A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE"

Átírás

1 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 4927 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, május 27., szerda XII. évfolyam, 2009/26. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A honvédelmi miniszter utasításai Az Amerikai Egyesült Államok Kormánya által biztosított külföldi katonai támogatási keret (FMF-keret) felhasználásának eljárási rendjérõl szóló 39/2009. (V. 27.) HM utasítás A Nemzeti Katonai Stratégiában foglaltak végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 40/2009. (V. 27.) HM utasítás A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter utasításai A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium által használt rendszer disztribúciós címeinek létrehozása és karbantartása eljárási rendjérõl szóló 32/2009. (V.27.)KHEMutasítás A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium adatainak archiválási rendjérõl szóló 33/2009. (V. 27.) KHEMutasítás A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter utasításai A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium szociális segélyezési rendszerérõl szóló 13/2009. (V. 27.) NFGM utasítás A minisztérium oktatási és képzési rendszere 6/2008. NFGM utasításának módosításáról szóló 14/2009. (V. 27.) NFGMutasítás VIII. Közlemények A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának közzétételei ítélete a DH /2008. számú ügyben (19.K /2008/17.) ATanácshatározatánakbíróságifelülvizsgálata A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalának közzétételei Határozat frekvenciahasználati jogosultságról szóló pályázat eredménytelenségének megállapításáról, C frekvenciablokk (HB /2009) Határozat frekvenciahasználati jogosultságról szóló pályázat eredménytelenségének megállapításáról, G frekvenciablokk (HB /2009) Határozat frekvenciahasználati jogosultságról szóló pályázat eredménytelenségének megállapításáról, F frekvenciablokk (HB /2009) Határozat frekvenciahasználati jogosultságról szóló pályázat eredménytelenségének megállapításáról, F frekvenciablokk (HB /2009) Határozat frekvenciahasználati jogosultságról szóló pályázat eredménytelenségének megállapításáról, F frekvenciablokk (HB /2009) Határozat frekvenciahasználati jogosultságról szóló pályázat eredménytelenségének megállapításáról, G frekvenciablokk (HB /2009) Határozat frekvenciahasználati jogosultságról szóló pályázat eredménytelenségének megállapításáról, G frekvenciablokk (HB /2009) Végzés fellebbezés elbírálásáról (FK/ /2009) Végzés fellebbezés elbírálásáról (FK/ /2009) Végzés fellebbezés elbírálásáról (FK/ /2009) Határozat frekvenciahasználati jogosultságról szóló pályázat eredményének és nyertesének megállapításáról, D frekvenciablokk (HB /2009) Határozat frekvenciahasználati jogosultságról szóló pályázat eredményének és nyertesének megállapításáról, E frekvenciablokk (HB /2009) Határozat frekvenciahasználati jogosultságról szóló pályázat eredményének és nyertesének megállapításáról, E frekvenciablokk (HB /2009) Határozat frekvenciahasználati jogosultságról szóló pályázat eredménytelenségének megállapításáról, B frekvenciablokk (HB /2009) Határozat frekvenciahasználati jogosultságról szóló pályázat eredménytelenségének megállapításáról, B frekvenciablokk (HB /2009) Tájékoztatás a piacfelügyeleti eljárásokban a Nemzeti Hírközlési Hatóság által hozott és a hatóság honlapján április hónapban közzétett érdemi határozatokról Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások nyilvántartásba való bejegyzésénektényérõl Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások nyilvántartásból valótörlésénektényérõl IX. Hirdetmények A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tájékoztatója A Cégközlöny 21. számában (2009. május 21.) megjelent felszámolásieljárásokról

2 5320 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2009/26. szám III. Utasítások, jogi iránymutatások Utasítások A honvédelmi miniszter utasításai A honvédelmi miniszter 39/2009. (V. 27.) HM utasítása az Amerikai Egyesült Államok Kormánya által biztosított külföldi katonai támogatási keret (FMF 1 -keret) felhasználásának eljárási rendjérõl A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvény 52. (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Honvédség NATOinteroperabilitásának fejlesztése érdekében az Amerikai Egyesült Államok Kormánya által nyújtott külföldi katonai támogatási keret (a továbbiakban: FMF-keret) felhasználásának eljárási rendjérõl az alábbi utasítást adom ki: Általános rendelkezések 1. (1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen irányítása, fenntartói irányítása, és közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki. (2) Az Amerikai Egyesült Államok Kormánya által évente biztosított FMF-keret a Magyar Honvédség NATO-interoperabilitásának elõsegítéséhez, a kitûzött katonai képességek kialakításához szükséges amerikai gyártmányú haditechnikai eszközök, hadfelszerelési cikkek, valamint a kizárólag az Amerikai Egyesült Államok Kormányán keresztül biztosított szolgáltatások beszerzésére használható fel. Az FMF-keretfelhasználás feladatainak végzése 2. (1) Az FMF-keret tervezésével és felhasználásával kapcsolatos feladatokat a HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkára (a továbbiakban: HM VTI- SZÁT) irányításával a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynöksége (a továbbiakban: HM FLÜ) végzi. (2) A feladatok végrehajtása érdekében a HM FLÜ folyamatos kapcsolatot tart az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségének Védelmi Együttmûködési Irodájával (a továbbiakban: ODC 2 ), illetve az érintett szervezetekkel. (3) Az FMF-keret felhasználására vonatkozó programjavaslatok meghatározását a HM Haderõ-tervezési Fõosztálya (a továbbiakban: HM HTF) végzi. (4) Az FMF-támogatás felhasználása keretében beérkezett haditechnikai eszközökkel és hadfelszerelési cikkekkel kapcsolatos MH-szintû ellátási feladatokat az MH Összhaderõnemi Parancsnoksága (a továbbiakban: MH ÖHP) (egészségügyi vonatkozásban az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ) és az alárendelt katonai szervezetek hajtják végre. Az FMF-keret felhasználásának tervezése 3. Az FMF-keret felhasználásának tervezését két esetben kell végezni: a) adott évre vonatkozó FMF-keret felhasználásának tervezése; b) a programok végrehajtása során jelentkezõ összesített FMF-forrás többlet-, illetve hiánykiegyensúlyozásának tervezése. Adott évre vonatkozó FMF-keret felhasználásának tervezése 4. (1) Az adott évi FMF-keretösszegekrõl az amerikai fél tájékoztatást ad a HM FLÜ részére. (2) A meghatározott FMF-keretösszegre vonatkozóan, összhangban a Magyar Honvédség aktuális idõszakra vonatkozó 10 éves stratégiai tervével, a HM FLÜ a kezdeményezett feladatok prioritási sorrendjére is kiterjedõ felhasználási tervet állít össze. (3) A tervezést a HM HTF programjavaslatai alapján, a HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály (a továbbiakban: HM HKF) bevonásával, valamint az MH ÖHP és az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ együttmûködésével kell elvégezni. (4) A tervezéshez szükséges alapadatokat a HM FLÜ biztosítja az érintett szervezetek részére. 1 Foreign Military Financing. 2 Office of Defense Cooperation.

3 2009/26. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5321 (5) Az alapadatok között szerepeltetni kell azokat a korábban kezdeményezett programokat is, melyek esetében az eltelt idõszakban nem történt meg a vonatkozó megállapodások jóváhagyása. A tervezés során ezeket a programokat felül kell vizsgálni. (6) Az összeállított terv részét képzi az alkalmazói és technikai követelmények meghatározásáért és az adott program végrehajtásáért felelõs szervezetekre (a továbbiakban: témafelelõs szervezet) vonatkozó javaslat. 5. Az FMF-keret olyan feladat végrehajtására tervezhetõ, amely: a) elsõsorban a nemzetközi feladatokban részt vevõ erõk mûveleti és együttmûködési képességei fejlesztését célozza; b) lehetõség szerint hazai erõforrások bevonása nélkül biztosítja az adott képesség kialakításának teljes körû megvalósítását; c) a feladat végrehajtásának prognosztizálható idõtartama biztosítja a szükséges képesség hadmûveleti követelmények és fejlesztési tervek által meghatározott idõpontra történõ megvalósítását; d) a folyamatban lévõ, illetve tervezett hazai fejlesztésekhez kapcsolódik. 6. A tervezés során: a) a HM FLÜ az érintett szervezetekkel együttmûködve kidolgozza a feladat tárcát terhelõ járulékos (hazai fejlesztési, infrastrukturális beruházási, fenntartási), illetve az egyéb (vám, áfa, szállítás) költségeit és azokról tájékoztatja a HM HTF-et; b) amennyiben az adott feladat hazai erõforrásigénye az MH aktuális 10 éves stratégiai tervében nem szerepel, a HM HTF kezdeményezi a hazai erõforrások tervesítését, vagy a feladat átütemezését; c) a HM FLÜ egyeztet az ODC-vel a tervezett feladatok FMF-forrásokból történõ finanszírozásának támogatottságáról. 7. (1) Az összeállított tervet a HM FLÜ a HM Honvéd Vezérkar fõnöke útján miniszteri jóváhagyásra terjeszti fel. (2) Az FMF-keret felhasználásának jóváhagyásáról a HM FLÜ értesíti a tervezésben érintett, valamint a témafelelõs szervezetek vezetõit, egyidejûleg tájékoztatja az ODC-t. A programok végrehajtása során jelentkezõ összesített FMF-forrás többlet-, illetve hiánykiegyensúlyozásának tervezése 8. (1) A 4 7. szerint jóváhagyott, illetve a korábban kezdeményezett programok végrehajtása során, az elõzetesen számvetett FMF-forrásigényekhez képest jelentkezõ eltérésekrõl, továbbá az FMF-támogatás ODC által 4. (1) bekezdés szerint elõre jelzett, illetve esetlegesen módosuló összegérõl a HM FLÜ összesített kimutatást vezet. (2) Az (1) bekezdés szerinti összesített FMF-forráshiány esetében a HM FLÜ a szükséges számú a jóváhagyott felhasználási tervben alacsony prioritással szereplõ program végrehajtásának felfüggesztését kezdeményezi, melyrõl a tervezésben és végrehajtásban érintett szervezeteket értesíti. (3) Az (1) bekezdés szerinti FMF-forrástöbblet esetén a HM HTF-fel történt elõzetes egyeztetést követõen a HM FLÜ a többletforrások felhasználására vonatkozó tervet állít össze. A terv összeállítása során a 4 7. szerinti eljárási rendet kell alkalmazni. A jóváhagyott terv megvalósítása 9. (1) A felhasználási terv jóváhagyásával egyidejûleg meghatározott témafelelõs szervezetek a témában érintett valamennyi szervezet bevonásával végrehajtják az egyes témák részletes tartalmának, az alkalmazás hadmûveleti-harcászati, valamint azok alapján a mûszaki követelményeinek megfogalmazását. Szükség esetén konzultáció és információkérés céljából a témafelelõsök a HM FLÜ útján felveszik a kapcsolatot az ODC képviselõivel. (2) Az utasítás 1. mellékletében található útmutató alapján, a témafelelõs szervezet angol nyelven elkészíti az adott téma igénylevelét (a továbbiakban: LOR 3 ). A LOR tartalma nem térhet el a jóváhagyott témától és számított forrásigénye nem lépheti túl a jóváhagyott keretet. (3) A LOR-dokumentumot a 6. b) pontja szerinti programok kivételével a kidolgozásért felelõs szervezet a keretfelhasználás jóváhagyásától számított 30 munkanapon belül a HM FLÜ útján megküldi az ODC részére. (4) A 6. b) pontja szerinti programok végrehajtása LOR-ral csak azután kezdeményezhetõ, ha a szükséges hazai erõforrásigény az MH aktuális 10 éves stratégiai tervében megjelenítésre került. 10. Az ODC részére átadott LOR indokolt esetben módosítható vagy visszavonható. A LOR-t kidolgozó szervezet módosításra vagy visszavonásra vonatkozó javaslatát részletes indoklással a HM HTF egyetértését követõen a HM FLÜ részére küldi meg. A további eljárást a 9. (3) bekezdésekben foglaltak alapján kell végezni. 11. (1) Az amerikai fél a LOR alapján elkészíti a téma megvalósítására vonatkozó megállapodást megtestesítõ Ajánlati és Elfogadási Levelet (a továbbiakban: LOA 4 ), melyet az ODC ad át a HM FLÜ részére. A HM FLÜ a LOA-dokumentumot véleményezésre megküldi a témafelelõs szervezeteknek. 3 Letter Of Request. 4 Letter of Offer and Acceptance.

4 5322 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2009/26. szám (2) A témafelelõs szervezetek véleményezik a LOA-dokumentumot, és javaslatot tesznek elfogadására vagy módosítására, a LOA egyes tételeinek vagy egészének elutasítására. A módosító vagy az elutasító javaslatot részletes indoklással kell felterjeszteni. (3) Az elfogadásra, a módosításra vagy az elutasításra vonatkozó véleményt/javaslatot a HM FLÜ részére kell megküldeni. Az elutasításra vonatkozó javaslatról a HM FLÜ tájékoztatja a HM HTF-t. (4) A LOA-dokumentumot a HM FLÜ a HM VTISZÁT részére terjeszti fel aláírásra. (5) Az aláírt LOA-dokumentum eredeti példányait a HM FLÜ az ODC részére, egy-egy másolati példányát az érintett témafelelõs szervezetek részére megküldi. (6) Az aláírt LOA-dokumentum alapján az érintett szervezetek szükség esetén pontosítják a vonatkozó terveket, kimutatásokat. 12. (1) Az aláírt és elfogadott LOA-dokumentumot indokolt esetben mindkét fél módosíthatja, vagy kiegészítheti. A módosítást vagy a kiegészítést a magyar fél LOR benyújtásával kezdeményezheti. Az eljárást a ok szerint kell végezni. (2) Az amerikai fél által elkészített módosított, vagy kiegészített LOA-dokumentumokkal kapcsolatos eljárási rend megegyezik a 12. (2) (6) bekezdésekben foglaltakkal. A LOA-dokumentumban foglaltak megvalósítása 13. (1) A LOA-dokumentumban szereplõ eszközök és anyagok szállítására vonatkozó feltételeket a LOA tartalmazza. Az USA szabályzói alapján biztonsági korlátozás alá esõ eszközök esetében a szállítást kizárólag az USA hivatalos szervezetei hajtják végre. Egyéb esetben a szállítmányozási feladatok végrehajtására a HM FLÜ jogosult szállítmányozót biztosítani. (2) A beérkezett eszközök és anyagok vám- és behozatali eljárását a HM FLÜ kezdeményezi. A szállítmányozói és vámkezelési feladatok végrehajtása érdekében a HM FLÜ folyamatos kapcsolatot tart az ODC-vel és az érintett szervezetekkel. (3) A vámeljárás lefolytatását követõen a HM FLÜ értesítése alapján az illetékes témafelelõs szervezet intézkedik az eszközök és anyagok mielõbbi átvételére, számviteli nyilvántartásba vételére és végfelhasználásra történõ kiadására. (4) A hadfelszerelési anyagok rendszeresítését és rendszerbõl történõ kivonását meghatározó szabályzókban meghatározott feladatokat a jelen utasítás keretében beszerzett hadfelszerelési eszközök vonatkozásában is alkalmazni kell. 14. A Magyarországra történõ szállítás költségeit magyar fél által biztosított szállítmányozó esetén a HM FLÜ, a6. a) pontjában foglalt egyéb járulékos költségeket az érintett szervezetek az MH aktuális 10 éves stratégiai tervével összhangban az éves elemi költségvetésükben tervezik. Nyilvántartás 15. (1) A beérkezett eszközök és anyagok számviteli nyilvántartásba vételét az MH illetékes központi ellátó szervezetei végzik. A nyilvántartási ár meghatározásához a HM FLÜ és a témafelelõs szervezet a szükséges adatokat biztosítja az MH illetékes központi ellátó szervezet részére. (2) Az ODC elõzetes értesítés alapján jogosult a beérkezett eszközök, anyagok felhasználásának és tárolásának ellenõrzésére. (3) Az ellenõrzések zökkenõmentes végrehajtása érdekében a témafelelõs szervezetek (központi ellátó szervezetek nyilvántartó részlegei) nyilvántartást vezetnek a beérkezett és rendszeresített, illetve a tárolt eszközökrõl és anyagokról. (4) A HM FLÜ nyilvántartja a LOA-dokumentumokat, kimutatást vezet a LOA-dokumentumok és az igénylevelek végrehajtásának, valamint a jóváhagyott témák kidolgozásának helyzetérõl. (5) A HM FLÜ a szállítmányozóval együttmûködve kimutatást vezet a beérkezett eszközökrõl és anyagokról, a kapcsolódó vám- és behozatali eljárások helyzetérõl. Jelentések 16. (1) A HM FLÜ évente, a tárgyévet követõ január 31-ig jelentést terjeszt fel az FMF-keret felhasználásának helyzetérõl a honvédelmi miniszter részére. A jóváhagyott jelentést tájékoztatásul megküldi a HM Honvéd Vezérkar fõnöke részére. (2) Az ODC által a végfelhasználás ellenõrzése céljából igényelt jelentéseket a HM FLÜ az érintett témafelelõs szervezetek közremûködésével összeállítja és továbbítja. Záró rendelkezések 17. (1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg az Amerikai Egyesült Államok Kormánya által biztosított külföldi katonai támogatási keret (FMF-keret) felhasználásának eljárási rendjérõl szóló 85/2004. (HK 24.) HM utasítás hatályát veszti. (2) Az utasítás elõírásait a hatálybalépéskor folyamatban lévõ LOR-, illetve LOA-dokumentumok esetében is alkalmazni kell. Dr. Szekeres Imre s. k., honvédelmi miniszter

5 2009/26. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5323 Melléklet a 39/2009. (V. 22.) HM utasításhoz ÚTMUTATÓ az FMF-keret felhasználására vonatkozó igénylevelek elkészítéséhez 1. A jóváhagyott FMF-témákra vonatkozóan a végrehajtás kiemelt feladata az igénylevél (Letter of Request, a továbbiakban: LOR) elkészítése. A LOR olyan kötetlen formájú hivatalos levél, amely a téma megvalósításához szükséges amerikai forrásból származó haditechnikai eszközök, hadfelszerelési cikkek, szolgáltatások beszerzését kezdeményezi. 2. A LOR típusai: a) Az adott típusú haditechnikai eszközök, hadfelszerelési cikkek, szolgáltatások árára és elérhetõségére (P&A) vonatkozó LOR, b) LOA-dokumentum elkészítésére, kiegészítésére, módosítására és átadására vonatkozó LOR. 3. A LOR összeállítását az alábbi szempontok figyelembevételével kell végezni: 3.1. Bevezetés és vásárlói információk. a) Meg kell határozni, hogy a 2. pontban felsoroltak közül milyen típusú LOR kerül megküldésre, milyen témában. Amennyiben korábban már volt árra és elérhetõségre vonatkozó LOR, és az alapján készül az aktuális LOR, hivatkozni szükséges az elõzõre adott amerikai levél referenciaszámára és a küldõ szervezetre (szárazföld, légierõ, haditengerészet, vagy más USA-katonai szervezet). b) Röviden ismertetni kell: a haditechnikai eszközök és hadfelszerelési cikkek, szolgáltatások beszerzésének célját, milyen hatással lesz a beszerzés a haderõstruktúrára, hogyan járul hozzá a beszerzés a kölcsönös védelmi és biztonsági célok megvalósításához A haditechnikai eszközök és hadfelszerelési cikkek, szolgáltatások meghatározása. a) a haditechnikai eszközök és hadfelszerelési cikkek, szolgáltatások leírása, lehetõleg pontos típus megjelölésével, b) a haditechnikai eszközök és hadfelszerelési cikkek mennyisége, c) a haditechnikai eszközök és hadfelszerelési cikkek konfigurációja, d) interoperabilitási követelmények meghatározása, e) igényelt szállítási határidõk Hadmûveleti koncepció: a) alkalmazási elgondolás, beleértve a végfelhasználó alegységek és az elõre látható mûveleti részvételi formák, illetve vonatkozó nemzetközi felajánlások ismertetését, b) havi/évi üzemeltetési keretek, c) alkalmazás helye Kiképzés a) kinek a részére (kezelõi, kiszolgálói, logisztikai), milyen mélységben és hol (Magyarországon vagy az USAban), b) kiképzési eszközök igénylése (típus, darabszám) Logisztikai koncepció a) adatkövetelmények (technikai adatcsomag, publikációk, utasítások igénylése), b) tartalékalkatrész-ellátás (milyen szintre és mennyit, kezdeti készlet vagy életciklusra), c) teszt és kiszolgáló berendezések igénylése, d) tervezett hazai kiszolgálási szintek (alakulat, közép és gyári), e) ellátási szint követelmények (alakulat, közép vagy gyári), f) logisztikai konferencia igénye. 3.6 Mérnöki támogatás igénylése: a) szerzõdéses vagy USA-kormányzati mérnöki-technikai szolgáltatás, b) szoftvertámogatás, c) helyszíni szemle Garancia és biztosítás 3.8. Felmentések A haditechnikai eszközök beszerzése esetén lehetõség van a K+F költségek elengedésére, de ezt kifejezetten kérni kell Finanszírozási feltételek a) Jelezni lehet a LOR-ban igényelt tételek témafelelõs által becsült értékét, azonban az aláírásra kerülõ LOA értéke ettõl esetenként jelentõsen eltérhet. b) Jelezni kell, hogy a LOA teljes mértékben FMF-keretbõl kerül finanszírozásra, vagy nemzeti keretek is bevonásra kerülnek Szállítás A témafelelõs javaslatot tehet az igényelt eszköz biztonsági besorolásától függõen, közbensõ szállítmányozó cég (Freight Forwarder) igénybevételére, vagy eszközféleségtõl függetlenül kérheti, hogy a szállítást az USA kormányzati szervezetei hajtsák végre Egyebek a) A különleges eszközök tárolásának és védelmének hazai feltételeinek leírása. b) Hozzájárulás a különleges eszközök végfelhasználásának ellenõrzéséhez. c) Minden olyan egyéb információ, amelyet a témavezetõk szükségesnek tartanak megadni.

6 5324 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2009/26. szám A honvédelmi miniszter 40/2009. (V. 27.) HM utasítása a Nemzeti Katonai Stratégiában foglaltak végrehajtásával kapcsolatos feladatokról A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvény 52. (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiájáról szóló 1009/2009. (I. 30.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a következõ utasítást adom ki: 1. Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter alárendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetekre, és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire. 2. Általános rendelkezések (1) A HM és az MH mûködését és alapvetõ feladatait érintõ stratégiai dokumentumainak kidolgozása és módosítása során, a Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiájában (a továbbiakban: NKS) megfogalmazott célkitûzések és prioritások érvényesítését minden esetben következetesen biztosítani kell. (2) Az MH tapasztalatfeldolgozó rendszere kialakítása, illetve a tapasztalatok értékelése során az értékelési folyamatokban biztosítani kell az NKS elõírásaival kapcsolatos összhang vizsgálatának követelményét. (3) A HM és az MH szerveinél és szervezeteinél folyó tudományos tevékenység során kiemelt jelentõséggel kell kezelni az NKS-ben foglalt célkitûzések, feladatok elméleti megalapozását szolgáló programok végrehajtását. (4) Az állomány oktatása és képzése során alapvetõ hangsúlyt kell fektetni az NKS megvalósításának elméleti és gyakorlati kérdéseire. (5) A HM és az MH nemzetközi kapcsolatainak tervezésénél és a két- és többoldalú programok és rendezvények végrehajtása során az NKS-ben foglalt elveket és a külpolitika szempontjából egyértelmû iránymutatásokat tartalmazó célkitûzéseket következetesen érvényesíteni kell. (6) Az MH szerepvállalását igénylõ nemzetközi kezdeményezésekben történõ részvétel lehetõségének vizsgálata, elõkészítése, illetve végrehajtása során kifejezetten érvényesíteni kell az NKS-ben hangsúlyozott a Magyar Köztársaság katonai szempontú kül-, valamint biztonság- és védelempolitikai érdekeit. (7) A tárca kommunikációs stratégiájában, illetve annak gyakorlati megvalósítása során hangsúlyozottan érvényesíteni kell az NKS-ben megfogalmazott elvárásokat és célkitûzéseket. 3. Az NKS végrehajtását érintõ, kormányzati koordinációt igénylõ feladatok (1) Ki kell dolgozni az MH NKS-sel összhangban álló válságkezelési doktrínáját, figyelemmel a NATO Válságreagálási Rendszerére, illetve az azzal összhangban álló nemzeti intézkedési rendszer koncepciójára Felelõs: HM Védelmi Hivatal, MH Mûveleti Központ (2) Az NKS-nek a tárca költségvetésére vonatkozó rendelkezései szerinti GDP-arányos részesedés rögzítése következtében a 10 éves stratégiai tervben megfogalmazott célkitûzéseket át kell tekinteni és szükség szerint az MH mûködõképessége, alaprendeltetés szerinti megfelelõsége és a fejlesztések prioritásainak figyelembevételével pontosítani kell. Felelõs: HM Védelmi Tervezési Fõosztály, HM-szervek, -szervezetek (3) Fel kell gyorsítani az NKS 12. pontjának megfelelõen a NATO és a Magyar Köztársaság között kötendõ Állandó Hatályú Befogadó Nemzeti Támogatás Egyetértési Megállapodás egyeztetését és a befogadó nemzeti támogatás egyes kérdéseirõl szóló Korm. rendelet módosításának elõkészítését, összhangban a Magyar Köztársaság területén mûködõ NATO-szervezetekre vonatkozó befogadó nemzeti támogatást biztosító nemzetközi megállapodásokkal. Felelõs: HM Védelmi Hivatal Határidõ: folyamatos (4) Az NKS 11. pontjában hangsúlyozottan megjelenített, a környezõ országokkal való két- és többoldalú katonai együttmûködési formák bõvítése és hatékonyságuk növelése érdekében át kell tekinteni a tárgyalás, elõkészítés alatt álló két- és többoldalú nemzetközi szerzõdések, illetve alacsonyabb szintû nemzetközi megállapodások helyzetét és javaslatot kell tenni az azokkal kapcsolatos tárgyalási folyamatok felgyorsítására. Felelõs: HM Jogi Fõosztály, HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály, HM Védelempolitikai Fõosztály Határidõ: december 15. (5) Ki kell dolgozni az NKS , 28. és 31. pontjaiban kiemelt együttmûködési és képességfejlesztési feladatokkal összefüggésben, az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) tevékenységében történõ részvétellel kapcsolatos

7 2009/26. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5325 nemzeti irányok meghatározását tartalmazó stratégiai dokumentumot. Felelõs: HM Védelempolitikai Fõosztály Határidõ: december 1. (6) Az önkéntes tartalékos katonák szolgálatteljesítése jogi, szervezeti feltételeinek elvárások és lehetõségek szerinti számbavétele, illetve szinkronizálása során kifejezett figyelemmel kell lenni az NKS-ben a Magyar Honvédség képességeinek biztosítása tekintetében megfogalmazott követelmények érvényesítésére. Felelõs: HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály, HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség, HM- és MH-szervek, -szervezetek Határidõ: folyamatos (7) Ki kell alakítani a NATO és az EU válságreagáló képességének szinten tartása és fejlesztése érdekében végrehajtásra kerülõ (CMX, CME) nemzetközi gyakorlatokkal kapcsolatos hazai kormányzati koordináció és együttmûködés általános koncepciójának tervezetét. Felelõs: HM Védelmi Hivatal, HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály, HM Védelempolitikai Fõosztály, HM Jogi Fõosztály, HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály, MH Mûveleti Központ Határidõ: folyamatos 4. Az NKS végrehajtását érintõ tárcaszintû feladatok (1) Az országvédelmi koncepció és a kapcsolódó vezetési rendszer elemei szerkezetének és mûködési rendjének kialakítása, valamint az MH teljes készenlétbe helyezési tervének átdolgozása során, az NKS-ben megfogalmazott elvárásokat érvényesíteni kell. Felelõs: HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály, HM Védelmi Hivatal Határidõ: folyamatos (2) A honvédelmi katasztrófavédelmi rendszer fenntartásával és mûködtetésével kapcsolatos tárcaszintû feladatokat az NKS-ben szereplõ elvek alapján kell biztosítani. Felelõs: HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály, HM Védelmi Hivatal, MH Mûveleti Központ, HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály Határidõ: folyamatos (3) Felül kell vizsgálni a HM-nek a rendvédelmi szervekkel, illetve fegyveres testületekkel korábban kötött, érvényes együttmûködési megállapodásait, és javaslatokat kell kidolgozni azok szükséges módosítására. Felelõs: HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály, HM vezérkari titkárság, HM Jogi Fõosztály Határidõ: október 1. (4) A HM- és MH-szervezetek alapító okiratainak módosítását követõen át kell tekinteni a szervezetek Szervezeti és Mûködési Szabályzatait és azokban az NKS-bõl eredõ esetleges új szakmai feladatokat meg kell jeleníteni. Felelõs: HM MH-szervek, -szervezetek, HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály Határidõ: október 1. (5) El kell végezni a HM re vonatkozó humánstratégiai és humánpolitikai program és NKS közötti koherenciavizsgálatot és szükség esetén a programot át kell dolgozni. Felelõs: HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály, HM Személyzeti Fõosztály Határidõ: szeptember 1. (6) A személyügyi évre vonatkozó humánpolitikai irányelvek kidolgozásánál az NKS-szempontokat is figyelembe kell venni. Felelõs: HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály, HM Személyzeti Fõosztály Határidõ: szeptember 1. (7) Az NKS-ben foglalt elvárásokra figyelemmel át kell tekinteni az MH hadi szervezetre való áttérését szabályozó elveket, követelményeket és javaslatot kell tenni a szükséges korrekciókra. Felelõs HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály, HM Személyzeti Fõosztály, HM Haderõ-tervezési Fõosztály Határidõ: december 1. (8) Az NKS 37. pontja szerinti tárcaköltségvetés alakulására vonatkozó döntést a évi DPQ 2.4. pénzügyi erõforrások és a 3.8. pénzügyierõforrás-táblázatok fejezetben szükséges megjeleníteni, valamint a NATO-val folytatott 2009-es DPQ-tárgyalások során jelezni és érvényesíteni kell a védelmi kiadások GDP-ben meghatározott részarányának 2013-ig történõ alakulását, illetve felül kell vizsgálni a felvállalt szervezet- és eszközfejlesztési célkitûzések (felajánlott erõk) forrásokkal történõ idõbeli biztosítottságát. Felelõs: HM Védelmi Tervezési Fõosztály, HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség, HM Haderõ-tervezési Fõosztály Határidõ: folyamatos (9) Az NKS által megfogalmazott követelményeknek megfelelõen a tárca informatikai stratégiájának évi felülvizsgálata során a hálózat alapú képességeknek való megfelelést érvényesíteni kell.

8 5326 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2009/26. szám Felelõs: HM Informatikai és Információvédelmi Fõosztály Határidõ: folyamatos (10) Az NKS elveinek figyelembevételével át kell tekinteni az MH készenlét fenntartása és fokozása rendszerét és az arra vonatkozó szabályozókat, valamint a személyi és dologi (tárgyi eszköz) biztosításának feltételeit ki kell dolgozni. Felelõs: HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály Határidõ: folyamatos (11) Át kell tekinteni a teljes civil katonai együttmûködési (CIMIC) feladatrendszert és felül kell vizsgálni az összhaderõnemi civil katonai együttmûködési doktrínát. Felelõs: MH Összhaderõnemi Parancsnokság Határidõ: december 15. (12) Felül kell vizsgálni és hatékonyabbá kell tenni a tárca által a nemzetközi szervezetekhez, partnerállamok katonai szervezeteihez delegált képviseletek és képviselõk (a továbbiakban: képviseletek), illetve a HM- és MH-szervezetek közötti információcserét és kommunikációt biztosító szabályrendet, valamint a HM- és MH-szervezetek tekintetében ki kell alakítani egy a képviseletekrõl érkezõ megkeresésre soron kívüli adott esetben több területet is érintõ szakmai vélemény kialakítást lehetõvé tevõ eljárásrendet. Felelõs: HM Védelempolitikai Fõosztály, HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály, HM vezérkari titkárság, HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség Határidõ: december 1. (13) Az MH összhaderõnemi doktrínáját át kell tekinteni és szükség esetén az NKS célkitûzéseivel összhangba kell hozni. Felelõs: HM Haderõ-tervezési Fõosztály, MH Összhaderõnemi Parancsnokság Határidõ: december 31. (14) A NATO Reagáló Erõkben, az EU-harccsoportban, valamint az egyéb közös katonai alegységek és kontingensek tényleges bevethetõséget biztosító felajánlására, felkészítésére és felszerelésére vonatkozó egységes koncepciót ki kell dolgozni. Felelõs: HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály Határidõ: december 1. (15) Ki kell alakítani a honvédelmi szükségletek szempontjából számba jöhetõ szolgáltatásokat nyújtó gazdálkodószervezetekkel, különös tekintettel a Honvédelmi Minisztérium szakmai felügyelete alá tartozó és vagyonkezelésében lévõ állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos költséghatékonyabb együttmûködés általános elveit. Felelõs: HM Védelemgazdasági Fõosztály Határidõ: december 15. (16) A külsõ Állami Számvevõszék által elvégzett és a belsõ ellenõrzések tapasztalatai és konkrét szakmai megállapításaira alapozva átfogóan meg kell vizsgálni a honvédelmi szervezetek (ideértve kiemelten a külföldi magyar katonai kontingenseket is) gazdálkodásának rendjét és normatív szabályozóit és szükség szerint intézkedni a szükséges szabályozási korrekciók elvégzésére. Felelõs: HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség, HM Infrastrukturális Ügynökség, HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, HM Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal, HM Védelemgazdasági Fõosztály, MH Összhaderõnemi Parancsnokság Határidõ: december 15. (17) Tekintettel arra, hogy az informatikai rendszerek a NATO- és az EU-együttmûködés alapvetõ eszközei, illetve kommunikációs csatornái, felül kell vizsgálni a HM és az MH informatikai fejlesztési terveit, ennek keretében a programterveket úgy kell módosítani, hogy a rendelkezésre álló költségvetési erõforrások átstrukturálásával gyorsítani lehessen a védett és gyors döntési mechanizmusokat lehetõvé tévõ rövid és középtávú fejlesztések megvalósítását. A tárcaszintû informatikai rendszer mûködési biztonságát és hatékonyságát érintõ szabályozási és fejlesztési feladatok keretében a szükséges szabályzatokat ki kell dolgozni, a toborzási modult frissíteni kell, a beszerzési információs rendszert fejleszteni szükséges, és használatát általánossá kell tenni. Felelõs: HM Informatikai és Információvédelmi Fõosztály, HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály, HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség Határidõ: folyamatos (18) Az összhaderõnemi logisztikai doktrína 3. kiadásának kidolgozása során célzottan és kifejezetten figyelembe kell venni az NKS-ben megfogalmazottakat. Felelõs: HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség Határidõ: folyamatos (19) Az MH kiképzési rendszerének korszerûsítésére vonatkozó elgondolás kialakítása során az NKS-ben szereplõ célkitûzéseket maradéktalanul érvényesíteni kell. Felelõs: HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály Határidõ: folyamatos (20) A nemzetközi és hazai védelmi szektor tudományos és kutatás-fejlesztési eredményeit folyamatosan figyelemmel kell kísérni és a tapasztalatokat az NKS célkitûzéseinek biztosítása érdekében a lehetõ leghatékonyabban hasznosítani kell.

9 2009/26. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5327 Felelõs: HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, HM Védelemgazdasági Fõosztály, HM Haderõ-tervezési Fõosztály Határidõ: folyamatos (21) A jelen utasítás mellékletében szereplõ szabályozók felülvizsgálatát a HM Szervezeti és Mûködési Szabályzata szerinti érintett fõ kidolgozó szervezetek végezzék el és annak eredményérõl, illetve konkrét szakmai javaslataikról a szolgálati út betartásával jelentést terjesszenek fel a HM kabinetfõnöke részére. Felelõs: érintett HM-szervek és -szervezetek, MH-szervezetek Határidõ: szeptember 30. (22) A tervezési dokumentumokban az NKS szerinti haderõ-fejlesztési prioritások megvalósulásának ellenõrzését, a képességhiányok beazonosítását el kell végezni. Végre kell hajtani a képességhiányokhoz kapcsolódó kockázatelemzéseket. Felelõs: HM Haderõ-tervezési Fõosztály, Határidõ: folyamatos 5. Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba. Dr. Szekeres Imre s. k., honvédelmi miniszter Melléklet a 40/2009. (V. 27.) HM utasításhoz A Nemzeti Katonai Stratégiában szereplõ célok megvalósítása érdekében felülvizsgálat tárgyát képezõ normatív szabályozók 1. 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról 2. 8/1993. (VIII. 12.) HM BM együttes rendelet a BM Határõrség és a Rendõrség állományába tartozók katonai tanintézetben folyó képzésérõl 3. 99/2003. (X. 10.) OGY határozat az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõk (ISAF) mûveleteiben való magyar katonai részvételrõl /2002. (XII. 18.) OGY határozat az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõk mûveleteiben magyar katonai egészségügyi kontingens részvételérõl 5. 94/2001. (XII. 21.) OGY határozat a NATO irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó mûveletekhez történõ magyar hozzájárulásról /2004. (IV. 29.) Korm. határozat a magyar és külföldi fegyveres erõknek az alkotmány 40/C. -a (1) bekezdésének a) pontja szerinti alkalmazását és b) pontja szerinti csapatmozgásait megalapozó döntés meghozatala során képviselendõ kormányálláspont kialakításának rendjérõl /2004. (I. 22.) Korm. határozat a Magyar Honvédség kijelölt állományának a NATO Reagáló Erõkben történõ részvételérõl 8. 74/2008. (HK 15.) HM utasítás a Magyar Honvédség mûveleti tapasztalatfeldolgozó rendszere kialakításáról és mûködtetésérõl 9. 63/2008. (HK 14.) HM utasítás a tárcavédelmi tervezõ rendszer továbbfejlesztését végzõ munkacsoport létrehozásáról és tevékenységérõl /2008. (HK 12.) HM utasítás a Magyar Honvédség humánstratégiája ( ) kiadásáról 11. 5/2008. (HK 4.) HM utasítás a Magyar Honvédség mûködésével, egyes kiemelt feladatai megvalósulásával összefüggõ elemzõ feladatok végzésérõl /2009. (II. 13.) HM utasítás a Magyar Honvédség évre szóló gyakorlatok és kiképzési rendezvények programja kiadásáról /2007 (HK 2/2008.) HM utasítás az MH összhaderõnemi doktrínájának kiadásáról /2007. (HK 1/2008.) HM utasítás a Magyar Honvédség rendszerbe foglalt tevékenységeinek, feladatainak a tervezésben való kísérleti alkalmazásáról /2007. (HK 20.) HM utasítás a védelmiképesség-fejlesztési feladatok programozott tervezésérõl és végrehajtásáról /2007. (HK 16.) HM utasítás miniszteri irányelvek a védelmi tervezéshez ( ) /2007. (HK 15.) HM utasítás a Magyar Köztársaság határain kívüli válságreagáló és béketámogató mûveletekkel kapcsolatos Magyar Honvédséget érintõ feladatokról /2007. (HK 15.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium információkapcsolati rendszerének kiadásáról /2007. (HK 12.) HM utasítás a tárcavédelmi tervezõ rendszer alkalmazásáról és a rendszer fejlesztésérõl /2007. (HK 12.) HM utasítás az MH közötti idõszak 10 éves stratégiai tervének kidolgozásáról, valamint a NATO védelmi tervezési és áttekintési eljárása nemzeti feladatainak végrehajtásáról /2007. (HK 9.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikai programja a haderõ átszervezé-

10 5328 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2009/26. szám sének befejezése és helyzetének stabilizációja közötti idõszakára kiadásáról /2007. (HK 4.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium Oktatási és Tudományos Tanácsa feladatairól és mûködésének rendjérõl /2006. (HK 2/2007.) HM utasítás a Magyar Honvédség informatikai stratégiájának kiadásáról /2006. (HK 24.) HM KüM GKM együttes utasítás az Európai Védelmi Ügynökség mûködésében való magyar részvételrõl /2006. (HK 21.) HM utasítás a HM Védelmi Tervezõ Bizottsága feladatairól és mûködési rendjérõl /2006. (HK 19.) HM utasítás a Magyar Honvédség integrált logisztikai rendszerének kialakításával összefüggõ egyes feladatok végrehajtásáról /2006. (HK 8.) HM utasítás a válságkezelési gyakorlatok tervezésének, szervezésének és végrehajtásának szabályozásáról /2005. (HK 25.) HM utasítás a NATO kodifikációs rendszer alkalmazásáról /2005. (HK 25.) HM utasítás a Magyar Honvédség kommunikációs tevékenységének rendjérõl /2005. (HK 6.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium hivatalai és háttérintézményei, valamint a miniszter közvetlen irányítása és felügyelete alá tartozó szervezetek munkaköri jegyzékének hatálybalépésérõl 31. 9/2005. (HK 4.) HM utasítás a befogadó nemzeti támogatás ágazati feladatainak elõkészítésérõl és végrehajtásáról /2004. (HK 11.) HM utasítás a külföldi képzések, tanfolyamok és továbbképzések tervezésérõl, szervezésérõl és végrehajtásáról /2004. (HK 10.) HM utasítás a harcászati értékelõ programok alkalmazásáról /2004. (HK 6.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium gazdasági kabinetének feladatairól és mûködési rendjérõl /2004. (HK 6.) HM utasítás a Magyar Honvédség közötti idõszakban elérendõ képességeirõl 36. 5/2004. (HK 2.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium informatikai és hírközlési alkalmazási bizottság létrehozásáról /2003. (HK 14.) HM utasítás az Európai Unióval kapcsolatos ügyintézés rendjérõl /2003. (HK 10.) HM utasítás a haditechnikai együttmûködéssel összefüggõ feladatok végrehajtásáról EDA /2002. (HK 30.) HM utasítás a tudományosinformáció-ellátás rendjérõl /2002. (HK 25.) HM utasítás a tudományos kutatások rendjérõl /2002. (HK 8.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikai kabinete létrehozásáról és mûködési rendjérõl 42. 7/2002. (HK 5.) HM utasítás a humán és személyügyi kontrollingtevékenység rendjérõl 43. 1/2002. (HK 3.) HM utasítás a nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatos eljárásról /2001. (HK 17.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium haditechnikai fejlesztési kabinete létrehozásáról és mûködési rendjérõl /1999. (HK 1/2000.) HM utasítás a NATOegyüttmûködésre kijelölt személyek tárgyalási felhatalmazásáról /1998. (HK 14.) HM utasítás a Magyar Köztársaság Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete mellett mûködõ képviseletének védelempolitikai részlege, Katonai Képviselõ Hivatala és Katonai Képviseletei, valamint az EBESZ Katonai Képviselet költségvetési gazdálkodásáról 47. 6/1998. (HK 2.) HM utasítás a Magyar Köztársaság Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete mellett mûködõ képviseletén létesítendõ védelempolitikai részleg és a Katonai Képviselõ Hivatala szervezeti és mûködési rendjérõl /1997. (HK 17.) HM utasítás a katonai felsõoktatási intézmények nemzetközi kapcsolattartásával összefüggõ egyes feladatokról /1997. (HK 14.) HM utasítás a légvédelem rádiólokációs felderítõ, információs és vezetési rendszere fejlesztésével kapcsolatos feladatokról

11 2009/26. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5329 A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter utasításai A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 32/2009. (V. 27.) KHEM utasítása a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium által használt rendszer disztribúciós címeinek létrehozásáról és karbantartásáról szóló eljárási rendrõl 1. Az utasítás célja Jelen utasítás célja a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) által használt elektronikus levelezõrendszer címjegyzékében szereplõ disztribúciós címek (több felhasználói címet átfogó csoportos cím) hatékony kezelésének szabályozott keretek között történõ biztosítása. 2. Az utasítás hatálya (1) Az utasítás személyi hatálya kiterjed az információbiztonsági szabályzatról szóló miniszteri utasítás 1.3. pontjában meghatározott felhasználókra. (2) Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed a disztribúciós címekkel kapcsolatba került valamennyi dokumentumra. után a disztribúciós cím karbantartásához szükséges információkat igény esetén biztosítja az üzemeltetés részére. (3) A disztribúciós cím technikai létrehozása során az üzemeltetés a szabályszerûen elõterjesztett és elbírált igény alapján a megállapodásban foglaltak szerint jár el. 4. Disztribúciós cím alá történõ felhasználói cím beállítása (1) Felhasználói címek beállítását a felelõs kezdeményezheti, a 3. (1) bekezdésében rögzített feltételek szerint. (2) Az címek technikai beállítására a 3. (3) bekezdésében foglaltakat kell irányadónak tekinteni. 5. Disztribúciós cím karbantartása (1) A disztribúciós címeket a felelõsök az üzemeltetés bevonásával 3 havonta felülvizsgálják, és szükség esetén gondoskodnak azok módosításáról vagy megszüntetésérõl a 3. (1) bekezdése szerint. (2) A disztribúciós címek módosításáról vagy megszüntetésérõl a felelõsök feljegyzésben vagy digitálisan aláírt útján tájékoztatják a gazdasági és ágazatfinanszírozási szakállamtitkárt. 3. Disztribúciós cím létrehozása (1) Disztribúciós cím létrehozását feljegyzésben, vagy digitálisan aláírt útján lehet igényelni az igénylõ munkatárs szervezeti egysége vezetõjének jóváhagyásával a Minisztérium és a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (a továbbiakban: KSzF) hatályos szolgáltatási megállapodásában (a továbbiakban: megállapodás) megjelölt kapcsolattartótól. A kapcsolattartó a beérkezett igényt elbírálást követõen feljegyzésben továbbítja a KSzF minisztérium informatikai üzemeltetéséért felelõs szervezeti egységének (a továbbiakban: üzemeltetés). (2) Az igénylésben meg kell jelölni legalább egy felelõs munkatársat (a továbbiakban: felelõs), aki a létrehozás 6. Záró rendelkezések (1) Jelen utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba. (2) Az utasítás hatálybalépését megelõzõen létrehozott disztribúciós címeket a szervezeti egységek vezetõi a hatálybalépését követõ 15 napon belül felülvizsgálják, és szükség esetén a 3. (1) bekezdése szerint intézkednek azok módosításáról vagy megszüntetésérõl, és errõl feljegyzésben vagy digitálisan aláírt útján értesítik a gazdasági és ágazatfinanszírozási szakállamtitkárt. Hónig Péter s. k., közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

12 5330 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2009/26. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (V. 27.) KHEM utasítása a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium adatainak archiválási rendjérõl 1. Az utasítás célja Jelen utasítás célja a) a jogszabályoknak, belsõ szabályozásoknak, illetve az adatgazdák igényeinek megfelelõ adatarchiválás-folyamat rögzítése, b) az archiválással kapcsolatos fogalmak egységesítése. 2. Az utasítás hatálya (1) Jelen utasítás személyi hatálya kiterjed a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (a továbbiakban: KHEM vagy minisztérium) által használt informatikai rendszerek minden felhasználójára, azzal, hogy a jelen utasításban megfogalmazott, az adatarchiválási tevékenységben részt vevõ szerzõdéses jogviszonyban álló személyekre, szervezetekre vonatkozó kötelezettségeket a hatályos szerzõdéseken keresztül kell érvényesíteni. (2) Jelen utasítás tárgyi hatálya kiterjed a minisztérium által használt valamennyi jelenlegi és jövõbeli adatára. (3) A jelen utasítás rendelkezéseinek teljes körû és értelemszerû alkalmazása a KHEM valamennyi épületében elhelyezett valamennyi szervezeti egységére nézve kötelezõ. 3. Fogalommeghatározások a) Archiválás: ritkán használt, elavult, illetve egyéb célból megõrzendõ adatok, adatbázisrészek változatlan formában történõ hosszú távú megõrzése. b) Adatgazdálkodási referens: Az adatgazdálkodással, adatokkal foglalkozó erre megbízott személy (jelenleg: Információ Biztonsági Megbízott). c) Adatgazdálkodásért felelõs: a minisztérium szervezeti egységeinek vezetõi, akik az általuk kezelt adatok felügyeletét látják el. d) Elérhetõség (ULR) (Uniform Resource Locator): egy hálózaton elérhetõ erõforrás címe. e) Mentés: az adatok biztonsági okokból történõ, fizikailag elkülönülõ médián való rendszeres eltárolása. f) Médiák megsemmisítése: használt adathordozók adattartalmának végleges és visszavonhatatlan megszüntetése. g) Sémanév: egy adatbázisszerveren több egymástól független adatbázis is futhat egy idõben. A sémanév az adatbázis mûszakilag önálló részének a hivatkozási neve. h) Táblatérnév: a logikai adattárolás legnagyobb egységének neve (több adatbázistáblát, indexet is tartalmazó adatfájlokat és objektumokat logikailag foglal keretbe). 4. Az archiválás célja Az archiválás célja: a) az elavult, b) a ritkán használt, c) a jogszabályok, belsõ szabályozások rendelkezéseire figyelemmel megõrzendõ adatok változatlan állapotban, hosszú távon történõ megõrzésének biztosítása. 5. Az archiválási igények éves felmérése (1) A gazdasági és ágazatfinanszírozási szakállamtitkár (a továbbiakban: GSZÁT) évente egyszer, a tárgyév elsõ negyedévében felméri az adatok archiválására vonatkozó igényeket. (2) Az igényfelmérés kapcsán minimálisan az alábbi alapadatok megjelölése szükséges: a) az archiválandó adatrész pontos meghatározása: adatbázis, táblatér, könyvtár/file-név, szûrõparaméterek (valamely idõnél régebbi adatok, nem módosított adatok stb.), b) az archiválás pontos idõpontja, c) az archivált adatok jogosultsági beállításai. d) Igényelt megõrzési idõ: az az idõszak, amelyben az adatokat az éles rendszerbõl való kikerülése után még el kell érni. e) Indokolás: az archiválási igény indoklása. Lehetséges válaszok: törvényi elõírás, belsõ elõírás, szervezeti mûködéshez szükséges, egyéb. f) Titkosítási igény: az archivált adatok titkosításának igénye. Adatarchiválás indításának igénylése 6. Elõzetesen felmért igény indítása (1) Az elõzetesen felmért igények feldolgozását követõen a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (a továbbiakban: KSzF) és a minisztérium közötti Együttmûködési megállapodás alapján az archiválás elindítását a GSZÁT kezdeményezi a KSzF-tõl.

13 2009/26. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5331 (2) Az archiválási igény indításakor minimálisan az igényfelméréskor megjelölt információk megadása szükséges. 7. Eseti archiválási igény indítása Eseti jellegû archiválási igény akkor indítható, ha az adatokban, adatbázisokban történõ jelentõs változás/változtatás elõtt ez szükségessé válik. Az igényt az adatgazdálkodásért felelõs indítja az elõzetesen felmért igény indításánál leírt adattartalmak megadásával. 8. Rendkívüli archiválási igény benyújtása (1) Rendkívüli archiválási igény lép fel akkor, ha az üzemeltetési körülmények olyan mértékben változnak, hogy ez az archiválást szükségessé teszi. (2) A szakmai felelõsök, illetve a szervezeti egységek vezetõi által megfogalmazott rendkívüli archiválási igények esetében az igénylõlapot az elõzetesen felmért igény indításánál leírt adattartalmak, illetve az igény indításánál leírt adatok összességével kell beadni. (3) A rendkívüli archiválást az adatgazdálkodásért felelõs a következõ tényezõk alapján kezdeményezheti: a) olyan mértékû teljesítményhiány, amely a minisztérium mûködését hátráltatja, b) olyan mértékû kapacitáshiány, amely a minisztérium mûködését hátráltatja, c) jelentõs változás az IT-rendszerben. 9. Archiválás rendje Archiválás végrehajtása Az archiválást a minisztérium és a KSzF között létrejött Együttmûködési megállapodás alapján, a KSzF végzi. Ennek folyamatát a KSzF a belsõ szabályzataiban rögzíti. 10. Visszatölthetõség ellenõrzése A visszatölthetõség ellenõrzésérõl az Együttmûködési megállapodás alapján a KSzF belsõ szabályzata szerint gondoskodik. 11. Archivált anyagok azonosítása, tárolása, kezelése, mozgatása Az archivált anyagok azonosításáról, tárolásáról, kezelésérõl és mozgatásáról az Együttmûködési megállapodás alapján a KSzF belsõ utasítása/szabályzata szerint gondoskodik. 12. Archiválás dokumentációs követelményei és tájékoztatás (1) Az archiválás dokumentáltságáról az Együttmûködési megállapodás alapján a KSzF belsõ utasításai/szabályzata szerint gondoskodik. (2) Igény szerint az archiválási dokumentumokat a KSzF az adatgazdálkodási felelõs, illetve a GSZÁT részére megküldi. (3) Az archiválás tényérõl a KSzF az adatgazdálkodásért felelõs vezetõt, illetve a GSZÁT-ot tájékoztatja. 13. Az archivált adatokhoz való hozzáférés igénylése, jóváhagyása Az archivált adatokhoz való hozzáférést a felhasználók az adatgazdálkodásért felelõstõl kérhetik. A kérelem jóváhagyását követõen az adatgazdálkodásért felelõs a hozzáférési igényt benyújtja a KSzF-hez. Az igények teljesítése az Együttmûködési megállapodás -hoz kapcsolódó szolgáltatási megállapodás alapján történik. 14. Leselejtezett archív médiák megsemmisítése A leselejtezett archivált anyagok megsemmisítésérõl az Együttmûködési megállapodás alapján a KSzF belsõ szabályzata szerint gondoskodik. 15. Záró rendelkezések A jelen utasítás a közzétételt követõ napon lép hatályba. Hónig Péter s. k., közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

14 5332 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2009/26. szám A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter utasításai A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 13/2009. (V. 27.) NFGM utasítása a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium szociális segélyezési rendszerérõl A köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (a továbbiakban Ktv.) 49/H. (1) bekezdésének f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) szociális támogatásainak rendszerét a következõk szerint szabályozom: 1. Az utasítás hatálya 1.1. Jelen utasítás (a továbbiakban: utasítás) hatálya kiterjed a minisztériummal határozatlan idõre szóló közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselõkre és ügykezelõkre, munkaviszonyban álló munkavállalókra, a minisztérium nyugállományú köztisztviselõire, ügykezelõire és munkavállalóira (a továbbiakban együtt: munkatárs) A minisztérium a munkatársak részére a jelen utasításban meghatározott feltételekkel a következõ szociális támogatásokat nyújtja: a) temetési segély, b) szociális segély Ahol jelen utasítás jogviszonyt említ, azon a közszolgálati jogviszonyt és a munkaviszonyt is érteni kell Jelen utasítás alkalmazásában közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelõszülõ, valamint a testvér; egy háztartásban élõ: a kérelmezõvel egy lakóhelyre (állandó lakóhely, vagy tartózkodási hely) bejelentett személyek; átlagjövedelem: egy háztartásban élõk munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó, egy fõre esõ nettó jövedelme. 2. A szociális támogatásokra vonatkozó közös szabályok 2.1. Az utasításban meghatározott szociális támogatások iránti kérelmeket a Szociális Segélyezési és Nyugdíjasbizottság (a továbbiakban: Bizottság) elnökének címezve a Humánigazgatási Fõosztályon kell benyújtani A szociális támogatások odaítélésérõl, a Bizottság javaslatának figyelembevételével, a gazdálkodásért felelõs szakállamtitkár dönt. A jelen utasításban meghatározottaktól eltérõ feltételekkel és mértékkel történõ szociális támogatás odaítélésérõl, különösen méltányolandó körülmények fennállása esetén a jogszabályi elõírások figyelembevételével a miniszter dönthet. 3. A Szociális Segélyezési és Nyugdíjasbizottság 3.1. A Bizottság a jelen utasításban meghatározott támogatások elbírálása tekintetében a gazdálkodásért felelõs szakállamtitkár tanácsadó, döntés-elõkészítõ, javaslattevõ szerve A Bizottság öt tagból álló testület, elnökét és tagjait a gazdálkodásért felelõs szakállamtitkár bízza meg. A megbízás három évre szól, amely meghosszabbítható, és bármikor visszavonható A Bizottság a) elnöke: a Humánigazgatási Fõosztály vezetõje, vagy az általa kijelölt munkatárs; b) tagjai: a Jogi és Koordinációs Fõosztály kijelölt munkatársa, a Költségvetési és Kontrolling Fõosztály kijelölt munkatársa, a minisztériumnál mûködõ NFGM Szakszervezet elnöke, vagy az általa delegált egy munkatárs, továbbá a minisztériumnál mûködõ NGKM Dolgozók Önálló Szakszervezetének elnöke, vagy az általa delegált egy munkatárs A Bizottság feladatai teljesítése során, szükség esetén, más személyeket is bevonhat a munkájába A Bizottság mûködésével kapcsolatos titkársági feladatokat a Humánigazgatási Fõosztály látja el A Bizottság üléseit az elnök hívja össze szükség szerinti gyakorisággal, mûködésének szabályait maga határozza meg A Bizottság határozatképes, ha három tag köztük a Jogi és Koordinációs Fõosztály, és a Költségvetési és Kontrolling Fõosztály képviselõje jelen van. A Bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerû szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt A Bizottság döntéshozatali eljárása keretében a Költségvetési és Kontrolling Fõosztály képviselõje köteles nyilatkozni a szociális támogatások rendelkezésre álló forrásának mértékérõl, és ennek alapján a kötelezettségvállalás lehetséges összegérõl; a Jogi és Koordinációs Fõosztály képviselõje pedig felelõs a döntéshozatali eljárás

15 2009/26. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5333 szabályszerû jelen utasításban meghatározott, továbbá a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõ lefolytatásáért A beérkezett kérelmekrõl a Bizottság a tárgyévi, az NFGM elemi költségvetésében rendelkezésre álló keretösszegre figyelemmel, annak idõarányosan történõ felhasználásának szem elõtt tartásával dönt A Bizottság üléseirõl minden esetben emlékeztetõ készül, amely tartalmazza a jelenlévõk nevét, a kérelmek rövid ismertetését és a döntésre vonatkozó javaslatokat. Az emlékeztetõt legkésõbb az ülés megtartásától számított 3 munkanapon belül jóváhagyás céljából meg kell küldeni a gazdálkodásért felelõs szakállamtitkárnak A kérelmek elbírálásánál az igénylõ szociális helyzetét, családi körülményeit és a korábban esetlegesen benyújtott kérelmeinek számát figyelembe kell venni Amennyiben a jelen utasítás rendelkezésébe ütközõ módon részesült a munkatárs szociális segélyben, úgy a Bizottság ennek visszakövetelésérõl jogosult dönteni és a szükséges intézkedést a visszafizetés iránt megtenni. 4. Temetési segély 4.1. A minisztérium temetési segélyben részesítheti azt a munkatársat, akinek házastársa, egyeneságbeli rokona elhunyt, illetve a munkatárs halála esetén annak házastársát, egyeneságbeli rokonát A temetési segély mértéke legfeljebb nettó Ft, azaz ötvenezer forint Temetési segély iránti kérelem legkésõbb a temetést követõ három hónapon belül nyújtható be A temetési segély iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell halotti anyakönyvi kivonat másolatát, a temetés költségeirõl kiállított számla másolatát A temetési segélyt annak jóváhagyását követõen a Költségvetési és Kontrolling Fõosztály a kérelemben megjelölt bankszámlaszámra bankszámla hiányában postai küldeményként folyósítja. A temetési segély a mindenkor hatályos személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint nem adózik. 5. A minisztérium halottja 5.1. A gazdálkodásért felelõs szakállamtitkár a Bizottság javaslatára a minisztériumban legalább 15 év közszolgálati jogviszonnyal rendelkezõ, elhunyt munkatársat a közszolgálat halottjává nyilváníthatja. Az elhunyt nyugalmazott köztisztviselõ akkor nyilvánítható a közszolgálat halottjává, ha jogviszonyát nem bírói ítélet alapján vagy fegyelmi eljárás eredményeként szüntették meg A minisztérium a közszolgálat halottjává nyilvánított személy a minisztérium nevére és címére kiállított eredeti számlával igazolt temetési költségeit részben vagy egészben átvállalja maximum Ft összegben. Ettõl eltérõ összegû támogatásról a gazdálkodásért felelõs szakállamtitkár dönt. A közszolgálat halottjává nyilvánított munkatárs sírhelyének ismételt megváltását a minisztérium nem vállalja, azonban a hozzátartozók kérelmére hozzájárul a sírhely további megváltásához. A hozzájárulás kiadására a Bizottság elõzetes jóváhagyásával a Humánigazgatási Fõosztály jogosult. 6. Szociális segély 6.1. Szociális segélyben részesíthetõ a minisztériumnál határozatlan idõre kinevezett, legalább egyéves jogviszonnyal rendelkezõ nyugdíjas munkatárs esetén legalább egy éve nyugdíjban részesülõ azon munkatárs, aki az alábbi feltételeknek megfelel: akinél az egy háztartásban élõk átlagjövedelme nem haladja meg a nettó Ft-ot; szociálisan rászorult (különösen, ha tartós betegség miatt a munkatárs, vagy gondozása alatt álló kiskorú gyermeke rendszeres gyógyszeres kezelésre, ápolásra, kórházi ellátásra szorul, stb.); kérelméhez csatolja a 6.5. pontban meghatározott dokumentumokat Nem nyújtható szociális segély annak, aki a kérelemben szándékosan valótlan adatot, tényt közöl, vagy valamely jelentõs tényt, körülményt elhallgat; annak a munkatársnak, akinek a jogviszonya megszüntetése iránti intézkedés folyamatban van A szociális segélyt a minisztérium hidegétkezési jegy formájában nyújtja. A szociális segély maximális összege nettó Ft alatti átlagjövedelemmel rendelkezõ munkatárs esetében egyszeri Ft; Ft Ft átlagjövedelemmel rendelkezõ munkatárs esetében egyszeri Ft; Ft Ft átlagjövedelemmel rendelkezõ munkatárs esetében egyszeri Ft; Ft Ft átlagjövedelemmel rendelkezõ munkatárs esetében egyszeri Ft Szociális segély egy munkatárs részére évente maximum egy alkalommal adható A szociális segély iránti kérelmet a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell az egy háztartásban élõk jövedelemigazolását (nyugdíjazás esetén a nyugdíj összegét megállapító határozat másolatát),

16 5334 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2009/26. szám nyilatkozatot, amelyben kijelenti a munkatárs, hogy a kérelem alapjául szolgáló jövedelemforráson kívül nincs egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó jövedelme, csatolja a kérelem indokául elõadott szociális rászorultságot alátámasztó dokumentumok másolatát (a kérelem benyújtását megelõzõ hónap rezsiköltségét igazoló bizonylat másolata, rendszeres gyógyszerekrõl a kiváltást igazoló bizonylat, egyéb rendszeres kiadásokról szóló dokumentum stb.) A jelen utasításban meghatározott feltételektõl eltérõ szociális segély iránti kérelmek vonatkozásában egyedi méltánylást érdemlõ esetben a gazdálkodásért felelõs szakállamtitkár dönt. 7. Záró rendelkezések 7.1. Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépésének napján folyamatban lévõ, de még elbírálatlan szociális támogatások iránti kérelmek tekintetében is megfelelõen alkalmazni kell Jelen utasításban foglalt támogatások mértékét és odaítélésének feltételeit esetleges jogszabály változások ismeretében a Humánigazgatási Fõosztály a jogszabály hatálybalépésétõl számított 45 napon belül köteles felülvizsgálni. Varga István s. k., nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

17 2009/26. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ számú melléklet a 13/2009. (V. 27.) NFGM utasításhoz KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY IRÁNT Kérelmezõ neve: Szervezeti egység: Telefonos elérhetõség: Lakóhelye: Születési hely, idõ: Anyja neve: Adószám: TAJ-szám: Bankszámlaszám: Közeli hozzátartozó rokoni foka: Részletes indokok (szociális, anyagi körülmények stb.): Csatolt mellékletek*: Alulírott nyilatkozata, amelyben kijelenti a munkatárs, hogy a kérelem alapjául szolgáló jövedelemforráson kívül nincs egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó jövedelme. Budapest, munkatárs A kérelmet a Humánigazgatási Fõosztályon kell a Bizottság elnökének címezve benyújtani. * A kérelemhez csatolandó: 1. a halotti anyakönyvi kivonat másolata; 2. a temetés költségeirõl kiállított a minisztérium nevére szóló számla eredeti példánya.

18 5336 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2009/26. szám 2. számú melléklet a 13/2009. (V. 27.) NFGM utasításhoz KÉRELEM SZOCIÁLIS SEGÉLY IRÁNT Kérelmezõ neve: Szervezeti egység: Telefonos elérhetõség: Lakóhelye: Részletes indokok (szociális, anyagi körülmények stb.): Csatolt mellékletek*: Alulírott, ezennel kijelentem, hogy a kérelem alapjául szolgáló jövedelemforráson kívül nincs egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó jövedelmem. Budapest, munkatárs A kérelmet a Humánigazgatási Fõosztályon kell a Bizottság elnökének címezve benyújtani. * A kérelemhez csatolandó: 1. jövedelemigazolás (nyugdíj összegét megállapító határozat); 2. egyéb kiadásokat igazoló dokumentumok.

19 2009/26. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5337 A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 14/2009. (V. 27.) NFGM utasítása a minisztérium oktatási és képzési rendszerérõl szóló 6/2008. NFGM utasítás módosításáról 1. A minisztérium oktatási és képzési rendszerérõl szóló 6/2008. NFGM utasítás 4. c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: [4. Jelen Utasítás alkalmazásában:] c) vizsga: a kollokvium, a szigorlat és az államvizsga. 2. Jelen utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba. Varga István s. k., nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

20 5338 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2009/26. szám VIII. Közlemények A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának közzétételei Bírósági határozat Fõvárosi Bíróság 19.K /2008/17. A Magyar Köztársaság nevében! A bíróság a Nagy Nóra ügyvéd (3525 Miskolc, Kazinzcy utca 28.) által képviselt PR-TELECOM Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (3533 Miskolc, Gózon Lajos utca 11.) felperesnek az Aranyosné dr. Börcs Janka jogi fõigazgató-helyettes által képviselt Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (1015 Budapest, Ostrom utca ) alperes ellen hírközlési ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indult perében az alulírott helyen és napon megtartott nyilvános tárgyaláson meghozta a következõ ítéletet: A bíróság a felperes keresetét elutasítja. Kötelezi a bíróság a felperest, hogy fizessen meg az alperesnek (negyvenezer) Ft perköltséget, valamint az államnak az állami adóhatóság külön felhívására (tizenhatezer-ötszáz) Ft kereseti illetéket. Az ítélet ellen a kézbesítésétõl számított 8 napon belül a Fõvárosi Ítélõtáblához lehet fellebbezni. Indokolás Az Országos Rádió és Televízió Testület a október 4-én hozott 2219/2006. (X. 4.) számú határozatában a céget a Produkciós Stúdió Szolgáltató Kft.-t, a rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. tv. (a továbbiakban Rttv.) a alapján szeptember 9. hatállyal mint vezetékes közmûsor-szolgáltatót nyilvántartásban vette. Határozatának indokolása szerint, a Sziget Produkciós Stúdiós Szolgáltató Kft. mûsorszolgáltatási szabályzata megfelel az Rttv.-ben, valamint a közmûsor-szolgáltatóvá minõsítés feltételeirõl és eljárásáról szóló 662/2003. (V. 15.) ORTT határozattal módosított 850/2001. (X. 27.) ORTT határozatban foglalt követelményeknek. A mûsorszolgáltatás vételkörzete helyi, Szigetszentmiklós, Dunaharaszti, Taksony, Szigethalom, Dunavarsány. Az igénybe venni kívánt közlési mód a felperes vezetékes mûsorelosztó rendszere, a mûsoridõ 24 óra/nap. A közszolgálati mûsorszámok közlésére szánt havi átlagos mûsoridõ: mûsoridõ 50%-át meghaladóan; a napi rendszeres híradásra szánt mûsoridõ: 5 perc; a nemzeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára tervezett havi átlagos mûsoridõ: 4 óra; önállóan szerkesztett, képújság és ismétlés nélküli mûsoridõ; 4 óra 24 perc. A Sziget Produkciós Stúdió Szolgáltató Kft. a felpereshez november 15-én írt levelében közölte, hogy szerzõdést kíván kötni a felperessel az általa készített mûsorszolgáltatására tekintettel az Rttv (3) bekezdés alapján a felperest terhelõ szerzõdéskötési kötelezettségre, valamit a helyi közmûsor-szolgáltató státusára. A Sziget Produkciós Stúdió Szolgáltató Kft. ajánlatában 24 órás adásidõ és alapprogramcsomagban szereplõ csatorna szerepel. A felperes a november 29. napján kelt levelében megkérte a Sziget Produkciós Stúdió Szolgáltató Kft. hatályos cégkivonatát, törvényes képviselõjének aláírási címpéldányát és az ORTT nyilvántartásba vételhez benyújtott mûsortükröt. A Sziget Produkciós Stúdió Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: kérelmezõ) kért dokumentumokat a január 8. napján kelt leveléhez csatoltan küldet meg a felperes részéhez. A felperes a január 18-án kelt levelében közölte a kérelmezõvel, hogy nem zárkózik el a jogviszony létesítésétõl azonban a területet ellátó fejállomása Szigethalmon található és a kérelmezõ által pontosan meg nem jelölt stúdió helyrõl történõ jelátvitelre csak akkor kerülhet sor, ha megvalósul a stúdió és az optikai hálózatának fizikai összekapcsolódása a kérelmezõ költségviselése mellett valamint szükséges a jelátvitel használatára vonatkozó megállapodás megkötése és szerzõdésszerû fent tartása, valamint a felek közötti mûsorelosztási megállapodás megkötése. Az 5 közigazgatási egység mûsorral való ellátása a regionális távközlési rendszerén keresztül csak akkor lehetséges ha a kérelmezõ megtéríti a mûsorelosztásra kialakításának és fent tartásnak többletköltségeit. A felperes nem közölt pontos adatokat az elosztás mûszaki paramétereire vonatkozóan így nem kalkulálhatóak a szolgáltatás költségvonzatai, valamint nem ismert a stúdió és a fejállomás távolsága. Továbbá az optikai jelátvitel kialakításának illetve annak fent tartási költsége, meghaladja az ajánlatban szereplõ összeget. Egyúttal a leveléhez mellékelte a saját árkalkulációját. A kérelmezõ a felpereshez január 25-én írt levelében közölte, hogy a stúdió helye Szigetszentmiklós, Tebe sor 20. szám alatt található, a stúdiója és a felperes optikai hálózatának fizikai összekapcsolódására

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. július 14. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. július 14. Jogszabályok CXXXVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. július 14. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 120/2009. (VI. 9.) Korm. rendelet 7/2009. (VI. 11.) HM rendelet 8/2009. (VI.

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. Határozatok CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 233/2010. (IX. 21.) KE határozat 234/2010. (IX. 21.) KE határozat Vezérõrnagy

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra TARTALOM

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra TARTALOM CXXXV. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2008. december 31. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 19., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 19., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 19., kedd 161. szám Tartalomjegyzék 248/2010. (X. 19.) Korm. rendelet 249/2010. (X. 19.) Korm. rendelet 250/2010. (X. 19.) Korm. rendelet

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 11., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 11., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 11., péntek 60. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 97/2009. (XII. 11.) HM utasítás a honvédségi jármûvek fenntartásával

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2011. október 7. Jogszabályok 191/2011. (IX. 20.) Korm.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2011. október 7. Jogszabályok 191/2011. (IX. 20.) Korm. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2011. október 7. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 191/2011. (IX. 20.) Korm. rendelet A védelem terén alapvetõ biztonsági érdeket

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. Jogszabályok 4/2009. (IV. 22.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. Jogszabályok 4/2009. (IV. 22. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 4/2009. (IV. 22.) HM rendelet 5/2009. (IV. 22.) HM rendelet A Magyar Honvédség külföldi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 3., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 3., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 3., péntek 100. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 102/2010. (XII. 3.) HM utasítás a honvédelmi

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet 20/2012. (IX. 17.) HM rendelet A 2013. évi munkaszüneti

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. október 31. 1050 Ft. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. október 31. 1050 Ft. Határozatok CXXXV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. október 31. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM 1050 Ft Szám Tárgy Oldal Határozatok 108/2008. (HK 16.) HM határozat 110/2008. (HK 16.) HM határozat 112/2008.

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2009. augusztus 28. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2009. augusztus 28. Határozatok CXXXVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2009. augusztus 28. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 1110/2009. (VII. 22.) Korm. határozat 1111/2009. (VII. 22.) Korm. határozat

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 5280

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 5280 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. április 20., szerda 27. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 44/2011. (IV. 20.) HM utasítás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásával

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 855 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. január 30., péntek XII. évfolyam, 2009/4. szám FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. július 10. 1050 Ft

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. július 10. 1050 Ft CXXXV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. július 10. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM 1050 Ft Szám Tárgy Oldal 14/2008. (VI. 13.) HM rendelet 15/2008. (VI. 20.) HM rendelet 80/2008. (VI. 13.) OGY

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. március 31. Jogszabályok 2/2009. (III. 17.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. március 31. Jogszabályok 2/2009. (III. 17. CXXXVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. március 31. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2/2009. (III. 17.) HM rendelet 3/2009. (III. 18.) HM rendelet A honvédelmi miniszter

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 46. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. augusztus 25., csütörtök. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 46. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. augusztus 25., csütörtök. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. augusztus 25., csütörtök 46. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 93/2011. (VIII. 25.) HM utasítás a Béri Balogh Ádám középiskolai

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. rendelete

A honvédelmi miniszter. rendelete A honvédelmi miniszter./2008. ( ) HM rendelete a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet, valamint egyes kapcsolódó

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. július 29.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. július 29. CXLII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. július 29. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet 4/2015. (VI. 22.) HM rendelet 5/2015. (VI. 22.) HM rendelet 6/2015.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2016. január 13., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 4/2016. (I. 13.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 129 1/2016. (I. 13.) HM utasítás

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Derzsényi Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Absztarkt Napjainkban ismét kiemelt hangsúlyt kapott a honvédelmi tárca beszerzésének decentralizációja,

Részletesebben

KATONAI BESZERZÉS II. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE

KATONAI BESZERZÉS II. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE X. Évfolyam 2. szám - 2015. június DERZSÉNYI Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu KATONAI BESZERZÉS II. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE Absztrakt A katonai beszerzésről sokaknak első hallásra

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 183. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 3., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 183. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 3., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 3., péntek 183. szám Tartalomjegyzék 2010. évi CXXXIV. törvény A földgáz biztonsági készletezésérõl szóló 2006. évi XXVI. törvény, valamint

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 2011. évi CXIII. törvény A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl 25637

MAGYAR KÖZLÖNY. 2011. évi CXIII. törvény A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl 25637 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 27., szerda 89. Tartalomjegyzék 2011. évi CXIII. törvény A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 44. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. augusztus 11., csütörtök. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 44. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. augusztus 11., csütörtök. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. augusztus 11., csütörtök 44. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 21/2011. (VIII. 11.) BM utasítás a Belügyminisztérium Informatikai

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 57. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 57. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. november 25., péntek 57. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 122/2011. (XI. 25.) HM utasítás a honvédelmi-környezetvédelmi stratégia

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 11. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. március 1., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 11. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. március 1., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. március 1., péntek 11. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás az emberi erõforrások minisztere által adományozható elismerések

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. január 21.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. január 21. CXLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. január 21. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2014. évi XCVII. törvény 15/2014. (XII. 10.) HM rendelet 16/2014. (XII. 13.) HM

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2009. május 29. Jogszabályok 68/2009. (IV. 2.) Korm.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2009. május 29. Jogszabályok 68/2009. (IV. 2.) Korm. CXXXVI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2009. május 29. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 68/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet A meghagyással kapcsolatos eljárás és a meghagyásba

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 34. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 34. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 34. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. július 4., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 18/2014. (VII. 4.) NGM utasítás egyes nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó utasítások

Részletesebben

2. A BM OKF Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) jelen utasításom mellékleteként közzéteszem.

2. A BM OKF Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) jelen utasításom mellékleteként közzéteszem. A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 1/2013. (IV. 24.) BM OKF utasítása a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról A lakosság biztonságának és

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2006. június 30. ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 943 Ft.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2006. június 30. ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 943 Ft. CXXXIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2006. június 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. július 3-tól a Közlönybolt új helyre, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó jogi szolgáltató

Részletesebben

Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés

Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés Cser Orsolya Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés A biztonság az egyik legalapvetõbb emberi szükséglet, amely sohasem önmagában, hanem mindig a veszélyhelyzetre történõ reagálásként

Részletesebben

Az át- és továbbképzések rendszerének bõvítése

Az át- és továbbképzések rendszerének bõvítése Az át- és továbbképzések rendszerének bõvítése DR. FELHÁZI SÁNDOR alezredes DR. FURJÁN ATTILA alezredes DR. FÜR GÁSPÁR alezredes SZABÓNÉ DR. SZALÁNCZY ERIKA KEREZSY NORBERT százados MERTH BALÁZS mk. fõhadnagy

Részletesebben

A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA

A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA IX. Évfolyam 2. szám - 2014. június BODORÓCZKI János bodoroczkijanos@gmail.com A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA Absztrakt A cikk betekintést nyújt a szerző kutatásába, áttekinti a magyar

Részletesebben

az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015 2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről

az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015 2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről 1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015 2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről 2015.09.16 2 1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat az Országos

Részletesebben

TARTALOM. Jogszabályok

TARTALOM. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2010. szeptember 10. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2010. évi LXXXV. törvény A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. február 5. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. február 5. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. február 5. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2/2010. (I. 14.) Korm. rendelet 1/2010. (I. 14.) HM rendelet A Tábori Lelkészi

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. március 29. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. március 29. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. március 29. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2/2012. (III. 6.) HM rendelet 3/2012. (III. 6.) HM rendelet A honvédelmi ágazat

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2016. január 22.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2016. január 22. CXLIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2016. január 22. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 2015. évi CXCVII. törvény 14/2015. (XII. 17.) HM rendelet 15/2015. (XII. 21.) HM rendelet 16/2015.

Részletesebben

Törvény. A Kormány tagjainak rendeletei. A Köztársasági Elnök határozatai. Intézkedések

Törvény. A Kormány tagjainak rendeletei. A Köztársasági Elnök határozatai. Intézkedések BUDAPEST, 2007. JANUÁR FEBRUÁR 1 2. SZÁM TARTALOM Oldal Törvény 2006. évi CXXVII. törvény a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl (Kivonatos közlés).... 3 A Kormány tagjainak rendeletei A honvédelmi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány alapító okirata 1591

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány alapító okirata 1591 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 9., péntek 12. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 9/2012. (III. 9.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 1511 17/2012.

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendje kiadásáról

ZALALÖVŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendje kiadásáról ZALALÖVŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4.sz. melléklet Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendje kiadásáról 1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69..-a, és a költségvetési szervek belső

Részletesebben

ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN

ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Gulyás András ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN

A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY NÉGYESI IMRE A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN Doktori (PhD) értekezésem

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei 1440

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei 1440 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. február 24., péntek 10. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 8/2012. (II. 24.) BM utasítás a Belügyminisztérium központi épülete irodáinak

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E NATO KAPCSOLATOK ÉS FELADATOK SZARAJEVÓBAN NATO POLITICAL AND MILITARY RELATIONS IN BOSNIA-HERZEGOVINA A felbomló Jugoszlávia megoldatlan politikai konfliktusai vezettek a véres boszniai háborúhoz, amely

Részletesebben

Az önkéntes professzionális haderõ humánpolitikai mûködésének matematikai modellje

Az önkéntes professzionális haderõ humánpolitikai mûködésének matematikai modellje Az önkéntes professzionális haderõ humánpolitikai mûködésének matematikai modellje PROF. DR. SZABÓ JÁNOS nyá. ezredes Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Hadtudományi Doktori Iskola Az eredeti tanulmány

Részletesebben

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl*

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 89. szám 25637 II. Tör vé nyek 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl* Az Országgyûlés

Részletesebben

Útmutató a beszállítók részére MU 7.18.

Útmutató a beszállítók részére MU 7.18. 1/11 T a r t a l o m j e g y z é k 1. A z e g y ü t t mű k ö d é s a l a p e l v e i... 2 2. A j á n l a t o k k e z e l é s e... 2 2. 1. A j á n l a t o k a l a p a n y a g o k r a, a l k a t r é s z

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Az MH CKELMK jogállása, rendeltetése és fő feladatai... 4.o.

TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Az MH CKELMK jogállása, rendeltetése és fő feladatai... 4.o. TARTALOMJEGYZÉK Értelmező rendelkezések... 4.o. I. Fejezet Az MH CKELMK jogállása, rendeltetése és fő feladatai... 4.o. 1. Általános rendelkezések... 4.o. 2. Az MH CKELMK jogállása... 7.o. 3. Az MH CKELMK

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 2010. évben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 2010. évben létszáma és keresetbe tartozó juttatásai XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 1 1 1 2 Honvédelmi Minisztérium igazgatása miniszter, miniszterelnök-helyettes 13 222 1 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. 2013. szeptemberben induló alapképzési szakok. Biztonság- és védelempolitikai

ALAPKÉPZÉS. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. 2013. szeptemberben induló alapképzési szakok. Biztonság- és védelempolitikai ALAPKÉPZÉS Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2013. szeptemberben induló alapképzési szakok Biztonság- és védelempolitikai A nemzetvédelmi és katonai képzési terület védelmi képzési ágához tartozó biztonság-

Részletesebben

29/2006. (V. 30.) BM rendelet

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 1. oldal 29/2006. (V. 30.) BM rendelet a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. február 3. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. február 3. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. február 3. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 1/2012. (I. 11.) HM rendelet Egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 1 A Városközponti Iskola közalkalmazottainak munkaviszonyával kapcsolatos kérdéseket az intézmény főigazgatója, mint munkáltató és a Pedagógus Szakszervezet (PSZ),

Részletesebben

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 9. (3) bekezdésében

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Belügyminisztérium személyügyi hírei 10100

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Belügyminisztérium személyügyi hírei 10100 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. október 14., péntek 53. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 114/2011. (X. 14.) HM utasítás a Honvéd Palotaõrség létrehozásával és

Részletesebben

Az MH ingatlangazdálkodási gyakorlatának elemzése és annak hatékonyága fokozásának módszerei a modern ingatlanpiaci környezetben

Az MH ingatlangazdálkodási gyakorlatának elemzése és annak hatékonyága fokozásának módszerei a modern ingatlanpiaci környezetben ZRINYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Németh Béla mérnök ezredes Az MH ingatlangazdálkodási gyakorlatának elemzése és annak hatékonyága fokozásának módszerei a modern ingatlanpiaci

Részletesebben

Budapest, 2007. december

Budapest, 2007. december Gazdasági és Közlekedési Minisztérium GKM/17329/16 / 2007. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. december 30., szerda Tartalomjegyzék 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 10215

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 10215 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. október 21., péntek 54. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 28/2011. (X. 21.) BM utasítás a belügyminiszter által irányított szervek

Részletesebben

A NATO békemûveletek Afganisztánban (ISAF) és a védelemgazdaság kérdései

A NATO békemûveletek Afganisztánban (ISAF) és a védelemgazdaság kérdései Szenes Zoltán A NATO békemûveletek Afganisztánban (ISAF) és a védelemgazdaság kérdései A NATO mûveleteinek bemutatása elõtt három elõzetes megjegyzést kell tenni. Az elsõ, hogy az ISAF-mûvelet ahogy nevében

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. november 12., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. november 12., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. november 12., péntek 95. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 13/2010. (XI. 12.) BM utasítás a Belügyminisztérium

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. /2007. (...) HM. rendelete. a Magyar Honvédség légvédelmi célú repüléseinek szabályairól

A honvédelmi miniszter. /2007. (...) HM. rendelete. a Magyar Honvédség légvédelmi célú repüléseinek szabályairól A honvédelmi miniszter. /2007. (...) HM rendelete a Magyar Honvédség légvédelmi célú repüléseinek szabályairól A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 74. -ának w) pontjában

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 52. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. október 22., csütörtök. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 52. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. október 22., csütörtök. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. október 22., csütörtök 52. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter utasítása Miniszteri

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. május 10., kedd Tartalomjegyzék 13/2016. (V. 10.) BM rendelet A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda 103. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 22/2010. (XII. 22.) BM utasítás a belügyi tudományos

Részletesebben

A Pápai Református Teológiai Akadémia minőségbiztosítási rendszere

A Pápai Református Teológiai Akadémia minőségbiztosítási rendszere A Pápai Református Teológiai Akadémia minőségbiztosítási rendszere Annak érdekében, hogy az Akadémián a képzés, a kutatás-fejlesztés, az alap és kiegészítő tevékenységek ellátása magas színvonalon történjék,

Részletesebben

A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében

A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében Két célt tűztem ki az előadásban. Először, csatlakozva Deák Péter előadásához, szeretném hangsúlyozni, hogy a katonai

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 10. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 10. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 10. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. február 12., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 8/2014. (II. 12.) HM utasítás a Honvéd Vezérkar i korrekciójával és a Magyar Honvédség kiképzési

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2010/29. szám Budapest, 2010. december 17. Szám: 33728/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 49/2010. (OT 29.) ORFK utasítás az Európai

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

Európai Unió. A Régiók Bizottsága. Szakmai anyag. A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK 76. PLENÁRIS ÜLÉS-ére

Európai Unió. A Régiók Bizottsága. Szakmai anyag. A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK 76. PLENÁRIS ÜLÉS-ére Európai Unió A Régiók Bizottsága Szakmai anyag A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK 76. PLENÁRIS ÜLÉS-ére 2008. október 8., szerda 15.00 21.00 2008. október 9., csütörtök 9.00 13.00 Charlemagne épület (Európai Bizottság)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. FEJEZET: A VEZETŐK FELELŐSSÉGI KÖRE, FELADATAIK, JOGAIK ÉS... KÖTELEZETTSÉGEIK... 7

TARTALOMJEGYZÉK II. FEJEZET: A VEZETŐK FELELŐSSÉGI KÖRE, FELADATAIK, JOGAIK ÉS... KÖTELEZETTSÉGEIK... 7 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. A Szervezeti és Működési szabályzat hatálya... 3 I.2. Az igazgatóság jogállása, megnevezése... 3 I.3. Az igazgatóság feladat- és hatásköre,

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 47. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 47. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 47. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. szeptember 18., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 26/2015. (IX. 18.) BM utasítás egyes gazdasági, illetve műszaki tárgyú BM utasítások módosításáról

Részletesebben

Tervezet. a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról

Tervezet. a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Ikt. szám: GKM/3175/7/2008. Tervezet a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról

Részletesebben

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról Mi változott a tőzvédelmi törvényben, 2006-ban? A 2006. évi XCIV. törvény több ponton módosította az 1996. évi XXXI. Törvényt. A változások és az eredeti szöveg egymás melletti vizsgálata és a hozzá főzött

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE . számú példány Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2007. 01. 26. MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2007 2

Részletesebben

Kosárlabdázók nyilvántartási, igazolási, átigazolási és játékengedély kiadási szabályzata

Kosárlabdázók nyilvántartási, igazolási, átigazolási és játékengedély kiadási szabályzata Kosárlabdázók nyilvántartási, igazolási, átigazolási és játékengedély kiadási szabályzata A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ) a 2011/172. törvény által módosított Sportról

Részletesebben

A Kormány 88/2016. (IV. 29.) Korm. rendelete az egyes kormányrendeleteknek az uniós vámjog végrehajtásával összefüggő módosításáról

A Kormány 88/2016. (IV. 29.) Korm. rendelete az egyes kormányrendeleteknek az uniós vámjog végrehajtásával összefüggő módosításáról MAGYAR KÖZLÖNY 2016. évi 60. szám 4821 III. Kormányrendeletek A Kormány 88/2016. (IV. 29.) Korm. rendelete az egyes kormányrendeleteknek az uniós vámjog végrehajtásával összefüggő módosításáról A Kormány

Részletesebben

a belügyminiszter./2011. ( ) BM rendelete

a belügyminiszter./2011. ( ) BM rendelete a belügyminiszter./2011. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM. sz. példány ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV a 2005. január 1-jétől 2006. december 31-ig terjedő időszakra (TERVEZET) Jelen Esélyegyenlőségi Terv az egyenlő bánásmódról

Részletesebben

MUNKANYAG A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 12865- /2007.

MUNKANYAG A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 12865- /2007. MUNKANYAG A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 12865- /2007. A külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 8/1999.(XI. 10.) SzCsM

Részletesebben

LOGISZTIKAI KÖLTSÉGELEMZÉS. Mi a kontrolling? Mutatószámok

LOGISZTIKAI KÖLTSÉGELEMZÉS. Mi a kontrolling? Mutatószámok LOGISZTIKAI KÖLTSÉGELEMZÉS Mi a kontrolling? Mutatószámok Mi a kontrolling? A kontrolling, mint alkalmazott gazdaságtani módszer az Amerikai Egyesült Államokból ered. Az első gyakorlati alkalmazások termelési

Részletesebben

A R. 1. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: A rendelet hatálya

A R. 1. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: A rendelet hatálya /2006. (..). HM rendelet a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonái kártérítési felelősségének egyes szabályairól szóló 17/2002. (IV. 5.) HM rendelet módosításáról A Magyar Honvédség

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.16. COM(2011) 126 végleges 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó

Részletesebben

1999. évi LXXIV. törvény

1999. évi LXXIV. törvény 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrl 1 Az Országgylés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR ZRÍNYI MIKLÓS 2. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ( TERVEZET )

ELŐTERJESZTÉS ( TERVEZET ) GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM /22550/2/ 2007. ELŐTERJESZTÉS ( TERVEZET ) a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére vonatkozó 2007-2020 közötti stratégiáról

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 25/2004. (VII. 03.) a 12/2004. (IV. 30.) a 15/2009. (IX. 04.), a 16/2009. (IX. 29.), és a 16/2012. (IV. 27.), önkormányzati rendeletével módosított

Részletesebben

J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B.

J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B. J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A MŰKÖDÉS ÉS

Részletesebben

Ált/25 A MAGYAR HONVÉDSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Ált/25 A MAGYAR HONVÉDSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI SZABÁLYZATA Ált/25 A MAGYAR HONVÉDSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR HONVÉDSÉG KIADVÁNYA 2006 9/2005. (HK 09.) HM rendelet a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM Ára: 1115 Ft 2011. NOVEMBER 23.

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM Ára: 1115 Ft 2011. NOVEMBER 23. III. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM Ára: 1115 Ft 2011. NOVEMBER 23. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK A nemzeti erõforrás miniszter 56/2011. (IX. 22.) NEFMI rendelete a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérõl,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154-88/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 120. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 120. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ 120. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXXXII. törvény A Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 42. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 29., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 42. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 29., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 29., péntek 42. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 20/2011. (VII. 29.) BM utasítás a Belügyminisztérium Gépjármû Szabályzatáról

Részletesebben

A magyar nemzetbiztonsági szektor helyzete és átalakítása 2010 és 2014 között 2. rész 1

A magyar nemzetbiztonsági szektor helyzete és átalakítása 2010 és 2014 között 2. rész 1 Szentgáli Gergely Csendben szolgálni A magyar nemzetbiztonsági szektor helyzete és átalakítása 2010 és 2014 között 2. rész 1 DOI 10.17047/HADTUD.2015.25.3-4.77 Az már csak úgy van, hogy a vadászok szívesebben

Részletesebben