a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonái kártérítési felelősségének egyes szabályairól szóló 17/2002. (IV. 5.) HM rendelet módosításáról A Magyar Honvédség

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154-88/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9942. számú törvényjavaslat a honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Juhász Ferenc honvédelmi miniszter Budapest, 2004. április 2 2004. évi törvény a honvédelmet

Részletesebben

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET. számú példány A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM rendelete a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról

Részletesebben

MH 43. hír. és vt. e. Szociális Bizottság... 35 MH 43. hír. és vt. e. Kockázatkezelési Bizottság... 35 Testnevelési és Sportbizottság...

MH 43. hír. és vt. e. Szociális Bizottság... 35 MH 43. hír. és vt. e. Kockázatkezelési Bizottság... 35 Testnevelési és Sportbizottság... 2 Tartalomjegyzék ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 6 I. FEJEZET A MH. 43. NAGYSÁNDOR JÓZSEF HÍRADÓ ÉS VEZETÉSTÁMOGATÓ EZRED RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI... 7 Bevezető rész:... 7 Az MH 43. hír. és vt. e. jogállása...

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 46. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. augusztus 25., csütörtök. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 46. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. augusztus 25., csütörtök. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. augusztus 25., csütörtök 46. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 93/2011. (VIII. 25.) HM utasítás a Béri Balogh Ádám középiskolai

Részletesebben

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK A jogszabály mai napon (2012. XI. 29.) hatályos állapota 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön

Részletesebben

Ált/25 A MAGYAR HONVÉDSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Ált/25 A MAGYAR HONVÉDSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI SZABÁLYZATA Ált/25 A MAGYAR HONVÉDSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR HONVÉDSÉG KIADVÁNYA 2006 9/2005. (HK 09.) HM rendelet a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. 2013. szeptemberben induló alapképzési szakok. Biztonság- és védelempolitikai

ALAPKÉPZÉS. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. 2013. szeptemberben induló alapképzési szakok. Biztonság- és védelempolitikai ALAPKÉPZÉS Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2013. szeptemberben induló alapképzési szakok Biztonság- és védelempolitikai A nemzetvédelmi és katonai képzési terület védelmi képzési ágához tartozó biztonság-

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 10. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 10. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 10. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. február 12., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 8/2014. (II. 12.) HM utasítás a Honvéd Vezérkar i korrekciójával és a Magyar Honvédség kiképzési

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra I. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. FEBRUÁR 12. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra oldal JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

3. A költségvetési szerv székhelye: 1101 Budapest X., Hungária krt. 9 11. Postacíme: 1581 Budapest, Pf. 15.

3. A költségvetési szerv székhelye: 1101 Budapest X., Hungária krt. 9 11. Postacíme: 1581 Budapest, Pf. 15. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem alapításáról szóló 14/2000. (HK 9.) HM határozat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2011. február 1-jétõl hatályos szövege Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról 3886 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 39. szám 7. Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

Részletesebben

Országgyülís Hivatala Irományszám:(f# f. Érkezett: 2009 JAN 0 5, Tóth Gábor úr országgy űlési képviselő

Országgyülís Hivatala Irományszám:(f# f. Érkezett: 2009 JAN 0 5, Tóth Gábor úr országgy űlési képviselő Országgyülís Hivatala Irományszám:(f# f ( MAGYAR KŐZTARSASÁ G HONVÉDELMI MINISZTERE Érkezett: 2009 JAN 0 5, Tóth Gábor úr országgy űlési képviselő Budapest Tisztelt Képviselő Úr! A K17774. számú, Tájékoztatás

Részletesebben

A somogy megyei hadkiegészítés 1955-tıl

A somogy megyei hadkiegészítés 1955-tıl A somogy megyei hadkiegészítés 1955-tıl A Honvédelmi Tanács határozata értelmében 1955. július 01.- hatállyal alakult meg a Somogy Megyei Kiegészítı Parancsnokság kaposvári székhellyel. Elsı parancsnoka

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 11. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. március 1., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 11. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. március 1., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. március 1., péntek 11. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás az emberi erõforrások minisztere által adományozható elismerések

Részletesebben

2011. november 28. - 2011. december 11. A Kormány 1413/2011. (XII. 1.) Korm. Határozata a foglalkoztatáspolitikai szervezetrendszer átalakításáról

2011. november 28. - 2011. december 11. A Kormány 1413/2011. (XII. 1.) Korm. Határozata a foglalkoztatáspolitikai szervezetrendszer átalakításáról 2011. november 28. - 2011. december 11. MAGYAR KÖZLÖNY 142. szám 2011. december 1. 34 037 oldal A Kormány 1413/2011. (XII. 1.) Korm. Határozata a foglalkoztatáspolitikai szervezetrendszer átalakításáról

Részletesebben

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INVERZ LOGISZTIKAI RENDSZE- RÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INVERZ LOGISZTIKAI RENDSZE- RÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Réti Tamás mk. ezredes 1 A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INVERZ LOGISZTIKAI RENDSZE- RÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Mint minden dolognak, az inverz logisztikának is többféle megközelítése lehet. Itt nem a fogalmi meghatározás

Részletesebben

18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet a tőzvédelem és a mőszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki

Részletesebben

Az át- és továbbképzések rendszerének bõvítése

Az át- és továbbképzések rendszerének bõvítése Az át- és továbbképzések rendszerének bõvítése DR. FELHÁZI SÁNDOR alezredes DR. FURJÁN ATTILA alezredes DR. FÜR GÁSPÁR alezredes SZABÓNÉ DR. SZALÁNCZY ERIKA KEREZSY NORBERT százados MERTH BALÁZS mk. fõhadnagy

Részletesebben

T/4009/xxxx. Az Országgyűlés

T/4009/xxxx. Az Országgyűlés TERVEZET 2007. október 31. T/4009/xxxx. Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi Gazdasági és informatikai

Részletesebben

2011. évi CLIV. törvény

2011. évi CLIV. törvény 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl 1 hatályos: 2011.12.28 -

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. április 15., péntek Tartalomjegyzék 2016. évi XXIII. törvény A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzésre vonatkozó egyes törvények

Részletesebben

HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A SZÖVETSÉG ÉRDEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE 20 ÉV TÜKRÉBEN A Szövetség érdekvédelmi tevékenysége 20 év tükrében A BEOSZ már megalakulásának pillanatában, 1990.

Részletesebben

Budapest, 2015. november

Budapest, 2015. november Magyarország Kormánya T/7918. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról Előadó:

Részletesebben

7/2006. (III. 21.) HM rendelet

7/2006. (III. 21.) HM rendelet A jogszabály 2010. április napon hatályos állapota 7/2006. (III. 2) HM rendelet a hivatásos és szerzıdéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2006. MÁJUS 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1081 FORINT TARTALOM Oldal II. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 12/2006. (III. 14.) GKM r. az Útpénztár fejezeti kezelésû

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 52. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. október 22., csütörtök. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 52. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. október 22., csütörtök. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. október 22., csütörtök 52. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter utasítása Miniszteri

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben történt

Részletesebben

HSZT módosítása 2009. December 10.

HSZT módosítása 2009. December 10. HSZT módosítása 2009. December 10. 190 igen,156 nem, 2 tartózkodás mellett a Parlament 2009. december 07.-én elfogadta a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996.

Részletesebben

1996. évi XLV. törvény

1996. évi XLV. törvény 1996. évi XLV. törvény a katonai és rendvédelmi felsooktatási intézmények vezetoinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról A katonai és a rendvédelmi felsooktatási intézményekben folyó tevékenység célja

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Iktatószám: 01/11.879/2016. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 5 db határozati javaslat 4 db feladatellátási

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Derzsényi Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Absztarkt Napjainkban ismét kiemelt hangsúlyt kapott a honvédelmi tárca beszerzésének decentralizációja,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Belügyminisztérium személyügyi hírei 10100

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Belügyminisztérium személyügyi hírei 10100 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. október 14., péntek 53. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 114/2011. (X. 14.) HM utasítás a Honvéd Palotaõrség létrehozásával és

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG SZOCIÁLPOLITIKAI KÖZALAPÍTVÁNY SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

MAGYAR HONVÉDSÉG SZOCIÁLPOLITIKAI KÖZALAPÍTVÁNY SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány Telefonszámaink: HM: 02-222-095 1055 Budapest, Balaton u. 7-11. Városi: 06-(1)-474-1594 Levelezési cím: 1885 Bp., Pf.: 25. Fax számaink: adószám: 19637482-1-41

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 4., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 4., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 92. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 4., csütörtök Tartalomjegyzék 147/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelet 148/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelet 23/2011. (VIII. 4.) KIM rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okirata módosítása Iktatószám:

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! & 5 j i c 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi

Részletesebben

T/9636. számú törvényjavaslat. az Erzsébet-programot érintő egyes törvények módosításáról

T/9636. számú törvényjavaslat. az Erzsébet-programot érintő egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9636. számú törvényjavaslat az Erzsébet-programot érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2016. március 1 2016. évi törvény

Részletesebben

A Kormány. r e n d e l e t e

A Kormány. r e n d e l e t e A Kormány T E R V E Z E T../2011. ( ) Korm. r e n d e l e t e a Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék

Részletesebben

A törvény a kihirdetését követő napon 2013. április 4-én lép hatályba. A törvény a kihirdetését követő napon 2013. április 5-én lép hatályba.

A törvény a kihirdetését követő napon 2013. április 4-én lép hatályba. A törvény a kihirdetését követő napon 2013. április 5-én lép hatályba. 1 Magyarország Alape (egységes szerkezetben) 55/2013. 2 A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. módosításáról szóló 2013. évi XXXI. 3 A sajtószabadságról és a médiatartalmak

Részletesebben

2013. évi CXIV. törvény

2013. évi CXIV. törvény 2013. évi CXIV. törvény a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésr l, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefügg módosításáról 1 1. (1) A vízgazdálkodásról szóló 1995.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet. Általános rendelkezések

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet. Általános rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról A kötelezı egészségbiztosítás

Részletesebben

T/18107. számú. törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról

T/18107. számú. törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/18107. számú törvényjavaslat a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Lamperth Mónika

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 34. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 34. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 34. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. július 4., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 18/2014. (VII. 4.) NGM utasítás egyes nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó utasítások

Részletesebben

KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére

KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK. sz. példány J ó v á h a g y o m! Budapest, 2011. augusztus - n. Dr. Benkő Tibor vezérezredes KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére A HVK KIKÉPZÉSI

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333. 2011. december 15 én tartandó

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333. 2011. december 15 én tartandó Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333 Sorszám: 6. Ügyiratszám: 1087/2011 E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚNIUS 2. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta Ára:

Részletesebben

T/17700/952. Az Országgyűlés

T/17700/952. Az Országgyűlés T/17700/952. Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány alapító okirata 1591

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány alapító okirata 1591 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 9., péntek 12. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 9/2012. (III. 9.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 1511 17/2012.

Részletesebben

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról _)rsma S H vwtala ;rományszá;n9-1 (0 8 /1 < Érkezett : 2012 ÁR 1 7. 2012. évi... törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról 1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.

Részletesebben

T1177001955. Tisztelt Elnök Asszony!

T1177001955. Tisztelt Elnök Asszony! AZ ORSZÁGGYŰLÉS KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA T1177001955. Melléklet: Tájékoztató Dr. Szili Katalin az Országgyűlés elnöke Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A Bizottság a Házszabály 121. -ának (6)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

TÜZÉR HONVÉD TISZTJELÖLTEK GYAKORLATA A VÁRPALOTAI LŐTÉREN

TÜZÉR HONVÉD TISZTJELÖLTEK GYAKORLATA A VÁRPALOTAI LŐTÉREN TÜZÉR HONVÉD TISZTJELÖLTEK GYAKORLATA A VÁRPALOTAI LŐTÉREN A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem KLHTK ÖMI Tüzér Tanszékének III. és IV. évfolyamos tüzér honvéd tisztjelöltjei (16 fő) a 2010/2011. tanulmányi

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 24. SZÁM 2009. DECEMBER 28. ÁRA: 1775 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 2009. évi CXXIV. törvény az egyes képviselõi

Részletesebben

A honvédelmi miniszter../.. (.) HM. rendelete. a kedvezményes üdültetés rendjéről szóló 35/2002. (V. 10.) HM rendelet módosításáról

A honvédelmi miniszter../.. (.) HM. rendelete. a kedvezményes üdültetés rendjéről szóló 35/2002. (V. 10.) HM rendelet módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE sz.pld TERVEZET 2005.12.01. A honvédelmi miniszter../.. (.) HM rendelete a kedvezményes üdültetés rendjéről szóló 35/2002. (V. 10.) HM rendelet módosításáról A

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2010. JANUÁR 18. ÁRA: 2040 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA. Felhívás! I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK

XXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2010. JANUÁR 18. ÁRA: 2040 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA. Felhívás! I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK XXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2010. JANUÁR 18. ÁRA: 2040 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Felhívás! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán

Részletesebben