HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám"

Átírás

1 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE május 9., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 18/2014. (V. 9.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről /2014. (V. 9.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről /2014. (V. 9.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről /2014. (V. 9.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről /2014. (V. 9.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről /2014. (V. 9.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről /2014. (V. 9.) VM utasítás a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodás belső normáiról szóló 21/2013. (VIII. 30.) VM utasítás módosításáról 3400 III. Személyügyi közlemények A Belügyminisztérium elismerési hírei 3427 IV. Egyéb közlemények Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleménye a Közművelődési Minőségi Díj 2013 és a Minősített Közművelődési Intézmény 2013 elismeréssel adományozottakról 3435 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati felhívása a évi Közművelődési Minőség Díj elnyerésére 3435 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati felhívása a évi Minősített Közművelődési Intézmény Cím elnyerésére 3439 A közigazgatási és igazságügyi miniszter közleménye érvényét vesztett jogtanácsosi igazolványról 3444 A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet hirdetménye a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közül termőföldek és mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról 3444 A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről 3471 A Magyar Autonóm Néppárt évi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint 3473 A Magyar Idealisták Szövetsége évi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint 3474 Ivanics Róbert független jelölt beszámolója az országgyűlési képviselők évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról 3475 VI. Hirdetmények A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről 3476

2 3394 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 25. szám I. Utasítások Az emberi erőforrások minisztere 18/2014. (V. 9.) EMMI utasítása miniszteri biztos kinevezéséről A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 38. (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki: 1. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. (2) bekezdés b) pontja alapján május 7. napjától az új Kormány megalakulásáig terjedő időtartamra Bábiné Szottfried Gabriellát a magyar védőnői hálózat 700 millió forintos uniós támogatásból történő megújításáért felelős miniszteri biztossá nevezem ki. 2. A miniszteri biztos 1. -ban meghatározott feladatkörében a következő tevékenységeket látja el: a) az Országos Védőnői Szolgálat létrehozása, b) az egységes védőnői rendelet megalkotásának koordinálása, c) az új várandós gondozási kiskönyv kidolgozásának koordinálása, d) a Magyar Védőnői Szolgálat hungarikummá minősítési eljárásban közreműködés, e) a védőnői méhnyakszűrés országos kiterjesztésének koordinálása, f) a koragyerekkori program keretében kidolgozásra kerülő új jelentéstételi rendszer bevezetésének koordinálása, g) a koragyerekkori program keretében létrehozandó Védőnői Módszertani Egységgel kapcsolatos ágazati feladatok ellátása, h) a Norvég Alapból megvalósuló informatikai eszközbeszerzések koordinálása. 3. A miniszteri biztos tevékenységét az emberi erőforrások minisztere az egészségügyért felelős államtitkár útján irányítja. 4. A miniszteri biztost a Ksztv. 38. (7) és (10) bekezdés a) pontja szerint havonta Ft összegű díjazás, illetve helyettes államtitkári juttatások illetik meg. 5. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. 6. A miniszteri biztos kinevezéséről szóló 42/2013. (XI. 8.) EMMI utasítás hatályát veszti. Balog Zoltán s. k., emberi erőforrások minisztere

3 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 25. szám 3395 Az emberi erőforrások minisztere 19/2014. (V. 9.) EMMI utasítása miniszteri biztos kinevezéséről A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 38. (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki: 1. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. (2) bekezdés b) pontja alapján a Liget Budapest projekttel kapcsolatos feladatok ellátására május 7. napjától az új Kormány megalakulásáig terjedő időtartamra dr. Baán Lászlót miniszteri biztossá nevezem ki. 2. A miniszteri biztos feladatköre az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesre vonatkozó koncepció második ütemeként a Városliget átfogó hasznosítási koncepciójáról szóló 1397/2013. (VII. 2.) Korm. határozatban, valamint az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesről és a megvalósítás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1031/2013. (I. 30.) Korm. határozatban meghatározott fejlesztésekkel kapcsolatos, az emberi erőforrások miniszterének felelősségi körébe tartozó feladatok végrehajtásának irányítására, ennek keretében különösen a következőkre terjed ki: a) a fejlesztési folyamatok irányítása, koordinálása, ideértve a Liget Budapest, valamint az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes projektek fővárosi fejlesztésekkel történő összehangolását; b) a Városliget és környéke szabályozási tervei változtatásának előkészítése, a Városligetnek a Liget Budapest, valamint az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes projektek összefüggő átfogó városszerkezeti tervének (Master Plan) kidolgoztatása; c) a Liget Budapest, valamint az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes projektek finanszírozásával kapcsolatos tárgyalások lefolytatása, a fejlesztési forrásokkal történő gazdálkodás; d) a Liget Budapest, valamint az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes projektek által érintett ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése, valamint a vonatkozó szerződési és jogszabályi intézkedések előkészítése; e) a programalkotó szakmai munkacsoportok munkájának szervezése, felügyelete; f) a nemzetközi építészeti tervpályázat előkészítése és lebonyolítása; g) az engedélyezéshez és finanszírozáshoz szükséges műszaki és egyéb felmérések és tanulmányok elkészíttetése; h) az érintett múzeumokban folyó, az átköltözést előkészítő munkák figyelemmel kísérése és beépítésük a projekt munka- és finanszírozási ütemterveibe. 3. A miniszteri biztos az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesre vonatkozó koncepció végrehajtásából eredően: a) kidolgozza a keleti nyitás jegyében egy Ázsiai Művészeti Központ fejlesztési koncepcióját, b) irányítja az Iparművészeti Múzeum szakmai, szervezeti és működési megújítását. 4. A miniszteri biztos a 3. b) pontban meghatározott feladatai ellátása körében az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás 1. melléklet ában foglaltak figyelembevételével és a 4. függelékének I.4.6. pontjában foglaltaktól eltérően jogosult az alábbiakra: a) a bevételi és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodás rendszeres figyelemmel kísérése, a végrehajtás, illetve a költségvetési szerv által ellátandó közfeladatok meg nem valósításának veszélye esetén a jogszabályban meghatározott szükséges intézkedések megtétele; b) a költségvetési szerv által ellátandó közfeladatok ellátására vonatkozó és az erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelmények érvényesítése, számonkérése, ellenőrzése; c) jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv döntéseinek előzetes vagy utólagos jóváhagyása; d) egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására. 5. A 4. -ban meghatározott feladatok kivételével a miniszteri biztos tevékenységét az emberi erőforrások minisztere a kultúráért felelős államtitkár útján irányítja.

4 3396 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 25. szám 6. A miniszteri biztost a tevékenység ellátásáért a Ksztv. 38. (7) bekezdése és (10) bekezdés a) pontja alapján havonta Ft összegű díjazás illeti meg. 7. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. 8. A miniszteri biztos kinevezéséről szóló 17/2014. (IV. 18.) EMMI utasítás hatályát veszti. Balog Zoltán s. k., emberi erőforrások minisztere Az emberi erőforrások minisztere 20/2014. (V. 9.) EMMI utasítása miniszteri biztos kinevezéséről A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 38. (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki: 1. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. (2) bekezdés b) pontja alapján május 7. napjától az új Kormány megalakulásáig terjedő időtartamra dr. Cserháti Pétert egészségügyi struktúraváltásért felelős miniszteri biztossá nevezem ki. 2. A miniszteri biztos 1. -ban meghatározott feladatkörében a következő tevékenységeket látja el: a) az egészségügyi struktúraváltással összefüggő évi betegút szervezési és finanszírozási feladatok ellátása, b) a rehabilitációs fekvőbeteg és járóbeteg szakellátás területén megkezdett átalakítások előkészítésének folytatása, c) az a) és b) pontban foglalt feladatok ellátásához szükséges évi, illetve a évi Új Széchenyi Terv végrehajtásának és tervezésének felügyelete, d) a gyógyászati segédeszköz ellátás új rendszerének kialakításában való közreműködés az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának évekre vonatkozó intézkedési tervéről szóló 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően. 3. A miniszteri biztos tevékenységét az emberi erőforrások minisztere az egészségügyért felelős államtitkár útján irányítja. 4. A miniszteri biztos a Ksztv. 38. (7) bekezdése szerinti helyettes államtitkári illetménynek megfelelő összegű díjazásra és juttatásokra jogosult. 5. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. 6. A miniszteri biztos kinevezéséről szóló 41/2013. (XI. 8.) EMMI utasítás hatályát veszti. Balog Zoltán s. k., emberi erőforrások minisztere

5 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 25. szám 3397 Az emberi erőforrások minisztere 21/2014. (V. 9.) EMMI utasítása miniszteri biztos kinevezéséről A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 38. (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki: 1. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. (2) bekezdés b) pontja alapján a magyar kultúra külföldi terjesztésére irányuló tevékenység fejlesztésére vonatkozó irányelvek és programok meghatározásával, összehangolásával kapcsolatos feladatok ellátása keretében, a kortárs magyar művészeti értékek külföldi megismertetésének előmozdítására május 7. napjától az új Kormány megalakulásáig terjedő időtartamra Gulyás Gábort miniszteri biztossá nevezem ki. 2. A miniszteri biztos tevékenysége az alábbi feladatkörökre terjed ki: a) a hazai kortárs képzőművészet nemzetközi ismertségének, jelenlétének elősegítése, b) a Velencei Biennále nemzetközi biztosaként a magyar pavilon kiállításainak megszervezése, c) a kiemelkedő nemzetközi kortárs képzőművészeti teljesítmények hazai megjelenítési lehetőségeit növelő feltételek megteremtése, a Budapest Biennále koncepciójának kidolgozása. 3. A miniszteri biztos tevékenységét az emberi erőforrások minisztere a kultúráért felelős államtitkár útján irányítja. 4. A miniszteri biztost a Ksztv. 38. (7) bekezdése szerinti helyettes államtitkári illetmény és juttatások illetik meg. 5. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. 6. A miniszteri biztos kinevezéséről szóló 12/2014. (III. 13.) EMMI utasítás hatályát veszti. Balog Zoltán s. k., emberi erőforrások minisztere

6 3398 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 25. szám Az emberi erőforrások minisztere 22/2014. (V. 9.) EMMI utasítása miniszteri biztos kinevezéséről A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 38. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi utasítást adom ki: 1. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. (2) bekezdés b) pontja alapján május 7. napjától az új Kormány megalakulásáig terjedő időtartamra az egyetemes reformáció 500. évfordulójáról történő méltó megemlékezés és a reformáció magyar örökségének megünneplése érdekében dr. Hafenscher Károlyt a Reformáció Emlékbizottság munkájának segítéséért felelős miniszteri biztossá nevezem ki. 2. A miniszteri biztos tevékenysége az alábbi feladatokra terjed ki: a) a Reformáció Emlékbizottság a reformáció 500. évfordulójával kapcsolatos megemlékezések, rendezvények, ismeretterjesztő programok (a továbbiakban: Programok) tekintetében hazai és nemzetközi koordinációs feladatok ellátása, b) a Programokhoz előirányzott közpénzek felhasználásával kapcsolatos döntés-előkészítő tevékenység koordinálása, c) a Programok egyeztetése az érintett egyházakkal, d) a Programokhoz kapcsolódó hazai és nemzetközi eseménynaptár vezetése, e) a Programok megvalósításához szükséges lépések kezdeményezése, feladatok végrehajtásának koordinálása, f) a Reformáció Emlékbizottság működésének megszervezése, a munkáját segítő titkárság irányítása, g) a Reformáció Emlékbizottság munkacsoportjainak összehívása és munkájuk koordinálása, h) egyedi miniszteri megbízás alapján a Reformáció Emlékbizottság képviseletének ellátása. 3. A miniszteri biztos tevékenységét az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár útján az emberi erőforrások minisztere irányítja. 4. A miniszteri biztos tevékenységét az Emberi Erőforrások Minisztériuma keretében működő Miniszteri Kabinet titkársága nem segíti. 5. A miniszteri biztos a Ksztv. 38. (7) bekezdése szerinti helyettes államtitkári illetménynek megfelelő összegű díjazásra és juttatásokra jogosult. 6. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. 7. A miniszteri biztos kinevezéséről szóló 8/2014. (II. 27.) EMMI utasítás hatályát veszti. Balog Zoltán s. k., emberi erőforrások minisztere

7 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 25. szám 3399 Az emberi erőforrások minisztere 23/2014. (V. 9.) EMMI utasítása miniszteri biztos kinevezéséről A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 38. (1) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki: 1. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. (2) bekezdés b) pontja alapján május 7. napjától az új Kormány megalakulásáig terjedő időtartamra Hegedüs Istvánt miniszteri biztossá nevezem ki. 2. A miniszteri biztos feladata a köznevelés tankönyvellátása és a pedagóguskézikönyv-ellátása megszervezésének elősegítése, e körben különösen a) közreműködés aa) a tankönyvfejlesztési terv elkészítésében és a miniszter által jóváhagyott tankönyvfejlesztési terv végrehajtásában, ab) az állami tankönyvfejlesztésért és -kiadásért felelős szervnél az e tevékenységéhez szükséges szervezeti struktúra és szakmai feltételek kialakításában, ac) az állami tankönyvfejlesztésért és -kiadásért felelős szerv és könyvtárellátó tevékenységének összehangolásában, b) javaslattétel ba) a tankönyvellátási szerződés jogszabályban nem szabályozott további tartalmi elemeire, bb) az állami tankönyvellátás rendjére vonatkozó szabályozás továbbfejlesztésére. 3. A miniszteri biztos tevékenységét a köznevelésért felelős államtitkár útján az emberi erőforrások minisztere irányítja. 4. A miniszteri biztos tevékenységét az Emberi Erőforrások Minisztériuma keretében működő Miniszteri Kabinet titkársága nem segíti. 5. A miniszteri biztos a Ksztv. 38. (7) bekezdése alapján helyettes államtitkári illetménynek megfelelő összegű díjazásra és juttatásokra jogosult. 6. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. 7. A miniszteri biztos kinevezéséről szóló 3/2014. (I. 17.) EMMI utasítás hatályát veszti. Balog Zoltán s. k., emberi erőforrások minisztere

8 3400 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 25. szám A vidékfejlesztési miniszter 7/2014. (V. 9.) VM utasítása a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodás belső normáiról szóló 21/2013. (VIII. 30.) VM utasítás módosításáról Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 28. (1) bekezdésére figyelemmel, a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvényben a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet részére megállapított egyes fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjének meghatározása érdekében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következő utasítást adom ki: 1. A XII. Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodás belső normáiról szóló 21/2013. (VIII. 30.) VM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 2. -a a következő i) ponttal egészül ki: (Az utasítás alkalmazásában) i) kezelő szerv: az Áht. 18. (4) bekezdése alapján a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendeletben kijelölt szerv. 2. (1) Az Utasítás 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A fejezeti kezelésű előirányzatok tervezéséért a Költségvetési és Gazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: KGF) vezetője felelős, aki az államháztartásért felelős miniszter által kiadott tervezési tájékoztató az abban szereplő határidők ismeretében szervezi, illetve osztja fel a feladatokat a közigazgatási államtitkár irányítása mellett. (2) Az Utasítás 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Az éves költségvetési törvényjavaslat összeállításához az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felett szakmai felügyeletet ellátó szakmai kezelő az előirányzat mértékének megállapításához részletes szakmai és költségvetési indoklással ellátott javaslatot küld a KGF részére. 3. Az Utasítás 8. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 8. (1) A KGF a Kincstár, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH), a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV), a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA) adatszolgáltatásai alapján a minisztérium vezetőit, a szakmai kezelőket havonta tájékoztatja az előirányzatok felhasználásáról. (2) A szakmai kezelők minden, jelen utasítás hatálya alá tartozó előirányzatból a civil szervezetek részére kezdeményezett, pályázatos és egyedi elbírálású támogatásról negyedévente kötelesek tájékoztatni a Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályát (a továbbiakban: PTKF). (3) A (2) bekezdés szerinti szervezetek részére nyújtott támogatásokról az érintett szakmai kezelőnek külön nyilvántartást kell vezetnie az alábbi adatokkal, amely nyilvántartást a tárgyévet követő év január 15-ig meg kell küldeni a PTKF részére: a) a szervezet neve, b) a szervezet adószáma, c) a szervezet székhelye, d) a projekt nyilvántartási száma, e) a projekt címe, f) a megítélt támogatás összeg (bruttó vagy nettó), g) befejezési és elszámolási határidő, h) elszámolt, illetve elfogadott összeg, i) el nem számolt vagy visszafizettetett összeg, j) az elfogadásról szóló értesítés dátuma. (4) Amennyiben év közben a költségvetési támogatásokra vonatkozóan elektronikus nyilvántartás kerül rendszerbe állításra, az abban való adatrögzítést a KGF, illetve a szakmai kezelő végzi el. 4. Az Utasítás 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A rendelkezésre álló források a szakfőosztályok által elkészített éves keretfelosztásban meghatározott prioritásoknak megfelelően kerülnek meghatározásra. A költségvetési támogatások lebonyolítását, folyósítását, az analitikus nyilvántartást és a költségvetési támogatások jogszerű felhasználásának ellenőrzését a minisztérium,

9 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 25. szám 3401 valamint a minisztérium és a következő szervezetek közötti megállapodások, illetve a költségvetési támogatásokról szóló egyes jogszabályok alapján az MVH, a NÉBIH, a Kincstár, a NAV, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI), a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT), a BGA mint lebonyolító szervek végzik. 5. Az Utasítás 10. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A fejezeti kezelésű előirányzatok támogatási keretéből a minisztériumhoz tartozó központi költségvetési szervek részére költségvetési támogatás megállapodás az Áht ában foglaltak szerint előirányzat-átcsoportosítással, az előző évi maradványokból, illetve a fejezeti kezelésű előirányzat tárgyévi bevételéből átutalással történhet. 6. (1) Az Utasítás 14. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A kötelezettségvállalások előzetes engedélyezésének jogkörét értékhatártól függetlenül a miniszter gyakorolja. (2) Az Utasítás 14. (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (4) Kötelezettségvállalásra a szakmai kezelő tesz javaslatot a kötelezettségvállalás engedélyezője felé. A kötelezettségvállalás tervezete csak a KGF előzetes pénzügyi fedezetvizsgálatával, igazolásával és a közigazgatási államtitkár jóváhagyásával terjeszthető a döntéshozók elé. (5) A kötelezettségvállalónak a kötelezettségvállalásokról részletes nyilvántartást kell vezetnie annak érdekében, hogy ne vállaljanak fedezet nélküli kötelezettséget. A kötelezettségvállalónak a nyilvántartást a KGF-fel folyamatosan, de legalább havonta egyeztetnie kell. (3) Az Utasítás 14. (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (9) Éven túli kötelezettség az egyes előirányzatok terhére a jogszabályi előírásoknak megfelelően kizárólag a miniszter egyedi engedélyével vállalható. 7. Az Utasítás 15. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 15. (1) A kötelezettségvállalás dokumentumának pénzügyi ellenjegyzésére a KGF általi nyilvántartásba vételt követően a kötelezettségvállalás értékének függvényében a következő személyek jogosultak: a) 0 és 5 millió forint között a KGF kijelölt osztályvezetője, főosztályvezető-helyettese, b) 5 millió forint és 50 millió forint között a KGF főosztályvezetője, c) 50 millió forint felett a közigazgatási államtitkár felülvizsgálatát követően a KGF főosztályvezetője, d) a KGF főosztályvezetőjének távollétében a b) és c) pontokban foglalt értékhatárú dokumentumok ellenjegyzésére amennyiben a dokumentumon ellenjegyzőként a főosztályvezető neve szerepel, akkor h jelzéssel ellátva a főosztályvezető-helyettese, osztályvezetője jogosult, a közigazgatási államtitkár felülvizsgálatát követően. (2) A kötelezettségvállalás dokumentumának tervezetét a pályázati úton megítélt támogatásokkal kapcsolatos támogatási szerződések esetében a szerződések típustervezetét, amelyet a szakfőosztályok készítenek elő, pénzügyi ellenjegyzés előtt minden esetben be kell mutatni a Jogi Főosztály részére felülvizsgálat céljából. A jogi véleményezést az adott irat beérkezését követően 5 munkanapon belül meg kell tenni. (3) Amennyiben a költségvetési támogatás az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak minősül, illetve a költségvetési támogatás kedvezményezettje jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező gazdasági társaság, önkormányzat, egyéni vállalkozó, a kötelezettségvállalás dokumentumát agrár-vidékfejlesztési célú támogatás esetén az Agrárközgazdasági Főosztálynak, egyéb esetekben a Támogatásokat Vizsgáló Irodának véleménykérés céljából be kell mutatni, hogy megvizsgálja a tárgybeli támogatási intézkedéseket az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján. Fenti esetekben kötelezettségvállalás csak az előbbi szervezetek jóváhagyó nyilatkozata birtokában lehetséges. (4) A kötelezettségvállalás dokumentumának a döntési lista kivételével minden esetben tartalmaznia kell: a) a kedvezményezett megnevezését és alapadatait (székhely, bírósági nyilvántartásba vételi okirat száma/ ÁHT azonosító szám, adószám, számlavezető pénzintézet megnevezése és a számla száma), b) a konkrét feladat leírását, c) kormányzati funkció szerinti besorolását, d) a nyújtandó támogatás vagy átadandó pénzeszköz felhasználására vonatkozó részletes és időbeli ütemezést is tartalmazó költségtervet, e) jogszabály vagy pályázati felhívás eltérő rendelkezésének hiányában a bruttó Ft egyedi árat meghaladó áru vagy szolgáltatás beszerzésére vonatkozóan legalább 3 db árajánlat bekérésére vonatkozó kötelezettséget,

10 3402 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 25. szám f) a támogatás intenzitását, g) a finanszírozás módját az Ávr. előírásainak figyelembevételével, h) esetleges előleg igénylésének lehetőségét és ez esetben a további részletek utalásának feltételeit, i) támogatási előleg folyósítása esetén az Ávr. szerinti biztosítékok körét, j) a feladat teljesítési határidejét, k) az Ávr. szerinti kötelező nyilatkozatokat, l) a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás tartalmi követelményét a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi elbírálás keretében pénzeszköz- vagy előirányzat-átcsoportosítással biztosított támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól szóló VM utasítás alapján, a beszámoló benyújtási határidejével együtt, m) a teljesítésigazolásra jogosult szervezeti egység vagy személy megnevezését, n) a beszámoló, elszámolás elfogadásáról szóló értesítés módját és időpontját. (5) Az európai uniós alapok technikai segítségnyújtási keretéből finanszírozott projektek esetében, ha készült finanszírozási kérelem, amelyben a keret rendelkezésre állásával kapcsolatban már nyilatkozatot tett a KGF, ott nem szükséges erről újra a szerződésben nyilatkozni. 8. Az Utasítás III. fejezete a következő 6/A. alcímmel egészül ki: 6/A. Átláthatóság és rendezett munkaügyi kapcsolatok vizsgálata 16/A. (1) A szakmai kezelő feladata, hogy az Áht. 41. (6) bekezdése alapján a kedvezményezettől a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény szerinti, jelen utasítás 4. mellékletében szereplő átlátható szervezet feltételeinek való megfelelésről szóló nyilatkozatot, illetve az Áht. 54/A. -a szerinti adatokat a kötelezettségvállalás dokumentumának aláírását megelőzően beszerezze. A kedvezményezett által átadott adatok a szerződésben, vagy annak mellékletében rögzítésre kerülnek. (2) A szerződésben minden esetben rögzíteni szükséges, hogy a megadott adatok változásának bejelentési kötelezettsége a kedvezményezettet terheli, ennek elmaradása lényeges szerződésszegésnek minősül. (3) Az adatok kezeléséért a szakmai kezelő a felelős. Az adatkezelésnek a személyes adatok tekintetében meg kell felelnie az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény és az azon alapuló minisztériumi szabályzatok előírásainak, illetve a kezelt adatoknak a kötelezettségvállalás dokumentumából eredő kötelezettségek érvényesíthetőségi idején belül rendelkezésre kell állniuk, azoknak vizsgálhatóknak kell lenniük. 16/B. (1) A szakmai kezelő feladata, hogy az Áht. 50. (1) bekezdése, valamint a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet [a továbbiakban: 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet] alapján vizsgálja és dokumentálja a kedvezményezett rendezett munkaügyi kapcsolatoknak való megfelelését. (2) Az 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet 11. (1) bekezdése szerinti iratok alapján a támogatónak tényszerűen kell ellenőriznie a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételének való megfelelést, ezen iratok az 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet 13. (2) bekezdése szerinti elektronikus lekérdezés útján is beszerezhetők. A lekérdezés eredményét nyomtatott formában szükséges dokumentálni a szerződést előkészítő ügyiratban. 16/C. A kötelezettségvállalás dokumentum-tervezete csak a 16/A. és a 16/B. szerinti adatellenőrzések megtörténte után és a kötelezettségvállaló ezt alátámasztó nyilatkozatával együtt küldhető meg fedezet-vizsgálatra és pénzügyi ellenjegyzésre. Ilyen nyilatkozat hiányában a fedezet-vizsgálat és a pénzügyi ellenjegyzés kérése elutasításra kerül. 9. Az Utasítás 18. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az egyedi kérelem szerinti céloknak, tevékenységeknek illeszkedniük kell az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelethez. 10. Az Utasítás 7. alcíme a következő 18/A. -sal egészül ki: 18/A. (1) Pályázati úton vagy egyedi döntés keretében nyújtott költségvetési támogatással kapcsolatban a kötelezettségvállaló köteles a pályázati felhívás megjelentetése, illetve az egyedi döntésű támogatásra vonatkozó szerződés megkötése előtt, továbbá a szakmai és pénzügyi teljesítésigazolás kiadásáig folyamatosan vagy határidőre adatszolgáltatásokat teljesíteni: a) az Áht. alapján a Kincstár OTMR rendszerébe, b) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény alapján a internetes felületre,

11 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 25. szám 3403 c) amennyiben a kedvezményezett civil szervezet, úgy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma Civil Kapcsolatok Főosztálya számára, d) az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 34. (1) bekezdése alapján a Támogatásokat Vizsgáló Iroda számára, amennyiben a nyújtott költségvetési támogatás az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak minősülhet. (2) Adatszolgáltatási jogosultsággal az adatot kezelő ügyintéző rendelkezhet, ezért a jogosultság is személyre szóló. (3) A oldalra az adatszolgáltatási jogosultságot a KGF-en keresztül kell megkérni. 11. (1) Az Utasítás 19. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (7) Valamennyi egyedileg 5 millió forintot meghaladó előirányzat-átcsoportosításra, támogatás kifizetésére, a KGF által ellenőrzött, véleményezett ügyiratok alapján, a közigazgatási államtitkár felülvizsgálatát követően, a szakmai kezelő által kiállított Teljesítésigazolás és kifizetés engedélyezése című adatlap alapján kerülhet sor. Az 5 millió forintot nem meghaladó kifizetésekről a KGF főosztályvezetője, távollétében a helyettesítését ellátó személy intézkedik. (2) Az Utasítás 19. (11) és (12) bekezdése helyére a következő rendelkezések lépnek: (11) Az egyes előirányzatok bevételeit képező befizetések, ideértve a korábbi években nyújtott költségvetési támogatások visszatérülését is, előirányzatosítást követően az előirányzatok támogatási céljaira használhatók fel, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik. (12) Az előirányzatok esetleges bevételeit (a tárgyévet megelőző évi támogatások visszavonása, jogosulatlan igénybevétel miatti visszafizetések és szankciói) a KGF által kiállított utalványrendelet alapján kell könyvelni. Az előirányzatok bevételeit képező befizetéseket előirányzatosítani kell, mely összegek az előirányzat támogatási céljaira használhatók fel, kivéve ha jogszabály másként rendelkezik. Az előirányzatok bevételeit tárgyév december 31-ig kötelezettségvállalással kell terhelni. 12. Az Utasítás 24. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 24. A fejezeti kezelésű előirányzatok zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatása számszaki és szöveges részből áll. A számszaki rész a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott zárszámadási tájékoztatóban meghatározottak szerint, az általa kiadott számítástechnikai programmal elkészített fejezeti indokolási tábla formájában a kincstári költségvetés előirányzatainak teljesülését mutatja. A szöveges részben az államháztartásért felelős miniszter zárszámadási tájékoztatójában foglaltak szerinti tartalommal és formában, fejezeti kezelésű előirányzatonként kerül értékelésre az előirányzat éves felhasználása, az azokból megvalósult szakmai feladatok bemutatása. 13. Az Utasítás 27. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 27. Az éves pályázati tervet a keretfelosztás részeként a szakmai főosztály készíti el és a miniszter hagyja jóvá. A tárgyévi pályázati felhívásokat jogszabály eltérő rendelkezése hiányában legkésőbb tárgyév március 31-ig kell megjelentetni a minisztérium honlapján. Pályázati felhívás a tárgyévet megelőzően is megjelentethető azzal a záradékkal, hogy az csak a tárgyévi központi költségvetési törvény hatályba lépésével egy időben válik érvényessé. 14. Az Utasítás 28. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az éves pályázati tervben szereplő pályázatok lebonyolítása lebonyolító vagy kezelő szerv bevonásával is történhet. 15. Az Utasítás 29. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 29. (1) Az Ávr. előírásainak figyelembevételével összeállított, a Kincstár, valamint a társhatóságok által jóváhagyott pályázati felhívást közzé kell tenni a minisztérium honlapján. (2) A pályázati felhívás alapján benyújtandó pályázatok beadási határidejét úgy kell meghatározni, hogy az legalább a megjelentetést követő 31. napra essen. 16. Az Utasítás 30. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 30. (1) A pályázati felhívást megjelentető szakfőosztály a miniszter számára javaslatot tesz a pályázatokat értékelő Bíráló Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) összetételére.

12 3404 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 25. szám (2) Miniszteri jóváhagyást követően a Bizottság tagjait és póttagjait, valamint a Bizottság munkáját segítő és tanácskozási joggal felkért tanácsadókat értesíteni kell a kijelölésről. (3) A Bizottság ügyrendjét maga határozza meg és fogadja el. A Bizottság szükség szerint ülésezik. A Bizottság határozatképes, ha tagjainak 50%-a és az elnök jelen van. A Bizottság ülését az elnök vezeti. (4) A Bizottság az alakuló ülésén fogadja el a pályázati felhívás tervezett szövegét, az értékelési szempontrendszert, dönt arról, hogy a formai ellenőrzést követően a befogadott és elutasított pályázatok listáját a minisztérium honlapján közzéteszi-e, meghatározza a döntés-előkészítő ülésének időpontját. (5) A Bizottság titkári feladatait a szakmai kezelő főosztály látja el. (6) Az alakuló ülésről és a pályázatok értékeléséről, a döntési javaslatról készült emlékeztetőt minden esetben meg kell küldeni az adott előirányzatra vonatkozóan kötelezettségvállalásra jogosult személy részére jóváhagyásra. 17. (1) Az Utasítás 31. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az elektronikusan vagy papíron benyújtandó pályázatokat a kiíró szakfőosztály fogadja. Igénybevételük esetén a pályázatokat a lebonyolító vagy a kezelő szerv is fogadhatja. A papír alapon benyújtandó pályázatokat csak postai úton, tértivevényes küldeményként érkezettként lehet befogadni. (2) Az Utasítás 31. (4) (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (4) A formai szempontból hiánypótlást követően is hiányos vagy nem megfelelő pályázat szakmai értékelésre nem bocsátható. (5) Az elektronikusan benyújtott pályázatok és hiánypótlások megfelelő, időtálló archiválásáról a szakmai kezelő, a lebonyolító vagy a kezelő szerv gondoskodik. (6) A határidőre érkezett hiánypótlások ellenőrzése után a formailag megfelelő pályázatokat nyilvántartásba kell venni, olyan azonosító számot rendelve az egyes pályázatokhoz, amely a pályázatot a befogadástól a későbbi lezárásig végig kíséri. 18. Az Utasítás 32. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 32. A pályázatok szakmai szempontú értékelését a befogadó szakfőosztály végzi, szükség esetén más szakfőosztály bevonásával vagy külső szakértő igénybevételével. 19. Az Utasítás 33. (2) (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (2) Az előterjesztés tartalmaz egy szöveges összefoglalót, szükség szerint az értékelést végző szakfőosztály javaslatait, továbbá az értékelt pályázatok listáját, a következő adattartalommal: a) pályázat azonosító száma, b) pályázatot benyújtó neve és székhelye, c) a pályázat címe, d) a pályázati program megvalósítási helyszíne (megye vagy régió), e) az értékelési szempontrendszer szerinti szöveges szakmai értékelés és részletes pontszámok (az értékelő által meghatározott, támogatásból finanszírozható és nem finanszírozható vagy csak csökkentett összeggel támogatandó költségvetési tételek megnevezése a hozzájuk tartozó összegekkel együtt), amennyiben értelmezhető, f) több értékelő esetén az összes pontszám, amennyiben értelmezhető, g) az igényelt támogatás összege, h) az elfogadott teljes (bruttó) költség (támogatás+önerő), i) a javasolt támogatás összege, j) a javasolt támogatási összeg és az elfogadott bruttó teljes költség alapján számolt támogatási arány (támogatás intenzitása, %), k) az értékelő által javasolt szerződéskötési előfeltételek, l) az értékelő által javasolt és szerződésben előírandó feltételek. (3) A (2) bekezdésben foglaltak mellett az előterjesztéshez csatolni kell a döntés-előkészítő ülés időpontjára szóló meghívót is. (4) A Bizottság tagjainak jogában áll az értékelésre bocsátott pályázatokba betekinteni.

13 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 25. szám Az Utasítás 34. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Bizottság javaslatát a szakmai kezelő továbbküldi miniszteri jóváhagyásra. A miniszteri előterjesztésnek tartalmaznia kell a Bizottság döntés-előkészítő üléséről felvett jegyzőkönyvet, jelenléti ívet, a támogatásra vonatkozó táblázatos javaslatot, valamint a szakmai kezelő szöveges összefoglalóját a pályázatokról, az értékelésről és a támogatási javaslatról. 21. Az Utasítás 36. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 36. (1) A döntést tartalmazó listát, a döntés keltétől számított 15 napon belül meg kell jelentetni a minisztérium honlapján, és ezzel egy időben elektronikus úton meg kell küldeni a KGF részére. (2) A döntést tartalmazó lista az alábbi adatokat kell, hogy tartalmazza: a) pályázat azonosító száma, b) pályázatot benyújtó neve és székhelye, c) a pályázat címe, d) a megvalósítás helyszíne, e) igényelt támogatás összege, f) megítélt támogatás összege, g) elfogadott bruttó teljes költség, h) támogatás intenzitása, i) státusz (támogatott, forráshiány miatt elutasított, elutasított). (3) A döntési lista az Ávr. 68. (5) bekezdése értelmében kötelezettségvállalásnak minősül. 22. Az Utasítás 37. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 37. Szerződéskötés hiányában a felszabaduló keretösszeg a Bizottság által a döntés-előkészítő ülésen meghatározott sorrend szerint a forráshiány miatt elutasított pályázatok támogatására fordítható. Ebben az esetben a döntési lista legkésőbb tárgyév december 31-ig módosítható. A módosított döntési listát szintén közzé kell tenni a minisztérium honlapján. 23. Az Utasítás 38. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 38. (1) A miniszteri döntést követően a pályázatokat kezelő szakfőosztály 15 napon belül írásban értesíti a pályázókat a döntés eredményéről, egyúttal a támogatott pályázókkal közli a szerződéskötési előfeltételeket. (2) Támogatói aláírást követően a szakfőosztály gondoskodik a szerződés egy példányának és kapcsolódó mellékleteinek a támogatott részére való megküldéséről. A szakfőosztály a beszámolóhoz szükséges nyomtatványt és egyéb tudnivalókat elektronikus úton küldi meg a kedvezményezett számára. 24. (1) Az Utasítás 39. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtásának határideje a szerződéskötés feltételeit tartalmazó írásos közlés kézhezvételét követő maximum 30. nap. A határidő indokolt esetben a kedvezményezett kérelmére legfeljebb egy alkalommal, az eredetileg meghatározott határidővel azonos időtartammal meghosszabbítható. (2) Az Utasítás 39. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Ha az igénylő a szerződéskötéshez a hiánypótlást hibásan vagy hiányosan, esetleg határidőn túl nyújtja be, a támogatási igény további vizsgálat, illetve miniszteri döntés nélkül elutasítandó. 25. (1) Az Utasítás 42. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A támogatási szerződés módosítását az indokok felsorolásával bármelyik fél a költségvetési támogatás költségvetése, továbbá a költségvetési támogatás felhasználásának kezdő időpontja és véghatárideje tekintetében az eredeti támogatási szerződésben a költségvetési támogatás felhasználására meghatározott véghatáridő letelte előtt kezdeményezheti. A pályázati felhívásban meghatározott, a költségek elfogadásának kezdő időpontja korábbi időpontra nem módosítható. A módosítási kérelem nem irányulhat a már megítélt támogatási összeg növelésére. (2) Az Utasítás 42. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Az érdemben elbírált módosítási kérelem alapján szerződésmódosítást kell készíteni a támogatási szerződés példányszámával megegyező példányban, és azt a Jogi Főosztályhoz véleményezésre, valamint a KGF-hez pénzügyi ellenjegyzésre amennyiben pénzügyi ellenjegyzés az eredeti szerződésen is szerepelt meg kell küldeni.

14 3406 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 25. szám 26. Az Utasítás 46. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A kötelezettségvállaló vagy a megállapodás alapján lebonyolító vagy kezelő szerv intézkedésével szemben az Ávr. 90. (1) bekezdése alapján benyújtható kifogás kivizsgáltatásával kapcsolatban a miniszter intézkedik. 27. Az Utasítás 48. (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Az egyedi támogatási kérelemnek legalább a következőket kell tartalmaznia:) f) igény esetén a támogatási előleg összegét, százalékos arányát, 28. Az Utasítás 51. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (8) Az átadott pénzeszköz felhasználásának ellenőrzése során a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi elbírálás keretében pénzeszköz-átadással vagy előirányzat-átcsoportosítással biztosított támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól szóló VM utasítás figyelembevételével kell eljárni és e szerint kell az elszámolási dokumentációt is összeállíttatni. 29. Az Utasítás 59. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 59. (1) A 20/01/21/00 Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése előirányzat a Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztésére használható fel. Az előirányzat kedvezményezettje az Állami Ménesgazdaság. (2) Az előirányzat felhasználására a szakmai kezelő tesz javaslatot, amelyet a parlamenti államtitkár egyetértésével a miniszter hagy jóvá. (3) Az előirányzat felhasználása az Állami Ménesgazdasággal kötött megállapodás alapján, a szakmai kezelő kezdeményezésére, a KGF intézkedése által, előirányzat-átcsoportosítással történik. (4) Az előirányzat szakmai kezelője a PTKF. 30. Az Utasítás 60. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 60. (1) A 20/01/22/00 Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv készítése és kivitelezése előirányzat felhasználásának célja a Budapest Cséry-telep kármentesítés előkészítésének finanszírozása. Az előirányzat kedvezményezettje a települési önkormányzat. (2) Az előirányzat felhasználására a Fővárosi Önkormányzattal történt egyeztetést követően az előirányzat szakmai kezelője tesz javaslatot, amelyet a környezet- és természetvédelemért felelős helyettes államtitkár felülvizsgálatát követően, a szakmai felügyeletet ellátó államtitkár egyetértésével a miniszter hagy jóvá. (3) Az előirányzat szakmai kezelője a Környezetmegőrzési Főosztály. (4) Az előirányzat felhasználásáért felelős szakmai kezelő szakmai teljesítésigazolása és kifizetés-engedélyezése alapján a támogatás kifizetője a KGF. 31. Az Utasítás 61. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 61. A 20/02/08/00 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa elhárítás előirányzatról a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok pénzügyi rendezésére kerül sor. 32. Az Utasítás 62. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 20/02/09/00 Természetvédelmi kártalanítás előirányzat a természetvédelmi érdekből eseti jelleggel elrendelt hatósági korlátozásokból, illetve a védett állat kártételéből adódó kártalanítási igényeket, és az azokkal összefüggésben felmerülő adminisztratív költségeket, továbbá a védettségi szint helyreállítása érdekében szükséges, a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló évi XCIII. törvény és a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló évi II. törvény 12/C. -a szerinti területvásárlásokat, kisajátításokat és kártalanítási igényeket, a területek állami tulajdonba vételével összefüggésben felmerülő adminisztratív, valamint a védett és védelemre tervezett természeti területek, védett értékek állapotfelméréséhez kapcsolódó adatgyűjtési és adatkezelési költségeket finanszírozza. Az előirányzat kedvezményezettjei a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek és a nemzeti park igazgatóságok. 33. Az Utasítás 63. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 20/02/10/00 Természetvédelmi pályázatok támogatása előirányzat a nemzetközi nyertes pályázatok támogatását, kiemelten az önrész, társfinanszírozás biztosítását, az árfolyamkockázatok kezelését, a pályázat lezárása utáni előírt feladatok ellátását, illetve a pótlólagosan felmerült költségek forrásának biztosítását szolgálja.

15 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 25. szám Az Utasítás 64. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 64. (1) A 20/02/11/00 Hulladékgazdálkodási feladatok támogatása előirányzat terhére kerül finanszírozásra az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: OHÜ) szakmai feladatainak ellátásához szükséges támogatás. (2) Az előirányzat az OHÜ-vel kötött támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően, négyhavonkénti ütemezéssel, támogatási előlegként kerül átadásra. Az OHÜ a tárgyidőszakot követő hó 15-ig igazolást nyújt be, amelyet a Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály részére küld meg. A biztosított forrást az OHÜ kizárólag a szerződésben meghatározott célok szerinti közhasznú tevékenység ellátására használhatja fel. (3) Ha az OHÜ az elszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, akkor e kötelezettségének maradéktalan teljesítéséig a támogatás további részleteinek folyósítása felfüggesztésre kerül. (4) Az Ávr ában foglaltak alapján a támogatási szerződés alapján nyújtott támogatás felhasználásáról az OHÜ az éves számviteli beszámoló tartalmával egyezően legkésőbb június 30-ig köteles véglegesen elszámolni és a fel nem használt, el nem számolt összeget visszautalni a minisztérium megfelelő számlájára. (5) Az előirányzat szakmai kezelője a Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály. (6) Az előirányzat felhasználásáért felelős szervezeti egység rendelkezése alapján a támogatás kifizetését a KGF végzi. 35. Az Utasítás 65. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 65. (1) A 20/02/13/00 Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása előirányzatból a kedvezményezett köteles a részére adott támogatást a közhasznú célok elérése és közhasznú tevékenysége ellátása érdekében a évi működési feladatok finanszírozására fordítani. (2) Az előirányzat az OHÜ-vel kötött támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően, negyedéves ütemezéssel, támogatási előleg formájában kerül átadásra. Az OHÜ a tárgyidőszakot követő hó 15-ig igazolást nyújt be, amelyet a Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály részére küld meg. (3) Ha az OHÜ a beszámolási, elszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, e kötelezettségének maradéktalan teljesítéséig a támogatás további részleteinek folyósítása felfüggesztésre kerül. (4) A támogatási szerződés alapján nyújtott támogatás felhasználásáról az OHÜ az éves számviteli beszámoló tartalmával egyezően legkésőbb június 30-ig köteles véglegesen elszámolni és a fel nem használt, el nem számolt összeget visszautalni a minisztérium megfelelő számlájára. (5) A pénzeszköz átadáshoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a kedvezményezett köteles elkülönítetten kezelni és nyilvántartani. (6) Az előirányzat szakmai kezelője a Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály. (7) Az előirányzat felhasználásáért felelős szervezeti egység rendelkezése alapján a támogatás kifizetését a KGF végzi. 36. Az Utasítás 66. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Támogatási előleg indokolt esetben nyújtható. 37. Az Utasítás 68. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 68. (1) A 20/02/19/00 A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése előirányzat célja a villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól szóló 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet] meghatározottak alapján, az Európai Bizottság által a derogációs kérelemben jóváhagyott intelligens hálózat mintaprojekt, valamint az összekötő gázvezeték beruházások támogatásának kifizetése. (2) Az előirányzat kezelő szerve az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTF). Az OKTF ellátja az előirányzat tekintetében a kötelezettségvállalást, az ellenjegyzést, a teljesítésigazolást, az érvényesítést, az utalványozást, valamint végzi az előirányzattal kapcsolatos könyvvezetési feladatokat. Az OKTF a 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet alapján határozattal dönt a támogatás kifizetéséről. (3) Az előirányzat pénzügyi lebonyolítására szolgáló számlákat az OKTF kezeli. (4) Az előirányzat szakmai kezelője a Környezetmegőrzési Főosztály. 38. Az Utasítás 72. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 20/02/35/00 Egyéb szervezetek feladatai előirányzat az önkormányzatok, civil szervezetek, köztestületek, gazdasági társaságok részére nyújtandó támogatások szabályszerű átadására szolgál.

16 3408 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 25. szám 39. Az Utasítás 79. (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki: (A 20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program előirányzat célja a tanyai gazdálkodás megújításával és a tanyai életmód hátrányainak csökkentésével kapcsolatos kötelezettségek finanszírozása a következő területeken:) j) tanyatavak építésének támogatása. 40. Az Utasítás 80. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 80. (1) A 20/03/06/00 Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása előirányzat felhasználható a) a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló évi XXX. törvényből következő, valamint a Hungarikum Bizottság Titkársága által ellátott operatív működéshez szükséges alábbi feladatok támogatására: aa) a nemzeti értékek és hungarikumok nyilvántartása és a bemutatásukat szolgáló honlap működtetése, fejlesztése, karbantartása, adatbázis kezelése és adatok archiválása, ab) szakmai útmutatók készítése, ac) szakmai felkészítő képzések, valamint szakmai tanácsadás és nemzeti érték-hungarikum tájékoztató konferenciasorozat, tájékoztató kiadványok és rendezvények szervezése, ad) hungarikum és nemzeti értékek marketing kampányának elkészítése, ae) a hungarikumok és nemzeti értékek gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, kutatásának, megőrzésének és gondozásának támogatása. b) a Pálinka Nemzeti Tanács pálinkával és törkölypálinkával mint hungarikumokkal kapcsolatos feladatainak finanszírozására, c) a lebonyolításban részt vevő költségvetési szervek feladatellátással összefüggésben felmerült és igazolt költségeinek fedezetére. (2) Az előirányzat felhasználására vonatkozó keretfelosztást az Élelmiszer-feldolgozási Főosztály készíti és terjeszti elő jóváhagyásra a miniszter részére, a szakterületért felelős államtitkár és a KGF felülvizsgálata mellett. (3) Az előirányzat felhasználásáért felelős szervezeti egység az Élelmiszer-feldolgozási Főosztály szakmai teljesítésigazolása és kifizetés-engedélyezése alapján a támogatás kifizetője a KGF. 41. Az Utasítás 81. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A 20/03/08/00 Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában jogcímcsoport előirányzatának célja a mezőgazdaságban tevékenykedő, civil tv.-ben meghatározott szervezetek, érdekképviseletek és szakmai szervezetek, közhasznú jogállású civil szervezetek szakmai feladatainak támogatása. Az előirányzatból kerül finanszírozásra továbbá a Nemzeti Lovas Programhoz kapcsolódó lovas rendezvények támogatása. Beruházási célú támogatás az előirányzatból nyújtható. (2) Az előirányzat éves felhasználására az előirányzat kezelője a Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya keretfelosztási javaslatot állít össze a miniszter részére az illetékes helyettes államtitkárok, közigazgatási államtitkár és a KGF felülvizsgálata mellett. Az előirányzat felhasználása a jóváhagyott javaslat alapján, a Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya részéről közzétett pályázati felhívások, illetve egyedi döntés alapján miniszteri jóváhagyással történhet. 42. Az Utasítás 84. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 84. (1) A 20/03/15/00 Intézményi feladatok támogatása előirányzatból finanszírozhatóak a minisztérium által felügyelt költségvetési szervek olyan többletfeladatai, amelyek elvégzését jogszabály írja elő vagy egyébként szükségszerű, de a költségvetési szerv elemi költségvetése a feladatok finanszírozására fedezetet nem vagy nem elegendő mértékben biztosít. Az előirányzatból kerülhet finanszírozásra a MePAR rendszer KAP reformra történő felkészítésével kapcsolatos kiadások finanszírozása is az érintett költségvetési szervek felé. (2) Az előirányzat felhasználására vonatkozó egyedi javaslatokat a KGF bevonásával az adott témáért felelős szakmai kezelő készíti és terjeszti elő jóváhagyásra a miniszter részére. (3) Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, a kedvezményezett költségvetési intézménnyel kötött megállapodás alapján előirányzat-átcsoportosítással, valamint a támogatottal kötött támogatási szerződés alapján történő fejezeti kifizetéssel valósul meg. (4) Az adott feladatért szakmailag felelős szervezeti egység szakmai teljesítésigazolása és kifizetés-engedélyezése alapján, a közigazgatási államtitkár felülvizsgálatát követően a támogatás kifizetője a KGF. (5) Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezik, ezen előirányzatról kizárólag a korábbi évekről áthúzódó maradványok, valamint a tárgyévben keletkező bevételek felhasználására kerül sor.

17 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 25. szám Az Utasítás 85. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az együttműködési megállapodások alapján támogatási előleg fizethető. 44. Az Utasítás 86. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 86. (1) A 20/03/19/00 Állami génmegőrzési feladatok támogatása előirányzatból a növényi génmegőrzési és az őshonos haszonállatok génerőforrásainak védelmével kapcsolatos tevékenységet folytató költségvetési szervek, kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények, gazdasági társaságok, civil szervezetek és természetes személyek részére vissza nem térítendő költségvetési támogatás adható. A támogatott célok megvalósításához más jogszabályok és jogcímek alapján igényelhető támogatás is felhasználható. (2) Az előirányzat szakmai felelőse a Stratégiai Főosztály. (3) Az előirányzatból nyújtott támogatás pályázat, feladatterv, egyedi engedélyezés, megállapodás vagy szerződés formájában valósulhat meg. A miniszter gondoskodik a pályázatok kiírásáról, a Stratégiai Főosztály intézkedik a lebonyolításáról, a pályázatok elbírálásáról, a feladattervek meghatározásáról, a megállapodások, szerződések előkészítéséről. Az előirányzatból támogatási előleg indokolt esetben nyújtható. (4) Az előirányzat éves felhasználására az előirányzat kezelője a Stratégiai Főosztály keretfelosztási javaslatot állít össze a miniszter részére az illetékes helyettes államtitkárok, közigazgatási államtitkár és a KGF felülvizsgálata mellett. (5) A támogatások pénzügyi teljesítését a Stratégiai Főosztály kezdeményezésére a KGF pénzeszközátadással vagy a tárca felügyelete alá tartozó intézmények részére előirányzat-átcsoportosítással, míg más tárcához tartozó intézmények esetében központi költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással végzi. (6) Az előirányzat felhasználásáért felelős szervezeti egység szakmai teljesítésigazolása és kifizetés-engedélyezése alapján a támogatás kifizetője a KGF. (7) Az előirányzatból nyújtott támogatás megvalósulásáról a támogatottak a pályázatban, feladattervben, egyedi engedélyezésben, megállapodásban vagy szerződésben foglaltak szerinti időpontban a Stratégiai Főosztálynak kötelesek elszámolni, amely azt a KGF egyetértésével fogadhatja el. 45. Az Utasítás 87. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A HNT-vel kötött együttműködési megállapodás alapján a támogatás átadására negyedévente, támogatási előleg formájában kerül sor. 46. Az Utasítás 90. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 90. A 20/03/28/00 Géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása előirányzat a miniszter és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara között a GMO kártalanítás engedményezése kapcsán létrejött megállapodásban foglaltaknak megfelelően befolyt kártérítési bevételek központi költségvetés részére történő közvetlen továbbutalására használható fel. 47. Az Utasítás a következő 90/A. -sal és 90/B. -sal egészül ki: 90/A. (1) A 20/03/30/00 Ágazati társaságok támogatása előirányzatból az állattenyésztésről szóló évi CXIV. törvény 11. alapján meghatározott védett őshonos, jelentős genetikai értéket képviselő lófajtáknak az eredeti állapotukban történő megőrzésére az állam a jogszabályban meghatározott módon támogatást ad. Az előirányzatból a Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő és Értékesítő Kft., valamint a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. génmegőrzési feladatai támogathatóak. (2) Az előirányzat felhasználására a szakmai kezelő tesz javaslatot keretfelosztás formájában, amelyet az agrárgazdaságért felelős államtitkár egyetértésével a miniszter hagy jóvá. (3) A gazdasági társaságokkal kötött támogatási szerződés alapján a támogatás átadására ütemezetten kerül sor, támogatási előleg formájában. (4) A szakmai kezelő szakmai teljesítésigazolása és kifizetés-engedélyezése alapján a támogatás kifizetője a KGF. (5) Az előirányzat szakmai kezelője az Mezőgazdasági Főosztály. 90/B. (1) A 20/03/31/00 Falugazdász hálózat támogatása előirányzat nyújt forrást a fővárosi és megyei kormányhivataloktól átvett falugazdászok évi bruttó bérének, a bérekhez kapcsolódó munkáltatói járulékok és cafeteria juttatások részbeni fedezetére.

18 3410 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 25. szám (2) Az előirányzat felhasználására vonatkozó javaslatot a szakmai kezelő készíti és terjeszti elő jóváhagyásra a miniszter részére a KGF felülvizsgálata mellett. (3) A szakmai kezelő szakmai teljesítésigazolása és kifizetés-engedélyezése alapján a támogatás kifizetője a KGF. (4) Az előirányzat szakmai kezelője a Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya. 48. (1) Az Utasítás 92. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 20/04/07/00 Igyál tejet program előirányzat az Európai Unión belül is támogatott tevékenység megvalósulását szolgálja. Az oktatási intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló, július 10-i 657/2008/EK bizottsági rendeletnek megfelelően történik. (2) Az Utasítás 92. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A nemzeti kiegészítő támogatásról az óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet intézkedik. Ennek megfelelően a nemzeti kiegészítő támogatás mértéke az általános iskolai nevelésoktatás keretében tanulók esetében a köznevelési intézmény székhelye szerint 20%, 50%, 100%, továbbá az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek esetében egységesen 50% lehet. Kivételt képeznek e szabály alól a speciális nevelést igénylő óvodások és általános iskolások, esetükben a nemzeti kiegészítő támogatás mértéke egységesen 100%. 49. (1) Az Utasítás 93. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 20/04/08/00 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása előirányzat a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU december 17-i rendelete szerinti, az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló 543/2011/EU bizottsági rendelet alapján a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek működésének megerősítését, fejlesztését, a válságok megelőzését és kezelését segíti elő. (2) Az Utasítás 93. (3) bekezdés a) c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: a) a zöldség-gyümölcs termelői csoportok működési támogatása esetén a meghatározott támogatási szint 25%-a, b) a zöldség-gyümölcs termelői csoportok beruházási támogatása esetén az elszámolható költségek 5 75%-a, c) a termelői szervezetek működési alapjának kiegészítő támogatása esetén a termelői szervezet saját hozzájárulásának 80%-a. 50. Az Utasítás 94. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 94. (1) A 20/04/09/00 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása előirányzat az uniós jogszabályokban meghatározott állatbetegségek felszámolását, ellenőrzését és megfigyelését segíti elő. Az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, május 25-i 2009/470/EK tanácsi határozat, továbbá a évi keret meghatározásáról szóló 2013/722/EU bizottsági határozat értelmében az Európai Közösség jóváhagyott éves programok alapján társfinanszírozást nyújt a tagállamoknak az állatbetegségekkel és a zoonózisokkal összefüggő felszámolási, védekezési és figyelemmel kísérési tevékenységükhöz. A évi kérelmek kezelése tekintetében 2012/761/EU bizottsági határozat az irányadó. (2) A támogatásról az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok évi finanszírozásának szabályairól szóló 26/2013. (IV. 18.) VM rendelet intézkedik. (3) Az előirányzatból kerül finanszírozásra a mézelőméh-kolóniák fogyásáról szóló önkéntes felügyeleti tanulmányi programokkal kapcsolatos pénzügyi hozzájárulás, amelyet a méhcsaládpusztulásról szóló önkéntes felügyeleti tanulmányok elkészítéséhez nyújtott, a 2013/2014-es idényre szóló uniós pénzügyi hozzájárulásról szóló 2013/512/EU bizottsági végrehajtási határozat, valamint a méhcsaládok pusztulásával kapcsolatos közösségi programokra igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás felhasználásának szabályairól szóló 20/2014. (III. 12.) VM rendelet szabályoz. (4) Az előirányzatból kerül finanszírozásra közvetlen kifizetéssel az ezen előirányzat felhasználásával kapcsolatos szabálytalanság miatt az Európai Unió által megállapított visszafizetési kötelezettség vagy közvetlen levonás teljesítése. (5) Az előirányzat szakmai kezelője az Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály. (6) Az előirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását a 82/2007. Korm. rendelet és a minisztérium-mvh-kincstár közötti együttműködési megállapodás szabályozza. (7) A támogatás kifizetője a (4) bekezdésben meghatározottak kivételével az MVH.

19 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 25. szám Az Utasítás 95. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 95. (1) A 20/04/10/00 Uniós programok ÁFA-fedezete előirányzat az EMVA forrásból finanszírozott és a Halászati Operatív Program Technikai Segítségnyújtás, illetve a Halászati Operatív Program 3. prioritási tengelyének előirányzataihoz kapcsolódó általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) megfizetésének a fedezetét biztosítja tekintettel arra, hogy az Európai Unió az ÁFA-költségeket nem téríti meg. (2) Az előirányzatból kerül finanszírozásra a 419/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet által lehetővé tett visszatérítendő állami támogatás az élelmiszersegély-programban részt vevő segélyszervezetek számára. (3) Az előirányzat szakmai felelőse az élelmiszersegély-programban részt vevő segélyszervezetek számára nyújtott visszatérítendő állami támogatás vonatkozásában az Agrárpiaci Főosztály, az ÚMVP Technikai Segítségnyújtás ÁFA vonatkozásában a Pénzügyi, Felügyeleti és Akkreditációs Főosztály, a HOP 3. prioritási tengely és HOP Technikai Segítségnyújtás ÁFA vonatkozásában az Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály. (4) Az előirányzatból kerül továbbá finanszírozásra a NAKVI téves jogszabály értelmezéséből eredő január 1-jétől december 31-ig felhalmozott ÚMVP TS ÁFA-fizetési kötelezettség, valamint a késedelmi pótlék összege, amely fejezeti kifizetéssel valósul meg. (5) Az előirányzat éves keretfelosztási tervét a KGF a Pénzügyi, Felügyeleti és Akkreditációs Főosztállyal az MVH bevonásával, valamint az Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztállyal közösen készíti el a miniszter részére. (6) Az előirányzat felhasználása a kedvezményezettek felé történő fejezeti kifizetéssel valósul meg. Az előirányzat felhasználásáért felelős szervezeti egységek szakmai teljesítésigazolása és kifizetés-engedélyezése alapján a KGF intézkedik az ÁFA kifizetéséről. 52. (1) Az Utasítás 96. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 20/04/11/00 Iskolagyümölcs-program előirányzata az EMGA belpiaci intézkedése a gyermekek gyümölcsés zöldségfogyasztásának ösztönzése érdekében, amelynek szabályait a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU december 17-i rendelet, valamint az oktatási intézményekben tanuló gyermekeknek az iskolagyümölcs-program keretében gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, valamint banántermékekkel való ellátásához nyújtott közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló április 7-i 288/2009/EK bizottsági rendelet foglalja össze. (2) Az Utasítás 96. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) A kommunikációs feladatokkal és kísérő intézkedések végrehajtásával összefüggő hatósági szerződésből származó kötelezettségek teljesítése esetében az előirányzat átadásra kerül az MVH részére, ahonnan a felhasználás a vállalkozó részére történő kifizetéssel történik. (3) Az Utasítás a következő 96. (7) bekezdéssel egészül ki: (7) Az iskolagyümölcs-program értékelésével összefüggő vállalkozási szerződésből származó kötelezettségek teljesítése esetében az előirányzat átadásra kerül a VM Igazgatás részére, ahonnan a felhasználás a vállalkozó részére történő fejezeti kifizetéssel történik. 53. Az Utasítás 99. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 20/05/04/00 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása előirányzat célja a tenyésztési, termelési integrációs programok, továbbá kutatás-fejlesztési programok kiemelt támogatása, figyelemmel a hazai genetikai állományra, különös tekintettel a mangalicára és a magyar sertésfajtákra (magyar nagy-fehér hússertés, magyar lapály sertés). Az előirányzat célja továbbá a termékfejlesztés, a termékek eredetigazolása, minőségbiztosítása és piacra juttatása, a tenyésztés és a feldolgozóipar technikai fejlesztése. Beruházási célú támogatás az előirányzatból nyújtható. Az előirányzatból kerülnek finanszírozásra az intézkedések végrehajtásában közreműködő költségvetési szervek, önkormányzatok, szakmai és gazdálkodó szervezetek. 54. Az Utasítás a helyébe a következő rendelkezés lép: 100. (1) A 20/05/05/00 Vadgazdálkodás támogatása előirányzat céljai: a) az Országos Vadgazdálkodási adattár működtetése, b) vadászható állatfajok monitoring programjainak folytatása, fajvédelmi terveinek kidolgozása, c) fogoly repatriációs program mintaterületeinek támogatása. (2) Az előirányzat felhasználására vonatkozó keretfelosztást a KGF felülvizsgálata mellett az előirányzat szakmai kezelője, az Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály készíti és terjeszti elő jóváhagyásra a miniszter részére.

20 3412 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 25. szám (3) A támogatás kifizetője a) az (1) bekezdés a) és b) pontja esetében kormányhatározat alapján előirányzat-átcsoportosítással háromoldalú megállapodások megkötése után az Emberi Erőforrások Minisztériuma, b) az (1) bekezdés c) pontja esetében a nemzetgazdasági miniszter engedélye alapján fejezeten belüli előirányzatátcsoportosítással a NAKVI. 55. Az Utasítás a helyébe a következő rendelkezés lép: 105. (1) A 20/05/08/00 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások előirányzatból kerül finanszírozásra a Kvtv.-ben nevesített kiadásokon túl az EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás (ÁNT), az Európai Bizottság által jóváhagyott támogatási célok és csoportmentességi rendeletek, valamint a csekély összegű (de minimis) támogatás formájában már kihirdetésre került vagy tervezett célok. (2) Az előirányzat szakmai kezelője az Agrárközgazdasági Főosztály. (3) A évi támogatási jogcímekre vonatkozó keretfelosztás miniszter általi jóváhagyásáról az Agrárközgazdasági Főosztály intézkedik. (4) A évi támogatási jogcímek az alábbiak: 1. EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás (ÁNT), 2. az állattenyésztés támogatása, ezen belül: a) állatjóléti támogatások (a sertés- és a baromfi ágazatban), b) állategészségügyi szolgáltatások támogatásaként egyes állatbetegségek megelőzése, leküzdése, c) állati hulla eltávolítási és ártalmatlanítási költségének támogatása, d) rendezett piaci kapcsolatok kialakítása a baromfi- és a sertéságazatban, e) a minőségi pontytenyésztési program csekély összegű támogatása, 3. az agrárfinanszírozás támogatása, ezen belül: a) birtokfejlesztési hitelek kamattámogatása, b) éven túli forgóeszköz hitelek kamattámogatása, c) családi gazdálkodók hiteleinek kamattámogatása, d) aszály- és fagykárok alapján felvett hitelek kamattámogatása, e) a miniszter által megbízott pénzintézet adatszolgáltatás költsége, f) agrár forgóeszköz hitelprogram és az ehhez kapcsolódó kamattámogatás, g) Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók, h) élelmiszeripari forgóeszköz hitelprogram, i) a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatása, 4. egyéb támogatások, úgymint: a) növény-egészségügyi feladatok ellátásának támogatása, b) jégeső elhárítás díjtámogatása, c) gázolaj jövedéki adójának de minimis támogatása, d) mezőőrök foglalkoztatásának támogatása, e) cukorrépa-termelők támogatása, f) szárított takarmány de minimis támogatása, g) méhészeti járművekre igénybe vehető de minimis támogatás, h) mezőgazdasági biztosítási díjhoz nyújtott támogatás, i) birtokösszevonási célú termőföldvásárlás támogatása, j) a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: évi CLXVIII. törvény) alapján igénybe vehető egyéb támogatásokról szóló miniszteri rendelet, valamint miniszteri utasítás szerinti támogatások, k) egyéb, év közben meghirdetett támogatási jogcímek. (5) A támogatások lebonyolítását, folyósítását és az analitikus nyilvántartást, továbbá a támogatások jogszerű felhasználásának ellenőrzését az (4) bekezdés 3. pont e) alpontja, valamint a (4) bekezdés 4. pont i) alpontja esetében a KGF, a 3. pont a) d) és g) alpontja és a 4. pont d) alpontja esetében a NAV, egyéb jogcímek esetében az MVH végzi, a közöttük és a minisztérium között létrejött megbízási szerződés alapján. A lebonyolító szervek a kifizetésekről havi könyvelési feladást adnak a KGF részére.

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 3. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 3. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 3. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. január 21., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 4/2015. (I. 21.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 128 3/2015. (I. 21.) HM utasítás

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. április 9., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 2/2014. (IV. 9.) ME utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. december 4., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2015. (XII. 4.) TNM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 6763 30/2015. (XII. 4.) MvM

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint annak végrehajtásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a BGA Komárom irodájának közreműködésével nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a BGA Komárom irodájának közreműködésével nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a BGA Komárom irodájának közreműködésével nyílt pályázatot hirdet 1. A pályázat célja: A Szlovákiában élő magyarság szülőföldjén

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 47. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 47. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 47. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. szeptember 18., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 26/2015. (IX. 18.) BM utasítás egyes gazdasági, illetve műszaki tárgyú BM utasítások módosításáról

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 13. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 3/2014. (I. 31.) BM rendelete a 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból

Részletesebben

MUNKAANYAG. Budapest, 2014. január

MUNKAANYAG. Budapest, 2014. január BELÜGYMINISZTER BM/687/2014. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) és (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2014. január 9-én. MUNKAANYAG a helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 35. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 35. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 35. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. július 19., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 23/2013. (VII. 19.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 6192 22/2013. (VII. 19.) KIM

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 3. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 3. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 3. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2016. január 22., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 2/2016. (I. 22.) MvM utasítás a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

2016. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz

2016. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz 2016. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz Budapest, 2015. november 24. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1 Pályázati felhívások tárgya...

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 44/2015. (IX. 10.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az emberi erőforrások minisztere 44/2015. (IX. 10.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról 5318 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 44. szám Az emberi erőforrások minisztere 44/2015. (IX. 10.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató A pályázati kód: MMA-16-P Pályázati Útmutató 1. Bevezetés 1.1. Az útmutató célja Jelen pályázati útmutató célja, hogy segítsünk Önnek a Magyar Művészeti Akadémia által meghirdetésre került Művészeti program

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TESTVÉR-TELEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TESTVÉR-TELEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TESTVÉR-TELEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010.

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására JÁSZDÓZSÁN

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására JÁSZDÓZSÁN P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására JÁSZDÓZSÁN Jászdózsa Község Önkormányzata célul tűzte ki, hogy támogatja új munkahelyek létrehozását és ezáltal a Község

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 11. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. március 1., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 11. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. március 1., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. március 1., péntek 11. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás az emberi erõforrások minisztere által adományozható elismerések

Részletesebben

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15)

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15) Pályázati Útmutató az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-15) 2015. március 25. Tartalomjegyzék 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton igényelhető

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2016. május 11., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 7/2016. (V. 11.) BM utasítás az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások

Részletesebben

1/2015. (I. 21.) NGM utasítás. a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

1/2015. (I. 21.) NGM utasítás. a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1/2015. (I. 21.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a 2015. évi Ifjúsági Keretre PÁLYÁZATOT HIRDET

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a 2015. évi Ifjúsági Keretre PÁLYÁZATOT HIRDET Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a 2015. évi Ifjúsági Keretre I. A támogatás nyújtásának alapelvei PÁLYÁZATOT HIRDET 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 22. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. május 22., kedd. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 22. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. május 22., kedd. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. május 22., kedd 22. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 19/2012. (V. 22.) BM utasítás a Vízitársulati Vízkárelhárítási Szabályzat

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. április 30., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 15/2013. (IV. 30.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 2731 28/2013. (IV. 30.) HM

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1908-3/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei 1440

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei 1440 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. február 24., péntek 10. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 8/2012. (II. 24.) BM utasítás a Belügyminisztérium központi épülete irodáinak

Részletesebben

Pályázati kiírás a Pátyon m köd civil szervezetek 2015. évi támogatására

Pályázati kiírás a Pátyon m köd civil szervezetek 2015. évi támogatására Pályázati kiírás a Pátyon m köd civil szervezetek 2015. évi támogatására Páty Község Önkormányzatának Képvisel -testülete anyagilag is támogatni kívánja a településen m köd civil szervezeteket, hogy ezzel

Részletesebben

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az emberi erőforrások minisztere 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról 5546 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2013. évi 33. szám Az emberi erőforrások minisztere 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Működési Szabályzatáról A központi

Részletesebben

4/2010. (X. 5.) NGM utasítás. a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

4/2010. (X. 5.) NGM utasítás. a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról 4/2010. (X. 5.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

1. A Külügyminisztérium 2010-ben azokat a pályázatokat támogatja, melyek az alábbi témák valamelyikének feldolgozását vállalják:

1. A Külügyminisztérium 2010-ben azokat a pályázatokat támogatja, melyek az alábbi témák valamelyikének feldolgozását vállalják: A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a civil szervezetek működési költségeihez nyújtható vissza nem térítendő támogatások igénybevételére A Külügyminisztérium a Külügyminisztérium

Részletesebben

A PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ PROGRAMJÁNAK CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2016 ELNEVEZÉSŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ PROGRAMJÁNAK CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2016 ELNEVEZÉSŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ PROGRAMJÁNAK CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2016 ELNEVEZÉSŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a társadalmi felelősségvállalás

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Jelen tervezet közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során a tervezet koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért az tervezet jelen formájában nem

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány alapító okirata 1591

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány alapító okirata 1591 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 9., péntek 12. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 9/2012. (III. 9.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 1511 17/2012.

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 8/2011 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL. Általános Szerződési Feltételek. A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL. Általános Szerződési Feltételek. A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Általános Szerződési Feltételek A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez 2 Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. Gyakran használt

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2013. (XII.23.) Önkormányzati rendelete. a társadalmi szervezetek támogatásáról

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2013. (XII.23.) Önkormányzati rendelete. a társadalmi szervezetek támogatásáról Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.23.) Önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek támogatásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2016. március 1.-től 1 Algyő Nagyközség

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 10. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 10. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 10. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2016. március 4., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 6/2016. (III. 4.) IM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. Budapest, 2015. november

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. Budapest, 2015. november EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER 56941/2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. november 19-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az előadó-művészeti

Részletesebben

A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET

A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására A pályázat kiírására és a pályázati eljárás lefolytatására

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Készítette: Teufelné Glaub Ágnes intézményvezető A Szervezeti és Működési Szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉGET GYÓGYÍTÓ KEZELÉS, KÁBÍTÓSZER-

A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉGET GYÓGYÍTÓ KEZELÉS, KÁBÍTÓSZER- Szociális és Munkaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatot hirdet A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉGET GYÓGYÍTÓ KEZELÉS, KÁBÍTÓSZER- HASZNÁLATOT KEZELŐ MÁS ELLÁTÁS VAGY

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 7164 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 79. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Részletesebben

13/2015. (VI. 30.) FM utasítás. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról 1

13/2015. (VI. 30.) FM utasítás. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról 1 a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának közzétételéről szóló 5/2015. számú MVH Elnöki Körlevél 1. számú melléklete 13/2015. (VI. 30.) FM utasítás a Mezőgazdasági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IKT. SZÁM: 54165-3/2013-JSZOC E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet

295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Nemzeti összetartozás kollégium. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Nemzeti összetartozás kollégium. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Nemzeti összetartozás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014. Pályázati kategória kódja: NEA-NO-14-SZ Meghirdetés dátuma: 2013. október

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A támogatható célok és intézkedések. 3. A támogatás igénybevételének általános feltételei

1. A rendelet hatálya. 2. A támogatható célok és intézkedések. 3. A támogatás igénybevételének általános feltételei 32204 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 202. szám A vidékfejlesztési miniszter 47/2010. (XII. 31.) VM rendelete a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2010 2013 közötti végrehajtási idõszakokban

Részletesebben

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2012. december 13. Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda 103. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 22/2010. (XII. 22.) BM utasítás a belügyi tudományos

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2015. március 26.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2015. március 26. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2015. március 26. 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím:

Részletesebben

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 2 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 5.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 15., hétfő Tartalomjegyzék 33/2014. (IX. 15.) MNB rendelet A Somogyvár-Kupavár rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról 13440 8/2014.

Részletesebben

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése (A pályázat kódja: ROM-ISK-15) Pályázati Útmutató Készült: 2015. október 27. 1. oldal Tartalom 1. A támogatás formája és mértéke... 3 2. A pályázat benyújtására

Részletesebben

Előterjesztés. Tolnai Lászlóné sk. jegyző. Határozati javaslat. A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Előterjesztés. Tolnai Lászlóné sk. jegyző. Határozati javaslat. A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Előterjesztés Tárgy: A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Új szabályzat elfogadását több tényező indokolja. Egyik az, hogy a Polgármesteri

Részletesebben

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG A JOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ!

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG A JOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ! Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2005. május A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

Budapest, 2015. november

Budapest, 2015. november Magyarország Kormánya T/7918. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról Előadó:

Részletesebben

A KOMÁROM -ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓJÁNAK. 17/2013. számú I N T É Z K E D É S E

A KOMÁROM -ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓJÁNAK. 17/2013. számú I N T É Z K E D É S E Komárom- Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság KOMÁROM -ESZTERGOM MEGYEI KTSZTRÓFVÉDELMI IGZGTÓSÁG IGZGTÓJÁNK 17/2013. számú I N T É Z K E D É S E az adatvédelmi rendelkezésekről és az adatbiztonság rendjéről

Részletesebben

A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P C I V I L S Z E R V E Z E T E K M Ű K Ö D É S I C É L Ú T Á M O G A T Á S A

A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P C I V I L S Z E R V E Z E T E K M Ű K Ö D É S I C É L Ú T Á M O G A T Á S A A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P C I V I L S Z E R V E Z E T E K M Ű K Ö D É S I C É L Ú T Á M O G A T Á S A 2 0 1 3 c. P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S A (Pályázat kiírás kódja: NEA-13-M)

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása. A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15.

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása. A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15. FELHÍVÁS A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15. Magyarország Kormányának felhívása a konvencionális területek

Részletesebben

2/2016. (I. 22.) MvM utasítás. a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1

2/2016. (I. 22.) MvM utasítás. a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 2/2016. (I. 22.) MvM utasítás a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. december 30., szerda Tartalomjegyzék 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére

Részletesebben

T E R V E Z E T A MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK.../2012. ( ) MNB rendelete

T E R V E Z E T A MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK.../2012. ( ) MNB rendelete T E R V E Z E T A MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK../2012. ( ) MNB rendelete a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet módosításáról A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kiskundorozsma, Algyő, Bordány, Csólyospálos, Csór,

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2011. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2011. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Vidékfejlesztési Minisztérium 0. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis)

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Legyen más a szenvedélyed! 2. Módszertani fejlesztések a drogprevenció területén c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.2.9.B-15/1

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 52. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. október 22., csütörtök. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 52. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. október 22., csütörtök. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. október 22., csütörtök 52. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter utasítása Miniszteri

Részletesebben

Földművelésügyi Minisztérium pályázati kiírása

Földművelésügyi Minisztérium pályázati kiírása Földművelésügyi Minisztérium pályázati kiírása AGRÁRÁGAZATI SZERVEZETEK SZÁMÁRA A Földművelésügyi Minisztérium, mint támogató (továbbiakban: FM) az agrárágazati és vidékfejlesztési szakmai érdekeket képviselő

Részletesebben

A pénzmosás megelőzésére és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására vonatkozó szabályzat és eljárásrend

A pénzmosás megelőzésére és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására vonatkozó szabályzat és eljárásrend A pénzmosás megelőzésére és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására vonatkozó szabályzat és eljárásrend Nextep Tanácsadó Kft. (Cg. 01-09-866018, 1147 Budapest, Gervay u. 102/a.) 1 1.1 Büntető

Részletesebben

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat SZF/. /2015. S z o l n o k i F ő i s k o l a Pénzkezelési Szabályzat Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt), az

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Melléklet az 46/2014. (VII.3.) önkormányzati határozathoz Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (az 56/2013. (IX.26.) önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 7., kedd Tartalomjegyzék 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2016. évi központi költségvetésének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 13. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. február 15., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 13. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. február 15., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. február 15., kedd Tartalomjegyzék 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 5/2011. (II. 15.) KIM rendelet 6/2011. (II. 15.) NGM rendelet 7/2011.

Részletesebben

Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg.

Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg. Budapest, 2011. március 22. Ára: 4870 Ft 3. szám Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg. A Pénzügyi Közlönyt

Részletesebben

A Kormány 466/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 466/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról 27770 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 207. szám A Kormány 466/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1. és a 4. alcím tekintetében

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. 2015. március 1-től

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. 2015. március 1-től Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2015. március 1-től Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.)

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek I. Általános rendelkezések... 2 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014.10.01-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 A szabályzat célja, tartalma, kapcsolódó jogszabályok A számvitelről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére . NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER Iktatószám: NGM/ /2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése NEM NYILVÁNOS Készült 2015. 10. 21-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az államháztartás számviteléről szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról...

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2013/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2 26/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Altéma kódszáma: 4908 Szakterület:CIRKUSZMŰVÉSZET

Altéma kódszáma: 4908 Szakterület:CIRKUSZMŰVÉSZET 2014. január 29-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A2007/N4448 NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu ADATLAP A MINISZTERI

Részletesebben

Az MRK hatásköre: 1) a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Az MRK hatásköre: 1) a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény Az MRK hatásköre: 1) a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 79. (5) A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája és a Doktoranduszok Országos Szövetsége üléseire tanácskozási joggal meg

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól 1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 8/2011 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Alulírott, mint a.., támogatást igénylő szervezet képviseletére jogosult személy a támogatást igénylő szervezet nevében az alábbiakról nyilatkozom:

Alulírott, mint a.., támogatást igénylő szervezet képviseletére jogosult személy a támogatást igénylő szervezet nevében az alábbiakról nyilatkozom: A támogatást igénylő adatai: név: székhely: képviselő neve: nyilvántartási szám: nyilvántartást vezető szerv neve: adószám: Az egyedi támogatás igénylőjének (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek a Vidékfejlesztési Program keretében Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása támogatásban részesített Kedvezményezettekkel kötendő támogatói

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385914-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

MUNKATERV (2015) Az NKA Igazgatósága 2015. évi munkaterve. NKA Gazdasági osztályvezető. Gazdasági főosztályvezető. Gazdasági főosztályvezető

MUNKATERV (2015) Az NKA Igazgatósága 2015. évi munkaterve. NKA Gazdasági osztályvezető. Gazdasági főosztályvezető. Gazdasági főosztályvezető Iktatószám: 26357/15 1 / 4 Éven belül rendszeresen ismétlődő feladatok, adatszolgáltatási kötelezettségek, gazdasági jelentések stb. ütemterve 1. Az NKA várható kiadásainak, bevételeinek jelentése (év/n.év./hónap

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Debreceni Javítóintézete és az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Debreceni Javítóintézete Nagykanizsai Telephelye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Az Emberi Erőforrások

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. a... évi önkormányzati pályázathoz

PÁLYÁZATI ADATLAP. a... évi önkormányzati pályázathoz 1. melléklet a 14/2015.(XI. 24.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP a... évi önkormányzati pályázathoz Pályázó szervezet megnevezése: Pályázó szervezet címe: Aláírásra jogosult képviselő neve:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 46. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 46. szám MAGYAR KÖZLÖNY 46. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. március 27., csütörtök Tartalomjegyzék 23/2014. (III. 27.) EMMI rendelet A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi

Részletesebben

Költségvetési szervek ellenőrzése. I. Előadás. Államháztartás

Költségvetési szervek ellenőrzése. I. Előadás. Államháztartás Költségvetési szervek ellenőrzése I. Előadás Államháztartás Az állam funkciói Elsődleges (tradicionális) funkció: jogalkotás, jogalkalmazás, infrastruktúra, külső- és belső védelmi feladatok. Szociális

Részletesebben