HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E december 3., péntek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 3., péntek"

Átírás

1 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E december 3., péntek 100. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 102/2010. (XII. 3.) HM utasítás a honvédelmi tárca évekre vonatkozó hosszú távú stratégiai tervének kidolgozásáról /2010. (XII. 3.) HM utasítás a hivatásos és szerzõdéses katonák évi illetményfejlesztésérõl, valamint az illetmények év közbeni megállapításáról szóló 9/2008. (HK 5.) HM utasítás módosításáról /2010. (XII. 3.) KIM utasítás a miniszteri biztos kinevezésérõl szóló 14/2010. (VIII. 2.) KIM utasítás módosításáról /2010. (XII. 3.) KüM utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetés napidíjának összegérõl és kifizetésérõl szóló 204/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 5/2010. (II. 5.) KüM utasítás módosításáról /2010. (XII. 3.) VM utasítás a kölcsönös megfeleltetés alkalmazását elõkészítõ projektrõl és annak irányítási rendjérõl szóló szabályzat kiadásáról /2010. (XII. 3.) VM tájékoztató a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirõl szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján közzéteendõ mentességi engedélyekrõl V. Személyügyi hírek VI. Alapító okiratok A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei Álláspályázatok A Gyõri Közjegyzõi Kamara Elnöksége pályázatot hirdet a Veszprém 2. székhelyû közjegyzõi állás betöltésére A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság pályázatot hirdet a Jogi és Igazgatási Fõosztályon jogtanácsos munkakör betöltésére A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság pályázatot hirdet a Közbeszerzési Fõosztályon közbeszerzési referens/szakreferens munkakör betöltésére Márkó és Bánd községek körjegyzõje pályázatot hirdet településfejlesztési mûszaki ügyintézõi álláshely betöltésére Mocsa Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet jegyzõi állás betöltésére A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem fõtitkára pályázatot hirdet a Tudományszervezõ Központ (TK) igazgatói munkakörének betöltésére A honvédelmi miniszter alárendeltségébe tartozó költségvetési szervek alapító határozatai 23/2010. (XII. 3.) HM határozat a Honvédelmi Minisztérium Protokoll és Rendezvényszervezõ Igazgatóság költségvetési szerv alapításáról 14257

2 14234 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 100. szám 24/2010. (XII. 3.) HM határozat a Honvédelmi Minisztérium Belsõ Ellenõrzési Hivatal költségvetési szerv alapításáról /2010. (XII. 3.) HM határozat egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról A Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal alapításáról szóló 61/2005. (HK 9.) HM határozat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, január 1-jétõl hatályos szövege A Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség alapításáról szóló 119/2006. (HK 23.) HM határozat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, január 1-jétõl hatályos szövege A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum költségvetési szerv alapításáról szóló 30/1997. (HK 11.) HM határozat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, január 1-jétõl hatályos szövege A Magyar Honvédség Mûveleti Központ alapításáról szóló 167/2006. (HK 24.) HM határozat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, január 1-jétõl hatályos szövege A Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal költségvetési szerv alapításáról szóló 15/2010. (X. 4.) HM határozat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege A Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi Együttmûködési és Fegyverzet-ellenõrzési Hivatal költségvetési szerv alapításáról szóló 16/2010. (X. 4.) HM határozat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság alapításáról szóló 118/2006. (HK 23.) HM határozat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege A közigazgatási és igazságügyi miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai A Kormányzati Ellenõrzési Hivatal alapító okirata Az ECOSTAT Gazdaság- és Társadalomkutató Intézet alapító okirata A nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai A Bányászati Utókezelõ és Éjjeli Szanatórium alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Nemzeti Közlekedési Hatóság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) A MÁV Kórház és Rendelõintézet Szolnok alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Közlekedésbiztonsági Szervezet alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) VII. Pályázati felhívások VIII. Közlemények A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ pályázati felhívása ingatlan bérleti jogának hasznosítására Útmutató a Nemzeti Erõforrás Minisztérium HIV/AIDS megelõzése a civil szervezetekkel címû pályázati felhívásához /2010. (XII. 3.) HM KÁT közlemény NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról A Nemzeti Erõforrás Minisztérium kultúrpolitikáért felelõs helyettes államtitkárának közleménye a nyilvános könyvtárak jegyzékérõl A nemzetgazdasági miniszter közleménye a felszámolók névjegyzékében történt változásokról A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása az évi XLVI. törvény 10. -a alapján a Központi Statisztikai Hivatal által folytatott adatgyûjtésekrõl A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása a Központi Statisztikai Hivatal által évre tervezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatgyûjtésekrõl 14326

3 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 100. szám IX. Hirdetmények A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása a hivatalos statisztikai szolgálat szerveinek egymás közötti adatátviteleirõl A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása az OSAP 2010, 2011, 2012 és 2013 számú INTRASTAT adatszolgáltatás 2011-ben érvényes küszöbértékeirõl A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása az adatszolgáltatási kötelezettség internetes elérhetõségérõl Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnökének közleménye az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság tagjainak kinevezésérõl A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye az elveszett, megsemmisült gépjármûtörzskönyvek sorszámáról Bélyegzõ érvénytelenítése 14371

4 14236 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 100. szám III. Utasítások, jogi iránymutatások A honvédelmi miniszter 102/2010. (XII. 3.) HM utasítása a honvédelmi tárca évekre vonatkozó hosszú távú stratégiai tervének kidolgozásáról A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvény 52. (1) bekezdés f) pontja alapján a honvédelmi tárca évekre vonatkozó hosszú távú stratégiai tervének kidolgozásáról a felsõ szintû tervezés során figyelemmel az országvédelmi feladatok ellátását békeidõben is biztosító, hiányzó képességek megteremtésének szükségességére, és az azzal összefüggõ feladatok prioritásként történõ kezelésére az alábbi utasítást adom ki: Általános rendelkezések Az utasítás hatálya 1. (1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen, illetve fenntartói irányítása, felügyelete alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki. (2) A honvédelmi tárca évekre vonatkozó hosszú távú stratégiai tervének (a továbbiakban: 10 éves stratégiai terv) kidolgozása során a jelen utasításban nem szabályozott kérdésekben a honvédelmi tárca védelmi tervezõ rendszere felsõ szintû tervezési szabályainak alkalmazásáról szóló 98/2009. (XII. 11.) HM utasítás rendelkezéseit kell alkalmazni. Értelmezõ rendelkezések 2. (1) Felsõ szintû tervezõ szervek, szervezetek: HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (a továbbiakban: HM FLÜ); HM Gazdasági Tervezési Fõosztály (a továbbiakban: HM GTF); HM Humánpolitikai Fõosztály (a továbbiakban: HM HPF); HM Infrastrukturális Ügynökség (a továbbiakban: HM IÜ); HM Kontrolling és Szabályozási Fõosztály (a továbbiakban: HM KSZF); HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség (a továbbiakban: HM KPÜ); HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály (a továbbiakban: HM TKF); HM Vagyonfelügyeleti Fõosztály (a továbbiakban: HM VFF); HM Védelempolitikai Fõosztály (a továbbiakban: HM VPF); HM Védelmi Tervezési Fõosztály (a továbbiakban: HM VTF); Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Egészségügyi Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK EÜCSF); HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK HTCSF); HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK HDMCSF); HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK HIICSF); HVK Kiképzési Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK KIKCSF); HVK Logisztikai Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK LCSF); HVK Személyzeti Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK SZCSF). (2) Erõforrás-tervezésben közvetlenül résztvevõ szervek, szervezetek: HM FLÜ; HM GTF; HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum; HM HPF; HM IÜ; HM KSZF; HM KPÜ; HM Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal; HM Miniszteri Kabinet, Sajtóiroda; HM Nemzetközi Együttmûködési és Fegyverzet-ellenõrzési Hivatal; HM Tábori Lelkészi Szolgálat; HM Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal; HM TKF; HM VFF; HM VPF; HM Védelmi Hivatal; HVK EÜCSF; HVK HDMCSF; HVK HTCSF; HVK HIICSF; HVK KIKCSF; HVK LCSF; HVK SZCSF; MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH HEK); MH Összhaderõnemi Parancsnokság; MK Katonai Biztonsági Hivatal; MK Katonai Felderítõ Hivatal; Honvédkórház- Állami Egészségügyi Központ; Katonai Fõügyészség; Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. (3) Összegzett programelgondolás és program-végrehajtási terv: a dokumentum a védelmi képesség fejlesztési feladatok programozott tervezésérõl és végrehajtásáról szóló 113/2007. (HK 20.) HM utasítás mellékletében meghatározott adatokból az alábbi, kivonatolt információkat tartalmazza: a program neve; a kapcsolódó nemzeti és

5 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 100. szám NATO programok; a program célja; a végrehajtandó feladatok rövid, tömör összefoglalása, eszköz kategóriák meghatározása; a program fõ és járulékos költségei. Tervezési alapelvek 3. (1) A 10 éves stratégiai terv összeállításának célja, hogy a Miniszteri irányelvek a védelmi tervezéshez / / (a továbbiakban: Miniszteri irányelvek) címû dokumentumban foglaltaknak megfelelõen, a közötti tervidõszakra vonatkozóan meghatározza a haderõ fejlesztésének, kiképzésének (felkészítés, képzés), mûködés-fenntartásának, hazai és nemzetközi tevékenységének célkitûzéseit, fõ feladatait, valamint a felhasználható források elosztását. (2) A 10 éves stratégiai terv fõ dokumentumból és mellékletekbõl áll: a) a fõ dokumentum szövegesen tartalmazza a tárca tervidõszakra vonatkozó stratégiai célkitûzéseit, a tervezési területek fõ feladatait, a forráselosztást, valamint a forráskorlátokból származó következményeket és kockázatokat; b) a 10 éves stratégiai terv mellékletben tartalmazza az MH képességeinek alakításához szükséges követelményeket, a képességek és az erõk csoportosítását; az MH szervezeti felépítését a tervidõszak végén; az összegzett fejlesztési programelgondolásokat és program-végrehajtási terveket; a haderõ képességei alakításának ütemezését; valamint a feladatokhoz hozzárendelt erõforrás-számvetéseket és adattáblákat. (3) A 10 éves stratégiai terv kidolgozását a HM VTF koordinálja, és azt a felsõ szintû tervezõ szervek, szervezetek bedolgozásai alapján állítja össze. A terv kidolgozásához szükséges közép- és alsó szintû információk és adatok rendelkezésre bocsátására a felsõ szintû tervezõ szervek, szervezetek vezetõi illetékességüknek megfelelõen intézkednek. (4) A képesség- és feladattervezés azon feladatok azonosításán alapul, amelyek végrehajtása biztosítja a Miniszteri irányelvek -ben meghatározott célkitûzések elérését. A feladatok meghatározását követõen kerül sor azok forrásszükségleteinek (beárazások) megállapítására, majd köztük fontossági sorrend felállításra. (5) A honvédelmi szervezetek a tervezhetõen rendelkezésre álló források feladatokhoz történõ hozzárendelése érdekében a végrehajtásra javasolt feladatokat összetartozásuk és egymásra épülésük figyelembevételével, a tárca felsõ vezetése által, illetve a Miniszteri irányelvek -ben meghatározott prioritások alapján fontosság szerint rangsorolják (priorizálják). A szakterületi priorizálási szempontokat a szakterületet irányító vezetõ állapítja meg és adja ki a vezetése/irányítása alá tartozó szervek, szervezetek részére. A 10 éves stratégiai terv kidolgozásának feladatai Általános feladatok 4. (1) A 10 éves stratégiai terv kidolgozása érdekében: a) a HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkára intézkedik a 10 éves tervidõszakra vonatkozó forrásprognózis megkérésére, vagy a HM GTF általi, december 1-jéig történõ összeállítására és elemzésére; b) a HM Honvéd Vezérkar fõnöke a tervezési feladatok végrehajtása érdekében intézkedik a Haderõ helyzetjelentés HVK HTCSF, valamint az általános és a tervidõszakra vonatkozó Haderõszükséglet HVK HDMCSF általi kidolgozására úgy, hogy az általános és a tervidõszakra vonatkozó Haderõszükséglet az MH képességeinek fejlesztésére vonatkozó javaslat összeállításához idõben rendelkezésre álljon. (2) A 10 éves stratégiai terv kidolgozásának további folyamata a Javaslattétel az MH Képességeinek fejlesztésére, a 10 éves stratégiai tervelgondolás és a 10 éves stratégiai terv összeállításának fázisaira oszlik. Az egyes fázisok miniszteri döntéssel kerülnek lezárásra, illetve indításra. (3) A feladatok és a tervezhetõen rendelkezésre álló források közötti összhang megteremtése érdekében a források feladatokhoz történõ rendelése több lépésben, tárca szintû egyeztetéseken keresztül történik. A honvédelmi szervezetek a folyamatban lévõ tervezési szakaszban forráskorlátok miatt nem tervezhetõ feladataik végrehajtásához szükséges források biztosítása érdekében felsõ szintû egyeztetést kezdeményeznek a forráselosztás módosítására.

6 14238 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 100. szám (4) A pontosító, módosító javaslatokat indokolni kell, illetve ha a javaslat forrásszükséglet-növekedést vagy -csökkenést eredményez, a tervegyensúly megõrzése érdekében meg kell benne jelölni a javasolt megoldást is. A módosító javaslat indoklás, illetve megoldási javaslat hiányában nem tárgyalható. (5) Az egyes tervezési fázisokban a megelõzõ tervezési fázisokban jóváhagyott tervezési okmányok tartalma az idõközben meghozott felsõ szintû döntések következtében szükség szerint pontosítható, módosítható oly módon, hogy a pontosított, módosított rész a jóváhagyás elõtt álló tervezési dokumentumban kidolgozásra, átvezetésre kerül. Javaslattétel az MH Képességeinek fejlesztésére 5. (1) A HVK HTCSF a Javaslattétel az MH Képességeinek fejlesztésére címû tervezési okmány elkészítése érdekében elemzi a Miniszteri irányelvek tartalmát, figyelembe veszi a 4. (1) bekezdés a) pontjában szereplõ forrásprognózist és annak elemzését. (2) A HVK HTCSF a HM VPF, a HM VTF, és a HVK HDMCSF bevonásával a Miniszteri irányelvek, a tervidõszakra vonatkozó Haderõ helyzetjelentés és a tervidõszakra vonatkozó Haderõszükséglet, valamint a meglévõ és folyamatban lévõ fejlesztési programok figyelembevételével a képességhiányok és feleslegek alapján több változatban, a realitásokon alapuló elgondolást alakít ki a képességhiányok és feleslegek megszüntetésének módjaira, feladataira és ütemezésére. (3) A Javaslat az MH Képességeinek fejlesztésére tervezési okmány nagybani forrásszükségletét a felsõ szintû gazdálkodó szervek, szervezetek állapítják meg. (4) A tervezési okmány opciói fontossági sorrendben tartalmazzák a tervidõszak fejlesztési célkitûzéseit, a célkitûzések eléréséhez szükséges fõ feladatokat, azok ütemezését, a fejlesztési programelgondolás javaslatokat, a NATO/EU hozzájárulási igények és képességfejlesztési ajánlások katonai szakmai megítélését, a feladatok erõforrás-szükségletét opciónként, valamint az egyes opciókhoz tartozó, a tervidõszakban el nem érhetõ képességek következményeinek és kockázatainak bemutatását. (5) A HVK HTCSF a Javaslat az MH Képességeinek fejlesztésére vonatkozó opciókat döntésre elõterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökének. (6) A HM Honvéd Vezérkar fõnöke döntésének megfelelõen a HVK HTCSF a tervezési okmányt január 31-ig a HM Védelmi Tervezõ Bizottság (a továbbiakban: HM VTB) elé terjeszti. A HM Honvéd Vezérkar fõnöke a tervezési okmányt a HM VTB állásfoglalásával február 7-ig jóváhagyásra felterjeszti a honvédelmi miniszternek. 10 éves stratégiai tervelgondolás 6. (1) A 10 éves stratégiai tervelgondolás tartalmazza a tárca felsõ vezetése által meghatározott, illetve a védelempolitikai célkitûzések elérését biztosító képességek létrehozásának, fejlesztésének, mûködés-fenntartásának feladatait, finanszírozásuk tervidõszakban megvalósítható változatait, azok elõnyeit, hátrányait, következményeit és kockázatait, továbbá a döntést igénylõ kérdéseket és a vezetõi döntésre vonatkozó javaslatokat. (2) A HM VTF a tervezési okmány elkészítése érdekében elemzi a Miniszteri irányelvek, illetve a Javaslat az MH képességeinek fejlesztésére címû okmányok tartalmát. (3) A HM GTF a 10 éves forrásprognózis alapján szükség szerint több változatban összeállítja az elsõdleges forrásallokáció -ra vonatkozó javaslatot: a) a HM GTF az elsõdleges forrásallokáció -ra vonatkozó javaslatot január 31-ig a HM VTB elé terjeszti; b) a HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkára az elsõdleges forrásallokáció -ra vonatkozó javaslatot a HM VTB állásfoglalásával február 7-ig jóváhagyásra felterjeszti a honvédelmi miniszternek; c) a HM GTF a jóváhagyott elsõdleges forrásallokáció alapján a nagybani tervezési keretszámokat február 11-ig megküldi a felsõ szintû tervezõ, valamint az erõforrás-tervezésben közvetlenül részt vevõ szervek, szervezetek részére. (4) A felsõ szintû tervezõ szervek, szervezetek meghatározzák a tervidõszakra vonatkozó célkitûzéseiket és fõ feladataikat, és február 18-ig megküldik az illetékes felsõ szintû gazdálkodó szervek, szervezetek részére. A feladatok forrásszükségletének meghatározása céljából az illetékes felsõ szintû tervezõ és gazdálkodó szervek, szervezetek egyeztetést hajtanak végre. A felsõ szintû gazdálkodó szervek, szervezetek a feladatok forrásszükségletét február 28-ig megküldik az illetékes felsõ szintû tervezõ szerveknek, szervezeteknek.

7 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 100. szám (5) A HVK HTCSF a védelmiképesség-fejlesztési feladatok programozott tervezésérõl és végrehajtásáról szóló utasítás rendelkezéseinek megfelelõen február 18-ig opciónként (megvalósíthatósági változat) kidolgozza és priorizálja a tervidõszakra vonatkozó új programelgondolásokat a nagybani tervezési keretszámok figyelembevételével. (6) A HVK HTCSF, a HM TKF, a HM FLÜ, HM IÜ, a HM KPÜ és az MH HEK (a szervezeti változások esetén az adott feladat tervezéséért felelõs szerv, szervezet) együttmûködésével február 18-ig a) felülvizsgálja a már jóváhagyott programelgondolásokat és program-végrehajtási terveket, valamint a végrehajtás alatt álló programokat; b) opciónként (megvalósíthatósági változat) kidolgozza a programok módosítására, pontosítására, halasztására vagy törlésére vonatkozó javaslatot. (7) A HVK HTCSF az összegzett új programelgondolásokat, a módosított programelgondolásokat és program-végrehajtási terveket március 7-ig megküldi a HM VTF, a HM GTF és a felsõ szintû gazdálkodó szervek, szervezetek részére. 7. (1) A felsõ szintû tervezõ szervek, szervezetek a feladatok forrásszükségletének ismeretében fontossági sorrendbe állítják feladataikat, és a forráskorlátoknak megfelelõen opciónként (megvalósíthatósági változatonként) véglegesítik bedolgozásaikat a 10 éves stratégiai tervelgondolás -ba. A tervezõ szervek, szervezetek bemutatják a forrásokkal alá nem támasztott feladatok elmaradásának vagy halasztásának következményeit, kockázatait, valamint megoldási javaslatot dolgoznak ki a feladatok halasztott végrehajtására: a) a HM fõosztályok, a miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetek március 25-ig a 10 éves stratégiai tervelgondolás összeállításához a feladattervezéssel kapcsolatos bedolgozásaikat a HM VTF, erõforrás-tervezéssel kapcsolatos bedolgozásaikat a HM GTF részére küldik meg; b) a HVK csoportfõnökségek március 25-ig a 10 éves stratégiai tervelgondolás összeállításához a feladattervezéssel kapcsolatos bedolgozásaikat a HVK HTCSF, erõforrás-tervezéssel kapcsolatos bedolgozásaikat a HM GTF részére küldik meg; c) az erõforrás-tervezésben közvetlenül részt vevõ szervek, szervezetek erõforrás-tervezéssel kapcsolatos bedolgozásaikat március 25-ig a HM GTF részére küldik meg. (2) A HVK HTCSF a 10 éves stratégiai tervelgondolás összeállításához a feladattervezéssel kapcsolatos bedolgozását április 8-ig megküldi a HM VTF részére. (3) A HM GTF a 10 éves stratégiai tervelgondolás összeállításához az erõforrás-tervezéssel kapcsolatos bedolgozását április 8-ig megküldi a HM VTF részére. 8. (1) A HM VTF a 10 éves stratégiai tervelgondolás opcióinak (megvalósíthatósági változatainak) egyeztetése és véglegesítése céljából az illetékes tervezõ szervek, szervezetek bevonásával felsõ szintû egyeztetéseket folytat. (2) A HM VTF április 29-ig összeállítja a 10 éves stratégiai tervelgondolás -t és véleményezés, egyeztetés céljából megküldi a felsõ szintû tervezõ szerveknek, szervezeteknek. (3) Az egyeztetést követõen a HM VTF a 10 éves stratégiai tervelgondolás -t május 20-ig terjeszti a HM VTB elé. (4) A HM védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkára a 10 éves stratégiai tervelgondolás -t a HM VTB állásfoglalásával május 30-ig felterjeszti döntésre a honvédelmi miniszternek. 10 éves stratégiai terv 9. (1) A 10 éves stratégiai tervelgondolás alapján hozott miniszteri döntés (meghatározott opció) szerint a felsõ szintû tervezõ és gazdálkodó szervek, szervezetek befejezik a 10 éves stratégiai terv kidolgozását. (2) A HM TKF, a HM FLÜ, a HM IÜ, a HM KPÜ és az MH HEK (a szervezeti változások esetén az adott feladat tervezéséért felelõs szerv, szervezet) a 10 éves stratégiai tervelgondolás alapján hozott miniszteri döntés (meghatározott opció) szerint véglegesíti a fejlesztésekre vonatkozó programelgondolásokat, program-végrehajtási terveket, és azok összegzését június 10-ig megküldi a HVK HTCSF, a HM GTF és a HM VTF részére. (3) A felsõ szintû tervezõ szervek, szervezetek a 10 éves stratégiai tervelgondolás alapján hozott miniszteri döntés (meghatározott opció) szerint pontosítják bedolgozásaikat a 10 éves stratégiai tervbe, és június 10-ig megküldik a felsõ szintû gazdálkodó szervek, szervezetek részére a feladatok forrásszükségletének pontosítása céljából. A felsõ szintû gazdálkodó szervek, szervezetek június 20-ig megküldik a feladatok pontosított forrásszükségletét az illetékes felsõ szintû tervezõ szervnek, szervezetnek.

8 14240 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 100. szám (4) A HM fõosztályok, a miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetek június 27-ig a 10 éves stratégiai terv összeállításához a feladattervezéssel kapcsolatos, elõzõeknek megfelelõen pontosított bedolgozásaikat a HM VTF, erõforrás-tervezéssel kapcsolatos bedolgozásaikat a HM GTF részére küldik meg. (5) A HVK csoportfõnökségek június 27-ig a 10 éves stratégiai terv összeállításához a feladattervezéssel kapcsolatos, elõzõeknek megfelelõen pontosított bedolgozásaikat a HVK HTCSF, erõforrás-tervezéssel kapcsolatos bedolgozásaikat a HM GTF részére küldik meg. (6) Az erõforrás-tervezésben közvetlenül részt vevõ szervek, szervezetek az elõzõeknek megfelelõen pontosított erõforrás-tervezéssel kapcsolatos bedolgozásaikat június 27-ig a HM GTF részére küldik meg. (7) A 10 éves stratégiai terv összeállításához a HVK HTCSF a feladattervezéssel kapcsolatos bedolgozását, a HM GTF az erõforrás-tervezéssel kapcsolatos bedolgozását július 4-ig megküldi a HM VTF részére. (8) A HM VTF július 18-ig összeállítja a 10 éves tervet és azt a HM VTB elé terjeszti. A HM védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkára a 10 éves stratégiai tervet a HM VTB állásfoglalása alapján július 29-ig felterjeszti a honvédelmi miniszternek jóváhagyásra. 10. (1) A HM TKF a miniszter elõzetes jóváhagyását követõ 30 napon belül elkészíti a 10 éves stratégiai terv fõ irányairól szóló kormány-elõterjesztést. (2) A honvédelmi miniszter által jóváhagyott 10 éves stratégiai terv -et a HM VTF megküldi a felsõ szintû tervezõ szervek, szervezetek részére. (3) A felsõ szintû tervezõ szervek, szervezetek a 10 éves stratégiai terv -bõl annak kiadását követõ 60 napon belül a szükséges mértékben kivonatot készítenek és küldenek meg az érintett és alárendelt honvédelmi szervezetek részére. Záró rendelkezések 11. (1) Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba és december 31-én hatályát veszíti. (2) A képesség/szervezetfejlesztési programozásra való áttérés a következõ tervezési ciklusban történik. (3) Képességtervezõ katalógus hiányában a HVK HDMCSF Képességszükséglet helyett, általános és a tervidõszakra vonatkozó Haderõszükséglet -et állapít meg. (4) Jelen utasításban a HM FLÜ, a HM IÜ és a HM KPÜ részére meghatározott feladatokat január 1-jétõl: a) a HM FLÜ esetében a HM Protokoll és Rendezvényszervezõ Igazgatóság, valamint a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal; b) a HM IÜ esetében a HM Üzemeltetési és Fenntartási Igazgatóság, valamint a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal; c) a HM KPÜ esetében a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal látja el. (5) Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejûleg a miniszteri irányelvek a védelmi tervezéshez ( ) címû 85/2007. (HK 16.) HM utasítás hatályát veszti. Dr. Hende Csaba s. k., honvédelmi miniszter

9 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 100. szám A honvédelmi miniszter 103/2010. (XII. 3.) HM utasítása a hivatásos és szerzõdéses katonák évi illetményfejlesztésérõl, valamint az illetmények év közbeni megállapításáról szóló 9/2008. (HK 5.) HM utasítás módosításáról A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvény 52. (1) bekezdés f) pontja, valamint 97. (1) bekezdés n) pontja alapján a következõ utasítást adom ki: 1. A hivatásos és szerzõdéses katonák évi illetményfejlesztésérõl, valamint az illetmények év közbeni megállapításáról szóló 9/2008. (HK 5.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 1. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) Az utasítás hatálya a (2) (3) bekezdésben foglaltak kivételével a Honvédelmi Minisztériumban, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen irányítása, fenntartói irányítása, illetve felügyelete alá tartozó, valamint a HM parlamenti államtitkára által felügyelt szervezeteknél, továbbá a Magyar Honvédség katonai szervezeteinél (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet) szolgálatot teljesítõ hivatásos és szerzõdéses katonákra, illetve a katonai felsõoktatási intézmény honvédségi ösztöndíjas hallgatóira és a katonai középfokú oktatási intézmény hallgatóira (a továbbiakban együtt: hallgatók) terjed ki. 2. Az Ut. 8/B. helyébe a következõ rendelkezés lép: 8/B. A hallgatók illetményét Ft-os technikai illetményalappal kell számolni. 3. Az Ut. a következõ 8/C. -sal egészül ki: 8/C. Az utasítás 6. -ában foglalt rendelkezéseket a késõbbi illetménymegállapítás és -kezelés során is alkalmazni kell. 4. Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba. 5. (1) Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokkal összefüggõ feladatok ellátásáról szóló 26/2010. (II. 26.) HM utasítás 112. (2) bekezdés c) pontjának, valamint a 6. számú melléklet 6. pontjának (nevelési ellátásra) szövegrésze. (2) Ezen utasítás a közzétételét követõ második napon hatályát veszti. Dr. Hende Csaba s. k., honvédelmi miniszter A közigazgatási és igazságügyi miniszter 43/2010. (XII. 3.) KIM utasítása a miniszteri biztos kinevezésérõl szóló 14/2010. (VIII. 2.) KIM utasítás módosításáról A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 38. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi utasítást adom ki: 1. A miniszteri biztos kinevezésérõl szóló 14/2010. (VIII. 2.) KIM utasítás 3. -a a jelen utasítás hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti. 2. Ez az utasítás december 1-jén lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter

10 14242 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 100. szám A külügyminiszter 15/2010. (XII. 3.) KüM utasítása az ideiglenes külföldi kiküldetés napidíjának összegérõl és kifizetésérõl szóló 204/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 5/2010. (II. 5.) KüM utasítás módosításáról Az ideiglenes külföldi kiküldetés napidíjának összegérõl és kifizetésérõl szóló 204/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el: 1. Az ideiglenes külföldi kiküldetés napidíjának összegérõl és kifizetésérõl szóló 204/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 5/2010. (II. 5.) KüM utasítás 1. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 1. Az R. 3. -ának (1) bekezdésében meghatározott pótlékra jogosult a külképviseletek technikai fenntartásában, állami vagyonnal összefüggõ munkavégzésében, illetve 90 napot meg nem haladó munkaköri helyettesítésében részt vevõ, belföldi állományú adminisztratív munkatárs, valamint az állampolgársági törvény módosításával összefüggõ konzuli feladatokat ellátó készenléti csoport tagja. 2. Ez az utasítás a közzétételének napján lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Martonyi János s. k., külügyminiszter A vidékfejlesztési miniszter 12/2010. (XII. 3.) VM utasítása a kölcsönös megfeleltetés alkalmazását elõkészítõ projektrõl és annak irányítási rendjérõl szóló szabályzat kiadásáról A jogalkotásról szóló évi XI. törvény 49. (1) bekezdése alapján, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a kölcsönös megfeleltetés alkalmazását elõkészítõ projektrõl és annak irányítási rendjérõl szóló szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) ezen utasítás Mellékleteként kiadom: 1. Az utasítás mellékletét képezõ Szabályzat alapján a projekt munkafolyamatait szabályozó Projekt Dokumentumot kell kidolgozni a jelen utasítás hatálybalépését követõ nyolc napon belül. 2. Ez az utasítás a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti a kölcsönös megfeleltetés és az Egységes Támogatási Rendszer bevezetését elõkészítõ projektrõl és annak irányítási rendjérõl szóló 1/B/2008. számú földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszteri utasítás. Dr. Fazekas Sándor s. k., vidékfejlesztési miniszter

11 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 100. szám Melléklet a 12/2010. (XII. 3.) VM utasításhoz A kölcsönös megfeleltetés alkalmazását elõkészítõ projektrõl és annak irányítási rendjérõl szóló szabályzat A kölcsönös megfeleltetés alkalmazását elõkészítõ projekt irányítási rendjét az alábbiak szerint rendelem el: 1. A kölcsönös megfeleltetés alkalmazását elõkészítõ projekt feladata a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet alapján a kölcsönös megfeleltetés rendszerének alkalmazására való felkészülés irányítása. 2. A projektfeladat az alábbi részfeladatokra tagozódik: 2.1. A kölcsönös megfeleltetés szabályozására vonatkozó javaslatok jogszabálytervezet-szintû kidolgozása, különös tekintettel: A kölcsönös megfeleltetés hazai jogszabályi hátterének folyamatos átvilágítására és szükség szerint: a) az érintett jogszabályokban megfogalmazott elõírások egyértelmûbbé tételére, pontosítására és egyszerûsítésére, és a jogszabályok közötti összhang megteremtésére; b) az érintett jogszabályokban megfogalmazott elõírások megszegése esetén alkalmazandó jogkövetkezményekre vonatkozó rendelkezések egyértelmûbbé tételére A kölcsönös megfeleltetés alkalmazásához és bõvítéséhez szükséges további hazai jogszabályok kidolgozása, különös tekintettel: a) az intézményközi együttmûködés szabályainak megállapítására; b) az intézmények közötti adatáramlás szabályainak megállapítására A kölcsönös megfeleltetés eljárásrendjének és szabályzatainak folyamatos felülvizsgálata, különös tekintettel: a) az összehangolt ellenõrzési mintavételre, és azon belül is a kockázatelemzés módszertanára; b) az összehangolt ellenõrzési mintavételi eljárások lebonyolítására; c) a meglévõ hatósági ellenõrzésekre vonatkozó belsõ eljárási szabályzatok átvilágítására, és egységes szerkezetûvé történõ átalakítására (az esetlegesen hiányos szabályzatok kiegészítésére); d) az ellenõrzési eredmények (megállapítások) egységes értékelési rendszerének részletes kidolgozására; e) a kiértékelt ellenõrzési eredmények alapján a támogatási összeg csökkentésére vonatkozó szabályok részletes kidolgozására A kölcsönös megfeleltetés alkalmazásához, az abban érintett eljárások egységes rendszerben történõ kezeléséhez szükséges, az információk problémamentes áramlását lehetõvé tevõ informatikai rendszer megtervezése és kifejlesztése A kölcsönös megfeleltetés rendszeréhez kapcsolódó intézményfejlesztési feladatok ellátása, különös tekintettel a humán és pénzügyi erõforrások megtervezésére, és a feladatok ellátásához szükséges képzések és intézményi átszervezések lebonyolítására Az operatív irányító bizottság vezetõje és tagjai: Az operatív irányító bizottság vezetõje a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) elnöke Az operatív irányító bizottság tagjai: a) a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) agrárgazdaságért felelõs helyettes államtitkára, b) a minisztérium Mezõgazdasági Fõosztályának vezetõje (mint minisztériumi szabályozási alprojektvezetõ), c) az MVH elnöke, d) a MVH illetékes elnökhelyettese (mint MVH alprojektvezetõ), e) az MgSzH illetékes vezetõje (mint MgSzH alprojektvezetõ) Az operatív irányító bizottság feladatai: a) a projekt mûködéséhez szükséges részletes belsõ szabályok, szakmai irányelvek kidolgozása;

12 14244 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 100. szám b) a projekt mûködéséhez szükséges erõforrásigény felmérése, és az erõforrások megszerzésére vonatkozó javaslatok kidolgozása; c) a projekt ütemtervének összeállítása; d) a projekt lebonyolításához szükséges munkaszervezet (alprojektek, munkacsoportok) mûködtetése; e) az egyes alprojektek feladatainak tartalmi és ütemezés tekintetében történõ összehangolása; f) az egyes alprojektek vezetõinek beszámoltatása, feladatkiosztás; g) a projekt munkafolyamatait szabályozó Projekt Dokumentum jóváhagyása; h) döntés arról, hogy milyen kérdésekben szükséges elõterjesztést készíteni a minisztérium vezetõi értekezlete számára. Az elõterjesztést az operatív irányító bizottság által jóváhagyott formának és tartalomnak megfelelõen a minisztérium Mezõgazdasági Fõosztálya terjeszti a minisztérium vezetõi értekezlete elé a minisztérium mindenkor hatályos Szervezeti és Mûködési Szabályzatában meghatározottak szerint. Azon kérdéseket, amelyekrõl az operatív irányító bizottságban nem születik megegyezés, a minisztérium vezetõi értekezlete elé kell terjeszteni döntéshozatalra. 4. Az operatív irányító bizottság vezetõje a tagok bármelyikének javaslata alapján összehívja az operatív irányító bizottság üléseit. 5. Az operatív irányító bizottság döntéseit egyhangúlag hozza meg. Konszenzusos vélemény hiányában az operatív irányító bizottság a kérdést a minisztérium vezetõi értekezlete elé terjeszti döntésre. 6. Az operatív irányító bizottság feladatainak ellátásához kapcsolódó adminisztratív és technikai szervezési teendõk ellátását a projektiroda végzi. A projektiroda vezetõjét az operatív irányító bizottság vezetõje nevezi ki. A kölcsönös megfeleltetés elektronikus közigazgatás operatív program (KM EKOP) befejezését követõen a projektirodai feladatokat a minisztérium Mezõgazdasági Fõosztálya látja el. 7. Alprojektek, munkacsoportok: 7.1. Alprojektek a kölcsönös megfeleltetés mûködését támogató projektben a) az MVH Kifizetõ ügynökségi alprojektet; b) a minisztériumi Szabályozási alprojektet; c) az MgSzH Szakhatósági alprojektet mûködtet Az alprojektvezetõ az MVH és az MgSzH esetében az elnök által, a minisztérium esetében az agrárgazdaságért felelõs helyettes államtitkár által kinevezett vezetõ Az alprojektvezetõ a) irányítja a kölcsönös megfeleltetés bevezetéséhez kapcsolódóan az adott intézményhez/tevékenységhez kapcsolódó feladatokat; b) az adott intézményen belül a kölcsönös megfeleltetés bevezetéséhez kapcsolódó feladatok tekintetében utasítási és beszámoltatási jogkörrel rendelkezik; c) a kölcsönös megfeleltetés mûködéséhez kapcsolódóan az alprojekt által lefedett feladatok végrehajtására az adott intézményen belül munkacsoportokat hoz létre és irányít Az alprojekt-munkacsoport: Az alprojekt-munkacsoport az alprojekt saját munkaszervezete Az alprojekt-munkacsoport vezetõjét és tagjait az alprojektvezetõ javaslatára az érintett intézmény vezetõje, a minisztérium esetében az agrárgazdaságért felelõs helyettes államtitkár nevezi ki névre szóló megbízás formájában Az alprojekt-munkacsoportokban részt vevõ szakértõk felett az alprojektvezetõ közvetlen utasítási és beszámoltatási jogkörrel rendelkezik Az egyeztetõ munkacsoport: Az egyeztetõ munkacsoportok az alprojektek közös munkaszervezetei.

13 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 100. szám Az egyeztetõ munkacsoport vezetõjét az MgSzH elnöke nevezi ki Az alábbi egyeztetõ munkacsoportokat kell mûködtetni: a) Állatjelölési és -nyilvántartási munkacsoport; b) Állategészségügyi és állatjóléti munkacsoport; c) Növény- és talajvédelmi munkacsoport; d) Természetvédelmi munkacsoport Minden alprojektbõl minden egyeztetõ munkacsoportba tagokat kell biztosítani Az egyeztetõ munkacsoport mûködése során almunkacsoportokat hozhat létre. A vidékfejlesztési miniszter 1/2010. (XII. 3.) VM tájékoztatója a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirõl szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján közzéteendõ mentességi engedélyekrõl A környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirõl szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség által kiadott, július 1-jén érvényes mentességi engedélyeket e tájékoztató mellékleteként közzéteszem. Dr. Fazekas Sándor s. k., vidékfejlesztési miniszter

14 Melléklet a 1/2010. (XII. 3.) VM tájékoztatóhoz Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség által kiadott környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség alóli mentességi engedélyek július 1-jén érvényes mentességi engedélyek; egyéni kötelezettek. Engedélyes neve CSOMAGOLÁS GLN Adószám VPID-szám Mentességrõl szóló határozat ügyszáma (azonosítója) Mentességrõl szóló határozat dátuma Mentességi idõszak kezdete Mentességi idõszak vége Termékdíjköteles termék megnevezése AFL Hungary Kft /6414/ december január december 31. csomagolás AHI Roofing Kft HU /6653/ december január december 31. csomagolás Alcoa-Köfém Kft HU /6356/ január január december 31. csomagolás Automotive Playback Modules Magyarország Kft HU /0427/ január január december 31. csomagolás Bpw-Hungária Kft HU /7008/ január január december 31. csomagolás Cellcomp Kft HU /0451/ január január december 31. csomagolás Elcoteq Magyarország Kft HU /1832/ március január december 31. csomagolás FIH Europe Kft HU /0441/ január január december 31. csomagolás Flextronics International Kft HU /6579/ január január december 31. csomagolás Inform Média Kft HU /1096/ február január december 31. csomagolás Jabil Circuit Magyarország Kft HU /6453/ január január december 31. csomagolás Klorid Zrt HU /6137/ január január december 31. csomagolás Kövesi Kft HU /6725/ december január december 31. csomagolás Lear Corporation Hungary Kft. Lego Manufacturing Kft. Linde GÁZ Magyarország Zrt HU /7021/ december január december 31. csomagolás HU /6546/ január január december 31. csomagolás HU /1352/ március január december 31. csomagolás Liss Kft HU /6983/ december január december 31. csomagolás Nokia Komárom Kft HU /1830/ március január december 31. csomagolás PCE Paragon Solutions Kft HU /6303/ január január december 31. csomagolás Philips Kft HU /6302/ december január december 31. csomagolás KT-kódok H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 100. szám

15 Engedélyes neve Robert Bosch Elektronika Kft. Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. Robert Bosch Power Tool Kft. Sanmina-SCI Magyarország Kft. GLN Adószám VPID-szám Mentességrõl szóló határozat ügyszáma (azonosítója) Mentességrõl szóló határozat dátuma Mentességi idõszak kezdete Mentességi idõszak vége Termékdíjköteles termék megnevezése HU /7022/ december január december 31. csomagolás HU /6464/ december január december 31. csomagolás HU /6458/ december január december 31. csomagolás HU /6909/ december január december 31. csomagolás Sanshin Kft HU /6533/ december január december 31. csomagolás Sanyo Hungary Kft HU /1377/ február január december 31. csomagolás Sapa Profiles Kft HU /6429/ január január december 31. csomagolás Stribel Hungary Kft /0778/ március január december 31. csomagolás GUMIABRONCS Újhartyáni Gumifutózó Kft. AKKUMULÁTOR Banner Batterien Hungária Kft HU /5683/ december január december 31. gumiabroncs HU /6957/ november január december 31. akkumulátor ELEKTROPOWER Kft HU /7023/ december január december 31. akkumulátor EnerSys Hungária Kft HU /0060/ január január december 31. akkumulátor Johnson Controls Autóakkumulátor Kft. MÛANYAG ZSÁK ÉS ZACSKÓ HU /7026/ december január december 31. akkumulátor ALFI-KER Kft HU /2150/ január december 31. KELET-ALFI-KER Kft HU /2151/ január december 31. ARZENÁL Kft HU /2506/ január december 31. mûanyag zsák és zacskó mûanyag zsák és zacskó mûanyag zsák és zacskó KT KT-kódok H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 100. szám 14247

16 Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség által kiadott környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség alóli mentességi engedélyek július 1-jén érvényes mentességi engedélyek; koordináló szervezetek. Engedélyes neve GLN Adószám VPID-szám Mentességrõl szóló határozat száma (azonosítója) Mentességrõl szóló határozat dátuma Mentességi idõszak kezdete Mentességi idõszak vége Termékdíjköteles termék megnevezése CCR Rebat Nonprofit Kft HU / / akkumulátor 50120, (csak savas) CCR Relectra Nonprofit Kft HU / / rádiótelefon CCR REWEEE Nonprofit Kft HU / / Cseber Nonprofit Kft HU Eko-Punkt Nonprofit Kft HU / /2009 és módosító: 14/ / / /2009 és módosító: 14/ / és módosító: és módosító: elektronikai berendezés csomagolás csomagolás Electro-Coord Nonprofit Kft HU / / elektronikai berendezés KT-kódok 10120, 10220, 10320, 10420, 10520, 10620, 10720, , 43920, 44820, 45920, 47920, , 43920, 44120, 44820, 45920, 47920, 48920, , 10220, 10320, 10420, 10520, 10620, 10720, Electro-Coord Nonprofit Kft HU / / rádiótelefon Elektro-Waste Nonprofit Kft HU / / elektronikai berendezés + rádiótelefon 10120, 10220, 10320, 10420, 10520, 10620, 10720, 10820, Hungakku Nonprofit Kft HU / / akkumulátor 50120, (csak savas) Hungarohab Nonprofit Kft HU / / akkumulátor 50120, (csak savas) HUREC Nonprofit Kft HU / / gumiabroncs KÖRKOOR Nonprofit Kft HU / / gumiabroncs Öko-Ferr Nonprofit Kft HU / /2009 és módosító: 14/ / csomagolás 41920, 43920, 44120, 44820, 45920, 47920, 48920, Öko-Gum Nonprofit Kft HU / / gumiabroncs ÖKO-HUNGÁRIA Nonprofit Kft HU / /2008 és 14/ /2009 és módosító: 14/ / csomagolás Öko-Kord Nonprofit Kft HU / / csomagolás Ökomat Nonprofit Kft HU / / elektronikai berendezés + rádiótelefon 41920, 43920, 44120, 44820, 45920, 46920, 47920, 48920, , 43920, 44120, 44820, 45920, 47920, 48920, 49920, 4A920, 4B920, 4C940, 4D940, 4E940, 4F920, 4G920, 4H920, 4I920, 4J920, 4K920, 4L920, 4M920, 4N920, 4O , 10220, 10320, 10420, 10520, 10620, 10720, 10820, H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 100. szám

17 Engedélyes neve GLN Adószám VPID-szám Mentességrõl szóló határozat száma (azonosítója) Mentességrõl szóló határozat dátuma Mentességi idõszak kezdete Mentességi idõszak vége Termékdíjköteles termék megnevezése Öko-Pack Nonprofit Kft HU / / csomagolás Öko-Pannon Nonprofit Kft HU / / Recyclomed Nonprofit Kft HU / /2009 és módosító: 14/ / és módosító: csomagolás, kereskedelmi csomagolás(h) csomagolás Re-Elektro Nonprofit Kft HU / / elektronikai berendezés KT-kódok 41920, 43920, 44120, 44820, 45920, 47920, 48920, 4A920, 4B920, 4C940, 4D940, 4E940, 4F920, 4G920, 4H920, 4I920, 4J920, 4K920, 4L920, 4M920, 4A921, 4B921, 4C941, 4D941, 4E941, 4F921, 4G921, 4H921, 4I921, 4J921, 4K921, 4L921, 4M921 4A920, 4B920, 4C940, 4D940, 4E940, 4F920, 4G920, 4H920, 4I920, 4J920, 4K920, 4L920, 4M920, 4A921, 4B921, 4C941, 4D941, 4E941, 4F921, 4G921, 4H921, 4I921, 4J921, 4K921, 4L921, 4M , 43920, 44120, 44820, 45920, 47920, , 10220, 10320, 10420, 10520, 10620, 10720, Re-Elektro Nonprofit Kft HU / / rádiótelefon ÖKOLOGIST Nonprofit Kft HU / / csomagolás 41820, 41920, 43920, 44120, 44820, 45920, 47920, 48920, Öko-Pannon Nonprofit Kft HU / / csomagolás ÖKO-HUNGÁRIA NONPROFIT Kft HU / / csomagolás EKO-PUNKT Nonprofit Kft HU / / csomagolás ÖKO-FERR Nonprofit Kft HU / / csomagolás ÖKO-KORD Országos Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság HU / / csomagolás ÖKO-Pack Nonprofit Kft HU / / csomagolás H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 100. szám 14249

18 14250 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 100. szám V. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei Emléktárgy adományozása A legfõbb ügyész Szem /40/2010. és Szem /41/2010. számokon hozott döntéseivel szakmai életútjuk elismeréséül dr. Román Gyula címzetes fellebbviteli fõügyészségi ügyész, ny. Heves megyei fõügyésznek és dr. Imolya Imre címzetes fellebbviteli fõügyészségi ügyész, ny. szegedi nyomozó ügyészségi vezetõ ügyésznek ügyészségi emlékgyûrût adományozott. Álláspályázatok A Gyõri Közjegyzõi Kamara Elnöksége pályázatot hirdet a Veszprém 2. székhelyû közjegyzõi állás betöltésére A közjegyzõi állásra azok pályázhatnak, akik a közjegyzõkrõl szóló évi XLI. törvényben (a továbbiakban: Kjtv.) elõírt személyi és tárgyi feltételeknek megfelelnek. Közjegyzõvé az nevezhetõ ki, aki: magyar állampolgár, választójoggal rendelkezik, egyetemi jogi végzettséggel rendelkezik, a jogi szakvizsgát letette, legalább háromévi közjegyzõ-helyettesi gyakorlatot igazol (amelynek megfelel legalább hároméves bírói, ügyészi, ügyvédi, jogtanácsosi vagy közjegyzõi gyakorlat), hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy a Kjtv. 17. (3) bekezdés a) d) pontjában meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn, akivel szemben a módosított Kjtv. 7. -ában meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, illetõleg amennyiben fennáll, vállalja, hogy kinevezése esetén azt az eskütétel idõpontjáig megszünteti, vállalja, hogy kinevezésekor, majd ezt követõen ötévente az esedékességtõl számítva 30 napon belül vagyonnyilatkozatot tesz. A pályázatot a Gyõri Közjegyzõi Kamara címére kell benyújtani: 9021 Gyõr, Árpád út 16. fszt. 5. A pályázat benyújtásának határideje: december 30. A pályázathoz mellékelni kell: 1. A személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy a magyar útlevél vagy a tulajdonos arcképét és aláírását tartalmazó vezetõi engedély hiteles másolatát, illetve a lakcímet igazoló hatósági igazolvány hiteles másolatát.

19 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 100. szám Annak igazolását, hogy a pályázó a választójoggal nem rendelkezõ nagykorú polgárok nyilvántartásában nem szerepel. 3. Az egyetemi jogi végzettséget igazoló diploma hiteles másolatát. 4. A jogi szakvizsga bizonyítvány hiteles másolatát. 5. A legalább hároméves közjegyzõ-helyettesi gyakorlat (illetve az annak megfelelõ legalább hároméves bírói, ügyészi, ügyvédi és jogtanácsosi vagy közjegyzõi gyakorlat) igazolását. 6. Hatósági bizonyítványt arról, hogy a Kjtv. 17. (3) bekezdés a) d) pontjában meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn. 7. A kinevezés esetére vállalt, az összeférhetetlenség megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot (Kjtv. 7. ). 8. A kinevezés esetére vállalt, a vagyonnyilatkozat megtételére vonatkozó nyilatkozatot. 9. Nemleges adó- és társadalombiztosítási tartozásról kiállított igazolásokat. 10. Szakmai önéletrajzot. Amennyiben a pályázó a pályázatban hivatkozik rá, mellékelnie kell: 11. C típusú középfokú vagy felsõfokú, illetve jogi szaknyelvi anyaggal bõvített felsõfokú nyelvvizsga bizonyítvány hiteles másolatát. 12. A közjegyzõséggel, a nemperes eljárásokkal, valamint a magánjogi, kereskedelmi jogi és a közjegyzõséggel kapcsolatos jogtörténeti publikációk másolatát oly módon, hogy megállapítható legyen mely kiadványban jelent meg. 13. Tudományos tevékenység igazolására az állam- és jogtudományok körébõl megszerzett PhD-fokozat megszerzését tanúsító okirat hiteles másolatát, LLM-minõsítés hiteles másolatát. 14. Közjegyzõhelyettes pályázó esetén az alkalmazó közjegyzõ szakmai értékelését. Egyéb jogi munkakörbõl pályázó esetében figyelembe vehetõ a munkáltató által adott értékelés. 15. A közjegyzõjelölti, közjegyzõ-helyettesi vizsga teljesítésének igazolása hiteles másolatát. A pályázók szakmai felkészültségét a közjegyzõi kamara elnöksége személyes meghallgatás során vizsgálja. A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság pályázatot hirdet a Jogi és Igazgatási Fõosztályon jogtanácsos munkakör betöltésére A pályázat meghirdetésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. -a alapján került sor. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, jogi egyetemi végzettség, jogi szakvizsga, közbeszerzések területén szerzett legalább 2 éves szakmai gyakorlat. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: költségvetési szervnél szerzett gyakorlat, az angol nyelv tárgyalóképes ismerete, a pályázó szerepel a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében. Elvárt kompetenciák: önállóság, problémamegoldó képesség, pontos, precíz munkavégzés, felelõsségvállalás, megbízhatóság,

20 14252 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 100. szám jó tárgyalási és kommunikációs készség, terhelhetõség. A munkakörbe tartozó feladatok: a fõigazgatóság által kiírt közbeszerzési eljárásokban való részvétel, szerzõdések elõkészítése, egyeztetése, aláírásra való elõkészítése, a fõigazgatóság jogi képviseletének ellátása peres és nem peres eljárásokban, jogi tanácsadás, közremûködés jogszabályok és belsõ szabályzatok elõkészítésében, jogi állásfoglalások készítése. A pályázathoz csatolni kell: a pályázó szakmai önéletrajzát, 1 db fényképet, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, a végzettséget igazoló oklevelek másolatát, a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában részt vevõk megismerhetik. A besorolásra, az illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 1/2009. (I. 30.) MeHVM rendelet irányadó. A munkakör fontos és bizalmas munkakörnek minõsül, melynek betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenõrzés lefolytatása és vagyonnyilatkozat-tétel szükséges. A pályázatot zárt borítékban a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság 1055 Budapest, Kossuth tér 2 4. címére egy példányban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: Pályázat jogtanácsos munkakör. A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján történõ megjelenést követõ 20. nap. A pályázat elbírálására a benyújtási határidõ leteltét követõ 15 napon belül kerül sor. A munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ. A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság pályázatot hirdet a Közbeszerzési Fõosztályon közbeszerzési referens/szakreferens munkakör betöltésére A pályázat meghirdetésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. -a alapján került sor. A munkakörbe tartozó feladatok: közbeszerzési eljárások teljes körû lebonyolítása az elõkészítéstõl a szerzõdéskötésig; a közbeszerzés eredményeként megkötött szerzõdés teljesítésével kapcsolatos közbeszerzési feladatok ellátása; közremûködés (köz)beszerzési terv készítésében; felhívások, dokumentációk, hirdetmények készítése; közbeszerzési tanácsadás (szakvélemények, állásfoglalások készítése, konzultáció); projektmenedzseri feladatok ellátása; kapcsolattartás az ajánlatkérõkkel és az ajánlattevõkkel, valamint a Közbeszerzési Értesítõvel, a Közbeszerzési Döntõbizottsággal, a Közbeszerzések Tanácsával; jogszabályok, illetve egyéb szabályozások tervezetének véleményezése, szakmai elõkészítése. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 5280

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 5280 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. április 20., szerda 27. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 44/2011. (IV. 20.) HM utasítás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásával

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Belügyminisztérium személyügyi hírei 10100

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Belügyminisztérium személyügyi hírei 10100 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. október 14., péntek 53. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 114/2011. (X. 14.) HM utasítás a Honvéd Palotaõrség létrehozásával és

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány alapító okirata 1591

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány alapító okirata 1591 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 9., péntek 12. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 9/2012. (III. 9.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 1511 17/2012.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 11., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 11., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 11., péntek 60. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 97/2009. (XII. 11.) HM utasítás a honvédségi jármûvek fenntartásával

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 44. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. augusztus 11., csütörtök. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 44. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. augusztus 11., csütörtök. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. augusztus 11., csütörtök 44. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 21/2011. (VIII. 11.) BM utasítás a Belügyminisztérium Informatikai

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 10. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 10. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 10. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. február 12., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 8/2014. (II. 12.) HM utasítás a Honvéd Vezérkar i korrekciójával és a Magyar Honvédség kiképzési

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 46. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. augusztus 25., csütörtök. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 46. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. augusztus 25., csütörtök. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. augusztus 25., csütörtök 46. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 93/2011. (VIII. 25.) HM utasítás a Béri Balogh Ádám középiskolai

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 11. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. március 1., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 11. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. március 1., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. március 1., péntek 11. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás az emberi erõforrások minisztere által adományozható elismerések

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2011. október 7. Jogszabályok 191/2011. (IX. 20.) Korm.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2011. október 7. Jogszabályok 191/2011. (IX. 20.) Korm. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2011. október 7. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 191/2011. (IX. 20.) Korm. rendelet A védelem terén alapvetõ biztonsági érdeket

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 19., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 19., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 19., kedd 161. szám Tartalomjegyzék 248/2010. (X. 19.) Korm. rendelet 249/2010. (X. 19.) Korm. rendelet 250/2010. (X. 19.) Korm. rendelet

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 10215

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 10215 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. október 21., péntek 54. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 28/2011. (X. 21.) BM utasítás a belügyminiszter által irányított szervek

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 57. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 57. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. november 25., péntek 57. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 122/2011. (XI. 25.) HM utasítás a honvédelmi-környezetvédelmi stratégia

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. Határozatok CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 233/2010. (IX. 21.) KE határozat 234/2010. (IX. 21.) KE határozat Vezérõrnagy

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet 20/2012. (IX. 17.) HM rendelet A 2013. évi munkaszüneti

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda 103. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 22/2010. (XII. 22.) BM utasítás a belügyi tudományos

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2016. január 13., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 4/2016. (I. 13.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 129 1/2016. (I. 13.) HM utasítás

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. Jogszabályok 4/2009. (IV. 22.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. Jogszabályok 4/2009. (IV. 22. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 4/2009. (IV. 22.) HM rendelet 5/2009. (IV. 22.) HM rendelet A Magyar Honvédség külföldi

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra TARTALOM

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra TARTALOM CXXXV. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2008. december 31. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei 1440

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei 1440 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. február 24., péntek 10. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 8/2012. (II. 24.) BM utasítás a Belügyminisztérium központi épülete irodáinak

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 4927 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. május 27., szerda XII. évfolyam, 2009/26. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A honvédelmi miniszter utasításai

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. március 29. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. március 29. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. március 29. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2/2012. (III. 6.) HM rendelet 3/2012. (III. 6.) HM rendelet A honvédelmi ágazat

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2006. június 30. ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 943 Ft.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2006. június 30. ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 943 Ft. CXXXIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2006. június 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. július 3-tól a Közlönybolt új helyre, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó jogi szolgáltató

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. július 10. 1050 Ft

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. július 10. 1050 Ft CXXXV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. július 10. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM 1050 Ft Szám Tárgy Oldal 14/2008. (VI. 13.) HM rendelet 15/2008. (VI. 20.) HM rendelet 80/2008. (VI. 13.) OGY

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2016. január 22.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2016. január 22. CXLIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2016. január 22. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 2015. évi CXCVII. törvény 14/2015. (XII. 17.) HM rendelet 15/2015. (XII. 21.) HM rendelet 16/2015.

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. július 14. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. július 14. Jogszabályok CXXXVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. július 14. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 120/2009. (VI. 9.) Korm. rendelet 7/2009. (VI. 11.) HM rendelet 8/2009. (VI.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 3. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 3. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 3. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. január 21., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 4/2015. (I. 21.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 128 3/2015. (I. 21.) HM utasítás

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. november 10. Ára: 3970 Ft 14. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER UTASÍTÁSA A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE 4/2010. (X.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 7381 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. október 31., péntek XI. évfolyam, 2008/44. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások Az egészségügyi miniszter

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. július 29.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. július 29. CXLII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. július 29. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet 4/2015. (VI. 22.) HM rendelet 5/2015. (VI. 22.) HM rendelet 6/2015.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 6926

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 6926 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. június 17., péntek 36. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 46/2011. (VI. 17.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 6865 47/2011.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 102. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 2., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 102. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 2., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 2., péntek Tartalomjegyzék 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 180/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 181/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2009. augusztus 28. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2009. augusztus 28. Határozatok CXXXVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2009. augusztus 28. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 1110/2009. (VII. 22.) Korm. határozat 1111/2009. (VII. 22.) Korm. határozat

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. április 9., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 2/2014. (IV. 9.) ME utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2009. május 29. Jogszabályok 68/2009. (IV. 2.) Korm.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2009. május 29. Jogszabályok 68/2009. (IV. 2.) Korm. CXXXVI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2009. május 29. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 68/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet A meghagyással kapcsolatos eljárás és a meghagyásba

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. november 12., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. november 12., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. november 12., péntek 95. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 13/2010. (XI. 12.) BM utasítás a Belügyminisztérium

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 47. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 47. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 47. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. szeptember 18., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 26/2015. (IX. 18.) BM utasítás egyes gazdasági, illetve műszaki tárgyú BM utasítások módosításáról

Részletesebben

Az át- és továbbképzések rendszerének bõvítése

Az át- és továbbképzések rendszerének bõvítése Az át- és továbbképzések rendszerének bõvítése DR. FELHÁZI SÁNDOR alezredes DR. FURJÁN ATTILA alezredes DR. FÜR GÁSPÁR alezredes SZABÓNÉ DR. SZALÁNCZY ERIKA KEREZSY NORBERT százados MERTH BALÁZS mk. fõhadnagy

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. október 31. 1050 Ft. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. október 31. 1050 Ft. Határozatok CXXXV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. október 31. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM 1050 Ft Szám Tárgy Oldal Határozatok 108/2008. (HK 16.) HM határozat 110/2008. (HK 16.) HM határozat 112/2008.

Részletesebben

TARTALOM. Jogszabályok

TARTALOM. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2010. szeptember 10. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2010. évi LXXXV. törvény A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 3/2012. (II. 24.) NGM utasítása a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

A nemzetgazdasági miniszter 3/2012. (II. 24.) NGM utasítása a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 10. szám 1367 A nemzetgazdasági miniszter 3/2012. (II. 24.) NGM utasítása a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról A központi államigazgatási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 22. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. május 22., kedd. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 22. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. május 22., kedd. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. május 22., kedd 22. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 19/2012. (V. 22.) BM utasítás a Vízitársulati Vízkárelhárítási Szabályzat

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. december 4., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2015. (XII. 4.) TNM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 6763 30/2015. (XII. 4.) MvM

Részletesebben

5. A miniszteri biztost a Ksztv. 38. (10) bekezdés a) pontja alapján megállapított havi 200 000 Ft összegû díjazás illeti meg.

5. A miniszteri biztost a Ksztv. 38. (10) bekezdés a) pontja alapján megállapított havi 200 000 Ft összegû díjazás illeti meg. 6752 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 38. szám 4. A miniszteri biztos tevékenységét a miniszter a közigazgatási államtitkár útján irányítja. 5. A miniszteri biztost a Ksztv. 38. (10) bekezdés

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 8421 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. december 5., péntek XI. évfolyam, 2008/49. szám FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. március 31. Jogszabályok 2/2009. (III. 17.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. március 31. Jogszabályok 2/2009. (III. 17. CXXXVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. március 31. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2/2009. (III. 17.) HM rendelet 3/2009. (III. 18.) HM rendelet A honvédelmi miniszter

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. február 3. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. február 3. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. február 3. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 1/2012. (I. 11.) HM rendelet Egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 42. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 29., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 42. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 29., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 29., péntek 42. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 20/2011. (VII. 29.) BM utasítás a Belügyminisztérium Gépjármû Szabályzatáról

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE . számú példány Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2007. 01. 26. MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2007 2

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2015. 01. 28. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Derzsényi Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Absztarkt Napjainkban ismét kiemelt hangsúlyt kapott a honvédelmi tárca beszerzésének decentralizációja,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. május 9., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 18/2014. (V. 9.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 3394 19/2014. (V. 9.) EMMI utasítás

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 3. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 11., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 3. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 11., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 3. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 11., szerda Tartalomjegyzék 2/2012. (I. 11.) MNB rendelet 1/2012. (I. 11.) HM rendelet 18/2012. (I. 11.) KE 19/2012. (I. 11.) KE 20/2012.

Részletesebben

É É ú í ö É É í ú É Á Á Á ö í ö í ú í Ö ö ö í í Á ö ö ö í í ö í É í ö ö í í í ö í í í í ö í í ö ö í ö ö í ö í ű í ö ú ű í í ö Ö ö ö í ö ö í ö ö í í í ö É ö ö ú ö ö ö í ö ű í ú ö ú Í É ú ö ö ö É ö ö í Íí

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 2011. évi CXIII. törvény A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl 25637

MAGYAR KÖZLÖNY. 2011. évi CXIII. törvény A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl 25637 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 27., szerda 89. Tartalomjegyzék 2011. évi CXIII. törvény A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ

Részletesebben

É Á Á ű ű É ű ű Á ű Ó Ő Á Á Á Ő Á ű Á Í É Ö ű ű É Ö Ö Á Á Ö Á ű É Ö É Á Ö Á É É Á ű Ö É Í Á Á ű Á ű ű É Á Á Á ű ű É Ü Ő Á Á Á ű Á ű Á ű Ö ű ű Á Á Ö Ö Á ű Ö ű ű Í ű Á Á ű Á É Í Á Á Ó ű ű Á ű Á Á Á Á É Á

Részletesebben

4/2010. (X. 5.) NGM utasítás. a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

4/2010. (X. 5.) NGM utasítás. a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról 4/2010. (X. 5.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló

Részletesebben

MH 43. hír. és vt. e. Szociális Bizottság... 35 MH 43. hír. és vt. e. Kockázatkezelési Bizottság... 35 Testnevelési és Sportbizottság...

MH 43. hír. és vt. e. Szociális Bizottság... 35 MH 43. hír. és vt. e. Kockázatkezelési Bizottság... 35 Testnevelési és Sportbizottság... 2 Tartalomjegyzék ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 6 I. FEJEZET A MH. 43. NAGYSÁNDOR JÓZSEF HÍRADÓ ÉS VEZETÉSTÁMOGATÓ EZRED RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI... 7 Bevezető rész:... 7 Az MH 43. hír. és vt. e. jogállása...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 8

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 8 2016/1. SZÁM 2016/1. SZÁM BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2016 / 1. szám TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI UTASÍTÁSOK 8 1/2016. (I. 29.) OBH utasítás a VI. Bíróságok fejezet

Részletesebben

ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö

ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö ú Ú Í Ú Ú ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö ü É Í ü Á É Ö Ő ú Ö ű Ő Ő Ő Í Ö ü Í Á Ö Ö Í ű Ő Í É É ü ü Í ü Í Í ű Í Ö É Ö ü É ű ű Ö ü Í Í ü Ö Í ű Ö É Ö ű Ö ü Ő Ő Á Í Í Í Ö Í É É Í ű ü ü ű É ü ű Ö Ö Ö ü Ö Í ü ű

Részletesebben

É ü É É ü Á Á Á ö É ú ő í á é ő á á á é é ü é é é é é ú é é ő ü ü é é í á é é é ő ő á é ü é é ü á é ú úá íő ű á ő é ü á á é é é é í üé á ő é é é ü Í é ő á í á é ú á á á é á ö ü Á á ő é é ü á é á á ö í

Részletesebben

Ü Á Á ü É ü ü Í ú Í ú É ű ü ű ü ö ö Í ü ö ü ü ö Í ü ö ö ö ú Í ü ö ö ü ű ö ú ö ö ö ú ú ö ű ö ű ü ü Í ü ú ü ú ö ú ú ú ú Ő É É Ü É Á ü ü Í ü ü ö ö ú ö Á Á Ő ü ü ú ú Ö ü ö ö ö ö ú Í ö ú ö Í ö ö Í ú Í Í ü ú

Részletesebben

Ö ö ö í ö í ű ö ő ú ü í ú ő ő ő ú ő ú ő í ő í Á Ö ő ő í ö ö Ö í É Á Á ú Ú í í í í í ű ö í í í ő ö ü ü ö í í ú í í ö ő ü ú ő ö ö ő ú ú ö ű ú í ő Á ú ú ő ú ű ü í ú ü ü ü ö ő í ő Ö ú ö ö ö ő ü ü ö őí ö ö

Részletesebben

ú í ö ü í íí ő ö ö ö ü ö ö ö ú ű ű Í Í í ő í ű í ő ü Í ő íú í ö ö ö ő í í í Í Í í í ö ö í í ö ö ö ő Í Í ÍÍ ö ö ő ö ö í ő ő ö í ö ö ú í ő ö ő í ö ő ö ö ö í ö ú Í ő í ű ö ő ú ö ő ö í í ő ö ö ő ö ö ú ö ű

Részletesebben

í ö ö ü ü í ü ö ü ö í ú ú Ö ö ö ü ü ö ö ű í ö ö ü ű ö í ű ö ö ü Á ö í ö í í í í ö ö ű ű í í í í í í ö í Ú í ü ü ö ű ö ö í ú ö ö ö ö ö ö Á í ö ú í ü í ú í ú Á í ú í ú ú Á ü ü í í í ö í í Á ú í ö ö í í ú

Részletesebben

Á Á Á ö Á ű Á Á ű ő ö ö í É ő í ő ő í ő ö ö ö ü ö ő É Ö ő í ü ü ö ö ő ö ő ő í ő ö ú ü ö ő Á ő ö ö í ö ö ö ö ú ő ú ú ő Í ü ő ő ű ő í ö ú ú ő ő ö ü ő É ö ő ö ö ő ü ö ú ő í ű ö ű ü ö ő í ö ő ő ő ö ő í í ö

Részletesebben

Á É ü Ö Á ö ö ö ö ü ö ö ö ü ö ű ö Í Ü ü ö ö ö Ü ö ö ö ö ü ö ö ú ö ö Í ű ö ű ü ö ú ü ü ű ö ö ö Ü ú ú ö ö ö ö ü ü ö ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ű Á ü ü ü ö ü ö ö ü ü Í ö ü ü É ű ű ö ö ö ö ö ö Á ö ö ö ü ö ö ö ö ü

Részletesebben

É Á í Ú É í ö í ő ú ö Í ö ü Ö ö ü ö Ö ö Á É őí ö ú ő í ő í ú ö í ő ő ö ú Ú ű ő ő Ú ü ö ú ü ö ö ü í Í ú ő í ü ü ő ö ö Ú ú Í Ú ü Ú ö ő ú ö ű ü í Ö Ö ö í ö ő ö ú ő Ú ú Ö í Ú ü í Á í É ő ö ő ö Á ű Ü í ü í

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 41. szám 8073 V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 34/2012. (IV. 6.) VM rendelete a mezõ- és erdõgazdasági légi munkavégzésrõl szóló 44/2005. (V. 6.)

Részletesebben

Á É ú Ö ü ö É ü ő Á í ő ú ű ő ü ű ö ö ö Ö Ö ü í ü ű ö ő ö Ö ü ö í ü ő ő ő ö í ő ö ű í ü í ú í í í í í ő ő ö ő í ü ű í í ő í ő í ő ű í ű Ő í ú ű ü ö ö ő ő ő ü ö ö ő Ú ű ő í ü ő ö í ö ü ö ö ö ü ö ü ő í í

Részletesebben

Ü É Á í í Á ü ű í ú í ű ü ü Ö í Ü É Í í ü ü ü ü í ú ü í ü ű í í ü ü í í ü Í ú ú ú ű ü É ü í ü í Í í í ű ú í ú Á í í Ü É í í ú ú ű í í í ü í ú Ö ü ü ü ú ű ü í í í ü ü ü ű ü ü ű í ű Ö í í í ü ú Ü É í ú ú

Részletesebben

ú ű ú ú ü í Ü í Ü ü ö ö ű í ö ű ü ö ö ö ö ö ú ú ü í í ű í ú ű ú ű ú ü ú ö ö ö ö ú ú í ű í ú ö ú ú ú ú ü ü ö ü ü ö ö ö ö ú í ü ö ü ú ö ü ü í ü í ö ü ü í ö í í ö í ú ü ö í í ú ü ö ü Á ü ú ü ö Á ö ö ü ö ü

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Í Ú ü Í ö ö ü É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ú ü ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö Í Í ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ú ö ö ü ü ú Í ö ü ű ö Í ü Í ü ö ö Í ö ö ö ö ü ü ű ö Í ö ö Ö ú Í ú Í ö ö ö ö ö ö ú ú Á ö ö

Részletesebben

Í É ő ű Á ő ő ú ű ő ő ű ú ü ő ú ű ő ú ú ü ő ú ü ú ü ü ü ő ő őü Í ú ű ő É ű Í ű ű ű ü ő ő ű ő ű ű Á Á ú ú ú ú ú Í ő Í ő ü ú ü Ü ő Á ő ő ő Á ő ő ő ű Ü ú ü Á ő ű É ü ú ő ú ü Ö Í É Ü É Ü ú Ü ő ő Ő Á ű ü ő

Részletesebben

ő ű ü ü ű í í ú ő Í ő ö ő ő ő í ö ő ő ő í ő ő ö ö ő ő í ő ö Í ő í ü ú ő ő ű ö ő ő ü É í ú ő ö ü ő ü ü ú ü ő í í ő ü í É í ú ő í ú í ő í í ú í ő ö Ú ő ú ő í Á Ú ő Ú Ú ú ú ü ő ő ü Ú í ú ő ő Á í í ű ő Ú ö

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. január 21.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. január 21. CXLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. január 21. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2014. évi XCVII. törvény 15/2014. (XII. 10.) HM rendelet 16/2014. (XII. 13.) HM

Részletesebben

é é é ú Ü é é ü é é ú é ü é é ü é é é Á é é é é ú é é é ü é ú é é é ű í é é é é é é ü é í é ü é é é é é é é ú é é í ü é é ú í í é é é é ü í ü é é é é é é é í é é é é é ü é é é é é é í é é í ü é ú ü é é

Részletesebben

ű Ö ű ú ű ü ú Á ű Á ű Á ú ű ü ú ú Í ü Á ú Ö ú ú ú ű ú ü ú Ö ú ű ű É ü ű ü ű ű É ü ű Ö ú É ú ú ú Á Á Á Á Á Á ú Ö Á Á Á Á ú ú Á Í Ü Á Á ú ú ú ú Á Á Á ű ü ü ü Ö ű ú Á Á Á É ú Á Á ű ú Ö ű ú ű Ö ű ű Ö ű ű Ö

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 7164 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 79. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Részletesebben

Ö í í ű í ü í ú í ü í ü í ü í ű í íí ü ü ű í í ú ü í ü ü ü ü ü ü ü í ü í ű ü í ü í ü ü ü í ü ű ü ü ű Í ü í ü ü í í ű ű ű í ü ű ű ü ü ü Í ü ú ú ü ű ü í É ü í í ü ü í í ü í Ú í í ü ü í ű í í í ü ű Á Ú í

Részletesebben

Á ú Ö Ú Á Á ú ú ú ú ü ü ú É ő ú ű ú ü Á É Á Í Á ú ú ú ű ú Ö ú ü ú ú ü ú ú ü ú ü ü ú ü ü ú ú ú ü ű ü ü ü ü ú ü ú ő ő ú ü ű ü ő ú ő ú ü ú ü ő ű ő ő ő ő ő ü ú ú ü ő ü ü ú ő ü ü ü ü ő ü Á ú ő ú ú ú ő Á ú ü

Részletesebben

Kormányzati kompetenciatérkép

Kormányzati kompetenciatérkép Kormányzati kompetenciatérkép a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek esélyegyenlőségének előmozdítása területén feladat- és hatáskörrel rendelkező állami szervekről Háttér Társaság a Melegekért

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 21. SZÁM Ára: 1615 Ft 2011. OKTÓBER 25. JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 21. SZÁM Ára: 1615 Ft 2011. OKTÓBER 25. JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 21. SZÁM Ára: 1615 Ft 2011. OKTÓBER 25. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 180/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet a diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet módosításáról... 2162 34/2011.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 3. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 3. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 3. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2016. január 22., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 2/2016. (I. 22.) MvM utasítás a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 183. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 3., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 183. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 3., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 3., péntek 183. szám Tartalomjegyzék 2010. évi CXXXIV. törvény A földgáz biztonsági készletezésérõl szóló 2006. évi XXVI. törvény, valamint

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2016. 01. 15. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 178. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 178. szám MAGYAR KÖZLÖNY 178. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. november 19., csütörtök Tartalomjegyzék 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet Az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról 22468

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 51. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 51. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ 51. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 7/2010. (VI. 28.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. december 30., szerda Tartalomjegyzék 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. április 30., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 15/2013. (IV. 30.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 2731 28/2013. (IV. 30.) HM

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 39. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 39. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 39. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. augusztus 3., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 42/2015. (VIII. 3.) HM utasítás a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésével

Részletesebben

Á É Á Á É ű ű Í É ű Í É Í ű Ü Í Ü Ü Í Í Í Í Í ű ű ű Í ű Í ű ű É ű Í Í É Í ű ű ű É ű ű Í ű ű ű Í ű ű Í Í É ű Á ű ű ű ű ű ű Í ű ű Í Í Í Í Í Í Í É Í Í Í Í ű ű Í ű Á ű ű É Í É Í Í Í É É ű Í Í ű ű ű ű Í ű

Részletesebben

Ő Á Ő É ö ö ö ö ú Á ö Ö ú ö Ö ö ö ű ú ú ö ö ö ö í í í ú ö í ö ű í í í í í í í ö í Í Í Á ö í Í ö í í Í ö É Ü ö Á í í ö ö ö í ö í ö ö í ö ű í í í í í í í Í ö í ö ö í Í Í ú í Í ú ö ú í í ú Í ö ö ú ö ö Í ö

Részletesebben

ö ö ő ü Á ő ü ö Í ü ö ö Á Á ü Í ü ü őí ö ü ö ö ö ü Í ü ö ö ö ü ü ö Á Á ö ő Í ü ő ü ö ü ü ő Í ö ö ő ü ü ő Í Í ő ö ő ő ö ő ü ü ü ő ö ü ü ü ü ü ő ő ö ő ü ü ü ü Í ő ö ö Í Í ü Í Í Í ü ö ö ö ü ő ő ö ő ő Í ő

Részletesebben